Geldschieter Europa moet Morsi afrekenen op zijn daden

Screenshot_4

Europa wil Egypte miljardenhulp geven om de democratie op te bouwen. Egyptisch president Mohammed Morsi presenteert zich aan de buitenwereld als gematigd. Ondertussen werkt hij aan een bewust doorgevoerde politiek van islamisering.

Er is in Europa grote ophef ontstaan over een bedrag van vijf miljard euro dat de Europese Unie in principe Egypte heeft toegezegd. Een gelijke discussie laaide vorig jaar al op in de Verenigde Staten die Egypte sinds het vredesverdrag van Camp David jaarlijks voor ruim 1,2 miljard dollar militair materieel en moderne technologie leveren.

Nadat de Egyptische Moslimbroeders samen met de salafistische al-Nur partij overtuigend de parlementsverkiezingen hadden gewonnen en de uit de gelederen van de Moslimbroeders voortkomende Mohammed Morsi de nieuwe Egyptische president werd, kon men er niet langer omheen dat de langzaam zichtbaar wordende contouren van het nieuwe democratische Egypte anders waren dan door velen gehoopt. Geconfronteerd met deze niet te loochenen realiteit werd het een politieke mantra te bezweren dat de Moslimbroeders gematigd waren geworden en hun in religie gedrenkte ideologische veren hadden afgelegd.

Twee gezichten

Velen zowel binnen als buiten Egypte verdachten de Moslimbroeders er echter van dat ze twee gezichten hadden waarbij een masker van gematigdheid en tolerantie een geheime andere agenda moest verbergen. Morsi leek de verpersoonlijking hiervan doordat hij op de internationale bühne verantwoordelijke, op het eerste gezicht prowesterse posities leek in te nemen, maar die hij vervolgens binnen Egypte zelf op andere wijze verzilverde. Toen in augustus 2012 jihadistische groeperingen zestien Egyptische soldaten doodden in de Sinaï-woestijn, stuurde Morsi het Egyptische leger erop af, wat in westerse hoofdsteden goedkeurend werd ontvangen. Gelijk daarop echter ontsloeg hij een groot aantal generaals en werden meer dan vijftig (hoofd)redacteuren van Egyptische kranten vervangen door collega’s die minder kritisch ten opzichte van de Moslimbroeders stonden. Morsi leek erop te rekenen dat de westerse opluchting over zijn politiek in de Sinaï, clementie uit het Westen zou opleveren voor zijn binnenlandse politiek.

Sneltreinvaart

Deze inschatting bleek in grote lijnen juist en hetzelfde beleid werd eind 2012 herhaald na de jongste vijandelijkheden tussen Israël en Gaza, toen vooral door Egyptische bemiddeling een wapenstilstand werd gesloten. Europese politici buitelden over elkaar heen in lofprijzing die nog niet was verstomd toen Morsi per presidentieel decreet aankondigde zichzelf buitengewone bevoegdheden toe te kennen die zijn besluiten zelfs immuun maakten voor het Egyptisch Constitutioneel Hof. Dit alles diende vooral om in sneltreinvaart een nieuwe Egyptische grondwet in te voeren die op 15 december 2012 per referendum door een meerderheid der Egyptenaren werd goedgekeurd. De tekst behoudt het artikel waarin staat dat ‘de principes van de sharia de belangrijkste bron van jurisprudentie zijn’. Nieuw zijn de toegevoegde precisering van die principes en de bepaling dat ‘de hoge raad van clerici van de al-Azhar moet worden geconsulteerd in zaken die verband houden met de sharia’. Aangezien de sharia alle facetten van staat, samenleving en politiek bestrijkt, geeft dat de religieuze geleerden een vetorecht bij vrijwel iedere nieuwe wetgeving. Dat plaatst vraagtekens bij Morsi’s recente bewering dat hij geen theocratie nastreeft.

Screenshot_5

Absolute trouw

Seculiere kringen en partijen in Egypte vragen zich trouwens af hoe groot de invloed van Mohammed Badei – de leider van de Egyptische Moslimbroeders, die de ‘Murshid’ wordt genoemd – eigenlijk is op de Egyptische president. Bekend is dat binnen de structuur van de Moslimbroeders leden absolute trouw en gehoorzaamheid zijn verschuldigd aan de Murshid. Het is niet toevallig dat bij de massale demonstraties tegen president Morsi eind vorig jaar demonstranten de leuze scandeerden dat ze ‘het regime van de Murshid ten val wilden brengen’.

Terwijl binnen Egypte zelf alle signalen wijzen in de richting van een bewust doorgevoerde politiek van voortschrijdende islamisering, tracht Morsi voor buitenlands gebruik een beeld van gematigdheid op te houden omdat zijn land dringend verlegen zit om westerse financiële steun. De Egyptische economie verkeert in een rampzalige situatie en volgens deskundigen zal Egypte over enkele maanden zijn voedselimport niet meer kunnen betalen.

