HISTORIE: deportaties en getuigenverklaringen over het vermoorden van Joden

Screenshot_7

De deportaties: de veroveringen in het Westen plaatsten de uitroeiing van de Europese Joden voor nieuwe “problemen. Een tijdlang speelde men met het duistere idee om alle Joden naar het eiland Madagaskar te verbannen en ze daar aan hun lot over te Laten. Maar spoedig liet men dit plan weer varen. Een maand na de overval op de Sovjet-Unie gaf Göring opdracht aan de chef van de veiligheidspolitie van de SD (Sicherheitsdienst), Reinhard Heydrich, tot organisatorische voorbereidingen voor de “definitieve oplossing van het Jodenprobleem” in de door nazi-Duitsland bezette gebieden. Zes maanden later zijn de plannen klaar.

De massa-executies in Rusland zijn al in volle gang, de deportaties uit het “Groot-Duitse Rijk” zijn begonnen en in Polen worden de eerste mensen met het joodse geloof de gaskamers in gestuurd, toen Heydrich op 20 januari van het jaar 1942 op een bespreking “met een daaropvolgend ontbijt” (!!) in Berlijn, Am Großen Wannsee nr. 56-58, de vertegenwoordigers van de verantwoordelijke ministeries over de komende acties informeert om voor hun medewerking te zorgen.

In het voorjaar van datzelfde jaar begint de grote mensenjacht. In alle bezette landen herhaalt zich hetzelfde drama. Met de registratie, de invoering van de Davidsster en de uitvaardiging van antisemitische wetten was het begonnen. Nu beginnen de transporten naar de vernietigings- en werkkampen. Alles is volgens de voorschriften met Duitse grondigheid geregeld en verloopt exact volgens plan. Men krijgt een formulier hoeveel men mag meenemen: proviand voor twee dagen, een etensbakje, geen mes, een lepel, twee dekens, warme kleding, een paar stevige schoenen, samen hoogstens 25 kilo zwaar; een koffer, waarop men zijn naam moet schrijven en die men nooit meer zal openen.

Screenshot_8

Op straat wacht al een vrachtwagen vol mensen, die naar het verzamelkamp of rechtstreeks naar het goederenstation rijdt. Op het laadperron staat een trein, twintig veewagons met van prikkeldraad voorziene luchtgaten en twee personenwagons voor de bewakers. Er gaan duizend Joden met zo´n transport mee. De treinen rijden meerdere keren per week vanaf alle stations in Europa. Zelfs het uitvallen van dringend noodzakelijke bevoorrading voor het front en het verstopt raken van de spoorlijnen voor de terugtocht kunnen het regime er niet vanaf houden zijn programma uit te voeren; – de vernietiging heeft voorrang.

Duizend keer, honderdduizend keer, een miljoen keer afscheid, een laatste blik, een omarming. Gezinnen, die uit elkaar gehaald worden, vriendschappen, die vernietigd worden. Duizendmaal een mens met zijn heimelijke zorgen en zijn hoop op geluk. Een heel leven dat gestolen, een naam die uitgewist wordt. Meerdere dagen en nachten lang brengen de mensen tussen hun bagage in het halfdonker van de overvolle veewagons door, moe, vuil, dorstig en wanhopig, onzeker over het doel van hun reis. De fles water is al lang leeg, de emmer waar ze hun behoefte in moeten doen, loopt over. De kinderen huilen, vrouwen vallen flauw. Op de tweede ochtend vindt men de eerste doden, een zuigeling die de zware inspanningen van de reis niet aankon, of een oud mens die de moed verloor. Vaak, als de trein stopt op een Duits station, zien de gedeporteerden dat zusters van het Duitse Rode Kruis koffie inschenken voor soldaten op doorreis, maar voor de Joden is er in het “Reich” zelfs geen water.

Om de slachtoffers gemakkelijker bijeen te drijven, vertelt men hen dat ze naar Polen gaan om te werken. Hoe meer de waarheid doorsijpelt, des te wanhopiger proberen de mensen ergens onder te duiken; met een vervalst paspoort, in een dorp waar niemand je kent of in een schuilplaats, op de zolder van dappere helpers, van wie er veel te weinig waren. Wie niet vrijwillig naar de verzamelplaats gaat, wordt gehaald. Vaak komt de politie in een verlaten woning. En vaak moet ze ook de deuren inslaan, omdat diegenen die ze willen ophalen de deurbel niet meer horen. Er is een moderne volksverhuizing begonnen. Uit Oslo en Athene, uit Amsterdam en Parijs, Berlijn en Praag. Wenen en Boedapest stromen de niet eindigende rijen mensen naar één enkele plaats toe, waarvan de naam enkele jaren daarvoor nog niemand kende: AUSCHWITZ!

Screenshot_9

Verklaring onder ede van de bouwkundig ingenieur Friedrich Gräbe in Wiesbaden op 10 november 1945. “Ik heb het gezien, de executie van Joden in Dubno.”

