De islamisering van Frankrijk in 2012

Screenshot_15

(Door: Soeren Kern)

Moslimimmigranten en hun aanhangers hebben een combinatie van rechtszaken, verbale en fysieke intimidatie – en zelfs moord – gebruikt om het debat over de opkomst van de islam tot zwijgen te brengen.

Uit opinieonderzoeken blijkt dat voor de kiezers in Frankrijk – de thuisbasis van naar schatting 6,5 miljoen moslims, de grootste moslimbevolking in de Europese Unie – de islam en de kwestie van de moslimimmigratie in 2012 naar voren zijn gekomen als zaken waar het publiek het meest verontrust over is. De Fransen, zo lijkt het, maken zich steeds meer zorgen over de oprichting van een parallelle islamitische samenleving aldaar.

Maar de overheidsinspanningen van dit jaar om de islamisering van Frankrijk terug te dringen waren weifelend en halfslachtig en konden worden omschreven als ‘één stap naar voren en twee stappen terug’.

Een chronologisch overzicht van enkele van de belangrijkste verhalen over de opkomst van de islam in Frankrijk in 2012 bevat ondermeer dit:

Voor islamitische immigranten begon het, met ingang van januari, moeilijker te worden om het Franse staatsburgerschap te verkrijgen. Nieuwe regels voor het staatsburgerschap, die op 1 januari 2012 in werking zijn getreden, eisen nu van alle aanvragers dat zij voor de examens, die de Franse cultuur en geschiedenis als onderwerp hebben, slagen en zij moeten ook bewijzen dat hun Franse taalvaardigheid vergelijkbaar is met die van een 15-jarige ‘native speaker’ (moedertaal spreker). Bovendien zal van de kandidaten die het Franse staatsburgerschap wensen, worden vereist dat zij trouw beloven aan de ‘Franse waarden’.

Moslimkandidaten vormen de meerderheid van de 100.000 mensen die elk jaar tot Franse burgers genaturaliseerd worden en de nieuwe burgerschapseisen maken deel uit van een grotere inspanning om de moslimintegratie in de Franse samenleving te bevorderen.

In februari heeft het emiraat Qatar aan de Perzische Golf plannen aangekondigd om € 50 miljoen ($ 65 miljoen) te investeren in Franse voorsteden, de thuishaven van meer dan een miljoen ontevreden islamitische immigranten.

Qatar zei dat zijn investeringen waren bedoeld om kleine bedrijven in achtergestelde islamitische wijken te ondersteunen. Maar omdat  Qatar, net als Saoedi-Arabië, de ultraconservatieve wahabi sekte van de islam onderschrijft, zeggen critici dat het echte doel van het emiraat is om zijn religieuze ideologie onder moslims in Frankrijk en andere delen van Europa te verbreiden.

Kort voordat Qatar zijn plannen om in Frankrijk te investeren aangekondigde, beloofde de emir Sjeik Hamad bin Khalifa al-Thani van Qatar, die lang een beeld heeft gecultiveerd dat hij een prowesterse hervormer en vernieuwer is, plechtig dat “alles in het werk wordt gesteld” om de fundamentalistische leer van de Wahhabi islam over “de hele wereld” te verspreiden.

De bevordering van de islamitische extremistische ideologieën – in het bijzonder het wahabisme, dat niet alleen de moslimintegratie in het Westen ontmoedigt, maar ook actief de jihad tegen niet-moslims aanmoedigt – dreigt islamitische immigranten in Frankrijk verder te radicaliseren.

De investeringen van Qatar worden gebruikt voor de miserabele Franse sloppenwijken in de voorsteden, die in Frankrijk bekend staan als de banlieues, waar tot een miljoen of meer, meestal werkloze, islamitische immigranten uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten proberen rond te komen in een verarmd bestaan​​.

De banlieues worden al uitgebuit door islamitische predikers uit landen als Marokko en Turkije, die gebruik maken van de sociale marginalisering van de islamitische immigranten in Frankrijk om ‘aparte islamitische samenlevingen’, die geregeerd worden door de islamitische sharia-wetgeving, te creëren.

Eveneens in februari onthulde een Franse tv-documentaire dat alle slachthuizen in het grotere Parijse grootstedelijk gebied nu al hun vlees produceren in overeenstemming met de islamitische sharia-wetgeving.

In de ontmaskering, die op 16 februari werd uitgezonden door France 2TV,  werd ook beweerd dat een groot deel van het religieus geslachte vlees, bekend als halal, niet als zodanig geëtiketteerd is en binnenkomt in de algemene voedselketen, waar het ongewild wordt geconsumeerd door de niet-moslim bevolking.

Screenshot_16

Halal, dat in het Arabisch (wettig) geoorloofd of legaal betekent, is een term die elk voorwerp benoemt of elke handeling benoemt die is toegestaan ​​volgens de sharia-wetgeving. In het kader van voedsel is halal vleesafkomstig is van dieren die met de hand geslacht zijn, volgens methoden die zijn voorgeschreven in islamitische religieuze teksten.

