Een gezond instinct voor eigen volk (II)

Screenshot_18

(Door: Martien Pennings)

In het onderstaande stuk vraag ik mij  af of er misschien toch iets genetisch mis zou kunnen wezen met de islamitische medemens en vooral met een bepaald soort Marokkanen. En voordat het hedonistisch-narcistische zelfmanifestantendom der multukulklutsers “racist” begint te roepen, kan het zich misschien beter afvragen waarom ik in 1998 al twijfelde of ik prijs moest geven dat ik een dochter heb. De bestijgers van het morele krukje, de better-than-thou-ers, de zelfmanifestanten moeten hoognodig geestelijk volwassen worden. Anders lijkt Europa over 30 jaar op Libanon en lijken alle West-Europese steden op Beiroet.

“Ich habe das Kommende früh gespürt . . . .”, zei Thomas Mann toen de Eerste Wereldoorlog eenmaal was uitgebroken. De 18e eeuw, meende hij, “suchte zu vergessen was man von der Natur des Menschen weiss”.  Ook nu hebben we een nep-elite van Pechtold-achtigen die niks meer weet, kosmopolitische waanvoorstellingen koestert en vooral bezig is de illusies over de eigen braafheid en redelijkheid in een bewezen wrede wereld vol oorlog te projecteren.

Screenshot_19

In 1998 schreef ik een artikel in Letter & Geest van Trouw – toen nog onder eindredactie van Jaffe Vink, die inmiddels al weer vele jaren gecordonsanitaird is en wiens blad “Opinio” door de policormobsters op aangeven van Balkenende kapot is gemaakt – dat prikkelend getiteld was  ”Een gezond instinct voor eigen volk” .  Het is misschien verstandiger, zei ik in 1998

“( . . .) als ik u niet via een selectie anekdotes duidelijk maak hoe ik aan mijn begrijpen van – niet: ‘begrip voor’ – generaliserende vreemdelingenhaat kom. Bewoners van achterstandswijken en mensen die beroepsmatig veel met allochtonen in aanraking komen, zitten namelijk vol anekdotes en ze ervaren zonder uitzondering de multicultuur als problematisch en vaak als bedreigend. Sommige van die mensen, fatsoenlijk en intelligent voor zover ik weet, vertrouwen mij zelfs toe dat zij betwijfelen of zij nog wel vrij zijn van racisme. Dat is ernstig en ik moet u bekennen dat ook ik mij niet meer honderd procent voel. Als ik bijvoorbeeld ’s avonds in het halfdonker op straat een groepje jonge mannen zie lopen en ik kan, ondanks Nacht und Nebel, op tweehonderd meter afstand, puur op grond van de motoriek van die mensen vaststellen dat het Marokkanen van een bepaald soort zijn, ben ik dan een racist?”

Nu wij veertien jaar verder zijn en gevorderd naar het Jaar Onzes Heren 2012  heb ik inmiddels bij bepaalde “linkse” types die zich evolutionair verder wanen dan ik en dus in de illusie verkeren geen last meer te ondervinden van het stukje agressieve reptielenhersens dat mij nog wél parten speelt, een faam opgebouwd als racist en als psychiatrisch patiënt met moordenaarsneigingen die hoognodig een gevangenisstraf met TBS moet hebben.

Dit jaar werd ik op de uitermate intelligente VARA-website “de Joop” tot het ultieme kwaad uitgeroepen: “Extreem rechtse blogger wenst Femke Halsema gruwelijke dood”, schreef men daar.  Ik wil u het slimste comment op naam van “Jan de Boer”aldaar niet onthouden: “Bestrijd niet de politieke islam, maar eerst het westers politiek, economisch en cultureel imperialisme, dan verdwijnt die ongewenste reactie vanzelf wel.”

Bas Paternotte schreef dit jaar een stuk over mij op de website voor jeugdig-assertieve bijdehandjes onder de titel: “Martien Pennings: de Breiviks zijn onder ons”. Het was uiteraard een dom en lasterlijk stuk en zie vooral de comments onder Paternotte: de meeste commenters snapten precies dat ik Femke Halsema, Claudia de Breij, Ineke van Gent, Jolande Sap en Karin Dekker niet wilde vermoorden, maar dwingend onder de aandacht der dames wilde brengen dat ze een ideologie aan het faciliteren waren die al 14 eeuwen een moleculaire Holocaust onder vrouwen aanricht: de nazislam. Wie overigens wil weten wat ik echt denk over Breivik kan zich op deze plek vervoegen en ook hier eens gaan kijken. En wie wil weten wat ikke eiges in het diepst van mijn gedachten zelf meen te wezen kan het openingsstuk van mijn eigen archiefwebsite raadplegen getiteld “Dit is het begin van een archief van mijn stukken”.

Terug naar veertien jaar geleden:

“Een zondag in 1998. Ik voerde, na mijn joggings-rondjes in een Amsterdams park, mijn wekelijkse gesprek met een gezelschap oudere heren dat daar op een vaste tijd en plek lichte oefeningen doet. Het ging al gauw over allochtonen, zoals altijd in bepaalde buurten van Amsterdam. Plotseling mengde zich een voorbijganger in het gesprek, een geblokte en besnorde vijftiger met de uitstraling van een sergeant-majoor. Aan de lijn hield hij een enorme zwarte hond met slierten kwijl rond de bek. Terwijl ik aan ‘Black Dogs’ van Ian McEwan moest denken – hoofdstelling: grote, zwarte, verwilderde nazi-honden zullen Europa opnieuw bezoeken – en het beest voortdurend grommend aan de riem rukte, begon zijn baas ons een monoloog in het gezicht te schreeuwen, waarin hij vertelde dat al die buitenlanders vergast of anders wel met vlammenwerpers gedood moesten worden. Hij koos mij tot voornaamste mikpunt van zijn agressie, misschien omdat de anderen hem al kenden, of misschien omdat ik probeerde er af en toe een paar woorden tussen te krijgen. Dat lukte nauwelijks, want de man was zo uitzinnig van haat, dat ik telkens niet verder kwam dan: “Ik begrijp je haat, maar …” Ik begreep helemaal niks, schreeuwde hij dan. Want wat ik in zijn woorden beluisterde was helemaal geen haat, maar liefde, bulderde hij zeker drie keer en hij meende het serieus. En als ik dacht dat hij een racist was, dan moest ik maar eens aan de andere heren hier vragen met wat voor vrouw hij getrouwd was. Nou, die was toevallig pikzwart. De andere heren, die bij de rest van zijn betoog gegeneerd hadden gekeken, knikten opgelucht van ja-dat-klopt. Later vroeg ik mij af of ik nu een manifestatie had gezien van de stelling van Jacques de Kadt dat het fascisme in oorsprong liefde is.”

