“De euro: een unieke serie verdragsbreuken, leugens en bedrog”

Screenshot_3

Herman Van Rompuy overhandigt Helmut Kohl, één van de vaders van de euro, de Nobelprijs voor de Vrede

De schrijvers Matthias Weik en Marc Friedrich zijn vriendelijke, jonge Zwaben. Ze hebben bedrijfseconomie gestudeerd, de New Economy meegemaakt en gezien dat het globale financiële systeem niets anders is dan de “grootste rooftocht uit de historie”. Hun boek over dit thema heeft de bestsellerlijsten bestormd. Daarom denken de schrijvers dat we een “prachtige, baanbrekende verandering” meemaken. De burgers laten zich niet meer paaien met de frases in de politiek en de financiële wereld. De crash zal echter voor niemand leuk worden.

Deutsche Wirtschafts Nachrichten: uw boek is bij een klein, veeleer onbekende uitgeverij verschenen, bevat heel veel moeilijk te begrijpen cijfers en diagrammen. En toch was het vanaf het begin een bestseller. Hoe verklaart u dit succes?

Marc Friedrich: we zijn nog steeds helemaal beduusd, dankbaar en kunnen het zelf nog niet helemaal geloven.

Matthias Weik: het succes van ons boek heeft volgens ons meerdere redenen: veel mensen hebben al enige tijd een “slecht gevoel in hun maag” en merken dat het helemaal mis is met de financiële wereld. Men bevestigt ons steeds opnieuw dat wij datgene geschreven en bij de naam genoemd hebben wat veel mensen al lang denken en gevreesd hebben.

Marc Friedrich: veel mensen zijn enorm onzeker. Het is ons kennelijk gelukt om complexe zaken in een eenvoudige en voor iedereen begrijpelijke taal te gieten. Het was het doel om zoveel mogelijk mensen met het boek te bereiken, omdat wij helaas allemaal getuigen en slachtoffers van de “grootste rooftocht uit de historie” zijn. Om het even of het gaat om een 15-jarige scholier of een 80-jarige bejaarde.

Matthias Weik: het boek is voor ons ook vanaf het begin een daad van burgermoed geweest. Dat merken de mensen ook tijdens onze voordrachten, die we echt uit hartstocht geven en die een diepere bedoeling hebben. We willen onze medemensen erop attent maken wat er komen gaat. De crisis is al in meer dan 5 jaar niet opgelost. Veel medemensen zijn moe van de crisis of kunnen de hoeveelheid aan informatie niet goed meer ordenen.

Marc Friedrich: we hebben geprobeerd de schier oneindige hoeveelheid informatie te filteren en de essentie op papier te zetten. Hiervoor hebben we bewust stijlbreuk gepleegd. We wilden niet nóg een saai financieel zakelijk boek met veel vaktermen schrijven, maar zo schrijven zoals we praten en dat iedereen ons begrijpt. Dit alles nog gespekt met cartoons, humor en een tikkeltje cynisme.

Matthias Weik: want ze kunnen alles van ons afpakken – maar niet onze humor!

Deutsche Wirtschafs Nachrichten: één thema loopt als een rode draad door het hele boek: de mensen merken niet dat ze uitgeplunderd worden als kerstganzen. Uit het succes van uw boek is eerder te concluderen: de burgers worden wakker.

Matthias Weik: absoluut. We maken op dit moment een prachtige, baanbrekende verandering mee. De mensen laten zich niet meer paaien en afleiden door de rookgranaten van de politiek en de financiële wereld. Ze laten zich geen knollen voor citroenen meer verkopen. Ze vragen steeds dieper door naar dingen en aan personen.

Marc Friedrich: een feit is dat zowel de politiek als de financiële branche door hun gedrag deze tendensen massaal ondersteund en bespoedigd hebben. De overmoed van de elites was in de geschiedenis altijd al het begin van het einde. Helaas leert de mens meestal niets uit de geschiedenis. Ik zie intussen echter tendensen dat steeds meer mensen wakker worden, mondige, zelfbewuste en helder denkende burgers worden en terecht hun recht op democratie opeisen. Of op straat of met de geldbuidel.

Matthias Weik: het zijn zonder twijfel spannende tijden.

