Eva Brems: een onbekwame hoogleraar Mensenrechten belastert Israël (+ update)

Screenshot_28

Eva Brems geeft de omvang van haar geestvermogens aan

(Door: Martien Pennings & Roelf-Jan Wentholt)

Natúúrlijk is de Vlaamse professor Eva Brems (Universiteit van Gent) “links”, een term die zo langzamerhand synoniem geacht kan worden met incompetent en hypocriet. Deze dame die een aardig links salaris moet verdienen, want ze is ook  nog parlementslid voor “Groen”, had zaterdag 9 maart 2013 een stuk in Knack.  Het is een walgelijk artikel dat aanzet tot jodenhaat via Israël-demonisering. Het staat vol leugens, waarbij de mogelijkheid open gehouden moet worden dat professor Brems echt niet beter weet. En nu Knack een linkse hoofdredacteur heeft gekregen, zijn ook meteen maar de methodes van het Oostblok van vóór 1989 ingevoerd. Want onder het artikel dat Brems afgelopen zaterdag 9 Maart in Knack publiceerde werden een paar doodnormale commentaren weggecensureerd.

Een  van die comment dat onomkeerbaar slachtoffer werd van de censor van Knack was van Martien Pennings. Dat luidde:  

“Ik heb op 10 maart  al gereageerd met een paar woorden. Maar ik kan nu aankondigen dat dit stukkie van Brems dermate inferieur en bevooroordeeld is dat mijn ideologische strijdmakker Roelf-Jan Wentholt heeft besloten een uitgebreide analyse ervan te maken. Je mag hopen dat mevrouw Brems net zo totaal ongeïnformeerd is als zij lijkt, al is dat absurd in het geval van een “hoogleraar”. Maar de andere mogelijkheid – bewuste verdraaiing en verzwijging – is erger. Wij, Roelf-Jan en ik, hebben te veel ervaring met de mainstream-media om ook maar de geringste illusie te koesteren dat “Knack” zo’n analyse en weerwoord zou publiceren, dus we zullen andere wegen vinden, de site van E J Bron [http://bit.ly/10ldJjX   http://bit.ly/Y7R8XU] en vervolgens zullen we proberen de kritiek van daaruit in Vlaanderen onder de aandacht te krijgen. Voorlopig zijn we al heel blij als dit comment door de ´moderatie´ komt.”

Tsja, dat was  dus de aankondiging en nu zal de belofte ingelost worden. En wel door ons beiden: Roelf-Jan Wentholt en Martien Pennings.  We zullen Brems volledig recht doen en geen ruimte laten voor misverstanden en haar dus weliswaar broksgewijs maar in extenso  citeren.

Screenshot_29Brems:

“ ‘Red lines’, grenzen die niet overschreden mogen worden, de Israëlische premier Netanyahu kent ze door en door. Op het spreekgestoelte van de Verenigde Naties trok hij zijn rode lijn door het kernwapenprogramma van Iran. Dat zijn regeringsbeleid de grenzen van het fatsoen en het internationaal recht keer op keer overschrijdt als het over de Palestijnen gaat, stoort hem echter niet. “


Ons commentaar:

Deze alinea gaat zwanger van nare suggestiviteit. Namelijk dat de bedreiging van Israël met  een nucleair Armageddon  door een totalitair regime van dezelfde orde is als de behandeling van de “Palestijnen” door Israël.  Dat is een moreel walgelijke gelijkstelling zelfs al zouden de Israëli’s de “Palestijnen” slecht behandelen. Maar de Israëli’s behandelen de “Palestijnen”, als  je het voortdurende gevaar van aanslagen in aanmerking neemt, met een bijna buitenaardse lankmoedigheid en correctheid. Brems geeft ook geen enkel voorbeeld van het “keer op keer” over de schreef gaan. En van wat internationaal recht is, heeft Brems geen benul.

Israël houdt zich zeer nauwgezet aan het internationale recht. Zelfs tegenover de Palmaffiose terroristen houden de Israëli’s zich aan de Conventie van Geneve, terwijl ze daartoe niet verplicht zijn. Maar als Brems het heeft over internationaal recht, bedoelt zij natuurlijk wat de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bekokstooft. Die Algemene Vergadering wordt echter beheerst door misdadigerstaten die doorgaans ook nog eens gemanipuleerd worden door het neusje van de zalm van de misdadigerstaten, namelijk de 57 landen die zich verenigd hebben in de lobby van de OIC, de Organisatie van de Islamitische Conferentie.

Resoluties van de Algemene Vergadering van de VN hebben – gelukkig! – dan ook geen enkele internationaalrechtelijke waarde. De Algemene Vergadering van de VN schrijft geen wetten. De resoluties zijn slechts opinies die de Algemene Vergadering meent te moeten uiten. De deskundigen die het VN verdrag opstelden begrepen dat uit de Algemene Vergadering van de VN onmogelijk juridisch bindende uitspraken voort kunnen komen omdat die vergadering op geen enkele wijze te vergelijken is met de wetgevende vergadering zoals we die in het democratische Westen kennen.  Verstandige deskundigen: en dan konden ze nog niet eens bevroeden dat de vergadering in de loop der tijd steeds meer uit criminelen zou bestaan.

Er bestaan wel bindende VN resoluties: dat zijn resoluties van de Veiligheidsraad genomen onder hoofdstuk zeven en daarvan dan weer artikel 38. Zoek het maar even op. By the way, professor Brems, waarom moeten wij, eenvoudige amateurs, u onderwijs geven in internationaal recht? En misschien moet u eens gaan luisteren naar een hoogleraar die wél competent is. Of lees anders de uiteenzettingen terzake van een Nederlandse hoogleraar.

Screenshot_30Brems:

“Recentste wapenfeit: de segregatie tussen Palestijnen en Israëli’s op een buslijn voor pendelaars tussen de Westelijke Jordaanoever en Gush Dan in Israël.

Ons commentaar:

Mevrouw Brems liegt. De informatie die haar verhaal logenstraft is erg makkelijk te vinden, dus daar zit een bewuste keuze tot desinformatie achter. Lees hier wat de Israëlische minister van transport – and we translate for your convenience – erover zegt:

“De Minister van Transport, Infrastructuur en Verkeersveiligheid, Israel Katz, heeft de algemeen direkteur van het Ministerie, Uzi Itzhaki geinstrueerd te verzekeren dat Palestijnen die naar Israel komen toegang hebben tot al het openbaar vervoer in Israel, inclusief alle verbindingen in Judea en Samaria (…). De Minister van Transport gaf  zijn algemeen direkteur opdracht te verzekeren dat alle mededelingen over de nieuwe verbindingen die vandaag openden, in zowel het Hebreeuws als in het Arabisch zullen worden geplaatst en te verzekeren dat de diensten zonder beperkingen voor iedereen openstaan. Itzhaki (de algemeen direkteur) kreeg ook opdracht de nieuwe diensten op de voet te volgen en rekening te houden met veranderingen die nodig zouden kunnen zijn om de dienstverlening voor alle gebruikers te verbeteren.”

Waarom dan toch nieuwe busverbindingen? Het antwoord komt van het zelfde ministerie:

“De twee nieuwe verbindingen die morgen (Maandag) in gaan, zijn bedoeld om de dienstverlening aan Palestijnse werkers die naar Israel komen via de Eyal-overgang, te verbeteren. De nieuwe verbindingen zijn bedoeld om de piraat-vervoerbedrijfjes die de Palestijnse werkers tot nu toe vervoerden tegen exorbitante prijzen en op onregelmatige wijze, te vervangen.”

