Knack misbruikt een dementerende Ed van Thijn om een pogromsfeertje te scheppen

Screenshot_20

(Door: Martien Pennings)

Ed van Thijn, geboren 1934 in Amsterdam, was bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog 6 jaar. Hij heeft als klein Joden-jongetje moeten onderduiken. Hij heeft in een keukenkastje gezeten en de laarzen op de trap gehoord. Opgepakt en bestemd voor Auschwitz stopten de transporten vanuit Westerbork voor hem net op tijd.

Hij is nu bijna 80 en wordt in de Knack van 23 januari 2013 geïnterviewd. De kop boven het interview luidt:

”Antisemitisme en moslimhaat zijn loten van één stam”

Ed van Thijns eerste zin luidt:

“Wat mij beangstigt is ( . . .) dat ( . . .) de lessen van de geschiedenis en de macabere herinnering aan het zwarte gat tussen ’40 en ’45 worden vergeten.”

Een van de eerste inleidende zinnen van de interviewers (Piet Piryns en Hubert van Humbeeck) luidt:

“Hij is bijna tachtig nu en nog iedere dag verbaasd over de kortheid van het geheugen en het gebrek aan historische kennis van zijn tijdgenoten. De voormalige Nederlandse toppoliticus Ed van Thijn ( . . .).”

Als je aan het dementeren bent, gaat het lange termijn geheugen overheersen. En zijn naaste omgeving weet natuurlijk dat Ed van Thijn “toppoliticus” is geweest, maar tegenwoordig toch echt half dement. Hij wordt niet alleen in dit interview misbruikt door het Vlaamse Knack, maar ook door extremistische gekken als “Nederland Bekent Kleur”, die hem voor elke “politiek correcte” microfoon slepen die er te vinden is om “kritisch” te zijn op Israël en te vertellen dat de multikul mooi is en de islam ongevaarlijk. Sterker nog: dat de moslims de nieuwe Joden zijn!

Tsja, als je dat beweert dan is je “gebrek aan historische kennis” pas echt kosmisch en zijn de echte lessen van de Tweede Wereldoorlog geheel aan je voorbij gegaan, ondanks al je persoonlijke ervaringen.

Ik heb al vaker uitgelegd, zowel in korte als lange versies, en soms ook in zéér korte versies dat de islam een nazisme avant pendant et après la lettre  is. De islam is puur nazistisch in de Jodenhaat, in de expansieve oorlogszucht (Jihad-principe) compleet met Blut-und-Boden-Prinzip (grond die eenmaal islamitisch is geweest moet altijd islamitisch blijven), in het Führer-Prinzip (Mohammed, een massamoordenaar, sluipmoordenaar, roofmoordenaar, slavenhaler en kinderverkrachter geldt als dé voorbeeldige mens die nagevolgd moet worden), in het racisme tegen vrouwen,  in de principiële gewelddadigheid, in de superioriteitswaan (Übermenschen-waan) die net als in het nazisme  gepaard gaat met ziekelijke angst in de vorm van  xenofobie,  conspirisme (verslaving aan complotdenken) en  slachtoffergedrag en rancunisme, dus het voortdurend wijzen naar een externe “vijand” als oorzaak van de eigen ellende. En dit is alleen nog maar de bewijsbare theorie. Maar 1400 jaar geschiedenis van de islam en de jihad tonen aan dat deze theorie ook al die eeuwen consequent in de praktijk is gebracht. En vooral de Jodenhaat is in de islam altijd prominent geweest. De moslims zijn gedurende het hele bestaan van hun roofmoordenaarsideologie altijd vooral Jodenjagers geweest. Dus als je antisemitisme en “moslimhaat” gelijk stelt ben je niet alleen maar gewoon pervers, maar hartstikke mesjugge. Lees eens een of twee boekjes van Serge Trifkovic, om maar één auteur uit vele mogelijke te noemen.

Daar komt bij dat Van Thijn blijkbaar geen begin van een notie heeft van de directe historische link van de moderne leiders van de Palmaffia’s (Arafat, Abbas, Mashaal,) via de Moefti van Jeruzalem met Hitler. Want hij lepelt alle domme clichés van de policormob op waarin Israël gedemoniseerd wordt:

“Betekent solidariteit met de Joodse staat ook dat je een blanco cheque voor Israël moet uitschrijven? ( . . .) Iedereen weet dat de vrede in het Midden Oosten alleen gebaseerd kan zijn op een tweestaten oplossing, met Jeruzalem als hoofdstad van beide staten. Door nu weer 1500 woning te bouwen in Oost-Jeruzalem werpt Israël willens en wetens een blokkade op, die iedere toekomstige vredesoplossing onmogelijk maakt. Dat nederzettingenplan van eerste minister Netanyahu is een echte schande en een klap in het gezicht van de internationale gemeenschap.”

Mij lijkt het eerder een schande dat Knack de dementie van de toch al overschatte Ed Van Thijn gebruikt – die misschien bovenop zijn gewone domheid en ongeïnformeerdheid komt – om een sfeer te scheppen  – “een echte schande en een klap in het gezicht” – waarin niet alleen de nazistische Palmaffia’s in Gaza en “op de Westbank” zich gesterkt weten, maar ook de leden van de islamitische 5e colonnes in de Westerse steden – zoals Mohamed Merah – zich gelegitimeerd voelen om Joodse gezinnen om te brengen. Nog concreter, om het kleine meisje Myriam Monsonego af te slachten, waarvan ik hier ter illustratie een foto bijvoeg.

