Liefde maakt blind, ook de liefde voor “Europa”

Screenshot_33

Hoe kun je iemand die in staat van diepste liefde verkeert, wijzen op de donkere verborgen kant van zijn geliefde? Of iemand nu idolaat is van een meisje, van een jongen, van een dochter, van een zoon, vader of moeder, artiest, sporter, het maakt allemaal niet uit. Welke hun duistere kanten ook zijn, wat je er ook over zou kunnen opmerken, wat hun mogelijke wandaden ook zijn, welk intens verdriet hun daden de omgeving ook moge aanrichten. Liefde is nu eenmaal liefde, ware liefde is ware liefde. Het brein is gedrogeerd, rationeel denken een onmogelijkheid. Elke goedbedoelde waarschuwing zal derhalve slechts kunnen rekenen op hoongelach en diepe toorn; “je begrijpt het niet, je snapt het niet, je ziet het verkeerd, ik haat je”. En met de Grote Liefde voor de EU is het al niet veel  anders.

Terwijl complete lidstaten worden leeggeroofd en volkeren financieel worden leeggezogen roept een in liefde gedrogeerde EU- colonne in euforisch koor hoe dankbaar we allemaal(!) moeten zijn met de uitgestoken Europese hand, met het voorkomen van een faillissement van weer een volgend land, van weer een volgende EU lidstaat. Ierland, Griekenland, Cyprus, met Slovenië in definitieve aantocht.

Screenshot_34

In gevolg: massale sluiting van bedrijven en exploderende werkloosheid,  economische neergang tot in lengte der jaren, blokkering en plundering van spaartegoeden, verdamping van pensioenen, ineenstorting van huizenprijzen. Burgers kunnen geen fatsoenlijk eten voor hun kinderen meer kopen en weten niet of er morgen überhaupt nog wel een dak boven het hoofd beschikbaar zal zijn. Een dramatische verlaging van de lonen in combinatie met een onvermijdelijk imploderend sociaal vangnet ter completering, maakt het leven van alle dag tot een surrealistische ervaring.

En dit beeld doet zijn opgang voor zowel de lidstaten die ‘gered’ worden, alsmede de lidstaten die de redder ‘mogen’ zijn.

Screenshot_35

Juist vandaag lezen we daarom in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet het volgende: ‘De bezuinigingen die in Europese landen in de crisis worden doorgevoerd, hebben dramatische uitwerking op de volksgezondheid’.

Het onderzoek spreekt van ‘onrustbarende uitbarstingen van aids en malaria in Griekenland en dat de jarenlange daling van het aantal zelfmoorden in Europa sinds 2007 is omgebogen naar een stijging’. Het gaat om een onderzoek van onder anderen professor Martin McKee van het Europese Observatorium voor Gezondheidsystematiek en -politiek in 53 Europese landen. De professor wijst erop dat de Europese Commissie officieel verplicht is de uitwerking van beleid op de gezondheid na te gaan, maar dat dit door de bezuinigingspolitiek juist niet gebeurt.

En in de kantlijn: perfect illustrerend wat er gebeurt als je nationale (zoals Nederlandse) macht uit handen geeft aan een externe belanghebbende wordt het bijna hilarisch indien je bedenkt dat juist gisteren het Gerechtshof in Den Haag heeft geoordeeld dat ook in café’s zonder personeel niet meer gerookt mag worden, omdat, en let nu goed op,  “Den Haag nu eenmaal afspraken daarover heeft gemaakt met de WHO”. Dus  NIET omdat de Nederlandse wet het roken in het kleine café (op dit moment) verbiedt, maar omdat er afspraken met de WHO op tafel liggen. Dat dientengevolge door een volgende golf aan klein- café  faillissementen en oorzaken die wij in een eerder artikel benoemden, juist precies wordt bereikt waar professor Martin McKee vandaag in zijn rapport op wijst, maakt het middel ook hier weer erger dan de kwaal. Het is compleet ‘ziek’ om te moeten constateren dat afspraken met externe belanghebbenden de Nederlandse wet in gewicht overstijgen. ‘Elke Nederlander wordt geacht de Wet te kennen’ kan derhalve beter worden gewijzigd in ‘Elke Nederlander wordt geacht alle afspraakjes te kennen’.