Laat ons dat nog wat nader uitleggen. In de steden die onder het bestuur van de Palestijnse Autoriteit vallen, reden er tot nu toe geen Israëlische lijnbussen. En omdat de Palmaffia’s de miljarden die ze ontvangen bij voorkeur aan corruptie en wapens besteden en niet aan enig constructief doel, zoals een net van busverbindingen, moesten de “Palestijnen” gebruik maken van privé-busjes die vrij duur waren en zijn. De “Palestijnen” die dat niet konden betalen, begaven zich naar de naast gelegen stad onder Israëlisch bestuur en stapten dan op de bus. Nogal omslachtig. Maar nu zijn er dus die nieuwe verbindingen die, geheel anders dan Brems lieglastert, totaal niet gesegreerd zijn. Die zijn dus helemaal niet “slegs vir Arabieren”, maar ook joden, sportvissers, negers, katholieken, Chinezen, kale mannen, Mongolen,  hoeren en Hindoestanen mogen meerijden. Maar . . . . . . .  het feit doet zich nu eenmaal voor dat in steden  onder het bestuur van de Palestijnse Autoriteit geen enkele jood woont. Dat komt omdat zo’n jood daar zijn leven niet zeker is. Dus bij de halte in zo’n stadje stappen er geen joden op en komt het voor dat er alleen Palestijnse Arabieren in zo’n bus zitten. Maar dat is niet het gevolg van de Apartheidssegregatie van  die racistische joden, maar het gevolg van de terreur van de Palmaffia’s.  En natúúrlijk heeft Brems het niet over die ware oorzaak van de geringe aanwezigheid van joden op die buslijnen. Joden belasteren is veel te lekker. Brems wil koste wat kost uitkomen bij “segregatie” en “Apartheid” en “Zuid-Afrika”. En op die manier mede verantwoordelijk worden voor de verdere ophitsing van de islamitische jeugd in de Vlaamse steden, die voorgelicht worden door Al-Jazeera nadat ze al van thuis uit de Jodenhaat met de paplepel ingegeven hebben gekregen.  Ze heeft op het begeleidende fotootje bij haar kollumpje in de Knack de beate glimlach van de typische Gutmensch het heel erg met zichzelf heeft getroffen. Intussen maakt ze zich schuldig aan het legitimeren van types als Mohamed Merah.

Screenshot_31Brems:

“Waar stopt het? Officieel wil de Israëlische minister van Mobiliteit de hoge bezettingsgraad verlichten. In werkelijkheid gaat het om klachten van kolonisten in de bezette gebieden, die Palestijnse passagiers als een ‘veiligheidsrisico’ beschouwen.”

Ons commentaar:

Integere hoogleraar Brems! Dat “veiligheidsrisico” tussen aanhalingstekens! Wat een inlevingsvermogen verbergt zich achter dat bète-beate glimlachje van u op dat fotootje bij uw foute kollumpje! De Israëli’s hebben een speciale groep vrijwilligers die bij zelfmoordaanslagen kleine restjes van de uit elkaar gereten slachtoffers verzamelt alvorens de brandweer met de hogedrukspuit komt. En waarom vermeldt u niet dat de Palestijnse passagiers heel tevreden zijn over de nieuwe busdienst? Maar als mevrouw Brems joden kan belasteren, dan weet ze het beter dan de mensen die het betreft. En besteed eens 12 hele minuten aan het bekijken van een recente docu (ook hier te vinden) die aantoont hoe de “Palestijnse” jeugd vanaf de eerste schooljaren door het officiële onderwijssysteem, verzorgd door UNRWA en gefinancierd door Europa, wordt gemarineerd in Jodenhaat. Dan zie je je bondgenoten.

Natuurlijk speelt in Israël de bescherming van de bevolking tegen aanslagen altijd een rol. De oorzaak daarvan ligt in de verschrikkelijke geschiedenis van zelfmoordaanslagen op Israëlische bussen. Nu de ophitsing door de Palestijnse Autoriteit weer toeneemt, er wordt gesproken van een derde “intifada”, neemt het gevaar ook weer toe. Stel nou eens dat de joden onder de terreurdreiging inderdaad segregatie zouden gaan toepassen op de bussen. Zo ver is het nog niet. Zelfs dan zou het nóg de minst agressieve, meest effectieve en meest genadige maatregel zijn om mensen te beschermen tegen de krankzinnigheid van zelfmoordaanslagen. Gunt u de joden deze veiligheid niet, mevrouw Brems? Zou u zelf ook, als er weer zelfmoordaanslagen op bussen komen, niet liever in een veilige bus zitten.

Screenshot_32

Screenshot_33

Screenshot_34Brems:

“Deze kolonisten, die volgens het internationaal recht en zowat de hele wereld illegaal in de Bezette Gebieden verblijven, kunnen bovendien vandaag al comfortabele autowegen gebruiken die nederzettingen in de Bezette Gebieden verbinden. Ze zijn immers vaak voorbehouden voor auto’s met Israëlische nummerplaat, terwijl Palestijnen eindeloze omwegen moeten maken via alternatieve routes.

Ons commentaar:

Ja, over dat “internationaal recht” van de Verenigde Misdadigerstaten hadden we het hierboven al.  En die termen “bezette gebieden” en “illegaal” komen precies uit die koker, maar het is een LEUGENTERM. En inderdaad “zowat de hele wereld” blèrt elkaar na. In alle mainstream-media in het Westen en vooral in Europa zijn die termen pasmunt en dat komt omdat de hele Westerse cultuur de laatste 40 jaar succesvol is gehersenspoeld met die linkse propaganda. Joseph Goebbels wist het al: als je een leugen maar vaak en lang genoeg herhaalt wordt het vanzelf de waarheid. Wij zullen hier zo kort mogelijk uitleggen waarom al dat gepraat over “illegale bezetting” en Israëls zondigen tegen het “internationale recht” zo’n leugenlaster is.  En wie geïnteresseerd is in een uitgebreider betoog mag het essay raadplegen dat ondergetekenden samen schreven en waarvan dit de samenvatting is:

De Joden hadden en hebben een moreel recht zich in Samaria-Judea te vestigen omdat ze er al duizenden jaren woonden en het land Palestina in de diaspora vele eeuwen lang een centrale mythe voor de joden bleef. Omdat de joodse immigratie vanaf 1890 een eind maakte aan een wrede koloniale bezetting door Arabieren die in 638 na Christus begon en 1300 jaar lang duurde. Omdat de joden vanaf 1890 in een leeg en desolaat land vol woeste gronden een maatschappij-orde brachten die in alle opzichten volstrekt superieur was aan het wrede en irrationalistische islamitische feodalisme dat er heerste. Omdat dit morele recht geformaliseerd is in het Verdrag van San Remo van 1922 tot een volkenrechtelijk recht. Omdat het oorlogsrecht gedurende de hele periode van 1890 tot op heden dat morele en volkenrechtelijke recht versterkt heeft.

Dat versterken door het oorlogsrecht gebeurde omdat er vanaf 1921 terreur op islamitische grondslag door de Arabieren werd uitgeoefend onder leiding van de Moefti van Jeruzalem, Amin al-Hoesseini. Omdat de Moefti vanaf 1936 die terreur uitvoerde met gefinancierd en bewapend door Hitler en de verdere nazi-top. Omdat die terreur genocide op de joden tot bedoeling had. Omdat Samaria-Judea twee maal, in 1948 en in 1967 als springplank is gebruikt in een aanvalsoorlog die beide malen de bedoeling had om genocide op de joden te plegen. Omdat Jordanië van 1948 tot 1967 illegaal, want na een aanvalsoorlog, Samaria-Judea bezet hield en Judenrein had gemaakt. Omdat het toeval was dat in de derde aanvalsoorlog door de Arabieren van 1973 Samaria-Judea niet als springplank werd gebruikt. Omdat vanaf Khartoem 1967 de Arabieren weigeren serieus te onderhandelen over vrede en daardoor Israël in 1967 dwongen (!) het bestuur over Samaria-Judea op zich te nemen. Dat de Arabieren  en “Palestijnen” onderhandelingen, vrede en erkenning weigeren blijkt ook uit het feit dat ze het Vredesverdrag van Oslo 1993 vanaf het begin gesaboteerd hebben en dat ze steeds genereuzer wordende nieuwe vredesaanbiedingen tot op heden consequent afgewezen hebben. Omdat zowel Arafat als Abbas en Hamas openlijk in de traditie van de Moefti van Jeruzalem, Amin al-Hoesseini, zijn blijven staan en dus in de Nazi-traditie.

