Timmermans koestert de Jodenhaat van zijn moslim-electoraat

Screenshot_2

Een zich onbespied wanende Frans Timmermans heeft een Jood gespot

(Door: Martien Pennings)

In een gisteren op deze site gepubliceerd stuk heb ik de speech van Diederik Samsom gefileerd, die hij op zaterdag 2 maart 2013 hield op een speciaal aan het Midden-Oosten gewijd PvdA-congres. Ik beveel zeer aan ook dat stuk te lezen, het verduidelijkt veel van wat ik hieronder zal zeggen over Frans Timmermans, minister van buitenlandse zaken, die het congres eveneens toesprak. De zalvende hypokriet had het vooral over een stukje Israël-beleving dat Samsom had laten liggen: de officiële oproep van de Europese Unie  en de Nederlandse regering tot boycot van producten uit de Joodse nederzettingen in Samaria en Judea.

Ik heb het al vaker over Timmermans gehad. Bijvoorbeeld toen hij op 10 juli 2009 in de Volkskrant had geschreven:

“De mensen die zo toeteren over de boerka, de Venlose zulutoeter incluis, maken al die herrie om de positie van de islam ter discussie te stellen. Hou die erbuiten. Aan de kwestie zelf zitten al ongemakkelijke kanten.”

“De Venlose zulutoeter”. Geert Wilders dus. Ik zei toen:

“ Ja, laten we de laatste én de eerste wereldwijde manifestatie van een nazi-mentaliteit namelijk de islam, er buiten laten. En laten we die boerka los zien van de ideologie, net zoals het SS-uniform los van het nazisme, of zoals de zwarte kap van de beul los van de klap met die bijl in je nek. En waarom zouden we de ketenen van een slaaf in verband brengen met slavernij?

Zou-ie nou menen wat-ie zegt, die Timmermans? Is-ie echt zo dom? Of weet-ie hoe intens aanstootgevend z’n gezwatel is en doet-ie ‘t erom? Het is ook die combinatie van dit soort liederlijkheden en dat uitgestreken smoeltje, waaronder ik steeds naar het patersboordje zoek. Die wolk van eigenwaan waarin-ie wandelt. Dat aanstellerig-nichterige waarmee-ie z’n ranzigheden debiteert. God, wat haat ik die kwal!”

Tot zover ikke in 2009 over Fransje Timmermans. Tijdens zijn speech op het PvdA-congres werd ik opnieuw getroffen door dat dik-aangezette zachtaardig-zalvende van het weekdier dat mij altijd meteen zo’n wit patersboordje rond zijn nek doet projecteren.

De beide key-note-speakers op het PvdA-congres, Samsom en Timmermans, hadden blijkbaar overleg gehad, want de rode lijnen kwamen aardig overeen: Israël, dat is héél fout en héél zorgelijk, maar de Arabisch wereld vervulde de beide heren met blijde verwachtingen, al zou het, wisten zij,  nog heel veel voeten in aarde hebben voor er én demokratie én een mensenrechten respecterende orde in het Midden-Oosten zou heersen. Want hoe lang hadden wij zelf in Europa er, met vallen en opstaan, niet over gedaan om zover te komen? Toch zou het ook in het Midden-Oosten een keer gaan lukken. “Waarom niet?”, roept Timmermans ergens pathetisch uit.

Screenshot_3

Waarom niet? Goeie vraag. Nou ja, misschien vanwege de islam niet? Omdat de islam al 1400 jaar een spoor van totalitaire terreur door de wereld trekt? Omdat de islam leert dat de Koran het rechtstreekse en onveranderlijke woord van Allah is en Allah’s woord opdracht geeft de wereld met geweld te onderwerpen? Omdat Mohamed als de voorbeeldige mens geldt die nagevolgd moeten worden en gezegde Mohammed een massamoordenaar, roofmoordenaar, slavenhaler, vrouwenmisbruiker en kleuterneuker was die de plicht tot Jihad óók al vooraan in de bek had? Omdat, heel anders dan in de Joods-Christelijk-Verlichte traditie, er in de islam een verbod bestaat om de menselijke Rede boven de wrede Openbaring van Allah te stellen? Omdat Timmermans zelf een recente anekdote vertelt uit Syrië?

Twee soldaten van het Syrische leger worden zwaar gewond gevonden op straat en krijgen een levensreddende behandeling in een ziekenhuis. De Moslimbroeder-rebellen krijgen er lucht van en vermoorden de twee in hun bed. Waarna ook Assad-getrouwen een bezoek brengen aan het ziekenhuis en de behandelende artsen kapot schieten. Hadden ze maar niet moeten toestaan dat de Moslimbroeder-rebellen die twee vermoordden.

En misschien heeft het Midden-Oosten ook wel geen kans op een demokratie-met -mensenrechten vanwege het feit dat 1400 jaar, dus 70 generaties  clan-inteelt en onderdompeling in een atavistische terreur-ideologie genetische gevolgen heeft gehad. Zodat je daar maatschappijen van overwegend agressieve mutanten hebt, die Joris Luyendijk in fraaie anecdotes heeft gevangen – overigens zonder dat Joris daar een andere conclusie uit trok dan dat Israël de fouterik was in het Midden-Oosten. Ik citeer uit “Het zijn net mensen”:

“Via een Nederlandse kennis van een gedetineerde was ik een Egyptische gevangenis binnengekomen en doodziek kwam ik weer naar buiten. In de bloedhitte met twintig man in een cel van vijftien vierkante meter, vergroeide voeten van het noodgedwongen rechtop staan, infecties en zweren aangezien het toilet in de cel was… Opeens had ik het gehad met de harteloosheid waarmee sommige Egyptenaren met elkaar omgaan. Ik ontplofte bijna tegen een taxichauffeur toen hij de weg bleef versperren voor een loeiende ambulance, en een paar weken later in de dierentuin wist ik zeker dat ik een proefscheiding wilde van Cairo. Ongezonde beesten in roestige hokken, ranzige plantsoenen en overal vuilnis. Maar het ergste waren de bezoekers. Met zijn allen hysterisch gillen totdat de aap in hartverscheurende paniek raakte. Met fruit of stenen de olifant bekogelen, plastic voeren aan de giraffe. Ik was in de dierentuin met een Nederlandse vriendin en voortdurend gooiden jochies steentjes naar ons — kennelijk zaten we voor hen in dezelfde categorie als de beesten. Zoals dat gaat jutten de jochies elkaar op, totdat eentje het lef had om naar ons toe te rennen: ‘Fuck you woman!‘ Daarop ging bij mij het licht uit, en toen het weer aanging lag het jochie op de grond. Omstanders haastten zich naar ons toe en ik begon me al te verontschuldigen. Maar iedereen reageerde vol begrip en het jongetje bood zijn excuses aan. Altijd had ik mij beheerst tegenover dit soort ettertjes, en nooit kreeg ik zo veel respect als toen ik met geweld een grens trok. Weg hier, besloot ik op dat moment.”

