VIDEO: Kerstinterview met Sabatina James

Screenshot_18

Elisabeth Sabaditsch-Wolf en Sabatina James discussiëren over hoe de Organisatie van Islamitische Coöperatie, het OIC, niet bijdraagt aan de mensenrechten van niet-moslims, maar een superieure standaard voor moslims en zodoende een omgeving  voor vervolging van christenen creëren.

In veel lidstaten van het OIC worden niet-moslims vaak vervolgd en ondanks dat besteedt het OIC wel veel tijd aan het opvoeden van Westerse landen over religieuze tolerantie. Zij is aan het lobbyen geweest voor een wereldwijde wet die godslastering verbiedt en heeft zo met succes  het Westen betrokken bij de mensenrechten filosofie van landen als Pakistan.

UNHRC resolutie 16/18, die het OIC wil doordrukken, zegt dat zij discriminatie op basis van religie en geloof onderuit wil halen. Als dat is wat zij werkelijk wil bewerkstelligen dan moet ze daar maar in haar eigen landen mee beginnen en niet bij de U.N. Het OIC weet duidelijk niet wat religieuze tolerantie betekent!

Door het toekennen van de eisen van het OIC worden de mensenrechten door Westerse regeringen op het gelijk niveau gebracht als van een land als Pakistan, de gevolgen van die toekenning zullen resulteren in een schandelijk behandeling van niet-moslims in Westerse landen, net zoals in Pakistan.

Dit is absoluut onacceptabel. Door akkoord te gaan met de eisen van OIC verplichten ze Westerse regeringen tot de wijze waarop niet-moslims behandeld dienen te worden zoals in de OIC- lidstaten. In de volgende video legt Sabatina James het lot van de christenen in Pakistan uit.

Sabatina James, een ex-moslima uit Pakistan, legt de zeer dreigende situatie uit van de gevolgen zowel in Pakistan als elders wanneer men de islam niet als religie accepteert, maar het christelijk geloof in Jezus omdat die meer humaan is. Een mensenrechtenramp, meestal genegeerd door onze regeringen.

 

Elisabeth: Sabatina, hartelijk welkom in Wenen. Ik ben heel blij dat je er bent. Je bent hier naartoe gekomen vanwege de verjaardag  van de mensenrechtendeclaratie. En hier zijn we bij elkaar gekomen om te praten over de universele verklaring van de rechten van de mens, die is aangenomen door VN in 1948. Je bent hier in Wenen om de mensen te informeren over het lot van christenen wereldwijd die vanwege hun geloof vervolgd worden en speciaal over de situatie in Pakistan. Ik vraag je een beetje te vertellen over de inhoud en hoe de situatie is.

Sabatina: Allereerst  wil ik het hebben over Asia Bibi, een Pakistaanse christen die op een fruitboerderij werkt, emmers water voor de medearbeiders moest halen. Toen ze water wilde geven, weigerde een moslima het water te drinken, omdat het door een christen was ingeschonken en dus onrein was. Vervolgens werd Asia gevraagd om van haar christelijke geloof af te stappen. Dat wilde ze niet en ze is toen in elkaar geslagen, naar de politie gebracht en op 8 november 2010 ter dood veroordeeld vanwege het beledigen van de islam en godslastering.

Elisabeth: Betekent dit dat ze nu in de gevangenis zit?

Sabatina: Ze zit nu 2 jaar in de gevangenis, ze is getrouwd en heeft 5 kinderen…..

Elisabeth: Kerstmis komt eraan…..

Sabatina: Precies, terwijl wij hier in Oostenrijk, in Duitsland kerstfeest vieren zit zij in de gevangenis zoals vele anderen. Ik denk dat het belangrijk is dat we hen hier in het Westen laten weten dat we ze niet vergeten zijn. Het is ook heel belangrijk het Westen te laten weten wat een godslasteringwet veroorzaakt.

Elisabeth: Ja,  dat wilde ik je net vragen. Hoe is dit mogelijk? Wat is dat voor een wet in Pakistan die zomaar burgers die christen zijn kan oppakken, veroordelen en in de gevangenis kan zetten? Hoe is dat mogelijk?