Screenshot_36

Het gaat ondertussen van kwaad tot erger met “Europa”. Iedereen ziet de malaise iedere nieuwe dag weer verder om zich heen grijpen. Behalve het Pro-Europa kamp, gedrogeerd door hun onvoorwaardelijk liefde voor de EU. De wereldwijde crisis kent in hun ogen dan ook alle denkbare oorzaken, uitgezonderd die van de problemen met de EU.

En wat is nu feitelijk het maximaal haalbare voor de “ Europese gedachte”? Welnu, dat zijn “de Verenigde Staten van Europa”. En moeten we daar dan zo blij mee zijn?

Screenshot_37

De Verenigde Staten kennen de grootste absolute staatsschuld ter wereld. Op 2 juni 2011 hadden de Verenigde Staten een staatsschuld van $14.345 miljard (€ 9.809 miljard). De staatsschuld als percentage van het bruto binnenlands product werd in 2007 geschat op 60,8% En de staatsschuld is in de periode 2000-2008 sterk verhoogd. Dit komt vooral door het begrotingstekort. In 2008 bijvoorbeeld had de Amerikaanse regering te kampen met een tekort van 277 miljard euro (410 miljard dollar). Dit begrotingstekort komt vooral door de oorlogen in Irak en Afghanistan.

Maar het oorspronkelijke gedachtegoed achter de eenwording van Europa was toch “nooit meer oorlog? ” De Verenigde Staten zijn echter het bewijs van het tegendeel. En vergeet ook niet dat er eerder al heel wat Amerikaans bloed tijdens interne burgeroorlogen is gevloeid, alvorens de geboorte van de Verenigde Staten een feit zou worden. Sterker nog: geen énkel wereldrijk is gesticht zonder dat daarbij vele doden waren te betreuren.

En wie met nuchtere ogen de (nabije) toekomst in beschouwing neemt -en de geschiedenis serieus neemt- kan derhalve niet anders concluderen dan dat de EU eenzelfde lot verwacht.

Tenzij wij, wij Europeanen, de macht van de dagdromers weten terug te nemen.

Bron:

http://www.nachthemel.nl/index.php/27-eussr/57-liefde-maakt-blind-precies-als-de-liefde-voor-europa

(h/t Wachteres)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in EUSSR. Bookmark de permalink .

27 reacties op Liefde maakt blind, ook de liefde voor “Europa”

 1. Martien Pennings zegt:

  Stomme titel maar daar kan jij niks aan doen, Bert.
  Titel had moeten luiden: Liefde maakt blind, ook de liefde voor “Europa”

  Like

 2. Tom Hendrix zegt:

  Prima artikel Web Master. En hierbij vervloek ik de schurken MITTERAND en KOHL, die in 1992 dit waardeloze experiment EUSSR en EURO hebben doorgeduwd, op de top in Maastricht! We gaan geheid de afgrond in! En de LAMSTRAAL RUTTE maar lachen! bah.

  Like

 3. louis-portugal zegt:

  Ja wachteres.
  Helaas twijfel ik een beetje aan de echte liefde van heel veel €urofielen.
  Ik vrees dat velen er meer zitten voor hun portemonaie.
  Overigens kan HAAT ook blind maken.

  Like

 4. E.J. Bron zegt:

  Dan veranderen we die toch gewoon! 😀

  Like

 5. Joop Klepzeiker zegt:

  Kijk eens hier naar

  Het maakt veel duidelijk !

  Like

 6. Henk.V zegt:

  Het is goed dat deze site dagelijks veel lezers trekt die op zoek zijn naar de waarheid als het gaat om de ravage die de EU over ons afroept..Onder deze bezoekers zitten er af en toe mensen die door ´´blinde liefde voor EU geleid worden, mensen die zich ergeren aan ons verweer tegen het Brusselse beleid.