Screenshot_21

Ja, Ed van Thijn en de Knack bereiden samen de sfeer voor waarin meisjes als Myriam gekeeld kunnen worden en een nieuwe Holocaust kan plaats vinden. En nee, Ed van Thijn hoeft geen “blanco cheque voor Israël” uit te schrijven, maar een beetje krediet zou toch wel mooi zijn. Want een vrede in het Midden-Oosten kan nu juist totaal niet gebaseerd zijn “op een tweestaten-oplossing” omdat de geschiedenis heeft bewezen dat de Palmaffia’s helemaal niet geïnteresseerd zijn in een eigen staat zolang de voorwaarde erkenning van Israël en het sluiten van vrede is. Behalve dat er al sinds 1922 een “Palestijnse” staat is, Jordanië geheten, hebben de Palestijnse Arabieren in 1937, in 1948, in 1967, in 2000 en 2008 alsmaar beter wordende aanbiedingen voor een eigen staat ghad. En dan zijn er ongetwijfeld nog geheime onderhandelingen geweest die nooit het nieuws en de geschiedenisboeken hebben gehaald. Daaruit mag je definitief concluderen dat de Palmaffia’s geen vrede willen. 

En de Palmaffia’s kunnen niet het gevaar lopen opnieuw, na Oslo 1993, een met Israël uitonderhandeld vredesaccoord opnieuw net zo openlijk te saboteren als toen. Daarom weigeren ze ook rechtstreeks met Israël te onderhandelen, zijn ze alleen maar bezig met chicanes zoals de “verbeterde status” in de Verenigde Nazi’s (geen spelfout). Anno 2013, zou zelfs de cover-up-machinerie van de hele Westerse systeempers niet in staat zijn de werkelijkheid te verhullen. En dan zou blijken wat iedere realist en kenner van de islam allang weet: dat de Palmaffia’s leven van Jodenhaat, corruptie en parasitisme en dat zij niet in staat of bereid zijn leiding te geven aan een normale natie met een normale economie. Nu Hamas behalve in Gaza ook bezig is de baas te worden in Samaria-Judea (“op de Westbank”), kan men de laatste illusie omtrent die tweestatenoplossing voorgoed begraven. Israël zal na de eerstvolgend oorlog verplicht zijn om Samaria-Judea te annexeren. Als Israël althans die volgende oorlog overleeft.

En dan het gemak en de demente domheid van Van Thijn en de kwaadaardigheid van de interviewers die hem in zijn wanen laten over Jeruzalem. Om te beginnen is de “heiligheid” van Jeruzalem voor de islam pas sinds 1967 uitgevonden. Deze invented tradition dient alleen om de haat tegen Israël gaande te houden, net als het gekoesterde “vluchtelingenprobleem”.  Tussen 1949 en 1967, toen Jordanië Jeruzalem illegaal bezette – illegaal want na een aanvalsoorlog – heerste er in Jeruzalem armoede, terreur en vandalisme tegen Joodse heiligdommen. Na 1967, toen Israël gedwongen (!) – drie keer nee van Khartoem  – het bewind “op de Westbank” en dus ook in Jeruzalem overnam, kwam er vrijheid voor moslims, Christenen en Joden om hun heiligdommen te bezoeken. En er kwam ook welvaart en in het kader van het openbruggenbeleid stroomden de Arabieren vanuit Jordanië binnen:

( . . .) als gevolg van Israël’s beleid van ‘open bruggen’ langsheen de Jordaanrivier (alhoewel Jordanie op dat ogenblik nog steeds op voet van oorlog stond met Israel), weken grote aantallen Arabieren uit naar Israël en kon de Arabische bevolking op de Westelijke Jordaanoever zich verdrievoudigen – van ongeveer 650.000 in 1967 tot meer dan 2.000.000 in 1994 – die gelijktijdig gepaard liep met een evenredige toename van Arabische nederzettingen (volgens sommige schattingen blijkt dat maar liefst 260 nieuwe Arabische dorpen werden gesticht of uitbreidingen van bestaande locaties hebben plaatsgevonden gedurende deze periode).”

En dat openbruggenbeleid en die poging tot een open maatschappij moest afgebroken worden om maar één enkele reden: de terreur van de Palmaffia’s. Het werd een teleurstelling net als de poging vanaf 1967 de Palmaffia’s de verantwoording en het beheer over de Tempelberg te geven: het enige wat het heeft opgeleverd zijn terreur en chicanes. In het algemeen hebben de ervaringen met de Palmaffia’s tot één conclusie geleid: deze terroristen zijn niet te vertrouwen, er is niet mee samen te leven en vrede sluiten willen ze niet.

De Palestijnse Arabieren hebben zich in Samaria-Judea en met name in Jeruzalem decennia lang helemaal gek gebouwd, maar als Israël huizen bouwt in een gebied waarvan iedereen, ook de Palmaffia, sinds de Oslo-Acoorden al wist dat gezegd gebied aan Israël zou gaan toevallen bij een definitieve vredesregeling dan is dat volgens Ed van Thijn “een echte schande en een klap in het gezicht van de internationale gemeenschap”. En de heren van Knack zullen de laatste zijn om hem tegen te spreken. Het gaat over het zogenaamde E1-project, waarover het NON-journaal en haar “correspondente” in Israël, Monique van Hoogstraten, een paar weken geleden ook al leugenachtig en Israël demoniserend bericht hebben.