Conclusie: dit gebied Samaria en Judea “illegaal bezet gebied” noemen is absurd en dient alleen een heel bepaalde politieke agenda.

Nu zijn we pas toe aan de tweede leugen in het laatst-geciteerde alineaatje van Brems. Het is eigenlijk meer suggestieve laster: mevrouw wil de indruk wekken dat de joden bepaalde wegen alleen voor Israëliërs openstellen uit racisme, onderdrukkings-lust en heersers-genotzucht (“comfortabele autowegen”), maar het is natuurlijk een doodgewone existentiële noodzaak om niet grote kans te lopen uit elkaar gereten of gemitrailleerd te worden. Bovendien zijn die wegen die in reactie op het geweld van de Tweede Intifada (2000 – 2005) werden afgesloten, in 2009 voor het overgrote deel weer voor iedereen opengesteld.

Screenshot_35Brems:

“Als Israël de segregatie op de buslijnen doorvoert, dan is dat niets minder dan racisme. De timing van de maatregel is opmerkelijk. Pas vorige week werd in het Amerikaanse Congres een standbeeld onthuld voor Rosa Parks, de zwarte vrouw die op 1 december 1955 weigerde haar zitplaats op een bus af te staan aan een blanke, en zo een heldin van de Amerikaanse antisegregatiestrijd werd.

Ons commentaar:

Die domme laster van die “segregatie”: zie boven. Dat is dus gewoon een leugen. Maar neem nou eens het hypothetische geval dat er wél segregatie op de Israëlische bussen zou zijn. Dan nog zou het een verschil zijn als tussen zwart en wit. Want zwarte mannen noch zwarte vrouwen pleegden aanslagen in het Zuiden van de VS in die tijd. De segregatie toen was echt racisme.  Als er segregatie op Israëlische bussen zou zijn – wat er niet is – dan zou dat op grond van het mensen-uit-elkaar-rijtende-bom-gevaar zijn, niet op grond van huidskleur of ethniciteit . Deze idiote vergelijking had professor doctor Brems overigens in de titel haar kollompje verwerkt: “Rosa Parks in de bezette gebieden”.

Als je over racisme in Palestina wil praten, kom je trouwens bij de Palmaffia’s terecht. De “Palestijnse Autoriteit” wil dat de gebieden die zij bestuurt Judenrein zijn. In Israël daarentegen hebben Arabieren gelijke rechten. En mogen wij eens vragen, professor Brems, waarom jij geen oog hebt voor het enige echte en evidente racisme in de hele Arabische wereld:  die walgelijke, tomeloze, smerigst denkbare jodenhaat? Hoe kan het toch dat je dat niet ziet?

Screenshot_36Brems:

“Israël heeft zoals elke staat het recht om veiligheidsmaatregelen te treffen, maar enkel indien ze proportioneel zijn. Israëlische maatregelen, zoals de illegale blokkade van de Gazastrook of de bekende muur op de Westelijke Jordaanoever, die het leven van de Palestijnen in de Bezette Gebieden bemoeilijken en een economisch perspectief onmogelijk maken, zijn dat echter volstrekt niet.”

Ons Commentaar:

“Proportionele veiligheidsmaatregelen” eist madame Brems. Wat kan ze daarmee bedoelen? Uitgangspunt van proportionaliteit is dat zo min mogelijk slachtoffers vallen bij het afwenden van de aanvaller. Er is geen enkele veiligheidsmaatregel die meer defensief is, en minder agressief, dan een barrière om je achter te verschuilen. Misschien kan academica Brems eens uitleggen wat er proportioneler zou zijn dan die barrière.

Het Israëlische leger heeft een uitstekende naam waar het gaat om het vermijden van burger-slachtoffers. Geen enkel leger ter wereld slaagde er ooit in zo weinig slachtoffers te maken bij het uitschakelen van zijn aanvallers. Waarom zou Brems toch zulke extra hoge eisen aan Joden willen stellen. Is zij hier niet racistisch? Overigens niet alleen omdat zij veel hogere eisen stelt aan joden, maar zulke vreselijk lage aan Arabieren. Ze zou het niveau van haar mensenrechtelijke eisen aan de Palmaffia’s en de islamitische wereld in het algemeen eens op moeten schroeven tot datzelfde niveau. Kanjelache.

Natúúrlijk noemt Brems de barrière een “muur”. Ja, dat sluit mooi aan bij de linkse beeld-propaganda die steevast dat gedeelte van de barrière laat zien die uit muur bestaat. Maar dat is slechts enkele percenten van het geheel en wel alleen op die plaatsen waar anders Palmaffia-scherpschutters vanaf daken Israëlisch grondgebied onder vuur zouden kunnen nemen.

En vanzelfsprekend zijn daar de favoriete lieglasterwoorden van links en de Palmaffia’s weer: “iIlegaal” en “bezet”.  Brems noemt de veiligheidsbarrière natuurlijk  illegaal, omdat het Internationaal Gerechtshof in Den Haag hier een uitspraak over heeft gedaan. De uitspraken van het Internationaal Gerechtshof worden noch door Amerika noch door Israël erkend en daarvoor hebben ze goede redenen: dat Hof loopt aan de leiband van de Algemene vergadering van de Verenigde Naties.

De uitspraak van het Hof in deze zaak vormt geen internationaal recht.  Het Hof geeft slechts een mening. En wie het mandaat van het Hof goed ooit gelezen heeft, wéét dat het Hof in deze zaak niet bevoegd is. Het Hof had de zaak nooit in behandeling mogen nemen en heeft zijn eigen gezag zeer geschaad door zich deze politieke bemoeienis te veroorloven. Ten slotte is de hele uitspraak juridisch waardeloos omdat Israël niet gehoord is in deze procedure.  Maar dat is allemaal veel te moeilijk voor vrouwtje Brems.

Misschien zou professor Brems eens in de leer moeten gaan bij een academicus die zijn vak wél verstaat, de jonge Amerikaanse professor Eugene Kontorovich. In een college van drie kwartier snijdt hij de hele leuterkoek van het zogenaamde “internationale recht” van de Verenigde Nazi’s aan flinters. Ook dat “internationaal gerechtshof” in  Den Haag is een dependance van de Algemene Vergadering van Misdadigerstaten.

Het “Internationaal Gerechtshof”, nogmaals is géén producent van internationaal recht en maakt slechts opinies kenbaar. Dat staat in hun eigen Charter. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de met weinig analyse onderbouwde uitspraak van het Gerechtshof dat “de Muur” (de barrière tussen Israël en de Westbank) illegaal is. Want dat hebben ze inderdaad als hun opinie gegeven. Maarrrrr . . . . . . . het betreffende “advies” was gevraagd door de Algemene Vergadering van de VN. En met name onder invloed van de al genoemde OIC  was de vraag van de Verenigde Misdadigerstaten zodanig gesteld dat het antwoord al ingebakken was. De Schurkenstaten in Algemene Vergadering bijeen,  vroegen:

“Overwegende dat Israël, de bezettende macht,  blijft weigeren zich te voegen naar internationaal recht wat betreft de constructie van bovengenoemde muur met al zijn schadelijke implicaties en gevolgen: wat zijn de wettelijke gevolgen van de constructie van de illegale muur die gebouwd wordt door Israël?”

