Nog steeds nuttig: Tien punten voor een vrije samenleving

Screenshot_53

(Door: Carel Brendel)

Mijn eerste boek, Het Verraad van Links, sloot ik in 2007 af met ‘tien programmapunten om links uit het slop te halen’. Een bewerking daarvan – ‘tien punten voor een vrije samenleving’ – plaatste ik eind 2010 in mijn tweede boek, De Onzichtbare Ayatollah. Nu het islamdebat mogelijk weer oplaait, kan het geen kwaad om dit ‘seculiere’ programma nog eens onder de aandacht te brengen. Liberale en progressieve partijen hebben zich in het verleden met succes geweerd tegen intolerantie en geloofsdwang uit christelijke hoek. Dezelfde seculiere principes kunnen nuttig zijn als het gaat om intolerantie en geloofsdwang uit islamitische hoek. De oplettende lezer zal snel merken dat mijn tien punten op essentiële punten afwijken van de islamparagrafen in het partijprogramma van de PVV. Ze sluiten meer aan bij de koers van de VVD (althans op momenten dat er van een koers sprake is) en die van een sterker wordende vleugel binnen de PvdA. Als het gaat om de islam, hoeven linkse en liberale partijen Wilders niet na te volgen. Het is meer dan voldoende om terug te keren naar de eigen progressieve en seculiere wortels.

Hieronder staan de tien punten. Eigenlijk gaat het om negen punten. Punt 10 is een verzuchting die rond de jaarwisseling – spitsuur voor verschillige cabaretiers – altijd weer actueel is.

1. Een kritische houding tegenover religieus fundamentalisme, ongeacht of dit christelijk, joods of islamitisch is. De politieke islam met net zo kritisch worden benaderd als andere totalitaire stromingen in het verleden.

2. Duidelijk stelling nemen tegen religieuze dwang, tegen het opdringen van religieuze normen aan vrijzinnig denkende moslims en ongelovigen, tegen pogingen de sharia op te leggen en af te dwingen.

3. Solidariteit met mensen die worden bedreigd vanwege hun kritiek op de islam. De samenleving mag seculiere en afvallige moslims niet in de steek laten. Stoppen met het aanspreken van groepen allochtonen als gelovigen. Geen integratie via de moskee.

4. De scheiding van kerk en staat moet een leidend beginsel blijven. Geen subsidie van religie via de ‘compenserende neutraliteit’. Rechters, politiemensen en gezagsdragers dragen geen religieuze symbolen. Hoofddoeken, keppeltjes en kruisjes horen niet thuis op de openbare school.

5. Godsdienst heeft geen bevoorrechte positie op het terrein van de vrijheid van meningsuiting. Orthodoxe gelovigen mogen niet worden gevrijwaard van kritiek omdat deze in hun ogen kwetsend of beledigend zou zijn. Wie oproept tot haat en geweld, mag niet vrijuit gaan met een beroep op de vrijheid van godsdienst.

6. Het is hoog tijd dat feministen opkomen tegen de onderdrukking van moslimvrouwen. Er is genoeg werk aan de winkel: besnijdenis, eerwraak, gedwongen huwelijken, seksuele apartheid de mensonterende boerka, de sociale druk op het dragen van een hoofddoek.

7. Terugkeer naar een zindelijk debat. Stoppen met het demoniseren van tegenstanders. Stoppen met onjuiste vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog. Ophouden met de gewoonte om kritiek op de islam te bestempelen als ‘islamofobie’, ‘wij-zij-denken’, ‘polarisatie’ en ‘haatzaaien’.

8. Een nieuwe definitie van de multiculturele samenleving. De Nederlandse bevolking mag verwachten dat nieuwkomers zich aanpassen. Aanpassing is belangrijk voor een succesvolle integratie. Het streven naar vrijwillige assimilatie is geen kwalijke vorm van racisme.

9. Stoppen met wegduiken voor discussies over immigratie, integratie en islam uit angst voor allochtone kiezers. Pogingen om deze thema’s buiten de orde te verklaren hebben averechts gewerkt.

10. Voor linkse cabaretiers: stop met afgezaagde grapjes over Geert Wilders. Pak de fundamentalistische moslims net zo hard aan als jullie gewend zijn te doen met orthodoxe christenen en de paus.

Screenshot_55

Bron:

http://www.carelbrendel.nl/2012/12/29/nog-steeds-nuttig-tien-punten-voor-een-vrije-samenleving/#more-722

Auteur: Carel Brendel (29 december 2012)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in democratie, Vrijheid, Vrijheid van meningsuiting. Bookmark de permalink .

33 reacties op Nog steeds nuttig: Tien punten voor een vrije samenleving

 1. lucky9 zegt:

  Jiezus, jaag al die islamofiele cabaretiers meteen over de kling!
  Dat vergt veel minder minder moeite en is dus mutatis mutandis goed voor het milieu.
  Voor het overige Chapeau!

