Philippe Remarque en zijn hele Volkskrant-redactie: allemaal antisemieten

Links Philippe Remarque en rechts Thomas van der Dunk. Of was het nu andersom? Enfin: wat maakt het uit? Allebei Volkskrant!

(Door: Martien Pennings)

Philippe Remarque en zijn hele Volkskrant-redactie: allemaal antisemieten. Dat concludeer ik uit het feit dat ze niet alleen die psychopathische antisemiet Thomas von der Dunk nog steeds niet ontslagen hebben, maar dat hij een, zelfs binnen zijn oeuvre, uitzonderlijk smerige Jodenhaatcolumn zeer recent in de Volkskrant heeft mogen publiceren. Ik kan dat beoordelen, want ik heb in 2011 een essay van 50 pagina’s gewijd aan de algemene Jodenhaat in de Volkskrant en speciaal aan het aandeel van Dunk daarin. Ik schreef onder de titel:“Thomas von der Dunk is een antisemiet en de Volkskrant een Jodenhaatvod”.

Dunks nieuwste uitbarsting van irrationele haat jegens Israël is van 25 november 2012 en gaat onder de titel  “Kan Israël vrede wel aan?

“Zijn er de afgelopen dagen genoeg Palestijnen én Israëli’s omgekomen om Netanyahu binnenkort een daverende verkiezingsoverwinning te bezorgen? Of is die vraag misschien te cynisch?”

Nee, dat lijkt me niet te cynisch maar misdadig om een Joodse leider die de uiterste zelfbeheersing onder extreme provocatie heeft betracht als een kil, berekenend en opportunistisch monster neer te zetten. Dat is vooral misdadig als je meteen daarop de massamoordenaarsbende Hamas roze verft door tegen alle evidentie in te liegen dat de gedode voorman van Hamas “juist nu genegen bleek om serieus over gesprekken met de aartsvijand na te denken”. In dezelfde zin beweert Dunk ook nog eens dat “Israël na een tijd van betrekkelijke rust, tot de moord op een voorman van Hamas is overgegaan”, terwijl de escalatie van de rakettenregen vanuit Gaza op Israël van juist de laatste weken en maanden door niemand wordt betwist. In zijn hang de slachtersbende van Hamas die nog iets veel ergers dan cynisch is, namelijk totaal gewetenloos, onschuldig voor te stellen, noemt Dunk Israël een land dat “al decennia  in de greep van paranoïa”  is. Ja, die maffe Joden en hun vervolgingswaanzin.

Die berekenend-paranoïde Isaëli’s, zijn ook nog eens democratisch en het “zou niet de eerste keer zijn dat een democratisch politicus naar geweld grijpt om niet als slappeling te boek te staan”. Inderdaad: democratie, en vooral in de vorm van een moderne parlementair-democratisch rechtsstaat zoals Israël,  is een bekende oorlogs-aanwakkeraar. En vooral dan weer “in het sterk gemilitariseerde Israël, dat qua martiaal machogedrag niet voor de Arabische buren onderdoet”. Als er nou toch ooit een gotspe is verkondigd! Gedwongen door de al 65 jaar durende dreiging is Israël gedwongen de loden last van een veel te groot militair apparaat te dragen en in constante staat van paraatheid te verkeren, en Dunk komt vertellen dat die Joden net zo erg al die Arabieren zijn.  Alsof  de kalme vastberadenheid van het Israëlische leger vergelijkbaar is met de schuimbekkende oorlogshysterie die we van Hamas gewend zijn. Vergelijk de toon van de  oorlogsspeech van Netanyahu eens met wat er aan Hamas-kant wordt geproduceerd.

Wat drijft de Dunk tot dergelijke groteske perverteringen? Wat kan een rechtgeaarde homoseksuele leerliefhebber voor reden hebben om dermate evident te liegen in een veelgelezen dagblad? En wat kan de redactie van dat dagblad vervolgens bewegen om dat te publiceren? In ieder geval moet het iets zeer irrationeels zijn. Het zal toch niet? Jodenhaat?

Ik citeer Dunk:

“Vredesonderhandelingen vormen namelijk een directe bedreiging voor zijn coalitie, omdat daarbij onvermijdelijk het kernprobleem op tafel komt. Dat is niet een raket of bom meer of minder over en weer, maar de systematische Israëlische landroof op de westelijke Jordaanoever die, ongeacht of er nu vanuit de Gaza geschoten wordt of niet, altijd gewoon wordt voortgezet. Dat is het onwaarachtige van het Israëlische verwijt aan het adres van de Palestijnen: dat zij steeds zélf door foute keuzes hun eigen glazen ingooien. Want waarvoor de Palestijnen ook kiezen, het levert niets op, want Israël gaat hoe dan ook stug door de ethnische schaakstukken te verzetten. Kiezen de Palestijnen voor gewelddadig verzet, dan is dat een excuus om niet te praten en de nederzettingen gewoon verder uit te bouwen. Zien de Palestijnen een tijdje van gewelddadig verzet af, dan ziet Israël geen noodzaak om te praten en bouwt het eveneens voort.”

Elke bewering in deze alinea is een leugen en een pervertering.

Vredesonderhandelingen zijn voor geen enkele regeringscoalitie in Israël  “een directe bedreiging”. Wel voorde gewelddadige Palmaffia’s die vanaf 1920 – vanaf de Moefti en daarna onder Arafat, Hamas of Abbas – hun eigen bevolkingen gegijzeld houden, omdat ze leven bij de miljarden subsidie van de EU en de VN, bij corruptie en geweld. Israël leeft daarentegen bij productiviteit, creativiteit en innovatie en kan een escalatie missen als hele erge kiespijn. Vooral een escalatie waarbij de reservisten opgeroepen worden voor een eventueel grondoffensief, zoals nu het geval was, is een economische ramp in een toch al militair veel te zwaar belast landje.

