GB: Werkloosheidsuitkeringen worden gebruikt om de jihad te financieren

Screenshot_22

Anjem Choudary

(Door: Soeren Kern)

“Het is normaal om geld aan te nemen van de kuffar [niet-gelovigen]. Jullie werken en geven ons het geld” – Anjem Choudary

Een radicale islamitische geestelijke, die leeft van de Britse verzorgingsstaat, is gefilmd toen hij er bij zijn volgelingen op aandrong om te stoppen met werken en een werkloosheidsuitkering aan te vragen, zodat ze meer tijd hebben om een heilige oorlog tegen niet-moslims te beramen.

Fragmenten van zijn toespraak, die op 17 februari gepubliceerd werden door de in Londen gevestigde krant ‘The Sun’, hebben opnieuw de aandacht getrokken voor het groeiende probleem van de moslims in Groot-Brittannië en elders die de Europese sociale stelsels uitbuiten.

Op de video wordt Anjem Choudary opgenomen – een voormalig advocaat die al lange tijd campagne heeft gevoerd om de islamitische sharia  naar Groot-Brittannië en andere Europese landen te brengen (hier, hier en hier) – die zegt dat moslims het recht hebben om geld aan te nemen van niet-moslims.

Als hij spreekt voor een groep islamitische mannen drijft Choudary de spot met niet-moslims, die hun hele leven werken in een negen-tot-vijf baan. Hij zegt:…. “Je ontdekt dat mensen hun hele leven druk bezig zijn met werken. Ze worden wakker om 7 uur.  Ze gaan om 9 uur aan het werk. Ze werken acht, negen uur per dag Ze komen thuis om 7 uur, kijken naar EastEnders [een Britse soap], gaan slapen, en dat doen ze 40 jaar van hun leven. Dat heet slavernij …. Wat voor leven is dat? Dat is het leven van de ongelovigen [niet-moslims]”.

Choudary dringt er bij zijn medemoslims op aan om te leren van vereerde figuren uit de islamitische geschiedenis, die slechts een of twee dagen per jaar werkten. “De rest van het jaar waren ze bezig met de Jihad [heilige oorlog] en dat soort zaken”, zegt hij.

Choudary vervolgt: “Mensen zullen zeggen: ‘Ah, maar jullie werken niet’. Maar het is normaal voor jullie om geld aan te nemen van de kuffar [niet-moslims]. En we nemen dus een uitkering aan die besteed wordt aan hen die de jihad zoeken”.

Op dit ogenblik neemt Choudary een pagina van een preek van de overleden Anwar al-Awlaki, die gedood werd door een aanval van een onbemand vliegtuigje [drone] van de CIA in Jemen in september 2011. In een preek uit 2006 getiteld: ‘Allah is ons aan het voorbereiden op de overwinning’ zei al-Awlaki dat roof en afpersing van niet-moslims de strategie was van de islamitische profeet Mohammed, die is voorgeschreven voor het uitvoeren van de jihad, de belangrijkste missie van de islam.

Al-Awlaki heeft gezegd: “Laat de landbouw over aan de mensen van het boek [Joden en christenen], jullie opdracht is de religie van Allah te verspreiden [door de jihad], ze zullen het land bebouwen en ze zullen jullie voedsel geven; ze zullen de jizya [extra belasting ] betalen, zij zullen de Kharaaj  [huldeblijk/eerbetoon] betalen, als de profeet Mohammed in zijn levensonderhoud voorzag door Ghaneema [plunderen] moet dat het beste zijn en beter dan de landbouw, het bedrijfsleven, schapen hoeden – en beter dan wat dan ook, omdat Mohammed zei: ‘Mijn voedsel komt vanonder de schaduw van mijn speer’.”

In overeenstemming daarmee stelt de in Engeland geboren Choudary dat moslims recht hebben op uitkeringen, omdat die een vorm van jizya zijn, een extra belasting die opgelegd is aan niet-moslims in landen die geregeerd worden door moslims, en een voorbeeld dat niet-moslims voorgoed minderwaardig zijn en ondergeschikt aan de moslims.

