Het falen van Geert Wilders en Martin Bosma

Ik heb begin 2011 eens een uurtje aan tafel gezeten met Martin Bosma. Nee, ik kreeg geen baan aangeboden bij de PVV en ik snap dat wel, want inmiddels heb ik een reputatie opgebouwd als een Radikalinsky waarmee zelfs de PVV zich niet kan identificeren. Ja, zo immoreel ben ik: te goor om zelfs door de PVV opgepakt te worden.

Niettemin, als ik in het verleden de PVV had mogen adviseren, dan waren cruciale fouten niet gemaakt. Dan had Geert Wilders geen rooie streep gehaald door de namen van zijn allerbeste sollicitanten voor een plek op de lijst voor de Tweede Kamer verkiezingen van 2010. Wilders heeft indertijd zijn personeelschef gevraagd om vooral mensen met veel eigen initiatief met stip naar voren te halen. Die personeelschef deed dat en toen na een paar maanden de dossiers op het bureau van Wilders lagen heeft de Blonde Kamper meteen de namen geschrapt die de personeelschef met de beste positieve bedoelingen had geselecteerd. Wilders´ motto: “Als we geen haantjes-de-voorsten binnen halen, zijn de kansen op LPF-toestanden het kleinst.” (Overigens: ik hoorde niet bij die sollicitanten.)

Dat kan natuurlijk weer niet de héle verklaring  zijn voor het feit dat wat onze Blonde Satan wél binnenhaalde allemaal lichtjes gemankeerde types van een derde of vierde garnituur waren. Niet eens van een tweede. Ik had en heb bij bepaalde figuren  binnen de PVV slechts mijn instant-onderbuikgevoelens nodig om metéén te weten: beetje fouterig. En dan bedoel ik niet meteen misdadig, maar een mengsel van niet echt slim tot echt wel ordinair.  Er zit in onze Blonde Kamper een hang naar Haagse Harry types. Enfin, daarom noem ik hem ook mijn eigen Blonde Kamper.

Als ik, met mijn intense hang naar het de-tyfus-schelden van immorele domkoppen, Wilders had mogen adviseren, en hij had ook nog naar mij geluisterd, dan was er nooit sprake geweest van knieschoten, kopvodden en tuigdorpen. Een politicus is geen marginale columnist die helemaal niets meer te verliezen heeft, zoals ik. Anderzijds was dan de kritiek op de islam fundamenteler verwoord in de Tweede Kamer. Getrouwen rond de Grote Blonde Leider reppen wel eens van zijn “ragfijne gevoel voor politiek”. Maar ik vind dat hij weliswaar af en toe een goeie speech houdt, maar voor de rest blunders maakt. Ongeleide projectielen loslaat waarmee hij zelf zijn eigen doorbraak naar de kleinburgerlijke middenklasse heeft getorpedeerd. En waarmee hij zo’n 10 tot 15 zetels persoonlijk naar de zeebodemkelder heeft gejaagd. Met weigeren de beveiliging voor Ayaan in Amerika te betalen, met kopvodden, knieschoten en tuigdorpen haal je tokkies binnen die te stom zijn om op strategische ogenblikken zelfs maar te gaan stemmen. Afgezien nog van de vraag of je zou moeten willen dat ze überhaupt gáán stemmen. En al helemaal of je ze tot je  aanhang moet willen rekenen.

Ik heb dus wel eens een uurtje met Martin Bosma aan tafel gezeten. Laatst kwam ik hem toevallig op straat tegen. Ik zag hem aankomen, deed net of ik hem niet zag en stak schuin over naar het andere trottoir om hem de kans te geven mij te ontlopen. Nou dat wilde Martin dus niet:  “Hé, Martien!” Waarna zo’n half verlegen nietszeggend gesprekje van twee minuten volgt.

Ik mail Martin Bosma wel eens. De laatste keer was het de slotalinea van mijn laatste stuk:

“Daarom zou Doen & Laten van bijvoorbeeld de Publieke Omroep hoog  op de politieke agenda van de PVV moeten staan. Letterlijk: Doen én Laten, dus inhoud én niet-inhoud, wat gebracht wordt en wat niet en welke politieke keuzes worden gemaakt binnen de items waaraan wél aandacht wordt besteed. Die hele structuur van die Publieke Omroep moet publiekelijk blootgelegd en ter discussie  worden gesteld. Er móét een manier gevonden worden om die cultuurvernietigende subsidiestromen te stoppen en ervoor te zorgen dat we nog iets anders gaan horen en zien dan alléén het multikrolse geluid.”

Daar krijg je dan geen antwoord op. De PVV is een gesloten bastion dat steeds meer de indruk maakt van een dode burcht, waarin de paranoia heerst. Dat is wel enigszins verklaarbaar. Ze moeten beducht zijn voor infiltratie door de AIVD en er is natuurlijk nogal met modder gesmeten door dissidenten die uit de fractie zijn getreden. Ik noem Hero Brinkman en Wim Kortenoeven als de meest prominente. Dat met modder smijten is natuurlijk uitermate dom. Het schaadt de politieke zaak waarvoor de PVV staat – de islam en de EU bevechten benevens Israël en de Nederlandse verzorgingsstaat verdedigen – en het geeft aan dat je zelf ook erg dom bent geweest, misschien niet om je aan te sluiten, maar dan toch in elk geval om dermate lang te wachten met weer uittreden dat je zo rancuneus bent geworden dat je al die modder kwijt moest.

Die paranoïde geslotenheid heeft niet alleen externe oorzaken, waarvan de voornaamste is: de extreme vijandigheid van het multikrolse establishment tegen de enige partij die de grote waarheden van deze tijd durft te zeggen, namelijk dat zowel de islam als de EU acute totalitaire bedreigingen voor Europa vormen en dat het verraad aan Israël de diepste morele ontsporing uit de rails van onze Joods-Christelijk-Verlichte traditie is na Auschwitz.

Behalve de gevaren van infiltratie, een aanslag op Wilders en vijandigheid van het establishment is er natuurlijk nog de bewuste keuze om de PVV een gesloten ideologische club te laten zijn, die niet bang hoeft te zijn voor “overname”. Dat is een legitieme democratische methode: de kiezer mag beslissen of hij op deze club stemt of niet. Bovendien is een “open partij” als PvdA of CDA, waarin de dienst wordt uitgemaakt door een beperkt aantal “partijtijgers”, absoluut niet democratischer.

De PVV mag dus wat mij betreft best die geslotenheid hebben, om al die redenen, maar ik ben bang dat het duo Wilders-Bosma (want dat is het tweespan dat de dienst uitmaakt) niet voldoende creativiteit bezit om werkelijk succesvol te zijn in het tegenhouden van de islam en de EU en het verdedigen van de Nederlandse verzorgingsstaat en Israël. Er komt blijkbaar ook niet voldoende creativiteit vanuit de lagere partijechelons, of dat nu aan de geslotenheid van de top ligt of aan de geringe creativiteit van die lagere lagen.

Neem nu eens dat boek van Wilders, “Marked for Death”. Mijn leeservaring: het boek zit dermate vol relevante informatie en observaties dat mijn exemplaar wemelt van de onderstrepingen. Omdat het zó ongelooflijk rijk is, weet ik volstrekt zeker dat Wilders dit boek maar voor hoogstens een kwart zelf heeft geschreven, en dat dit genoemde kwart ook nog eens grondig is geredigeerd. Hier móét een team van deskundigen achter zitten dat hem geholpen heeft, en Robert Spencer maakt daarvan zeker deel uit. En aan het perfecte Amerikaanse Engels heeft Mark Steyn misschien niet alleen in het voorwoord bijgedragen. Met dit boek is een native speaker zeer grondig aan de gang geweest. Maar tenslotte vormt dit boek vooral een schoffering door Wilders van zijn eigen kiezers, een schande en een blunder dat niet tegelijk met de Engelse tekst een Nederlandse vertaling is uitgekomen. Dat had absoluut bij de uitgever bedongen moeten worden en dat zou voor een klein taalgebied als Nederland-Vlaanderen gemakkelijk gekund hebben.

