Een zelfbenoemde piranha in de Noorse vissenkom

Screenshot_16

(Door: Baron Bodissey)

We zijn ons ervan bewust dat, als iemand met diens toestemming hier op “Gates of Vienna” wordt geciteerd – of zelfs gewoon wordt vertaald, zonder aanvullend commentaar –  zoiets de doodsteek kan betekenen voor de carrière van een Noorse academicus. Deze site is, vanuit het perspectief van progressieve intellectuelen in Noorwegen, een broeinest van ‘rechts extremisme’, ‘racisme’ en ‘islamofobie’. Het is niet een plek waarmee iedere zichzelf respecterende Scandinavische geleerde ooit zou willen worden geassocieerd. In het verleden zijn diverse Noorse en Zweedse schrijvers gealarmeerd door de verschijning van hun vertaalde woorden op deze blog en sommigen hebben er zelfs op aangedrongen dat het materiaal zou worden verwijderd.

Dymphna en ik bespraken deze kwestie onlangs en we vroegen ons af of we ons gewoon zouden moeten onthouden van het op internet zetten van vertaald Noors materiaal dat toevallig overeenstemt met ons eigen standpunt om op die manier rekening te houden met de mogelijkheid dat de middelen van bestaan en het welzijn van de auteurs, die het durven te wagen om de consensus in Noorwegen te overtreden, worden bedreigd. Maar uiteindelijk besloten we dat het de schrijver van dit materiaal is die moet beslissen of het al dan niet gepubliceerd wordt – indien hij niet de goedkeuring wil van sites als ‘Gates of Vienna’, omdat hij in zijn publieke uitspraken niet mag afwijken van de regels van de partijlijn.

Het laatste slachtoffer van de academische lastermachine is de Noorse schrijver Alexandra Irene Larsen, die op 2 februari een opiniestuk, getiteld “Onderzoekers romantiseren de islam” op ‘VG’ publiceerde. Onze Noorse correspondent “The Observer” vertaalde het stuk van mevrouw Larsen en het werd de volgende dag hier op ‘Gates of Vienna’ geplaatst.

Op 7 februari werd in Klassekampen (“Klassenstrijd”, een communistische krant) een uitvoerig stuk gepubliceerd, waarin mevrouw Larsen bekritiseerd werd. Het bevatte de volgende zin/alinea:

“Het artikel dat op VG werd gezet, werd later vertaald in het Engels en gepubliceerd op de extreemrechtse website ´Gates of Vienna´.”

En de volgende dag bracht Hans Rustad op Document.no verslag uit van wat Lars Gule, de Noorse filosoof en de vermaarde ultralinkse bewonderaar van ultralinks terrorisme, te zeggen had over hetzelfde onderwerp:

“Maar Gule hield vol: haar opiniestuk in VG was in het Engels vertaald en gepubliceerd op ´Gates of Vienna´, de favoriete website van Breivik”.

The Observer, die zich voor een deel medeverantwoordelijk voelde voor de intense druk die is uitgeoefend op de ongelukkige mevrouw Larsen, heeft een essay geschreven over de kwaadaardige tactieken, die door degenen die proberen haar en andere dissidente Noorse schrijvers verdacht te maken, gebruikt worden. Ook belicht hij de onaangename achtergrond van Lars Gule, die mogelijk niet goed bekend is bij de meeste lezers buiten Noorwegen.

Screenshot_13

Lars Gule

Lars Gule: Een eerdere uitvoering van Anders Behring Breivik?

Door ‘The Observer’

Iedereen die zelfs maar een geringe kennis van het huidige politieke klimaat in Noorwegen heeft, weet dat het voor een academicus letterlijk carrièrezelfmoord is om zich te verzetten tegen de gevestigde waarheid in de piepkleine vissenkom die de Noorse academische wereld is. De kom is vol met waakzame en bloeddorstige piranha’s, die onvermoeibaar bezig zijn ervoor te zorgen dat alles volgens het draaiboek verloopt. Degenen die afwijken van de vooraf goedgekeurde opzet worden snel en op een zeer brute wijze aangepakt. Ze worden nagenoeg in het openbaar verscheurd.