  Like

 2. rommel zegt:

  Brendel is het wiel opnieuw aan het uitvinden. Al die standpunten die hij hier boven opsomt zijn ontelbare keren door islamcritici en zijn sites ten berde gebracht. Denkt die nou echt dat als hij het in zijn 10 geboden brengt het dhimistische linksvolk wel naar hem luistert?
  Magikeffelache?
  Hahaha.
  De hakken zijn allang in grond gepland, en geen iislamlikker zal ooit op zijn schreden terugkeren om toe te geven dat die fout is,

  Like

 3. guusvelraeds zegt:

  Carel Brendel waardeer ik als schrijver en ook als boodschap brenger. Op moment ligt zijn boek de onzichtbare ayatollah bij mij op tafel. Ben net door het voorwoord heen. Toch is er een belangrijke zaak die Brendel in bovenstaande bijdrage over het hoofd ziet. Dat is namelijk de immense lafheid aan de ene kant en de tomeloze bereidheid tot geweld aan de andere kant.

  Als eerste maakt hij een vergelijking tussen de Joodse religieuze traditie, de christelijke en de islamitische. Hij vergeet echter een zeer belangrijk aspect. Zowel de Joodse alsook de christelijke traditie hebben inderdaad zoals hij zegt eveneens hun fundamentele en orthodoxe kanten maar we hebben nooit of slechts heel sporadisch meegemaakt dat orthodoxen van beide genoemde stromingen aanzetten tot geweld of zelf initiator waren van geweld. De Islam daarentegen heeft het geweld opgenomen en gelegaliseerd in haar basis doctrine en geen enkele Moslim, fundamenteel, gematigd of seculier kan oprecht beweren dat het gebruik van geweld de islam onwaardig is. De Islam heeft geweld nodig zoals elk levend wezen zuurstof nodig heeft. De Islam heeft segregatie nodig omdat segregatie brandstof levert voor het geweld en de bereidheid het geweld continu te laten zijn. Kritiek tegen het Joodse geloof en/of het Christelijke geloof is van een geheel andere orde. Hiervoor is geen heldenmoed nodig. En de progressieven van weleer hadden met hun kritiek op de RK kerk niets te duchten laat staan dat ze beveiliging behoefden. Meestal was hun kritiek ook en vooral bedoeld als bijdrage voor en bevestiging van hun eigen linkse kerk die ze in elk opzicht superieur hebben geacht aan de Roomse Kerk. De homoseksuele medemens werd bijvoorbeeld door de linkse kerk met fanatisme beschermd tegen dogma’s en uitspraken van Christelijke Kerk functionarissen. Maar de homoseksuele medemens had echter van de RK kerk niets anders te vrezen dan enkel woorden of het weigeren van een communie. Maar dan waren de rapen gaar. Wat waren ze allemaal dapper de cabaretiers en de vertegenwoordigers van de progressieve elite. Kritiek op Islam is echter van een totale andere orde en dimensie. De laffe schaamteloosheid die het linkse volksdeel liet zien bij hun tomeloze kritiek op het in principe weerloze Christendom doet nu ook weer dienst maar nu niet om een religie in de grond te trappen maar om een religieuze “”politieke ideologie”” vooral niet te dwarsbomen en vooral niet boos te maken. Ze weten wat de gevolgen voor hun zelf zouden kunnen zijn want de Islam laat niet met zich spotten zoals het Christendom en Jodendom dat wel toelaat. De progressieve lafheid gaat zelfs zover dat ze open en bloot op T.V. aangeven dat de bewaking van Wilders het beste opgeheven kan worden. Hiermee zeggen ze in principe dat het Wilders zijn eigen schuld is dat hij met de dood bedreigt wordt en “”door Wilders het zelf schuld te laten zijn”” spreken ze zich zelf in hun immens tergende lafheid vrij van schuld. Dit is superieure lafheid zoals nog nooit vertoont. Dat er nu een algemene angstdeken over Nederland ligt hebben we niet te danken aan mensen als Theo van Gogh, Prof. Pim Fortuyn of Geert Wilders en niet vergeten drs. Hans Janmaat. Dat er een angst deken over Nederland ligt hebben we enkel en alleen te danken aan de niet aflatende lafheid van de socialistische, progressieve, sociaal democratische zich zelf manifesterende elite uit kunst, media, politiek en dagelijks bestuur.

  Like

 4. Wachteres zegt:

  Ik heb de punten doorgelezen en ik zie in niet waar wij, als PVV-ers, anders zouden denken of niet zouden inzien dat dit kernpunten zijn in de strijd tegen de islam en in de strijd tegen degenen die niet de fundamentalistische islam als vijand WILLEN zien, maar wel degenen die op het gevaar wijzen aanvallen.