In een andere video zegt Choudary:  “We nemen de jizya, waar we toch al recht op hebben. Het is normaal om geld aan te nemen van de kuffar.  Zij geven ons het geld. Jullie werken en geven ons het geld, Allahu Akhbar [Allah is de grootste] . We nemen het geld”. Hij voegt eraan toe: “Hopelijk is er niemand van het DSS [ministerie van Sociale Zekerheid] die hiernaar luistert “.

Choudary, die getrouwd is en vier kinderen heeft, geniet van een tamelijk comfortabele levensstijl, die al jaren wordt betaald door de Britse belastingbetalers. In 2010 bijvoorbeeld meldde ‘The Sun’ dat hij meer dan £25.000 (€ 29.000,-) per jaar aan sociale uitkeringen mee naar huis neemt.

Behalve deze giften ontvangt  Choudary ook nog £18.000,- per jaar aan huursubsidie, ​​zodat hij in Leytonstone, East London, kan blijven wonen in een huis van £ 320.000 (€ 370.000,-). Hij ontvangt ook € 2100,-) aan gemeentelijke belastingaftrek, € 2900,-) aan inkomenssteun en € 3600,-) aan kinderbijslag. Omdat zijn uitkeringen niet worden belast, is zijn inkomen gelijk aan een salaris van £ 32.500 (€ 37.000,-).

Ter vergelijking: het gemiddelde jaarinkomen van fulltime werknemers in Groot-Brittannië was in 2012  € 30.000,-.

Volgens ‘The Sun’ is de universitair geschoolde Choudary “bedenkelijk vaag over de vraag of hij werkt of op een andere manier geld binnen krijgt. Hij wordt geacht in dienst te zijn van een moslimorganisatie waarvan hij een klein loon krijgt, dat hem in staat stelt om aanspraak te maken op inkomenssteun en vrije tijd om zijn boodschap te verspreiden. Toen hem tijdens een radio-interview deze week gevraagd werd of hij werkte, antwoordde hij: ‘Nou, wat ik doe is mijn zaak. Ik vind niet dat het belangrijk is’.”

Tijdens een interview met BBC Radio 5 op 17 februari was Choudary net zo ontwijkend over zijn bronnen van inkomsten. (Het radio-interview begint om 00:57; de link naar de video is hier).

Hoewel analisten verdeeld zijn over de vraag hoeveel volgelingen Choudary eigenlijk heeft, betwist niemand het feit dat hij  bepaald niet de enige is die misbruik maakt van het Britse sociale stelsel.

Denk aan de kwestie van de polygamie. Hoewel het in de praktijk brengen ervan in Groot-Brittannië illegaal is, erkent de staat daadwerkelijk de praktijk voor moslimmannen, die vaak tot vier vrouwen (en in sommige gevallen vijf of meer) in een harem hebben.

Experts op het gebied van sociale voorzieningen denken dat er minstens 20.000 bigamische of polygame verbintenissen van moslims in Engeland en Wales zijn. Als de gemiddelde grootte van een dergelijke ‘familie’ 15 personen is, dan zouden deze cijfers betekenen dat ongeveer 300.000 mensen in Groot-Brittannië in polygame gezinnen wonen.

Volgens de Britse wet heeft een moslim met vier vrouwen recht op £ 10.000 (€ 11.500,-)  per jaar aan inkomenssteun alleen al. Hij zou ook recht kunnen hebben op ruimere huisvesting en gemeentelijke belastingvoordelen om het feit te compenseren dat zijn gezin een groter pand nodig heeft.

Het gevolg is dat, hoe meer kinderen er geproduceerd worden door moslim polygamisten, des te meer geld van de verzorgingsstaat binnenstroomt voor hun vrouwen en voor henzelf. Als zij een reeks vrouwen hebben die in aparte huizen woont, dan persen duizenden islamitische immigranten tientallen miljoenen Britse ponden uit de staat door uitkeringen op te eisen die bedoeld zijn voor alleenstaande moeders en hun kinderen.

Die vrouwen komen in aanmerking voor volledige huursubsidie ​​- die in sommige delen van Londen oploopt tot £106.000 (€ 122.000,-) per jaar – en kinderbijslag die £ 1.000 (€ 1200,-) per jaar bedraagt voor het eerste kind, en bijna £ 700 ( € 800,-) voor elk daaropvolgend kind.

