Hoe Kees van Kooten, compos mentis, zijn bijdrage aan de Jodenhaat in Nederland heeft geleverd

Screenshot_6

(Door: Ronald Kaatee)

Wat was het weer een hoogtepunt van beschaafd vermaak, die Boekenweek. Kees van Kooten mocht als auteur van het boekenweekgeschenk ‘De verrekijker’ her en der komen opdraven. Als volleerd acteur herhaalde deze opa op modieuze rode schoentjes in talloze goed gevulde zaaltjes met veel dames op leeftijd zijn anekdotes, taalvondsten en hebbelijkheden. Hoewel het publiek ongetwijfeld bovengemiddeld opgeleid was, gebruikte hij toch ook woorden die niet iedereen begreep. Zoals ‘compos mentis’ (bij volle bewustzijn). Geduldig legde de bovenmeester desgevraagd de betekenis van deze woorden uit, met de tweede naamval van ´mens´ erbij, en je kreeg waarlijk de indruk dat het de algehele beheersing van de geest, de triomf van de ratio, ten goede kwam.

Wat het complete publiek wel begreep was zijn voorkeur voor het boek boven de eReader of de iPad. Want je zal in een trein toch maar naast iemand gaan zitten die op zijn iPad De Telegraaf zit te lezen, nee dan loop je liever even door. De gulle lach van herkenning golfde door menig bibliotheekzaaltje, wat was het fijn om zo even beschaafd onder elkaar te zijn.

Heel fijn ook om het even niet over de multiculturele verrijking van Nederland te hebben, even niet over de ouders van een Turks pleegkind die zich gedwongen zagen om onder te duiken door de plotselinge, massale aandacht van Turkse medelanders voor hun liefdevolle opvoeding. Of over de jeugdige Turkse antisemieten die het zo jammer vinden dat Hitler zijn karwei niet heeft kunnen afmaken (Onbevoegd gezag, 24-02-2013).

Zou de heer Van Kooten zich ooit wel eens in enigerlei opzicht ongemakkelijk voelen over de toegenomen Jodenhaat, discriminatie van homo’s en vrouwen en ander ongemak van de toestroom van nieuwe Nederlanders met een islamitische achtergrond? Waarschijnlijk niet. Toch zijn er weinig andere Nederlanders die hiervoor zo verantwoordelijk zijn als juist deze beminnelijke bovenmeester. Hij heeft, in ‘De groenteman en de Turk’ uit 1984, samen met Wim de Bie een hele generatie opgezadeld met het valse beeld van de ideale Turkse immigrant  Mehmet Pamuk, die je in werkelijkheid nooit zult tegenkomen: de ´groentenist’ Henk Blok (gespeeld door Wim de Bie) legt het in alle opzichten tegen hem af.

Henk Blok: ‘Ja, dat zogenaamde probleem van de buitenlanders, dat is in de eerste plaats een taalprobleem (nee, dat probleem heeft helemaal niets met de islamitische cultuur te maken, RK). Kijk, als middenstander moet je natuurlijk een beetje blijven nadenken, want als ze der niet zouden zijn, dan zou mijn handel mooi in mekaar storten (kijk, zo begrijpen de VVD’ers ook hoe je tegen dit vraagstuk aan moet kijken, RK). Ze maken de helft van mijn omzet uit, dus je moet een beetje je talen spreken (je kunt natuurlijk niet verwachten dat de immigrant Nederlands leert, veels te moeilijke taal ook, RK) (…) die winkeliers hier in de buurt, die gewoon stug (‘stug’ – zie je die bekrompen volksnationalisten voor je? RK) Nederlands blijven praten, die raken een mooi stuk klandizie kwijt (horen we hier ook een stukje survival of the fittest? RK) (…) Ah, Constantinopolis, komt ie vandaan hè, is al zes jaar een vaste klant hier (Kees van Kooten verkleed als Mehmet Pamuk komt de winkel binnen, RK). Isse, isse goet hè, hiero, goete, goete groente, hiero?’ ‘(…), maar u heeft groente die qua versheid en hygiëne de toets der kritiek kunnen doorstaan.’ Met af en toe een verkeerde klemtoon heeft de bescheiden, welgemanierde Mehmet onze harten al gestolen. ‘Vrouw nog au in hinkebeentje?’ ‘Oh, is heel vriendelijk dat u dit vraagt, mijnheer, maar met mijn vrouw gaat het weer de goede kant op.’ Mehmet hoeft geen ‘velletjes af van apies, in snijmachien’, want ‘ten eerste, vind ik het voor de opvoeding van mijn kinderen belangrijk dat ze leren hoe te helpen in het huishouden (zodat zijn vrouw tijd overhoudt om zich te oriënteren op de samenleving, misschien? RK) en geschild kost een kilo aardappels 30 cents meer, wat volkomen terecht is voor uw apparatuur (…) moeten allemaal op de kleintjes letten, meneer! (zuinigheid met vlijt, die oer-Hollandse deugd! RK)’ Henk Blok heeft er inmiddels helemaal genoeg van en interrumpeert met ‘isse goet, isse goet. Voor hetzelfde gemak staat ie hier een uur te ratelen, want ze hebben de tijd hè, die gasten.’ (je krijgt de vooroordelen er maar niet uitgeramd bij die kaaskoppen, RK).

