Samsom koestert de Jodenhaat van zijn moslim-electoraat

Screenshot_72

De rabbi en twee van zijn kinderen en daarnaast het meisje Myriam Monsonego, allen vermoord door Mohamed Merah, die heel boos was over wat de Joden in Israël allemaal uitspoken

(Door: Martien Pennings)

________________________________________________________________

“Ik kan niet hopen dat een figuur als Samsom die een prominente rol speelt in een regering die ook mij regeert, die bijna premier van dit land was en een van de grootste partijen van dit land leidt, zich werkelijk op de hoogte gaat stellen. Ik kan alleen vaststellen dat die figuur met al die kwalificaties blijkbaar geadviseerd wordt door nitwits. Wat daar op de afdeling buitenland van de PvdA zit, is volstrekt incompetent en totaal ideologisch bevangen.”

________________________________________________________________

Screenshot_73Lees het voortreffelijke: “Buurtwerker Urnhüm duikt onder voor Jodenhaters” van mejuffrouw A. Nanninga op GeenStijl

Wat de Israël-demonisering en de Kauft-nicht-bei-Juden-propaganda aan het aanrichten is in Nederland en in heel Europa wordt duidelijk in zowel statistieken als incidentsgewijs. Manfred Gerstenfeld publiceerde op 6 maart een stuk in De Dagelijkse Standaard met de titel “Nederlands duivelse visie op Israël” en met de openings-zinnen: Minstens 5 miljoen Nederlanders hebben een duivelse visie op Israël. Dit  valt te concluderen uit het in 2011 gepubliceerde rapport van de Universiteit van Bielefeld (  . . .).” Als we de reacties onder Israël-gerelateerde artikelen lezen lijkt het wel of Israël een complete genocide op de Palestijnen aan het plegen is. De Jodenhaat van moslim-immigranten wordt zo langzamerhand bijna net zo openlijk beleden als in de islamitische thuislanden. In Nederland moet een Turkse maatschappelijk werker onderduiken omdat hij kritiek had op extreme Jodenhaat van Turkse jongeren. Vorig jaar doodde Mohamed Merah in Zuid-Frankrijk zeven mensen uit Jodenhaat.

Ook op het Midden-Oosten-congres dat de PvdA op zaterdag 2 maart 2013 hield was in de speeches van de beide key-note-sprekers, Diederik Samsom en Frans Timmermans, de Israël-demonisering een essentieel onderdeel.

Samsom schetste vol empathie de “Arabische Lente” die hij inderdaad zo bleef noemen, ook nu zelfs de meest islamofiele Midden-Oostendeskundige heeft gezien hoe de moslimbroederschap in heel Noord-Afrika alle bloesempjes heeft vertrapt. Naast  “Arabische Lente” gebruikte Samsom af en toe de term “het Arabische Ontwaken” voor de nachtmerrie die aldaar aan het neerdalen is. In zijn speech, boordevol foute clichés en uitgesproken met slecht geacteerde hartstocht, bleef hij vol begrip voor wat elk zinnig mens als een continentbrede diep reactionaire beweging ziet richting sharia. Het was een kwestie van de lange adem, zei Samsom, van vertrouwen houden en dan kwam het vast nog goed met de democratie in Arabierië. Was het in Oost-Europa niet óók een kwestie van volhouden gebleken? En verdomd: hij haalde waarachtig als illustratie Rusland erbij dat onder Poetin terug naar Sovjettijden aan het marcheren is. Nee, demokratie is niet voor bange mensen! Maar ik weet niet zeker of-ie dát cliché ook nog gebruikte. In elk geval kwam de empathie voor de Arabische medehumanisten Diederiks poriën uit. Zelfs Syrië werd in termen van tragische verscheurdheid geduid. Daar geen schuldaanwijzing, zoals steevast wél als Israël erbij betrokken is.

Maar de empathie hield op bij één landje! U mag raden welk. Wie het wil hóren gebeuren moet even op precies 11 minuten en 55 seconden gaan kijkluisteren. Daar hóór je de toon veranderen van inlevend naar bestraffend:

Dames en heren, er is echter één conflict waarbij het geduld langzaam maar zeker op begint te raken: het voortdurende conflict tussen Israel en de Palestijnen. Een conflict dat wel de Moeder aller Conflicten wordt genoemd en uitstraalt op brandhaarden en bevolkingen overal ter wereld, ook hier in Nederland.”

Ja, dat minieme landje heeft wat op zijn geweten! Net als vroeger toen ze als minieme minderheid nog in de diaspora leefden. “Die Juden sind unser Unglück” zei Hitler en Samsom zegt het hem na “Israël ist unser Unglück.” Want Moeder van alle Conflicten. Ja toch?  Nee dan? Niet de islam, een nazisme avant, pendant et après la lettre, met een totalitaire terreurgeschiedenis van 1400 jaar is de vader van al die ellende in het Midden-Oosten en rond Israël. Schuld zijn die paar miljoen Joden, samengedrongen op dat kleine eilandje beschaving in die zee van barbarij. En als dat zelfs merkbaar wordt  “ook hier in Nederland” dan komt dat niet door de mateloze import van moslims door de PvdA gedurende de laatste 40 jaar en door een Europese monocultuur die alleen nog maar leugens en desinformatie rond islam en Israël verspreidt, maar doordat die Joden in Israël zo wreed en arrogant zijn.

Ook inhoudelijk droop de speech van Samsom van de leugens en van de desinformatie. Ik ben blij dat ik inmiddels naar een stuk kan verwijzen van Roelf-Jan Wentholt en mij waarin uiteengezet wordt waarom al dat gepraat over “illegale bezetting” en Israëls zondigen tegen het “internationale recht” zo’n verschrikkelijke en clowneske laster is. En wie mij niet gelooft kan eens gaan luisteren naar Eugene Kontorovich.

