De Joden in Noorwegen: Toen, nu en zonder toekomst

Screenshot_41

Seraphic Secret heeft hier en hier geschreven over de Noorse films die we allemaal bewonderen. Maar we zien ook dat Noorwegen een van de meest antisemitische landen ter wereld is. Toch moet men zich afvragen wat er van het nationale karakter overblijft wanneer Joden en Israël worden gedemoniseerd en IslamoNazi’s vrij baan krijgen. Hier is een fascinerend artikel over de Joden in Noorwegen, geschreven door Leif Knutsen van The Times of Israël.

In de koude duistere mist in de namiddag van 26 november 1942 vertrekt de SS Donau vanuit de Oslofjord met 532 onvrijwillige passagiers. Het zijn Joden, beroofd van al hun aardse bezittingen, gekidnapt en gevangen gezet, op weg naar de Poolse haven Szczecin, waar vandaan zij worden getransporteerd naar Auschwitz-Birkenau. Op 9 na zullen zij  daar allemaal worden vermoord. Er waren andere dergelijke dodelijke transporten voor en na deze, maar de SS Donau was wel de grootste.

In de vroege herfst van 1942 woonden er ongeveer 2100 Joden in Noorwegen. Hiervan werden er 780 vermoord tijdens de Holocaust. De Nazi-bezetters van Noorwegen startten het massamoordprogramma zoals bevolen door de Wannsee Conferentie, maar het was het Quisling regime, bijgestaan door de Noorse ‘Veiligheidspolitie’, die het had opgezet: pas nadat de Joden naar de pier in Oslo waren gebracht, werden ze in Duitse hechtenis genomen. Op een paar dappere uitzonderingen na stond de Noorse bevolking toe te kijken hoe haar Joodse buren verdwenen.

Joden die de middelen hadden, vluchtten naar het buitenland, voornamelijk naar Zweden en Groot-Brittannië, maar ook naar andere landen, om daar in tijdelijke woningen te verblijven. Een onevenredig aantal Noorse Joden meldde zich vrijwillig aan voor het samen werken met militaire en geheime operaties voor de Geallieerden.

Screenshot_42

Na de oorlog duurde het een aantal jaren voordat de Noorse Joden terugkeerden naar hun land. Het veelbesproken ‘White Buses’ programma had geen lijst samengesteld en/of aangeleverd van Joodse Noren aan Himmler of zijn  kampcommandanten en enkele Joden uit Noorwegen die de kampen verlieten, moesten op eigen gelegenheid de weg naar huis zien te vinden. Na de oorlog werd het aan veel Joodse vluchtelingen die naar Zweden vluchtten in de jaren 1930, geweigerd om terug te keren naar Noorwegen. Anderen waren terughoudend in hun pogingen om hun gestolen goederen terug te vorderen of een in puin veranderde gemeenschap weer op te bouwen. Veel Joodse families moeten nog steeds terugkeren, maar zullen dat waarschijnlijk nooit doen.

De synagogen en de Joodse gemeenschapscentra in Oslo en Trondheim behoren tot de  zwaarst beveiligde gebouwen in Noorwegen.

Er is veel gebeurd in Noorwegen sinds de Tweede Wereldoorlog. Het kleine koninkrijk heeft een volledig maatschappelijk welzijnsprogramma opgezet en financiert dit met opbrengsten uit de  productie van fossiele brandstoffen uit de Noordzee. Noorwegen behoort nu consequent tot de mondiale top vijf voor wat betreft het BBP per hoofd van de bevolking, de humanitaire ontwikkeling, politieke stabiliteit, democratie en andere indexen.

Maar op de 70e verjaardag van het vertrek van de SS Donau is het tijd om je het volgende af te vragen: Hoever is Noorwegen in het ontwikkelen van het vermogen om te voorkomen dat dit opnieuw gebeurt?

Er is geen gebrek aan goede bedoelingen. De Holocaust is een verplicht vak op alle basisscholen en de politieke partijen in het gehele spectrum veroordelen categorisch  antisemitisme.

