België verzet zich tegen de sharia

Screenshot_17

(Door: Soeren Kern)

De islamitische sharia wetgeving is “onverenigbaar met de fundamentele beginselen van de democratie” –  Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

Nadat de leden van de pas opgerichte partij “Islam” hadden gezworen om de islamitische sharia-wetgeving in België in de praktijk te brengen, introduceerden de leden van het Parlement een wetsvoorstel dat de macht van moslimextremisten, die zetels winnen bij de verkiezingen op lokaal of nationaal niveau en die zich isoleren van de politieke heersende stroming, zou beperken.

Toen zij op 28 februari een toespraak hielden tot het Belgische parlement, zeiden Alain Destexhe,een parlementslid van de hervormingsgezinde beweging [Mouvement Reformateur], de grootste Franstalige conventionele liberale partij in België, en Philippe Pivin, een liberaal lid van het Parlement, die ook de locoburgemeester van Koekelberg is, een voorstad van Brussel, dat het noodzakelijk is om de macht van de gekozen moslims, van wie de opvattingen in strijd zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, te beteugelen.

Het in Straatsburg gevestigde Europese Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde in februari 2003 dat de islamitische sharia wetgeving ‘onverenigbaar is met de fundamentele beginselen van de democratie’.  De rechtbank zei dat een rechtssysteem op basis van de sharia-wetgeving “zou afwijken van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens, in het bijzonder met betrekking tot de regels inzake de positie van de vrouw en met betrekking tot haar drang om zich te mengen in alle gebieden van het privé- en het publieke leven, in overeenstemming met de religieuze voorschriften”.

Screenshot_18

Het wetsvoorstel, waaronder nu de andere leden van het Belgische parlement hun handtekening kunnen zetten, stelt dat ultraconservatieve moslims, die gekozen zijn voor een openbare functie, ongeschikt zijn om lokale overheden of communautaire instellingen te leiden en moeten worden afgezet.

Destexhe zei dat als moslimpolitici in België geïsoleerde gemeenschappen en parallelle samenlevingen creëren, de maatregel noodzakelijk is. Hij zei: “De mensen van de partij “Islam” weigeren om handen te schudden met vrouwen. Ze willen zich niet met anderen mengen in het openbaar vervoer en in andere gemeenschappelijke plaatsen. Ze pleiten voor het huwelijk en voor het dragen van een sluier op 12-jarige leeftijd op basis van de islamitische wetgeving”.

Destexhe vervolgde: “De leden van de “Islam” hebben geweigerd om handen te schudden met Françoise Schepmans, de burgemeester van Molenbeek [een voornamelijk islamitische wijk in Brussel]. Ik heb het gevoel dat sommige mensen niet begrijpen hoe vergelijkbaar dit is met het gedrag van extreem rechts en hoe ze hun eigen geïsoleerde gemeenschap tot stand brengen”.

Screenshot_19

Philip Claeys, een lid van het Europese Parlement voor Vlaanderen voor het Vlaams Belang, een Vlaams-nationalistische partij die zich verzet tegen het multiculturalisme en tegen een voortgaande islamitische immigratie, zei: “Het is zeer verontrustend om te zien wat er gebeurt. We zien dat mensen met een islamitische achtergrond hun eigen politieke partij vormen en dat ze de invoering van de sharia wetgeving en een islamitische staat in België eisen. Tot nu steunden moslims voornamelijk socialistische en andere linkse partijen. Maar nu zijn ze voldoende zelfverzekerd om hun eigen partij op te richten”.

Claeys zei dat hij vindt dat het een ‘groot probleem’ is als mensen die naar België verhuizen zich niet houden aan de scheiding tussen moskee en staat, of aan de gelijkheid tussen mannen en vrouwen en aan de rechtsstaat. Hij zei: “We moeten een einde maken aan deze massa-immigratie van mensen die van buiten Europa komen, voornamelijk uit islamitische landen, van mensen die zich niet kunnen en willen aanpassen aan onze manier van leven in West-Europa”.

Het parlementair initiatief is een reactie op Lhoucine Aït Jeddig en Redouane Ahrouch, die beiden tot de partij “Islam” behoren, die in oktober 2012 zetels won in twee zwaar geïslamiseerde Brusselse gemeenten, respectievelijk Molenbeek-Saint-Jean en Anderlecht.