Deutsche Wirtschafts Nachrichten: u schrijft aan het eind van het boek iets onverwachts: de crash komt in ieder geval. Waarom en in welke concrete vorm?

Matthias Weik: eerst zou ik het volgende willen zeggen: wij zijn realisten en geen pessimisten. Dit verandert echter niets aan onze mening dat het geen kwestie is van of de crash komt, maar van wanneer hij komt.

Marc Friedrich: de crash komt, omdat de crisis niet op te lossen is – de oplossing zal de financiële crisis zijn.

Matthias Weik: hoe lang willen we de schulden nog met schulden betalen?

Marc Friedrich: het enige dat de politiek ons tot nu toe als oplossing heeft gepresenteerd, is onvoorstelbaar veel geld in het systeem te pompen om het hele financiële systeem kunstmatig in leven houden.

Matthias Weik: we mogen niet vergeten: de crisis ontstond op basis van te lage rentes en teveel goedkoop geld – nu bestrijden we de crisis met historisch lage rentes en onvoorstelbaar veel goedkoop geld. Volgens mij kan en zal homeopathie ter bestrijding van de financiële crisis niet functioneren.

Marc Friedrich: als de politici en verantwoordelijken uit de financiële branche een oplossing zouden hebben, zouden ze deze al lang gepresenteerd hebben. Met al die zogenaamde reddingspakketten hebben de protagonisten op kosten van de belastingbetaler één ding duur gekocht – tijd.

Matthias Weik: het enige dat door de politiek sinds 2008 wordt gedaan is onverantwoordelijk en economische samengevat: maximalisering van economische schade.

Deutsche Wirtschafts Nachrichten: bestaan er maatregelen waarmee de crash kan worden voorkomen?

Marc Friedrich: met een ommezwaai van 180 graden. Maar die zie ik niet. Er is zoveel geld in het systeem als nooit tevoren. Dit kan niemand meer controleren.

Matthias Weik: als de politiek de wiskunde zou verbieden en de natuurwetten buiten werking zou kunnen stellen zouden we de crash kunnen voorkomen – ik zie geen andere mogelijkheid. Maar alle gekheid op een stokje, ons antwoord is een duidelijk nee.

Deutsche Wirtschafts Nachrichten: uw kritiek op de banken is nu al bijna de heersende leer. Waarom gebeurt er niets, bijvoorbeeld op het gebied van de derivaten?

Marc Friedrich: omdat de machtigste lobby ter wereld, de financiële lobby, dat niet zou willen. De financiële lobby wil niets. Daarom wordt er tot nu toe ook niets geïmplementeerd. Het gaat gewoon om teveel geld en de hefboom voor mateloze winsten is gewoon te verleidelijk.

Matthias Weik: Integendeel. Sinds 2008 is het volume van alle synthetische (waarde)papieren sterk toegenomen. Dit is voor mij een indicator dat de financiële industrie sinds 2008 slechts één ding geleerd heeft – niets! Geld regeert de wereld – maar wie regeert het geld?

Marc Friedrich: in ons boek staan hiervan ook de nodige mooie voorbeelden. Een duidelijk signaal was ook het verjaardagsfeest van meneer Ackermann in de bondskanselarij op kosten van de belastingbetaler.

Deutsche Wirtschafts Nachrichten: hoe is het eigenlijk tot deze schuldenwaanzin gekomen? Eigenlijk wordt er immers niemand gedwongen om schulden te maken.

Marc Friedrich: ja, dat klopt, maar het wordt ons wel dagelijks aan de hand gedaan. Of het nu door reclame, op het schoolplein of in de media is. Je hebt dit en dat nodig om cool en modern te zijn. Er is een enorm belangrijke plaats in onze samenleving vrijgemaakt voor de consumptie. Daarbij komen dan nog de aantrekkelijke aanbiedingen zoals de nul procent financiering of; nu kopen en pas over 3 jaar betalen. Deze dingen maken de schuldenknecht compleet. Iedereen wil erbij zijn, wil de nieuwste smartphone, de mooiste auto en het meest protserige huis hebben. Uit deze waanzin moeten we ons bevrijden.

