Oriana Fallaci vraagt zich af of de islamitische immigratie naar Europa een samenzwering is

Screenshot_38

(Inleiding door: Henk V.)

Het is nu zeven jaar geleden dat onderstaand commentaar op het boek “The Force of Reason” (“De Kracht van de Rede”) van Oriana Fallaci werd geschreven.

In tijden van grote duisternis hebben we een dringende behoefte aan mensen die goed kunnen waarnemen, mensen die kunnen ZIEN. Zieners die tot lichtbakens dienen voor mensen die de weg niet willen kwijtraken en die op koers willen blijven. Zo had het Westen in de oorlogstijd Winston Churchill nodig en zien wij nu Melanie Phillips, Bat Ye’or, Udo Ulfkotte en vele anderen die rol overnemen. In ons land vervulde Pim Fortuyn helaas te kort die rol, ook Wilders heeft velen de ogen geopend.

Op deze site hebben wij ook zo iemand, een ziener met een groot hart, een zeer scherpe visie en een vlijmscherpe pen. Ja Martien, jij mag bij ons de rij aanvullen.

Maar dan ORIANA FALLACI!  Zij leidde een gekweld bestaan en stierf te vroeg. Maar wie haar boeken leest, ervaart haar intense betrokkenheid bij het wereldgebeuren, haar ontembare moed, haar onwaarschijnlijk scherpe geest, zo scherp alsof zij op vele momenten tot pure profetie geraakte.

Haar analyses reiken namelijk tot ver voorbij onze tijd en haar woorden blijven volop actueel.

Daarom beveel ik het onderstaande stuk, waarin zij haar visie met ons deelt, vooral bij die lezers aan die niet regelmatig op de site van E.J. Bron verschijnen en ik hoop dat het iedereen duidelijk zal zijn geworden waarom wij ons nooit zullen kunnen neerleggen bij de ontwikkelingen die ons nu al decennia teisteren.

En met deze woorden richt ik voor haar een zeer gemeend standbeeld op!  Grazie, Oriana Fallaci!

Henk V.

________________________________________________________________

In ‘The Force of Reason’ [De Kracht van de Rede] belicht de controversiële Italiaanse journaliste en schrijfster Oriana Fallaci een van de centrale raadsels van onze tijd. Hoe is het mogelijk dat Europa in slechts drie decennia de thuisbasis is geworden van naar schatting 20 miljoen moslims?

Screenshot_36Hoe heeft de islam het klaargespeeld dat die van een feitelijke non-factor opgeklommen is tot een religie die de superioriteit van het christendom op het vasteland bedreigt? Hoe is het mogelijk dat de meest populaire jongensnaam voor een baby in Brussel Mohammed is geworden? Kan het echt waar zijn dat de moslims van plan zijn om een moskee in Londen te bouwen, die plaats biedt aan 40.000 mensen? Dat het niet lang meer zal duren voordat Nederlandse steden als Amsterdam en Rotterdam een islamitische meerderheid hebben? Hoe werd Europa, dat in de wereldoorlogen I en II door de VS gered werd en waarvan de Bosnische moslims pas geleden in 1999 door de VS werden gered, veranderd in een plek waar, zoals Fallaci het stelt, het zo is dat: “Als ik Amerikanen haat, ik naar de hemel ga en als ik moslims haat, ik naar de hel ga?”

In een poging om deze vragen te beantwoorden heeft de auteur, die door kanker is getroffen en door doodsbedreigingen en aanklachten van ‘islamofobie’ (zij moet in juni in Frankrijk voor het gerecht verschijnen) is opgejaagd, geschiedenis gecombineerd met flarden spectaculaire verslaggeving uit de eerste hand, in een vorm die leest als een uit het leven gegrepen complotthriller.

Als van ‘The Force of Reason’ veel exemplaren worden verkocht, wat bijna zeker gaat gebeuren (800.000 werden er alleen al in Italië verkocht en het boek staat in de top 100 van best verkochte boeken op Amazon), dan zal het niet alleen vanwege het vuur zijn dat haar onderwerp oproept, maar ook omdat Fallaci zich richt tot de gewone lezer. Er is niemand die zij meer veracht dan de intellectuele ‘krekels’, zoals zij hen noemt – “Je ziet hen elke dag op de televisie, je leest elke dag over hen in de kranten” – die ontkennen dat ze midden in een culturele, politieke en existentiële oorlog met de islam zijn, waarvan het terrorisme de opvallendste, maar uiteindelijk de minst belangrijke component is. Niettemin, om de lezer een voorproefje te  geven van wat islamitische veroveringen door de islam kunnen inhouden, zorgt Fallaci in haar eerste hoofdstuk voor een korte rondleiding door de bloedigste, heerszuchtigste periodes van die religie en later in haar boek ontmaskert zij op een amusante manier  een aantal van de nogal overdreven aanspraken op culturele en wetenschappelijke grootheid.

Screenshot_39

Het boek wordt ook verlevendigd door de vrees van deze journaliste van wereldklasse dat zij, zolang ze dit werk heeft gedaan, misschien het verhaal van haar leven zou missen. In de jaren (19) ’60 en ’70, toen ze verslaggeefster was van de oorlog in Vietnam en een legendarisch felle interviewster – en rechtstreeks in debat ging met mensen als Henry Kissinger en Yasser Arafat, was Fallaci gewoon te druk bezig met de gebeurtenissen van dat ogenblik om in te zien dat een heel ander verhaal snel vorm begon te krijgen – namelijk de transformatie van het Westen. Er waren destijds zeker aanwijzingen. Zoals toen zij in 1972 de Palestijnse terrorist George Habash interviewde, die haar vertelde (terwijl een bodyguard een machinepistool op haar hoofd gericht hield) dat het Palestijnse probleem over veel meer ging dan over Israël. Het Arabische doel, verklaarde Habash, was om oorlog te voeren ‘tegen Europa en Amerika’ en om ervoor te zorgen dat er voortaan ‘geen vrede zou zijn voor het Westen’. De Arabieren, deelde hij haar mee, zouden “stap voor stap vorderingen maken. Millimeter na millimeter. Jaar na jaar. Decennium na decennium. Vastbesloten, koppig, geduldig. Dit is onze strategie. Een strategie die we zullen uitbreiden over de hele planeet”.