Screenshot_26

Tijdens een persconferentie, die op 25 oktober na de verkiezingen in Brussel werd gehouden, zeiden de twee raadsleden, die officieel werden beëdigd op 3 december, dat ze hun verkiezing beschouwen als de sleutel om de mogelijkheid te hebben op te komen voor de rechten van de moslimgemeenschap in België.

Ahrouch zei: “We zijn gekozen islamisten, maar bovenal zijn we moslims. De islam is verenigbaar met de wetten van het Belgische volk. Als gekozen moslims omhelzen we de koran en de traditie van de profeet Mohammed. Wij geloven dat de islam een universele religie is…. Onze aanwezigheid in de gemeenteraad zal ons de mogelijkheid geven om onszelf te uiten”, zei Ahrouch, die weigert in het openbaar handen te schudden of oogcontact te maken met vrouwen.

De partij “Islam”, die van plan is om in 2014 uit te komen met kandidaten voor verkiezingen op Europees niveau, voerde campagne op drie kernpunten: ervoor zorgen dat halal [religieus toegestane] maaltijden worden geserveerd in openbare schoolkantines, het veiligstellen van de officiële erkenning van de islamitische religieuze feestdagen en het stimuleren van een wet die het dragen van de islamitische hoofddoek in de openbare ruimte zal gaan legaliseren.

Screenshot_25

Ahrouch richtte eerder een politieke partij op genaamd “Noor: Le Parti Islamique“, die een 40-punten-programma op basis van de sharia wetgeving propageert. Deze punten omvatten onder andere: 7) afschaffing van het betalen van rente [riba] in de Belgische bankensector; 10) het herinrichten van de Belgische justitie om te voldoen aan de islamitische wet; 11) het herstel van de doodstraf; 12) het verbieden van alcohol en sigaretten; 15) het bevorderen van het tiener huwelijk; 16) het scheiden van mannen en vrouwen in de openbare ruimte; 20) een verbod op gokken en loterijen en 39) het creëren van een officiële islamitische aalmoezen fonds [Zakat].

Ahrouch zegt dat zijn uiteindelijke doel – het creëren van een islamitische staat in België op basis van de islamitische sharia-wetgeving – niet is veranderd.

Sprekend tot een verslaggever van Radio Television Belge Francophone (RTBF), de publieke omroep van het Franstalige deel van België, zei Ahrouch: “De agenda is nog steeds dezelfde, maar onze aanpak is nu anders.  Ik denk  dat we de mensen bewust moeten maken dat het hebben van islamitische mensen en islamitische wetten voordelen heeft. En dan zal het volledig acceptabel zijn dat we islamitische wetten hebben en zullen we een islamitische staat worden”.

Screenshot_29

De verslaggever onderbrak: “Een islamitische staat in België?” Ahrouch antwoordde: “In België, natuurlijk! Ik ben voor de sharia. De islamitische wetgeving. Daar ben ik voor. Het is een strijd op lange termijn, die zal tientallen jaren duren of een eeuw, maar de beweging is gestart”.

Omdat hij het gevaar dat uitgaat van islamitische extremisten herkende, heeft Didier Reynders, de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, onlangs opgeroepen om meer controle uit te oefenen op de preken die islamitische imams houden. “In plaats dat zij een gematigde islam in ons land opbouwen,” zei hij, “zien we imams en andere predikers die meer fundamentalistische of salafistische opvattingen aanhangen, of die radicale bewegingen steunen”.

Reynders stelde voor om het toekennen van subsidies voor de islam in België te verbinden aan een betere controle op wat er wordt gepredikt in moskeeën. Hij riep de regering ook op om haar toezicht op de opleiding van imams, waarvan men veronderstelt dat er ongeveer 300 zijn, te verbeteren. Moskeeën die officieel zijn erkend in België ontvangen overheidssubsidies, maar als Reynders zijn zin krijgt dan zouden radicale imams in de toekomst hun subsidies kunnen verliezen.

“We willen niet de religieuze inhoud van hun preken beoordelen,” zei hij. “Maar wanneer die openbare oproepen tot geweld of schendingen van de mensenrechten bevatten, is er geen reden waarom we hen in aantal zouden laten toenemen”.

Screenshot_27

De opkomst van de partij “Islam”valt samen met een snel groeiende moslimbevolking in de Belgische hoofdstad. Moslims maken nu een kwart van de bevolking van Brussel uit, volgens een onlangs verschenen boek dat is gepubliceerd door de Katholieke Universiteit van Leuven, de Universiteit voor de Nederlandse Taal in België, die tot de allerbeste universiteiten behoort.

