Monique van Hoogstraten lapt namens de NOS alle journalistieke principes aan haar fascistische laarsjes

Screenshot_21

Monique van Hoogstraten, speciaal Israël-basher en Palestijnen-terreur-goedprater in NOS-journaal-dienst

(Door: Martien Pennings)

Monique van Hoogstraten heeft een hekel aan assertieve Joden en is dol op de genocidale Palmaffia’s van Hamas, Abbas en Hezbollah. En dat maakt haar uitermate geschikt om als correspondente in Israël op te treden voor de policormob die het voor het zeggen heeft bij het NON-journaal. Redactie, presentatoren en correspondenten verdienen een lekker salaris dat uit de belastingpot wordt betaald en in ruil daarvoor doen ze in de beste Oostbloktradities aan policor-volksopvoeding.

Check dan dit stukje partijdige flutjournalistiek en let vooral op de heet-van-de-naald-frontverslaggevingstoon: “Strijd tussen rechts en nóg rechtser in Israël”. Poging tot objectivering? Terughoudendheid? Welnee! Mevrouw Van Hoogstraten gaat voluit voor het linkse politieke standpunt in haar “verslaggeving”. Netanyahu? Heel erg rechts! Naftali Bennett, de nieuwe ster aan het politieke Israëlische firmament? Extréém rechts! “Voor Palestijnen is-ie genadeloos,” zegt mevrouw. Ge-na-de-loos. Hebt u dat? Niks geen feiten van duiding scheiden. Ze zou bijvoorbeeld kunnen zeggen: “In de ogen van de linksen, die hier wel aangeduid worden als ‘Peresisten’, naar de president van Israël Shimon Peres die als een linkse duif bekend staat, geldt Bennett als nog rechtser dan Netanyahu.” Dat zou een poging tot objectivering zijn. Maar Monique is natuurlijk gewoon zelf ook linkse Peresist en doet dus onbekommerd verslag vanuit die politieke positie.

En heb ik dat nou alleen? Dat het wel lijkt of de stem van Monique van Hoogstraten poriën heeft, net als een huid? En dat die stem uit alle poriën de onderhuidse boodschap uitzweet: “Wilders! Wilders! Extreem rechtse Wilders! Die extreem rechtse Bennett is natuurlijk een favoriet van extreem rechtse Wilders!” Ik denk dat ze iets dergelijks graag via een hypokriet zinnetje zou willen suggereren, maar het nét niet durft.

Tsja, zover zijn we gekomen in Nederland, in Europa, in het Westen: collaborateurs met het nieuwe en tegelijk oudste nazisme wanen zich “goed” en demoniseren de bestrijders van dit Eeuwige Kwaad dat zich nu manifesteert als de nazislam: Netanyahu, Bennett, Wilders.

Het allerergste? Ze hebben alle subsidiestromen in handen. Ze zitten op alle sleutelposities in heel Europa, in de politiek, in de media, in het onderwijs, in de cultuur-at-large.  Van daar uit demoniseren ze de realisten die de redelijkheid en  het fatsoen verdedigen en het Kwaad wél onder ogen durven zien. Vanuit die gesubsidieerde sleutelposities hersenspoelen ze de bevolking, die hen dan ook telkens opnieuw braaf aan de macht stemt. Jullie zouden eens wakker moeten worden, PVV, Geert Wilders, Martin Bosma, Machiel de Graaf, en werk maken van een “Populistische Omroep” die een tegengeluid biedt. Te beginnen in Nederland.

Door:

Martien Pennings

(voor www.ej.bron.wordpress)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Nuttige idioten", antisemitisme, antizionisme, Dhimmitude, Gazastrook, Joden, Jodenhaat, Linkse Kerk, mainstream-media, nieuw fascisme, political correctness, Wilders. Bookmark de permalink .

29 reacties op Monique van Hoogstraten lapt namens de NOS alle journalistieke principes aan haar fascistische laarsjes

 1. Marc Bouwman zegt:

  Inderdaad: vechten voor je eigen land maakt je niet per definitie tot extreem-rechts.

