Beste sociaaldemocraten, beste Groenen

Screenshot_22

Al jarenlang houdt de Duitsers een onderwerp bezig dat als geen ander de gemoederen beweegt. Daarbij gaat het niet eens om een Duits probleem, maar om een geïmporteerd dat onze samenleving zo bezighoudt. Voor de een is het een religie zoals alle anderen, voor de ander een ideologie die op het fascisme lijkt. Het gaat om de islam, graag ook wel eens “islamisme” genoemd, en het culturele conflict dat in veel landen woedt. Zonder twijfel houden de oorlogshandelingen in veel landen verband met noemenswaardige islamitische bevolkingsaantallen met deze religie. Eigenlijk zou dat een reden moeten zijn om je eens wat nader met dit “geloof” bezig te houden.

In de huidige tijd is religie een relict uit een ver verleden. Desondanks hebben enkele mensen dit houvast in hun leven nodig, omdat zij de drang hebben een verklaring voor hun bestaan te krijgen. Religies leveren deze verklaring, ook al leveren de redenen daarvoor geen bewijs op. Religie maakt mensen beïnvloedbaar door de geestelijken. De islam verklaart bovendien de gelovigen tot heersersnaturen tegenover de ongelovige, de Kafir. Juist deze verachting tegenover andersdenkenden zou eigenlijk, bij ieder verstandig mens, weerstand tegen zo´n fascistische wereldbeschouwing moeten oproepen. Wie na het lezen van de koran en de hadith geen afschuw tegenover een mensenverachtende, moordlustige religie voelt, is niet meer te helpen.

De kritiek op de islam is geenszins ontstaan uit pure vreemdelingenhaat of zelfs uit rechtse ideologie. Ze is veelmeer een uitdrukking van diegenen, die zich al hebben beziggehouden met de islam, zich ingewerkt hebben in deze vreemde cultuur en haar als slecht beoordeelden. Wie d eislam bekritiseert, weet vooral wat de islam is! Uiteraard bestaan er ook mensen, die vanuit hun rechtse mentaliteit op islamkritiek zijn terechtgekomen. Maar desalniettemin zijn mensen die kritiek op deze religie hebben geen nazi´s. Zij hebben veel meer op met algemene dingen zoals mensenrechten en vrijheid van geest. Want uiteindelijk maakt het niet uit of fascisten of radicale islamieten mensen doden en een perverse oorlog voeren. Islam betekent geenszins vrede. Islam betekent onderwerping. Niet bijvoorbeeld de onderwerping van de mens onder God, maar de onderwerping van de mens onder de islam, is het doel van de bekering.

Veel mensen zullen zich al hebben afgevraagd waarom het voor niet-islamitische immigranten gemakkelijker is om in Duitsland te integreren dan voor veel moslims. Integratie is een doodzonde in de islam, tenzij iemand zich tot de islam wil laten bekeren. We leven in een land dat ons fundamentele rechten garandeert, die in onze grondwet werden vastgelegd. Daartoe behoren het recht van vrije vestiging, het recht op emigratie, het briefgeheim, de vrijheid van meningsuiting, de persvrijheid, de godsdienstvrijheid, de vrijheid van geweten en de vrijheid van vergadering. In geen enkel islamitisch land worden aan de mensen deze rechten, die wij hier genieten, gegarandeerd. De islam kent deze rechten niet. De islam is geenszins een wereldbeschouwing zoals de meeste andere religies, die erop gericht zijn een vreedzaam samenleven tussen de mensen mogelijk te maken. De islam is het exacte tegendeel hiervan. En we willen ons niet onderwerpen aan een perverse profeet, die volgens onze wetten levenslange gevangenisstraf zou hebben gekregen.

Wie na het lezen van de koran en de hadith nog steeds het argument van geloofstvrijheid hanteert, tegen hem dient gezegd te worden dat de islam geen vrijheid van geloof kent. De koran roept er zelfs toe op ongelovigen te doden – en wel 127 keer! Wie in de islam van zijn geloof afvalt, omdat hij een recht op geloofsvrijheid heeft, moet volgens de koran ook gedood worden.

Grondwet artikel 2  

1. Een ieder heeft het recht op de vrije ontplooiing van zijn persoonlijkheid, voor zover hij niet de rechten van anderen overtreedt en niet in strijd handelt met de grondwettelijke orde of de zedenwet.

2. Een ieder heeft het recht op leven en lichamelijke ongeschondenheid. De vrijheid van het individu is onaantastbaar. In deze rechten mag alleen op grond van een wet worden ingegrepen.

Het hele geloof van de moslims is in tegenstrijd met de Duitse grondwet en roept op tot misdaden, die in Europa met lange gevangenisstraf worden bestraft. Het is in strijd met onze waarden en veracht al diegenen die zich niet tot de islam willen bekeren.