Maar is “de Westbank” (Samaria-Judera) dan niet door Israël onrechtmatig bezet gebied? Nee! Maar ook Ed van Thijn en de Knack gaan klaarblijkelijk weer van die enorme leugen uit. Dat is een leugen omdat het verdrag van San Remo van 1920-22 nog steeds geldt. Daarom is Samaria-Judea nog steeds rechtmatig vestigingsgebied voor de Joden. Nadien hebben de Arabieren en Palmaffia’s twee keer met als springplank de “Westbank” Israël aangevallen, in 1948 en in 1967. Beide keren met genocidale bedoelingen, met Holocaust-intenties. Dat in 1973 Samaria-Judea niet als springplank diende bij een derde genocidaal bedoelde aanval, was toeval: koning Hoessein van Jordanië durfde niet mee te doen uit angst voor zijn eigen Palmaffia’s in Jordanië zelf. Dus Israël laat met driedubbel recht Joden wonen “op de Westbank”: volgens verdrag van San Remo, omdat het twee keer via Samaria-Judea is aangevallen en de laatste keer, in 1967, het gebied in een defensieve oorlog heeft veroverd. En ik vermeld het nóg maar eens: direct in 1967 bood Israël vrede en terugtrekking aan en net zo direct in 1967 zeiden de Arabieren drie keer nee in Kharthoem: nee tegen onderhandelingen, vrede en erkenning. Wie wil weten hoe het echt zit, internationaal en oorlogsrechtelijk, gaat naar het voortreffelijke artikel van Roelf-Jan Wentholt ter zake. Het gelul van het “Internationaal Gerechtshof”, die dependance van de Verenigde Nazi’s (geen spelfout) die op zijn beurt door de moslimmisdadigerstatenclub de OIC wordt gerund, wordt door Israël gelukkig steeds meer genegeerd.

Schande? Klappen in het gezicht? Het is een hemeltergende schande dat iedereen zo langzamerhand  een en ander kan weten, maar er klaarblijkelijk een vaste wil is om doof en blind te blijven voor de feiten teneinde Israël en de Joden te kunnen demoniseren. Over wat er met Ed van Thijn aan de hand is, behalve half gevorderde dementie, kan ik alleen maar speculeren. Stockholmsyndroom annex Joodse zelfhaat? Het gewone hedonisme en narcisme van links, dus het beklimmen van het morele krukje van de typische better-than-thou-er? Toch een doodgewoon plat gebrek aan intelligentie van deze overschatte “toppoliticus”?

Ik zei het hierboven al: Van Thijn weet blijkbaar niks van de directe historische link van de moderne leiders van de Palmaffia’s (Arafat, Abbas, Mashaal,) via de Moefti van Jeruzalem met Hitler. Door dit klaarblijkelijke en hardnekkige gebrek aan kennis, niet alleen bij Van Thijn, ben ik toch weer verplicht het opnieuw uit te leggen. Daar gaan we weer eens!

Een van de grote fouten die de Engelsen gedurende hun Mandaatperiode in Palestina hebben gemaakt, was de aanstelling van Amin al-Hoesseini tot Moefti van Jeruzalem in 1921. Omdat er niet zoiets als een “Palestijns volk” bestond, gebruikte deze Hoesseini de islam als samenbindend element om zeer bewust de haat tegen de Joodse immigranten in Palestina te prediken. Dat was niet moeilijk want zowel in de Koran als de hadith zijn voldoende Jodenhaatteksten te vinden en de concrete geschiedenis van de islam staat sinds Mohammed bol van de Jodenhaat. Deze Hoesseini heeft vanaf zijn aanstelling in 1921 de terreur georganiseerd tegen de Joden én tegen Arabieren die wilden samenwerken met de Joden. Dat gebeurde op basis van de islam en ging gelijk op met verscherpte toepassing van het islamitisch “recht” de sharia, met name ook het afdwingen van islamitische hoofdbedekking voor mannen en vrouwen. De terreur bestond inhoudelijk uit pogroms waarbij Joden werden afgeslacht, en gerichte moordaanslagen op individuen, op zowel Joden als Judenfreundliche Arabieren. Ook voor de Engelsen maakte de Moefti het te bont en toen hij gearresteerd dreigde te worden, wist hij via een aantal omzwervingen in November 1941 Berlijn te bereiken, waar hij overleg pleegt met Hitler zelf en waarschijnlijk eraan heeft bijgedragen dat Hitler definitief besloot tot de “Endlösung”. Hij legt onmiddellijk contact met de Nazi-top en heeft op 28 november een gesprek met Hitler. Er bestaat een heleboel literatuur over die moefti en als er één ding uit die literatuur duidelijk wordt dan is het dat hij volledig gedreven werd door uitsluitend Jodenhaat. Alles wat hij deed, stond in het teken van zijn ene grote doel: zoveel mogelijk Joden vermoorden. Vanaf zijn aankomst in Nazi-Duitsland, waar hij ook Himmler en Eichmann ontmoette, werkte de Moefti vervolgens samen met die nazitop om op de Balkan, waar vanwege de eeuwenlange Turks-islamitische agressie veel moslims woonden, SS-moslim-divisies op te richten. Hij was erop gebrand gedurende de hele oorlog om geen joden te laten ontsnappen en is verantwoordelijk voor duizenden joodse doden, waaronder veel kinderen. Vanaf 1942 organiseerde de Moefti in samenwerking met de nazi’s radio-uitzendingen vol Jodenhaat, die in het hele Midden-Oosten in alle thee- en koffiehuizen uit de luidsprekers schalden. Als Rommel in de herfst van 1942 had kunnen doorstoten naar Egypte, zouden er mobiele vergassingsinstallaties, bestemd voor massamoord op de Joden in Palestina, die in Griekenland klaar stonden, naar Palestina zijn verscheept. Zodat de Nazi’s en Moefti Arabieren ook in Palestina meteen met een Holocaust ter plaatse konden beginnen. De Moefti dook na de oorlog weer op in Egypte en leidde van daaruit de haat- en terreurcampagne van de Arabieren tegen de Joden, die vanaf 1945 groeide naar een volslagen oorlog tussen de Joden en Arabieren. Je ziet dus concreet, historisch, via die constante terreur de lijn vanaf 1921 via Hitler naar de aanval in  mei 1948 van de Arabische legers op de pas uitgeroepen Joods staat lopen. Die lijn is nooit onderbroken geweest. Want Arafat heeft altijd de Moefti van Jeruzalem als zijn grote mentor erkend. En de tegenwoordige leider van Fatah, Abbas, laat er ook geen enkele twijfel over bestaan dat hij in die Hitler-Moefti-traditie staat. Hamas is natuurlijk nog veel openlijker in zijn Jodenhaat dan Abbas.

