Samira Azabar koestert haar waanzin

Screenshot_8

Samira Azabar: “(…) de nodige kracht en geloof (…) om te blijven strijden voor (…) mijn idealen. De islam biedt mij juist een toetssteen om structureel onrechtvaardige, discriminerende, patriarchale structuren het hoofd te bieden en ze te bestrijden.”

(Door: Martien Pennings)

Vlaamse contacten die mij op de hoogte houden van de ontwikkelingen in België op het gebied van de onheilige drie-eenheid Jodenhaat, Israël-demonisering en nazislam, mailden mij onlangs over het geval Samira Azabar. Ik antwoordde hen:

“Ik ga er een stuk over schrijven. Dat is ook, indirect, Israël verdedigen. Daar gáán we weer! Ik weet niet of deze veenbrand van gekte nog te bedwingen is.”

Toen ik het antwoord las van Azabar op de uitleg van Etienne Vermeersch dat de islam vrouwen wel degelijk discrimineert, moest ik denken aan een heroïneverslaafd meisje dat ik van vroeger kende en dat ik ooit aantrof in een kraakpand. Op mijn vraag hoe het met haar ging antwoordde ze met koortsig opengesperde ogen: “Echt heel prima!” Toen ik haar wees op haar vervuilde omgeving en op haar persoonlijke toestand – ze was extreem vermagerd en zag er 20 jaar ouder uit dan ze was – werd ze verontwaardigd en herhaalde nog eens dat ze het uitstékend maakte.

Zo ook Azabar. Als Vermeersch haar in véél te nette bewoordingen heeft uitgelegd dat de islam al 1400 jaar een diep racisme bedrijft ten opzichte van vrouwen, antwoordt ze met veel deftig-nuffige dames-beledigdheid dat ze het heel goed maakt en dat háár islam fantástisch is. Maar ze heeft geen enkel argument, werkelijk nul (0) contra Vermeersch.

Wel maakt ze expliciet het bondgenootschap duidelijk tussen het allerprimitiefste linkse denken en de meest reactionaire ideologie die de wereld ooit gezien heeft, de islam:

“Om niet mee te stappen in de logica van de sterkste maar te blijven geloven in alternatieven die menselijkheid teweegbrengen in een samenleving waar we vergeten zijn wie de meest kwetsbaren zijn maar enkel uit zijn op maximaal kapitalistisch gewin en daarvoor multi-inzetbare, stressbestendige, efficiënte volgzame moderne ‘slaven’ nodig hebben.”

De islam die heeft niks met “het recht van de sterkste”? Maar in Godsnaam! Hoever kan leugenwaanzin gaan?  Islam IS Jihad, de verplichte verovering en onderdrukking  van de “ongelovigen”! Ik acht me ontslagen van de plicht om hier de bewijzen uit de Koran en de Soenna bij te leveren, al was het alleen maar omdat een type als Azabar daar doodgewoon niet op in gaat. Vermeersch strooit kwistig in zijn betoog met citaten uit beide bronnen om zijn stelling te bewijzen. En weet je wat Azabar dan zegt? Dit:

“Uw reeks ‘teksten’ (wellicht bedoel je verzen) die u opsomt houden voor mij geen steek. Maar dat wist u wellicht al. U weet bovendien goed genoeg dat de Koranische tekst niet op één manier gelezen en geïnterpreteerd kan worden, maar dat er ontelbare tafsiers zijn.”

Ja, ze tafsieren wat af, de oelema! Maar ze hebben nog nooit iets getafsierd dat een einde maakte aan de vrouwenhaat, de Jodenhaat, de homohaat en de oorlogszucht van de islam.

Tsjonge, wat is dat meisje van het padje!

Azabar illustreert de waanzin die linkse ideologie in combinatie met de leugencultuur (“schaamtecultuur”, “eercultuur”) van Arabierië heeft opgeleverd: genotzucht, als-het-maar-fijn-is-in-mijn-eigen-hoofd, narcisme, zelfmanifestatie, realiteitsontkenning en dus diepe, diepe, diepe hypokrisie.

Azabar schrijft in antwoord aan Vermeersch:

“Mag het gedaan zijn met riddertje spelen? lk heb de indruk dat u het moeilijk vindt om uw harnas en witte paard op te bergen. Maar de waarheid is dat er geen moslimjonkvrouwen zijn die gered dienen te worden door een ‘verlichte profeet’ anno 2013.”

Kijk, als je dat zegt ben je niet alleen getikt, maar ook narcistisch-hedonistisch wreed ten opzichte van de ongetelde miljoenen vrouwen die geestelijk en lichamelijk in het verleden zijn – en nog dagelijks wórden – verminkt door de islam.

Ik heb in 2010 eens een artikel geschreven getiteld “De islamitische massamoord op vrouwen

Het haakte aan bij een artikel in het inmiddels ter ziele gegane dagblad  “de Pers”, waarin een vertaald artikel stond van Robert Fisk onder de titel “Afgeslacht in naam van de eer”. Robert Fisk is omstreden, maar hier had hij goed beet. Fisk schreef:

“Het is een tragedie, een gruwel, een misdaad tegen de menselijkheid. De details van de moorden zijn even barbaars als beschamend: vrouwen die onthoofd zijn, verbrand, gestenigd, neergestoken, geëlektrocuteerd, gewurgd en levend begraven voor de ‘eer’ van hun families. De Verenigde Naties claimen dat er jaarlijks wereldwijd 5.000 doden vallen, maar veel vrouwenbewegingen in het Midden-Oosten en Zuidwest-Azië vermoeden dat het aantal slachtoffers zeker vier keer zo hoog is. De meesten zijn jong, tieners vaak. Ze worden afgeslacht volgens een traditie die honderden jaren teruggaat, en inmiddels de halve wereld omvat.”

Ik heb al sinds de jaren tachtig aandacht proberen te vragen voor deze islamitische gruwel en haakte daarbij steeds aan bij een passage uit het boek van Rudy Kousbroek,  “Einsteins Poppenhuis” (p.106.) Daar citeert Kousbroek uit een rapport van begin jaren 1980:

“Dagelijks worden honderden jonge Arabische vrouwen verbrand, onthoofd, vergiftigd of de keel afgesneden. Ze worden gedood door hun vader of een oudere broer, door een neef of een huurmoordenaar. Ze worden bestraft op beschuldiging van seksuele relaties buiten het huwelijk, of slechts op verdenking daarvan. Ze moeten sterven krachtens een oude code die de familie‑eer moet beschermen. Dit kreeg de werkgroep over slavernij van de Verenigde Naties gisteren in Genève te horen van een vertegenwoordiger van Terre des Hommes. De werkgroep kreeg tegelijkertijd een gedetailleerd rapport met talloze getuigenissen over de vervolging van jonge vrouwen en meisjes in Arabische landen ‘in naam van de eer’.”