Het antwoord, de uitspraak van  het “Internationaal Gerechtshof”, was zo’n beetje overeenkomstig de vraag. We zeiden het al: een dependance van de Algemene vergadering van de Globale Maffia, dat “Internationaal Gerechtshof”.

Meteen wordt door Brems ook de “illegale blokkade van de Gazastrook” genoemd. Merk op lezer hoe propjeboordevol herhaling van kern-lieglaster-woorden één zo’n smerig alineaatje van het Bremsje zit. Hele essays moet je wrochten wil je één zo’n zwart waarheidverslindend gat dicht krijgen.

Goed: deze blokkade is géén blokkade, maar gewone verscherpte grenscontrole en volstrekt legaal. Te beginnen omdat Gaza volgens San Remo 1920-22 tot het vestigingsgebied van de joden behoort.  De Israëli’s  tolereren daar ueberhaupt een grens uit de goedheid van hun hart. En uit wanhoop natuurlijk. Ze hadden, toen de Palmaffia’s niet ophielden met terreur ook een ander besluit kunnen nemen in 2005, namelijk het hele zootje de Sinaï in jagen, zoals Geert Wilders wel eens heeft geopperd. Maar nee dat deden de Israëli’s niet, want dat zijn nóg hoogstaandere mensen dan Geert Wilders.  Als we de illusie zouden hebben dat het zou helpen, zouden we zou een type als Brems de lezing aanbevelen van dat ene hoofdstuk in het boek van Aaron Klein. Het boek heet “The Late Great State of Israel” en het hoofdstuk “ Plowshares beaten into Swords in Gaza”: hoe schrijnend dat opbreken van hele levens is geweest voor bijvoorbeeld de Joden van Gush Katif in Gaza. Aaron Klein zag Gush Katif  vóór de ontruiming van Gaza in 2005:

“I was struck by the natural beauty of the place. It looked like Orange County, California, transplanted to the Gaza desert.”

De joodse kolonisten hadden nog eigenhandig hun huizen gebouwd. Ik denk niet dat de “Palestijnse” maffialeiders daartoe bereid of in staat zijn. Klein beschrijft hoe nog vóór de Israeli’s waren vertrokken,  Hamas al een begin had gemaakt met het ombouwen van Gaza tot een raketbasis en bezig was met het afschieten van raketten op Israël.

En dáárom bestaat die grenscontrole, die géén blokkade is: vanwege de terreur vanuit Gaza.  Talloze produkten worden Gaza in- en uitgevoerd. Alleen zaken die gevaar kunnen opleveren omdat de moordenaars van Hamas ze militair kunnen gebruiken, worden tegengehouden. Er is ook invoer vanuit Gaza naar Israël: regelmatig worden doodzieke mensen die in Gaza niet medisch geholpen kunnen worden voor levensreddende behandelingen naar Israëlische ziekenhuizen gebracht.

Joden konden niet in Gaza blijven wonen. Geachte afgevaardigde Brems: waarom mogen er geen joden wonen in Gaza? Is het “Judenrein” maken van een gebied geen “Apartheid”?

Als “het bemoeilijken van het economisch perspectief” jou zo hoog zit, Brems, dan moet je eens te rade gaan bij de bestuurders van de Palestijnse Autoriteit en Hamas die zich werkelijk nog nooit wat gelegen hebben laten liggen aan het lot van de gewone “Palestijn”. Het is deze maffia die honderd procent verantwoordelijk is voor de matige economische prestaties in de gebieden. Niet alleen zijn zij daarvoor verantwoordelijk wegens hun wanbestuur maar ook omdat het hele echelon aan machthebbers steelt zonder weerga van het eigen Palestijnse volk. En het gaat openlijk! Prestigeprojecten en uitzinnig luxe zijn ruim voorhanden voor het Hamas-geboefte. Ga eens kijken naar een paar foto-essays onder de titel “Gaza Unplugged” op de site “Vlaamse vrienden van Israël”. Daar ben je vast nog nooit geweest, Brems, terwijl je daar toch een kosmos aan waarheid  kan vinden die je eigen duistere leugenspelonk drastisch zou verlichten.

De grote leider Arafat bijvoorbeeld stal volgens verschillende schattingen een kleine miljard of meerdere miljarden. Zijn vrouw werd beroemd in Parijs omdat ze zo enorm goed kan winkelen. In die tijd kreeg zij een toelage van slechts US-dollar 100.000 per maand. Nu ontvangt zij elk jaar 22 miljoen. In ruil voor die 22 miljoen per jaar moest zij wel helpen de geheime bankrekeningen van Arafat te openen. Of dat ook werkelijk gelukt is weten we niet en als het gelukt is dan is dat geld ongetwijfeld niet ten goede gekomen aan de gewone “Palestijnen” maar wel aan de Palmaffia’s. Het is toch eigenlijk allemaal wel erg beschamend. Maar mevrouw Brems schaart zich graag tussen deze dieven, plunderaars en moordenaars en bepleit graag hun zaak zodat zij er lekker vrolijk op los kunnen moorden en martelen want je bent hoogleraar Mensenrechten of je bent het niet.

Screenshot_37Brems:

“Premier Netanyahu heeft nochtans alternatieven om wel proportioneel te handelen. Hij kan het vrij vervoer van personen en goederen instellen, gekoppeld aan gerichte veiligheidscontroles van elke persoon of vracht die zich verplaatst tussen de Gazastrook en Israël. En als de muur echt bedoeld is om de zelfmoordterroristen tegen te houden, waarom bouwt Israël dan 85 procent van die muur niet langs maar voorbij de grens op Palestijns Gebied? Dat heet diefstal.

Ons commentaar:

De totale incompetentie van het Brems-gezwets is gewoonweg pijnlijk. De eerste paar regels geven goed de toestand aan zoals die nu is: “gerichte veiligheidscontroles”.  Dus, Brems, wat heb je eigenlijk te klagen?

Dan noemt Brems de route van de veiligheidsbarrière die zij graag “langs de grens” had gezien. Maar de hoogleraar Mensenrechten heeft dus geen notie van het feit dat er geen grens bestáát tussen Israël en Samaria Judea. Ze heeft het over de wapenstilstandslijn van 1949, die nu wel “De Groene Lijn” wordt genoemd. Toen deze wapenstilstandslijn werd vastgelegd werd nadrukkelijk in het verdrag opgenomen dat het hier niet gaat om een grens. Voor zover de veiligheidsbarrière loopt op gebied oostelijk van de Groene Lijn, zijn “Palestijnse” eigenaren van grond schadeloos gesteld. Het Israëlisch hooggerechtshof staat daartoe open voor Palestijnse Arabieren met grieven. En dat hooggerechtshof heeft daarover werkelijk meerdere malen in het voordeel van Palestijnse Arabieren beslist. Vind mij een zo’n rechtbank in de gehele Arabische wereld, Brems. Eentje maar.

Wat ook nog belangrijk is: Israël heeft zich altijd bereid getoond de Palestijnen te compenseren voor grond waarover de “Muur” loopt of voor grond waar nu joden wonen. Alleen, de Arabieren wijzen altijd alle voorstellen af. Denk aan Camp David in 2000, Taba in 2001 en het voorstel van Olmert aan Abbas van 2008. En eerder het voorstel van de Peel Commission van 1937 en natuurlijk het VN voorstel van 1947.

Nóg belangrijker: volgens resolutie 242 van de Veiligheidsraad, die overigens niet onder hoofdstuk zeven artikel 38 is aangenomen en die dus geen bindende rechtskracht heeft, wordt aan Israël weliswaar gevraagd zich terug te trekken uit Samaria-Judea, maar wordt aan Israël ook het recht toegekend op veilige grenzen. En Israël heeft daadwerkelijk 90% van de gebieden ontruimd toen de Sinai weer Egyptisch werd omdat Sadat een vredesakkoord sloot.