In de praktijk heeft het aantal moslims in Brussel – waar de helft van het aantal moslims in België op dit moment woont – de 300.000 bereikt, wat betekent dat de zelfbenoemde ‘Hoofdstad van Europa’ nu de meest islamitische stad van Europa is.

In de praktijk mobiliseert de islam meer mensen in Brussel dan de rooms-katholieke kerk, de politieke partijen en zelfs de vakbonden doen, volgens “De Iris en de Halve Maan“, een boek dat het product is van meer dan een jaar veldonderzoek.

Het boek van de auteur, de socioloog Felice Dassetto, voorspelt dat in 2030 de moslims de meerderheid van de Brusselse bevolking zullen vormen. In België als geheel maken de moslims nu ongeveer 6% van de totale bevolking uit, een van de hoogste percentages in Europa. Dit aantal zal naar verwachting in 2020 tot meer dan 10% zijn gestegen.

De groei van de moslimbevolking is gepaard gegaan met een toename van gewelddadige criminaliteit, die van Brussel een van de meest gevaarlijke steden in Europa heeft gemaakt, volgens een uiteenzetting in april 2012 door de Duitse televisiezender ZDF.

Een groot deel van de misdaad wordt toegeschreven aan moslimjongeren met een doelloos bestaan, met name in de districten Anderlecht en Molenbeek, waar ‘de politie de controle heeft verloren’.

Screenshot_28

In Molenbeek, waar naar schatting 25% van de bevolking moslim is, heeft de groeiende onveiligheid multinationale ondernemingen gedwongen om de gemeente te verlaten. In juni 2011 bijvoorbeeld verliet het Amerikaanse reclamebureau BBDO Molenbeek, nadat het melding had gemaakt van meer dan 150 aanvallen op de medewerkers door de lokale jeugd.

In een open brief aan de toenmalige burgemeester Philippe Moureaux heeft BBDO gemeld dat ieder van haar werknemers het slachtoffer was geweest van misdaden in Molenbeek. De brief luidt als volgt: “Jongeren die met geweld onze tassen stelen. Jongeren die autoruiten inslaan. Jongeren die ons verbaal in de hoek drijven, zodat we verlamd van angst worden. Jonge mensen die niet bang zijn om een ​​pistool te richten op een van onze mannelijke collega’s….” BBDO bekritiseerde Moureaux, omdat hij niets ondernam vanwege zijn multiculturele denkbeelden over politieke correctheid.

In november 2012 meldde het Belgische Ministerie van Binnenlandse Zaken dat groepsverkrachtingen in het land epidemische vormen hadden aangenomen. Het rapporteerde een gemiddelde van vijf nieuwe gevallen van verkrachtingen per week, waarbij twee of meer daders betrokken waren, en daar komt nog een gemiddelde van 57 verkrachtingen per week bij, waar één persoon bij betrokken was.

De stijging van de islamitische immigratie heeft ook bijgedragen tot een toename van antisemitisme. Zeker de helft van de islamitische studenten in Brussel is antisemitisch, volgens een studie van 426 pagina’s, getiteld: “Jong in Brussel” [Young in Brussel], geproduceerd door het Platform voor Jongerenonderzoek.

In een interview met de Belgische krant ‘De Morgen’ zei Mark Elchardus, een van de auteurs van het rapport: “Het is alarmerend dat je de helft van de islamitische studenten als antisemitisch kunt omschrijven, wat zeer hoog is. Het is erger dat die anti-Joodse gevoelens niets te maken hebben met een laag opleidingsniveau of met sociale achterstelling, wat wel het geval is met racistische Belgen. Het antisemitisme is theologisch geïnspireerd en er is een direct verband tussen moslim zijn en antisemitische gevoelens hebben”. 

Het koppelen van de islam aan antisemitisme leverde Elchardus een ​​rechtszaak op die ingediend werd door Vigilance Musulmane [moslim waakzaamheid], een moslimactivisten groep. ‘Vigilance Musulmane’ zei dat de reacties van Elchardus de Belgische anti-discriminatie wet van 2007 schonden, die discriminatie verbiedt op grond van ‘’religieuze overtuigingen”. Ze zeiden ook dat zijn uitspraken artikel 444 van het Belgische wetboek van strafrecht overtraden, omdat die in een krant verschenen en daarom uitgebreid herhaaldelijk werden gepubliceerd.