  Zo volgde op ´´https://ejbron.wordpress.com/2013/03/25/burgerforum-eu-overhandigt-56-duizend-handtekeningen-aan-tweede-kamer/´´ een interessante gedachten uitwisseling waarin zich een overduidelijke pro EU stem mengde., die ons met bepaalde kwalificaties overlaadde en probeerde onze opvattingen onderuit te halen.
  Ik was van plan de man nog van repliek te dien, maar bij het zien van dit artikel heb ik besloten mijn reactie hier te plaatsen.
  ”In uw reactie geeft u al aan dat Nederland niet tegen vormen van Europese samenwerking is en in het verleden initiatieven heeft genomen om die samenwerking gestalte te geven. Dat klopt ook, want Nederland is een handelsland en handel staat of valt met goede contacten.
  Er is niemand die dat betwist en dan bedoel ik ook NIEMAND.
  Ook de PVV niet en nu ik die naam toch laat vallen hoop ik iets duidelijk te kunnen maken, want uw opmerkingen lezende kan ik mij niet onttrekken aan de indruk dat uw houding met betrekking tot wat wij hier doen tamelijk doortrokken is van vormen van dedain.
  De suggestie van onwetendheid en incompetentie als het om oordeelsvorming gaat is overigens best wel interessant, omdat de leidinggevende elites zich ook vaak van dit afweermiddel tegen ons bedienen. Dat is een oud verschijnsel, een soort zwaktebod. In de Bijbel kwam dat ook al voor:
  Op zeker moment ergeren de geestelijke leiders van Israël zich zodanig aan het gegeven dat Jezus veel bewonderaars en navolgers had: ”De schare DIE DE WET NIET KENT, vervloekt zijn zij” (Joh.7:49). Precies dezelfde elitaire reactie!
  De PVV verbindt u met ontevredenheid, waarmee u aangeeft dat die partij eigenlijk reactief denkt en handelt. Om het simpel te stellen: die partij is gewoon maar ergens tegen, zonder dat het duidelijk wordt waar die partij dan wel voor is. En op deze opvatting bouwt u door en u komt tot conclusies die behoorlijk voorbijgaan aan wat Wilders feitelijk beweert. U vervolgde uw veldtochtje tegen die partij verder met de suggestie dat deze onderdak biedt aan mede ontevredenen met een niet al te hoog opleidingsniveau, waardoor de PVV maar zwakjes zal zijn vertegenwoordigd bij gemeentelijke verkiezingen. Op dit aspect is al gereageerd in de lopende discussie hier.
  Wij zijn geen spreekbuis van de PVV, maar hebben wel sympathie voor die partij en als u zich de moeite had getroost de discussies op deze site over een langere periode te volgen dan had u kunnen weten dat wij in onze discussies ook de PVV van de nodige commentaren te voorzien.
  Wat wij zeker wel vinden is dat deze partij de functie van breekijzer zou kunnen vervullen, die zou moeten bewerkstelligen dat er een noodzakelijke bijstelling in de politieke meningsvorming plaats gaat vinden, want in de ontwikkelingen in de eurozone gaan er zaken fundamenteel mis. Het woord schoonheidsfoutjes dat u bezigt is in dat verband volstrekt ontoereikend.
  Ik zet een aantal crisispunten die ons hier zeer bezighouden op een rijtje en ik gebruik maar een verdere uitwerking van de lijn die ik aanhield in een tafelgesprek, dat ik een paar jaar gelden in het NOS gebouw voerde met Hans Laroes en zijn nagenoeg volledige NOS nieuwsredactie:
  Wij zijn niet tegen samenwerking in Europa, want daar verdient Nederland haar geld;
  De samenwerkingsvorm moet een economisch doel dienen, zo zijn Benelux, de E.G.K.S en de E.E.G ook opgezet;
  Deze Europese verbanden berustten op twee pijlers: de onschendbare zelfstandigheid van de lidstaten en multilaterale samenwerkingsvormen die de uitwisseling van goederen vergemakkelijkten;
  Onderhuids was er bij de vormgevers van ‘Europa’ echter allang een ander doel gesteld: “Europa als supranationale eenheidsstaat. Dat dit gevoel steeds meer aan de oppervlakte kwam blijkt wel uit de reactie van de toenmalige Franse president Charles de Gaulle. Hij verklaarde nadrukkelijk vast te houden aan het concept van l’ Europe des Nations”.
  Dit is een cruciaal moment in de Europese geschiedenis!
  Deze intentie tot supranationalisme had aan de bevolkingen van alle Europese lidstaten ter beoordeling moeten worden voorgelegd.
  De Europese leiding gaf er de voorkeur aan vast te houden aan de schijn ”dat er door Europa alleen maar economische belangen werden gediend”.
  Dit is geen schoonheidsfoutje, maar een bewuste misleiding.