De alinea die u hier boven zojuist las, stond op zaterdag 19 december 1998 in het al aangehaalde Letter & Geest van Trouw. Ik zou ‘m anno 2012 kunnen vervangen door een schuimbekkende monoloog over de multikul van een 55-jarige loodgieter die het vak vaarwel zei omdat hij weigerde in een Bijlmerflat de pleepotten zodanig te gaan verzetten dat de zich ontlastende moslim met het gezicht naar die zwarte steen in Mekka zou zitten. Ik hoorde hem in december 2012 zijn gal spuwen in de sportschool die ik frequenteer. De woede onder de bevolking over de moslimimmigratie is nog steeds enorm én groeiende.  Maar ook het cordon sanitair en de linkse ontkenningsmachine zijn nog volledig operationeel. Het moet onvermijdelijk een keer ontploffen.

Vijf jaar eerder, op zaterdag 4 september 1993, had ik ook al geprobeerd de sociaal-culturele noodklok te luiden, in datzelfde Letter & Geest, met onder andere deze woorden:

“( . . .)  ik moet mij steeds meer bewust verzetten tegen de vorming in mijn geest van ‘culturele’ vooroordelen, die gevoed worden door indrukken vanuit de media, vanuit gesprekken met mijn mede-autochtonen en vanuit mijn ‘straatbeleving’. Sprekende voorbeelden uit die laatste categorie zal ik achterwege laten, want anders krijgt u alsnog de indruk dat ik een racist ben.

Toch zijn die straatimpressies van belang, omdat ze in een grootsteedse volkswijk anders zijn dan in een gepoetste buitenwijk. Men kan nog afzien van het feit dat je in zo’n volkswijk als autochtoon met meer dan 50 procent van de mensen die daar rondlopen, weinig tot geen affiniteit hebt, maar zwaarwegender is het gegeven dat de criminaliteit onder bepaalde groepen allochtonen vier maal zo groot is als op grond van hun aandeel in de bevolking normaal zou zijn. Dit gegeven heeft in die wijken niet alleen gevolgen voor het aantal inbraken in je huis of het aantal voorwielen dat uit je fiets wordt gestolen, maar komt ook tot uitdrukking in het straatbeeld. Als je in zo’n wijk iemand tegenkomt van wie je straatwijze oog vermoedt dat hij niet koosjer is, is de kans groot dat zo iemand een allochtoon is. Wanneer je daar een extreem automobiel signaleert – het aantal groeit de laatste paar jaar opvallend – met de bijbehorende overduidelijke crimineel achter het stuur, is de betreffende patser in weinig gevallen een autochtoon stuk tuig.

Op het onderdeel allochtonen-criminaliteits-ontkenning tegen alle feiten en cijfers in is er twintig jaar later niks veranderd. Want Shashi Roopram moet onder de kop “Het Marokkanenprobleem is geen hoax!” aan de linkse ontkenningsmachinisten het volgende voorhouden:

De reden waarom de media zo focussen op de etniciteit is juist omdat uit cijfers blijkt dat Marokkaanse jongeren vaker in aanraking zijn geweest met de politie dan andere jongeren. Er is dus wel degelijk iets aan de hand met deze groep.”

Roopram had er ook kunnen wijzen dat de titel van het programma “Opsporing verzocht” in de volksmond tegenwoordig “Lichtgetinte huidskleur gezocht”  heet. En hij vergeet te melden dat diezelfde volksmond ook al weet dat wanneer er uitdrukkelijk niet wordt vermeld dat het om een Friese boer ging, je ervan uit kunt gaan dat het weer allochtonen en zeer waarschijnlijk Marokkanen zijn geweest. Het woord “jongens” in criminaliteitsberichtgeving is allang code voor “Marokkanen”.

Het-is-de-armoede-en-de-uitsluiting is ook in al die jaren de kinderlijke verklaring van puberaal links voor het islamprobleem gebleven. Ik heb in mijn leven ook een korte periode gehad waarin ik “Marxistische scholing” volgde, maar begin jaren 1970 kende ik althans al het begrip “vulgair Marxisme” en dat is precies het onvolwassen denken waarin onze linkse nep-elite is blijven steken. Neem nou die Zjaakwes Wallage, een nog steeds achter-de-schermen-prominent bij de PvdA. Die is er ook nog steeds niet achter dat de wereldwijde islamterreur bijna zonder uitzondering gepleegd wordt door middenklasse-types. Ik zei in 2009 over Wallage:

“Wat is het probleem? ‘Dat er nog steeds zo’n ongelijkheid is in dit land’, zegt de intellectueel. Inmiddels weten zelfs middelbare scholieren dat vooral jonge en weldoorvoede mannen met een redelijke levensstandaard voor de problemen zorgen en dat het inzicht van Jacques de Kadt dat ‘cultuur’  toch echt vele malen zwaarder weegt dan ‘economie’ al enige tijd herontdekt is. Maar Walllage verkeert geestelijk nog altijd in de ‘Unterbau’. ‘Dat sommige mensen mooi wonen en anderen lelijk’, dat is volgens de regent-puber de oorzaak van de ellende.”

En ook Roopram voelt zich in 2012 nog steeds gedrongen het volgende op te merken:

“Met de focus op sociaal economische omstandigheden doe je precies hetzelfde. Alleen reduceer je dan een persoon tot zijn sociaal economische status. Het blijft monocausaal ( . . .).”

Roopram geeft nog maar eens een keer de statistieken die aantonen dat  onder Marokkanen de criminaliteit, zoals ik al in 1993 opmerkte  “vier maal zo groot is als op grond van hun aandeel in de bevolking normaal zou zijn”. Men weet: er zijn leugens, grote leugens en statistieken en in het politiek-correcte tijdperk liegen de statistieken maar één kant op. Dus ga er maar gerust van uit dat de term “vier maal zo groot” moet luiden “tien maal zo groot” of “twintig of dertig maal zo groot”

Het allochtonen-probleem is door sommigen inmiddels – (slechts zéér ten dele terecht overigens) – verengd tot een Marokkanen-probleem, want het is een islamprobleem en in samenhang daarmee . . . . . . mogelijk een raciaal probleem, een genetische kwestie, een DNA-vraagstukje.