“Toen ik op 5 oktober 1942 de afdeling bouwzaken in Dubno bezocht, vertelde mijn uitvoerder Hubert Moennikes uit Hamburg-Harburg, Außenmühlenweg 21, me dat er in de buurt van de bouwplaats in drie grote groeves van elk ongeveer 30 meter lang en 3 meter diep Joden uit Dubno zouden zijn doodgeschoten. Men zou dagelijks ongeveer 1500 mensen hebben doodgeschoten. Alle voor de actie in Dubno nog aanwezige ongeveer 5000 Joden zouden geliquideerd worden. Omdat de liquidaties in zijn aanwezigheid hadden plaatsgevonden, was hij nog heel opgewonden… Moennikes en ik gingen direct naar de groeves. We werden niet tegengehouden. Nu hoorde ik kort achter elkaar geweerschoten achter een heuvel.

De van de vrachtwagens afgeklommen mensen, mannen, vrouwen en kinderen van alle leeftijden, moesten zich op bevel van een SS´er, die een rijzweep in zijn hand hield, uitkleden en hun kleding, gescheiden in schoenen, bovenkleding en onderkleding, op aparte plaatsen neerleggen. Ik zag een berg schoenen van naar schatting 800 tot 1000 paar schoenen, grote stapels ondergoed en kleren. Zonder te schreeuwen of te huilen kleedden deze mensen zich uit, stonden in familiegroepen bij elkaar, kusten elkaar en namen afscheid en wachtten op het teken van een andere SS´er die bij de groeve stond en ook een zweep in zijn hand hield.

Screenshot_6

Ik heb gedurende het kwartier dat ik bij de groeve stond geen geklaag of gesmeek gehoord. Ik zag een familie van ongeveer 8 personen, een man en een vrouw, beide ongeveer 50 jaar oud, met hun kinderen van ongeveer 1, 8 en 10 jaar oud, evenals twee volwassen dochters van 20 tot 24 jaar. Een oude vrouw met sneeuwwit haar hield het 1-jarige kind in haar armen, zong een liedje en kietelde het. Het kind kraaide van plezier. Het echtpaar keer ernaar met tranen in hun ogen. De vader had een jongetje van ongeveer 10 jaar aan de hand, tegen wie hij zachtjes praatte. De jongen vocht met zijn tranen. De vader wees met een vinger naar de hemel, aaide hem over zijn hoofd en scheen hem iets uit te leggen.

Toen schreeuwde de SS´er bij de groeve iets naar zijn kameraad. Deze scheidde ongeveer 20 personen van de groep af en gaf hen opdracht om achter de heuvel te gaan. De familie, waarover ik hier sprak, was er ook bij. Ik herinner me nog precies hoe een slank meisje met zwart haar dicht bij me langs liep, met haar hand naar beneden wees en zei: “23 jaar!” Ik liep om de heuvel heen en stond voor het enorme graf. Dicht op elkaar gedrukt lagen de mensen zo op elkaar dat alleen hun hoofden te zien waren. Uit bijna alle hoofden stroomde bloed over de schouders. Een deel van de geëxecuteerden bewoog nog. Enkelen hieven hun armen op en draaiden met hun hoofd om te laten zien dat ze nog leefden. De groeve was al voor drie vierde deel gevuld.

Screenshot_5

Volgens mij lagen er al ongeveer 1000 mensen in. Ik keek naar de schutter. Deze, een man van de SS, zat aan de smalle kant van de groeve op de grond en liet zijn benen in de groeve hangen. Er lag een machinepistool op zijn knieën en hij rookte een sigaret. De volledig naakte mensen klommen via een trap, die in de lemen wand van de groeve was uitgegraven, naar beneden klommen over de hoofden van de geëxecuteerden heen naar de plek die de SS´er aanwees. Ze gingen voor de dode of aangeschoten mensen liggen, enkelen streelden de nog levenden en spraken zachtjes op ze in. Toen hoorde ik een serie schoten.

Screenshot_3Ik keek in de groeve en zag hoe de lichamen schokten of de hoofden al stil op de voor hen liggende lichamen lagen. Uit de nekken stroomde bloed. Ik was verbaasd dat ik niet werd weggestuurd, maar ik zag hoe ook twee of drie postbodes in uniform in de buurt stonden. Toen kwam de volgende groep er al aan, klom naar beneden de groeve in, ging voor de vorige serie slachtoffers liggen en werd doodgeschoten. Toen ik weer terugliep om de heuvel, zag ik al een nieuw transport van zojuist aangekomen mensen. Deze keer waren er zieke en gebrekkige mensen bij. Een oude, hele magere vrouw met vreselijk dunne benen werd door enkele anderen, al naakte, mensen uitgekleed, terwijl 2 personen haar ondersteunden. De vrouw was kennelijk verlamd. De naakte mensen droegen de vrouw om de heuvel. Ik en Moennikes gingen weg en ik reed in de auto naar Dubno terug.”

Gräbe werd verhoord door een Amerikaanse officier. Volgens hem was er geen sprake van spijt of medelijden. Hij heeft “nuchter en zakelijk verslag gedaan.”

