De tien grootste anti-Israël leugens

Screenshot_19

De 1ste leugen

Israël werd opgericht vanuit een Europees schuldgevoel over de nazi-Holocaust. Waarom zouden de Palestijnen daarvoor de prijs moeten betalen?

Screenshot_1Drieduizend jaar voor de Holocaust, voordat er sprake was van een Romeins Rijk, liepen de koningen en de profeten van Israël door de straten van Jeruzalem. De hele wereld weet dat Jesaja zijn profetieën niet heeft uitgesproken vanuit Portugal, noch Jeremia zijn klaagliederen vanuit Frankrijk. Jeruzalem, dat vereerd wordt door het Joodse volk, wordt in de Hebreeuwse Geschriften 600 keer genoemd – maar niet één keer in de koran. Door de 2000 jaar durende Joodse ballingschap heen was er een voortdurende aanwezigheid van Joden in het Heilige Land, tot aan de moderne wedergeboorte van Israël, die begon in de achttiende eeuw. De ontginning van het grotendeels onbebouwde land door zionisten die pionierswerk verrichtten en, lang voor de opkomst van het nazisme, uitgroeiden tot een Joodse meerderheid.

Na de Holocaust vonden bijna 200.000 overlevenden van de Shoah een toevluchtsoord in de Joodse Staat, die in 1947 werd opgericht met  instemming van een tweederde meerderheid binnen de VN. Spoedig arriveerden 800.000 Joden die op de vlucht waren voor vervolging in de Arabische landen. In de daaropvolgende decennia heeft Israël een miljoen immigranten uit de Sovjet-Unie en duizenden Ethiopische Joden opgenomen. Tegenwoordig is Israël absoluut geen restproduct van de Europese schuld of van het kolonialisme, maar een gevarieerde en kosmopolitische samenleving, die voldoet aan de eeuwenoude droom van een volk dat op reis gaat en ‘terugkeert  naar Sion’ – hun oude thuisland.

De 2de leugen

Als Israël zich achter de grenzen van juni 1967 had teruggetrokken, dan was er al lang vrede geweest  

Vanaf 1967 heeft Israël herhaaldelijk ‘land voor vrede’ afgestaan. Na het historische bezoek in 1977 van de Egyptische president Sadat aan Jeruzalem en na de Camp David vredesakkoorden, trok Israël zich terug uit het uitgestrekte schiereiland Sinaï en leeft het sinds die tijd in vrede met Egypte.

In 1995 tekende Jordanië een vredesverdrag met Israël, maar noch de Palestijnen, noch de 21 andere Arabische landen hebben dat gedaan. In 1993 ondertekende Israël  de Oslo akkoorden, waarmee het overheidstoezicht van de Westelijke Jordaanoever aan de Palestijnse Autoriteit (voorheen de PLO) afstond. De PA heeft nooit voldaan aan zijn belofte om de propaganda-aanvallen te beëindigen en  het Palestijnse Nationale Handvest dat oproept tot de vernietiging van Israël te laten vallen.

In het jaar 2000 bood premier Barak Arafat de volledige soevereiniteit over 97% van de Westelijke Jordaanoever aan, een doorgang naar Gaza en een hoofdstad in het Arabische deel van Jeruzalem. Arafat zei NEE. In 2008 gaf president Abbas van de PA ook niet thuis voor vrijwel hetzelfde aanbod van premier Olmert. In 2005 trok premier Sharon zich eenzijdig terug uit de Gazastrook. Nadat de strook was overgenomen door de terroristische Hamas, veranderde die de ontmantelde Joodse nederzettingen in lanceerplaatsen voor zelfmoordcommando’s en meer dan 8.000 raketten, die juist op Israël gericht stonden. In 2010 hernieuwde premier Netanyahu het aanbod van onvoorwaardelijke onderhandelingen die moesten leiden tot een Palestijnse staat, maar de Palestijnen weigerden en eisten meer eenzijdige Israëlische concessies, met inbegrip van een totale stopzetting van alle Israëlische bouwactiviteiten in Oost-Jeruzalem en op de “Westelijke Jordaanoever”.

De 3de leugen

Israël is het belangrijkste struikelblok voor het bereiken van een tweestatenoplossing

Screenshot_2De Palestijnen zelf zijn het enige struikelblok voor het bereiken van een tweestaten oplossing. Met wie moet Israël onderhandelen? Met president Abbas, die door de Hamas voor vier jaar een verbod heeft gekregen om 1,5 miljoen kiezers in Gaza te bezoeken? Met zijn Palestijnse Autoriteit, die nog steeds terroristen verheerlijkt en haat predikt in haar onderwijssysteem en in de media? Met Hamas, waarvan de door Iran gesteunde leiders de Holocaust ontkennen en fanatieke Jihadistische retoriek gebruiken om op te roepen tot de vernietiging van Israël?