  Het probleem ligt niet zozeer bij de PVV maar bij de links/liberalen die, omwille van hun ‘dierbare vriendschap met de islam’? zichzelf EN ONS hebben verloochend.

  Carel Brendel heeft mijns inziens nog steeds niet goed in de gaten wat er eigenlijk in Nederland en in Europa aan de hand is.Namelijk dat liberaal/links weigert in te zien dat de islam op dezelfde manier moet worden behandeld als elke andere godsdienst/ideologie.
  Eigenlijk komt het erop neer dat zij in hun eigen val zijn getrapt en het blijkbaar onmogelijk is om daar weer uit te komen.

  @ punt 1 ‘De politieke islam met net zo kritisch worden benaderd…..’

  Zijn wij niet al jaren bezig om dit aan liberaal/links duidelijk te maken? Het wil maar niet doordringen! Overal in Europa zie je hetzelfde gebeuren. Kritiek op de islam is ‘not done’, is zelfs, vooral in ‘linkse landen’, ten strengste verboden. Ook Europa wil, via een wet, dit onmogelijk maken.

  .@ punt 2 Duidelijk stelling nemen tegen religieuze dwang ….

  Ik zie dit punt als het intrappen van een open deur’ ( net als de andere punten trouwens)… dat is namelijk één van onze grootse kritiekpunten op links, DAT GEBEURT NIET!
  Liberaal/links neemt niet de ‘liberale moslims’ in bescherming maar beschermt de fundamentalistische islam. Iedereen weet dat heel veel moslimvrouwen gedwongen worden om een hoofddoek te dragen, om te trouwen, om thuis te blijven enz. enz.
  Moslim meisjes/vrouwen hebben daar zelfs boeken over geschreven.
  Voor links is het blijkbaar veel comfortabeler om de dwang eigenlijk min of meer te ontkennen en net te doen alsof, laten we zeggen, 95% van de moslimvrouwen alles vrijwillig ondergaan wat zij, volgens hun mannen en broers en volgens de koran, moeten ondergaan. Daarmee wordt de dwang die er geldt voor moslimvrouwen voor links tot een te verwaarlozen onderdeel.

  @ punt 3 Solidariteit met mensen die worden bedreigd vanwege hun kritiek op de islam.
  De samenleving mag seculiere en afvallige moslims niet in de steek laten.

  Net zoals de critici op de islam door liberaal/links worden verketterd, worden de afvallige en/of seculiere moslims op een gruwelijke manier in de steek gelaten door links. Ten eerste door net te doen alsof dat probleem er bijna niet is en daarna door de afvalligen niet in bescherming te nemen, maar door hen het gevoel te geven dat zij zich eigenlijk t.o.v de islam slecht hebben gedragen. Lichtende voorbeelden: Ayaan Hirsi Ali; eerst heeft de PVDA haar laten vallen vanwege haar kritiek op de islam en daarna deed de VVD dat nog eens dunnetjes over.
  Tweede voorbeeld: Ehsan Jahmi, die de PVDA liet vallen als een baksteen.

  @ punt 4 Scheiding van kerk en staat. Dat werkte goed in Europa, sinds de komst van de islam ontstaan daar meer twijfels over. Cohen heeft zelfs een hint gegeven om die scheiding niet altijd toe te passen. Ineens moest religie, lees islam, ook een stem in het kapittel krijgen.en kreeg een te bouwen fundamentalistische moskee zelfs subsidie.

  @ punt 5 Godsdienst geen bevoorrechte positie.

  Weer die open deur: Sinds de komst van de islam mogen wij, de autochtonen geen kritiek op de islam hebben, daar kan zelfs een boete of een gevangenisstraf op volgen, terwijl de fundamentalisten in heel Europa mogen schreeuwen wat zij willen.

  @ Punt 6 Feministen tegen onderdrukking.

  Ik heb de tijd van de ‘dolle mina’s’ nog meegemaakt: ‘Kom achter het aanrecht weg’, vrouwencafés waar mannen beslist niet mochten komen en huwelijken die er soms, door hun gestook aangingen.
  Het verbaast mij nog iedere dag dat er t. o.v. de moslima’s niets van de ‘dolle mina’ strijdbaarheid is overgebleven.

  @ punt 7 punt 8 punt 9 punt 10

  Deze punten zijn verweven met de vorige.

  Carel Brendel kan zich beter gaan afvragen waarom liberaal/links zich, wat d islam betreft, niet houdt aan de gedragscodes die zich in onze maatschappij, vaak met veel strijd hebben ontwikkeld, waar wij trots op zijn en die wij onderdeel van onze cultuur noemen.