Maar de Joodse gemeenschap worstelt met problemen. Er zijn ongeveer 800 leden van de twee in het land meest prominente Joodse gemeenten (in Oslo en Trondheim), en waarschijnlijk minder dan 2.000 zelfgeïdentificeerde Joden in Noorwegen. Enkele honderden Noorse Joden zijn teruggekeerd naar Israël (Aliya) en anderen zijn gemigreerd naar de Verenigde Staten en elders. De twee synagogen en de aangrenzende buurthuizen behoren tot de zwaarst beveiligde gebouwen in Noorwegen, en een groot aantal Joden heeft ervoor gekozen om zijn Joodse achtergrond geheim te houden voor iedereen, behalve voor zijn naaste familie, of in het geheel stil te houden.

Screenshot_43

Noorwegen is trots op het bevorderen van een open, niets uitsluitende democratie, maar is duidelijk niet in staat om een levendige, groeiende Joodse gemeenschap te behouden.

Tot voor kort ontkenden de Noorse politici, journalisten en academici deze situatie. De Joodse gemeenschap was klein, was over het algemeen goed geïntegreerd, bestond uit productieve leden van de samenleving en het leek ondenkbaar dat een land met zulke hoge idealen een antisemitisch probleem kon hebben.

Maar de feiten zijn moeilijk te negeren. Uit een enquête onder basisschoolleerlingen in Oslo bleek dat het handjevol Joodse studenten veruit de meest gepeste en verguisde groep binnen het systeem was. De term “Jood” is op grote schaal aangenomen als een denigrerende/beledigende uitdrukking en betrokken docenten  kiezen ervoor om anoniem te blijven in de media uit angst voor represailles.

Uit een onderzoek van het Noorse “Centrum voor Studie over de Holocaust en religieuze minderheden” bleek dat 13% van de Noren er “hardcore” antisemitische overtuigingen op nahield en bijna 40% was het eens met een of meer antisemitische uitspraken. Tijdens de oorlog in Gaza in 2009 veranderden anti-Israël-demonstraties in antisemitische rellen.

Schoolbesturen vertellen Joodse studenten dat het dragen van een Davidster een uiting van provocatie zou zijn. Onderzoeken in opdracht van de regering geven aan dat het antisemitisme niet een afzonderlijk probleem is, maar een deel van de algemene onverdraagzaamheid die ook islamofobie wordt genoemd. De Noorse regering heeft keihard geweigerd – ondanks overduidelijk bewijs van het tegendeel – dat anti-Israël en antisemitisme aan elkaar gekoppeld zijn.

De overheid bagatelliseerde de ernst van het onderwerp door te wijzen op studies die Noorwegen plaatsen bij de Europese landen met de minste antisemitische uitlatingen of gevoelens onder de bevolking. Deze kwestie heeft nog steeds geen voorrang bij de Noorse politici.

Screenshot_46

De meest uitgesproken kritiek op deze zelfgenoegzaamheid komt uit het buitenland. Columnisten in Israël en de VS hebben Noorwegen ervan beschuldigd dat zij het meest antisemitische land in de westerse wereld is. Het Simon Wiesenthal Center heeft Noorwegen op zijn zwarte lijst gezet en er zijn aanwijzingen dat het US State Department haar ontevredenheid over haar Noorse collega’s heeft uitgesproken.

Het Noorse Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft – hoe ironisch – een klacht ingediend bij de Israëlische pers dat de Noorse reputatie wordt aangetast door “oneerlijke en onjuiste” opiniestukken.

Het is wel zo eerlijk om te melden dat sommige van deze beschuldigingen aan het adres van Noorwegen oneerlijk zijn.

Maar er is een duidelijk probleem met Noorse politici, journalisten en intellectuelen om hen te confronteren met de vele ongemakkelijke manifestaties van expliciete en stilzwijgende vooroordelen tegen de Joodse cultuur, geschiedenis en religie.

Een aantal recente gebeurtenissen toont dit aan:

Screenshot_45Na een aantal sensationele krantenkoppen hebben verschillende organisaties gepleit voor een verbod op joodse besnijdenis onder vermelding van “onherstelbare schade”, “risico op overlijden”, “verminking” en andere tegenargumenten. Wat al deze organisaties – inclusief de ‘Children’s Ombudsperson’, de ‘Noorse Verplegers Assosiatie’, de ‘Humanistische Organisatie’ en de ‘Arbeids Jongeren Organisatie’ – met elkaar gemeen hebben, is dat ze medisch onderzoek in het algemeen en de bevindingen daarvan van de American Academy of Pediatrics in het bijzonder negeren, uitnodigingen door de Joodse gemeenschap afslaan om de zaak te bespreken en weigeren zich te distantiëren van schaamteloze, onverdraagzame retoriek.

