Burgerinitiatief uittreding Europese Unie

Screenshot_14

Click op de link hieronder aan om uw stem uit te brengen:

http://www.artikel50.nl/nieuws/burgerinitiatief-referendum-uittreding-europese-unie/

Geplaatst door:

E.J. Bron

(h/t jowitteroos)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in EU, Nederland. Bookmark de permalink .

84 reacties op Burgerinitiatief uittreding Europese Unie

 1. Martha N zegt:

  EINDELIJK, mijn man en ik hebben gelijk onze stem uitgebracht en het bericht wordt doorgegeven.

  Like

 2. BertG. zegt:

  Eindelijk. een zeer goed initiatief.
  Het staat er al jaren in dat verdrag van maastricht. Artikel 50.
  Toch raar dat ik de PVV hier nou nooit over hoor.

  Like

 3. jowitteroos zegt:

  Burgerinitiatief referendum uittreding Europese Unie
  De gewone Nederlander is de Europese Unie meer dan spuugzat. Het
  geldverslindende eurofiele project draagt op geen enkele wijze bij aan de welvaart van
  Nederlanders.
  Ons land wordt leeggeroofd door elitaire, wereldvreemde eurocraten die vanuit hun
  ivoren torens bepalen wat zogenaamd goed is voor Nederland.
  In de praktijk betekent dat voornamelijk heel veel geld overmaken op de
  bankrekening van de Europese Unie die daarmee zinloze projecten financiert die vaak
  kant noch wal raken.
  Nederland is er langzaam maar zeker ingeluisd door haar politici, die met oogkleppen
  op en zonder gedegen kennis van zaken alles slikken wat Brussel dicteert.
  Het wordt tijd dat het Nederlandse volk zich middels een bindend referendum mag
  uitspreken over de wens om de Europese Unie te verlaten. Dit kan volgens het
  befaamde Artikel 50 van het Verdrag van Lissabon.
  We moeten weer het recht krijgen om grenscontroles in te voeren, om criminele
  buitenlanders direct uit te zetten, om een eigen monetair beleid te kunnen voeren en
  om onze begroting in te vullen zoals wij dat willen.
  Daniël van der Stoep, Europarlementariër voor Artikel 50, wil zoveel mogelijk
  handtekeningen verzamelen om de Nederlandse regering te kunnen aantonen dat de
  Nederlandse burger klaar is met de Europese Unie en dat de Nederlander weer wil
  beschikken over onze afgenomen rechten op vele gebieden. Deze handtekeningen
  worden verzameld via de website http://www.artikel50.nl. Daar kunnen mensen hun
  gegevens achterlaten. Deze gegevens worden verzameld en op een later tijdstip
  aangeboden aan de Nederlandse regering.
  Het is tijd dat ons volk het recht weer in eigen handen neemt en definitief afscheid
  neemt van de Europese Unie. Europa is een prachtig continent, maar de Europese
  Unie is een wanstaltige organisatie.
  Het is tijd voor een referendum en snel, dus teken nu op http://www.artikel50.nl

  Like

 4. BertG. zegt:

  Ze hadden wel de slotbepalingen iets wat beter erbij kunnen vermelden.
  http://maxius.nl/verdrag-betreffende-de-europese-unie-maastricht-07-02-1992/artikel50

  Like

 5. Tom Hendrix zegt:

  @ BertG 15.29. uur. Inderdaad dat de PVV dit niet eerder ter berde heeft gebracht. Heb wel net ondertekend!

  Like

 6. Aegolius cs zegt:

  Het zal en lange weg worden zoals het onderstaande art. 50 weergeeft. Bovenal zal het de EU zijn die de aderlating en tijdstip zal bepalen………

  Artikel 50
  1. Een lidstaat kan overeenkomstig zijn grondwettelijke bepalingen besluiten zich uit de Unie terug te trekken.
  2. De lidstaat die besluit zich terug te trekken, geeft kennis van zijn voornemen aan de Europese Raad. In het licht van de richtsnoeren van de Europese Raad sluit de Unie na onderhandelingen met deze staat een akkoord over de voorwaarden voor zijn terugtrekking, waarbij rekening wordt gehouden met het kader van de toekomstige betrekkingen van die staat met de Unie. Over dat akkoord wordt onderhandeld overeenkomstig artikel 218, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Het akkoord wordt namens de Unie gesloten door de Raad, die met gekwalificeerde meerderheid van stemmen besluit, na goedkeuring door het Europees Parlement.
  3. De Verdragen zijn niet meer van toepassing op de betrokken staat met ingang van de datum van inwerkingtreding van het terugtrekkingsakkoord of, bij gebreke daarvan, na verloop van twee jaar na de in lid 2 bedoelde kennisgeving, tenzij de Europese Raad met instemming van de betrokken lidstaat met eenparigheid van stemmen tot verlenging van deze termijn besluit.
  4. Voor de toepassing van de leden 2 en 3 nemen het lid van de Europese Raad en het lid van de Raad die de zich terugtrekkende lidstaat vertegenwoordigen, niet deel aan de beraadslagingen of aan de besluiten van de Europese Raad en van de Raad die hem betreffen.
  De gekwalificeerde meerderheid wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 238, lid 3, onder b) van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.
  5. Indien een lidstaat die zich uit de Unie heeft teruggetrokken, opnieuw om het lidmaatschap verzoekt, is op zijn verzoek de procedure van artikel 49 van toepassing.

  Heel goed en bindt de kat de bel aan!

  Like

 7. marlies1 zegt:

  @BertG.: Inderdaad raar, temeer daar deze actie gestart is door een ex-PVV’er. Ik mag toch aannemen, dat hij dit initiatief ook heeft aangekaart toen hij nog in de PVV zat.

  Like

 8. guusvelraeds zegt:

  Enkel het meedoen aan deze oproep lucht al op!

  Like

 9. Martien Pennings zegt:

  Snotneus Daniël van der Stoep (geboren 1980) is de PVV-fractie van het Europarlement uitgezet.
  Hij is blijkbaar nog te stom om een vraag van een vaststelling te kunnen onderscheiden.
  Dronken autorijden doet-ie ook.

  “Hierbij roep ik de Nederlandse regering op om een bindend referendum uit te schrijven met als vraag: ‘Nederland moet de Europese Unie verlaten’.”

  GODVERDOMME!!
  WAT ZIJN HET TOCH TOKKIES ALLEMAAL !!

  Die lul gaat het dus niet halen, want zelfs ik verbind mijn naam niet aan dit initiatief.
  Kan er Godnondekolére een keer iemand met een beetje KWALITEIT opstaan in die proletenzooi die Wilders ooit om zich heen verzamelde?
  Er zijn natuurlijk ook een paar goeien.
  Laten we eeuwig-giet-gloeiendende-nakende-nondeju de goeien niet vergeten!!!
  Bij Marokkanen hebben we ook wel eens die neiging.
  Om de goeien te vergeten.
  Want er wonen er zeker 20 in Nederland.
  Moeten we niet doen.
  De goeien vergeten.
  Maar het gros van die verrekte PVV-ers en ex-PVV-ers zijn allemaal verdomde TOKKIES.
  Ja, je hebt ook Fleur Agema, en Martin Bosma en enzovoort.
  Maar jongetje Wilders, die ik graag Onze Blonde Kamper noem, zou toch echt eens zijn zwak voor woonwagen-kamp-types moeten onderdrukken.
  Die Van der Stoep dus ook weer.
  God-tering-pest-pleuris-tyferitis !!!