Sabatina: De godslasteringwet is gecodificeerd opgeschreven in paragraaf 295 ABC. Volgens die wet kan iedereen die op welke wijze dan ook kritiek uit op de islam, de profeet Mohammed en op de koran in de gevangenis terechtkomen en/of ter door veroordeeld worden. Pakistan doet dit natuurlijk omdat het weet dat het onder internationale toezicht staat. Het is interessant dat veel mensen die in de gevangenis belanden vanwege godslastering daar dood gaan en dat zie je ook in Iran gebeuren, omdat zij geen medicijnen krijgen als ze ziek zijn. In Eritrea is onlangs een christen in de gevangenis omgekomen. Officieel hoeven ze dan niet te zeggen dat de persoon is vermoord, terwijl dit wel zo is omdat zij geweigerd hebben medicijnen te geven.

Een ander voorbeeld: men heeft een 80-jarige man in Pakistan doodgeslagen, omdat zijn zoon verliefd was geworden op een islamitisch meisje en ermee weg was gelopen. Dat keurden de ouders van dat meisje niet goed en ze hebben de vader van de jongen overgedragen aan de politie. De vader is uiteindelijk doodgeslagen door de politie. Dit soort zaken hoor je nooit in de media.

Elisabeth: Maar maakt deel uit van het dagelijks leven..

Sabatina: Ja.

Elisabeth: Maar ik wil je toch vragen, en dit is een heel belangrijk vraag:  er is veel haat in deze mensen heb je verteld, die de christenen slaan en in de gevangenis gooien. Waar komt die haat  naar christenen toe vandaan, vooral in islamitische landen, maar helaas inmiddels ook bij de moslims in Europa? Waar komt die haat vandaan, waar vinden we die haat?

Sabatina: In het leven van de profeet Mohammed, want die heeft de haat jegens christenen gepreekt. Dat is het probleem. Profeet Mohammed begon eerst met het prediken van de islam vanuit de vriendelijke soera´s vanuit Mekka  in de koran. Mohammed had toen nog de hoop dat christenen en Joden hem als de laatste profeet in de geschiedenis zouden accepteren. Maar zowel de Joden als de christenen accepteerden hem niet als de boodschapper van God. Toen is de grote vervolging gekomen, waarbij de joodse stam Banu Quraiza werd gedood. Mohammed onthoofdde vele, vele Joden. Net zoals vandaag de dag. Je doet wat de profeet Mohammed deed, hij is het grootste morele voorbeeld en je moet hem precies nadoen, want er is geen groter rolmodel/voorbeeld dan hij.

Elisabeth: “Al Insan Al Kamil” , zegt de koran, als ik het me goed herinner.

Sabatina: Precies, om die reden is  Mohammed altijd als rolmodel /voorbeeld gezien en dat voorbeeld laat zien dat Mohammed Joden doodt, christenen vervolgt en de drie-eenheid beschouwt als verzonnen en niet gelooft. Ik ben van mening dat de status van de Joden en christenen heel duidelijk is uitgelegd in de koran, bijvoorbeeld in soera 9:29, die duidelijk maakt dat we tegen Joden en christenen moeten vechten totdat ze zich gematigd voelen. Wat ik interessant vind, is dat altijd de lieve/goede soera´s, bijvoorbeeld soera 2:56 worden aangehaald zolang de moslims nog in de minderheid zijn, maar nooit als ze in de meerderheid zijn!

Elisabeth: Hoe luidt die soera?

Sabatina: Soera 2:56 – “Er is geen dwang in religie.”

Elisabeth: Sabatina, je hebt islam verlaten en bent christen, een katholiek, geworden. Wat zou jou gebeuren als je in Pakistan was? Zou men dat, ook al zijn ze er ongelukkig mee, tandenknarsend accepteren of zouden je problemen groter zijn?