Volgens de France 2 documentaire produceren Franse slachthuizen veel meer halal vlees dan nodig is om de 6,5 miljoen moslims die in Frankrijk wonen te voorzien. De documentaire meldde dat ongeveer30% van al het vlees dat in in Frankrijk geproduceerd wordt halal is,terwijl de moslimbevolking in Frankrijk maar ongeveer 7% van de totale Franse bevolking uitmaakt.

Om de kosten in verband met het beheren van aparte productielijnen voor halal en niet-halal klanten te voorkomen, verkopen de Franse slachthuizen het resterende halal vlees als niet-halal. Als gevolg hiervan wordt een aanzienlijke hoeveelheid van het vlees in de Franse supermarkten verkocht die in werkelijkheid niet geëtiketteerd wordt als halal en volgens France 2 televisie worden Franse consumenten misleid doordat zij producten kopen die ze normaal niet zouden eten.

In maart bevestigde een 23-jarige islamitische jihadist, genaamd Mohamed Merah, dat er een dreiging is van moslimterroristen die geboren en getogen zijn in Frankrijk toen hij, op 11 maart, drie Franse parachutisten, drie Joodse scholieren en een rabbijn van dichtbij doodde met schoten in het hoofd. Merah, een Frans staatsburger van Algerijnse afkomst, heeft zichzelf gefilmd terwijl hij de aanslagen uitvoerde om de sterfgevallen te ‘verifiëren’. Hij stierf later op 22 maart tijdens een hevige schotenwisseling, na een 32 uur durende patstelling met de politie in zijn appartement in de zuidelijke Franse stad Toulouse.

Volgens de Franse politie had Merah het Franse legerpersoneel aangevallen vanwege de betrokkenheid van Frankrijk bij de oorlog in Afghanistan en de joodse schoolkinderen omdat “de Joden onze broeders en zusters in Palestina doden”.

Ook in maart weigerde de scheidsrechter van een voetbalwedstrijd voor vrouwen in de Zuid-Franse stad Narbonne om te beginnen met de wedstrijd, toen de spelers van één van de teams het veld opkwamen terwijl zij islamitische hoofddoeken droegen. Bij het incident van 18 maart waren spelers van Petit-Bard Montpellier betrokken, die in een regionale beslissingswedstrijd tegen Narbonne hadden moeten spelen.

De internationale overkoepelende organisatie van de voetbalsport, die bekend staat als de FIFA, verbood de spelers in 2007 om de islamitische hoofddoek, die ook bekend staat als de hijab, te dragen,omdat die onveilig was. Maar op 3 maart heeft de FIFA in principe aanvaard dat vrouwelijke voetballers de hoofddoek konden dragen tijdens het spelen van officiële wedstrijden. De wijziging van de regel,die werd doorgevoerd op instigatie van Ali bin al-Hussein, een vice-president van de FIFA, die tevens de broer van de koning van Jordanië is, trad in werking op 2 juli.

De secretaris-generaal van de FIFA, Jerome Vacke, zei dat al-Hussein de FIFA ervan had overtuigd dat de hijab eerder een cultureel dan een religieus symbool is en dat de wijziging van de regel vrouwen over de hele wereld in staat zou stellen om te gaan voetballen. Maar de verandering maakte veel Europeanen kwaad, waaronder een aantal feministische groepen, die zeggen dat de islamitische hoofddoek het teken is van ‘mannelijke dominantie’.

In een interview op 19 maart met de Franse krant Le Parisien zei Asma Guenifi, de directeur van een groepering voor vrouwenrechten genaamd Ni Putes, Ni Soumises [noch prostituees, noch onderworpenen], dat de wijziging van de regel “een volledige achteruitgang” is. Ze voegde eraan toe: “Ik denk dat de FIFA wordt beïnvloed door het intensieve lobbyen van rijke landen in het Midden-Oosten, zoals Qatar”.

In mei bepaalden de moslims de uitslag van de Franse presidentsverkiezingen. Een analyse van het stemgedrag, dat François Hollande als de eerste socialistische president van Frankrijk sinds 1995 in een record tempo naar de overwinning op 6 mei bracht, toonde aan dat dit in hoge mate te danken was aan de moslims, die in overweldigende aantallen op hem gestemd hadden.

Volgens een onderzoek naar de Franse kiezers, dat uitgevoerd werd door het opinieonderzoeksbureau OpinionWay voor de in Parijs gevestigde krant Le Figaro, heeft een uitzonderlijke 93% van de Franse moslims gestemd op Hollande. Daarentegen is uit de peiling gebleken dat slechts 7% van de Franse moslims heeft gestemd op de zittende ambtsdrager, Nicolas Sarkozy.

Naar schatting hebben twee miljoen moslims deelgenomen aan de verkiezingen van 2012, wat betekent dat ongeveer 1,7 miljoen moslimstemmen naar Hollande gingen in plaats van naar Sarkozy. In de verkiezing als geheel heeft Hollande echter door slechts 1,1 miljoen stemmen gewonnen. Dit cijfer geeft aan dat de moslims de beslissende stemmen uitbrachten die Hollande in de richting van het Elysee duwden.