Mehmet blijkt een kenner van de Hollandse keuken en kiest dit keer voor boerenkool met een Gelderse rookworst. Buiten de winkel richt hij zich tot de kijker: ‘Ik vind Nederland een van de beschaafdste landen van West-Europa, maar één ding valt mij steeds meer op en dat is dat Nederlanders voortdurend onzorgvuldiger hun moedertaal beginnen te spreken. Tot genoegen mijne heren.’ Sheer class!, om met Basil Fawlty te spreken.

Ik wil wedden dat nog niet een promille van de geïmmigreerde Turkse mannen ook maar enigszins de mate van beschaving en integratie van Mehmet Pamuk benadert. Ik vrees dat de daarop volgende generaties het niet veel beter doen. Ik wil ook wedden dat vele promillen van de geïmmigreerde en de hier geboren Turken qua Jodenhaat niet onderdoen voor de Turkse jongeren uit Onbevoegd gezag.

Gewoon blijven doen of je neus bloedt, Kees van Kooten. Jij en al je linkse medeverraders komen er al een generatie lang mee weg. De Telegraaf lees je niet en hier in het internetriool kom je al helemaal niet. Je leest liever de briefwisseling tussen George Sand en Gustave Flaubert, vertelde je. Wat Flaubert van de islam vond en waarom – daar zul je wel nooit aan toekomen. Droom maar lekker door, terwijl ondertussen de Jodenhaat het land blijft instromen. Zolang er nog schuilsynagoges zijn, zal het allemaal wel meevallen.

Door:

Ronald Kaatee (voorzitter Populistische Omroep Nederland)

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", antisemitisme, Jodenhaat, Linkse Kerk. Bookmark de permalink .

50 reacties op Hoe Kees van Kooten, compos mentis, zijn bijdrage aan de Jodenhaat in Nederland heeft geleverd

 1. luckybee zegt:

  In Buitenhof worden wij weer met opene ogen belazerd; een Boekschrijver beweert dat wij eerst de Demokratie ingevoerd hebben na de Franse revolutie.Dit is een leugen .Wij waren al een demokratie lang voor de Franse revolutie.Alleen met Jezus Christus aan het hoofd van de Staat.
  Kan iemand van julie leipe liberalen en Marxisten vertellen waneer de Fransen Liberte Egalite en Fraternite in Frankrijk hebben ingevoerd?Na de Franse revolutie hebben alleen Absolute heersers geregeerd Napoleon Bonaparte regeerde Absoluut , zijn opvolger Louis Fillips de Bourbon regeerde Absoluut,zelfs Napoleon de III regeerde adsoluut.Duuuuuuus geen demokratie.Eerst na dat Napolleon de III door Bismark verslagen wordt,konte de fransen Libertee Egalitee en Fraternitee invoeren met eklatante juridische schandaal de Zaak Dreyfus.Zo te zien willen wij dat ook hebben, resultaat al die juridische missers en blunders dat wij voortdurend hebben!

  Revollutie van ouderen?Hun toekomst ligt allang achter ze; de toekomst ligt nog steeds bij de jongeren. Ik wil niet dat ze in geislamiceerde wereld terecht komen, De enige die hier tegen verzetten zijn Wilders en zijn PVV. en niet de ouderen partij, jammer genoeg ook niet bij de Christelijke partijen.CDA, CU en SGP.Ze beroepen zich op de Barmhartige Samaritaan.In deze boodschap heeft Jezus niet een vreemdeling genoemd.Het waren allemaal Joden op de Samaritaan na.

  Lukas 10,25-37

  Gelijkenis van den barmhartigen Samaritaan
  25 En ziet, een zeker wetgeleerde stond op, Hem verzoekende, en zeggende: Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven?

  26 En Hij zeide tot hem: Wat is in de wet geschreven? Hoe leest gij?

  27 En hij, antwoordende, zeide: Gij zult den Heere, uw God, liefhebben, uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw kracht, en uit geheel uw verstand; en uw naaste als uzelven.