“Het kernprobleem”  is de consequente weigering van de Palmaffia’s, vanaf Oslo 1993, in te gaan op de meest genereuze vredesvoorstellen van Israël, waarbij tenslotte in 2008 de Palmaffia’s voor 97% hun zin kregen. Inderdaad, “dat zij steeds zélf door foute keuzes hun eigen glazen ingooien” gebeurt eigenlijk al vanaf 1967, toen Israël na zijn overwinning ruimhartig vrede aanbood en de Arabische landen via het drie keer nee van Khartoem weigerden te onderhandelen en Israël dus noodgedwongen (!) het bestuur over Samaria-Judea op zich moest nemen. Er is geen “systematische Israëlische landroof op de westelijke Jordaanoever”, het werkelijk door Israël bebouwde land bedraagt daar nog geen 3%. Hoezo “Israël gaat hoe dan ook stug door de ethnische schaakstukken te verzetten”? Het zijn juist de “Palestijnen” die daar al sinds 1967 bouwen als gekken en vooral in Jeruzalem. De bevolkingsaanwas van Arabieren is in Samaria-Judea (“de Westbank”) vele malen groter dan die van Joden. Samaria-Judea is bovendien volgens San Remo 1920-22, een verdrag dat nog steeds van kracht is, vestigingsgebied voor de Joden. Het oorlogsrecht heeft daar nog eens een schep bovenop gedaan: via Samaria-Judea is Israël tweemaal, in 1947 en 1967 met genocidale bedoelingen aangevallen. In 1973, bij de Yom Kippoer-oorlog kwam de Jordaanse koning Hoessein alleen daarom niet via Samaria-Judea omdat hij te bang was van zijn eigen “Palestijnen”.

Ik citeer Dunk:

“In dat opzicht was de schok in Tel Aviv, nu die stad voor het eerst onder Palestijns raketvuur lag, veelzeggend: men kon voor het eerst niet meer veilig naar het strand! In deze luchtbel heeft men lang in de merkwaardige veronder-stelling verkeerd dat jouw land straffeloos het land van anderen kan roven zonder dat je daarvan iets in je eigen luilekkerleventje merkt.”

Luilekkerleventje in Israël van bloedzuigende Joden. Ik geloof dat dit de meest walgelijke alinea is die leerbroek ooit geschreven heeft. De pervertering is hier 100%. De Israëli’s worden hier voorgesteld als de roofzuchtige en parasitaire schurken die in werkelijkheid de Palmaffia’s zijn, die zoals ik boven al zei, leven bij de miljarden subsidie van de EU en de VN, bij corruptie en bij geweld, terwijl Israël leeft van productiviteit, van creativiteit en van innovatie.

De tomeloze schofterigheid en irrationele wil tot haat van de antisemitische ploert Thomas von der Dunk blijkt vooral opnieuw uit de zinsnede: “dat jouw land straffeloos het land van anderen kan roven zonder dat je daarvan iets in je eigen luilekkerleventje merkt”. Het kán namelijk niet anders of de waarheid móét bij deze psychopaath doorgedrongen zijn. De waarheid namelijk dat er nooit sprake is geweest van enige vorm van landroof, wel van kopen, ontginnen, zodanige welvaart en humaniteit brengen dat de Arabieren naar Palestina begonnen te trekken en vooral van een groter moreel recht bij de toedeling volgens San Remo 1922 dan de Arabische roverhoofdmannen die véél meer kregen. Een groter moreel recht niet alleen omdat de Joden er al duizend jaar woonden toen de Arabieren het in 638 bloedig onder het kromzwaard brachten en vervolgens 1300 jaar zowel Joden als Christenen onderdrukten en de Joden dus vanaf 1880 een daad van dékolonisatie pleegden. Maar een groter moreel recht vooral omdat zij een morele orde brachten – democratisch, humaan, rationeel – die ver uitsteeg boven het feodale en islamitische primitivisme dat er heerste.

In 2005 heeft Israël Gaza ontruimd ten koste van zeer groot leed bij duizenden Joods inwoners van Gaza. Binnen de kortste keren hadden de Palmaffia’s de productieve infrastructuur die de Israëli’s hadden achtergelaten vernield. Aaron Klein (“The Late Great State of Israel”) beschrijft hoe schrijnend dat opbreken van hele levens is geweest voor bijvoorbeeld de Joden van Gush Katif in Gaza. Aaron Klein zag Gush Katif vóór de ontruiming van Gaza in 2005:

“I was struck by the natural beauty of the place. It looked like Orange County, California, transplanted to the Gaza desert.”

De Joodse kolonisten hadden nog eigenhandig hun huizen gebouwd. Ik denk niet dat Palmaffiabazen daartoe bereid of in staat zijn. Klein beschrijft hoe nog vóór de Israeli’s waren vertrokken,  Hamas al een begin had gemaakt met het ombouwen van Gaza tot een raketbasis en bezig was met het afschieten van raketten op Israël.

Ik breng die ontruiming ter sprake omdat een normaal mens daarin het zoveelste bewijs ziet dat met de Palmaffia’s geen vrede valt te sluiten. Ga anders eens hier kijken en hier en hier en hier en hier en hier en hier en hier en hier en hier en hier en hier.  Of anders zie The Rocket men of Gaza.

Maar Dunk ontwaart ook hier sluw dubbelhartige Jodenstreken:

Israël hanteert hier heel behendig een dubbele standaard, en het Westen tippelt daar in. Het is in dat opzicht namelijk van tweeën één. Ofwel we beschouwen Gaza en de Jordaanoever als één geheel ( . . .).  Maar dan bestaat er ook een legitiem verband tussen het gedrag van de Palestijnen in Gaza en dat van Israël op de Jordaanoever. Dan is nog steeds een deel van hun land bezet, en voortgezet verzet dus logisch ( . . .) Ofwel West- en Oost-Palestina zijn twee aparte staatkundige entiteiten. Maar dan is voor Gaza ook Abbas niet meer de aangewezen politieke gesprekspartner ( . . .)  maar gewoon Hamas.”