Ik weet niet op welke manier “veel vrouwenbewegingen in het Midden-Oosten en Zuidwest-Azië” aan het vermoeden komen dat “het aantal slachtoffers zeker vier keer zo hoog is”, maar als ik mijn natte vinger zo intuïtief mogelijk gebruik en daarbij mijn gezonde instincten ook verder niet uitschakel dan zou ik zeggen dat, zeker in vergelijking met het persbericht uit 1983 – waarin sprake is van honderden vrouwen dagelijks in de Arabische wereld alleen – een schatting van honderd eerwraaks-gewijze vermoorde vrouwen per dag in die hele grote islamitische wereld toch niet zó idioot hoog is. Dan kom ik op zegge zesendertig-duizend-vijfhonderd en op schrijve óók 36.500 vrouwen uit. Dat is bijna het dubbele van het vermoeden van “veel vrouwenbewegingen”. Dat zijn er in het glorieuze bestaan van de islam gedurende 1400 jaar dik 50 miljoen. Dat is een moleculaire Holocaust. Een dun uitgesmeerde Holocaust, maar wel een Holocaust en in volume nog veel gigantischer dan die andere van 1939-1945. Ik bedoel: als je dit racistische geweld tegen vrouwen een beetje spreidt over een langere tijd, dan hoef je het niet industrieel aan te pakken en in een paar jaar te proppen, zoals de nazi’s deden.

Ik noemde de islam racistisch. Dat zal ik uitleggen. De islam is niet alleen racistisch vanwege het antisemitisme dat van de Arabische kansels stroomt, dat van de Arabische tv-zenders knalt, dat uit de islamitische schoolboeken druipt. Want als wij als definitie van racisme accepteren het inferieur verklaren van medemensen op grond van een lichamelijk kenmerk – bijvoorbeeld van een zwarte huid, van scheve ogen, van en bepaald soort neus en dus ook van een spleetje tussen de benen – dan is ook op die grond de islam racistisch.

De reëel bestaande islam is een geloof en cultuur waarin mildheid en spiritualiteit ontbreken. (Ja, ik heb van de Soefi’s van zweefkees Ghazali gehoord. En ook op die beweging valt vanalles af te dingen.) Die reëel bestaande islam is een hypokriet masker voor een fascistische onderdrukkings-machinerie. Die  islam is een gesystematiseerde obsessie met geslachtelijkheid, met wat mensen tussen hun benen hebben. Die islamitische “cultuur” bestaat uit twee concentrische cirkels van repressie: in de buitenste onderdrukken alle mannen alle vrouwen en in de binnenste onderdrukt een mannelijke elite de maatschappelijk zwakkere mannen. Daarbij gaat het om het bezit van vrouwen – om sex in de eerste plaats dus, zoals altijd en overal –  en om rijkdom en macht. De islam is een leeg, hard systeem waarin verbijsterende domkoppen,  cynische moordenaars, hypocriete rotzakken en seksverslaafde pedofielen de toon aangeven. De islam dat is een al 1400 jaar durende langzame Holocaust waarin naast de Jood ook de vrouw de rol van Jood vervult.

Ik zou tegen Samira Azabar willen zeggen: kijk, dat is óók een opvatting over het Mohammedanisme dat jij zo mooi vindt. En ik ben nog niet klaar, want hierboven noemde ik de islam de nazislam. En waarom ik de islam een nazisme avant, pendant et après la lettre vind, heb ik uitgelegd in een lang essay, in een kort opstel en in een nóg korter opstel. En de allerkortste essentie zal ik hier nu weergeven:

Het Mohammedanisme is puur nazistisch in de Jodenhaat, in de expansieve oorlogszucht compleet met Blut-und-Boden-Prinzip (grond die eenmaal islamitisch is geweest moet altijd islamitisch blijven), in het Führer-prinzip (Mohammed, een massamoordenaar, sluipmoordenaar, roofmoordenaar, slavenhaler en kleuterneuker geldt als dé voorbeeldige mens die nagevolgd moet worden), in het racisme tegen vrouwen, in de principiële gewelddadigheid, in de superioriteitswaan (Übermenschen-waan) die net als in het nazisme  gepaard gaat met ziekelijke angst in de vorm van xenofobie, conspirisme (verslaving aan complotdenken) en  slachtofferig rancunisme, dus het voortdurend wijzen naar de “vijand” als oorzaak van de eigen ellende.

Etienne Vermeersch, het geweten van België, schreef aan Samira Azabar:

“Verre van mij de gedachte dat een vrouw met een hoofddoek niet rationeel kan denken of dat vroeger een non met een traditionele kap niet kon denken.”

Nou, maar gek waren ze over het algemeen wél, die nonnen. En wreed! Zeer recent werd het rapport van de commissie-Deetman gepubliceerd. Da gaat over vrouwen die door de behoofddoekten van de Katholieke Kerk mishandeld en misbruikt zijn. Bij Pauw & Witteman was een slachtoffer te gast. En ik persoonlijk vond in elk geval één non gek genoeg om haar dik zestig jaar geleden als kleuter flink tegen de schenen te schoppen in de zandbak waar ik speelde en zij haar terreur uitoefende. En dan waren dat nog vertegenwoordigsters van een geloof dat de Rede en de Liefde voorschrijft  in plaats van Allah’s wrede willekeur.

Ik stuit dezer dagen toevallig – nee: juist níét toevallig natuurlijk! – op nog een paar gevallen van Jihadistisch leipenisme”Jihadstrijder psychisch niet in orde“. Ga even op de begeleidende foto kijken wat deze religieus bevlogenen aan wapens wilden meenemen om zich te mengen in de strijd tussen de Duivel en Beëlzebub: wurgkoord, kruisboog, zwaard, messen.  We hebben het over Samira Azabar en haar geloofsgekte. Dus zie ook even het artikel in het Nieuwsblad.be onder de titel “Voetbalbelofte bij Beerschot, nu radicale moslimstrijder in Syrië”. Er staan een foto bij van een goed uitziende jongeman met wie op het eerste gezicht niks mis is:

“De familie van Antwerpenaar Brian D.M. hoopt al twee maanden op een teken van leven. Ze staan doodsangsten uit sinds de 19-jarige zich bekeerde tot moslim om als Abu Qasem te gaan vechten in Syrië. ‘Brian is gebrainwasht door Sharia4Belgium’, zegt zijn zus. ‘Hij is stiekem naar het paradijs vertrokken om te strijden.’ “

Tsja, wat kunnen we aanbevelen in de strijd tegen de islamitische psychose? Eigenlijk niks. Ik heb zelf inzake de tegenstelling tussen de islam en zijn linkse collaborateurs enerzijds en degenen die nog bij zinnen zijn anderzijds een term gemunt: apokalyptische scheiding der geesten. En ik denk inderdaad dat er geen genezing is voor het gootste deel van het links-islamitische conglomeraat en dat het, naar het woord van Bismarck, door bloed en ijzer opgelost zal moeten worden. De koppen zijn te hard. De blindheid, het narcisme, de genotzucht, de hang naar lege zelfmanifestatie zijn te groot bij onze quasi-elite. Maar wie geïnteresseerd is in de kwestie die hier specifiek aan de orde is, kan een interview van 24 minuutjes gaan bekijken met de bedaarde Nahed Selim. Het gaat over haar boek “Allah houdt niet van vrouwen”. “De Maagdenkooi” van Ayaan Hirsi Ali blijft natuurlijk een klassiekertje. Of neem Betsy Udink ter hand: “Allah & Eva”.