Fallaci dacht dat hij alleen maar naar het terrorisme verwees. Pas later besefte zij dat hij ook ‘de culturele oorlog bedoelde, de demografische oorlog, de religieuze oorlog, die gevoerd werd door op slinkse wijze een land van zijn burgers te stelen’… Kortom, de strijd die gevoerd wordt door immigratie, vruchtbaarheid, verondersteld multiculturalisme. Het is een laag-actieve oorlog, die niettemin dodelijk is en die zich uitstrekt over de hele planeet, zoals elke krantenlezer kan inzien.

Screenshot_40

Fallaci is niet de eerste persoon die nadenkt over de snelheid van de voortgaande islamitische transformatie van Europa. Zoals de Engels schrijver van reisverhalen, Jonathan Raban, schreef in ‘Arabië: Een reis door het Labyrint’ (1979); in het midden van de jaren (19) ’70 leek het alsof de Arabieren zomaar, ineens, in Londen waren aangekomen. “De ene dag waren Arabieren mensen die ver van ons verwijderd waren … die in tenten kampeerden en kamelen hadden … en de volgende dag waren zij buren”.  In de straten van West-Londen verschenen zwart geklede vrouwen, getooid met snavelvormige maskers die hen deden lijken op ‘valken die met een kapje waren bedekt’. Gekleed voor de woestijn (en precies vier stappen voor de vrouwen uitlopend), stapten Arabische mannen over de trottoirs “als een groep ontsnapte figuranten uit een film, hun hoofdtooien wervelend op de wind van uitlaatgassen”.

Schrijvers die veel beter bekend zijn met de islamitische wereld dan Raban zijn net zo verward en beduusd. In 1995 vertelde de overleden Amerikaanse schrijver Paul Bowles, een oude inwoner van Tanger, mij dat hij niet kon begrijpen waarom de Fransen ​​miljoenen Noord-Afrikaanse moslims in hun land hadden toegelaten. Bowles had ervoor gekozen om het grootste deel van zijn leven onder de moslims te leven, maar hij vond het blijkbaar zeer onwaarschijnlijk dat zo’n groot aantal succesvol zou kunnen integreren in een moderne, seculiere Europese staat.

Screenshot_41

Misschien zou Bowles geïnteresseerd zijn geweest in deze passage uit het boek van Fallaci: “In 1974 sprak de [Algerijnse president] Boumedienne, de man die Ben Bella drie jaar na de onafhankelijkheid van Algerije had opgevolgd, voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. En zonder omhaal van woorden zei hij: ‘Op een dag zullen miljoenen mensen het zuidelijk halfrond van de planeet verlaten om binnen te vallen in het noordelijk halfrond. Maar niet als vrienden. Omdat zij zullen binnenvallen om het te veroveren en zij zullen het veroveren door het te bevolken met hun kinderen. Wij zullen de overwinning behalen via de baarmoeder van onze vrouwen’.”

Zo’n nuchtere intentieverklaring door de president van een land voor een internationaal forum lijkt ongelooflijk. Maar zelfs in  ‘A Heart Turned East’ (1997) van de Britse journalist Adam LeBor, een werk met een onpeilbare, bijna lethargische sympathie voor de benarde situatie van de islamitische immigranten in het Westen, wordt een moellah die in Londen woont als volgt geciteerd: “We kunnen deze mensen niet veroveren met tanks en troepen, dus moeten we hen overwinnen door de kracht van het getal”. In feite zijn dergelijke opmerkingen schering en inslag. Juist deze week deelde Moellah Krekar, een moslimracist die in Oslo woont, de Noorse krant ‘Aftenposten’ mee dat de moslims Noorwegen zullen veranderen en niet andersom. “Let op de ontwikkeling die we binnen Europa zien, waar het aantal moslims groeit als muggen,” zei hij. “In 2050 zal 30 procent van de bevolking in Europa moslim zijn”.

Screenshot_37Met andere woorden, Europa zal worden overwonnen doordat het zal worden veranderd in ‘Eurabia’ en volgens Fallaci staat deze verandering spoedig te gebeuren. Zwaar leunend op de onderzoeken van Bat Ye’or, de auteur van ‘Eurabia: The Euro-Arab Axis’, vermeldt Fallaci uitvoerig, met fascinerende details, de werkelijke oorsprong van het woord ‘Eurabia’ , dat nu ook voorkomt in het algemene vocabulaire. Het werd voor het eerst gebruikt, zo blijkt, in het midden van de jaren 1970, toen een tijdschrift van die naam werd gedrukt in Parijs (uiteraard), geschreven in het Frans (vanzelfsprekend) en bewerkt door een zekere Lucien Bitterlin, de toenmalige president van de ‘Association of Franco-Arab Solidarity’ en momenteel de voorzitter van de ‘French-Syrian Friendship Association’.  ‘Eurabia’  werd gezamenlijk uitgegeven door ‘Middle East International’ (Londen), France-Pays Arabes (Parijs), de Groupe d’Etudes sur le Moyen-Orient (Genève) en de ‘European Coordinating Committee of the Associations for Friendship with the Arab World’, die Fallaci beschrijft als  zijtakken van wat toen de ‘Europese Economische Gemeenschap’ was, nu de ‘Europese Unie’. Deze instanties, zegt Fallaci, die het heel duidelijk stelde, waren de officiële daders ‘van de grootste samenzwering die in de moderne geschiedenis is opgezet’ en ‘Eurabia’ was hun huisorgaan.

Kort gezegd, het  vermeende complot was een overeenkomst tussen de Europese en Arabische regeringen, volgens welke de Europeanen, die nog aan het bijkomen waren van de eerste acties van het PLO terrorisme en die verlangend uitzagen naar de kostbare Arabische olie, die aanzienlijk meer waard was geworden door de OPEC crisis van 1973. De Europese  en  de Arabische regeringen kwamen overeen om Arabische “mankracht ” (dat wil zeggen, immigranten)te accepteren, samen met de olie. Zij kwamen ook overeen om propaganda te verspreiden over de luister van de islamitische beschaving, om de Arabische staten te voorzien van wapens, zij aan zij met elkaar tegen Israël op te trekken en in het algemeen de Arabische lijn voor wat betreft alle politieke en culturele aangelegenheden aan te houden. Honderden vergaderingen en seminars werden gehouden als onderdeel van de “Euro-Arabische Dialoog” en die werden, volgens de auteur, gekenmerkt door een berustende Europese houding met betrekking tot  de Arabische verzoeken. Fallaci vertelt over een seminar in Venetië in 1977, dat werd bijgewoond door afgevaardigden uit tien Arabische en acht Europese landen en dat werd afgesloten met een unanieme resolutie die opriep tot ‘de verspreiding van de Arabische taal’ en dat ‘de superioriteit van de Arabische cultuur’ bevestigde.