Maar ik zou er nog anders tegenaan willen kijken. Hamas is aan de macht gekomen zoals de nazi’s: via verkiezingen met onderliggende straatterreur en intimidatie. Dat is één reden waarom deze moordenaarsbende niet legitiem is. De andere reden is dat het een moordenaarsbende is.  De reden dat Hamas terreur pleegt is niet omdat er in Samaria-Judea iets bezet zou zijn, want er is helemaal niks bezet, maar omdat Hamas een islamitische moordenaars en terreur-organisatie is. En Abbas is inderdaad voor Gaza niet de aangewezen gesprekspartner, maar ook niet voor Samaria-Judea, want Abbas is net zo erg als Hamas, want geef hem een eigen staat “op de Westbank” en in no time komen de raketten ook daarvandaan Israël binnen vliegen.

Aan de redacteuren van de Volkskrant zou ik willen zeggen: zolang jullie deze antisemitische hork Von der Dunk in jullie krant tolereren, ben ik zo vrij jullie allemaal als antisemieten te beschouwen.  Of anders moet de beschuldiging luiden: lafheid in het aangezicht van Jodenhaat. Net zo erg, eigenlijk.
_______________________________
Ik heb nog wel eens wat meer over het antisemitisme in de Volkskrantkolommen geschreven:

In februari 2009 onder de titel “Vaste Volkskrant-psychopaath:Thomas von der Dunk”. Nog meer islamofiele Jodenhaat uit 2009: “Mohamed Rabbae: mooipraat van een psychopaath en de volkskrant lust er wel dikke pap met klonten van”. In 2011: “De Volkskrant: antisemitisme, nazislamofilie en censuur”, “De Volkskrant collaboreert en censureert nog steeds” en “Bij de Volkskrant genieten de antisemieten weer! Geniet adjunct Arie Elshout met ze mee?”. Eveneens in 2011 voelde ik mij gedrongen te schrijven over Volkskrantmedewerker “Rat Rolf Bos, correspondent ‘in de Palestijnse gebieden’ voor het Jodenhaatvod”. In 2012 nogmaals die “correspondent”: “Nee, Rolf Bos, het is niet verwarrend, want jij weet precies waarmee je bezig bent”. Óók in 2012:  “Jan Mulder is een anti-racist die best kan leven met de Jodenhaat van de Volkskrant”. De Volkskrant had ook in ander verband van de Jodenhaat van Dunk kunnen kennis nemen, al was het maar, opnieuw, via mijn opstelletjes. Er is namelijk nog een Jodenhaatclub in Nederland, de sinds ongeveer een decennium geheel gederailleerde VPRO: “VPRO, Ilan Pappé, Von der Dunk, Ben Goerion, Israël, antisemitisme, bedrog, fraude, leugen, manipulatie”.

Door:

Martien Pennings

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Antifascisten", "goedmenschen", "Nuttige idioten", antisemitisme, antizionisme, Jodenhaat. Bookmark de permalink .

40 reacties op Philippe Remarque en zijn hele Volkskrant-redactie: allemaal antisemieten

 1. Tom Hendrix zegt:

  Martien Pennings ik ben het wederom geheel met U eens. Deze fascist en leernicht von der Dunk, is net als van Agt,Meulenbelt, Gretta Duysenberg en Harry-Hamas-van Bommel het meest vileine volk wat er maar bestaat. En nooit, nooit hoor ik deze mensen opkomen voor de christenen, in de islamitische landen waar deze vervolgd en vermoord worden. Ik hoef slechts een gedeelte van uw betoog te lezen, of ik word weer gloeiend giftig. Steeds weer het bashen van Israel, 24/7 ik kots ervan. Shalom Israel!

  Like

 2. Lucky9 zegt:

  Ik lees die krant nooit maar wat haar redactie hier liet verschijnen is walgelijke propaganda met de bedoeling de lezers te misleiden en te hersenspoelen met aan elkaar gebreide leugens.

  Die volkskrant lijkt door de publicatie van dit artikel wel een nieuwe Nederlandse Völkische Beobachter in pure nationaal-socialistische stijl met alle er op en er aan, nazisme en antisemitisme inclusief.

  Like

 3. Henk.V zegt:

  Andermaal dient Martien Pennings de Volkskrant een broodnodige injectie toe, tegen de intellectuele rabiës die het multiculturalisme en de joden haat is.
  Eigenlijk zou hem alle ruimte door de Volkskrant moeten worden worden gegund om permanente rioleurs als von der Dunk van repliek te dienen, maar de tijd van het vrije woord ligt werkelijk definitief achter ons. Men mag reageren, maar dan wel mondjesmaat EN men moet wel zijn fatsoen houden, precies zoals von der Dunk dat laat zien.

  Laat ons eens een blik werpen op deze figuur : http://nl.wikipedia.org/wiki/Thomas_von_der_Dunk.
  Wie daar de Wikipedia informatie over zijn vader Thomas von der Dunk naast legt
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Hermann_von_der_Dunk zal iets opvallends zien.
  De von der Dunks weken uit naar Nederland in 1937, vanuit Duitsland, omdat de vader van Hermann, Heinrich von der Dunk met een joodse vrouw was getrouwd, Ilse Loeb. Daardoor kon hij zelf niet meer aan een baan komen. De man kreeg vlot een baan aan de Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven van Kees Boeke,later een favoriete school van de Oranjes..

