Een ongeëvenaard bedrog: Hoe onze politici steeds hebben gelogen over het ware doel van het Europese monster

Screenshot_17

(Door: Christopher Booker)

Veertig jaar geleden, in wat misschien wel de meest noodlottige politieke zet was die ooit door een Britse premier is gedaan, voerde Edward Heath ons naar wat toen de ‘gemeenschappelijke markt’ (Common Market) werd genoemd. Een dergelijke stap was nauwelijks ter sprake gekomen bij de vorige algemene verkiezingen en het Britse volk had zeer weinig of geen idee waar ze zich mee inliet, anders dan met een handelsovereenkomst die het gemakkelijker voor ons zou kunnen maken om onze goederen aan onze buren op het vaste land te verkopen.

Vier decennia later was het beeld onherkenbaar veranderd. We hebben gezien dat de zogenaamde gezellige organisatie waar we deel van uitmaakten stap voor stap transformeerde in een groot, opgeblazen bureaucratisch keizerrijk, dat  zijn verstikkende heerschappij aan meer dan 27 landen opdrong.

We hebben ook gezien dat het ondergedompeld werd in de meest verwoestende crisis in zijn geschiedenis – een crisis die het volledig over zichzelf heeft afgeroepen door zijn roekeloze droom waarin de landen van Europa samen in het keurslijf van de euro werden opgesloten.

In die 40 jaar zijn de Britten nog nooit gelukkig geweest als leden van deze organisatie. Te vaak zijn we uit de pas gelopen en stonden we zelfs verbitterd op gespannen voet met de anderen – zoals met onze weigering om deel te nemen aan die munteenheid.

Maar vandaag de dag, nu de landen die in de Europese Unie de dienst uitmaken, streven ze naar een ‘volledige politieke eenheid’, in een wanhopige poging om hun tot mislukking gedoemde euro te redden, kijken de Britten in angstige verbijstering naar dit opgezwollen politieke monster.

Politici van alle partijen praten klagend over de noodzaak voor ons om over een ​​’lossere relatie’ met de EU te onderhandelen, terwijl opiniepeilingen voortdurend laten zien dat een groeiende meerderheid er helemaal uit wil – een optie die zelfs David Cameron niet meer uitsluit.

Screenshot_16

Zelfs op het vasteland erkennen invloedrijke stemmen nu dat er iets heel belangrijks staat te gebeuren in Groot-Brittannië, terwijl ze suggereren dat ons misschien iets moet worden toegestaan ​wat nooit eerder is gebeurd – alleen een ‘geassocieerd lidmaatschap’ van de EU, waarmee we kunnen doorgaan om met haar handel te drijven, maar zonder haar politieke, de nationaliteiten overstijgende, structuur (suprastructuur).

Hoe zijn we tot een dergelijke stap gekomen? Laten we nu eens naar een ander historisch kruispunt kijken, dat op zijn eigen manier net zo noodlottig is als dat waar we in 1973 mee geconfronteerd werden?

Het echte probleem dat de Britten hebben gehad met het ‘Europese project’, zoals de insiders het noemen, is dat ze nooit echt de ware aard ervan hebben begrepen en wat het uiteindelijke doel ervan zou zijn.

De voornaamste reden hiervoor is dat onze politici het nooit goed aan ons hebben uitgelegd.

Wat dit zoveel erger maakt is dat degenen die er het meest enthousiast over waren, zoals Heath, heel goed wisten wat de echte bedoeling van ‘het project’ was – een plan om heel Europa samen te smeden in de ongeëvenaarde vorm van een superstaat.

Ze hebben er bewust voor gekozen om dit voor ons te verbergen, uit vrees dat onze ongerustheid over ons verlies van soevereiniteit zou voorkomen dat ze zouden mogen toetreden.

Tien jaar geleden schreef ik, samen met mijn co-auteur Richard North, een uitvoerig onderzochte geschiedenis van het ‘Europese project’. Ik had al jaren verslag gedaan over de ongelooflijke schade die het lidmaatschap van de EU toebracht aan de Britse manier van leven, door duizenden gekke richtlijnen en verordeningen, door de vernietiging van onze trotse visserijsector en door de ondermijning van onze landbouw, die tot 1973 de meest efficiënte in Europa was.

Het echte verhaal gaat, verrassend genoeg, terug tot de jaren 1920, toen een hoge ambtenaar van de Volkenbond, de Fransman Jean Monnet, als eerste begon te dromen over het bouwen aan een ‘Verenigde Staten van Europa’, waarbij hij richtlijnen aangaf die tientallen jaren later de Europese Unie, zoals die nu is, zouden vormgeven.

Screenshot_12

Na de Tweede Wereldoorlog bracht Monnet, tegen die tijd de op een na machtigste man van Frankrijk, het project ten slotte op gang. Hij wist dat er geen mogelijkheid was om een ​​dergelijk verbazingwekkend ambitieuze visie in een keer tot stand te brengen. Dus was zijn plan dat het geleidelijk moest worden opgebouwd, stukje bij beetje, zonder dat hij ooit openlijk verklaarde wat het uiteindelijke doel zou zijn.

