Europa en de feiten…

Screenshot_63

(Door: trias politica)

Brussel blijft ons bezighouden. Gisteren vond in ons parlement een schijndebat plaats over ‘Europa’, waarbij het ontbreken van een duidelijke visie op Europa van de huidige Nederlandse regering pijnlijk duidelijk werd. Voorstanders van de EU beweren dat uittreden de doodsteek is voor de Nederlandse economie. Zo presenteerden een aantal organisaties die zeggen ‘de Nederlandse ondernemer’ te vertegenwoordigen (VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland), vlak voor de verkiezingen afgelopen september, een brochure en een filmpje  dat zou aantonen dat de EU ons land zoveel heeft opgeleverd. Wel € 180 miljard per jaar! Het leek me goed om in het kader van het actuele Europa debat de werkelijke feiten nog eens op een rijtje te zetten.

Deze voorstanders van de Europese integratie beweerden dat de toetreding tot de EU en de eurozone ons land geweldige voordelen heeft gebracht. Zij wezen er op dat ons land een exportland is en dat diezelfde export zo geweldig veel te danken heeft gehad aan de euro en de EU. Ook zou de euro hebben bijgedragen aan een grotere prijsstabiliteit, een lage inflatie en goed zijn geweest voor de werkgelegenheid in ons land en binnen de Eurozone als geheel.

Ik heb deze meningen, die destijds als feiten werden gepresenteerd, eens voor u op een rijtje gezet, omdat ze nog altijd worden aangevoerd door de huidige voorstanders van de EU als het gaat om het trachten te beïnvloeden van de publieke opinie in het ‘Europa debat’. Dit zijn ze:

1. Europa zorgt voor werkgelegenheid

2. Driekwart van onze export gaat naar EU landen

3. Des te meer landen in de EU, des te beter voor NL

4. Geen Europa, dan geen Schiphol en geen haven Rotterdam

5. Een gezonde eurozone = een gezond NL

6. De euro afschaffen kost meer dan hem behouden

7. Griekenland en Spanje laten vallen kost € 70 miljard

8. We krijgen van de EU meer terug dan we betalen.

Hieronder zal worden aangetoond dat deze uitspraken berusten op drogredenen, misleidend zijn en slechts de halve waarheid verkondigen. Leest u even mee?

Ad 1: “Europa zorgt voor werkgelegenheid”

Dit is meteen al de eerste leugen. De werkloosheid in Europa en dan m.n. binnen de eurozone verslaat elk record. Ook in ons land loopt de werkloosheid gierend op en de vooruitzichten zijn slecht, niet alleen voor de eurozone als geheel, maar juist ook voor ons land.

Ad 2: ” Driekwart van onze export gaat naar EU landen”

Onjuist. Volgens het CBS is de jaarmutatie export afgelopen jaar richting EU landen 3% geweest en richting niet-EU landen 13,4%. Een nogal significant verschil. De export was vóór in voering euro op hetzelfde niveau als nu, gecorrigeerd voor inflatie en de toename van het aantal eurolanden. Kortom, te stellen dat Nederland verdient aan de euro is een slag in de lucht waarvoor geen sluitend bewijs geleverd kan worden. Daar komt nog eens bij, dat ruwweg de helft van onze export de doorvoer van goederen betreft en geen ‘toegevoegde waarde’ heeft voor de Nederlandse economie.

Ad 3: ” Des te meer landen in de EU, des te beter voor Nederland”

De drogreden hier is dat wordt gedaan alsof het volume is gestegen door de euro, terwijl dit simpelweg wordt veroorzaakt doordat er veel meer landen zijn bijgekomen. Kortom: hier worden appels met peren vergeleken. Daar komt nog eens bij, dat de economieën van de recent toegetreden landen op geen enkele wijze vergelijkbaar zijn met die van ons land of die van Duitsland. Het gemiddelde loon in een land als Bulgarije, om een dwarsstraat te noemen, bedraagt nog geen € 300 per maand. De uitbreiding versterkt de reeds bestaande economische onevenwichtigheden binnen de eurozone dus alleen maar.

Ad 4: ” Geen Europa, dan geen Schiphol en geen haven Rotterdam”

Ook hier is de drogreden, dat Schiphol en de Rotterdamse haven gegroeid zijn doordat Nederland onderdeel is van de EU. Maar daarvoor is geen sluitend bewijs te leveren. Hoe waarschijnlijk is het dat die groei achterwege zou zijn gebleven als Nederland géén eurozone land zou zijn geweest? De vraag stellen is hem beantwoorden. Schiphol en Rotterdam danken hun groei aan de gunstige geografische positie van Nederland in Europa en de sterke economische groei van het achterland Duitsland.