“Sommige Egyptenaren”: hoe zou het nou komen dat ik zeker weet dat het “sommige” voor “Egyptenaren” pas bij tweede gedachte is toegevoegd? Nee, niet alle Egyptenaren zijn zo! Er zijn ook goeie! Laten we in Godsnaam de goeien niet vergeten! Maar ik zou zeggen: laten we vooral niet vergeten dat de algemene cultuur over het algemeen wél zo is en dat die wreedheid alles met de islam te maken heeft.

Ergens in de periode niet lang voor de inval van de Amerikanen in maart 2003, reist Luyendijk een aantal dagen door Irak, begeleid door een “minder” (“mentor”). Dat is een eufemisme voor een agent van de terreur, iemand die je vertelt waar je al dan niet heen mag, met wie je al dan niet mag praten en die ook voortdurend bij die gesprekken blijft. Luyendijk bezoekt een van oorsprong Nederlandse dame, stokoud, die al vanaf de jaren 1950 in Bagdad woonde.  Hij belt aan bij haar huis en het duurt erg lang voor ze open doet. Stiekem vertelt ze Luyendijk in het Nederlands dat ze eerst haar kleindochter langs de achteruitgang heeft weggewerkt, want als de “minder” haar zou zien, zou hij die avond teruggekomen zijn om seks met de kleindochter op te eisen.  De sancties bij niet-inwilliging konden fataal zijn.

Nog één dan. Ik citeer Luyendijk:

“In het zuiden van Soedan bijvoorbeeld  was in augustus 1998 al jaren een hongersnood,  vanwege de terreur van de islamitische Arabieren uit het Noorden tegen de zwarte en  christelijk-animistische rebellen in het Zuiden. Dat was echter geen nieuws voor de networks en de persbureaus, want dat is gewoon steeds hetzelfde, zonder spectaculaire ontwikkelingen. De streek kwam pas in het nieuws nadat de Amerikanen aldaar een medicijnenfabriek bombardeerden waarvan ze dachten dat het een chemische fabriek was die plofstof had geleverd voor de aanslagen van 7 augustus 1998 op de Amerikaanse ambassades in Kenya en Tanzania. Het waren aanslagen waar ene Osama bin Laden de hand in scheen te hebben.”

Saaie hongersnood en slaapverwekkende moordpartijen door de islamitische Janjaweed van dictator Bashir, in 2003 voorgedragen om voorzitter van de Mensenrechten-commissie van de Verenigde Nazi’s te worden: dáárvoor ben je geen correspondent in het Midden-Oosten geworden, want dan mis je misschien het nieuws dat er een scheefliggende paperclip op het bureau van Netanyahu is gesignaleerd.

Enfin: Luyendijk noteert hoe de Soedanezen in de puinhopen van de fabriek “smeulende medicijnpotjes, zwartgeblakerde telefoons” e. d. goed zichtbaar voor de camera’s uitstallen. En hoe de kleine demonstraties in Khartoem in close up op CNN heel groot leken.  Als Luyendijk de gelegenheid aangrijpt om toch over de hongersnood te berichten, merkt hij hoeveel last “Artsen zonder Grenzen” hebben van knokpartijen, diefstal en bedreiging door groepen vluchtelingen. Ze bedreigen elkaar en bedreigen en chanteren de hulpverleners. In de havens waar de voedsel en medicijnhulp binnen komen, eisen ambtenaren duizenden dollars smeergeld omdat ze het anders in de havens laten wegrotten.

Het antwoord op de met diephumane intonatie gestelde vraag van Timmermans – “Waarom niet?” – luidt dus: omdat het moslimse territorium al 1400 jaar een onhervormbare hellecultuur blijkt, waarvoor een zekere zulotoeter uit Venlo niet ophoudt te waarschuwen en waar de PvdA de rode loper voor uitlegt.  En met diezelfde neppe pathetiek – kijk vanaf minuut 22  – leidt Fransje zijn acht minuten Jodenverraad in.

Screenshot_4

Frans Timmermans ziet dat heel goed: Israël, een venijnig doorntje in het Heilige Lichaam van de islamitische landen

“Het conflict dat al héél lang . . . . zeg maar . . . . als een dóórn in de flank van de wereld zit, is dat tussen Israël en de Palestijnen.”

En hoe komt het dan dat die doorn alsmaar in de zijde van de hele wereld blijft zitten? Zou dat kunnen komen doordat die “Palestijnen” al vanaf 1920 de Joden terroriseren? En al vanaf 1967 consequent alle vredes-initiatieven torpederen? En daarvoor alsmaar niet de rekening gepresenteerd krijgen omdat het Westen de Palmaffia’s consequent blijft pamperen? Nee hoor! Dat nóémt Fransje zelfs niet. Fransje ziet alleen een moreel gebrek van arrogante Joden. Volgens Fransje komt het gewoon omdat Israël het zo wel best vindt, zegt hij, in zijn intonatie implicerend dat de regering van Israël lui, ongeïnteresseerd  en onverantwoord bezig is. En hij laat de borst in verontwaardigng zwellen: “Maar dat acceptéren we niet!”

Ik citeer Timmermans:

“[de onverschilligheid van Israël] gaan we gewoon niet accepteren. We gaan met de internationale gemeenschap, sámen met de Amerikanen, zorgen dat wij die korte tijd die er nog is om tot een tweestaten-oplossing te komen – want die tijd ís denk ik kort – dat we die gebruiken om ook stappen vooruit te zetten. En dat beteken in de eerste plaats dat we met alle kracht die we hebben de Israëlische regering ervan moeten overtuigen te stoppen met het nederzettingenbeleid. Dat is in mijn analyse op dit moment het allergrootste struikelblok, omdat aan Palestijnse kant de overtuiging groeit dat als je op bepaalde plekken – u kent ze allemaal – snel doorgaat met het bouwen van nederzettingen, de tweestatenoplossing op papier nog wel bestaat, maar in de praktijk al bijna niet in te voeren is.”  

De tijd dringt, roept Fransje, en zijn stem klinkt handenwringend. Ja, zijn stem klinkt een stuk handenwringender dan toen hij het even eerder in zijn  speech had over de nucleaire opbouw van Iran. En waarom dringt de tijd zo? Omdat die Israëli’s bezig zijn de tweestaten-oplossing expres onmogelijk te maken met “het nederzettingenbeleid”. Dat moet echt stoppen, vindt Fransje, want anders is het te laat. Want anders heeft dadelijk Israël de facts on the ground gecreëerd die de tweestaten-oplossing onmogelijk maken.

