Nieuwe website!: “Tolereer geen Intolerantie”

Tolereer geen Intolerantie!

Over de tolerantie voor de intolerantie schreef de filosoof Karl Popper wijze woorden. Hij zei dat wie de tolerantie uitbreidt tot degenen die ook intolerant zijn, het gevaar bestaat dat dan de tolerantie vernietigd zal worden. Dat betekent niet perse dat we de uitingen van intolerantie moeten verbieden. Zolang we deze uitingen kunnen pareren met rationele argumenten, en het mogelijk is ze deel uit te laten maken van het publieke debat, is er niets mis mee. Alleen als het duidelijk is dat deze intoleranten niet bereid zijn om ons tegemoet te treden op basis van rationele argumenten, dan moeten we bereid zijn hen te vernietigen, aangezien anders onze maatschappij vernietigd zal worden. We moeten daarom het recht claimen om de intoleranten te onderdrukken, desnoods met geweld.

Volg onderstaande link!:

http://www.tolereergeenintolerantie.nl/

Geplaatst door:

E.J. Bron

(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

40 reacties op Nieuwe website!: “Tolereer geen Intolerantie”

 1. jowitteroos zegt:

  Met prof. Ruud Koopmans, Ayaan Hirsi Ali en Milli Görüs. Komen er grenzen aan de tolerantie in Nederland? Enquêtevragen onder inheemsen en uitheemsen als: waaraan gaat Nederland ten onder, heeft Nederland een eigen cultuur, is die belangrijk? Moet de eigen cultuur dwingend worden opgelegd? Terugblik van hoe de werkloze gastarbeiders mochten blijven hangen en familie laten overkomen te beginnen onder het kabinet Den Uyl 1973-1977. Samenvatting van KRO’s “Reporter” d.d. 31 maart 2004.

  Like

 2. jowitteroos zegt:

  Huiselijk geweld en eerwraak door geobsedeerd zijn met de vrouwelijke libido (maagdfanatisme). Ayaan Hirsi Ali hoort van Justitie in 2003 dat gemiddeld per jaar in Nederland: 200.000 slachtoffers vallen door huiselijk geweld waarvan 50.000 zeer ernstig; daarbij overlijden 80 vrouwen, 50 kinderen en 25 mannen (topje van de ijsberg). Wat daarvan eerwraak betrof werd politiek correct niet geregistreerd om maar niet te “stigmatiseren”. Voor alle zinloos geweld bij allochtonen onderling uiteraard geen demonstraties door de Linkse Kerk, geen standbeeld met kaarsjes en geen jaarlijkse gedenkdag van de “antiracisme”-lobby.
  ‘Rondom Tien’ (9-10-2003) samengevat door de Generaal P.Pardon.

  Like

 3. jowitteroos zegt:

  20-04-2009

  De wereld is geschokt als een 13-jarig meisje in Somalië gestenigd wordt nadat ze verkracht is door soldaten. Asho wordt gedood omdat de Islamitische extremisten in het Afrikaanse land de verkrachting zien als buitenechtelijke seksuele gemeenschap. Ze wordt door vijftig mannen gestenigd volgens Islamitisch recht, de sharia.

  In Netwerk een reportage met ooggetuigen en nabestaanden van de gruwelijke dood van Asho.

  Like

 4. BertG. zegt:

  Waarom nou weer het turks en arabisch deze tekst vermelden.
  Het is maar net met welk paspoort in je hand je andere intolerant vind. Wanneer je dit leest.
  Wat wij intolerant vinden zo vinden andere paspoorten weer andere dingen en mensen intolerant.
  Schiet dus niet op zo. Wie willen ze nou aanspreken hierop.Welke intoleranten bedoelen ze nou.

  Like

 5. jowitteroos zegt:

  Eenmaal tot Islam bekeerd kun je niet meer weg etc. op 1.21 minuten

  Like

 6. jowitteroos zegt:

  Video-column Geert Geel

  Op donderdag, 20 september 2007, in een live-uitzending van het uiterst populaire tv-programma Pauw & Witteman, pleit oud-hoofdcommissaris van Politie Amsterdam, Joop van Riessen, voor het mollen van Geert Wilders en het deporteren van zijn aanhang (toen 540.000 mensen).

  Terwijl Geert Wilders van alles in de mond wordt gelegd waarmee hij vervolgens voor de rechter wordt gesleurd, kan Joop van Riessen vrijelijk en tot op heden straffeloos een gedachtegoed etaleren dat Hitler niet had misstaan.

  Over dit onrecht, over het selectief handelen van Justitie, de vele zelfbenoemde moraalridders en de autistische linksmensch, gaat deze video-column:

  Joop van Riessen: “Wilders mollen!” (Opdat wij niet vergeten…..)

