Doe mee met ons pro-Israël geluid vs. 65.000 Israëlhaters, die de muur willen afschaffen op “Palestijns gebied”

Screenshot_30

Burgers eisen Kamerdebat over Israëlische muur (met dank overgenomen van http://www.refdag.nl/nieuws/politiek/burgers_eisen_kamerdebat_over_israelische_muur_1_699235 )

De Tweede Kamer moet waarschijnlijk een debat houden over de muur die Israël heeft gebouwd op de Westelijke Jordaanoever. Een burgerinitiatief met ruim 65.000 handtekeningen, dat de Kamer oproept tot het debat, wordt na het kerstreces in januari aangeboden aan de Kamer door oud-premier Dries van Agt. De initiatiefnemers van ‘Sloop de Muur’ willen dat Israël de muur op Palestijns gebied afbreekt en de getroffenen schadeloos stelt. Zolang dit niet gebeurt, moet de regering Israël sancties opleggen. Een flink deel van de muur is op Palestijns grondgebied gebouwd.

Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag heeft de bouw van de 700 kilometer lange afscheiding in 2004 veroordeeld. De afscheiding moet Israël beschermen tegen aanslagen. Het Internationaal Gerechtshof oordeelde dat Israël de muur, daar waar die over gebied loopt dat ten oosten van de zogenoemde ‘Groene lijn’ (de grens tussen Israël en de Westoever voor de oorlog van 1967) ligt, moet afbreken en de schade die de bouw aan de Palestijnen heeft toegebracht, moet compenseren.

Met het burgerinitiatief kunnen burgers sinds 2006 een onderwerp op de agenda zetten van de Tweede Kamer. Daarvoor zijn 40.000 handtekeningen nodig. Het onderwerp mag echter niet de laatste 2 jaar aan de orde zijn geweest in de Kamer. Volgens de initiatiefnemers is dat het geval.

Commentaar:

Ik heb de volgende reactie ingestuurd onder het artikel in het RD:

De “muur” maakt, dat er per jaar ca. 200 Joden minder vermoord worden door moslims.
Gaan Dries c.s. dat ook oplossen of is dat nu net de bedoeling, dat dit aantal weer wordt gehaald?
Immers, die  200 is naar 5 gezakt, een forse teruggang.
Heel Palestina “Judenrein” is toch het diepste verlangen bij velen in de anti-Israël bewegingen, dus weg dat hek.
Het toppunt van antisemitisme.
En gaan onze volksvertegenwoordigers over deze onzin ook nog een debat houden?
Interessant: wil de ware antisemiet opstaan, juist ook in de Tweede Kamer!
Dan weten we tenminste wat we aan elkaar hebben.
Es zien, wie “een Arabische lente” wil bevorderen in en rond Israël.
“Wie Isral zegent, wordt gezegend en wie het vervloekt, zal vervloekt worden”
Shalom,
Ben Kok (joods-chr pastor)

En verder:

In 2004 liep ik voor het eerst mee in een pro-Israël demonstratie, georganiseerd door Chr.v Israël, samen met Israëlvrienden demonstrerend tegen de eis, dat het Int. Gerechtshof in Den Haag Israël zou verbieden om de muur te gaan bouwen.
Immers, die muur was hard nodig, jaarlijks werden er ca. 200 Israëli’s vermoord door moslims, die vanuit de “Palestijnse gebieden”, te weten Judea/Samaria en Gaza,  Israël binnen trokken om aanslagen te plegen.
Een inspirerende dag, waar ik mensen als Jan van Barneveld en Hans Holtrop leerde kennen en waar we met een paar duizend (!) mensen liepen.

In 2010 vroeg een Joodse man uit Sneek of ik mogelijk kon helpen om de actie van antisemieten “Stop de muur” van een tegengeluid te voorzien.
Er trok een groepje “vijanden van Israël” met een “muurkaravaan” door Nederland en in 30 steden was men aan het roepen dat die “muur” weg moest en dat Israël zo slecht was, er was nergens een tegenactie.
Ya’akov Siepman had allerlei kerken en synagoges en organisaties gevraagd hem te helpen, maar niemand reageerde en het sneed me door het hart, dat  zoveel jaren na de shoa een Joodse man tevergeefs om hulp vroeg blijkbaar.
Dus 2 dagen later kon ik m.m.v. diverse Israëlvrienden in het noorden van ons land demonstreren en het deed velen goed, om uiting te kunnen geven aan hun verontwaardiging over dit soort antisemitisme en  ook om zo hun steun aan Israël te betuigen,
Zie http://tora-yeshua.nl/2010/11/gasstschrijver-jaakov-siepman-over-vijanden-van-israel/

http://tora-yeshua.nl/2010/11/tora-yeshua-protest-tegen-israelhaters-met-hun-stop-de-muurboycot-israel/