De laatste tijd wordt mij van drie kanten een idee aan de hand gedaan. Het is iets wat leeft onder het volk, want ten eerste opperde een jongen op mijn sportschool het, zag ik het ergens op een website naar voren gebracht en weet ik dat een paar activisten concreet bezig zijn met het idee. Welk idee? Om naar het voorbeeld van de metro-posters in New-York  anti-islam-affiches op Nederlandse stations en in Nederlandse bushokjes op te hangen. Het zou heel simpel zijn: gewoon agressieve en racistische soera’s uit de Koran of passages uit de Hadith op een poster. Meer niet. Je begint met één stad, bijvoorbeeld Den Haag. De weigering van de billboardcompanies om de campagne te verzorgen, zou al meteen flink wat publiciteit genereren. Want weigeren zullen ze. Dat breng je voor de rechter. Nog meer publiciteit. Vervolgens twee mogelijkheden: of de rechterlijke macht handelt tegen het grondwettelijke recht op vrije meningsuiting, of de campagne komt er toch. Waarna de onvermijdelijke agressie van de islamitische cultuurgemeenschap zal volgen. Zo gaan misschien weer wat slapie-slapie-oogjes open en de PVV staat weer in het brandpunt van de belangstelling.

Maar het grootste falen van Wilders en Bosma zit in het met rust laten van de subsidiestructuren die het hele circus van de multikrolse nep-elite mogelijk maken en zo’n posteractie noodzakelijk. Dat circus dat van alle werkelijkheid en van alle volkswil losgezongen is. Dat circus dat de islamisering, massa-immigratie, Israël-haat, Europa-totalitarisme en klimaat-hoax mogelijk maakt.

Er is in feite een toestand ontstaan als vlak voor 1789, dus vlak voor de Franse Revolutie, toen een feodale structuur van privileges het uitzuigen en onderdrukken van de gewone bevolking mogelijk maakte. Die structuur is anno 2012 alleen minder zichtbaar, omdat deze bestaat uit niet direct zichtbare geldstromen die vanuit de overheid gestuurd worden naar duizenden uitsluitend linkse organisaties. Dat is inclusief de politieke partijen. De enige spelbreker, de PVV, ontvangt inderdaad geen overheidssteun. Er ligt op dit moment over Nederland (en over alle West-Europese landen) een verstikkend netwerk van organisaties die heel erg verschillend zijn en op verschillende terreinen werkzaam zijn, maar die allemaal van de “politiek correcte visie” doordrenkt zijn.

Ik ben me dat bewust geworden, omdat ik me al sinds de jaren 1980 in toenemende mate vertwijfeld afvraag hoe het mogelijk is dat zo langzamerhand werkelijk bijna 100% van “mijn” cultuur mij vijandig is geworden. Ik zou ermee kunnen leven als mij, laten we zeggen,  nog een 20 of 25 procent geluiden bereikten die ik als normaal, plausibel of aanvaardbaar zou ervaren. Maar ik hoor en zie dus al decennia bijna uitsluitend perversiteit en gekte om me heen. Dan heb ik het dus over de “officiële” cultuur, die mij bereikt via de media en wat ik waarneem in het “echte leven” waar het “cordon sanitaire” gevierd wordt als een groot goed. Want er is natuurlijk ook in Nederland een uitstekend werkende onzichtbare muur, door welke iedereen gestuit wordt die ook maar enigszins afwijkt van de multikrolse relativiteitstheorie.

Concrete opdracht voor de heren Wilders en Bosma: mensen aan het werk zetten die het hele Nederlandse subsidiecircus in kaart brengen, benevens alle Europese en verdere internationale cultuur-corruptie-cellen voor zover Nederland daarbij betrokken is. Kijken hoe de hazen lopen en uitvogelen hoe dit politiek relevant gemaakt en bestreden kan worden. Dat is namelijk het begin van alles. In elk geval kom je er verder mee dan met die twitter-tweetjes van twee centen van Wilders.

Door:

Martien Pennings

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

85 reacties op Het falen van Geert Wilders en Martin Bosma

 1. Geert Wilders

  Dit is onze Geert.
  Die de islam niet eert.
  Geert is een goddeloze.
  Volgens de islam is
  dat uit den boze.
  Ik wil er verder geen
  woord aan vuil maken.
  Maar er valt wel een
  héle noot te kraken!

  Jack Terrible

  Like

 2. E.J. Bron zegt:

  Goed artikel Martien. Ik zie het als opbouwende kritiek om de PVV in zijn totaliteit nog beter te laten functioneren, ondanks alle belemmeringen die de partij in de weg worden gelegd door de andere politieke partijen, de journalistiek, de politiek correcte mainstream, de multiculturalisten, eurofielen en Israël-bashers/haters.

  Like

 3. Peter Hart zegt:

  Ik lees graag bij jou mee ,en 85 % ben ik met jou eens , blijf wie jij bent ,en ik begrijp jou wel , maar wij moeten eerst van Rutte af ,kijk eens naar ,Engeland ,da maken hun nu gehakt uit de Pers ,ik wil jou niet kwijt hoor , maar Wilders ,zaal nu ,,volgens mijn ,maar voor even iets zachter aandoen als hij veel Kiezers wil ,en als het zaal lukken ?dan hebben wij geen bezem nodig, om aan te vegen ,,dan mag ook jij ,met de LAADSCHOP door die zooi heen ,ever Taktiek gebruiken ??? maar ik kan het ook miss hebben ,? ik ben ook niet 100% met Wilders eens ,maar inde Hoofdpunten wel ,en als jij moet kiezen ? op Wie ? SPG ? die willen geen Vrouwen ? echt lastig ?ik blijf jou steunen ik vergeet nooit een vriend , groetjes Peter o” en in de Bijbel staat, de laatsten zullen de eersten zijn

  Like

 4. E.J. Bron zegt:

  @Peter

  Ietwat warrig. Over welke vriend heb je het eigenlijk?

  Like

 5. G.Deckzeijl zegt:

  … de publieke omroep… ja, ja…(pdf) http://tinyurl.com/3v53o5g
  Tussen haakjes: hou die Bussemaker van Onderwijs, Cultuur(kuch) en Wetenschap goed in de smiezen. In deze tijd van toenemende economische malaise acht ik die linkse muts instaat dat ze
  bepaalde besluiten uit het recente verleden terugdraait. Niet te hopen dat ze zo stom zal zijn.

  Like

 6. rommel zegt:

  Prima analyse Martien. Helemaal mee eens. Het kan veel beter.
  En dat jij een marginale blogger bent heeft dus helemaal niks met je kwaliteiten te maken. Als jij je schrijverskunst en kennis had verleend aan de slinkes kerk met zijn islamliefde, zou je nu een gevierd schrijver zijn met een riant inkomen die regelmatig aan de praattafel de bij media op tv mocht verschijnen. Dat je dat laat schieten om je gevoel en de waarheid te laten spreken maakt van jou nou een ECHT goedmens.

  Like

 7. Martien Pennings zegt:

  Je gaat niet sentimenteel worden, hè Rommel!
  Want je weet hoe ik ben: dan ga ik óók snotteren!

  Like

 8. E.J. Bron zegt:

  @rommel

  HEAR HEAR!! 100% eens! 🙂
  Ik ben blij en trots Martien in onze gelederen te hebben. Direct, to the point, integer, eerlijk en vlijmscherp!!!

  Like

 9. G.Deckzeijl zegt:

  Brekend Nieuws..!!! Asscher is rechts geworden..!!!
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/21119424/___Marokkaanse__uitkering_afgeremd__.html
  ’t Zal mij benieuwen of het ook in daden wordt omgezet.

  Like

 10. Tom Hendrix zegt:

  Kan mij vinden in het artikel. Als ik kijk hoe Nigel Farage spreekt dan denk ik vaak Wilders kijk daar nou eens naar. Verder ben ik het ook eens, dat de samenstelling van de 2e kamerfractie van de PVV kwaliteit ontbeert. Haarscherp gezien Hr.Pennings!

  Like

 11. rommel zegt:

  Daarom ben ik dan ook maar zuinig met mijn oprechte complimenten, en eigenlijke innerlijke beschouwingen met de buitenwereld te delen. Alwetend begrijpend emotioneel mens als ik ben. Ik wil er hier geen huilblog van maken.
  Of het moet zijn van ergernis en woede.

  Like

 12. vlieger zegt:

  Mee eens met de meeste reaguurders.

  Like

 13. G.Deckzeijl zegt:

  Zie complete info op draad genitaliënverminkingen.


