Herdenkingsbijeenkomst voor Duitsers, die het slachtoffer werden van buitenlandergeweld

Duitse slachtoffers hebben geen lobby, geen herdenkingsplechtigheid in het parlement, geen schadeloosstelling, geen of vervalste berichtgeving! Laten we deze slachtoffers ONZE stem geven.

Dit motto had de partij DIE FREIHEIT uitgezocht om de Duitse slachtoffers van buitenlandergeweld te herdenken, de herdenking van een groep mensen, die niet plaatsvindt in de politiek en de media. Buitenlanders, die het slachtoffer van Duitsers worden, krijgen in de media echter wel ruimte en ook de politiek spant zich in zulke gevallen in door spectaculaire maatregelen te nemen: er worden schadevergoedingen aan de slachtoffers van de NSU gegeven, straten en pleinen krijgen andere namen. Wat gebeurt er echter bij Duitse slachtoffers?

Het aantal vermoorde buitenlanders is vreselijk en ieder slachtoffer is er eentje teveel. Het aantal vermoorde Duitsers, dat door buitenlanders vermoord werd, is echter veel en veel groter. En als we onze bondskanselier mogen geloven, dan moeten we leven met deze criminaliteit.

…We moeten accepteren dat het aantal delicten bij jeugdige migranten bijzonder groot is…

(Angela Merkel)

Moeten we dat?

De manifestatie van DIE FREIHEIT direct voor het gebouw van de Reichstag in Berlijn zou moeten herinneren aan het enorm grote aantal van 7500 vermoorde Duitsers van 1990 tot 2012, dat steeds weer vergeten wordt te noemen of dat bewust wordt doodgezwegen.

Tijdens deze manifestatie moesten vooral familieleden van slachtoffers aan het woord komen. De manifestatie werd gepresenteerd door Felix Menzel (Blaue Narzisse).

Nadat het plein voor de toegangstrap naar de Reichstag sfeervol met honderden kaarsjes en een krans versierd en het sprekerspodium opgebouwd was, werd de herdenkingsmanifestatie officieel geopend met het zingen van het derde couplet van het Duitse volkslied.

Felix Menzel begroette de ongeveer 100 aanwezige luisteraars. Hij vertelde dat Duitsers tegenwoordig iedere dag het slachtoffer worden van migrantengeweld, of dit nu het afpakken van mobiele telefoons of merkkleding op het schoolplein is, door seksuele intimidatie tot aan verkrachting toe, of door geweld tegen politieagenten, tot aan moord toe.

De eerste spreker van de dag was Manfred Klein-Hartlage, wiens toespraak zich vooral bezighield met de rol van het Duitse volk in de waarneming van politici.

Zo zei hij dat volkeren op zich al solidaire gemeenschappen zouden zijn en dat de huidige politici en machtselites, die zich bewust zijn van dit feit, ernaar streven om deze volkeren te vermengen, om ze te verzwakken en zodoende hun eigen macht te behouden.

Dat heeft fatale gevolgen, zoals je in Europa kunt zien. De criminaliteit is slechts een van de problemen:

De 7500 Duitsers, die sinds 1990 het slachtoffer zijn geworden van migrantengeweld, zijn het slachtoffer van een politiek, die erop gericht is om de samenleving te vernietigen: uit ideologische blindheid, uit hebzucht naar goedkope arbeidskrachten, die men gemakkelijk kan uitbuiten, en van wie de situatie tegelijkertijd zo precair is dat de welvaartsstaat uiteindelijk in elkaar zal storten door overbelasting (ook dit een door bepaalde kringen wel degelijk gewenst resultaat van massa-immigratie), uit haat tegen het eigen volk, tegen deze verdomde Duitsers met wie men niks te maken wil hebben, en – niet in de laatste plaats – uit machtswellust:

Zo komt hij tot de conclusie:

De oorlog, welks slachtoffers wij vandaag herdenken, is een oorlog van de machthebbers, een oorlog van hele kleine elites tegen de rest; het is een oorlog van de heersenden tegen het volk.

In het verdere verloop van de manifestatie hielden vertegenwoordigers van slachtoffers, zoals de oom van de in coma geslagen Kevin Schwandt, evenals Lena Duggen, die over de zaak Yvan Schneider vertelde. Beiden benadrukten, dat het hier niet slechts om één slachtoffer zou gaan, maar dat de hele familie slachtoffer geworden zou zijn.

De Turkse dader, die Kevin bijna had vermoord, kreeg slechts een voorwaardelijke straf, de familie Schneider is zelfs geëmigreerd, omdat zij de hatelijkheid van de migranten niet meer kon verdragen.

