Het mysterie van de linkse geest

Screenshot_23

Femke Halsema in linkse verbijstering over de slechtheid van de wereld

Je kan veel denken en zeggen over de waanzin van de geest die ze in Amerika “liberal” noemen en die we hier aanduiden met “politiek correct”, “progressief” of “links”. Martien Pennings heeft dat in 2009 gedaan in een opstelletjeDe Islam en de BMW-er: Versuch eines Weberschen Idealtyps”. Diana West heeft er een heel boek over geschreven “The Death of the Grown-Up”. Nu is er weer een nieuw boek verschenen dat de schedel van de linkse hedonist licht: “KinderGarden Of Eden: How the Modern Liberal Thinks”. En toch blijft de linkse geest voor mij een groot mysterie.

Want:

Hoe kan de linkse narcist anno 2013, nog geen 70 jaar na de Tweede Wereldoorlog, waarin alle denkbare verschrikkingen in West-Europa werkelijkheid werden, zo absoluut zeker weten dat het allemaal zo’n vaart niet zal lopen, dat onze kinderen over tien jaar niet aan de lantaarnpalen bungelen in onze gelibaniseerde landen en onze gebeiroetiseerde steden?

En waarom doet diezelfde linkse narcist tegelijkertijd, in veel minder belangrijke kwesties, altijd wél een beroep op het voorzorgsprincipe?

Dat voorzorgsprincipe stelt dat als er vermoeden van schade is ten gevolge van een handeling, de voorstanders van die handeling moeten bewijzen dat er geen  schade zal zijn. Dus als er ergens een kolencentrale gebouwd dreigt te worden, roepen de linksen in koor: “Pas op, er kan schade zijn en bewijs maar eens dat het niet zo is!”

Maar de linkse multikullers stellen tegelijkertijd de beste van alle samenlevingen van alle tijden – de onze: nóg wel! – in de waagschaal door een alle verbeelding tartend menselijk experiment toe te laten. Namelijk door vreemdelingen uit een ronduit aan het Westen vijandige cultuur zich massaal hier te laten vestigen. Zo bezorgd als ze zijn in het geval van de kolencentrale, zo zorgeloos zijn ze bij dit ongekende bevolkingsexperiment. Niks voorzorgsprincipe!

Dat kan dus alleen maar gekte zijn.
_______________

Door:

Roelf-Jan Wentholt

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", "Verrijking", Appeasement, cultuurrelativisme, Dhimmitude, Elite, Hypocrisie, Immigratie, Islam, Islamisering, lafheid, landverraad, Linkse Kerk, nieuw fascisme, political correctness, politici, Socialisten, Westen. Bookmark de permalink .

23 reacties op Het mysterie van de linkse geest

 1. Bob Fleumer zegt:

  De linkse mens is gewoon laf en niets anders, ze durven geen verantwoording te nemen voor zeer noodzakelijke beslissingen. Want verantwoording afleggen daar houden ze niet van.
  Een voor ons land noodzakelijke beslissing is of terug naar EEG niveau of uit de EU, doen we dat niet dan zal armoede ons deel zijn en daarenboven een dictatoriaal bewind vanuit Brussel.

  Like

 2. henk schroemges zegt:

  Volgens een US top-psychiator dr. Rossiter:
  =links denkenden, socialisten, progressieven hebben psychologische storing
  =hun neurotisch gedachtengoed is irrationeel, kinderlijk
  =zij ontkennen de vitale rol van de vrije keuze
  =zij parasiteren op de zwakte en gevoelens van minderwaardigheid onder de bevolking door:
  – het creeren en versterken van slachtofferschap;
  het bevredigen van kinderlijke claims op erkenning toegeeflijkheid en compensatie;
  – het aanwakkeren van primitieve gevoelens van jaloersheid;
  -het verwerpen van de souvereiniteit van het individu om hun te onderwerpen aan de wil van de staat.