  Want laten we niet vergeten dat dit blog een ANTI-islam-BLOG is…!!!

  Like

 14. Heisenberg zegt:

  Martien,

  Helemaal mee eens dat de grootste fout van de PVV is niet de publieke omroepen aan te vallen/onderuit te halen.
  90% van het volk slikt alles voor zoete koek wat gezegd wordt op ‘het journaal, de wereld draait door, pauw & witteman… etc’. En het enige wat ze daar doen is ‘multicul promoten, israel & amerika bashen’ op een subliminal manier waar Josef Goebels en noord korea een puntje aan zouden kunnen zuigen.
  Zolang je dat niet blootstelt en afbreekt zal de pvv nooit hun potentiele grootheid behalen en zullen we nooit de islam kunnen ontmaskeren voor wat het werkelijk is.

  grts Heisenberg

  Like

 15. wachteres zegt:

  Martien, Henk wil dolgraag reageren, hij is het, vermoed ik, voor 100% met je eens en wil er graag nog het een en ander aan toevoegen.

  Hij ligt al op zijn nest , want morgenvroeg moet hij naar het ziekenhuis, waar hij o.m. een apparaatje krijgt geïmplanteerd dat zijn bloeddruk meet. Al met al kan het een groot deel van de dag duren.

  Ik moet mee om hem weer veilig thuis te brengen, dus neem ik maar een stapel boeken mee om te lezen.

  Morgenavond zal hij je wel van repliek dienen. Of liever gezegd: Geert en Martin krijgen het voor de kiezen.

  Rommel, ik ben bijna jaloers op Martien, wanneer krijg ik eens een complimentje van jou? 😆

  Like

 16. Piet Klont zegt:

  Ik protesteer.
  Ik ben heel soms ook best wel eens integer.

  Like

 17. Martha zegt:

  Sterkte voor jouw Henk morgen @wachteres.
  En voorzichtig rijden!

  (Jezelf een iPad kado doen. Ideetje?)

  Like

 18. wachteres zegt:

  Martha, ik heb geen idee, wat dat precies is. Een IPad?????

  Like

 19. E.J. Bron zegt:

  M.a.w.: NOOIT aan beginnen, dan ben je overal voor de site bezig!! 😉 😆

  Like

 20. Martha zegt:

  Ik zit nu met mijn iPad op schoot jullie te volgen.
  Hoef ik niet naar de andere kamer waar pc op bureau staat, altijd in werking,
  maar ’s avonds heb ik geen zin om daar te zitten.

  Doe nou maar @wachteres, het leven is kort, haal er maar zoveel mogelijk uit.:-)

  Like

 21. Philippine zegt:

  Maar dit hadden Geert Wilders en Martin Bosma nooit of te nimmer kunnen verhinderen.
  Hoe ziet de toekomst van Israél er nu uit?

  http://www.dagelijksestandaard.nl/2012/11/palestijnen-krijgen-hun-zin

  Like

 22. Philippine zegt:

  Dit schrijft de NRC.

  http://www.nrc.nl/nieuws/2012/11/29/palestijnen-krijgen-hogere-vn-status-waarom-is-dat-belangrijk/

  Israél verliest. Over een paar maanden is het resultaat bekend van het ‘onderzoek’ van Arafat’s overblijfselen. Zal Israél beschuldigd worden van vergiftiging? Zal Israél voor het Internationale Strafhof worden gedaagd? Enzovoort, enzovoort. Wordt Jeruzalem de hofstad van de Palestijnen? Dit alles komt dichtbij.

  Like

 23. Philippine zegt:

  zucht:) hofstad moet zijn hoofdstad.

  Like

 24. Leto 2 zegt:

  Waar ik zo bang voor ben is dat Wilders met zijn PVV de ene helft van de beproefde constructie “good cop, bad cop” is.

  Sowieso zal langs democratische weg nooit een oplossing komen voor de huidige problemen.
  Omdat democratie een façade is die door de elite is ingevoerd om het volk na brood en spelen onder de duim te houden.
  De huidige ontwikkelingen wereldwijd zijn niet te beïnvloeden via parlementen omdat dat allemaal poppekasten zijn.
  Het grootste deel van de wereld is al helemaal niet zogenaamd democratisch.

  De PVV laat zeer veel info onbenut en doet veel water bij de wijn.
  Dat is bevreemdend.
  Wat is de echte agenda van de PVV?

  Like

 25. Martien Pennings zegt:

  Ik heb zojuist naar het optreden van Fransje Timmermans bij P&W zitten kijken.
  Gemiddeld een miljoen kijkers.
  Daar valt dus niet tegenop te boksen.
  Alle geschiedenis, elke context is weggevallen.
  Het is dermate niveauloos dat, als je er bij zou zitten, niet eens een fatsoenlijk weerwoord zou kunnen formuleren.
  Je moet dan ter plekke opnieuw de hele historische en actuele werkelijkheid gaan zitten schilderen.
  Want ze houden een totaal van die werkelijkheden los gezongen pro-“Palestijns” verhaal, óók in de vraagstelling van Pauw en Witteman.
  Alleen wat leugenachtige pro-“Palestijnse” clichés worden gedebiteerd: de erge “bezetting”, de “voortgaande kolonisatie”, het lijden van de “Palestijnen” daardoor.
  Fransje Timmermans probeerde ingewikkeld uit te leggen dat de onthouding van stemmen in de VN door Nederland toch eigenlijk in het voordeel van “de Palestijnen” was.
  Want dat was wel het uitgangspunt: het moest in het voordeel van “de Palestijnen” zijn.
  Dat is dan een praatprogramma zogenaamd voor het ontwikkelde publiek met de verantwoordelijke minister himself.
  En ze hebben het intellectuele peil van bavianen.

  Like

 26. Goed artikel, Martien. Wat ook zeker zou helpen is dat er eens een terugkoppeling komt naar de achterban. Ik weet van velen die Geert Wilders of een van zijn partijgenoten een mail heeft gestuurd maar dat daar nooit een antwoord op terug komt. Wanneer ook dat eens zou veranderen, dan zou dat alleen maar ten goede van de PVV komen. Ikzelf heb die ervaring inmiddels ook. Veel mail gestuurd maar nimmer een antwoord.
  Stil aan krijg ik het idee dat de mailserver van de 2e kamer heel erg selectief mail laat verdwijnen richting de digitale trashcan. Vooral als die mail vanaf publieke providers wordt verstuurd….

  Like

 27. @Wachteres: Veel sterkte toegewenst met Henk V. en hopelijk gaat alles naar wens!

  Like

 28. Lucky9 zegt:

  @G.Deckzeijl op 29 november 2012 om 22:02
  Ik ben beschaamd dat in het Vlaams parlement geen enkele Wilders aanwezig is.

  Die man (Wilders) heeft gelijk! Waarom mag Pechtold dan de video afsluiten?!
  Pechtold debiteert alleen en bulkt van leugens, bedriegt de openbare opinie schaamteloos en zonder scrupules!

  @Philippine op 29 november 2012 om 23:31
  In de eerste plaats moeten we ons bekommeren om onze eigen toekomst. Als die evolueert overeenkomstig de rede (ratio), het gezond verstand respectievelijk de vrijheid zal Israël er wel bij varen.

  Als wij hier nu op dit moment bakzeil halen of inkrimpen voor het structureel islamofiel geweld van Pechtold en de fascisten van de EUSSR is ons leven vrijwel zinloos!

  No way! In geen enkel geval!

  Like

 29. Trias Politica zegt:

  Velen hier hebben geen enkel idee hoe druk het leven van een kamerlid is. Wel een heel goed comment van MP op dat vreselijke optreden van ‘onze’ minister van BUZA

  Like

 30. Maarten zegt:

  Mooi Martien
  Ik ben inmiddels het land ontvlucht.
  En kan eindelijk weer eens reageren, ook op dit blog (E.J. er zijn wat verbindingsproblemen als ik in Nederland probeer te reageren, geen last van nu ik in een buitenland ben, hoe kan dat?)
  Martien, waar het kan en waar je denkt dat je mij nodig denkt te hebben, vraag maar.
  Binnen mijn beperkte mogelijkheden zal ik doen.
  Ga door!
  En excuus dat ik lang niets van mij heb laten horen.
  Het verplaatsen van het ene naar het andere land slokte veel, heel veel tijd.

