Red de Turkse kinderen!

Screenshot_29

Een opvallend bericht in het Dagblad Trouw van 18 februari jongstleden. De Turkse regering begint een ‘reddingsactie’ voor Turkse kinderen die bij Nederlandse, Belgische en Duitse pleeggezinnen zijn ondergebracht. De Turkse pleegkinderen in die landen zouden moeten worden ondergebracht in gezinnen met dezelfde culturele en religieuze achtergrond. Maar in plaats daarvan, zegt de Turkse parlementaire onderzoekscommissie voor de mensenrechten, zijn tussen de vijf- en negenduizend Turkse kinderen in christelijke en homoseksuele gezinnen geplaatst.

Volgens Ayhan Üstün, die voorzitter is van de Turkse parlementaire onderzoekscommissie, is dat een slechte zaak. Hij kent een geval uit de verschillende dossiers waarbij ‘een Turkse vader en zijn kind van de trap zijn gevallen en zelfs dat ongeluk werd door jeugdzorg al aangegrepen om het kind uit huis te plaatsen.’ Tja, en toen ging het helemaal mis natuurlijk, want de jongen werd door de rechter aan een lesbisch stel toevertrouwd. De ouders mochten het kind maar 4 keer per jaar bezoeken. De commissie die door de Turkse regering in het leven is geroepen, gaat de komende maanden contact opnemen met ouders, politici, Jeugdzorg en Turkse organisaties in Nederland. Het doel van de gesprekken is vooral om de partijen ervan te overtuigen dat als het nodig is om Turkse kinderen in een pleeggezin te plaatsen, die pleeggezinnen dan uit dezelfde culturele en religieuze kringen moeten komen.

Met alle respect voor de Turkse regering en het Turkse Parlement, maar hier klopt natuurlijk geen barst van. De Turkse overheid ontkent de genocide op 1 miljoen Armeniërs, houdt een massa journalisten gevangen wegens kritiek op de regering en kent op het platteland een armoede die vergelijkbaar is met die in Namibië gedurende grote droogte. Zelfs het grootste deel van het wegennet bestaat uit zandweggetjes. Zo hebben we nog wel wat kwalificaties, om over ‘godsdienstvrijheid’ en ‘religieus-culturele’ diversiteit maar te zwijgen. Die ontbreekt namelijk ook al in Turkije, evenals een deugdelijke jeugd- of gehandicaptenzorg. Het enige wat Turkije heeft is een grote mond en een teleurstellende vorm van democratie die echter prima in de vroegmiddeleeuwse traditie past (dus niet bij het Westen). Het ergste vinden de Turken kennelijk dat de naar de Westerse rijkdom en vrijheid verhuisde Turken opgaan in de Westerse samenleving. Dat moet kennelijk tot elke prijs vermeden worden en zelfs de Nederlandse Jeugdzorg moet bijdragen aan het Turkse ideaal van voortdurende zeggenschap over hun onderdanen, die ook Nederlands onderdaan zijn geworden. De Turkse regering en het parlement houden er merkwaardige denkbeelden op na als het om individuele keuzevrijheid gaat. Ook het stapje naar Christendom moet vermeden worden. Zoals bekend vinden islamieten het slechts een klein stapje van Christendom naar mohammedanisme, onverminderd dat op het omgekeerde de doodstraf staat. Je moet het maar kunnen bedenken.

De Nederlandse Jeugdzorg is allerminst volmaakt, maar werkt beter dan haar Turkse equivalent, als die al bestaat. En een opvoeding in het Westen door een christelijk gezin garandeert rust en regelmaat, die nodig zijn voor goede prestaties op school en in de maatschappij. Meneer Üstün mag de resultaten van beide bevolkingsgroepen hier komen meten en als het hem toch niet helemaal bevalt mag hij ze allemaal weer meenemen naar Turkije.

Maar dat aanbod zal hij wijselijk afslaan.

Door:

Henny Eekhof

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Hypocrisie, Nederland, Turken, Turkije. Bookmark de permalink .

27 reacties op Red de Turkse kinderen!