  Like

 7. luckybee zegt:

  Ook onze heer Jezus Christus is niet altijd tollerant
  Dit heeft hij over leugenaars (Takkeyah) gezegd
  Matheus 7 DE SMALLE WEG vers 13-23
  13 Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door dezelve ingaan;

  14 Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die denzelven vinden.

  15 Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven.

  16 Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen, of vijgen van distelen?

  17 Alzo een ieder goede boom brengt voort goede vruchten, en een kwade boom brengt voort kwade vruchten.

  18 Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, noch een kwade boom goede vruchten voortbrengen.

  19 Een ieder boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen.

  20 Zo zult gij dan dezelve aan hun vruchten kennen.

  21 Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is.

  22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan?

  23 En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt!

  Like

 8. louis-portugal zegt:

  Mee eens met onze tolerantie roeien ze ons straks uit.

  Like

 9. Hellen zegt:

  Hallo freedomfighters , ik ben er ff tussen uit geweest , moest geopereerd worden , daarna mijn broer helpen die 6 weken in t ziekenhuis heeft gelegen ( moest vanwege medische missers 2x een zware operatie ondergaan ) en ondertussen kreeg een schoonzusje 2 keer in korte tijd een hersenbloeding en een vriendin een darm infectie , ik hoop dat ik nu bij kan komen en eindelijk weer tijd heb om op mijn favorite E.J. blog mijn gal te spugen over het verziekende belIJd van die 2 volksverraders en alle andere ellende die op ons afkomt !

  Like

 10. Tom Hendrix zegt:

  @Hellen 14.53. uur, beste Hellen van harte beterschap. Over rubberen pinokkio Rutte en zijn liegebeest Samsom kunnen we kort zijn, dit worden NIEUWE PUINHOPEN VAN PAARS! Verder ben het er volledig mee eens, dat we absoluut INTOLERANT dienen te zijn tegen de waanzinnige IDEOLOGIE te weten de PISLAM. Dat doet mij zeer, daar ik normaal gesproken 100% achter de uitspraak van de grote filosoof Voltaire sta, die de uitspraak tegen een tegenstrever deed:
  ” Meneer, ik ben het volledig met U oneens, maar ik zal ervoor knokken dat ook U uw mening mag verkondigen”. einde citaat.
  En dat komt, omdat de islam de achterlijkheid en weerzinwekkendheid uitstraalt van een mensvijandige instelling!

  Like

 11. Tom Hendrix zegt:

  @jowitteroos 13.08. uur, en ook ik begrijp niet dat deze vuile fielt hier mee weg komt. Of, o ja we hebben demonen 66 rechters, dat verklaart alles!

  Like

 12. jowitteroos zegt:

  @ Hellen,

  Fijn dat je er weer bent en veel sterkte voor jou en familie

  Like

 13. jowitteroos zegt:

  @ Tom Hendriks

  Er werd later gezegt dat hij met mollen, een woordelijk hak zetten ofiets bedoelde…….maar ach de tolerantie geldt alleen voor de islamknuffelaren en islam, de rest moet zijn bakkes houden en in het gareel blijven volgens de Linkse en gutmensch doctrine, anders zijn we rassist.

  maar dit alles hoef ik u niet te vertellen, zeker niet op dit blog ( god zij dank!!)

  Like

 14. E.J. Bron zegt:

  Hi Hellen,

  Welcome back!! 😀
  (of er sprake is van “bijkomen” op mijn blog…dat kan ik niet beloven! 😉 )

  Like

 15. Tom Hendrix zegt:

  @jowitteroos 15.37. uur, dat is zo Jo, maar ik word daar zo kwaad en verdrietig om. Ons land wordt door RUTTE en co gewoon naar de kloten geholpen!

  Like

 16. Tom Hendrix zegt:

  @jowitteroos 13.05. uur, de ISLAM is in strijd met zowel artikel 1 als artikel 8, van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

  Like

 17. Wachteres zegt:

  Hellen, fijn dat je er weer bent. Sterkte met jou en met je familie!

  Wat dit artikel betreft: Ik zeg het nog een beetje harder:

  “Ik ben ABSOLUUT intolerant t.o.v intoleranten”.

  Like

 18. Piet Klont zegt:

  Ik ben de toleranthei….toleranti…..tole…eh…..dinges… (/ GRRATTVERR^#&*)@}+~;Z&*#$(U&$**$#) ZELVE !!!

  Je moet je maar in kunnen houden zeg…!
  Hoe doen jullie dat toch allemaal.
  😦

  Like

 19. Aegolius cs zegt:

  @ PK

  Gewoon weer eens ’n cartoon maken, als woorden tekort schieten?

  Like

 20. Piet Klont zegt:

  @AEG:

  Nee!