Screenshot_42

Terwijl de Arabieren eisten dat de Europeanen de religieuze, politieke en mensenrechten van de Arabieren in het Westen zouden respecteren, werd er door de Europeanen met geen woord gesproken over de afwezigheid van vrijheid in de Arabische wereld, om niet te spreken over de afschuwelijke behandeling van vrouwen en andere minderheden in landen als Saoedi-Arabië. Er werd niet geëist dat de moslims kennis zouden moeten nemen van de luister van de Westerse beschaving, zoals van Europeanen werd en wordt verwacht dat zij zich verdiepen in de grootheid van de islamitische beschaving. Met andere woorden, er werd, volgens Fallaci, een aanzienlijk deel van de culturele en politieke onafhankelijkheid van Europa verkocht door een coalitie van ex-communisten en socialistische politici. Zijn we verbaasd? Fallaci niet. In 1979 merkt ze op dat “Italiaans, of beter gezegd Europees Links, verliefd was geworden op Khomeini, net zoals het nu verliefd is geworden op Bin Laden, op Saddam Hoessein en op Arafat”.

‘The Force of Reason’ is aanzienlijk minder heftig dan haar laatste boek over het onderwerp van de radicale islam, het explosief verbolgen ‘The Rage and the Pride’ [De Woede en de Trots]. ‘The Force of Reason’ is wanhopig, maar vaak verrassend grappig. (“De Woede en de Trots zijn getrouwd en hebben een stevige zoon voortgebracht: de minachting,” schrijft ze met haar karakteristieke humor). En omdat Fallaci is wie zij is, zijn haar reacties af en toe wat overtrokken en zullen die ongetwijfeld diep beledigend zijn voor velen, in het bijzonder wanneer zij, in een postscriptum dat beter niet in het boek had kunnen staan (volgens de schrijver van dit artikel), beweert dat er niet zoiets bestaat als een gematigde islam. Niettemin, de stem en de warmte en de humor van de auteur laten de pagina’s in het boek oplichten, in het bijzonder wanneer ze een pagina uit ‘Herzog’ van Saul Bellow  neemt en daarmee gepassioneerde brieven afvuurt naar zowel levende als dode beroemdheden. Ze is woedend op links, op de ´vredes’ beweging (de oorlog is een fundamenteel, hoewel betreurenswaardig deel van het  leven, beweert zij), de katholieke kerk, de media en, natuurlijk, de islam zelf, die zij beschouwt als een totalitarisme dat op godsdienstige leest is geschoeid en als een dodelijke bedreiging voor de wereld. Ze is veel optimistischer over Amerika dan over Europa, waarbij zij verwijst naar de moed van de New Yorkers die oudejaarsavond op Times Square vieren, ondanks de  terroristische dreigingen die op grote schaal  bekend zijn gemaakt, maar hier is het duidelijk dat zij zich aan een strohalm vastklemt. Hoewel Fallaci nu in New York woont, is de goede verstandhouding met haar collega’s sinds de publicatie van ‘The Rage en the Pride’ in de periode na 9/11, er niet beter op geworden en ze blijft bijna dezelfde paria van de media hier (in de USA) als in Europa. Het grote verschil is dat we haar niet voor het gerecht brengen.

Screenshot_43

Zoals de Noorse moellah tegen “Aftenposten” zei: “Onze manier van denken … zal krachtiger blijken te zijn dan jullie manier van denken”. Het is te hopen dat hij ongelijk heeft, maar als dat zo is dan zullen het gewone Amerikanen en Europeanen zijn, met inbegrip van moedige Amerikanen die oorspronkelijk uit Arabië komen, zoals Wafa Sultan, inwoonster van L.A., en de in Somalië geboren Nederlandse politica Ayaan Hirsi Ali (twee vrouwen die openlijk de islamitische overheersingsdrang uitdagen), die bewijzen dat hij ongelijk heeft, en onze intellectuele klasses (kunstenaars, geleerden, filmmakers, acteurs, schrijvers, …) zullen dat niet doen. Velen van de laatsten, die verteerd worden door hun haat voor Bush en hun culturele zelfhaat, zijn er gevaarlijk dicht bij om het hedendaagse equivalent te worden van de grote Noorse schrijver Knut Hamsun, die het Britse Rijk zo haatte, dat hij, tot zijn eeuwige schaamte, de kant van de nazi’s in de Tweede Wereldoorlog koos.

‘The Force of Reason’  is op zijn minst een welkom en noodzakelijk tegengif tegen de heersende intellectuele atmosfeer.

Screenshot_44

Bron:

http://www.freerepublic.com/focus/f-news/1597589/posts

Door: Brendan Bernhard

Vertaald uit het Engels door:

Wachteres

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Dhimmitude, Eurabië, Europa, Immigratie, Islam, Islamisering, landverraad. Bookmark de permalink .

44 reacties op Oriana Fallaci vraagt zich af of de islamitische immigratie naar Europa een samenzwering is

 1. Wachteres zegt:

  Let op hoe wij, op een verschrikkelijke manier verraden zijn. Olie in ruil voor:

  ‘mankracht’ d.w.z immigranten uit het Midden-Oosten.

  Er moet verplicht PROPAGANDA worden gemaakt voor de ‘geweldige’ islamitische beschaving.

  De islamitische staten moeten worden voorzien van wapens.

  Er wordt gezamenlijk! tegen Israël opgetrokken: [Haat tegen dat land op afspraak!]

  In een gezamenlijke resolutie wordt opgeroepen tot de verspreiding van de Arabische taal en de ‘superioriteit van de Arabische cultuur’ werd bevestigd.

  De Arabische lijn aangaande politieke en culturele aangelegenheden moet worden aangehouden.

  Er werd door de Europeanen met geen woord gesproken over de afwezigheid van vrijheid in de Arabische wereld, om niet te spreken over de afschuwelijke behandeling van vrouwen en andere minderheden in landen als Saoedi-Arabië.

  [Begrijpen we nu waarom daar vandaag de dag nog met geen woord over wordt gerept?]

  Er werd niet geëist dat de moslims kennis zouden moeten nemen van de luister van de Westerse beschaving, zoals van Europeanen werd en wordt verwacht dat zij zich verdiepen in de grootheid van de islamitische beschaving.

  Met andere woorden, er werd, volgens Fallaci, een aanzienlijk deel van de culturele en politieke onafhankelijkheid van Europa verkocht door een coalitie van ex-communisten en socialistische politici.

