De protocollen van de wijzen van Bilderberg

Screenshot_56

Doelstelling Bilderberg 2012

Enkele van de belangrijkste doelstellingen van de elite is het, ten koste van alles, overeind houden van de euro en onder het mom van ‘het milieu’ een begin maken met het opzetten van een autoritaire planetaire wereldregering.  

Bedreigde diersoorten vervangen Global Warming

Insiders melden dat het Global Warming concept vermoedelijk zal worden losgelaten, met name omdat talloze onafhankelijke wetenschappers bewezen hebben dat de theorie dat de Aarde opwarmt door menselijke CO2 uitstoot een regelrechte leugen is. Niettemin zullen de plannen om via de Wereldbank wereldwijd CO2 belastingen te gaan heffen verder worden doorgezet, maar nu onder het mom van het redden van bedreigde diersoorten en vanwege de zogenaamde overbevolking op onze planeet.

CO2 belastingen zijn in veel landen -waaronder Nederland- reeds een voldongen feit. In Australië kunnen bedrijven, die zelfs maar kritiek leveren op de nieuwe CO2 belasting die op 1 juli van kracht wordt, een boete krijgen van $ 1,1 miljoen. Op ons eigen continent werd begin 2012 een CO2 belasting op vluchten binnen Europa ingevoerd. De kosten daarvan zullen onvermijdelijk worden afgewenteld op de consument.

Neo-feodalisme

Het anti-humane VN-programma Agenda-21 staat centraal bij de Bilderberg discussie over hoe ‘het klimaat’ en de internationale milieubeweging -die onder andere vertegenwoordigd is met Global Warming alarmist Alison Redford, tevens premier van de Canadese staat Alberta- zullen worden ingezet om de burgers in het Westen het misleidende concept van ‘duurzame ontwikkeling’ te laten accepteren.

Misleidend, omdat dit niets anders betekent dan de herintroductie van het neo-feodalisme’ (het ‘leenstelsel’), een ondemocratisch en autoritair systeem met één machtige centrale elitaire top, waarbij de burgers helemaal niets meer te zeggen hebben. Het grote doel is door middel van torenhoge milieu- en energiebelastingen en -heffingen, alsmede ook miljardensubsidies voor zogenaamde ‘groene’ energiebronnen, de levensstandaard van de burgers in het Westen permanent fors te verlagen. Ook het bevorderen van immigratie uit arme landen is een belangrijk wapen dat hiervoor wordt gebruikt.

Screenshot_55

Postindustriële samenleving

De ware motivatie achter het streven naar een postindustriële samenleving werd onlangs onthuld op de Planet Under Pressure conferentie in Londen, waar klimaatalarmisten een plan presenteerden om de mensheid te concentreren in zeer dicht bebouwde steden, waardoor de rest van de planeet aan moeder natuur kan worden overgelaten. Zelf in autostaat Californië werd daar onlangs een begin mee gemaakt: onder het mom van het ‘beperken van Co2 uitstoot’ moet het autogebruik gedwongen worden verminderd. Tevens moeten er voortaan tot 30 huizen worden gebouwd op slechts 4000 m2. Zelfs voor Nederlandse begrippen zullen nieuwe woningen hierdoor zeer dicht op elkaar komen te staan.

Socialistische droom: Planned-O-Polis

Deze plannen zijn vergelijkbaar met het nachtmerrieachtige toekomstscenario ‘Planned-O-Polis’, megasteden en -vervoer. Dit is exact waar de Bilderberg NWO elite naar toe wil: een samenleving waarin alle menselijke activiteiten streng worden gecontroleerd en gereguleerd door een kleine machtige elitegroep, wier leden straks de enigen zullen zijn die nog over een auto, vrije voedselkeuze en een ruime woning mogen beschikken. Het is de ultieme vervulling van de grote socialistische droom, die Sovjet-Unie niet kon waarmaken, maar die nu een herkansing krijgt in de vorm van de Europese Unie en in de zeer nabije toekomst ook de geplande Noord-Amerikaanse, Arabische en diverse Aziatische Unies.