Tijdens de campagne had Hollande amnestie aangeboden aan alle van de naar schatting 400.000 illegale moslimimmigranten die zich momenteel in Frankrijk bevinden. Hij beloofde ook om de Franse kieswetten te veranderen, zodat islamitische inwoners zonder de Franse nationaliteit vanaf 2014 zouden mogen gaan stemmen bij de gemeentelijke verkiezingen. Door deze maatregelen, indien die zouden worden ingevoerd, zou de socialistische partij haar greep op de politieke macht, zowel op regionaal als op nationaal niveau, verscherpen.

Omdat de politiek actieve moslims in Frankrijk blijven aangroeien en omdat de meeste moslims op socialistische en linkse partijen stemmen, zal het voor de conservatieve partijen steeds moeilijker worden om de toekomstige presidentsverkiezingen in Frankrijk te winnen.

Screenshot_17

In juni gaf een Frans hof van beroep toestemming voor de bouw van een megamoskee  in de zuidelijke stad Marseille, de thuisbasis van de grootste moslimgemeenschap in Frankrijk.

De uitspraak, die een beslissing van een lagere rechter in oktober 2011 om de bouwvergunning voor de moskee ongeldig te verklaren omverwierp, was een belangrijke overwinning voor de voorstanders van de moskee, die lange tijd was aangeprezen als het grootste en meest krachtige symbool van de groeiende aanwezigheid van de islam in Frankrijk.

Door het project van € 22 miljoen ($ 27 miljoen) zou de Grote Moskee -met een ambitieuze minaret van 25 meter (82 voet) hoog en ruimte voor maximaal 7.000 gelovigen in een grote gebedszaal – worden gebouwd aan de noordzijde van de oude haven van Marseille in het Saint-Louis district van de binnenstad, een etnisch gemengde wijk die lijdt onder armoede en hoge werkloosheid.

Nadat het enkele decennia in de planning was geweest, kreeg het project in november 2009 een bouwvergunning. Destijds beweerden stadsambtenaren dat de nieuwe moskee zou helpen om de moslimgemeenschap beter te doen integreren in de ‘mainstream’ (heersende stroming) en de moskee zou een meer gematigde vorm van de islam bevorderen.

De eerste (hoek)steen van het project van 8300 vierkante meter (90.000 vierkante meter) werd in mei 2010 gelegd. De uitgebreide steenleggingceremonie werd bijgewoond door islamitische religieuze leiders en door lokale politici, maar ook door meer dan een dozijn diplomaten uit moslimlanden.

De volledige bouw van de Grote Moskee – die een Koranschool en een bibliotheek, evenals een restaurant en een theesalon omvat – zou februari 2012 beginnen, maar het project heeft te maken gekregen met hevig verzet van omwonenden en bedrijven. Tegenstanders van de Grote Moskee hebben aangevoerd dat die niet in overeenstemming zou zijn met de economische en sociale structuur van de wijk. De uitspraak van het Hof van Beroep op 19 juni betekent dat de bouw van de moskee nu ongehinderd kan doorgaan.

In juli is de socialistische regering begonnen met het betalen van een deel van haar politieke schuld aan de moslimgemeenschap door officieel een nieuwe megamoskee in Parijs te openen, als een eerste stap in de richting van de ‘geleidelijke opbouw van een Franse islam’.

De megamoskee van 2.000 vierkante meter (21.500 vierkante voet) en drie verdiepingen, die gelegen is in de noordelijke Parijse voorstad Cergy-Pontoise, is niet alleen groot van afmetingen (foto hier), maar is ook zeer zichtbaar en symbolisch: de torenhoge minaret, waarvan critici zeggen dat die met opzet is ontworpen om de skyline van de wijk te veranderen, doordat die hoger is dan een kerktoren in de buurt. Er wordt verondersteld dat deze moskee het ‘nieuwe symbool van de islam in Frankrijk’ wordt.

Bij de inwijding van de moskee op 9 juli verwoordde de Franse Minister van Binnenlandse Zaken, Manuel Valls, die sprak namens president Hollande, het beleid van de socialistische regering ten aanzien van de bouw van nieuwe moskeeën in Frankrijk: “Als een moskee in de stad wordt gebouwd, betekent dat heel eenvoudig dat de islam zijn plaats in Frankrijk heeft ingenomen”.

Screenshot_18

In augustus kondigde de Franse regering een plan aan om het werk van de politie in 15 van de het meest door de misdaad geteisterde delen van Frankrijk te stimuleren, in een poging om de controle van de staat over de zogenaamde ‘no-go’ zones (door moslims gedomineerde buurten die grotendeels verboden terrein zijn voor niet-moslims) van het land kracht bij te zetten.

Deze door misdaad geteisterde districten, die het Franse Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft aangewezen als prioriteit Beveiligingszones (zones de securite prioritaires, of ZSP), omvatten strengislamitische delen van Parijs, Marseille, Straatsburg, Lille en Amiens.