  Like

 10. E.J. Bron zegt:

  Rustig Martien. Ik heb je nog langer nodig dan vandaag!!! 😉 😆

  Like

 11. Piet Klont zegt:

  ‘Kan er Godnondekolére een keer iemand met een beetje KWALITEIT opstaan in die proletenzooi die Wilders ooit om zich heen verzamelde?’
  ‘Er zijn natuurlijk ook een paar goeien.’

  Gezellig hè!
  Martien en zo…
  O, ik ben ook een hele goeie hoor, St. Martienus Bis-schop!
  Weet je wel waarom ik niet naar Sneek ga aanstaande zondag?
  Ik ben zó bang dat ik jou daar tegen kom….

  Like

 12. Piet Klont zegt:

  ‘St. Martienus Bis-schop’…tatata… tssss…
  Moet natúúrlijk zijn: St. Martienus Bis-rotschop!
  Ach, een mens kan zich wel eens vergissen, maar IK….tsss !

  Like

 13. Piet Klont zegt:

  Wat!
  1980?
  Lees ik goed??????
  Inderdaad, zo’n groteske-snotneus!!
  Nou, daar gaan we dan weer hoor, 1-0 voor Pennings.
  Van dat soort snotneuzen moeten we het hebben, hélemaal!
  Godgloeiendegodverd…..omme!!
  Ja!
  Stopt u maar een Israëlvlag in uwen oren, mijnheer Ben Kok!
  Maar begrijp mij goed, ik heb het helemaal gehad.
  Daar helpt geen ‘shalom’ meer tegen noch aan!

  Like

 14. Martien Pennings zegt:

  Je kan veel van GeenStijl zeggen, maar dit doen ze ook: http://bit.ly/XClte8:
  “Op deze manier is het dus mogelijk dat er per jaar dik 7000 ‘geheime’ documenten aan de neus van de TK voorbijgaan.”
  ZEVENDUIZEND !!
  De titel van het stukje luidt: “Tweede Kamer weet NIETS van EU”
  Ik ben bang dat zulks voor 100% waar is.
  En dat zulks niet alleen ligt aan die geheime documenten.
  Maar ook omdat ze het boek “Europa Wankelt: de ontvoering van Europa door de EU” http://bit.ly/KHE7LK niet hebben gelezen.
  Ik heb het wel gelezen.
  Een week lang.
  Intensief onderstrepend in de essays.
  Dat doen kamerleden niet.
  Daar hebben ze echt geen tijd voor.
  Ik heb er een week vacantie op Ameland aan besteed.
  Dat doen zij niet.
  Ze weten niks.
  Je wordt geregeerd door bavianen.

  Like

 15. BertG. zegt:

  @Martien,
  Een soort van real life computer game wat ze spelen met ze alle.
  Zonder de gevolgen ervan te merken.

  Like

 16. Martha N zegt:

  Om zo tekeer te gaan tegen deze man is niet bepaald to the point.
  Hij heeft zelf zijn ontslag genomen.
  Zijn dronken bui is bekend, is geen excuus om een paar deuken te mogen veroorzaken, het had nog erger gekunt, maar is een persoonlijke zaak.
  Wie van de schrijvers hier nog nooit TEveel gedronken heeft sta op, wie nog nooit achter het stuur gezeten heeft en dacht had ik beter niet kunnen doen, zal zich niet laten horen. Zij hebben geluk gehad dat er niets gebeurde.
  Ik ben geen goedprater van deze handelingen, verre van dat…
  Maar schelden kunnen we allemaal en met alleen maar schelden komen we er niet.
  Wie zonder zonden is werpe de je weet wel!

  Het gaat om het initiatief.
  Tenminste iemand die een initiatief neemt.
  Ik hoop dat er heel veel mensen hun stem op zijn NEE tegen de EU uitbrengen.
  Het initiatief heeft niets met zijn verleden te maken.

  En MIJN stem heeft ie, zoals ik al schreef. Ik ben TEGEN de EU en dat is voor mij belangrijk.
  Is er iemand die ook zo een aktie op wil zetten, ga aan de slag en die krijgt ook mijn stem.
  Moraalprediken is een andere zaak.

  Like

 17. Martha N zegt:

  En dan wil ik nog wat zeggen en ook dit valt niet onder de naam moraalprediker.

  Men kan zijn onvrede ook wel eens uitdrukken zonder de hele tijd Godverdomme te schreeuwen.

  Ik ben Atheist, maar hou niet van kut en lul en godverdomme, ligt aan mijn opvoeding zeker.

  OOk wil ik nog zeggen dat Wilders niet allen proletenzooi om zich heen heeft verzameld, wie dit denkt is niet op de hoogte.
  Ik zou maar eens gaan kijken naar het verleden van oud en nog steeds politixi van andere volksverlakkers, die beslist geen brandschoon verleden hebben. De boel belazerd maar nog steeds in het zadel zitten.

  Daar zijn er meer van dan Wilders ooit kan verzamelen.

  Like

 18. Martha N zegt:

  Ik heb enkele schrijffouten gemaakt, sorry…
  Maar ik blijf bij mijn woorden.

  Wie van de mensen die hier schrijven die onbevlekt is, staat op en gaat een aktie ondernemen gelijk deze Daniel, tegen de EU..?

  Een aktie die hopelijk zoden aan de dijk zet?

  Like

 19. jowitteroos zegt:

  PVV-leider Geert Wilders daagt de PvdA uit om samen met hem een referendum over Europa mogelijk te maken. Ook de SP mag meedoen. Wilders bevestigde donderdag een NOS-bericht hierover. Aanleiding zijn uitspraken van PvdA-leider Diederik Samsom. Die zei een referendum over de EU wel aan te durven. Hij verwacht dat een meerderheid van de Nederlanders in de EU wil blijven.

  Wilders wil samen met PvdA en SP een initiatiefwet maken waardoor een referendum mogelijk wordt. De drie partijen hebben samen een meerderheid in de Tweede Kamer. De PVV-leider zal zich bij de uitslag neerleggen, ook als een meerderheid ja zegt tegen Europa. Zijn partij vindt dat Nederland de EU moet verlaten.

  De kwestie is actueel doordat de Britse premier David Cameron heeft aangekondigd in zijn land een referendum over de EU te zullen houden.

  In 2005 werd in Nederland een referendum gehouden over de Europese grondwet. Dat gebeurde via een initiatiefwet van PvdA, D66 en GroenLinks. Een ruime meerderheid van de bevolking wees die grondwet toen af. Vervolgens werd de grondwet veranderd in een Europees verdrag. Dat werd zonder referendum door Nederland geratificeerd.
  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2800/Europese-Unie/article/detail/3382353/2013/01/24/Wilders-wil-met-PvdA-referendum-organiseren.dhtml

  Like

 20. willemientje zegt:

  Martha N

  AMEN

  Like

 21. albert zegt:

  ik vul liever het referendum in, de hond heeft in zijn peiling de uitkomst dat er maar 35% tegen europa is en dat wil ik graag zo houden, straks denkt de pvda of de sp er anders over wanneer blijkt dat een meerderheid tegen is.

  Like

 22. Piet Klont zegt:

  Martha N….

