Slavernij in de islam

Screenshot_41

Naast de genoegzaam bekende vraag “Waarom heeft God dat toegelaten?” bestaan er nog meer beschuldigende vragen, zoals: “Waarom hebben de christenen niets tegen de slavernij ondernomen?”. Een feit is dat de slavernij ten tijde van de eerste christenen algemeen gebruikelijk en geaccepteerd was. De slaaf was rechteloos en werd beschouwd als een ding en stond daarmee in juridische zin op gelijke hoogte met een dier.

Dat wil echter niet zeggen dat de slaaf niet kon opklimmen naar belangrijke en hoge posities, wat echter aan zijn rechteloosheid, die hem vogelvrij maakte, niets veranderde. In zoverre werd de slaaf net zoals een zeer waardevol instrument of dier beschouwd en gewaardeerd.

Zonder slavernij zouden de grote Antieke culturen niet hebben kunnen functioneren en zouden ze deze grote culturele prestaties überhaupt niet hebben kunnen leveren. Zo stonden er in de bloeiperiode van het Romeinse rijk 400.000 slaven tegenover de 20.000 Romeinse burgers. In de andere culturen was het niet veel anders. Alleen als anderen het werk deden, had men tijd om zich met kunst, cultuur en wijsbegeerte bezig te houden.

Vergelijkbaar met onze tijd vervulden de slaven de functies die tegenwoordig door (huishoud)machines worden overgenomen, waardoor we tijd krijgen voor andere dingen. Weliswaar bestaan er nu, officieel in ieder geval, geen slaven meer. Als we echter eerlijk zijn, gaat het ons daarom zo goed, omdat er in andere delen van de wereld mensen zijn die als slaven moeten zwoegen. Weliswaar is slavernij niet meer legaal. Indirect en illegaal bestaat zij echter nog steeds.

Alleen daarom al zouden we ons niet moeten opwinden over slavenhoudersculturen en daarbij misschien ook nog naar de christenen wijzen, “die dat niet verhinderd hebben.”

Slavernij kwam voor in alle Antieke culturen – met uitzondering van het volk Israël, waar de slavernij slechts kortstondig in de vorm van tijdelijke slavernij door schulden bestond.

Overigens waren de slaven vooral mensen uit volkeren die overwonnen waren bij oorlogen – dus “oorlogsbuit”.

Screenshot_35

Omdat het christendom geen sociaalrevolutionair programma is, zette men in het christendom vanaf het begin in op een vernietiging van de slavernij “van binnenuit”, dat wil zeggen door een verandering van de innerlijke houding als gevolg van de bekering tot het geloof in Jezus Christus.

En hier was het het Bijbelse mensbeeld, volgens welk de mens een evenbeeld van God is, dat leidde tot een herbezinning. Een evenbeeld van God kon onmogelijk een slaaf zijn, want de mens behoort alleen God en niemand anders. Het totale Bijbelse mensbeeld bevestigt deze zienswijze.

Daarom gingen er in het christendom ook al vroeg stemmen op die pleitten voor een afschaffing van de slavernij. Daardoor gold de slavenhouder in toenemende mate als een rebel tegen de orde van God, en dat was niet acceptabel. Daarom kwam het langzamerhand tot de afschaffing van de slavernij en van de lijfeigenschap.

Ook de slavernij waartoe het in de “Nieuwe Wereld”kwam, bedoeld wordt Amerika, waarin hoofdzakelijk Afrikanen naar Amerika werden gedeporteerd, werd als gevolg van christelijke propaganda weer afgeschaft.

Anders in de islam

Hier bestaat geen enkele impuls tot het opheffen van de slavernij. Deze is in de islam voor eens en voor altijd vastgelegd. Zij heeft haar wortels in talrijke soera´s van de koran, waaruit een gedifferentieerd theologisch en juridisch systeem voor het houden van slaven werd ontwikkeld. Volgens soera 16, vers 71 is de slavernij een goddelijke orde (“En God heeft sommigen uwer boven anderen in levensonderhoud bevoorrecht. Maar degenen die Hij bevoordeelde geven hun bezit niet aan hun ondergeschikten, zodat deze er gelijk in zullen worden. Willen zij de gunst van God dan verloochenen?”).

Screenshot_37

Geloofsuitspraken, die de waardigheid van de mens onderstrepen, zoals die rijkelijk in de Bijbel staan, zijn de islam volledig vreemd. Hier is de mens geen van een scheppingsopdracht voorzien evenbeeld van God, maar een slaaf van Allah, die onvoorwaardelijk aan hem is uitgeleverd.

Vanaf het begin was de islam een veroveringsideologie met de verplichting tot de jihad (de heilige oorlog tegen ongelovigen) waarmee men zijn onderwerpingambities en roofzucht bevredigen en legitimeren kon.