Verklaring onder ede van de tolk Alfred Metzner in Augsburg op 18 september 1947. “De executie van de joden in Schirowitz: ik heb meegedaan”:   

“…Schirowitz is een voorstad van Slonim, ongeveer 7-9 kilometer ver verwijderd. Bij deze executie werden ongeveer 1200 tot 1400 Joden uit het getto vernietigd. Bij deze actie werden groepen van 500 personen te voet naar de executieplaats geleid en door de ingedeelde vernietigingscommando´s doodgeschoten. Ik was zelf bij deze executie aanwezig en heb er aan meegedaan. De groeves waren deze keer 4 meter breed, 5 meter diep en ca. 60-80 meter lang. De executieplaats lag buiten het dorp achter een klein bos. Enkele dagen voor de executies werden er schietoefeningen op de plaats van executie gehouden om vast te stellen of de bevolking van Schirowitz het geluid van de executies zou kunnen horen.

De executie ging ongeveer als volgt: de bewakers gingen met de Joden de groeves in. Daarbij werd het einde van de groeve afgesloten en de Joden werden gedwongen zich aan de rand uit te kleden en onmiddellijk in de groeve te gaan liggen. Toen de eerste laag in de groeve lag, klommen de bewakers uit de groeve en begon men direct van beide kanten te schieten. Door deze opstelling was het mogelijk om een kruisvuur op de Joden te openen. De eerste laag bestond uit ongeveer 100-120 personen.

Na de eerste executie moest de tweede laag Joden zo op de dode lichamen gaan liggen dat het hoofd op de voeten van de onderste lijken kwam te liggen. In één groeve werden ongeveer 5-6 lagen op elkaar gegooid en bedroeg het aantal Joden in een groeve ongeveer 400 tot 500 personen. De executies werden met snelvuurgeweren, karabijnen, machinepistolen geheel naar believen uitgevoerd. Voortijd werden veel mensen doodgeslagen. Het was verbazend hoe de joden de groeve ingingen. Ze troostten elkaar om elkaar op te beuren en de executiecommando´s het werk gemakkelijker te maken. De executie zelf duurde 3-4 uur. Ik deed de hele tijd mee aan de executies.

Screenshot_1

De enige pauzes die ik had, waren om mijn karabijn opnieuw te laden. Daardoor kan ik onmogelijk zeggen hoeveel Joden ik zelf tijdens deze 3-4 uur heb vermoord, omdat tijdens het herladen iemand anders voor me verder schoot. We hebben tijdens de uitvoering behoorlijk veel jenever gedronken om elkaar op te jutten. De in de onderste lagen nog levende Joden stikten door de lagen daar bovenop of verdronken in het bloed van de bovenste lagen. De graven werden daarna door de plaatselijke bevolking dichtgegooid. Na deze massavernietiging werd er opnieuw een groepsbespreking bij de districtscommissaris gehouden. Deze loofde bij deze gelegenheid mijn inzet en was tevreden over de hele actie…

Op deze manier werden er nog meer executies in andere dorpen uitgevoerd, zo ook in Koslowtschisna, ca. 7000-8000 Joden, in Beretschin ongeveer 2000-3000 personen, in Holinka 400 tot 500 Joden, in Bylin ongeveer 3000 tot 4000. Iedereen die aan de voorgaande executies had deelgenomen, moest weer meedoen aan deze executies. We maakten daarbij gebruik van dezelfde wapens. Bovendien namen meneer Muck, onderofficier, evenals vrijwillige soldaten en wat spoorwegpersoneel van het station Slonim deel, toen ze merkten dat er bij de executies iets te halen viel. Bij deze executies moesten de mensen hun kleren uittrekken en hun sieraden afdoen. Lichamelijk onderzoek vond wegens tijdgebrek niet plaats. In een van deze dorpen bestond een verzetsbeweging die door de SD werd opgerold. De mensen werden zwaar verhoord door de SD, mishandeld en daarna samen met de joden doodgeschoten. Daarbij gaat het om 80 Polen van het Nationale Congres. De leider van deze SD-troep was SS-Untersturmführer Amelung. Ook aan deze executie heb ik meegedaan…

De tweede vernietiging in Slonim was in de herfst van 1943 en moest de definitieve oplossing van het Jodenprobleem in dit dorp zijn. Deze executie zou de districtscommissaris, die het Jodenprobleem als eerste had opgelost, bevordering bezorgen. Ik wil hierbij opmerken dat 85% van de bevolking Joden waren. In anderhalf jaar tijd werden in dit district 24.000 Joden vernietigd.”

Enkele dagen na zijn getuigenverklaring werd deze moordenaar door een Amerikaanse militaire rechtbank ter dood veroordeeld. Hij verzocht om een executiecommando; dat werd geweigerd. Men heeft hem opgehangen. Moge hij smoren in de hel.

Vanaf de jaren-50 was niemand nazi geweest, niemand heeft “Sieg Heil!” gebruld en nog minder hebben toegegeven dat er concentratiekampen hebben bestaan.

Screenshot_2

Bron:

http://israel-nachrichten.com/archive/1399

Auteur: Rolf von Ameln

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron

(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in antisemitisme, Joden, Jodenhaat, nationaalsocialisme, nazisme. Bookmark de permalink .

43 reacties op HISTORIE: deportaties en getuigenverklaringen over het vermoorden van Joden

 1. E.J. Bron zegt:

  GODVERDOMME……!!! MOGEN ALLE JODENMOORDENAARS SMOREN IN DE HEL ONDER HET LIJDEN VAN DE MEEST HELSE PIJNEN!!!