Op “De Wereld Morgen” heb ik een commenter uit zijn dromen geholpen aangaande de Soefi-zweefmeester al-Ghazali onder de titel “Voor je Ghazali citeert, moet je hem eerst zelf snappen”. Dat commentaar eindigt met de woorden: 

“Ik wens mejuffrouw Samira Azabar veel succes toe bij de intellectuele en morele hervorming van de islam. Dat gaat haar vast lukken, niet alleen in Vlaanderen, maar wereldwijd!”

De islam is namelijk onhervormbaar, dat is een ideologie die je alleen in zijn geheel bij het grof vuil kunt zetten, waar hij thuis hoort. En als je mij niet gelooft, lees dan de woorden van onze ex-ambassadeur in Saoedie-Arabië en Pakistan eens. “De Tragopan van Kohistan” is antiquarisch op het internet nog te koop. De ondertitel “Over klimmen, geloof en de Great Game” is misleidend en misschien wel bewust, want met de islam weet je het nooit: voor je het weet word je voor een camera of op een Amsterdamse straat afgeslacht onder een hysterisch “Allahu Akbar!” Misschien dus uit veiligheidsoverwegingen staat achterin dat boekje een heel verrassend hoofdstuk met de onschuldige titel “Uitpakken”. Daar vertelt deze hoge diplomaat in iets diplomatiekere woorden hetzelfde als wat ik hierboven ook zeg over de islam.  Volkskrant-journalist Martin Sommer besprak dit boekje van Marcel Kurpershoek  “arabist, diplomaat en de helft van een schrijversechtpaar”. Ik citeer Sommer (Volkskrant,  26-01-07):

“De onontkoombaarheid van de politieke islam wordt nog versterkt door twee ideeën, de overwinning en het martelaarschap. Je zou hier bijna spreken van klassieke dialectiek: hoe dan ook, de islam zal uiteindelijk zegevieren. En omdat het martelaarschap het hoogst haalbare is voor een gelovige, draagt elke nederlaag automatisch óók bij aan de overwinning. Zo wordt armoede rijkdom, achterlijkheid wetenschap, discriminatie rechtvaardigheid, wreedheid erbarmen, en uiteindelijk wordt waanzin verstand. Deze ideeën worden door vele miljoenen aangehangen, en hebben door Bin Laden nog een extra impuls gekregen. Kurpershoek kan het niet laten schampere regels te wijden aan de ‘arrogant bescheiden, hooggestemde bruggenbouwers’ in Europa die in werkelijkheid vooral bijdragen aan het verdoezelen van groeiende problemen. Overheden doen onder druk van Amerika mee aan de jacht op terroristen, terwijl het politieke debat in Europa beschuldiging op verwijt stapelt, gericht aan de Verenigde Staten. ‘Maar het is beter de feiten onder ogen te zien.’ Dit alles schrijft niet een opgewonden ‘islamofobe’ columnist, maar Harer Majesteits plenipotentiaire vertegenwoordiger, tot voor kort standplaats Islamabad, tegenwoordig Ankara.”

“Uiteindelijk wordt waanzin verstand”, zegt Marcel Kurpershoek, die overigens de echtgenoot is van bovengenoemde Betsy Udink. Amen!

Inmiddels heeft onze nep-elite alweer zes jaar de tijd gehad om de woorden van deze bij uitstek ervarings-deskundige op het gebied van de islam ter harte te nemen. En hebben ze dat gedaan? Onze ”arrogant bescheiden, hooggestemde bruggenbouwers”? Nope! Ze zijn bezig met het terroriseren van Israël, de enige humane demokratie in het Midden-Oosten, via dat levensgevaarlijke boycotgeneuzel. Levensgevaarlijk omdat het de Jodenhaat van de moslim-5e-colonnes in de West-Europese steden aanwakkert.
_______________________

Screenshot_9De Koran is een vrouwvriendelijk boek

Door:

Martien Pennings

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Islam. Bookmark de permalink .

54 reacties op Samira Azabar koestert haar waanzin

 1. Ben zegt:

  Zou mezelf als niet helemaal normaal beschouwen, indien ik op dit onzinnige artikel een reactie zou plempen.

  Like

  • Martien Pennings zegt:

   Zeg, stompzinnige lul met vingers, als je godverdomme niet gauw maakt dat je met argumenten komt, dan dien ik bij de webmaster een verzoek in om je een IP-ban te geven.

   Like

   • delamontagne zegt:

    Wat een vreselijke foto weer onder Uw overigens interessant artikel.
    Het boek van M.Kurpershoek waar U het over heeft, ken ik niet. Hij is meer een auteur van arabisch poezie en reisverhalen, interesseert me niet zo. . Dat boek had ik echter wel willen lezen, maar is dus niet meer in de handel. Zijn vrouw, Betsy Udink, heeft wel een boek geschreven over het leven van vrouwen in Pakistan. Een verschrikkelijk boek, niet hoe ze het heeft beschreven, maar wat ze beschrijft over die mensonwaardige toestanden van vrouwen daar.
    Ze wonen nu in Poland, hij is daar ambassadeur. Waarom een arabist nu juist naar dat land is uitgezonden.???????? Heeft U enig idee?
    Dat land heeft trouwens ook een erg anti-semitische geschiedenis achter zich, evenals Litouwen.

    Like

 2. Martien Pennings zegt:

  Men weet dat ik het op puntje Israël zeer oneens ben met Vermeersch, maar hij heeft nu zelf een commentaar geschreven onder de tekst van Samira Azabar waarvan twee zinnen heel raak zijn en die in nette bewoordingen zeggen wat ik hierboven iets grofstoffelijker uitdruk, namelijk dat Azabar nul (0) argumenten heeft contra Vermeersch:
  http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/03/13/geachte-heer-vermeersch-mag-het-gedaan-zijn-met-riddertje-te-spelen
  De twee rake kernzinnen:
  1) “Het is heel gemakkelijk in het algemeen te zeggen dat iemand iets niet begrijpt, als men dat niet in detail moet aantonen.”
  2) “En zo kan ik doorgaan, maar het doet me pijn dat die citaten uit alle periodes van de islam tot heden, van u aflopen als water langs een eend.”