  U bent niet van deze wereld kennelijk.
  Als u eens wist wat ik in mijn godvergeten verleden heb gedaan om dat gore IKV van Mient-Jan Faber te stoppen, en aan protestmarsen heb meegelopen, dan zou u uw grote waffel wel dichthouden.
  Zeg toch gelijk dat u mij bedoelt, maar dan ook recht voort mijn RAAP !!
  Dan kan ik mij verweren.

  @Willemientje:
  Steek dat ‘AMEN’ maar weer in je zak.

  Like

 23. realpredictor zegt:

  Het gaat er niet om WIE initiatief neemt, maar DAT er initiatief wordt genomen om onze grootste staatsvijand te dumpen! Al was het Pipo de Clown himself, zolang er een kleine kans van slagen is om ons van de ondergang te redden dan interesseert me dat geen malle moer hoe en wie dat realiseert!!

  Like

 24. realpredictor zegt:

  correctie laatste zin: “hoe en door wie dat wordt gerealiseerd”

  Like

 25. jowitteroos zegt:

  http://www.artikel50.nl/
  Kiesraad voltooid
  14 december 2012

  De nieuwe politieke partij Artikel 50 staat vanaf 10 december officieel geregistreerd bij de Nederlandse Kiesraad, zo maakte het kiesorgaan donderdag bekend. De politieke partij is opgericht voor de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2014.

  Europarlementariër en partijvoorzitter van Artikel 50 Daniël van der Stoep reageert verheugd op het nieuws: “Nu is het echt officieel. Dit betekent dat ik bij de verkiezingen van 2014 mee kan gaan doen met mijn eigen partij. Ik zal er alles aan doen om de bemoeizucht van de Europese Unie terug te dringen. En ik blijf vechten voor de belangen van Nederland: we moeten zo snel mogelijk uit de EU stappen.”

  Op deze pagina vindt u alle politieke partijen die staan geregistreerd in het register Europees Parlement van de Kiesraad.

  Betreffende het burgerinitiatief artikel 50:

  Is dit burgerinitiatief wel een burgerinitiatief aangezien het gerelateerd is aan de nieuwe partij artikel 50 van van der Stoep

  Like

 26. Wachteres zegt:

  Misschien moet er nog even gewacht worden met dit initiatief om tot een referendum te komen.

  Er zijn net verkiezingen geweest en de meeste Nederlanders hebben op een partij gestemd die pro- Europa is; de meeste partijen zijn dat, helaas.

  Samson kan zich vergissen, toen er jaren geleden een referendum was, dacht de PVDA ook dat, zeker hun aanhang, wel voor Europa zou zijn.

  Maar nu twijfel ik, niet omdat de mensen pro Europa zouden zijn, maar omdat de meesten geen idee hebben van de ernst van de situatie. Hoeveel procent van de Nederlanders zou op de hoogte zijn van het feit dat Europa een dictatuur is? Dat wij onze vrijheid kwijtraken?

  Je hoort nog steeds argumenten als: ‘We zijn er toch beter van geworden” en ‘We hebben in elk geval vrede’.

  Precies die argumenten die het ‘klootjesvolk’ door de regering worden voorgehouden.

  Nederland moet het Europa-beleid nog meer in zijn portemonnee voelen, pas dan wordt men wakker, niet eerder.

  Like

 27. Martha N zegt:

  Piet klont, bedoel je mij..?

  Je moet niet zo snel conclusies trekken.
  Ik bedoelde jou helemaal NIET! Je moet je niet aangesproken voelen of voel je je schuldig?

  En ik ben heel erg van deze wereld.
  Mag ik niet zeggen in het algemeen, dat het vloeken en schelden voor mij niet zo goed overkomt.

  Doet afbreuk aan de serieusheid van deze site.

  Schelden en vloeken is een teken van onmacht. Mensen die de site van Bert bezoeken en ook de commentaren lezen, haken af wanneer ze dit soort schuttingwoorden lezen. Heeft geen opbouwend effect en zoals algemeen is bekend, verlaag je jezelf ermee.

  Het is niet mijn site, want zoiets zou ik niet tolereren.
  OOK niet dat je me dit schrijft.

  Het spijt me, ik haak af.

  Ben volledig bij mijn verstand en heb er misschien meer van dan gedacht wordt.

  Dat ik niet van deze wereld ben is een belediging die ik niet accepteer!

  Bert kan me nu bij deze uitschrijven, hier wens ik niet meer aan mee te doen.

  Like

 28. Tom Hendrix zegt:

  @Realpredictor 18.48 uur. Dat ben ik helemaal met U eens! Al was het de duuvel met zijn malle moer, als het TEGEN de EU is, ben ik bereid mee te gaan met welk initiatief dan ook!

  Like

 29. realpredictor zegt:

  @ jowitteroos. Een burgerinitiatief is in de Nederlandse politiek een voorstel dat een kiesgerechtigde, met ondersteuning van 40.000 handtekeningen, kan indienen om een bepaald onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer te laten plaatsen
  Een kiesgerechtigde is iemand die het recht heeft om te kiezen. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen actief en passief kiesrecht. Actief kiesrecht is het recht om te stemmen, passief kiesrecht het recht om gekozen te worden. Meestal heeft iemand met actief kiesrecht ook passief kiesrecht, maar dit hoeft niet altijd zo te zijn.

  Like

 30. E.J. Bron zegt:

  Mag de webmaster de geachte reaguurders Klont en Martha N. erop wijzen dat zij elkaar verkeerd begrijpen, voordat ik helemaal geen reaguurder meer overhoudt???

  E.J.

  Like

 31. gielah zegt:

  Ik ben helemaal niet zo enthousiast over dit manifest, ook al wil ik dan liever gisteren dan vandaag uit de EU.
  Ik ben ook helemaal niet zo vol vertrouwen in die meneer Daniel van der Stoep… hetgeen ik hem ook al eens persoonlijk geschreven heb.
  De man meldt hier in dit stuk dat alle godsdiensten niet deugen, maar dat de islam wel de ergste daarvan is.
  Wat heeft het onderwerp ‘godsdienst’ met de EU te maken?
  En waarom zou ik, als christen, mijn handtekening onder een manifest zetten dat ook mijn geloof zomaar even verdacht maakt…. uit de losse pols…. omdat meneer van der Stoep er niet van houdt?
  Hoeveel waardering voor vrijheid heeft die meneer van der Stoep eigenlijk zelf?
  In hoeverre stijgt hij met zijn ideeën uit boven die van de EU?
  Het doet mij verdriet, dat meneer Wilders ook weer in zijn geval niet erg veel blijk van mensenkennis gaf.

  Hoe dan ook: ik wacht wel op een actie van mensen, die ik wel kan vertrouwen.
  Van alle ex-PVV-ers die ik ken, is er eigenlijk niet één, van wie ik dat vind.
  Zowel Brinkman als Hernandes als van Bemmel als deze van der Stoep zijn opgeblazen windbuilen… met een ego zo groot als het Witte Huis, maar met weinig kwaliteiten.

  Like

 32. realpredictor zegt:

  @gielah. Zoals ik al zei, het maakt niet uit WIE dit aanzwengelt! Zolang als het maar op de agenda van de Tweede Kamer komt. En zolang er een kans bestaat dat er een referendum komt en zolang wij van de Dictatoriale en Criminele EU afkomen! Want onderstaande 2 artikelen zijn het bewijs dat wij gigantisch worden Besodemieterd!

