Komt het tot Joodse genocide in Turkije?

Screenshot_24

(Door: Joost Niemöller)

Erdogan zet geheime dienst op 30.000 Joden in Turkije: ‘Dubbele loyaliteit.’

Er is vandaag het nodige te doen over het onvervalste antisemitisme onder Turkse jongens in Nederland. Goh. Hoe heeft het toch zo ver kunnen komen dat die schattige Turkse jongens zo open en bloot op de tv zeggen dat het werk van Hitler afgemaakt moet worden?

Op de voedingsbodem van wijd verspreide Jodenhaat bouwt Erdogan verder in eigen land. Er zijn nog zo’n 30.000 Turkse Joden, en Erdogan heeft hen niet alleen beschuldigd van ‘dubbele loyaliteit, maar hij heeft ook zijn geheime dienst op hen gezet. Een aan Erdogan loyale krant schrijft over de Joden in Turkije: ‘De moordenaars zijn onder ons.’

Lees verder…

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in antisemitisme, Jodenhaat, Turkije. Bookmark de permalink .

16 reacties op Komt het tot Joodse genocide in Turkije?

 1. G.Deckzeijl zegt:

  Ik las al eerder over “het afmaken van een bepaald karwei”.
  http://tinyurl.com/3dr8puh

  Like

  • Martien Pennings zegt:

   Deckzeijl heeft wel vaak aardige tips, dus ik kijk altijd even, maar hij neemt nooit de moeite echt iets onder de aandacht te brengen, dus dat doe ik maar even.
   Hij verwijst naar een stuk op het Vrije Volk van W.G. VAN DORIAN van 26 FEBRUARI 2008.

   De belangrijkste aliea’s in dat stuk luiden aldus:

   “Wij Moslims maken Hitlers karwei af”.

   Op mijn 23e kwam ik zelf in aanraking met een familielid die moslim is (van geboorte…daar lijkt ook nog verschil in te zitten want een westerse Moslimbekeerling heeft een lager aanzien dan een Moslim van geboorte, zo werd mij verteld). Ik heb me jarenlang verdiept in zijn cultuur en religie. Deze kant komt uit een gematigd land en zijn allemaal universitair opgeleid. Je verwacht dus dat deze mensen kunnen nadenken, in plaats van blindelings een God te volgen, waarvan niemand echt weet of het wel bestaat. Wat een teleurstelling: Vele malen heb ik geprobeerd te discussiëren over geloof met hen. Bijna was ik vermoord met hun blikken, want Allah is absoluut! Discussiëren mag niet! En ik ben opgegroeid tijdens de koude oorlog waar politieke discussies nu juist zo belangrijk waren. Ik acht vrijheid van meningsuiting mijn geloof!

   Goed, na enkele Hitlergroeten, omdat ik over Israël en Palestina wilde discussiëren, en na opmerkingen als; “Wij Moslims maken Hitlers karwei af”, begon ik toch te twijfelen aan het o zo tolerante geloof. En echt iedereen die ik daar sprak dacht er zo over! Dit gegeven in combinatie met mijn ervaring als advocaat in het vreemdelingenrecht, waar ik telkens weer relazen heb gelezen van gevluchte, gemartelde en bedreigde bekeerlingen en Christenen uit moslimlanden, begon ik meer en meer te twijfelen aan de tolerante bedoeling van de Islam (om het zacht uit te drukken). Ja, een boekje kan iedereen wel schrijven. Maar we leven met de praktijkuitvoering.

   Like

 2. M.A.L. Sion zegt:

  Wat is erger? Het katholicisme of de islam?
  Het katholicisme is niet meer gewelddadig, zoals de islam zich thans manifesteert. Het heeft wel in haar geschiedenis een zeer gewelddadig verleden. De brandstapel voor ketters en de gedwongen bekeringen waren normale zaken in de achter ons liggende eeuwen. En dat alles om het verzinsel van de christelijke religie te verdedigen en te verbreiden. Zelfs de wat nuchtere protestanten geloven in dat sprookje en leven in de verwachting van een ‘wederopstanding’.
  Mohammed heeft er een dimensie aan toegevoegd. Hij heeft zichzelf en zijn aanhangers opgedragen om de wrake van god (Allah) maar nog bij leven ter hand te nemen en een ieder die geen moslim wil zijn over de kling te jagen.
  Protestanten willen het katholicisme wel respecteren. Katholieken aarzelen om de islam te veroordelen. Domme gelovigen denken dat Allah en Jehovah dezelfde god zijn. In een soort zelfhypnose beleven ze een devote bekering en zwijmelen weg.
  Er is slechts één antwoord op al deze afschuwelijke volksverlakkerij: ATHEISME. Al die bijbelse en koranische onzin weg, de wereld uit. We kunnen op zuiver humane redeneringen ook een rechtvaaridge en menslievende samenleving opbouwen. Ook zonder al die geloofsrethoriek kunnen we goed en kwaad van elkaar onderscheiden. Laten we het leven leven in blijheid en de dood zien als het definitieve einde zonder enig vervolg.