Dat is dus een smerige, doortrapte leugen!

Zal ik mijn favoriete zin terzake, die ik ook al twee keer gebruikte in het stuk over Samsom, nog maar eens copypasten? Er is maar één “allergrootste struikelblok” voor de vrede namelijk de Palmaffia’s die geen vrede willen en leven van Jodenhaat, geweld, corruptie en parasitisme en bereid noch in staat zijn om een gewone economie te runnen. Het “allergrootste struikelblok” is dat de Palmaffia’s niet in staat zijn de kernvoorwaarde te vervullen van een vredes-accoord: het erkennen van Israël. De toekomst zal uitwijzen dat je niet decennia lang via alle maatschappelijke kanalen, met name via de media, een bevolking in de Jodenhaat kunt marineren en ophitsen tot uitzinnige haat om vervolgens vrede met die Satan te sluiten. Hamas en Fatah zitten op een tijger waarvan ze niet af kunnen, al zouden ze willen . . . . . en . . . . . ze willen niet eens.

Dennis Praeger, die decennia les gaf aan Amerikaanse universiteiten over “het Israëlisch-Palestijnse conflict”, zegt dat je daarover heel ingewikkeld kunt doen maar ook heel eenvoudig: de Arabieren willen de Joden vermoorden en als ze ophouden met dat te willen is het vrede. Maar ze kunnen niet ophouden dat te willen, vanwege hun eigen met Jodenhaat gehersenspoelde bevolkingen, vanwege de leer van de islam en omdat ze nu eenmaal de maffia’s zijn die ze zijn.

En dan nog eens dat nederzettingen-beleid, “in mijn analyse op dit moment het allergrootste struikelblok”.  Dat is – los van de islamaffiositeit  en het nazislamisme van de Palmobsters – op zichzelf onzin.  Ik heb het al vele malen uitgelegd, maar de Nederlandse, de Europese cultuur zelfs, is via zijn media, politiek en onderwijs in handen geraakt van kongsi’s van onvoorstelbare domkoppen die er blijkbaar geen enkel belang bij hebben iets aan hun verstand gepeuterd te krijgen. Laat ik mezelf maar weer eens citeren:

“De jeugdige Mariëlle Tweebeeke (1971) is natuurlijk niet door haar uiterlijk ankervrouw van “Nieuwsuur” geworden. Ervaring, levenswijsheid, belezenheid, diepgang en intellect: dát zijn de kwaliteiten die tellen op zo’n volksvoorlichtend medium als NOS-NTR dat met vele miljoenen belastinggeld wordt gesubsidieerd. Tweebeeke had donderdagavond 19 januari [2012] een interview met premier Netanyahu van Israël en demonstreerde haar totale onnozelheid inzake “de nederzettingen” op “de Westbank”. Begin hier het negen minuten durend interview te bekijken op 20:50 en zie hoe Mariëlle dóórzaagt over “the settlements”, óók nadat Netanyahu heeft gezegd dat al die nederzettingen anderhalf procent van het totale grondgebied van Samaria-Judea omvatten en dat de Israëli’s alle morele en juridische recht hebben daar te leven en dat de bouw alleen maar doorgaat binnen de nederzettingen en dat er geen nieuwe bijkomen . . . . maar het enige dat Marjelleke telkens naar voren brengt: ‘Ja, maar Amerika en Nederland willen dat u ophoudt met bouwen.’ Ja, dat is dan ook een bijzonder idiote eis ( . . .).”

Anderhalf procent zei Netanyahu. Laat het twee procent zijn. Of drie.  En dat in een landstreek, Samaria-Judea, waarin Joden een miljoen-miljard procent recht hebben om zich te vestigen. Wie precies wil weten waarom dat zo is moet even een essaytje terzake lezen van Roelf-Jan Wentholt en mij. Daar staat ook in dat het gelul over “internationaal recht” dat de vestiging van Joden “op de Westbank” zou verbieden  . . . .eh . . . . fascistisch gelul is en een misdadig misleidende leugen bovendien.  Het wordt trouwens óók uitgelegd in mijn stuk over de speech van Samsom op hetzelfde PvdA-congres.

Dat dus om te beginnen en geheel afgezien van onvermogen en onwil van de Palmaffia’s : de Joden mógen daar bouwen en wonen. Bovendien zijn het vooral nederzettingen tegen de Groene Lijn aan, dus stukjes grond waarop Israël mag bouwen alleen al op grond van resolutie 242 die Israël verdedigbare grenzen toezegt. Voor zover niet tegen de Groene Lijn aan gaat het om nederzettingen zoals rondom Hebron, waar het Graf van de Patriarchen zich bevindt, waar Joden een verleden van millennia hebben, waar in 1929 een massamoord op de Joden door de Arabieren gevolgd werd door de vlucht van alle daar wonende Joden met achterlating van boerderijen, huizen en verdere bezittingen. Zou je als Jood, op zo’n betekenisvolle plek, gelegen in een landstreek die twee keer werd gebruikt als springplank voor een poging tot genocide op de Joodse Staat, en waar je volgens het échte internationale recht, dat van San Remo,  sowieso mag wonen, daar dan misschien een paar huizen mogen bouwen?

Afgezien van wat ik hierboven al hebben gezegd, dat de Joden zesmiljoen-vierduizend- driehonderd-zevenveertig  procent recht hebben om in Samaria-Judea te wonen, dat ze desondanks minder dan één procent van de grond bebouwen en dan nog voornamelijk tegen de Groene Lijn aan uit existentiële veiligheidsoverwegingen, kan er een vraag gesteld worden: van 1949 tot 1967 bestónd die toestand toch dat er geen Joodse nederzettingen “op de Westbank” waren? En was het toen vrede?