  Like

  • Henk.V zegt:

   Er zit wel degelijk systeem in het linkse denken, waarmee ik niet dat denken tot normaal wil verklaren, maar van de aspecten in de linkse overwegingen die @Henk Schroemkes aan draagt kloppen de meeste wel.

   Links gaat uit van ”idealen”. Daarmee hebben de linkse altijd gewerkt.Als onnadenkende links stemmer gingen mij keuzes in het stembureau jarenlang naar ”rood”, omdat ik automatisch aan nam dat links gelijkstond aan ”sociaal, opkomen voor recht en voor de zwakkeren, meeleven met hen die het minder hadden” en deze intenties spraken mij aan.
   Op zeker moment, door bepaalde ervaringen zie je dat het beeld niet klopt en dat er schadelijke krachten achter schuilgaan. .
   En de beerput ging helemaal open wanneer je de confrontatie aangaat met de partij over de neiging die men vertoonde om ”je aan te passen aan de nieuwkomers” binnen onze grenzen.
   Opvattingen die ik daarover neergeschreven op een internetforums van de partij waarop ik stemde werden genegeerd.
   En wie het moment meemaakt dat het begripvolle, sociale masker afgaat, is meteen klaar wakker en die gaat alle gebeurtenissen die je ooit zijn opgevallen in een beslissend anders verband zien.
   Links denken is -of men in God gelooft of niet,religieus van karakter en wel in die zin dat het ideaal ALTIJD sterker zal zijn dat de praktijk die het ideaal weerspreekt.
   Dit denken is zowel religieus als infantiel, maar juist in de neiging om onverkort een doelstelling kritiekloos vast te houden levensgevaarlijk.

   Links heeft altijd een voorliefde gehad voor gelijkschakeling of nivellering.
   Ieder is gelijk, ieder denkt gelijk,de verschillen in inkomens moeten veel minder, ieder heeft hetzelfde nodig, ieder kan hetzelfde bereiken( Onze hele ”onderwijsvernieuwing berustte op dat idee!”) ,alle religies willen hetzelfde en daarom moet je niet zeuren over verschillen, want dan ga je mensen uitsluiten , of achterstellen en omdat aan deze uitgangsvisie ONVERANDERD wordt vastgehouden blijft het doel onveranderd en wordt kritiek die het denk concept zou kunnen ondermijnen weggewuifd.

   Links denkt bovendien internationaal en daarom is men voor broederschap tussen volkeren van allerlei herkomst en religieuze achtergrond.

   Daarom ook heeft links sympathie voor ”bruggenbouwers”..
   Kan links genezen?
   Het moderne links is door haar ongeneeslijke drang tot vermenging met alle ”positieve” krachten in de wereld allang ECLECTISCH geworden! Je haalt overal wat interessants vandaan en vindt daardoor aansluiting bij iedereen! Het multiculturalsme pas links als een kostuum op maat..
   En na de telkens opnieuw ontvangen bevestiging van de ”liefde” van de meerderheid van de moslims tijdens de verkiezingen neemt links absoluut, gewild of niet gewild,elementen uit die ”bevriende” hoek op. Of die nu zich laten verenigen met de oorspronkelijke linkse doelstellingen is inmiddels allang niet meer een punt van overweging.

   Net zo min als de meerderheid van de moslims, doet ook links niet aan zoiets vervelends als een regelmatige,grondige introspectie!

   Samen vooruit naar een nieuwe toekomst waarin iedereen iedereen zal vinden.
   Links hoeft niet meer onthoofd te worden in een kalifaat.Ze zijn hun hoofd nu al kwijt.

   En juist dat gekoesterde besef dat men een ideaal najaagt geeft aan de de ware linkse moderne geest het hallucinerende gevoel van oneindige morele verhevenheid. en kijkt men neer op iedereen die de linkse toekomst in alle helderheid heeft gezien en die er daarom zeer de voorkeur aan geeft de goede verworvenheden die in het verleden zijn opgebouwd met hart en ziel te verdedigen.