En zo vonden er sinds het begin van de islam regelmatig rooftochten plaats, waarbij het om het buitmaken van slaven ging, die heel goed gebruikt konden worden in de islamitische wereld.

De islamitische veroveringen brachten veel grotere aantallen slaven op dan het Imperium Romanum bijeen heeft gedreven of Europese slavenhandelaren naar Amerika hebben gedeporteerd, waarbij islamitische kringen bovendien als slavenjagers heel sterk bij de trans-Atlantische slavenhandel waren betrokken.

Het huidskleurracisme, waarvan Europeanen graag beschuldigd worden, heeft zijn oorsprong in de islam. Zwarte Afrikanen bevonden zich, ook als ze moslim waren, in de zogenaamde “uitgestelde slaventoestand” en mochten, als het zinvol of noodzakelijk leek, op ieder moment tot slaaf worden gemaakt, omdat ze niet de juridisch volledige status van een vrije moslim hadden.

De beroemde Arabische filosoof en geneeskundige Ibn Sina, in Europa bekend onder de naam Avicenna, legde in navolging van de Oud-Griekse filosoof en natuurwetenschapper Aristoteles vast dat de zwarte huidskleur van de Afrikanen een gevolg zou zijn van het extreem hete klimaat in Afrika.

Deze huidskleur zou bijna het door de natuur gegeven kenmerk voor geboren slaven zijn. Zwarten zouden ook intellectueel minderwaardig zijn. Zo ook de grote geleerde Ibn Khaldun. Voor hem waren de zwarte volkeren daarom de geboren slaven, “omdat ze zo weinig menselijks zouden hebben, in plaats daarvan echter zouden lijken op stomme beesten.”

Pas veel later sijpelden deze opvattingen naar Europa door.

En hoe is dat nu?

Screenshot_40

De mensenrechtencharta van 1948, waarin in artikel 4 slavernij en slavenhandel in alle vormen verboden worden, werd ook door de islamitische landen ondertekend.

Er bestaat een Verklaring van Cairo van de islamitische mensenrechten uit 1991, die indrukwekkende uitspraken over de mensenrechten bevat, deze echter tegelijk onder voorbehoud van de sharia plaatst, die alles opheft wat er in deze verklaring aan mensenrechten en liberale bepalingen is te vinden.

Verhelderend is een islamitische fatwa over slavinnen uit het jaar 2001 (fatwa nr. 8747), waarin wordt gezegd:

“In onze tijd is de slavernij bijna verdwenen. Er bestaan inmiddels noch slaven noch knechten. Dat betekent echter niet dat het voorschrift m.b.t. het tot slaaf maken geschrapt is, mits de passende voorwaarden hiervoor aanwezig zijn, bijvoorbeeld in geval van oorlog tussen moslims en ongelovigen. De vrouwen van diegenen die tegen de moslims vechten gelden als oorlogsbuit voor moslims. Voor deze vrouwen gelden de voorschriften van de slavinnen en het ´van rechtswege bezitten´, zelfs wanneer wereldlijke wetten dat zouden verbieden.”

Echt vrij is volgens de islamitische opvatting alleen de islamitische man.

Screenshot_42

Bronnen:

http://www.christliche-impulse.de/?pg=2214

Auteur: Jörgen Brauer

http://koptisch.wordpress.com/2013/02/02/sklaverei-im-islam/

Vertaald (en bewerkt) uit het Duits door:

E.J. Bron

(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Islam, Slavernij. Bookmark de permalink .

24 reacties op Slavernij in de islam

 1. maria zegt:

  Kunnen deze feiten nog even toegevoegd worden aan onze geschiedenisboeken? Te laat, onze kinderen wordt geleerd dat slavernij een blanke en joodse aangelegenheid was. Zie ook de video van Bill Warner, waar de Arabische slavenhandel met ook blanke slavinnen aan de orde komt.

  Like

 2. We zouden in Nederland moslims als slaven moeten behandelen. Moslims zijn ook slaven van Allah. We zouden ze af en toe een flink pak slaag moeten geven. Dus niet alleen met woorden! Ze verdienen het in ieder geval wel. En dan zijn we nog barmhartig!

  Like

  • maria zegt:

   Jack je bent zo lekker fout dat het weer goed is! Ik ben ook van ’64 en heb genoeg gezien van islam om er helemaal klaar mee te zijn. Maar laten we die slavernij dan alleen toepassen op de echte baardapen en tentjes. En niet op mijn lieve marokkaanse buren en hun schattige kleinkindjes!

   Like

 3. @maria; ja natuurlijk, er zijn ook zat barmhartige moslims voor hen geldt dat niet. Maar mijn reactie van zo net was alleen symbolisch bedoeld!