In eerste instantie zou het project worden gepresenteerd als slechts een handelsovereenkomst, de ‘gemeenschappelijke markt’, die in 1957 werd opgericht door het Verdrag van Rome. Maar de essentie van dat verdrag was om kerninstituten te creëren, waarvan Monnet altijd de bedoeling had gehad dat die op zekere dag de ‘regering van Europa’ zouden vormen.

Het idee was dat er zou worden gewerkt aan een ‘steeds hechter wordende unie’.

Door elkaar opvolgende verdragen zouden er steeds meer bevoegdheden van de nationale overheden worden overgenomen, op basis van het heilige principe dat, zodra er bevoegdheid om wetten te maken werd overgedragen aan Brussel, die nooit meer kon worden teruggegeven.

Steeds meer landen zouden in het vangnet worden ondergebracht, totdat het project zijn uiteindelijke doel van een superstaat had bereikt, met een eigen president en parlement, een eigen munt en eigen strijdkrachten, een eigen vlag en volkslied – alle kenmerken van een volwaardige nationale staat.

Als het op die manier heimelijk in de loop van decennia zou zijn samengevoegd, zou dit nieuwe ‘land genaamd Europa’ eindelijk zijn plaats op het wereldtoneel innemen. Wat we het meest schokkend vonden toen wij onderzoek naar dit verhaal deden, was dat toen de leiders van Groot-Brittannië voor de eerste keer overwogen om zich bij het project aan te sluiten, zij volledig op de hoogte werden gebracht van deze verborgen agenda.

Zoals we kunnen zien in regeringsstukken en in andere documenten uit de vroege jaren zestig, werden premier Harold Macmillan en zijn ‘Minister voor Europa’, Edward Heath, volledig ingelicht over het geheime ‘imponerende plan’. Maar in juni 1961 kwam het kabinet formeel overeen dat het plan niet moest worden onthuld aan het Britse volk.

Screenshot_13

Of in de woorden van Macmillan: “Als men openlijk de politieke doelstellingen van het Verdrag van Rome zou toegeven, dan zouden er ‘public relations problemen’ opgeroepen worden die zo ‘groot’ waren dat zij geheim moesten blijven”. Het was van vitaal belang om alleen de economische voordelen voor Groot-Brittannië, als die zich aansloot, te benadrukken.

Zo zijn Macmillan en Heath betrokken geraakt bij medeplichtigheid aan hetzelfde web van bedrog dat het ‘project’ zelf voortdreef [dat is de reden waarom we ons boek ‘The Great Deception’(de grote misleiding) hebben genoemd].

Twee keer in de jaren zestig deed Groot-Brittannië mislukte pogingen om zich bij het project aan te sluiten – maar binnen enkele weken nadat Heath Downing Street in 1970 weer binnentrad, deed hij voor de derde keer een aanvraag bij Brussel. Nauwelijks waren de onderhandelingen begonnen of hij hoorde dat zijn toekomstige partners al de volgende stappen, hoe men tot een volledige integratie zou moeten komen, aan het bespreken waren: een gemeenschappelijke munt, de Europese strijdkrachten, een gemeenschappelijk buitenlands beleid.

Heath stuurde onmiddellijk een waarschuwing naar Brussel, waarin hij ervoor pleitte dat over dit alles gezwegen zou worden, omdat het misschien problemen zou oproepen bij de Britse kiezers.

Twee jaar lang werden de onderhandelingen voortgezet, terwijl Heath alles waarom hem werd gevraagd overhandigde; van het weggeven van de viswateren van Groot-Brittannië, de rijkste in de wereld, zodat die ‘een bron werden voor gemeenschappelijk Europees gebruik’, tot het verraad aan onze Commonwealth partners, door hun goederen uit te sluiten van wat voor velen de belangrijkste exportmarkt was geweest.

Tenslotte kreeg Heath waar hij op uit was: toegang tot de organisatie – hoewel hij nog steeds voorwendde dat de gemeenschappelijke markt weinig meer was dan een handelsovereenkomst.

Op de dag dat we ons aansloten zei hij op de televisie tegen het Britse volk dat elke vrees dat “we op de een of andere manier onze onafhankelijkheid en soevereiniteit zullen opgeven ‘volkomen ongegrond’ was”.

Dit was een bewuste leugen, omdat alleen hij en de hoogste ambtenaar van het Ministerie van Buitenlandse Zaken beter wisten; die had twee jaar eerder een geheim stuk geschreven over ‘Soevereiniteit’.

Dat stuk zette op een ijzingwekkende manier uiteen hoe de situatie er tegen het einde van de eeuw zou uitzien, voordat het Britse volk wakker zou worden en zou ontdekken hoeveel van zijn macht om zichzelf te besturen en zijn eigen wetten te maken was weggegeven – Tegen die tijd zou het te laat zijn.