Screenshot_4

De schrijvers Marc Friedrich en Matthias Weik

Matthias Weik: schulden zijn nooit goed en in deze huidige tijd levensgevaarlijk! Als de inflatie echt begint, zullen de lonen en slarissen zich  hier vermoedelijk niet bij aanpassen. Bij een munthervorming waren in het verleden de mensen met schulden altijd de dupe.

Deutsche Wirtschafts Nachrichten: is niet de waarheid dat de hele naoorlogse generatie uiteindelijk misbruik van haar kinderen heeft gemaakt – doordat ze ongebreideld geconsumeerd heeft, wat de kinderen en kleinkinderen nu moeten afbetalen?

Marc Friedrich: u hebt volkomen gelijk. We hebben er de afgelopen 60 jaar op los geleefd, maar helaas veel teveel op de pof. En nu is het betaaldag. Zuiver wiskundig gezien bevindt ons systeem zich in de eindfase.

Matthias Weik: nu kan ieder individu wel argumenteren dat hij nooit boven zijn stand geleefd zou hebben. Dit kan kloppen, maar niemand zou moeten vergeten dat de staat al tientallen jaren boven zijn stand leeft – en wij allen zijn nu eenmaal de staat!

Marc Friedrich: voor ons was het een bankroetverklaring van het kapitalisme, toen onze Minister van Financiën enkele weken geleden verkondigde dat Duitsland er beter zou voorstaan dan ooit tevoren en melding kan maken van een record belastingopbrengst – van meer dan 600 miljard euro. Twee zinnen later wordt dan de nieuwe schuld van 23 miljard euro verkondigd.

Matthias Weik: uiterlijk hier zou het voor iedereen duidelijk moeten worden dat het systeem ten einde is wanneer het ons zelfs in een record aantal jaren lukt geen nieuwe schulden te maken.

Deutsche Wirtschafts Nachrichten: is de politiek eigenlijk niet gewoon een handlanger, die de randvoorwaarden heeft geschapen, zodat de mensen hun ongebreidelde hedonisme konden uitleven?

Marc Friedrich: ja, de politiek zit in de tang van de “markten”. Er heeft zich een absoluut ongezonde politieke afhankelijkheid van de financiële branche gevestigd. De markten hebben de politiek voor het karretje gespannen en jagen deze willekeurig voor zich uit. Of het nu de reddingspakketten zijn of het ESM is – het zijn allemaal gecamoufleerde banken-reddingspakketten.

Matthias Weik: de veroorzakers van de crisis zijn de profiteurs van de crisis en werden hiervoor nooit verantwoordelijk gesteld. We maken op dit moment de grootste verplaatsing van vermogens in de historie van de mensheid mee – van onderen naar boven – van ijverig naar rijk. Winsten worden nog steeds ijverig geprivatiseerd. Verliezen worden echter gesocialiseerd. Dit zal op den duur niet goed gaan.

Deutsche Wirtschafts Nachrichten: en de banken zouden dan de helpers van de handlangers zijn, die op een bepaald moment ontdekt hebben dat men deze decadente samenleving altijd nog verder kan aandraaien?

Marc Friedrich: precies. De consumptiewaan wordt met kredieten met gunstige rentes aangespoord. Veel debiteuren worden afhankelijk gemaakt.

Matthias Weik: dat kun je zo zien.

Deutsche Wirtschafts Nachrichten: welke rol speelt de EU in dit verband? Kunt u een ophelderingpoging doen?: de geboorte van de EU uit de geest van de hebzucht?

Marc Friedrich: allereerst zouden we willen zeggen: we zijn overtuigde Europeanen. Maar zowel als economen als normaal denkende mensen moeten we helaas vaststellen: de euro vernietigt Europa!

Matthias Weik: de Europese idee is fundamenteel juist en belangrijk. Als ik echter naar het “bureaucratiemonster” in Brussel en Straatsburg kijk, denk ik daar iets anders over. Wat betreft het thema euro ben ik het helemaal eens met meneer Friedrich: de euro vernietigt Europa en drijft een wig tussen de volkeren. Hij maakt kapot wat de afgelopen decennia moeizaam werd opgebouwd. We zullen in het zuiden van Europa weldra dingen te zien krijgen die de meeste mensen hier zich nog helemaal niet kunnen voorstellen.