Sabatina: Ik geloof dat een van mijn familieleden me zou vermoorden, dat is het eerste taboe. Het zou zelfs niet eens aan de staat gemeld worden. Maar stel dat mijn familie dit niet zou doen, dan zou ik in Pakistan gearresteerd worden en in de gevangenis zitten, omdat ik een grote zonde heb begaan. Volgens het shariarecht hoort een vrouw dan voor het leven de gevangenis in te gaan totdat ze zich bekeert tot islam. Ze maken de omstandigheden zodanig dat de vrouw onder die druk terugkeert tot islam. Dat is het doel van de levenslange gevangenisstraf. Mannen zouden de doodstraf krijgen voor het behoud van de profeet Mohammed; wie van religie verandert, dood hem. Dit alles staat in de sharia. Het is heel belangrijk te weten dat de islamitische groepen zich hiervan distantiëren.

Elisabeth: Wat is jouw mening over het feit dat sommige mensen zeggen dat er geen verschil is in christendom en islam en dat we allemaal afstammen van Abraham? Waar zie jij het verschil tussen christendom en islam? Je hebt in beide geloven geleefd en je leeft nu in de christelijke wereld  en hebt ooit in de islamitische wereld  geleefd. Hoe heb je de verschillen ervaren?

Sabatina: Wel, als het geen verschil zou maken om me te bekeren tot het christendom dan zou ik erg naïef geweest zijn deze stap te maken en mijn leven te riskeren en mijn familie 10 jaar niet te zien. Maar dat is niet zo! Er zijn veel overeenkomsten als het om de basis van het geloof gaat, maar als het om de reacties gaat is dat zeer verschillend. Zij zijn de hoogste moralistische voorbeelden voor het geloof en zetten de norm voor hoe een religie is en omgaat met bepaalde situaties. In de koran is het Mohammed en in de Bijbel is het Jezus. Hoe zou  Jezus reageren als een vrouw naar hem toe kwam die overspel gepleegd had? Hij had haar vrijgesproken, zijn zegen gegeven en gezegd : “Wie van jullie zonder zonde is werpe de eerste steen.” Als diezelfde vrouw bij Mohammed gekomen was, zou ze gestenigd zijn tot de dood. Dus……

Elisabeth: Nog tegenstrijdiger vind je ze niet!

Sabatina: Als dit dus een geloof was, zou dat totaal tegenstrijdig zijn en zou God niet weten wat hij moest doen in het gegeven voorbeeld van de vrouw.

Het tweede voorbeeld over de verschillen is dat wanneer Jezus uit de dood opstaat en als eerste een vrouw ontmoet in een tijd waarin vrouwen geen getuigenis mochten afleggen in het gerechtshof. Dit was een openbaring! Meer dan een vrouwenrechtenbeweging ooit gedaan heeft voor een vrouw. En dat is wat Jezus wel gedaan heeft voor de vrouw.

Als ik kijk naar Mohammed en lees dat er in de koran staat dat de getuigenis van vrouwen  half zoveel waard zijn als die van de mannen en het gebed zal verstoord worden als een vrouw voorbij loopt, ook als er een dier voorbij loopt. Aisha, de jongste vrouw van de profeet, heeft de profeet gevraagd: Waarom zijn wij gelijk aan ezels? Vrouwen hebben de profeet gevraagd waarom zij het meest in de hel zitten. Omdat dat het behoud van de profeet Mohammed is. Mohammed had de hel gezien en daar zaten het meeste vrouwen. Ik vraag me af hoe Mohammed daar gekomen is…

Elisabeth: Wat zeg je tegen de mensen, en van hen zijn er veel in de katholieke kerk en andere christelijke kerken,  die zeggen dat ze hopen op een soort Martin Luther die de islam zal hervormen/veranderen en de foute/slechte soera´s eruit zal halen. Wat zeg je tegen dit soort mensen die denken dat de islam kan hervormen/veranderen naar onze waarden en normen en democratische principes en voorstelling van mensenrechten?

Sabatina: Martin Luther had geen tekst uit de Bijbel gehaald en gezegd: dit alles is ondemocratisch en niet langer geldig. Word allen eens normaal en vredig. Nee, Martin Luther zou het totaal anders hebben gedaan.  Hij zou de Bijbel vertaald hebben en gezegd hebben wat er stond en als je de Bijbel leest en kruisvaarder bent dan kun je je alleen realiseren dat je handelt in tegenspraak met Jezus. Maar als je de koran leest en een vredig moslim bent en naar Mohammed kijkt, kun je alleen maar denken: als ik vredevol handel, handel ik slecht. Dit is een groot verschil.