  EU wil meer geld: “De tijd is rijp”
  https://ejbron.wordpress.com/2013/01/24/eu-wil-meer-geld-de-tijd-is-rijp/
  logisch want:
  Luxe ondanks de crisis: EU-diplomaten leven als vorsten
  https://ejbron.wordpress.com/2013/01/24/luxe-ondanks-de-crisis-eu-diplomaten-leven-als-vorsten/

  Like

 33. E.J. Bron zegt:

  Algemene opmerking voor vechtende en beledigende kemphanen: willen zij even serieus rekening houden met blogregel 4!!: “Op deze blog wordt met open vizier gedebatteerd/gediscussieerd en er wordt NIET op de man/vrouw gespeeld! Dat recht heeft alleen de webmaster.”

  Hierboven is duidelijk sprake van een MISVERSTAND (!) tussen Piet Klont en Martha N., zodat er geen enkele reden bestaat om persoonlijk te worden en deze draad te bevuilen. De beide reaguurders in kwestie zijn oud en wijs genoeg om dit misverstand hier op de draad even uit de weg te ruimen. Dank u.

  Webmaster.

  Like

 34. jowitteroos zegt:

  Politieke partij: artikel 50 en dan referendum artikel 50………………. waarin o.a. zoals Gielah al vermeld niet alleen Eu maar ook andere reilgies te kak worden gezet…………..neen dank.

  @ realpredictor: ik ben me bewust van de regels, maar dank voor de aanvulling en uitleg.

  Mijns inziens is het tevens een verkapte reclame maken voor de partij van van der Stoep.
  Ik heb mijn vertrouwen in de PVV gezet.
  Zou jij b.v. een referendum ondertekenen die door de PvdA is uitgezet? Ik zet dus grote vraagtekens bij dit referendum.

  Like

 35. realpredictor zegt:

  @gielah. U schrijft: “Wat heeft het onderwerp ‘godsdienst’ met de EU te maken?” ALLES!
  Lees mijn 2 onderstaande blogs maar:
  https://eunmask.wordpress.com/2012/09/20/de-radicale-eu-hoe-pro-islam-is-de-eu/
  en:
  https://eunmask.wordpress.com/2012/10/24/eu-en-de-rode-loper-voor-de-islam/

  Like

 36. Piet Klont zegt:

  Martha N zegt:
  24 januari 2013 om 19:24
  Piet klont, bedoel je mij..?

  @Martha N….
  Ik heb een overschot aan adrealine, ik zou willen dat ik dit in inkt kon omzetten….
  Maar dat kan ik niet.
  Ik ben het helemaal met je woorden eens, vergeef me, maar ik vloek als een ketter wanneer ik bepaalde programma’s op TV zie langskomen terwijl ik nota bene zit te eten!
  De eetlust vergaat me gewoon!
  Dus dacht ik in mijn opgefokte razernij dat je het ook wel eens tegen mij zou kunnen hebben.

  En dat moet ook kunnen.
  Vloeken, razen, tieren, het helpt je niets.
  Wij moeten doen!
  Hoe weinig ook, maar DOEN !!!

  Voor jou een plaatje, zie dit niet als een soort afdankertje, je bent een KEI!!
  Ik ben maar kloetsje zonder jou…

  Like

 37. E.J. Bron zegt:

  Dank u voor deze handreiking heer Klont! Dat siert u ten zeerste!
  (nu nog even wachten op de reactie van Martha N.)

  Webmaster

  Like

 38. Martha N zegt:

  Je brengt me de tranen in de ogen Piet,

  Ik kan best wel eens kwaad worden, wee de boosdoener, maar nooit lang

  Dat we nog lang samen mogen lachen om dit mis-verstand…

  Dag kloetsje, tot de volgende keer

  Like

 39. jowitteroos zegt:

  @ 20.29

  Verbetering van mijn reactie op het einde: referendum moet natuurlijk burgerinitiatief zijn.

  Like

 40. E.J. Bron zegt:

  @Martha N.

  Dank je Martha. Hiermee is de kou uit de lucht. Ik hoop dat je van gedachten bent veranderd en wilt blijven reageren? Je bent een aanwinst voor de site. Het zou me spijten je te zien vertrekken.

  E.J.

  Like

 41. realpredictor zegt:

  Even een algemene opmerking: Je blindstaren op de fouten van een (onsympathiek) persoon en hierdoor het desastreuze probleem dat hij probeert op te lossen, volkomen negeren, is vergelijkbaar met het doodschieten van de boodschapper van het slechte nieuws…

  Like

 42. Piet Klont zegt:

  Martha N zegt:
  24 januari 2013 om 20:54
  ‘Je brengt me de tranen in de ogen Piet,
  Ik kan best wel eens kwaad worden, wee de boosdoener, maar nooit lang
  Dat we nog lang samen mogen lachen om dit mis-verstand…
  Dag kloetsje, tot de volgende keer’

  Er was, bij nader lezen, geen misverstand, ‘Martha my dear…’
  Ik ben niet gauw boos hoor, enkel heel erg razend, maar helemaal niet op jou!
  En bovendien is het bij mij meestal in twee minuten weer over!
  We zijn elkaars gelijken, zeker qua temperament!
  I Like it!!!
  We will survive!
  😀

  Like

 43. Piet Klont zegt:

  @E.J. Bron zegt:
  24 januari 2013 om 20:44
  Mijnheer Bron, mijn excuses, ook naar u toe.
  Het valt allemaal niet zo mee soms hè!

  Like

 44. E.J. Bron zegt:

  Excuses met alle genoegen aanvaard!! 😀

  Like

 45. Piet Klont zegt:

  Dan hoeft u nog niet te lachen!

  Like

 46. Piet Klont zegt:

  Piet Klont zegt:
  24 januari 2013 om 18:47

  @Willemientje:
  ‘Steek dat ‘AMEN’ maar weer in je zak.’

  Een ongehoorde schoffering mijnerzijds.
  Hele nacht over nagedacht.
  Een simpel ‘excuus’ volstaat niet, Willemientje.
  Ook niet zomaar even plaatje draaien, zoals ik voor Martha N. heb gedaan.
  Maar wel vanuit het hart, en spontaan, wat zij verdiende!
  Ik had liever Martien een knal voor z’n kanis gegeven, hij kan er wel tegen.
  (Hihi, rijmt ook nog!)

  Ik zie maar één oplossing:

  Willemien,

  Ik weet dat je kunt vergeven, maar doe dit niet te snel
  Dat verdien ik niet, misschien later wel
  Bij het lezen van stukken op het blog van Bron
  Zie ik de maan, nimmer de zon
  Het daglicht doet zelfs mij ontwaken,
  Uit boze dromen, waarin draken
  Spoken door mijn hoofd en daarmee
  Mijn hersens kraken.
  Ze doen pijn, die hersenen, wanneer ik weer
  Uit bed kom en denk aan menige keer
  Dat ik dit zelf niet heb verkozen
  En weer achter mijn tafeltje kruip
  Om mensen te behagen of te lozen
  Die van mijn pens(elen) niet zijn gediend
  Maar toch weerom mijn pen bedruip
  Om te inkten, om te spelen
  Met hen, die velen nimmer ‘velen’
  Maar één penseeltje houd ik droog
  Om je te danken voor een nieuw betoog.
  Daarmee bedoelende je rijmselen
  Je dichten, je geheimselen
  Waarvan je menigeen bediend.

  Je maatje Klont.