Antisemitische uitspraken 

De Egyptische president lijkt bij zijn imago-opbouw weliswaar te worden ingehaald door antisemitische uitspraken die hij in maart en september 2010 deed in interviews aan de Arabische zender, al-Quds. De krant The New York Times kreeg onlangs een video in handen van een toespraak die Morsi in die periode gaf. Hij behoorde toen tot de leiders van de Moslimbroederschap en riep de Egyptenaren op “onze kinderen en kleinkinderen op te voeden in haat’’ tegen Joden en zionisten. Enkele maanden later noemde hij op de Egyptische televisie zionisten, ”die bloedzuigers die de Palestijnen aanvallen, die oorlogshitsers, de afstammelingen van apen en varkens’’.

Ongeloofwaardig

De uitspraken veroorzaakten grote opschudding omdat ze uit de mond kwamen van een man die thans president is van het grootste Arabische land. De verdediging van Morsi dat zijn uitspraken uit hun context zijn gerukt, is ongeloofwaardig omdat de hele context antisemitisch was. Opvallend hierbij is vooral dat er binnen Egypte zelf – ook uit seculiere en liberale kringen – nauwelijks kritiek wordt vernomen op de antisemitische uitspraken van Morsi, wat lijkt te suggereren dat dit gedachtegoed binnen de Egyptische samenleving gemeengoed is. Analyticus Jeffrey Goldberg van het Amerikaanse Bloomberg concludeerde onlangs dat “het ook binnen de hoogopgeleide elites van Egypte volstrekt acceptabel is de Joden te demoniseren’’.

De vraag is thans hoe Europa hierop dient te reageren waarbij Michael Oren, de Israëlische ambassadeur in Washington, argumenteert dat Morsi dient te worden afgerekend op zijn daden en niet op zijn woorden. Egypte, dat van oudsher een voortrekkersrol speelt binnen de Arabische wereld, zit wanhopig verlegen om westerse leningen en investeringen. Vooral Europa kan het zich vanwege de geografische nabijheid niet veroorloven dat dit land met negentig miljoen inwoners wegzakt in totale chaos. Europa kan echter zijn morele gehalte inhoud geven door aan deze leningen harde voorwaarden te stellen waarbij zowel de binnenlandse als buitenlandse koers van de nieuwe Egyptische leiders wordt gevolgd.

Moeder en kinderen in cel

Enkele weken geleden veroordeelde het gerechtshof van Beni Suef, dat ongeveer honderd kilometer ten zuiden van Caïro ligt, een moeder met zeven kinderen allen tot vijftien jaar gevangenisstraf omdat het hele gezin zich tot het christendom had bekeerd. Dit zijn daden en geen woorden waarop Europa de nieuwe Egyptische bestuurders dient af te rekenen. En wel zonder aarzeling of dubbelhartigheid.

Martin Janssen is een Nederlandse arabist die woont in de Jordaanse hoofdstad Amman.

Screenshot_6

Bron:

http://www.tertio.be/sitepages/index.php?page=archief&t=262

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Egypte, Europa, Moslimbroederschap, Naïviteit. Bookmark de permalink .

7 reacties op Geldschieter Europa moet Morsi afrekenen op zijn daden

 1. Henk.V zegt:

  Ach, ik vermoed dat allah mij als grote supporter van Israël al in zijn notitieboekje heeft opgeschreven en mij bestraffend wil toespreken.
  Laat hem dus maar bij mij langs komen en dat hoop ik hem onder het nuttigen van een kopje koffie met wat jodenkoeken erbij ,wel duidelijk maken hoe zijn opvattingen over de joden , vrouwen , ongelovigen, homo’s en lesbiennes volgens ons ,westerlingen, slaan als een tang op een varken.
  Sinds het moment waarop de heersende politiek correcte elites in de westerse landen besloten de islam als een verpletterende zegen voor iedereen te begroeten, zijn de hersenfuncties bij de beleidsbepalers aldaar aantoonbaar tot stilstand gekomen.
  Maar het kolossale verraad dat zij intussen plegen jegens ons wordt er niet minder om.
  Dus ga er maar rustig van uit: voor ”onze nieuwe vriend”, Morsi in Egypte ,zal werkelijk niets te gek zijn, want de man is immers democratisch gekozen? Nou dan!
  Wij moeten niet zeuren over tegenstrijdig intenties die hij openbaar maakt, want die worden gewoon overbrugd door verhullende taal. Zo ziet het islamitische spel er immers uit! Men zegt het ene, maar bedoelt het andere en wanneer men vraagt : wat is dan waarheid?
  Dan luidt het antwoord : het is allemaal waar, natuurlijk!
  Er is een binnenkant en een buitenkant aan de waarheid. Jullie horen graag de buitenkant en dus geven we jullie die, maar wij moslims kennen de binnenkant en daar houden wij ons aan.Op die manier zijn wij allemaal gelukkig en kunnen wij samen door één deur: jullie slapende en wij klaar wakker.
  Hoe vinden jullie dat? Wel, ”multiculti” vindt dat geweldig, zeker wanneer hun tevredenheid met de uitleg door middel van substantiële geld en olie stromen wordt beloond.