De campagne tegen de wetteloosheid in de ZSP begon in september, toen de Franse Minister van Binnenlandse Zaken Manuel Valls oproerpolitie, detectives en agenten van de inlichtingendienst in de geselecteerde gebieden inzette. De hoop is dat een ‘Noord-Amerikaanse stijl’ van oorlog voeren tegen de misdaad zal voorkomen dat verpauperde buitenwijken van Frankrijk wegzakken in een staat van chaos. Als het nieuwe beleid resulteert in een daling van de criminaliteit, zal Valls naar verwachting voor de zomer van 2013 nog 40 gebieden tot ZSP benoemen.

Veel van deze nieuwe ZSP gebieden vallen samen met islamitische wijken die door de vorige Franse regeringen werden beschouwd als Sensitive Urban Zones (Zones Urbaine Sensibles, of ZUS), wat “no-go” zones zijn voor de Franse politie.

Bij de laatste telling waren er in totaal 751 Sensitive Urban Zones, waarvan een uitgebreide lijst kan worden gevonden op een Franse website van de regering, compleet met satellietkaarten en nauwkeurige straatafbakeningen. Naar schatting vijf miljoen moslims wonen in de ZUS, delen van Frankrijk waarover de Franse staat de controle heeft verloren.

Ook in augustus gingen ongeveer 100 moslimjongeren in de verarmde Fafet-Brossolette wijk van Amiens gedurende twee dagen al brandstichtend uitzinnig tekeer, nadat de politie een moslim had gearresteerd voor het rijden zonder rijbewijs. Moslims gaven de arrestatie als ‘ongevoelig’ weer, omdat die gebeurde toen veel bewoners van de wijk een begrafenis voor Nadir Hadji bijwoonden, een 20-jarige Algerijnse jongere die op 9 augustus overleed bij een motorongeluk. Later bleek echter dat de politie werd geroepen naar een landgoed in het noorden van Amiens, nadat ze melding had ontvangen dat jongeren vuurwerk in een auto hadden geladen. De politie ontdekte ook de ingrediënten voor benzinebommen, met inbegrip van lege flessen en een fles met benzine, wat leidde tot de arrestatie.

In reactie op de rellen van 12 tot 13 augustus werden ongeveer 150 politieagenten en oproerpolitie ingezet in de Fafet buurt en ze gebruikten traangas en rubberen kogels, en zelfs een helikopter werd gemobiliseerd nadat moslimjongeren hen beschoten met hagel, vuurwerk en andere projectielen van negen uur in de avond tot vier uur in de ochtend.

Minstens 16 politieagenten raakten gewond bij het oproer, een van hen ernstig. Jongeren staken ook de kantine van een middelbare school in brand en vernielden die en een anti-jeugdcriminaliteit sportzaal, een recreatiecentrum, en een kleuterschool, evenals 20 auto’s en 50 vuilnisbakken. De kosten voor reparatie of de verbouwing van de bouwwerken die werden beschadigd of vernietigd zouden kunnen oplopen tot € 6 miljoen ($ 7,4 miljoen). (Foto’s hier.)

Gilles Demailly, de socialistische burgemeester van Amiens, zei dat het geweld het gevolg was van een verval in wetteloosheid, georkestreerd door steeds jongere herrieschoppers: “Het is jaren geleden dat we een nacht meegemaakt hebben die zo gewelddadig was, met zoveel opgelopen schade als deze nacht. De confrontaties waren zeer, zeer gewelddadig”. Hij voegde er aan toe: “Al maanden heb ik gevraagd om de middelen om de problemen in de wijk te verlichten, omdat de spanning hier is gestegen. Je hebt jeugdbendes die spelen dat ze gangsters zijn die het gebied hebben veranderd in een no-go zone. Je kunt geen pizza meer bestellen of een dokter krijgen die bij je thuis komt”.

De botsingen in Amiens volgden op meer dan vijf dagen van geweld tussen rivaliserende islamitische bendes in Toulouse. De politie in de Bagatelle wijk van de stad (officieel geclassificeerd als een ZUS “no-go” zone) karakteriseerde het moslim-tegen-moslim geweld als ‘een soort van guerrillaoorlog’ tussen twee bendes, waarvan de leden in de leeftijd tussen 15 en 20 jaar zijn. Het geweld was blijkbaar ‘het resultaat van een vereffening van de rekening tussen drugsdealers, alsmede als gevolg van oude wrok die verergerde door verveling en de hitte van de maand Ramadan´.

Screenshot_19

Op 14 augustus organiseerden twee lokale imams in Bagatelle een mars door de straten en riepen de jongeren op om het geweld te stoppen. Lokale media meldden dat de bewoners van de wijk de namen van de daders kenden, maar “niemand durft te praten uit angst voor represailles.” Volgens de vice-imam van Bagatelle, Siali Lahouari, “lijkt het alsof we in Bosnië of Afghanistan zijn, niet Mirail [een buitenwijk van Toulouse]”.

In september huldigde de Franse Minister van Binnenlandse Zaken, Manuel Valls, officieel de Grote Moskee van Straatsburg in, de op een na grootste moskee die ooit in Frankrijk werd gebouwd. De megamoskee van Straatsburg heeft een capaciteit van 1.300 vierkante meter en er is plaats voor 1.500 gelovigen. De moskee is iets kleiner dan de gigantische Grote Moskee d’Évry in Courcouronnes in de zuidelijke buitenwijken van Parijs.