  Like

 47. Piet Klont zegt:

  @Mijnheer Pennings:

  Vergeef mij dat ik uwen naam ijdel heb gebruikt!
  Ik zal dit nooit meer (zo vaak) doen!
  Dar beloof ik plechtig, maar dat garandeert niks, zoals u weet/kunt weten/ zou moeten weten vanuit de politiek.
  (Grijns)

  Like

 48. Tom Hendrix zegt:

  @Piet Klont 06.54. uur. Maar beste Piet, ga je nu ook aan de rijmelarij? Je gaat ons Willemien toch niet onder de duiven schieten, wel? LOL

  Like

 49. Aegolius cs zegt:

  Klont?
  Soms een gewaardeerde stier in een porseleinkast.

  Like

 50. willemientje zegt:

  Piet Piet, wat was je weer op dreef, gisteren had ik geen internet, stroomstoringen, dus ik lees het net, onze wijze uil moet je maar eens over de knie leggen, voor een ouderwets pak rammel met z’n tak ( smile) alles vergeven hoor, en een rijm, speciaal voor mij, ik ben vereerd

  Like

 51. Martien Pennings zegt:

  Ik heb me er gisteravond niet meer mee bemoeid omdat ik nog net voor zessen naar de slijterij ben gelopen, me een halve liter wodka heb aangeschaft en vervolgens naar Albert Heijn ben gegaan voor een literpak koud sinaasappelsap.
  Ik had gelukkig nog voldoende ijsblokjes in het vriesvak.
  En die halve liter heb ik in de uren daarna grotendeels soldaat gemaakt.
  Vandaar dat ik me er gisteravond niet meer mee bemoeid heb.
  Dronken autorijden en dronken op het internet gaan, moet je beiden niet doen.
  Nou ja, ik heb dat laatste één keer wel gedaan, een paar jaar geleden en toen heb ik een dame licht onbetamelijk toegesproken.
  Dat wordt nou tot in den treure naar voren gehaald door allerlei malloten uit het islamofiele kamp.

  @ Martha N 24 januari om 17:50,

  Je zegt:
  “Men kan zijn onvrede ook wel eens uitdrukken zonder de hele tijd Godverdomme te schreeuwen.”

  Zeker, daarom doe ik het ook niet “de hele tijd” maar bij uitzondering als ik het écht zat ben.

  Je zegt
  “Ik ben Atheist, maar hou niet van kut en lul en godverdomme, ligt aan mijn opvoeding zeker.”

  Fijn dat je beter bent opgevoed dan ik.
  “Kut en lul” gebruik ik nooit.
  Als je iemand een lul noemt, zoals ik in bovenstaande reactie mijnheer Van der Stoep, dan is dat in een betekenis die geheel is losgezongen van het reële geslachtsdeel.

  Je zegt:
  “Ook wil ik nog zeggen dat Wilders niet alleen proletenzooi om zich heen heeft verzameld, wie dit denkt is niet op de hoogte.”

  Slecht op de hoogte.
  Ja, dat is typisch ik.
  Je weet best wat ik bedoel.
  Ik weet ook wel dat Halsema en Pechtold waarschijnlijk erger zijn dan Van der Stoep.
  Maar ze zijn het niet op die platte woonwagenkampmanier van vele patje-PVV-ers.
  Van die oplichterstypes met een stropdas voor.
  Waaronder je een gouden halsketting op de harige borst vermoedt.
  Van die Haagse Harry’s.
  Van die lichtjes foute klunzen die deftig proberen te doen, maar bij wie de vulgariteit uit hun boordje walmt.

  Om 19:24, zeg je, beste Martha:
  “Schelden en vloeken is een teken van onmacht. Mensen die de site van Bert bezoeken en ook de commentaren lezen, haken af wanneer ze dit soort schuttingwoorden lezen. Heeft geen opbouwend effect en zoals algemeen is bekend, verlaag je jezelf ermee.”

  Wat je gelijk hebt!
  Pure onmachtige razernij!
  Ik heb bijvoorbeeld deze foto http://bit.ly/Vx6B21 van Myriam Monsonego – (Je weet wel: van Mohamed Merah http://bit.ly/XAnhUi van zeven dode Joden vanwege Israël en algemene moslimse Jodenhaat) – naast de foto van Anne Frank gehangen die al jaren op de muur van mijn keuken zit geprikt.
  Dat is opdat ook ikke eiges niet vergete.
  En dan gebeurt het wel eens dat mijn oog erop valt en dan kotst er een vloek omhoog uit mijn borst die half blijft steken in mijn strot, waarna de rest ervan sissend tussen mijn tanden naar buiten komt: God-ver-de-God-God-God-verdommèèèèh !!!!
  En dan vind ik dat géén vloeken.
  En zeker heb ik dan niet het gevoel dat ik me verlaag.
  Wat ik wil zeggen: we moeten niet rouwig zijn om mensen die afhaken vanwege anderen die om de juiste redenen razend worden.
  Het is oorlog en theekransjes-ethiek kan je dan niet gebruiken.

  Like

 52. jowitteroos zegt:

  Al met al, zou ik dit zogenaamde burgerinitiatief niet “ondertekenen”. Van der Stoep is met zijn eigen politieke partij bezig die hij in 2014 wil mee laten doen met verkiezingen, zou wel leuk voor hem zijn om een aantal “leden” te hebben niet?!! Hij refereert ook naar diezelfde naam in zijn burgerinitiatief: artikel 50.
  Bovendien is de tekst die hij voorhoud in een link gelegd die hij zo kan gebruiken/misbruiken en voor je het weet ben je lid van de club artikel 50..een “klein” verlaat coupje van van der Stoep.

  PVV is al eerder bezig geweest voor een bindend referendum, dat proberen ze nu weer met een aantal andere partijen in de politiek.

  Like

 53. Tistochwat zegt:

  @ jowitteroos om 17:59

  U zegt:
  “PVV-leider Geert Wilders daagt de PvdA uit om samen met hem een referendum over Europa mogelijk te maken. Ook de SP mag meedoen. Wilders bevestigde donderdag een NOS-bericht hierover. Aanleiding zijn uitspraken van PvdA-leider Diederik Samsom. Die zei een referendum over de EU wel aan te durven. Hij verwacht dat een meerderheid van de Nederlanders in de EU wil blijven”

  Ik hoorde dat Geert Wilders Diederik Samsom een welgemeend compliment gaf m.b.t. een referendum.
  Maar Samsom daarentegen gaf Wilders een gemene -misschien door velen niet als zodanig herkende- sneer. Het kwam er op neer dat Wilders 1,5 jaar te laat kwam.

  Like

 54. Piet Klont zegt:

  Martien Pennings zegt:
  25 januari 2013 om 09:04

  Borreltje op, heer Pennings?
  ‘Ik had gelukkig nog voldoende ijsblokjes in het vriesvak.’

  Eh, dat is altijd gezonder dan ijsKLONTJES ! Die zuigen wat zwaarder weg, weet u niet!
  En nee, ik zoek geen oorlog met u, ik kijk wel uit.
  Maar een beetje sparren op z’n tijd kan geen kwaad, wel?

  @ Mongolius sc (met nadruk sc: en nee!)

  Vandaag of morgen ruk ik u uwen snavel uit en plant ik er een muil in om er vervolgens op raak te kunnen timmeren!
  Ik ben namelijk zeer ambachtelijk ingesteld, JAWEL !!