Nu je een beetje op de hoogte bent van de gestelde doelen van de Bilderberg Groep, laten we eens een kijkje nemen in de uitgelekte deelnemerslijst voor 2012. We kunnen echter aannemen dat deze nog niet compleet is…

De mysterieuze Bilderberggroep

De econoom en vrijmetselaar, dr. Józef Retinger werd in1886 in Kraków, Polen ,geboren. Toen hij 23 jaar was, verhuisde hij naar Engeland. Tijdens de Tweede Wereldoorlog adviseerde hij in Londen de minister-president van de Poolse regering in ballingschap, generaal Wlasyslaw Sikorski.
Retinger bedacht in 1946 een plan voor één Federaal Europa, waarbij de landen een groot deel van hun soevereiniteit zouden afstaan. En hij wilde tevens één Europese munt. In 1954 werd de eerste geheime politieke conferentie georganiseerd in hotel De Bilderberg in Oosterbeek, bij Arnhem, van 29 tot 31 mei 1954. De initiatiefnemers van de eerste Bilderbergconferentie waren o.a: dr. Józef Retinger, prins Bernhard, Colin Gubbins (directeur British Special Operations), Generaal Walther Bedell Smith (directeur CIA), De Belgische premier Paul van Zeeland, Paul Nitze (Schroeder Bank),, Lord Victor Rothschild (Tempelier) en Laurance Rockefeller (Amerikaanse bankier).

Screenshot_54

Deze machtige groep noemden zichzelf “De Alliantie”. Veel van leden van deze groep behoren tot de Europese koningshuizen, o.a. België, Denemarken, Groot-Brittannië, Nederland, Spanje en Zweden. Er werd onder meer van gedachten gewisseld over de houding tegenover het communisme, het communisme in Europese landen als Frankrijk en Italië, de Korea-oorlog en de Europese integratie.
De basis voor de EU en uiteindelijk 1 geldsoort (de Euro) werd gelegd door de geheime Bilderberg-groep, medio jaren 50. Uitgelekte documenten van de Bilderberg-groep toonden de agenda van een Verenigd Europa en 1 geldsoort, in 1955. De eerste bijeenkomst van deze groep vond plaats in 1957 op Saint Simons Island bij Jekyll Island, Georgia.
Prins Bernhard werd voorzitter van de conferentie, dat zou hij blijven tot aan de Lockheed-affaire (1976). En Józef Rtinger, ook wel bekend als de ‘vader van de Bilderbergers, bleef tot aan zijn dood in Engeland Secretaris Generaal (1960). Iedere genodigde had acht minuten spreektijd, maar ook buiten de zittingen om was er veel contact tussen de genodigden. Dit zorgde ervoor dat aan het eind van de conferentie de sfeer tussen de deelnemers erg goed was. Deze politieke conferenties hadden een zeer geheim karakter. Daardoor zouden mensen van verschillend allooi en verschillende opvatting eerder geneigd zijn om deel te nemen. Deelname geschiedt slechts na persoonlijke uitnodiging. Toen ex-minister Joseph Luns eind jaren ’50 geheel onaangekondigd tot tweemaal toe zonder uitnodiging de conferentie trachtte binnen te dringen, werd hij op last van prins Bernhard en een Rockefeller-telg (belanrijke Amerikaanse bankiersfamilie en vrijmetselaars) geboden het pand te verlaten. Volgens Bernhard in het tv-progamma Andere Tijden was Luns te anticommunistisch en te kritisch geweest tegenover de doelen van de Bilderbergconferentie.
Tot de leden behoort de elite uit de zakenwereld, het bankwezen, de regeringen en de intellectuelen. Invloedrijke wereldleiders waaronder de Amerikaanse presidenten George Bush sr, Bush jr. en Bill Clinton en Henry Kissinger zijn in veel gevallen ook lid van de Trilaterale commissie en de Council on Foreign Relations (CFR).