Tijdens de openingsceremonie op 27 september zei Valls: “De moslims van Frankrijk kunnen zichzelf feliciteren met het unieke model dat zij bouwen. De islam van Frankrijk schittert door de kracht van zijn sereniteit. De moskee ligt op minder dan twee kilometer van de kathedraal de Notre-Dame en geeft daarmee de islam zijn volledige plaats in Frankrijk”.

Maar Valls gaf ook een waarschuwing aan islamisten: “De predikers van de haat, de aanhangers van obscurantisme (die de beschaving willen tegenhouden), fundamentalisten, die onze waarden en onze instellingen aanvallen, degenen die de rechten van vrouwen ontkennen, die mensen hebben geen recht op een plaats in de Franse Republiek. Degenen die zich op ons grondgebied bevinden om onze wetten trotseren, om de fundamenten van onze samenleving aan te vallen moeten hier niet blijven. Ik zal niet aarzelen om degenen die beweren van de islam te zijn, te verdrijven en zij die een ernstige bedreiging voor de openbare orde vertegenwoordigen, doordat zij de wetten en de waarden van de Franse Republiek niet respecteren”.

In oktober laaiden de spanningen op over de voorgestelde verandering van een lege kerk in een moskee in de centrale Franse stad Vierzon. De controverse betrof Saint-Eloi, een kleine kerk gelegen in een volksbuurt die is overgenomen door immigranten uit Marokko en Turkije.

Omdat ze zes kerken te onderhouden hebben en er elk jaar minder gelovigen komen, zeiden de rooms-katholieke autoriteiten in Vierzon dat ze het zich niet langer konden veroorloven om Saint-Eloi te houden. Ze willen nu het gebouw voor € 170.000 ($ 220.000) aan een Marokkaanse moslimorganisatie verkopen, waarvan de leden de kerk willen veranderen in een moskee.

In een interview met het Franse weekblad ‘Le Nouvel Observateur’ zei Alain Krauth, de pastoor van de grootste katholieke kerk in Vierzon: “De christelijke gemeenschap is niet meer zo belangrijk als die in het verleden was. Als gematigde moslims Saint-Eloi kopen, kunnen we alleen maar blij zijn dat de moslims van Vierzon in staat zijn om hun religie te beleven.” Zijn opmerkingen werden met verontwaardiging begroet door lokale burgers, die tegen het omzetten van de kerk in een moskee waren.

Ook in oktober bezetten in de nabijgelegen stad Poitiers ongeveer 70 leden van een conservatieve groep jongeren, die bekend staat als de ‘Generation Identity’ een moskee die wordt gebouwd in de zwaar islamitische wijk Buxerolles van de stad. De inval op 21 oktober was bedoeld als protest tegen de groeiende invloed van de islam in Frankrijk.

De demonstranten klommen op het dak van de moskee (foto´s hier) en ontvouwden een spandoek met de symbolische uitdrukking “732 Generation Identity” – een verwijzing naar het jaar 732, toen Karel Martel de opmars van het binnenvallende islamitische leger tegenhield in het noorden van Poitiers (ook bekend als de Slag bij Poitiers).

In november bleek uit een nieuw opinieonderzoek dat een meerderheid van de mensen in Frankrijk van mening is dat de islam te invloedrijk is in de Franse samenleving en bijna de helft ziet de moslims als een bedreiging voor hun nationale identiteit.

Uit de enquête bleek een opmerkelijke afbraak van het beeld van de islam in Frankrijk. De bevindingen toonden ook aan dat de Franse kiezers in toenemende mate ongerust worden over de massa-immigratie uit islamitische landen, die is aangemoedigd door een generatie van politieke en culturele elites in Frankrijk, en die bedoeld was om een multiculturele samenleving te creëren.

Screenshot_20

Het onderzoek, dat werd uitgevoerd door het Franse Instituut voor Publieke Opinie (of IFOP, zoals het meestal wordt genoemd) en op 24 oktober werd gepubliceerd door de centrumrechtse krant ‘Le Figaro, toonde aan dat 60% van de Fransen vindt dat de islam ‘te zichtbaar en te invloedrijk’ in Frankrijk is geworden – vergeleken met 55% in een eerder onderzoek twee jaar geleden.

Uit de enquête bleek ook dat 43% van de Fransen de aanwezigheid van de islamitische immigranten als een bedreiging voor de Franse nationale identiteit beschouwt, in vergelijking tot slechts 17% die zegt dat het een verrijking van de samenleving is.

Bovendien geeft 68% van de mensen in Frankrijk de schuld van de problemen die samenhangen met islamitische integratie aan immigranten die weigeren te integreren (tegenover 61% twee jaar geleden) en 52% wijt de problemen aan culturele verschillen (tegenover 40% twee jaar geleden).