  Like

 31. Inderdaad is het strategisch uiterst belangrijk om de tegenstander zijn hulpmiddelen af te nemen. Dat had de PVV moeten eisen in ruil voor het gedogen. In plaats daarvan liet de PVV zich blij maken met een paar dooie mussen op het gebied van immigratie, en een fooi voor de pensioenleeftijd.

  Een jaar geleden kreeg de PVV weer een kans, toen er extra bezuinigd moest worden. Ik schreef op DDS op 29 december 2011:

  [Quote]
  Stop eerst met al die subsidies voor linkse hobbies, zoals ontwikkelingssamenwerking, sociale “wetenschap”, klimaat”wetenschap”, CO2-windhandel, milieuclubs, fröbelkunst, minderhedenprojecten, integratiecursussen, en publieke omroep en allerlei andere rode media.
  Strategisch ook heel belangrijk omdat al die activiteiten direct en indirect ook het zombievolk verder hersenspoelen.
  Als er dan nog geld tekort is (ik denk het niet), kunnen we tegen die tijd eens kijken hoe we dat verhelpen.
  [/Quote]
  http://87.255.34.183/2011/12/afschaffen-basisbeurs-is-zo-slecht-nog-niet#comment-134173

  Allemaal voor niets geschreven dus. Volgende keer beter dan maar? Het schrijven op blogs is eigenlijk vrij nutteloos.

  “Where do we go from here? Do we just go home and cry? Or are there some kind of marching orders that you can give?”

  Confronteer de leugenaars en bedriegers, en houd vol. Deze blogger achtervolgt bijvoorbeeld Utrechtse onderzoekers:
  http://www.dub.uu.nl/artikel/nieuws/blogger-achtervolgt-utrechtse-onderzoekers.html

  Like

 32. Bij de videolink hierboven is het begintijdstip weggevallen; dat moet zijn: 1:26:26

  Like

 33. Ik ken die geniale plannen van je als geen ander. Je zit alleen jezelf vreselijk in de weg.
  Die Brinkman waarbij jezelf aan de tafel zat en vervolgens op het RTL Nieuws zag spreken in het parlement.
  Met het schuim op de bek belde je me op. Woest schreeuwend: “Hij heeft Wilders ONBETROUWBAAR genoemd!”
  Ik had het niet gezien want ik ontvang die ellende gelukkig niet en moest het via uitzending gemist zien.
  Maar ik kreeg nog wel even te verstaan n.a.v. dat verweer (dat ik er dáárom er geen uitspraak over kon doen) dat ik godverdomme dan maar op GroenLinks of de PvdA moest gaan stemmen en *bats* de hoorn ging op de haak.
  Dit is de letterlijke tekst van Brinkman over dat stekkertrekken in die bewuste uitzending:

  “…om de inhoud kan het dus niet zijn gegaan en daarmee is duidelijk dat de heer Wilders puur voor electoraal gewin heeft gekozen door onverwachts die stekker er uit te trekken. Geen verantwoordelijkheid te nemen voor het landsbelang. En daarmee zet de partij van de heer Wilders zich volledig buitenspel, voor nu en in de toekomst.”

  Ik heb het hier uitgetypt in nummer 154 als reactie op nummer 151:
  http://www.amsterdampost.nl/de-geert-wilders-show-is-voorbij/
  Er sprak een politicus die het niet met deze actie eens was van de gedoogpartij. En kijk maar even wat je er voor terug kreeg. Had D66 dit gedaan dan had die hetzelfde gezegd.
  Maar vervolgens gaat er een mail van je naar Brinkman (en een groot aantal anderen als cc om de zaak even goed door de plee te trekken) met als titel: “En mij hoef je ook niet meer te bellen!” waarin je jouw comment 151 citeert. Die dus aantoonbaar NIET klopt.
  Die deur heb je dan alweer dicht geslagen. Vervolgens plaats ik enige dagen later een linkje op mijn site die iemand had ingezonden. “Hardnekkige criticaster van snoepreisjes gaat zelf mee met snoepreisje naar China”, was de titel en ging over een hypocriete PVV-er van der PS Brabant die publiekelijk (mij bekend) snoepreisjes liep af te fakkelen en er nu zelf één accepteerde. Ja, die mag van mij in het schavot.
  En dan ga je MIJ daar publiekelijk voor overhoren in de comments met de tekst:

  “Wordt het niet een beetje flauw, overdreven en irritant, Frik, met het PVV-bashen?
  Is dit echt nieuwswaardig, wat je nu in de rubriek “Wat andere sites berichten” hebt gezet?”

  Want Martien had de deur naar Brinkman dicht gesmeten en was nu weer in het oude kamp beland: De PVV. En dus moet ik mijn smoel houden en is elke kritiek op de PVV op dat moment verboten.
  Lees nu je eigen vorenstaande stukje nog eens door qua kritiek op de PVV waar het hele reaguurdersvolk natuurlijk massaal “hozannah” over jubelt uit angst om bij jou in ongenade te raken en dat je weer gaat zeuren om een ban voor iemand die jij “gevoelsmatig” als als trol had aangemerkt omdat die een iets ander invalshoek heeft dan jij.

  Nee, mij hoef je niet meer te zien, zeg je, zoals je met velen bent gebrouilleerd. Ik was je namelijk een stap voor door jezelf van mijn site te bannen. Dat steekt. Maar na lezing van vorenstaande wil ik je dit nog zeggen. Dat jouw High Heals Mr. Morality attitude meer een pain in the ass is voor wat we godverdomme in dit land hebben te bewegen dan dat het een aanwinst is. Terwijl je zo’n nobel en aimable mens bent. Maar als je jou een toetsenbord geeft dan kan je beter de loopgraven inspringen. En met “je” bedoel ik niet eens je onderwerp (welke je voor mijn part verbaal levend verscheurd) maar de mensen om je heen en je lezers. Is dat een succesvolle aanpak, Martien? En zo wil jij je adverteren als de genius die dat stelletje “kolonels” in de PVV-top zou moeten adviseren? Bespaar je de moeite.

  Like

 34. Ja, die typo’s heb ik al gezien. Die muggen hoeven niet meer worden gezift.

  Like

 35. Avidia zegt:

  Martien Pennings zegt:
  29 november 2012 om 23:57

  Martien, ik heb ook gekeken, te walgelijk voor woorden, ik kon zo mijn asbak tegen de tv gooien :-{ Ik denk dan, wat doe ik mijzelf aan, met kromme tenen zit ik te kijken, en toch wil ik het weten, aanhoren hun linkse gezwets, je mond valt toch open, en zo arrogant aan tafel zitten te zwetsen met z’n rot smoel, sorry.

  Like

 36. toetssteen zegt:

  Stemmen jullie de volgende keer gewoon VVD, dan ben je er in elk geval zeker van dat het warm blijft in dat bed. Kom maar op met de EU, hug, hug, weg met Israël, kan het schelen, hoort erbij en wat is nivelleren toch een feestje en Engels zag het perfect en vooruit met het EU socialisme!

  Pennings, hoe meent u nu dat Wilders/ Bosma what ever, in staat zal zijn eea duidelijk te maken? Omdat u het kunt in de krochten van het internet.
  Ja, da’s ferme taal, maar hé denkt u er wel om dat ook de Ukip, hoezeer Farage ook de waarheid spreekt, maar marginaal is.
  Logisch als men lui importeert die afhankelijk zijn van socialistisch beleid, logisch als een goed deel van de autochtone bevolking daar ook van afhankelijk heeft gemaakt.
  Allemaal de schuld van Wilders/Bosma.

  Ik ben het dus niet met u eens. De aanhaling van de Franse revolutie is een lachertje. Immers wat kreeg men erna? Juist, precies waar we nu keihard op af stevenen.
  Wilders zijn schuld? Nee Pennings de schuld van dat onuitroeibare socialisme. En wat mij betreft kunt u er naadloos het islamisme aan koppelen.
  Het is dan ook niet vreemd dat links zo happig is op islam.

  Like

 37. Piet Klont zegt:

  Trias Politica zegt:
  30 november 2012 om 00:31
  ‘Velen hier hebben geen enkel idee hoe druk het leven van een kamerlid is.’