De piranha’s bepalen de norm, waaraan iedereen in de kom zich heeft te onderwerpen. Hun wrede gedrag en hun bereidheid om aan te vallen zendt een zeer duidelijke waarschuwing uit naar degenen die misschien enige dissidente gedachten koesteren. In veel opzichten is het een academische miniatuurversie van de voormalige Sovjet-Unie, een regime dat deze zelfbenoemde piranha’s vereerden in de jaren 1970 en ’80, toen velen van hen actieve leden van verschillende communistische organisaties waren en opriepen tot een bloedige revolutie.

Ondanks het wrede en onderdrukkende disciplinaire regime dat zij in Noorwegen hebben kunnen creëren, durft zo nu en dan iemand in de vissenkom de nek uit te steken en een nauwkeurige diagnose te stellen over het opvallend democratisch tekort en de flagrante politieke vooringenomenheid die in de kom aanwezig is. De nieuwste dissidente is Alexandra Irene Larsen, die een opiniestuk schreef in ‘VG’, waar ze geconfronteerd werd met de linkse agenda die aangetroffen wordt in de Noorse academische wereld en in het bijzonder bij de humane wetenschappen, die ze nauwkeurig beschreef als ‘volledig gekaapt door linkse ideologen’. Voor de piranha’s was dit een onvergeeflijke daad van verraad, die zij niet ongestraft konden laten passeren. Ze wisten dat ze moesten handelen, en wel op een zodanige wijze dat zij daardoor een einde zouden maken aan alle soortgelijke toekomstige pogingen. Ze moesten een voorbeeld stellen en het moest een krachtig voorbeeld zijn.

Het is een heel schouwspel om zogenaamde onderzoekers en wetenschappers waar te nemen – die van nature zeer onbevooroordeeld zouden moeten zijn en actief het onafhankelijk denken zouden moeten aanmoedigen- die handelen als kleine Stalins wanneer iemand ingaat tegen de consensus die zij hebben opgelegd aan de rest van de kudde. Onweerlegbare feiten en logica zijn uiteraard onmogelijk af te wijzen door rationele argumenten, dus hebben de piranha’s tactieken aangenomen die deze hinderlijke obstakels handig omzeilen. Hun methode is om een stoot onder de gordel te geven en de boodschapper van de traditionele wetenschappelijke principes af te schilderen als slecht, verachtelijk, corrupt en oneerlijk. Zij maken gebruik van schuld door associatie, spot, intimidatie, sabotage en andere verachtelijke technieken in hun repertoire om hun slachtoffers te bevuilen.

In 2011 werden ze voorzien van een ‘door God gezonden’ geschenk in de vorm van het Utøya bloedbad, waardoor zij een gigantische troef achter de hand hadden. Een troef die zo sterk was dat die zonder twijfel alles zou verslaan wat iemand ook maar tegen hen in zou brengen. Als iemand, met name in Noorwegen, met Anders Behring Breivik in verband wordt gebracht, komt dat overeen met iemand in het openbaar beschuldigen van pedofilie. De modder plakt als lijm en zal nooit helemaal verdwijnen, hoe ongefundeerd en onrechtvaardig de beschuldigingen ook zijn.

Lars Gule is een van deze zelfingenomen, zelfbenoemde piranha’s, die elke tactiek gebruikt om iedereen die zijn ideologische pad kruist in het openbaar aan de schandpaal te nagelen. Op vrijdag sloeg hij opnieuw toe, toen hij op een agressieve en leugenachtige manier, in scherpe bewoordingen, wraak nam op Alexandra Irene Larsen, omdat die de euvele moed had gehad een kritisch licht te laten schijnen over het academische milieu waarin hij als een van de meest vooraanstaande leveranciers van ideologische opvattingen geldt. Hij deed dit voor een publiek dat vooral bestond uit ideologisch geïndoctrineerde studenten en andere linkse academici. Zonder een greintje schaamte beschuldigde hij mevrouw Larsen er publiekelijk van dat ze onwetend was, dat ze niet de juiste boeken had gelezen en dat zij zich intellectueel oneerlijk gedroeg, en ten slotte, dat zij standpunten innam die werden gedeeld door de lezers van de islamkritische blog ‘Gates of Vienna’, die volgens Gule de favoriete website van Anders Behring Breivik was.