  Wij lezen nergens dat de von der Dunks moesten onderduiken in oorlogstijd, wat mij intrigeert, gezien de achtergrond van grootmoeder von der Dunk, maar hoe dan ook: de von der Dunks hebben de tenachterstelling en vervolging van de joden ten dele zelf ondervonden!

  Dat maakt de rabiate vorm van het antisemitisme die kunsthistoricus Thomas tentoon spreidt des te opmerkelijker. Hij had kunnen weten hoe de geschiedenis van de joden in elkaar stak, hoe de wens van het Joodse volk om terug te keren naar het land waaruit ze ooit waren verdreven al eeuwenlang werd gekoesterd.
  Von der Dunk had kunnen weten hoe de staat Israël was ontstaan en welke rechtsgrond daaraan te grondslag ligt.
  Hij had kunnen weten dat er van Arabische zijde nooit de intentie is geweest dit minieme stukje grond met een joodse identiteit te accepteren.
  De doorgedraaide kunsthistoricus had kunnen weten dat na elke poging van Israël om land op te geven voor vrede de Palestijnen het lieten afweten op het allerlaatste moment.
  Von der D. had kennis moeten nemen van de drie Nee’s van Khartoum, van de statuten van Hamas, van de Hezbollah, van al Fatah om doordrongen te worden van de nooit aflatende drang tot vernietiging van land en volk van Israël.
  Hij kon weten van de onophoudelijke terreur aanvallen op een weerloze joodse burgerbevolking en de doorgaans beheerste houding die Israël daarbij aan de dag legde..
  Deze man weigert opzettelijk nota te nemen van ALLE verifieerbare feiten EN hij toont een totaal empathisch onvermogen met betrekking tot een volk waar hij zelf deels uit voortkomt.
  Deze houding grenst aan psychopathie!

  En inderdaad neemt Martien het de Volkskrant terecht zeer kwalijk dat men deze immorele figuur, die het verschil tussen waarheid en leugen niet meer blijkt te kennen ,toestaat zijn schunnige opvattingen te verspreiden.
  Door deze goedkeurende opstelling verklaart de redactie van deze krant zich akkoord met wat von der Dunk er allemaal uitkraamt.
  Is de Volkskrant hierdoor tot een zeer foute krant geworden?
  Me DUNKt !!.

  Martien Pennings, CHAPEAU!

  Dus de redactie van de Volkskrant

  Like

 4. Henk.V zegt:

  Erratum;

  ”Dus de redactie van de Volkskrant ”

  Een overbodig geworden restant van de tekst. Dat stukje zin kan weg.
  Even overbodig geworden als de Volkskrant zelf..

  Like

 5. Tom Hendrix zegt:

  @Henk V 15.17. uur, Chapeau voor deze reactie Henk!

  Like

 6. E.J. Bron zegt:

  @jeroen

  Antwoord vraag 1: zéér waarschijnlijk omdat er in Israël Joden wonen……

  Antwoord 2e vraag: Martien Pennings is absoluut niet homofoob. Heeft homoseksuele vrienden.

  Like

 7. Tom Hendrix zegt:

  @Jeroen 18.33. uur, en waarom ga jij niet naar de Joop. nl Jeroen. Wij ruiken hier de Trollen zo gauw ze een reactie afgeven. En uw politiek correcte mening zal ons niet afbrengen om 100% achter Israel te staan.

  Like

 8. marijke zegt:

  Goed stuk Pennings.Door Von der Dunk heb ik de volks krant een tijd terug al op gezegt.Viese krant geworden

  Like

 9. Weer erg sterk Martien. Vergeet ook hun huiscartoonist Jos Collignon niet:
  http://cards.boomerang.nl/kaarten/fransh/jos-collignon/

  Like

 10. Roel zegt:

  @Jeroen: Pennings schrijft niet over de mensen die redelijke kritiek uiten op Israel maar over de vuige leugenaars die eindeloos laster uitbraken over de joodse staat Israel. Waarschijnlijk ben jij er ook zo een. Leve Israel. Dank aan Pennings.

  Like

 11. Martien Pennings zegt:

  @ Jeroen om 18:33.

  Ik schat, Jeroen dat je het soort zeikerdje, treiteraardje en trolletje zal blijken te zijn dat we hier al meer hebben gezien.
  Misschien ben je een van die trolletjes wel onder een andere naam.
  Ik zou bijvoorbeeld trolletje Chantal Lumbus of trolletje DeWitt in staat achten tot dit soort quasi-onschuldige vraagjes, die alleen maar bedoeld zijn om mij werk te bezorgen en een beetje te pesten.
  Maar we geven jou een paar comments het voordeel van de twijfel.
  Nietwaar, webmaster?

  Ik begin met je tweede opmerkinkje:

  “En waarom vermeld Martien Pennings altijd de geaardheid van zijn opponent als deze homo is? Komt dat omdat hij een homofoob is, of zit er iets minder voor de hand liggend achter?”

  Nee, kijk, het zit zo. Mijn grote vriend en strijdmakker Roelf-Jan Wentholt (die hierboven ook even acte de présence geeft) is een hele erge homo. “Een honderdprocenter”, zoals-ie zelf zegt. Vroeger vergiste ik me nog wel eens als we samen op een terras zaten en er kwam een lekker wijf voorbij. Dan wilde ik dat met hem delen. Bleek steeds dat-ie de dame in kwestie niet eens gezíén had. Nou heeft die Roelf-Jan een grote hekel aan aanstelnichten en zelfmanifesteerhomo’s zoals die Dunk er een is. En als ze dan ook nog dol zijn op een cultuur waarin homo’s vervolgd en vermoord worden, dan gaat Roelf-Jan ze positief haten. Zijn ze dan ook nog Israël-bashers dan is Roelf-Jan bereid ze met het hoofd naar beneden van hoge flatgebouwen te gooien. Bij wijze van spreken dan, hè? Ik ben daar denkelijk een beetje mee besmet geraakt. Het is net als met die feministes die de islam knuffelen: dan wordt het toch ineens relevant dat ze die kut hebben, omdat ze op grond daarvan door de islam geterroriseerd worden. Vat je het een beetje, knul?