Er is geen verandering als er een Martin Luther opstaat. Waar we een verandering creëren als we er een hebben, is als we met de  moslims  in Europa een dialoog hebben en zeggen: “We respecteren jullie, maar het zou fijn zijn als…….” Nu gebruik ik Duitsland als voorbeeld. DITIB heeft een grote invloed in Turkije en zou het best voor elkaar krijgen dat katholieken daar een kerk zouden gaan bouwen.

Elisabeth: Wanneer ze dat willen!

Sabatina: Juist, en waarom wordt dat niet geëist, dat vraag ik me af.

Elisabeth: Waarschijnlijk omdat onze politici niet willen toegeven dat we misschien toch een probleem hebben. Jij verheldert nu het een en ander. Je hebt het over afwezigheid van de politici gehad die op een respectvolle manier opheldering kunnen geven over de islam, of heb je liever de NGO’s? Hoe denk je daar over?

Sabatina: Ik denk dat de meeste politici gebonden zijn aan hun partijprogramma’s en alles wat van de EU komt en van hen daarboven.

Elisabeth: Wat als er op theologische gronden een oplossing is te vinden in religieuze wetten, bijvoorbeeld om de sharia te laten samenwerken met de Westerse wereld?

Sabatina: Ik geloof dat het goed is om ons los te koppelen van Mohammeds strafrecht. Dat het goed is dat grote moellahs en moefti´s zeggen dat Mohammed een persoon was en in die tijd leefde en in die tijd de oorlogen startte. Maar we distantiëren ons daarvan en willen niet dat wat toen was naar het heden gebracht wordt. Zulke fatwa’s zijn nodig! Natuurlijk zijn er seculiere moslims en die zijn het probleem niet, maar zij die hangen aan Mohammeds leer zijn ons probleem! We moeten eisen stellen aan de islamitische geloofsgemeenschappen. Ze hebben een verantwoordelijkheid, alle islamitische geloofsgemeenschappen hebben een verantwoordelijkheid. Namelijk dat ze zich distantiëren van het antidemocratische aspect van Mohammed.  Zo vermijden we/ze het vals spelen zoals: zolang we in de minderheid zijn accepteren we de mensenrechten. Maar ik geloof ook dat men in het Westen de democratie niet moet verraden uit angst!

Vertaling:

jowitteroos

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Islam, Islamkritiek, Mensenrechten, Religie. Bookmark de permalink .

17 reacties op VIDEO: Kerstinterview met Sabatina James

 1. friki zegt:

  Dank voor deze video. Deze ex-moslima heeft veel durf en zegt de juiste dingen. Voor de strijd tegen onrecht en wreedheden hebben we heel veel van deze moedige mensen nodig.

  Even off topic: Hoe kan ik op de site van Gates of Vienna komen, kan iemand mij hier uit de droom helpen?

  Like

 2. Tom Hendrix zegt:

  jowitteroos, hulde voor het artikel. En hulde voor Sabatina. Hierbij enige verzen uit het HAATBOEK der MUZELMENSEN, kan iedereen zien hoe fijn (kots) deze ideologie is.
  Soera V:51: ” O julie die geloven! NEEM DE JODEN EN CHRISTENEN niet als VRIENDENen beschermers. Zij zijn onderlinge medestanders”.
  “Wie iets anders dan de islam als godsdienst wenst, van hem zal het dan niet worden aanvaard. Hij behoort in het hiernamaals tot de verliezers”. Soera III:85.
  “En vecht tegen HEN ( joden en christenen en andersdenkenden) tot er geen verzoeking meer is, en de gehele godsdienst ALLEEN ALLAH TOEBEHOORT”. Soera VIII:39.
  “En wanneer jullie hen die ONGELOVIG ZIJN, ontmoeten , slaat dan hun HOOFDEN ERAF”.
  Soera XLVII:4.
  Alles terug te vinden op pagina 229, van het boek: “Weg uit de Islam- Getuigenissen van Afvalligen:, geschreven door een afvallige moslim: IBN WARRAQ- uitgegeven bij Meulenhoff pers.
  Tevens is de NAZI-ISLAM in OVERTREDING met ARTIKEL 1 en 18 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, aangenomen door de VN in 1948.