  Like

  • Ben zegt:

   Weet beeldspraak als niet veel anderen te waarderen. Maar wtf, hou het aub voor zovelen mogelijk herkenbaar. Want ga ik op die tour vergroten we slechts de kloof tussen ……

   Like

   • Martien Pennings zegt:

    Wat moet je nou. graftak?
    Zijn de foto’s bij het stuk niet alléén al voldoende om de kloof aan te duiden?
    Geef ik niet voldoende aan, met name rond de term “apokalyptische scheiding der geesten” dat ik ueberhaupt niet gelóóf in de bereikbaarheid van types als Azabar?
    Heb je godnondeju niet iets beters te doen dan je kleinburgertlijke formalismen los te laten op de gruwelen en de krankzinnigheid die ik aan de orde stel?
    Sodeflikkerkankerstraal toch je graf in, klootzak!

    Like

 3. Jan zegt:

  De Egyptische Moslimbroederschap bekritiseert al voor het document van de VN gereed is dat geweld tegen vrouwen veroordeelt. De MB noemt het document ‘misleidend’ en onislamitisch:
  “Er staan onderdelen in die in strijd zijn met islamitische principes en zijn grondbeginselen die in de koran worden genoemd…. Het vaagt islamitische waarden weg en probeert het gezin te vernietigen…wat tot sociale desintegratie leidt.”

  Egypt’s Brotherhood blasts UN women’s document
  http://news.yahoo.com/egypts-brotherhood-blasts-un-womens-document-201012747.html

  Statement of the Muslim Brotherhood about The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW
  https://www.facebook.com/notes/jee-paules/statement-of-the-muslim-brotherhood-about-the-convention-on-the-elimination-of-a/621216977892300

  Kortom, men geeft toe dat de islam gewelddadig is tegen vrouwen.

  Like

 4. Ben zegt:

  Moet bij M.P., de prof wel een gevoelige zenuw geraakt hebben. Voor ik mij wens te verlagen tot zijn niveau gaat er heel veel water door de Donau.

  Like

  • Martien Pennings zegt:

   Fijn zo, kom vooral niet in de buurt van mijn niveau.
   Dat is een echt links gevoel: better-than-thou, zelfmanifestatie.
   En ik ben géén prof.
   Doctorandus is weliswaar een titel, maar toch meer een opdracht.
   Het is Latijn en betekent: hij die doctor moet worden

   Like

 5. Ben zegt:

  http://www.pi-news.net/2013/03/beisicht-video-wir-werden-nicht-kapitulieren/#more-311085

  Dit is de manier waarop veranderingen teweeg gebracht kunnen worden.
  Tis maar dat u het weet Herr Professor.

  Like

  • Martien Pennings zegt:

   Ik begrijp blind dat de video’s waarnaar je verwijst vol van nette en zindelijke burgerheren zitten, die bedaard massamoord, gewone moord, slavernij, totalitarisme, verminking, slavernij, racisme en what-have-you afwijzen.
   Ik vind dat gebrek aan opwinding, die stropdassige kalmte in het aangezicht van deze gruwelen vaak aanstootgevend, maar ik leg me erbij neer.
   Monty Python en vooral John Cleese konden overigens de hysterie achter die stiff-upper-lip-with-bolder-and-umbrella feilloos bloot leggen.
   En verder: it take all kinds to make a world.
   Zelfs burgermannetjes zoals jij, “Ben”.

   Like

 6. Ben zegt:

  Een korte maar leuke vacantie kan de “Heer” Pennings duidelijk wel gebruiken.

  Like

  • Martien Pennings zegt:

   Of ik moet net zo kalm naar de binnendringende islam leren kijken, als jij “Ben”.
   Dan ben je altijd met vacantie.
   Maar vergis je niet, ik ben razend, maar ik kan ijskoud zijn en ik heb ze in het vizier:
   a gaze blank and pitiless as the sun.

   Like

 7. E.J. Bron zegt:

  Volgens mij is Martien een beetje boos! En mijns inziens terecht!! Een comment als dat van ene Ben, quote: “Zou mezelf als niet helemaal normaal beschouwen, indien ik op dit onzinnige artikel een reactie zou plempen” is te gek voor woorden. Het “onzinnige” artikel raakt volledig de essentie van waar het om gaat. Als deze Ben dat niet begrijpt en er zich er op zo´n enorm lullige manier van af maakt, heeft zijn laatste uur hier geslagen. Hij gebruikt geen enkel argument, alleen maar “onzinnig artikel”.
  De reactie van Martien, die ik ken als een van diegenen die vecht tegen juist deze klotenislam tot hij er letterlijk dood bij neervalt, vind ik begrijpelijk. Ik ken Martien. Hij heeft zich weer eens opnieuw met hart en ziel in het artikel gegooid om het nóg maar weer eens allemaal uit te leggen en te weerleggen.

  En voordat ene Ben met het argument komt dat Martien blogregel 4 overtreedt, laat dit dan door de webmaster gezegd zijn. Het is MIJN blog en IK bepaal wie iets wel en wie iets niet mag. En Martien mag nu eenmaal iets meer dan een ander. Daar moet je het maar mee doen Ben.

  En ik wil al helemaal niets horen over het “niveau” van Martien Pennings, want dat is gegarandeerd op dit gebied hoger dan dat van menigeen die voordoet er verstand van te hebben!!

  Webmaster

  Like

 8. E.J. Bron zegt:

  Dat was dom Ben. Tot ziens!

  Webmaster

  Like

 9. Wachteres zegt:

  Het is in feite heel eenvoudig:

  Als er duizenden vrouwen, ongelovigen en andersdenkenden in islamitische landen op een gruwelijke manier vermoord worden door leiders en tuig dat zich op laat jutten, dan maken die misdadigers geen deel uit van de islam.

  Als in Europa mensen bedreigd en uitgescholden worden door moslimjongeren en -mannen, omdat ze vrouw en/of ongelovig zijn, en als meisjes door moslims op grote schaal verkracht worden, dan heeft dat niets met de islam te maken.

  Als moslimvrouwen gedwongen in groten getale naar ‘blijf van mijn lijf’ huizen te vluchten, omdat ze anders angst moeten hebben om vermoord te worden, dan heeft dat niets met de islam te maken.

  Want ondanks alle zichtbare tegenspraak, alle grof geweld en klaarblijkelijke minachting voor andersdenkenden DOOR DE EEUWEN HEEN is de islam een ‘godsdienst van VREDE.

  Wie het vatten kan, die vatte het.

  Like

 10. Martien Pennings zegt:

  En Joost Niemöller vertelt op DDS dat het steeds gevaarlijker wordt om islamkritiek te hebben:
  http://www.dagelijksestandaard.nl/2013/03/islamkritiek-in-europa-steeds-gevaarlijker

  Like

 11. BigLJohn zegt:

  Samira Azabar zullen we met haar opvattingen maar gelijk geven. Want een gek moet je immers altijd gelijk geven nietwaar ? Dit geld niet voor de Duivelskerk die zich Islam noemt. Islam is vrede zeggen die moslims dan. Ik zeg; Islam praktiseert rust in vrede. Die schoften zullen geen rust kennen eer dat alle, wat zij noemen ongelovigen, zijnde de complete niet Islam wereldbevolking, in de naam van Allah ritueel vermoord zullen zijn.

