Verenigde Nazi’s, Israël, “kindgevangenen”, Femke Halsema

Screenshot_11

(Door: Martien Pennings)

De afkorting VN betekent natuurlijk Verenigde Nazi’s, omdat de Algemene Vergadering  gerund wordt door de Verenigde Islamstaten (OIC) plus wat er voor de rest nog aan misdadige en gefaalde staten in die zaal zit.

ECOSOC, zo leren we van Mia Farrow, is een VN-lichaam dat een beslissende invloed heeft op de samenstelling van de “Raad voor de Rechten van de Mens van de VN”. In het Engels heet die Raad: Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR).

Als je het officiële document van de ecosokken aanklikt, vind je zo’n typisch droog bureaukratisch stuk, dat je alleen gaat lezen als iemand je een pistool tegen je kop zet. Wat betekent ECOSOC zelf dan? Economic and Social Council. En wie zijn er lid geworden van dat “council”? Néstor Osorio uit het prachtland Colombia is president geworden, en drie nieuwe Vice-Presidenten komen uit Sudan, Pakistan en Albanië.

Juist! Van dat soort landen willen we inderdaad inzake mensenrechten leren. Soedan is wel de mooiste parel in het rijtje. De Soedanese president Basjir heeft met zijn Janjaweed een genocide op ongetelde Nuba’s gepleegd in Darfur. Oh ja: en  Soedan gaat dus letten op genitale verminking bij vrouwen, terwijl het in Soedan zelf tot de meest geëerde islamitische gebruiken behoort.

De bende hyena’s is erg goed in het spreken van prachtige woorden over allerlei humaans dat ze zouden nastreven. Laat dat maar aan totalitaire geesten over! “In het Ministerie van Liefde werd weer druk gemarteld”, merkt Orwell in zijn “1984” op. En Hitler noemde een wet die ambtenaren verplichtte tot het doorbrieven van Nazismusfeindliche uitspraken van collega’s: “Wet ter Bescherming van het Ambtenarendom”.

Hillel Neuer, directeur van UN-Watch, een onafhankelijke mensenrechtengroep, waarvan je nog nooit gehoord hebt als je voor je nieuwsvoorziening leunt op het NON-journaal, heeft gezegd:

“Electing genocidal Sudan as leader of a global human rights body is like choosing Jack the Ripper to guard a women’s shelter.”

Waar ik naar toe wilde: er is weer een nieuw rapport uit van die “Mensenrechten-commissie” van de Verenigde Nazi’s. Dus die commissie onder supervisie van “ECOSOC” en dus Soedan, Pakistan en Albanië. Het gaat over “de nederzettingen”. Van wie? Van wie denk je? Vlaamse Vrienden van Israël heeft een goed stuk over dat nieuwe rapport vertaald van de al hier boven geciteerde Hillel Neuer van UN Watch.

“Vlaamse vrienden van Israël” zet boven zijn stuk een prachtige uitspraak van Avigdor Lieberman over dat nieuwe rapport.  Dat is die “extreemrechtse” minister van Buitenlandse Zaken van Israël, die moreel uitstekend te verdedigen uitspraken doet over hoe je nazislamitische Palmaffia’s moet aanpakken. Hij zegt op 31 januari 2013 over dat rapport:

“De Raad van de Rechten van de Mens van de VN heeft vandaag nogmaals bewezen dat er geen enkele band is tussen zijn naam en zijn aard. Het enige waarvan deze Raad bezeten is is om manieren te bedenken om Israël schade te berokkenen. Er is dan ook geen enkele behoefte om te antwoorden op het verwrongen rapport van de Raad omtrent de bouw van Joodse huizen in Judea en Samaria. Wij zullen in ons land blijven bouwen en leven en zij zullen aldoor de Zionistische activiteiten trachten te beschadigen door ongefundeerde en onzinnige rapporten te publiceren waarvan hun plaats hoort op het vuilnisbelt van de geschiedenis.” [Avigdor Lieberman, Jeruzalem, 31 januari 2013]