De Joden hadden en hebben een moreel recht zich in Samaria-Judea te vestigen omdat ze er al duizenden jaren woonden en het land Palestina in de diaspora vele eeuwen lang een centrale mythe voor de Joden bleef. Omdat de Joodse immigratie vanaf 1890 een eind maakte aan een wrede koloniale bezetting door Arabieren die in 638 na Christus begon en 1300 jaar lang duurde. Omdat de Joden vanaf 1890 in een leeg en desolaat land vol woeste gronden een maatschappij-orde brachten die in alle opzichten volstrekt superieur was aan het wrede en irrationalistische islamitische feodalisme dat er heerste. Omdat dit morele recht geformaliseerd is in het Verdrag van San Remo van 1922 tot een volkenrechtelijk recht. Omdat het oorlogsrecht gedurende de hele periode van 1890 tot op heden dat morele en volkenrechtelijke recht versterkt heeft.

Dat versterken door het oorlogsrecht gebeurde omdat er vanaf 1921 terreur op islamitische grondslag door de Arabieren werd uitgeoefend onder leiding van de Moefti van Jeruzalem, Amin al-Hoesseini. Omdat de Moefti vanaf 1936 die terreur uitvoerde met behulp van Hitler en de verdere nazi-top. Omdat die terreur genocide op de Joden tot bedoeling had. Omdat Samaria-Judea twee maal, in 1948 en in 1967 als springplank is gebruikt in een aanvalsoorlog die beide malen de bedoeling had om genocide op de Joden te plegen. Omdat Jordanië van 1948 tot 1967 illegaal, want na een aanvalsoorlog, Samaria-Judea bezet hield en Judenrein had gemaakt. Omdat het toeval was dat in de derde aanvalsoorlog door de Arabieren van 1973 Samaria-Judea niet als springplank werd gebruikt. Omdat vanaf Khartoem 1967 de Arabieren weigeren serieus te onderhandelen over vrede en daardoor Israël in 1967 dwongen (!) het bestuur over Samaria-Judea op zich te nemen. Dat de Arabieren  en “Palestijnen” onderhandelingen, vrede en erkenning weigeren blijkt ook uit het feit dat ze het Vredesverdrag van Oslo 1993 vanaf het begin gesaboteerd hebben en dat ze steeds genereuzer wordende nieuwe vredesaanbiedingen tot op heden consequent afgewezen hebben. Omdat zowel Arafat als Abbas en Hamas openlijk in de traditie van de Moefti van Jeruzalem, Amin al-Hoesseini, zijn blijven staan en dus in de nazi-traditie.

Ik kan niet hopen dat een figuur als Samsom die een prominente rol speelt in een regering die ook mij regeert, die bijna premier van dit land was en een van de grootste partijen van dit land leidt, zich werkelijk op de hoogte gaat stellen. Ik kan alleen vaststellen dat die figuur met al die kwalificaties blijkbaar geadviseerd wordt door nitwits.  Wat daar op de afdeling buitenland van de PvdA zit, is volstrekt incompetent en totaal ideologisch bevangen.

Wie op die afdeling buitenland van de PvdA is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor een zin als “de landen in de regio die in 2002 het Arabisch vredesinitiatief ontvouwden en hiermee bijdroegen aan het schetsen van een routekaart naar vrede en stabiliteit”? Ga eens lezen bij Mitchell Bard hoezeer dat “Arabisch Vredesinititaief”  een brutaliserende hoax is. Bard giet zijn informatie altijd in een zin die een kwaadaardige mythe bevat die rond Israël de ronde doet. In dit geval is het deze zin: The 2002 Arab peace initiative reflects the Arab states’ acceptance of Israel.”

En welke gek laat Samsom deze zin uitspreken?

“Zoals ook de Palestijnen een verantwoordelijkheid dragen, maar waarbij de voortdurende kloof tussen Fatah en Hamas een van de leidende obstakels blijft voor het hervatten van directe onderhandelingen met Israel.”

Het is alsof je in de jaren 1930 het gebrek aan toenadering tussen de SA en de SS een hinderpaal voor de nazi’s noemt om met Engeland  en Frankrijk te onderhandelen. Er is maar één hinderpaal “voor het hervatten van directe onderhandelingen met Israel”, namelijk dat de Palmaffia’s geen vrede willen en leven van Jodenhaat, geweld, corruptie en parasitisme en bereid noch in staat zijn om een gewone economie te runnen. Ik ga niet wéér alle bewijzen die Palwatch en het MEMRI hebben verzameld  van de uitzinnige Jodenhaat van zowel Fatah als Hamas oplepelen.  Ik ga niet weer de bewijzen langs van het bewuste saboteren van “het Vredesproces” vanaf Oslo 1993 en Arafat. Bij wie er blijkbaar in geslaagd is om dáár langs te kijken, zoals blijkbaar op het internationale secretariaat van de PvdA, helpt er helemaal niks meer.

Welke godvergeten immoralist laat Samsom deze zinnen zeggen? (Of verzon-ie deze passage zelf?)

“En zo wordt [door Joodse huizen in Samaria-Judea] de al zo vreselijk moeilijke puzzel van het vredesproces weer vele malen moeilijker. En dat moet stopen! En daarom veroordeel ik ook de recent voorgenomen olie-exploratie in de Golanhoogte. Wéér zo’n stap die het vredesproces bemoeilijkt. Laten we daar nou mee ophouden.”

En dan klinkt er luid applaus van het zeer geïnformeerde PvdA-publiek. Ja, Samsom en zijn vrienden zullen die Joden eens een moreel lesje leren!

Nou moet je weten dat om te beginnen die Golan-hoogte volgens het nog het steeds rechtsgeldig Verdrag van San Remo 1920-1922 behoorde tot het vestigingsgebied voor de Joden en dat de Britten het via een illegaal dealtje overdeden aan de Fransen zodat het zomaar ineens bij het nieuw gecreëerde land Syrië ging horen.