Soeren Kern is een ‘Senior Fellow’ aan het in New York gevestigde Gatestone Instituut. Hij is ook ‘Senior Fellow’ voor Europese Politiek aan de in Madrid gevestigde Grupo de Estudios Estratégicos / Strategic Studies Group. Volg hem op Facebook.

Screenshot_24

Bron:

http://www.gatestoneinstitute.org/3624/sharia-law-belgium

Auteur: Soeren Kern

Vertaald uit het Engels door:

Wachteres

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", "Verrijking", België, Brussel, Criminaliteit, Islamisering, islamofascisme, lafheid, landverraad, Moslims, Naïviteit, nieuw fascisme, Salafisten, Sharia, Socialisten. Bookmark de permalink .

38 reacties op België verzet zich tegen de sharia

 1. Pingback: Belgen pakken de islam aan met wetgeving, Nederland ten voorbeeld ! | tora-yeshua.nl | Tora Yeshua | tora-yeshua.nl

 2. Tom Hendrix zegt:

  Bedankt Wachteres. Het is gloeiende nog aan toe, al erger als ik dacht. Ik ben blij, dat er in ieder geval in België een aantal politici, het nu ook KOTSZAT zijn met deze GEITENEUKERS en volgelingen van de pedoprofeet MO, moge hij door de vlooien getergd worden in hel. En nu Nederland nog, waar slechts 1 politicus de rug recht houdt, namelijk Wilders. Van de slappe doedels RUTTE en SAMSOM valt hier NIETS van te verwachten!

  Like

 3. Rudi zegt:

  Hartelijk bedankt voor deze tekst Wachteres en webmaster.
  Dat van die rechtszaak tegen Mark Elchardus wist ik nog niet.
  Wat wil de ironie? Elchardus is een Sp.a -ideoloog (de Vlaamse tegenhanger van de Partij voor de Allochtonen), waartoe ook Flauwzaayaa Tralalalawie en Bertje Ansjovis behoren. U weet wel, die twee die islamofobie strafbaar willen maken.
  Het lijkt er dus op dat Marc Elchardus de eerste is die de krokodil die hijzelf voert danig onderschat heeft.

  Like

 4. Geert zegt:

  Leer er maar mee te leven stomme klootzakken.

  Like

  • Willie zegt:

   Hohoho Geert !!Als dit op de Belgen bedoeld is ?? Ik slik dat ”klootzak” niet”
   Zoals in NL liggen er veel in slaap hier , maar NIET allen hoor .Daarbij, als ik van die zakkendragende kerels was zou ik me een minder grote bek opzetten,want ik hoor hier veel van Belgen zeggen , niet met mij ,anders ….. vul maar in

   Like

 5. Tom Hendrix zegt:

  @Geert 18.56. uur. Hé JOOP.nl is een andere site, achterlijke rode TROL.

  Like

 6. Anneke zegt:

  Gaan de ogen en oren bij onze buren openstaan??? Men gaat toch vraagtekens en vervelende voorgevoelens krijgen??? HALELUYAH…AMEN….Op ’t nippertje gaat men ontwaken. Wat ‘k al vaker heb laten doorschemeren…God zal de islam als instrument gebruiken, om in ’t seculiere -, zeg maar: ANTI-christelijke -/ New-Age Europa de mensen op andere gedachten te brengen. Men is totaal versuft, gehersenspoeld door de politieke ANTI-CHRISTEN…In een tijdsperiode van zo’n gem. vijftig-jaar !!! “Terug naar de basis; gebeurt in Israel eveneens !!! Het aantal Messianic Yeshua Believers neemt gestaag toe…HEEL GOED NIEUWS. De zon gaat (weer) wat meer schijnen”. De politieke plannen FALEN BIJ BOSJES…neem nu deze week de HYSTERIE in de EU over Cyprus. Nee; de NWO zal op ’t laatste nippertje géén succes mogen worden…Al lijkt ’t nog wel, voor de VERBLINDEN Psychopatische leiders en gehersenspoelde burgers!!! ! !!! Shalom….