  Zijn we verbaasd? Fallaci niet. In 1979 merkt ze op dat “Italiaans, of beter gezegd Europees Links, verliefd was geworden op Khomeini, net zoals het nu verliefd is geworden op Bin Laden, op Saddam Hoessein en op Arafat”.

  [Ik moet eerlijk zeggen dat ik nog altijd stomverbaasd ben over zoveel misdadig verraad naar je eigen land en volk. Hoe kunnen mensen die dit hebben geflikt met zichzelf leven. Ook onze huidige regering is verantwoordelijk. Ik heb van NIEMAND gehoord dat zij geprotesteerd hebben tegen al deze maatregelen}

  OF ZOUDEN ZIJ DAAR NIETS VAN AFWETEN? Natuurlijk wel!.

  Geliked door 1 persoon

 2. Henk.V zegt:

  Na deze onthullingen over verachtelijk verraad op ongekende schaal past niemand meer een houding van berusting in het onvermijdelijke.
  VERZET! VERZET! VERZET!

  Like

 3. Rudi zegt:

  Onlangs zag ik de film ‘The Gathering Storm’, over de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog met Albert Finney als Winston Churchill in de hoofdrol. Ik weet niet of het al eerder is opgemerkt op deze blog, maar er zijn flink wat gelijkenissen tussen Churchill enerzijds en (prominente) islamcritici in onze tijd anderzijds. Ook hij waarschuwde namelijk voor de dreiging van een totalitaire ideologie, wat hem door de goegemeente niet in dank werd afgenomen. Hij werd in het parlement voor ‘war monger’, ‘populist’ e.d uitgemaakt en werd ge-ostraceerd.
  Hetzelfde zien we gebeuren met mensen als Wilders, Hirsi Ali, Spencer, Jansen, Fallaci e.a.

  De jaren dertig zijn weer helemaal terug. Het zijn precies dezelfden die ons voor totalitairen proberen te waarschuwen en het zijn precies dezelfden die roeptoeteren ‘dat het wel zo’n vaart niet zal lopen’.

  Like

 4. Linsky zegt:

  Een samenzwering of complot is een geheime afspraak tussen een aantal personen om iets te ondernemen tegen een andere persoon of groep. Het kan bijvoorbeeld gaan om een actie om een staatsgreep te plegen, een oorlog te ontketenen, een aanslag op iemands leven te plegen of iemand of een volk ten val te brengen.

  Volgens deze definitie kunnen we het toch moeilijk anders boen dan een samenzwering….

  1) Olie voor onderwerping aan de islam, waarbij die onderwerping tot uiting komt in het mooipraten van de islam vanaf het lagere-school-lesboek tot het universitaire curriculum en vanaf het multiculturele buurtkrantje tot alle grote mainstream-media.

  2) Vrijwaring van terrorisme op Europees grondgebied door “de Palestijnen”, wat natuurlijk nooit helemaal lukte omdat Arafat soms zijn terroristen zogenaamd “niet in de hand had”.

  3) Massa-immigratie van islamieten naar Europa.

  4) Officiële anti-Israëlpolitiek.

  Like

 5. G.Deckzeijl zegt:

  …goed kunnen waarnemen…???? Heb ik nooit problemen mee gehad!
  Lezer: let op! Link in tekst naar Het Project werkt even niet.
  Deze doet het wel> http://tinyurl.com/5za2bg
  http://welketoekomst.wordpress.com/2013/03/08/nacht-und-nebel-opnieuw-van-stal-gehaald/
  Beide boeken van Oriana Fallaci(De kracht van de Rede en De Woede en de Trots) zouden eigenlijk in iedere boekenkast van niet-moslims te vinden moeten zijn.

  Like

 6. Wachteres zegt:

  @ Rudi

  Ook kritiek op Hitler was voor de oorlog verboden.

  Het gebeurde zelfs dat men een gevangenisstraf kreeg, wegens het beledigen van een ‘bevriend staatshoofd’..

  Ook nu wil Europa ervoor zorg dragen dat we noch kritiek op de islam, noch kritiek op de EUSSR mogen hebben.

  De kwaadwilligen leren blijkbaar niets van de geschiedenis.

  Like

  • Rudi zegt:

   @Wachteres
   Dat van die kritiek op Hitler die bestraft werd, dat wist ik niet.
   Bedankt daarvoor.

   Inderdaad, men leert niet van de geschiedenis.
   Daniel Greenfield (aka Sultan Knish, schrijft ook voor Frontpage Magazine) schreef ooit dat de geschiedenis zich herhaalt om de eenvoudige reden dat mensen patronen volgen.

   En critici van de islam en de EUSSR die worden inderdaad ook vervolgd, kijk maar naar Ariana Fallaci en Geert Wilders. Misschien zijn het niet de jaren dertig die terug zijn, maar de middeleeuwen, met zijn heksenjachten op vrijdenkers.

   Like

 7. Wachteres zegt:

  @ Gerrit, de link naar dit artikel had ik nog van jou.

  En … wij hebben beide boeken, die ik met vreugde heb gelezen.

  Een geweldig mens, die Oriana Fallaci

  Like

 8. Martien Pennings zegt:

  “Op deze site hebben wij ook zo iemand, een ziener met een groot hart, een zeer scherpe visie en een vlijmscherpe pen. Ja Martien, jij mag bij ons de rij aanvullen.”

  Dat is heel veel eer, Henk, dank je wel.

  Ik heb twee exemplaren van “De Kracht van de Rede”.

  In het gebruiksexemplaar – het andere is het uitleenexemplaar – staan op elke bladzijde aantekeningen en onderstrepingen.
  Ik geloof niet dat er één kleur markeerstift ontbreekt.
  Voorin staat plechtig geschreven:

  ” Aan de linkse leuteraars. Ze zullen je de Vrijheid ontnemen waarin je je nu nog ongestraft als Goed Mens kunt manifesteren. Martien (aug. 2006)”

  Ja, de narcistische hedonisten, de zelfmanifesterende Gutmenschen, de better-then-thou-ers, de beklimmers van het morele krukje, de verraders van Israël en de vernietigers van de door onze voorouders in 2000 jaar met bloed, zweet en tranen opgebouwde Joods-Christelijk-Verlichte traditie verdienen een Neurenberg 2.0.

  Dat ze hun gerechte straf mogen krijgen!