In de Akkoorden van Oslo van 1993, die door Arafat gesaboteerd zijn, werden de stukjes Samaria-Judea die nu door de barrière omsloten worden en die essentieel zijn voor de militaire verdediging van Israël, al toegekend aan Israël.  Door die sabotage van Arafat, die onmiddellijk na Oslo zijn jodenhaat-annex-terreur-campagnes in kracht verdubbelde, moest die barrière tenslotte gebouwd worden. Ja, en dat deden de Israëli’s volgens “Oslo”. Dus wat is de lieglasterlijke bedoeling, Brems?

De barrière heeft duizenden levens gered, ook van “Palestijnen”. Het is de meest defensief denkbare beveiliging. Maar mensen als Brems zien liever regelmatig wat joden aan stukken gereten worden, kennelijk.

Screenshot_38Brems:

“Als Israël echt streeft naar een onderhandelde vrede met de Palestijnen, waarom blijft het dan permanent nieuwe huizen bouwen in die nederzettingen? Op die manier neemt het een voorafname op de uitkomst van de onderhandelingen en dat is onaanvaardbaar. Het is dringend tijd dat we zelf een rode lijn trekken. De segregatie op bussen en wegen, het provocerend bouwen van illegale nederzettingen, de muur …. Hoeveel grove en manifeste schendingen van menselijke waardigheid en internationaal recht gaat Europa nog door de vingers zien?”

Ons commentaar:

Israël bouwt alleen binnen de grenzen van al bestaande dorpen en stadjes. Wil jij hen zelfs dat verbieden, Brems? Waarom pleit jij schaamteloos voor een Judenrein Judea en Samaria? Het échte internationaal recht staat bepaald niet aan jouw zijde bij dit pleidooi. Het is juridische raaskallerij en zeer gevaarlijk want het hitst bevolkingsgroepen op die niet bepaald bekend staan om hun schuwheid geweld te gebruiken. Jij hebt verantwoordelijkheid, madame de hooglerares.

Weet jij trouwens, Brems, hoeveel Arabische nederzettingen er de afgelopen jaren zijn verschenen in het gebied? En weet jij hoeveel illegale Arabische nederzettingen de Israëlische regering oogluikend toelaat? Weet jij hoe scherp de Israëlische regering er op toeziet dat er nooit maar dan ook nooit gebouwd wordt op grond in Arabische eigendom? En weet jij ook dat een “Palestijn” die grond verkoopt aan een jood grote kans loopt vermoord te worden door de Palmaffia die “Palestijnse Autoriteit” heet?

Die  gore leugen van de “segregatie op bussen en wegen” hebben we hier boven al ontzenuwd.

Screenshot_39Brems:

“De EU wil o zo graag een politieke speler op het wereldtoneel zijn, maar zolang onze ministers niets aanvatten met de macht waarover ze beschikken, blijft dat een ijdele droom. Maar helaas beperken onze regeringen zich tot deze eindeloze stroom aan zoutloze verklaringen en veroordelingen van het Israëlische overheidsbeleid. Ik hoop dat Minister Reynders (MR) deze nieuwe provocatie op de buslijnen veroordeelt bij de Israëlische President Shimon Peres, sinds dinsdag op bezoek in ons land, maar ik vrees ervoor. 

Onze regering moet daadkracht tonen. Zo moet ze het voorbeeld van Groot-Brittannië volgen en ervoor zorgen dat alle producten uit de illegale nederzettingen niet als ‘made in Israël’ gelabeld worden, maar als ‘Made in the Occupied Palestinian Territories’ in onze winkelrekken liggen. Zo kunnen u en ik de macht van onze portemonnee laten spreken door ze bewust links te laten liggen. Ten tweede, als de nieuwe Israëlische regering haar beleid niet bijstuurt, moet de EU de bevoorrechte handelsvoorwaarden van Israël met de EU opschorten. Voor Israël is Europa de belangrijkste bron van import, en de op een na belangrijkste exportklant. Zonder respect voor het internationaal recht en de mensenrechten kan er geen sprake zijn van betere toegang tot de interne markt van de EU. 

Dat zijn de hefbomen waarover een economische grootmacht zoals de EU beschikt. Groen heeft deze voorstellen ingediend in het Parlement en vraagt er steun voor van Minister Reynders (MR)en de regeringspartijen.”

Ons commentaar:

“Kauft nicht bei Juden.” Daar komt het op neer. En die walgelijke slogan is het directe gevolg van het gemakzuchtige, incompetente, moreel en intellectueel foute quasi-denken van een tot “hoogleraar”  omhooggevallen onbenul als Brems. Dat quasi-denken komt tot uiting in de Grote Goebbeliaanse Leugen die zich laat samenvatten in drie woorden “bezet”, “illegaal” en “internationaal recht”.

En wie zullen in de eerste plaats het slachtoffer zijn van een boycot? De “Palestijnen” natuurlijk die hun baantjes zullen verliezen. Want ondanks alles zijn heel veel joden toch nog van harte bereid met “Palestijnen” samen te werken.

Ik vind het overigens prima als mevrouw Brems geen Israëlische producten meer gebruikt. Dan kan ze gelijk haar mobieltje en haar laptop inleveren. Misschien kan ze een Arabische telefoon kopen? Of een laptop die gemaakt is in Saoedie-Arabië? Met software uit Syrië? Het is natuurlijk volstrekt duidelijk hoe hypocriet dit allemaal is. Gaat mevrouw Brems geen geneesmiddelen meer gebruiken waar een Israëlisch patent op zit? Dan hoop ik dat zij of haar geliefden geen diabetes hebben. Jij, Brems,  bent een schande voor de westerse democratische rechtsstaat en een gevaar voor de openbare orde. Jij bent mede oorzaak als zo dadelijk de pogroms losbreken van de islamitische “jongens” in de West-Europese steden. Want ook Mohamd Merah was héél boos om het onrecht dat de joden zijn Palestijnse broeders aandeden.

En op welke schendingen van Mensenrechten kan de hoogleraar in het bovenstaand lange citaat doelen? Israël schendt geen Mensenrechten. De Palestijnse Autoriteit en Hamas die schenden dagelijks wél de Mensenrechten. En ze doen dat op de meest grove wijze. Waarom roept mevrouw Brems niet op tot protest tegen die verschrikkelijke mensenrechtenschendingen door de Palmaffia’s? Kijk, dán zou ze werkelijk opkomen voor de gewone “Palestijnen”?

Typisch ook dat Brems de machtige EU voor haar Israël-haatkarretje wil spannen. Zij behoort namelijk tot een van de kloons van de “generatie van 1968”die overal in de West-Europese media, politiek en onderwijs de baantjes hebben bemachtigd en van daar uit hun pensée uniqe hebben opgelegd aan andersdenkenden op straffe van uitsluiting, in Vlaanderen formeel via het cordon sanitaire, in Nederland informeel maar net zo doeltreffend. Hoe kon die generatie de macht grijpen in alle sectoren en zich dermate vastzetten in alle niches van de macht dat zij een hele cultuur konden vergiftigen en hun macht konden doorgeven aan een tweede generatie, waartoe Brems behoort?

De sleutel ligt bij de “oliecrisis” van 1973, die beter de Grote Arabische Chantage-crisis zou heten. Bat Ye’Or heeft in haar boek Eurabië vastgelegd hoe sinds de oliecrisis van 1973 “Europa” een steeds hechtere alliantie is aangegaan met de islamitische wereld in het Midden Oosten, waarbij in talloze officiële verdragen en via vergaderingen op het hoogste niveau een zeer dicht netwerk tot stand is gebracht van allerlei organisaties die de principes van deze alliantie in de praktijk brengen.