Screenshot_11

Zo begon het sombere verhaal dat zich sindsdien is blijven ontvouwen. Al in de late jaren zeventig, toen de gemeenschappelijke markt veranderde in “De Europese Gemeenschap” werden we in Brussel steeds meer bekend als ‘de lastige partner’.

Toen kwam de vijf jaar durende strijd van mevrouw Thatcher om de korting op de Britse bijdrage aan de EU-begroting  te winnen, die dankzij de belachelijk kromme voorwaarden, die door Heath waren geaccepteerd, ons in 1985 tot de allergrootste contribuant aan de EU zouden hebben gemaakt. In 1986 kwam het verdrag dat de ‘Europese Akte’ werd genoemd, die niet alleen de interne markt instelde, maar ook aan Brussel allerlei andere bevoegdheden overdroeg, met inbegrip van milieuwetten die zouden leiden tot van alles; van de puinhoop die ontstond bij het inzamelen van ons afval tot het bouwen van duizenden gehate en nutteloze windturbines.

In 1990 inspireerde niets de vijandigheid onder haar Europese collega’s, die geleid werden door Jacques Delors, tegenover mevrouw Thatcher meer dan haar opstandig verzet tegen het Verdrag van Maastricht, dat ontworpen was om de Europese Unie te creëren, het ‘sociale hoofdstuk’ in te voeren en bovenal om de eenheidsmunt te lanceren.

Zodra hij haar verving, kondigde John Major zijn wens voor Groot-Brittannië aan om ‘in het hart van Europa’ te zijn en ondertekende hij het Verdrag van Maastricht (weliswaar met de ‘opt-outs’ die van vitaal belang zijn voor Groot-Brittannië met betrekking tot de gemeenschappelijke munt en het sociale hoofdstuk).

Maar zeven jaar later belandde hij meer op gespannen voet met zijn partners dan ooit tevoren, omdat ze hun wereldwijd geldende verbod oplegden op de uitvoer van alle Britse rundvleesproducten, vanwege de ‘gekke koeienziekte’ en stiekem probeerden ons onder het regime te brengen van het sociale hoofdstuk, waarbij zij gebruik maakten van regels over ‘gezondheid en veiligheid’. Ook legden ze hun plannen voor nog een ander op integratie gericht verdrag in Amsterdam neer.

Tony Blair wilde ook ‘in het hart van Europa’ zijn, toen de gemeenschappelijke munt naderbij kwam(waarbij hij zich graag zou hebben aangesloten) en hij meldde ons voor het sociale hoofdstuk met zijn schadelijke werktijdregels aan en voor twee andere verdragen in Amsterdam en Nice.

Maar ook hij vond het moeilijk om gelijke tred te houden met die niet aflatende drang naar een steeds hechtere unie, omdat die leidde tot zeven jaar van kronkelige onderhandelingen om ‘Een Grondwet voor Europa’ te creëren. Uiteindelijk werd die gesaboteerd door de kiezers in Frankrijk en Nederland, zodat het door bedrog naar binnen moest worden gesmokkeld als het Verdrag van Lissabon (dat onder meer de rechten van de mens in de EU opnam). Nauwelijks was de inkt van de ​​ondertekening van premier Gordon Brown onder dat verdrag droog of de EU werd ondergedompeld in de ergste crisis ooit rond de euro, die vandaag de dag over heel Zuid-Europa ellende verspreidt.

Screenshot_18

Zoals altijd is de reactie van de EU-leiders geweest om op te roepen tot nog ‘meer Europa’ en tot een nieuw verdrag om de leden van de eurozone te dwingen tot een ‘volledige politieke eenheid’.

Dit laat Groot-Brittannië nu nog duidelijker meer gemarginaliseerd dan ooit en veroordeeld om aan de rand van een organisatie te blijven, waarvan veel leden nu maar al te blij zouden zijn als we zouden opstappen.

Dit vernederende vooruitzicht heeft ervoor gezorgd dat onze politici als verbijsterde schapen rond rennen en ze blaten ondertussen over de noodzaak van Groot-Brittannië om over een ‘losse rerelatie’ met de EU te onderhandelen, om terug te keren naar die handelsovereenkomst waarvan we 40 jaar geleden dachten dat we die binnengingen.

Verbazingwekkend genoeg wordt die nu zelfs opnieuw als een mogelijkheid overgenomen door de invloedrijke stemmen in Europa zelf – hoewel de meest fundamentele regel van de organisatie waarvan we toen lid waren geworden was dat, zodra bevoegdheden worden overgegeven aan Brussel, die nooit meer kunnen worden teruggegeven.