Natuurlijk veroordeelt mafkezig links de uitspraken van Lieberman en doen ze net of ze  niet het genocidale geloei horen dat dagelijks uit miljoenen islamitische kelen klinkt. Hoe kan dat nou? Dat komt, denk ik, omdat Israël tot het volvette ego van onze linkse nep-elite behoort. Op dezelfde manier als deze welvarenden gemakkelijk het geld van armere menen uitgeven aan “de armsten”, spenderen deze in veiligheid levenden de moraal van frontsoldaat Israël. Net zo makkelijk als deze grootverdieners uitleggen wat een kleinverdiener aan financiële solidariteit moet opbrengen, proberen deze lafbekken aan een mini-landje, omgeven  door een ziedende oceaan van islam-haat, een moraal op te leggen die zelfmoord zou inhouden. Ja, de Gutmenscherei van onze quasi-elite is voor henzelf altijd kostenloos.

Screenshot_12Het Femke in authentieke huichelpose. Ik schat dat ze hier ontzet was over de PVV-duivel

Het oerbeeld blijft voor mij toch eeuwig Femke Halsema die in een PC-Hooftstraat-winkel ruzie maakt met een ander rijk teefje over een jurkje. Als ze in de Tweede Kamer naar voren kwam, had ze eigenlijk maar één soort vragen: “Ik ben Femke Halsema. Kan ik niet mooi grootogig verontwaardigd kijken? Heb ik geen mooi jurkje aan? Waar  zijn de racisten en de milieustouterds?” En wij vergeten nóóit dat ze bij de aanvang van het gedoogkabinet Rutte-Verhagen-Wilders, op 27 oktober 2010, het initiatief nam voor een motie die kamerbreed werd aangenomen met uitzondering van de stemmen van SGP en PVV. De motie vroeg om vrij baan voor de islam in Nederland. Ik hoop dat ze bij een Neurenberg 2.0 óók grootogig vooraan staat.

Die mentaliteit waarin Israël alleen maar een middel is om het toch al vette ego van linkse better-than-thou-ers extra te voeden, komt ook in Vlaanderen veel voor. Ik stuitte op deze recente brochure van het Vlaamse “Palestina Solidariteit”. Daarmee wordt nieuw leven geblazen in oude demoniserings-campagne tegen Israël over “kindgevangenen”.

Over Soedan hoor je ze niet, de rotzakken, want met dat onderwerp kan je geen  Joden vernaggelen. Soedan ontvoert op grote schaal kinderen om in zijn wrede legers te dienen, maar gaat dus wel in VN-verband oordelen over Israël, die jeugdige “Palestijnse” terroristjes gevangen zet die door hun ouders uitgestuurd worden om in het beste geval keien naar Israëlische soldaten te smijten en in het ergste geval zichzelf op te blazen. Wat zegt u, linkse halve gare? Nee, dat doen ”de Palestijnen” niet omdat ze zo wanhopig zijn of omdat de Israëli’s zulke nazi’s zijn, maar omdat ze die hele islamitische cultuur zelf nazistisch is.

Maar dat willen de linksen alsmaar niet geloven. Ga maar eens kijken hoe De Wereld Morgen –  óók een Vlaamse islamofiele Israël-haat-site  – voorttrompettert op een al in 2012 begonnen hetze over “kindgevangenen in Israëlische gevangenissen”. Ik haal even de demoniserings-elementen uit een lang stuk proza. At your service!