  Meneer Brendel, ik mag er van uitgaan dat liberaal/links niet achterlijk is, dat zij weten waarom zij onze opvattingen aangaande de scheiding van kerk en staat, onze gedragscodes en daarmee onze cultuur te grabbel gooien. En dat allemaal om een achterlijke vóór Middeleeuwse ideologie ‘ínpasbaar’ te maken in onze samenleving. Niet de islam moet zich aanpassen, maar wij moeten ons aanpassen aan de islam.

  Dat gebeurt WILLENS EN WETENS.

  De hamvraag is daarom: waarom moet de islam koste wat het kost inpasbaar gemaakt worden in onze samenleving?

  Liberaal/Links werkt BEWUST samen met Europa eraan om de islam zijn meer dan ruime plaats in onze samenleving te geven. En daarvoor moeten wij, de autochtonen, opzij gaan en steeds meer stappen terug doen, omwille van deze achterlijke ideologie.

  De kwestie is niet, weet liberaal/links wat zij doen, ze weten dat DONDERS GOED, hen wijzen op die tien punten is volgens mij daarom zinloos, maar durven/willen ze met hun duivelse plannetjes naar buiten komen.

  Like

 5. koddebeier zegt:

  Aardig verhaal, maar raak kant nog wal.
  Voorlopig is de PVV de enige partij met duidelijke standpunten tegen de oprukkende Islam.
  Alle andere partijen spreiden alleen maar een misselijk makende dhimmitude houding ten toon !!

  Like

 6. Tom Hendrix zegt:

  @Wachteres 06.38. uur, zo is het en niet anders. Tevens respect voor @ GuusVelraeds, maar het is de realiteit, die is zoals Wachteres het aangeeft. De misere is begonnen onder het kabinet den Uyl, met gezinshereniging, waarna de klootzakken van politici in Straatsburg de deur voor onaangepaste moslims nog verder hebben open gezet. O ja, en de slachtoffers van deze RODEN en Links-Liberalen waren: Dhr.Janmaat, veroordeling via D66 rechter, zijn vrouw verloor 2 benen bij een bomaanslag van uiteraard de LINKSEN, daarna Pim Fortuyn, vermoord-de kogel kwam van Links- en daarna Theo van Gogh- vermoord door een haatbaard. En Wilders moet 24/7 beschermd worden. Wat is Nederland afgegleden, dankzij de links/liberaal en de gutmensch!

  Like

 7. nicolazien zegt:

  Beste Wachteres, je hebt helemaal gelijk,natuurlijk doet links/liberaal het willens en wetens! Alleen, het gaat er niet om dat wij steeds meer een stapje terug moeten doen voor de islam. Stapjes terug doen voor de islam betekent op den duur volledige islamisering, en dat is ook de bedoeling. Voor de Nieuwe Wereldorde hebben ze is islam in petto, daar kan je het volk goed mee onder de duim houden. Dat is het duivelse plannetje!

  Like

 8. Roelf-Jan Wentholt zegt:

  @guusvelraeds: Dat heb je precies goed en heel fraai gezegd. Ik dacht exact het zelfde toen ik de punten van Brendel las. Brendel durft het belangrijkste stapje niet te zetten, namelijk vast te stellen dat de islam een inferieure religie is die op geen enkele wijze gelijk gesteld kan worden aan de joodse of christelijke religie.

  Like

 9. reageerbuis zegt:

  Hoe komt Carel Brendel erbij dat zijn punten aansluiten bij de standpunten van de VVD. De VVD wil de islamisering helemaal niet tegengaan en steunde de motie Halsema.

  Like

 10. Martha N zegt:

  De man zet gewoon de punten op een rijtje: zoals het zou moeten zijn.
  Daar kan ik in meegaan.
  Wanneer we alles op het woord uit gaan pluizen, zijn wij gelijk de advocaten en de rechters.
  De boef mag naar huis, want de komma is vergeten.
  Nooit zal er eenheid zijn noch komen… en daar hoef je geen waarzegster voor te zijn.

  Like

 11. Jacobus zegt:

  @Wachteres
  ‘De hamvraag is daarom: waarom moet de islam koste wat het kost inpasbaar gemaakt worden in onze samenleving?’

  Allereerst ben ik het met de tien punten het volledig eens. Gaan we ons aan houden en iedereen die dat niet doet gaan we erop aanspreken. Nu de hamvraag. Rechts zie ik het plaatje (groen) met ‘the islamic meim kampf’. Wist je dat het boek ‘mein kampf’ van Hitler is geschreven door een jezuïet.