Nee, toen was het géén vrede *** en werd Israël geterroriseerd vanuit Egypte en Jordanië.  Wel had Arafat alreeds advies ingewonnen bij Ho Chi Minh en geleerd dat hij zijn terreur moest presenteren als de bevrijdingsstrijd van een “Palestijns volk” tegen een “koloniale indringer”. Maar er was in het PLO-Charter nog geen sprake van kortweg een “Palestijns volk” maar consequent van “wij het Palestijnse Arabische volk”. En hoe zat het toen met die “tweestatenoplossing” die nu als voorwaarde voor de totale wereldvrede wordt gepresenteerd door Timmermans? In 1964 werd er door de PLO nog helemaal geen claim gelegd op “de Westbank” of Gaza.  Lees maar in het originele PLO-Charter:

“Article 24. This Organization does not exercise any regional sovereignty over the West Bank in the Hashemite Kingdom of Jordan, on the Gaza Strip or the Himmah Area. Its activities will be on the national popular level in the liberational, organizational, political and financial fields.” [mijn vet]

En dan de kwestie van de boycot van de producten uit Samaria-Judea. Ik heb het al veel vaker gezegd, het hele liegverhaal van de Israëlhaters hangt aan één enkele geheel doorgeroeste spijker. Zie bijvoorbeeld de paragraaf  “De roestige spijker van de bezette gebieden” in het opstel “Dries van Agt en Hans van den Broek: Dokter Mengele en zijn Eerste Assistent”.  Het is één grote hoax, een tegen alle beter weten in volgehouden gigaleugen:  de Westbank is géén “bezet gebied”, de Joden hebben het recht in het hele gebied te wonen maar eisen slechts een miniem percentage waarvan het grootste deel puur uit veiligheidsoverwegingen. Het “internationale recht” waarover types als Timmermans zwatelen is het totaal niet bindende recht van de kongsi van misdadigerstaten die ik graag de Verenigde Nazi’s noem en die beheerst wordt door de OIC, de “Organisatie van de Islamitische Coöperatie”.

Ook die boycot hangt dus aan diezelfde roestige spijker. Luister maar naar Frans Timmermans op precies 24 minuten van zijn speech, hoe deze boycot in één adem door gekoppeld wordt aan die leugenterm “bezette gebieden”:

“Daarom ook mijn inzet om ervoor te zorgen dat Europese consumenten weten dat ze, als ze bepaalde producten in de supermarkt zien op het etiket staat dat die producten gemaakt zijn in illegale nederzettingen. Ze weten wie ze ondersteunen door die producten te kopen. En dat ze dat dus ook kunnen laten.”

Wat moet ik daar van zeggen? Wat ik gisteren al zei dan maar,  toen ik mijn filering van deze speech van Timmermans aankondigde?

“Wie de diepte van deze boycot-smeerlapperij wil peilen, moet zich afvragen of de Joden van Israël, werkelijk het ter wereld onrechtvaardigste van alle besturen hebben ingesteld in Samaria-Judea. Sta stil! Vraag het je af! Bedenk daarbij dat in 1967, na het drie keer nee van Khartoem, Israël gedwongen (!) werd het bestuur van “de Westbank” op zich te nemen. Bedenk daarbij dat de Joden in Palestina vanaf de jaren 1920 aan constante terreur hebben bloot gestaan en drie keer door de Arabieren met genocidale bedoelingen werden aangevallen: in 1948, 1967 en 1973. Dat zijn diezelfde Joden die millennia lang vervolgd zijn door Egyptenaren, Arabieren en Europeanen. Dat zijn die Joden die hoopten dat de wereld in 1940-1945 eindelijk zijn les had geleerd. NOPE!”

Er is nog iets wat ik uit mijn stuk van gisteren kan overnemen, want ook Fransje roept op tot verzoening tussen Hamas en Fatah als voorwaarde voor hervatting van “het vredesproces” (lamenielache):

“Ik vind het ontzettend belangrijk dat we verder ook  de Palestijnen oproepen tot verzoening onderling, want hun verdeeldheid is ook een groot struikeblok voor het vinden van volgende stappen.”

Ja, dat is dus inderdaad alsof je in de jaren 1930 het gebrek aan toenadering tussen de SA en de SS een hinderpaal voor de nazi’s noemt om met Engeland  en Frankrijk te onderhandelen.

Waarna Fransje met gedragen  stem een diepdoorvoelde humaniteits-oproep doet aan Hamas om op te houden met de terreur. Dat getuigt van een optimisme dat je welhaast kosmisch moet noemen. Ongeveer zoals wanneer je met goede hoop op een gezegende afloop een zwembad vol tijgerhaaien vermaant die vrachtwagenlading vers geslachte koeien niet te eten die er zojuist is ingekieperd.  Ga voor het karakter van Hamas eens hier kijken en hier en hier en hier en hier en hier en hier en hier en hier en hier en hier.  Of anders zie The Rocket men of Gaza.

Ik las ooit Oliver Sacks, die een boek heeft geschreven met de titel: “De man die zijn vrouw voor een hoed hield”. Dick Swaab zegt “Wij zijn ons brein” en hij vertelt over de oneindige mogelijkheden die deze chemische fabriek heeft. Fransje Timmermans spreekt 186 talen vloeiend en een paling in een emmer snot is geen partij voor hem qua diplomatieke gladheid. Dus ik weet echt niet of ik hem dom, antisemiet, krankzinnig, wereldkampioen huichelen of een neuro-biologisch wonder moet noemen. Misschien moet je Fransje Timmermans  – net als Adolf Hitler,  Femke Halsema, Turkse jongeren, Marokkaanse bontkraagjes, Mugabe, Paul de Leeuw, Sjaakwes Wallage, Ab Klink en Alexander Pechtold  – niet proberen te begrijpen, maar gewoon alleen maar afstoppen. Maar de vraag is hoe. Want het gaat niet alleen om Timmermans maar om een hele Europese quasi-elite die grondig van het padje is.

Ik weet werkelijk niet meer wat ik moet zeggen. Het helpt niet. De koppen zijn te hard. De wil tot Jodenhaat te groot.

Screenshot_5Op 22 april 1979 drong de “Palestijn” Samir Kuntar met vier andere terroristen schietend en handgranaten werpend een huis binnen in Nahariya, een kustplaats vlakbij de grens met Libanon. Het aanwezige gezin bestond uit Smadar Haran Kaiser, haar man Danny en twee dochtertjes Einat (4) en Yael (2). Vader Danny en Einat werden op de vlucht buiten achterhaald. Danny werd voor de ogen van Einat door Kuntar doodgeschoten en vervolgens werd door Kuntar van Einat de hersens ingeslagen met de kolf van zijn geweer. Moeder Smadar en Yael hadden zich verborgen in een kruipruimte in het plafond van hun appartement. Om het kind stil te houden had de moeder haar hand op de mond van het kind gehouden, maar in haar paniek bleek ze het meisje te hebben doen stikken.Hier wordt  Sami Kuntar na een gevangenenruil (16 juli 2008) met Israël als een held ontvangen in Libanon. Kuntar ontving van de Syrische president Bashar Assad in november 2008 een hoge onderscheiding.

