De oorlog voor de toekomst van het Midden-Oosten

(Door: Daniel Greenfield)

De eindeloze oorlogen met Israël gaan niet echt om de Joodse staat. Ook gaat het bij de oorlogen niet om de Arabieren, die in de territoria leven die Israël in het jaar 1948 aan Jordanië en Egypte kwijtraakte en op hen in 1967 heroverde.

De rest van de islamitische wereld interesseert zich niet meer in de “Palestijnen” dan Hitler in de Sudeten-Duitsers of de Japanners in de rechten van Chinezen of Koreanen. Israël is een zijtoneel in een voortdurende strijd om versplinterde bevolkingen, die gescheiden zijn door etniciteit en religie, door taal en natuurlijke hulpbronnen, in één enkele gemeenschap te verenigen.

Het is een natuurlijk doel, want zijn bevolking bestaat uit mensen, die lid zijn van een andere religieuze en etnische groep dan de dominante etnische groepen in de regio.

Anders dan de Perzen en de Turken zijn de Joden geen moslims, zelfs geen sjiieten, en anders dan de christelijke Arabieren hebben de Joden niet eens dezelfde etniciteit als de regionale meerderheid.

Joden zijn noch moslims noch Arabieren en dat maakt ze uniek en vreemd in de regio, waarin ieder land of door de Arabische of door de islamitische identiteit wordt gedomineerd. Of door allebei.

De postkoloniale competitie in het Midden-Oosten draaide erom hoe de versplinterde etnische minderheden en religieuze splitsingen in één enkele regio verenigd kunnen worden.

Om je achter iets te verenigen is moeilijk, maar om je tegen iets aaneen te sluiten is gemakkelijk. Niet in staat om zich in liefde te verenigen, verenigt het Midden-Oosten zich in haat en om de meest vreemde en andersoortige groep met een eigen land te haten, geeft aan iedereen in de regio het gevoel iets gemeenschappelijks te hebben.

Israël is echter slechts bijzaak in de grotere strijd van een regio, die probeert zichzelf door de hegemonie van één bepaalde identiteit te definiëren en niet door harmonie onder de verschillende identiteiten.

Terreur tegen Israël is geen constant aanhoudend fenomeen. De vijanden, waar Israël tegenover stond, werden bepaald door de politieke en religieuze trends in de regio, van een vroege PLO, die zich ertoe verplichte te vechten voor het inbinden van Israël in een Groot-Syrië, tot aan Hamas, die vecht voor haar eigen radicaalislamitische superstaat in de vorm van het kalifaat.

Eerder dan door voortdurend verzet door een onderdrukt volk, werden de terroristen eigenlijk door ideologisch opportunisme gedefinieerd.

Voor Arabische nationalisten was dit het nationalisme, dat een natie definieerde en hun terroristen construeerden een mythische Palestijnse identiteit, om generaties te indoctrineren bereidwillig soldaat te worden in de eindeloze oorlog, die door hun Arabisch-nationalistische ondersteuners in Egypte en Syrië werd geëist.

En zo werd het Palestijnse nationalisme geboren, op geen enkele manier gehinderd door het gebrek aan een daadwerkelijke nationale historie met al haar vlaggen en bloedige gedichten over de dood voor hert vaderland, dat nooit bestond en waarvan de populatie was samengesteld uit economische vluchtelingen uit Syrië, Egypte en Jordanië.

Voor de radicale islamieten is het nationalisme in het gunstigste geval twijfelachtig en in het ergste geval afgoderij. Hamas was nooit in staat het Palestijnse nationalisme te ontkennen, maar haar leiders schommelen heen en weer tussen het uitroepen van de Palestijnse natie en haar verwijdering voor het ware doel van een regionale radicaalislamitische eenheid.

De Arabische nationalisten hadden een nationale historie en identiteit nodig om aanspraak op Israël te kunnen maken. De radicale islamieten zijn hierin niet geïnteresseerd. Voor de radicale islamieten is Israël islamitisch bezit door het recht van verovering.

Als moslims eenmaal een plaats veroverd hebben, of dat nu in Spanje of in Israël is, dan wordt deze plaats voor altijd islamitisch land. Er bestaat geen behoefte aan nationale mythologie, om een volk met een bepaalde plek te verbinden, om het de moslims toe te staan aanspraak te maken op een territorium dat ooit door moslims werd geregeerd.