  De katholieke kerk heeft de afgelopen 50 jaar zoveel macht verloren in o.a. Nederland en de rest van Europa, dat ze (het Vaticaan) niet goed meer hun ware streven (zie het embleem van het Vaticaan= twee sleutels) konden waarmaken en zijn via o.a. de EU de instroming van mohammedanen gaan stimuleren (aanleiding de olieboycot onder Den Uyl). Ik heb zelf zo’n 35 jaar geleden een brief gestuurd aan mijn parochie om me uit te laten schrijven als praktiserend rooms-katholiek (vanwege het doopsel is een sacrament van binding).
  De Duitse paus heeft het woord ‘NWO’ laatst nog genoemd en Beatrix is ‘Dame van de orde der Maltezer kruis’, welke orde wordt aangestuurd door de orde der Jezuïeten. Daarnaast is het Vaticaan een Januskop. Aan de ene kant zie je de paap en aan de andere kant de mohammedaan. Het doel is de vestiging van de wereldlijke macht (in Rome) en de geestelijke macht in straks Jerusalem (symbool is de twee sleutels).

  Elk gezond denkend mens zou zoiets niet kunnen bedenken. Maar ja, de ‘gevallen’ engel lucifer=satan heeft niets anders te doen dan ons sterfelijke mensen te pesten (denk aan dat nummer van de Stones). Als je je verzet tegen de islam dan verzet je je uiteindelijk tegen het Vaticaan. Het is alsof ik weer terug ben in de jaren zestig-zeventig wat betreft de bemoeienis van het geloof. Het is me een gruwel, maar ik zal handhaven.

  Like

 12. Wachteres zegt:

  Nicolazien, je hebt gelijk. Wij weten wel wat hun plannetjes zijn, maar ik zou het erg graag uit hun mond eens vernemen.

  Gewoon eerlijk zeggen wat je van plan bent… Natuurlijk zal dat nooit lukken, maar de ‘tien geboden’ van Carel Brendel hen voor de neus houden is dan zinloos.

  Net als wij weten zij waar onze maatschappij voor staat, maar die waarden willen zij in de uitverkoop doen en dat kan en mag natuurlijk NOOIT EN TE NIMMER worden gezegd.

  Like

 13. wout eenhoorn zegt:

  Voor sommigen die niet goed lezen,, geen probleem doe ik zelf ook vaak genoeg, hij brengt zijn tien punten alleen maar in herinnering.

  Like

 14. Henny Clemens zegt:

  Carel Brendel heeft gelijk, alleen niet objectief genoeg.
  Wachteres, gaat wat dieper in op de materie en heeft volledig gelijk.
  Guusvelraeds legt het duidelijk uit en zo is het.
  Wij weten het, wij zien het, velen met ons, maar wat moeten we DOEN????
  18 Januari is er een protest lees ik hier, maar hoe laat?
  Laat het even weten?
  Allen een strijdbaar 2013, het woord van de realistiche waarheid zal toch een de ogen openen van de blind gelovige in een multicult maatschappij die wij moeten delen met een voormiddeleeuwse ideloggie?

  Like

 15. louis-portugal zegt:

  Links probeert op allerlei manieren de mensen waarvan ze denken dat ze rijk zijn alles af te nemen.
  Daar hebben ze vele trukken voor.
  In Rusland en Oost-Duitsland via het communisme en zoals we gezien hebben is dat volkomen mislukt door heel veel redenen.
  In Frankrijk en Italië hebben ze het geprobeerd via de politiek.
  Na een in Europa toch redelijk rustige periode, waarbij veel mensen hard werkten, kwam de AGW.
  De mensen met de grote autos (rijken) moesten aangepakt worden en nu via millieumaatregelen.
  Ook dat gaat niet hard genoeg.
  Nu komt er vooral in west-Europa een nieuwe groep, die vooral op basis van hun systeem, de mensen alles willen afnemen en zelfs uitmoorden en links heeft weer medestrijders tegen de rijken denken ze.
  Ze willen of kunnen niet zien dat ze zelf ook aan de beurt komen.
  Als die rijken maar aangepakt worden.
  Van linkse joden had ik meer inzicht verwacht.

  Like

 16. luckybee zegt:

  Ik ben het helemaal met julie eens.

  Like

 17. doerak zegt:

  Hoeveel jaar denkt Carel Brendel daar voor uit te trekken eer zijn wensdroom in vervulling zal gaan.We zijn al 40 jaar bezig met ageren.

  Like

 18. Martha N zegt:

  Het boek “Mein Kampf” is ( naar alle waarschijnlijkheid) door Hitler gedicteerd aan Rudolf Hess.
  Hitler zelf voerde het woord en Hess schreef :-).
  Het is in de loop der tijd uitegeven door verschillende uitgevers.
  Het is niet geschreven door een Jezuiet of was Hess een Jezuiet?
  Misschien een verwarring met het woord “publisher”..?

  Like

 19. Martha N zegt:

  vergeten we de g niet…
  Ik moet een nieuw toetsenbord kopen

  Like

 20. Piet Klont zegt:

  “Ze sluiten meer aan bij de koers van de VVD (althans op momenten dat er van een koers sprake is) en die van een sterker wordende vleugel binnen de PvdA. Als het gaat om de islam, hoeven linkse en liberale partijen Wilders niet na te volgen. Het is meer dan voldoende om terug te keren naar de eigen progressieve en seculiere wortels.”