  Overigens verwijt ik Hitler niet alleen de fysieke vernietigingen van volken, landen en individuen, maar ook dat van het politiek en maatschappelijk begrippen-apparaat. Hij heeft willens en wetens de begrippen nationalisme, volk en zelfs socialisme geannexeerd voor zijn doelen, die niet eens politiek of maatschappelijk kunnen worden genoemd. Zijn enige doel was door middel van fysieke uitroeiing van bovengenoemde groepen elke vorm van cultuur en menselijke waardigheid te doen verdwijnen.

  De verwerking van alle gebeurtenissen tijdens en voor de Tweede Wereldoorlog in de jaren 1960 en 1970 is daar fout gelopen waar het gaat om het herkennen van Hitler’s discours: men verwarde het door hem gebruikte (feitelijk ‘het door hem misbruikte’) politiek en maatschappelijk begrippen-apparaat met de door hem gerealiseerde vernietigingen. Daarmee is elke normale discussie over begrippen als volk, nationalisme, socialisme, enz binnen de context van actuele maatschappelijke en politieke debatten feitelijk uitgesloten. Met deze erfenis worstelen we nog steeds.

  Mijn stelling is dat de verwerking van de gebeurtenissen tijdens en direct voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog in de jaren 1960/70 op onjuiste wijze is gebeurd, dat deze gebeurtenissen in die jaren 1960/70 werden afgewezen, dat dit gebeurde aan de hand van onjuist ontwikkelde begrippen van de toen recente geschiedenis tot 1945. Zo heeft het begrip anti-fascisme een tweeledige betekenis, namelijk het verwerpen van het idee van massamoord en het verwerpen van het idee van het streven naar ongelijkheid. Hoewel beide concepten door alle politieke en maatschappelijke geledingen verworpen worden, blijken de inhouden niet parallel te lopen.

  Zo wordt het begrip massamoord abusievelijk gekoppeld aan het begrip racisme: ze kunnen gekoppeld worden, maar massamoord kan ook zijn oorzaak vinden in politiek-economische ideologieën als het communisme, of een religieuze als de islam.
  Zo ook betekent de verwerping van het streven naar ongelijkheid, door dit expliciet te koppelen aan dit streven zoals dit door de nazi’s werd gebezigd, dat vele huidige politieke en maatschappelijke groepen niet open staan voor een streven naar ongelijkheid vanuit andere bronnen dan dat van het nazisme, zoals natuurlijk de islam zo’n bron tot ongelijkheid is.

  Historisch zijn er dus twee gebeurtenissen die met politieke en maatschappelijke begrippen aan de haal zijn gegaan: eerst Hitler met zijn partij, vervolgens allerlei groepen (van links tot rechts!) in de jaren 1960/70.

  Like

 2. star zegt:

  Nou ja we hebben al een Nederlandse bij de FARC en een Greta Duisenberg, een v.Agt en een Harry van Bommel die gewoon meeloopt met de stoet die roept: Hamas Joden aan het gas, en nu toch nog in zijn partij kan zijn, dus waarom zouden we over deze dame verbaasd zijn. Hersenloos of niet werkende hersenen, het komt tenslotte op hetzelfde neer.Alleen zijn de laatsten gevaarlijker in selectiviteit.Maar verbazen? Nee, dat doen ze mij niet meer.Ik houd ze wél in de gaten.

  Like

 3. G.Deckzeijl zegt:

  Zo is ’t en niet anders. Zie ook 20-1, 20:31 en 21:11 op
  https://ejbron.wordpress.com/2013/01/20/de-palestijnen-de-vn-en-oslo-eenheid-i-p-v-vrede/
  N.Gingrich: de Palestijnen zijn een verzonnen volk>> http://tinyurl.com/7p636na
  I am deeply worried: http://tinyurl.com/d5j7t4g

  Like

 4. Marc Bouwman zegt:

  Aanvulling:

  In de jaren 1960/70 zelf leek er sprake van een alleenrecht van linkse partijen op anti-fascisme en het hooghouden van menselijke waardigheid. Natuurlijk is dat een claim dat in eerste instantie door linkse partijen en groepen gelegd werd. Zo konden deze groepen en partijen heel convenient rechtse partijen het etiket ‘fascisme’ opleggen. Hiermee werden rechtse partijen in die tijd effectief monddood gemaakt. Ze bezigden ten slotte die begrippen van volk en nationalisme, althans deze begrippen liggen nader tot rechtse politieke opvattingen dan bij linkse.