De basis van de buitengewoon ‘logische’ deductie van Gule was dat het opiniestuk, waarin mevrouw Larsen kritiek uitte op het academische klimaat in Noorwegen, in het Engels was vertaald en vervolgens was gepubliceerd op‘Gates of Vienna’. Dit verbazingwekkende juweeltje van intellectuele wijsheid komt van een persoon die naar zijn titel te oordelen universitair hoofddocent moet zijn.

Het feit dat mevrouw Larsen niets te maken had met de vertaling en dat ze niet haar toestemming had gegeven voor een dergelijke onderneming en dat zij zich hoogstwaarschijnlijk niet bewust was van het feit dat die vertaling zelfs bestond, betekende niets voor Lars Gule. Alleen al het feit dat het opiniestuk  op ‘Gates of Vienna’ verscheen was meer dan genoeg voor hem en hij beschuldigde en veroordeelde haar op grond van iets waarvan hij zelf heel goed wist dat ze daar part noch deel aan had. Hij gebruikt precies dezelfde methodes als waarvan hij mevrouw Larsen beschuldigde en wel op zo’n manier dat er bij geen enkel lid van het publiek enige twijfel overbleef dat zij dezelfde behandeling zouden ondergaan, mochten ze ooit de moed hebben hem aan te klagen of een van zijn zelfbenoemde, kwijlende medewaakhonden.

Ik zie Lars Gule als een soort nar, een beetje zoals de dorpsgek uit vroegere tijden, die op de dorpspleinen gewoonlijk met het schuim op de mond gemene scheldwoorden schreeuwde en beledigingen uitte, tot vermaak van de toeschouwers die zich hadden verzameld om naar het gedrag van iemand te kijken die duidelijk mentaal minder begaafd was dan zijzelf. En het zou goed zijn als de media en de academische wereld hem zouden behandelen als de clown die hij is, maar dat doen ze niet. De voormalige namaakterrorist, die in1977 een opleiding had gevolgd bij een DFLP terroristenkamp – het equivalent van een hedendaags Al-Qaida kamp – en die tot een gevangenisstraf werd veroordeeld omdat hij explosieven bij zich had, die hij van plan was te gebruiken om een terroristische aanslag in Israël uit te voeren, mag nu de toon zetten als het erom gaat vast te stellen wat aanvaardbaar is en wat niet aanvaardbaar is in het Noorwegen van vandaag.

Het is dan ook volstrekt absurd dat een persoon als Gule het recht heeft ​​om publiekelijk anderen te veroordelen en hen (ideologisch) te verbinden met Breivik, terwijl hijzelf juist een van de weinige in leven zijnde Noren is die ​een sterke ideologische gelijkenis met hem vertoont. Er zijn niet meer dan een handvol etnische Noorse burgers die zijn veroordeeld voor het plegen van terroristische daden of voor het beramen van dergelijke daden. Lars Gule en Anders Behring Breivik zijn twee van hen.

Lars Gule denkt graag dat hij zijn verleden onder ogen heeft gezien en voor zijn zonden heeft geboet. Hij schrijft die toe aan (onbezonnen) jeugdigheid en de labiele politieke situatie die op dat moment in het Midden-Oosten heerste. Maar het feit blijft dat zijn verachtelijke, bedroevende verklaringen net zo geloofwaardig zijn als UFO waarnemingen en groene marsmannetjes die rondlopen in de woestijn in Nevada. Het blijft een volstrekt raadsel waarom niemand hem veelvuldig in het openbaar heeft geconfronteerd met zijn duistere en sinistere verleden.