  @Willemientje:
  Zo goed? (Grrrinnn)

  Like

 55. realpredictor zegt:

  All that matters to me is this:
  “De overheid is verplicht om de uitslag van een bindend referendum over te nemen!”
  I rest my case!

  Like

 56. jowitteroos zegt:

  @ Tistochwat

  Dat snap ik allemaal, heb later ook in een comment gezegd dat er meerdere partijen…………etc.
  Neemt niet weg dat ik het burgerinitiatief ( vanuit een website met politieke partij in wording??!! artikel 50) van een ex-PVV-er niet vertrouw en ik dus het initiatief van WIlders van de PVV ondersteunen zal als PVV-er
  @ Realpredictor

  Het artikel gaat niet over een referendum maar een burgerinitiatief. Ik ondersteun van harte een poging om een bindend referendum te starten..
  De overheid is zoveel verplicht maar ,zoals ervaren, gaat zijn goddelijke eigen gang……..

  Like

 57. jowitteroos zegt:

  @ Pieter Veenstra

  Ik blijf de PVV ook trouw!!!

  Like

 58. Tistochwat zegt:

  @ Pieter Veenstra om 19:54

  En ik ook; reken maar!
  En hoe meer de stompzinnige en laffe verraders van dit land op Wilders schelden en hoe meer zij hem demoniseren, des te trouwer blijf ik aan de PVV.

  Like

 59. realpredictor zegt:

  @jowitteroos. Het gaat om een burgerinitiatief voor een Bindend referendum over de Uittreding uit de Europese Unie! En of de initiatiefnemer wel of niet sympathiek is, of dat hij hiermee al dan niet met zijn eigen politieke agenda bezig is, vind ik hieraan ondergeschikt! Het gaat mij om het redden van onze toekomst! en dit is de enige optie om dit te kunnen realiseren!
  Ik heb de heer van der Stoep dit geschreven:

  Geachte heer van der Stoep,
  Als het besluit van dit bindend referendum door het kabinet wordt overgenomen, dan zit er toch nog een addertje onder het gras!
  Het “Hervormingsverdrag”!
  De regering kan zich onder een referendum uitwurmen door verschillende symbolen die met een grondwet geassocieerd worden, uit de weggestemde tekst halen! Lees:
  http://www.referendumplatform.nl/520

  Er zou in feite ook een referendum moeten komen over het Hervormingsverdrag!
  m.v.g.

  Like

 60. Hoewel Geert Wilders het verschrikkelijk druk heeft, hoop ik dat hij onze steunbetuigingen wel leest of er van op de hoogte wordt gehouden. Ondanks het feit dat er geen tegenreactie komt, stuur ik wel altijd veel door naar hem.

  Like

  • Ah fijn @Pieter Veenstra, ik doe precies het zelfde, en ik ben al blij met de ‘leesbevestigingen’ waar ik uit op denk te kunnen maken dat het gelezen is…
   Ik stuur àlles waarvan mijn ‘radar’ gelijk uitslaat naar Geert Wilders, Martin Bosma en met specifieke mossel zaken ook naar Sietse Fritsma.

   Wist je overigens dat sinds vorig jaar er wel een adres is van de PVV waar je je zaken naar toe kunt sturen en je krijgt ook een inhoudelijk antwoord naarmate de communicatie langer loopt.

   Wellicht ten overvloede voor het geval u al op de hoogte hiervan zou zijn zal ik hier een voorbeeldje neerzetten van een dergelijk 1e antwoord zowel als van de gegevens waarheen te sturen;

   Geachte heer/mevrouw,

   Hartelijk dank voor uw e-mail aan de PVV Tweede Kamerfractie. Wij waarderen dat u de tijd en moeite hebt genomen ons te benaderen.

   Uw bericht is in goede orde ontvangen en wordt door ons in behandeling genomen.

   Omdat wij erg veel e-mails ontvangen, kan de beantwoording even op zich laten wachten. Wij kunnen helaas niet alle e-mails uitgebreid beantwoorden en zullen er soms voor kiezen een bericht voor kennisgeving aan te nemen.

   Met vriendelijke groet,
   PVV Tweede Kamerfractie
   http://www.pvv.nl

   T: +31 (0) 70 3182867
   F: +31 (0) 70 3183836

   Postbus 20018
   2500 EA Den Haag

   Publieksvoorlichting:
   pvv.publiek@tweedekamer.nl
   Persvoorlichting:
   pvv.pers@tweedekamer.nl
   T: +31 (0) 70 3185330
   Press Inquiries:
   press@pvv.nl
   Webmaster:
   webmaster@pvv.nl

   Like

 61. Tiny zegt:

  Omdat ik toch nog een mail moest lezen, wil ik ondanks het late uur wel even dringend mijn zegje doen, want ik ben gruwelijk laaiend.. Vandaar de toon van deze reactie, waarvan ik geen enkel woord terug neem en me ook niet voor zal verontschuldigen.

  1. M. Pennings: het lijkt mij dat de pot de ketel verwijt dat ie zwart ziet, ettelijke van je en nee ik zeg geen u, want in mijn ogen ben jij voor mij dus ook nog een snotneus, laten we zeggen “dronken”stukken te hebben gelezen. Hier moet ik dus Martha N. volledig bijplichten.

  2. In ieder geval is er al eens iemand begonnen de boel op te rakelen. Er zijn er al meerdere gevolgd die hetzelfde willen, staat in de NCR, waravan ik een link te lezen kreeg. Goed voorbeeld doet goed volgen, of ieder wil plotseling de eer voor zich opeisen. Maakt niet uit.

  3. Moet het me van het hart dames en heren, zoals ik al ergens anders geschreven heb, dat we het bewuste referendum allang hebben gehad. Wij hebben met meerderheid NEE gestemd tegen dat gedrocht wat nu EU heet en ons de wetten voorschrijft en ons uitmelkt.
  Helaas hadden we een Min.Pres. die dacht snel in z’n eentje toch maar even een handtekening onder ergens een verdragje te zetten, teggen de wil van het volk.
  En dáár hoog geachte dames en heren, hebben we géén enkele actie tegen ondernomen. We hebben het laten gebeuren.
  De handtekening van Balkenende onder het verdrag van Lissabon was en is ongeldig en zodoende zou er geen enkel probleem zijn, nog een nieuw referendum nodig zijn om deze onzalige constructie de rug toe te keren.
  Die, die er in willen blijven, dat zijn die, die er alleen maar rijk van worden, door ons het volk uit te plunderen omdat ze daartoe met die handtekening de mogelijkheid hebben gekregen en ook die, die als zetbaasjes en puppeteers de goed betaalde baantjes kunnen krijgen, door dezelfde mogelijkheden.

  Niemand van ons, ook ik niet, heeft al die tijd iets anders gedaan, dan onze verontwaardiging al die jaren op internet rond te spuien. Niemand heeft verder iets ondernomen. Altijd werd en wordt er geroepen, dat er nu maar iemand eens het voortouw moest nemen, Altijd wachten dat de anderen de kastanjes uit het vuur zullen halen. Dat noemt men lafheid en ik spreek me er zelf niet van vrij.
  Nu doet een jonger mens eindelijk eens iets, en dat valt dan bij bepaalde personen al helemaal niet in goede aarde, want, het is een snotneus, en het stuk is niet goed geformuleerd.