 1. Tom Hendrix zegt:

  Goed artikel van Henny Eekhof. Turkije is een extreem islamitisch land aan het worden, onder het bewind van ERDOGAN. Ik snap niet dat het Turkse leger, het TESTAMENT van ATATÜRK zomaar laat vernietigen. Waarom grijpen ze niet in, de achterlijkheid der islam, maakt alles kapot waar ATATURK voor gevochten heeft, namelijk de SECULIERE STAAT! En deze turkse ISLAM REGERING wil ons de les lezen? Doodvallen dat mogen ze van mij!

  Like

  • madeleine meersman zegt:

   Waarom grijpt het leger niet in? Omdat het leger hun macht werd ontnomen want dat was één van de eisen van ons geliefd EUROPA om mee lid te mogen worden!!!! De veiligheidsklep die Atatürk succesvol had ingevoerd om het islamitische monster onder de knoet te houden werd door Europa verwijderd.

   Like

 2. Petrossa zegt:

  Van mij mag hij ze hebben. Heeft iemand een adressenlijst voor de beste man?

  Like

 3. BertG. zegt:

  Ach, in roemenie worden kinderen tot aan de dag van vandaag nog steeds vast gebonden en verwaarloosd in tehuizen. Beelden gingen over de hele wereld.
  Horen we daar nog enige verontwaardiging over dan?
  Hier is alles een moment van de dag gesprek geworden in NL.

  Like

 4. sprx zegt:

  Dit is het bewijs dat de immigratie van islamieten wordt georganiseerd met het doel om europa te bezetten en over te nemen.

  Like

 5. Martien Pennings zegt:

  Een sympathiek stuk, maar zou de auteur kunnen overwegen voor deze zinsnede een andere te verzinnen?
  “Met alle respect voor de Turkse regering en het Turkse Parlement ( . . .).”

  Like

 6. sprx zegt:

  Overigens is de turkse minister een racist.

  Like

 7. Wat pràten we nog eigenlijk hier allemaal over? Dit is allemaal ‘islam’! Geert wordt in australië toch ook weer ‘weggezet’ als een haatzaaier, een rechtse extremist, de toon die gebruikt wordt is op zijn minst geringschattend te noemen van die journalist! http://www.abc.net.au/lateline/content/2013/s3689995.htm
  Hij onderbreekt Geert steeds en steeds opnieuw! ‘Ze’ weten het toch zo goed allemaal, alsof het in hun land niet al nèt zo is, de blinde doven!! Ook daar continue ‘protesten, eisen, frauduleuze zaken, uitkeringsfraude met 3 vrouwen in de bijstand, vernielingen zelf aan een moskee aanbrengen en proberen andere moskeegangers en natuurlijk die vermaledijde kuffars de schuld ervan te geven wat ontdekt wordt want die stompzinnige iman had niet eens door dat de camera die op ZIJN verzoek er notabene was geplaatst, hèm aantoonde terwijl hij de vernielingen aanbracht! Wat wij moeten doen is zorgen goddorie dat wij die ‘pest’ UIT onze landen krijgen, niet goedschiks dan maar kwaadschiks!

  Like

 8. Marc Bouwman zegt:

  Wat mij hoopvol stemt aan de woorden van Ustun is dat, als hij spreekt van ‘een einde aan dit beleid van de Europeanen’. Hiermee geeft hij aan dat Turkije geen Europees land is. Zo is de discussie over mogelijke toetreding van Turkije tot de EU ten einde: ze treden definietief niet toe! Zijn woorden kunnen niet anders geinterpreteerd worden. Daarnaast is zijn expliciet racisme in tegenstelling tot Europese waarden.

  Graag wijs ik erop dat autochtone Nederlanders in de jaren 1970/80 assimilatie werd voorgehouden als een expliciet anti-racistisch parcours: je was racist als je niet voor assimilatie was. Ik hoop dat juist de linkse gemeente zich dit gegeven herinneren zal.

  Like

 9. ALS ze dit al zo lezen Marc Bouwman, tot nu toe blinken ze al decennia lang uit in het niets zien, niets horen, niets lezen al staart ze de waarheid iedere dag opnieuw in t gezicht!

  Like

 10. heleen zegt:

  Tiens…Omgekeerd RACISME mag!!!!