Zo, dat is er uit. En het is misschien tijd dat we definitief afrekenen met de misschien wel erfelijke Brandt-Corstius-gekte die een feel-good-ideologietje heeft opgeleverd waarmee een linkse nep-elite bezig is het resultaat van 2000 jaar Joods-Christelijke-Verlichte beschaving te vernietigen. Brandt-Corstius-gekte?

“Liegen, huichelen, slachtofferig janken en intussen zelf de goorste wreedheden uithalen: het zit de Arabieren in de cultuur. En als het ze niet al vóór de komst van de islam, 1400 jaar geleden, in de cultuur zat, dan heeft de racistische en wrede lieg-, neuk- en afslachtcultuur van de islam misschien gedurende 70 generaties die eigenschappen onder Arabieren cultureel gemáákt. Je mag natuurlijk nóóit zeggen dat het in 70 generaties genetisch geworden zou kunnen zijn, al hoef je bij runderen maar vijf generaties op bepaalde eigenschappen door te fokken om bepaalde eigenschappen dominant te laten worden. We hebben geleerd van Buikhuisen en Hugo Brandt Corstius en je mag dus ook nóóit denken dat zijn zoon Jelle het domlinkse huichel-gen net zo goed van zijn vader heeft geërfd als die vroege kaalheid. Dat zou erg racistisch zijn.

Dat is die Jelle Brandt Corstius die bij de nu openlijk  antisemitischeVPRO  vorige keer ´Zomergasten´ mocht presenteren en die onlangs nog in DWDD verkondigde dat Theo van Gogh ´het land kapot heeft gemaakt met zijn stukjes´. Dat zegt dus de zoon van Hugo Brandt Corstius (Piet Grijs) die in Vrij Nederland in de jaren 1970 een hetze voerde tegen Buikhuisen die wilde onderzoeken of bij zware misdadigers er iets in de hersens zou kunnen mankeren. Dat mocht niet van de Linkse Kerk. Dan was je een nazi.

Die Buikhuisen is zodanig door ´Piet Grijs´ kapot geschreven dat-ie zijn academische carrière eraan heeft gegeven en in antiek is gaan handelen. In het boek van Dick Swaab ´Wij zijn ons brein´, kan men op de pagina’s  106 tot 112 lezen hoe diep die waanzin zat dat gedragsafwijkingen niet genetisch mochten zijn. Swaab, die onderzoek deed naar seksualiteit & hersens, is indertijd regelmatig uitgemaakt voor  ´SS-arts´ en ´Mengele´. Gerard Reve heeft nog eens geschreven over de legendarische linkse gekte die ook de homobeweging toen in de greep hield. Lees toch vooral dit gezegende stukje tekst op Hoeiboei onder de titel ´Zondagmorgen zonder Zorgen´.

En nu vindt zoon Jelle de boerka progressief en
voert zelfs actie om het ding aanvaard te krijgen. Maar dat zoonlief óók zo gek is als een pinneke, kan natuurlijk nóóit genetisch zijn.”

Terug naar de vraag in de eerste alinea hierboven, de vraag die ik in 1998 stelde:

“Als ik bijvoorbeeld ’s avonds in het halfdonker op straat een groepje jonge mannen zie lopen en ik kan, ondanks Nacht und Nebel, op tweehonderd meter afstand, puur op grond van de motoriek van die mensen vaststellen dat het Marokkanen van een bepaald soort zijn, ben ik dan een racist?”

Deze vraag laat zich preciezer formuleren, namelijk of de antihumane ideologie van de islam in zeventig (!) generaties misschien de islamitische medemens van de 21ste eeuw een grotere kans heeft gegeven een rotzak te zijn. Ze kan mogelijk pas beantwoord worden als we een paar generaties Buikhuisens verder zijn en op voorwaarde dat de Pieten Grijs van deze wereld het onderzoek niet verhinderen. Intussen kunnen we wel de resultaten van de islamitische immigratie in het Westen onder ogen zien en vaststellen dat het een materiële en spirituele ramp is.

Dat stuk met de prikkelende titel “Een gezond instinct voor eigen volk” eindigde aldus:

“Op donderdag 3 december 1998 liepen we door de Leidsestraat in Amsterdam, althans ik liep, want sinds mijn driejarige dochter de zitplaats op mijn nek heeft ontdekt, wandelt ze zelf nog weinig. Ze had haar rode hoedje op en neuriede. Het was een middag met lekker prikkelende winterlucht en ouderwetse sinterklaassfeer met al die winkelende mensen. Ik voelde mij Hollander. In een zijstraat kocht ik patat voor mijn kind in een tent met het opschrift ‘Vlaamse friet’, waar een allochtoon achter de toonbank bleek te staan. Zelfs mijn Amsterdams-straatwijze oog kon niet meteen schatten waar ter wereld hij vandaan kwam, maar we begrepen elkaar zonder woorden. Gezond instinct, zeg ik altijd maar, herkent eigen volk meteen. De patat voor mijn Marjolein was gratis. Verder lopend bedacht ik dat dit land, Nederland, een land vol onrechtvaardigheden en gektes is, maar niettemin het beste land ter wereld. Ik wil dat dat zo blijft, want mijn kind moet erin opgroeien. Wanneer ik ooit letterlijk in het geweer zou moeten komen om in dit land te handhaven waaraan ik trouw wil blijven, is het al te laat. Ik ben niet van het lieveheersbeestje, maar oorlog is de ultieme nederlaag.”

Inmiddels ben ik nóg straatwijzer én wereldwijzer geworden dan ik al was. Ik besef dat die allochtoon in dat frietkot in die zijstraat van de Leidsestraat in Amsterdam een Koptische Christen uit Egypte moet zijn geweest. Kan niet missen, want ik ben dit vriendelijke, beschaafde en intelligente type nu veel meer tegen gekomen en ze hebben blijkbaar iets speciaals met de patat-branche.  De Kopten worden in Egypte sinds de “Arabische Lente” overigens niet meer alleen gediscrimineerd zoals onder Moebarak, maar openlijk geterroriseerd en nog wel eens vermoord.