_____________________________

*** Onder deze link vinden we ook dit:

“On October 13, 1953, Jordanian terrorists infiltrated the Israeli border and threw a grenade into a house, killing a mother and two children in Tiryat Yehuda. In an effort to prevent further attacks and protect its borders, Israel launched a reprisal raid on Qibiya, a Jordanian town across the border from Tiryat Yehuda. Unit 101, led by then Colonel Ariel Sharon, destroyed 50 homes, killing 69 Jordanian civilians who were hidden inside and had gone unnoticed. Although Sharon claimed he did not know the houses were occupied, the event still shocked and embarrassed Prime Minister David Ben-Gurion. Nevertheless, the attack, and other such reprisal raids on Jordanian terrorist and army posts brought relative quiet to Israel’s Jordanian border.”

Nee, dat is niet fraai en je vraagt je opnieuw af in hoeverre Sharon in 1982 kon vermoeden wat de christelijke milities in Sabra en Shatila  zouden gaan aanrichten. Maar één ding is wél weer duidelijk: vanaf 638 na Christus, het jaar van de verovering van Palestina door de Arabieren, vanaf 1920, de jaren van de Moefti van Jeruzalem, zijn het altijd de Arabieren en Palmaffia’s geweest die “beginnen”. De oorsprong van de terreur en de oorlog liggen altijd en altijd dáár! Ook in het geval van Sabra en Shatila:

“The killings were perpetrated to avenge the murders of Lebanese President Bashir Gemayel and 25 of his followers, killed in a bomb attack earlier that week.”

En ook altijd, altijd, altijd weer de beschuldigende vinger uitsluitend naar de Joden:

“Ironically, while 300,000 Israelis protested the killings, little or no reaction occurred in the Arab world. Outside the Middle East, a major international outcry against Israel erupted over the massacres. The Phalangists, who perpetrated the crime, were spared the brunt of the condemnations for it.”

En die beschuldigende vinger gaat richting Israël en de Joden , terwijl zij de enige partij zijn in het Midden-Oosten met een gewetens-cultuur, waarin Sabra en Shatila een ontsporing is die onderzocht wordt zoals ook in dit geval door de Kahan Commissie. In de islam, deze roofmoordenaarsideologie,  is dit soort moorddadigheid deel van het juiste spoor, van de door Allah en de Profeet voorgeschreven ethiek.
______________________

Door:

Martien Pennings

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Arabische Lente", "goedmenschen", "Nuttige idioten", "Palestina", "Westelijke Jordaanoever", antisemitisme, antizionisme, Appeasement, Holocaust, islamofascisme, Israël, Joden, Jodendom, Jodenhaat, Linkse Kerk, Naïviteit, nieuw fascisme, Socialisten. Bookmark de permalink .

47 reacties op Timmermans koestert de Jodenhaat van zijn moslim-electoraat

 1. Iznogoud zegt:

  Artikel niet echt gelezen, veel te lang. Na het gebeurde in de dierentuin ben ik maar gestopt. Het gedrag van die mensen verbaast mij in het geheel niet. Ook al vinden de linkse gutmenschen die lui vol cultuur zitten, voor mij zijn ze niet meer of minder dan gewetenloos, gewelddadig en achterlijk.
  Wat Frans Timmermans betreft, zodra ik de foto zag viel me op hoe vreselijk vies geel zijn tanden eruit zien. Ik zou denken dat hij met zijn (NIET)verdiende salaris wel een keer een tandarts kan betalen om die eens te laten bleken. Ik weet het, niet iedereen vindt dat belangrijk maar gadverdamme, stel je voor die mond te moeten zoenen. Bah!

  Like

  • Martien Pennings zegt:

   Kan me voorstellen dat je mijn stuk niet uitleest: ik schrijf veel te saai.
   Maar als je ooit nog eens een boek wilt gaan lezen, moet je misschien toch beginnen met een artikel.
   Probeer het eens met een stuk van iemand die wél kan schrijven!

   Like

  • daiyu-ninja zegt:

   Iznogoud, u haal me de woorden uit mijn mond.
   Dat was ook mijn eerste gedachten toen ik dat gebit zag
   GADVERDAMME.

   Like

 2. koddebeier zegt:

  Beste Martien,
  Met toenemende walging, ongeloof en droefenis las ik het bovenstaande verhaal.
  Chapeau…daarvoor trouwens !!
  Zelfs dierentuindieren worden op een walgelijke manier behandeld, die lui hebben totaal geen mentaliteit en een door en door verrotte geest.
  Het zgn. Midden Oosten en een groot deel van Afrika zijn verloren continenten, er is geen enkele hoop op verandering of verbetering. Het verslechtert alleen maar, waarvan de Islaam de grootste boosdoener is.
  Er zou hier maar één ding op z’n plaats zijn …. een neutrone bom erop !!, dan ben in één klap van dat satansgebroed af.
  Daarna komen de 5e colonne en de landverraders hier aan de beurt.

  Like

 3. daiyu-ninja zegt:

  Ik snap er niks van.
  Wel vinden timmermans en rutte? dat er etiketten geplakt moeten worden op producten uit Isreal waarop de waarschuwing staat,dat die producten uit bezette gebieden komen.
  Maar ze vinden het NIET nodig dat er etiketten worden geplakt op producten die halal zijn, zodat de Nederlandse burger weet wat hij koopt.
  WALGELIJKE HUICHELAARS ZIJN HET !
  Ik haat Jodenhaters.

  Like

 4. Tom Hendrix zegt:

  @Daiyu-Ninja 11.05. uur. AMEN, daar sta ik helemaal achter Daiyu!

  Like

 5. jowitteroos zegt:

  En dat is onze regering, zij vertegenwoordigen ons land……….Jezus lieve Heer help ons, wat een vol – idioten. Israël het enige land in het Midden Oosten wat een democratie heeft wat een woestijn in een zeer ontwikkeld land heeft gemaakt, wat opbouwt, wat constant inlevert voor behoud van vrede en alle haat vanuit de internationale gemeenschap over zich heen moet laten vallen en nog beleefd blijven ook. Een land die het moraal van de wereld hoog moet houden, daar de rest geen moraal meer kent en heeft.

  Timmermans en Samson, schaam u, denk na!!!