De opiniepeiling toonde ook een groeiende weerstand tegen de symbolen van de islam aan. Bijna tweederde (63%) van de Fransen zegt dat ze er tegen is dat islamitische vrouwen de sluier of islamitische hoofddoeken in het openbaar dragen, in vergelijking met 59% twee jaar geleden. Bovendien bleek uit de enquête dat slechts 18% van de Fransen zegt dat ze de bouw van nieuwe moskeeën in Frankrijk ondersteunt (tegenover 33% in 1989 en 20% in 2010).

“Ons onderzoek toont een verdere verharding in de opvattingen van het Franse volk aan”, vertelde Jerome Fourquet, het hoofd van de opinieafdeling van de Ifop, aan ‘Le Figaro’. “In de afgelopen jaren is er geen week geweest waarin de islam niet om sociale redenen in het centrum van het nieuws was: de hoofddoek, halal voedsel, vanwege dramatisch nieuws zoals terreur aanslagen of om geopolitieke redenen”,  zei hij.

In december startten twee islamitische groeperingen een gerechtelijke procedure tegen het Franse satirische tijdschrift ‘Charlie Hebdo’, dat zij beschuldigden van het aanzetten tot rassenhaat, nadat het op 19 september provocerende cartoons over de islamitische profeet Mohammed gepubliceerd had.

De leden van de Algerijnse Democratische Unie voor Vrede en Vooruitgang (RDAP) en de Organisatie van Arabische Unie zeiden dat ze in totaal € 780.000 ($ 1 miljoen) aan schadevergoeding zouden claimen. Ze zeiden dat ze de rechtszaak hadden aangespannen om “de islamitische en/of de Arabische mensen te verdedigen en te ondersteunen”. Volgens de aanklagers waren de tekeningen “schadelijk voor de eer en de goede naam van de profeet Mohammed en voor de moslimgemeenschap.”

Eerder werden de Parijse kantoren van Charlie Hebdo vernietigd door brandstichting, nadat zij de profeet Mohammed ‘hadden uitgenodigd’ om hun ‘gastredacteur’ te zijn.  De aanval met brandbommen in november 2011 vond plaats enkele uren voor een uitgave (van een krant) getiteld “Sharia Hebdo ‘, met een cartoon van Mohammed op de cover, die een succes was in de kiosken.

Zowel de brandstichting als de rechtszaak geven een ernstige verscherping in een langdurige islamitische oorlog tegen de vrijheid van meningsuiting en tegen de expressie in Frankrijk weer. Islamitische immigranten en hun multiculturele aanhangers in Frankrijk en elders hebben een combinatie van rechtszaken, verbale en fysieke intimidatie – en zelfs moord – gebruikt om het debat over de opkomst van de islam aldaar het zwijgen op te leggen.

Soeren Kern is een ‘Senior Fellow’ aan het in New York gevestigdeGatestone Instituut. Hij is ook ‘Senior Fellow’ voor Europese Politiek aan de in Madrid gevestigde Grupo de Estudios Estratégicos /Strategic Studies Group. Volg hem op Facebook.

Screenshot_21

Bron:

http://www.gatestoneinstitute.org/3523/islamization-of-france

Vertaald uit het Engels door:

Wachteres

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Frankrijk, Islamisering. Bookmark de permalink .

25 reacties op De islamisering van Frankrijk in 2012

 1. E.J. Bron zegt:

  CHAPEAU Wachteres! Een klasse vertaling!! Hulde! 😉 😀

  Webmaster

  Like

 2. Richard zegt:

  Dus rellen, vechten, roven en stelen is de nieuwe “sereniteit”? Het is maar dat ik het weet.
  Wat een rapalje!

  Like

 3. peterselie1 zegt:

  Nederland beeft van angst voor de Islam, lees de reacties hierop die zijn ronduit schokkend te noemen, hoe argeloos, naief en tegendraads

  http://www.amsterdampost.nl/nederland-beeft-van-angst-voor-de-islam/

  Diverse West-Europese steden kennen al complete moslim vrijstaten waar de islamitische immigranten zich als bezetters gedragen. Velen zijn van mening dat de multiculturele samenleving en de integratiepolitiek zijn mislukt omdat het merendeel van de immigranten gewoon niet van plan is te integreren. Volgens de Duitse Bondskanselier Angela Merkel is de poging om van Duitsland een multiculturele samenleving te maken, mislukt.

  http://www.franklinterhorst.nl/Europa%20onder%20het%20zwaard%20van%20de%20islam.htm

  Like

 4. oogenhand zegt:

  Uiteraard zullen moslims ontkennen dat de Noord-Afrikaanse en West-Afrikaanse jongemannen moslims zijn. Echter, waarom laten moskeeën wèl Noord-Afrikaanse en West-Afrikaanse jongemannen zonder baard binnen maar geen Franse?
  Het zijn de moskeeën zèlf die het conflict tussen moslims en niet-moslims ethniseren. Dit neemt niet weg dat als Franse niet-moslims grip willen krijgen op het probleem talenkennis onontbeerlijk is.