  Vele kamerleden hebben geen idee hoe druk het leven van vele Nederlanders is op wie de druk steeds groter begint te worden.
  Als die nu eerst eens het salaris van die ‘drukke’ kamerleden zouden ontvangen dan was er wellicht minder aan de hand.
  En hiermee bedoel ik beslist niet nivelleren, maar loon naar prestatie!

  Like

 38. Marcel zegt:

  Complimenten Mijnheer Pennings, er valt zoals gebruikelijk weer eens weinig tegen uw stuk in te brengen.

  Ook ik heb wel eens het gevoel gehad dat de PVV te weinig op bepaalde dingen tamboereerde.
  Ook heb ik wel eens gedacht dat er wel degelijk succesjes zijn waar de PVV liever niet aan herinnerd word.

  Concreet : dat de koningin zich nu niet meer met de kabinetsformatie mag bemoeien zou je kunnen spinnen als een succes voor de PVV. Dat was echt een PVV puntje bij de formatie toen, niemand durft het succes (?) te claimen. Ik kan me voorstellen dat de PVV daar niet op tamboereert omdat de eerste kabinetsformatie nieuwe stijl een deceptie was voor alle stemmers.

  Wat de PVV veel meer zou moeten benadrukken is dat de koningin bij de formatie 2010 toch echt heeft laten doorschemeren dat zij liever niet MIJN koningin zou zijn, als PVV stemmer.
  Een onvergeeflijke uitglijder ! On-ver-geef-lijk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Dat is toen bij die uitlatingen,
  en bij mij
  geregeld. Done.

  Je bent mijn koningin niet meer, @#%^&!+ trut !
  Ophoepelen !!!
  je zit zowiezo op valse gronden op de troon dus je bent zowiezo een nepkoningin
  net zoals je moeder
  en je oma.
  Zolang je niet maakt dat je wegkomt dan blijf ik kleine pleidooien houden om de doodstraf door middel van de guillotine in te voeren in dit land, en jij, ultra extreem linkse kutkoningin Beatrix mag hem inwijden voor mijn part.

  Dat geluid -en die gebeurtenis- word toch iets te weinig naar buiten gebracht door de PVV
  naar mijn smaak.
  De PVV zou niet tegen de monarchie zoals zij nu is moeten zijn
  maar een duidelijk statement moeten maken in deze kwestie. Niet aarzelen om dit op de persoon te spelen. Weg met die tuthola! Haat ….
  eh

  ze heeft geen baard inderdaad. Haar minachting voor mij laat zich echter wel degelijk op 1 lijn plaatsen met die van zulke lui. Mijn koningin heeft mij niet lief ! Need I say more ?

  En dan krijgen we straks nog prins pils & pampa paard
  de 4 P’s zeg maar
  daar heb ik niet op voorhand al vertrouwen in.

  sjezis.

  Like

 39. Marcel zegt:

  De PVV zou de vraag op moeten roepen voor wie de koningin nog eigenlijk koningin zijn wil.
  En dat tot in den treure duidelijk maken.

  Ik wil een monarchie !
  Beatrix vind mij een minderwaardige onderdaan die zij liever kwijt als rijk is.

  Het is verdorie te gek voor woorden.
  Welk soort onderdanen wenst zij zich eigenlijk wel ? (zeg maar niks, laat me raden … )

  Ik vind het echt jammer dat ik zo onderontwikkeld ben dat ik niet eens in staat ben om mijn gevoelens voor deze heks op toepasselijke wijze in 1 woord uit te drukken.

  Like

 40. Roel zegt:

  Zo kan de PVV doodeenvoudig de posters van Spencer en Geller gaan verspreiden. Ik doel op de “Defeat Jihad, Support Israel” posters. Waarom gebeurt dat niet? Dat is de vraag.

  Like

 41. willemientje zegt:

  Lees net in de telegraaf dat Wilders morgen een groot intervieuw geeft, en een tour gaat doen om bewoners te helpen met het protesteren tegen nieuwe moskeeen, laten we de man even de tijd geven,
  En volgens mij, doet hij het juist goed, laat Rutte en Samsom eerst elkaar maar slopen,
  Nu kunnen ze nog steeds Geert de schuld geven van ” weglopen”, met behulp van de media,

  Straks als al de maatregelen van de twee wonderboys uitgevoerd worden, begrijpt de kiezer waarom Geert niet tekende voor het Catshuisakkoord

  Geert zit als een spin in zijn web

  Like

 42. Frans Brassens zegt:

  Ik kan me de vrees van Leto 2 (23:48) goed indenken, waar hij/zij spreekt over een mogelijke ‘good cop-bad cop’ constructie. Eerder al had ik -niet hier naar ik meen- deze vrees geuit door het in principe mogelijk te achten dat we in de PVV te maken hebben met een vorm van ‘controlled opposition’. Op sommige momenten lijkt het daar namelijk wel eens op. Al was het maar door soms wat dommige tussendoor-acties van Wilders/PVV die zijn positie verzwakken. Ik denk dan: Iemand die zo doordacht uit de hoek kan komen overkomt dat niet, waarom dan nu wel?

  Evengoed is de PVV de enige partij waar je je hoop op kunt vestigen.
  Alternatieven zijn er niet.

  Like

 43. sprx zegt:

  We zij inderdaad in een pre-revolutionaire situatie tercht gekomen, alle reserves ook de pensioenen, staan op het spel en dreigen te verdampen, waarna er een massale verelendung bij de Nederlandse bevolking zal optreden, dit alles om de Franse banken en daarmee de EU en de euro te redden.
  Immers het zijn de Franse banken, wegens hun enorme exposure op de mediterrane markten, die failliet gaan biij het failleren van Griekenland en Spanje, en met het wegzakken van Italie erbij is het wel gedaan met de EU.
  Ik vraag mij af of we niet reeds nu, de verantwoordelijken voor de financiele ellende waar zij het Nederlandse volk in hebben gestort, aangeklaagd kunnen worden en gedagvaard.

  Like

 44. Als uitgerangeerde blogger begrijp ik Martien redelijk, hoewel ik nooit bij de PVV gesolliciteerd heb. Al was het maar omdat mijn specialisme(Maoisme in het verre Oosten) bepaald niet populair is in dit land. Dat de PVV in zichzelf gekeerd is kan ik goed begrijpen daar de witte politieke elite graag zou willen infiltreren en op die manier de PVV zal opblazen. Ik neem aan dat arabist Jansen ook niet de kamer in wil voor de PVV daar je als PVV-er voor eeuwig een brandmerk zult hebben als racist. Vreemd genoeg kreeg ik recent bijval uit onverwachte hoek toen ik stelde dat Groenlinks in wezen even racistisch zou zijn als bijvoorbeeld de PVV, zie http://multidifficulti.wordpress.com/2012/01/11/groenlinks-liegt-zoals-gewoonlijk/ bij de reactie.
  Echt gefaald heeft Wilders niet maar zijn keuze wat 2e kamerleden betreft had inderdad beter gekund.

  Like

 45. M. Devrindt zegt:

  Het is niet alleen vreemd dat de PVV de subsdiestromen naar en programmering van de publieke niet vaker aan de orde stelt, wat mij het meest verbaast, is waarom de PVV fractie nog steeds niet met meer informatie naar buiten is gekomen over De Resolutie van Straatsburg, de Euro-Arab Diallogue, Het PAEAC, wie daar zittingin hebben/hadden, hoe de constructie cab die buiten parlementaire organisaties van parlementariërs hun regeringen hebben beïnvloes c.q. onder druk hebben gezet.
  Waarom niet meer informatie hierover verzamelen en naar buiten brengen.
  Het grote publiek weet niets van OIL FOR IMMIGRATION.

  Like

 46. willemientje zegt:

  M. Devrindt

  Heb jij iemand in je omgeving, vrienden of familie wel een proberen te overtuigen dat oil for immigration bestaat?
  Ze bellen nog net geen zielenknijper, om je verpakt in dwangbuis te laten afvoeren (smile)

  Like

 47. G.Deckzeijl zegt:

  @M.Devrindt, 10:11
  De info mbt de Resolutie van Straatsburg ( http://tinyurl.com/3p32945 ) is al geruime tijd in het bezit van de PVV. Waarom ze van die info geen werk maken, in casu naar buiten brengen waarom we destijds werden opgezadeld met die islamitische BENDE, is mij tot op de huidige dag een groot raadsel.