Tussen 1948 en 1967, 19 jaar lang, controleerde Syrië de Golan-hoogte. Vandaaruit werden gedurende al die jaren de lager gelegen aangrenzende Israëlische gebieden beschoten door Syrische scherpschutters. Dat lager gelegen land is de Hula-vallei, het vruchtbaarste en voornaamste Israëlische landbouwgebied. Arafat’s PLO en de de Syriërs zelf gebruikten de Golan als uitvalsbasis om mijnen te leggen in het noorden van Israël. De Golan-hoogte werd op 9 juni 1967 door Israël veroverd op Syrië in een oorlog die, net als de oorlog van 1948, aan Israël was opgedrongen door de Arabische landen en genocidaal was bedoeld. Israël veroverde de Golan ten koste van 115 doden. Dat is erg veel doden voor een klein landje als Israël. In 1973, op Yom Kippoer, belangrijkste religieuze feestdag van de Joden, pleegden de Arabische landen een verrassingsaanval, opnieuw zoals altijd, met genocidale bedoelingen. Op de Golan-hoogte stonden dit keer 180 Israëlische tanks tegenover 1400 Syrische tanks. De Israëli’s wonnen. Sinds 1974 is de Golan rustig.

Syrië is tot op de dag van dit schrijven doorgegaan met terreur tegen Israël, direct en indirect, met name in Libanon via de verschillende “Palestijnse” terreur-organisaties. Tot voor kort waren er honderdduizenden Syrische soldaten, zo’n 17% van het Syrische leger,  permanent gelegerd in de buurt van de Golan. Vanaf de rand van de Golan is het nog geen honderd kilometer over voor tanks gemakkelijk terrein naar Haifa en Acre, het industriële hartland van Israël. En dan is er dat punt dat steeds belangrijker wordt, maar dat voor Israël nooit een primaire reden is geweest de Golan te bezetten: het hooggelegen meer van Galilea is een belangrijke bron van water.

Daarnaast is er op de Golan-hoogte nu een early-warning-radar-system geïnstalleerd, dat na teruggave van de Golan-hoogte na verhuizing richting het dal veel minder early in zijn warning zal zijn. Dat is niet handig met het oog op de verraderlijke, genocidaal bedoelde verrassingsaanvallen en terreur in het verleden.

Zou Samsom ook maar iets van het bovenstaande weten? En zegt-ie dan desondanks dat Israël niet naar olie mag zoeken op de Golan,  implicerend dat die Golan teruggegeven moet worden aan Syrië? En dan ook nog aan een Syrië dat aan het “ontwaken” is? Maar dan ben je toch niet goed bij je hoofd?

De taal waarin de de speech-schrijvers van Samsom hun leugens hebben gegoten is hatelijk, alarmistisch en ophitsend:

“( . . .) met de voortdurende bouw van nieuwe illegale nederzettingen op de Westbank en in Oost-Jeruzalem maakt Israël een duurzame oplossing fysiek onmogelijk. Want met iedere steen die op de andere wordt gestapeld in een van die talloze illegale nederzettingen worden Palestijnse gebieden verder afgesneden, worden families op de Westbank ontwricht en wordt de opbouw van economische activiteiten gefrustreerd.”  [mijn vet]

Er is echter niets illegaals aan de nederzettingen van Israël in Samaria-Judea. Er is geen volk ter wereld dat ooit ergens met zoveel recht – moreel en juridisch – is gaan wonen als juist de Israëli’s in de landstreek die de linkse propaganda ons sinds 1967 “de Westbank” heeft leren noemen, maar die gedurende een paar duizend jaar daarvóór Samaria en Judea heette. Een “duurzame oplossing” wordt maar door één ding verhinderd. Zal ik het nóg maar een keer zeggen? Vrede wordt verhinderd door de Palmaffia’s die geen vrede willen en leven van Jodenhaat, geweld, corruptie en parasitisme en bereid noch in staat zijn om een gewone economie te runnen. Opbouw van economische activiteiten gefrustreerd? Laat me niet lachen! Vanaf 1890 brengen de Joden in Palestina welvaart en humaniteit en de Palmaffia’s armoede en terreur. Er wordt helemaal niks “fysiek onmogelijk” gemaakt. Dit fijne detail zal wel aansluiten bij de laatste internationale lastercampagne  die in december 2012 woedde rond de bouw van Joodse huizen rond Ma´ale Adumim. Terwijl het ging om Joodse huizenbouw in een gebied waarvan al sinds het Oslo-Akkoord van 1993 duidelijk was dat het aan Israël zou toevallen bij een definitieve vredesregeling.  Door de internationale media raasde bovendien de leugen dat het noordelijk deel van “de Westbank” zou afgesneden worden van het zuidelijk deel. Monique van Hoogstraten (NON-journaal) liet zelfs een “Palestijn” op camera een zielig verhaal vertellen over zijn broodwinning die onmogelijk zou worden door de “afsnijding”. De doodgewone waarheid was en is dat op het betreffende punt rond Ma´ale Adumim  die doorgang 15 kilometer breed blijft. Wat wordt daar “fysiek onmogelijk” van?

“En die druk moet dus op de ketel blijven, door Israël indringender dan tot nu toe, aan te spreken op die nederzettingenbouw. Opdat Israël zich houdt aan het internationale recht. Opdat het vredesproces ook daar, na vele jaren van stilstand . . . . . kan ontwáken!”

Het gelijkstellen van “internationaal recht” met wat de organen van Verenigde Nazi’s, inclusief dat “Internationaal Gerechtshof”, aan haat jegens Israël produceren is om te beginnen misleidend en misdadig. Maar wat toch wel de potsierlijke kroon spant in de retoriek van deze PvdA-clown Samsom: die met valse pathetiek uitgesproken hoop dat ook in Israël iets mag uitbreken dat op de “Arabische Lente” lijkt.