  Desalniettemin valt op te maken dat met name linkse dictaturen duidelijk ‘rechtse’ trekken vertoonden, zoals dit natuurlijk gold voor de Sovjet-Unie.

  Hoe zit het dan met adoptie van de onjuist gehanteerde begrippen door rechtse partijen? Zoals oa Bosma in zijn boek duidelijk maakt hebben linkse partijen in de jaren 1960/70 het maatschappijlk debat overheerst. Met succes: rechtse partijen namen de argumentatiewijze over. Waar blijkt dat voor het eerst? Bij de opkomst van eerst Pim Fortuyn, vervolgens Geert Wilders. Vanaf 2001 bezigen rechtse partijen dezelfde terminologie en redeneertrant als in de decennia daaraan voorafgaand door linkse partijen.

  Dit gegeven onderstreept het grote probleem van de onjuiste verwerking van de gebeurtenissen tijdens en direct voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog gedurende de jaren 1960/70, juist bij rechtse partijen. In plaats dat deze groepen een alternatieve verklaring hadden voor de onmenselijke terreur van Hitler cs, lieten ze zich door linkse groepen en partijen bashen, zonder enig effectief weerwoord.

  Er is een noodzaak tot een alternatieve verklaring voor de gebeurtenissen tijdens en vooraf gaand aan de Tweede Wereldoorlog, anders dan die in de jaren 1960/70 door linkse groepen is gegeven!

  Like

 5. Marc Bouwman zegt:

  Aanvulling:

  Natuurlijk zijn die alternatieven er volop. Het gaat er hierbij vooral om dat alternatieve verklaringen deel moeten uitmaken van het publieke debat en het publieke bewustzijn.

  Like

 6. Marc Bouwman zegt:

  Aanvulling:

  En hoewel racisme als ongelijkheidsstreven verwerpelijk is, hoeft racisme als zodanig niet te leiden tot massamoord of zelfs een enkelvoudige moord.

  De reductie die door politieke en maatschappelijke groeperingen van linkse signatuur in de jaren 1960/70 te onrechte werd gemaakt is deze:

  Racisme leidt tot genocide. Letterlijk genomen is genocide moord op een groep mensen vanuit racistische motieven. In het woord ‘genocide’ is het begrip ‘gen’ vervat, in feite een vakterm uit de biologie waarmee aangegeven wordt dat bepaalde eigenschappen van een volk in dit gen terug gevonden (zouden) kunnen worden. Of dit laatste inderdaad zo is was, is en blijft altijd een punt van discussie.

  Belangrijker is echter dat het begrip ‘genocide’ eerst gereduceerd wordt tot het begrip ‘volkerenmoord’. Feitelijk is dat onjuist. Zo zou in theorie een volkerenmoord op het Nederlandse volk gepleegd kunnen worden zuiver omdat het Nederlanders zijn. In een dergelijke actie zou nooit verwezen kunnen worden naar de genetische samenstelling van Nederlanders, al was het maar omdat enerzijds Vlamingen, Duitsers, Engelsen voor een groot deel hetzelfde genetische materiaal bevatten. Anderzijds omdat binnen de autochtone Nederlandse bevolking ook grote genetische verschillen aan te wijzen zijn. Een moord op het Nederlandse volk zou dus volkerenmoord zijn, maar geen genocide.

  Maar de reductie vanuit het begrip ‘genocide’ gaat via het begrip ‘volkerenmoord’ verder naar het begrip ‘massamoord’. Feitelijk is dit het zuiverste en enig juiste begrip. Massamoord omvat de moord op zeer grote groepen mensen, ongeacht het motief van de daders. Van hieruit kan men pas specificeren naar de aard van de massamoord, namelijk genocide of volkerenmoord. De aard van de massamoord weerspiegelt ten alle tijde het motief van de dader, niet het wezen van de slachtoffers.