  Like

 48. Tom Hendrix zegt:

  @G.Deckzeijl 10.58. uur. Verhip Gerrit, dat is inderdaad raar, waarom hebben ze met deze info niets gedaan. Ook de info op http://www.watkostonsdemassaimmigratie.nl ook daarmee is niets gedaan heel vreemd allemaal.

  Like

 49. HF zegt:

  Naar mijn mening is het gedaan met de PVV.
  Zijn achterban heeft hem verlaten bij de laatste verkiezingen.
  De PVV is groot geworden dankzij hun immigratie en islam standpunt.
  De gedoog constructie was een grote fout. Het laten vallen van de aow leeftijd een nog grotere.
  Het EU referendum bij de verkiezingen was te hoog gegrepen. Het volk werd bang gemaakt door de peilingen en de media.
  Op dit moment is de PVV onzichtbaar en in de kamer kunnen ze alleen maar voor of tegen stemmen over onbelangrijke zaken. Bij de volgende verkiezingen zullen enorm veel mensen niet meer gaan kiezen, ook niet op de PVV. Dus groot worden zit er niet meer in.
  De laatste kans voor Geert is dat hij juist nu het de verkeerde kant op gaat met Nederland de PVV een grote protest partij moet worden en dat links / rechts denken moet afschaffen.
  Ze moeten het hele volk mobiliseren door:
  1. Zowel Geert als alle fractieleden zo veel mogelijk in de media verschijnen met de juiste informatie over wat er momenteel gebeurd in Nederland. Ook al zullen ze van de linkse omroepen alle wind tegen krijgen, geeft niets, gewoon doorlullen, het volk prikt daar wel doorheen.
  2 Blijf bij je verkiezing standpunten over de EU en de immigratie. Niet draaien en/of water bij de wijn doen. Het volk heeft hier meer dan genoeg van. Niet lullen dat Griekenland uit de EU moet maar dat Nederland er uit moet als laatste kans om ons land te redden.
  3 Begin via de website een grote protest partij en roep het volk op hier aan mee te doen.
  Laat iedereen zijn ideeën spuien op welke manier we (legaal) ons protest kunnen uitdragen.
  Plaats alle goede ideeën op de site. Roep het volk op om te protesteren op die manier dat ieder individueel zijn steentje kan bijdragen. Ik bedoel het heeft geen zin om iemand met een zware hypotheek te vragen te gaan staken, dat werkt niet. Maar diezelfde persoon kan wel aan zijn huis de vlag halfstok hangen. Zo zijn er duizenden manieren waarop iedereen zijn ongenoegen kenbaar kan maken.
  Het is nu tijd voor een vreedzame revolutie.
  Als Geert deze niet grijpt, is het over met de PVV, kunnen ze met enkele zetels op het pluche blijven zitten als decoratie.
  Hoop dat Geert of Bosma dit lezen want ik ben een aanhanger van het eerste uur, maar ook ik ga nooit meer stemmen als de partij niet veranderd want zo heeft het geen zin.

  Like

 50. Philippine zegt:

  Onderstaand artikeltje heeft Pamela Hemelrijk geen wereldroem opgeleverd.

  http://www.forum-voor-de-vrijheid.nl/showthread.php?t=3891

  Like

 51. HF zegt:

  willemientje!!
  In Januari kom ik ook het aantal inwoners van jouw dorp verhogen.
  Kunnen we met zijn allen van dat grensdorp een bastion maken van protest tegen de huidige regering en de staat als legale dievenbende. En de socialisten pleuren we er gewoon uit.

  Like

 52. Philippine zegt:

  Moet een PVV dit oplossen? Kan niet.

  http://www.oilforimmigration.org/facts/?page_id=49

  Like

 53. reageerbuis zegt:

  Ik heb de statenleden van Overijssel op het belang van deze site en die van dagelijksestandaard.nl gewezen en ze gevraagd dit door te geven aan hun vrijwilligers, maar ook hier geen reactie.

  Like

 54. Tistochwat zegt:

  “onze Blonde Satan”

  Ik vind het jammer dat het woord ‘Satan’ voor de heer Wilders is gebruikt.
  De Wilders-haters en de islam-vrienden zullen het fijn vinden om dit woord juist hier te lezen.
  Wilders is de enige van het Haagse zooitje die durft te zeggen wat velen denken.
  Hij wil uit de eu en hij wil geen islamisering van Nederland.
  Ik denk dat hij ook wel af zou willen van ons ‘koningshuis’ maar dat kan hij niet openlijk zeggen omdat zijn vijanden dan nóg meer hekel aan hem krijgen.

  Like

 55. @HF
  Je kan net zo goed aan een dood paard trekken. Helpen doet het niks. Wat jij beweert heb ik maanden geleden al gezegd. En wat wás ik een afvallige! Dat het kwartje pas laat zou vallen bij het PVV-electoraat kondigde ik toen ook al aan. Het was ondenkbaar!
  http://www.amsterdampost.nl/de-geert-wilders-show-is-voorbij/
  Neem maar van mij aan dat Wilders daar prima zit in de kamer: Voor zichzelf. Een reguliere baan kan die vergeten want er is voor hem geen carrière na de politiek. Zolang er nog een paar ‘die hards’ op hem stemmen (“want er is niks anders!”) zit hij goed. Maar ondertussen een normaal communicerende en democratische partij met een realistische agenda blokkerend.
  Wilders is meer een obstakel geworden dan de oplossing. En dat heeft die helemaal zelf gedaan.
  De enige verstandige move die hij kan doen, in het landsbelang, is zijn partijleiderschap opgeven, democratie invoeren en er een ledenpartij van maken en eens luisteren naar de achterban. Wie opperde dat ook alweer? Ben z’n naam ff kwijt…

  Like

 56. henk schroemges zegt:

  Ja alles zal inderdaad veranderen en wel als:
  de totale verelendung van de bevolking een feit is dan wel als Israel daadwerkelijk zijn bedreiging van Iran uitvoert en dus daarmee hoogstwaarschijnlijk een begin van de 3e wereldoorlog zal inluiden. Het feitelijke domino-effect zal dus daadwerkelijk plaats vinden tussen de moslimlanden onderling met op de achtergrond het meehelpen van de andere 2 machtsblokken Rusland en de USA.

  Like

 57. friki zegt:

  Wat een goede analyse van de heer Pennings. Dit moet echt door Wilders en zijn PVV opgepakt worden en ik geloof dat dit een van de weinige manieren is om stappen vooruit te komen. Maar, om die mensen te verzamelen die dat kunnen en willen uitvoeren is het probleem.
  Voorbeeld: een onderwijzer op een school in Hillegom of Lisse werd ontslagen omdat hij blijk had gegeven van een PVV stemmer te zijn. Dit zou toch aangepakt moeten worden, maar hoe……..???

  Like

 58. willemientje zegt:

  HF,

  Dat heb je snel voor elkaar, leuk voor je zoon, dat je hier ook een huis krijgt op het dorp
  Hoe bevalt het de kleine op de Zonnebloem?. Prima schooltje, wel een beetje streng, maar dat kan geen kwaad, kan je dus weer gaan verhuizen, als je iets nodig hebt weet je ons nu te vinden

  Like

 59. Martien Pennings zegt:

  EEN PRO MEMORIE FOR THE RECORD

  Ik heb van 16 november 2010 tot 4 april 2012 – (bij elkaar zo’n 17 maanden dus) – geschreven voor AmsterdamPost waarvan “Prof. Drs. G.B.J. VanFrikschoten” al járen de stabiele hoofdredacteur is.
  Hier zijn mijn auteurspagina’s te vinden: http://www.amsterdampost.nl/author/martien-pennings/
  Ik heb kennis genomen van de hier boven geplaatste commentaren van professor VanFrikschoten van 30 november 2012 om 01:16 en om 12:25.
  Ik heb geen behoefte om er op in te gaan.

  Like

 60. Veel mensen vallen op dit blog Geert Wilders af omdat hij niet verder wilde gaan als gedoogpartner van het kabinet VVD en CDA. Ik krijg regelmatig een digitale nieuwsbrief van Geert Wilders. Kan iedereen ontvangen. Daar schrijft hij in dat de offers die de PVV moest brengen aan de VVD en CDA te groot waren om samen te regeren. Geert koos voor de Nederlandse burgers en niet voor de islamisering, Europa, ontwikkelingsgeld en het Torentje. Kortom Linkse praatjes. Nu komt het kabinet 5 miljard te kort. Geert had 7 miljard over gehad. Ik steun Geert voor de volle honderd procent. Want… er is er één die Mij eert en dat is Geert!