Wat vooral naar voren gebracht dient te worden in de zaak Schneider, is de onvoorstelbare wreedheid waarmee Yvan vermoord en zijn lichaam in stukken gesneden en in beton gegoten werd. Uwe Brandt, de oom van Kevin Schwandt, liet foto´s van zijn neef zien, die sinds mei in een kunstmatige coma ligt.

Felix Menzel benadrukte, dat de beschrijving van de vertegenwoordigers van de slachtoffers zou laten zien dat de benaming “op zichzelf staand geval” een bespotting van het leed van de families zou zijn. In de pers werden de daders alleen maar “jongeren” genoemd, hun afkomst werd versluierd. Ook in politiemeldingen worden vaak niet de nationaliteit en de herkomst aangegeven.

Marc Doll, van de organiserende partij DIE FREIHEIT, ging nader op dit probleem in en ook legde hij uit hoe men aan het aantal van 7500 slachtoffers was gekomen. Uitgaande van criminaliteitsstatistieken waren er sinds de Duitse hereniging 6,7 miljoen buitenlanders plus 3,7 miljoen ingeburgerden, die voor de berekening tot de buitenlanders worden gerekend.

Sinds 1990 werden er bijna 22.000 mensen vermoord, 30% van de daders was buitenlander. Als men hier de buitenlandse slachtoffers vanaf trekt, kom je over een periode van 20 jaar op het aantal van 7500 Duitse mensen, die vermoord werden door mensen met een migratieachtergrond. Veel hoger is het aantal slachtoffers van geweld:

Met dezelfde rekenmethode is het resultaat dat er 3 miljoen gewelddadige overvallen op Duitsers door mensen met een niet-Duitse herkomst sinds 1990 werden uitgevoerd. Iedere 10 dagen geweld tegen Duitsers, zogezegd een buitenlandse NSU, aldus Doll.

De manifestatie werd afgerond met het oplezen van gewelddaden in een doorsnee maand, om ongeveer een overzicht over de daadwerkelijke hoeveelheid “op zichzelf staande gevallen” te krijgen, zoals altijd door de pers wordt voorgesteld.

De manifestatie eindigde met een minuut stilte voor de Duitse slachtoffers.

Bron:

http://europenews.dk/de/node/61410

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron

(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", "Verrijking", Censuur, Criminaliteit, Duitsland, Immigratie, mainstream-media, Multiculti, Naïviteit, political correctness. Bookmark de permalink .

15 reacties op Herdenkingsbijeenkomst voor Duitsers, die het slachtoffer werden van buitenlandergeweld

 1. Wachteres zegt:

  http://www.folia.nl/nieuws/we-wisten-dat-immigratie-niks-oplevert-1971.html

  Een lezing uit 2011 van micro-econoom Joop Hartog over de economische gevolgen van immigratie.

  Micro-econoom Joop Hartog houdt afscheidsrede over de economische gevolgen van immigratie.
  >‘Het is een fatale omkering van causaliteit om te denken dat slimme immigranten economische dynamiek brengen.’

  Wat nog niet zo lang geleden gold als een gotspe en als een bedenkelijk zo niet crimineel standpunt, wordt inmiddels ook in intellectuele kringen verkondigd: Nederland is te vol, de immigratie maakt het land alleen maar nog voller en economisch levert het te weinig op. Joop Hartog zei het deze week volmondig tijdens zijn afscheidsrede als hoogleraar micro-economie op 29 juni in de Lutherse kerk.

  Is er ook al niet openlijk toegegeven dat de multiculturele samenleving en/of de ‘íntegratie’ is mislukt?

  Maakt allemaal niets uit, ‘we’ gaan gewoon door.

  Like

 2. Peter Hart zegt:

  NEE ,HIER KAN IK NIET MET JOU MEE ,maar ik zeg het eerlijk ,

  Like

 3. Dorith zegt:

  Bovenstaande lezing van Joop Hartog doet me denken aan de eis van palestijnse “vluchtelingen” om naar Israel te komen. Ik ben altijd van mening geweest dat als we hier een miljoen of een half miljoen van deze mensen binnen laten, dan zijn we allemaal in no time de pineut, want economisch gezien kan dit land zo een invasie niet dragen.

  Sorry dat ik afdwaal van Duitsland naar Israel.

  Trouwens, een schokkend getal van Duitsers vermoord door migranten!