  Like

 5. Ik heb zelf 42 gedichten afgeleverd aan een uitgeverij. Daar zitten hele scherpe teksten tussen over de islam en de ‘profeet’. Als die uitgeverij die gaat publiceren gaat volgens mij die uitgeverij ook in de fik, zoals de kantoren van Charlie Hebdo.

  Like

 6. jowitteroos zegt:

  Wachteres hartelijk dank voor het enorme vertaalwerk!!!!

  Like

 7. peterselie1 zegt:

  Wachteres goede vertaling,

  Als je dit stuk leest en je gaat de vergelijking trekken met Nederland, dat zit je onwillekeurig je vuisten te ballen tot witte-knokkels, het frustrerende aan de islamisatie van Nederland is dat de overheid, de politiek er alles aan bewerkstelligt om de islam te faciliteren, mijn inziens is de islamisatie van Europa besproken en akkoord bevonden op de vele geheime top ontmoetingen van de Eussr, en bewust op gang gebracht met doel Europa te destabiliseren en daardoor draconische maatregelen te gaan treffen tot doel het laatste beetje democratie om te ruilen voor een totalitair EU regime.

  Like

 8. Bedankt voor het vertalen, Wachteres! Goed artikel en zeker verhelderend!
  @Peterseli1: Je hebt helemaal gelijk. De ontwikkelingen in Nederland zijn alleen TEGEN de autochtonen gericht en speciaal VOOR de islamieten. Het is al vaker gezegd, denk ik, maar de enige die hier in Nederland discrimineert is de overheid met z’n geïslamiseerde vazallen!
  De EUSSR regelt het allemaal…. BAH!

  Like

 9. peterselie1 zegt:

  @Pieter Veenstra

  Tsa Pieter zoals de EUSSR regenten het voorstellen: weg met jullie! Dat neemt steeds duidelijkere vormen aan, de autochtone Nederlanders worden weggehoond, ook door die Argentijnse mevr. die het durfde te zeggen dat de Nederlanders geen identiteit bezitten, dit is gewoon een structurele haat campagne geworden zoals in de tijd van Lodewijk XVI August van Frankrijk die op een zomerse warme nacht niet de slaap kon vatten door het kikker gekwaak, toen zijn bedienden de opdracht gaf om alle kikkers te doden.

  M.v.g.

  Like

 10. Tom Hendrix zegt:

  @Peterselie 1 14.07. uur, dat klopt beste Peter. Het was gloeiende nog aan toe, het EP, parlement van Europa, wat ons ” DE RESOLUTIE VAN STRAATSBURG”, door de strot hebben geduwd. Deze vuile RODEN,LINKS-LIBERALEN en CHRISTEN-DEMOCRATEN hebben ons TOEN AL uitgeleverd aan hordes onaangepaste MUZELMANNEN! We zijn de laatste 40 jaar belazerd en bedonderd waar we bij stonden. Ik KOTS van onze POLITICI, met uitzondering van de PVV en de SGP!

  Like

 11. Wachteres zegt:

  En links blijft maar zeggen;”Ach, er zijn maar een paar”……

  De gevolgen van de instroom van de islam worden overal in Europa nog zoveel mogelijk verzwegen. Het is nog altijd:

  “Horen, zien en zwijgen” wat de islam betreft. Er is toch niets aan de hand?????

  Soeren Kern heeft gelijk, hier kunnen alleen maar kwaadaardige plannen achter zitten, ten nadele van het volk en in het voordeel van de ‘elite, DENKEN ZE.

  Like

 12. oogenhand zegt:

  Schelden, krijsen, schelden, krijsen. Wat te denken aan het verspreiden van Esperanto om de niet-Arabische stamtalen van de moslimmigranten op te lossen?

  Like

 13. Henk.V zegt:

  Hoe duidelijk wil men de veroveringstactieken van de islam eigenlijk beschreven zien?
  En gaat het in andere landen werkelijk anders? Spanje, Engeland, Zweden, bijvoorbeeld?
  Reken maar van niet.
  Wie dit verslag leest en denkt dat het in Nederland NIET zal (kunnen) gebeuren moet zich na laten kijken.
  Dit is wat de islam wil proberen. Dit is wat de islam zal uitproberen.
  Het is eigenlijk al lang begonnen en alle stappen die wij hier zien zijn gezet, ook in ons land, maar dan op kleinere schaal, minder opvallend, want er is één groot verschil nog: een partij die de neiging heeft een oogje in het zeil te houden.
  Uit dit verhaal stijgt de afschuwelijke stank van verrotte ziel van het Franse socialisme op.Die slaat ons met een mokerslag in het gezicht.
  Zo ruikt nu eerloosheid, onbeschaamde omkoperij, haat tegen de eigen cultuur, de schaamteloosheid van een politieke partij die met alle middelen de macht wil grijpen en die nooit weer wil loslaten.
  En voor wie het vergeet: wie weet wat in een mens of partij leeft moet de persoon of organisatie veel macht geven.!
  Dat is HET middel om te zien uit welk hout men is gesneden.
  De schoonzuster van de eertijds verdreven Zuid Vietnamese dictator Ngo Dinh Diem was uit op veel macht en van haar is de spreuk:

  “Macht is heerlijk, overmacht is overheerlijk!”
  En de socialisten in Frankrijk is zeer bezield van een geestesgesteldheid die gefixeerd is op macht die zal blijven.
  De gevaarlijkste vorm van macht.
  En daarin omhelst de socialistische geest een geestverwant, de islam. en tezamen degenereren ze verder tot puur nazisme.
  Wie zal dit gruwelijke duo moeten uitschakelen? Dat moet een wakker geworden volk doen en degenen die het volk bij de les moet brengen zijn WIJ..