Zie http://www.lc.nl/friesland/regio/article12676101.ece, een goed verslag in de Leeuwarder Courant en we waren in gesprek met de tegenstanders in Groningen, Haren, Drachten, Leeuwarden, Sneek en Heerenveen.
Mensen die toen meededen waren o.a. Leen de Ruiter, Gerbrig Arends en diverse anderen, deels uit gemeentes in de Tora-Yeshua lijn te Leeuwarden en Drachten.
Een Gideonsbende in die 6 plaatsen op 2 dagen, heel waardevol!

Die Israëlvriendenkring is aardig gegroeid, 19 nov. stonden we in Drachten met een pro-Israël demonstratie om  de Tzahal muziekgroep te verdedigen tegen  anti-Israëlfiguren en dat was met ca. 45 mensen tegenover slechts 1 tegenstander, journalist van de lokale krant, zie verslag ophttp://tora-yeshua.nl/2012/11/pro-israel-actie-in-drachten-was-een-geweldige-bemoediging/
Heel goed, dat er ook diverse mensen waren uit de vriendenkring van E.J. Bron, die de actie op zijn site had aangekondigd en verslag deed: https://ejbron.wordpress.com/2012/11/20/pro-israel-actie-in-drachten-was-een-geweldige-bemoediging/
Met dank ook aan de gemeentes in Drachten en Leeuwarden, waar mensen zijn aangemoedigd om met ons mee te doen.

Ook de pro-Israël demonstraties in Den Haag (met ca. 70 tegenstanders) en op de Dam in Amsterdam (slechts enkele tegenstanders) waren heel zinvol, maar geconstateerd moet worden, dat ook hier onze Tora-Yeshua beweging de enige was, die in actie kwam voor Israël.
Zie http://tora-yeshua.nl/2012/11/hoe-verliep-onze-pro-israeldemonstratie-25-nov-enorm-zegenrijk/  (Amsterdam)  en http://tora-yeshua.nl/2012/11/video-en-fotos-tv-west-van-onze-pro-israel-demonstratie-den-haag-bij-concert-tzahal/

Vorig jaar hebben we ook dezelfde Tzahal groep verdedigd tegen leuzen als “Israël moordenaars” en “Israël schande, bloed aan je handen”,  maar opnieuw als enige organisatie.
Dat was in Groningen , Barneveld en Dordrecht, vooral de laatste was confronterend met neo-Nazi’s, die  Sabeel ondersteunden:
http://tora-yeshua.nl/2011/02/israel-moordenaars-werd-gescandeerd-in-dordrecht/

In onze actie tegen Sabeel/Kairos zijn we ook steeds de enige, die als kerk/organisatie opkomt voor Israël, zie bijv. de recente actie in de Bergkerk, waar  Kairos/Sabeel de kerken oproept om Israëlproducten te boycotten:
http://tora-yeshua.nl/2012/10/de-enigen-die-israel-verdedigden-in-de-bergkerk-tora-yeshua-vrienden/

Gelukkig doen er regelmatig mensen mee, die wel de noodzaak zien om voor Israel op te komen, hartelijk dank ! En zodra we iets kunnen ondernemen tegen het komend kamerdebat, leest u het op deze site.
Blogs als die van Keesje Maduraatje, Franklin ter Horst, Likoed,  Xandernieuws, Peter Frans Koops, Amsterdam Post, WAAR , Harry Sleijster e.d. geven onze berichten af en toe door, doen mee, E.J.Bron noemde ik al en ook Chr. v Israël en  Pillar of fire hebben  voor het eerst onze actie  in Amsterdam en Den Haag aangekondigd.
Ook op Facebook ging de actie rond bij o.a. “Like for Israël”.
En natuurlijk stellen we dan weer, net als altijd, zo veel mogelijk pro-Israël groepen op de hoogte, zodat men mee kan doen: synagogen, kerken, diverse organisaties  en de media.