  Like

  • Rudi zegt:

   Anneke, ik denk inderdaad dat een terugkeer naar de wortels van onze beschaving de meest efficiënte manier is om gezamenlijk het hoofd te bieden aan deze indringer-met-een-duidelijke-missie.
   Dat is in de geschiedenis van Europa, op een scharniermoment (met 1455, de val van Constantinopel, als ankerpunt) nog al eens gebeurd, er is dus geen enkele reden om te denken dat het niet nog eens zou kunnen.
   Die wortels zijn joods-christelijk, maar evengoed humanistisch-seculier. Zonder de waarde ‘scheiding van kerk en staat’ zou immers een katholiek in Nederland, een protestant in België of een jood in Europa zijn leven niet zeker zijn.
   Met vriendelijke groeten
   Rudi

   Like

 7. Geert zegt:

  Tom Hendriks, ik ben alles behalve een trol. Ik bedoelde er eigenlijk mee te zeggen dat onze Belgische politici net zulke grote klootzakken zijn als de politici die in Nederland de scepter zwaaien. Geloof mij Jole en kornuiten komen ooit nog wel eens voor een tibunaal, ben ooit een keer op joop.nl geweest en werd gelijk misselijk.

  Like

 8. guusvelraeds zegt:

  Wanneer gaan de verantwoordelijke politici eindelijk begrijpen dat een ogenschijnlijk gematigde islam plotseling van de een op de andere dag kan omslaan in een radicale fundamentele islam. De politici willen alleen de gematigde islam faciliteren en begrijpen niet dat ze met het faciliteren van deze gematigde islam evengoed met 100% zekerheid ruimte geven aan het ontstaan van islamitisch geweld in de toekomst. Het wil in hun koppen maar niet doordringen dat islam inherent is aan geweld en onderdrukking van minderheden. Geweld en onversneden fundamentalisme is de core business van de islam. Wat moet er eerst gebeuren alvorens begrepen wordt dat het binnen halen van islam de meest grote fout is gedaan sinds mensenheugenis. We waren op de goede weg in Europa maar door het binnenhalen van de islam zijn we terug bij af. De islam heeft vanaf het begin van haar bestaan een bloedig spoor achtergelaten en zal dit spoor voortzetten ook in de toekomst. Er is maar een oplossing voor de islam en dat is haar in haar geheel deponeren op vuilnisbelt van de menselijke geschiedenis.

  Like

  • Rudi zegt:

   Beste Guusvelraeds
   U verwoordt het erg goed. Maar het antwoord luidt zoals het antwoord op de vraag waarom een mishandelde vrouw niet weggaat van haar man of een misbruikt kind niet weggaat van huis. (Deze beeldspraak heb ik van de spreekbeurt van Bill Warner over ‘Why we are afraid’)
   Politici zijn gecompromitteerd, zitten op een tijger waar ze niet af durven. Om niet te zeggen dat ze knielen voor de chantage van het Midden-Oosten: “leg moslims in Europa geen duimbreed in de weg of anders gebeuren er aanslagen”.
   De islam hoort thuis op de vuilnisbelt van de menselijke geschiedenis, zoals u het zegt. Net zoals een man die zijn vrouw of een kind mishandelt, thuishoort in de gevangenis of een instelling.
   De kunst bestaat erin om hem daar te krijgen.

   Like

 9. Jade zegt:

  Die belgische politieke kneuzen mogen op dit moment dan wel wakker worden…
  Maar het is wel duidelijk wie uiteindelijk z`n leven op het spel mag zetten,
  of zelfs op moet offeren, om het land weer moslimvrij te krijgen.
  Eigenlijk is het op meerdere gebieden zo…
  Zij maken de fouten, en wij draaien op voor de shit…

  Like

  • Willie zegt:

   Jade, die ”politieke kneuzen ” blijven gewoon verder slapen , maar ik bedoel hier de gewone burgers, er zijn er al heel wat die deze wantoestanden kotsbeu zijn ,

   Like

 10. Tom Hendrix zegt:

  @Geert 20.12. uur. Hierbij mijn verontschuldiging, dat had ik niet goed ingeschat. Bedankt voor de reactie.

  Like

 11. daiyu-ninja zegt:

  Hoewel moslims duidelijk te kennen geven dat de islam zal heersen, is het niet nu dan over 100 jaar, laten ze die staatsgevaarlijke allah schreeuwers NOG in onze landen wonen.
  Hier komt bij dat ze imams toelaten, die moslims tegen ons en het Westen ophitsen en dus voor tweedeling zorgen.
  Het is gebleken dat de islam de wetten van onze landen ondermijnen en er op uit zijn om de westerse landen te islamiseren. Ze staan het openlijk, met een hondsbrutale bek,midden in onze gezichten te vertellen.
  En dan NOG worden ze NIET uit het land gezet. BAH!!!