“Vanaf het jaar 2000 hebben er zo’n 8000 minderjarige Palestijnen vastgezeten in Israëlische detentiecentra  . . . een vast patroon van arrestaties en mishandeling om de jonge generatie Palestijnen te kraken . . . kinderpsychiater Peter Adriaenssens . . . Kindgevangenen, een bom in de hersenen, een aanslag op de gezondheid (. . .) voerde Israël de vervolgingen van Palestijnse kinderen op . . . de systematiek van mishandeling . . . dit beleid doelbewust uitvoeren als één van de vele technieken van onderdrukking . . . opgepakte Palestijnse kinderen steeds volgens eenzelfde patroon worden behandeld, waarbij niet hun belang voorop staat, maar wel het kraken van een hele generatie  . . . deze systematiek . . .’s nachts met veel machtsvertoon uit hun ouderlijk huis gehaald . . . geblinddoekt en geboeid en op de grond van een legerjeep  . . . het kind al herhaaldelijk bedreigd, beledigd, geslagen en geschopt . . .  het ondervragingscentrum, dat zich meestal bevindt in een illegale kolonie . . . niet bijgestaan door een advocaat of een ouder . . . fysieke en psychische mishandeling willen de Israëlische autoriteiten verkrijgen dat het kind zo snel mogelijk kraakt . . . 75% heeft te maken met fysieke mishandeling, 57% worden bedreigd, 54% worden psychisch mishandeld en 12% wordt opgesloten in een isolatiecel . . . raden de advocaten de kinderen ook aan om te bekennen . . . Palestijnse advocaten kunnen immers niet veel bekomen in militaire rechtbanken die gerund worden door hun Israëlische bezetters . . .  Toen ik geblinddoekt was, bevalen de soldaten me mijn mond te openen, vervolgens staken ze de loop van een geweer in mijn mond . . . opgepakt, toen hij 14 en 15 jaar oud was . . . in het midden van de nacht . . . Israëlische soldaten kwamen naar ons huis, schreeuwden en klopten gewelddadig op onze deur . . . trokken me uit mijn bed . . . . drukten mijn hoofd tegen de deur, bonden mijn handen vast en blinddoekten me . . . op de grond van een legerjeep gezet, de soldaten zetten hun voeten op mij . . . bedreigden de ondervragers me met de arrestatie van mijn broertje . . . een dorp omsingeld door twee illegale kolonies, een dorp waar de Muur zal doorheen komen . . . tiental soldaten om half drie ’s nachts met veel geweldvertoon het huis binnenbraken . . . schoppend maakten de soldaten me wakker . . . Ze sloegen me . . . technieken die de Israëlische autoriteiten gebruiken, zorgen er doelbewust voor dat het kind zich onveilig, onzeker en angstig voelt . .  abnormaal hoge en langdurige shot van stress . . . mate en kwaliteit van hechting wordt aangetast . . . band met de ouders is onherroepelijk beschadigd omdat de ouders het kind niet hebben kunnen beschermen . . . mogelijk dat ze . . . daders worden . . . Een land dat mishandelingstechnieken toepast op kinderen brengt zich met andere woorden zelf in gevaar . . . gedrag en de gezondheid van het kind zijn voorgoed beschadigd . . . meer kans op diabetes en hartproblemen . . . alarmcentrum in de hersenen is vervormd . . . de geweldervaring . . . hyperactief en ziet voortdurend gevaar . . . nachtmerries en zijn voortdurend op hun hoede . . . Israël in snel tempo afglijdt . . . wetten ingevoerd die de rechten van burgers en ngo’s beknotten . . . rechtsstaat . . . afgebroken . . . de steeds verder bewapende kolonisten . . . de ultra-orthodoxe joden . . . het land . . . levensgevaarlijk wordt . . . Israëlische schendingen van het internationaal recht . . . noodzakelijk  . . . feiten en cijfers over kindgevangenen . . . door de mensenrechtenorganisaties die door de Europese Unie gesubsidieerd worden . . . uitgebreide en goed gedocumenteerde data  . . . Veroordelingen en verklaringen hebben zelden of nooit impact op Israël’s beleid . . .”