De organisatiestructuur

De bijeenkomsten worden georganiseerd door stuurgroep een lid van rond de achttien landen.
De officiële posten voorzitter en de onbezoldigde Secretaris Generaal Europa en onbezoldigde Secretaris Generaal Amerika, deze behoren niet zodanig categorie in groepsregels als lid van de Bilderberggroep, wel zijn ze lid van de stuurgroep. Als toevoeging van het bestuur, is het de aparte adviesgroep, die zwaar het lidmaatschap bedekt. De Bilderberg conferenties kunnen worden ingedeeld naar drie groepen;

 • De Bilderberg adviesgroep
 • De Bilderberg stuurgroep
 • Het Bilderberg lidmaatschap

Screenshot_58

Het Bilderberg beleid wordt uitgevoerd door een stuurgroep van 35 man inclusief een binnenste cirkel als adviesgroep. Deze adviesgroep – zo men beweerd – bestaat uit Giovanni Agnelli (Italië, en lid van de Club van Rome), David Rockefeller (VS), Eric Roll (Groot- Brittannië), en Otto Wolff von Amerongen. Een aantal stuurgroepleden zijn Henry Kissinger, Jessica T. Matthews (President van de Carnegie Endowment for International Peace), James D. Wolfensohn (president van de Wereldbank), Marie Josee Kravis (Hudson Institute) en Jorma Ollilia (president van de Nokia Corp.). Daarbij zijn alle Amerikanen van de Bilderberg-stuurgroep lid van de Council on Foreign Relations (CFR) en de hieruit voortkomende Trilaterale Commissies. Daarnaast kent men het Bilderberg lidmaatschap, waarbij men dus kan deelnemen d.m.v. een uitnodiging, de totale Bilderbergergroep bestaat uit 100 tot 120 personen. Deze personen worden met veel zorgvuldigheid gekozen, en de uitverkorenen worden ieder jaar uitgenodigd voor een ontmoeting op een onbekende plaats waar geconfereerd wordt over de te volgen strategie.
Noord-Amerikaanse Secretaris Generaal waren: Joseph E. Johnson van de Carnegie Giften, William Bundy van de Princeton universiteit, Theodore L. Eliot jr., U.S. ambassadeur in Afghanistan en Csaimir A. Yost van de Georgetown’s Endowment for Instituut voor Politieke Studies.
Zoals gewoonlijk is het gebied waar de Bilderbergers elkaar ontmoeten zwaar beveiligd door de geheime dienst, soldaten en politie. Elke kamer en elke ruimte waar de vergaderingen plaats vinden worden volledig gescreend op afluisterapparatuur alvorens de vergaderingen plaats vinden.

Jonge Bilderbergers

De 28e conferentie werd gehouden in 1980 in Duitsland. De leiding berustte zoals altijd bij de Internationale commissie, maar nu maakte de oudere garde plaats voor de jongere garde. Het is een hele tijd erg moeilijk geweest om iets te weten te komen over de Bilderbergers, zo dicht was echter hun geheimhouding. Eén ieder wie men ernaar vroeg, verklaarde onbekend te zijn met een groep welke zich “Bilderbergers” zou noemen. Heden ten dage is de groep een stuk minder onbekend geworden.. De vergaderingen zijn zoals gebruikelijk niet toegankelijk voor het brede publiek, en de pers. Naast de indrukwekkende namen binnen het ledental, zijn ook hier weer de leiders van de wereldpers als leden aanwezig. George Soros (een zeer grote op de beurs en een Rothschild pion) is lid van de Bilderberg groep. Ook Alan Greenspan (Federal Reserve, CFR-lid, en lid van de Trilaterale Commissie) evenals zijn voorgangers, is lid van de Bilderberg groep. Tevens is Henry Kissinger naast lid van de Bilderberggroep, een lid van The Club of Rome, de Trilaterale Commissie en de Royal Institute of International Affairs (RIIA). Henry Kissinger is ook lid van de Grand Alpine Freemasonry Loge (welke de wel zeer bekende Italiaanse P2 Loge onder diens controle had). Het was Henry Kissinger welke herhaaldelijk opriep tot de vorming van een Nieuwe Wereld Orde. Naast deze bekendheden was ook Prins Claus aanwezig en koningin Beatrix lid van de Bilderberggroep. Koningin Beatrix, volgende in 1976 haar vader op in de Bilderberg stuurgroep. Tegenwoordig is ook prins Willem Alexander lid van de Bilderberggroep. De tegenwoordige Europese Secretaris Generaal van de Bilderberggroep is professor Victor Rosenboom welke in dienst was gesteld door koningin Beatrix om prinses Maxima Zorreguieta de ‘kleinere details van de Nederlandse maatschappij te leren’.