Tsja, hoe vat je dit samen, die speech van Diederik Samsom? Een lasterende Israël-demoniseringsspeech,  gericht op dat conglomeraat van links-islamofiele Israëlhaters en moslims bij wie de Jodenhaat vanzelfsprekend is, dus goed voor de PvdA-achterban en vergif voor een land en een continentpuntje (Europa) dat steeds meer afglijdt naar antisemitisme.

Frans Timmermans, minister van buitenlandse zaken, sprak het congres ook toe. Maar zijn speech zal ik apart fileren, hopelijk vandaag nog, op deze site. De zalvende hypokriet had het namelijk over een stukje Israël-beleving dat Samsom liet liggen: de officiële oproep van de Europese Unie  en de Nederlandse regering tot boycot van producten uit de Joodse nederzettingen in Samaria en Judea. Gisteren had de antisemiet-in-vaste-dienst bij het NON-journaal, Monique van Hoogstraten, een lekker ophitsend item in alle journaals. Kijk vanaf 18:00 minuten maar eens in het acht-uur-journaal van vrijdag 8 maart. *** Wie de diepte van deze boycot-smeerlapperij wil peilen, moet zich afvragen of de Joden van Israël,  werkelijk het ter wereld onrechtvaardigste van alle besturen hebben ingesteld in Samaria-Judea. Sta stil! Vraag het je af! Bedenk daarbij dat in 1967, na het drie keer nee van Khartoem, Israël gedwongen (!) werd het bestuur van “de Westbank” op zich te nemen. Bedenk daarbij dat de Joden in Palestina vanaf de jaren 1920 aan constante terreur hebben bloot gestaan en drie keer door de Arabieren met genocidale bedoelingen werden aangevallen: in 1948, 1967 en 1973. Dat zijn diezelfde Joden die millennia lang vervolgd zijn door Egyptenaren, Arabieren en Europeanen. Dat zijn die Joden die hoopten dat de wereld in 1940-1945 eindelijk zijn les had geleerd. NOPE!

________________________________

*** Hier de link naar het NON-journaal voor wie last met Cookies heeft en de hele link in een zoekmachine wil zetten: http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1330574

Door:

Martien Pennings

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Arabische Lente", "goedmenschen", "Nuttige idioten", "Palestina", "Westelijke Jordaanoever", antisemitisme, antizionisme, Appeasement, Holocaust, islamofascisme, Israël, Joden, Jodendom, Jodenhaat, Linkse Kerk, Naïviteit, nieuw fascisme, Socialisten. Bookmark de permalink .

49 reacties op Samsom koestert de Jodenhaat van zijn moslim-electoraat

 1. Theodoor zegt:

  Nog even, als de Duitse economie slechter gaat draaien en daar de werkloosheid stijgt gaat zoals gewoonlijk de geschiedenis zich herhalen. Het Nederlandse leger is inmiddels weer afgebouwd tot vooroorlogse sterkte.
  Wat een kl*ten mentaliteit heeft de gevestigde linkse wanorde in Nederland, labeltjes plakken in opdracht van de EU, Timmermans werkt gemotiveerd mee.
  Eens kijken hoe de Tweede Kamer hierop reageert.
  Inmiddels worden de christenen in Noord Nigeria gewoon uitgemoord, omdat het kan, ziek wereldje.

  Like

 2. marijke zegt:

  Dit stuk klinkt als een klok.Bravo M Pennings

  Like

 3. Tom Hendrix zegt:

  Inderdaad weer een gedegen artikel van uw hand Hr.Pennings. Och, en wat de LANDVERRADERS van de PARTIJ van de ARABIEREN betreft, ze kunnen ongezien van mij de tyfus krijgen.

  Like

 4. jowitteroos zegt:

  Helemaal geweldig en heel hartelijk dank voor al uw werk,en het werk van Roelf-Jan Wentholt.

  Werkelijk een ongelooflijk dat antisemitisme weer hoogtij viert in Europa en politiek ……………..en daar nog mee wegkomen ook.

  ” knal er maar lekker op los bij die gasten heer Pennings en Roelf-Jan, want wat zij doen is de schaamteloosheid ver voorbij welke in mijn ogen een oproep is tot een 2de Holocaust !!!

  Like

 5. friki zegt:

  Wat een goed stuk alweer, dank daarvoor.!!!

  Like

 6. Jan zegt:

  PvdA steunt Israël niet
  Hoor waarachter hij zich schuilt, achter de VN en “Onze Principes En Idealen” Laf ventje.
  http://www.dagelijksestandaard.nl/2012/09/pvda-steunt-israël-niet

  Like

 7. Jan zegt:

  Alleen een stuk onbenul en uitvreter als Samsom gelooft in vrede, zijn visie ervan, welbegrepen.