Uitkeringen worden ook naar het buitenland gestuurd om kinderen te ondersteunen die buiten Groot-Brittannië wonen.

In december 2010 heeft de plaatsvervangende leider van de Labour Party (ong. Partij van de Arbeid), Harriet Harman, gezegd dat islamitische immigranten die een deel van hun uitkeringen naar hun familie thuis sturen een ‘heldendaad’ verrichten. Ze zei ook dat de overheid het gemakkelijker voor hen zou moeten maken om het geld naar huis te sturen en zij riep op tot belastingteruggave om meer immigranten aan te moedigen  hun voorbeeld te volgen, “in het bijzonder voor diegenen die voor hun kinderen betaalden, zodat zij onderwijs in de Derde Wereld krijgen”.

Een ander punt van geschil betreft de Britse belastingbetalers die miljoenen Britse ponden besteden om werkloze moslimimmigranten in luxe huizen in het hele land te huisvesten.

In augustus 2012 kreeg de Palestijnse vluchteling Manal Mahmoud bijvoorbeeld een nieuwe, door de belastingbetaler gefinancierde, woning, nadat zij en haar zeven kinderen  een herenhuis van £1.25 miljoen vernielden waarin zij in Fulham, West Londen hadden gewoond. Mahmoud, die in 2000 met haar man, voordat ze uit elkaar gingen, naar Groot-Brittannië kwam, zegt: “Ik heb het recht om in een huis als dit te wonen, zelfs als ik er niet voor betaal. En ik heb recht op uitkeringen”.

In juli 2010 werd aan de Somalische asielzoekers Abdi en Syruq Nur en hun zeven kinderen, nadat zij erover klaagden dat hun huis in het Kensal Rise gebied van Brent zich in een ‘slechte’ omgeving bevond, een huis van £ 2.1 miljoen in Kensington (een van meest exclusieve adressen van Groot-Brittannië) gegeven voor een bedrag van £ 8.000 (€ 9000,-)per maand dat moet worden opgebracht door de belastingbetaler. Nadat Nur in 2009 zijn baan als buschauffeur voor £ 6.50 (€ 7,50) per uur kwijtraakte, is de familie volledig afhankelijk van de uitkeringen van de staat. Van de nieuwe woning wordt verondersteld dat die een van de duurste huizen is waar ooit huursubsidie voor is betaald.

In februari 2010 bleek dat Essma Marjam, een werkloze alleenstaande moeder van zes kinderen, meer dan £80.000 (€ 92.000,-) pond per jaar van de Britse belastingbetalers ontvangt om de huur van een herenhuis, dat een waarde heeft van £ 2.000.000 (€ 2.300.000,-) te kunnen betalen en dat in een exclusieve Londense wijk is gelegen, niet ver van het huis van Paul McCartney. Marjam ontvangt ook een geschatte £15.000 (€ 17.000,-) per jaar aan andere uitgaven, zoals kinderbijslag om voor haar kinderen te kunnen zorgen, die de leeftijd van vijf maanden tot 14 jaar hebben.

Marjam zei: “Ik verhuisde naar hier in het begin van de maand, omdat ik recht heb op een vijf-slaapkamer woning. Ik zat in een ‘council’ woning (van de gemeente) met drie slaapkamers, maar ik had behoefte aan een groter huis toen er nog een baby op komst was. Dus ging de gemeente ermee akkoord om £1.600 (€ 1800,-) per week te betalen aan een particuliere verhuurder, omdat ze zelf geen huizen hadden die groot genoeg waren. Ik ben gescheiden van mijn man. Hij is advocaat in Derby, maar ik weet niet of hij op dit ogenblik werkt. Hij betaalt niets voor het onderhoud van de kinderen. De zaken liggen heel moeilijk tussen ons. Het huis is mooi en erg groot, maar ik heb niet genoeg meubels om het in te richten”.

In november 2009 werd gemeld dat de voormalige Somalische asielzoekster Nasra Warsame, haar zeven kinderen (in de leeftijd van twee tot 16 jaar) en haar bejaarde moeder, in een luxueus huis van £1.8 miljoen ( € 2.000.000,-) van vijf verdiepingen in het centrum van Londen wonen. De jaarlijkse huur voor het huis kost de Britse belastingbetalers £83.200 (€ 96.000,-).