Nogmaals de observatie waarmee ik dit stuk begon. De Nederlandse nep-elite, trouwens de hele Nederlandse, Europese, Westerse cultuur moet zich afvragen waarom ik in 1998 al twijfelde of ik prijs moest geven dat ik een dochter heb. Ik heb haar al eerder opgevoerd: het is de vijfjarige die in onderstaand citaat van opnieuw mijn eiges de hoop uitspreekt nooit oorlog te hoeven meemaken:

“Wer zeigt ein Kind, so wie es steht? Wer stellt
es ins Gestirn und giebt das Maß des Abstands
ihm in die Hand? Wer macht den Kindertod
aus grauem Brot, das hart wird, – oder läßt
ihn drin im runden Mund, so wie den Gröps
von einem schönen Apfel? …… Mörder sind
leicht einzusehen. Aber dies: den Tod,
den ganzen Tod, noch vor  dem Leben so
sanft zu enthalten und nicht bös zu sein,
ist unbeschreiblich.”

Dit is Rilke. Deze strofen staan als motto voorin “Sophie’s Choice” van William Styron. En ik heb steeds de neiging ze onder dat A-4tje te plakken met die foto van Anne Frank die aan mijn keukenmuur geprikt zit. Maar ik doe het alsmaar niet. En ik citeer dit ook, omdat ik ooit een meisje van vijf jaar ’s morgens vlak na het wakker worden rechtop zag zitten in haar kussens. Ze zei ernstig: “Weet je wat ik hoop dat ik nooit meemaak? Oorlog!” Ze had zo’n mondje als in dat gedicht van Rilke gesuggereerd wordt. Verder zijn er nog al die Joodse kinderen – ik vergeet steeds hoeveel duizend en of ze nou uit Bulgarije of Roemenië kwamen – die vergast zijn, omdat de Moefti van Jeruzalem voorkwam dat ze via een deal tussen de Engelsen en de nazi’s naar Palestina konden. Anna Enquist, die haar dochter voor haar ogen dodelijk overreden zag worden door een afslaande vrachtauto, die daarna een gedicht schreef dat aldus eindigde: “Nog niet schreeuwen, nee, nog niet.” Dat is trouwens diezelfde Moefti die de terreur tegen de Joden vanaf 1920 met de koran in de hand in Palestina organiseerde. Ach, ik associeer maar wat aan elkaar en leef in een klein geestelijk wereldje van eigen makelij. Ik word langzaam een oude, verwarde man.”

Er is mij verweten een psychopaat als Breivik te zijn. Dat raakt me niet. Ik heb het al meer gezegd: voor wat er op websites als de “de Joop” en de “de Jaap” en “Sargasso” staat heb ik net zoveel belangstelling als voor de VARA, de PvdA en D66 of voor de uitstallingen op Koninginnedag op de vrijmarkt. Ik kan de moeite niet eens doen mijn hoofd opzij te draaien. Wat me wel enigszins heeft geraakt, althans verwonderd, is de karaktermoord die Joost Niemöller op mij trachtte te plegen. Ik citeer opnieuw uit een tekst van mezelf:

“En dan was er Joost Niemöller die een stuk schreef dat me geraakt heeft. Joost had ooit nog wel eens waardering voor mijn woede:

Haha! Martien, je grenzeloze woede, ook weer in dit geweldige stuk, maakt me altijd weer vrolijk.’

Maar dat is heel anders geworden sinds ik een bedreiger van vrouwen-en-kinderen ben. Ik heb de klontjes gevist uit het hijghaatproza waarmee Joost Niemöller zijn karaktermoord op mij pleegde:

‘. . .vervuld van haat, en gericht op concrete personen . . . daar staat dus dat hij het meent . . . zijn toestand van haat, waarin hij zichzelf al hypnotiserend heeft gebracht . . . dit rondwentelen in haat van Pennings hetzelfde is als de enge fantasieën waaraan een radicale imam zich overgeeft. . . inleving, en inbeelding in haat . . het is doodeng . . . Als iemand daar goed in was, dan trouwens wel Hitler . . . Halsema is bekend. Als ze op straat loopt, bijvoorbeeld met haar jonge kinderen, is ze praktisch weerloos. . . . haatfantasieën over een executie van Halsema op het internet te zetten . . . zo kwetsbaar als Femke Halsema . . . . een patroon . . . dat is er bij Pennings . . . zijn haat op bekende Nederlanders . . .zelf-hypnotiserende haatopwekking . . . Halsema een sharia-rechtbank in Pakistan . . verhoop het echt, die steniging van Halsema. . . . zo’n stemming zit hij zichzelf te draaien . . . wat wil hij? Dat de woede zich ergens ontlaadt? Of dat hij zijn haat overplant op een lezer die er misschien werk van maakt? Ik kan me niet anders voorstellen dan dat dat zijn wens is . . . haat en onmacht . . . er zit een systeem in. . . Breivik . . . Pennings zich op andere slachtoffers richt met zijn haat . . . aangifte van Pennings en psychiatrische behandeling. . . . deze monomane haat . . .voor er ongelukken van komen. Laat de rechter er maar over oordelen.’

‘Ik kan me niet anders voorstellen dan dat dat zijn wens is.’

Werkelijk niet, Joost?

Zal ik je nog eens trakteren op een stukje citroengebak, terwijl je mij in de ogen kijkt? Ik vat de strekking voor u samen:

Pennings is een soort Breivik, die zich stelselmatig en kunstmatig in een Hitleriaans haat-delirium werkt teneinde weerloze moeders met hun kindjes met de dood te bedreigen.

Laat ik nou gedacht hebben dat ik die bloedstollende executie van drie boerka-vrouwen gebruikte om op provocerende wijze een gruwelijke cultuur aan de kaak te stellen die Halsema cum suis in Nederland aan het faciliteren zijn.

Tot zover wat ik eerder tegen Joost Niemöller zei.

Enfin, benieuwd wie er nu gaat schrijven dat die Pennings een racist is die het Auschwitz-voor-moslims aan het voorbereiden is. Dan is verder onderzoek overbodig. En toch is het een wondere wereld, die van het DNA. Die jeugdige geleerde wiens naam ik ben vergeten, maar die nog wel eens wetenschapsquizzen op de tv met zijn wetenswaardigheden opleukt, vertelde eens dat elke DNA-streng uit het menselijk lichaam twee meter lang is als je hem helemaal uitrolt. Als je hem niet uitrolt óók, natuurlijk. En hij zei dat, als je alle DNA uit een menselijk lichaam uitgerold achter elkaar zou leggen, je een afstand overbrugde van hier naar de Maan. Ik hoor van andere deskundigen dat dat niet juist is. Het is namelijk de afstand van de Aarde tot de Zon, en dat is heel wat verder. Hoe dan ook: het is een heel eind DNA.

