Laudatio op Geert Wilders + video (Bonn, 02-02-2013)

Screenshot_3

Stefan Herre

Zeer geëerde dames en heren, beste vrienden, beste Geert! We kennen elkaar sinds je eerste bezoek in Berlijn drie jaar geleden en ik had destijds als presentator van de bijeenkomst de grote eer om je aan te kondigen bij het publiek. Deze keer heeft de Burgerbeweging Pax Europa mij als laatste winnaar van de Hiltrud-Schröter-Vrijheidsprijs gevraagd om de laudatio op jou te houden en ik wil heel graag van de gelegenheid gebruikmaken om in het kader van deze feestelijke gebeurtenis ook enkele principiële politieke beschouwingen te doen.

Wat verenigt ons eigenlijk in onze politieke betrokkenheid? Wat zijn onze grootste politieke gemeenschappelijkheden over alle landsgrenzen heen? Waarvoor vechten we precies? En tegen wie vechten we?

De gevestigde partijen en de massamedia beschuldigen ons er, zoals bekend, van dat we strijden tegen de islam. Dit is niet helemaal juist. We vechten niet in de eerste plaats tegen de islam. De islam laat ons in principe koud. Europa leeft al 1400 jaar in de geografische nabijheid van de religieuze ideologie, zonder dat we ons tot nu toe echt met hem bezig zouden hebben gehouden. 1400 jaar lang was de islamitische invloed op de geestelijke cultuur van Europa eigenlijk nul – gelukkig! De islamitische ideologie zou ons ook nu niet zoveel interesseren als we er niet toe zouden zijn gedwongen ons met haar bezig te houden, omdat men haar midden in onze steden, in onze landen heeft gevestigd. En zelfs onder deze omstandigheden zou de islam ons nog steeds niet kunnen interesseren als hij werkelijk slechts alleen maar een religie zou zijn die zich uitsluiten bezighoudt met het zielenheil van haar gelovigen. Zoals bekend moet iedereen op zijn eigen manier zalig worden. Maar de islam is gewoon niet alleen maar een religie, maar gaat nog een stap verder: hij spant zich niet alleen in voor het zielenheil van zijn gelovigen, maar hij wil algemeen geldende sociale normen afdwingen en hij wil ingrijpen in de rechtsorde van de staat. Hij wil dus niet alleen geestelijk, maar ook politiek heersen. En hij is er nadrukkelijk toe bereid om zijn politieke heerschappij met geweld door te drukken. Precies daarom laat de islam ons niet koud: omdat we door de islam tegenwoordig in onze eigen steden, in onze eigen landen politiek uitgedaagd worden. En omdat we het recht hebben om politiek te antwoorden op een politieke uitdaging. Vooral echter hebben we dit recht, omdat wij als zogenaamde “ongelovigen” het doelwit zijn van de islamitische bereidheid tot geweld en daarom de plicht hebben deze op ons gerichte bedreiging met geweld van ons af te wenden!

Bij onze politieke betrokkenheid gaat het ons echter niet alleen om de twist met een tot geweld bereide, ons lichamelijk bedreigende religieuze ideologie. Het gaat ons om veel meer. Het gaat ons om:

 • waarheid i.p.v. leugens
 • recht i.p.v. onrecht

En het gaat vooral om:

 • vrijheid i.p.v. onvrijheid!