  28 En Hij zeide tot hem: Gij hebt recht geantwoord; doe dat, en gij zult leven.

  29 Maar hij, willende zichzelven rechtvaardigen, zeide tot Jezus: En wie is mijn naaste?

  30 En Jezus, antwoordende, zeide: Een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho, en viel onder de moordenaars, welke, hem ook uitgetogen, en daartoe zware slagen gegeven hebbende, heengingen, en lieten hem half dood liggen.

  31 En bij geval kwam een zeker priester denzelven weg af, en hem ziende, ging hij tegenover hem voorbij.

  32 En desgelijks ook een Leviet, als hij was bij die plaats, kwam hij, en zag hem, en ging tegenover hem voorbij.

  33 Maar een zeker Samaritaan, reizende, kwam omtrent hem, en hem ziende, werd hij met innerlijke ontferming bewogen.

  34 En hij, tot hem gaande, verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn; en hem heffende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg en verzorgde hem.

  35 En des anderen daags weggaande, langde hij twee penningen uit, en gaf ze den waard, en zeide tot hem: Draag zorg voor hem: en zo wat gij meer aan hem ten koste zult leggen, dat zal ik u wedergeven, als ik wederkom.

  36 Wie dan van deze drie dunkt u de naaste geweest te zijn desgenen, die onder de moordenaars gevallen was?

  37 En hij zeide: Die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Zo zeide dan Jezus tot hem: Ga heen, en doe gij desgelijks.

  Al deze mensen in dit verhaal aanbidden de zelfde God nml JHWH, en niet Baal, Moloch, Zarathustra, ,Zeus of Jupiter.En helemaal niet Allah die bestond ook toen al, na de invasie van de Hindu’s onder Wikkarmadityia.
  http://www.hinduism.co.za/kaabaa.htm

  Like

 2. BertG. zegt:

  Helaas ontbreekt het woord satire bij jou in je vocabulaire Ronald.
  En plaats het eens in de tijd dat deze opnames gemaakt zijn.
  Je hebt er weinig van begrepen na mijn idee.
  Maar ja dat kan je natuurlijk net zo makkelijk voor mij omdraaien/beweren.

  Like

 3. Martien Pennings zegt:

  Ik heb ooit ergens in een artikel dat overdreven articulerende Turkje van Kees van Kooten óók geportretteerd, maar ik kan het niet terugvinden. Wel kan ik bewijzen dat ik alreeds in 1998 – ja ik was er weer vroeg bij – het volgende gezegd heb: http://bit.ly/qoLpYq:

  “Toen Van Kooten en De Bie een jaar geleden stopten als duo, werd gesuggereerd dat de twee wellicht het contact met hun publiek hadden verloren wegens verregaande politieke correctheid. Dat zou kunnen kloppen. Neem bijvoorbeeld die act waarin ze, gehuld in witte dokterjassen, Nederlandse cultuur liepen te onderwijzen in een schoolklasje van allochtonen van het type ooit neergezet door Van Kooten zelf: slimme gastarbeidertjes vol vriendelijkheid en deemoed. De door de twee cultuurdokters gedoceerde Nederlandse cultuur bleek voornamelijk te bestaan uit het beheersen van het lied ‘Boer daar ligt een kip in het water’.

  Later hebben ze nog eens een nummer gehad waarin een Nette Nederlandse Man met een Frans klinkende naam plotseling zijn villa werd uitgezet door de asielzoekerspolitie. Die politie was helemaal tot aan de Hugenoten teruggegaan om on-Nederlandse elementen te traceren en uit te zetten. Wat beide komieken in hun parodie vergaten, was dat de Hugenoten indertijd tot een geestelijke voorhoede in Europa behoorden en dat de vergelijking met, bijvoorbeeld, jonge werkloze mannen van de Antillen, Berbermeisjes uit Marokko of boeren uit Turks Anatolië niet opgaat. Het Koot-en-Bie-cultuurparadigma lijkt op dit punt inderdaad toe aan vervanging.”

  Like

 4. Thomas zegt:

  Tja als je geen humor hebt en weing verstand moet je geen volledig misplaatste stukjes schrijven.