Omdat David Cameron zich voorbereidt om heel binnenkort die ‘zeer belangrijke toespraak over Europa’ te houden, zoals hij ons heeft beloofd, is het beste wat hij zou kunnen doen om na te denken over de slimste woorden die ooit zijn uitgesproken over Groot-Brittannië en Europa door een minister-president. In 1973, toen zij junior lid was van het kabinet Heath, maakte Margaret Thatcher alleen maar goedkeurende geluiden over hoe geweldig het was voor Groot-Brittannië om zich bij deze organisatie aan te sluiten.

Eenmaal aan het bewind maakte zij een pijnlijke leerontwikkeling door, toen ze van binnenuit precies zag hoe het spel er echt uitzag en hoe meedogenloos het gespeeld werd. Ze werd in 1990 door een alliantie van eurofielen in haar partij en hun bondgenoten in Brussel ten val gebracht, want ze was de laatste echte hindernis voor hun Verdrag van Maastricht.

Wat hen echt overstuur maakte was dat ze hun ware agenda had doorzien en de rampzalige koers die zij hadden uitgestippeld.

Nu zelfs Jacques Delors, de belangrijkste architect van Maastricht, suggereert dat het misschien wel het beste voor Groot-Brittannië is om de EU te verlaten, zou de heer Cameron even moeten stilstaan ​​bij een passage uit haar laatste boek: ‘Staatsmanschap’.

“Dat aan zo’n onnodig en irrationeel project als de bouw van een Europese superstaat ooit werd begonnen”, schreef Lady Thatcher, “zal in de komende jaren wellicht de grootste dwaasheid van de moderne tijd blijken te zijn. En dat Groot-Brittannië. . . er ooit deel van is geworden, zal als een politieke fout van de eerste orde aan de dag treden”.

Als de heer Cameron werkelijk uit naam van het Britse volk en over de toekomst van ons land wil spreken, dan moet hij deze profetische woorden in gedachten houden.

Screenshot_14

Bron:

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2255506/Monumental-deceit-How-politicians-lied-lied-true-purpose-European-behemoth.html

Auteur: Christopher Brooker

Vertaald uit het Engels door:

Wachteres & Henk V.

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in EU, Groot-Brittannië. Bookmark de permalink .

36 reacties op Een ongeëvenaard bedrog: Hoe onze politici steeds hebben gelogen over het ware doel van het Europese monster

 1. jowitteroos zegt:

  Wow, wat een vertaalwerk…….dank Henk en Wachteres voor dit enorme werk.

  Wanneer wordt Nederland wakker en staan Politici op om ons, het volk, “de waarheid” te vertellen.
  Ze hebben hun monden altijd vol over sociaal, eerlijk etc etc..maar ondertussen……….

  Like

 2. Tom Hendrix zegt:

  Wachteres en Henk V, hulde voor deze vertaling. Het ergste vind ik nog, dat men de europese burger vanaf het begin, onwetend heeft gehouden over de ware bedoelingen van dit europees gedrocht. Ook ik meende tientallen jaren lang, dat we met de EEG een goede samenwerking hadden waar iedereen in Europa voordeel van zou hebben. Het is een grof schandaal, op wat voor stiekeme wijze wij ons hebben laten belazeren, het einddoel was dus niet een goed functionerende EEG- handels-unie- maar vanaf het begin heeft men dus bewust gestreefd naar een superstaat- iets wat Adolf Hitler- ook nastreefde. In wezen is deze hele EU een fascistische organisatie, welk in zijn aard even verwerpelijk is als de vroegere communistische USSR. Ik hoop dat de zaak in elkaar klapt, weg met de eurofiele fascisten!

  Like

 3. Piet Klont zegt:

  De IJzeren dame voorzag het Europese IJzeren gordijn waarachter we nu bijna zitten opgesloten.
  Hear, hear, but too late.

  Like

 4. M.A.L. Sion zegt:

  Al is de leugen nog zo snel (stiekum)
  De waarheid achterhaalt haar wel.