Dus ik sluit niet uit dat in de toekomst ergens onderweg op dat DNA-paadje ontdekt wordt dat als je een nomadisch woestijnroversvolk – dat altijd al had geleefd van het onder leiding van een Führer plunderen, vermoorden en verkrachten van meer sedentaire boerentypes – 14 eeuwen lang  indoctrineert met een ideologie die precies voorschrijft wat ze altijd al van nature deden, je eindigt met een type mens met zeer bepaalde eigenschappen.

Ja hoor! Lees bovenstaande zin rustig een paar keer! En realiseer je dan vervolgens dat de islam een inherent onhervormbare en totalitaire “religie” is, volgens het woord van Allah, dat “eeuwig en ongeschapen” al in de pre-kosmos aanwezig was. Jaja! Die Koran was er al voor de oerknal! Ga dat maar eens hervormen en hou daarbij rekening met het DNA van de aanhangers. Veel succes!

_______________________________

UPDATE: Omdat ik van nature alles al weet of intuïtiviseer, durf ik zomaar dingen te zeggen waarvan ik dan veel later van anderen pas hoor: “Hé, Martien! Dat was hélemaal zo gek nog niet! Dat had jij weer vroeg door, ouwe rukker.” Nu lees ik dus bij Joost Niemöller, die toch altijd weer wat meer ruggesteun moet hebben van “objectieve” wetenschap voor-ie iets durft te zeggen, dat de zwaargeleerde Philippe Rushton na heel veel onderzoek óók vindt dat dingen in bepaalde gevallen best soms wel een beetje genetisch zouden kunnen zijn. Hier is het stuk van Niemöller en hier is nog een extra losse link naar een video die erbij hoort.

Vriend Roelf-Jan Wentholt heeft een paar mooie commentaren geschreven op het stuk van Niemöller en de video, waarin een discussie tussen Rushton en een opponent. Ik vind deze comments het waard om hier te vermelden:

“Ik heb het hele filmpje bekeken. Rushton houdt een rustig, wetenschappelijk betoog. Hij voert reeksen argumenten aan. Zijn opponent reageert in de eerste plaats met . . . de totale demonisering. En brengt vervolgens geen enkel argument in. De politiek correcte terreur aan het werk. Dat fenomeen zo fraai in beeld gebracht is misschien nog belangrijker dan het betoog over de genetische aard van verschillen tussen zwarten, blanken en Aziaten.

Suzuki heeft eigenlijk maar 1 wetenschappelijk argument naar voren gebracht en dat argument noemde Rushton zelf al in zijn eerste uiteenzetting. Dat argument luidt dat de verschillen tussen de rassen in hun algemeenheid kleiner zijn dan de verschillen tussen de individuele leden van de rassen. Verder blijft het, vanuit de zaal en vanuit Suzuki bij hol en leeg gekrijs en pure demonisering. Dat is de houding aan onze universiteiten, vrees ik, nog altijd: Alleen de politiek correcte stem mag worden gehoord.

De eerste zwarte man uit het publiek die een vraag mag stellen is een beschamende vertoning van zelfoverschatting, mogelijk ten gevolge van positieve discriminatie. “I’m a minister of the United Church of Port Stanley and your paper is unscientific and full of inaccuracies.” En dat raaskalt een tijdje zo door, komt met geen enkel argument en vergeet een vraag te stellen. En ja hoor, het publiek beloont de sukkel met een donderend applaus. Terwijl de man zichzelf gewoon volledig voor gek heeft gezet.
Geniet vanaf 1.08.07 van de resultaten van politieke correctheid en positieve discriminatie.”

Door:

Martien Pennings

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", "Verrijking", cultuurrelativisme, Cultuurstrijd, Dhimmitude, Elite, Eurabië, Hypocrisie, Islam, Islamisering, landverraad, Linkse Kerk, Naïviteit, political correctness, Socialisten, Vrijheid van meningsuiting. Bookmark de permalink .

36 reacties op Een gezond instinct voor eigen volk (II)

 1. Marcel zegt:

  Het is weer een helder stuk mijnheer Pennings. U weet het bijzonder goed onder woorden te brengen en dat al een hele tijd.

  Tijd dat de Pechtoltoïden en Halsemaden haar ogen & oren eens opendoen.

  Like

 2. oogenhand zegt:

  Het zou me niks verbazen als de slechte genen vooral op het Y-chromosoom liggen. Ze zullen wel huichelachtig naar de niet-islamitische Europeanen wijzen, maar als het aan de islam zou liggen zouden de Maya- en Azteken- pyramides allang zijn opgeblazen. En vóór de islam begroeven de Arabieren ook nog eens hun dochters. En dan zou Arabisch een heilige taal zijn. Deze uitspraken zijn géén racisme. Alleen Arabieren kunnen racistisch zijn, ze hebben immers islamitisch privilege. Ze kunnen immers in Westerse kleding tòch zomaar een moskee in lopen. Dit is erg handig.

  Like

 3. Martien, als er een waarheidsdectetor bestond dan zou deze bij jouw artikelen volkomen op tilt slaan! De hier vermelde artikelen hebben stuk voor stuk een waarheidsgehalte van 100%!
  En aangezien dit een bedreiging vormt voor de corrupte zakkenvullende linkse elite, hebben zij hun handlangers ingeschakeld om een tegenaanslag te doen!

  Like

 4. Nu iedere derde inwoner van Brussel moslim is en groeperingen zoals Vigilance Musulmane er voor zorgen dat de islam geen onderwerp van kritiek meer mag zijn, kan maar één conclusie worden getrokken: het geld dat wij aan Brussel overmaken gaat naar een stad die binnenkort geregeerd zal worden door moslims, die geen enkele andere visie dan die van de islam dulden.

  http://xandernieuws.punt.nl/content/2011/11/universiteit-leuven-constateert-machtsovername-brussel-door-moslims

  Like

 5. Rick zegt:

  Subliem heer Pennings. Altijd een genot en verrijking om te lezen. Bedankt

  Like

 6. Piet Klont zegt:

  Gelezen, ook enkele snelkoppelingen.
  Verademend, soms ook hilarisch, maar waarom zo gekrenkt door een wrevelig stuk van Joost Meelöller?
  Ooit gaf hij mij een ban op zijn blog, achteraf gaf hij aan iemand te kennen dat dit onterecht was.
  Zie het maar als een (beste) slip of the pen van Joost, dus ook onterecht en misplaatst.
  Ik mag dan met regelmaat wat raar uit de hoek komen, maar aan duidelijkheid laat het stuk over Halsema, de Breij cs niets te wensen over, en als Joost dat niet heeft opgepikt dan heeft hij het stuk niet goed gelezen ofwel niet begrepen.
  Je punt is duidelijk, die lui (barbarenmocro’s) hebben echt een steek los, maar nog niet half zo erg als de regenteske leeghoofdige overheidscriminelen.