De Noorse Medische Associatie heeft een ethische verplichting om het publieke debat te informeren over medische zaken, maar heeft deze taak volkomen verwaarloosd als het gaat om de besnijdenis. In plaats van wetenschappelijke resultaten op dit gebied te publiceren, heeft de organisatie gekozen om de praktijk te karakteriseren in overdreven termen  als ‘onnodig’ en ‘riskant’. Een prominent hoogleraar Medische Ethiek meende dat de besnijdenis al lang geleden zou zijn verboden en ontkende ‘beschuldigingen’ van medische voordelen vervuild door “personen met een culturele of religieuze interesse in … de praktijk”. In een publiek debat met mij zei een ander lid van de Noorse Medische Associatie dat hij niet geloofde in het onderzoek, dat de voordelen van de besnijdenis aantoonde, omdat het werd uitgevoerd door Amerikanen.

Op een Facebook-pagina voor de ‘Arbeids Jongeren Organisatie’ in de stad Hamar nam een bespreking van het Gaza-conflict een ​​kwalijke wending toen meerdere deelnemers zeiden dat ze wilden dat Hitler zijn werk had afgemaakt en doorspekten hun commentaar met anti-Joodse lasterpraat. Hoewel de organisatie afstand heeft genomen van deze uitspraken, deden de leiders de opmerkingen af als oprechte maar verkeerd geuite emotie  en een verwarde manier van meningen tot uitdrukking brengen. Er werden geen disciplinaire maatregelen genomen tegen degenen die de laster schreven.

De problemen onderstrepen een algemene Noorse overtuiging: dat diversiteit en afwijkende meningen zorgen voor conflicten en dat de conformiteit en overeenstemming vrede geven.

Toen het werd geconfronteerd met een delegatie van vooraanstaande Joodse organisaties was een panel van senior editors in de Noorse pers niet in staat om een enkele definitie van antisemitisme te geven, behalve dan dat het hier – uiteraard – tegen was. Noch de Noorse pers noch de regering hebben de definitie van de Europese Unie met betrekking tot antisemitisme aanvaard. Als gevolg daarvan gaat vrijwel elke demonisering van Israël – met inbegrip van de vergelijking van Israël met Nazi-Duitsland – onbetwist door Noorse kranten redacties.

Talloze Noorse ‘antiracistische’ organisaties vermijden angstvallig confrontaties over Joods-en Israël-gerelateerde problemen die escalaties kunnen veroorzaken met de linkse politiek.

Er zijn eervolle uitzonderingen. Verschillende opinie editors hebben opgeroepen tot het accepteren van opiniestukken die tot doel hebben de feitelijke fouten recht te zetten (maar falen om ook foutieve opiniestukken te betwisten). Er is een groeiende nieuwsgierigheid naar de vele facetten van de Joodse en Israëlische standpunten over deze controverses. Verschillende prominente politici – waaronder enkele van radicaal-links – lijken te erkennen dat er legitieme onenigheid over deze vooroordelen kunnen zijn die als vanzelfsprekend worden beschouwd. Een paar prominente stemmen slagen erin om een intellectueel eerlijk en principiële standpunt te handhaven. Maar ze zijn met weinig en worden meestal genegeerd.

Screenshot_47

Deze problemen zijn symptomen van een algemene Noorse malaise — namelijk de onderliggende overtuiging dat diversiteit en afwijkende meningen conflict veroorzaken en dat de conformiteit en overeenstemming vrede geven. Allochtone minderheden uit Pakistan, Somalië, Vietnam en andere verre culturen hebben ontdekt dat het Noorse verlangen naar sociale integratie echt wordt aangedreven door een impuls in de richting van culturele assimilatie: het is acceptabel om anders te zijn dan de etnische meerderheid van Noorwegen, maar alleen op de voorwaarden van de meerderheid.

Het sterke Noorse soort van antisemitisme, heeft drie wortels: De eerste is een bijzondere vorm van de Noorse vreemdelingenhaat op basis van een schijnbaar goedaardig verlangen naar conformiteit, de tweede is de traditionele Europese antisemitische gedachtegang en de derde is een gevolg van de perverse demonisering van Israël. Deze drie versterken elkaar om een sfeer te creëren die zelden openlijk vijandig is tegenover Joden, maar onoverkomelijk is om een ​​volledige vrije expressie van het Joodse leven en de daarbij behorende identiteit verkrijgen.