Deutsche Wirtschafts Nachrichten: wanneer valt de kunstmatige constructie euro uit elkaar? Het zou toch denkbaar zijn dat het nog jarenlang zo doorgaat?

Marc Friedrich: in tegenstelling tot veel analisten en deskundigen kunnen we helaas niet in de toekomst kijken. Het verleden is echter een heel goede raadgever en we moesten tijdens het onderzoek voor het boek helaas vaststellen dat helaas alle ongedekte papiergeldsystemen die op rente en op rente op rente berusten evenals alle muntunies in het verleden mislukt zijn. De laatste Europese muntunie, de Latijnse muntunie, werd in 1924 ten grave gedragen- ironisch genoeg destijds ook veroorzaakt door Griekenland. Dit alles hebben we al een keer gehad.

Matthias Weik: het is niet zozeer de vraag “of” de euro uit elkaar valt, maar alleen nog maar “wanneer”. Dat kan over twee dagen, twee weken of enkele jaren zijn. Vanzelfsprekend doen de politici alles om het nu al mislukte systeem zo lang mogelijk in leven te houden – tot iedere prijs.

Marc Friedrich: voor ons betekent de euro een unieke serie verdragsbreuken, leugens en bedrog. Dit is voor een munteenheid, die uitsluitend op vertrouwen is gebaseerd, een verdomd slecht en smal fundament.

Deutsche Wirtschafts Nachrichten: u omschrijft de staatsschuldencrisis als een globaal fenomeen. Komt er dus ook een globale crash?

Matthias Weik: ja, want nu toont de globalisering zijn hatelijke tronie. Tegenwoordig zitten we globaal allemaal in hetzelfde schuitje. Vroeger had het bankroet van een individueel land bijna niemand anders getroffen dan het desbetreffende land.

Marc Friedrich: tegenwoordig hebben alle landen enorme schulden. We zijn, zoals meneer Weik al heft gezegd, door de globalisering nu tegen wil en dank extreem met elkaar verbonden. Als een grote bank, een belangrijke munteenheid of een land omvalt, zal dat voor een catastrofale kettingreactie zorgen.

Deutsche Wirtschafts Nachrichten: hebt u de indruk dat het in Duitsland binnen afzienbare tijd tot sociale onlusten zou kunnen komen? Op dit moment ziet alles er immers heel vreedzaam uit.

Matthias Weik: als de sociale onrechtvaardigheid verder oprukt, de economie stagneert en de export instort, is dit niet uit te sluiten.

Marc Friedrich: ik maak me echter veel meer zorgen om de dag waarop de luchtbel van de staatsleningen uit elkaar spat en veel burgers heel veel zullen verliezen, omdat er in Duitsland heel veel rechtstreeks of indirect door levensverzekeringen, fondsen en andere staatsleningen is geïnvesteerd. Bij ieder staatsbankroet in het verleden hebben eigenaren van staatsleningen een verdomd hoge prijs betaald.

Matthias Weik: het is niet de vraag of, maar wanneer de luchtbel van staatsleningen uit elkaar spat. De landen kunnen en zullen niet oneindig schulden met schulden betalen.

Deutsche Wirtschafts Nachrichten: welke gebeurtenis beschouwt u als geschikt om de crash te veroorzaken?

Marc Friedrich: dit kan een “financieel Fukushima” zijn, een zogenaamde “Black Swan gebeurtenis” of een “Bank-Run”.

Matthias Weik: u moet bedenken, als slechts één op de vijftig euro´s wordt opgenomen, wordt het heel spannend.

Marc Friedrich: verder zouden er op burgeroorlog gelijkende toestanden of zelfs een burgeroorlog in Zuid-Europa kunnen uitbreken. Dat moeten we per se voorkomen door er bij het systeem de stop uit te trekken en de crash te veroorzaken.

Matthias Weik: we creëren op dit moment een extreem gevaarlijke voedingsbodem voor extremisten, separatisten, nationalisten en geweld. Op burgeroorlog gelijkende toestanden vooral in Zuid-Europa is gezien een werkloosheidspercentage van 57% onder jongeren zeer zeker mogelijk. Als de jeugd geen toekomst heeft, zal ze een ding doen – de straat opgaan. De jongeren in Spanje, Griekenland, maar ook in Portugal en Italië hebben vaak geen toekomst. Men zou deze problematiek niet moeten onderschatten.