  Ik wijs op de volgende passage uit het bovenstaande stuk:

  “Zoals toen zij in 1972 de Palestijnse terrorist George Habash interviewde, die haar vertelde (terwijl een bodyguard een machinepistool op haar hoofd gericht hield) dat het Palestijnse probleem over veel meer ging dan over Israël. Het Arabische doel, verklaarde Habash, was om oorlog te voeren ‘tegen Europa en Amerika’ en om ervoor te zorgen dat er voortaan ‘geen vrede zou zijn voor het Westen’. De Arabieren, deelde hij haar mee, zouden ‘stap voor stap vorderingen maken. Millimeter na millimeter. Jaar na jaar. Decennium na decennium. Vastbesloten, koppig, geduldig. Dit is onze strategie. Een strategie die we zullen uitbreiden over de hele planeet’.”

  Ze zullen niet ophouden en de vraag is wanneer de Westerse neppe landverraad-elite tot dat besef komt.
  Als ze óóit tot dat besef komen . . . . . . .

  Een kikker moet je langzaam koken en er groeien steeds meer kinderen op die niet beter weten dan dat de straten van onze steden gedomineerd worden door de hoofddoek, een symbool van een totalitaire religie die elke – élke – wezenlijke eigenschap deelt met het nazisme.

  En dat laatste leg ik hier uit: “De islam moet niet beschermd maar verboden worden”: http://bit.ly/WqCtUB

  Like

 9. Tom Hendrix zegt:

  Inderdaad de islam dient niet beschermd te worden. Deze ideologie van de haat, de onmenselijkheid, de verwoesting dient met alle kracht bestreden te worden. En pek en veren voor de RODEN en de andere policor verraders!

  Like

 10. Tom Hendrix zegt:

  Ik ga kijken of ik de boeken nog eens kan lezen, met name ” De Kracht van de Rede”. Zou iemand mij het ISBN nummer kunnen doorgeven? Bij voorbaat dank!

  Like

  • Wachteres zegt:

   Tom, wij hebben de boeken in het Engels, maar ze zijn volgens mij ook nog wel in het Nederlands te krijgen, desnoods tweedehands.

   Kijk op internet op Amazon e.d.. Daar hebben wij ze ook gekocht.

   Like

  • louis-portugal zegt:

   Ik denk dat je bij bol.com zo kunt bestellen.
   We kunnen idd.niet genoeg tegen de islam doen en zeker onze linkjse volksverlakkers aanpakken.

   Like

 11. peter selie zegt:

  Wees er maar van overtuigd, dat het inderdaad een kwaadaardig opgezet plan is. Welke overheid zou deze misdaad, van nooit ophoudende stoom barbaren, het land tot de grond zouden koen slopen? Wat ons Europawijd wordt aangedaan is wel degelijk een misdaad tegen het eigen volk.. Ervoor werken en nog bedreigd worden ook. Zelfs vandaag de dag weigeren grote delen van het volk in te zien wat hen in de nabije toekomst te wachten staat.
  Dom Volk, arm Nederland arme jeugd! Die snappen het nog altijd niet!

  Like

  • daiyu-ninja zegt:

   Ik ben er van overtuigd dat het kwaadaardige opzet is van onze lijders, om al die mensen,” moslims” hier binnen te laten.
   Politici/ambtenaren/burgemeesters enz, schijten 7 kleuren voor de agressie, dreigementen en intimidatie van moslims.
   Daarom geven ze moslims, uit angst voor geweld, in alles hun zin.
   Dus ze weten donders goed waar ze ons – het volk – mee opschepen.

   Like

   • louis-portugal zegt:

    daiyu hoewel het teringlijders zijn bedoel je LEIDERS.

    Like

   • daiyu-ninja zegt:

    Ik heb lijders bewust met een lange ij geschreven.
    Waarom? Want degenen die ons moeten leiden laten ons – het volk – lijden.
    Vandaar de lange ij. De lIJders.

    Like

 12. Jan zegt:

  Wallage (PvdA): ‘Wie zijn wij om een eerstgeboorterecht uit te oefenen, hoezo is Nederland voor zijn inwoners? Iedereen heeft recht op dit stukje aarde, waarom zouden wij, toevallige inwoners, daar enig bijzonder recht op doen gelden?’

  * Massa-immigratie is niet het gevolg van globalisering, maar van beleid
  * Massa-immigratie is niet het gevolg van globalisering, maar van beleid
  (onlangs ‘kinderpardon’, ideetje van GL, overgenomen door de PvdA, wie nakomen laat zich raden, duizenden familieleden en allemaal ‘vakkrachten)
  * Massa-immigratie is niet goed voor de economie, voor de zorg en de verzorgingsstaat.
  * De massa-immigratie van nu is niet te vergelijken met de komst van immigranten in de zestiende eeuw. Moslims gaan niet assimileren, ook op termijn niet. Zij blijven een vijfde colonne in onze samenleving.
  * De massa-immigratie van nu is niet te vergelijken met de komst van immigranten in de zestiende eeuw. Moslims gaan niet assimileren, ook op termijn niet. Zij blijven een vijfde colonne in onze samenleving.
  * Er bestaat geen gematigde islam en er is geen verschil tussen islam en islamisme, al werd dit weer genoemd bij Jauch, net om 21.45 (een half uur gekeken, tv uitgedaan, kreeg braakneigingen)
  * Monoculturele samenlevingen zijn superieur aan multiculturele samenlevingen

  Haat van Duitse ‘politici’ tegen Duitsland:
  Zitate deutscher Politiker
  http://www.dewion24.de/?page_id=3673

  Like

  • daiyu-ninja zegt:

   Wallage (PvdA): ‘Wie zijn wij om een eerstgeboorterecht uit te oefenen, hoezo is Nederland voor zijn inwoners? Iedereen heeft recht op dit stukje aarde, waarom zouden wij, toevallige inwoners, daar enig bijzonder recht op doen gelden?’…………………………….

   Spoort die man wel?!
   Moet dat dan betekenen, omdat hij vindt dat iedereen recht heeft op DIT stukje aarde, Nederland dus, dat wij de hele wereld moeten opnemen en onderhouden?
   Als deze imbeciel vindt dat de aarde van iedereen is, want dat bedoelt hij te zeggen, waarom mogen de Joden en Christenen dan niet in moslimlanden wonen?
   Want ze worden in al die landen uitgeroeid of verdreven.

   Like

  • louis-portugal zegt:

   Ik ben er toen ook zo kwaad om geworden.
   En dat ook nog van een linkse parasiterende jood.