De kritiek op de islam is een fundamenteel recht dat ons door de grondwet wordt toegestaan. Als we de islam bekritiseren, dan doen we dat op grond van onze vrijheid van meningsuiting en vrijheid van geweten. We zijn het schuldig aan ons geweten om informatie te verstrekken over deze tot moord oproepende religie. We doen dit voor de mensen, die ook in de toekomst hun vrijheid willen behouden. Wij zijn degenen die zich duidelijk met de islam hebben beziggehouden en kennis hebben van deze cultuur. Niemand heeft ons te verwijten dat wij fascisten zouden zijn, vreemdelingenhaters of zelfs nazi´s. Wie dat doet heeft geen idee van de islamitische cultuur en probeert alleen maar zijn open opvatting naar de wereld tentoon te stellen zonder het geringste idee van de wereld te hebben. Ook meer links staande mensen zouden zich duidelijk met de islam moeten bezighouden. Want wie de koran een keer heeft gelezen, zal de mensenverachtende ideologie achter deze religie herkennen – en deze ideologie is het fascisme!

Bron:

http://50pf.wordpress.com/2013/02/11/liebe-sozialdemokraten-liebe-grune/#more-1511

Auteur: 50pf

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron

(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Islam. Bookmark de permalink .

11 reacties op Beste sociaaldemocraten, beste Groenen

 1. 50pf zegt:

  Thank you so much! 🙂

  Dear readers,
  this artikel is made to share it with socialdemokrats and greens.
  – So, please share it with them in both languages if you know a site!

  Like

 2. koddebeier zegt:

  De Islam misbruikt de Grondwet !!!

  Like

 3. Jean zegt:

  Reeds jaren zeg en schrijf ik dat religie de boosdoener is van alle ellende in de wereld, kijk naar de oorsprong van alle oorlogen, geweldplegingen e.d., steeds komt men religie tegen.
  Nogmaals, iedereen is vrij te geloven wat hij of zij wil maar NIEMAND heeft het recht iemand anders dit te verplichten ook te aanvaarden, of nog erger, er naar te leven. Het mag ook nooit als een lesVAK gegeven worden want dan komt men weer snel bij dictatuur, een eigenschap van religie.
  Het wordt daarom hoogdringend tijd ELKE religie te onderwerpen aan de heersende wetgeving in ons vrije westen, goed te controleren of die religie niet in strijd is met onze heersende wetgeving en zo ja deze dan over de hele lijn te verbieden en….uiteraard onder geen enkele voorwaarden te financieren.

  Like

 4. BertG. zegt:

  Ik heb ’t al vaak gezegd, Wij zijn veel te lief groot gebracht en opgevoed en het gaat er bij de meeste niet in dat dat niet voor iedereen geld.
  Omdat het voor de meeste ook onvoorstelbaar is dat mensen zo willen leven en opgegroeid zijn met dit soort hersenkronkels om alleen maar alles te willen vernietigen en doden wat een andere mening of gedachte er op na houd.

  Like

 5. M.A.L. Sion zegt:

  Het artikel is gericht op de Duitse samenleving en het Duitse stelsel van wetten en regels. Er zijn verschillen met de Nederlandse wetgeving.
  Als je de islam afzet tegen de Nederlandse regels dan dringen zich de volgende woorden aan je op: pogen tot, aanzetten tot en zich schuldig maken aan.
  Pogen tot het plegen van staatsgevaarlijke activiteiten.
  Aanzetten tot haat ten opzichte van anders’gelovigen’.
  Pogen en aanzetten zijn afhankelijk wat er op volgt (aan daden) ook strafbare feiten. Het is niet nodig om ons hoofd er over te breken. Het ligt veel eenvoudiger. Moslims nemen in grote getalen deel aan de ‘ere’-diensten (vrijdagavondgebed) van de islam.
  Dat bevestigt hun verbondenheid met de organisatie. Als we de islam bekijken op wat ze voorstaat, wat de koran zoal aan moslims voorschrijft dan is het overduidelijk. DE ISLAM IS EEN CRIMINILE (VERBODEN) ORGANISATIE.
  Moslims die hun verbondenheid tonen door het bijwonen van de gebeden maken zich volgens onze wetgeving SCHULDIG aan het DEELNEMEN AAN EEN VERBODEN/CRIMINELE ORGANISATIE.
  Het wordt hoog tijd dat de moskeeën leeggehaald worden en alle daar aanwezige moslims gearresteerd en voorgeleid worden en aangeklaagd worden voor deze overduidelijke misdaad.
  WAAROM IS DAT NOG NIET EERDER GEBEURD? POLITIE EN JUSTITIE KUNNEN TOCH OOK GEACHT WORDEN KENNIS TE HEBBEN VAN DE INHOUID VAN DE KORAN. IN DAT GEVAL IS HET TOCH OVERDUIDELIJK DAT EEN GROOT DEEL VAN DE BEVOLKING (DE MOSLIM-GEMEENSCHAP) iN AANMERKING ZOU MOETEN KOMEN VOOR EEN FLINKE BESTRAFFING EN VERVOLGENS UITZETTING.