  Bij de verwerking van de gebeurtenissen in de jaren 1960/70 poogde men de massamoorden op joden, zigeuners ea te verklaren vanuit door de nazi’s gehanteerde motieven. Dit was onjuist. Niet alleen werden er grote groepen vermoord om andere dan racistische motieven (communisten, homo’s, enz.), maar vooral zocht deze verklaring aansluiting bij de motieven die Hitler cs voor zichzelf hanteerden. Dat had niet moeten (mogen) gebeuren.
  Feitelijk hebben linkse partijen en maatschappelijke groeperingen in de jaren 1960/70 in hun verondersteld anti-fascisme het fascisme en nazisme bestendigd door zich te bedienen van het tegendeel van door fascisten en nazisten gehanteerde motieven en argumenten.

  Like

 7. guusvelraeds zegt:

  En heb ik dat nou alleen?

  Nee hoor Martien Pennings, dat hebt U niet alleen hoor. Het moet absoluut verboden worden dat overheidsgeld (belastinggeld van ons allen) naar omroepen gaat. Een overheid die “”sowieso”” via subsidies zich bemoeit met omroepen stinkt in alle windrichtingen. Omroepen moeten zich zelf bedruipen en allen die linkse praat willen horen kunnen in dat geval beter zelf de beurs trekken zodat hun overbetaalde informatie masseurs en masseuses niets tekort komen.

  Like

 8. Marc Bouwman zegt:

  @EJ,

  What’s up? Waarom worden reacties, ook van anderen, niet gepubliceerd?

  Like

 9. Tom Hendrix zegt:

  Helemaal met U eens meneer Pennings. Ik walg van de LINKSE /RODE pers en media in ons land.
  Kotsmisselijk, dat word ik van het 24/7 LINKSE GEJOEL op radio en tv. Pers zijn de HOEREN geworden van de policor politici en linkse organisaties. Objectief zijn ze al jaren niet meer, helaas slikt het grote gedeelte van de nederlandse bevolking deze LINKSE RODE PROPAGANDA, Noord-Korea van de lage landen!

  Like

 10. Je bent zeker niet de enige die dat zo voelt Martien. Ik erger mij al jaren aan de linkse policor die het staatsjouraal uitbraakt. Het liefst zien deze mafkezen dat Israël alsnog wordt vernietigd door hordes moordende en verkrachtende islamieten. Waarschijnlijk zullen ze in dat geval zelfs de Jihad-vlag uithangen om hun goedkeuring uit te dragen. Het valt mij overigens nog mee dat die zwarte haatvlag niet in Hilversum wappert!

  Dood en doodziek wordt ik van de links poepspuiterij die dagelijks de binnenkant van de beeldbuis vervuild (daarom heb ik maar een plasma gedaan, maar of het helpt?) en ze vinden zich zelf toch oh zo geweldig. De hele linkse zooi hier in Nederland doet mee, het is gewoon te smerig!

  Zoals Tom al zegt, objectief zijn ze al tientallen jaren niet meer. Het zelfde geld overigens voor de voormalige verzetskranten. Even links en landsverraderlijk als het maar kan. De oprichters die deze kranten tot leven hebben gebracht (toen nog illegale krantjes) zouden zich omdraaien in hun graf als ze dit zouden weten. Hun geesteskindjes zijn volledig omgedraaid en tegen de Nederlanders zelf opgezet. Van de vorige kranten weten we wel dat ze zich zeker naar het gezag van de Nazi’s bogen en dat doen ze nu allemaal opnieuw, buigen als knipmessen zodra de islam dat van hen vereist!

  Wat dat betreft is de hele MSM een linksdraaiend kankergezwel wat inmiddels zo terminaal is dat ze alles en iedereen om zich heen besmet met uitzaaiingen. Chemo en bestralingen zullen niet meer helpen en het enige wat rest is voortijdig en preventief ruimen. Goddank dat er nu PON is. Helaas nog niet zo veel leden maar wat niet is kan nog komen. Zet hem op Ronald en hanteer het scalpel en hanteer de spuit om er een einde aan te maken!

  Dat PON uiteindelijk groot mag worden!