  Like

  • Piet Klont zegt:

   Eh…mijnheer Brons, ik deel uw mening volledig, maar wilt u in het vervolg iets zachter vloeken?
   Mijn buren kloegden nogal, weet u.
   Ze lagen nét te slapen, de armetierigen van ziel.

   Like

 2. Joop Klepzeiker zegt:

  En dat 10 keer, maar helaas we gaan het weer meemaken, erger we maken het alweer mee.

  Like

  • Louis H. Ruijtenbeek zegt:

   Ja Joop, het gaat weer gebeuren. Nog even en de laarzen dreunen weer door de straten, als het rooie schuim zich warm loopt.

   Like

   • max zegt:

    Juist Joop en Louis, de Nederlandse media maken zich schuldig aan tendentieuze berichtgeving over Israël. En maken daarmee de weg vrij voor een nieuwe holocaust, en zorgen dat het grote publiek net als voor de tweede wereldoorlog de ogen sluit.

    Like

 3. Philippine zegt:

  Het klinkt idioot maar ik ben u, E.J.Bron, dankbaar voor deze vertaling.

  Like

 4. Wachteres zegt:

  Dit is te erg voor woorden.

  Ik heb van een groep joden uit Polen gelezen dat ze bij een kamp aankwamen en dat de kinderen moesten aanwijzen wie van hun ouders naar welke kant gingen:

  De dood tegemoet of nog in leven. Als je dit leest dan denk je wat godgruwelijk demonisch:

  De duivel bestaat, dat moet wel. Niemand kan uit zichzelf op zoiets verschrikkelijks komen en dat zonder enig gevoel uitvoeren.

  Hoe is het mogelijk dat het geweten van mensen zo is dicht geschroeid..

  Like

 5. Philippine zegt:

  Toen Hitler in 1939 Polen binnenviel trof hij daar de Joden aan die vroeger in de Tsjerta osedlosti, Pale of Settlement, hadden gewoond. Deze Tsjerta bestond al sinds 1791 en was door Catharina de Grote ingericht als dwangwoongebied voor Joden allereerst uit Rusland. Zij woonden daar in de schtetels. Na het einde van WO11 werd de Pale als instituut opgeheven, maar de gettoachtige structuur bleef bestaan.
  Vandaar dat het grote moorden op Joden vooral in ‘de Poolse veroveringsgebieden zo succesvol’ kon zijn.
  Amerika heeft aan het einde van de 19e eeuw grote vluchtelingstromen uit deze gebieden toegelaten.

  Like

 6. Jan zegt:

  Worse than the world ever imagined: True scale of the Holocaust revealed as it’s discovered Nazis created 42,500 camps and ghettos to persecute Jews – not 7,000 as previously thought
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2287071/Full-shocking-scale-Holocaust-revealed-researchers-Nazis-created-42-500-camps-ghettos-persecute-Jews-Europe.html

  Like

 7. Avidia zegt:

  Ik kon en kan hier nog steeds om janken, had ik toen maar geleefd, ik zou grote aantallen verstopt hebben als ik toen leefde en woonde waar ik woon, plaats zat en schuilplaatsen zat. Als er weer zo iets gebeurt in welke vorm dan ook, mijn huis staat open. Rot schoften waren het in de oorlog, ik kan de films daarover niet aanzien en bovenstaand artikel niet uit lezen, er gebeurt dan iets in me.
  Mijn Vader had een meubel en tapijtzaak, onder de zaak was een zeer grote kruipruimte, de vloer bestond uit planken, hij vertelde dat hij in de oorlog Joden onder de vloer had ondergebracht, heel veel Joden, want het gebouw was erg groot. De Duitsers hadden zijn zaak leeg geplunderd en bepaald dat het een danstent moest worden, dus de Duisters dansten over de hoofden van de Joden. Hij heeft mij later laten zien hoe dat er uit zag, kruipruimtes waren het, maar ze zaten daar veilig. s’nachts kregen ze eten en drinken, schone kleding, konden ze op en neer lopen, zodra het licht werd moesten ze weer onder de planken. Ze hebben het allemaal gered.