En láát dit nou eens wáár zijn voor een zeer beperkt aantal gevallen en dan vermoed ik dat het gaat om lummels vanaf een jaar of veertien. Maar wat  moeten de Israëli’s doen? Er is geen alternatief. Ja, ze voor hun sodemieter schieten. Maar als je je niet tot de moorddadigheid van de Palmaffia’s wil laten verleiden, dan is het enige alternatief: een pak slaag en intimideren. Vergeet niet dat “stenen gooien” onschuldig klinkt, maar het niet is. Ik nodig alle Palestijnen-knuffelende dames en heren uit om eens een krachtig gegooide flinke puntig kei tegen de harses te krijgen. Tenslotte is het zo dat de ouders van deze jongens verantwoordelijk zijn voor de “intifada’s” waaraan ze deelnemen. In feite geven die ouders minder om leven en welzijn van die kinderen dan de Israëli’s. En dat wéten de ouders en de Palmaffia’s en dus brengen ze de Israëlische soldaten bewust in gewetensnood. Zelf ontbreekt het hun doorgaans aan een geweten – de islam is een ideologie die het individuele geweten doodt – maar ze weten verdomd goed dat de Israëli’s er wel een hebben. Wie de bovengenoemde brochure downloadt ziet een foto van een tienjarige te midden van Israëlische soldaten en oproerpolitie die in zijn wellicht gefotoshopte broek heeft gepist. Maar als het nou wáár is, dat-ie het in zijn broek heeft gedaan, dan zegt het meer over de gruwelverhalen die hem over de Joden zijn verteld dan over de daadwerkelijke behandeling van het ventje. En ik hou ook nog voor mogelijk dat het ventje vooraf vol limonade is gegoten, zich in opdracht bewust heeft laten pakken,  bewust in zijn broek heeft staan zeiken en dat er bewust een foto van is gemaakt. Pallywood staat in dat opzicht voor niks.

Enfin, deze wellicht uit de dikke duim gezogen laster werkt! Kijk maar eens wat het thema “child prisoners” voor een  ingezonden demoniserings-brief van een Israël-haat-groep bij The Guardian oplevert:

Screenshot_13

Klik hier voor nog zo’n Israël-haat-site uit het werelwijde web van het nieuwe antisemitisme.

”When will William Hague admit publicly that Israel has no interest in the two-state solution, or any solution other than the continual persecution of the Palestinians (Report, 5 December)?”

Daar staat dat die verrekte Joden alleen maar uit zijn op Palestijnen vervolgen. Dat is heel gewoon tegenwoordig. Dat kán weer. En het kan alweer  járen.

Ik heb niet intensief gezocht naar ontkrachtingen van deze laster, maar ik vond deze mededeling van Mitchell Bard die een naam heeft te verliezen in nauwgezet rapporteren:

“In 2006 In fact, out of the 109 women and 313 juveniles currently in prison, 64 women and 91 juveniles “have blood on their hands.” Palestinian prisoners under the age of 18 threw Molotov cocktails, transported weapons and associated with terrorist organizations. The women planned suicide attacks, prepared bombs and assisted suicide bombers; they also attacked Israeli soldiers and joined terrorist organizations. Ahlan Tanimi, for example, brought the bomb that murdered 16 in the Sbarro pizza restaurant in Jerusalem. Kahira Sa’adi drove a terrorist to King George Avenue, where he blew up three people. Hanady Jaradats killed 21 in the Maxim restaurant in Haifa.”

Nog eens Mitchell Bard:

“Israel’s prisons are probably among the most closely scrutinized in the world. One reason is the government has allowed representatives of the Red Cross and other groups to inspect them regularly.”

Nee, dat liegt Mitchell Bard niet. De officiële website van het Rode Kruis (ICRC) meldt:

“The ICRC has visited prisoners held by Israel since 1967; currently, it carries out visits each year to some 10,000 people held by Israel, the Palestinian Authority and Hamas. Its working methods are the same here as everywhere else in the world where this activity is conducted. The aim is to ensure correct treatment and decent conditions of detention and to help provide the detainees with a link to the outside world.”