  Wanneer je dit leest heeft geen enkele reactie meer zin.
  Wat een volslagen naïviteit!
  Ook de rest getuigt enkel van ‘wishful thinking’.
  En dat in anderhalf oogopslag….

  Like

 21. Jacobus zegt:

  @Martha N
  De Jezuiet priester Staempfle heeft ‘mein kampf’ in 1923 geredigeerd om het leesbaar en samenhangend te maken. Hij is in juni 1934 als dank (Hitler hield er niet van anderen iets schuldig te zijn) in de ‘Nacht van de lange messen’ samen met 2000 andere tegenstanders vermoord (Ernst Roehm hoofd SA was het eerste slachtoffer).

  Like

 22. willemientje zegt:

  Hennie Clemens, de bedoeling is 18 januari, 13.00 uur Malieveld Den Haag

  Ze zien ons niet graag komen, daar dus vertragen ze de oficiele toestemming, maar reken maar dat het doorgaat, probleem ordedienst lossen we op door aan iedere demonstrant te vragen een geel veiligheidsvest te dragen, is heel de demonstratie een grote ordedienst ( smile)

  Like

 23. peterselie1 zegt:

  De Resolutie van Straatsburg stiekem geratificeerd door de hele Westerse olie-verslaafde Wereld, er zijn relatief weinig Nederlander die van het bestaan van dit verdrag af weten, en met een volkomen onbegrip van wat de dreiging is van een steeds meer eisende islam invloed is opvallend, er wordt steeds meer toegegeven aan een groep die onze samenleving haat en liefst wil vernietigen.
  En toch Anno 2013 wordt deze resolutie naar de letter uitgevoerd en welke regering in wat voor een samenstelling dan ook, rolt de rode-loper uit voor deze achterlijke, tribale woestijnbewoners die als een tsunami over Nederland is gestroomd. En de bestuurders van de EUSSR zijn van mening wanneer het er op aankomt dat deze halsafsnijders die in het paard van Brussel verborgen zaten, en met alle egards binnen gehaald zijn en een doel voor ogen hebben, namelijk Europa te ver islamiseren en de Sharia ingevoerd willen zien. Dat zij over genoeg power te beschikken om dat islamitische varkentje even te wassen, nu dan komen zij en de hele EUSSR bedrogen uit, want een guerrilla-oorlog is niet te winnen, dit soort oorlogen zijn niet te winnen, voorbeelden genoeg, denk nu alleen maar even aan Afghanistan. Alleen met genocide en een paar waterstof bommen komen wij een heel eind, niet met 10 punten voor een vrije samenleving, mijn inziens is de tijd van praten voorbij, zeker als je gesprek partner doof is.

  Like

 24. Henk.V zegt:

  Brendels punten zijn ons bekend en op zich niet onlogisch.
  Wij verkondigen de meeste ervan al lange tijd en in die zin heeft Rommel gelijk, wanneer hij zegt, dat de schrijver eigenlijk probeert het wiel opnieuw uit te vinden.
  Guusvelraeds en Wachteres geven op die poging dan ook meer dan afdoende commentaar.

  Wat mij in de eerste plaats opvalt is dat Brendel meent zich te moeten afzetten tegen Wilders en uitgerekend deze politicus is de enige die het grote gevaar van de islam signaleerde en de volstrekte onwenselijkheid van enige invloed van deze extreem expansionistische stroming op onze leefwereld.
  Niemand begrijp het gevaar beter dan hij.
  Daarom zijn Brendels ideeën om de islam te beteugelen waarschijnlijk bij lange na niet toereikend.

  Wij hebben inderdaad te maken met een fenomeen waarop wij eigenlijk niet waren ingesteld, omdat in het politiek correcte,ingeburgerde gelijkheidsdenken alle religies op één hoop werden gegooid: allemaal gelijkwaardig werden geacht, vervuld van vergelijkbare intenties en werkmethoden.
  En onder deze valse voorstelling van zaken voelde de binnendringende islam zich meer dan comfortabel, omdat men, meedeinende op de modieuze golven van vergelijkbaarheid, totaal misplaatst, allerlei rechten kon claimen die andere religies ook bezaten.

  De islam blijkt echter een koekoeksei te zijn in het nest van de hier gevestigde religies.Als het even kan worden alle andere ”vogels” terzijde geschoven of uit het nest gewerkt, waarbij aan de joden het ”voorrecht” is gegund om als eerste uit het nest gekieperd te worden.