Nu is het een simpel feit dat, terwijl de staat Israël bereid is om alle Arabische staten, seculier of islamitisch, te erkennen, deze staten onvermurwbaar zijn in hun weigering om Israël te erkennen als een Joodse staat en zij  eisen ‘het recht op terugkeer’ van vijf miljoen zogenaamde Palestijnse ‘vluchtelingen’ – een zekere garantie voor de ondergang van Israël.

De 4de leugen

Een nucleair bewapend Israël, niet Iran, is de grootste bedreiging voor vrede en stabiliteit

Screenshot_3Hoewel dit nooit erkend is door Jeruzalem, wordt algemeen aangenomen dat Israël kernwapens heeft. Maar in tegenstelling tot Pakistan, India en Noord-Korea heeft Israël nooit kernproeven uitgevoerd. In 1973, toen haar voortbestaan in gevaar kwam door de verrassingsaanval van Egypte  en Syrië tijdens Jom Kippoer, gingen velen ervan uit dat Israël kernwapens zou gebruiken – maar dat gebeurde niet. In tegenstelling tot veroordelingen in het openbaar, spraken veel Arabische leiders persoonlijk hun opluchting uit dat de Israëlische nucleaire afschrikking bestaat. Terwijl Israël nooit iemand heeft  bedreigd, dreigen de moellahs in Teheran dagelijks ‘Israël van de kaart vegen’. De VS en Europa kunnen het zich veroorloven om af te wachten en toe te zien wat het Iraanse regime doet met zijn nucleaire ambities. Maar Israël kan dat niet. Ze staat in de frontlinie en beseft elke dag welke prijs het Joodse volk heeft betaald toen het Hitler niet op zijn woord geloofde. Israël is niet bereid om nog eens zes miljoen Joden te offeren op het altaar van de onverschilligheid van de wereld.

De 5de leugen

Israël is een apartheidsstaat, die acties van een internationale boycot, desinvesteren en sancties verdient

Aan beide zijden van de Atlantische Oceaan leiden kerkelijke groeperingen, academici en vakbonden bedrieglijke en vaak antisemitische boycotacties, die,wat zij de Joodse “apartheid” staat noemen, demoniseren.

De waarheid is dat, in tegenstelling tot wat de Zuid-Afrikaanse apartheidsstaat was, Israël een democratische staat is. De Arabische minderheid, die 20% van de bevolking bedraagt, geniet van alle politieke, economische en religieuze rechten en vrijheden van het staatsburgerschap, met inbegrip van de mogelijkheid om leden van hun keuze voor de Knesset (het parlement) te kiezen. Het Israëlische hooggerechtshof is ook van kracht voor de Israëlische Arabieren en Palestijnen. Daarentegen mag geen Jood in Jordanië eigendom in bezit hebben, geen christen of Jood kan een bezoek brengen aan de heiligste plaatsen van de islam in Saoedi-Arabië.

De 6de leugen

Het plan om nog 1600 huizen in Oost-Jeruzalem te bouwen bewijst dat Israël de Heilige Stad aan het ‘judaïseren’ is

Vijanden van Israël maken misbruik van deze schijnkwestie. Jeruzalem is heilig voor drie grote religies. De diverse bevolkingsgroepen bevatten een Joodse meerderheid met islamitische en christelijke minderheden. Sinds 1967 is er, voor het eerst in de geschiedenis, volledige vrijheid van godsdienst voor alle geloven in Jeruzalem. Islamitische en christelijke religieuze organisaties beheren hun eigen heilige plaatsen. Sterker nog, de Waqf heeft toestemming  ​​om toezicht uit te oefenen op de Tempelberg in Jeruzalem, ook al rust die op de tempel van Salomo en is hij heilig voor ZOWEL Joden als moslims.

Screenshot_4

Ondertussen moet het gemeentebestuur van Jeruzalem inspelen op de behoeften van een groeiende moderne stad. De op een ongelukkig moment getimede aankondiging van (de bouw van) 1600 nieuwe appartementen in Ramat Shlomo, tijdens het bezoek van de Amerikaanse vicepresident Biden, ging niet over Arabische wijken in Oost-Jeruzalem, maar het ging om een dichtbevolkte, allang bestaande Joodse wijk in het noorden van Jeruzalem, waar 250.000 Joden wonen (ongeveer hetzelfde inwoneraantal als in Newark, NJ) – een gebied dat nooit door Israël zal worden afgestaan.