   Tussen links en ons komt het nooit meer goed.
   En dat is maar goed ook, want het is lastig werken aan het welzijn van ons land met een stel malloten naast je.

   Like

 3. Jade zegt:

  Het is geen gekte, het zijn “slechts” de gevolgen van de Resolutie van Straatsburg.
  http://www.dagelijksestandaard.nl/2012/09/de-grote-verrijking-het-grote-verraad
  Eigenlijk had men 38 jaar al moeten gaan zoeken naar andere energiebronnen.

  Like

  • oogenhand zegt:

   Dat verplaatst de vraag. Waarom heeft men zich afhankelijk gemaakt van olie?
   Maar goed, Nederland zou de Noorse oliebronnen naar zich toe moeten trekken. Er zijn vier keer zoveel Nederlanders als Noren, dus dat moet te doen zijn. Bovendien heeft Nederland euthanasie, en Noorwegen niet, wat de laatsten kwetsbaar maakt. Moslims moeten begrijpen dat geweld héél onchristelijk is (Matt. 5:38), en dat Christenen tòch mensen van het boek zijn, in tegenstelling tot atheisten en heidenen.

   Like

 4. jowitteroos zegt:

  ..een blinde gekte met macht!

  Like

 5. Linsky zegt:

  Nigel Farage: De EU gaat steeds meer over oorlog

  Like

  • benny zegt:

   het is de eerste keer dat ik het niet eens ben met mr farage,ik ben wel voorstander van een militaire strijd tegen radicale islam maar dan wel liefst op eigen europese bodem ipv in mali,afganistan of een ander land.wat is het alternatief,niks doen en de radicale islam vrij spel geven,nee dank u.

   Like

 6. sprx zegt:

  Het zijn het cultuurrelativisme en de verkeerd begrepen lessen van de 2e wereldoorlog die samen leiden tot de uitlevering van Nederland aan de ongekozen Brusselse aparatsjiks, die met hun drijven naar de totalitaire eenheidsstaat middels de euro, een economische ramp creeeren, en door de massaimmigratie en de daarmee samenhangende islamisering, de samenleving en het verzet tegen de gelijkschakeling proberen te breken.
  Het patrimonium moet worden vernietigd is blijkbaar de strategie.
  In Athene brulden en marcheerden gisteren 30000 neonazis in uniformen,laarzen en fakkels.
  Creeer massawerkloosheid, schaf de democratie af door de vernietiging van de natie staat en het nazibeest is weer los.
  Sommigen krijgen daar een Nobelprijs voor…….

  Like

 7. jowitteroos zegt:

  Die Femke Halsema en consorten, daar schreef Martien Pennings ook eens over op de AP. Geweldig!! Waar vel men over?? De woordkeus van Martien, niet de waarheidsvinding of inhoud!!!
  Die Femke en consorten ( de linksdenker en vergist u niet. SP wil ook meer vreemdelingen in het land) verdedigen Islam en alles wat daarmee gepaard gaat de Burka, de kindverkrachting, het moorden en mutileren het overnemen van ons grondgebied door allerlei eisen m.b.t. hun zgn. religie, kortom het paard van Troye.

  Mysterie van linkse geest is niet alleen domheid in macht en een blinde gekte, nee het is een tekort aan hersenactiviteit en het blind staren…………………..naar hun utopisch denken; iedereen is gelijk en geweldig……….behalve als iemand het daar niet mee eens is…….

  IK DUS

  Like

 8. Tom Hendrix zegt:

  Roelf-Jan Wentholt U heeft volkomen gelijk!