Nogmaals: Ed van Thijn heeft geen idéé! Ergens in het interview meldt hij dat de overeenkomst tussen “moslimhaat en antisemitisme” niet helemáál op gaat:

“Er zijn grote verschillen natuurlijk: Jodenhaat heeft een connotatie met de jaren dertig die niet geldt voor moslims.”

Geen connotatie met de jaren dertig? Werkelijk niet? Zie boven.

Het interview met Van Thijn staat niet on line, dus zal ik nog maar een paar demente lasterpraatjes citeren die Piet Piryns en Hubert van Humbeeck uit zijn mond optekenden:

“Ik ben er lang niet meer geweest, maar de laatste keer dat ik in Jeruzalem was, schrok ik van het straatbeeld van de orthodoxie en de intolerantie die daar de boventoon voerden. Een stad waar meisjes die zich niet traditioneel kleden worden aangevallen en waar vrouwen achterin op de bus moeten zitten, is mijn stad niet meer. Ik vond het ook schokkend dat een racist als Avigdor Lieberman het in Israël tot minister van Buitenlandse Zaken kon schoppen. Om Elie Wiesel te citeren ‘Een Jood kan geen racist zijn.’ Maar misschien is dat toch te optimistisch gedacht.”

Meisjes op regelmatige basis aangevallen door orthodoxen in Jeruzalem? Wat is dat voor nare generaliserende laster? Bedoelt-ie dit ene incident in december 2011? Over Jeruzalem wordt verschillend gedacht en mijn vriend Roelf-Jan Wentholt is er zeer recent verschillende malen geweest. Hij zegt:

“Dat beeld dat van Thijn schetst is een kwaadaardige en lasterlijke overdrijving. Er zijn wel een paar zeer orthodoxe buurten in Jeruzalem waar je op zaterdag niet als vrouw in een kort rokje moet gaan lopen, maar het ergste wat je kan overkomen is dat je weggejaagd wordt. Het heeft nooit die levensbedreigende dimensie die je van moslims kan verwachten. En als zich incidenten voordoen dan maakt de stedelijke overheid met beleid en wijsheid zodanige regels dat verdere rotzooi voorkomen wordt. En er zijn inderdaad orthodoxen die niet willen dat manen en vrouwen gemengd in de bus zitten, maar wat Van Thijn suggereert, dat het in Jeruzalem stedelijk beleid zou zijn dat er sekse-apartheid in het openbaar vervoer is, is opnieuw kwaadaardige laster.”

Wie het fijne wil weten – en het fijne is volgens mij dat zelfs de buslijnen die opgezet zijn door orthodoxen om een segregatie naar sekse te implementeren door de Israëlische rechter gewaarschuwd zijn dat ze die scheiding niet met fysieke middelen mogen afdwingen – leze wat er onder deze link zit. In elk geval wordt er naar goed Joods gebruik flink over geruzied zonder dat er doden bij vallen.

En dan Lieberman. Je kunt de lasterlijk diepte van Van Thijns geouwehoer op dit punt eigenlijk nauwelijks nog beschrijven, zó driedubbel overgehaald pervers is het. Toch is het enige wat je aan voorkennis nodig hebt om die perversiteit te peilen enige kennis van de tomeloze Jodenhaat van zowel Hamas in Gaza als de “Palestijnse Autoriteit” in Samaria-Judea. Daartoe hoef je alleen maar te raadplegen wat Palestinian Media Watch (Palwatch) en het Middle East Media Reserach Institute (MEMRI) produceren. Dat is een dagelijks aanwassende oceaan aan Jodenhaat. Met honderden keren de expliciete opwekking tot genocide op de Joden, niet alleen in Israël maar op de hele wereld.

Maar mijnheer Van Thijn moet heel erg nodig Avigdor Lieberman een racist noemen. En wat heeft Lieberman gedaan? Hij heeft precies gezegd wat elk fatsoenlijk mens behóórt te zeggen over die nazi’s en hun handlangers. Op Wikipdia staan de hele erge woorden van Lieberman:

“In November 2006, Lieberman, who described Arab members of the Knesset that meet with Hamas as “terror collaborators”, called for their execution: “World War II ended with the Nuremberg Trials. The heads of the Nazi regime, along with their collaborators, were executed. I hope this will be the fate of the collaborators in [the Knesset].”