Screenshot_14

Als je doorklikt op deze Rode Kruis-site vind je ideologisch verhalen over “de bezette gebieden” – die leugenterm alleen al verraadt de vooringenomenheid van de ICRC– en verdere zielige verhalen over hoe vreselijk die Israëli’s de “Palestijnen” dwars zitten, terwijl de waarheid natuurlijk is dat de “Palestijnen” niks anders doen dan middels  miljardensubsidies –(verstrekt door de EUSSR en de Verenigde Nazi’s)- aanfokken, terroriseren en Jodenhaat-propaganda verspreiden. Israël daarentegen helpt tegen de sabotageklippen van de Palmaffia’s op de gewone “Palestijnen”: met medische zorg, zonodig in Israëlische ziekenhuizen en met de watervoorziening. Maar het enige wat je vindt op deze site van ICRC is geklaag over de blokkades, terwijl  de Palmaffia’s  die toch echt over zichzelf hebben afgeroepen door hun voortdurende terreur en “intifada’s”. Dus als er werkelijk wantoestanden zouden zijn in de Israëlische gevangenissen, dan zou deze ICRC er als de kippen bij zijn om dat aan de kaak te stellen. Maar ik vind daar niks over op die website.

Nee, ik verzin het niet. Hij is een zwarte man van midden veertig, Surinaamse oorsprong, een buurman van me en ik ken ‘m al jaren. Hij leest wel een iets van wat ik over Israël of de islam schrijf. Een van de kalmste en redelijkste mensen die ik ken. “Wat me nou overkwam, is me nog nooit overkomen” zei hij op de zondagmorgen dat ik aan dit opstelletje begon te schrijven. Hij vertelde dat hij laatst een klein eindje op de stoep fietste met een paar tassen gescheiden afval aan zijn stuur, richting vuilnisbakken. De Amsterdamse stoep was breed op die plek. Een groepje Marokkaanse jongetjes van een jaar of twaalf kwam hem tegemoet met een voetbal. Hij voelde het al aankomen, zei hij. En ja hoor: een van de knapen posteert zich aan de rand van het trottoir met de bal aan de voet en probeert op het moment dat de man met de zware tassen aan het stuur passeert die bal precies onder het voorwiel te tikken. De man springt van zijn fiets en deelt in één beweging een snoeiharde oorvijg uit aan het rotzakje.

Hij vertelde het voorval later aan een autochtone arbeids-collega, die hij wel eens eerder een verdediging van  Israël van mijn hand had laten lezen. Die collega  was  na lezing woedend geworden. Op mij, op de auteur dus. Deze blonde Hollander reageerde op het voorval met de Marokkaanse knaapjes aldus. “Dat had je nooit mogen doen, die klap uitdelen. Je kan nooit bewijzen dat hij het expres deed. En dat jongetje liep ook een risico, want zijn bal had wel kapot kunnen gaan.”

Vooral dat laatste detail tekent de gekte waaraan “links” in  het algemeen lijdt. De wil tot ontkennen van de werkelijkheid is zo sterk, dat de uitvluchten tot in het idiote gaan. En wat is die werkelijkheid? Dat die jongetjes thuis geleerd hebben dat de islam superieur is, dat ze voorbestemd zijn om de boel hier een keer over te nemen, dat je die bleekscheten mag bestelen, bedriegen, bespugen en molesteren. En dat een neger al helemaal inferieur is. Want behalve jegens vrouwen en Joden koestert de Noord-Afrikaanse moslim  jegens zwarten nog een racisme dat een dimensie méér heeft dan zijn racisme jegens de witte Westerling.

Nadat hij zijn verhaal gedaan had, hield ik een betoogje met de strekking van het bovenstaande. “Ik weet het”, zei hij, “je hebt gelijk.” En ik voegde er aan toe dat hij in het zéér kleine een proefje had gehad van wat Israëlische soldaten bij de “intifada’s” voor hun kiezen krijgen. Het is trouwens ook een vóórpoefje van wat we hier op den duur ook structureel kunnen verwachten als we niet onmiddellijk stoppen met het importeren van islam.