  Like

 7. delamontagne zegt:

  U schreef o.a:……….
  De woede onder de bevolking over de moslimimmigratie is nog steeds enorm én groeiende. Maar ook het cordon sanitair en de linkse ontkenningsmachine zijn nog volledig operationeel. Het moet onvermijdelijk EEN KEER ONTPLOFFEN. ////
  Dan was het hier onder genoemde (40 jaar terug) een klein voorproefje.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Afrikaanderwijk
  De Afrikaanderwijk was een van de eerste wijken van Nederland waar een meerderheid van de bevolking van allochtone afkomst was. Tegenwoordig is de Afrikaanderwijk een internationale wijk met veel Surinamers, Turken, Marokkanen en Antillianen en nog enkele oorspronkelijke, voornamelijk oudere, Nederlanders. / //Op 10 augustus 1972 sloeg de vlam in de pan: wijkbewoners trokken op naar de pensions waar de gastarbeiders verbleven en zetten hen met meubels en al op straat. De Mobiele Eenheid kwam hierop in actie maar het duurde drie dagen voordat de rust was teruggekeerd.

  Jammer van Uw vete met Niemoller, verdeeldheid onder eensgezinden wat betreft (moslim)immigratie,jammer
  Lees net bij de Volkskrant::.WAS NEDERLAND VOOR DE KOMST VAN DE MAROKKANEN NU ECHT ZOVEEL PRETTIGER?
  Ga ,t nu lezen, wil alle standpunten kennen. (internationale wijk?????????) tsja…………………..

  Like

 8. Trias Politica zegt:

  Ik denk niet dat het een DNA kwestie is. Veeleer dit:’….en dat het inzicht van Jacques de Kadt dat ‘cultuur’ toch echt vele malen zwaarder weegt dan ‘economie’ al enige tijd herontdekt is’.

  Like

 9. Martien Pennings zegt:

  Kan je iets minder kryptisch en iets meer beargumenteerd zijn, Trias?

  Like

 10. Martien Pennings zegt:

  @ Piet Klont om 21:26.

  Het gaat erom dat Joost mij goed kende, mij een paar keer vriendschappelijk had ontmoet, regelmatig overleg had gehad over stukken die ik op zijn toenmalige site plaatste, wist in welke islamkritische maar echt niet foute kringen van uitstekend intellectueel en moreel niveau ik verkeerde en vervolgens mijn stuk idioot kwaadaardig interpreteerde.
  Het was niet een “wrevelig” stuk wat hij schreef, heer Klont, het was een diepe en fundamentele morele veroordeling op grond van slecht lezen van een stuk van iemand over wie hij beter kon weten.
  Hij zette me weg als een minderwaardig mens, een gek.
  Dat vergeef ik hem nooit.

  Like

 11. Trias Politica zegt:

  Jazeker Martien. Ik denk dat het ‘marokkanenprobleem’ ofwel breder geformuleerd het probleem met islam in hoofdzaak een cultureel probleem is, deels bepaald door de traditie van Koran en Hadith en deels door de verschillen daar en hier. Waarbij tevens een rol speelt dat het gastenvolk zich niet inspant om te integreren (deels de schuld van onze eigen overheid). Vervolgens ontspoort de boel doordat er teveel van zijn in bepaalde vierkante kilometers, die niks in de weg worden gelegd door media, ordehandhavers en media en de korte lontjes wanen zich onsterfelijk (ook weer aangemoedigd vanuit hun geloof).
  Maar genetische aanleg? In Zwitserland zijn de marocs tamelijk koest. In Portugal ook. Hoe komt dat? Lik op stuk, men laat zien dat men niet met zich laat spotten. Zouden wij hier ook meer moeten doen.

  Like

 12. Martien Pennings zegt:

  Ik ga trouwens naar bed.
  Morgen antwoord ik eventueel weer.

  Like

 13. guusvelraeds zegt:

  “”Ga dat maar eens hervormen en hou daarbij rekening met het DNA van de aanhangers. Veel succes!””

  Al zou er aanzet zijn (ondanks het hypothetisch voorbeschikt zijn door DNA mutatie) tot een zekere omvorming binnen de Islam dan nog zal dit gedoemd zijn te mislukken omdat ook nog de regel bestaat binnen de Islam dat veranderingen alleen zijn toegestaan bij volledige consensus van allen die weten (de ulema). Als allen instemmen aldus Allah dan is het goed. Want Allah staat bij volledige instemming geen dwaling toe. Is echter een lid van de ulema het niet eens dan is er absoluut sprake van dwaling en zal de verandering nooit ingevoerd worden. Doch helaas komt een dergelijke stemming nauwelijks voor omdat het ook regel is binnen de Islam dat vernieuwers meestal reeds in het voortraject al heel snel een kopje kleiner worden gemaakt.

  De Islam zal derhalve nooit hervormd kunnen worden en de vorming van een Europese Islam zoals islamofielen graag zouden willen is in dat licht een lachertje en louter gebaseerd op wensdenken. Iedereen die zich iets meer dan gemiddeld verdiept heeft in de Islam weet dat.

  Like

 14. Goed geschreven, Martien! Ik heb, zoals gewoonlijk je artikel met genoegen gelezen en heb, net als de rest, kunnen constateren dat het 100% raak en kloppend is.

  Like

 15. Piet Klont zegt:

  Martien Pennings zegt:
  14 december 2012 om 22:24

  ‘….het was een diepe en fundamentele morele veroordeling op grond van slecht lezen van een stuk van iemand over wie hij beter kon weten.’