   Like

   • daiyu-ninja zegt:

    Het is toch van de zotte wat die man zegt.
    Elk vol heeft z’n eigen stuk land opgebouwd en zien dat als hun land.
    Behalve Nederlanders. Wij mogen niet vinden dat Nederland ons land is, want dat moet een openbaar toilet worden waar iedereen te pas en onpas hun vuiligheid over ons mag uitschijten.
    Wel ja joh, gooi nog maar een paar vuilniszakken van het balkon en slacht nog maar een een paar schapen. Oh, en vergeet vooral niet om nog een paar mensen in elkaar te slaan, zoveel mogelijk winkels te beroven en vrouwen te verkrachten.
    En geweldig toch,dat onze medelanders zoveel haat en minachting hebben voor de ongelovige honden, varkens en apen dat ze ons graag dood willen hebben.
    Kom gerust allemaal naar Nederland, hoor.

    Like

 13. Dit heb ik al vanaf dag 1 gezegd! Niet omdat dit het het doel van de islamieten en de intentie van de kapitalisten ‘olie voor immigranten” is, maar omdat de machthebbers die verslaafd zijn aan het grote geld geen enkele scrupules hebben! Het kan hun geen barst schelen of Europa al dan niet een islamitisch continent wordt, omdat hun kapitaalvergroting op de eerste plaats komt en hiermee toch de rest van de wereld voor hen openstaat!

  Geliked door 1 persoon

 14. Julia zegt:

  Wie weet waar dit boek – het liefst in het Nederlands – te koop is ? Een uitgebreide zoektocht
  in het verleden heeft tot niets geleid.

  Like

 15. Makropoelos zegt:

  Ik kan het niet genoeg zeggen !!! We moeten ons beter organiseren en diegene activeren die ziende blind en horende doof zijn wakker maken uit hun verdwazing.

  Het mag niet gebeuren dat wij onze kultuur zouden verliezen aan een horde barbaren.

  Dit zou ons denken elke dag moeten beheersen en dat zou moeten resulteren in een massale opstand in de eerste plaats tegen de linkse landverraders van onze regering.

  Denk er aan wat we onze kinderen en kleinkinderen aandoen, wanneer we nu niet handelen.

  SAMEN ZIJN WE STERK !!!!! SIAMO PIU FORTE !!!!

  VIVA……..VIVA ORIANA FALLACI

  Like

 16. Tom Hendrix zegt:

  @Makropoelos 04.55. uur. Inderdaad viva oriana fallaci, een standbeeld voor deze moedige vrouw.
  Weet echter ook, dat we in nederland pamela hemelrijk hadden, ik dacht helaas ook overleden, die ook via het vrije volk, nuttige zaken heeft belicht t.a.v. de islamisering.

  Like

  • Wachteres zegt:

   @ Zij heeft inderdaad goede artikelen geschreven. Tom

   Op het oude “Het Vrije Volk’ schreef zij ook. Gerrit kan ze zo wel voor je opduikelen, denk ik. Frik heeft die artikelen geloof ik ook bewaard

   Jammer dat de HVV site er in feite niet meer is.

   Like

 17. Ik ben bang dat dit wishful thinking is! Zolang het volk het vertikt om hun hersens en waarneming te gebruiken, zal de evolutie hier nooit verder komen dan die in het Romeinse tijdperk: “Geef het volk brood en spelen!” en ze zullen niet protesteren!

  Like

 18. Pingback: Oriana Fallaci, topjournalist, ontmaskerde de islamisering al in de jaren “70, lezen aub!! | tora-yeshua.nl | Tora Yeshua | tora-yeshua.nl

 19. marijke zegt:

  Heel goed Henk v dat je hier aandacht aan besteed.Een geweldige vrouw die nooit vergeten mag worden.

  Like

 20. marijke zegt:

  Ik zie nu dat Wachteres dit heeft geschreven.Ach jullie zijn samen toch een pot nat,Ha ha.Goed werk Wachteres.Thanks

  Like

 21. koddebeier zegt:

  Ik weet zeker dat ze hier met een dubbele agenda zijn.
  Terwijl ook nog eens verkocht en verraden worden door het overgrote deel van de politici, de media kranten en televisie, de ‘rechtelijke’ macht en het koningshuis !!

  Like

 22. koddebeier zegt:

  O, en laten vooral onze zogenaamde ‘elite’ niet vergeten.

  Like

 23. Het kan geen toeval zijn dat Islamieten EUROPA willen in nemen.
  En dat moet al jaren gebrand hebben in hun culturen .
  En ze krijgen ook de kans om hier en de VS te bevolkeren.
  Wij zijn gekker dan zij ,en waaron denk ik dat wij laten alles toe
  Als er een Oorlog uitbreekt is het hier in Europa

  Like

  • louis-portugal zegt:

   Bart het moet van allah en ze proberen het al sinds 711 sinds ze de eerste keer overstaken naar zuid-Spanje.
   Daarvoor roofden ze vooral van de hele europese zuidkust.

   Like

 24. friki zegt:

  Al die boeken gelezen. Helaas informeert het gros zich niet, wat een armoede. Geert Wilders moet zijn boek hier ook op alle straathoeken eindelijk eens gaan uitgeven. Waarom gebeurt dat niet?

  Like

 25. Zal ik nóg wat zeggen? De islam hoeft niet eens geweld te gebruiken! Binnen een korte tijd is islam het grootste geloof van de wereld. Een verklaring hiervoor is dat het geboortecijfer in het Midden Oosten 4 á 5 x hoger ligt dan in bijvoorbeeld Europa!

  Like

 26. Eline zegt:

  @ Julia,ik heb het indertijd bij bol.com gekocht en die bieden ook 2ehands exemplaren aan.

  Like

 27. H.Melkman zegt:

  Zie mijn artikel, “Evangeliseren volgens de Euro”, DVG november 1997, waarin de bewuste strategie uit de doeken wordt gedaan.