Nou, dat is helemaal to-the-point, moedig en voorts moreel verschrikkelijk in orde. Ik heb natuurlijk nog één hele website verder gekeken om me ervan te verzekeren dat ik op de hoogte zou zijn van alle gruwelijkheden uit de mond van Lieberman. Ik heb dus ook even geraadpleegd Antiwar.com van Justin Raimondo die zijn eigen edele gelaat op zijn eigen voorpagina zet als reclame. Om de gekte van mijnheer Raimondo meteen in perspectief te zetten, de kop boven zijn anti-Lieberman-artikel luidt: “A Jewish Hitler”. Let op! Hier geldt de “verdubbelaar” net zo hard als bij de Postcodeloterij! Want de meeste Hitlervergelijkingen zijn natuurlijk sowieso maf, maar deze is dubbel . . . . . nee, sterker, gekwadrateerd van de pot gerukt omdat Lieberman zijn boosheid nu juist richt tegen Arabisch-Israëlische collaborateurs met types die echt in de voetsporen van de Moefti van Jeruzalem treden en dus die van Hitler.

Dat Bolkestein waarschuwde dat de Joden beter uit Nederland zouden kunnen vertrekken “door het toenemende antisemitisme onder Nederlands-Marokkaanse jongeren” vindt van Thijn “een schandalige, onbegrijpelijke uitspraak”, maar het dringt blijkbaar niet tot hem door dat je zwartste vermoedens rond de “tolerantie” bevestigd worden wanneer hij over zijn burgemeesterschap in Amsterdam meldt:

“Veiligheid is een preconditie  voor tolerantie ( . . .). Als de politie vroeg of ze Marokkaanse autokrakers mochten aanpakken, was het antwoord altijd duidelijk een boef is een boef ( . . .).”

Dat was dus een vraag in het Amsterdamse politiekorps: of je misdadigers kon aanpakken als ze Marokkaan waren. Ja, ze zijn ongelooflijk in de watten gelegd, de Marokkanen. Maar terwijl zelfs Buitenhof tegenwoordig discussies wijdt aan de criminaliteit onder die bevolkingsgroep, ontgaat het Van Thijn nog steeds dat er een verschil is tussen kritiek op deze Marokkanen en hun nazi-ideologie en de vervolging van onschuldige Joden in de Weimar-republiek.

Ik wil het nog even over de Knack hebben. Toen het tijdschrift een nieuwe “linkse “ hoofdredacteur kreeg, voorspelde ik dat het een kwestie van tijd was voor een echte denker en kwaliteitsschrijver als Benno Barnard ontslagen zou worden. Ik geloof dat het drie weken heeft geduurd. Vervolgens was een van de eerste daden . . . .  ach waarom zou ik het opnieuw opschrijven? Ik hoef mezelf alleen maar te citeren:

Inmiddels is het Vlaamse tijdschrift Knack in linkse handen overgegaan en . . . . ja, hoor! Deze week lagen op de Kerstmarkt van Antwerpen de exemplaren van de gesubsidieerde Knack voor niks te grijp. Ook in Vlaanderen betaalt de belastingbetaler zijn eigen linkse indoctrinatie, want Rudi Vrancx stond prominent en vet op de cover met de tekst in brede band:

“Moslims zijn de favoriete zondebokken van deze tijd”

Het stond er niet, maar bedoeld was het wel: “Moslims zijn de Joden van deze tijd”.

En daarmee heeft ook hier de pervertering door Vranckx en die hele van God losgeslagen nep-elite weer de volle 180 graden bereikt. Want de moslims zijn natuurlijk niet de zondebokken van deze tijd, maar de Jodenjagers en de vertegenwoordigers van de nazislam, een nazisme avant, pendant et après la lettre.

Het artikel in Knack bevat de aankondiging dat de Vlaamse belastingbetaler opnieuw alreeds een paar duizend liter hersenspoeling van Vranckx heeft betaald.

“Deze week begint op Canvas de driedelige reeks De Revolutieroute, waarin Rudi Vranckx, net terug uit Gaza, een reconstructie brengt van de Arabische Lente. In de eerste aflevering zit een lang verslag van de aanslag op Vranckx en zijn collega’s in Homs in Syrië begin dit jaar. Vranckx: ‘De reeks begint met dat fragment omdat het toont hoe perfide de Arabische Lente geëvolueerd is, ook al blijft het voor mij het meest positieve verhaal van mijn carrière.’ “

Merkt u het woord “perfide” op, lezer? Vrankcx is na al die reizen in het Midden-Oosten er nog steeds niet achter dat er geen verraderlijke trouweloosheid (perfiditeit) achter de “evolutie” van de “Arabische Lente” heeft gezeten, maar gewone “fiditeit”, trouw aan de principes van geweld, racisme en onderdrukking die inherent zijn aan de islam.

Tot zover wat ik eerder schreef over de Knack en Rudi Vranckx.

En hoe besluiten we dit verhaal over VanThijn en indirect ook over zijn faciliteerders en misbruikers bij de Knack? Met een uitspraak van Roelf-Jan Wentholt over dit interview dan maar?

“De hele sfeer in dit interview ademt patriarchale minzaamheid, vergevingsgezindheid en milde wijsheid. En onweersproken door de interviewers gaat al dat moois een verbond aan met mannen wier grootste plezier het is met bijlen in te hakken op een hoopje nog net levende en weerloze joden. Ja, precies: dit interview collaboreert met Mohamed Merah.”