  Like

 11. Robbert zegt:

  Idd Scarlati. Horen , zien en zwijgen ligt hun nog steeds het beste en ze zijn niet m.i. van plan hiermee op te houden. Integendeel….

  Like

 12. koddebeier zegt:

  Er had boven moeten staan: RED DE PLEEGOUDERS VAN DEZE SATANSKINDEREN.
  Neten worden ook luizen !

  Like

 13. Jan zegt:

  Zo fraai zijn weeshuizen in Turkije niet.
  Het is inmiddels al weer jaar terug maar als het aan Erdogan ligt gaat Sarah Ferguson 20 jaar op water, brood en spinnen omdat zij in een weeshuis heeft gefilmd en heeft laten zien hoe miserabel Turkse kinderen worden behandeld.
  Turkey charges Duchess of York over orphanage film
  http://www.indianexpress.com/news/turkey-charges-duchess-of-york-over-orphanage-film/899317

  The Duchess of York Turkey Orphanage (part 1 of 4)

  Like

 14. bobzelf zegt:

  Nou om al die kinderen een strik , en opzouten en terug naar HUN MIDDELEEUWEN !
  HIER HOEFT TOCH GEEN DISCUSSIE OVER GEHOUDEN TE WORDEN !!
  Man ZEIKT, MAN WIL GELIJK hebben , MAN KRIJGT GELIJK , NOGMAAL OPZOUTEN !!
  Misschien ook nog een zooitje marokkanen met het zelfde probleem , Gaan allemaal en zo snel mogelijk !!
  Dit is gloeiende . gloeiende mijn land, en als je jezelf niet wilt dan wel kan gedragen
  donder dan zo snel mogelijk , naar je kampvuur terug in het Rifgebergte !!

  Like

 15. ¨De Turkse pleegkinderen in die landen zouden moeten worden ondergebracht in gezinnen met dezelfde culturele en religieuze achtergrond¨.
  Hé ? even denken.
  Die kinderen moeten dus in Nederland worden grootgebracht in een Turkse culturele en religieuze omgeving, volgens een Turkse parlementaire onderzoekscommissie voor de mensenrechten.

  Turkije heeft daar blijkbaar een permanente -en een parlementaire nog wel- onderzoek commissie voor.
  Nu is er ontzettend veel mis met de mensenrechten (specifiek de homo- en vrouwen-rechten) in Turkije (maar door het ontbreken van persvrijheid in Turkije komt men daar niet zoveel van te weten) dus zou je kunnen denken dat die zogenaamde ‘Mensenrechten’-commissie het behoorlijk druk zal hebben.
  Toch heeft zij de capaciteit om zich ook nog met het interne beleid van t.a.v jeugdzorg afgezet tegen mensenrechten in naburige landen te buigen.
  Daarbij discrimineert deze commissie (werkend in opdracht van het Turkse parlement) in haar conclusie (gebaseerd op die zelfde mensenrechten) pleegouders op grond van religieuze- en seksuele vrijheid, behoorlijk.
  Dat kan dus niet !

  Er is maar een conclusie mogelijk, de Turkse parlementaire onderzoekscommissie voor de mensenrechten hanteert de: United Islamic Declacation of Human Rights (UIDHR), een variant op de Internationaal erkende (UDHR) mensenrechten, die echter is gebaseerd op de koran en sharia.
  Deze islamitische variant, die door alle islamitische landen is ondertekend, stelt o.m. dat de islam superieur is aan alle andere religies (en iedere niet-moslim impliciet ondergeschikt aan een moslim).
  Dit met alle gebruikelijke gevolgen voor joden, kinderen, christenen, homoseksuelen, vrouwen enz. enz. zoals ook blijkt uit het Trouw-artikel, niet de kwaliteit van de pleegzorg telt maar de islamitische opvoeding/indoctrinatie.
  Het ontbreekt er nog net aan dat het Turkse parlement niet eist dat in Nederland, Turkse kinderen niet mogen worden toegewezen aan Joodse pleegouders.
  In ieder geval is de stellingname van genoemde commissie onhoudbaar!
  Gebaseerd op de UIDHR, een islamitisch handvest, lijkt de commissie wel een punt te hebben.
  Daarmee is echter het woord ‘mensenrechten’ zoals bedoeld in de UDHR en gehanteerd in het artikel in Trouw onjuist.
  Stomme blunder van Trouw dus.