  Rabbi Meir Kahane at Congregation Shaar HaShamayim

  Like

 8. Roni Thome zegt:

  Er is geen reden voor Martien Pennings zich over het gedrag van de PvdA te verbazen. Kort voor de verkiezingen van 2010 werd de Pvda door velen als de ‘Partij voor de Allochtonen’ of ‘Partij van de Allah’ genoemd. Er is sindsdien niets verandert. PvdA is nog steeds de ‘Partij v.d. Allah’ of de Allochtonen. De komst van Viezerik Samsom heeft geen verandering in gebracht. Niet enkel de afdeling buitenland van de PvdA is incompetent en totaal ideologisch bevangen, maar de hele partij heeft voor Nederland geen goeds in te brengen. Het is zo jammer dat mensen, anno nu, leiden aan korte termijn geheugen!. Heeft iedereen al vergeten de 6 miljard Euro dat de PvdA heeft op de ‘Prachtwijken’ had verspild? Is men ook zo snel vergeten hoe Wouter Boslim de ‘Ice Save speculanten’ heeft gepaaid enkel en omdat veel van zijn ‘matties’ in provincies en gemeenten geld uit de kas hadden gegraaid en bij de IJslandse Ice Save ondergebracht. De bedoeling was het geld terug te geven en de rentewinst onder elkaar te verdelen….en spelletje die niet zo goed is afgelopen. Hoe dezelfde Wouter Boslim zonder veel denkwerk ABN-AMRO was van plan te verkopen zonder dat er vooral grondige onderzoek werk gedaan naar de financiële stabiliteit van de trio ‘Bank of Scotland’, ‘Fortis Bank’ en de Spaanse ‘Santander’? PvdA was ook een van de partijen die resoluut tegen ‘het referendum m.b.t. ‘Verdrag van Lissabon. Ook nu heeft de PvdA rottigheid uitgevreten (samen met de VVD) dat mensen met de laagste inkomsten betalen – procentueel gezien – de hoogste belastingen. Voor PvdA zijn de EU, allochtonen, vluchtelingen en de Derde Wereld heilige koeien, voor wie het welzijn van de lokale Nederlanders wordt opgeofferd. Alles samengevat: autochtone Nederlanders moeten beslist niet meer op de PvdA stemmen. Het is een partij die hun belangen schaadt en het land op ten door ter onder zal brengen

  Like

  • Anneke zegt:

   Helaas het KWAAD is nog maar niet weg te krijgen…Een grote opluchting = Hoe meer ‘koppen er nu vallen en nog gaan vallen’, hoe meer gedegen – en gerechtvaardige mensen naar voren komen in de maatschappij. “Het is nu nog (effe) het ‘zure appel-tijdperk’, maar dit is een aflopende zaak”.

   Like

 9. oogenhand zegt:

  Diederik Samsom heeft in zijn jeugd bij linkse knokploegen gezeten.

  Like

 10. menachemmax zegt:

  Witheet wordt je van die malloot Samson. En die Timmermans er bij. Wat? Al die socialisten! De Kauft-nicht-bei-Juden kretologie herleeft weer, het antisemitisme bloeit weer op en het zijn weer dezelfde idioten, alleen ze beseffen het zelf niet, verblind door hun ideaal. Helemaal wars van feiten en historie. Schelden op Hitler, maar zelf geen haar beter zijn, want als het aan deze imbecielen ligt is er volgende week weer een nieuwe Holocaust, en zijn bereidt om deze te faciliteren.

  Like

 11. Henk.V zegt:

  Allereerst wil ik jullie iets laten meebeleven:

  Veertig studenten van de Jerusalem Academy of Music and Dance gaven in de voorbije week een ”flash concert” in het beroemde Hadassah ziekenhuis in Jeruzalem.
  Let op de interactie tussen deze sympathieke artistieke mensen en het publiek. Let op de ontspannen, vriendelijke sfeer waarin iedereen deelt..
  Op de site van deze academie vinden jullie meer info en nogmaals dezelfde uitvoering terug..
  http://www.jamd.ac.il/en/content/jamd-flashwaltz-hadassah-hospital

  Ik laat deze uitvoering zien, omdat iedere keer wanneer ik met de vertegenwoordigers van het land Israël in aanraking kom, een merkwaardige vorm van overeenstemming in gedrag en uitstraling ervaar, een grote verwantschap!
  Ik herken de innerlijke gesteldheid van deze mensen en voel mij één met hen Zij staan mij ongelofelijk na!
  Genealogische onderzoek in de familielijnen van Wachteres en mijzelf heeft bij ons het vermoeden doen ontstaan dat er op bepaalde momenten in de vroegere geschiedenis hoogstwaarschijnlijk wel vermengingen met het Joodse ras hebben plaats gevonden.
  Israël trekt ons absoluut zeer aan en het lot van de Joden raakt ons diep, maar het voelen van verwantschap is bij ons niet vooreerst religieus.Het gaat veel dieper, alsof je iets van je eigen wezen in de joden terugziet. Ik onderschrijf zeker de stelling dat het christendom haar wortels in de Joodse religie heeft en dat er daarom terecht geschreven staat, dat het heil uit de Joden komt.. Daarom ook spreek ik steeds van een humanistische EN en joods-christelijke basis in onze samenleving.Dat is een basis die ik ABSOLUUT gehandhaafd wil zien, koste wat het kost!
  Ik wil geen islamitische basis als grondslag voor mijn bestaan hier. NEE en nog eens NEE!

  Martien heeft de gave van het woord en zijn analytische pen legt alle verbanden bloot,die er in de waanzinnige hedendaagse ontwikkelingen plaats vinden.Mijn compliment!
  Ik moet wat bekennen.
  Iedere keer wanneer verachtelijk, verstandelijk en moreel afgetakeld, gewetenloos, islamofiel links de waffel weer opentrekt en stromen van huilerige vormen van ”verontwaardiging” over ons wil uitgieten ,vanwege het vreselijk onrechtvaardige lot dat de weerloze , goedwillende Palestijnen treft, omdat ISRAËL aan hen de oorlog zou hebben verklaard (volgens wijlen Arafat) , dan denk ik ÉÉN ding: Breivik zat er niet zo ver naast met zijn analyse.
  Links, politiek correct denken is verantwoordelijk voor ALLE ellende in de westerse wereld!
  Links heeft onze democratie en verworvenheden, onze identiteit de doodsteek willen geven.Links heeft de islam in al haar uitingen de volledige speelruimte willen geven en gaat daarmee onverminderd voort! En voor dit VERRAAD bestaat geen vergeving.
  Breiviks ”oplossing” kan niet worden nagevolgd, want zijn remedie is erger dan de kwaal zelf en heeft zelfs de positie van politiek correct versterkt.