Steun ons, zie  http://tora-yeshua.nl/steun-ons-met-uw-gaven/  en dat kan door
*gebed,
*onze website doorgeven in uw kennissenkring, kerk, synagoge, partij ,
*zeker ook met financiele steun,
*meedoen met de acties,
*kom naar onze samenkomsten als u meer wilt weten van het Tora-Yeshua geloofsleven, zoals Yeshua (Jezus) praktiseerde :http://tora-yeshua.nl/samenkomsten/
*Reageren met uw commentaar onder de artikelen op deze site wordt ook zeer gewaardeerd.
Het begin van onze actie om Israël te steunen kan dan ook op genoemde wijzen en laat dat dan even weten a.u.b hieronder met een reactie, waarin u uw mening geeft en wat u concreet gaat doen.

PS: en dan te bedenken dat er tal van hekken staan in deze wereld, waar je nooit over hoort, zie bijv.:

http://www.powned.tv/nieuws/buitenland/2012/12/hek.html   : “Grieken bouwen Turkenhek”
http://brabosh.com/2012/05/13/pqpct-hsr/#more-68723 , een uitstekend artikel, overgenomen van Ynet:

Vandaag bestaan er zowat 50 barrières en omheiningen in de wereld. Bill Clinton die, toen hij aan de macht kwam, beloofde om “een brug te bouwen naar de 21ste eeuw”, schonk de Verenigde Staten een muur met Mexico, Spanje bouwde omheiningen om Marokkanen buiten te houden; India ommuurt van Kashmir en Bangladesh; Zuid- en van Noord- Korea deelt de zwaarst versterkte grens in de wereld.
Zie verder op genoemde link.

Griekenland bouwt hek langs grens Turkije

Geplaatst op

16 december 2012

Met dank aan http://www.destentor.nl/2.2545/buitenland/griekenland-bouwt-hek-langs-grens-turkije-1.3565377

Screenshot_31

ATHENE (ANP) – In zijn poging om de toestroom van illegale migranten in te dammen heeft Griekenland aan de grens met Turkije een 10,4 kilometer lang hek gebouwd. De werkzaamheden, die begin dit jaar begonnen, zijn nu afgerond, meldde het persbureau AMNA zondag.

Het hek is vier meter hoog en voorzien van prikkeldraad. Het hek staat op een gebied, waar de grens tussen beide landen niet wordt gemarkeerd door de rivier Evros (of Meriç in het Turks). Volgens de aannemer kan niemand zonder speciale uitrusting over het hek klimmen.

Migranten kunnen nog wel via de zee naar Griekenland. Vrijdag zonk bij het eiland Lesbos een primitief vaartuig, waardoor zeker 21 mensen omkwamen.

Commentaar:
Hier ligt toch weer een mooie taak voor de diverse anti-Israël groepen, die met een Gaza-flottielje bezig zijn geweest om op het strand van Gaza de blokkade van Israël doorbrekend “hulpgoederen voor Hamas” te bezorgen.
Waarom gaan Gretta en Dries en Anja en Hans e.a. niet in een mooi bootje protesteren tegen dat lelijke hek, wat de moslims uit Turkije tegenhoudt?
En dan kunnen ze gelijk in hun bootje die moslims mee Griekenland in nemen. Er wacht Kairos/Sabeel/Stop de muur etc. nog een schone taak en dan kunnen ze ook meteen al die geleende miljarden uit Griekenland mee terug nemen.
Met Dries en Gretta het schip in.

Bron:

http://tora-yeshua.nl/2012/12/doe-mee-met-ons-pro-israel-geluid-vs-65-000-israelhaters-die-de-muur-willen-afschaffen-op-palestijns-gebied/

Auteur: Ben Kok

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", "Palestina", "Westbank", antisemitisme, antizionisme, Israël, Joden, Jodendom, Jodenhaat, Linkse Kerk, Naïviteit, Nederland, Overheid. Bookmark de permalink .

Een reactie op Doe mee met ons pro-Israël geluid vs. 65.000 Israëlhaters, die de muur willen afschaffen op “Palestijns gebied”

  1. Jade zegt:

    Zo, het heeft even geduurd, maar ze staan erbij.
    http://infohit.nl/multicul/landverraders.htm
    Geen dank… 🙂

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s