  Like

 12. Theresa Geissler zegt:

  Laten we eerlijk zijn, de Belgen verzetten zich tenminste., zeker de Vlamingen. Op sommige vlakken durven die beter voor hun nationale identiteit uit te komen dan wij Hollanders, doordat wij nog steeds opgezadeld lijken met het waan-idee dat nationale trots hetzelfde is als bekrompenheid. -Daar moeten we toch eens voorgoed van af. En denk eens aan Sophie Peeters met haar film ‘Femme de la rue” Prima initiatief toch zeker! Verdient navolging en waarom dan niet in Nederland? Zeker, Theo en Ayaan maakten Submission maar dat had toch meer een universeel karakter, meen ik. Maak in dat kader gerust maar eens iets dat de meer lokale culturele botsingen blootlegt; Best kans dat het tot nadenken stemt.

  Like

 13. Dat politieke figuren weg lopen met de islam is bekend. Maar verpleegkundigen in de psychiatrie doen hetzelfde. Ze zeggen tegen mij; “Je moet moslims in hun waarde laten”. “Dus geen akelige cartoons over Mohammed maken.” Wat een kneusjes, hè!

  Like

 14. benny zegt:

  de enige reden waarom ze zich beginnen te verzetten is omdat hun politieke postjes in het gedrang komen nu hun geimporteerd kiesvee zelf kandidaten begint naar voor te schuiven.
  wie had dat zien aankomen???(gans de rechterzijde van het politieke spectrum!)
  hun honger naar macht staat nog steeds boven hun multiculti-fanatisme.(gelukkig?)

  Like

 15. G.Deckzeijl zegt:

  Zie cartoon Brussel anno 2050

  Like

 16. Pingback: Het land b verzet zich tegen de sharia | Golfbrekers

 17. Tom Hendrix zegt:

  @daiyu-ninja 22.41. op 22/3. Dat is helemaal waar daiyu. We staan er alleen voor, de OVERHEID, daar kunnen WIJ niets meer van verwachten!

  Like

 18. Wachteres zegt:

  Het is toch onvoorstelbaar dat wij in feite allerlei landelijke/Europese wetten moeten veranderen om niet onder de voet te worden gelopen door een groep achterlijke idioten, die overduidelijk de macht willen overnemen.

  Ze zeggen dat openlijk en zetten in alle Europese landen hun woorden om in de praktijk.

  De sharia wordt stap voor stap ingevoerd en alleen al in Frankrijk zijn meer dan 750 stedelijke gebieden waar de islam het voor het zeggen heeft.

  Hetzelfde gebeurt in Engeland en in Duitsland om maar niet te spreken van de noordelijke Europese landen.

  Soortgelijke filmpjes zijn er ook van andere Europese landen, met veel geweld als de politie er niet als een haas vandoor gaat.

  En de linkse onbenullen blijven maar zeggen dat het er maar ‘een paar’ zijn.. Waar maken we ons toch druk over.

  De vraag is, als we die ‘paar’ al niet aan kunnen en als die al kunnen doen en laten wat zij willen, wat gebeurt er dan als er nog veel meer Europa binnenkomen door instroom en door geboorte?

  Like

  • daiyu-ninja zegt:

   Ik ben het helemaal eens met u.

   Als we de zaken met open ogen bekijken, dan moeten we denk ik toegeven dat we onze macht al hebben weggegeven aan de islamisten.
   Politici/ambtenaren/burgemeesters/leraren/politie/burgers enz, geven moslims hun zin uit angst voor geweld en rellen.
   Daarmee hebben wij de macht uit handen gegeven.
   Want moslims bepalen voor ons wat wij wel en niet mogen doen,zeggen en voelen.
   Geef je geen gehoor aan hun eisen, dan moet je dat met geweld of rellen,”brandstichtingen, vernielingen of overvallen” bekopen.
   Als je uit angst toegeeft,dan geef je de macht uit handen.
   Hebben we ooit al een gehoord/gelezen dat een burgemeester de ME heeft ingezet als moslims auto’s en gebouwen in brand zette en vernielde, of de hele buurt zaten te terroriseren?
   Of dat haatimams het land uitgezet zijn geworden omdat ze hun achterban tegen ons opzette en dus, staatsgevaarlijk zijn?
   Nee!