  Trouw had kunnen weten dat Islam (= ‘Onderwerping’) en mensenrechten onverenigbaar zijn. Dit temeer omdat bekend kan worden geacht dat (alle 50) islamitische landen (waar ook Turkije onder valt) geen enkel internationaal mensenrechtenverdrag tekenen, zonder het voorbehoud dat indien er sprake is van strijdigheid met de UIDHR, de UIDHR prevaleert.
  Verdere opmerkingen van de Turkse permanente parlementaire onderzoekscommissie voor de ‘MOSLIM-RECHTEN’ kunnen in Nederland (nog steeds) door de toilet gespoeld worden.

  Like

 16. Tom Hendrix zegt:

  Flikker toch op stelletje achterlijke zandpiloten. Gloeiend giftig word ik van het feit, dat het 24/7 nog alleen maar het gezeik en gedrein is van deze achterlijke geiteneukers. Pleurt op met jullie HAATHUTTEN,HAATBOEK, en HAATBAARDEN!

  Like

 17. Seculiere zegt:

  Ja tis triestig en het feit dat zelfs nog kinderarbeid in Turkije bestaat.
  @Ej Bron je hebt weer een foutieve foto gebruikt,dat zijn geen Turken op deze foto

  Like

 18. Seculiere zegt:

  Liever een GAY familie dan een EERWRAAK familie.
  En Tom er zijn ook voorbeeldige families hoor jij met je redneck gedrag altijd

  Like

 19. E.J. Bron zegt:

  @Seculiere

  Dat heb ik ook nergens beweerd Seculiere. Staat ook niet onder de foto! Maar vooruit, ik ga voor je op zoek naar eentje met Turkse kindjes…

  Like

  • Seculiere zegt:

   Ja kweet maar de meeste gaan de indruk krijgen dat het Turkse kinderen zijn,zulke hoofddoeken dragen Turkse kinderen zelden

   Like

   • Seculiere zegt:

    Ik moet zelf nog wat aan mijn Latijns geschrift werken,*Ironisch bedoelde ik dus.

    En het feit van de vorige foto dat Turkse kinderen hoofddoeken droegen dat dit nog steets gelukkig strik verboden in de schoolklassen in Turkije wat Erdogan al meermaals wilde opheffen.
    Je begrijpt dus dat die foto totaal niet associeerde met Turken.want dit is toch al 1 mishandeling minder.

    Like

 20. E.J. Bron zegt:

  Zo Seculiere. Nu tevreden?
  (en trouwens hoezo, “E.J. Bron je hebt WEER (?) een foutieve foto gebruikt….” )

  Like

 21. Seculiere zegt:

  Dat zal hoogwaarscheinlijk een Turk zijn op deze foto :p
  ja kweet niet meer over welke artikel het weer ging maar de foto van toen was in het groot met Arabische geschrift geschreven en Turks is eronisch genoeg het Latijns geschrift,dankzij Ata Turk

  Like

 22. Ahmet Demir zegt:

  Turkije en etnische minderheden problematiek.