  Like

 12. Tom Hendrix zegt:

  Prima gedaan, ik zat mij ook te ergeren op de TROL BEN, misschien was het weer Chantal, Laarmans of Fulco, die meende dat hij ons de zeik lauw kon maken. Gloeiende nondedju, de TROLLEN blijven het proberen. Martien heeft volkomen gelijk, de ISLAM is een vuile gore NAZISTISCHE IDEOLOGIE!

  Like

 13. wim van rooy zegt:

  Ik ga vaak in debat met de aanhangers van de religie van de vrede. Onze rationele manier van denken ontgaat ze te enenmale. Je mag ze proberen vol te plempen met feitelijke argumenten: het helpt geen ene moer, ze zijn immuun voor feiten en ze zijn compleet geïndoctrineerd; daarom stikt het in de islamcontreien van de perverse achterlijkheid en komen ze naar ons omdat het hier goed toeven is – maar onze manier van denken wijzen ze af, terwijl het juist die is die ons humaan heeft gemaakt. Zelfs die contradictie zien ze niet.

  Like

  • Hans Jacobs zegt:

   Wim, u heeft 100% gelijk, echter wordt vergeten waaróm dit nu zo is of kan.
   Is de islam dan zo sterk? Neen, het is de koran die veel verfijnder is als de meesten beseffen. Behalve dat de koran zijn voortbestaan garandeert door intrinsiek te verbieden dat er wijzigingen op worden gemaakt, propageert de koran inteelt.
   Er is onderzocht én bewezen dat inteelt leidt tot behoorlijke chemische veranderingen in het brein en ervoor zorgt dat met name de delen waar het individuele denken/geweten zich ontwikkelt, achterblijven.
   Het is deze generaties lange inteelt is die de islamieten dus extra vatbaar maakt voor indoctrinatie.
   Men is nu op zoek, na het alcohol/verslavings-gen te hebben gevonden, naar een soort geloofs-gen.
   Daarbij is het bovenstaande al naar boven gekomen.
   Ik ben niet gelovig, maar de overeenkomst tussen “de valse profeet” en de bijbelse beschrijvingen hierover is opmerkelijk.

   Like

  • Ajsela Masovic zegt:

   “maar onze manier van denken wijzen ze af, terwijl het juist die is die ons humaan heeft gemaakt.” Humaan? Zoals Abu Ghraib humaan? Zoals Iraq en Afghanistan humaan? Zoals Vietnam humaan? Zoals WW II humaan? Nu mag je wel zeggen dat je daar niets mee te maken hebt, maar ik heb ook niets te maken met de vele moorden die in de naam van de Islam worden gepleegd. Toch wordt dat als argument bovengehaald.

   Like

   • Tom Hendrix zegt:

    @Ajsela Masovic 18.27. uur. Dat mag uw mening zijn, maar de feiten geven aan dat de ideologie islam in 1400 jaar tijd 278 miljoen slachtoffers heeft gemaakt. En dat kregen dictators als Hitler,Stalin,Mao en Pol Pot zelfs niet klaar in 1 eeuw.

    Like

 14. Hans Jacobs zegt:

  Zeg Tom with all due respect , Don’t grow weak on us now, je beledigt de nazi’s, dat waren maar kleuters tov de islamieten. Ook al is het genetisch schroot, ze hebben toch al zo’n 200 milioen Christenen, Hindoes en Boedhisten vermoord. Waarvan 150 miliioen met het zwaard, handwerk dus.

  Like

  • Martien Pennings zegt:

   Zeg, Hans Jacobs, kén ik jou?

   Like

   • Hans Jacobs zegt:

    Ja, ik ben het, je brother in arms, zogezegd.

    Like

   • Martien Pennings zegt:

    Nou, wel iets meer dan alleen “in arms”.
    Dat ventje met wie ik een moeder deel – mijn halfbroertje dus – heeft zich gemeld.
    Hans Jacobs heet-ie.
    Hij beweert dat hij inzake de islam radicaler is dan ik.
    Maar ja, de illusionist denkt ook dat hij knapper, sterker en intelligenter is dan ik.

    Like

 15. Roelf-Jan Wentholt zegt:

  De gematigde islamiet is het instrument van de islamitische beulen zoals de toegeeflijke Duitsers het instrument van Hitler waren. Al die lui die zich trots “gematigd” noemen zijn zo mogelijk nog laffer dan de ware islamitische voorvechters, de Jihadisten die overal waar ze de kans krijgen dood en verderf zaaien. Die overal waar ze kunnen onschuldige mensen martelen en vermoorden. Want de gematigde islamiet is de steunpilaar waarop dit alles rust. En daarom is hij of zij een monster. Mij schieten zomaar de namen Aboutaleb, Marcouch en Elatik te binnen.
  Wie naar die laatste foto kijkt weet het: De Islam moet de wereld uit. En wie dat tegenwerkt is medeplichtig aan de walgelijke misdrijven die vanuit de Islam dagelijks worden begaan en waarvan die laatste foto slechts een illustratie is.

  Like

 16. oogenhand zegt:

  Voor de Bilderbergers is iedere dode vrouw weer een baarmoeder minder. Immers, de vrouw is de flessenhals voor de bevolkingsgroei. Dat het mannenoverschot rottigheid uithaalt is mooi meegenomen, nog meer doden, nog minder mensen. Het stemt droevig, maar een nieuwe Holocaust zou de Bilderbergers erg goed uitkomen.

  Like

 17. Tom Hendrix zegt:

  @Hans Jacobs 18.37. uur. Hans Jacobs, dat waren er meer dan 270 miljoen in 1400 jaar tijd.
  De HAATBAARDEN van de PEDO PROFEET zijn de grootste MOORDENAARS uit de geschiedenis.

  Like

 18. Martien Pennings zegt:

  Is hier iemand die nog eens wil proberen hier http://bit.ly/YcLUI8 onder die islam-mooipraat van Azabar een link naar mijn stuk te zetten?
  Deze link dus: http://bit.ly/15P1sHr.
  Makkelijker kan ik het niet maken.
  Vanmiddag heb ik het zelf al geprobeerd, maar het is na vele uren nog steeds niet door de “moderatie”.
  Dus je mag aannemen dat de linkse censuur weer eens heeft toegeslagen.
  Maar om het nóg zekerder te weten zouden nog een paar mensen het moeten proberen.
  Kom op mensen, doe de moeite en meld het resultaat even!