  Like

 21. Lucky9 zegt:

  Opgepast met Karl Popper. Zijn these is filosofisch van aard, in het beste geval een vaststelling en in geen enkel geval een argument.

  De these van Popper is dat ongelimiteerde tolerantie noodzakelijkerwijze leidt naar het verdwijnen van de tolerantie. We moeten hier niet moeilijk over doen, dat is gewoon logisch. Tegengestelden kunnen nooit allebei gemaximaliseerd worden zonder dat een van de twee (tijdelijk) buiten spel gezet wordt.

  Het is geen maxime noch principe dat de aanzet geeft tot of ten grondslag ligt aan iemands handelingen. Door tegenstrijdige begrippen tegen elkaar te plaatsen wordt immers onmiddellijk duidelijk dat iedereen een keuze heeft. Niet alleen categorisch maar ook functioneel, tijdsgebonden en voorwaardelijk of juist onvoorwaardelijk.

  De propositie lijkt alleen op een principe maar is er geen.

  Geen tolerantie voor intolerantie wordt vaak aangewend als slogan en argument door linkse gutmenschen die zichzelf tolerant vinden, om U onder tafel praten en te beschuldigen van onverdraagzaamheid. Politiek correct doet dit trouwens in regel altijd.

  Argumentorisch is dit echter van weinig nut omdat de definiëring van wat intolerant is, steeds de inzet uitmaakt van een strijd. Strijdende of verbaal argumenterende partijen vinden elkaar dikwijls intolerant en in regel altijd als ze niet willen ingaan op uw argumenten.

  De juiste aanwending van het argument moet dan ook luiden: “Ik ben intolerant voor… Joop Van Riessen, steniging van vrouwen, moslim-terreur enz.

  Als U blijft doorgaan met de slogan als veralgemening zonder concrete voorbeelden te geven ter staving van uw argument, verliest U gegarandeerd elk debat.

  Like

 22. Tom Hendrix zegt:

  @Lucky9 17.45. uur, verhip, zo had ik het nog niet bekeken, bedankt voor deze uitleg van U.

  Like

 23. @Hellen: Welkom terug op het blog en van harte beterschap toegewenst!

  Ik zou echt niet weten waarom ik nog langer tolerant tegen intoleranten zou moeten zijn. Wie zou mij dan daartoe moeten dwingen. Niemand!

  Ik heb deze site meteen aan mijn blogroll toegevoegd \(^_^)/

  Like

 24. Hellen zegt:

  Ik zou graag wat van die stickers willen bestellen , maar dan alleen de middelste die in het Nederlands , ik plak voor geen goud een tekst in het arabisch op mijn auto of deur , sorry , daar ben ik te fanatiek voor , ik ben een heeeeel erg vergaande anti pislam fanaat , ik eet niks wat ruikt naar pislam , koop niks wat uit het een of andere arabisch verweggistan komt , koop nergens iets waar een schaamlap aanwezig is en weiger om ook maar 1 woord te wisselen met islamitische pedo knielers , dus aub. maak die stickers in onze taal , dan ga ik plakken .

  NEVER SURRENDER .

  Like

 25. Even een beetje crea-bea geweest. In het geval dat er geen puur Nederlandse versie van de sticker komt heb ik even geknutseld. Geen idee welk font hij gebruikt heeft maar deze komt er het dichtste bij:

  Like

 26. @Hellen: bovenstaande gemaakt omdat ook ik geen islam/arabische krabbels op de auto/deur/fiets/rolstoel wil hebben

  Like

 27. jowitteroos zegt:

  Lucky9

  Ik wacht wel met reageren totdat men reageert op de sticker en dan verwijs ik lekker naar een aantal Blogs, waaronder E.J. Bron

  (-_-)

  Like

 28. jowitteroos zegt:

  Tom Hendrix op 15.50

  Ons land wordt naar de klote geholpen door Bilderberg-EU-linksmensch/gutmensch-Islam en zijn volgers en verdedigers

  Like

 29. guusvelraeds zegt:

  De discussie aangaan of de dialoog (zoals de gutmenschen zeggen) rondom tolerantie en intolerantie met vertegenwoordigers van de Islam (want hierover gaat het voornamelijk) is praktisch genomen een vruchteloze exercitie. Sinds eeuwen geleden binnen het Islamitisch machtsgebied de studie van theologie en filosofie als verboden is benoemd is de rationele vraag en antwoordstelling binnen de islam op een doodspoor komen te zitten. Elke studie van de Koran m.b.t. herkomst en elke studie van de inhoud en betekenis gerelateerd aan de historische periode van het geschrift is uit den boze en wordt bejegend met de dood. De Islam is panisch voor elke opkomende gedachte die twijfel, onzekerheid of kritisch vergelijk met andere religies oppert m.b.t. de inhoud en afkomst van de Koran. Doordat de islam weigerde en nog steeds weigert een wijsgerige theologische ontwikkeling door te maken zoals het christendom wel gedaan heeft zal het ultimo facto geen andere keuze hebben dan massieve intolerantie uit te blijven oefenen wil ze blijven overleven laat staan expanderen in de toekomst. De Islam is alles behalve een contemplatieve religie die innerlijke rijpheid, innerlijke zelfstandigheid en innerlijke goedheid predikt. Binnen de Islam hoef je niet na te denken over het hoe en waarom want het hoe en het waarom staat al beschreven in de Koran. Binnen de Islam volstaat het door enkel de vele geboden en verboden (ook al zijn deze uit humaan oogpunt gewetenloos) op te volgen uiteraard samengaande met een volledige onderwerping. De islam heeft zich de lastige opgave ten doel gesteld de wereld aan te passen aan de Koran en dit kan men nooit en te nimmer bereiken door aan haar leden te verkondigen dat tolerantie te verkiezen is boven intolerantie. Dus in principe kunnen we nu al vast stellen dat iedereen die zich niet wil onderwerpen aan de islam dit alleen kan verhinderen door haar op alle fronten te bestrijden. Dus absoluut geen enkele tolerantie tonen naar allen die de onversneden Islam willen toepassen op onze maatschappij.

  Like

 30. islam/moslim en dialoog zijn twee dingen die absoluut niet samengaan. Zij kennen maar één dialoog en dat is die van geweld…

  Like

 31. Hellen zegt:

  @ Pieter 19.33
  Juist die sticker zou ik meteen bestellen , thats the one !
  Hoop dat die er komt .

  Like

 32. Mocht het nu zo zijn dat uiteindelijk er geen volledige Nederlandse sticker komt zonder die arabische kriebels, dan wil ik wel even informeren bij de lokale drukkerij of het realiseerbaar is en wat de kosten zijn. Maar ik wacht eerst de initiatiefnemers even af.

  Like

 33. Hellen zegt:

  Voor iedereen die me een beetje gemist hebben , dank jullie voor de goede wensen , het gaat weer helemaal goed met me , ik kan er weer voor de volle 100 % tegen aan , en das hard nodig , man man wat een ellende , er komt geen end aan , maarrrrrrrr we blijven doorgaan !
  NEVER SURRENDER ! ! ! ! ! ! !

  Like

 34. jowitteroos zegt:

  Volgens de linkse kerk zou Fortuyn een minderwaardig mens zijn ( van Dam). Dit is de zogenaamde tolerante mens die intolerant is

  Like

 35. BertG de reden van om de tekst in 3 talen uit te vieren is: zodat zowel Turken al Arabieren niet kunnen zeggen: ikke niet begrijpen. Mensen bestel de stickers en hang ze door heel Nederland heen. We hebben al verzoeken voor de stickers uit Frankrijk gekregen

  Like

 36. lucky9 zegt:

  Verdomme, ik ben mijn tekst weeral kwijt!
  @guusvelraeds op 15 november 2012 om 20:15

  Wees mijn raad indachtig, en bewaar de vrucht van uw meningsuiting alvorens ze proactief gewist wordt door onze fascist bij uitstek de islamofiele politiek correcte big Brother!

  Like

 37. lucky9 zegt:

  Het vorige gezegd zijnde, veroorloof ik me een commentaar toe te voegen.
  Waar zijn we mee bezig?

  Een kat & muis-spelletje? Ik dacht van niet, islamofiele criminelen!

  Uw lot is bezegeld, uw gedrag veroordeeld, uw moraal immoreel, uw nagedachtenis is “zum kotzen.”!

  U bent definitief veroordeeld om te behoren bij de vuilnis van de geschiedenis.

  Halloô, iemand thuis bij het aivd of de staatsvuiligheid.be?

  Like

 38. Even over de stickers van “Tolereer geen Intolerantie”:
  Ik kreeg een email van Talyah Coenraad dat er op dit moment geen 100% Nederlandse stickers zijn. Zij gaf als suggestie dat de stickers wel konden worden bijgesneden als ‘service van de zaak’. Echter, wanneer er voldoende vraag naar 100% Nederlandse stickers is, zal dit mogelijk wel veranderen. Dit zal worden besproken in de volgende bijeenkomst met mede-initiatiefnemers zoals Talyah Coenraad mij aangaf in de email. Zij hoop dat een eventuele iets kleinere (bijgesneden) sticker geen probleem zal zijn.

  Like

 39. Pingback: Nieuwe website!: “Tolereer geen Intolerantie” | Welke toekomst?

 40. Pingback: Een open brief | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s