Dit hele conglomeraat  van import van islam, linkse islamofilie, Israël-haat en lijden-van-de-Palestijnen-propaganda leidt tenslotte naar Mohamed Merah die een heel gezin afslacht, waaronder dit meisje, Myriam Monsonego:

Screenshot_15Myriam Monsonego: echt afgeslacht door een moslim

Wikipedia: “Merah admitted antisemitic motivations, and said he attacked the Jewish school because “The Jews kill our brothers and sisters in Palestine.” Merah was raised in an “atmosphere of racism and hatred” ( . . .).

Screenshot_16Oh, heerlijke suggestiviteit, zó poëtisch, hartbrekend, tranentrekkend. En er zijn nog véél meer foto’s. Google maar eens “childprisoners Israël” onder “images”.

_________________________

Door:

Martien Pennings

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Palestina", Islam, Israël, Jodenhaat, Linkse Kerk, nieuw fascisme, politici, Verenigde Naties. Bookmark de permalink .

22 reacties op Verenigde Nazi’s, Israël, “kindgevangenen”, Femke Halsema

 1. Roelf-Jan Wentholt zegt:

  De Palestijnen gooien hun eigen kinderen in het vuur, de Femke Halsema’s van deze wereld helpen daarbij. En als die kinderen dan levend verbranden dan staan ze woedend op en wijzen ze naar de joden en roepen de joden ter verantwoording.

  Like

 2. Pingback: Verenigde Nazi’s, Israël, “kindgevangenen”, Femke Halsema « Petrossa's Blog

 3. koddebeier zegt:

  Alle westerse landen moeten per direct de VN en al zijn clubjes verlaten en ook niet meer betalen voor die achterlijke bende.

  Like

 4. Waar blijft de verontwaardiging over Amerikaanse soldaten die in WOII op Duitse jongetjes schoten? Gutmenschen hebben zoveel om zich boos over te maken. Je zou bijna medelijden met hen krijgen.

  Like

 5. E.J. Bron zegt:

  Hé Franciscus…. long time, no see!! 😉

  E.J.

  Like

 6. ik hoef nx meer te zeggen, ben het met voorgaande reacties eens, al weet ik niet goed hoe die van Franciscus van Anconia te plaatsen… maar dat ligt ongetwijfeld aan mijn gebrek aan kennis…

  Like

 7. Jan zegt:

  Halsema heeft dat gebaar van opgeheven armen van geen vreemde. Hier Christine Chanet, beroeps-Israëlhater.

  Zij is hoofd van UN Human Rights Council en dringt er op aan dat haar PaleSStijnen gaan jammeren bij het Internationale Strafhof zodat het bouwen van een huis in Israël kan worden beschouwd als een oorlogsmisdaad, mocht hun jeremiade daar geaccepteerd worden, wat natuurlijk gebeurd. Joden haten is immers een internationale hobby.
  De PLO spreekt van etnische zuiveringen op bezet gebied.
  http://www.jewishpress.com/news/breaking-news/head-of-un-rights-panel-report-is-weapon-against-israel/2013/02/03/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=head-of-un-rights-panel-report-is-weapon-against-Israel

  Met haar staan nog de volgende antisemitische organisaties in Israël’s nek te hijgen:
  * Adalah, wordt o.a. gefinancierd door Oxfam-Novib, Open Society Institute, de Ford Foundation die Werkt samen met Al Haq
  http://www.ngo-monitor.org/article/adalah
  http://www.featuregroup.com/articles_hate.html