  Shalom Israël, לאהוב Israël

  Like

 6. Jan zegt:

  Dat plaatje stond in een folder waaraan ‘onze Job’ nog heeft meegewerkt om anderen tegen Wilders op te hitsen. Werd verkocht onder de naam ‘lesmateriaal’. Achterbakse socialisten met hun stupide geloof in alternatieve geneeskunde, dwz kwakzalverij, klankschalen, didgeridoo, kristallen, healing, heksen, kabouters. Krankzinnigen zijn het die achter slot en grendel moeten en in een dwangbuis (en mond afgeplakt)

  Like

 7. Tom Hendrix zegt:

  O ja, lees net bij http://www.powned.nl dat snotverdomme 21 maart de ISLAMOFASCIST ERDOGAN in NEDERLAND is, natuurlijk met volle instemming van de JODENHATER TIMMERMANS en zijn LANDVERRADERSPARTIJ de PARTIJ VAN DE ALLOCHTONEN. KOTS!

  Like

 8. Tom Hendrix zegt:

  @jowitteroos 12.15. uur. Ook ik huil om wat deze vuile verraders ISRAEL weer aandoen. Ik ben helemaal klaar met dat hele politiek correcte, linkse zwendelaarszooitje in DEN HAAG!

  Like

 9. topsporter zegt:

  Ach ja halaproducten zoals vlees? Prik even in de verpakking, je wil toch weten of het vers is?
  Schimmel erover.

  Like

 10. Henk.V zegt:

  De analyses van Martien Pennings lees ik met grote instemming. Ze zijn vanuit een grote persoonlijke betrokkenheid bij de materie geschreven en al schrijvende brengt hij de aard en de samenhang van de problematiek die hij heeft onderzocht vlijmscherp aan het licht.
  IEDEREEN die wil weten hoe meningen,handelingen,gebeurtenissen en de consequenties daarvan zich onderling tot elkaar verhouden en waartoe zij leiden MOET deze tekst een aantal keren lezen.
  Zowel Samson als Timmermans staan model voor een catastrofaal soort denken. Zij zijn de PvdA representanten van de in zwang zijnde politieke correctheid,quasi- intellectuele, quasi hoogstaande vorm van idealisme waarin alle logica teloor is gegaan en waaruit elke vorm van proportioneel denken totaal is verdampt.
  Alle grondgedachten over actie en reactie, oorzaak en gevolg, waar en onwaar functioneren niet meer in het ”vooruitstrevende” politieke klimaat. De Duitsers spreken dan plastisch van :
  ”Irrsinn”, een staat waarin de menselijke geest zich voortdurend vergist..
  Toen na de miraculeuze uitkomst van de laatste landelijke verkiezingen, totaal in strijd met alle logische ontwikkelingen die we normaliter in de aanloop tot de verkiezingen gewoonlijk hadden kunnen zien, plotseling de bijna dode PvdA de op een na grootste partij heette te zijn en een zeer onwaarschijnlijke en eigenlijk door niemand vooraf gewenste regeringscombinatie in een onvoorstelbaar hoog tempo werd gerealiseerd, toen wist ik: NU GAAT HET HELEMAAL MIS IN ONS LAND.
  Deze politici voelen aan dat hun een éénmalige kans wordt geboden om er zaken door te drukken, met betrekking tot de EU en de realisering van de multiculturele maatschappij.
  Deze combinatie zal haar destructieve politiek niet na een nieuwe verkiezingsronde kunnen voortzetten, omdat het volk inmiddels teveel bij de les zal zijn gekomen.Daarom verzet men zich ook tegen de gedachte van een bindend referendum als gevolg waarvan veel van hun plannen weer op losse schroeven zouden kunnen komen te staan.
  Het lag voor de hand dat de pro EU en, pro Arabisch/Palestijnse Timmermans de integere, redelijke minister van Buitenlandse Zaken Rosenthal zou opvolgen., iemand bij wie hij qua persoonlijkheid en realiteitszin niet in de schaduw kon staan.
  Rosenthal was een persoon die de positie begreep waarin Israël verkeert en de dilemma’s die daaruit voortvloeien.
  Hij werd een onbruikbaar mens voor de idealistische luchtfietsersbrigade die nu ”regeert”.
  Ik ben van mening dat dit kabinet door haar opstelling en steunverlening aan zeer onrechtvaardige plannen met betrekking tot Israël, maar ook tot ons, schuldig is aan politieke misdrijven die uiteindelijk voor zware bestraffing in aanmerking moeten komen.
  De Joden opnieuw tot opgejaagd wild laten worden door de politiek die je bedrijft is walgelijk en misdadig.

  Soms denk ik dat zelfs dat de glasheldere woorden van Martien Pennings niets meer in de verwrongen hersens van de politiek correcte elites kunnen aanrichten. Wie zich zo lang in een staat van Arabische vertroeteling in allerlei leugens heeft gewenteld wordt door diezelfde leugens permanent gecorrumpeerd.Essentieel belangrijke hersenfuncties die van groot belang zijn voor het fungeren als beschaafde, redelijk denkende mensen zouden wel eens blijvend kunnen zijn uitgevallen.Daar lijkt het inmiddels echt wel op.

  Wat staat ons te doen? De geschriften van Martien Pennings moeten absoluut op grote schaal verspreid worden over het NET.
  Alle revoluties ontstonden EERST in de geesten van de mensen, via gedachten in woorden vervat, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk verspreid!
  Deze woorden moeten MASSA’S mensen activeren…………
  En wat er daarna gebeurt zal een zaak van voortdurende afweging zijn.

  Like

 11. Tom Hendrix zegt:

  @Henk V 12.41. uur. Beste Henk wat een mooi uitgediept en voldragen commentaar. Ik kan alleen maar zeggen HULDE! Ik vind de kwaliteit op het blog, zeer goed, zonder anderen tekort te willen doen noem ik M. Pennings, Henk V, Wachteres, Willemientje met haar mooie gedichten, Guus Velraeds. Ik kijk wel eens bij bv. Geen Stijl, de commentaren daar zijn qua kwaliteit toch vaker iets minder.

  Like

  • Henk.V zegt:

   Dank je voor de lof, Tom.Nog even en ik begin nog te blozen op mijn oude dag. We doen ALLEMAAL ons best hier :-), want het gaat om het voortbestaan van de westerse beschaving !We zijn verwikkeld in een strijd op leven en dood.
   Ik zeg dat zonder overdrijving.

   Like

 12. max zegt:

  Een trieste constatering:

  “Ik weet werkelijk niet meer wat ik moet zeggen. Het helpt niet. De koppen zijn te hard. De wil tot Jodenhaat te groot.”

  Het is inderdaad verbijsterend om te zien dat intellectuele mensen zo gigantisch blind kunnen zijn, en niet eens kunnen zien waar zij nu staan: het socialistisch gedachtegoed van de Socialisten uit de tweede wereld oorlog. Dezelfde kreten de dezelfde terminologie en jargon. En ze vervloeken wat Hitler deed, en zien niet dat zij in wezen hetzelfde doen. Compleet wars van de werkelijkheid, blind.

  ik weet niet hoe we een volgende holocaust kunnen voorkomen, maar de volgende holocaust staat dank zij dit soort idioten en zijn moslim-electoraat weer opstapel.