  Like

 61. Tom Hendrix zegt:

  @Tistochwatt 12.14. uur, helemaal met U eens. Ik ben het met MP eens, dat er wel wat te verbeteren valt, echter ik wens er niet aan mee te doen om Wilders en de PVV af te breken.
  De PVV heeft op 2 punten volkomen gelijk, te weten de EU en de EURO helpen ons de afgrond in, en ten tweede de islam is een verwerpelijke ideologie.

  Like

 62. HF zegt:

  Prof. Drs. G.B.J. VanFrikschoten
  U heeft helemaal gelijk.
  Dagelijks lees ik de rechtse blogs, ook de AP. juist om uw goede en rake artikelen.
  Heb mij lang geleden voorgenomen niet telkens te reageren omdat het inderdaad gelijk is aan trekken aan een dood paard.
  Jammer van al die reageerders die alleen maar bezig zijn in aanvulling van de artikelen de poppetjes, de partijen en de crisis te analiseeren. Helaas nooit een enkele oplossing voor de problemen. Nooit een oproep om iets te organiseren. Iedereen is angstvallig zijn inkomsten aan het bestuderen en zien het maandelijks minder worden. Ze wachten het maar af en intussen hopen ze op een verlosser die de problemen gaat oplossen. Ik denk dat die kans voorbij is met de laatste verkiezingen als referendum van de PVV om de EU te verlaten. Nou we hebben gezien hoe laf het volk is. Ik geef het helemaal op. Ik doe niet meer mee. Ben inmiddels 100% onrendabel geworden voor deze maatschappij. Ik heb geen land meer, geen stad meer en geen samenleving meer. Elke inspanning voor dit volk is vergeefse moeite. Ik doe waar ik zin in heb en scharrel mijn kostje wel bij elkaar. Ik ben vrij. Had ik godverdomme 40 jaar geleden moeten doen dan was ik nu geen kaal geplukte kip.
  Waarschijnlijk moet je ook van onze leeftijd zijn om te zien in welke waanzinnige open inrichting we terecht gekomen zijn.
  Mijn nick is helemaal van toepassing op deze tijd, HF=HORA FINITA. de tijd is voorbij.
  We hebben onze kansen laten liggen en het is nu te laat.
  Vaarwel volkeren der Nederlanden, u bent in slaap gevallen en uw nachtmerrie is net begonnen.

  Like

 63. Tistochwat zegt:

  @ Jack Terrible 30 november 2012 om 14:30
  ____________________________________

  U haalt me de woorden uit de mond: 😉

  http://tistochwat.wordpress.com/2012/11/16/schitterend-regeerakkoord/

  Like

 64. G.Deckzeijl zegt:

  @HF: voordat je in dit land een paar handen op elkaar hebt, ben je zomaar 3 generaties verder.
  Nederlanders komen in actie als een voetbalwedstrijd zonder publiek wordt gespeeld of afgelast, NIET als het gaat over de politieke situatie in ons land.
  Maak zelf het verhaaltje af en kleur de plaatjes.
  Verder heb ik vastgesteld dat het schrijven van comments nagenoeg niets verandert aan de situatie waar we nu met z’n allen in zitten. De Nederlandse samenleving is een IK-samenleving geworden. Wijlen mijn vader zei eens: saamhorigheid bestond alleen tijdens de Duitse bezetting, daarna niet meer.

  Like

 65. friki zegt:

  Wie de media bevolken kunnen de bevolking hersenspoelen, zolang deze machtsfaktor zijn werk kan blijven doen kan er helemaal niets veranderen. Allle beleidsorganen zijn links, hoe oh hoe krijgen we het andere geluid in de hoofden. Geert Wilders en zijn PVV is onze enige hoop. Wat Pamela Geller in New York voor elkaar kreeg moet hier toch ook lukken, goed idee, nu nog uitvoeren.

  Like

 66. Henk.V zegt:

  Wat ik in het artikel van Marien Pennings zeer op prijs stel is zijn poging tot het geven van opbouwende kritiek richting PVV.
  Zijn kritiek is niet mals, maar gerechtvaardigd.

  De PVV stelt ons teleur. Absoluut waar.
  Wat Pennings beschrijft is ook mijn eigen observatie. In Wilders heeft de Nederlandse politiek een zeldzame persoon in haar midden. Als een van de mensen in Den Haag weet hij wat er zich afspeelt in de wereld en wat hij zou moeten doen is het laten horen van een glasheldere boodschap. Een boodschap die ALLE aspecten van de problemen waarover wij nu al zo lang debatteren omvat.Zijn boodschap zou telkens nieuwe aspecten van hetzelfde probleem moeten bevatten, want de onwetendheid van het grote publiek is werkelijk adembenemend!

  Om 11:20 zegt @HF j in zijn conclusies onder punt twee :
  ” Blijf bij je verkiezing standpunten over de EU en de immigratie”.
  Dat zegt hij tegen Wilders. Terecht !
  Wanneer wij onze meningen verkondigen dan moeten wij dat doen met een samenhangend beeld van de problemen in ons hoofd.
  Wij hebben gruwelijk ongewenste ontwikkelingen in de maatschappij ontdekt en die willen wij tegengaan.
  En het is nog altijd zo dat iemand die foutieve ontwikkelingen wil bestrijden heel goed in de gaten moet hebben hoe die problemen zijn begonnen, hoe die zich kunnen ontwikkelen en waar die ons naar toe zullen voeren.
  Maar hoeveel we ook schrijven en informeren -en mijns inziens zijn we daar goed in op deze site- één ding is zeker : er zijn publieke breekijzers nodig die met ons informatiemateriaal aan de slag gaan.
  Pennings noemt als interessant strijdmiddel acties door middel van posters naar Amerikaans voorbeeld. Dat vind ik een uitstekend idee.
  Posters met die uiteenzetten wat de EU met ons voor heeft zouden ook kunnen werken.

  Maar bovenal moet Wilders zich beter laten horen!
  Ik beschouw hem als een man met veel inzicht, maar zijn didactisch vermogen is zeer matig. Hij draagt zijn leerstof niet gevarieerd en scherp genoeg over, op de schitterende manier van zijn Britse geestverwant Paul Weston ..
  Een levensreddende boodschap -en de inzichten van Geert kunnen letterlijk als zodanig worden bestempeld- draag je niet uit door klunzige stereo typeringen, waarop elke politieke tegenstander je -zeer begrijpelijk- kan vastpinnen.
  Wilders is een een concert violist die na een lange opleiding op een conservatorium er de voorkeur aangeeft al zijn melodieën verder maar op één snaar te spelen, daarmee afbreuk doende aan wat hij te zeggen heeft.
  Ik vind dat afschuwelijk, juist omdat ik heel goed besef, dat hij tekortschietende in zijn redende opdracht in dit leven, zelfs -indirect – door zijn disfunctioneren ons denkwerk hier belemmeren kan!
  Noem mij maar arrogant, wanneer ik zeg werkelijk te denken dat wij hier tezamen veel kennis in huis hebben die ABSOLUUT over het voetlicht MOET gebracht worden.
  De\ze kennis hoort te belanden op tafels van alle politici en zeker op de tafel van de PVV, omdat ik denk dat die partij met die kennis het meeste zou kunnen doen in de Tweede Kamer.

  Terecht stelt HP dat Wilders zijn oorspronkelijke geluid weer moet laten horen. Jazeker, maar dan wel in een veel overtuigender vorm.

  Ik weet niet waarom hij- met zijn grote hoeveelheid kennis- zo telkens voor open doel faalt.Misschien is hij moe geworden. Ik heb daar onvoldoende kijk op.

  Ooit heb ik de PVV een aantal keren aangeboden actief mee te denken over de te volgen politieke koers.
  Daarop kwamen geen reacties. Nu hoeft het niet meer van mij.
  Per slot van rekening kan ik mij hier ook wel uitleven 🙂

  Ik hoop dat onze geblondeerde politicus, die ik bepaald zeer waardeer, eens goed leert luisteren..
  Naar ons bijvoorbeeld.