  Nu je eerste vraagje: “Waarom is ieder persoon met kritiek op de staat Israël een antisemiet?”

  Nee lieverdje, alleen mensen die contra alle evidentie en argumentatie feitenresistent blijven en de vaste WIL blijven vertonen Israël te bashen, ga ik van antisemitisme verdenken. Als je mijn grote Dunk-essay raadpleegt http://bit.ly/gUYxVm vind je daar een paragraaf onder het kopje “b) convergentie of antisemitisme” waarin precies staat uitgelegd hoe ik tot mijn definities kom. Ja, ik ben geen Diederik Stapel! En omdat ik weet dat jij de moeite niet gaat nemen om daar echt naar toe te gaan, zal ik het hier copypasten. Ik citeer:

  _____________________________________________

  Ik had beloofd de vraag te beantwoorden wat mijn definitie van een antisemiet is. Daartoe moeten we eerst weten wat een convergent is.

  De “echte” antisemiet is tegenwoordig moeilijk te betrappen, omdat Jodenhaat vaak half schuil gaat in andere vormen van haat, of zelfs in liefde, namelijk in “liefde voor de armen en verdrukten” en dat zijn natuurlijk bij uitstek “de Palestijnen”. Die andere vormen van haat? Jegens “Amerika”, “Zionisme”, “kapitalisme”, “kolonialisme”, “Imperialisme”, “globalisering” en jegens “het Westen” tout court. Alexandre del Valle heeft erop gewezen dat dit allemaal prominente punten in de islam zijn, maar dat tegelijk zowel extreem links als extreem rechts hierin veel van hun gading vinden. Extremisten van links en rechts convergeren dus in hun islamofilie. Zodoende kan het zeer moeilijk zijn te bepalen of iemand alleen maar een “convergent” van links of rechts is dan wel een “echte” antisemiet, bij wie de primaire drijfveer de Jodenhaat is en de rest “bijvangst”. Het valt ook nauwelijks meer uit te maken waar precies op de links-rechts-schaal (voorzover ueberhaupt nog bruikbaar) de alliantie zich bevindt. Maar in elk geval is de “convergent” totalitarisme-verliefd. ‘Groen’ (islam, een totalitaire leer) is het punt van convergentie voor Rood (extreem links) en Bruin (extreem rechts). Een convergent is dus een rood-bruine liefhebber van de (groene) islam.

  Maar wat is dan een “echte” Jodenhater, een “echte” antisemiet? Hoe herken je hem? Hoe onderscheid je hem van de convergent?

  Het problematische begint ermee dat iedereen een portie haat te vergeven heeft. En als de Jodenhaat in de loop der eeuwen niet “toevallig” een cultureel bepaald “gegeven” zou zijn geworden, zouden Jodenhaters misschien een andere zondebok hebben gevonden. Dus ook bij “echte” antisemieten blijft de vraag, hoe echt is echt? Als de zwarten niet bestonden, moesten ze worden uitgevonden, nietwaar? De Joden, een Freudiaans volk avant la lettre, vonden in plaats van de neger daarom de zondebok uit. Hoe ging dat cabaret-liedje uit de jaren zeventig ook alweer? “Ontevreden, ontevreden! En wie krijgt er dan de schuld? Die imbeciele homofiele Joodse neger met een bult!”

  Maar die zondebok dus. Die werd door de Joden, symbolisch beladen met de zonden van de hele stad, de woestijn in gestuurd om waarschijnlijk van dorst om te komen. Een wrede dood. Dus de wijze mannen die dit principe van de zondebok uitvonden, die het wrede ritueel voorschreven, waren zelf ook zondaars en in het voorschrijven van het ritueel gaven ze het toe. Zelf hadden ze misschien helemaal geen behoefte aan zo’n wreed ritueel. Maar ze waren bereid schuldig te worden aan een geringer kwaad om erger geweld, om wraakneming tussen de mensen te voorkomen. Het dier werd geofferd in plaats van de mens, net als Abraham niet zijn zoon Izaak offert, maar een ram. Wist u trouwens dat de Joden ook de uitvinders zijn van “oog om oog, tand om tand”? Dat was een nieuwerwetse en tijdelijke regel om de alsmaar escalerende wraaknemingen te stoppen. Dus niet: twéé tanden voor één tand, of zelfs, zoals in de islam, zelfs een leven om een “geschonden eer” te wreken. (Die “eer”, dat is trouwens nagenoeg altijd iets met seks.)

  Nog een reden voor de moeilijke traceerbaarheid van de “echte” antisemiet: de islam heeft de Jodenhaat en Israël-haat tot een werkelijk groot probleem gemaakt. Een Westerse antisemiet wordt dus niet snel verdacht, want zijn bijzondere aandacht voor de Joden en Israël is zeer wel te verklaren! De problemen in het Midden Oosten zijn immers reëel. Vergeten wordt dat die “problemen” veroorzaakt worden door het antisemitisme van de islam en de westerse collaborateurs met de islam. Maar niet door Israël en de Joden. Met andere woorden: types als Dunk wijzen op de omvang van “het Israëlisch-Palestijns probleem”, maar als zij niet zelf al 30 jaar leugens over dat “probleem” hadden verteld, zou het niet in die omvang kunnen bestaan. Dan had Israël de “Palestijnen” allang van hun eigen maffia’s kunnen bevrijden, Samaria en Judea volledig kunnen bezetten en de heropvoeding van de “Palestijnen” ter hand kunnen nemen, dat wil zeggen: de ontgifting van een decennialange haat-hersenspoeling door die “Palestijnse” maffia’s. Vermoedelijk is de vergiftiging met haatpropaganda nu té lang doorgegaan en zit er niks anders meer op dan Samaria-Judea verder te koloniseren en zal dat met geweld gepaard gaan. En dat is dus de uitsluitende schuld van de islam, vooral die in de Arabische wereld en zijn Westerse collaborateurs. Hamas is inmiddels ook heer en meester in Samaria-Judea en wacht volgens de altijd goed geïnformeerde Barry Rubin alleen uit tactische overwegingen nog met de formele machtsovername.