  Dit zegt mij voldoende.
  Ik heb een poosje terug op uw site dat stuk van Niemöller gelezen en daarin was hij glashelder en duidelijk, dus ik ga er van uit dat hij oprecht meende wat hij schreef en het verbaasde mij behoorlijk daar uw stukken aan duidelijkheid evenmin of zelden te wensen overlaten mede dankzij verwijzingen naar eerder geponeerde stellingen of beweringen die u of anderen hebben gedaan, kortom het is altijd controleerbaar.
  Ik begrijp dan ook niets van deze houding van Joost, want zo ken ik hem niet voor zover dit al het geval was.
  Persoonlijk heb ik dan ook niets tegen hem en ik vind zijn stukken op DDS prettig om te lezen.
  Hij is gematigd, ik ben dat niet meer (zozeer) en uw stijl van schrijven legt perfect dát bloot wat ik innerlijk voel (en ik denk velen met mij) maar nooit zo kan verwoorden als u dit doet.
  Daar gaan jaren van studie en onderzoek in zitten, een gedrevenheid welke weinigen bezitten maar die u wel weet over te brengen aan diegenen die willen zien en luisteren.
  Dat het er veel te weinig zijn is frustrerend genoeg maar laat u zich daardoor niet ontmoedigen!
  Ooit komt de dag dat ik een cartoon van u zal maken. Een echte, wel te verstaan.
  Daartoe dient u wel een foto van uzelf te sturen naar de weledele zeer verstrengelde heer E.J. Bron.
  Want anders komt die dag er niet.

  Like

 16. Lucky9 zegt:

  Joost Niemöller is net zoals Afshin Ellian een “groot schrijver”. Ook M.P. overigens. Andere islamofiele Belgicistische en dus dementerende letter-neukers zoals B rigitte B ardot met een lul zijn dat niet!

  Like

 17. Piet Klont zegt:

  @Luckyzoveel:

  Bedoel je nu ”groot” schrijver of groot ”schrijver” ?
  Of gewoon een groot schrijver?
  Dat maakt nogal verschil weet je.
  Er bestaan ook grote zwetsers.
  Maar die zijn niet ”groots”
  😉

  Ik ga maffen.
  Denk ik.

  Like

 18. Martien Pennings zegt:

  Trias Politica 14 december om 22:24.

  Je zegt dat het een cultuur-probleem is en dat er niks genetisch’ bij komt kijken.Jij wéét dat, zeg je, omdat jij wéét dat het in Portugal en Zwitserland veel beter gaat met Marokkanen.

  Ten eerste weet je dat niet, Trias – waarop baseer je je? – en denk je vervolgens werkelijk dat die twee vermeende voorbeelden 1400 jaar jihad-geschiedenis en wereldwijde actuele terreur en ellende falsificeren?

  Terwijl ik je ook nog zeg dat het uitgerolde DNA van één mens de afstand van de aarde tot de zon overbrugt, de mensen van een reeds wrede cultuur 1400 jaar lang gehersenspoeld zijn met een “religie” die ze in die wreedheid bevestigt, je runderen slechts vijf generaties op bepaalde eigenschappen hoeft door te fokken om bepaald eigenschappen naar boven te halen en al mijn instincten doorgaans bij het waarnemen van islamitische types schreeuwen “dit deugt niet!”.

  Terwijl ik op basis van veel meer en veel krachtiger aanwijzingen DE HYPOTHESE opper dat de islam iets genetisch’ met de mens gedaan kan hebben, weet jij op basis van nagenoeg niks zeker te vertellen dat het NIET zo is.

  Nou, Trias ik ben zo vrij de mogelijkheid toch open te houden dat het islamitische genoom na 1400 jaar er iets anders uitziet dan het Christelijke genoom na 2000 jaar.

  Ja, en er blijven natuurlijk prachtige uitzonderingen.
  Zoals Afshin Ellian en Ayaan Hirsi Ali en . . . . . . waarschijnlijk miljoenen anderen.
  Maar die bewijzen niet dat mijn veronderstelling niet onderzoekswaardig is: doet een cultuur van de mens na vele eeuwen iets met de natuur van de mens?
  Zou zo maar kunnen, zou ik zeggen.

  Like

 19. Roel zegt:

  Over de koe en hoe lang het duurt om een koe te “maken” die meer melk produceert:

  “De hedendaagse hoogproductieve ‘Nederlandse’ melkkoe – ze levert gemiddeld bijna 8.800 kg
  melk per jaar, terwijl haar overgrootmoeders rond 1950 niet verder kwamen
  dan 4.000 kg (is) (…) sinds de jaren 1980 zorgvuldig geassembleerd door kruising
  van Fries-Hollandse zwartbonten en roodbonten die domineerden op de
  zandgronden in de Maas-Rijn-IJssel regio met het sperma van NoordAmerikaanse stieren, de fameuze Holsteins.” (uit http://iturl.nl/sn-sl).

  Het lijkt erop dat men toch best wat kan bereiken door selectie. Of niet?

  Like

 20. Roel zegt:

  Ik wil nog even de mooie kant van de kracht van selectie benadrukken: Het werkt kennelijk heel goed en heel vlot. En het kan alle kanten uit. Een agressieve aanleg kan dus snel weer verdwijnen. Vermoed en hoop ik.

  Like

 21. Martien Pennings zegt:

  Verdomd, Roelf!
  Je kan gerucht de andere kant op gaan fokken!
  Dus die kruising tussen Ayaan Hirsi Ali ( ze is zwanger) en Niall Ferguson kan zomaar een nieuwe Jezus opleveren!

  Like

 22. Martien Pennings zegt:

  @ Piet Klont 14-12 om 22:24.

  Ued. zegt:
  “Ooit komt de dag dat ik een cartoon van u zal maken. Een echte, wel te verstaan.
  Daartoe dient u wel een foto van uzelf te sturen naar de weledele zeer verstrengelde heer E.J. Bron.
  Want anders komt die dag er niet.”

  Kijk, heer Klont, ik ben ooit uit mijn anonimiteit gedwongen door die ploert van Frontaal Naakt en zijn moslima, anders schreef ik nog steeds onder een van mijn pseudo’s, Kassander of Leo Sar.
  Maar ik heb er echt geen behoefte aan dat mijn gezicht bekend wordt.
  Als het per ongeluk een keer gebeurt: het zij zo, maar als ik het kan voorkomen, zal ik het doen.

  Like

 23. E.J. Bron zegt:

  @Piet Klont

  Toevallig ken ik die tronie van Pennings. Je moet wel een verrekt goede cartoonist zijn om daar nog iets van te kunnen maken!! 😉 😆

  Like

 24. G.Deckzeijl zegt:

  Foto 1>> er is maar één oplossing voor dit soort kameelpiloten:lees 10 van…
  http://www.amsterdampost.nl/kan-wel-op-het-dak-gaan-zitten/

  Like

 25. sprx zegt:

  Het zit hem in de inteelt, als men 15 tot 20 generaties te weinig genetische variatie heeft, door neef en nicht huwelijken, worden de kinderen oncontroleerbaar agressief.
  Dit is bekend uit vele medische proeven met muizen en ratten, bij mensen is het niet anders.
  Men kweekt dommigheid en agressie.