______________________

Door:

Martien Pennings

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", antisemitisme, antizionisme, Dhimmitude, discriminatie, Elite, Islam, Islamisering, islamofascisme, Israël, Jodendom, Jodenhaat, lafheid, landverraad, Linkse Kerk, Moslims, Naïviteit, nieuw fascisme, Socialisten. Bookmark de permalink .

25 reacties op Knack misbruikt een dementerende Ed van Thijn om een pogromsfeertje te scheppen

 1. marijke zegt:

  Bravo,Bravo.helder en mooi geschreven

  Like

 2. wim van rooy zegt:

  Pirijns is een kind van mei ’68 en dus heeft hij de vroegere pueriele utopie vervangen door een nieuwe: die van het multiculturalisme – niet minder kinderlijk, maar in wezen dodelijker voor het vrije woord dan de vorige. In de Vlaamse gemeenschap zijn er geen kritische media meer. Deze postmoderne stalinisten braken allen dezelfde perverse smurrie uit. De groene dochter van Piet P zet nu zijn destructieve werk voort, niet gehinderd door enige serieuze lectuur. Ook zij raffelt de mantra’s van de narcistische, zelfingenomen en met de islam collaborerende pomo’s af, ondertussen de poten weg zagend onder de stoel van het Westen. Dat zegt Ahmed al-Sarraf, de liberale Koeweitse journalist. Hij zegt het samen met zoveel andere Arabische denkers (Abdel Wahab Meddeb, Bassam Tibi, Wafa Sultan, Adonis, Sadik al-Azm, Hafid Bouazza,…,), maar deze never grown ups willen hun utopietje politiek correct opleggen, met steun van de EU en van de nieuwe censors. Net zoals ten tijde van het communisme de fellow travellers weten zij het beter dan deze ervariongsintellectuelen. Ze zijn schuldig.

  Like

 3. Vincent zegt:

  Off topic als u me permitteert, maar over perfide gesproken: er stond vandaag een raar verhaal in Trouw ( http://tinyurl.com/aft7vno ). Deze zin viel me op: ‘De [Israëlische] regering zegt dat Israël het Bijbelse recht heeft op delen van de Westelijke Jordaanoever, waardoor het land niet kan worden aangemerkt als bezetter. ‘

  Ik kon dit verder nergens bevestigd zien, hoewel ik niet overdreven goed gezocht heb. Enfin, mijn onderbuik zegt dat dit kwaadaardige laster is en dat de Trouw-redactie definitief rijp is voor de dwangbuis. Heeft mijn onderbuik gelijk?

  Like

 4. ik heb meer en meer het idee dat wij nu ‘midden in die verhalen zitten’, die ik ooit als kind en als jong volwassene over de 2e WO heb gelezen, staaltjes van weerzinwekkendheid gebeuren weer opnieuw zonder enige schaamte of dat er ook maar ‘iets’ is geleerd van die vroegere tijden… dat is kennelijk voorbehouden aan hen zonder macht, zoals ik…

  Like

 5. G.Deckzeijl zegt:

  Stakker Van Thijn heb ik nooit serieus genomen en al helemaal niet na het debacle van de IRT-affaire in 1994: toen moest hij samen met z’n compaan Hirsch Ballin aftreden. Was altijd al een politieke KNEUS. wat is Nederland ermee opgeschoten? Geen reet.Meer woorden wil ik er niet aan vuilmaken.

  Like

 6. Leo zegt:

  Enkele reis Rosa Spierhuis en nooit meer loslaten.
  Heeft lang genoeg met een dubbele tong gepraat.

  Like

 7. luckybee zegt:

  http://www.tellthechildrenthetruth.com/
  Meer als dit is genoeg om te weten hoe en wat de islam is.

  Like

 8. Martien Pennings zegt:

  @ G.Deckzeijl 1 februari om 22:28.

  “Meer woorden wil ik er niet aan vuilmaken.”
  Ik maak er wél meer woorden aan vuil omdat het interview in een zeer veelgelezen Vlaams blad stond en omdat Ed van Thijn als een zeer eerbiedwaardige patriarch geldt.
  Iemand met invloed dus en ook nog op het podium van een massamedium.
  Dat jij “stakker van ( . . .) Thijn nooit serieus genomen” hebt is een geweldige compliment aan jouw vlijmscherpe intellect, maar jouw status als voorlijke denker is hier niet aan de orde.
  Dus omdat invloedrijke Van Thijn in het invloedrijke massablad Knack zijn Israël-demoniserende en islamofiele Joodse zelfhaat mocht spuien heb ik me wéér eens een keer uitgeput in bovenstaand stuk.
  Vanwege dat politieke belang staat het stuk inmiddels ook bij “Vlaamse Vrienden van Israël”: http://bit.ly/11rp0me .
  Jij verspreidt bij voorkeur de hele dag je linkjes als vliegepoepjes over het internet waarbij je meestal zorgvuldig vermijdt méér te slaken dan een half relevante kreet ter toelichting, terwijl ik doorwrochte stukken schrijf die een enorme inspanning en discipline vergen: want hoe briljanter het er staat, des te zwoegender is het tot stand gekomen.
  Ik zeg dus niet, Deckzeijl, dat je nooit eens een waardevolle tip hebt, maar vaak dienen je snelle reukspoortjes meer je eigen kretologische behoeftes dan de politieke zaak.
  Ieder zijn smaak en taak, nietwaar?
  En nou niet wéér zwaar beledigd zijn en weer eens aankondigen dat je verdwijnt van deze website.
  Bert Bron kan er niks aan doen dat jij weer eens een ego-comment schrijft en ik daarop reageer.