  Like

 4. treintrien zegt:

  Dat zijn een 340 slachtoffers per jaar! Bijna elke dag eentje!
  Stel je eens voor dat er bijna elke dag een moslim werd vermoord in Duitsland, dan waren de rapen sneller gaar denk ik.
  Ik kan niet wachten tot de olie op is, dan is er ook voor onze regeringen geen reden meer om de jurken-met-baarden te vriend te houden.

  Like

 5. treintrien zegt:

  Oh ja… en dat zijn 373 gewelddadige overvallen….per dag! gepleegd door cultuurverrijkers.
  En vol blijven houden he…Incidentjes mensen… gewoon doorlopen, nothing to see here…

  Like

 6. Tom Hendrix zegt:

  Gloeiende nakende sodedju, lees voor de duitse slachtoffers ook maar nederlandse, belgische, franse, spaanse, italiaanse en griekse SLACHTOFFERS van de HAATBAARDEN en het ander GESPUIS van VERWEGGISTAN. Maar de EU BEVEELT, dat WIJ DAAR niets over mogen zeggen. Vuile gore verraders van de eigen bevolkingen! Ik ben met deze schoften van politici helemaal klaar, ongezien de tyfus voor ze allemaal!

  Like

 7. koddebeier zegt:

  Dat is mooi Tom het zijn toch bijna allemaal landverraders/collaborateurs.

  Like

 8. Ik word bijna misselijkheid als ik die haatbaarden in soepjurken en moslima’s zie met hoofddoeken op en in burka’s gehuld zie!

  Like

 9. Tom Hendrix zegt:

  @koddebeier 17.46. uur, inderdaad waarde koddebeier, door deze schoften zullen overal burgeroorlogen en oproer uitbreken, het is slechts een kwestie van tijd. En geloof maar dat deze landverraders collaborateurs hun vliegticket om te vluchten al klaar hebben liggen.

  Like

 10. Tom Hendrix zegt:

  @Wachteres 14.58. uur, inderdaad dat klopt wachteres. Het was geloof ik de bekende econoom Milton Friedman, die uitsprak: ” Massa – immigratie en het in standhouden van een verzorgingsstaat is onmogelijk”. Maar daar trekt MARX RUTTE zich geen barst van aan. Onder deze “wolf in schaapsklederen”, zullen nog meer muzelmannen nederland binnen komen, hij is enkel geinteresseerd in een baantje in Brussel!

  Like

 11. Henk.V zegt:

  Het ontbreekt de Bondsrepubliek Duitsland niet aan kritisch denkende mensen van uitstekend niveau. Ik hoef maar een paar namen als voorbeeld te noemen: Udo Ulfkotte, Michael Mannheimer, Rene Stadtkewitz, Eva Herman , Thilo Sarrazin. Zij bevinden zich niet allemaal in dezelfde politieke hoek, maar wat zij te zeggen hebben is niet mis te verstaan.
  Wat zij gemeen hebben is de bescheiden en rustige manier waarop zij hun waarnemingen en de conclusies die zij daaraan verbinden uiteenzetten aan iedereen die het maar wil horen.

  Ook politieke organisaties die dezelfde boodschappen verkondigen kenmerken zich door beschaafdheid en bescheidenheid. De partij ”die Freiheit”,geleid door Stadkewitz treekt geen groot publiek, zoals de foto’s laten zien helaas. Ook de intellectualistisch ingestelde Pro- Bewegung, doorgaans bestaande uit hoog opgeleide mensen wordt door de heersende multiculturele tendens in het land tot een verblijf in de marge veroordeeld.
  Persoonlijk denk ik dat hun verregaand bescheiden wijze van presenteren de schreeuwers van de politiek correcte elites alleen al door hun terughoudende opstelling een zee van speelruimte bieden.
  Wonende tussen Duitsers valt mij op dat deze doorgaans werkelijk sympathieke mensen zich nog al gemakkelijk schikken in de koers die de overheden op alle niveaus menen te moeten volgen. Dit inschikkelijk trekje moet niet als ”eens zijn met” worden opgevat. Breng in persoonlijke gesprekken maar eens wat concrete misstanden aan de orde en je ziet namelijk een dubbele reactie ontstaan:

  Enerzijds is daar een schok over wat men hoort, gepaard aan afwijzing van de dingen die daadwerkelijk plaatsvinden en aan de andere kant is daar de reactie: “”daar moet ik mij maar niet te veel over uitlaten!”

  Men zou bijna generaliserend gaan denken dat Duitsers volgzamer zijn aangelegd dan Nederlanders. Er heerst werkelijk een tamelijk sterke ”Befehl ist Befehl” reflex.