  Like

 19. Hans Jacobs zegt:

  En dan nog wat (ik vrees dat ik nu wat sympathie hier ga verliezen), behalve al het geschrijf, is er ook de praktijk. en voor mij betekent dat dat ik de confrontatie op zoek. Als ik bv in Amsterdam móet zijn (Not if I can help it, sorry Amsterdammers), dan moet ik weleens pinnen, en dan wacht ik liefst tot ’s avonds, en dan kijk ik of ik ergens een verlaten pinautomaat kan vinden. En dan ga ik pinnen. En dan tel ik mijn geld, lekker rustig. En dan hoop ik dat ze komen. De moslims. Maar ze doen het niet. Want ze weten het instinctmatig weten ze het.
  Maar als u wilt weten hoe hautain verheven de moslims zich voelen, jegens ons, de infidels, dan kunt u het volgende onschuldige proefje doen;
  Wanneer u op een trottoir loopt en een moslim met moslima of moslima alleen, komen u tegemoet, dan gaan die niet opzij. U doet dat onbewust wel, want dat fatsoen is u zo geleerd. Doe het de volgende keer maar eens niet. Blijft u in uw pad lopen. Volgt gewoon een frontale botsing. Dus ik bots regelmatig, want ik ga niet opzij.
  En zo doe ik dat met alles eigenlijk. Als marrokanen met stemverheffing praten, en dat doen ze graag, zich laten gelden, dan stopt dat als ik in de buurt ben. En als ze me aankijken dan zullen ze hun ogen neer moeten slaan. Want ik ben dominant. Want mijn grootouders en ouders en inmiddels ook ik hebben dit land opgebouwd. Dus waarom zou ik opzij moeten voor een stuk inteelt wat behalve de benefits alles van ons afwijst.
  Nooit.

  Like

  • Maja zegt:

   Wat een gewèldig bericht!! Ik dacht eigenlijk dat ik zo ongeveer de enige ben die nóóit voor een moslim opzij gaat. Heb daarbij gezien mijn leeftijd wel een beetje support nodig dus ga ik zelden of nooit zonder mijn 2 honden de straat op :-), En hun riemen laat ik zoveer mogelijk vieren zodat de ander niet anders kan om naar de overkant van de straat te stappen….En dat is precies wat er altijd gebeurt…

   En wat die mohammedaansen betreft: ik kijk ze altijd recht aan als ik ze tegen kom en dan kijken ze naar de grond. Op zich vind ik het triest voor de moslim-meisjes/kinderen maar heb totaal geen medelijden met de vrouwen. Het is jammer voor ze dat ze als moslim zijn geboren maar dat is mijn probleem niet. Ik maak mij liever druk om mijn Christen-genoten die vervolgd, vermoord en gemarteld worden in – vooral – islamitische landen. EN om de islamisering van Nederland.

   Like

  • Martien Pennings zegt:

   Ja, dat is wel herkenbaar.
   Maar dat geld tellen doe ik niet.
   Wat ik wel doe is opletten of moslims en moslima’s het gewone give-and-take op een trottoir in acht nemen: ik ga er niet dwars tegenin, maar ik ga maar half opzij, zij moeten die andere helft inschikken.
   Als je oogcontact met Marokkanen maakt, vooral dat type bontkraagje, dan kan je zomaar met agressie te maken krijgen.
   Ook van jonge autochtone meiden heb ik gehoord dat ze vermijden richting Marokkanen te kijken.
   Daar hebben we in Nederland een uitdrukking voor: iemand ontzien.
   Ook in die subtiele dingen zit de islamisering door de moslimse Uebermensch.

   Like

   • peterselie1 zegt:

    Tsja Martien het is wel de verstandigste manier om zo iemand ontzien, mijn vader was toen 73 jaar, toen hij op dat moment een groepje van 5 of 6 duidelijk herkenbare Moslims er dwars door heen liep om dat zij mij vader geen ruimte boden, en of ze het instinctmatig voelden dat met hem niet te spotten viel, hadden zij geen commentaar op de wijze van doen van mijn vader, misschien door zijn grijze haardos die duidelijk zijn leeftijd verraadde, misschien dat ik er tien passen achter mijn ouwe liep, kom dat natuurlijk nooit meer aan de weet. Verder ga ik met je mee en wees heel erg op je hoede voor die lui een mes is sneller getrokken voor men het beseft.

    Like

 20. Rudi zegt:

  Er is iets fundamenteel mis met een ‘cultuur’ die zijn vrouwen op zo’n manier de duvel aandoet als de islam. Via Robert Spencers website Jihad Watch heb ik trouwens vernomen dat Jordanië, waarover we doorgaans heel weinig horen in de MSM, eremoord de normaalste zaak is, ondanks Westerse koninginnen als Koningin Noor en de huidige koningin-met-fotomodelallures Rania.

  Sorry als dit al eerder aan bod is gekomen hier, maar zou er geen bewust verband bestaan tussen dit soort behandeling van islamitische vrouwen en Jihad, oorlog tegen ongelovigen? Het aan de islam inherente sexisme lijkt me een strategie om jonge mannen op te hitsen voor verovering van de Dar-al-Harb en geweld tegen ongelovigen. Ook polygamie lijkt in deze puzzel te passen.

  Like

  • Martien Pennings zegt:

   Ja, dat is nogal eens aan de orde geweest, Rudi.
   Zelfs hier boven in mijn stuk:

   “”Die reëel bestaande islam is een hypokriet masker voor een fascistische onderdrukkings-machinerie. Die islam is een gesystematiseerde obsessie met geslachtelijkheid, met wat mensen tussen hun benen hebben. Die islamitische “cultuur” bestaat uit twee concentrische cirkels van repressie: in de buitenste onderdrukken alle mannen alle vrouwen en in de binnenste onderdrukt een mannelijke elite de maatschappelijk zwakkere mannen. Daarbij gaat het om het bezit van vrouwen – om sex in de eerste plaats dus, zoals altijd en overal – en om rijkdom en macht.”

   Het element dat ik hier niet aanraak is dat de onvrede en agressie van de jonge mannen in de testosteron-leeftijd via de leer van de Jihad systematisch naar buiten wordt gericht, richting ongelovigen en Joden.

   Een extra stimulans is dat de oorlog behalve de kans op lekker moorden de kans biedt om slaven en vooral slavinnen buit te maken en veel gelegenheid tot verkrachten geeft.
   Wie sneuvelt gaat naar het islamitisch paradijs, zoals bekend een hoerenkast waar de Jihadist die” op het pad van Allah” is gesneuveld rechtstreeks heen gaat, waar 87 miljard maagden op hem wachten en waar hij een eeuwige stijve lul heeft. Ja, het is een uitermate spiritueel “geloof”, die islam.