  Moeilijk vast te pinnen dus, de “echte” antisemiet. Maar je kunt ook gewoon praktisch kijken om de Jodenhater op te sporen. “Je hoeft”, zegt Benno Barnard, “in antisemieten altijd maar met een theelepeltje te roeren en het komt boven. Ze kunnen het niet binnenhouden.” Dat is het inderdaad. Als je met ze over politiek gaat praten, komen “de Joden”, vaak aanvankelijk in de vorm van “Israël” al gauw opdraven om de schuld van alles te krijgen en daartoe volgt de antisemiet irrationele redeneringen.

  Ik definieer daarom een antisemiet als iemand die een diepgevoelde behoefte heeft om de Joden van allerlei kwaad de schuld te geven en daartoe irrationele redeneringen volgt en ook wil volgen.

  Zo blijft de “echte” antisemiet wat mij betreft onderscheidbaar van de convergent door de mate van bewust gewilde irrationaliteit van zijn redeneringen om de Joden de schuld te kunnen geven. Bij figuren als Dunk kan je inderdaad nog nauwelijks een ander verklaring geven voor niet alleen de totale pervertering van de geschiedenis en actualiteit van zowel de islam als Israël, maar vooral vanwege een schijnbaar vaste wil tot die pervertering. Hij weigert blijkbaar eenvoudigweg om onomstotelijke feiten uit die geschiedenis en actualiteit ter kennis te nemen. Dit is een vorm van irrationalisme die ik meen alleen nog te kunnen verklaren met de eveneens irrationele haat van het antisemitisme. Als het dat niet is, moeten types als Dunk ongelooflijk incompetent zijn.

  Afshin Ellian heeft over die “domheid” ook gespeculeerd:

  “De neutrale Volkskrant-tekst onder deze antisemitische cartoon is veelzeggend over het gebrekkige historische en morele bewustzijn van sommige journalisten.”

  Dit schreef Afshin Ellian op 13 april 2011 in een stuk op de site van Elsevier onder de kop “Antisemitische drek in een Nederlandse krant”. Daarin wees Ellian op een paar antisemitische prenten in de papieren editie van de Volkskrant van 5 april.

  Ellian laat eerst zien hoe hedonistisch “links” heerlijke illusies omtrent het karakter van de opstanden in het Midden-Oosten koestert en hoe de kwaadaardige domheid van “links” weer voor de Joden en Israël blijft gereserveerd. Ellian citeert de Volkskrant van 4 april:

  “In het Vrije Libië in de stad Benghazi werken cartoonisten zich een slag in de rondte om 42 jaar onderdrukking in te halen. Staatsieportretten van Kadhafi (sic) zijn in de fik gestoken. In plaats daarvan verschijnen overal spotprenten, bijvoorbeeld van de dictator die een schop onder zijn kont krijgt. De ontlading van het vrije woord en het vrije beeld: eindelijk mag het.” [mijn vet]

  Ach, de liefde voor Alle Mensen (behalve als ze in Israël wonen) die hart en hoofd van de Gutmensch vervult! En hij vraagt er niks voor terug, de Gutmensch! Nou ja, een beetje subsidie zodat je aan twee, drie keer modaal geraakt. En hij heeft graag dat je hem geen ongemakkelijke waarheden vertelt, want dan gaat-ie je voor racist uitmaken. Ellian vertelt niet wie de intellectueel is, die het laatst-geciteerde heeft opgeschreven, maar ik heb het opgezocht. Het blijkt Volkskrant-denker Rob Vreeken, over wie ik in juni 2008 al zei:

  “Maar in deze tijd wordt de onwetendheid die hij etaleert voor iemand met zijn kwalificaties toch echt moreel verwijtbaar. Mocht hij wél enige kennis hebben van de reëel bestaan hebbende en bestaande islam dan wordt het nog erger, want dan is hij bewust bezig met propaganda voor een anti-humaan, racistisch, agressief, moorddadig en hypokriet systeem. Dat hij geestelijk op enige manier erg in de war is, is in elk geval duidelijk.”

  Nog steeds niet bijgeschoold dus, Rob Vreeken. Enfin, Ellian vervolgt:

  “Eindelijk mag het? Wat wordt in de eerste cartoon afgebeeld? Het is een afbeelding van kolonel Muammar Khaddafi met Dracula’s tanden. Op zijn bril staat de Davidster, de vlag van Israël, het symbool van de joden. Daaronder staat in het Arabisch te lezen: ‘de jood’. ( . . .) Ook verderop in de Volkskrant zijn een paar cartoons geplaatst. Op een van die cartoons is Khaddafi te zien met een Davidster op zijn arm. De joodse Khaddafi krijgt van een laars, het Libische volk, een rotschop. In de handen van Khaddafi zien we geld. Wat waren de joden alweer in de paranoïde verbeelding van Europa? Geldzuchtigen, woekeraars, moordzuchtige beesten! Dat waren de stereotypen die de Europese antisemieten gebruikten voor de joden. En deze antisemitische drek staat nu zo maar in een beschaafde Nederlandse krant, zonder enig commentaar.” [mijn vet]

  ____________________________

  Tot zover mijn uitleg, Jeroen. Gesnopen?