  Like

 8. M.A.L. Sion zegt:

  In Nederland hebben we gelukkig de PVV. Vrijwel iedereen in Nederland weet van het bestaan van de PVV. Wie over de PVV praat heeft het over Wilders. Wilders wordt door velen gezien als een held omdat hij bewaakt wordt en omdat hij met de dood wordt bedreigd en toch doorgaat met zijn werk.
  Toch is niet voldoende duidelijk waar de PVV en waar Wilders voor staan. Zij zijn TEGEN het bestaan van de ISLAM. Zij zijn TEGEN een herhaling van de gruwelijke massamoorden, zoals die in dit artikel worden beschreven. De ISLAM is net zo mensonterend crimineel als de NAZI-partij van HITLER. Overal ter wereld vinden aanslagen plaats van moslims op ONGELOVIGEN. We zien dat met open ogen gebeuren en geloven niet dat het nodig is om met z’n allen TEGEN de ISLAM in het geweer te komen.
  HITLER streefde naat de uitroeiing van de JODEN. Met de HOLOCAUST werd daar uitvoering aan gegeven. De ISLAM is tegen iedereen die geen MOSLIM is. Volgens hun dogma, dat duidelijk uitgespeld wordt in de Koran moeten ALLE ONGELOVIGEN, dat wil zeggen ALLE NIET-MOSLIMS gedood worden. Dat staat u en mij te wachten.
  Niet-moslims, u en ik dus, hebben respect voor het leven. Wij streven niet naar het doden van andere mensen, Wij streven zelfs niet naar het doden van MOSLIMS. Vreemd omdat dat andersom wel het geval is.
  Bij de ISLAM is het lezen van de KORAN een verplichting. De Koran is een chaotisch, onsamenhangend en gruwelijk boek. Uit het feit dat generatie na generatie moslims hun nageslacht dwingen om de Koran te lezen, blijkt dat deze hele moslimgemeenschap verblind is en door deze eeuwenlange dwang een crimineel karakter heeft gekregen.
  Ik heb een gelijksoortig verzoek aan u. Niet om de Koran te lezen maar een ander boek dat voor voldoende tegengif zorgt: Het is een dik boek, dikker dan de Koran maar het is duizenden keren meer waard dan de Koran. Het heet: de islam, kritische essays over een politieke religie. Een groot aantal verstandige mensen heeft daarin uitgelegd waarom de Islam een criminele bende is. In onze moderne tijd zijn boeken gemakkelijk electronisch te identificeren, namelijk door hun nummer: ISBN 978 90 5487 7837. Het is een waardevolle investering om dat boek aan te schaffen.
  Met name het hoofdstuk van Michiel Hegener: Islam,afvalligheid en mensenrechten.verdient de aandacht. Vooral pagina 345. Wij zijn van mening dat vrijheid van geloof een goede zaak is. Die vrijheid houdt volgens ons in om ergens bij te horen maar ook om er voor te kiezen ergens niet bij te willen horen. Bij de Islam staat op afvalligheid, dus de keus er niet bij te willen horen, de DOODSTRAF.
  Tenslotte wil ik er voor pleiten de PVV een tweede naam te geven: Karel Martelpartij. Karel Martel staat symbool voor het verdrijven van de moslims. Lees in de geschiedenisboeken wat hij in het verleden heeft gedaan bij Poitiers in Frankrijk. Dat vereist navolging. De ISLAM heeft de duidelijke kenmerken van een gewelddadige moordenaarsbende. Die moeten we niet langer in ons midden dulden. Op bedrieglijjke wijze heeft deze gemeenschap zich in ons midden genesteld. Men streeft naar de invoering van de sharia. Volgens de Koran en de sharia wacht ons slechts de dood door het afsnijden van de hals.
  In het Midden-Oosten wordt openlijk gebruld dat de Joden de Middellandse Zee in gedreven moeten worden. Zelfs de huidige president van Egypte roept openlijk op tot een mars naar Jeruzalem en daarbij de Joden uit te roeien. In Afrika worden aan de lopende band Christelijke gemeenschappen uitgemoord. Toch zijn de overwegende links-geaarde, politiek-correcte, zogenaamd vooruitstrevende partijen in Nederland bereid de islam de hand boven het hoofd te houden. Ze zijn stekeblind voor wat er om ons heen in de wereld aan de gang is.
  Het bovenstaande is voldoende aanleiding om onze mening ten opzichte van deze bende te bepalen. Alle moslims Nederland en Europa uit. Daartoe moeten we ons allemaal bij de PVV, de Karel Martelpartij scharen. Niet morgen, maar vandaag nog.
  Leve de PVV, DE KAREL MARTEL PARTIJ !

  Like

 9. Piet Klont zegt:

  En ik, armzalige van geest, altijd maar denken dat IK tekeer ging in mijn keuken.
  Althans, wat er van over is gebleven……
  😦

  Like

 10. Piet Klont zegt:

  Webmeester, help mij eens om dat prachtstukje van Pennings terug te vinden, van gisteren. weet u nog?
  Ik zoek mij rot, maar vind het niet!!

  Like

  • Martien Pennings zegt:

   ZOEK MAAR UIT, PIET!