   Like

   • Hans Jacobs zegt:

    Kijk Martien, dan kunnen wij wel halfbroers zijn, maar wat onze genen betreft, you can run, but you cant hide. We schrijven allebei consequent ‘islam’ zonder hoofdletter.
    Dat doe ik ook met mohammed, moslim en marrokaan, de 3 m’s.
    Elk groot feest begint met een klein idee moet je maar denken.
    Een ID Fixée in ons geval ;P

    Like

   • oogenhand zegt:

    Uiteraard wordt de sexuele aggressie naar buiten gericht. Marokkanen downloaden geen kinderporno omdàt ze meiden op straat lastig vallen.
    Misschien zouden we een ideologie moeten ontwikkelen die die aggressie terugklapt. Wijs de religieuze politie in Saoedi-Arabië erop dat de rijken alle meiden ontmaagden. Mohammed bin Laden, vader van, gaf zijn afdankertjes aan zijn knechten. Het betekent ook dat veel van de helden van de Marokkaanse jongeren als maagd sterven. Èchte mannen sterven als maagd!!!
    Ook moeten moslims niet zeuren als ze gedood worden. Ze houden toch immers van de dood? Overigens betekent iedere dode moslimman meer vrouwen voor de overige moslimmannen.
    De islam speelt met vuur. Zolang zij beweren dat het Westen zedeloos is, en haremslavernij de oplossing, zijn zij moreel verplicht hùn dochters af te staan als haremslavin aan Westerlingen. Verbeter de wereld, begin bij jezelf! Bovendien, maar één op de drie jihadisten kan een Westerse vrouw buit maken. Iedere Westerling zou drie moslimas kunnen krijgen.
    Het paradijs is overigens opium voor het volk, een gedachte die logisch uit de inzichten van Links volgt, en moslims laten Links (als Links; openlijke atheïsten, geëmancipeerde vrouwen en homo’s worden wel degelijk lastig gevallen) voorlopig met rust.
    Toch is juist de haremslavernij een garantie tegen een Holocaust die de verslagen vijand VOLLEDIG genetisch vernietigd. Dit moet voor ogen worden gehouden tijdens een eventuele burgeroorlog.

    Like

 21. guusvelraeds zegt:

  Prof. Vermeersch en Mevr. Samira Azabar kruisen de degens betreffende discussie rondom hoofddoeken verbod. Blind zijn op de manier zoals Samira Azabar laat zien voor het grote en ondraaglijke leed aangedaan aan vrouwen binnen de islamitische wereld zegt in feite dat Samira Azabar ook slachtoffer is. Alleen is zij geen slachtoffer in de zin van “”puur”” maar veelmeer in de zin van “”slachtoffer dat tevens gedwongen werd in de rol van mede dader””. Dit fenomeen zag je ook in de vernietigkampen van nationaalsocialistisch Duitsland. Het zijn slachtoffers die psychisch kans hebben gezien zich voor een deel te identificeren met de onderdrukkende dader. Onbewust hebben ze ervaren (op gegeven moment ook concreet) dat het accepteren van de repressieve bejegening nieuwe ruimte schept die ook voordeel kan inhouden. Voordeel zoals het gunstig stemmen van de onderdrukker waardoor hij bereidt is je binnen een beperkt gebied meer ruimte te geven. Je moet het zien als gevangenen die toestemming hebben zich te begeven buiten hun cel maar niet toestemming hebben zich te begeven buiten de muren van de gevangenis. Binnen de gevangenis hebben ze alle bewegingsvrijheid maar absoluut niet daarbuiten. Deze slachtoffers kunnen heel ver gaan in hun rol van mede dader zijn en hun grootste drive is voornamelijk het verwerven van een gevoel van relatieve veiligheid.

  Like

  • Rudi zegt:

   Wie kakelt, moet eieren leggen, en daarin slaagt mevr; Azabar niet in. Ze heeft het niet over de issues die prof emeritus Vermeersch aanhaalt. Ze blijft maar wauwelen over ‘een persoonlijke interpretatie’. Waar prof Vermeersch de Qur’an aanhaalt als brontekst, weet mevr Azabar van geen hout pijlen maken. Voor die ‘persoonlijke interpretatie’ zijn geen doctrinaire bronnen, overigens, iets wat zowel mevr Azabar als de interviewer ongemoeid laten.
   Want pijlen maken, behalve die om de vlag aan te hangen van de Jihad en het islamsupremacisme, heeft mevr de sociologe nooit geleerd.

   Iets wat me ook al vaker is opgevallen in discussies over de hoofddoek in het openbaar en op school e.d. is dat moslims er steeds weer de Joden bij halen om zichzelf te legitimeren: ‘de Joden en hun keppeltje’ enz.
   Voor mensen die de Joden bijna net zoveel haten als het leven zelf zoals de moslims doen, moet dat ondraaglijk frustrerend zijn. Om niet te zeggen een bepaald soort schizofrenie vereisen.

   Voorts, geen kwaad woord over Etienne Vermeersch, in het woud der kennis een eeuwenoude eik. Al hebben we niet dezelfde visie over Israël of het Christendom, voor deze man heb ik enorm veel ontzag.

   Martien, ik ben ook even gaan kijken naar die link die je eerder aanhaalde, op De Wereld Morgen; Vermeersch noemt man en paard, maar die Azabar, in haar weerwoord, stelt danig teleur. Echt een exportproduct van de ‘Islamofobie-industrie’.
   Vermeersch is zowat de enige in België die ‘inconvenient truths’ durft te uiten over de religie van de onderwerping.

   Like

  • Martien Pennings zegt:

   Ja, van dat wijf glijdt inderdaad alles af als water van een eend.
   Het is ook de totaal verkeerde discussie die daar gevoerd wordt.
   Vermeersch zit de Koran gezag te geven, door te zeggen dat de hoofddoek niet door de Koran wordt voorgeschreven.
   Alles begint met de erkenning dat de islam een onhervormbare totalitaire ideologie is die alle essentiële kenmerken van het nazisme heeft, zoals in mijn artikel uiteengezet.
   Dan ben je klaar: de Koran bevat een nazi-ideologie en voorts wens ik niet 500 keer per dag in mijn stad geconfronteerd te worden met een nazi-symbool op de kop van een vrouw.
   Een symbool dat bovendien betekent: ik ben als vrouw taboe voor jou, ik wijs alles af wat jij vertegenwoordigt, ik ben hier alleen vanwege de materiële voordelen en ik zal jouw land overnemen als ik de kans krijg en dat nazi-systeem (sharia) installeren.
   C’est ça!

   Like

   • oogenhand zegt:

    Wij moeten een wereld creeëren, waarin géén hoofddoek betekent: zij is als vrouw taboe voor moslims. De hoofddoek is het gevolg van het internaliseren van een nazi-ideologie. Links zeurt over de internalisering van Westerse ideeën bij niet-Westerlingen, laten zij maar eens kijken naar hun bondgenoten.

    Like

 22. heleen zegt:

  Dewereldmorgen is het parochieblad van de islam (en van aperte Jodenhaat), met als
  Hogepriesters Blommaert, Roels, De ley, Pater Leman…
  Zoals die gasten zich uit de naad werken om de religie van de Vrede (die 270 miljoen doden op haar conto heeft) te blijven verdedigen, het tart alles.
  Shame on you Samira. !!!!