  Like

 12. Martien Pennings zegt:

  @ Populistische Omroep Nederland om 18:52.

  In mijn al meermalen genoemde essay http://bit.ly/gUYxVm wordt Colligon ook uitgebreid behandeld. Ik citeer maar weer uit eigen werk:

  _____________________________________________

  Blog of Reason http://bit.ly/TudsJq schreef ooit een parodie op een persbericht naar aanleiding van het zoveelste vieze plaatje van Collignon over Israël:

  “Amsterdam, 7 juni 2010. Jos Collignon wint stripprijs ‘De eeuwige Jood en zijn manieren’ met bovenstaande inzending. ‘Collignon slaagt erin op subtiele wijze de inherente agressie en arrogantie van de zionistische entiteit in een paar pennenstreken te vatten’, aldus het juryrapport. Voorts roemt het rapport de gelaagdheid in Collignons werk ‘waardoor steeds nieuwe perversiteiten op de voorgrond treden die de toeschouwer als het ware dwingen te blijven kijken en ontdekken’. Voor zijn collega’s maar ook voor de grote schare fans die de kunstenaar inmiddels om zich heen verzameld heeft kwam de uitverkiezing niet als een verrassing, ‘de consistente lijn en zijn creatief hoogstaand werk maken hem tot de terechte winnaar’ laat de redactie van de Volkskrant telefonisch weten.”

  Het vervelende is, dat alléén het linkje van het trefwoord “consistente” nog werkt. De rest van de foute plaatjes van Collignon is blijkbaar verdonkeremaand door de internet-redactie van de VK. Want bij “creatief”, “hoogstaand” en “werk”, de andere trefwoorden, krijg je wel een pagina van de “Volkskrant Opinie” maar met de mededeling “an error occurred”. Als je gaat zoeken in het verzameld werk van Collignon op de site van de VK ontdek je dat er wel meer tekeningen ontbreken. Ik neem dus aan dat de VK achteraf een toedek-operatie van de antisemitische vuiligheid van Collignon is gestart. Ook de meest recente Jodenhaatprent van Collignon (9 april 2011) is op wonderbaarlijke wijze onvindbaar geworden op de site van de Volkskrant.

  Het is de prent waarop we een rank en best wel grappig Hamasduiveltje zien met horentjes, zwevend boven een bloeiend Israëlisch dorp, waarop zojuist een soort nieuwjaars-voetzoekertje is neergekomen. Net over de grens, in Gaza, zien we een zwaarlijvige Netanyahu-heilige met aureool en een intens hypokriete uitdrukking op het diklippige gelaat boven een Gaza zweven dat veranderd is in een Dresden-1945. De heilige vetzak Netanyahu heeft een krant onder de arm met de tekst: “Washington Post. Goldstone: ik heb het niet geweten.”

  Collignons bedoeling is duidelijk: de huichelachtige Zionisten zijn vette nazi’s en het lichtvoetige Hamas wordt onterecht gedemoniseerd. Natuurlijk is het omgekeerde waar: Hamas staat bewijsbaar en overduidelijk in de nazi-traditie en Israël wordt onterecht belasterd.
  ________________________

  Like

 13. E.J. Bron zegt:

  @Jeroen

  De enige verstandige opmerking die je hebt gemaakt tot nu toe.
  Quote: “Vandaag reageer ik voor het eerst, en ondanks dat ik onverstandig ben, hopelijk voor het laatst.”

  Ik sta hier voor de volle 100% achter. Tot kijk!

  Webmaster

  Like

 14. Martien Pennings zegt:

  Wat zei ik bij het eerste commentje van Jeroentje, webmaster?
  Ik rúík ze.
  En deze twee zinnetjes vielen me op in zijn laatste tekst:

  “Die Roelf-Jan heeft inderdaad flink homo, zo te horen. Een beetje niet naar lekkere wijven kijken op een terras klinkt ongezond.”

  Like

 15. Lucky9 zegt:

  Als Jeroen maar niet met een gehuurde Porsche-Cayenne tijdens een straat-race crasht op een domme betonblok die louter toevallig in de weg staat.
  Go go go! Jeroen.

  Like

 16. Lucky9 zegt:

  Voor alle duidelijkheid:
  Dodelijk ongeval in Bree
  dode en zwaargewonden bij zwaar ongeval in bree

  De kansarme jongetjes – allen met een strafregister en van Marokkaanse afkomst – die in Bree een dodelijk ongeval veroorzaakten, reden ‘slechts’ met een gehuurde Porsche Cayenne. Met mijn slecht karakter ben ik eens gaan neuzen wat het kost om zo’n wagentje te huren. Hierbij de prijzen: eerst en vooral een waarborg van € 3.500. 1 dag kost € 325,00 (100km), 1 dag(250km) € 499,00, 3 dagen(500km) € 1109,00, 14 dagen(1500km) € 2994,00, enz.

  Like

 17. Lucky9 zegt:

  Ik bedoel: Hoe komen ze god verdoeme aan de nodige centen? Door te werken/arbeiden? Ik dacht van niet!

  Like

 18. Tom Hendrix zegt:

  @Bert 20.16. uur, inderdaad dat Jeroen een TROL was, had ik gelijk in het snotje Bert. Verder een prima reactie van @ Martin Pennings van 19.34. uur. Het is best rot Bert, dat dergelijke figuren net als @ Lucky 9 zegt steeds onder een andere naam hier opduiken; Chantal, Ko Lumbus, de Witt, om maar enigen te noemen. Perfect dat deze jeroen alias chantal, alias ko lumbus opgelazerd is!

  Like

 19. E.J. Bron zegt:

  Aan alle reaguurders op onze “jeroentje”: Ik ga ff al zijn sporen op deze blog verwijderen nu! 😉

  Like

 20. @Luck9 om 20:47: Ze hebben altijd wel een kutsmoes. Dit was gewoon een Artikel 5!