De echtgenoot van Warsame, Bashir Aden, en een van hun kinderen wonen in een aparte woning in de omgeving van Camden. Hij zei dat ze gescheiden wonen, omdat de familie te groot is om fatsoenlijk met elkaar onder een dak te wonen. Zijn twee-slaapkamer appartement wordt ook betaald door de huursubsidie​​. Beide woningen zijn voorzien van wettelijk voorgeschreven plasma-televisies en computers.

In oktober 2008 kwam naar buiten dat Toorpakai Saiedi, een moeder van zeven kinderen, die oorspronkelijk uit Afghanistan kwam, in een luxueus huis woonde van £ 1.2 miljoen (€ 1.388.000,-) met 7 slaapkamers in Acton, West-Londen, dat betaald werd door de Britse belastingbetalers. In die tijd ontving zij £170.000 per jaar (€ 196.000,-)aan uitkeringen, waaronder een verbazingwekkend bedrag van£150.000 (€ 173.000,-), dat betaald werd aan een particuliere verhuurder voor de huur van het pand, wat overeenkomt met  £12.500 ( € 14.000,-) per maand.

Saiedi’s zoon, Jawad, een student die toegaf dat hij het ​​grootste deel van zijn tijd rondreed in auto’s en aan het  biljarten was, zei: “Toen de gemeente ervoor koos om ons hier te plaatsen, zeiden we geen nee. Als iemand u een jackpot uit een loterij gaf, zou u die dan ook niet aannemen? Toen ik hoorde hoeveel de gemeente betaalde, dacht ik dat ze gek waren”.

De Britse belastingbetalers hebben moeten opdraaien voor de onkosten van de in Marokko geboren Najat Mostafa, de tweede vrouw van de in Egypte geboren islamitische haatprediker Abu Hamza, die in oktober 2012 werd uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Ze woont al meer dan 15 jaar in een vijf-kamer woning van £1 miljoen (€ 1.157.000,-) in een van de rijkste buurten van Londen en ze bracht daar hun acht kinderen groot.

Er wordt verondersteld dat Abu Hamza en zijn familie de Britse belastingbetalers meer dan£338.000 (€ 391.000,-) aan uitkeringen heeft gekost. Hij heeft ook  £680.000 (€ 787.000,-) aan juridische bijstand ontvangen voor zijn mislukte strijd tegen zijn uitlevering aan Amerika. De kosten om hem sinds 2004 in een Britse gevangenis te houden, worden geschat op £ 500.000 (€ 578.000,-).

Mede haatprediker Abu Qatada, een Palestijn, heeft de Britse belastingbetalers naar schatting £500.000 (€ 578.000,-) gekost. Ook kreeg hij £390.000 (€ 451.000,-) aan rechtsbijstand om deportatie naar Jordanië te voorkomen.

De islamitische prediker Omar Bakri Mohammed, een Syriër, kreeg £300.000 ( € 347.000,-) aan uitkeringen voordat hij werd verbannen naar Libanon. Het geld werd verstrekt om zijn zes kinderen te kunnen opvoeden, waaronder Yasmin Fostok, een alleenstaande moeder, die haar geld verdient als paaldanseres in Londense nachtclubs.

In februari 2013 sprak een rechter in Londen twee broers uit Pakistan vrij, die huizen verwisselden in een poging de Britse belastingbetalers te bedriegen voor het bedrag van £315.000 (€ 364.000,-). Het Pakistaanse duo, dat gezamenlijk 11 kinderen heeft, diende gedurende 16 jaar valse huurcontracten in. Rechter Neil Sanders zei: “Via hun vrouwen gaven de twee mannen een oneerlijke voorstelling van zaken bij de London Borough of Redbridge dat dit een echte huurovereenkomst was”. Maar, zei hij: “U hebt beiden hard gewerkt om iets van uw leven te maken en in veel opzichten is de grootste straf voor u het verlies van uw goede naam”.