Screenshot_2

Waarheid i.p.v. leugens

Omdat het hele fundament van de immigratiepolitiek van de staat, het fundament van deze bagatelliserend “multiculturele samenleving” genoemde multinationale, gedeeltelijk zelfs multinationalistische toestanden in onze landen één grote leugen is. Het begin was, zoals we ons allemaal nog kunnen herinneren, de leugen van de “gastarbeiders”. En de leugen van “asiel”. Meer dan 40 jaar lang heeft men de Duitsers en Nederlanders wijsgemaakt dat de uit de voorste Oriënt en Noord-Afrika afkomstige personen “gastarbeiders” zouden zijn. Gastarbeiders, die na het einde van hun gasttijd weer naar hun landen van herkomst zouden teruggaan. En men heeft ons verteld dat deze mensen hier zouden zijn, omdat ze in hun landen van herkomst politiek vervolgd zouden worden en dat ze na het einde van de vervolging weer naar hun landen zouden worden teruggestuurd. Nu weten we: misschien heeft menig van de toenmalige politieke verantwoordelijken dit sprookje echt geloofd. Misschien heeft niet iedereen gelogen. Maar we weten ook: er bestond noch in Duitsland noch in Nederland een werkelijke gastarbeiderpolitiek met duidelijke, bindende regels voor de terugkeer naar het land van herkomst. Er bestond ook nooit een asielpolitiek, die de zogenaamde asielzoekers na het einde van de vervolging consequent naar hun landen van herkomst teruggestuurd zou hebben. Er bestond dus onder de politiek verantwoordelijken nooit een bewijsbare, aantoonbare wil om woord te houden tegenover de Duitsers en de Nederlanders. Vermoedelijk bestond wel de wil om ons voor voldongen feiten te plaatsen, bittere waarheden te verbergen en de Duitsers en Nederlands slechts stapsgewijs zuivere wijn in te schenken. Precies tegen dit leugenachtige fundament van het tegenwoordig reëel bestaande multiculturalisme in Duitsland en Nederland vechten we! Men zou eindelijk aan de Duitsers en Nederlanders moeten vragen of ze multiculti inclusief de islam, moskeeën en de islamitische bereidheid tot geweld echt in hun landen willen hebben! Men zou eindelijk eens de waarheid moeten vertellen: ja, wij, de politiek verantwoordelijken, hebben de Duitsers en de Nederlanders jarenlang misleid, maar in het vervolg willen we eerlijk met elkaar omgaan. We willen de Duitsers en de Nederlanders in de toekomst eindelijk eerlijk vragen: “Willen jullie dat alles werkelijk zo hebben?” En als jullie dat niet willen, dan zullen wij als politiek verantwoordelijken in de Duitse en Nederlandse democratieën, heerschappijen van het volk, buigen voor de wil van het volk! Echter: deze stap weg van de leugen, weg van de leugenachtige tactiek richting de waarheid en eerlijkheid zullen de politiek verantwoordelijken nooit zetten zonder druk van onderen. Zonder politieke druk zullen ze steeds maar verder liegen, liegen en nog eens liegen. Zonder druk van onderen zullen ze blijven bagatelliseren, mooi praten en misleiden, om op deze manier opnieuw tijd te winnen om nog meer voldongen feiten te scheppen. Precies deze noodzakelijke politieke druk – stop met het liegen! – opbouwen: dat is ons gemeenschappelijk doel!

Screenshot_6

Stefan Herre en Geert Wilders

Recht i.p.v. onrecht

Wie tegenwoordig door grote Duitse en Nederlandse steden loopt, vraagt zichzelf onwillekeurig af: kan dit goed zijn? Kan het goed zijn dat de Nederlanders tegenwoordig in hun eigen steden een minderheid worden? Kan het goed zijn de Duitsers tegenwoordig in hun eigen steden uitgescholden worden, omdat ze Duitsers zijn, dat ze uit complete stadsdelen gedrongen worden, omdat ze Duitsers zijn? Dat ze in hun eigen steden niet meer in bepaalde wijken durven komen, omdat ze blond haar hebben? Het antwoord is heel duidelijk: nee, dat kan niet goed zijn, dat is een onrecht. Inderdaad: het is een onrecht om van de Duitsers en Nederlanders door een radicale, mateloos overdreven etnische vestigingspolitiek in hun eigen landen minderheden te maken. En het speelt überhaupt geen rol of men deze radicale etnische vestigingspolitiek rechtvaardigt door de een of andere parlementaire wetten om deze vestigingspolitiek het manteltje van rechtmatigheid om te hangen.