  Like

 13. Aegolius cs zegt:

  Ik vraag me af waarom de mens tot op heden niet in staat is zelfstandig te denken en zich voortdurend blijkt te gedragen als een (opgezweept?) roedeldier in het verguizen van Joden.

  Geloof? Christelijk en islamitische cultuur slaan de handen ineen binnen de EUSSR faciliterend beleid.

  Like

 14. Jan zegt:

  Timmermans beroept zich op Roger Cohen die in the International Herald Tribune schrijft (ook in de Israël-vijandige New York Times). Cohen schrijft o.a. in de NYT:
  “PRESIDENT Obama’s decision to nominate Chuck Hagel…..is the right choice for many reasons, …. that it will provoke a serious debate on what constitutes real friendship toward Israel.

  …Obama, a strong supporter of Israeli security…

  Hagel, like Obama, is a quiet strong friend of Israel. The movement against him is a relic of a binary with-Israel or against-Israel vision that does not have the true interests of Israel or the United States at heart.

  Hagel is de juiste persoon want die is Israël vriendelijk gezind, Obama is Israël vriendelijk gezind en wie er niet zo over denkt brengt zelfs de VS in gevaar.

  En de pro-Likud zijn de valse vrienden van Israël die vrede met de ‘Palestijnen’ in de weg staan.
  De andere groepering zo zegt Cohen zijn zij die niet ‘stil’ zijn en terug willen gaan naar de grenzen van 1967 en landruil.
  http://www.nytimes.com/2013/01/08/opinion/israels-true-friends.html?_r=0

  Dat is dus de Timmermans’autoriteit. Je zoekt iemand die het eens is met je (verwrongen) visie en voert die als autoriteit op en verkoopt de leugen aan het klapvee van de roden.

  Like

 15. Aegolius cs zegt:

  Maarten Luther en de Joden en zijn 7 anti-Joodse maatregelen
  Maarten Luther en de Joden en zijn anti-Joodse maatregelen. Maarten Luther (Duits: Martin Luther) stond aan de wieg van de Reformatie. Beroemd zijn Luthers 95 stellingen als reactie op de aflaathandel. Maar laten we er geen doekjes om winden: Maarten Luther was een antisemiet pur sang en zijn geschriften zijn gebruikt door nazi-Duitsland om Joden te vervolgen. Er is een directe lijn van Luther naar het nazisme. In het nazisme zijn de opvattingen van Luther steeds herkenbaar aanwezig geweest.

  http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/66919-maarten-luther-en-de-joden-en-zijn-7-anti-joodse-maatregelen.html

  Het heeft er alle schijn van dat “aangestelde dienaren van god” de goedgelovige gemeenschap, ook heden nog in haar greep heeft.
  Overigens is in Duitsland (geen toeval) “geloof” geïnstitutionaliseerd met Kirchensteuer.

  Dat laatste zal zich tegen hen keren als de islam in Duitsland een evenredige vergoeding zal opeisen uit de “geloofspot”.

  Like

  • Anneke zegt:

   “Het kwaad is nog steeds niet in ‘z’n’ geheel uitgebannen…, maar the bloody devil krijgt het NU SPAANS-benauwd….”.
   In feite is er keer op keer een vorm van geschiedherhaling, maar dan op een nog ruimer -, uitgestreken gebied gaande op deze planeet. Tot de cirkel rond is en gezien de huidige stand van zaken is dit moment niet ver van ons af. Dùs REDDING/verlossing is nabij. En ondergang voor de duvels van deze wereld !!!

   Like

 16. G.Deckzeijl zegt:

  @Iznogoud, 10-3, 10:35
  http://www.amsterdampost.nl/ach-meneer-ali/
  (qua lengte precies in je straatje, dacht ik)

  Like

 17. Jan zegt:

  Intussen wordt in Washington (door Code Pink, variant op SS) opgeroepen Joden te liquideren:

  Like

 18. Tom Hendrix zegt:

  @Jan 14.30. uur. En weer het RODE TUIG wat als 5e colonne zich inzet voor de Islam!

  Like

 19. Tom Hendrix zegt:

  O ja, fijn voor de RODE FASCIST TIMMERMANS dat zijn evenknie de ISLAMFASCIST ERDOGAN 21 maart komt kijken hoe goed het gaat met de ISLAMISERING van NEDERLAND! Het was deze Erdogan wat zei over de islam: Onze MOSKEEËN ZIJN ONZE KAZERNES,ONZE MINARETTEN ONZE BAJONETTEN,ONZE GELOVIGEN ONZE SOLDATEN. Het is toch duidelijk wat de zandvreters willen, OVERNEMEN en de BAAS WORDEN, met behulp van LINKS!

  Like

  • Anneke zegt:

   “Ach; deze anti-semiet heeft zijn eigen graf al gegraven…gaat ten onder (samen hand in hand) met al die slinkse economisch-/financiële -, isalmitische – en socialistische ondeugden !!! Alleen ze beseffen dit totaal niet…, eens zullen ze verantwoording moeten afleggen betr. hun WANDADEN”.

   Like

  • Peter Klaasing zegt:

   Dit word hoog tijd, dat er een lijst gemaakt word met daarop alle namen van politisie die ons land uitleveren aan de muselmannen en ons land helpen vernietigen en dan met naam en toenaam ter verantwoording geroepen kunnen worden. Schuins marcheerders zoals rutte. timmermans en die flapdrol samsom, werken hard, om hun plaas op het pluche in Brussel te verzekeren.

   Like

 20. topsporter zegt:

  Ik lees uw/je essays met veel genoegen en herken keer op keer de noodzaak van deze essays.

  Like

 21. Petrossa zegt:

  Er zijn dagen dat het me spijt oud te zijn, als ik dit lees al een stuk minder aangezien dit inderdaad ons voorland is. Langzaam zuigt onz emaatschappij het gif op en verworden wij ten net zulke beesten. De dagelijkse kopschopperij door jongeren van allerlei afkomst toont dit wel ana. En dan is Nederland nog steeds het braafste jongetje in de klas want in Frankrijk waar de mosilmpopulatie al boven de 10% zit zijn dodelijke steekpartijen op scholen onder kinderen al sombere regelmaat aan het worden.
  De domme brute achterlijkheid van het onverschillige geweld spreidt zich uit als een inktvlek uit de moslim ghetto’s ovder de niet-moslims.
  Jongeren kopieren gedrag, ook dodelijk geweld om niets. En dat moeten dan opvoeders worden van de volgende generatie.