   Martien Pennings zegt:
   4 maart 2013 om 20:17
   Het is off-topic maar dat moet maar.
   Alhoewel: het gaat over verzwijgen.
   Moet ik tegenwoordig zulke berichten bij het POW-nieuws vandaan halen?
   Ik weet dat ze bij het NOS-journaal én incompetent én provinciaal én antisemitisch én islamofiel zijn . . . . . . maar zó erg dat ze dit soort fundamtenele berichten niet meer brengen?
   Ik kijk altijd even naar het 6-uur-journaal: geen wóórd hierover.
   http://www.powned.tv/nieuws/buitenland/2013/03/militaire_acties_tegen_iran_ge.html
   “MILITAIRE ACTIES TEGEN IRAN GEEN BLUF”
   De Amerikaanse president Barack Obama speelt geen spelletjes, als hij zegt dat de VS er alles aan zullen doen om Iran ervan te weerhouden een kernwapen in handen te krijgen. Het land wil het liefst een vreedzame oplossing voor de mogelijke dreiging uit het Midden-Oosten, maar militaire acties worden niet uitgesloten. Dat heeft vicepresident Joe Biden verteld in een speech bij de American Israel Public Affairs Committee (AIPAC).
   “De president van de Verenigde Staten bluft niet. We proberen geen oorlog te starten”, aldus Biden, “We zijn bereid om op een vreedzame manier te onderhandelen, maar alle opties zijn mogelijk, waaronder het inzetten van militairen. We geloven dat er nog altijd tijd en ruimte is voor diplomatie, maar het moet niet meer te lang op zich laten wachten.”
   De vicepresident sloot zijn toespraak, onder luid applaus, af door erop te wijzen dat het ieders plicht is de dreiging uit Iran te stoppen. “We hebben een gezamenlijke verplichting. Ik zal duidelijk zeggen wat die verplichting is: Iran ervan weerhouden om een nucleair wapen in handen te krijgen. Punt.”

   Martien Pennings zegt:
   4 maart 2013 om 13:01
   Ach, lees nog eens mijn prachtkollumpje: “Albert Heijn, de integratie, de hoofddoek en de lesbienne”: https://ejbron.wordpress.com/2012/12/15/albert-heijn-de-integratie-de-hoofddoek-en-de-lesbienne/
   En dan was er die pot met die eendenkuif, hoofdredactrice van “Opzij”, die als welkomstcadeau aan nieuwe abonnesseuses die leuk-humane koranbewerking van die zeiksnor van de Volkskrant cadeau deed. Dan ben je toch geschift?
   Dáár heb ik heb nou nooit een vinger achter kunnen krijgen, achter de kut-psychologie van dat soort wijven. Ik bedoel: afgezien van het gewóne linkse ziektebeeld: zelfmanifestatie, hedonisme, narcisme, better-than-thou, het morele krukje en gebrek aan echte kennis en competentie. Ik herinner me feestjes in de jaren 1980.Gesprekken met dames met halve hoofdkussens als schoudervulling in de carriére-jasjes: power-dressing. En als je dan iets kritisch’ zei over de islam of over de cultuur van moslimse migranten, dan keken ze je aan of je vanonder een steen was komen kruipen. Iemand zei hier boven dat het erom ging dat ze tenslotte toch de blanke man de schuld wilden geven. Daar zit iets in.
   Ik herinner me uit de jaren 1990 een gesprek met een dame, een vroege veertiger, die heel erg tekeer ging tegen Bush. Het ging over de oorlog in Irak. Ze vond Bush “patriarchaal”, zei ze. Ik vroeg aan haar of ze Saddam Hoessein niet ook best wel een beetje pariarchaaltjes vond. Dat drong gewoon niet tot haar door. Ik zweer je dat ze in totale verwarring was. Ik denk niet dat ze er ooit aan gedacht had die mannen met een kleurtje als volwaardige individuen te beschouwen, die je ergens verantwoordelijk voor kon maken. Betuttelracisme, noem je dat.

   Martien Pennings zegt:
   4 maart 2013 om 07:12
   Ik moet de laatste tijd toch wel steeds vaker GeenStijl aanbevelen.
   http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2013/03/bam_64_van_nl_voor_referendum.html
   Over een peiling van Maurice de Hond inzake de referendum-wil van het Nederlandse volk.
   Mooi zinnetje uit dit bericht:
   “Voorheen referendumpartij Despoten66 is -uiteraard- tegen.”

   Martien Pennings zegt:
   4 maart 2013 om 06:50
   Ach , het gaat over de islam, dus altijd on-topic.
   Mag ik dit item op GeenStijl aanbevelen?
   “BRIEF. Een Turkse school, goed voor de integratie?”
   http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2013/03/brief_is_een_turkse_school_goe.html
   De comments zijn ook erg goed.
   Ik pik er deze uit:
   “Het is goed voor Sterre en Madelief om in contact te komen met verschillende culturen.”
   Totdat Sterre zelfmoord pleegt vanwege het pesten en Madelief op haar 14e een hoofddoek wil.
   kapotte_stofzuiger | 03-03-13 | 17:36 | + 102 –

   Like

 11. E.J. Bron zegt:

  Welk stukje? Een comment? En op welk artikel?

  Like

  • Piet Klont zegt:

   Ik bedoel het stuk over wat er hier gisteravond stond, Martien had het vertaald en er ook zijn correcties/aanvullingen in vetletters bij aangebracht! Het ging over de historie van Israël.

   Like

 12. Tom Hendrix zegt:

  Eens met de uitstekende reacties hierboven. En tevens ben ik van mening, dat de ISLAM even pervers is als de NSDAP was. Leten we NOOIT vergeten, dat HITLER en de GROOTMOEFTI, dikke MAATJES in het KWAAD WAREN, en ook niet vergeten dat de NSDAP, net als de RODE PARTIJEN HIER in ons land SOCIALISTISCH WAS. Ook ik zie weer een grote ELLENDE op ons afkomen, door de WEGKIJKPARTIJEN in HEEL DE EUSSR!