Uit de Duitse geschiedenis weten we maar al te goed dat niet iedere wet rechtmatig is, alleen omdat hij met een meerderheid van stemmen werd aangenomen: de machtigingswet uit 1933, waarmee het vrij gekozen parlement van Weimar de basis legde voor de Hitlerdictatuur, is het bekendste voorbeeld van een parlementaire wet, die weliswaar rechtmatig leek te zijn, maar op grond van zijn radicaliteit en fatale consequenties in principe onrecht was. Ook nu weer worden er net zulke wetten aangenomen: wetten, die op grond van hun radicaliteit, hun mateloze overdrevenheid en hun voor de Duitsers en Nederlanders verwoestende gevolgen in principe onrechtmatig zijn. En daarom luidt ons gemeenschappelijk doel: we willen dat er in Duitsland en Nederland weer wetten worden uitgevaardigd, die ook in het toekomstige oordeel van de geschiedenis als rechtmatig gelden. We willen niet op zekere dag door onze kleinkinderen aan de schandpaal worden genageld: “Waarom hebben jullie toen niets gedaan, waarom hebben jullie gezwegen toen het tijd was om jullie stem te verheffen?” En daarom zeggen wij: stop met het onrecht van deze radicale, mateloos overdreven vestigingspolitiek in Duitsland en Nederland! Stop met het onrecht van de islamitische kolonisatie van Europa!

Screenshot_1

V.l.n.r.: Conny Meier, Elisabeth Sabaditsch-Wolff, Stefan Herre, Geert Wilders

Vrijheid i.p.v. onvrijheid

Vrijheid betekent je vrije mening in woord en geschrift te kunnen uitdrukken zonder daarvoor blootgesteld te worden aan dwang en represailles. Een land, waarin een schrijver niet meer zijn politieke mening kan opschrijven zonder daarvoor door de staat of andere politiek invloedrijke kringen bedreigd te worden, is niet vrij. Een land, waarin men zijn vrije mening alleen onder vier ogen en fluisterend kan uiten, omdat men anders misschien zijn baan kwijtraakt of door de buren wordt aangegeven, is niet vrij. Vrijheid betekent echter ook: de lichamelijke vrijheid te hebben om te gaan waarheen en wanneer je wilt. Een land, waarin men zijn persoonlijke bewegingsvrijheid moet beperken, omdat de staat om politieke redenen afziet van het garanderen van veiligheid en orde en de openbare ruimten afstaat aan zelfbenoemde stedelijke warlords – jeugdbendes, shariapatrouilles enz. – is niet vrij.

Ook Duitsland en Nederland zijn al lang geen vrije landen meer. Iedere dag verliezen we in Duitsland, in Nederland en in heel Europa een stuk vrijheid. Iedere dag neemt de macht van dwang en onderdrukking toe. Deze ontwikkeling houdt rechtstreeks verband met de etnische vestigingspolitiek en de islamitische kolonisatie: omdat deze kolonisatie een onrecht is, wel echter een voldongen feit, wordt het benoemen van dit onrecht in woord en geschrift onderdrukt. Omdat de islam aan invloed wint, wijkt men voor deze toenemende invloed terug en laat de openbare ruimte o er aan het ruwe geweld van islamitische straatbendes. Een staat echter, die wegens politieke tactiek de vrijheid van meningsuiting verbiedt, is geen liberaal-democratische staat meer, maar heeft al trekken van een onvrije, totalitaire ideologiestaat! En een staat, die uit politieke berekening afziet van het bewaren van de openbare veiligheid en orde, maakt van zichzelf de geallieerde van het vuistrecht! Daarom luidt onze gemeenschappelijke doelstelling: we willen dat Duitsland en Nederland weer vrije landen worden: landen, waarin we ons overal, in iedere stad, in iedere stadsdeel en in iedere straat vrij en zonder angst kunnen bewegen! En landen, waarin eindelijk weer een echte geestelijke vrijheid heerst en niet het  muffige kleinburgerlijke gedwongen denken van van politiek correcte meningswachters!