  * Al Haq. Was in Durban aanwezig met haar agitatie tegen Israël. Levert ‘neutrale’ rapporten aan de UN Human Rights Council. Wordt gefinancierd door o.a. de Ford Foundation, Diakonia, de Nederlandse regering (ja, daar gaan onze belastingcenten), Rosa Luxemburg Foundation, Arab Human Rights Fund. De laatste wordt o.a. gefinancierd door Rockefeller Brothers Fund (Seeking to foster “greater understanding between Muslim and Western Societies,”)
  De RBF doet ook graag aan sabotage wat exploitatie van olievelden betreft en is dus handlanger van diverse extreem linkse ‘milieu’groeperingen die niet terugdeinzen voor liquidaties en sabotages
  Keystone Pipeline http://nl.wikipedia.org/wiki/Keystone_Pipeline
  http://www.discoverthenetworks.org/funderprofile.asp?fndid=5322&category=79

  * Addameer: “Het IDF is een bezettingsmacht en gebruikt gevangenen als onderpand om haar doel te bereiken”. Addamer roept voortdurend op Israël economisch te ruïneren dmv BDS, ‘de muur’ weg te halen en vergelijkt Israël’s regering met het voormalige apartheidsbewind van Zuid-Afrika
  http://www.ngo-monitor.org/article/a_clouded_eu_presidency_swedish_funding_for_radical_ngos

  * Arab Association for Human Rights. Wordt o.a. door de EU gefinancierd en houdt zich bezig met het verspreiden van leugens over Israël dat slachtingen aanricht onder de Arabische bevolking. Verder steunt zij terroristen.
  http://www.ngo-monitor.org/article/_european_union_support_for_extremist_and_politicized_ngos_

  * Al-Mezan Center for Human Rights. Gefinancierd o.a. door Diakonia, Trocaire. Verfraaid rapporten door de paleSStijnse terreur niet te noemen. Noemt het Israëlische leger bezettingsmacht dat slachtingen aanricht. Rapporten van deze organisatie werden in het Goldstonerapport opgenomen
  http://www.ngo-monitor.org/article/al_mezan_center_for_human_rights

  * BADIL -Resource Center for Palestinian Residency. Wil dat alle nazaten van de ‘gevluchte’ Arabieren zich vestigen in Israël. Beschuldigt Israël van genocide. Badil hield antisemitische cartoonwedstrijd, promoot BDS en klaagt militairen aan om hen voor diverse gerechtshoven te laten vervolgen (lawfare)

  * Defence for Children International – Palestine Section. Weigert overzicht te geven waar zij geld van krijgt. Promoot BDS en terugkeer van nakomelingen van ‘verdrevenen’. Beschuldigt Israël van terreur in Libanon. Beschuldigt Israël van het doden van ‘kinderen’ die echter als terroristen zijn geïdentificeerd. Organisatie werkt samen met Al Haq.

  * Ensan Center. Aanwezig op het Israël haatfestijn in Durban 2011

  * Hurriyyat-Centrum voor Verdediging van burgerlijke rechten en vrijheden. Werkt samen met diverse bovenstaande organisaties

  * Jerusalem Center for Legal Aid. Ageert tegen ‘de muur’ die weg moet van hen. Werkt met idioot aantal andere organisaties
  http://www.ngo-monitor.org/article.php?id=515

  * Physicians for Human Rights. Beschouwt het IDF als bezettingsmacht en wil niet dat het Rode Kruis begeleid wordt door soldaten als het een Arabische in gaat. Is ‘vernederend’.

  * Ramallah Center for Human Rights Studies (RCHRS) Beschuldigt Israël o.a. valselijk van slachtingen in Jenin en Nabloes en op ieder ander moment.
  http://www.ngo-monitor.org/article/ramallah_center_for_human_rights_studies_rchrs_

  * The Women’s Center for Legal Aid and Counseling (WCLAC). BDS-groepering en beschuldigt Israël van het vernielen van de infrastructuur van Gaza

  Like

 8. Tom Hendrix zegt:

  Eens met vorige reageerders. De VN =VERENIGDE NAZIES o.l.v. de ISLAMSTATEN!