Wat Anjem Choudary betreft, hij werd ook gefilmd terwijl hij zei dat de islam Europa zal overnemen. Hij zei: “Nu nemen we Birmingham over en bevolken het. Brussel bestaat voor 30% uit moslims, Amsterdam bestaat voor 40% uit moslims. Bradford bestaat voor 17% uit moslims. Deze mensen gaan als een tsunami dwars door Europa. En hier zijn we gewoon  ontspannen bezig om Bradford over te nemen, broeder. De werkelijkheid is aan het veranderen. We gaan Engeland overnemen: de moslims komen eraan”.

Soeren Kern is een ‘Senior Fellow’ aan het in New York gevestigde Gatestone Instituut. Hij is ook‘Senior Fellow voor Europese Politiek’ aan de in Madrid gevestigde Grupo de EstudiosEstratégicos / groepering voor strategische studies. Volg hem op Facebook.

Bron:

http://www.gatestoneinstitute.org/3605/uk-unemployment-jihad

Auteur: Soeren Kern

Vertaald uit het Engels door:

Wachteres

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Appeasement, Criminaliteit, Dhimmitude, Graaien, Groot-Brittannië, Islam, Islamisering, Justitie, landverraad, Linkse Kerk, Moslims, Multiculti, Naïviteit, Overheid, politici, Socialisten. Bookmark de permalink .

5 reacties op GB: Werkloosheidsuitkeringen worden gebruikt om de jihad te financieren

 1. Ad de Koning zegt:

  Ik verbaas mij hier helemaal niet meer over, maar hoe is het mogelijk dat b.v. het engelse volk dit allemaal pikt. Ze hadden allang massaal in opstand moeten komen en die brutale horde oorlogs hitsers het land uit moeten zetten. In eerste instantie hadden ze helemaal niet toegelaten mogen worden. Juist vandaag een artikel in De Telegraaf over mensen in een flat die klagen over de ratten waar niets aan gedaan wordt. Het is ontstaan volgens de onderburen omdat de bovenburen afval in hun tuinen gewoon naar beneden gooien. De woningcorporatie zegt “het zijn mensen met een andere cultuur en die mogen geen eten weggooien”, nee is naar beneden gooien dan niet weggooien? De woningcorporatie is er gewoon bang voor. Ze moesten die lui gewoon aanpakken en eventueel de woning uitzetten. Wat is die multiculturele samenleving toch een verrijking. Een van de voorstanders van de multiculturele samenleving, Marcel van Dam (PVDA) woon rustig op zijn landgoed op de Veluwe en zal er wel geen last van hebben, die denkt er niet over wat asielzoekers bij hem te huisvesten. Sie kan alleen maar schelden, eerst op Pim Fortuyn en nu natuurlijk op de PVV.

  Like

 2. Henk.V zegt:

  Anjem Chaudary bewijst alles wat wij altijd al hebben gezegd.
  Zonder enige wroeging of schaamte plunderen hij en zijn militante geloofsgenoten de Britse samenleving en inderdaad, dat de bevolking van Engeland dat neemt is verbazingwekkend.
  Deze schofterige uitvreterij zou mensenmassa’s in beweging moeten doen brengen, maar tot dusver is het er nog niet van gekomen.
  Nog niet, omdat deze berichten slechts langzaam in de openbaarheid komen. Daar zorgt de politiek correcte kliek wel voor en vergeet niet niet: zij vertegenwoordigen een gif dat ELKE geleding van de maatschappij heeft doortrokken.
  Deze afschuwelijkste van alle mensen hebben ÉÉN zeer nadrukkelijk doel: alles wat met de islam te maken heeft uit de schijnwerpers te houden en ALS er al een misstand wordt ontdekt: zwak de ernst van het probleem af en houdt de moslims die daarin een rol speelden buiten schot!!

  Als voorbeeld neem ik deze rechter:
  Rechter Neil Sanders zei: “Via hun vrouwen gaven de twee mannen een oneerlijke voorstelling van zaken bij de London Borough of Redbridge dat dit een echte huurovereenkomst was”. Maar, zei hij: ”U hebt beiden hard gewerkt om iets van uw leven te maken en in veel opzichten is de grootste straf voor u het verlies van uw goede naam”.