  Like

 9. Jan zegt:

  Van Thijn was een Totalversager en blijft het tot zijn dood. In het verleden al ijzersterk neergezet door Van Kooten en De Bie

  Like

 10. jowitteroos zegt:

  Een prachtig stuk martien, dank voor al uw werk.

  De haat voor rechts bij Ed van tijn spreekt boekdelen…………….

  Hier gaat het mij om het PDF bestand en niet de website!!!!!
  http://www.sivmo.nl/data/upload/files/blessuretijd-van-thijn.pdf

  Hier staat een verwijzing van een eerder verschenen stuk op de AP door filantroop
  http://www.amsterdampost.nl/19673/

  Like

 11. maria zegt:

  Eenzelfde blinde vlek vertoonde Ed van Thijn al in een Parool-interview vorig jaar.
  Voor linksmensen is het immers een kleine stap van onderduiken naar “uitsluiting”.
  Dat laatste wordt met trillende lip uitgesproken want o, o, wat hebben die moslims
  het slecht in Nederland! Moslims kunnen hier niet veilig over straat en worden ook
  gehinderd in hun “godsdienstvrijheid” en ze worden continu “gedemoniseerd”!!
  Laat van Thijn maar eens met een keppeltje in Slotervaart gaan wandelen….

  Like

 12. jowitteroos zegt:

  martien hoort Martien te zijn en van tijn van Thijn. Excuses

  Like

 13. Tom Hendrix zegt:

  @Jan 07.35. uur. Koot en Bie, schitterend hahaha.

  Like

 14. G.Deckzeijl zegt:

  …Totalversager….. Hartelijk dank, Jan! (2-2, 07:35)
  Want alleen zo horen Palestijnenvriendjes aangeduid te worden.

  Like

 15. Elvi zegt:

  Ik heb samen gewerkt met Ed van Thijn, zo’n 12 jaar geleden. Het enige wat belangrijk was voor Ed van Thijn is zijn eigen belangrijkheid.

  Zijn vrouw (Flipje van Tiel) riep uit dat het eindelijk tijd was voor háár.
  Dat is er nooit van gekomen, maar Edje probeert nog steeds belangrijk te zijn en denkt dat dit de manier is.

  Ernstig triest maar naast dementerend dus ook ernstig geïndoctrineerd door positie en politieke meegaandheid die geen enkele ruimte liet voor de waarheid.

  Like

  • BertG. zegt:

   Dit soort gedrag behoort toch bij een beetje standaard uitrusting van een politicus.
   Je moet wel je best blijven doen om geloofwaardig over te komen.
   Als je maar belangrijk overkomt bij andere, meer niet.

   Like

   • Elvi zegt:

    Helemaal waar… dat moét iedereen gewoon gaan inzien en ik zou willen dat ik wist hoe we dat bedrog beter duidelijk kunnen maken.

    Desalniettemin is het in het geval van van Thijn wel erg triest. Door zijn politieke functie en verbondenheid met de PvdA was het voor hem niet meer mogelijk om zich sterk te maken tegen de islam. Hij beseft niet of wil niet beseffen dat hij, net zoals Cohen, niet serieus genomen wordt omdat hij Jood is. Alleen als hij op de hand van de agressors is… Uitgebuit wordt dus…..
    Ik heb medelijden met die man omdat hij zijn hele geschiedenis verloochent.

    Like

 16. Elvi zegt:

  Medelijden schrijf ik.. en eigenlijk bedoel ik minachting…. Ik zet die man weg.
  Zo zet ik ook Job Cohen weg, waarvan een moslim collega zei dat het zo jammer was dat het een jood is.

  Ik zet al die joden weg die niet zien wat er gebeurt. Die geen statement durven te maken. Homo’s idem. En christenen… omdat ze zomaar hun kerstboom c.q. hun christelijke waardes opgeven.

  De mensheid is gewoon verrot. Het interesseert niemand wat er met een ander gebeurt. Dat was in elke oorlog hetzelfde.

  Nederland was een land van collaborateurs. Laat dat goed tot iedereen doordringen. En Nederland collaboreert gewoon opnieuw. Nu aan de EU en daardoor aan de islam.

  Het boeit ze niet.. het enige dat ze boeit is hun eigen belangrijkheid.

  Klopt het niet wat ik zeg?
  Bewijs me maar het tegendeel dan!

  Like

 17. Tom Hendrix zegt:

  @Elvi 00.55. uur. Elvi ik ben het met U eens. Gedurende de bezetting van 1940 t/m april 1945 werden er verhoudingsgewijs in nederland meer joodse mensen gedeporteerd dan waar ook. Ik ben zelf van na WO II, maar ik heb veel geluisterd naar de verhalen van mijn overleden vader over deze tijd, en het lezen van de boeken van de Jong. Saamhorigheid en de nederlander, is momenteel en ook toen vaak ver te zoeken. Het zal er plaatselijk wel zijn, of zijn geweest, maar nu zie ik het in ons land amper!