  Tegenover deze overheersingsdrang passen geen halfzachte maatregelen.
  Wie niet werkelijk assimileert en zich werkelijk aan onze wijze van leven aan wil passen die moet gewoon naar een land vertrekken waar men zich beter kan ontplooien.
  Nu al heeft ”de religie van de vrede” teveel succes geboekt.
  Links-liberaal is volledig mee gegaan in de wensen die vooral van de meer fundamentalistische stromingen in de islam uitgaan.
  Dat is voor politiek correct een bewuste keuze geweest, niet alleen vanuit electoraal strategisch denken, maar ook omdat men daar een agenda aanhoudt die men zelden openbaar maakt: ons land moet af van zijn identiteit, van zijn joods-christelijk fundament en er moet een nieuwe maatschappij worden opgebouwd. Daarin kan de aanwezigheid van de islam aan de ene kant als breekijzer dienen en in de toekomst als vervangend samenbindend element dienen!
  Daarom laten spottende cabaretiers die het christendom belachelijk maakten de islam volledig ongemoeid, al; zal hun vrees voor onaangename represailles uit islamitische hoek hen ook parten spelen..
  En aangezien de EU precies hetzelfde beoogt als links, heeft men in 1975 zich verbonden met de Arabische wereld, waarin weliswaar wel conflicten voor komen, maar ook wel degelijk een verbindend element valt aan te wijzen: de islam.
  Vandaar de instroom van grote aantallen mensen uit die hemisfeer die voor een volksverhuizing hebben gezorgd waarvan niemand had kunnen dromen.

  De aanwezigheid van moslims heeft geen eenheid gebracht, maar verdeeldheid en ontwrichting!. De maatschappij valt als los zand uiteen in islamitische en niet-islamitische kernen.
  Denk maar niet dat de manipulators in Brussel dat niet hebben voorzien. Deze woelige, tegenstrijdige situatie wil men daar.
  Wij zijn overgegeven aan een voortgaand afbraakproces.,waarin niets bij het oude zal blijven.
  Men bouwt aan een nieuwe wereld en breekt de oude af.
  En bij de opbouw van de nieuwe maatschappij wil een dictatoriaal Brussel alles in de hand hebben.
  In dat kader moeten wij de aanwezigheid van de islam leren zien en dit is dan ook het proces dat wij volledig in kaart moeten brengen.
  Alle organisaties en personen die ons naar de verdommenis willen helpen moeten wij ontmaskeren, want ooit zal er een afrekening MOETEN komen!.
  Daarom had Brendel bij het herschrijven van zijn punten plaats moeten inruimen voor de absolute noodzaak tot verzet tegen de ruïneuze rol die de EU in de vernietigende aantasting van onze maatschappij speelt en de gewillige houding die politiek correct daarin aanneemt.

  Als hij werkelijk iets wil bijdragen aan de noodzakelijke herstelwerkzaamheden van de westerse wereld, en in het bijzonder in ons land, dan mag hij het drama “”EU” nooit uit het oog verliezen.
  Dus, Carel, als uit de klei getrokken ”Grunninger” houd ik mij maar aan de lijn van Geert en zijn PVV.

  Like

 25. peterselie1 zegt:

  louis-portugal 2 januari 2013 om 10:46

  De massa-immigratie is een ultieme vorm van nivellering, Louis! Het is jou toch ook opgevallen dat de financieel gefortuneerde Nederlanders boven de €100.000 niet extra belast worden, alleen zij die minder dan dat bedrag op hun jaarrekening bij geschreven krijgen die worden extra gepakt, de grootste groep, die de schatkist het meeste oplevert, dat is een knieval en een cadeau aan de neo liberalen.

  M.v.g.

  Like

 26. Tom Hendrix zegt:

  @Henk V 17.16. uur. Het is evident dat U terecht opmerkt: ” de tijd van praten is voorbij”. Precies dat is de kern van de zaak Henk. Mijn opvatting is dezelfde; men dient de islamisten te zeggen dat men zich dient aan te passen, willen ze dit niet, dan moeten ze GEDWONGEN worden hun koffers te pakken, en uitgezet naar hun islamlanden. Dat, en alleen dat kan tot een oplossing leiden. Maar wat MARX RUTTE en SAMSOM-kameraad1- betreft gaan ZIJ HIER NIETS AAN DOEN!

  Like

 27. Wachteres zegt:

  Tom Hendrix, zelfs al zouden zij er wat aan willen doen, wat ik niet geloof, dan zouden ze tegen Europa en de wetgeving aanlopen.

  Engeland heeft een zeer gevaarlijke fundamentalist uit het land willen zetten.
  Geen kans! Van Europa moest hij binnenboord blijven.

  Like

 28. Tom Hendrix zegt:

  @Wachteres 20.09. uur, dus het is wel zeer duidelijk dat de communistische EUSSR vuile zaken doet met de islamisten! Maar dat wisten we natuurlijk al. Vervloekt zijn de EU bojaren, en alle eurofielen!