  Like

 9. Jan zegt:

  De dubbele moraal van de VN

  Like

 10. Jan zegt:

  Overzicht van Israëls pogingen om vrede te sluiten

  Like

 11. Jan zegt:

  Logica van socialisten:

  Like

 12. Jan zegt:

  De dubbele moraal van de Verenigde Naties

  Like

 13. Martien Pennings zegt:

  Dank je, Jan.
  Het wordt allemaal opgeslagen in het grote magazijn.

  Like

 14. Jan zegt:

  OIC demands seat on top UN body to represent Muslims

  The 56-member Organization of Islamic Conference, the largest Muslim organization in the world, should have a seat on the UN Security Council, said Prof. Ekmeleddin Ihsanoglu, its secretary-general.
  Speaking about the challenges facing the Islamic Ummah, he said they include poverty, lack of economic integration, Jewish settlement in occupied Arab territories, and Judaization of Jerusalem .
  http://www.arabnews.com/saudi-arabia/oic-demands-seat-top-un-body-represent-muslims

  Ja, het staat er echt en ik zal niet verbaasd zijn als de nazi’s gevolg geven aan die eis. Soort virtuele staat

  Like

 15. Martien Pennings zegt:

  Dank je, Jan (6 februari om 23:15).

  De OIC in de Veiligheidsraad.
  Waarom niet?
  In een dolhuis kan alles.
  En het gekkenhuis wordt steeds completer.
  Nu is Iran toegetreden tot het dagelijks bestuur van UNICEF, de organisatie die wereldwijd de kinderen moet beschermen: http://bit.ly/X7h2v4:

  “According to its Web site, the United Nations Children’s Fund (UNICEF) “is the driving force that helps build a world where the rights of every child are realized.” On January 23, the organization issued a press release announcing that its Executive Board had elected a five-member leadership Bureau to include the Permanent Representative of the Islamic Republic of Iran. You read that right.
  Iran leads the world in executing child offenders, those convicted of crimes committed when they were under the age of eighteen. Just last month, Iran carried out such an execution. According to a report by Amnesty International ( . . .)”

  Like

 16. Jan zegt:

  Zo kan je ook je zin krijgen als vreemde koeltoer en koekoeksjong in hangmat Nederland ..

  O , eisen moslims weer ’s wat ..kunnen ‘wij’ toch ook ? ? Hahaha ! Als christenen voor nieuwe kerk of uitbreiding hun geld of zin niet krijgen van B&W en gemeente moeten christenen dus ook maar alle dagen de klokken luiden . Hoop ik dat die kerk in buurt met veel moslims staat ..kunnen ze samen mss nog ’n dealtje sluiten ..ik wil natuurlijk liefst alleen kerkklokken horen 🙂

  Als de overheid of EU zich ermee bemoeit loopt het nog sneller mis . Dit soort zaakjes moeten burgers zelf weer opknappen …
  ..
  http://www.omroepwest.nl/nieuws/07-02-2013/pvv-den-haag-wordt-gegijzeld-door-moskee

  Like

 17. Pingback: Barack Hoessein Obama en Hillary Clinton zijn lid van de Moslimbroederschap | E.J. Bron

 18. Jan zegt:

  Gestoorde Richard Falk, beroepsantisemiet: “De inwoners van Boston hebben gekregen wat zij verdienden.”
  De doden van Boston zijn ‘canaries’ die dienden te sterven wegens Amerika’s ‘fantasieën over wereldoverheersing’. De aanvallen waren niets anders dan ‘verzet’.
  http://www.breitbart.com/Big-Peace/2013/04/22/UN-Human-Rights-Official-Says-Boston-Got-What-It-Deserved

  Like

 19. Pingback: Femke Halsema , de steelneger en de bajes-Jood: wij gedenken Nationale Collaboratiedag | E.J. Bron

 20. Jan zegt:

  Verenigde Nazi’s laten Yazidi uitmoorden:

  Shocking testimony from NGO reveals Muslim UN aid workers keep Yazidis “trapped and doomed to die”

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s