  Like

 18. G.Deckzeijl zegt:

  @Elvi, 4-1, 00:55
  …land van collaborateurs…. Klopt precies! http://tinyurl.com/3dr8puh

  Like

 19. Pingback: De nieuwe linkse Knack wordt steeds fouter | E.J. Bron

 20. Pingback: AAN DE OBSCURANTISTEN (6): Pim Fortuyn en Ayaan Hirsi Ali | E.J. Bron

 21. Vrije Burger zegt:

  @Elvi @Tom Hendrix @G.Deckzeijl We zijn op ons best overlevingskunstenaars, geen levenskunstenaars…

  Like

 22. fleckie zegt:

  ‘HAAKS OP DE. WAARHEID’, … NW. ISR. WEEKBLAD , 13.7.2018!! …….. FRITS. BAREND .
  ‘Oud- premier Dries van Agt vond dat hij een gouden primeur had na zijn bezoek aan oud- burgemeester van Amsterdam,ED van Thijn. Gunde hij de primeur aan SBS. SHOWNIEUWS of
  aan RTL.BOULEVARD? Helaas, de vaste showrubrieken hadden het nakijken,zij moesten het weer doen met Paay,Joling en Gordon. NRC mocht het ‘nieuws’. brengen, nieuws dat ook niet had misstaan in STORY of PRIVE. Roddelpater Dries onthulde in NRC dat ED van Thijn ‘ inmiddels ernstig invalide is geworden en is opgenomen in een particuliere kliniek’. Of dat relevant is? Nee. Van Thijn woont in een mooi verzorgingstehuis,heeft alle wedstrijden van het WK gezien, is sinds kort lid van de bordjesclub van Ajax, leest bijna elke dag een boek en ja, zit in een rolstoel. Van Agt misbruikte onbelangrijk deels onwaar,maar vooral zeer prive non-nieuws over Van Thijn om zijn eigen nepnieuws te verhullen. Feit is wel dat Van Agt dit voorjaar op bezoek is geweest bij Van Thijn. Tussen de twee bestaat al jaren een soort gewapende vrede na de mislukte kabinetsformatie in 1977 waarover Van Thijn uitgebreid heeft geschreven in het prachtige ‘DAGBOEK. VAN. EEN. ONDERHANDELAAR’. Volgens Van Thijn had hij in 1977 bijna een half jaar voor niets onderhandeld met het CDA omdat Van Agt nooit met de PvdA , de winnaar van de verkiezingen,had willen regeren.Van Agt was na bijna zes maanden onderhandelen met de PvdA binnen twee weken rond met de VVD van Hans Wiegel,opvallend snel vond Van Thijn. Na het ‘gezellig samenzijn’ dit voorjaar in ‘de kliniek’ waar ze samen een glaasje port hebben gedronken ,zou Van Thijn volgens NRC hebben gezegd”Dries herft de boek destijds belazerd”. Hij was tegelijk met Wiegel aan het onderhandelen”. Niets nieuws,weten Haagse insiders. Toch wel,want het citaat maakte Van Agt zo boos,dat hij een artikel stuurde aan NRC, waarin hij naast de prive- onthullingen schreef:” Die beschuldiging ( van Van Thijn ) staat haaks op de waarheid. Ik verklaar hierbij nadrukkelijk dat ik met Hans Wiegel geen woord heb gewisseld over de kabinetsformatie voordat de onderhandelingen over de vorming van een kabinet – Den Uyl ll waren afgebroken en ik van de koningin de opdracht had gekregen te onderzoeken of een kabinet CDA/ VVD tot stand kon worden gebracht.” Helaas voor Van Agt tonen geschreven bronnen aan dat de strekking van zijn artikel in NTC haaks op de waarheid’ staat. POSTDUIF. In het boek HANS WIEGEL EN HET SPEL OM DE MACHT uit 1993 schrijft journalist Jan Hoedeman: ” Professor Van Duynstee , een vriend van Van Agt,is in de laatste week van september 1977 op bezoek geweest bij Hans Wiegel,zes weken voor de VVD aan de onderhandelingstafel zou plaatsnemen. Van Duynstee : De kern van de boodschap aan Wiegel was :” weest u verstandig doet u publicitair ook kalm aan ,het kan zijn dat de bal uw kant op rolt’. Wiegel, die blijkbaar ook wel eens kon zwijgen, heeft ‘nadrukkelijk niet gevraagd namens wie hij kwam”. Zo bedreef Van Agt in 1977 dus landelijke politiek: hij huurt een zeer invloedrijk CDA- partijgenoot in als postduif en kan dan zelf volhouden:” Ik heb met Hans Wiegel geen woord gewisseld”. De tweede bron die het artikel van Van Agt onderuithaalt is een brief die dezelfde professor Van Duynstee had geschreven aan Van Thijn nadat hij DAGBOEK VAN EEN ONDERHANDELAAR had gelezen. In die brief refereert hij aan de invloed van de affaire MENTEN begin 1977 op de zielenroerselen van toenmalig minister van Justitie Van Agt:” Die affaire had bij Van Agt een diepe aversie tegen de PvdA veroorzaakt. U( Van Thijn) heeft kennelijk niet aangevoeld dat geleidelijk aan de aversie bij het CDA moest toenemen(…) dat het CDA nooit een tweede kabinet Den Uyl wilde”. …….De brief waarin CDA- coryfee Van Duynstee schrijft’dat het CDA nooit een tweede kabinet Den Uyl wilde’ en zijn uitspraken in het boek van journalist Hoedeman staan haaks op de waarheid’ van Van Agt. Om een rubriek in NRC te parafraseren: wij beschouwen het citaat van Van Thijn als volledig waar en de strekking van de ingezonden brief van Van Agt in notabene NrC als volledig onwaar.~*~*~*~*~*~*~*
  Van Agt misbruikte onbelangrijk,deels onwaar,maar vooral zeer prive non- nieuws over Van Thijn.*~*~*~*~*~*~*~

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s