De 7de  leugen

Het beleid van Israël brengt de Amerikaanse troepen in Afghanistan en Irak in gevaar 

De beschuldiging dat Israël de Amerikaanse troepen in Irak of in de Afghaans-Pakistaanse regio in gevaar brengt, is een vernieuwde versie van de oude ‘dolkstoot in de rug’ leugen dat Joden altijd hun eigen vrienden verraden, evenals een smadelijke aantijging die krachtig verspreid werd door Henry Ford en door (het boek) ‘de Protocollen van de Wijzen van Sion’, namelijk dat  ‘de Joden aan de wieg van alle oorlogen hebben gestaan’.

De Amerikaanse generaal Petraeus heeft verklaard dat hij Israël van groot strategisch belang voor de VS beschouwt en dat zijn eerdere opmerkingen,waarin hij het verband legt tussen de veiligheid van de Amerikaanse troepen in de regio en een Israëlisch-Palestijnse vredesovereenkomst (waar 2/3 van de Israëli’s voorstander van is) uit hun verband zijn gerukt . Een beëindiging van het Palestijns-Israëlische conflict zou iedereen ten goede komen, met inbegrip van de VS, maar een dwingend opgelegde terugkeer naar wat Abba Eban ‘de Auschwitz grenzen van 1967’ noemde, zou het voortbestaan van ​​Israël in gevaar brengen en uiteindelijk funest zijn voor de Amerikaanse belangen en zijn geloofwaardigheid in de wereld.

De 8ste  leugen

De beleidsmaatregelen van Israël zijn de oorzaak van het wereldwijde antisemitisme

Als men kijkt naar de periode van de inquisitie, naar de pogroms die plaats vonden en naar de 6.000.000 joden die werden vermoord door de nazi’s, dan bewijst de geschiedenis dat er al wereldwijd Jodenhaat bestond vóór de oprichting van de staat Israël. In 2010 zou die nog steeds hebben bestaan​​, zelfs als Israël nooit was opgericht​​. In een enquête wijten bijvoorbeeld 40% van de Europeanen de recente wereldwijde economische crisis aan ‘de Joden die te veel economische macht hebben’, een vals gerucht dat niets te maken heeft met Israël.

Screenshot_5

Het onopgeloste Palestijns-Israëlische conflict verergert de spanningen tussen de moslims en de Joden, maar is er niet de oorzaak van. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hielp de grootmoefti van Jeruzalem, een beruchte Jodenhater, de nazi’s met het organiseren van de 13e SS Divisie, die bestond uit moslims. En helaas, behalve respectvolle verwijzingen naar de Joodse aartsvaders en de profeten, bevat  de koran ook boosaardige antisemitische stereotypen waar islamitische extremisten zich op grote schaal op beroepen, met inbegrip van Hezbollah (waarvan de agenten het ‘Jewish Community Center’ in Buenos Aires in 1994 opbliezen) en daarmee rechtvaardigen zij ook het wereldwijd vermoorden van Joden. De verdwijning van Israël zou gewelddadige Jodenhaters overal ter wereld alleen maar meer aansporen.

 De 9de leugen 

Niet Hamas, maar Israël is verantwoordelijk voor de ‘humanitaire catastrofe’ in Gaza. Goldstone had gelijk toen hij  Israël  beschuldigde van oorlogsmisdaden tegen de burgerbevolking

Het Goldstone Rapport over de defensieve oorlog van Israël tegen de door Hamas gecontroleerde Gazastrook, van waaruit 8.000 raketten werden afgevuurd sinds Israël zich in 2005 eenzijdig terugtrok, is een bevooroordeeld, eenzijdig product van een instelling met een verkeerde naam: De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties. De UNHRC is totaal geobsedeerd door ongegronde anti-Israël resoluties. Men weigert zware schendingen van de mensenrechten in Iran, Noord-Korea, Soedan, Saoedi-Arabië, Cuba en daarbuiten aan te pakken.

Als ze geconfronteerd waren met soortgelijke aanvallen dan zou elke lidstaat van de VN, waaronder de VS en Canada, zeker agressiever in Gaza zijn opgetreden dan de IDF deed.
Toch ondertekende Richard Goldstone, een Zuid-Afrikaanse Joodse jurist, een document dat is opgesteld door onderzoekers voor wie als belangrijkste kwalificatie zou kunnen gelden dat ze een rabiate vooringenomenheid tegen Israël bezaten. Hij accepteerde elke anonieme laster tegen de IDF. Maar hij stond erop dat hoorzittingen in Gaza op  TV zouden worden uitgezonden en hij gaf de garantie dat angstige Palestijnen nooit zouden hoeven getuigen dat Hamas burgers als menselijk schild gebruikte, en dat ze niets hoefden te zeggen over het feit dat Hamas zijn wapens in moskeeën en ziekenhuizen verstopte. Professor Alan Dershowitz van Harvard verwierp het verslag van Goldstone als een modern ‘bloedsprookje’, dat Israëlische soldaten van misdaden beschuldigde die ze nooit hadden gepleegd.