Amerikaans congresrapport

Senator Javits schreef in zijn Congresrapport; “In 1952 benaderde Retinger z.k.h. prins Bernhard met de suggestie om informele en onofficiële bijeenkomsten te houden om de ‘problemen’ te bediscussiëren omtrent de Atlantische gemeenschap. Andere dergelijke heerschappen binnen Europa steunden dit idee van harte, waarbij vervolgens de voorstellen werden voorgelegd aan Amerikaanse vrienden. Een aantal Amerikanen waaronder C.D. Jackson, Walter Bedell Smith en John Coleman gingen akkoord met de medewerking”.

C.D. Jackson was een prominent lid van de CFR, een andere geheime denktank wiens leden de elite vertegenwoordigen uit de Amerikaanse politiek en economie.
Net als de Bilderberg groep, organiseert de CFR ook geheime bijeenkomsten. Ook bij deze groep worden de echte onderwerpen van overlegging en documentatie voor het publiek geheim gehouden. Binnen de hoogste rangen van de CFR bevinden zich Skull&Bones leden. Dat de Bilderberger groep een geheime groep is, (nu officieel bevestigd, maar de besprekingen zijn vooralsnog geheim) en dat het een werktuig is om naar één wereldstaat te streven, bleek al door de woorden van Retinger in 1946 waarin hij het duidelijk had over een plan voor één Federaal Europa waarbij de landen een groot deel van hun soevereiniteit zouden afstaan. Verder kunnen we de conclusies trekken uit de uitspraken en speeches van James Warburg (van de bankiers familie en lid CFR), Zbignew Brzezinski (lid CFR en Bilderberg), Henry Kissinger (een vooraanstaand lid van CFR en Bilderberg) en Richard Gardner (lid CFR), die allen oproepen tot een New World Order of ernaar verwijzen.
Op 12 november 2009 had de Bilderbergroep een dinerbijeenkomst op het kasteel ‘Vallei van de Hertogen’ in Brussel. Eén van de aanwezigen was Herman van Rompuy. Die vanaf 2010 de 1ste president werd van de Europese Raad.

Screenshot_57

Bronnen:

http://eindtijdnieuws.blogspot.nl/2012/06/bilderberg-groep-2012-deelnemerslijst.html

http://www.pelgrimspad.nl/?page_id=545

(h/t Z.B.)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Bilderberg, Elite, New World Order. Bookmark de permalink .

9 reacties op De protocollen van de wijzen van Bilderberg

 1. A3an zegt:

  Wat een mooie bron over de binnenkant van “het cluppie”….
  Mooi artikel, good job…

  Like

 2. Martha zegt:

  Eindtijdnieuws is niet direct een site waar je erg vrolijk van wordt, zoals de naam
  al doet vermoeden.

  Wij gaan dit niet meemaken, wellicht onze kleinkinderen en dat is ook nog maar de vraag.
  In 1946 een plan bedacht voor één federaal Europa en het is nu 2013 en we moeten nog maar zien of dat er komt.
  Medio jaren vijftig plannen voor één Europese munt, die in 2002 ingevoerd werd.

  Dat ons iets boven het hoofd hangt, daar ben ik zeker van.
  En dat zal ongetwijfeld de instorting van de EU en de euro zijn.

  Dus zorg voor voldoende geld in huis en een gevulde provisiekast.
  En een honkbalknuppel achter de voordeur.

  Geliked door 1 persoon

 3. Tom Hendrix zegt:

  Prima artikel h/t Z.B. Deze hele BILDERBERGMAFFIA spant samen met de RODEN over de hele wereld om een wereldregering te vormen, en niemand weet op wiens orders? Nu, een gok en een grote waarschijnlijkheid: de ANTI-CHRIST. Alles hieromtrent zou men uit het boek Openbaring van Johannes kunnen leren, maar ook niet gelovige mensen, zien zeker de tekenen des tijds. Het is een groot complot, o ja, de ISLAM maakt daar ook deel van uit hoor!