  Maar een ding is wel zeker: deze jodenhaters- nieuwe- stijl MOETEN van hun plaats worden verdreven en NOOIT weer terugkeren in het centrum van de macht.
  Ik wil al deze voorbereiders van de nieuwe holocaust achter de tralies zien.
  Een volk dat sterk met ons is verbonden zo in het nauw willen brengen dat ze uiteindelijk weer voor hun voortbestaan zouden moeten vrezen?
  Ik vervloek ieder die dat beoogt!
  Mijn strijd tegen dit linkse tuig zal ik nooit opgeven.

  Vrede zij over Jeruzalem.

  Like

  • Anneke zegt:

   Onze landverraders zouden zich eens openlijk moeten beseffen hoeveel joods-bloed er hier in Europa rondloopt. “Ze weten het wel, maar willen het niet (meer) weten dat alle westerlingen indirecte – of directe verwanten zijn van de hebreeuwse aartsvaders A, I en J.
   De domoren vallen bij bosje op hun neus….goed nieuws voor Kleenex en Tempo….worden er zo meer tissue’s en papieren zakdoekjes verkocht. “

   Like

 12. Wachteres zegt:

  http://tinyurl.com/cbx994q

  Zorgen om antisemitisme onder Nederlandse jongeren

  Antisemitisme onder Nederlandse jongeren is schokkend, vinden diverse organisaties – Foto: ANP

  Binnen- en buitenlandse organisaties maken zich zorgen om de antisemitische uitspattingen van jongeren in Arnhem. Ze vragen premier Mark Rutte (VVD) onderzoek te doen naar recente vormen van Jodenhaat.

  Het prestigieuze Simon Wiesenthal Center in Los Angeles maakt zich zorgen over de uitspraken van Nederlandse jongeren. In het programma noemen Turkse scholieren de Holocaust een zegen.

  IK dacht al:: Nederlandse jongeren? Turkse scholieren dus.

  Like

  • oogenhand zegt:

   Nederlandse jongeren met Turks privilege. Nederlandse jongeren die zonder baard, in een spijkerbroek zo maar een moskee binnen kunnen lopen. Nederlandse jongeren die de Turkse taal goed beheersen. Nederlandse jongeren die volgens links niet racistisch kunnen zijn want onderdrukt.

   Like

 13. Tom Hendrix zegt:

  @Henk V 16.51. uur. Beste Henk, ook ik voel die verwantschap met het joodse volk en Israel. Ik heb zelf heel aardige en sympathieke joodse mannen leren kennen in de Protestantse Gemeente waar ik vaker de diensten bezoek. Ik heb veel bewondering voor hen, en we discussieren vaak wat af na de preek en de dienst, en we zijn het ook wel eens niet helemaal eens met elkaar, maar met deze aardige mensen valt heel goed samen te leven! Nooit heb ik bij hen het gevoel, dat ik op mijn hoede moet zijn, dat is bij de volgers van de weerzinwekkende ideologie-de islam- wel anders. Ik krijg met de dag meer ergernis, over de vileine linksmensch, die gewoon landverraderlijk bezig is, en omdat ik weet dat de NAZIES van origine ook socialistisch waren, zijn de volgelingen van deze ROOIE BACIL, NIETS BETER dan de NSDAP van BLOKSNOR ADOLF. Aan de boom herkent men de vruchten, zei Jezus van Nazareth, en terecht. @ Wachteres 16.51. uur. Beste Wachteres, ook ik erger mij constant aan dat politiek correcte taalgebruik der LINKSEN om TURKEN geen TURKEN en MAROKKANEN geen MAROKKANEN te noemen. Dat is vuige rode tactiek, om maar niet de WAARHEID onder ogen te hoeven zien, dat met name zij, DE RODEN debet zijn aan de INSTROOM van hordes van deze ONAANGEPASTEN!

  Like

 14. koddebeier zegt:

  Wederom blijkt dat het verschil tussen Socialisme en Nationaal Socialisme nihil is.
  Ze stammen uit het zelfde nest

  Like

 15. Tom Hendrix zegt:

  O ja, nieuwtje weer voor jullie allen. Lees net op http://www.powned. nl, dat in Pakistan, te weten in de stad Lahore, MASSAAL WONINGEN van CHRISTENEN in de FIK zijn gezet, door de volgelingen van de pedoprofeet en kleuterneuker MOHAMMED. Zie hoe vreedzaam deze breingestoorden zijn, en dat soort gajes heeft LINKS massaal naar ons land laten komen. Fijn hé!

  Like

 16. Tom Hendrix zegt:

  O ja beste Henk, bedankt voor de muziek. Dat stemt mij mild, en maakt dat ik dan weer een beetje vrolijker word.

  Like

  • Henk.V zegt:

   Ik genoot er zelf ook van,Tom, en mijn voornemen om mij in te blijven zetten voor het thuisland van de Joden en voor het welzijn van de Joden zelf nam er alleen maar door toe!
   Daarbij verlies ik de lotgevallen van mijn geloofsgenoten, de christenen, die het zwaar hebben evenmin ooit uit het oog.

   Like

 17. Martien Pennings zegt:

  Ik had in mijn bovenstaande stuk de hoop uitgesproken vanavond al mijn analyse van de speech van Fransje Timmermans te kunnen publiceren.
  Ik ben een heel end, maar afkrijgen gaat niet meer lukken.
  Maar morgen staat-ie er nog ruim vóór de middag op, als die lamme webmaster tenminste een beetje op tijd uit zijn nest is.

  Like

 18. E.J. Bron zegt:

  @Martien Pennings

  Jij hebt lef! “Lamme webmaster”?? Een dag heeft helaas maar 24 uur heer Pennings. En af en toe moet zelfs deze webmaster even slapen! 😉 😀

  Like

 19. Tom Hendrix zegt:

  Beste Bert, maar ik hoop dat je je niet verslaapt, want Martien is heel streng hoor. LOL.