  Like

 13. luckybee zegt:

  Zo ver ik het weet heb je in het Westen nooit een joden staat gehad ? wat willen wij dan veroveren beste Ben?Er was/is niets om te veroveren.

  Like

 14. Jade zegt:

  En dan zijn er ook nog “mensen” die de Holocaust ontkennen…
  Ik zou bovenstaand artikel graag compleet willen maken, met de volgende link:
  http://www.yadvashem.org/yv/en/exhibitions/album_auschwitz/index.asp

  Like

 15. s breget zegt:

  En de volwassen Duitsers hadden geen weet en zijn nu de slachtoffers die moeten worden herdacht .Een rede temeer nu een dader te zijn wand de toekomst is je vrijheid denken de moslims die nu al aan het uitroeien zijn van christenen ,ongelovigen,homo’s en

  Like

 16. jowitteroos zegt:

  Te walgelijk voor woorden……………..Maar we moeten dit zien!!!! Dit nooit meer………….

  En dit verhaal, de holocaust mag toch niet meer onderwezen worden??!! Mijn God, hoe kunnen mensen dit ooit gedaan hebben…………………dat zijn geen mensen meer………………

  Shoah en het ‘Kel Malei Rahamim’: de holocaust en het gebed voor de doden.

  En deze Nazi’s willen wij gelijk herdenken met hun slachtoffers? Met die paar moslim huurmoordenaars die op het laatst zogenaamd meededen aan de redding van Nederland………krijg al kotsneigingen en een enorme bloedtoevoer naar gezicht en hart als ik daar aan denk……….straks 5 mei dodenherdenking.zet u maar schrap

  Like

 17. friki zegt:

  Dit komt echt van de duivel.! Het wekt zoveel afschuw bij mij op dat ik er van walg een produkt van die ” mensheid” te zijn, ik wil er niet bijhoren.
  Er zijn werkelijk onbevattelijke duivelse geesten op deze aardbol aanwezig,hopelijk zegevieren uiteindelijk de goede krachten. Als er zich zo een duivelse energie manifesteert moet er ook een goede te vinden zijn, of moet deze aardbol eerst vernietigd worden, voordat er wat goeds ontstaat.??Is het een evolutionair proces.? Het zijn mijmeringen.

  De gruwelijkheden op deze wereld kan ik niet verwerken, maar ik steek niet mijn kop in het zand, samen zijn we sterk om zaken onder ogen te zien, niet wegkijken, je laten horen.!!

  .

  Like

 18. Henk.V zegt:

  Of het feit dat ik in de Tweede Wereldoorlog ben geboren er verantwoordelijk voor is weet ik niet, maar de emotionele betrokkenheid bij die vreselijke periode heeft mij vanaf mijn kinderjaren steeds vergezeld tot op heden. Ik bezit dan ook erg veel lees- en beeldmateriaal over die tijd en het lijkt wel of de catastrofale en mensonterende gebeurtenissen erin mij steeds meer aangrijpen. Dat is één van de redenen dat ik mij er buitengewoon bewust van ben geworden dat het welzijn van de Joden en Israël alle steun moeten krijgen die ik kan opbrengen. Zij MOETEN tot onze prioriteiten blijven behoren.
  Na elke oorlog was er bij de overlevende bevolking gewoonlijk één overheersend gevoel: DIT NOOIT WEER!.
  Maar ondertussen hebben wij in de straten van de grotere Engelse steden bepaalde borden allang opgemerkt, gedragen door in zwart geklede lieden, die een ideologie belijden die wij als vreedzaam moeten zien ( MY ASS!) . Op de spandoeken en borden stond ” You haven’t seen the real holocaust yet!”‘ en NIEMAND GREEP IN!!
  Daar liepen dus geestelijke nazaten van onder andere Hitler, Himmler en de grootmoefti van Jeruzalem. Daar schreeuwden de broeders en zusters van hen die Israël willen vernietigen en alle Joden ombrengen. Daar kregen haatzaaiers alle gelegenheid om hun geestelijke riolen te spuien, familieleden van hen die ‘Israël alleen maar willen bashen, opdat Israël niet zal crashen’.
  Moet ik namen noemen? Nee, namen noemen we niet.
  Ik roep – met aangepast taalgebruik – alleen de schim van Andreas Antonius Maria von Agt und Weh toe, die op karakteristieke wijze handenwringend voorbij mijn geestesoog waart: “Mens, gij en uw antisemitische kornuitjes, ken u zelve! De geschiedenis zal over u oordelen..!”
  Maar Dries hoort mij niet… Hij is al verloren gegaan.
  Geen agent veegde de moordzuchtige, haatdragende, onmenselijke flapdrollen die met de holocaust dreigden van de straat, geen shovel deponeerde hen in een container.
  Een zeer oneigenlijke toepassing van het begrip ”vrijheid van meningsuiting” zag ik daar.
  Daar leiden de moderne denkwijzen van politiek correct ons uiteindelijk dus naar toe: Naar het absolute dieptepunt in de westerse beschaving!
  Maar bedenk dit: Alle vervolgingen begonnen met demonisering en isolering. Beide onmenselijke tactieken bewerkstelligen ontmenselijking! Op die gedachte bouwt men voort!
  Dit zag je onder het communisme, onder het nazisme, in de (fundamentalistische) islam EN in politiek correct!
  Mensen worden in een lagere klasse ondergebracht en als uitvloeisel van dit beoor- delingsproces kristalliseren zich vanzelf twee klassen uit: De Übermensch en de Untermensch..
  Uiteindelijk wordt een Untermensch een volstrekt te verwaarlozen onderdeel van de maatschappij. De mening van een Untermensch doet er niet meer toe. Het is aan de heersende klasse om vast te stellen wat een Untermensch voelt, hoe die in elkaar steekt,wat hij denkt en wat hij nodig heeft. Overbodig geworden mensen zijn geen mensen meer. Dus uiteindelijk ruim je ze gewoon op, omdat ze de verheffing van de maatschappij verstoren.
  Van de leidinggevenden in de wereld van de concentratiekampen was bekend dat ze geen traan lieten bij de gedachte dat er weer zoveel nutteloze kampbewoners waren vergast.
  Maat tijdens het beluisteren van pianomuziek van Schubert gebeurde het vaak dat de leden van het Herrenvolk tot tranens toe bewogen werden..
  Het lijden van het Joodse volk is vreselijk geweest. Maar hebben jullie, lezers, wel in de gaten dat, wij de politiek incorrecten, als de heersende elites het werkelijk definitief voor het zeggen zouden krijgen, waarschijnlijk in dezelfde categorie als de Joden zouden belanden?
  Naar de marge van de samenleving gemanoeuvreerd, uit allerlei beroepen geweerd, ingekapseld in een cordon sanitaire, bedreigd, geboycot , gevangen gezet of nog erger..?
  Ik herinner jullie aan een berucht debat waarin Marcel van Dam Pim Fortuyn een buitengewoon minderwaardig mens (=Untermensch!) noemde..