Screenshot_17

Alexandra Irene Larsen

Gule houdt vol dat hij van plan was om een explosief buitenaf te plaatsen, op een niet-bevolkt terrein in Israël, toen hij in 1977 werd betrapt met 750 gram aan kneedbare  explosieven, die hij had verstopt in zijn rugzak op het vliegveld in Beiroet. Hij heeft het Noorse publiek bij tal van gelegenheden gerustgesteld dat hij in geen geval van plan was om zijn krachtige bom tegen burgers te richten en de goedgelovige Noorse autoriteiten en de pro-Palestijnse Noorse MSM hebben deze ‘bekentenis’ omarmd en rolden de rode loper uit, zodat hij zich weer bij de kudde kon voegen. Van de kant van de elites klonken geen kritische stemmen, waardoor deze hoogst dubieuze versie van de gebeurtenissen werd betwist, en de personen die voorzichtig aangaven dat het verslag van Gule misschien niet per se nauwkeurig was geweest, werden snel als onbeleefd en beledigend terechtgewezen.

Iedereen bij wie de hersens nog volledig functioneren zal begrijpen dat een misdadiger, als hij door de politie wordt gearresteerd, alles zal zeggen om het belang van zijn misdaad te verkleinen en alles zal doen om de tijd die hij moet doorbrengen in de gevangenis te beperken. De crimineel zal heftig volhouden dat hij het niet gedaan heeft, en als die tactiek niet werkt dan zal hij met kracht beweren dat hij niet van plan was iemand te verwonden, dat het om een ongeluk ging, dat iemand anders de gepleegde gewelddadige handeling verrichtte, terwijl hij juist nog had geprobeerd om het slachtoffer te helpen, enzovoort, enzovoort. Er is een populair gezegde dat de gevangenissen vol zitten met onschuldige mensen. Ik durf te stellen dat Gule van die ene leugen niet is gebarsten.

Laten we de zaken eens vanuit een iets ander perspectief bekijken. Wat als Breivik was opgepakt, voordat hij in 2011 zijn afschuwelijke daden in Oslo en Utøya ten uitvoer had kunnen brengen? Wat als Anders Behring Breivik tijdens de politieverhoren had volgehouden dat hij alleen iets in een onbewoond gebied had willen opblazen, ver weg van het centrum van Oslo en dat hij in geen geval van plan was geweest om zich actief tegen onschuldige burgers te keren? Zou de overheid en de MSM hem hebben geloofd? Zouden ze die mensen hebben berispt die vonden dat deze bekentenis ongeloofwaardig was en die volhielden dat het  geloofwaardiger was dat ABB het plan had om burgers te doden?

Hoe onwaarschijnlijk is het dan dat Lars Gule dezelfde tactiek toepaste bij zijn arrestatie in Libanon, en dat hij wel degelijk het plan had gehad om onschuldige Israëlische burgers om te brengen? De Palestijnse terroristische groep waarbij hij zich in 1977 had aangesloten en waaraan hij steun had verleend, had drie jaar eerder een zeer bloedige en laffe terroristische aanslag in Israël gepleegd, die een aanzienlijk verlies van mensenlevens tot gevolg had. Lars Gule moet (tijdens zijn lidmaatschap van deze terroristische groep) zeer zeker op de hoogste zijn geweest van het beruchte Ma’alot bloedbad van 1974, toen DFLP een Israëlische basisschool aanviel en zevenentwintig mensen ombracht, voornamelijk kinderen in de leeftijd van 14 en 16 jaar. En dit waren de mensen met wie Lars Gule zich ideologisch vereenzelvigde en over wie hij zo enthousiast was, toen hij werd betrapt op het vliegveld van Beiroet met 750 gram kneedbare explosieven die hij had verstopt in zijn rugzak. Voor hetzelfde geld had Gule zelfs van plan kunnen zijn om het vliegtuig op te blazen waar hij juist aan boord zou gaan.

Het is ook zeer aannemelijk dat hij al over een verhullend verhaal beschikte, dat hij aan zijn Libanese ondervragers tijdens de politieverhoren voorhield. Het is voor terroristen niet ongewoon om dit soort uitgewerkte verhalen te verzinnen, waarop ze een beroep doen wanneer ze worden gearresteerd. Waarom zou het anders gegaan zijn bij Lars Gule?