  Like

 3. Linsky zegt:

  Goed werk gedaan Jowitteroos! 🙂
  Dit maakt de inhoud voor heel wat mensen toegankelijker.
  Jammer dat het zo’n in en in triest verhaal is. 😦

  Like

 4. ronald zegt:

  Van Facebook

  Please note: Google has pulled the Gates of Vienna blog. It happened suddenly, around 6-7 hours ago. The Baron is on the case.

  I don’t have any further information apart from that, but am sure GoV will be back better than ever before we know it

  Like

 5. jowitteroos zegt:

  @ Tom Hendrix en Linsky
  Dank voor de complimenten, maar de eer is eigenlijk voor Bron, want reken maar dat hij geholpen heeft, wil ie alleen niet toegeven (-_-) LOL

  Dank ook voor de belangrijke aanvullingen betreffende de universele verklaring van de rechten van de mens en de Soera’s, zeer belangrijk!

  Linsky, bedankt en ik hoop inderdaad dat er zo meer mensen toegang krijgen tot deze belangrijke informatie! Deze zul je niet vinden bij het NON-journaal

  Dank Bron!

  Like

 6. Tom Hendrix zegt:

  @Jowitteroos 15.31. uur, graag gedaan Jo. Het ergste in ons land vind ik het VERRAAD van de RODEN (PvdA), die al vanaf Den Uyl categorisch medewerking hebben verleend aan de massa-immigratie van deze ons vijandige groep moslims. En tegenwoordig behoren de KUNDUZ partijen ook tot het verraderstuig en ook de SP. ALLEEN DE PVV EN DE SGP HEBBEN TEGEN DE VERRADERSMOTIE VAN DE FEEKS HALSEMA GESTEMD!

  Like

 7. jowitteroos zegt:

  @ Tom Hendrix

  Het verbaast me ( of ik moet die info misgelopen zijn) dat er geen tegen-motie is gekomen iets in de orde van: Dat islamiseren/eurabisering geen doelstelling op zich is van deze regering…………maar misschien komt dat nog

  Like

 8. Tom Hendrix zegt:

  @jowitteroos 19.01. uur, beste Jo, ik vrees dat het met de nep-liberalen van de VVD, en de rest van de policor politiek- CDA,Demonen 66, Groen Slinks, Partij van de Arabieren, Christen-Unie, de crypto communisten van de SP, niet gaat lukken. Deze likken de hielen van de EUSSR en de ISLAMVOLGERS!

  Like

 9. felix zegt:

  Wat is dit een dappere vrouw. respect…..

  Like

 10. G.Deckzeijl zegt:

  @Friki: Gates of Vienna heeft gewoon de totaal verkeerde webhost gekozen.
  Die google-SCHOFTEN schijnen samen te werken met de aanbidders van de maangod, dan wel dat ze iedere klacht over islamkritiek honoreren door sites plat te gooien.
  Boycot google!!! Ik werk alleen hier mee: http://ixquick.com

  Like

 11. jowitteroos zegt:

  @ Tom Hendrix op 19.18
  Ik vrees het ook

  Onze overheden komen niet meer op voor democratie en voor zijn volk, maar wel voor islam……

  Like

 12. jowitteroos zegt:

  @ Tom Hendrix

  Ik vrees dat je gelijk hebt………die ogen zijn niet meer te openen………….

  Onze overheden laten ons barsten en onder de eigen ogen het land/landen overnemen door islam welke de oorlog al wereldwijd en onder ons voert ..

  Like

 13. louis-portugal zegt:

  Het OIC blijft maar eisen.
  Van al de dingen die ze van ons willen, doen ze in hun landen het tegendeel.
  Vermoorden christenen, breken de kerken af, verbieden bijbels op heel veel plaatsen en vooral in S.AR. en onze dhymmis maar toegeven.
  Gerrit goeie tip.
  Ik ga hem installeren.

  Like

 14. Joop Klepzeiker zegt:

  Hier Block tracking for free werkt perfect en is gratis.

  http://www.abine.com/dntdetail.php

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s