Hamas, net zoals de rest van de Moslimbroederschap, en andere radicaalislamitische organisaties, is transnationaal. Ze is niet volledig gescheiden van etnische hiërarchieën en nationale identiteiten, maar deze zijn van minder belang in haar grotere agenda om de nationale identiteit te vervangen door de islamitische identiteit.

De Arabische nationalisten en hun terreurgroeperingen, zoals de PLO, waren in oorlog nmet Israël om etnische redenen. De radicale islamieten zijn om religieuze redenen met Israël in oorlog.

Hamas groeide als deel van een regionale trend weg van het Arabische nationalisme naar de radicale islam toe. Egypte, ooit de grootste hoop van het Arabische nationalisme, werd overgenomen door de Moslimbroederschap.

Irak en Syrië zijn weggevallen van hun oude Baath socialisme en worden nu door een sektarische, sjiietische, radicaalislamitische politieke opvatting bepaald. Zelfs onder de niet-Arabische machten is Iran een sjiietische, radicaalislamitische vesting en Turkije werd een soennitische, radicaalislamitische macht.

Met de val van Tunesië en Libië is het Arabische nationalisme zo goed als dood. De radicale islam is de toekomst.

Als Syrië valt, zal Israël van alle kanten worden omringd door een coalitie van soennitische, radicaalislamitische vijanden. Hamas is slechts hun marionet, net zoals de PLO dat was voor de Arabische nationalisten van Syrië en Egypte.

Tot nu toe moest Israël het stellen met een regio, waarin het voornamelijk op grond van ras werd gehaat. Nu moet het in een regio overleven, waarin het om religieuze redenen wordt gehaat.

De  opkomst van de zelfmoorddaders was een van de vroegste signalen van de martelaarscultus. Zij herinnert er eveneens aan, dat Israël voor de verdere ontwikkelingen in het Midden-Oosten dient als de kanarie in de kolenmijn. Voordat de Moslimbroederschap door de verkiezingsoverwinning in Egypte aan de macht kwam, kwam Hamas door een verkiezingsoverwinning aan de macht. De “Arabische Lente” bereikte Israël eerder dan de rest van de regio.

In zijn Antieke geschiedenis bevond Israël zich vaak in de weg van veroverende rijken, waarvan de doelen veel verder gingen dan het kleine land en zijn steeds kleiner wordende aantal mensen, waarmee ze geconfronteerd werden.

De islam streeft ernaar opnieuw een imperium te worden en de Joden staan hem in de weg. De oorlog tegen Israël, of hij nu gevoerd wordt door de Arabische nationalisten of door hun opvolgers, ging altijd om de ambities van mannen, die imperiums wilden opbouwen, veelmeer dan om de smalle strook land, die weinig nut heeft voor wie dan ook, behalve voor het kleine aantal mensen die hem bevolken.

Het Arabische nationalisme trad in meerdere oorlogen tegen iets aan, dat een genmakkelijk doel zou hebben moeten zijn, en verloor. Zijn leiders herstelden zich nooit volledig van deze nederlagen. Hun dromen van de vereniging van deze regio verdwenen, toen ze niet in staat waren om met een leger, dat het ontbrak aan training en officieren van de Jordaanse en Egyptische strijdkrachten één enkel klein land te overwinnen. Toen de Arabische nationalisten zich met Israël verzoenden, raakten ze het enige kwijt dat ze, naast economisch falen, hadden te bieden aan hun volkeren.

De radicale islamieten weten dit alles en zijn van plan om daar succesvol te zijn waar de Arabische nationalisten faalden. Net zoals in het geval van het Romeinse Rijk werd Israël van een ergernis tot een vernederende hindernis voor de grotere plannen van een imperium voor de regio.

Het radicaalislamitische imperialisme begint om het oude probleem, de vernietiging van Israël, heen te cirkelen. De ideologie van de radicale islam zegt, dat alleen de islamitische eenheid het de volkeren van de islamitische wereld kan toestaan om de grote uitdagingen aan te gaan. Om het kalifaat te vestigen en een regionaal imperium op te richten, moeten de radicale islamieten doen wat de nationalisten niet konden. Ze moeten Israël vernietigen. En als ze dat niet kunnen, zal hun heerschappij eindigen in vernedering en falen.