  Like

 20. max zegt:

  En, trouwens weer een pracht stuk Martien!

  Ik las heb nog weer opnieuw en het viel mij op dat je de speech hatelijk, alarmistisch en ophitsend: noemt.
  “De taal waarin de de speech-schrijvers van Samsom hun leugens hebben gegoten is hatelijk, alarmistisch en ophitsend:

  “( . . .) met de voortdurende bouw van nieuwe illegale nederzettingen op de Westbank en in Oost-Jeruzalem maakt Israël een duurzame oplossing fysiek onmogelijk. Want met iedere steen die op de andere wordt gestapeld in een van die talloze illegale nederzettingen worden Palestijnse gebieden verder afgesneden, worden families op de Westbank ontwricht en wordt de opbouw van economische activiteiten gefrustreerd.” [mijn vet]”

  Goh, en dan Geert Wilders veroordelen….. terwijl hij wel met feiten komt……
  Bekend trucje, niet op de boodschap in gaan maar spreker voor fascist uitmaken en voor gek laten doorgaan.

  Like

 21. Henk.V zegt:

  Nu we toch bezig zijn ook zaagselhoofdig links iets bij te brengen, even een leuk filmpje voor IEDEREEN!.
  Ja dus ook voor Samson en Delila Timmermans.
  Geniet maar een eens flink, politiek correcte knaapjes, want zoveel onzin achterelkaar uitkramen over Israël en de Palestijntjes is best vermoeiend, niet?..
  Goed opletten dus. Zitten jullie goed op jullie stoeltjes?
  Daar gaan we:

  Like

 22. Martien Pennings zegt:

  Zeggen deze twee feiten iets over de tijden waarin wij leven?

  http://www.powned.tv/nieuws/binnenland/2013/03/vrouw_mishandelt_homos.html
  In Leeuwarden is een vrouw opgepakt omdat zij twee homoseksuele mannen heeft mishandeld in een trein op het station van Sneek. De negentienjarige vrouw werd thuis aangehouden, meldde de politie vandaag. Ze verwacht een tweede verdachte, ook een vrouw, binnenkort aan te houden. De politie weet wie zij is, meldt het ANP. Dinsdagavond werden de mannen op het station en in de trein door de vrouwen uitgescholden vanwege hun geaardheid. Daarnaast werden ze geschopt, gekrabd en geslagen. De vrouwen namen de benen vlak voordat de treindeuren dichtgingen en de trein zou vertrekken.

  http://www.powned.tv/nieuws/binnenland/2013/03/10jarige_mishandeld_in_beverwi.html
  In Beverwijk is donderdagmiddag een jongen van 10 zonder enige aanleiding mishandeld. Hij kreeg trappen en een klap in zijn gezicht. Dat heeft de politie vandaag bekend gemaakt. De jongen fietste over straat toen hij merkte dat twee jongens van een jaar of 16 hem volgden. De daders kwamen naast hem fietsen, waarna één van hen de jongen in zijn gezicht sloeg. Vervolgens schopte de ander het slachtoffer.Dat meldt het Noordhollands Dagblad. De politie is op zoek naar de daders. Het zou gaan om twee blanke jongens van rond de 1.70 meter, de één met blond haar, de ander met donker haar en een stevig postuur.

  Zegt het feit dat ik de twee bovenstaande items bij elkaar zet iets over de tijden waarin wij leven?
  In ieder geval betekent het dat ikke eiges zelf persoonlijk denk dat er iets verschrikkelijks broeit onder de oppervlakte.
  Of zoals mejuffrouw A. Nanninga treffend opmerkte:

  http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2013/03/onderduiken_voor_jodenhaat.html
  “Zet de schijnwerper van de media op zomaar een wijk ergens in Nederland en zie hoe de kakkerlakken krioelen en hun ware aard tonen. Dit zit overal dicht onder de oppervlakte. Gaskamerliefhebbers zijn veilig, de mensen die zich daar niet bij neerleggen zijn vogelvrij. Wij zijn een eng land.”

  Like

 23. Magistraal stuk weer, Martien. Mag ik vooral deze alinea eruit lichten, of heb ik er dan weinig van begrepen?

  Ja, dat minieme landje heeft wat op zijn geweten! Net als vroeger toen ze als minieme minderheid nog in de diaspora leefden. “Die Juden sind unser Unglück” zei Hitler en Samsom zegt het hem na “Israël ist unser Unglück.” Want Moeder van alle Conflicten. Ja toch? Nee dan? Niet de islam, een nazisme avant, pendant et après la lettre, met een totalitaire terreurgeschiedenis van 1400 jaar is de vader van al die ellende in het Midden-Oosten en rond Israël. Schuld zijn die paar miljoen Joden, samengedrongen op dat kleine eilandje beschaving in die zee van barbarij. En als dat zelfs merkbaar wordt “ook hier in Nederland” dan komt dat niet door de mateloze import van moslims door de PvdA gedurende de laatste 40 jaar en door een Europese monocultuur die alleen nog maar leugens en desinformatie rond islam en Israël verspreidt, maar doordat die Joden in Israël zo wreed en arrogant zijn.

  Like

 24. Philippine zegt:

  Een geweldig artikel. Hartelijk dank.

  En waarom wil de heer Timmermans zo gauw mogelijk Israelische goederen labelen?

  http://nos.nl/artikel/482721-erdogan-komt-naar-nederland.html

  Like

 25. Martha zegt:

  Wij leven in een eng land. En elke dag word ik mij daar meer en meer van bewust.
  Ik heb geen rust meer.

  Eindeloos lang kan ik kijken naar de foto van dat kleine blonde meisje Myriam Monsonega, de onschuld zelve en de foto van de rabbi met twee van zijn kinderen, onbevangen poserend.
  Zij hebben het Kwaad aanschouwd.