  Wat zal er dus gebeuren wanneer de contouren van Morsi’s plan verder duidelijk worden?
  Helemaal niets natuurlijk, want de moslimbroederschap kent het westen door en door. en zij weten heel goed dat de Firma SlapJanus geen partij is voor volhardende islamieten die maar even wat taqiyya uitleg laten horen en de westerse kudde pseudo deskundigen snurkt gerustgesteld ongegeneerd verder..
  Wie de waarheid niet wil zien zal er altijd van verstoken blijven.
  Er zal dus altijd wel een reden worden gevonden om het grote weggeef spel voort te zetten, tot grote schade van de eigen burgers en tot levensgroot gevaar voor Israël en de Joden.

  In dit gekkenhuis kan niets mij meer verbazen.
  Ons gevaar komt wel degelijk uit de hoek van de woestijngelovigen, maar de grootste club malloten die we moeten bevechten tot onze laatste snik zitten hier in het zadel en alleen massaal vertoon van onvrede van het volk schopt ze uit de comfortabel zittende zetels.

  Geef een wakker geworden massa de volle ruimte en je zult zien dat we nog over ons eigen land zelf iets te zeggen hebben.
  En denk maar niet dan zoiets gemakkelijk gerealiseerd gaat worden.

  Like

 2. Martien Pennings zegt:

  En als je nou wordt voorgelicht door het NON-journaal, wat zou je dan van het onderstaande weten?

  “( . . .) ontsloeg hij een groot aantal generaals en werden meer dan vijftig (hoofd)redacteuren van Egyptische kranten vervangen door collega’s die minder kritisch ten opzichte van de Moslimbroeders stonden.”

  “( . . .) een nieuwe Egyptische grondwet ( . . .) behoudt het artikel waarin staat dat ‘de principes van de sharia de belangrijkste bron van jurisprudentie zijn’ ( . . .) toegevoegde precisering van die principes en de bepaling dat ‘de hoge raad van clerici van de al-Azhar moet worden geconsulteerd in zaken die verband houden met de sharia’. Aangezien de sharia alle facetten van staat, samenleving en politiek bestrijkt, geeft dat de religieuze geleerden een vetorecht bij vrijwel iedere nieuwe wetgeving.”

  ” ( . . .) riep de Egyptenaren op ‘onze kinderen en kleinkinderen op te voeden in haat’ tegen Joden en zionisten ( . . .) noemde hij op de Egyptische televisie zionisten, ‘die bloedzuigers die de Palestijnen aanvallen, die oorlogshitsers, de afstammelingen van apen en varkens’.”

  “Opvallend hierbij is vooral dat er binnen Egypte zelf – ook uit seculiere en liberale kringen – nauwelijks kritiek wordt vernomen op de antisemitische uitspraken van Morsi, wat lijkt te suggereren dat dit gedachtegoed binnen de Egyptische samenleving gemeengoed is.”

  “Enkele weken geleden veroordeelde het gerechtshof van Beni Suef, dat ongeveer honderd kilometer ten zuiden van Caïro ligt, een moeder met zeven kinderen allen tot vijftien jaar gevangenisstraf omdat het hele gezin zich tot het christendom had bekeerd.”

  Like

 3. Anneke zegt:

  Kijkend naar bovenstaande foto; lig in een deuk….!!! Morsi en z’n kornuitjes kunnen eindeloos blijven bidden en het wanhopig uitschreeuwen naar allah, maar deze god zal géén gehoor kunnen geven!!! Waarom niet??? Deze god is de godheid van het ellendige VERDERF. Morsi klampt zich letterlijk vast aan een niet te overbruggen berg van verderf!!! Waar allahbahbah heerst, dáár is op alle fronten volop letterlijk VERDERF. Eveneens een hoop letterlijk hongerige magen; terwijl er toch zoveel ‘ontwikkelingshulp-centen’ worden overgemaakt naar de derde wereldlanden!!! “WAAR is dit geld gebleven, het is zoals al decennia het geval, in de geldsokken van de gierige leiders terechtgekomen”!!! Helaas is NU vrijwel de gehele planeet in dit verderf gestort; de wereld zal zien WIE de ware God is…”De Vader -ABBA- van ISRAEL!!! Amen & Shalom”.