  Like

  • Martien Pennings zegt:

   Christendom, Verlichting, Islam

   Het nazisme zou je, voorzover het de Jodenhaat betreft, een ontsporing van de christelijke leer kunnen noemen. Maar in de islam past het juist precies in het spoor. In het christendom heeft het tegengeluid tegen het antisemitisme nooit ontbroken, maar waar was dat tegengeluid in de islam? Wie ging de Profeet en de Koran en de “oelema” op dat punt tegenspreken? Niemand! Nooit! Voor het overige is het nazisme het anti-christendom bij uitstek: in de irrationaliteit, de oorlogszucht, de haat en de genadeloze wreedheid. Om in de christelijke traditie te staan, is er iets meer nodig dan de inval in Rusland van juni 1941“Operatie Barbarossa” te noemen naar een bekende kruisvaarder en keizer van “Het Heilige Rooms Rijk”.

   Het Mohammedanisme is puur nazistisch in de Jodenhaat, in de expansieve oorlogszucht compleet met Blut-und-Boden-Prinzip (grond die eenmaal islamitisch is geweest moet altijd islamitisch blijven), in het Führer-principe (Mohammed, een massamoordenaar, sluipmoordenaar, roofmoordenaar, slavenhaler en kleuterneuker geldt als dé voorbeeldige mens die nagevolgd moet worden), in het racisme tegen vrouwen, in de principiële gewelddadigheid, in de superioriteitswaan ( Übermenschen-waan) die net als in het nazisme gepaard gaat met ziekelijke angst in de vorm van xenofobie, conspirisme (verslaving aan complotdenken) en slachtoffergedrag/rancunisme, dus het voortdurend wijzen naar de “vijand” als oorzaak van de eigen ellende.

   De kern van de christelijke cultuur is de Rede en de Liefde en daarop heeft het christendom altijd kunnen teruggrijpen, hoezeer de geïnstitutionaliseerde kerk ook verbonden raakte met de wereldse macht en deel kreeg aan de wreedheden en onrechtvaardigheden ervan. Belangrijk is vast te stellen dat het christendom in zijn oorsprong een godsdienst is van vervolgden in het Romeinse Rijk. Mensen die stierven voor hun geloof van “de andere wang toekeren”. Zij waren niet de doders maar de vermoorden, niet de vervolgers maar de slachtoffers, niet de veroveraars maar de contemplatieven. De islam daarentegen is in zijn oorsprong agressief-expansief, daar is onder historici geen enkele discussie over. Bernard Lewis heeft ooit gezegd dat het begin van de islam een paar duizend “bekeringen” zijn en dat de rest bestaat uit geweld en dwang.

   Jezus is ook echt een andere figuur dan Mohammed, de “lachende moordenaar” en de grote afslachter van ongelovigen. Jezus is degene die als een verachte sterft aan het kruis en roept “Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten?” Als het alleen maar een mythe is, dan wel een die voor het christendom tekenend is. Het christendom was dus in zijn oorsprong een godsdienst van de verdrukten in het Romeinse Rijk met een Jood als profeet die zich van louter Liefde liet vermoorden. Mohammed is een roverhoofdman die hele Joodse stammen afslachtte. Het christendom verspreidt zich, vanaf de 4e eeuw, erg geholpen door Constantijn de Grote, vervolgens in het algemeen relatief vreedzaam over West-Europa. Dat lieve karakter is, nogmaals, niet steeds zo gebleven. Als onder het latere Romeinse Rijk het Christendom staatsgodsdienst wordt en institutionaliseert, ook in Noord-West Europa, raakt de oorsprong grotendeels vergeten en wordt de kerk niet zelden een gewelddadig, vervolgend en onderdrukkend instituut.