   Erger: de politie deed helemaal niks toe een groep moslims hun politiebureau in brand stak.
   Hun argument was: we grepen niet in omdat we niet wilde dat de boel zou escaleren.
   Dit excuus wordt altijd uit de kast gehaald om maar niet te hoeven ingrijpen.

   Like

 19. Tom Hendrix zegt:

  En de “linkse kerk”, heeft deze moslims altijd al de hand boven het hoofd gehouden.

  Like

 20. Tistochwat zegt:

  Ik erger me steeds meer aan de islam, die hier wordt gekoesterd alsof het om een zeer zeldzaam teer plantje gaat.
  Ik word kotsmisselijk van dat buigen voor de islam. IK WIL NIET INTEGREREN! IK BEVIND ME IN MIJN ‘EIGEN’ WESTERSE LAND!!!
  Waarom lukt het die linksen toch om ons die zooi op te dringen?
  Waar laten we die nieuw ‘geïmporteerden’ toch in vredesnaam allemaal?!
  Dit landje IS al zo klein en al zo zwaar overbevolkt.

  Achterlijke cultuur, die islam: islamieten mogen hun kont nog niet eens afvegen zonder dat ze de koran hebben geraadpleegd over met welke hand dit moet gebeuren en ga zo maar door.
  Hun hele doen en laten wordt gedicteerd door die koran, getver wat griezelig!

  “Onze aanwezigheid in de gemeenteraad zal ons de mogelijkheid geven om onszelf te uiten”, zei Ahrouch, die weigert in het openbaar handen te schudden of oogcontact te maken met vrouwen.”

  Dit is toch volkomen onbeschoft in ONZE cultuur?!!!!
  De mensen die op de website van Bron reageren zien dat natuurlijk ook in.
  Voor ons is alles helder en wij zien het gevaar.
  Jammer dat er nog zoveel stomkoppen rondlopen die horende doof en ziende blind zijn en ons hierdoor uitleveren aan een zeer gevaarlijke vijand.

  Like

 21. Tom Hendrix zegt:

  @Tistochwat 17.08. uur. “Jammer dat er nog zoveel stomkoppen rondlopen, die horende doof en ziende blind zijn, en ons hierdoor uitleveren aan een zeer gevaarlijke vijand”.
  Beste Tistochwat, dat zijn dezelfde “halve zolen”, die straks bij de kroningsklucht van koning willem bier, onnozel met een vlaggetje en toetertje staan te zwaaien. Deze volksgenoten, geheel gehersenspoeld door de NOS,VARA,KRO en NCRV-ALLEMAAL LINKSE OMROEPEN- geloven alle LEUGENS die ze al bijna 40 jaar opgespeld krijgen. Ons land is verloren, door deze dweilen heb ik geen lust meer om me nog voor veel zaken in te zetten, stom kiesvee!

  Like

 22. Wachteres zegt:

  http://www.villescontrelislamisation.fr/Nl/2/

  Deze link vond ik op internet:

  (Belgische) steden tegen islamisering. Goed voorbeeld doet goed volgen.

  Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @ Wachteres 19.27. uur, op 23/3. Nu valt mij deze reactie op van U Wachteres. Een prima initiatief van de Belgen. Ik wens hen uitermate veel succes toe. Ik hoop dat dit initiatief overgenomen zal worden ook in nederland.

   Like

 23. Jan zegt:

  P+ van Pierre Renversez , de nieuwe anti-shariapartij

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   @Jan 14.59u. Het initiatief is goed, natuurlijk, maar die Renversez presenteert zichzelf wel als een echte ‘Waal’ dus een brug met de Vlamingen zal hij wel weer niet kunnen slaan.
   Dat is ook nog steeds zo’n probleem met België: die eeuwige verdeeldheid. En niet zomaar verdeeldheid, nee, ze gunnen elkaar het licht in de ogen niet!

   Like

   • Rudi zegt:

    @Theresa Geissler 15:47
    Deze keer ben ik het met je oneens, vrees ik, Theresa.
    Akkoord, hij noemt zich Belg en Waal, maar hij brengt naast de sharia ook een verhaal over de graaicultuur en de leugens in de politiek, een verhaal dat ook in Vlaanderen aanslaat, in welke taal je het ook vertelt. Hij verwoordt zeer goed de onvrede die er heerst over EU, islam en de politiek. Het is wachten op een nederlandstalige tegenhanger. Misschien daarom ook dat ik er in de Vlaamse media nog niet van gehoord heb.