  Op alle vlakken in de samenleving wordt er gegraaid. Meer dan twee en half duizend (semi-)ambtenaren (dienaren van het volk !!!) die meer verdienen dan de balkenendenorm. De personeelsbopbouw, zowel bij (semi-)overheid als bij de overige ondernemingen en instellingen is pyramidaal. Dat houdt in dat er zich onder deze groot-verdieners een grote laag van duizenden mensen zit die (net) onder die norm zit maar ook (veel te) veel verdienen. Hun beloning is procentueel gerelateerd aan de top. Iedereen kijkt omhoog en wil zo dicht mogelijk bij zijn/haar superieur zitten. Het is dus niet zo dat de basis bepalend is en dat men meer kan verdienen als men beter presteert door meer, belangrijker, leidinggevend of op andere wijze onderscheidend werk te verrichten. Niet presteren is de norm maar men hangt aan de groot-graaier. Deze onzinnige instelling maakt het concurrentiestelsel op micro- en op macroniveau kapot en verhindert dat we op een gezonde manier een crisis kunnen overwinnen.
  Hier en daar komt men in de knoei en worden mensen ontslagen of moet men met minder beloning genoegen nemen. Het is typerend dat dan de laag-betaalden het eerste eruit vliegen, terwijl de grootste loonkostenpost zit aan de bovenkant van de pyramide. Die houden zich aan elkaar vast en leveren niets in!
  De mentaliteit op dit gebied is in de zuidelijke landen van Europa nog erger verrot dan in de noordelijke helft van Europa. Men kan er nog minder maat houden,.Daar heeft het de overheidskassen al aangetast en nu moeten de hardwerkende Noordelingen gaan bloeden voor de graaiende zuiderlingen. Tel uit je winst.
  Hier is door Geert Wilders al keer op keer voor gewaarschuwd maar het domme Nederlandse volk koos voor de volksverlakkers van VVD en PvdA, die de graaiers de hand boven het hoofd houden en de rekening presenteren aan de mensen aan de basis.
  Het is de hoogste tijd dat we massaal aan de coalitiepartijen laten merken dat ze een verkeerd beleid voeren. Hoe eerder ze opstappen hoe eerder we het kiezen nog eens over kunnen doen en dan met meer verstand,.Dat in de opiniepeilingen de PVV nu de grootste partij is lijkt er op te wijzen dat het volk het door begint te krijgen.

  Like

 5. vederso zegt:

  @ Wachteres en Henk V. Geweldig, en wat een klus!

  Like

 6. Wachteres zegt:

  Bedankt voor de tip, Vederso!

  Like

 7. Henk.V zegt:

  Dit stuk kan een sleutelrol spelen in de discussie die in ons land (en eigenlijk alle landen!!) over het lidmaatschap van de EU MOET worden gevoerd.

  De geschiedenis over de toetreding van Groot Brittannië tot “Europa” staat model voor alle toelatingsprocessen en het daarna gevoerde beleid van versluiering, misleiding, financiële en sociale uitmergeling, sluipende machtsovername, demografische bevolkingsverandering door middel van een geplande instroom van niet-westerse etniciteiten en hun religie.
  Alle oorspronkelijke bevolkingen zijn regelrecht bedrogen door lieden die echt wel wisten waaraan ze hun goedkeuring gaven en niettemin vonden die de belangen van dit Euro project van hogere waarde dan het opkomen voor eigen volk!
  We zijn dus voorgelogen,financieel geruïneerd,, beroofd van alles wat van onszelf was en vreemdelingen is het gegund zich te gedragen of dit alles wat van ons was hen rechtens toebehoorde.
  Iedereen die Europa bejubelt en ons wil uitleveren aan dat misdadige gedrocht en alles wat dat van plan is ,die maakt zich schuldig aan een buitensporig misdrijf: genocide op termijn.

  Iedereen die van de Europese plannen weet en ze volledig ten uitvoer gebracht wil zien beschouw ik als een misdadiger, op welke positie die zich ook moge bevinden, want wij worden gemaakt tot vreemdelingen in eigen land en alles wordt ons ontstolen.

  Dit is geen bombastisch gebral, maar de pikzwarte realiteit!
  En daartegen MOET het volk dat hiervan het slachtoffer wordt ,zich gaan verzetten indien men tenminste nog een gevoel van eigenwaarde bezit.

  Op dit ogenblik wordt aan het twijfelachtige duo Marx Rutte en Diederik Samsom voor hun hondstrouwe dienstbaarheid aan Europa ”beloond”. Aan ons land de eer wordt gegund dat ”wij” een Nederlands persoon op een belangrijke Europese post mogen zien.
  Sta mij toe dat ik bijna onder een enorm gevoel van dankbaarheid bezwijk, want
  Jeroen Dijsselbloem (PvdA) mag de Luxemburger Juncker opvolgen!!.
  zie link http://www.nrc.nl/nieuws/2013/01/08/dijsselbloem-wordt-voorzitter-eurogroep/
  Wel, als dat niet leidt tot meer slaafsheid richting Europa…..
  Bedankt ,PvdA.
  Bedankt, VVD!
  Laat ik het maar eufemistisch zeggen: Deze man loopt niet over van empathisch vermogen!
  Maak je borst maar nat.
  Mocht de PVV tijdens het internet bezoek aan de site van Bert het artikel over Groot Brittannië lezen,( PLUS de reacties graag!), voel je dan aangesproken door wat jullie hier lezen over de schandelijke zaken die hebben plaatsgevonden en die maar doorgaan EN KOM VOOR DE VERANDERING EENS OP GROTE SCHAAL IN AKTIE. Maak politieke en publicitaire stennis bij het leven!!
  Onderzoek bovendien op welke manier ons land gebruik kan maken van de informatie die handelt over het recht tot uittreden uit deze organisatie die een verstikkende dwangbuis blijkt te zijn;

  http://maxius.nl/verdrag-betreffende-de-europese-unie-maastricht-07-02-1992/artikel50

  WANT DEZE SITUATIE WILLEN WIJ NIET LANGER.

