Het verbod voor moslims om in een Spaanse kathedraal te bidden blijft gehandhaafd

Screenshot_27

De kathedraal in het Spaanse Córdoba

(Door: Soeren Kern)

Meer dan 750 jaar is alles relatief rustig geweest bij de Kathedraal van Córdoba. Tot januari 2004, toen de Al Qaida leider Osama bin Laden moslims begon aan te sporen om Spanje voor de islam te ‘heroveren’ door te verklaren dat Spanje ‘het verloren Al-Andalus’ is. Veel moslims geloven dat een groot deel van Spanje nog steeds van hen is en dat ze het volste recht hebben om er terug te keren en hun heerschappij te vestigen.

Een rechtbank in Zuid-Spanje heeft acht moslims vrijgesproken, die ervan werden beschuldigd dat zij in een kathedraal in de stad Córdoba hun toevlucht namen tot geweld om een verbod op islamitische gebeden te doorbreken. De kerk was ooit ’s werelds op één na grootste moskee en blijft het meest indrukwekkende symbool van de islam in Spanje.

Sommige waarnemers zeggen dat de uitspraak, die de openbare aanklagers volledig verraste, de wens van de lokale rechters weerspiegelt om af te zien van een uiterst gevoelige zaak, die het potentieel heeft om islamitische gevoeligheden te doen ontvlammen.

Maar de uitspraak zal waarschijnlijk de groeiende moslimgemeenschap in Spanje en elders aanmoedigen, die gelooft dat ze een legitieme aanspraak op het historische monument hebben vanwege zijn vroegere identiteit als moskee.

Het proces, dat op 4 februari 2013 werd gehouden in de rechtbank voor strafzaken van Córdoba, betrof een incident dat plaatsvond op 31 maart 2010 in de kathedraal van Córdoba, ook bekend als de Grote Moskee van Córdoba, een van de meest bezochte monumenten van Spanje.

Een woordenwisseling brak uit, toen acht leden van een groep van 118 islamitische toeristen uit Oostenrijk hun gebedstapijten in de kerk uitrolden, op de grond knielden en luid begonnen te bidden. Toen bewakers hen opdracht gaven om te stoppen, vielen de moslims hen aan.

Nadat een tiental politieagenten als versterking naar de kerk werd opgeroepen om de islamitische daders te arresteren, werden ook zij aangevallen. Twee bewakers raakten gewond bij het tumult, waarvan de politie zei dat dit van tevoren was gepland.

Spaanse officieren van justitie hadden de rechtbank verzocht om de acht verdachten te veroordelen tot een gevangenisstraf van in totaal 15 jaar; voor het verstoren van de openbare orde, het aanvallen van politieagenten en het verwonden van de bewakers.

Tijdens het proces ontkenden de islamitische verdachten alle beschuldigingen tegen hen, ze zeiden dat zij degenen waren die door de bewakers en de politie waren aangevallen en niet andersom.

In de loop van hun getuigenis toonden de aanklagers de rechtbank het bewijs van hun verwondingen, maar ze gaven ook wat de rechter beschouwde als tegenstrijdige verklaringen over een aantal details van het incident. Als gevolg hiervan werden de verdachten vrijgesproken op basis van gebrek aan bewijs.

In zijn uitspraak zei rechter Juan Luis Rascon dat, hoewel het onomstotelijk vaststond, de verdachten, die hadden deelgenomen aan islamitische gebeden in de kathedraal, dit deden ‘in een omgeving die niet specifiek gewijd was aan de katholieke eredienst’. Hij voegde eraan toe dat er ‘logische en steekhoudende twijfels’ [Dudas lógicas] waren over de vraag of het incident wel van tevoren was gepland. Bovendien was er geen bewijs dat de leider van de groep, Zaid El-Aifari, feitelijk een bewaker met een mes had aangevallen, zoals de aanklager had beweerd.

Rascon zei ook dat het niet binnen de bevoegdheden van de rechter lag om te beoordelen of moslimgebeden die verricht waren in een katholieke kerk konden worden beschouwd als een provocatie.

Tot slot zei Rascon dat, hoewel het gedrag van de verdachten door sommigen kan worden beschouwd als ‘sociaal verwerpelijk’,  hen veroordelen “een slechte dienst zou bewijzen aan de vrijheid van het religieuze denken en aan het respect voor de pluraliteit van religies”.