    En dat van elkaar het licht niet in de ogen gunnen, dat is wat de media en de politiek ervan maken om de leugenfabriek draaiend te houden.
    In het echt kunnen we uitstekend met elkaar overweg. Wat voor verdeeldheid er is, smelt als sneeuw voor de zon als Belgen geconfronteerd worden met een gemeenschappelijke vijand.

    Like

  • Rudi zegt:

   @Jan
   Hartelijk bedankt voor de post Jan! Het lijkt erop dat er in België een eigen Nigel Farage is opgestaan: voor de vrijheid, de eenheid en de solidariteit, met gezond verstand.
   Een man ook met een positief verhaal.
   Hopelijk krijgt hij snel navolging in Noord-België.

   Zijn grootste uitdaging blijft echter om niet op één hoop gegooid te worden met Vlaams Belang of het Front National, in Zuid-België slechts een piepklein partijtje.

   Al is dit het initiatief van één goedgeïnformeerde burger, een kaars aansteken is beter dan de duisternis te vervloeken, om een oud gezegde te gebruiken.

   Like

 24. Theresa Geissler zegt:

  @Rudi 16.58u Oké, goed om te weten. Het is inderdaad het beeld, dat je hier in Nederland nog steeds door de media voorgeschoteld krijgt, maar geloof me, ik vind het fijn om te horen dat het in de praktijk anders ligt. In dat geval maakt die Renversez meteen ook meer kans,nietwaar? Want ik heb helemaal niet gezegd dat ik er niets in zíe. Integendeel, juist op dit ogenblik lijkt het me een prachtig antwoord op die Anciaux c.s. Een ‘must’ kun je wel zeggen.Alleen moet hij in de Belgische politiek dan wel voet aan de grond krijgen en daarvoor heeft hij nu eenmaal de steun van zowel Vlamingen als Walen nodig. Als dat mogelijk blijkt, is het toch alleen maar aan te moedigen! De tijd zal het leren.

  Like

  • Rudi zegt:

   @Theresa Geissler 17:18
   Hij maakt inderdaad veel kans om ook in Vlaanderen gehoord te worden met zijn positieve geluid hoe de dingen vierkant draaien in België. En, zoals je zegt, net op dit moment is die stem van cruciaal belang, met Bertje Anciaux et al. in het achterhoofd.
   Zeker een aan te moedigen initiatief.

   Like

  • Theresa Geissler zegt:

   @Rudi Maar ik wou er nog wel éven aan toevoegen: Je geeft toch zelf ook aan, dat een nederlandstalige tegenhanger wenselijk zou zijn. Dus íets van een barrière -al zou het dan zuiver een taalbarrière zijn- bestaat er toch wel. Dat kan voor Renversez toch nog wel een probleem worden, als hij op eenheid uit is. En een nederlandstalige tegenhanger zou dan toch wel voor dezelfde partij moeten (willen) opereren, anders houd je die verdeeldheid. Of jij mocht echt wat zien in twéé anti-shariapartijen, één in Vlaanderen en één in Wallonië….Dat kàn, natuurlijk, als die in goede harmonie naast elkaar kunnen bestaan. Maar Renversez alléén zou het dan helaas vooralsnog niet alleen gaan redden, vrees ik. Goed, hopen op de tegenhanger. En liefst een beetje snel ook.

   Like

   • Rudi zegt:

    @Theresa Geissler 17:37
    Dat er een nederlandstalige tegenhanger zou moeten opstaan, heeft in c niets te maken met taalbarrière, maar alles met de staatkundige en grondwettelijke indeling van het land: een Waals politicus kan met een franstalige partij niet opkomen voor de verkiezingen in het nederlandstalige landsdeel en vice versa. Geloof me, dit heeft al meer dan één regering in België doen struikelen. Ik weet dat dit niet eenvoudig is, in Nederland bestaat geloof ik maar één enkel kieskring.
    Maar het gebeurt ook nu: meerdere partijen hebben een Vlaamse en een Franstalige tegenhanger: Groen – Ecolo, Pvda (communisten) – PTB enz.

    Ik deel je hoop, Theresa. ik geloof, dat als er in franstalig België iemand als Renversez kan opstaan die niet op één hoop gegooid kan worden met VB of extreem-rechts of wat dan ook, die in Vlaanderen snel een gelijkgestemde ziel vindt.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s