De 10de  leugen

De enige hoop op vrede is één enkele, binationale staat, die de Joodse staat Israël elimineert

De één-staat oplossing, waar academici zich sterk voor maken, is al tot mislukken gedoemd, omdat die het idee van een thuisland voor Joden zou elimineren. Echter, de huidige druk die op Israël wordt uitgeoefend is minstens zo gevaarlijk. In feite eist de wereld van Israël, dat net zo groot is als New Jersey, dat het verder inkrimpt door het aanvaarden van een driestaten oplossing: een staat op de “Westelijke Jordaanoever”, bestuurd door de Palestijnse Autoriteit en een terroristische staat  in Gaza, waar Hamas de controle uitoefent over 1,5 miljoen Palestijnen. En bij dit alles komt dan nog Hezbollah, de macht die de belangen van Iran vertegenwoordigt in Libanon en die in het bezit is van 50.000 raketten, die in het noorden en het midden van Israël de belangrijkste stedelijke centra bedreigen.

Screenshot_6

In 2010 zijn de meeste Midden-Oosten deskundigen van mening dat de enige hoop op duurzame vrede een tweestaten oplossing is met duidelijk vastgestelde definitieve grenzen. Maar te veel diplomaten, geleerden, wetenschappers en kerkleiders gaan voorbij aan het feit dat de huidige opiniepeilingen uitwijzen dat, terwijl de meeste Israëli’s de voorkeur aan een tweestaten oplossing geven, de meeste Palestijnen zich daartegen blijven verzetten.


Het is aan ons om te helpen de feiten over Israël te verspreiden – onder de leidinggevenden van ons land, onder de regeringen in de wereld, onder onze media, onder iedereen die wil luisteren. Kom nu in actie,​​ vandaag nog en doe wat u moet doen!

Bron:

Simon Wiesenthal Center

Vertaald uit het Engels door:

Wachteres & Henk V.

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in antisemitisme, antizionisme, Arabische wereld, EU, Hypocrisie, Islam, Israël, Joden, Jodendom, Jodenhaat, Linkse Kerk, Midden-Oosten, Naïviteit, Verenigde Naties, Westen. Bookmark de permalink .

13 reacties op De tien grootste anti-Israël leugens

 1. Martien Pennings zegt:

  In nummertje 9 vond ik iets wat mij niet bekend was:

  “[Goldstone] stond erop dat hoorzittingen in Gaza op TV zouden worden uitgezonden en hij gaf de garantie dat angstige Palestijnen nooit zouden hoeven getuigen dat Hamas burgers als menselijk schild gebruikte, en dat ze niets hoefden te zeggen over het feit dat Hamas zijn wapens in moskeeën en ziekenhuizen verstopte.”

  Gek dat zo’n eenvoudige, maar oneindig tekenende mededeling niet veel eerder gedaan wordt.
  Ik ben ‘m althans nergens tegengekomen.

  Like

 2. Martien Pennings zegt:

  Als je bij het plaatsje bij nummertje 4 je nou alleen al realiseert dat dit géén geval van fotohopping is en dat die Mister Genocide, Amedien Jihad, daar waarachtig op dat spreekgestoelte staat met dat in zwart marmer uitgevoerd vredes-symbool van de Verenigde Nazi’s . . . . . . Jézus Christus wat een circus!

  Like

 3. E.J. Bron zegt:

  @J.T.
  Comment verwijderd wegens genocidale teneur……

  Like

 4. koddebeier zegt:

  De oorzaak van het wereldwijde antisemitisme ligt bij de moslims,socialisten en christelijke farizeeërs zoals van agt.

  Like

 5. Tom Hendrix zegt:

  @Koddebeier 08.24. uur. Daar sluit ik mij volledig bij aan Koddebeier!

  Like

 6. Tom Hendrix zegt:

  Wachters & Henk, alle 10 de PUNTEN zijn VALIDE en ABSOLUUT WAAR! Heb gisteren nog het verslag gelezen van Martien Pennings, over de gehele geschiedenis omtrent het thuisland voor het Joodse VOLK, en het ondersteunt ook dit artikel. De ARABIEREN en MUZELMANNEN wensen slechts 1 ding, namelijk: HET VERMOORDEN VAN ALLE JODEN!