Noorse Joden emigreren en assimileren om de verkeerde redenen en het tempo daarvan lijkt steeds sneller te gaan ten nadele van de Joodse gemeenschap.

Deze trend is ontmoedigend. De Joodse gemeenschap van Noorwegen is zo klein dat de heldhaftige inspanningen, van de personen die de synagogen, buurthuizen, gemeentelijke organisaties en musea beheren, alleen maar kunnen dienen om deze instellingen in leven te houden voor slechts een beperkte tijd.

Er zijn drie ontwikkelingen die deze trend kunnen tegengaan:

De eerste ontwikkeling zou de verbintenis met politici, pers en wetenschappers moeten versterken om het probleem en hun verantwoordelijkheid daarvoor te herkennen en voor het vergroten  van de wens om dit  – hopelijk – op te lossen. Er zijn een aantal veelbelovende signalen, maar het gevoel is dat het te weinig en vooral te laat is.

De tweede ontwikkeling  zou een tragedie (zoals een grootschalige terroristische aanslag tegen Joodse doelen) kunnen zijn, welke het probleem op een zeer pijnlijke manier duidelijk zou maken. Het zou dan beter zijn dat Noorwegen haar Joodse gemeenschappen zou verliezen dan dat zoiets (een grote aanslag) ooit zou kunnen gebeuren.

De derde ontwikkeling zou zijn dat de Noren internationaal in verlegenheid zouden worden gebracht wegens deze situatie.

Er is waarschijnlijk geen hogere verhouding van antisemieten in Noorwegen dan in welk ander vergelijkbaar land dan ook. Het is niet zo dat mensen een hekel aan Joden hebben, maar dat het beschermen van hen minder belangrijk is dan het andere.

Er zijn zo weinig Joden in Noorwegen dat de geleidelijke verdwijning van de Joodse gemeenschap nauwelijks enig verschil zou uitmaken voor de Noorse samenleving. Zij die emigreren of assimileren zullen het waarschijnlijk uitstekend doen en goed functioneren in hun (nieuwe) omgeving. (En ik ben er zeker van dat de Chabad altijd aanwezig zal zijn in Noorwegen voor bezoekers en expats).

Het is een smet op de reputatie Noorwegen dat het mogelijk was dat de SS Donau zoveel onvrijwillige passagiers had en een schande dat het land – met een prominente positie tussen andere West-Europese landen – heeft nagelaten om de Joodse gemeenschap na de Holocaust terug welkom te heten en te behouden voor de toekomst van beide.

Maar als Noorwegen niet kan vasthouden aan de Joodse minderheid in de komende decennia, waarom zou iemand hier dan nog willen wonen?

Screenshot_44

Bron:

http://www.virtualjerusalem.com/blogs.php?Itemid=8671

Auteur: Leif Knutsen

Vertaald uit het Engels door:

Pieter Veenstra

(h/t Ya´akov Siepman)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in antisemitisme, Noorwegen. Bookmark de permalink .

8 reacties op De Joden in Noorwegen: Toen, nu en zonder toekomst

 1. daiyu-ninja zegt:

  Ik word altijd zo verdrietig van dit soort berichten. Eerst worden zij, ‘Joden” als vee getransporteerd naar Auschwitz, geript van al hun bezittingen. En degenen die de hel overleven mogen niet terug naar hun woonplaats.
  Weg huis, weg bezittingen, weg veilige haven, WEG LEVEN!
  Altijd en eeuwig die jacht op Joden
  Wanneer houdt het op!
  Ik vind het ZO gemeen. Moslima’s mogen hun hoofddoekjes en boerka’s dragen en de moslimmannen hun jurken en kabouter Plop mutsjes.
  Maar andere culturen/gelovigen mogen geen uiting geven aan,waar ze voor staan. Want dan provoceer je moslims.
  ALSOF ZE ONS NIET DAG IN DAG UIT PROVOCEREN!!!