  Het licht van de gebeurtenissen valt op de vrouwen van de zwendelaars . Zij gaven een onjuiste voorstelling van zaken bij de sociale dienst.Maar wie BEZWENDELDEN het land op grove wijze???
  De zwendelaars krijgen zelfs nog een compliment : zij wilden iets van hun leven maken….

  Het ontbreekt er nog aan dat de rechter de voeten van de verdachten kust ( en hun respectievelijke konten) en hun om vergeving vraagt.

  Dit soort misbruik en de walgelijke reacties daarop zullen wij ook hier steeds meer gaan zien.
  Maar wacht maar tot de mensen die het steeds zwaarder gaan krijgen in deze vreselijke tijd ECHT gaan ontdekken dat er een bevolkingsgroep is die zich kennelijk van alles straffeloos kan veroorloven! En dat een bepaalde politieke opvatting dit bewust zo heeft bekokstoofd!
  Dan zullen de rapen pas gaar zijn.
  Het zal nog tot zeer gewelddadige botsingen gaan komen, overal waar pluimstrijkende multiculturele mafketels met volle aanzien des persoons bepaalde groepen mensen gaan bevoordelen en anderen nadrukkelijk in hun belangen schaden.
  De wet : actie leidt tot reactie zal ALIJD opgaan.

  .

  Like

 3. Tom Hendrix zegt:

  @Henk V 20.30. uur. Helemaal met je eens, en de volgende 2 groepen heb ik in ieder geval op het oog, de RODEN en de AANHANGERS van de perfide ISLAM!

  Like

 4. oogenhand zegt:

  Reblogged this on oogenhand and commented:
  Dit soort berichten lekken uit om de mensen op te hitsen tegen de verzorgingsstaat. In feite moeten de rollen worden omgedraaid. Géén uitkeringen voor Anjem Choudary en zijn soort (mensen die geen baard hoeven te dragen om een moskee binnen te komen), maar een basisinkomen voor anderen.

  Like

 5. Wachteres zegt:

  @ oogenhand

  Ik weet zeker dat de autochtone Engelsen met een uitkering niet in een huis van, laten we zeggen, één miljoen terecht komen.

  Ik ken de Engelse ‘council houses’ en hun aanzicht is meestal niet erg vrolijk makend. Dit tuig hoeft blijkbaar niet op zoek naar werk en wordt, ondanks hun haat tegen het Westen en het feit dat ze anderen opjutten om dezelfde haat te ontwikkelen, in de watten gelegd.

  Hoe is het in GODSNAAM mogelijk!..Het is begonnen in de Labour periode; haal hen met wagonladingen binnen, pamper hen maar, dan krijg je hun stem wel, en het zet zich door, omdat rechts te laf is om daar effectief een halt aan toe te roepen: de moslims mochten eens boos worden.

  Choudary krijgt ongetwijfeld ook nog een lading geld uit het Midden-Oosten en leeft hier met alle verzorging die hij nodig heeft, zonder een poot naar werk uit te steken. En zijn vrouw en kinderen leven ook in weelde.

  Het fundamentalistische schorriemorrie lacht zich dood om zoveel Westerse welwillendheid en onnozelheid, en zij hebben gelijk!

  Is GB het enige land dat zo stom is? Geloof het maar niet, wij weten, door alle info die we krijgen, wel beter. In ALLE West-Europese landen wordt op dezelfde manier van ons geprofiteerd.en worden we financieel uitgekleed.

  Paul Weston concludeerde terecht dat wij al volgens de sharia leven, Wij verplichten ons zelf om dit schorem goed van alles wat zij nodig hebben te voorzien.En zij trekken daar, logischerwijs, hun religieuze conclusies uit.

  Je kunt het de haatbaarden niet kwalijk nemen dat zij ‘pikken wat ze krijgen kunnen’..

  Wee degenen die ons dit hebben aangedaan en nog steeds aandoen. Mogen zij hun terechte en vervloekte straf niet ontlopen.

  Lang leve UKIP en alle andere groeperingen, in ons land is dat helaas alleen de PVV, die zich verzetten tegen deze onvergeeflijke misdaden, die willens en wetens tegen het eigen volk worden begaan.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s