Deutsche Wirtschafts Nachrichten: deskundigen zoals Simon Johnson beschouwen de Deutsche Bank als bijzonder gevaarlijk. Zouden de jongste verliezen slechts het topje van de ijsberg kunnen zijn?

Marc Friedrich: dit kan ik niet uitsluiten. We moeten bedenken dat na de crash van 2008/2009 wereldwijd de balansregels massaal ten gunste van de financiële industrie veranderd werden. Anders zouden ettelijke banken vermoedelijk al lang niet meer bestaan. Bij veel banken liggen er vele lijken in de kelder en daarbij de deels onverantwoordelijke en mateloze manier van zakendoen ronden het “mooie” beeld af.

Matthias Weik: de financiële branche is volledig geperverteerd en uit de voegen geraakt. Wat de banken sinds 2008 vooral hebben bespoedigd is het nog systeemrelevanter maken van zichzelf. Ze hebben zich met nog meer goedkoop geld vol gezogen, zijn deels gefuseerd en zijn daarmee nog groter en machtiger geworden.

Matthias Weik en Marc Friedrich: “De grootste rooftocht uit de geschiedenis. Waarom de vlijtigen steeds armer en de rijken steeds rijker worden.”

Hier bestellen!

Screenshot_1

Bron:

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/02/01/21664/

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron

(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Brussel, Elite, EU, Eurocrisis, EUSSR, Wereldcrisis. Bookmark de permalink .

11 reacties op “De euro: een unieke serie verdragsbreuken, leugens en bedrog”

 1. Martien Pennings zegt:

  IK CITEER:

  “Matthias Weik: het is niet zozeer de vraag ‘of’ de euro uit elkaar valt, maar alleen nog maar ‘wanneer’. Dat kan over twee dagen, twee weken of enkele jaren zijn. Vanzelfsprekend doen de politici alles om het nu al mislukte systeem zo lang mogelijk in leven te houden – tot iedere prijs.”

  Dat hebben al meer deskundigen gezegd: de vraag is niet óf maar wannéér.
  En ik voel het aan mijn theewater.

  Terzijde.
  Hoe kan het dat die excessieve salarissen in de financiële wereld door Rutte en Deijsselbloem worden verdedigd met “anders krijg je de goede mensen niet”, zonder dat een interviewer vaststelt: “Dat betekent dus dat u, met dat ministers-salarisje, incompetent bent.”

  Het enige wat ze dan nog kunnen is zich belachelijk maken en antwoorden met een variant op “ik dien de publieke zaak uit idealisme”.

  Zelfs die gigabeloningen van EU-amtenaren worden gerechtvaardigd met ” anders krijg je geen competente politieke counterparts tegenover mensen uit de financiële wereld en het bedrijfsleven”.
  Zie boven.
  Want waarom zouden we dan aannemen dat Deijsselbloem en Rutte wél competente counterparts zijn tegenover al die graai-ambtenaren?

  Like

 2. Tom Hendrix zegt:

  Prima artikel van deze twee heren. En het is wat zij terecht zeggen, iedere nuchtere burger, ziet het al jaren, maar de politiek doet niet anders dan WEGKIJKEN! Het gaat klappen, en het ergste is, dat de verantwoordelijken gelijk op de vlucht slaan als het gebeurt, met koffers vol geld. mark my words!

  Like

 3. louis-portugal zegt:

  Martien je bent me voor.
  Helemaal mee eens dus.
  Ik zie net dat Brussel zich op 960 miljard geënigd heeft.
  Het E.P. moet het nog goedkeuren.
  In ieder geval niet de 1000 die ze wilden hoewel 960 me ook erg veel lijkt.

  Like

 4. gielah zegt:

  Waarom zij én politici én journalisten zo bang?
  Die vraag dringt zich steeds meer op.
  Wat weten de dames en heren dat wij niet weten?
  Wat weet meneer Wilders…. en wat durft ook hij niet hardop aan de orde te stellen?