  Turkije wilt de Armeense genocide niet erkennen! Dit vormt een grote belemmering voor de mentale ontwikkeling van de achtergestelde Turken! Dat wordt een psychische ramp. Onderdrukking van Koerden, ontkenning van de Armeense kwestie, geen persvrijheid, het hoort allemaal bij Turkije
  De huidige machthebbers in Turkije, de leger en Moslims zijn doodsbang voor schadeclaims van Armeense, Griekse Cyprioten en Koerdische slachtoffers en Bovendien druist zo’n historische terechtwijzing in tegen de trotse, nationalistische, patriottische gevoelens van de meeste Turken, een gevolg van de indoctrinatie van de leer van het Leger en islam. Zelfde Turken in EU landen vormen een grote gevaar voor de stabiliteit van de lidstaten.
  Er ontstaan steeds meer gesloten gebieden, waar grote moskeen gebouwd worden. De kansen op integratie zullen steeds kleiner worden en de kansen op een permanente apartheid in EU landen worden steeds groter naarmate het aantal vijandelijke turkse Moslims groter is en de instroom blijft voortduren. Dit betekent een permanente bron voor het ontstaan van spanningen en conflicten. Het is dictatoriale Turkije waar minderheden worden onderdrukt, ze hebben nu grootste mond over racisme en discriminatie! In Turkije mogen mensen niet zeggen dat ze niet islamitisch zijn, omdat dit een ideologische gevaar is voor de islamitische turken. Er blijft zowel op het politiek-ideologische als op het culturele en strikt nationalistisch en religieuze gebied de gerichtheid op islamitische landen erg groot. Integratie is op deze manier onmogelijk… Turkije heeft tot nu toe inhoudelijk niks verandert. De mentaliteit is gewoon zelfde gebleven!! En die onderdrukking is allesbehalve Europees te noemen. Foltering, verkrachtingen en verminkingen van Armeense, Griekse en Koerdische lijken zijn niet ongebruikelijk.
  In EU landen wonende Turken die wat graag 10.000 euro betalen om via een korte legerdienst in Turkije trouw aan het Turkse leger te gaan zweren (terwijl arme Turken een lange legerdienst moeten kloppen). Die zijn dus alvast niet gehinderd door 1) het barbaarse karakter van dat leger en 2) dat feodale afkoopsysteem. Wie de jaarboeken van Amnestie International doorneemt kan maar een ding concluderen: Turkije is geen beschaafd land. De Turkse staat houdt er inderdaad grootschalige barbaarse en primitieve praktijken op na. Tot grote ergernis, woede en gêne van de hier wonende Turken. En die staat wilde praktijken nu ook door de EU impliciet gedoogd krijgen. Hopen maar dat de politici niet in deze monsterlijke val trappen. de gewone Turken zullen er immers géén haar beter van worden, van die toetreding tot de EU. Integendeel, ze blijven dan nog voor héél lang geconfronteerd met een land waar ze hartstochtelijk van houden, maar waarvan de staat en de politieke leiding hen zo extreem in verlegenheid brengen. De oorspronkelijke bewoners van huidige Turkije hebben tot op heden geen rechten, terwijl EU politicus moslims helpen grote mega Moskeen te bouwen, Islam lessen te volgen, Turkse enclaves creëren in Europa.
  En vergeet niet wat Turkije heeft gedaan met een groot deel van Cyprus, het halve eiland bezet in de jaren 70 alwaar ze de autochtone bewoners verjaagd hebben, en de vele monumenten die ze aldaar vernietigd hebben. Dat zijn de Turken met hun islamitisch geloof. Daar waar Islam heerst en regeert worden systematisch alle zaken opgeruimd die ook maar enigszins iets te maken zouden kunnen hebben met andere denkbeelden. Het eens zo mooie Byzantium is door de Turken volledig gesloopt en vakkundig opgeruimd.

  Like

 23. De Turken hebben gewoon gelijk. Die zogenaamde ‘homorechten’ zijn een schandaal. Als je kinderen wil moet je het doen met mensen van een ander geslacht. Heel simpel eigenlijk, als je er goed over nadenkt. Het is pure kindermishandeling. Het gaat er niet om of het Turks jongetje is, het gaat er om dat het kindermishandeling is.
  Nog los van het feit, dat de ouders van Yunus van de rechter het gelijk aan hun kant kregen en hun kind al lang terug hadden moeten krijgen. Maar Jeugd’zorg’ heeft voor de zoveelste keer met list en bedrog een kind geroofd.

  Kortom: het is jammer dat we de Turken nodig hebben om het opzichtig duidelijke duidelijk te maken: er is hier een kind geroofd door de overheid en het wordt mishandeld door het niet alleen van zijn ouders weg te houden, maar ook nog bij een lesbostel onder te brengen.

  Niet slim om daar een multiculti drama van te maken. Je hoeft echt niet voor massaimmigratie te zijn om te zien hoe ziekmakend het Jeugd’zorg’ imperium is.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s