  Net als Joop van Riessen werd ook Marcel van Dam niet vervolgd en Fortuyn onderging het lot van de buitengewoon minderwaardige mens, der Untermensch..

  Like

 19. Joop Klepzeiker zegt:


  Dutch TV shows Muslim kids praising Hitler, Holocaust

  Like

 20. Henk der Niederländer zegt:

  Helaas zijn op heel veel plaatsen in Europa en Rusland zulke misdaden gepleegd en Ik ben bang dat we hetzelfde in de toekomst weer mee gaan maken.
  Ik wil er eentje aan toevoegen die eigenlijk veel van dit soort moorden overtroffen heeft.

  http://www.go2war2.nl/artikel/1559/Massamoord-in-Babi-Jar.htm

  Like

 21. Tom Hendrix zegt:

  @Martien Pennings 10.25. uur. ” Dan was er die pot met die eendenkuif”, Martien ik lach mij te barsten! Even sereneus, de rest van de reactie is ook weer just to the point!

  Like

 22. Tom Hendrix zegt:

  @jowitteroos 11.25. uur. Best Jo, ook ik hou mij verre van de HUICHELHERDENKING zowel op De Dam in Amsterdam, als in mijn eigen woonplaats.

  Like

 23. Theodoor zegt:

  In wat voor klotenwereld leven we toch, vreselijk.
  Het antisemitisme wordt “ook” de Mohammedanen met de paplepel ingegoten,maar je vindt ze ook bij geboren Nederlanders en in het politieke circus en wat dan te denken binnen de EU.

  Like

 24. Jan zegt:

  In het verlengde van dit artikel: Israël, inclusief de Joden zullen moeten sterven, als het aan deze gek ligt:

  Saudi Cleric Muhammad Musa Al-Sharif Cites Protocols of Elders of Zion, Calls to Continue Suicide Attacks in Israel

  Like

 25. Jan zegt:

  @Theodoor zegt:
  5 maart 2013 om 16:33

  Het antisemitisme is bij socialisten springlevend. Geen socialistische partij die geen antisemitische paragraaf heeft.
  Dit is Washington, Code Pink, Bund Hamas Mädel:

  Ik wil niet beledigend zijn, maar de idiotie straalt van hun gezicht, herstel, facie af

  Like

 26. Tom Hendrix zegt:

  @M.A.L. Sion 05.47. uur. Een aanrader is ook: ” Weg uit de Islam- Getuigenissen van Geloofsafvalligen (moslims)”, uitgegeven bij Meulenhoff pers.auteur IBN WARRAQ ISBN nummer:97890 29081535/ NUR 717. Citaat van Arthur Koestler: ” De hachelijke situatie waarin het Westen zich bevindt, is dat het zich niet langer bewust is van de waarden die het dreigt te verliezen”.

  Like

 27. oogenhand zegt:

  Zolang moslims Christenen beter vinden dan Joden, moeten zij open staan voor de gedachte de andere wang toe te keren.

  Like

 28. koddebeier zegt:

  @oogenhand. eikel !!

  Like

 29. Tom Hendrix zegt:

  @Koddebeier 15.56. uur. Ook ik snap totaal niet waar deze reageerder mee bezig is. Soms kan ik nog wel enige logica ontdekken, maar meestal niet.

  Like

 30. oogenhand zegt:

  Het zijn uiteraard de moslims die de andere wang moeten toekeren.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s