  Like

 2. marijke zegt:

  In en in triest.Te triest voor woorden

  Like

 3. Het zit in de koppies van westerse mensen. Voorgeprogrammeerd, een collectief geheugen dat van generatie naar volgende generatie verspringt: moslims zijn eng, doen eng, dreigen steeds, voeren vreselijke wreedheden uit, verkrachten en stenigen hun eigen vrouwen en bovenal: ze intimideren waar ze maar kunnen. Alle reden om bang voor te worden dus. Daar krijgen velen een Stockholm-syndroom van. En wat doen bange mensen? Die buigen voor het monster om het gunstig te stemmen. Dat deden de Barbaren al. Offers geven aan de (donder)goden.
  En joden dan? Joden zijn niet eng, dreigen niet, plegen geen aanslagen, verrminken hun vrouwen niet en intimideren als groep niet, gedragen zich netjes, dus wat doen mensen tegenover minderheden waar ze niet bang voor zijn zoals de joden, die zich goed gedragen en die bovendien vaak in de hoek zitten waar de klappen vallen (Hitler bijvoorbeeld, of neem een gezellige pogrom in de 19e eeuw)? Juist, die gaan ze onbewust minachten. Vooral nu, nu ze daarmee in het gevlei van moslims kunnen komen, diegenen waar ze nou net zo bang voor waren. Zie je, lieve moslim, ik haat ook joden, zeggen deze mensen dan opgelucht. De cirkel is rond. Domme, domme Noren. Maar Nederlanders zijn niet anders hoor.
  Ach, de mens is simpeler dan je denkt. Oliedom, gemakzuchtig, opportunistisch, dat zijn misschien betere woorden. Helaas.

  Like

 4. guusvelraeds zegt:

  Noorwegen (niet alleen Noorwegen maar ook de hoog morele andere landen in Europa, Nederland niet uitgezonderd) kan wat betreft 1940-1945 en de holocaust en hun rol daarin een voorbeeld nemen aan het fascistische Italie tijdens de oorlogsjaren. Veel mensen weten niet dat de fascist Benito Mussolini en met hem de hele Italiaanse bevolking alles in het werk gesteld heeft de Italiaanse Joden te redden van de Duitse gaskamers. Dat wij dit algemeen niet weten is naar ik denk te wijten aan een bewuste keuze van het naoorlogse onderwijs beleid dat niet zelden links besmet was. Het achterhouden van deze informatie zal dan ook een doelbewuste bewuste keuze zijn geweest omdat de fascisten tot het ultieme kwaad gebombardeerd werden. Alleen zat men met de socialist Adolf Hitler in de maag en daarom heeft men hem bewust van een socialist getransformeerd naar een fascist. In elk geval is het een feit dat Benito Mussolini aan zijn leger opdracht heeft gegeven alle Joden die in de buitenlandse gebieden waren die hij veroverd had over te brengen naar Italie met het doel hen zo te redden van de holocaust. Mussolini was niet antisemitisch. Mussolini bracht de Italiaanse Joden onder in kampen maar deze kampen waren volledig tegenovergesteld aan de kampen in Duitsland en Polen. Gezinnen konden in deze kampen bij elkaar blijven en de kinderen kregen onderwijs. Na omstandigheden was er een goede verzorging en ook aan het tijdverdrijf was gedacht. Als “”enig land in Europa”” is het Italie gelukt 85% van haar Joodse bevolking te redden. Tegen het einde van de oorlog toen Mussolini alleen nog een marionetten rol vervulden lukte het de Duitsers die Noord Italie bezet hadden alsnog in dit gebied 15% van de Italiaanse Joden te deporteren. Met deze bijdrage wil ik geen lans breken voor het fascisme want het fascisme is en blijft een vijand van de democratie doch de rol van Mussolini en de rol van het Italiaanse volk richting de Italiaanse joden mag niet onbekend blijven. Ook moet iedereen ervan doordrongen zijn dat alleen het socialisme volledig verantwoordelijk was en is voor de massale massamoorden wereldwijd in de 20tigste eeuw die sinds kort achter ons ligt. Als laatst wil ik zeggen dat de socialist met zijn “”ideologische behoefte”” de maatschappij te veranderen de smaak van het moorden nog lang verloren heeft. Als de omstandigheden zich voordoen en hij heeft totalitaire macht als eenling of als groep dan zal de ware socialist met de moraal aan zijn kant opnieuw aan het moorden slaan. Ook in de 21tigste eeuw.