  Geliked door 1 persoon

 4. luckybee zegt:

  Mmmmhhhhhhhh Dit alles met de Islam?Functioneert nooit.

  Like

 5. louis-portugal zegt:

  Ik geloof niet in die NWO.
  China doet zeker niet mee en zonder hun zal het nooit lukken ondanks alle pogingen.
  Het €uro-experiment gaat volledig mislukken.
  Door allerlei leugens en het geld en de garanties van de noordelijke economieën kunnen ze het nog wat rekken, maar omvallen gaat het.
  Ik begrijp niet goed dat mensen die in zulke, bijna schandalige, luxe leven zo socialistisch kunnen handelen.
  Over EEN puint ben ik het met hun eens nl. dat we wel iets mogen ondernemen tegen het ongebreidelde uitbreiden van de wereldbevolking., maar uitaard niet door oorlog of moord maar simpel door geboortebeperking.

  Like

 6. Heleen zegt:

  Ik lees dat Alan Greenspan deel uitmaakt van die club. Greenspan is een leerling van A. Rand..
  Die voeren toch geen linkse socialistische doctrine aan…..???

  Like

 7. De Ekster zegt:

  Volgens mij is het geen kwestie van links of rechts, voor zover die begrippen tegenwoordig sowieso nog inhoud hebben. De dingen zijn niet meer zwart/wit-links/rechts. Zo was links traditioneel tegen religie, althans dat heb ik altijd gedacht. Nu blijkt echter, dat links alleen tegen het Christelijke geloof was, de islam daarentegen lijken ze geweldig te vinden. Maar aan de andere kant zijn er ook rechtse partijen die de moslims de hand boven het hoofd houden, zoals VVD en CDA.
  Links kwam vroeger op voor vrouwenrechten. Nu blijkt dat ze alleen voor rechten van Westerse vrouwen hebben gestreden, islamitische vrouwen daarentegen mogen onderdrukt blijven. Maar ook hier maakt bij voorbeeld de VVD zich helemaal niet druk over.
  We moeten concluderen dat er veel slechte mensen bestaan die anderen willen domineren en overheersen (Bilderberg is een perfect voorbeeld). Vandaar dat er zowel rechtse als linkse dictaturen zijn (geweest). En er zijn ook heel veel domme mensen, links of rechts, die ziende blind (willen) blijven en er de voorkeur aan geven hun ogen te sluiten voor misstanden.

  Geliked door 1 persoon

 8. Jan zegt:

  Figuren die het hebben over wereldregering zijn fantasten en krankzinnigen. Een land als Israël bijv. peinst er niet over om zich ooit aan de terreur van deze krankzinnigen te onderwerpen, daarvoor hoef ik geen enquête te houden. Zij maakt nu al de fascisten van de VN en EU mee+ de gek en zijn bende in het Witte Huis, dus betalen zij geen jeziya aan kamelenruiters en bedoeïenen in de mislukte staten. Israël betalen voor uitvreters.
  De EU landen kunnen al niet samenwerken, zelfs Noord- en Zuid-Italië zijn al zo verschillend dat de Noord-Italianen zich het liefst zouden afscheiden van het maffiose zuiden en uiteindelijk zouden wij geld moeten afdragen aan een Nepalese yakherder of iemand in Bhutan?

  Opvallend is vooral dat alle genoemde personen in die sektes geen benul hebben van het dagelijkse leven van de arbeider. Maar dat hoeft natuurlijk niet want de bedoeling is dat iedereen proleet wordt en gehersenspoeld.
  Alles doet mij aan Equilibrium denken en en roept agressie op; ik zal dus ook wel ‘verwerkt’ worden zoals dat genoemd werd.

  Like

 9. oogenhand zegt:

  Bilderberg verklaart ook waarom er nooit een kartel van olie-AFNEMENDE landen is ontstaan dat een tegenwicht tegen de OPEC kan vormen.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s