Screenshot_5

Waarheid, recht en vrijheid – dat zijn onze gemeenschappelijke doelen. Deze doelen te bereiken, is onze grote gezamenlijke hoop. En deze gezamenlijke hoop heeft toeverlaten nodig. Een van deze toeverlaten, een van de heel grote namen die deze gezamenlijke hoop belichamen, is vandaag onder ons. Het is zijn naam, die tegenwoordig veel mensen deze gezamenlijke hoop geeft, niet alleen in Duitsland en Nederland, maar in heel Europa. Het is zijn naam, die in heel Europa voor een reusachtige boodschap staat: de boodschap dat waarheid, recht en vrijheid uiteindelijk toch zullen overwinnen, dat waarheid, recht en vrijheid uiteindelijk altijd sterker zijn dan leugen, onrecht en onvrijheid. Deze naam is – “the one and only”- Geert Wilders.

Video:

Bron:

http://www.pi-news.net/2013/02/bonn-2-2-laudatio-auf-geert-wilders/#more-303931

Auteur: Stefan Herre

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron

(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in cultuurrelativisme, Duitsland, Europa, EUSSR, Geert Wilders, Immigratie, Islam, Islamisering, Islamkritiek, islamofascisme, landverraad, migrantengeweld, Moslims, Multiculti, Naïviteit, Nederland, nieuw fascisme, Overheid, Sharia, Socialisten, Vrijheid, Vrijheid van meningsuiting, Westen. Bookmark de permalink .

18 reacties op Laudatio op Geert Wilders + video (Bonn, 02-02-2013)

 1. Martha N zegt:

  Ja, ook met dit geschrevene… mee eens…
  Mensen die tegen zijn en het lichamelijk (en geestelijk) aankunnen, sta op… en onderneem aktie, niet met de bijl of het mes, want dat doen anderen wel… het woord kan machtig zijn…
  Maar dan wel in eensgezindheid… Gezamelijk!

  Wordt er eens iets ondernomen is er gelijk tegenstrijdigheid en gekibbel…
  Nooit eens eenheid…
  Werken we niet gezamelijk aan hetzelfde doel..?
  Ons leven, onze vrijheid… de toekomst van onze kinderen..?
  Of zijn de kinderen alleen een decoratie, waar men niet voor moet vechten..?
  Zeg nee, tegen de toekomst, zoals deze er NU uitziet voor U en Uw families, voor alles wat U dierbaar is!

  Like

 2. Tom Hendrix zegt:

  Ik ben geroerd door deze laudatio van Stefan Herre. En ik ben het er volledig mee eens. Mijn afkeer van de islam, staaf ik met de volgende beweringen, die ik puntgewijs zal noemen:
  De Islam,
  1. ontkent de democratische inrichting van de staat, volgens het principe van de Trias Politica van Montesqieu te weten, de scheiding der machten;
  – de wetgevende,
  -de uitvoerende,
  -de rechterlijke macht.
  2.De islam wijst de democratie af, want neigt naar wereldlijke macht-theocratie.
  3.De islam erkent geen vrijheid van meningsuiting.
  4. De islam erkent geen vrijheid voor andersdenkenden.
  5.De islam ontkent de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw.
  6. De islam accepteert geen rechten voor homofielen/lesbiennes.
  7. De islam is een weerzinwekkende ideologie, daar zij met geweld haar wil wenst op te leggen.

  Like

 3. Wachteres zegt:

  ” Men zou eindelijk eens de waarheid moeten vertellen: ja, wij, de politiek verantwoordelijken, hebben de Duitsers en de Nederlanders jarenlang misleid, maar in het vervolg willen we eerlijk met elkaar omgaan. We willen de Duitsers en de Nederlanders in de toekomst eindelijk eerlijk vragen: “Willen jullie dat alles werkelijk zo hebben?” En als jullie dat niet willen, dan zullen wij als politiek verantwoordelijken in de Duitse en Nederlandse democratieën, heerschappijen van het volk, buigen voor de wil van het volk!”