Voor mij is Lars Gule een verachtelijk persoon, die moet worden gemeden en uitgestoten, net als met Anders Behring Breivik zou zijn gebeurd als hij niet gevangen was gezet. Het enige verschil tussen Gule en ABB is dat Gule werd opgepakt en dat ABB in zijn opzet slaagde. Breivik had ook een belastend manifest samengesteld dat hem onherroepelijk  met zijn daden verbond, en dat aantoonde dat het de hele tijd zijn bedoeling was geweest dat hij zou worden gearresteerd, met de bedoeling om zijn verwrongen ideologie over de rest van de wereld te verspreiden. Gule was iets pienterder in dat opzicht en hij belastte zichzelf niet met dergelijke onzin. Het is ook twijfelachtig of hij was blijven rondgehangen, wachtende tot de politie hem zou komen arresteren als hij zijn terroristische aanslag succesvol had kunnen uitvoeren.

Natuurlijk is het zeer onwaarschijnlijk dat Gule ooit verantwoordelijk zal worden gehouden voor zijn daden. Hij woont immers in een land waarvan de leiders diegenen die aan de (politieke) linkerzijde van de maatschappij staan in bescherming nemen wanneer die militante handelingen uitvoeren en hoogverraad plegen, zoals dat ook het geval was met de politici die actief samenwerkten met de KGB en de Stasi. De Noorse autoriteiten hebben geweigerd om de namen van deze Noorse verraders vrij te geven. Maar mensen moeten er  in ieder geval bewust van worden gemaakt dat het aan een bepaalde griezel wordt toegestaan ​​om een ​​volkomen normale carrière te hebben en een volkomen normaal leven te leiden in een land waar rationele mensen als racisten en bekrompen kwezels worden beschouwd en namaakterroristen en verraders met het allergrootste respect worden behandeld.

Screenshot_15

Bron:

http://gatesofvienna.net/2013/02/a-self-appointed-piranha-in-the-norwegian-fishbowl/#more-26944

Auteur: Baron Bodissey

Vertaald uit het Engels door:

Wachteres & Henk V.

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Antifascisten", Communisme, Elite, landverraad, Noorwegen, Socialisten. Bookmark de permalink .

9 reacties op Een zelfbenoemde piranha in de Noorse vissenkom

 1. M.A.L. Sion zegt:

  Lars Gule is hèt voorbeeld van de leugenaar die zijn eigen leugens gelooft. Daar zitten in West-Europa de universiteiten vol mee. Al jaren lang worden op deze universiteiten studenten klaargestoomd om de samenleving ‘politiek correct’ te bedriegen. Hordes van dit soort afgestudeerden vindt men op de ministeries waar ze werken aan het beleid voor het verlinksen van de samenleving.
  De enige remedie is om er met nuchter boerenverstand afstand van te nemen en dat ook luid en duidelijk kenbaar te maken. Als we de samenleving willen sparen voor onafwendbaar onheil zullen we dat zelf moeten doen en niet vertrouwen op de staat, die alle gevaren wegwuift.
  De poorten van Wenen zullen versterkt moeten worden opdat de ‘gelovigen’, nadat ze uit de EU zijn verdreven, niet opnieuw binnen kunnen komen.
  Daar ligt onze taak.
  Wie oren heeft om te horen, hoort wat de valse profeten ons willen laten geloven. Omgordt u en maakt u op om de moslims te slaan alvorens zij u doden en uw vrouw en dochters verkrachten en daarna ook als verachtelijk vuil afdanken.

  Like

 2. luckybee zegt:

  Niet vergeten dat in het Westen Karel Martel was, die de Islam een vernietigende nederlaag heeft bezorgd dat hun leider de Kkalief van de Omayaden, Abdulrachman Al Sidiqi in de slag bij Tours sneuvelde.en de arabische Moslim wereld geen leider meer heeft. Resultaat :” De macht komt eerst aan de Mongolen, toen ze hun aandacht meer naar Hindustan en China richten, Meer buit als in het MO, mogen de Turken de restjes op rapen.dat ze tot op heden niet meer afgeven.Tenminste dat denken ze.Vergeet de opstand de Wahabisten niet, dat de Turken niet kunnen onderdrukken.