  Dat onze politici voornamelijk door geldzucht en machtsgeilheid geleid worden…. o.k …dat hoort tegenwoordig helaas bij het métier….( daarom zie ik ook liever VRIJE bewindslieden, die niet aan een bepaalde partij – met de daarbij behorende partijdiscipline – gebonden zijn) maar het is méér dan dat, wat hen op dit moment in de pas doet lopen en doet liegen en zwijgen….begin ik te geloven.

  Like

 5. Tistochwat zegt:

  Nou ja: het protesteren zou ons wat gemakkelijker gemaakt moeten worden:
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/21278640/__Wolfsen__protesten_niet_onnodig_inperken__.html
  “vragen van een aantal politieke partijen over de arrestatie van een demonstrante tegen de monarchie vorige week vrijdag.”

  “Ze zou de openbare orde verstoren en zich schuldig maken aan majesteitsschennis”

  MAJESTEITSSCHENNIS! Daar is dat angstaanjagende woord weer, waardoor we verplicht zijn die door ONS betaalde poppenkast te slikken zonder er ook maar iets negatiefs over te mogen zeggen!
  Hoe kan men nu houden van zo’n ‘staatshoofd’!??
  “Houd van mij/ons en leg me/ons geen strobreed in de weg of er zwaait wat!”
  *wuif, wuif vanuit de pols*…. *glimlach, glimlach naar het kleutjesvolk*

  Like

 6. Tistochwat zegt:

  Er zoemen trouwens sterke geruchten rond dat ons nationale trekpop-lachebekje in Brussel afgelopen nacht bij Hermann Von RampEi al akkoord schijnt te zijn gegaan met het inleveren van een substantieel deel van de indertijd door J.P. Balkenende bedongen korting ad. ruim 1 miljard per jaar op de Nederlandse bijdrage aan dat communisten-opvreters-circus.
  Wat is die Rutje toch een fantastische onderhandelaar!

  Like

 7. Contribute zegt:

  Reblogged this on Mijn weg and commented:
  Lezen! Veel duidelijker dan dit kun je niet gepresenteerd krijgen wat er eigenlijk aan de hand is. “De grootste rooftocht uit de geschiedenis. Waarom de vlijtigen steeds armer en de rijken steeds rijker worden.”

  Like

 8. henk schroemges zegt:

  Blijf toch in hoopvolle afwachting van die -ook door deze 2 Duitsers- voorspelde totale crash cq burgeropstand of burgeroorlog.
  Eerst vanaf dat moment kan een begin worden gemaakt met de oplossing.
  Mogelijk komt zelfs de guillotine weer 24 x 7 in gebruik. De modellen zijn bschikbaar voor massale produktie van deze toestellen.
  Net als in vroeger gebruik ga ik zeker kijken naar het werk van deze toestellen en hoe de manden zich vullen met die uitbuiters-en graaierskoppen.

  Like

 9. Jean zegt:

  Dat nog veel Europeanen niet inzien dat die bende in dat EU kot de gevaarlijkse verzameling volksverraders en cultuurbeschadigers zijn in Europa, na Hitler, gaat er bij mij niet in.
  De bende leeft van parasitisme en heeft als hobby belastingsgelden verknoeien aan vriendjes en uiteraard zorgen voor een eigen vette bankrekening.
  Ze staan het merendeel op de trappen van een gebouw om gefotografeerd te worden maar als er dan al eens een beeldverslag volgt van binnen in dat kot dan zien we enkel een massa lege plaatsen en de enkele idioten die aanwezig zijn spelen met de Ipod of de Ipad, weten niet waar de klepel hangt en drukken op het knopje wat hun opgedragen is.
  55.000 klaplopers op onze kosten die er voor zorgen dat héél Europa naar de kl****n geholpen wordt.
  Ondertussen worden mensen vermoord, verkracht, beroofd en vernederd door primitievelingen die massaal toestromen richting de graaikassa’s, ziekenhuizen, sociale woningen, samengevat naar alles waar niet voor gewerkt moet worden en waar autochtonen moeten voor staan aanschuiven.
  En de Europeanen gaan op winterverlof….???

  Like

 10. Pingback: Cynisch, cynischer, Cyprus | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s