  Like

 4. toetssteen zegt:

  Ach welja, laten we teruggaan naar de tijd dat de arbeider met zijn achttien kinderen hokte ineen voor achter met bedstee en zolder! Waar een arbeider minder was dan het amen van de zwartrok in de kerk!
  Weg ermee! Het christendom heeft meer dan genoeg aan de opbouwende zaken. En dan heb ik het niet over de wangen kwestie, maar over het vasthouden van de bijwoner. Natuurlijk, die moest zich aanpassen.
  Daar schort het hem aan en daar zou men zich boos over moeten maken. Het gastland had al lang gelden eisen moeten stellen.

  Like

 5. luckybee zegt:

  In het begin van de Christendom waren wij allemaal Rooms Katholieken.In deze kerk zijn niet eidereen gelijk aan de andere.Daar om is in deze kerk ook de slavernij mogelijk.Toen kwam de reformatie.Ook hier zijn niet alle mensen zo als de leer van Jezus Christus duidelijk zegt, niet altijd gelijk aan de andere.Dat gebeurt niet bij de Anglicaanse kerk en ook niet bij de Lutherse kerken. daar heerst de adel nog steeds als vroeger.Alleen in de Gereformeerde kerk volgen wij de leer van Jezus Chritsus nauwkeuriger.En hebben wij bij de oprichting van de Staat der Nederlanden de adelstand afgeschaft.Dat niet iedereen met de leer van Jezus Christus eens zijn; zie je dat ook in Nederland, dat nu weer de adels hun hoofden uitsteken.Uit de Katholieke, streken van Nederland alleen of uit Duitsland en Engeland geimporteerd?Geen idee.Wat ik wel weet dat dit tegen de wil is van de Heer.
  Matthéüs 18,1-14
  De grootste in het hemelrijk
  Matthéüs 20,20-28
  De twee zonen van Zebedéüs
  Markus 10,35-45
  De zonen van Zebedéüs

  Like

  • luckybee zegt:

   Geen adelstand betekent geen Slavernij of Gecolloniceerde volkeren.Wij zijn allemaal gelijk.

   Like

  • max zegt:

   @ luckybee.

   Je zegt: “In het begin van de Christendom waren wij allemaal Rooms Katholieken.”

   Dat is niet juist:

   “De Kerk zelf gebruikt sinds het Eerste Concilie van Nicea in 325 in haar officiële documenten de term ‘Katholieke Kerk’, ook in de documenten van de twee laatste oecumenische concilies.[1][2]”
   http://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-katholieke_Kerk#Geschiedenis

   Het Syrisch christendom is in 37 na Christus ontstaan:
   “De verschillende Syrische kerken beschouwen de stichting van een christelijke gemeente in Antiochië door de apostel Petrus als het moment waarop de oorspronkelijke Syrische Kerk ontstond. Zij dateren dit in het jaar 37 na Chr.”
   http://nl.wikipedia.org/wiki/Syrisch_christendom

   De Kopten zijn in dezelfde tijd ontstaan:
   “Volgens de overlevering gebeurde de kerstening door de evangelist Marcus. De patriarchen van Alexandrië beschouwen zich dan ook de opvolgers van Marcus die volgens hen de eerste bisschop was.”
   http://nl.wikipedia.org/wiki/Kopten

   Voordien bestonden dus verschillende stromingen binnen het Christendom waaronder de Nestorianen. Zie daarvoorhttp://nl.wikipedia.org/wiki/Syrisch-orthodoxe_Kerk_van_Antiochi%C3%AB#De_geschiedenis_van_de_Kerk”
   maar ook
   “Deze situatie veranderde in het begin van de 4e eeuw, toen de bekeerde Romeinse keizer Constantijn de Grote het tot dan nog steeds sektarische christendom tot een katholieke (algemeen heersende) en literalistische (niet op mystieke geheimen, maar op bekende teksten gebaseerde) godsdienst uitriep. Tegen het einde van dezelfde eeuw, onder keizer Theodosius I, werd in 380 het door Constantijn de Grote hervormde christendom de staatsgodsdienst van het gehele Romeinse Rijk. In 395 splitste het Romeinse Rijk zich echter in een westelijk Latijnssprekend deel en een oostelijk deel waar Grieks de voertaal was. Deze delen groeiden uit elkaar en tegelijk groeiden ook de christelijke kerken in oost en west langzaam uit elkaar.
   http://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-katholieke_Kerk#Verhouding_met_de_overheid