  Like

 8. Bob Fleumer zegt:

  Ik hoop dat de Britten de moed hebben verdragen OP te zeggen, ze moeten niet meer met Brussel onderhandelen want dan zitten ze al in een underdog positie.
  Elk verdrag wat de Britse soevereiniteit in de weg staat OPZEGGEN, het roer weer in eigen hand nemen. Hopelijk komen de Britten tot het inzicht dat zij wederom Europa kunnen redden van een deze maal administratieve bezettingsmacht. Hopelijk neem het laffe ploegje in Nederland hier een voorbeeld aan! Mensen wat zou het een opluchting zijn als die criminelen in Brussel het nakijken hebben!

  Like

 9. peterselie1 zegt:

  @Bob Fleumer

  Tsa Bob wat jij in je reactie op deze topic stelt, dat geldt ook voor Nederland, wij hebben zeggen en schrijven een handje vol politici van de PVV die alleen staan en het gigantische probleem durven te benoemen, maar zij zijn helaas op 12 september vorig jaar in de steek gelaten, gedreven door angst dat de communistische SP de dienst ging uitmaken, helaas zijn de crypto communisten en de neoliberalen de aan het roer van Nederland staan, en de oplossingen waar de VVD mee aankomt moet je niet veel verwachten, die zijn alleen bezig het bedrijfsleven te faciliteren met allerlei douceurtjes.

  Like

 10. Wachteres zegt:

  “He who passively accepts evil is as much involved in it as he who helps to perpetrate it.

  He who accepts evil without protesting against it is really cooperating with it”.

  Martin Luther King Jnr

  Like

 11. peterselie1 zegt:

  @Wachteres

  Daar heb je helemaal gelijk in, het citaat van Martin Luther King Jnr geldt in het heden ook, voel mij machteloos wanneer zo een citaat aan gehaald wordt.

  Like

 12. Wederom met ontzetting geslagen… prima vertaling Wachteres, Henk V!
  Ik heb jouw reactie en het volledige artikel doorgestuurd aan Geert Wilders en Martin Bosma
  en uiteraard op mijn FB pagina gezet….

  Vinden jullie mij héél erg negatief als ik zeg dat t me zwaarder en zwaarder om t hart wordt?
  IS hier nog wel uit te komen… en dan hebben wij t andere grote gevaar de islamisering hier niet eens nog bij betrokken…

  Like

 13. Wachteres zegt:

  @ Scarlatti Bombatti

  Ik begrijp precies hoe je je voelt. Ik denk dat de meesten van ons dat wel begrijpen.

  Het enige wat we kunnen doen is, ieder op onze eigen manier, tegen het kwaad ingaan.

  En blijven hopen op een goede afloop. Als we niets doen, gebeurt er niets, zo simpel is het.

  De wal keert het schip niet vanzelf, daar moet iets voor gebeuren.

  Like

 14. Martha zegt:

  Well done, Wachteres en Henk!

  Ik heb dezelfde gevoelens als Scarlatti.
  We zitten in de val en zijn ons ervan bewust, dat de overheid haar burgers nergens meer tegen beschermt. Alleen maar belasting betalen tot onze dood. Is het niet ten hemel schreiend?
  Ik hoop dat de Britten en de Finnen, de EU gaan verlaten. Dat zal een enorme rotzooi geven, maar dat hebben wij er wel voor over. De Nederlandse burgers hebben wel meer puin geruimd!

  @Scarlatti, u hebt een openbare facebook-pagina. Is dat niet een beetje link?
  Ik kan zomaar reageren bij u, terwijl wij geen “vriendjes” zijn.
  Wij leven in een buitengewoon vreemde tijd en u kunt niet voorzichtig genoeg zijn.
  Ik heb een verborgen pagina, alleen toegankelijk voor mijn vrienden en familie.
  Misschien een optie voor u?

  Like

 15. Net gezien dat de mail gelezen is door respectievelijk Geert Wilders om 22.44uur, zowel als door Martin Bosma 22.43 uur…
  nu maar weer hopen dat ‘wij’ het gaan merken dat door de PVV vol op het orgel gegaan wordt!

  Like

 16. Wachteres zegt:

  P.S.: Mijn bovenstaande opmerking is ook voor peterselie1 bedoeld.