Screenshot_26

Kathedraal van Córdoba

De officieren van justitie werden overrompeld door de uitspraak, waarvan zij zeggen dat ze hiertegen in beroep zullen gaan. De beslissing was des te verrassender, omdat een andere rechter die bij de zaak betrokken was eerder had geoordeeld dat het incident inderdaad met voorbedachten rade had plaatsgevonden, dat de verdachten “duidelijk georganiseerd” waren (ze hadden walkietalkies gebruikt om hun bewegingen in het gebouw te coördineren) en dat beveiligingscamera’s het incident hadden opgenomen.

Sommige waarnemers veronderstelden dat de beslissing van de rechter mogelijk politiek is gemotiveerd. Zij wijzen op het feit dat, voordat Rascon rechter werd, hij politicus was in de Spaanse Socialistische Partij, die grote waarde hecht aan het multiculturalisme en lang heeft geprobeerd om de invloed van de rooms-katholieke kerk in de Spaanse samenleving te ondermijnen.

In ieder geval is het onwaarschijnlijk dat de woordenstrijd over de islamitische eisen om de kerk te delen zal afnemen.

De kathedraal van Córdoba is gebouwd op de plaats waar oorspronkelijk de Westgotische kerk San Vicente stond, die in het jaar 590 werd gebouwd. Na de islamitische verovering van Spanje verwoestten moslims de kerk en in 786 werd die vervangen door een moskee. In 1236 werd Córdoba heroverd door koning Ferdinand III van Castilië in de ‘Reconquista’ en de moskee werd vervolgens ingewijd als kerk, die het sindsdien is gebleven.

Alles was meer dan 750 jaar relatief rustig om de kathedraal van Córdoba, tot januari 2004, toen de Al-Qaeda-leider Osama bin Laden de moslims ging aanmoedigen om Spanje voor de islam te ‘heroveren’ door te verklaren dat Spanje “het verloren Al-Andalus” is.

In een toespraak met als titel ‘Een boodschap aan de moslims’ zei Bin Laden:”Geen islamitisch grondgebied moet ooit niet-islamitisch worden …. Laat de hele wereld weten dat we nooit de tragedie van Andalusië zullen accepteren.”

Andalusië, een streek in het zuiden van Spanje, ontleent zijn naam aan Al-Andalus, de Arabische naam die gegeven is aan die delen van Spanje, Portugal en Frankrijk die door islamitische veroveraars (ook bekend als de Moren/Saracenen) van 711 tot 1492 werden bezet.

Screenshot_29

 Klokkentoren kathedraal van Córdoba

Veel moslims geloven dat een groot deel van Spanje nog steeds van hen is en dat ze het volste recht hebben om terug te keren en daar hun heerschappij te vestigen.

In april 2004, niet lang na de oproep van Bin Laden om ten strijde te trekken, kwam de president van de Islamitische Raad van Spanje [Junta Islamica], de onlangs overleden Mansur Escudero, officieel bij paus Johannes Paulus II een petitie aanbieden met daarin het verzoek om het recht te hebben om te bidden in de kathedraal van Córdoba in het belang van de bevordering van ‘de interreligieuze dialoog’. Destijds wees ‘de Pauselijke Raad van het Vaticaan voor de Interreligieuze Dialoog’ het verzoek van de hand.

In december 2006 probeerden moslims te profiteren van de pogingen van paus Benedictus XVI om de islamitische woede te bezweren na zijn zogenaamde ‘Regensburg Lezing’, waarin hij minachtende opmerkingen citeerde die door een 14e-eeuwse Byzantijnse keizer gemaakt waren over de profeet Mohammed.

In een brief aan de paus schreef Escudero: “Wij nodigen u uit om een ​​nieuw voorbeeld te stellen, om een boodschap van hoop naar de wereld te sturen. Vrees niet. Samen kunnen we aan degenen die geweld gebruiken, degenen die intolerant zijn, de antisemieten, de islamofoben en ook degenen die geloven dat alleen de islam het recht heeft om in de wereld te blijven, laten zien dat het gebed het sterkst denkbare wapen is”.

De brief zegt dat Spaanse moslims niet van plan zijn om de leiding van het gebouw over te nemen of om ‘een nostalgisch Al-Andalus te heroveren’. Integendeel, zij proberen de ‘geest van Al-Andalus, waar moslims, christenen en Joden naast elkaar ​​in relatieve harmonie leefden’ te herstellen.