  Like

 14. Anneke zegt:

  M’n hart huilt, m’n ziel schreeuwt voor bevrijding!!! “Daar gaan we dan met z’n allen, de GIF-adders overspoelen het Europese continent letterlijk…..” Hier waarschuwden velen al decennia lang voor, maar men moest de waffel gesloten houden.. Waarheid is jaren niet getolereerd in de westerse maatschappij. Nu is het westen letterlijk aan het rotten in de ‘fruitmand’.

  Like

 15. Jan zegt:

  Migranten wurgen Frankrijk
  Het lijkt er op dat Frankrijk zijn politiek drastisch gaat veranderen tegenover immigranten die weigeren te integreren en alleen aanwezig zijn om te parasiteren

  De staatssteun zal vanaf maart aanzienlijk afnemen en wel met 83% per persoon. Ook zij die terg gaan naar Afrika kunnen het vergeten rijk te worden van de oprotpremieDit gaat terug van 300 Euro naar 100 Euro voor een volwassene en van 50 Euro naar 30 Euro voor een kind.

  De voorzieningen voor een volwassen (wat heet) vertegenwoordiger van de hangmatcultuur krijgt nu nog €2000, dat wordt €500, een kind krijgt niet meer dan €200, was €1000
  Migrants strangle France alive
  http://english.pravda.ru/world/europe/28-12-2012/123334-migrants_france-0/

  Like

 16. Jan zegt:

  Iedere week anti-Christelijke aanvallen van moslims in Frankrijk. Vernielingen van kerken, beelden, graven, verstoringen van kerkdiensten, mishandelen en folteren van Christenen
  http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/europa/edgar-gaertner/jede-woche-antichristliche-attacken-in-frankreich.html;jsessionid=4E3E7C00B6A037D73386AC7B748D26A3

  Like

 17. Wachteres zegt:

  @ Jan

  ik geloof er niets van dat de verlagingen van de uitkeringen doorgaan.Er zal vast wel een reden gevonden worden om dat niet te hoeven doen.

  Hollande/de socialisten is/zijn namelijk afhankelijk van de moslimstemmen om aan de macht te blijven en die stemmen zullen ze echt niet laten schieten.

  Kortom: het zou mij erg verbazen als de voorstellen in daden worden omgezet…

  Like

 18. Tom Hendrix zegt:

  Alles overziende beste reageerders, kan ik met de beste wil van de wereld maar niet begrijpen, dat de RODEN in heel EUROPA nog zoveel stemmen krijgen. Hoe achterlijk is de europese bevolking nu.

  Like

 19. Jan zegt:

  Tom Hendrix zegt:
  4 januari 2013 om 19:11
  Linke glorifizieren den Islam wie dazumal Adolf Hitler. Sie sind seine wahren Nachfolger
  Beides – die Glorifizierung des Islam und Verteufelung des Christentums – haben sie mit Hitler und dessen nationalsozialistischer Ideologie gemeinsam. Damit stehen die linken international-sozialistischen Blätter um Spiegel, Stern, taz und Co in direkter Nachfolge zu ihren geschichtlichen Vorgängern, den ebenfalls linken national-sozialistischen Machthabern unter Hitler.
  http://michael-mannheimer.info/2012/12/31/unsere-linken-systemmedien-sind-voll-auf-hitlers-islamophilem-kurs/

  Like

 20. Hellen zegt:

  @ Tom
  Als men massaal op Le Penn had gestemd , ipv die linkse rooie dweil , had het er daar wel anders uitgezien denk ik .

  Like

 21. Trias Politica zegt:

  Zeer goed artikel. Follow the money indeed.

  Like

 22. Jan zegt:

  Trias Politica zegt:
  4 januari 2013 om 19:57

  Gaddafis Millionen: Vor französischem Gericht sollen fragwürdige Einzelheiten der Wahlkampffinanzierung Sarkozys zur Sprache kommen
  Einem französischen Gericht sollen in Kürze Beweise vorgelegt werden, nach denen der frühere Staatspräsident Nicolas Sarkozy mehr als 50 Mio. Dollar an Wahlkampfspenden vom gestürzten libyschen Machthaber Muammar al-Gaddafi erhalten haben soll.
  http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/europa/redaktion/gaddafis-millionen-vor-franzoesischem-gericht-sollen-fragwuerdige-einzelheiten-der-wahlkampffinanzi.html

  Like

 23. Tom Hendrix zegt:

  @Jan 19.31. uur, prima erbij gezet Jan. @ Hellen 19.35. uur, inderdaad Hellen, dan zag het er echt heel anders uit!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s