  Like

 11. Tom Hendrix zegt:

  @Pieter Veenstra 21.27. uur. De reactie is precies zoals ik er ook over denk Pieter. Ik kan wel huilen, als ik zie wat er van nederland geworden is, door 40 jaar sloopwerk van de RODEN, de links-liberalen en de zgn. gutmenschen. Het is zoals Thilo Sarazzin over Duitsland gezegd heeft: Deutschland schafft sich ab, zo kunnen we hier met recht en reden zeggen: NEDERLAND SCHAFT ZICH AF. Toen ik nota bene op de site van Elsevier deze vergelijking maakte, kreeg ik meteen een permaban. Neen, de meeste nederlanders zijn inderdaad zwak geworden, en geloven de linkse kots, die 24 uur per dag ons wordt opgedrongen. Ach, arm vaderland, ik word weemoedig als ik denk aan de jaren ’50 van de vorige eeuw. Nederland, knus en gezellig, voor altijd verloren door toedoen van de RODEN de BILDERBERG KLIEK en de rest van de policor bende!

  Like

 12. Martha zegt:

  Vanavond is Dries van Agt te gast bij P&W.

  Hij biedt een petitie aan tegen de Israëlische muur langs de Westoever.

  Dat wordt weer met gekromde tenen kijken!

  Like

 13. Martien Pennings zegt:

  Ik werd getipt door een goede ziel dat Dries van Agt bij Pauw en Witteman zou zitten deze avond van de 21ste januari 2013 die op dit moment van schrijven alweer is overgegaan in de 22st januari.
  De hybride levensvorm Dries van Agt die op onnavolgbare wijze de lispelende gifslang en de handenwringende kwezel in zich verenigt, gaat vandaag, dinsdag een petitie aanbieden met, geloof ik, 60.000 handtekeningen tegen “de muur” van Israël “in de bezette gebieden”.
  Ik ben aan een nieuw stuk bezig over Van Agt en zijn adjudant, Hans van den Broek, met de werktitel: “Dries van Agt en Hans van den Broek: Dokter Mengele en zijn Eerste Assistent”.
  Ik zal deze uitzending van Pauw en Witteman daarin meenemen.
  Maar nu kan ik vast dit zeggen: het feit dat deze antisemitische ploert Van Agt door Pauw en Witteman opnieuw het podium werd geboden van zo’n één miljoen kijkers is alles zeggend over Pauw en Witteman.
  En waren ze dan nog maar kritisch, maar daarvoor ontbreekt blijkbaar zowel het morele besef als de kennis bij beide heren.
  Pauw en Witteman: voor al uw subtiele hersenspoeling in dienst van de volgende Holocaust.

  Like

 14. KeesvanD zegt:

  Rick Meulensteen zegt: ‘Wie vrede wil in Israël, kan rechts beter negeren’
  Volgens LinkedIn is hij: Lobby Coordinator at Een Ander Joods Geluid
  Dat verklaart alles

  Like

 15. Piet Klont zegt:

  Ik kwam laat thuis en kon nog de herhaling zien van Cartoen & Nitwitteman.
  Daar zag ik met ergernis de aankondiging van Triest van Agt, zonder natuurlijk een gedegen opponent om hem zijn rattensnuitsje voorgoed te doen laten zwijgen.
  Ik heb de aflevering dus niet gezien.
  En ik heb er geen moment spijt van.

  Like

 16. Wachteres zegt:

  Het NOS zou er goed aan doen om één keer dit te laten zien en dan ook hun hevige verontwaardiging te tonen:

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/21236922/__Tuig_slaat_onschuldige_man_bont_en_blauw__.html

  Goed artikel, Martien. de linkse MSM kan niet vaak genoeg in de zeik worden gezet.

  Like

 17. Tom Hendrix zegt:

  @Wachteres 12.11. uur. Beste Wachteres, heeft U ook het bont tuig gezien, die met 8 man sterk een jongen het ziekenhuis hebben ingeslagen in Eindhoven. Staat bij http://www.geenstijl.nl Kotsmoe ben ik van deze haatmaroks en hun linkse vrindjes! Kots!