Kort nadat hij zijn brief naar de paus had verzonden, verklaarde Escudero: “Al-Andalus zal voor de moslims van alle leeftijden Al-Andalus blijven. Het bestaat, wij hebben het gemaakt. Hier bevinden zich onze doden, die levend blijven in afwachting van Dag der Opstanding”.

In september 2007 zei Ayman Al-Zawahiri, de plaatsvervanger van Bin Laden: “Het heroveren van Al-Andalus is de plicht van de islamitische natie in het algemeen en van u [de Al-Qaida-strijders] in het bijzonder”.

In oktober 2007 bekrachtigde de secretaris-generaal van de Arabische Liga, Amr Moussa, de eisen van Escudero tijdens een OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) conferentie tegen ‘intolerantie en discriminatie’ die in Córdoba gehouden werd. In zijn inleidende opmerkingen zei Moussa dat de moslims toestemming moeten krijgen ​​om te bidden in de kathedraal van Córdoba “om ons religieus ‘gelijktijdig naast elkaar bestaan’ te laten zien”.

Moussa zei: “Alle kerken en moskeeën worden gebouwd om er te bidden en worden ook voor dit doel gebruikt; ik denk dat er helemaal geen religieus conflict is, de botsing is (volgens hem) in plaats daarvan van politieke aard”. Maar hij negeerde vragen die betrekking hebben op het feit waarom het voor christenen niet alleen verboden is om in moskeeën te bidden, maar waarom het in sommige islamitische landen zelfs verboden is om kerken te bouwen.

De rooms-katholieke kerk in Spanje hield tot nu toe vast aan haar opvatting om islamitische eisen voor gezamenlijk gebruik van de kathedraal af te wijzen. De kerk zegt dat de islamitische voorstellen “passen binnen het kader van een bedrieglijke dialoog”.

Volgens de bisschop van Córdoba, Demetrio Fernandez, tonen de recente gewelddaden de onmogelijkheid aan om een huis van aanbidding met moslims te delen, iets wat vergelijkbaar zou zijn met ‘twee mannen die een vrouw delen’.  Daarom, zegt hij, moet het verbod op islamitische gebeden blijven bestaan.

Fernández vraagt: “Zouden ze graag hetzelfde zien gebeuren in een van hun moskeeën? Geen sprake van.  Ik begrijp hun religieuze gevoelens en ze moeten die van ons ook begrijpen. Religieuze gevoelens gaan erg diep, dieper dan wat dan ook, dus is het niet mogelijk om die te delen”.

In een opiniestuk in de Spaanse krant ABC vergeleek Fernández de situatie in Córdoba met de Basiliek van Sint Johannes de Doper in Damascus. Na de Arabische verovering van Damascus in 634 werd de Byzantijnse kathedraal omgebouwd tot een moskee. Ook bekend als de Grote Moskee van Damascus, wordt die door sommige moslims beschouwd als  de op vier na heiligste plaats van de islam.

Screenshot_30

De Grote Moskee in Damascus, de voormalige Sint Johannes de Doper basiliek

Fernández zegt: “We zouden er niet aan denken om de Damascus moskee op te eisen, omdat die het eigendom is van de moslims en voor hen is het een symbolische plaats.  Hetzelfde geldt voor de christenen, omdat de basiliek van Sint Johannes de Doper zeer belangrijk voor ons is; maar wij zien in dat de geschiedenis niet terug gaat. Die gaat alleen vooruit. Dus is het niet logisch om aan ons te vragen de kathedraal van Córdoba om te bouwen tot een moskee. Dat heeft geen zin, omdat de geschiedenis onomkeerbaar is”.

Veel moslims zijn het niet met Fernández eens en het geschil  zal niet verdwijnen totdat de kerk haar nederlaag erkent. Als de moslimbevolking in Spanje blijft groeien in omvang (die zal naar verwachting tegen 2030 bijna zijn verdubbeld) en in politieke invloed, dan kan de geschiedenis mogelijk worden teruggedraaid en eerder dan de meeste Spanjaarden misschien denken.

Soeren Kern is een ‘Senior Fellow’ aan het in New York gevestigde ‘Gatestone Institute’. Hij is ook ‘Senior Fellow voor Europese Politiek’ aan de in Madrid gevestigde Grupo de Estudios Estratégicos / Strategic Studies Group. Volg hem op Facebook.