  Like

 21. Henk der Niederländer zegt:

  Klein vraagje Loopt er een familiedraad van deze Philippe Remarque naar de schrijver E.M. Remarque???
  Zo maar uit nieuwsgierigheid.

  Like

 22. vederso zegt:

  @ DeWitt. Voor iemand die de Conventies van 1907 en 1949 uit z’n mouw schudt en ook nog Int. Gerechtshof 2004, kan mij vast en zeker daar ook een geloofwaardige bron bij leveren, graag in het Nederlands indien mogelijk. Vooral wil ik ook opzoeken of het ook daadwerkelijk 39 VN-resoluties zijn en geen 38 of 40. Bij voorbaat dank.

  Like

 23. vederso zegt:

  @ DeWitt. Wat men mogelijk tegen de column van vd. Dunk zou kunnen inbrengen, is dat hij de informatie uit deze korte video niet in zijn tekst heeft verwerkt. Dat vind ik toch enigszins een tekortkoming.

  Like

 24. E.J. Bron zegt:

  DeWitt doet niet meer mee!! Hij was gewaarschuwd en plaatste nu een comment. DeWitt = zuiger/treiteraar van de bovenste plank!

  Webmaster

  Like

 25. Erik Mokum zegt:

  De geestelijk vormeloze pleitbezorger van “het redelijk alternatief”, (Johan-Cornelis) DeWitt verwijst deze keer naar internationale verdragen op het gebied van het oorlogsrecht die nu juist de argumentatie van Von der Dunk als zou Israel volkomen fout zitten, ondergraven.
  Juist volgens die verdragen heeft Israel het volste recht op te treden zoals het onlangs – en ook in het verleden – is opgetreden.
  Een illustratie op Tundratabloid van vandaag te vinden: De Fifa stelt fondsen ter beschikking om het gebombardeerde stadion van Gaza-stad ter herbouwen, het stadion dat als lanceerbasis voor de raketten op Jeruzalem (waar ook “Palestijnen” wonen, but who cares) en Tel Aviv werd gebruikt. Ik bedoel maar…
  http://tundratabloids.com/2012/11/fifa-plans-to-rebuild-hamas-missile-launch-pad-site.html

  Overigens was “Remarque” het pseudoniem van de auteur van “Im Westen nichts Neues” die Kramer heette en de omkering van zijn naam, Remark dus, verfranste tot Remarque.

  Like

 26. Jan zegt:

  The Nazi Roots of Palestinian Nationalism and Islamic Jihad, David Meir-Levi

  Klik om toegang te krijgen tot NaziRoots.pdf

  en
  COMMUNIST ROOTS OF PALESTINIAN TERROR
  http://www.discoverthenetworks.org/viewsubcategory.asp?id=780

  Maar ja, socialisten zitten in de eeuwige ontkenningsfase.

  Like

 27. Martien Pennings zegt:

  @ E.J. Bron om 12:12.

  Geliefde webmaster!
  Een vraagje, zonder uw heerlijk gezag en klinkende competenties in ook maar de geringste twijfel te trekken . . . . . . maar . . . . . zou het mogelijk geweest zijn twee dingen tegelijk te doen?
  Te weten:
  1) Het laatste comment van DeWitt te laten staan, zodat mensen de draad nog begrijpen.
  2) DeWitt een ban te geven.

  Ik bedoel dus: DeWitt een ban geven en het eerder gegeven comment/de eerder gegeven comments laten staan.
  Dat geldt ook voor de verwijderde comments van “Jeroen”.
  Geen mens snapt nog waarover dit ging.
  Al stel ik er prijs op dat mijn comments op “Jeroen” blijven staan, want ik heb er best wat moeite in gestoken.
  Ook zou ik het op prijs stellen (en de betreffende commenters met mij, denk ik) dat de andere comments die op het verdwenen comment van DeWitt reageren blijven staan.

  Like

 28. E.J. Bron zegt:

  @Martien Pennings

  Wellicht zou dat technisch gezien mogelijk zijn geweest. Echter, uw webmaster is nogal rigoureus als het aankomt op het bannen van iemand. Dan worden zijn/haar sporen voor eeuwig uitgewist op de website van E.J. Bron. Het is niet anders.

  Mocht een “incident” als hierboven nogmaals voorkomen, dan zal uw webmaster zijn best doen om een voor iedereen te accepteren oplossing te vinden (behalve voor diegene die een ban krijgt, vanzelfsprekend).

  Webmaster E.J.

  Like

 29. Henk der Niederländer zegt:

  @ Erik Mokum..
  Merci dat wist Ik in het geheel niet.

  Like

 30. @ Pieter Veenstra 28november 2012 om 23:53 en Lucky9: dank. Zo moet het, niet van dat populistische gepruts.

  Verschrikkelijk plaatje trouwens van die Collignon. En dat krijgen leerlingen op de middelbarre school voorgeschoteld. Want de Israëli’s zijn de nieuwe nazi’s en de Palestijnen de nieuwe joden, nietwaar?

  Like

 31. Pingback: De angst van Kustaw Bessems. Nee, Bessems, niet openheid maar overheid overwint onderduik. | E.J. Bron

 32. Pingback: AAN DE OBSCURANTISTEN (11): Wouter Bos, Maxime Verhagen, Jeroen Dijsselbloem, Markha Valente, James Kennedy, Joris Luyendijk, Bregtje van der Haak en anderen | E.J. Bron

 33. Pingback: Sacha Kester, correspondent van de antisemitische Volkskrant, beschermt de Nazislam in Centraal-Afrika | E.J. Bron

 34. benoithanridge zegt:

  Bon, nog een paljas die de “It’s a trick. We always use it” truck kent. LOL😂

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s