  Voor mij is het ONAANVAARDBAAR dat het tuig dat nu aan de regering is, minus de PVV en de SGP, ooit nog zou regeren als de boel ‘teruggedraaid’ zou worden.

  Deze mensen hebben ons bewust voorgelogen, bewust onze Westerse maatschappij naar de verdommenis geholpen. Voor zoiets is geen vergeving.

  ‘Buigen voor de wil van het volk’ zal, wat mij betreft, voor hen inhouden dat zij voor een tribunaal komen en een rechtvaardige straf voor landverraad = HOOGVERRAAD voorgeschoteld krijgen:

  Hoogverraad is een verzamelnaam voor misdrijven tegen de interne veiligheid van de staat. Hieronder valt bijvoorbeeld een aanslag op het staatshoofd of een (poging tot) staatsgreep.

  Wet(boek): Strafrecht Artikel: 93 Omschrijving: De aanslag ondernomen met het oogmerk om het Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen of om een deel daarvan af te scheiden, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

  Wet(boek): Strafrecht BES Artikel: 99 Omschrijving: De aanslag ondernomen met het oogmerk om het grondgebied van den Staat geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen of om een deel daarvan af te scheiden, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren.

  Door de fundamentalistische islam hier binnen te laten en als die hier de hun eisen te stimuleren in plaats van die af te remmen (= een aanslag plegen op onze vrijheid!), heeft de regerende ‘elite’ ervoor gezorgd dat de islam al een behoorlijk deel van ons vrije Europa in handen heeft.

  Honderden stedelijke gebieden waar de politie niet meer durft te komen en waar de autochtonen niet veilig zijn. Artikel 93: De regerende ‘elite’ heeft ons letterlijk onder vreemde heerschappij gebracht.

  En de regeerders doen er letterlijk niets aan om ons van die dictatuur te bevrijden.

  De elite kon weten welk gevaar de islam in zich had. Men hoeft maar naar het Midden-Oosten te kijken en men is op de hoogte.

  Men hoeft maar de koran een keer door te lezen en men weet wat de bedoeling is.

  Ondanks duidelijke bewijzen dat de islam van plan is om de hele wereld te overheersen ( dat zeggen ze zelf!) weigert de elite om de islam een halt toe te roepen.

  Integendeel; Iedereen die kritiek heeft of die zegt: ‘Genoeg is genoeg’ wordt voor racist, fascist of voor islamofoob uitgemaakt.

  Eigenlijk geldt voor de EUSSR hetzelfde. Ook door hen zijn wij bedrogen, ook hier werkt onze regering willens en wetens mee aan een gevangenschap die ons stap voor stap naar een communistische dictatuur voert.

  En ze kronkelen zich in duizenden bochten, ze liegen en bedriegen, en toveren het volk schitterende vergezichten voor, waar zij heel goed van weten dat die NOOIT zullen uitkomen.

  LANDVERRADERS! Neurenberg 2.0 is voor jullie nog te goed.

  Like

 4. Tom Hendrix zegt:

  @Wachteres 19.16. uur. Helemaal met U eens Wachteres. In 1975, hebben deze KLOOTZAKKEN en hun partijen, te weten: de christen-democraten, de socialisten, en de linksliberalen, ons land en de rest van Europa VERKOCHT aan de ISLAM, met medewerking van SHELL-Bea Bilderberg- en de gehele Bilderbergmaffia, inclusief de WERKGEVERS.

  Like

 5. Tom Hendrix zegt:

  Aanvulling: het betreft hier: DE RESOLUTIE VAN STRAATSBURG, ook wel genoemd OIL FOR IMMIGRATION!