Bron:

http://europenews.dk/de/node/61854

Bron oorspronkelijk artikel:

http://frontpagemag.com/2012/dgreenfield/the-war-for-the-future-of-the-middle-east/

Auteur: Daniel Greenfield

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron

(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Arabische Lente", Arabische wereld, Hamas, Islam, Israël, kalifaat. Bookmark de permalink .

8 reacties op De oorlog voor de toekomst van het Midden-Oosten

 1. Tom Hendrix zegt:

  Voortreffelijk artikel van Daniel Greenfield. Hieruit blijkt ook zonneklaar dat de Hamas en de PLO slechts hulptroepen zijn voor een groter doel, een wereldwijd kalifaat van de morbide islam. En LINKS en de gutmensch kerk, willen dit maar niet inzien. Nan de JODEN gaan wij voor de BIJL!
  Vooralsnog haalt het kleine ISRAEL voor ons de kastanjes uit het vuur!

  Like

 2. daiyu-ninja zegt:

  En als ze dat niet kunnen, zal hun heerschappij eindigen in vernedering en falen…………………
  Laat ze maar lekker falen en dan voorgoed.

  Like

 3. guusvelraeds zegt:

  Met weggeven van subsidies en politiek ideologisch gestuurd goedmenselijk wensdenken zijn de EU en andere westerse landen zonder dat ze het beseffen kwartiermeesters geworden van de expansieve Islam. De Islam zelf kan niet anders zijn dan gericht op expansie. Dat is haar basis doctrine en is haar rede van bestaan. Israel is wel degelijk de kanarie in de kolenmijn en zij strijden onze strijd. Een strijd die wij door onze verblindheid niet meer kunnen voeren. We geven miljarden uit aan steun anderen hun Islamitische identiteit te doen vestigen en we doen tegelijkertijd onze eigen identiteit onder multiculturele vlag in de uitverkoop. Hoe decadent wil je het hebben. Door deze gedragslijn sturen we aan op een mondiale crisis die haar beginpunt zal hebben aan de buitengrenzen van Israel. Als het mis gaat lopen en Israel wordt (laten we het niet hopen) weggevaagd dan zal de Islam in haar bloeddorst volledig uitzinnig worden en een weergaloze niets ontziende terreur uitstorten over Europa. Haar voordeur Israel is immers niet meer en staat wagenwijd open. Europa zal als het tot bezinning is gekomen en afgerekend heeft met de verantwoordelijken voor dit drama terug moeten slaan en vernietigend moeten uithalen naar de Islam als geheel en de Islammisten in het bijzonder. Ik zeg vernietigend uithalen want aan de conferentietafel bereik je niets met islammisten. De Islam is in de hele geschiedenis van haar bestaan nooit tot stoppen gebracht door diplomatie. Geweld is de enige taal die deze geweld verheerlijkende ideologie verstaat. Laten we hopen dat het niet zover komt en dat we op tijd inzien dat we de krokodil middels subsidies aan het voeren zijn. Zodra wij de islamitische wereld afsluiten van de rijkelijk vloeiende subsidie kranen zullen we zien dat het monster van de haat gaat imploderen. De wereld en met de wereld alle moslims bevrijden van de politieke Islam zal de grootste opgave ooit zijn in de menselijke geschiedenis. Vele malen groter dan de strijd tegen het nationaal socialisme en vele malen groter dan de strijd tegen het internationaal socialisme.

  Like

 4. Uitstekend artikel! Bedankt voor het vertalen, Bert!

  Like

 5. 2Crazy2bTrue zegt:

  Een uitstekende website met goede artikelen en goede commentaren. Bedankt E. Bron! De conclusie dat niet alleen de politieke maar ook het niet mathematische deel van de academische wereld aan een revolutie toe is begint langzaam post te vatten.

  Met name de archeologie heeft het de afgelopen decennia flink laten afweten, heeft nieuwe inzichten over de menselijke ontwikkeling in de kiem gesmoord en ons met een volledig onjuist beeld over de evolutie en geschiedenis van de mens opgescheept, Dit beeld van een korte, snelle, (enkele tienduizenden jaren) schijnbaar onvermijdelijke menselijke progressie gesteund door evolutie is in de dogma’s van het socialisme opgenomen. Dit was de aanleiding tot een veel te optimistisch menselijk toekomstbeeld, doordrenkt met een schijnbaar onvermijdelijke progressie.