  Like

 18. Piet Klont zegt:

  @Wachteres:

  Dat filmpje was te zien op youtube, vervolgens heb ik ‘m geplaatst op A7.
  Na enkele uren kon deze opeens niet meer worden geopend, met de tekst: ‘Deze video is privé’ !!

  Nu vraag ik je!!
  Is dit staatsterreur of overheidscensuur?

  Like

 19. Tom Hendrix zegt:

  @Piet Klont 15.30. uur. Beste Piet in mijn ogen het laatste. Stel je voor, dat de bevolking de ogen open zou gaan, over de werkelijke aard van de zgn. lieve moslims/marokkaanse kansjeugd. Neen, LINKS bepaald wat wij mogen horen en zien. Zum Kotzen!

  Like

 20. Sorry, ben een beetje laat met deze reactie, maar ik was gisteren in de Rode Hoed bij een debat over de Israëlische verkiezingen (georganiseerd door JOVD, DWARS, JD, JS, CDJA, PerspectieF, PINK!, CiJO en SGP-jongeren, met de volgende Tweede Kamerleden: Han ten Broeke (VVD),
  Désirée Bonis (PvdA), Martin Bosma (PVV), Sjoerd Sjoerdsma (D66), Joël Voordewind ChristenUnie), Bram van Ojik (GroenLinks, fractievoorzitter), Kees van der Staaij (SGP, fractievoorzitter)). Met drie inhoudelijke blokken:
  1. De Israëlische verkiezingen op 22 januari 2013
  2. Israël, Palestina en de regio
  3. De rol van Nederland t.o.v. het Israëlisch-Palestijns conflict

  Hoewel ik wel het een en ander gewend ben, was het af en toe toch verbijsterend. Wat een feitenresistentie! Ik begreep van Ronny Naftaniël dat het debat over een paar dagen (dus morgen misschien al) op http://www.cidi.nl te zien zal zijn. Ik zou zeggen: kijkt allen en huiver bij vooral Bonis, een spreekster van DWARS, Sjoerdsma, maar ook Ten Broeke. En geniet uiteraard van Martin Bosma.

  En de late reactie is: mooi stuk Martien, helemaal die laatste alinea.

  Like

 21. Martien Pennings zegt:

  Een moeder van een Israëlische soldaat over de verkiezingen in Israël: http://bit.ly/XAmEum:

  “More, I’ve been betrayed by Bibi Netanyahu and the Likud more than once. The first time was when Ariel Sharon promised me security for my vote and then took my vote and used it to implement the so-called Disengagement Plan that resulted in our expelling 9,000 Jews from more than 20 beautiful communities. The unilateral move, which Bibi Netanyahu voted for, brought us the Lebanon War and that in turn, brought us the Cast Lead War. My son knows war because Likud (and then Sharon’s new party Kadima) showed weakness and stupidity.I don’t want my vote used, abused, betrayed. And I want to vote this time for a party that won’t promise ridiculous things to get my vote. Okay, Bayit HaYehudi, to its credit, didn’t promise ridiculous things.”

  Die vrouw is dus wat Monique Hoogstraten “extreem rechts” noemt.

  Like

 22. G.Deckzeijl zegt:

  Vrouwen in Israël weten hoe ze het tuig moeten aanpakken!
  http://tinyurl.com/cu3sg28

  Like

 23. Pingback: De Jodenhaat van het NOS-journaal en correspondente Monique van Hoogstraten nogmaals aangetoond | E.J. Bron

 24. Pingback: De objectiviteit van de NOS, of wat daar nog van over is | E.J. Bron

 25. Pingback: NOS-journaal: islamofilie, Israëlhaat, incompetentie | E.J. Bron

 26. H.Geerlings zegt:

  Ik zag op het nieuws deze Monique en kreeg gelijk het gevoel dat zij erg pro die “arme” Palestiijnen of moet ik zeggen Filistijnen, was.
  Dus ben ik gaan zoeken en vond deze site met alle gewenste informatie, die mijn gevoel bevestigde. Ook het huilen van een ooit gerespecteerd politicus als van Agt en de huichelachtige toon van ene Gretta komen bekend over.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s