  Like

 6. BertG. zegt:

  Wat ik nou weer nooit snap, hebben al die gasten die zo voor zijn en graag de het wereld beeld willen veranderen door overal en alles maar OK te vinden van die moslims.
  Hebben die nou geen familie of vrienden en kennissen die ze af en toe spreken hierover.
  Is daar nou nooit iemand tussen die ze tegen spreekt met zo iets als, waar ben jij nou helemaal mee bezig met je bedoelingen. Zijn jullie blind daar met ze alle. Denken jullie wel na.
  Het zal toch maar familie van je zijn die alles naar de verdommenis helpt.

  Like

 7. Geheel eens met het artikel en de bovenstaande reacties!

  Like

 8. Wachteres zegt:

  @ BertG.

  Ik ben bang dat ze alleen maar linkse familie en kennissen hebben 😉

  Like

 9. @Wachteres: Daar ben ik ook bang voor. Een 2e mogelijkheid is dat hun familie en kennissen inmiddels allemaal verleden tijd zijn, maar daar zet ik geen geld (wasdat?) op in!

  Like

 10. louis-portugal zegt:

  Goed artikel.
  De rest is al gezegd.

  Like

 11. Tiny zegt:

  Wilde eigenlijk niet meer reageren. Maar heb de reacties gelezen. Die waren vol vreugde en uiterst positief. De zaal zat gerammeld vol en veel, heel veel mensen zijn honderden kilometers gereden om er maar bij te kunnen zijn. Dat wil toch zeker wel wat zeggen.

  Like

 12. friki zegt:

  Allemaal waar. Hoe krijgt een ander geluid toegang tot de media? Popned. ondersteunen, maar ook hier gaat het volgens de regering niet meer om het aantal leden maar of ze iets zinnigs naar hun smaak te melden hebben, hoe moet ik me dat voorstellen? Of zie ik dat verkeerd.!

  Like

 13. Pieter Nokkio zegt:

  Beroerd en ‘eeuwig zonde’ dat de ‘vaderlandse’ media per definitie anti-Wilders zijn. Die zin over verwijtende kleinkinderen steekt mij in het bijzonder, want als opa van 61 voel ik mij geroepen om op de politiek-incorrecte waarheid te attenderen, maar word hierom verguisd en weggehoond, met kreten als : “Hoe kun jij nu voor de PVV zijn,” Dan antwoord ik rustig: ik ben voor de laatste V en heb niet eens op Wilders gestemd” (maar op nummer 3 van lijst 3, Martin Bosma -wiens boek ‘De schijnelite van de valsemunters’ verplichte kost op scholen zou moeten zijn: feiten, feiten en nog eens feiten. Maar ook dit is ons aangezegd, beste lezers, dat de mensen ‘in het laatst der dagen’ de waarheid niet meer aan kunnen en er bedrieglijke leiders zullennopstaan.

  Like

 14. Het enige wat wij nú kunnen doen is de PVV trouw blijven en achter Geert staan, onze enige hoop…

  Like

 15. Theresa Geissler zegt:

  In mijn reactie bij de weergave op you tube heb ik gezegd ik het welkom voor Wilders in Duitsland iedere keer weer hartverwarmend vind en meteen mijn complimenten gegeven voor de manier waarop Willi Schwend tegenover Elisabeth Sabaditsch-Wolff de égards in acht neemt. -waarvan bv. moslims nog wat zouden kunnen leren, zo merkte ik op. Dat heb ik gezegd omdat ik het 100% meende. Eerlijk hoor, je moet er toch niet aan denken dat onze cultuur ook maar voor een fractie beïnvloed zou worden door de Islam! En alleen Geert durft daar openlijk voor uit te komen.

  Like

 16. Tom Hendrix zegt:

  @Theresa Geissler 20.30. uur. Dat heeft U mooi onder woorden gebracht. Het is in Nederland inderdaad zo, dat de PVV van Geert Wilders, de enige is, die een duidelijk NEE heeft laten horen TEGEN de ISLAMISERING. En natuurlijk ook de SGP! De rest is zo ISLAMOFIEL als de neten!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s