  Like

 9. Tistochwat zegt:

  De prachtige foto van onze geliefde Femke, heeft mij geïnspireerd tot het plaatsen van onderstaande link:

  http://tistochwat.wordpress.com/2010/10/26/232/

  Like

 10. luckybee zegt:

  Karel Martel heeft niet zo maar de slag bij Tours gewonnen maar hij heeft de islam een verherende nederlaag berijdt.De hoogste autoriteit van de Islamistische wereld de Umayaden Khalief Abdulrachman al Sidiqi, werdt bij deze slag gedood.Onze vrijheid hebben wij dus aan hem te verdanken dat wij vrij mogen leven.Waarschijnlijk ook de vrijheid dat door Isabella van Castilie en Ferdinand van Aragonbefochten was, was alleen mogelijk door de nederlaag dat de islam in Poitier hebben geleden.En hun leider kwijt was geraakt.Dat feitelijk hun Paus was geweest. Maar wij weten hier van bijna niets.Femke Halsema kan van mij uit de pot op.

  Like

 11. oogenhand zegt:

  Waarom is er wèl een kartel van olieproducerende landen, en níét een kartel van olieafnemende landen?
  Overigens zou een olieboycot nú ook de moslims in Europa treffen.

  Like

  • benny zegt:

   of de technologie die reeds decenia lang bestaat commercieel maken zodat we niet meer afhankelijk zijn van olie,zie nicola tesla.
   dan word de financiering van de islamizering en jihad ook ineens droog gelegd want enkel met dadels zullen ze het niet kunnen bekostigen.

   Like

 12. Tom Hendrix zegt:

  @Linsky 13.37. uur. Inderdaad Linsky, Nigel Farage heeft het prima gezegd, de EU BETEKENT OORLOG,MISERE,ARMOEDE en DICTATUUR!

  Like

 13. Jan zegt:

  Politiek links. Gevalletje Duitsland, de Groenen:

  De Groenen zoeken strijders voor de verkiezingen voor €4 per uur
  De Groenen partijpolitica Höhn zoekt een stagiaire wiens profiel klinkt als een pr-manager. Salaris: vier Euro per uur. Op het internet oogste Höhn veel kritiek. Zelf ziet zij geen probleem.
  http://www.welt.de/regionales/duesseldorf/article113391368/Gruene-suchen-Wahlkaempfer-fuer-vier-Euro-pro-Stunde.html

  Like

 14. koddebeier zegt:

  Kan mw.Halsema voortaan in Boerka afgebeeld worden ???
  Dat zou veel beter voor mijn maag (misselijkheid) en gemoedsrust zijn.

  Like

 15. Jan zegt:

  Europe joins the fight FOR Islamic terror

  The European Union’s Court has ruled for the second time to lift the sanctions against the Saderat Bank, Iran’s and the MIddle East’s largest bank.
  The decision was reached due to lack of sufficient evidence proving that the bank was connected to Iran’s nuclear program.
  Last week, the court issued a similar ruling for Bank Mellat, the biggest private sector lender in Iran.
  These rulings, if not appealed and overthrown, will considerably weaken the sanctions imposed by the West on Iran.
  The whole point was that these banks are owned by the Iranian Revolutionary Guards, and the Guards – who run the nuclear program – are using them to pay for it.

  http://israelmatzav.blogspot.nl/

  Like

 16. Jan zegt:

  Het mysterie van de linkse geest

  Occupy Los Angeles vereert politiemoordenaar Chris Dorner, “because we hate pigs (plitieagenten)” en schreeuwen “vermoordt de blanken, doodt hen.”
  http://www.breitbart.com/Big-Government/2013/02/13/Occupy-LA-To-Cop-Killer-Rest-in-Power-For-Efforts-to-Expose-Corruption

  Links volk is krankzinnig

  Like

 17. Jan zegt:

  Links Amerika steeds geschifter

  Yale is ook niet meer wat het was, een universiteit waar men kon studeren om later een beroep uit te oefenen. Yale is nu opleidingsinstutuut dat bestialiteit, incest en hoererij promoot
  On Saturday afternoon, Yale hosted a “sensitivity training” in which students were asked to consider topics such as bestiality, incest, and accepting money for sex.

  Like

 18. Tom Hendrix zegt:

  @ Jan 18.15. uur. Ik begin steeds meer te verlangen naar een GENERAAL FRANCO op EUROPEES NIVEAU, om de zandkamelen en de linksen eruit te schoppen.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s