  Vrijwillige euthanasie moet echt op de agenda. Daar wil je toch niet mee leven?

  Like

 22. louis-portugal zegt:

  De immens foute boosaardigheid van veel linksen en ander crapule kan ik alleen maar verklaren aan de uitkomst van amerikaanse DNA onderzoekers die denken ontdekt te hebben dat bij linkse mensen bepaalde genen ontbreken.
  Ik wil ook de vele nieuwe reageerders verwelkomen op deze site.
  Hij kan niet genoeg gelezen worden ter lering ende vermaak.
  Weer mooi op een rijtje gezet Martien.

  Like

  • oogenhand zegt:

   Castratie van linkse mannen is zéér feministisch. Immers, het verkrachten van alleen línkse vrouwen is ook seksistisch. Uiteraard keur ik verkrachting af. Ik ben vrouwvriendelijk.

   Like

 23. Iznogoud zegt:

  Beste Martien Pennings,
  ik heb het artikel niet gelezen omdat het te lang was èn omdat ik na aanvankelijk een stuk gelezen te hebben wist dat het slechts een bevestiging zou zijn van mijn eigen gedachten over het volk van verrijking en vrede. Daarenboven is al te veel bloederigheid en achterlijkheid niet goed voor mijn gemoedsrust.
  Dat je daaruit de conclusie meent te moeten trekken dat ik, als ik een boek wil lezen, eerst maar eens een artikel moet lezen, is te kort door de bocht. Overigens, ik had en heb niets tegen je schrijftrant. Heb ook niet gedacht dat het saai was.
  Verder had ik vroeger toch wel minstens zo´n duizend boeken in mijn bezit (allemaal gelezen en sommige wel twee of drie keer) en heb ik bovendien een bibliotheek opgezet en uitgebouwd en in die tijd toch ook nog wel een boek per dag/twee dagen gelezen.
  Niet al te snel conclusies trekken is mijn advies.

  Like

  • Martien Pennings zegt:

   Met iets meer liefde en aandacht je comments schrijven en mensen niet op het verkeerde been zetten is mijn advies.
   Je eerste comment vond ik bot.

   Like

 24. Iznogoud zegt:

  @ G. Deckzeijl:
  Interessante stukjes die ik wel (vluchtig moet ik toegeven, het is 03:45 uur en om 07:00 gaat de wekker weer) heb gelezen. Was de kip in dat stuk over de rituele slachting gekozen omwille van de gelijkenis tussen de zo overbekende kip zonder kop en de gemiddelde moslim?
  In ieder geval is, hoe erg ik het ook vind, de strijd in mijn optiek wel gestreden èn helaas door de westerse wereld verloren door de grote groep land verradende gutmenschen.
  Ook de door Gerald Celente voorspelde terugzending van arbeidsimmigranten heb ik node gemist in 2012. Misschien komt het in 2013 zover en kunnen we opgelucht ademhalen maar tot dan houd ik mijn adem maar niet in want erg zeker ben ik er niet van.
  Wat de gutmenschen betreft, er is niet erger dan mensen die dom zijn (dat is morele superioriteit naar mijn mening ook) maar die zelf van hun eigen intelligentie overtuigd zijn.

  Like

 25. Iznogoud zegt:

  @ G.Deckzeijl:
  Uit dat laatste artikel alleen is al volledig te begrijpen waarom de linkse partijen (en de VVD tegenwoordig ook) zo geporteerd zijn van het volk van verrijking en vrede.
  Principes en regels worden zonder moeite aangepast als de situatie `daarom vraagt´.

  Like

 26. G.Deckzeijl zegt:

  @Iznogoud, 03:56
  Voor de keuze van de kip moet je bij de redactie van AP zijn. Zelf lees ik nooit iets vluchtig.
  Een ambtelijk LULverhaal van m’n gemeentebestuur, DAT lees ik vluchtig en verdwijnt daarna in m’n shredder. Een goeie column(zoals elders op dit blog van de van ons scheidende Blonde Mevrouw) lees ik letter voor letter!!

  Like

 27. oogenhand zegt:

  Razen tegen Israël en Zionisten is volkomen geaccepteerd bij links. Van bankiers moet je echter af blijven. Dit betekent dat bankiers de vijanden zijn van Israël en de Zionisten.

  Like

 28. Dit sujet is een regelrechte bedreiging voor iedereen van Joodse afkomst en een ieder die Israël een warm hart toedraagt!

  Like

 29. Jade zegt:

  Prima artikel, maar inmiddels heb ik “graaf Dracula” voldoende gezien.
  Elke keer als de pagina herlaadt zit je tegen die kop aan te kijken.
  Vreselijk gewoon…

  Like

 30. dex zegt:

  hier staat de Waarheid, die bijna niemand wi zien of kan zien. Het volk wordt voorgelogen door de politiek en de media, en ze zien het gevaar van de linkse politiek en de islam niet.
  dit is Satans plan omdat Jezus Christus als mens Joods was wil hij alle joden dood, en gebruikt hij zwakke en ongelovige mensen als Timmermans.. Maar Israel zal niet vallen De enige echte God beschermt Israel tegen al die haatdragende omringende landen. En zagen de mensen maar dat Wilders de waarheid spreekt over de Islam.

  Op een dag zien ze de waarheid maar dan zal het te laat zijn.

  Like

 31. Jan zegt:

  ChristenUnie start handtekeningenactie tegen selectief labelen Israel
  maandag 11 maart 2013 De ChristenUnie komt in opstand tegen het initiatief van minister Timmermans om producten uit de omstreden gebieden uit Joodse nederzettingen te voorzien van een speciaal label.
  http://www.christenunie.nl/k/nl/n8447/news/view/552794/363763/ChristenUnie-start-handtekeningenactie-tegen-selectief-labelen-Israel.html?return_uri=http%3A%2F%2Fvergadering.nu%2F

  Hier de ondertekening:
  http://www.christenunie.nl/nl/stopdiscriminatieisrael

  Like

 32. Pingback: Nee, Diederik Samsom en Fransje Timmermans zijn niet bang om Israël | E.J. Bron

 33. Shalomilikeyou zegt:

  Kan iemand mij nu eens echt uitleggen waarom de Joden steeds de lul zijn ik begrijp het echt niet
  En kom alsjeblieft niet aanzetten met het “pispaaltje van de klas” verhaal.
  Ik vond Dhr Timmermans in eerste instantie best sympathiek maar Timmermans heeft iets uit persoonlijke ervaring met kleuterneukers.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s