  Like

 4. Anneke zegt:

  Den Haag en Brussel; houdt AUB. het ‘ontwikkelingsgeld’ in eigen spaarpot!!! Maak -, smijt, dit geld niet over naar de landen van de VERDERF-god allah-bahbahbah!!! Spendeer NIET in deze landen…trek daar weg en maak het westen weer leefbaar!!! “INVESTEER in je eigen regionen; zorg voor LEEFBAARHEID in ISRAEL, EUROPA en AMERIKA”.

  Like

 5. Viktor Van Vosselaer alias Fikken. zegt:

  Het is toch onbegrijpelijk hoé naïef de “westerse mogendheden” zijn op persé te trachten DEMOcratie te willen aansmeren aan achterlijke landen die zich schoeien op THEOcratie.
  Het is alsof men een monarchie zou willen opsolferen aan een gevestigde republiek, of een Keizer willen voor de Europese Unie….

  Like

 6. guusvelraeds zegt:

  Ik durf de stelling te verdedigen dat het westen en haar verraderlijke leiders niet naïef zijn. Zij hebben hun agenda en Morsi en kornuiten hebben ook hun agenda. Er zit teveel gelijkvormigheid in de lijn der ontwikkelingen de afgelopen 20 jaar. Eerst stond men toe en gaf miljarden aan substantiële hulp de Balkan te islamiseren. Tevens werd geïntervenieerd in Afghanistan en Irak en overal zagen we islamiseringsprocessen opgang komen. Het zelfde scenario realiseerde zich aan de noord Afrikaanse kust van west naar oost en opnieuw zijn het de islamisten die aan het langste eind trekken. Politieke leiders in deze regio die men eerst omarmde werden zonder meer weggezet als paria en overgeleverd aan de woede van opgehitste massa’s. Nu is een drama van gelijke strekking aan het ontrafelen in Syrië. De gemiddeld westerse politicus geeft geen moer om democratie, laat staan dat hij hiervoor op de barricaden springt. Democratie is na Lissabon een nietszeggende term geworden en wordt enkel gebruikt de naïeve burgerbevolking een rad voor ogen te draaien. Dat Europa langzaam maar zeker afglijdt naar meer islam zal voor hen die het willen zien duidelijk zijn en zal door de verantwoordelijke politiek van vandaag niet gestopt worden. De leuze Europa en de EU bracht vrede zal het komende decennium een misleiding blijken te zijn geweest. Dat alles op politiek bedrog is gebaseerd blijkt uit de interventie van Frankrijk in Mali. In Mali worden de islamisten omwille van humaniteit en bescherming van wereld erfgoed teruggedrongen terwijl dezelfde islamisten die niets en niemand ontzien in hun gruwelijkheid in Syrië in het zadel geholpen worden. Wie het weet mag het zeggen maar in mijn ogen heeft dit alles niets van doen met brengen van democratie, humanisme en vrede. Hun doel is Europa, Noord Afrika, Midden Oosten en Turkije (exclusief Israël) een federaal politiek en economisch blok te laten vormen en de islamisering van Europa maakt deel uit van dit concept. In Europa heeft men de democratie inmiddels op een hellend vlak gezet en het brengen van democratie in dictatoriale landen is slechts toneel. Maar het allerergste is dat Israël in dit hele proces mogelijk als offerlam gebruikt zal worden. Als dat waar zal blijken hoop ik dat het lam op de ochtend van het offerfeest opnieuw zal veranderen in een leeuw. Een getergde leeuw die na de dag van het offerfeest niet meer zal stoppen bij haar buitengrenzen maar zal doorvechten tot in Caïro, Aman, Beiroet en Damascus.

  http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://symen.files.wordpress.com/2011/10/herman-van-rompuy-qad.jpg%3Fw%3D640&imgrefurl=http://symen.wordpress.com/2011/10/24/het-is-allemaal-voor-de-show-handjes-schudden-en-grafspuwen/&h=312&w=482&sz=37&tbnid=isbTIsz89R5hBM:&tbnh=74&tbnw=115&zoom=1&usg=__UKzD1qxmAr7ecqY88wiTW5M3F2A=&docid=5UVHcqypSR1GgM&sa=X&ei=Lv0bUfOJDcWY1AWRwID4Bg&ved=0CEgQ9QEwBg&dur=25203

  Like

 7. luckybee zegt:

  Tsia vertel dat maar aan Timmerman en cornuiten. Dat is een vergeefse moeite.Ik blijf op Wilders en de PVV Stemmen de enige alternative dat wij hebben.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s