  Evangeliseren volgens de EURO

  Harry Melkman

  Op 6 september 1997 stond er een lang interview met de Minister van Staat – voormalig Minister van Financiën en jarenlang Directeur van de Nederlandse Bank -, Dr. Jelle Zijlstra (CDA), in de Zaterdag Bijlage van NRC AH. Na al die jaren zwoegen ten behoeve van de Nederlandse gemeenschap viel uiteindelijk het masker af van deze christelijke rentmeester, hetgeen ontegenzeggelijk met zijn leeftijd samenvalt; hij is nu 79 jaar. In de kern zei Zijlstra, dat de sociale mobiliteit van de arbeidersklasse hoe dan ook moet worden ingedamd met behulp van milieuheffingen(1). Hem stoorde niet alleen het autobezit maar evenzeer, dat in de moderne economie de arbeider in beginsel de mogelijkheid heeft verder te kijken – in casu vliegvakanties – dan zijn neus lang is. De woorden van Zijlstra deden me letterlijk denken aan de woede die kinderen van toonaangevende families ten toon spreidden in de zestiger jaren, die zeiden dat er paal en perk gesteld moest worden aan de buitenlandse vakanties van de arbeider. Kort en bondig kunnen we zeggen, dat het aloude adagium “de mens arm en dom houden” blijkbaar een kernpunt blijft vormen van de christelijke politiek.
  Voor een systematische verarming van de samenleving speelt de Euro een centrale rol. Direct na de Eurotop van Amsterdam, die van 16 juni tot 18 juni ’97 in Amsterdam werd gehouden, zond EO-Tijdsein op de Televisie een actualiteitenprogramma uit met als onderwerp “De rol van de Kerk en de Europese Eenwording”. In de EO uitzending werd medegedeeld, dat de Europese Bisschoppenconferentie de drijvende motor achter de politieke eenwording van Europa is(2).
  De Europese Raad van Kerken heeft zich achter deze beleidslijn geschaard. Op een hoger plan geeft dit uitdrukking aan de expliciete re-evangelisatie politiek van het Vaticaan, zoals verwoord is door paus Johannes XXIII aan het einde van Vaticanum II in 1963, namelijk dat “Het Evangelie moet worden doorgevoerd van de kust van de Atlantische Oceaan tot en met de Oeral.”
  We hebben hier te maken met de lange termijn strategie van het Vaticaan, dat wil zeggen terugkeren naar een soort middeleeuwse samenleving van geestelijk-politieke aard waarin de Kerk het voor het zeggen heeft. Het feit, dat mijn bewering niet uit de lucht komt vallen, is onder andere ook vrij recentelijk terug te vinden in het artikel op de Forum pagina van het hersteld katholiek dagblad De Volkskrant d.d. 11/10/’97 van de hand van Kardinaal Simonis met zijn nadruk op de alles door- en indringende z.g. eeuwige waarden van het leven, namelijk dat van de Here Jezus(3).
  Daarom zijn juist de Kerken voorstander van een Verenigd Europa met een gemeenschappelijke munt. Dit, echter, stuit op grote problemen, en wel omdat dit streven financieel niet haalbaar is.
  Al die sprekers, die voorstander zijn van de introductie van de Euro hebben geen enkel valide economisch noch financieel argument te berde kunnen brengen.
  Zo bijvoorbeeld Herman Wijffels, Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Rabo Bank en oud-Voorzitter van de Nederlands Christelijke Werkgeversorganisatie, die voor Radio 1 Journaal in mei ’97 het volgende stelde. Op de vraag waarom de Euro er moest komen, antwoordde hij, dat de Duitse economie stagneerde waardoor de werkloosheid toenam. De D Mark was sterk, indien de economie nog meer zou stagneren dan zou de werkloosheid nog meer toenemen en zou de D Mark nog sterker worden, en daarom moest de Euro er komen. Op de vraag van de journalist wat er zou gebeuren indien de Euro er niet zou komen, antwoordde hij, dat in dat geval de banken de Europese Commissie zouden aanspreken uit schadevergoeding, en dat dan derhalve de belastingbetaler het gelag zou moeten betalen. Dat deze redenering juridische apekool is, de banken nemen immers zelf het risico van de Euro omzetting op zich, was deze moderne journalist blijkbaar even ontgaan.
  Een ander voorstander van de Euro, die het nog fraaier maakte, was Prof. Dr. Frederick van der Ploeg, Hoogleraar Algemene Economie en Macro Economie aan de Universiteit van Amsterdam, en momenteel Tweede Kamerlid voor de PvdA. Hij zei gedurende een discussie programma op de locale Amsterdamse TV zender AT5, dat indien de Euro er niet zou komen, dat dan de stabiliteit van Europa in gevaar zou komen en dat er oorlog zou uitbreken. Bondskanselier Kohl heeft zich in soortgelijke bewoordingen uitgelaten(4).
  In dit rijtje mag zeker Frau Simonz, Minister President van Sleeswijk-Holstein, niet ontbreken, die in maart ’97 tijdens een zaterdagavond programma op de ZDF zei, dat er zo veel verwachtingen bij de mensen waren gecreëerd, dat de Euro er nu eindelijk maar eens moest komen.
  In dit Eurokoor speelde natuurlijk ook Prof. Wim Duisenberg, tot 30 juni 1997 Directeur van De Nederlandse Bank en vanaf 1 juli 1997 de eerste Directeur van de Europese Bank i.o. in Frankfurt a/Mainz, zijn deuntje mee, immers, zonder enig economisch argument, liet hij zich in soortgelijke bewoordingen uit in een interview met NRC AH vlak voor zijn afscheid in juni 1997.
  Aan de vooravond van de Eurotop werd Theo Waigel, de Duitse Minister van Financiën, tijdens een speciaal ingelaste uitzending over de Euro op de ZDF telefonisch geconfronteerd met een kijker, die hem het volgende voorhield. Europa heeft in geheel geen democratische instituties, en de invoering van de Euro is dan ook te vergelijken met het bouwen van een huis waar men begint met het dak. Op deze gevatte vraagsteller had Theo Waigel geen antwoord, en ook hij beriep zich op de zogenaamd geschapen verwachtingen. De D Mark en NL Gulden zijn sterke Europese valuta. Andere Europese landen, zoals België en Frankrijk, hebben minder harde valuta. De Middellandse Zeelanden hebben evident de zwakste valuta ten opzichte van de NL Gulden en D Mark. Door de hardste valuta te koppelen aan de zwakkere valuta betalen de landen met de sterkste valuta het financiële gelag. Het gevolg zal zijn dat de economie van relatief hoogontwikkelde Europese landen, zoals Duitsland en Nederland, via introductie van de Euro zal verarmen.

  De Kerken varen historisch en traditioneel wel in een situatie van

  a) oorlog en/of oorlogsdreiging en/of
  b) armoede of de dreiging daarvan.