   De Rooms Katholieke kerk en de Rooms Katholieke leer zoals wij die nu kennen is ontstaan na 325 en na de concilies die gingen over de twee naturen leer en de drie-eenheid.
   “Op het Concilie van Constantinopel I in 381 na Chr. werd de Heilige Geest aan deze goddelijke gelijkwaardigheid toegevoegd. Definitief werd de leer van de drie-eenheid vastgesteld op het Concilie van Chalcedon in 451 na Chr.”
   http://nl.wikipedia.org/wiki/Drie-eenheid#Dogmatiseringsproces

   Voor die concilies waren er verschillende gedachten over God en Jezus en de Heilige Geest. Met name de Nestorianen en Arianen hadden een andere visie over de drie-eenheid en de tweenaturenleer.
   http://nl.wikipedia.org/wiki/Arianisme

   Like

 6. Tom Hendrix zegt:

  De islam is een perfide ideologie, die niets menselijks in zich heeft.

  Like

 7. Tom Hendrix zegt:

  @Koddebeier 11.40. uur. Inderdaad game, set , match. Beste koddebeier het is inderdaad LINKS dat de 5e colonne uitmaakt van de islam.

  Like

 8. louis-portugal zegt:

  In de tijd dat ik nog flink moest afdragen aan de nederlandse staat voelde ik ik mij vaak een onbezoldigde slaaf die ook nog straf kreeg als hij niet op tijd was.

  Like

 9. @de zak van max; Het lijkt wel of dat zoals vroeger de Roomse Keizers het Christendom binnen haalden tegenwoordig de Westerse leiders de islam binnen halen. Met het oogpunt; “dat kan wel, dat is goed”. Ze hebben niet in de gaten dat er een levensgroot verschil is tussen het Christendom en de islam!

  Like

  • Ja, Jack de Vreselijke, een heel verschil, ik zag vanmorgen tijdens het zappen hour of power, en op dat moment was er een oproep dat men de mensen om zich heen een hand moesten geven met de mededeling “God houdt van je en ik ook”

   Die kreet hoor ik niet bij de Islam.

   Like

 10. Tom Hendrix zegt:

  @Jack Terrible 15.02. uur. JT daar heeft U volkomen gelijk in. De KORAN = HAAT. CHRISTUS= BARMHARTIGHEID en LIEFDE. Een verschil van dag en nacht, alleen de RODEN en policor politici WENSEN DAT NIET TE WETEN!

  Like

 11. Ik zou me als CDA distantiëren van Van Agt. Eens oudpremier van het CDA en Nederland. Omdat Dries van Agt partij kiest voor de Palestijnen in plaats van de Joden. Maar dat doet het CDA niet. Dan kun je nagaan uit wat voor ‘christenen’ het CDA bestaat!

  Like

 12. @Tom Hendrix; je hoeft geen U tegen me te zeggen hoor. Noem mij maar Jack!

  Like

 13. Ik zou iedereen willen aanraden de filmpjes letterlijk te bezien en te beluisteren… daar wordt heel duidelijk uiteen gezet dat de arabieren degenen waren die met de slavernij begonnen en dat ‘de slaven cultuur’ oftewel de zwarte mensen van NU die wel vrij zijn by the way, het ‘gemakkelijker’ vinden de SCHULD aan de Europeanen en de Amerikanen te geven… ervaren zij op de een of andere manier als ‘minder pijnlijk’ terwijl het dus wel effetjes ànders ligt! En wéér wordt daar niets tegen ondernomen behalve dan door deze kleinzoon die het niet pikken wilt dat de geschiedschrijving geweld aangedaan wordt… niet als mens, niet als kleinzoon van en niet als moslim zegt hij….

  Like

 14. Tom Hendrix zegt:

  @Jack Terrible 17.37. uur. Beste Jack, daarom heb ik vorig jaar mijn lidmaatschap bij het landelijke CDA opgezegd. Het is intriest wat er bij deze club loos is.

  Like

 15. @Tom Hendrix; en over het algemeen veroordelen de kerken in Nederland de Joden omdat de Joden in oorlog leven met de Palestijnen en andere moslimlanden. De kerken (de christenheid) denken dat ze zelf het uitverkoren volk zijn en dat de Joden (de natie Israël) vervloekt worden door de Heer (JHWH). Het is echter precies omgekeerd!

  Like

 16. Jan zegt:

  Frans stel betaalde €4,500 voor Afrikaanse slavin
  The woman, who is French, has been released but her partner, who is originally from the Ivory Coast has been kept in custody.
  http://www.thelocal.fr/page/view/french-couple-pay-4500-for-african-slave-girl#.UR9-UpZtCTB

  Like

 17. Pingback: Slavernij in de islam | E.J. Bron | Peerke Donders | Scoop.it

 18. Pingback: Slavernij in de islam | E.J. Bron | Peerke Donders | Scoop.it

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s