Ad 5: ” Een gezonde eurozone = een gezond Nederland”

De meest ware uitspraak uit het rijtje. Probleem is alleen, dat de eurozone ernstig ziek is. Geldt het omgekeerde dan ook (een ongezonde eurozone = een ongezond Nederland)? Want dan moeten we ons ernstige zorgen gaan maken, ook al gelooft Europarlements voorzitter Schulz dat de patiënt te genezen is met opnieuw een vlucht naar voren.

 Ad 6: ” De euro afschaffen kost meer dan hem behouden”

Verwezen wordt naar een ING rapport waarin zou staan dat het verlaten van de EU ons land honderden miljarden zou kosten en een half miljoen banen. Wat de onderzoekers van ING in hun berekeningen echter niet meegenomen hebben zijn de lagere rente op 10 jaars staatsobligaties, de bezuinigingen die Nederland kan doorvoeren op OS, immigratie, Agenda21 en de netto EU afdracht als ons land niet meer gebonden is aan Brussel. Per saldo levert dit een jaarlijkse besparing op van minstens 3,5% van ons BBP. Ook wordt niets gezegd over de berekening van Bruno de Haas in het FD van 30 juni 2012, dat het ons land € 1620 miljard kost als we in de euro blijven.

Ad 7: ” Griekenland en Spanje laten vallen kost € 70 miljard”

Er wordt met geen woord gesproken wat het ons kost, en al heeft gekost, als we blijven doorgaan met goed Nederlands belastinggeld in bodemloze putten te storten. De lopende rekening voor alleen al het nietige Griekenland bedraagt intussen € 15 miljard! En dan hebben we Spanje, Portugal en Ierland nog niet eens meegerekend. Er wordt ook voorbij gegaan aan het feit dat de Zuid-Europese economieën geen kans hebben zich te herstellen door het euro-keurslijf. Het wordt hun onmogelijk gemaakt hun concurrentiepositie te herstellen, waardoor deze kapitaaltransfer tot in lengte van jaren door zal blijven gaan en een destabilizerend effect heeft op de samenleving aldaar. Blijvend hoge werkloosheid bijvoorbeeld, iets waarvan de Franse president Hollande gisteren zei meer geld voor te willen uittrekken.  Wie de logica van dit beleid nog volgen kan mag het zeggen.

Ad 8: ” We krijgen van de EU meer terug dan we betalen”

Het rare is dat men de bewering zelf al ontkracht, omdat men spreekt over een netto afdracht door Nederland van € 3,5 miljard. Maar ook dat cijfer klopt niet. Volgens de tabellen uit de Rijksbegroting heeft de netto afdracht van Nederland aan de EU in 2012 ruim € 6,7 miljard bedragen en niet € 3,5 miljard. Verder is het opvallend dat men nu opeens wel met het argument komt dat ‘niemand precies weet wat er zou zijn gebeurd als we géén gezamenlijke EU-markt en munt zouden hebben’. Dat is juist, maar één ding weten we in dat geval wel zeker en dat is dat we nooit de tientallen miljarden kwijt zouden zijn geweest aan vak Zuid.

Ook weten we zeker dat we de kosten van massa immigratie, door Nyfer ooit becijferd op 7 miljard euro per jaar, elk jaar opnieuw, veel beter in de hand hadden kunnen houden als we baas waren gebleven over onze eigen grenzen. Nu dicteert de EU ons immigratiebeleid. Die verborgen kosten nemen de euro propagisten liever niet mee natuurlijk, maar ze zijn er wel.

Ook zijn de kosten van de komende Europese harmonisatie van ons pensioenstelsel niet meegenomen, net zo min als de gevolgen voor onze financiële sector voor het invoeren van de financiële transactie tax. DNB becijferde de kosten hiervan op 4 miljard euro per jaar, elk jaar opnieuw. En als de eurobonds ingevoerd worden en ons land haar triple A status kwijtraakt kunnen we nog  een miljard of vijf aan extra rentekosten toevoegen aan de negatieve balans.

Kortom, de EU naait ons in het pak, zij is alleen goed voor grote multinationale ondernemingen, banken en de zittende bureaucratie. Niet voor de burger, niet voor de kleine middenstander, niet voor het overgrote merendeel van de bevolking. En los van het geld, is misschien wel het grootste nadeel van de EU dat we de zeggenschap over ons eigen land, ons eigen geld, onze eigen grenzen kwijtraken.

Want vrijheid, soevereiniteit, beste mensen, is sowieso onbetaalbaar.

Bronnen:

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/DM=SLNL&PA=80479NED&D1=10,12&D2=a&D3=0&D4=(l-26)-l&HDR=T,G2,G1&STB=G3&VW=T

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/VW=T&DM=SLNL&PA=70017&LA=NL

http://www.homefinance.nl/economie/inflatie/inflatie-nederland-cpi.asp

http://nl.global-rates.com/economischestatistieken/inflatie/consumenten…

http://www.statistics.dnb.nl/index.cgi?lang=nl&todo=Kern

http://www.statistics.dnb.nl/index.cgi?lang=nl&todo=ESCBHICP

http://www.rijksbegroting.nl/2011/voorbereiding/miljoenennota,kst148337_…

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-31102011-BP/EN/3-311…

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/editoDisplay.do?lang…

http://nl.inflation.eu/inflatiecijfers/nederland/actuele-cpi-inflatie-ne…

Bron:

http://www.dagelijksestandaard.nl/2013/02/europa-en-de-feiten

Auteur: trias politica

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Europa. Bookmark de permalink .