  Drs. Eelco Brinkman, ex-fractieleider in de Tweede Kamer voor het CDA, liet zich een paar jaar geleden vlak voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer in mei 1994 ontvallen, dat er wellicht in de toekomst een rol voor de Kerk is weggelegd om bijstandsgerechtigden via de Kerk suppletie te geven om daarmee haar maatschappelijke positie te versterken. In het licht hiervan bezien wil ik ook iets kwijt over de toenemende aanwezigheid in de media van de Bisschop van Breda – en Voorzitter van Pax Christi Nederland -, Monseigneur Dr Muskens. Immers wat bedoelt deze vooraanstaande christelijke prelaat met armoedebestrijding?
  Simpelweg het volgende.
  1) Terugkeer naar het canonieke recht. Dat is ook nog eens uitgedrukt in de recente discussie rondom het kerkasiel van uitgeprocedeerde “asielzoekers” en illegalen.
  2) De bevolking afhankelijk maken van de Kerk.
  3) Het systematisch en consequent uithollen van de sociale voorzieningen, bijvoorbeeld met het quasi bevorderen van het asielbeleid, met als doel de samenleving te doen unterlaufen, onderlopen, zoals de Bisschop van Keulen en Grootprior van de Orde der Heilige Grafridders voor Duitsland(5), Anton Schlembach, zich in een onbewaakt ogenblik tijdens de WDR uitzending van 24 maart 1994 tussen 20:15 – 21:00 over deze Orde, geheten “Das Geheimnis der Grabesritter”, liet ontvallen (p. 8 transcriptie): “Dass wir natürlich auf diese Weise auch gewisse falsche politische Systeme unterlaufen wollen, das ist ganz klar.” Dat de democratie in die waardering als een vals politiek systeem wordt opgevat, wordt duidelijk uit het citaat van Grafridder Kardinaal Lorenz Jaeger uit 1953: “Die Spielregeln der Demokratie haben das Denken weithin verbogen. Da braucht es eine religiöse Führerschicht, die sich den ewigen Wahrheiten verschrieben hat.”(p. 9 transscriptie). Kardinaal Jaeger was mede-oprichter van de “Abendländische Aktion”, wier doel het was de democratische grondrechten ten behoeve van de z.g. Eeuwige Waarheden te beperken.
  Wat onder “diese Weise”, cf. citaat supra van Grootprior Schlembach, wordt verstaan, wordt ook duidelijk uit de context van deze documentaire op p. 7 en 8 namelijk het opzettelijk en in overmatige mate laten binnenstromen van Moslims onder andere als draagvlak voor de herevangelisatie en uitholling van sociale voorzieningen.
  4) Uit het voorafgaande kan men concluderen, dat de strategie van alle Christelijke Kerken en de invoering van de Euro op niets anders gericht is dan de ondermijning en eliminering van de liberale rechtsstaat en zonder meer terug te keren naar de dagen van voor 1789, zulks conform de Encycliek Breve Quod Aliquantum van 10 maart 1791, waarin is bepaald, dat alle vruchten van de Franse Revolutie als anti-christelijk wordt beschouwd, een dogma waaraan alle Protestantse Kerken zich tot de dag van vandaag onderworpen weten omdat immers ingevolge canoniek recht alle Encyclieken van de paus onaantastbaar zijn, een beginsel dat ook door de Protestantse Kerken wordt aanvaard(6).

  Noten.

  1) Woltgang Schlaeube, fractievoorzitter CDU/CSU voor de Bundestag, liet zich op 20 september jl. in soortgelijke bewoordingen uit.
  2) Zie voor details bijdrage van Robert Ebert: “Duitse kerken en de Europese Eenwording”, DVG oktober ’97, p.14-16.
  3) Behalve dat deze eeuwige waarden aan het einde van dit artikel zullen terugkeren, is het in deze context nuttig erop te wijzen, dat Mr Jaap de Hoop Scheffer, CDA fractievoorzitter in de Tweede Kamer, zich in het Paasnummer 1996 van Christen Democraten Aktueel navenant heeft uitgedrukt weshalve in verband met de Paasboodschap. Het tapijt in de CDA Tweede Kamer fractiekamer geeft een afbeelding van de vlag van de EU, de 12 sterren dat rechtstreeks verwijst naar Openbaringen hoofdstuk 12.
  De belangrijkste christelijke epigoon in de PvdA, Drs. Jan Pronk, zei tijdens Kruispunt Radio RKK/KRO d.d. 12/10/’97 dat de Kerken het recht hebben en de plicht om de grenzen van de rechtsstaat af te tasten (cf. teletekst p. 324 RKK/KRO d.d. 12/10/’97).
  4) Ook de President van de Duitse Bundesbank, Tietmeyer, zei onlangs in de eerste week van september 1997 in een lang interview in Die Woche, dat de introductie van de Euro een louter politiek-ideologisch gebeuren is terwijl het economisch voor de Duitse economie er zeer veel voor te zeggen zou zijn tot uitstel van de Euro introductie over te gaan.
  5) De Orde van de Heilige Grafridders, waarvan o.a. Michel Sabbah, Latijns Patriarch van Jeruzalem, lid is, heeft in 1933 via Franz von Papen Hitler aan de macht geholpen, en na de oorlog Nazi organisaties helpen ondersteunen. De grafridders bestaan grotendeels, afgezien van Katholieke eerwaardigheidsbekleders, uit bankdirecteuren, voorzitters Raden van Bestuur, vooraanstaande academici en politici. Johannes Rau, Minister President van Nordrhein Westfalen en lid van het premium van de SPD, is er aan geaffilieerd.
  6) Letterlijk zegt deze Encycliek dat de Verklaring van 1789 aangaande de Onvervreemdbare Rechten van de Burger antichristelijk is.

  (gepubliceerd in: De Vrije Gedachte, november, 1997)

  Like

 28. Avidia zegt:

  Ik heb jaren een winkel gehad in woninginrichting.
  Plotseling kwamen er Turken in de stad om te werken in fabrieken, ze kregen een flat en die moest ik inrichten, dus ze kwamen in de winkel. Nou, ik kon mijn lol op, ik ben van naturen hoogblond, ze kwamen achter de toonbank om aan mijn haar te zitten, ze wilden me ook kussen, ze liepen steeds mijn winkel in om mij aan te raken, ik heb de hele order afgezegd, ik werd er gek van en voelde mij heel erg bedreigd, Het is gewoon achterlijk volk.

  Like

 29. Pingback: Waarom uitsluitend islamitische immigranten een eigen politieke belangenbehartiging hebben | E.J. Bron

 30. Jo de waerdt zegt:

  Geweldige schrijfster en ZIENER

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s