Dit zijn die principes:

1) Olie voor onderwerping aan de islam, waarbij die onderwerping tot uiting komt in het mooipraten van de islam vanaf het lagere-school-lesboek tot het universitaire curriculum en vanaf het multiculturele buurtkrantje tot alle grote mainstream-media.
2) Vrijwaring van terrorisme op Europees grondgebied door “de Palestijnen”, wat natuurlijk nooit helemaal lukte omdat Arafat soms zijn terroristen zogenaamd “niet in de hand had”.
3) Massa-immigratie van islamieten naar Europa.
4) Officiële anti-Israëlpolitiek.

Het historische lot wilde dus dat de voorkeuren van de destructieve generatie van “1968” – totalitair maakbaarheidsdenken, betuttelracistische liefde voor allochtonen , culturele zelfhaat  –  precies in het straatje paste van de machtspolitiek die Eurofielen hadden bedacht: een met Arabierië en de olie verbonden West-Europa als machtsblok in concurrentie met Amerika. En als de Grote Arabische Chantage-crisis van 1973 niet door de Arabieren was veroorzaakt, hadden de Eurofielen hem zelf moeten bedenken. De “mars door de instituties” van de 68-ers werd zeer vergemakkelijkt doordat hun mentaliteit precies paste in het islamknuffelen en Israëlhaten dat nodig was voor de geopolitieke plannen van “Europa”.

Linkse penséé unique ontmoet EU-machtsdenken: dat is het kader en de sfeer waarin ook Brems, zo incompetent en fout als ze mag zijn, zich moeiteloos kan handhaven. De Knack? Zelfde laken een pak. De hele cultuur is vergiftigd, we zeiden het al.

In onze wereld, die van de ondertekenaars van dit stuk,  zou mevrouw Brems berecht moeten worden voor het zaaien van jodenhaat door het vertellen van leugens over Israël en zij zou daarvoor tot een fikse gevangenisstraf moeten worden veroordeeld. Haar onnozele gesnater, haar onwetendheid en de leugenlaster die zij in de wereld verspreidt zijn gevaarlijk en onverdraaglijk.  Om het eens in “Groen-taal” te zeggen: zij zet bevolkingsgroepen tegen elkaar op.

Maar het meest treft ons de onvoorstelbare hypocrisie:  Brems heeft geen enkel oog voor de verschrikkelijke en dagelijkse mensenrechtenschendingen door haar Arabische vrienden. Je zal toch college lopen bij zo’n agressief stuk onbenul. Vraagje: hoe komt ze desondanks toch aan die gelukzalige glimlach op nagenoeg alle foto’s die er van haar bestaan? Zou ze gewoon echt simpel zijn? In de volks-klinische betekenis van dat woord?
_______________________________

Screenshot_40

Zou Brems nooit de foto’s gezien hebben van uiteengereten lichamen van Israëli´s die het ongeluk hadden juist dáár en op dat moment die pizza te eten,  op de markt wat groente uit te zoeken of op een trouwpartij aanwezig te zijn? Israëli´s zijn te beschaafd om met lijken rond te sjouwen op zoek naar een fotograaf of tv-camera. Brems heeft natuurlijk wel de talloze foto’s gezien van “Palestijnse” slachtoffers. Want de “Palestijnen” gaan, vooral als het kinderen zijn,  graag met de lijken rondzeulen en paraderen ten overstaan van de Westerse pers, die het allemaal kritiekloos vreet.
Van zowel bovenstaande foto als de World Press Photo 2013 is inmiddels bekend geworden dat niet Israëlisch vuur verantwoordelijk was voor de dode kinderen, maar te vroeg ontplofte Hamas-raketten.  Het NON-journaal besteedde er 30 seconden aandacht aan in één journaal, dat van 17:00 uur van 11 maart 2013. Kijk vanaf 2:25. Als met iets vergelijkbaars Israël beschuldigd had kunnen worden, had Monique Hoogstraten, corresponditeuse voor het NON-journaal, gegarandeerd in meerdere uitzendingen een stand-uppertje gemaakt.
Screenshot_41Terwijl de Hamas-slachter Haniyeh het kinderlijkje vast houdt kust de Egyptische vice-president het koude voorhoofdje. En de BBC-fotograaf die de foto maakte zorgt dan voor de verdere propaganda.

UPDATE:

Deze dinsdagmiddag 12 maart 2013 begon ik ergens rond drie uur aan de afwas en zette ter opluistering van dat saaie karweitje mijn tv aan. Ik had zojuist de laatste hand gelegd aan een stuk dat ik had geschreven in samenwerking met Roelf-Jan Wentholt en waarin wij aan de Vlaamse Eva Brems (Groen! Hoogleraar Mensenrechten!) hadden  uitgelegd dat de twee termen “illegaal bezet gebied” en “in strijd met het internationaal recht” in verband met Israël en Samaria-Judea twee kwaadaardige lasterleugen zijn die tot Jodenhaat leiden. Enfin, ik moest dus afwassen en zette de tv aan die op mijn aanrecht staat. Ik viel pardoes in een Tweede Kamerdebat met minister Fransje Timmermans dat ging over de opdracht van Europa aan de lidstaten om Israëlische producten uit Samaria & Judea te boycotten. Dat was grappig! Want ik had niet alleen zojuist aan Eva Brems voorgekauwd dat die twee termen evenzovele lasterleugens zijn, maar ik had het  een paar dagen van te voren ook uitgebreid aan Fransje Timmermans (PvdA) uitgelegd, en aan Diederik Samsom (PvdA) en die explicatie ook toegestuurd aan Desirée Bonis (PvdA). En daar stonden ze te praten, Timmermans en Bonis, op mijn tv op mijn aanrecht terwijl ik afwies. En wat zeiden ze? “Illegaal bezet gebied” en “in strijd met het internationaal recht”!

Ik denk dat de dames en heren alleen fysiek af te stoppen zijn. Mijn voorkeur zou zijn: in de kokende olie en grondig frituren. Het NON-journaal had het een uurtje later al in de uitzending: kijk vanaf seconde 55:http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1331296.

_______________________________________

Door:

Martien Pennings & Roelf-Jan Wentholt

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", "Westelijke Jordaanoever", antisemitisme, antizionisme, Elite, EU, Gazastrook, Hamas, Islam, islamofascisme, Israël, Jihad, Joden, Jodendom, Jodenhaat, mainstream-media, Midden-Oosten, Moslims, Naïviteit, nieuw fascisme, Racisme, Verenigde Naties. Bookmark de permalink .

28 reacties op Eva Brems: een onbekwame hoogleraar Mensenrechten belastert Israël (+ update)

 1. Tom Hendrix zegt:

  Beste Martien Pennings en Roelof Jan, jullie hebben volkomen gelijk. Ik hou me aan het gegeven wat is vastgelegd in het Verdrag van San Remo uit 1922, waarin het Joodse Volk een thuisland is toegezegd, het oorspronkelijke Israel wat al langer dateert dan wat de Filistijnen en zandkamelen beweren. De grote Koning David regeerde al lang voor de geboorte van Christus- plm. 900 v.Chr.-
  over het huidige israel. Verder heb ik de schurft aan weer zo een rode waanzinnige mafdoos. Amen!

  Like

 2. oogenhand zegt:

  Ook een manier om het recht te kopen niet met een hoofddoek te moeten lopen, althans, voor zolang het duurt.

  Like

 3. ik heb de link bij die enge griezel van een timmerfrans gezet! https://www.facebook.com/frans.timmermans/posts/303951773066394?comment_id=1365636

  en jà ik ben op OORLOGSPAD!