  Soms moet ik mij er toe zetten een verhelderend stuk zoals bovenstaand, te lezen
  bang dat het stille verdriet omtrent alles wat te maken heeft met het leed de Joden
  aangedaan en nu weer, meer dan zes decennia later, naar buiten komt en niet te
  stelpen is

  En dan ben ik eigenlijk blij, dat ik op de terugweg ben en niet op de heenweg,
  zoals mijn kinderen en kleinkinderen..

  Like

 26. E.J. Bron zegt:

  Een droevig, maar fantastisch comment Martha!

  Like

 27. Martha zegt:

  Ach, E.J. dank je wel.
  Ik ben zo bedroefd…

  Like

 28. Wachteres zegt:

  @ Martha, gelukkig zijn we met een steeds groter wordende groep die er tegenin gaat.

  Ik verbaas me wel eens over de reacties op DDS en Elsevier. Steeds meer mensen krijgen in de gaten wat er in werkelijkheid aan de hand is.

  Laten we hopen dat het niet te laat is. Het enige wat we kunnen doen is opkomen voor ons nageslacht.

  Ik voel trouwens precies aan wat je bedoelt en hoe je je voelt. Het enige wat we kunnen doen is niet accepteren wat er gebeurt en elkaar bemoedigen. Ik zie het ook niet altijd zitten.

  Ik denk dat dit voor de meesten van ons geldt.

  Like

 29. Lovenswaardig hoe je deze Goebbelsiaanse leugenaar even naast zijn vertrouwde nationaal-socialistische podium in de spotlights zet, Martien. Chapeau!
  Des te meer ze nu denken dat hun marxistische Europese project in sneltreinvaart afdendert op een zege, des te meer gaan de antisemitische riolen open in die linkse kerk. We zien het LIVE onder onze ogen gebeuren op TV, in de kranten en nota bene in ons eigen parlement.
  Men zou de neiging kunnen krijgen om daar radeloos van te worden. Niet doen! Wij hebben het voordeel de geschiedenis te kennen die men in Nazi-Duitsland en de CCCP niet had. Wij hebben geleerd de structuren van hun leugens te herkennen en te weerleggen. Blijf hameren! Blijf beuken op die deur! Net zo lang tot die antisemitische en cultureel marxistische ideologie tot op de laatste letter uit elk boek in Europa is verdwenen!

  Like

 30. Tom Hendrix zegt:

  @Prof. van Frikschoten 02.35. uur. Inderdaad prof., we moeten blijven AGEREN tegen LINKS en de perverse IDEOLOGIE de ISLAM. We moeten het doen, om onze kinderen en onze kleinkinderen. We moeten het doen om onze Joodse landgenoten. We moeten het doen om Israel, we moeten het doen, om te strijden tegen het KWAAD. Wat zij de grote filosoof Voltaire terecht: “ECRASEZ L ‘ INFAME”.

  Like

 31. Pingback: Timmermans koestert de Jodenhaat van zijn moslim-electoraat | E.J. Bron

 32. Tom Hendrix zegt:

  Taalfout van mij, en nog een grote ook; zij moet zijn zei. Potjandorie moet beter opletten met de spelling. Ga in de hoek staan, schaamte.

  Like

 33. Urbanus zegt:

  goed artikel. Leg het vooral vast opdat Diederik Goebbels en zijn aanwezige klapvee achteraf niet kan zeggen, wir haben es nicht gewuscht!

  Like

 34. Martien Pennings zegt:

  Ik dank allen voor de complimenten die ik zo verschrikkelijk ruim heb verdiend.
  Terzake maar weer!
  Van Yakov Siepman kreeg ik dit stuk over “bezetting” en ” nederzettingen” doorgestuurd:
  http://bit.ly/13QFEwU : “Settlements not illegal under international law” van Eric Rozenman
  Het is uitstekend.
  Er staat in wat Roelf-Jan en ik al jaren beweren.
  Toch een paar details die ik nog niet kende, met name in een prima comment van een zekere Sharon Klaff.
  Lees ook het comment van Sharon Klaff!

  Like

 35. Theodoor zegt:

  Vroeger altijd PvdA gestemd. Nooit heb ik gedacht dat die partij er één is geworden die volkeren wil vernietigen: het Nederlandse volk en het Joodse volk.
  Met wat voor reden!!!!!!

  Like

 36. Piet Klont zegt:

  Ik zal Martien verzoekshalve niet trakteren op een compliment.
  Henk.V zegt:
  9 maart 2013 om 16:51

  Prachtig Henk, mijn dank hiervoor!
  Het staat inmiddels in mijn archief.

  Like

 37. Pingback: Nee, Diederik Samsom en Fransje Timmermans zijn niet bang om Israël | E.J. Bron

 38. luckybee zegt:

  Lodewijk Asscher is ook lid van deze PvdA partij net als Job Cohen en Diderick Samsom.

  Like

 39. luckybee zegt:

  Waar is mijn bijdraag over Lodewijk Asscher gebleven?Hij zit in de zelfde partij als Job Cohen en Diderick Samsom!

  Like

 40. Jan zegt:

  Zou Samsom ‘Egypt Independent’ lezen? Ik vrees niet, maar er staat vandaag een mooi kop boven een artikel van de online krant:

  Analysis: Israeli-Palestinian riddle won’t answer Middle East’s wider woes
  The Israeli-Palestinian conflict, which once transfixed the Arab world, has lost much of its resonance in a Middle East riven by religious strife, political upheaval and economic woes.
  http://www.egyptindependent.com/news/analysis-israeli-palestinian-riddle-won-t-answer-middle-east-s-wider-woes

  Ofwel, het een heeft niets met het ander te maken

  Like

 41. Kraftavilqa zegt:

  Bovenstaand artikel illustreert treffend dat de pvda voorheen SDAP(zusterpartij van de Duitse NSDAP) de ware erfgenaam van de nazis is.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s