  Like

 23. Martien Pennings zegt:

  Eddy Daniels, de Vlaming met wie Roelf-Jan Wentholt en ik op deze site nogal eens een dialoogje hebben gevoerd over Joden en Israël – Daniels weet altijd weer een Jood te vinden die iets fouts heeft gedaan, al moet-ie ‘m uit 6000 voor Christus halen – heeft een paar dingen rond Samira Azabar verteld die verhelderend werken. Zie: http://bit.ly/XD2G99 Het wijfje dat blijkbaar dermate genotzuchtig dat ze er bewust voor kiest in een gedroomde islam te leven met enorme schijthebbing aan de oceaan van bloed en leed die de echte islam intussen in de wereld aanricht, heeft een bijzondere geschiedenis.

  Daniels vertelt:

  “Een bezwarend element was dat zij katholiek onderwijs genoot, wat inhield dat zij – in eigen ogen – een deel van haar identiteit diende prijs te geven. Zij ging daarom op zoek naar de wortels van haar eigen geloof. Merkwaardig genoeg las zij daarvoor de Koran niet, maar legendes over het ontstaan van de islam. Zelfs niet de oorspronkelijke Hadith, maar verhalen voortbordurend op de Hadith. Gewijde Geschiedenis, zeg maar.”

  “Azabar heeft helemaal geen zoektocht ondernomen in de bronnen, maar een islam geconstrueerd naar eigen beeld en gelijkenis, sterk beïnvloed door elementen uit haar atypische gezinssituatie (haar ouders vonden het belangrijk dat zij studeerde) en haar katholieke opvoeding. Op zich is daar niets op tegen, vermits zij zich als persoon daar beter bij voelt. ‘Haar’ islam is ook sympathiek maar volkomen in strijd met deze die wordt uitgedragen door de officiële islaminstanties.”

  Daniels citeert Azabar:

  “De islam die ik had leren kennen was intrinsiek democratisch, en zelfs feministisch. Mijn zoektocht leidde me naar emancipatorische elementen binnen de islam, omdat deze nooit aan bod komen in het dominante discours in deze samenleving.”

  “De islam stelt ook dat man en vrouw gelijk zijn, dat ze uit dezelfde elementen geschapen zijn. Dit stond lijnrecht tegenover het katholieke scheppingsverhaal dat ik op school leerde, waarbij Eva de verleidster en de mindere was. Dat zie je niet in de islam, dat de vrouw als zondig wordt bestempeld.”

  “Door de ontkenning van de waarheid omtrent haar geloofsbronnen komt Azabar echter ook tot verwrongen opvattingen omtrent de actualiteit. Zo verdedigt zij het dragen van de hoofddoek, als een voortdurend zichzelf herinneren aan de verheven emanciperende doelstellingen van de islam. ( . . .) Zij amalgamiseert ook het dragen van de hoofddoek met dat van de burka, en stelt vrouwen die dit laatste doen voor als moedige wezens die zich tegen mediadruk verzetten. Dat het land waar deze burka als het ware ‘uitgevonden’ werd – het Afghanistan van de Taliban – niet slechts elk vrouwenrecht ontkent, maar van het verdrukken van de vrouw een principe heeft gemaakt, laat haar onverschillig, zodat zij blind is voor de agressieve vrouwvijandigheid die van dit symbool uitgaat.”

  Mijn commentaar:

  Alles wat Azabar zegt is natuurlijk tragi-komisch, maar de kroon spant toch wel: “Dat zie je niet in de islam, dat de vrouw als zondig wordt bestempeld.” Nee, we gaan niks uit de Koran en de Soenna citeren en ook geen enkele verhaal vertellen uit de geschiedenis of de actualiteit van de islam. Dat wijf is echt totaal geschift.

  Oh ja: “respect”. Nooit werd een woord in de geschiedenis van de mensheid meer verkankerd. Daniels ouwehoert in dit stuk ook al zo vreselijk veel over de schroomvallige respectigheid waarmee Vermeersch Azabar kritiseert. Ga maar eens lezen: http://bit.ly/XD2G99 .

  Ja, dat soort fluwelen handschoenen hebben we echt nodig in de strijd tegen de meest hardnekkige en acuut gevaarlijke ideologie die deze aardkloot ooit heeft gezien. Laten we de islam vooral met beleefdheidsfrases te lijf gaan. Laten we de apologeten van deze psychotische “cultuur” die de halve wereld in een hellehol hebben veranderd en van plan zijn de andere helft te idem-dito-en vooral niet beledigen. Laten we zalvend zijn tegenover de oudste en nieuwste manifestatie van de geest van Hitler.

  God!
  Straf ze!
  Vaag ze weg, de “respectvollen”!

  Like

 24. heleen zegt:

  Mohammed was de toy-boy van Khadijah, een oude rijke weduwe. Vervolgens had hij een harem met 9 à 10 vrouwen, een vrouwengevangenis derhalve, die het inferieur statuut van vrouwen benadrukt. Een hoofddoek (binnen de islam) is een ode aan de hele doctrine waar de islam voor staat. Je moet goed onnozel zijn om de hoofddoek op te voeren als een symbool van emancipatie en Mohammed te verheffen tot een idool.

  Like

 25. Martien Pennings zegt:

  In november 2011 schreef ik een stuk http://bit.ly/rNF43n op AmsterdamPost onder de titel:

  ‘DeWereldMorgen’: Vlaamse site die met censuur zijn ‘anti-Zionisme’ en islamliefde beschermt

  Inderdaad, dat is diezelfde site waarop het boven gekritiseerde islam-apologietje van Samira Azabar verscheen.
  En ze doen wéér precies hetzelfde: gegronde kritiek op hun islamofilie buiten de comments houden.
  Bij Gods gratie hebben ze onder dat stuk van Azabar één nogal technisch comment van mij inzake Al-Ghazali geplaatst.
  Maar ze weigerden om een linkje op te nemen naar het bovenstaande stuk.
  Ik weet dat drie personen het geprobeerd hebben.
  En ja hoor!
  NOPE!
  CENSUUR!

  En toen heb ik ze vanmorgen dit mailtje gestuurd:

  Tsjonge-jonge, om half tien des morgens op 15 maart stel ik vast dat de laatste reactie onder dit veelbesproken stuk http://bit.ly/YcLUI8 alweer van 14 maart des middags om kwart-over-twee is.
  Ik hoef daar toch niks aan toe te voegen, wel?
  Nou ja: misschien dat jullie een stelletje diep huichelachtige, foute schijtluizen zijn?

  Like

 26. louis-portugal zegt:

  Idd. ze is zo blij met al de aandacht die ze krijgt dat ze ondanks het gat in haar hoofd helemaal gelukkig is.

  Like

 27. Pingback: Over mijn razernij en mijn schelden | E.J. Bron

 28. Jan zegt:

  Als mensen zo toegetakeld worden uit naam van een religie, een politieke richting en……. Vul maar zelf in, dan is de persoon die uitvoer geeft tot het toetakelen van een ander mens hier volledig zelf verantwoordelijk voor en dient derhalve voor zijn/ haar daad gestraft te worden!!!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s