  Like

 7. Petrossa zegt:

  Een 2 staten oplossing is een illusie. De cisjordaniers houden zich slechts staande dankzij enorme buitenlandse bijdragen. Ze hebben geen infrastructuur, geen economie, geen munt, geen eenduidige regering, geen homogene bevolking, geen werklust, geen educatie.

  Wat ze wel hebben is heel veel haat. Niet echt een solide basis voor een staat. De enige reden waaorm de arabsiche grootmachten de kwestie blijven aan zwengelen is om Israel te kunnen inkapselen van alle kanten om zodoende Israel in een eeuwenlange strijd te kunnen verwikkelen die de staat ten gronde zal richten.

  Like

 8. Jan zegt:

  @Martien Pennings zegt:
  21 februari 2013 om 06:03

  De 9de leugen

  No Safe Place – Report of the Arab League’s Independent Fact Finding Committee Following “Operation Cast Lead”
  The Committee consisted of six members: Professor John Dugard (South Africa: Chairman), Professor Paul de Waart (Netherlands), Judge Finn Lynghjem (Norway), Advocate Gonzalo Boye (Chile/Germany), Professor Francisco Corte-Real (Portugal: forensic body damage evaluator) and Ms. Raelene Sharp (Australia: rapporteur).
  http://tinyurl.com/bzovpb3

  The Rights Forum
  http://www.rightsforum.org/raad-van-advies/
  Raad van Advies: John Dugard, Hans van den Broek enz
  Bestuur: Van Agt, Jaap Hamburger (EAJG)
  http://www.rightsforum.org/bestuur/

  Als je ziet wie Special Rapporteur waren verbaas je je over niets meer
  Mr. Richard Falk (United States of America), since 1 May 2008
  Mr. John Dugard (South Africa), 2001-2008
  Mr. Giorgio Giacomelli (Italy), 1999-2001
  Mr. Hannu Halinen (Finland), 1995-1999
  Mr. René Felber (Switzerland), 1993-1995
  http://www2.ohchr.org/english/countries/ps/mandate/index.htm

  Like

 9. Jan zegt:

  @Martien Pennings zegt:
  21 februari 2013 om 06:14

  Links volk beweert altijd dat het een leugen is dat Iran Israel wil vernietigen, maar de foto liegt er niet om:
  http://elderofziyon.blogspot.nl/2011/10/glenn-kessler-of-wapo-contextualizes.html

  Like

 10. Jan zegt:

  Reportage van de Libanese tv over het ondraaglijke bestaan in de Gazastrook

  Reporter to worker: Where are those goods from?
  Worker: Israel.
  Reporter: You mean from occupied Palestine.
  Worker: Yes, occupied Palestine.
  Reporter: What are those goods?
  Worker: Poultry.
  Reporter: How does it arrive? Is it brought by Palestinian, “Palestinians of ‘48” [Israeli Arabs] or what?
  Worker: No, directly from the Jews.
  Reporter: Maybe they poisoned it.
  Worker: No, no, no.
  Reporter: What guarantees that they didn’t poison it?
  Worker: We checked it.
  Reporter: You “checked it” (sarcastic)
  http://elderofziyon.blogspot.nl/2013/05/video-lebanese-tv-shows-gaza-luxury.html

  Like

 11. Pingback: Israël | Fubar

 12. Jan zegt:

  Meer leugens:

  Lies of the Islamic Waqf in Jerusalem
  A new pamphlet about the Temple Mount not only denies Jewish history, but it also is contradicted by previous Waqf documents!

  Like

 13. thomas zegt:

  Als ze geconfronteerd waren met soortgelijke aanvallen dan zou elke lidstaat van de VN, waaronder de VS en Canada, zeker agressiever in Gaza zijn opgetreden dan de IDF deed.

  oftewel, ze kunnen geen oorlogsmisdaden hebben begaan want dan had iemand dat wel gemerkt?
  serieus?
  trouwens met die 8000 hamas raketten valt het ook wel mee, er vallen immers maar 2 doden per jaar in israel (gemiddeld over de laatste 14 jaar). dus de totale paniek om dat zo snel mogelijk te stoppen (na jaren van passiviteit) door terwijl je weet dat er menselijke schilden gebruiken is gewoon debiel…
  in dat geval ga ik naar israel en zeg ik dat ik het hele land gijzel, dan is het hun schuld niet en kunnen ze zonder sociale gevolgen een kernbom er op gooien. o wacht, zo werkt het niet?

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s