  Nu welbespraakte, goed onderlegde, zeer goed formulerende heer M. Penning, wat let je het beter te doen? Niemand houd je tegen, dus ga je gang maar.

  En anders, slaap lekker verder.
  Welterusten.

  Like

 62. E.J. Bron zegt:

  @Tiny

  Mag ik u er beleefd op wijzen dat Martien Pennings NIETS, maar dan ook helemaal NIETS met de demo in Den Haag te maken had?? Kunt u trouwens aangeven waar hij de demonstratie zou hebben gekleineerd en/of afgekraakt?? Als er één iemand is die het helemaal heeft gehad met de communisten van de EU en de Europese islamofielen en Jodenhaters dan is het Martien Pennings wel!

  Webmaster E.J.

  Like

 63. Piet Klont zegt:

  Ik denk, waarde webmaster, dat Tiny het niet heeft over de demo in Den Haag, maar over de handtekeningen actie van de ‘snotneus’ van de PVV, die Daniël nogwat.
  Ach, mijnheer Pennings omschreef hem als:
  ‘Snotneus Daniël van der Stoep (geboren 1980) is de PVV-fractie van het Europarlement uitgezet.’

  Ik ben het met Tiny eens, maar ook met Martien.
  Dat is een kwalijk non-standpunt in dit geval.
  Maar inderdaad, Martien kan meesterlijk schrijven vanaf de zijlijn, maar hij steekt daarentegen ook zijn (dikke ?) kop telkens weer uit, iets wat Tiny niet mag onderschatten.
  Ik loop met mijn ‘kartoentjes’ ook risico ‘s, welke ik graag neem voor het bewaren van de vervormde en verwrongen ‘vrijheid van meninguiting’ in dit inmiddels godvergeten klotenland welk land ik niet voor niets telkens weer Holderdebolderpolderkolderland noem!
  Op alle blogs/sites waar ik kom.

  Heer Bron weet hoe kwaad ik was toen mijn Mohammed-kartoen, van diezelfde gore pedo, (nee Bert, jij niet, maar Mo) niet een plaats kreeg hier.
  Ook Pennings had zijn visie hierop, in eerlijkheid mij medegedeeld.
  Recht voor mijn harses, maar bij nader inzien toch ook zeer terecht.
  Wat ik mijnheer Pennings overigens kwalijk nam en neem in deze, dat hij van mening was/is dat al mijn prentjes niet zouden deugen.
  En kijk, dan ga ik ook een beetje tegenspartelen, want hij kan af en toe, die mijnheer Pennings, eens een stuk of twintig van de inmiddels ruim vijftig plaatjes in zo’n vier maanden tijd gemaakt(!)hebben gemist, waar hij wellicht wél iets in gezien zou (kunnen) hebben.

  Dat heet ‘Te kort door de bocht’ mijnheer Martien, maar die uitdrukking zal u inmiddels niet meer vreemd zijn.
  U bent een uitstekend schrijver, om jaloers op te zijn eigenlijk, maar ik steek u beslist geen veer in uw reet wanneer ik dit zeg.
  Het is een feit, maar om dan alles maar goed te keuren zonder kritische noot gaat mij te ver.
  Ik geef u als voorbeeld een mijnheer ‘Filantroop’, u wel bekend.
  Deze mijnheer weet nu júist die dingen zo neer te zetten als u doet, maar dan zonder die formidabele scheldpartijen.
  Daarover, heer Pennings, heeft u mij nooit gehoord, om de reden dat ik uw krachttermen zeer goed begrijp!!
  Maar met zulke termen gaat een mens andere mensen, die wellicht enigzins nieuwsgierig worden, afstoten.
  Zo heb ik dat onlangs ervaren met Martha N. , een bijzonder lieve en dappere vrouw die ik bijna in één handomdraai heb weggezet als een ‘Gouden Kalf’ met een grote uier.
  Zo werkt dit niet, heb ik althans begrepen en te verstaan gekregen, niet enkel door Martha, maar ook na overpeinzingen en teruglezen.

  Om kort te zijn, aan allen hier, iedereen heeft zijn of haar inzichten, en de daarmee gepaard gaande fouten.
  Omdat wij allemaal maar mensen zijn.
  Dat ‘maar’ moeten wij zien te kunnen wegwerken, overmeesteren, dát is m.i. onze opdracht hier op deze aard-testikel.
  Kunnen wij dit niet, dan hebben wij geestelijk gefaald en onderscheiden wij ons niet van de dieren of beesten zo u wilt.
  En nee, ik ga het nu even niet hebben over Moslims etc..
  Neuken is één ding, het hemelse genot van het hoogtepunt bereiken moet je verdienden door je medemens de hand te reiken.
  Pas dan heb je de rijkdom van het leven begrepen.

  Daarmee zeg ik ‘amen’ aan mijzelf.

  Kom maar op!

  .

  Like

 64. Piet Klont zegt:

  Ja, ‘verdienden’ moet zijn verdienen.
  Ik weet het.

  Like

 65. Piet Klont zegt:

  Ik had op zijn minst een reactie van de webmaster zelf verwacht.
  Maar ik neem aan dat hij momenteel druk bezig met de orgie-pij… eh, orgelpijpen.
  Het is tenslotte zondag, nietwaar?
  Dé dag om te zondigen!!

  Like

 66. realpredictor zegt:

  Goed nieuws voor degenen die niet willen stemmen op de referendumeis van de door hen zo gehate initiatiefnemer van der Stoep: Er komt een nieuw burgerinitiatief!
  http://www.nrc.nl/nieuws/2013/01/26/ook-wij-eisen-een-referendum/

  Like

 67. E.J. Bron zegt:

  Waarde heer Klont. Waar moet ik een reactie op geven? En nee, was niet met orgelpijpen bezig, maar met het monteren van een nieuwe wc-deksel!!! 😦

  Like

 68. Aegolius cs zegt:

  E.J. Bron zegt: 26 januari 2013 om 23:56

  Inderdaad, beste webmaster, had M. Pennings niets temaken met het Den Haag protest op 18 januari 2013.

  Vermoedelijk wilde de poster dezes, Tiny, duidelijk maken dat Martien Pennings “Amorpijlen” beter niet en met zo’n “verbaal” geweld had moeten afschieten op een in Pennings ogen een zichzelf gedegradeerde ex PVV minkukel, alhoewel het verdwaalde “schaap” een actie meende te ontketenen dat menigeen aansprak.

  Gelukkig is inmiddels de angel Van der Stoep eruit getrokken nu “betere” actievoerders (link) zich aandienen. Wel laat, maar beter dan nooit!

  http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/19225_nederlandse_intellectuelen_eisen_eu_referendum/

  Met tegenzin van JOOP.

  Like

 69. Aegolius cs zegt:

  Overigens wil ik aan ’n mogelijk referendum het volgende toevoegen: de aanvankelijke mogelijkheid van ’n NL referendum was slechts mogelijk door een strikt tijdelijke wet.
  Een hernieuwde poging vereist in NL wederom een tijdelijke (?) wet en binnen de huidige EU wetgeving lijkt het me vooralsnog een volstrekt onhaalbare kaart. Balkenbrij heeft en nieuwe regeringen onder de kroon het “spel” keihard uitgespeeld.
  Derhalve NL een provincie van de EUSSR, waarmee het Huis zich voor de komende jaren zich heeft zeker gesteld! Wel de koffers ingepakt maar dat was al erfelijk.