   et geïnstitutionaliseerde christendom heeft twee kanten, een zich op de Rede baserende, kennis, welvaart en humaniteit brengende kant, met name via de kloosters, maar ook een wrede, corrupte, obscurantistische en onderdrukkende kant die zich vooral manifesteerde in de feodale machts-structuur. Voor de Redelijke kant van het christendom, zonder welke de Lichte Kant van de Verlichting niet mogelijk geweest zou zijn, leze men bijvoorbeeld Rodney Stark , “The Victory of Reason”. De Duistere Kant van de Verlichting komt tot uiting in de traditie van het soort linksgerichte “maakbaarheid” die begint met Robespierre en via Stalin en Mao naar Pol Pot loopt. Maar zowel christendom als Verlichting hebben dus nog altijd twéé kanten. Maar waar is de humane, redelijke, tolerante, constructieve, liefdevolle kant van het Mohammedanisme? De oorspronkelijk kern van het christelijk geloof – vervat in de Gouden Regel “Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet” – is nooit verloren gegaan Zo is de slavernij in het Westen afgeschaft onder christelijk morele impuls. In de wereld van de islam heeft slavernij altijd bestaan, wreder ook, en tot op de dag van vandaag. In Soedan bestaat het bijvoorbeeld nog steeds en verder overal waar geen christen het ziet en dat is op veel plaatsen in de moslimwereld. Achter de voorhangen van een bloedige dictatuur als Saoedie-Arabië bijvoorbeeld, waarheen Nederlandse moslimkinderen op schoolreisje gaan (bedevaart naar Mekka), waarna het jeugdjournaal van de Nederlandse staats-tv vrolijk verslag doet zonder enige kritische noot.

   Het Oude Testament bevat ook behoorlijk wat wrede scènes. Een essentieel verschil is echter dat op de Koran nooit een Nieuwe Testament is gevolgd. Nog een essentieel verschil: oproepen tot geweld in het OT zijn altijd concreet en in een specifieke situatie gedaan en worden nooit universele oproepen tot geweld tegen alle ongelovigen. Dit laatste is in de Koran (en de hele islamitische traditie) voortdurend juist wel het geval. In het Oude Testament zijn bovendien mensen aan het woord die iets beweren over wat God gezegd zou hebben. In de Koran is een agressieve Allah zelf aan het woord.

   Like

   • Anneke zegt:

    Het christendom had in eerste instantie joodse wortelen; het was de eerste twee eeuwen van onze jaartelling een religie op Messiaanse basis. De joodse – , Gods feesten zoals in de Bijbel genoemd werden trouw gevolgd. Evenzo de joodse weekindeling…
    Rome kreeg (rond de derde eeuw) meer en meer zeggenschap, de keizers en de pausjes gingen meer veranderingen aanbrengen en zo onder het beheer van keizer Constantijn (en zijn moeder) deed het Katholicisme ‘d’r’ intrede. De heidense gebruiken kregen feitelijk een katholiek -, ‘christelijk’ jasje. De Bijbel kon pas worden gedrukt na de reformatie; de gereformeerde statenvertaling deed ‘d’r’ intrede. Een katholieke vertaling in de Nederlandse taal, liet nog zo’n kleine drie eeuwen op zich wachten!!!….”De Roomse Kerk verspreidde zich over Europa, naar alle windrichtingen. Maar absoluut niet zonder oorlogen…er was weldegelijk verzet, zeker richting NW-Europa”.
    De protestante kerk is tegenwoordig niet meer dan een ‘kont-likkertje’ van de RKK. “Men wil niets weten van de joodse oorsprong en Israel, daar wordt merendeels maar niet over gesproken in de kerken. Een blok aan het kerkelijk been”. Terug naar de joodse basis zou helemaal niet verkeerd zijn…”Weg uit Babylon…”

    Like

  • Anneke zegt:

   Het humanisme brengt géén verlossing van al het kwaad en de grote chaos zal nog groter worden. De zgn. mensenrechten hebben al decennia totaal géén succes!!! Kijk alleen maar richting de ‘derde wereldlanden’, de wrede dictator’s worden feitelijk nooit op de vingers getikt, door de mensenrechtenorganisatie’s. “Human well-care is a fairytale…”
   De mens an sich is niet bij machte om vlekkeloos door het leven te gaan, dus het atheïsme zal eveneens géén verlossing met zich meedragen!!!
   Vergeet nooit dat de Bijbel een enorm nuttige navigatie is voor de individue, maar eveneens voor de landelijke besturen!!! Kijk alleen al naar de Westerse grondwetten….hebben als basis de Holy Bible…. Heden kan men letterlijk voelen dat dit Navigatie systeem in de hoek is gezet door de inmiddels intens VERWAANDE politici. Nù is de beurskoers al tijden hùn navigator….!!! “The black devil…dus”

   Like

 3. Ad zegt:

  Nou, het zijn echt geen schattige jongetjes, het is tuig. Ik weet wel dat het sarcastisch is bedoeld natuurlijk. Ga eens kijken bij de Turkse voetbalclub, als ze verliezen dan zijn er elke keer bedreigingen en gevechten. Ik zou zeggen: we spelen niet meer tegen Turkse clubs, ze kunnen niet tegen hun verlies. En zo gaat het in het dagelijks leven ook, als ze ruzie kunnen stoken, zullen ze het niet laten.

  Like

 4. Tom Hendrix zegt:

  Te walgelijk voor woorden. Ziehier de ware aard van de ideologie, van de roverhoofdman, pedo-profeet en halsafsnijder MOHAMMED! En de RODEN zijn hun willige ondersteuners!

  Like

 5. Seculiere zegt:

  Deze Turkse tieners vertellen hun mening over Joden terwijl ze geen Joden kennen…
  http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2013/02/ntr_onbevoegd_gezag_turken_hat.html

  Like

 6. koddebeier zegt:

  De Turken hebben hier ervaring mee….de Armeniers, Koerden.

  Like

 7. Martien Pennings zegt:

  Enigszins off topic:

  Dat de Israëli’s in 1967 de verkeerde beslissing namen toen zij het toezicht over de Tempelberg aan “de Palestijnen” toevertrouwden, is steeds duidelijker geworden.
  Nadat een bezoek van Sharon in september 2000 aan de Tempelberg als excuus werd gebruikt voor een ”Intifada”, zeiken de Palmaffia’s nu over een mogelijk bezoek van Obama aan de Tempelberg bij zijn komende bezoek aan Israël.
  De Palmaffia’s zien het nu natuurlijk als “soeverein” gebied en ze waarschuwen Obama dat hij onder begeleiding van de Palmaffia’s naar de Tempelberg zal moeten en hun instructies zal moeten volgen: http://bit.ly/WmbslE

  Like

  • Anneke zegt:

   “Ariel Sharon ligt niet zonder reden al bijna acht-jaren in coma….”!!! Hij heeft verraad gepleegd; via de Tempelberg…een vergelijkbare fout is de GAZA-strook!!! Zelf zie ‘k al die raketaanvallen als een straf op de genome politieke beslissing!!! Eveneens onder het regime van Ariel Sharon. Helaas liet de beste Sharon zich te vlot ‘ondersneeuwen’ door de politieke druk; vanuit specifiek het Westen.

   Like

   • Anneke zegt:

    Hoop zò dat Nethanyahu voet bij stuk blijft houden en zich loskoppelt van Amerika en Europa. Israel heeft een standvastige leider héél hard nodig!!!
    Betreft ’t onderwerp: geloof nooit dat YHWH een genocide in Turkey zal laten gebeuren. Turkey zal eerder onder letterlijk hete vuren komen te staan!!! Hetzelfde geldt voor Europa en de VS…neem nu alleen al de economische – en andere politieke ellende in deze continenten. Heb zo het vermoeden dat het huidige kabinet Rotje-II, nog voor het zomer-reces al op z’n neus is gevallen. “De gehele planeet staat, stap voor stap, onder vuur….”

    Like

 8. Pingback: BOINNK!!! | De z.g. vriendschap tussen Israël en Turkije blijkt nog brozer dan zachte beschuit

 9. Tom Hendrix zegt:

  @Anneke 16.48. uur. Ik duim volop voor het dappere ISRAEL. En ik geloof ook dat ISRAEL nood heeft aan een leider als BIbi Netanyahu. Ik ben zeer tevreden over Bibi! Shalom!

  Like

 10. Seculiere zegt:

  De islamisering zet zich door onder de Turkse vrouwlijke bevolking…

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s