  Het tweede geval van misleiding vond plaats in 1975, toen ‘Europa’ zich in het Verdrag van Straatsburg, met de islamitische wereld rond de Middellandse Zee verbroederde met het doel om tot verregaande vormen van samenwerkingsverbanden te komen, waarbij Europa zich – in ruil voor olie en financiële steun – contractueel verplichtte de instroom van mensen uit de islamitische wereld toe te staan en bovendien aan de komst van de islam ALLE medewerking te verlenen. Daarbij werd zelfs de garantie afgegeven dat de islam positief zou worden begroet. Deze ideologie kreeg ALLE speelruimte die het wilde.
  Ook dit gegeven bereikte de bevolking NIET;
  Het is deze instroom en de opgelegde verplichting tot een houding van vriendelijke toegefelijkheid jegens de islam die ertoe heeft bijgedragen dat er zich parallelle
  samenlevingen hebben kunnen ontwikkelen op verscheidene locaties in Europa! Bewoond door mensen die zich NIET aanpasten.
  Ook dit is geen schoonheidsfout, maar een constructie fout! Samenlevingen worden pas gezond, indien iedereen het karakter van het land omhelst en de wetten van dat land volledig respecteert en zich daaraan wenst te onderwerpen.
  Dit is rechtvaardig en logisch en gebruikelijke geweest bij alle vormen van niet- opgelegde migratie die tot dan toe golden.
  U verwijst naar de komst van de Euro die door ieder hier met vreugde zou zijn begroet. Ook daar valt wel iets bij af te dingen.
  De voordelen die u ter verdediging van deze muntsoort noemt ( snel verkeer van land tot land, geen grenswisselkantoren meer nodig) zijn mij bekend, even als de opmerking van Zalm dat de Euro van ons allemaal was en wij vooral niet meer in guldens moesten denken.
  Maar kritische noten kon men van meet af aan horen,zeker van de kant van economen en financiële experts, omdat voor de sterkte van een gezamenlijke munt men landen nodig had met economieën die onderling niet dramatisch in kracht verschilden, die qua opbouw aan elkaar verwant zijn en bovendien moesten de euro staten alle voorzien zijn van genoeg goudvoorraden om een munt van een gewenste sterkte te ondersteunen!
  Dat was alvast niet het geval, en dat wist men ook wel degelijk, want anders had men ter bescherming van de euro niet meteen de 3% begrotingsregeling voor alle lidstaten verplicht gesteld! Dus ook de beeldvorming van de euro die men aan de burgers van de lidstaten voorhield is een staaltje misleidingskunst gebleken, waar men tot op heden mee doorgaat!
  Allerlei landen die nooit tot de euro hadden mogen toegelaten storten nu in.
  En nog suggereert de EU dat alles goed komt! Dit is geen schoonheidsfoutje meer, geen kleine misleiding, maar een misdadige vorm van misinformatie! Of men weet de waarheid en liegt bewust, of men houdt zichzelf voor de gek en is dientengevolge incompetent. Hoe men het ook keert of wendt: de bevolking wordt de dupe en een EU die zich zo gedraagt heeft geen bestaansrecht meer..
  De EU vult nu het ene gat met het andere, omdat men een schulden carrousel op gang brengt van een duizelingwekkende omvang!
  De gevolgen daarvan zullen onze welvaart leeg vreten en ons sociale stelsel naar de verdommenis helpen en u denkt in termen van ”schoonheidsfoutjes”??
  Om mijn reactie niet al te lang te laten worden laat ik de schandelijke EU stellingname met betrekking tot Israël even buiten beschouwing.
  Zoekt u de artikelen van Martien Pennings en Roelf Jan Wentholt op deze site maar maar op en leer wat bij.
  Ook werk ik nu niet de demografische gevolgen van de door de EU gedicteerde instroompolitiek van allerlei groepen mensen uit en de toenemende neiging van de bureaucraten in Brussel om onze samenleving volledig naar hun opvattingen in te richten, een zaak waartegen wij ons uit ALLE macht zullen verzetten.
  Ons wordt door u voorgehouden dat onze grondwettelijke speelruimte tot verweer tegen de bovenomschreven toestanden nagenoeg niet bestaat, maar onze grondwet staat ons wel toe om ons land te verdedigen! Om op te komen voor onze welvaart, onze vrijheid.
  En dan lopen er – excusez-le môt – politieke onbenullen rond die onze drijfveren willen reduceren tot een vorm van bekrompen denken ,door politiek correct soms omschreven als ”niet over de dijken kunnen kijken”….
  Ach, wat ik van zoiets vind zet ik maar niet op schrift.
  Ik heb mij nog wat willen beperken in mijn verhaal, maar ik sluit maar af.

  Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @Henk V 16.20. uur. Beste Henk, grandioos betoog waarvoor dank. Ik wist al in 2002 toen dat euro ding kwam, dat we genaaid werden! Betaalde ik eerst fl. 1,50 voor een kop koffie 2 januari 2002, was dezelfde kop koffie geprijsd Euro. 1,50 WAT 2,2 keer zo duur was. Bedankt, gehaaide Zalm met je waardering van deze nep munt, jij en KOK hebben in 2000 ook NIETS gedaan met de MOTIE de Haan (CDA) die op riep om Griekenland NIET toe te laten tot de EMU en tot de EURO, vanwege de solvabiliteit. En wat deden de PAARSE OPLICHTERS KOK en ZALM, ze legden de motie naast zich neer. Maar ja, eurofielen als van HOORN zijn toch niet te overtuigen. Deze mensen zijn volledig losgezongen van de realiteit!

   Like

  • Joop Klepzeiker zegt:

   A Ha de wekker is afgelopen, helaas jaren te laat.

   Sorry je mag mu een klootzak noemen

   Like

 7. Joop Klepzeiker zegt:

  Ik weet het jullie hebben geen tijd en geen zin !!

  Oeps weer een steentje in de rivier, kan het ook niet laten .

  Mening vormen doen jullie maar zelf ik geef alleen maar info.

  Like

 8. Henk.V zegt:

  Ik was van plan de man nog van repliek te dienEN, maar bij het zien van dit artikel heb ik besloten mijn reactie hier te plaatsen.

  Dat het andermaal weer niet foutloos was blijkt hier maar weer.. 😦

  Maar ik maak het ogenblikkelijk goed!

  Daar komt ie!

  Like

  • Martien Pennings zegt:

   Ja, één Oranjekanjer hebben we gehad!
   Willem! (1533 – 1584)
   Maar in dit filmpje worden het eerste en het échte tweede couplet gezongen.
   Dat is niet de traditie.
   Je hoort het eerste en het zesde couplet te zingen.
   Dit is het zesde couplet:

   Mijn schild ende betrouwen
   zijt gij, O God mijn Heer
   op U zo wil ik bouwen
   verlaat mij nimmermeer
   dat ik toch vroom mag blijven
   U dienaar t’aller stond
   de tirannie verdrijven
   die mij mijn hart doorwondt

   En dan zijn mijn favoriete regels de laatste twee:

   DE TI-HI-HI-HI-RÁNNIE VERDRIJVEN
   DIE MIJ MIJN HART DOORWONDT

   Uitsluitend te zingen met één vuist op het hart en de andere omhoog.