  Like

 4. Tom Hendrix zegt:

  Beste mensen, dit kan er ook nog w3el bij. Lees net bij www. GeenStijl.nl dat 3 lichtgetinten wederom een scooteropa bij een pin automaat hebben beroofd. Schijtlinks wat hebben jullie ons land naar de donder geholpen vanaf sinterklaas den uyl. bah!

  Like

  • oogenhand zegt:

   Lichtgetinten grijpen de zwakste Nederlanders. Zij hoeven dus niet op clementie te rekenen omdat zij “onderdrukt” zijn. Lichtgetinten zijn zèlf onderdrukkers en dus racisten. Zij hebben lichtgetint privilege, want zij kunnen zonder baard en zonder mutsje een moskee in lopen zonder dat er domme vragen worden gesteld. Als links zegt dat ze zwak zijn, vergeet links dat lichtgetinten geen enkele medelijden (zullen) hebben wanneer anderen zwak zijn.

   Like

 5. max zegt:

  Weer een helder stuk heren!

  Het is gewoon verbijsterend, dat deze met dame met een redelijk groot interlect (het verstandelijk, begrijpend en redenerend vermogen, de vaardigheid waar te nemen en te begrijpen) niet in staat is het groter geheel te zien. Een hoogleraar mensenrechten die niet in staat om de mensenrechten situatie in die regio te overzien, te waarnemen en te begrijpen. Dit kan haast niet anders zijn als er doelbewust er bij langs kijken, omdat ze dan haar eigen denkbeelden geweld aandoet. En die denkbeelden zijn belangrijker dan wat er echt speelt.

  Like

 6. Peter Rissing zegt:

  Mijne Heren,
  Wederom mijn dank voor deze heldere uiteenzetting.
  De linkse leugenfabriek is weer een met haar neus op de feiten gedrukt.
  Ik neem aan dat Eva Brems, die verbazend genoeg goed scoorde in het Vlaams televisieprogramma ‘De Slimste Mens ter Wereld’, u niet van repliek zal durven dienen.

  Like

 7. Anneke zegt:

  Wat een DWAAS; zijn al niet meer op één hand te tellen. Deze leugen-parasieten zullen in aantal nog ‘even’ groeien; dus helaas de omgedraaide waarheden betreffende Israel óók!!! Máár dit proces moeten zowel het volk Israel, als het land Israel doormaken. “Hoe zuur het ook is, tòch zal het de huidige vijanden niet lukken volk Israel en land IL een koppie kleiner te maken”. Netanyahu kan wéér verder met een nieuw kabinet, veel nieuwe Knesset-leden. Nu is het de kunst om de rug recht te houden en blijven beseffen dat YHWH ‘naast ze staat’. “Israel…koppel je los van het westerse – en oosterse Babylon. Dan vinden er (ook) géén spraakverwarringen meer plaats”.

  Like

 8. louis-portugal zegt:

  Goed geschreven Martien en Roelf.
  Helaas moet er elke keer op gereageerd worden om te voorkomen dat ze denken dat ze gelijk hebben.

  Like

 9. louis-portugal zegt:

  Overigens geloof ik wel dat ze lijdt met die palestijnen want ze is veranderd van een wat dikkere klachebek in enigszins zuure dame.

  Like

 10. Ambassador zegt:

  Onbegrijpelijk!
  Waarom? Waarom zijn al die onmenselijke (burger)aanslagen ineens buiten beeld. Blijven deze onbenoemd. Omdat deze nu “gerechtigd” zouden zijn?

  Qui bono? Wie wordt hier beter van?
  Puur domheid of onwetendheid kan het toch niet zijn?

  Like

 11. Martien Pennings zegt:

  Deze dinsdagmiddag 12 maart 2013 begon ik ergens rond drie uur aan de afwas en zette ter opluistering van dat saaie karweitje mijn tv aan. Ik had zojuist de laatste hand gelegd aan een stuk dat ik had geschreven in samenwerking met Roelf-Jan Wentholt en waarin wij aan de Vlaamse Eva Brems (Groen! Hoogleraar Mensenrechten!) hadden uitgelegd dat de twee termen “illegaal bezet gebied” en “in strijd met het internationaal recht” in verband met Israël en Samaria-Judea twee kwaadaardige lasterleugen zijn die tot Jodenhaat leiden. Enfin, ik moest dus afwassen en zette de tv aan die op mijn aanrecht staat. Ik viel pardoes in een Tweede Kamerdebat met minister Fransje Timmermans dat ging over de opdracht van Europa aan de lidstaten om Israëlische producten uit Samaria & Judea te boycotten. Dat was grappig! Want ik had niet alleen zojuist aan Eva Brems voorgekauwd dat die twee termen evenzovele lasterleugens zijn, maar ik had het een paar dagen van te voren ook uitgebreid aan Fransje Timmermans (PvdA) http://bit.ly/WXuqz9 uitgelegd, en aan Diederik Samsom (PvdA) http://bit.ly/10ldJjX en die explicatie ook toegestuurd aan Desirée Bonis (PvdA). En daar stonden ze te praten, Timmermans en Bonis, op mijn tv op mijn aanrecht terwijl ik afwies. En wat zeiden ze? “Illegaal bezet gebied” en “in strijd met het internationaal recht”!

  Ik denk dat de dames en heren alleen fysiek af te stoppen zijn. Mijn voorkeur zou zijn: in de kokende olie en grondig frituren. Het NON-journaal had het een uurtje later al in de uitzending: kijk vanaf seconde 55: http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1331296

  Like

  • max zegt:

   Nee Martien, ze zijn niet te stoppen. Hun propagandamachine loopt, is niet te stoppen.

   Ze, (Samson, Timmermans en Brems en consorten) kijken doelbewust bij alle feiten en waarheden langs, en zullen doelbewust feiten negeren, omdat ze dan hun eigen denkbeelden geweld aandoen. En hun denkbeelden zijn belangrijker dan wat er echt speelt. En of de uitkomst van hun denkebeelden nou wel of niet strookt met waarheden en feiten, internationaal recht oorlogsrecht, mensenrechten is niet relevant. De socialisten zijn weer op dezelfde weg als hun zusterpartij de NDSAP (populair gezegd Nazi’s ) voor en in de tweede wereldoorlog: een holocaust. Ja ze beginnen steeds meer en meer op Nazi’s te lijken, met hun “kauft nicht bij Juden”

   Like

   • Martien Pennings zegt:

    Inderdaad Max.
    Dezelfde mentaliteit als die gek in het Witte Huis in Amerika, Barack HUSSEIN Obama.
    Raymond Ibrahim schrijft over Obama’s nieuwe Libië:

    Remember all the hoopla the Obama administration engaged in after helping Libya’s “freedom fighters” oust (and sodomize and murder) the nation’s former president, Muammar Gaddafi? Remember the rationale used by Obama to justify using the U.S. military to help Libya’s “opposition”? In his March 28, 2011, speech, he spoke of “our responsibilities to our fellow human beings,” adding that not assisting them “would have been a betrayal of who we are”.

    En dan schetst Ibrahim een portret van het nieuwe Libië, waarin de jacht op de Kopten nu volop geopend is.
    Ik denk dat ik voortaan elk comment aangaande dit gajes voortaan ga afsluiten met dezelfde oproep: verzuip ze in de kokende olie!

    http://www.raymondibrahim.com/islam/obamas-new-libya/

    Like

 12. Heren, dit is alweer een briljant stuk. Stiekem hoop ik wel eens op een minder stuk, zodat ik daar wat van kan zeggen. Dan komt het misschien wat overtuigender over als ik weer in superlatieven spreek. Maar het is gewoon een lange reeks uitmuntende stukken.