  Like

 3. Martien Pennings zegt:

  Dank, Wachteres & Henk V.
  Goed opgespoord, goed vertaald.
  Het werk gedaan dat onze mainstream-media niet doen.

  Like

 4. Wachteres zegt:

  Dank, Martien. Het opsporingswerk is verricht door Vederso. Wij kregen ‘de opdracht….nou ja, .. het verzoek tot vertalen’ via Bert.

  Absoluut een belangrijk stuk, het laat overduidelijk de dictatoriale neigingen van links zien.

  En ik heb jaren geloofd dat het communisme verdwenen was. Niet dus, het heeft alleen een gematigder jasje aangetrokken, maar wat daaronder schuil gaat…… is minstens net zo erg.

  De greep van links op onze maatschappij heeft zich in alle stilte voltrokken.

  De waarheid over deze dictatuur kan alleen via ons naar buiten worden gebracht. Dit artikel laat een deel van die harde waarheid zien.

  Iedereen die het niet met hen eens is wordt via smerige insinuaties, zonder feiten te noemen, dus zonder bewijzen, afgemaakt.

  Niet alleen in Noorwegen, dat is al heel zichtbaar, maar in de hele westerse wereld gebruikt links dezelfde tactieken. De bedoeling is duidelijk, zij willen een ‘ideale’ linkse maatschappij creëren.

  De islam wordt door hen gebruikt om dat mogelijk te maken:

  Onze cultuur en onze vrije maatschappij MOETEN verdwijnen.

  Like

 5. baksteen zegt:

  Dank voor deze waardevolle info.
  Dergelijke “wetenschappers-hoogleraren” hebben we hier ook genoeg, denk maar eens aan het milieu-kartel op de universiteiten en hogescholen.

  Like

 6. Henk.V zegt:

  Iedere lezer moet vooral nog maar eens naar deze passage kijken:

  ” dus hebben de piranha’s tactieken aangenomen die deze hinderlijke obstakels handig omzeilen. Hun methode is om een stoot onder de gordel te geven en de boodschapper van de traditionele wetenschappelijke principes af te schilderen als slecht, verachtelijk, corrupt en oneerlijk. Zij maken gebruik van schuld door associatie, spot, intimidatie, sabotage en andere verachtelijke technieken in hun repertoire om hun slachtoffers te bevuilen.”

  En dit is nu de methode die op iedereen in hert Westen wordt losgelaten, wanneer er onwelgevallige waarheden worden verkondigd.
  Kijk maar hoe Wilders wordt omschreven en behandeld. Let maar eens op waar critici van onze opvattingen ons plaatsen.
  Hoeveel politiek correcte mensen zijn jullie tegen gekomen die INHOUDELIJK onze opvattingen als onjuist hebben weerlegd?

  Like

 7. Richard zegt:

  Dat gebeurt hier toch ook? Dat hele proces tegen Wilders was alleen maar om hem zijn mond te snoeren. Het zal jullie wel opgevallen zijn dat er nog nooit een politicus of journalist inhoudelijk op zijn boodschap is ingegaan. Dat is in Noorwegen ook gebruikelijk en dat is al heel lang zo. Ik sprak een aantal jaren geleden met Noren tijdens mijn vakantie. Gewone werkende Noren van boven de 45 jaar, geen academici. En die voelen zich net zo machteloos als wij. Die zien hun regering het liefste nog verdwijnen, vandaag nog…..

  Like

 8. @Henk.V om 11:08: Niemand en degenen die het proberen gaan op elk punt nat en eindigen met gedraai en policor gelul van de bovenste plank.
  De waarheid is hard en mag best wel gezegd, geschreven en vertaald worden.

  Bedankt daarvoor, Wachteres en henk.V! Grote klasse!

  Like

 9. louis-portugal zegt:

  Ook ik wil eerst Wachteres en Henk V bedanken voor hun goede werk.
  Het niveau van die noorse “academici” kennen we al een beetje van de carnavaleske nobelprijzen die ze af en toe uitdelen.
  Uiteraard helemaal eens met de inhoud.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s