  Like

 29. Stradi zegt:

  Het plan zit op koers. Alles is al ooit voorspelt voor een nieuw jaar, die zelfde uitkomst zit er aan te komen. De moderne slavernij met een oorlogje vooraf, dat moet het worden. De grote instroom van analfabeten als afleidingsmanoeuvre heeft zijn doel bereikt. Ondertussen…..”mogen” de socialisten in heel Europa in hun respectievelijke landen de laatste strohalmen kortwieken die de welvaart nog hadden kunnen redden.

  PRESIDENT WOODROW WILSON: “A great industrial Nation is controlled by its system of credit. Our system of credit is privately concentrated. The growth of the Nation, therefore, and all our activities are in the hands of a few men… who necessarily, by very reasons of their own limitations, chill and check and destroy genuine economic freedom.” “We have come to be one of the worst ruled, one of the most completely controlled and dominated Governments in the world – no longer a Government by free opinion, no longer a Government by conviction and vote of the majority, but a Government by the opinion and duress of small groups of dominant men”. (Just before he died, Wilson is reported to have stated to friends that he had been “deceived” and that “I have betrayed my Country”. He referred to the Federal Reserve Act passed during his Presidency.)

  President Woodrow Wilson: “Een grote industriële natie wordt gecontroleerd door zijn kredietsysteem.
  Ons kredietsysteem is geconcentreerd in privé-bezit. Onze nationale groei en al onze activiteiten zijn hierdoor in de handen van een paar mensen…die onvermijdelijk, veroorzaakt door hun eigen beperkingen, echte economische vrijheid inperken en controleren” “We zijn één van de slechts geleide, één van de meest compleet gecontroleerde en overheerste regeringen in de wereld – niet langer een regering van vrije meningsuiting, niet langer een regering die overtuigd is van het belang van het meerderheidsprincipe, maar een regering die door de opvattingen van kleine groepen dominante mannen wordt getiranniseerd”. (Vlak voor zijn overlijden wordt van Wilson gerapporteerd dat hij aan vrienden stelde dat hij was “bedrogen” en dat “Ik mijn land verraden heb”. Hij verwees naar de Federale Reserve Akte, die onder zijn presidentsschap was goedgekeurd.)

  The Federal Reserve Bank is a consortium of twelve private banks which are not part of the United States Government.
  These private banks purchase paper notes from the U.S. mint for printing cost or simply enter digital money into their computer then lend back the money plus interest to the people through member banks. The profits go into the share holders of the bank’s pocket’s, the U.S. public receives no benefit.
  The Primary Owners of the Federal Reserve Bank Are:
  1. Rothschild’s of London and Berlin
  2. Lazard Brothers of Paris
  3. Israel Moses Seaf of Italy
  4. Kuhn, Loeb & Co. of Germany and New York
  5. Warburg & Company of Hamburg, Germany
  6. Lehman Brothers of New York
  7. Goldman, Sachs of New York
  8. Rockefeller Brothers of New York
  There have been assassination attempts on every President who attempted to eliminate these private National Banks. The privately held Federal Reserve Bank has not once been audited and never pays any income tax on their astonishing income.
  The bank is supposed to bring stability to the economy, however, almost every major marked crash and war can be attributed to the Federal Reserve Bank, including the Great Depression, WW I, WW II, the Gulf War etc.

  Arguably the formation of the Federal Reserve Bank is
  The Crime of the Century

  Henry Ford once said “It is well enough that people of the nation do not understand our banking and monetary system, for if they did, I believe there would be a revolution before tomorrow morning”.

  President Andrew Jackson “If the American people ever allow the banks to control the issuance of their currency… the banks and corporations that will grow up around them will deprive the people of all property, until their children wake up homeless on the continent their fathers conquered.”

  Secretary of State Thomas Jefferson was adamantly opposed to the idea of a privately owned federal bank and said: “I sincerely believe the banking institutions having the issuing power of money are more dangerous to liberty than standing armies”

  Like

 30. Stradi zegt:

  Ik vergat een link te plaatsen
  The U.S. Bankers Who Funded Hitler & Stalin
  http://www.libertyforlife.com/banking/us-federal_reserve_bank.htm

  Like

 31. Tom Hendrix zegt:

  @Stradi 07.22. uur, inderdaad is de instelling van de FED een groot kwaad geweest. Dergelijke instellingen, die we helaas ook in Europa hebben, zullen ons verder de vernieling in helpen. Ik vrees dit jaar het meest, het aanzetten van de “geldpersen”, in Europa.

  Like

 32. heleen zegt:

  Een ‘vrijzinnige moslim’…wat is dat?

  Een moslim is (me dunkt) iemand die de islam belijdt.. Ben je dan vrijzinnig?

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s