  De werkelijkheid is volledig anders. Onze geestelijke capaciteiten zijn de afgelopen 300.000 jaar nauwelijks of niet toegenomen. De mensheid en zijn directe aanverwanten heeft gedurende die tijd naast de onze, minstens nog een ander hoog beschavingsniveau gekend en mogelijk zelfs meer. De sporen hiervan zijn overal zichtbaar aanwezig doch deze worden door de wetenschap niet alleen genegeerd. Naïeve wetenschappers die daar toch onderzoeken naar durven te doen wacht ontslag en verwijdering uit de academische wereld.

  Het beangstigende. Ook hoge beschavingen als de onze kunnen in een paar duizend jaar vergeten raken en alle opgedane kennis kan daarbij volledig verdwijnen. Voordat onze Westerse beschaving tot bloei kon komen hebben we eerst een proces van volledige initialisatie moeten ondergaan. Ik vraag mij af of dit laatste nu een voorwaarde is om opnieuw te kunnen beginnen.

  Wat bewijs materiaal dat het bovenstaande ondersteunt:

  Stedelijk agglomeraat in Zuid-Afrika, schatting 200.000 jaar oud. Ook zichtbaar met Google-earth. http://viewzone2.com/adamscalendarx.html

  In de omgeving van Nazca, Peru, het gebied van de nazca lijnen, ligt een prehistorische landingsbaan. Bij de aanleg en egalisatie daarvan zijn gehele bergtoppen verdwenen zonder een spoor na te laten. Alleen een beschaving met industrieel technische capaciteiten is tot zoiets in staat.

  In Midden-Amerika zijn juwelen als gouden Dinky-toys uit een ver verleden gevonden die vliegtuigen uitbeelden. Insecten noemt de correct denkende academicus van een museumdirecteur ze. Opvallend is de overeenkomst met moderne vliegtuigen, dezelfde vleugels en vleugelpositie, dezelfde staart alleen de aandrijving zit in de romp en hangt niet onder de vleugels zoals bij onze vliegtuigen. De romp is gesplitst in twee gescheiden compartimenten met een open ruimte ertussen. Het voorste deel voor de piloot en passagiers en het tweede compartiment voor de aandrijving. Naar de energiebron kan slechts gegist worden.

  Like

 6. Pingback: De oorlog voor de toekomst van het Midden-Oosten | Likoed Nederland

 7. zlj13051967 zegt:

  De strijd in het Midden-Oosten is geen territoriale, maar een ideologische strijd.Islamitische radicalen die de controle hebben over ‘Palestina’ en de omringende Arabische landen willen maar een ding, de dood van de Joden en de vernietiging van Israël.De agenda van de islam is al 1400 jaar bekend.Palestijnse schoolkinderen wordt systematisch geleerd om joden te haten, de media zitten vol met jaren ’30-stijl racistische nazi-propaganda; passages uit de Koran worden geciteerd als bewijs van de joodse trouweloosheid, de Holocaust wordt behandeld als een zionistische hoax gericht op het chanteren van de Westen.Ik wil ook nog op wijzen dat de christelijke ‘Palestijnen’ niet dezelfde problemen hebben met de joden als hun islamitische ‘broeders’, en ook nooit gehad hebben.De meeste wereldbewoners en met name de Europeanen negeren doelbewust de ernst waarmee de oproep in de Koran om iedere Jood te doden, waar deze ook maar te vinden is, opgevolgd wordt. Met name in het Westen worden de ogen gesloten voor de religieuze dimensie, die echter al duizenden jaren het hart vormt van het conflict tussen de Arabieren en de Joden. Zolang dit niet wordt ingezien zullen de meeste Europeanen de leugens van de anti-Israëlische media blijven slikken, en blind en zonder enig inzicht blijven denken dat als de Palestijnen nu maar hun eigen staat krijgen, alle problemen zullen zijn opgelost. http://www.franklinterhorst.nl/Israel%20en%20Europa.htm

  Like

 8. Jan zegt:

  Voetbal is oorlog zeggen zij bij de FIFA:

  FIFA is pledging to rebuild the Gaza stadium that Israeli defense forces targeted after Hamas rockets were fired from it.
  FIFA secretary-general Jerome Valcke: “Soccer brings people together and we will support any reconstruction necessary when football infrastructure is destroyed.”
  http://www.breitbart.com/Big-Peace/2012/11/29/FIFA-To-Rebuild-Gaza-Soccer-Stadium-Used-Against-Israel-By-Hamas

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s