Bron:

http://www.gatestoneinstitute.org/3589/cordoba-cathedral-muslim-prayer

Auteur: Soeren Kern

Vertaald uit het Engels door:

Wachteres

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Al Andalus", "Nuttige idioten", Appeasement, Dhimmitude, Eurabië, Immigratie, Islam, Islamisering, Jihad, Justitie, kalifaat, lafheid, landverraad, Moslims, Naïviteit, Overheid, political correctness, politici, Religie, Spanje, Taqiyya. Bookmark de permalink .

18 reacties op Het verbod voor moslims om in een Spaanse kathedraal te bidden blijft gehandhaafd

 1. Volhouden en uitbreiden! Christenen mogen ook niet in een moskee komen om tot God te bidden. Stel je voor! En dan zou het andersom wel mogen? Mooi niet. Gelijke monniken, gelijke kappen!

  Like

 2. Oh, en voor ik het vergeet. Wederom, dank voor het vertalen, Wachteres. Eigenlijk zou dit nieuws-artikel integraal moeten worden overgenomen door elke kerkelijke/christelijke website!

  Like

 3. Wachteres zegt:

  @ Pieter Veenstra

  Als je de laatste alinea doorneemt, zie je hoe het naar alle waarschijnlijkheid afloopt.

  Wij halen bakzeil, als het volk niet wakker wordt.

  Hoe is het mogelijk, de moslims zeggen precies wat hun plannen zijn en, vooral links, doet de oren en ogen dicht.

  Like

  • Daar heb je zeker gelijk in, Wachteres. Er moet iets fundamenteels veranderen binnen de instelling en belevingswereld van velen als we die toekomst willen voorkomen. Men moet wakker worden. We doen onze uiterste best maar de meesten steken hun vingers in de oren en schreeuwen Tralalalala! Zucht!

   Iets met kop en zand, geloof ik. Struisvogelpolitie bedrijven noemen ze het ook wel…

   Like

  • Dit is iets wat mij ook keer op keer verbijstert Wachteres! Ik heb Geert geschreven en gevraagd of hij onderhand niet eens ongezouten de waarheid in voor mijn part harde bewoordingen wil zeggen over die islamieten want wij en onze landen worden door hen overvallen/binnengevallen en het leger rukt niet eens uit en die lui lachen zich gek! Geen wonder dat ze zo hondsbrutaal zijn, ze voelen zich volkomen gerechtigd tot hun wangedrag tov de ‘kuffars’, we moeten hen, en masse, met wapens verjagen!

   Like

   • Henk.V zegt:

    @Scarlatti Bombatti
    Dat is een goed initiatief. Waar plaatste u die vraag aan Geert?
    Als u tot hem wil doordringen ,dan zult u hem via de PVV site moeten benaderen.
    Vragen en opmerkingen aan de PVV top via de reguliere Tweede Kamer e-mail adressen bereiken hen zelden, heb ik helaas moeten vaststellen.

    Like

 4. louis-portugal zegt:

  En de Haja Sofia in Istanboel, Konstantinopel.
  Trouwens Zapatero heeft flink geholpen met die islamisering door het meteen legaliseren van 800.000 marokkanen toen hij begon te “regeren”.

  Like

 5. guusvelraeds zegt:

  Als moslims zich permitteren christelijke kerken of joodse synagogen opnieuw onder de islam te brengen dan is het eerste wat we moeten doen de Tempelberg in Jeruzalem volledig schoonvegen van alle islamitische invloeden en als goede 2de de Ayasofia in Istanboel.

  http://bezienswaardighedenistanbul.nl/aya-sophia/

  Like

 6. Moslims liegen hun vijanden voor, dat is de opdracht van de koran. Dus wat ze ook zeggen en schrijven, vertrouw hen niet! Een moslim vertrouwen is hetzelfde als je je hoofd onder een guillotine legt!

  Like

 7. Tom Hendrix zegt:

  En weer bukken voor de vileine BAARDAPEN en hun achterlijkheid de ISLAM! Als Franco nog leefde was dat gedoe met de geiteneukers zo afgelopen. De MUZELMANNEN maken gebruik van de hand-en spandiensten der RODEN en ander links volk. Kotsmisselijk ben ik van de pislam!