  Like

  • Makropoelos zegt:

   Ik ben het helemaal met U eens, de islam is een criminele organisatie.
   En U vraagd zich af waarom de autorities daartegen niets ondernemen?

   Zou het misschien kunnen zijn dat Brussel die chaos op chaos over ons uitstort de chaos compleet gaan maken met behulp van de islam?

   Wie zijn de belanghebende van de EU doctrine en om 500 miljoen Europeanen horig te maken? Is dat niet de “Bilderberg Group”. Weten wij wat zij tijdens hun bijeenkomsten achter gesloten deuren bekokstofen? Nee natuurlijk.

   Maar wij ondervinden het wel, vrijwel dagelijks, via de lakeien van de “Bilderberg Group”, zoals Barosso, van Rompuy, Van der Hofstadt, Merkel, Rutte enz enz.

   Dan als aardige bijzonderheid !! We krijgen een Koning die lid is van de “Bilderberg Group”, zoals ook zijn moeder en zijn grootvader, die 1 van de oprichters was in ’54.

   Nu even terug naar de islam. Wat doet onze Koningin zo vaak in islam landen, alleen haar belangen voor Shell zeker stellen? Het zou te wensen zijn.

   Het zal 50 jaar geleden zijn dat ik in een intuitieve opwelling tegen een vriend zei:”we hebben 3 zweren in onze samenleving en deze zijn, de Banken, de Mutinationals en de religies en als we deze niet inder controle brengen dan ziet het er duister uit voor de mensheid”.

   Heeft U al getekend op de site van BURGER FORUM EU ?

   SAMEN ZIJN WE STERK.

   Like

  • koddebeier zegt:

   Politie en Justitie opereren niet onafhankelijk van de politiek (wiens brood men eet enz.)
   Dus zolang de politiek niet veranderd zal Politie en Justitie niets doen !!
   En de politiek verraad volk en vaderland voor Olie en het Bilderberg clubje.

   Like

  • Martha N zegt:

   M.A.L. Sion.
   Geloof is aan de basis van veel narigheid, zoals Jean zegt.
   Ik ben het ook eens met wat jij zegt!
   Je laatste zin: Politie en Justitie etc.
   Correct, zouden ze moeten, maar zijn te druk met vuile was te verdoezelen.
   Helaas, in geen van voornoemde gevallen zal er verandering komen.

   Like

 6. Nico Omen zegt:

  Het grote probleem is dat al die religies in de afgelopen tweeduizend jaar steevast de kant kozen van de regerende machthebbers, en door hen niet alleen beschouwd werden als een zeer welkome ondersteuning van hun bewind, maar zelfs ronduit met dat oogmerk misbruikt en uitgebuit werden.
  Niettemin: ik ben liberaal genoeg om iedereen zijn eigen overtuiging te gunnen, echter op voorwaarde dat:
  1) ze niet pogen mij te dwingen om ook mee te doen aan die poppenkast
  2) ik er geen last van heb
  3) ik niet gedwongen word om er aan mee te betalen
  De islam valt daarom meteen al af, en wel op grond van ALLE 3 de punten.
  Daarentegen heeft er nog nooit een Jood geprobeerd om mij tot zijn/haar religie te bekeren, ook niet tijdens een week verblijf in Israël. Evenmin is mij ooit gevraagd om mee te betalen aan Joodse religieuze aangelegenheden, en ook heb ik nimmer last gehad van Joodse mensen, hoewel ik geboren en opgegroeid ben op minder dan hooguit 150 meter afstand van een synagoge.
  Ooit katholiek opgevoed, en op de lagere school door een op sandalen lopende capucijner bruinpij met klokkentouw om zijn middel zeer streng berispt en een week van school gestuurd omdat ik het verhaal van het appeltje en de erfzonde van Adam en Eva als “onzin” betitelde, ben ik toen al tot de conclusie gekomen dat religie hoofdzakelijk bestaat uit sprookjes voor onnozelen.

  Like

 7. luckybee zegt:

  Zo te zien moet mijn koningin nog wachten voor dat ik haar vertellen kan, dat haar toekomst en die van haar kroost zeker is.En blijft voorlopig de heer als nummer een bij me.
  Lees 1 Korinthe 7,1-40

  Over het huwelijk
  32 En ik wil, dat gij zonder bekommernis zijt. De ongetrouwde bekommert zich met de dingen des Heeren, hoe hij den Heere zal behagen;
  Maar ook dit is de wil des Heren
  33 Maar die getrouwd is, bekommert zich met de dingen der wereld, hoe hij de vrouw zal behagen.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s