  Like

 70. Piet Klont zegt:

  Mijn laatste reactie hier:

  Het is ál te erg dat je over een half uur je eigen reactie pas kunt lezen, of die van anderen.
  Dat sticht verwarring.
  Daar kan de geachte webmaster niets aan doen, een stelletje van één of meerdere lafbekken hebben hier iets uitgevreten waar menigeen niet blij van wordt.
  Die moeten dus ZWAAR uit mijn buurt blijven.
  Al ben ik slecht ter been, wanneer ik iemand in mijn klauwen krijg, dan is die dood voordat hij het weet!!
  Als ex-Glazenwasser weet ik als geen ander wat werkelijke kracht is en hoe voorzichtig je daarmee moet omspringen.
  Het enige wat mij dan resteert is te zeggen: ‘Sorry, kerel, je hebt pech gehad vandaag dat je geen andere kreupele hebt ontmoet’.
  Ik denk dat ik hiermee wel zo’n beetje alles heb gezegd.
  Ik heb definitief afscheid genomen van A7, die tering site, ik neem ook hier afscheid.
  Ik ben het geleplazer meer dan zat!
  Mijn sterkte maar ook verontschuldigingen gaan uit naar de Webmaster, de heer E.J. Bron.
  Een gewone, fantastische man, voor wie ik zeer veel respect heb en zal houden.
  Maar genoeg is genoeg.
  Ik zit er volledig door.
  Met dank aan de regeringen van de afgelopen dertig jaar, op zijn minst!
  Maar ook met oprechte dank aan allen die mijn plaatjes wisten te waarderen !
  Ik wens u allen het allerbeste.

  Like

  • Wachteres zegt:

   Piet, wat is dit nou? Ik lees het net en ben helemaal verbijsterd.

   Like

  • Ik snap u best meneer Piet Klont, ik zit er ook vaak ‘doorheen’ je zou voor minder tenslotte, nietwaar… ook ik neem dan ‘afscheid’ en denk zo, het is mooi geweest, ik houd dit niet meer vol… en vervolgens merk ik na een tijdje dat ik ook dàt weer niet volhoud… ik kan niet anders dan toch blijven ‘waarschuwen’ ook al weet ik dat velen mij graag opgenomen zouden zien worden maar ook nèt zo graag mij weer, in hun ogen dan, ‘genezen’ terug zouden zien komen… was er niet een of andere bijbelse uitspraak, ‘vergeef hen oh vader, zij weten niet wat zij doen’?? De ellende is als je met dit soort ‘rechtvaardigheidsgevoel’ behept bent, je uiteindelijk toch niet ànders kùnt dan de barricades op te blijven gaan… in wèlke vorm dan ook… al geef ik toe dat ik vaker en vaker denk, fijn dat ik àl 64 word en fijn zou het zijn als ik niet wakker meer zou worden… ondanks dat ik niet dood wil maar wèl van deze enorme gruwelijke groteske onbegrepen dreigingen zoals de eu en de islamisering AF wil en wel weer eens enigszins VROLIJK zou willen leven…. Ik ben pas laat gaan slapen 04.25u en heb vervolgens een vreselijk onrustige nacht doorgebracht, constant dromend over de zo verontrustende artikelen hier op deze site van meneer Bron… en dan ‘troost’ ik me weer een beetje dat wij hier met zoveel in ieder geval gelijkgestèmden zitten qua inzicht in de gevaren die ons belagen… Beste meneer Piet Klont, ik hoop toch nog dat u dit leest en denkt ach ja, ik kom weer terug ook, kan mij t schelen, Heintje Davids deed dat constant tenslotte en misschien ter uwer ‘opvrolijking’ ik heb uw cartoon vannacht nog doorgestuurd aan Geert en Martin… en Martin was kennelijk ook nog op….
   Lieve groet voor u 😉
   Scarlatti

   Like

 71. Tistochwat zegt:

  @ Piet Klont om 19:05

  “Ik heb definitief afscheid genomen van A7, die tering site”

  ???????

  Like

 72. jowitteroos zegt:

  @ Piet Klont

  Nu ben ik toch nieuwsgierig…….wie en wat is er uitgevreten dan? Ik mis iets denk ik…………zie u namelijk liever blijven met uw prachtige cartoons…….

  Vriendelijke groet Jolanda

  Like

 73. Henk.V zegt:

  @Piet Klont. Ik begrijp dat je wilt opstappen, omdat je uitgeput raakt van controverses die af en toe tussen onze gewaardeerde reageerders optreden.

  Neem wat bedenktijd voor je beslissing.
  In het algemeen probeer ik mij beheerst en redelijk op te stellen in het leven, maar dat is niet het beeld dat mensen die mij beter kennen altijd zullen beamen.
  Er zijn momenten waarin zaken die ik in mijn hogedrukpan heb opgeslagen ongecensureerd naar buiten komen en dan biedt ik totaal andere aanblik en leent de ontsnappende woordenstroom zich niet voor het gedrukte woord.
  Jazeker, er ontstaan soms irritaties hier, ik kies zelden partij in dat soort zaken. Niet omdat ik de een minder of meer acht dan de ander, maar omdat ik mij van een ding erg bewust ben: wij behoren tot de weinigen waarvan het welzijn van zeer velen mede zal afhangen.
  Allemaal hier staan we voor dezelfde opdracht om een verschrikkelijke vijand te weerstaan, om een slapende bevolking wakker te maken en om politici die ons naar de bliksem willen helpen een ongenadige schop onder de kont te verkopen.

  Wie in die opdracht gelooft ziet iedere reageerder hier als een welkome medestrijder, als een vriend, een kameraad en deze kwalificatie acht ik van toepassing op iedereen die vanuit een goede gezindheid met ons optrekt!
  Piet, het deed mij genoegen jou te zien exploderen en ik dacht: wat een energie barst uit deze knaap naar buiten!
  En zo iemand zouden wij hier van uit ons midden moeten zien vertrekken??
  Kom aan, dat kun je gewoon niet maken.
  En ons zo maar beroven van onze eigen cartoonist?
  Piet, slaap hier wat nachtjes over.

  Like

 74. Henk.V zegt:

  vreselijk; ”dan biedT ik..”
  Dat komt er nu van wanneer een medestander wil opstappen.

  Like

 75. Aegolius cs zegt:

  Ik kijk tegen de projectie van een leeg papierblad aan op mijn beeldscherm en probeer woorden te vinden.
  Beste Piet Klont: dat u erdoor zit na onafgebroken inzet en soms een reactie ontvangt dat een aanslag op het incasseringsvermogen pleegt.
  Ik betreur de omstandigheden ten zeerste die tot uw besluit hebben geleid en hoop na enige tijd van rust u hier weer van harte welkom te kunnen heten met uw cartoons en natuurlijk uwe explosieve maar doorgaans vriendelijke geaardheid.
  Kop hoog!
  MVG, Aegolius cs.

  Like

 76. realpredictor zegt:

  Piet, we kennen elkaar al uit de tijd dat wij in o.a. het voormalige dagblad dePers als enigen het tegen een groep hypo’s en mocro’s moesten opnemen. En dePers hierbij soms duidelijk een links standpunt innam! Maar we bleven vechten, ook al leek het vaak tevergeefs! Pas toen dePers onze commentaren steeds vaker ging modereren, ben ik gestopt. Voor mij was je en ben je nog steeds de onbevreesde ridder, dus Hold on!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s