  Like

 8. Ad zegt:

  Moslims denken dat alles van hen is, die brutale lui moet eindelijk eens de wacht worden aangezegd. We hadden 50 jaar geleden nooit geloofd dat dit alles zou gebeuren als men het ons voorspeld had. En we hadden ook nooit geloofd dat we dat alles opgedrongen zouden krijgen. Het wordt hoog tijd dat er een volksstemming komt hoe de bevolking in de Europese landen denkt over de islamitische instroom.

  Like

 9. luckybee zegt:

  Nooit vergeten dat de allerlaatste Khalief Abdulrachman Al Sidiqi, door Karel Martel in de slag bij Poitiers gedood wordt, en zinds dien er nooit meer een kalief heeft geregeerd.De macht gaat over naar de reiters uit Centraal Asie eerst de Mongolen onder Jengis Khan, Daarna de Turken

  Like

 10. Tom Hendrix zegt:

  @Pieter Veenstra 22.53. uur op 18/2. Ik ben er klaar mee Pieter! Deze achterlijke quat kauwers, vergezeld van hun aanhang-de lopende vuilniszakken, laten zien waar de islam voor staat, bedreigen, eisen, uitlokken van geweld and so on. Ik ben er HELEMAAL KLAAR MEE, met de GEITENEUKERS!

  Like

 11. Henk.V zegt:

  De argumentaties voor of tegen islamitisch bidden in de kerk in Cordoba tonen werkelijk de onoverbrugbaarheid van de westerse en islamitische opvattingen aan.

  De politiek correcte stroming in het Westen presenteert zich vaak als progressief (vooruit denkend) en flexibel, maar in werkelijkheid heb ik zelden zulke verstarde denkpatronen gezien als juist daar.
  Ik wil het ook wel anders zeggen progressief politiek correct is zo flexibel als schokbeton.
  Er gaat een dwangmatigheid achter schuil, die eigenlijk aan psychisch gestoorden zou moeten zijn voorbehouden.
  Men Wil denken dat IEDEREEN in wezen hetzelfde denkt, gelooft en wil en daarom zal bij een constant, logische, vriendelijke uiteenzetting van de progressieve intenties UITEINDELIJK. bij iedereen dezelfde positieve intenties ontstaan.
  Politiek correct zweert bij het geneesmiddel van de CONSENSUS, een uitvloeisel van de politiek correcte axioma’s.
  Maar iedereen zou moeten WETEN dat de islam geen consensus voorstaat, maar onderwerping en dan bedoelt men een definitieve onderwerping.
  De islam gelooft niet in onderhandelingen over de beoogde intenties en daarom laat de islam zich ook niet door vreedzaam gepraat vermurwen!
  Formeel ”nodigt men uit tot onderwerping”, maar een weigering om zich te onderwerpen betekent impliciet een oorlogsverklaring aan de islam, waarop de islam het RECHT heeft tot straffen over te gaan.
  NIET-MOSLIMS HEBBEN GEEN RECHTEN!
  Kan ik het nog duidelijker zeggen??
  Wat de islam heeft onderworpen behoort VOOR ALTIJD de islam. Wat men tijdelijk verliest wordt vroeg of laat GEGARANDEERD weer opgeëist: Zie Andalusië, zie ook ISRAËL.
  Daarom zal er bijvoorbeeld NOOIT vrede ontstaan in het Midden Oosten zolang Israël intact is.

  Voor dit soort denken sluit politiek correct zich hermetisch af. Zulk imperialistisch denken bestaat gewoon niet, denkt men.Het Westen WIL ook niet dat het bestaat, omdat zoiets het faillissement van het gewenste politiek correcte denken inhoudt. En dus zal het correcte kamp elke uitkomst biedende verklaring die na conflicterende gebeurtenissen vanuit de islamitische hoek wordt gegeven, met beide handen aangrijpen.
  Hoe krom de islamitische redenering ook is, hoe leugenachtig ook!

  En deze houding bewijst de starheid van de heersende kaste!
  En uit deze westerse instelling putten de islamisten keer op keer moed en zullen ze steeds doorgaan met hun eisen.

  Totdat het HET GROTE PUBLIEK in de gaten krijgt wat er telkens gebeurt!
  En tot handelen over gaat..

  Like

 12. Pingback: De kathedraal van Córdoba dient van de katholieke kerk afgepakt en opnieuw een moskee te worden | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s