  Like

 67. Tom Hendrix zegt:

  @G.Deckzeijl 16.05. uur, en daar ben ik het helemaal mee eens Gerrit! Ik moet nog zien of onze bevolking niet de watjes zijn waar ik ze van verdenk. En saamhorigheid is in ons land ver, zeer ver te zoeken.

  Like

 68. G.Deckzeijl zegt:

  Ja, doodmoe word ik van dit land en sommige volksstammen.

  Like

 69. Onze Geert

  In Nederland is er één
  die Mij publiekelijk eert…
  en dat is onze Geert!

  Jack Terrible

  Like

 70. ‘“Daarom zou Doen & Laten van bijvoorbeeld de Publieke Omroep hoog op de politieke agenda van de PVV moeten staan. Letterlijk: Doen én Laten, dus inhoud én niet-inhoud, wat gebracht wordt en wat niet en welke politieke keuzes worden gemaakt binnen de items waaraan wél aandacht wordt besteed. Die hele structuur van die Publieke Omroep moet publiekelijk blootgelegd en ter discussie worden gesteld. Er móét een manier gevonden worden om die cultuurvernietigende subsidiestromen te stoppen en ervoor te zorgen dat we nog iets anders gaan horen en zien dan alléén het multikrolse geluid.”’

  ‘Die paranoïde geslotenheid heeft niet alleen externe oorzaken, waarvan de voornaamste is: de extreme vijandigheid van het multikrolse establishment tegen de enige partij die de grote waarheden van deze tijd durft te zeggen, namelijk dat zowel de islam als de EU acute totalitaire bedreigingen voor Europa vormen en dat het verraad aan Israël de diepste morele ontsporing uit de rails van onze Joods-Christelijk-Verlichte traditie is na Auschwitz.’

  ‘Concrete opdracht voor de heren Wilders en Bosma: mensen aan het werk zetten die het hele Nederlandse subsidiecircus in kaart brengen, benevens alle Europese en verdere internationale cultuur-corruptie-cellen voor zover Nederland daarbij betrokken is. Kijken hoe de hazen lopen en uitvogelen hoe dit politiek relevant gemaakt en bestreden kan worden. Dat is namelijk het begin van alles. In elk geval kom je er verder mee dan met die twitter-tweetjes van twee centen van Wilders.’

  De ‘grote waarheden van deze tijd’ uit het tweede citaat zijn wat mij betreft het wezen van de Populistische Omroep, het eerste en derde citaat zouden net zo goed een opdracht aan onszelf kunnen zijn als aan de PVV. Zoals Trias schreef: ‘Velen hier hebben geen enkel idee hoe druk het leven van een kamerlid is.’ Veel tijd hebben die dus ook niet. Wat dacht je dat een rechtspopulistische redactie van 40 à 80 man in vijf jaar tijd wel allemaal niet zou kunnen doen?

  Dus? Laten we er met zijn allen voor zorgen dat die omroep er komt! Daar hebben we echt hulp voor nodig, maar zoals je aan het stuk van Martien kunt zien: er is een wereld te winnen.

  Like

 71. Piet Klont zegt:

  Ik begin zowaar een hekel te krijgen aan die Wilders met zijn PVV.
  Vreemd….

  Like

 72. Ik heb ook naar de PVV geschreven dat zij een beter inhoudelijke info met achtergronden moeten geven in hun nieuwsbrief. In vermeld dat er genoeg info via de pro sites overgenomen kan worden en dat er ook schrijvers zijn die de Nieuwsbrief wellen aan vullen. Ik sta volledig achter POPned er moet info komen en harde feiten hoe werkelijk de EU, Islam Nederland in elkaar zit en wat de consequenties zijn als we er ons niet tegen bewapen. Nederland werkt komt thuis zet de TV aan en neemt klakkeloos als waarheid aan wat de NOS, De Wereld draait door, en P&W voorspiegelt.
  En Ja het is uiterst belangrijk om te weten wat en hoeveel en wie subsidie ontvangt. Het is ook belangrijk om de pro en anti websites te monitoren, wie zit erachter en voor wie en wat steunen ze.

  Wat belet ons om eigen onderzoek te doen en alle info op een gesloten blog te zetten?
  Waar alleen vertrouwde mensen een code van hebben.

  Like

 73. Piet Klont zegt:

  Het is in feite ronduit onbeschoft om e-mail niet te beantwoorden.
  Men heeft zogezegd lak aan de achterban waar ze het juist van moeten hebben.
  Of is men bij de PVV soms bang dat alle uitgaande mail wordt onderschept door die Achterlijke Info Verzamelende Dhimmies?

  Like

 74. Tom Hendrix zegt:

  @Piet Klont 05.12. uur, inderdaad het niet beantwoorden van een e-mail, dat is not done. Daar gaan mensen op afknappen Piet.

  Like

 75. HF zegt:

  Ook voor de PVV is er nog een wereld te winnen.
  Als ik die hele fractie in de kamer als zoutzakken zie hangen terwijl alleen Geert naar de microfoon komt voor een wanliner dan denk ik, zet godverdomme dat zooitje aan het werk.
  Laat ze minstens de e mailen beantwoorden. Laat ze onderzoek doen naar de EU geldstromen, De subsidies die in Nederland in de sloot gepleurt worden en maak dit bekend op de site en in de media. Zet pagina grote advertenties in dagbladen. Vraag desnoods aan de achterban om 1 euro voor de kosten, maar doe iets.
  Zag gisteren op Pownews het bezoek van Wilders aan een bejaarden tehuis.
  Hij werd door Rutger aan een stuk door finaal voor LUL gezet. Hij had er geen enkel weerwoord op. Nee hij liep weg. Gemiste kans Geert. Elke bouwvakker had dit beter gedaan.
  Op deze manier is het over en uit met de PVV. (jammer).

  Like

 76. HF zegt:

  willemientje
  Ja we zijn blij met de verhuizing.
  Eindelijk een plaats waar we rust krijgen zonder de hele dag naar die getinte muilen te kijken.
  Eindelijk een plaats waar mensen elkaar nog groeten.
  Eindelijk een plaats waar Nederlands gesproken wordt.

  De kleine is (nog) niet zo blij op school. Dat strenge zal wel even hard aankomen voor haar.
  Maar goed, volgend jaar is opa in de buurt en zal haar wel e.e.a. leren.
  Komen volgend jaar zeker op de koffie na de verhuizing.

  Like

 77. v.eilander zegt:

  Het verbaast me niet dat Wilders stil is. Volgens mij broedt hij op Nieuwe Unique Sellingpoints.Zijn islamisering is aan betonrot onderhevig, de mensen zijn zijn gedram en one liners meer dan beu en het Europa standpunt is altijd een non issue geweest, want de meeste Nederlanders zijn wel tevreden met Europa en de euro.

  Als hij het land ingaat voor zijn anti-moskee verhaal, dan moet hij ook luisteren naar wat de mensen echt bezighoudt, bijvoorbeeld werk en inkomen, de betaalbaarheid van de zorg, de hypotheekaftrek, veiligheid,Eigenlijk onderwerpen die dicht bij de mensen staan, waarmee ze zich identificeren.Op dit soort punten kan Wilders scoren, alleen is het de vraag of Wilders dit inhoudelijk aankan.

  Like

 78. @ yaakov siepman, 1 december 2012 om 02:38
  Uitstekend idee van dat eigen onderzoek met een gesloten blog. Misschien zelfs wel gewoon open en vrij toegankelijk.

  Like

 79. Henny Clemens zegt:

  Waarom noemt Martien pennings Geert Wilders; Geert Kamper?
  Wie is martien pennings?

  Like

 80. E.J. Bron zegt:

  @Henny

  “Kamper” betekent in deze context “vechter” en “strijder” Henny!!

  E.J.

  Like

 81. willemientje zegt:

  Hai HF

  Ja onze kids moesten ook wel even wennen aan het Belse onderwijs, maar ik heb er nooit spijt van gehad, ’t is hier best goed wonen, je moet wel van een rustige woonomgeving houden, altijd welkom’ dat weet je, zie je
  Groetje

  Like

 82. Pingback: Het falen van Geert Wilders en Martin Bosma | E.J. Bron | Goedkoop Internationaal Bellen - Buitenland

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s