   Like

   • Henk.V zegt:

    Die laatste regels zijn ook inspirerend, Martien!
    Mijn reactie bij dit stuk was in eerste instantie tot blogger Hoorn gericht Eerlijk gezegd had ik bij de daar lopende discussie met van H. nog een een interventie van jou gerekend en toen die uitbleef ging ik zelf alsnog aan de slag.

    Like

 9. marijke zegt:

  Mooi stuk werk vericht Wachteres.Bravo hoor

  Like

 10. E.J. Bron zegt:

  @Marijke

  Ho, ho, ho Marijke! Het artikel is niet van Wachteres. Ze heeft alleen de tip ingestuurd! 😀 🙂
  (straks gaat Wachteres ook nog naast haar schoenen lopen… 😉 )

  Like

 11. Tom Hendrix zegt:

  @E.J. Bron 17.27. uur. En dan worden de sokken van Wachteres vies Bert! LOL

  Like

 12. marijke zegt:

  O well Bert Bron het was een goeie tip .Want ik vond het een goed art.

  Like

 13. marijke zegt:

  En ook wat Henk v schreef vond ik goed en niks aan toe te voegen

  Like

 14. BigLJohn zegt:

  Een nationaal kabinet kan nog weggestemd worden. Het E.U. circus kan door niemand weggestemd worden. Onze ministers stemden daarvoor, kompleet met handtekeningen onder E.U. verdragen.
  Nu is het nog wachten dat de E.U. alle touwtjes van deze poppenkast in handen gaat nemen, en onze nationale parlementen geschiedenis zullen zijn. En het Koningshuis zijn plaats zal moeten afstaan aan een afgezant van de E.U. De na-oorlogse Seijs Inquart als het ware. En inderdaad, oorlog komt vanzelf weer. Alleen de volgorde is anders. Gebruikelijk is eerst een veroveringsoorlog en dan een dictatuur. Nu begint het gelijk ineens met een dictatuur, terwijl daaropvolgend de (burger) oorlog zal komen. Al dan niet tegen de Islam. Want er is nog nooit vrede geweest ZONDER oorlog. Immers, nog nooit in 2000 jaar was Europa EEN. Alle oorlogen die er gevoerd werden sinds Julius Cesar te spijt. De geschiedenis herhaalt zich gewoon. Omdat politici maar niet willen leren, een plank voor hun kop hebben, en het volk alweer in de ellende gaan storten.

  Like

 15. Wachteres zegt:

  @ Mensen,

  Er is hier maar één die naast zijn schoenen mag lopen, E.J.Bron, en dat doet hij dan ook……

  Ruiken jullie het????? 😆 😆 😆

  Sorry, Bert, ik kreeg een tip van Henk V. dat jij me zwart maakte …..

  Like

 16. E.J. Bron zegt:

  @Wachteres

  En ik maar denken dat Henk niets in de gaten zou hebben, omdat hij zo ziek is…. 😉

  Like

 17. marijke zegt:

  Nou Bert aan Henk zijn schrijfen is niet te merken dat hij ziek is.Whats up?.

  Like

 18. E.J. Bron zegt:

  @Marijke

  Niks aan de hand hoor, ben gewoon een beetje aan het jennen…. 😀
  Je denkt toch zeker niet echt dat ik een van mijn beste vertalers Engels-Nederlands, samen met Henk uiteraard, zou wegjagen??

  Like

 19. Wachteres zegt:

  Als je goed oppast, krijg je weer een vertaling! Wel door mij gemaakt 😛

  Marijke, Henk is wat grieperig en heeft last van hooikoorts, niets bijzonders, hoor. 😉

  Like

 20. toetssteen zegt:

  Volgens radio1 was het super rustig…..Wat kan een mens zich toch vergissen nietwaar :(.
  Het broeit overal, maar mijn vrees is dat het een opmars zal zijn van het socialisme en dat lijkt me niet echt gunstig.

  Like

 21. marijke zegt:

  Wist ik wel hoor Bert.

  Like

 22. Pingback: We moeten de macht van de dagdromers terugnemen | Golfbrekers

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s