  Dat er dan nog tijd overblijft voor zoiets banaals als de afwas…

  Like

 13. Tom Hendrix zegt:

  @Max 06.48. uur. Klopt Max, want in de goede rode traditie is het motto: ” Die Partei hat immer Recht”. O ja, en wat vrijheid van meningsuiting betreft, leer mij de linkse huichelaars kennen, geldt dat enkel de voor hun zaligmakende LINKSE MENING!

  Like

 14. Theodoor zegt:

  Deze slecht ingelichte zo genaamde hoogleraar, je komt ze vaker tegen in het linkse nest, schurkt zelf tegen het racisme aan.
  Helaas en ontzettend frustrerend is dat de linkse mainstream het moet hebben van dergelijke grootscheepse leugens in de wereld plempen of het nu over windmolens gaat, over duurzaamheid, nucleaire installaties, dan wel de globale opwarming, ZIJ HEBBEN ALTIJD GELIJK, menen ze.
  En deze mevrouw Brems is in haar vak, naar mijn bescheiden mening, gewoon geen knip voor de neus waard met haar eenzijdige visie, de partijdigheid druipt er vanaf, racisme dus.

  Like

 15. Wachteres zegt:

  http://tinyurl.com/cr85wd6

  Dat kinderen slachtoffer zijn van de oorlog die zich al bijna twee jaar in Syrië afspeelt, staat vast. Maar dat kinderen ook welbewust worden gemarteld, beschoten, verkracht en uitgehuwelijkt, is nieuw. In het gisteren verschenen rapport …

  Een beetje off topic, maar toch ……

  Like

 16. Martien Pennings zegt:

  WE SCHRIJVEN DE NAAM EVA BREMS MET BLOEDRODE LETTERS IN HET GROTE NEURENBERG-2.0-BOEK.

  Want nu blijkt me dat Eva Brems niet alleen een Jodenhaatster en niet gewóón islamofiel is, maar óók pleit voor het allersmerigste onderdrukkings-symbool van de ploertigst denkbare islam.

  Op donderdag 06 december 2012 stond in de Belgische “Standaard” http://bit.ly/VLC2VX te lezen:

  BRUSSEL – Groen-Kamerlid Eva Brems is het oneens met de uitspraak van het Grondwettelijk Hof over het boerkaverbod. Toch is de mensenrechtenexperte ‘niet verrast’ door het arrest.
  Brems stemde vorig jaar als enige in de Kamer tegen het boerkaverbod. Dat het Grondwettelijk Hof het verbod nu toch bestempelt als grondwettig, zit haar behoorlijk dwars. ‘Het Hof komt tot een heel andere analyse dan ikzelf en dan veel mensenrechtenexperts. Toch verrast de uitspraak me niet echt. We hebben een Grondwettelijk Hof dat zich moeilijk kan onttrekken aan de consensus die er in de samenleving en politiek rond het boerkaverbod is ontstaan’, aldus Brems.

  Brems lijkt daarom meer te verwachten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg ( één van de betrokken partijen heeft al aangekondigd dat het zo’n procedure overweegt, nvdr ). Zo’n instantie kan ‘met de nodige afstand’ oordelen over de netelige kwestie.
  Wat het Belgische arrest betreft, vindt Brems het opvallend dat het Hof ‘klakkeloos’ de beperkingen van de wetgever (de openbare veiligheid, de gelijkheid tussen man en vrouw en een zekere opvatting van het ‘samen leven’ in de maatschappij) volgt.

  De Groen-politica stoort zich ook aan de ‘gratuite statements in het arrest. Zo wordt in het arrest onder meer gezegd dat het voor de ‘individualiteit’ van iedereen in een democratische samenleving belangrijk is dat zijn/haar gezicht herkenbaar is. ‘Dat zijn van die gratuite formuleringen die getuigen van een soort zorgeloosheid die karakteristiek is voor de manier waarop met de wetgeving hierover wordt omgesprongen’, aldus Brems.

  Moge de hel bestaan en moge Eva Brems daarin branden!

  Like

 17. Martien Pennings zegt:

  We moeten op de hoogte blijven van de pro-Israël-strijd die gevoerd wordt door de Vlaamse Wilders-aanhangers, onze zuiderbuurse völkische Volksgenossen van extreem populistisch rechts.
  Daarom hier een kritisch bericht http://lvb.net/item/349 over een foute Führer (Jozef De Witte) van een gesubsidieerde “antidiscriminatie”-organisatie in België. Bekijk ook het originele bericht: daar staan een foto van Jozef De Witte en een smerig staaltje van Israël-boycot-propaganda.

  “Jozef De Witte is de opvolger van Johan Leman aan het hoofd van het Belgische “Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding”, een autonome overheidsdienst. Eén van de taken van het centrum is het bestrijden van elke vorm van discriminatie of zelfs van aansporingen tot discriminatie op basis van (onder andere) afkomst of nationaliteit. Voor alle duidelijkheid: het gaat om de bestrijding van discriminatie van mensen, niet van producten. Jozef De Witte is immers nationaal secretaris van 11.11.11, een niet-gouvernementele organisatie (NGO) die zich niet alleen inzet voor ontwikkelingssamenwerking, maar samen met Oxfam ook oproept tot een boycot van Israëlische producten. Waarmee we tot de foto links komen, een beeld van een affiche die deze boycot moet promoten. Volgens Mia Doornaert bespelen dergelijke campagnes een gevaarlijke snaar en spelen ze in op het antisemitisme. Om die reden hebben de liberale partijen VLD en MR de benoeming van De Witte proberen te verhinderen, aldus Mia Doornaert. Jozef De Witte is de broer van de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant, Lode De Witte (SPA).”

  Like

  • Martien Pennings zegt:

   Een aanvulling nog op deze Jozef Dewitte, aanvoerder van de Belgische semi-overheids-antidiscriminatie-organisatie die zelf graag Israëlische producten wil boycotten. Hij treedt op in een radio-uitzending van het Belgische Radio 1:
   http://www.radio1.be/programmas/joos/micha%C3%ABl-de-witte

   “Een jonge arts aan het front.
   In 1982 vertrekt Michaël De Witte naar El Salvador. Hij wil er mee de gewapende strijd voeren. Als dokter steunt hij de guerrillabeweging.
   Vijf jaar later, op 9 februari 1987, komt hij om het leven.
   Willem en Jozef De Witte kijken terug op deze woelige periode in het leven van hun broer.”

   Een zekere J. Gerber zet er als commentaar onder:

   “Dewitte’s hoeven geen glijmiddel om welwillend, van het communisme naar de Jihad over te stappen, twee extreem moorddadige doctrines. Voor Jozef De Witte is “het zwartboek van het communisme” een blindvlek. Op de achtergrond werd de hulde gezongen van de Commandante, om de boel wat bij te kleuren. Che Guevara, een notoir sadistisch crimineel butcher, oa in de gevangenis La Cabana. Van het sandinisme naar het islamisme zonder één hapering… Tussendoor bij Oxfam vond Jozef De Witte nog tijd om en geld om een Israël-boycot op poten te zetten…….ja er is een zekere logica, een extreem gevaarlijke linkse, dan. JGerberVrijdag 29 Mar 13:49”

   Like

 18. Pingback: Eva Brems geeft de omvang van haar geestelijke vermogens aan | E.J. Bron

 19. Pingback: Rik Torfs: een geestelijk gestoorde wordt rector magnificus van de universiteit van Leuven | E.J. Bron

 20. Pingback: Knack censureert, waant zich links, maar is extreem-rechts | E.J. Bron

 21. Pingback: Als ik Eva Brems tegenkom, kan ik alleen maar hópen dat ik haar niet doodsla | E.J. Bron

 22. Pingback: Halve gare voelt zich thuis bij antisemiet: Rik Torfs & Eva Brems | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s