  Like

 17. treintrien zegt:

  @Wachteres en Henk V:
  uitstekende keuze weer.Ik kijk nog wel eens op de site maar deze had ik even gemist. Ik wist ook niet van het bestaan van een biografie van mevrouw thatcher, maar nu ga ik wel even op zoek. Zo actueel ook weer met de Falklands en zo. 😉
  En nu moet ik ook weer denken aan Adrian Mole, van Sue Townsend. Dat moet Wachteres iets zeggen, want u was lerares engels geweest, toch? Want ik ben heel bang dat ik zonder Adrian nooit van die hele Falklands had gehoord 😉 Twee voor de leeslijst, die komt nooit leeg zo 😉

  @Scarlatti:
  Er is geen wolk zo zwart of de zon zit er achter 🙂

  Wij leven in interessante tijden en de meesten hier zijn wijs of streetwise genoeg om te zien waar we op afstevenen. Als ik het zwart zie dan zie ik ook dat we het nooit meer zo goed gaan krijgen als nu, financieel gezien. Op heel veel andere vlakken denk ik dat we veel te winnen hebben. We worden weer wat afhankelijker van elkaar, dat kun je slecht vinden. Zoals het nu gaat, met ieder zijn eigen wereldje, die doorgeslagen individualisering, is ook niet bepaald een heilzame weg.
  De geschiedenis is een soort pendule, tikje vooruit, tikje terug.

  Zoals JC zei: elk nadeel heb zijn voordeel 😉 In het kort.

  Like

 18. Jan zegt:

  @Tom Hendrix zegt:
  8 januari 2013 om 18:44

  Les 1 van Alinsky’s Rules for Radicals: Lieg, zodat chaos ontstaat. In Brussel zit hetzelfde volk als in Amerika,de nihilisten van 68/70: leninisten, trotskisten. Als je dat voor ogen houdt hoef je je nergens over te verwonderen of te verbazen.

  David Horowitz: Radicals: Portraits of a Destructive Passion
  Bespreking:
  http://www.americanthinker.com/2012/10/radicals_portraits_of_a_destructive_passion_david_horowitz.html

  Een van de vrienden van Obama, de krankzinnige Cornell West, would be intellectueel:

  Like

 19. Wachteres zegt:

  @ Treintrien

  Ik kom jou regelmatig wel ergens tegen; dank voor je betrokken reactie.

  Er is een groot verschil met het verleden, maar dat zul jij ook wel weten, onze wereld en vooral de wereld van onze kinderen, zal op een huiveringwekkende manier veranderen.

  De cultuur en de maatschappij die wij en onze voorouders opgebouwd hebben, verdwijnt beetje bij beetje en we gaan terug naar de voor- middeleeuwen, als hier niets tegen ondernomen wordt.

  Een grotere misdaad, want dit gebeurt bewust en zal uiteindelijk voor het heel Westelijk halfrond gelden, is er denk ik niet in de geschiedenis die wij kennen.

  Henk V. is trouwens ook leraar Engels geweest vandaar dat we op deze manier kunnen samenwerken.

  @ Martha, het is voor ons erg rustgevend als we jou weer tegenkomen. Als je een tijdje niet reageert dan denk ik: ‘Er zal toch niet iets met haar aan de hand zijn’?

  Like

 20. @Wachteres en Henk V.: Bedankt voor het vertalen. Het moet een hele klus zijn

  Dit hele EU gebeuren gaat ons veel meer kosten (op alle fronten) dan ons lief is. Het wordt de hoogste tijd dat de ogen van velen moeten worden geopend.

  Ik kan er alleen nog steeds niet bij wat er eigenlijk gebeurd is op 12-09-2012. Het ruikt steeds meer naar verkiezingsfraude en manipulatie. We stevenen onder andere dankzij Balkenende en al die andere eurofielen rechtstreeks af op een afgrond waaruit we, als we er uiteindelijk over de rand tuimelen, er slechts met heel fijn offers weer uit zouden kunnen krabbelen. Maar gezien de situatie wordt dat een hele zware job. Men probeert ons aan alle kanten kaal te plukken en uit te buiten. Wanneer dit niet gestopt wordt zullen we weer terug zijn in de middeleeuwen met duidelijke begrippen als slaven, horigen, lijfeigenen en de landheren. Slaafse tijden zullen opnieuw aanbreken en de armoede zal nog veel erger worden.

  Het is genoeg geweest! Wij moeten uit de EU en de enigen die daar nog iets serieus mee doen is de PVV.

  @Scarlatti Bombatti: Bedankt voor de heads-up. Klasse!

  Like

 21. louis-portugal zegt:

  Idd. eerst Wachteres en Henk V. bedanken voor het geweldige informatieve werkstuk.
  Ik zie Gorbatsjov nog staan die na een bezoek aan Europa opmerkte dat hij niet begreep dat nu ze in Rusland eindelijk van dat communistische systeem af waren men in Europa begon met zo´n nieuw systeem.
  Ook in Portugal wordt gekort bij de arme sloeber tot en met vooral de middenklasse.
  Degenen die echt geprofiteerd hebben van de EU blijven biuten schot.

  Like

 22. Wachteres zegt:

  http://www.dagelijksestandaard.nl/2013/01/negeren-marokkanenprobleem-is-onverantwoordelijk

  Het is duidelijk dat onze ‘elite’ in elk opzicht zich wenst te gedragen, zoals zij al jaren doen:

  Ze willen NIET HOREN, NIET ZIEN en ze ZWIJGEN als ze zouden moeten spreken in het belang van het volk waarvoor zij zich verantwoordelijk hebben gesteld!