  Like

 26. G.Deckzeijl zegt:

  Aanvulling van 10:40
  http://www.macblogt.nl/algemeen/marokkanenprobleem-of-een-breed-maatschappelijk-probleem/#comment-11
  (heb aldaar ook een comment verzonden, zal wel niet geplaatst worden denk ik…)

  Like

 27. M. Hart zegt:

  Deckzeijl, uw nietszeggende comment is geplaatst.

  Mag ik eenieder hier er op wijzen dat u niet anders denkt dan de nazi’s in de jaren 30-40. Sommigen van u tonen dat weer erg duidelijk in de reacties. Ging het bij de nazi’s om joden, bij de nazi’s van nu, mensen als u dus, gaat het om moslims.

  Like

 28. BertG. zegt:

  Gerrit, het is daar wel geplaatst en het is nog jouw schuld ook staat er bij als commentaar.
  Zie nou wel, omdat jij het niet begrijpt, gedragen zij zich zo.
  Dit schiet zo toch nooit op. Deze mensen zullen altijd alles blijven goed praten.
  Want ieder mens is toch gelijk in hun simpele geest. Incest of niet. Dat schijnt er niks mee te maken te hebben. Zelfs in NL kregen ze dat door. Er is nog steeds een onderzoek naar de volendamse ziekte.

  Like

 29. Jan zegt:

  Opgelegd en gekweekt racisme in het Amerikaans onderwijs

  Leonard Jeffries (Afro-American professor of Black Studies) verkondigt het volgende over blanken:
  blanken zijn een gedegenereerd ras wat veroorzaakt werd door de ijstijden. Het gedegenereerde bleek o.a. uit het nazisme. Blanken zijn duivels, smerig en pathologisch ziek.
  Zwarten daarentegen zijn het summum, genetisch het beste ras wat werd veroorzaakt door de zon waaraan zij bloot stonden.
  Joden zijn uitschot want slavenhandelaren en hebben Hollywood in hun macht.
  Dit wordt onderwezen aan het City College of New York en valt onder ‘etnische studies’.
  h**p://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,157721,00.html
  Zie ook: Illiberal Education. The politics of Race and Sex on Campus; Dinesh D’Souza (te koop bij Amazon)

  Etnisch en racistisch curriculum oorzaak van dergelijke gestoorden?

  Texas Public School Students Being Taught It’s A “Fact” That “Allah Is The Almighty God”…
  According to documentation that has leaked out, the program describes the Boston Tea Party this way: “A local militia, believed to be a terrorist organization, attacked the property of private citizens today at our nation’s busiest port. Although no one was injured in the attack, a large quantity of merchandise, considered to be valuable to its owners and loathsome to the perpetrators, was destroyed. The terrorists, dressed in disguise and apparently intoxicated, were able to escape into the night with the help of local citizens who harbor these fugitives and conceal their identities from the authorities. It is believed that the terrorist attack was a response to the policies enacted by the occupying country’s government. Even stronger policies are anticipated by the local citizens.” […]
  h**p://www.wnd.com/2012/12/texas-teaching-allah-is-the-almighty-god/

  Leidt de politiek correcte, dwz, het racistisch curriculum tot denkluien of ook tot inteelt en geestelijk zwakzinnigen?

  Like

 30. Tom Hendrix zegt:

  @M. Hart 11.32. uur, zo zo, U vergelijkt appels met peren. De islam is onvergelijkbaar met overtuigingen als het Boedhisme, Hindoeisme, en Christendom. De vertegenwoordigers van de islam hebben in 1400 jaar tijd 278 miljoen slachtoffers gemaakt. Het is een schande dat U moslims vergelijkt met de joodse slachtoffers onder het nazi regime!

  Like

 31. Trias Politica zegt:

  Goede morgen Martien!
  Je krijgt van mij een kort antwoord, want weinig tijd.
  Ik zei ik ‘denk’ dat… enzovoort. Zeker weten doe ik niets, behalve dat ik dood ga, maar de eigen waarnemingen leggen het er wel verduveld dik bovenop.Voor mijn part is het een genetische afwijking. Ik stel simpelweg vast dat hun cultuur niet past bij de Westerse. Ik hoef jou toch niet uit te leggen dat islam een uit de Arabische cultuur ontstane “religie” is? Een tribale bloedwraakcultuur

  Like

 32. daiyu-ninja zegt:

  sprx zegt:
  15 december 2012 om 10:54

  Men kweekt dommigheid en agressie.
  ————————————————————————————————————————————
  Volgens mij was dat ook juist de bedoeling van, mo.
  Dommigheid: een dom volk is goed onder controle te houden en makkelijk te manipuleren.
  Agressie: een agressief volk is beter in staat een land te veroveren dan een vreedzaam volk.

  Like

 33. Jan zegt:

  Hank Johnson (D-GA)

  Gevolg van etnisch/racistisch onderwijs? Positieve actie? Crack? Of is dit simpelweg het niveau van de socialist?

  Like

 34. Hellen zegt:

  @ M.Hart 11.32 .
  Integendeel , G. Deckzeijl heeft 100 % gelijk , ieder weldenkend mens zou dat afschuwelijke bloeddorstige islamitische haatboek moeten lezen , dan zijn er geen vragen meer , moslims zijn de grootste moordenaars ter wereld , 270 Miljoen doden en dat alles vanwege een krankzinnige moorddadige pedofiel zegt meer dan genoeg . Heel Europa brandt omdat die allaafhakbar spugers nog steeds vol zitten met haat t /o niet krankzinnigen , wij , de kaffirs , die volgens de pedoknielers , untermenschen , minder dan varkens , honden of apen zijn ! De DHIMMY bokaal 2013 heb je meer dan verdient .
  Zoek de betekenis van het woord Nationalisme of Patriotisme eens op laffe wegkijker .
  .

  Like

 35. Tom Hendrix zegt:

  @Hellen 11.32. uur, goed zo! Ik heb hem ook al “de worm gezegend”, zoals ze hier in het zuiden zeggen. Deze lafaards komen steeds weer opnieuw om de hoek kijken, om als moknielers de islam te helpen met het overnemen van de macht. Inderdaad volksverraders zijn dergelijke personen!

  Like

 36. Hellen zegt:

  @ Tom 13.50
  Pek en veren voor hen die het addergebroed , het etterende islamitische gezwel , verdedigen .

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s