  En wat de multiculturele eredienst betreft: alle grotere partijen maken er zich in meer of mindere mate aan schuldig!
  De enige politieke stroming die soms voor wat kortstondig ”rebels” weerwerk zorgt is de Beierse CSU.

  Dusal met al schat ik de toekomst van Duitsland niet vrolijk makend in.

  Vooral de Duitse PvdA, de SPD, gaat overal in het land zeer ver in de dienstbaarheid aan de (fundamentalistische) islam, omdat men, precies als in de rest van de EU, denkt dat men daardoor verzekerd is van blijvende electorale steun uit de islamitische hoek.
  Dus, objectief gesteld, kan men stellen dat de wens van de Duitsers om zich definitief zich te ontdoen van alle sporen uit de nazi tijd, tot gevolg heeft gehad dat men elke vorm van historisch besef en de identiteit die men daaraan zou kunnen ontlenen verloren heeft.
  Deze zeer goedwillende Duitse trek heeft een verwoestende bijwerking waarvan de Duitsers onvoldoende besef hebben!
  Wat voor het verloren gegane gevoel van ”Duitser zijn” in de plaats is gekomen is namelijk een nagenoeg totaal zelf verloochenende vorm van gastvrijheid , gecombineerd met een weerloze openheid naar andere culturen, waarmee men zich op een nagenoeg kritiekloze wijze wil vermengen.In de ogen van de heersende elites moet die houding tot een summum van gelukzaligheid leiden.
  Het is deze -impliciete- drang tot zelfvernietiging die wel eens heel snel een einde zou kunnen maken aan dit niet onsympathieke land.
  Precies, zoals een politica van de “‘Grünen” eens schreef en zei: Nie wieder Deutschland!
  En waar dat toe leidt toont dit artikel wel.

  Het is goed dat de slachtoffers van de oprukkende heilstaat in Duitsland hier in beeld zijn gebracht!
  .

  Like

 12. Tom Hendrix zegt:

  @Henk V 19.06. uur, klasse betoog Henk!

  Like

 13. Lucky9 zegt:

  Ben beschaamd, had geen idee dat het aantal Duitse slachtoffers zo groot was.
  Anderzijds ben ik fier om mee te kunnen bouwen aan bewustzijn. Daardoor wordt het evenwicht terug hersteld.

  Like

 14. Jan zegt:

  Vijandigheid tegen Duitsers is onbelangrijk

  Andrea Dernbach* herhaalt wat twee Franse historici en sociologen in een artikel op tagesspiegel.de over het fenomeen ‘racisme tegen blanken’ in Frankrijk schrijven en over ‘vijandigheid tegen Duitsers’ in Duitsland. Haar conclusie: vijandigheid tegen Duitsers is niet uitgesproken problematisch, noch racistisch.
  In haar stuk heeft Dernbach weinig medelijden met Fransen en Duitsers die door migranten voor ‘smerige blanken’ worden uitgemaakt. Volgens haar is dit slechts een klein probleem en bovendien kunnen immigranten helemaal niet racistisch kunnen zijn ‘omdat zij geen machtspositie hebben’*. Bovendien moet een blanke niet zeuren want de VN heeft bepaald dat de mensenrechten van blanken beperkt zijn. Dernbach: “De wetgeving in Duitsland is racistisch, net zoals die vijandig is tegen vrouwen”.
  h**p://www.freiezeiten.org/tagesspiegel-deutschenfeindlichkeit-egal/

  * Andrea Dernbach: Dernbach ist eine der glühendsten Multikulti-AnbeterInnen der Republik, dazu ein islamisches U-Boot von Allahs Gnaden und vermutlich im Logik-Zentrum hormonell leicht gestört.
  h**p://fakten-fiktionen.net/2011/07/andrea-dernbach-rassismus-gegen-deutsche/

  Meer bij elkaar geschreven idiotie op:
  http://www.tagesspiegel.de/autoren/Andrea%20Dernbach

  Like

 15. Tom Hendrix zegt:

  @Jan 14.36. uur, is dat soms weer zo een ” rode mafdoos”, Jan. Kotsmisselijk word ik van dat soort utopisten en luchtfietsers. Door dit gezwatel raken we nog veel verder in het moeras, maar ja de “linkse kerk”, in heel Europa heeft de macht overgenomen in alle geledingen van onze maatschappij, en alleen hun HEILIG LINKSE DOGMA doet ertoe, anders denkenden worden gelijk uitgemaakt voor racist, bruinhemd, nazi, xenofoob. God wat heb ik de kots van dat soort volk.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s