  Een geweten hebben ze ook niet, dat blijkt, anders zouden zij hun vette salaris niet meer in ontvangst willen/durven nemen.

  Als het aan mij lag dan kreeg dit tuig GEEN CENT van mijn pensioen, omdat ik niet wens bij te dragen aan het monster EU.

  Van mijn geld, dat ik met hard werken heb verdiend, gaat, wat mij betreft, NIETS naar Europa … eh …. ik bedoel naar de banken.

  In elk opzicht word ik gedwongen aan iets mee te werken waar ik ABSOLUUT NIET achter sta!

  Zelfs financieel worden we uitgekleed. Net als in de communistische landen het geval was, blijft de elite heel goed voor zichzelf zorgen.

  Like

 23. Tom Hendrix zegt:

  @Louis-Portugal 10.20. uur, dat klopt helemaal Louis. En het ergste is, dat deze hele RODE EUSSR een kindje was van Helmut Kohl en Francois Mitterand. Deze “heren”, hebben dat erdoor geduwd op de top van Maastricht in 1992. En de politici die zeggen dat we er niet vanaf kunnen liegen, in artikel 50 van het Verdrag van Maastricht, is deze mogelijkheid WEL opgenomen.

  Like

 24. Ja, de EU is gewoon USSR 2.0.

  Like

 25. Martha zegt:

  @Wachteres

  Dank voor jullie lieve bezorgdheid.
  Nee, er is niets aan de hand, nou ja….er is natuurlijk van alles aan de hand, maar dat zijn
  dezelfde zorgen, die ik met jullie deel.

  Ik lees de site van E.J. elke dag en heb bewondering voor de niet aflatende stroom van
  reacties, die elk onderwerp teweegbrengt.
  Ik kan ’t niet meer, na jaren reageren ontbreken mij de woorden, ik zie dan de hopeloosheid
  en de zinloosheid van ’t steeds ingaan op wat voor onderwerp dan ook.

  Zolang de regering met haar ministers de belangen van de eigen burgers niet voorop
  stelt bij besluitvorming met betrekking tot immigratie en dat verdoemde €Europa zie ik
  het somber in.

  Dan kunnen wij schrijven wat wij willen en onze (wan)hoop op Wilders vestigen, het zal niets uithalen.

  Maar……de informatie hier blijft interessant en is onontbeerlijk.

  Ik geef het origineel van een artikel weleens door op mijn facebookpagina.
  Niemand reageert.

  De burger leeft nog steeds in welvaart en heeft de ogen potdicht voor alles wat
  op ons afkomt.

  Zo staan de zaken!

  (Volgende keer vrolijker, misschien een muziekje) 🙂

  Like

 26. BertG. zegt:

  @Martha, Nou daar komt ie dan.

  Like

 27. BertG. zegt:

  Nog eentje dan. Tender Surrender

  Like

 28. Wachteres zegt:

  @ Martha, ik weet precies hoe jij je voelt.

  Als ik alleen moest reageren had ik misschien de pijp al aan Maarten gegeven. (Ik weet trouwens niet of de Maarten die wij kennen wel rookt 😉 )

  Gelukkig ben ik begonnen met vertalen, wat mij dwingt om mijn gedachten daarop te richten.

  IK heb dan ook grote bewondering voor de mensen die hier dag in dag uit hun gedachten op papier blijven zetten.

  Zonder hen zou de site van E.J niet zo stimulerend zijn, vooral voor ‘anderen’, om hier te komen.

  Hun mening doet ertoe, dat blijkt wel!

  Like

 29. treintrien zegt:

  @ Jan 08:58:

  In dit licht is deze theorie erg intereassant:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Cloward%E2%80%93Piven_strategy

  Als ik het goed begrijp heeft Hillary les gehad van deze twee.
  Obama heeft les gegeven óver deze twee.

  Deze lui weten precies waar ze mee bezig zijn!

  Like

 30. Tistochwat zegt:

  @ Martha om 13:22

  Ik herken uw gevoel van machteloosheid en moedeloosheid…
  Laten we met zijn allen hopen dat Geert Wilders niet wordt vermoord, want dat zou een complete ramp zijn! Er is niemand anders die voor de belangen van de burgers hier opkomt.
  Er is niemand anders die ons wil redden uit de klauwen van de monsers die ons in hun greep houden…
  Vaak associeer ik de situatie in dit land met onderstaand nummer:
  ‘The Final Countdown’ (van ‘Europe’…)

  Like

 31. Martha zegt:

  Bedankt voor de muziekjes en opbeurende woorden.

  We zullen doorgaan:

  Like

 32. Wachteres zegt:

  Pastorale – Ramses Shaffy en Liesbeth List

  Like

 33. Pingback: DE ZELFDESTRUCTIE VAN HET VOLK! | eunmask

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s