10 reacties op Europa en de feiten…

 1. Tom Hendrix zegt:

  Helemaal eens met het artikel Trias Politica. Des te dchrijnender is het dat we nog geen BINDEND REFERENDUM hebben, over wel of niet in de EU blijven!

  Like

 2. De Ekster zegt:

  De EU hangt van leugens aan elkaar. Er uit stappen zou zoveel geld kosten… maar er in stappen kostte ook al heel veel, maar dat was toen geen enkel probleem. We zouden dat immers terug gaan verdienen..toch? Nu blijkt dat hele onzalige project veel meer te kosten dan ze ons hadden voorgelogen. Er in blijven kost nog veel meer.. De enig juiste conclusie zou dan moeten zijn; er uit stappen voordat de rekening nog verder oploopt. Maar we weten allemaal uit bittere ervaring dat wanneer de politiek eenmaal ergens “ja” op heeft gezegd, er nooooit meer op zal worden teruggekomen want dat zou betekenen dat de politici een fout hebben gemaakt. En een fout toegeven, dat doen ze niet. Nog een voorbeeldje; de peperdure, onnodige, overbodige JSF zal er komen, let op mijn woorden. De VVD zal dit, letterlijk koste wat kost, doordrukken. Nergens is meer geld voor behalve voor dit soort onzin.

  Like

 3. louis-portugal zegt:

  Heel goed stuk van Trias en het zit al in mijn EU dossier.

  Like

 4. Tistochwat zegt:

  Sukkels worden graag bedonderd…

  En die 8 genoemde punten?
  Ach, apen apen apen na…

  Net zoals dat domme geroep dat ‘Geert Wilders is weggelopen uit het Catshuis’.
  Dat neemt ook iedereen die niet zelf kan denken, over.

  Like

 5. henk schroemges zegt:

  Altijd datzelfde gezochte onwetenschappelijke geneuzel van die voorstanders van zo”n criminele organisatie als die in Brussel.

  Like

 6. men zegt:

  Maar ja, de rest van Nederland wil niet wakker worden, ze hebben het te durk met gtst en dergelijke. Er zullen eerst jaren van armoede moeten komen voor dat men het beseft. Ik merk het op het werk, als ik mijn visie op de wereld af en toe gematigd geef, ze verklaren je eignelijk voor gek…

  Like

 7. Leo zegt:

  Ah,….. Het incestmuntje is daar .

  Like

 8. M.A.L. Sion zegt:

  En als we nu denken dat we kunnen wachten op een volgende (of dan volgende) verkiezing om dan eventueel een ander (minder EU-adept)-beleid te kunnen krijgen, dan hebt u het mis en dat kost ons nog vele en vele miljarden die weggeplempt worden in dat EU-moeras.
  We hebben geen tijd te verliezen en moeten ons noodgedwongen prepareren voor een harde, nee, keiharde buitenparlementaire actie om Den Haag tot andere gedachten te brengen.
  Er zijn manieren om de economie tot een abrupte stop te brengen. Dat zal de Kamergeleerden, plucheplakkers en Eurofielen wel op andere gedachten brengen.
  Er is minder voor nodig dan men denkt om alle activiteit plotsklaps tot staan te brengen. De politieke partijen steunen op ongeveer 2% van de kiesgerechtigde bevolking. Dat betekent dat ongeveer 98% zich tegen deze politieke verraders kan keren met raad en DAAD!

  Like

 9. Anneke zegt:

  “Hahihahi….de ‘tien geboden’ van de EU”. Ohhh; was ons landje er maar NOOIT ingetrapt, maar ja ‘dit proces’ moest plaatsvinden. Zie deze fase als een springplank naar een geheel andere tijdsperiode. Kijk uit naar het jaar 2018…zeventig-jarig bestaan van de staat Israel…kijk uit naar het komende sabbathsjaar 2014-2015. “Er gaat véél gebeuren…de grote schoonmaak is al enige tijd aan de gang. Mijnsinziens hier in de EU vanaf najaar 2008!!! Komend najaar dus alweer vijf-jaar !!! een actieve ellende in de economische -, bank – en politieke wereld. Al willen sommige politieke-gekkie’s het volk weer in een waandroom sturen…onder het mom van: de crisis is weer achter ons…. Dùs NIET…het zal nog effe extreem heftig gaan ‘stormen’.

  Like

 10. oogenhand zegt:

  Noorwegen is géén lid van de EU en wordt óók gerund door gekken.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s