  http://www1.yadvashem.org/yv/en/education/languages/dutch/encyclopedia/37.asp

  Like

 5. Paardestaart zegt:

  Hou je adem maar niet in: Noorwegen zal internationaal écht niet in de problemen komen over het schaamteloze antisemisme dat er heerst. De noren denken er precies zo over als de meerderheid van de denkende kaste in de VN of in de EU..Noorwegen is een links land en dus is het heel erg tégen het antisemitisme van Hitler – dat volgens de linkse kerk rechts is – maar dat het hedendaags antisemisme dood-ordinaire jodenhaat is, en volkomen geaccepteerd als je het maar anti-zionisme en anti-kapitalisme noemt, dat wil er niet in. Evenmin als hier, en in de VS ter linkerzijde, in het kamp van Obama, en in Engeland. We zijn ons van geen kwaad bewust, en dat is het probleem. So nobody cares.

  Eerst moet het westen gedemarxificeerd worden, en de geschiedenis van het fascisme herschreven en herinterpreteerd. Fascisme is links, en dat willen we niet weten, omdat ´wij´ nette, linkse en dus antifascistische mensen zijn.
  Het zal een enorme krachtsinspanning vergen om onze geschiedvervalsing en de omvang van het gewroet van vijfde kolonisten in de westerse wereld uiteen te rafelen en te herstellen, en dat is dan nog afgezien van de richting waarin de NWO-ijveraars ons willen dwingen..
  Hoe zuiver je alles waar we nu juist zo trots op waren?? Hoe zie je onder ogen dat we hier al meer dan tachtig jaar zwaar gemanipuleerd, gestuurd en bedrogen worden?

  Like

 6. Martien Pennings zegt:

  @ guusvelraeds 1 december om 01:30.

  “Ook moet iedereen ervan doordrongen zijn dat alleen het socialisme volledig verantwoordelijk was en is voor de massale massamoorden wereldwijd in de 20tigste eeuw die sinds kort achter ons ligt. Als laatst wil ik zeggen dat de socialist met zijn ‘ideologische behoefte’ de maatschappij te veranderen de smaak van het moorden nog lang verloren heeft. Als de omstandigheden zich voordoen en hij heeft totalitaire macht als eenling of als groep dan zal de ware socialist met de moraal aan zijn kant opnieuw aan het moorden slaan. Ook in de 21tigste eeuw.”

  Inderdaad.
  Als dat “socialisme” zich weet te verbinden met de islam en de macht weet te veroveren, ga je Stalin en Hitler op herhaling zien.

  Dat is wat ik bedoel als ik in Mijn Geschriften spreek van de Donkere Kant van de Verlichting, die vooral bestaat uit maakbaarheids-extremisme en een geperverteerde Darwin.
  De traditie dus die loopt van Robespierre, via Mao, Stalin en Pol Pot naar Noord-Korea.
  De socialistische Nieuwe Mens en Hitlers Herrenvolk, Marx en Darwin, “Klasse und Rasse”.
  En nu hebben de “idealisten” de islam ontdekt als Fundgrube voor van alles dat links-rechts-fascistisch-nazistisch-fantastisch is.

  Het groene totalitarisme van de islam heeft veel aantrekkelijks voor de aanhangers van die twee andere totalitarismen, het bruine en het rode: tegen de christelijke traditie, tegen Amerika en Israël, tegen Joden, tegen het Westen tout court en dus tegen het ‘kapitalisme’ en ‘imperialisme’, tegen ‘globalisering’, voor ‘pacifisme’, voor de ‘armen en onderdrukten’ in deze wereld en van hen vooral ‘de Palestijnen’ natuurlijk. Het valt dus eigenlijk niet te bepalen waar precies op de links-rechts-schaal, voorzover ueberhaupt nog bruikbaar, deze (quasi-) alliantie zich bevindt. Maar in elke geval is het bondgenootschap totalitair en is Groen, de islam, het ‘punt van convergentie’ voor Rood en Bruin.

  Like

 7. Tom Hendrix zegt:

  @GuusVelraeds 01.30. uur, mee eens.

  Like

 8. louis-portugal zegt:

  Helemaal eens met Guus en Martien.
  Ik ben er altijd van overtuigd geweest dat als de socialisten meer macht zouden hebben het moorden weer zou beginnen.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s