  Like

 5. Roni Thome zegt:

  Kees van Koten en Wim de Bie horen bij de brede beweging die Martin Bosma noemt ‘De Generatie van 1968”. Een generatie die de wereld door een Psychedelische bril zag en met hersenen vol LSD en Mescaline. In dit soort bewustzijn werden ideeën geopperd die in de sobere reële wereld levensgevaarlijk of krankzinnig zijn. Neem bijvoorbeeld de grenzeloze adoratie voor types zoals Che Guevarra die in werkelijkheid een bloedig monster was. Een vent die verantwoordelijk was voor de dood van duizenden. Deze geschifte ‘Nieuw Linkse matties’ vereerden mensen zoals Mao Tse Tung (heeft net zo veel mensen vermoord als Stalin), Castro en Poll Pott. Volgens hun optiek was het Westen tot de bot verrot en de Derde Wereld een geweldige plaats vol puurheid en menselijkheid. Men moest, kost van het kost, de ouderwetse natiestaat vernietigen en een nieuwe samenleving bouwen op multiculturele basis. Daarvoor moest men de derde wereld hierheen importeren. Jan, Kees en Rinus moesten leren hoe men uit het raam kan zeiken. Ook schijten is veel leuker in het trappenhuis dan in het toilet thuis? Dat is puur natuur!. Nog een leuke Derde Wereldspelletje, is het gooien van volle vuilniszakken direct uit het raam, linea recta, op de trottoir. Kost weinig energie en de meeuwen hebben er ook wat!. Marietje en Tinneke, op hun buurt, kunnen leren hoe leuk het is op straat gesluierd te lopen. Dan voelt een vrouw zich vrij!!. Niet enkel ‘Nieuw Links’ heeft de Derde Wereld welkom geheten. Ook onze ‘Volkspartij van Vrije Darwinisten’ zagen wat in de nieuwe aanwinst. Er viel wat te verdén’n. In hun fantasie zagen zij zich terug in de oude dagen van Nederlands Indië; een huis vol baboes en de Kebons in de tuin. Leuke mensen uit de Derde Wereld die zich in een ‘nette vorm van slavernij’ zouden inlaten. christelijke partijen zagen kans meer schapen bij hun wat uitgedunde kudden bij te krijgen. Natuurlijk het vervullen van een christelijke plicht komt ook erbij. Dus bijna alle politieke stromingen hadden baat bij het opzetten van een hersenspoeling programma onder de bevolking. Keest van Kooten en Wim de Bie zijn onderdeel van deze hersenspoeling. Op speelse wijze en met verhaaltjes bijv. over de aardige ‘Groente Turk’ konden ze ons overtuigen hoe goed multiculturalisme is. De hersenspoeling werkte bijna 40 jaar. Het is nu pas, in de tijd dat de psychedelische ‘Founding Fathers’ bewegen richting bejaarden tehuis of graf, beginnen de mensen wakker te worden.

  Like

 6. Jade zegt:

  Van Kooten en de Bie was een satirisch programma…
  En ik keek vroeger uit naar elke volgende aflevering.

  Like

 7. Koot en de Bie hebben ook een afgrijselijke haat en afkeer aan Rechts radicalen. Ze maken rechtse denkers altijd belachelijk en komen op voor de nieuwe Nederlanders. Die ze nog geen eens doorhebben!

  Like

 8. Tom Hendrix zegt:

  Goed artikel van U Hr.Katee. Inmiddels ben ik kotsmoe. zowel van islam aanhangers als van links.
  Gisteren was Ploumen bezig, het bedrag voor Syrische vluchtelingen te verhogen naar 5 miljoen.
  Die leipe linkse MAFDOOS komt mij meters de STROT uit, we hebben hier al de helft van ARABIRIË in het land, geforceerd door links en de EU communisten, en nu pakt dat achterlijke wijf Ploumen nog even 3,8 miljoen uit de belastingkas, en dat terwijl:
  -1000den hun baab verliezen in nederland,
  -de Zorg volkomen onbetaalbaar dreigt te worden,
  1000 den hun hypotheek niet of met moeite kunnen aflossen,
  -onze ouderen in de zorg-en verpleeghuizen, nog langer in de luiers mogen liggen want er is geen geld voor personeel,
  -de bouw op zijn gat ligt, en tevens de middenstand,
  -en we ook nog -dankzij MARX RUTTE- garant staan voor 40 miljard euro voor het wurgfonds ESM.
  We hebben sodemieter de slechtste regering sinds 10 tallen jaren, en het feestvieren over de rug van de eigen bevolking gaat maar door.
  Wat een ongelooflijke verraderskliek in den Haag!

  Like

 9. Theodoor zegt:

  Goed zo heer Kaatee ik kan mij hier volledig in vinden, we moeten juist de bekende linkse Nederlandse antisemieten er flink voor langs geven en zeker niet met rust laten.

  Like

 10. Anneke zegt:

  Helaas is het anti-semitisme/anti-sionisme NOOIT uit de wereld verdwenen…Hoe hard men ook z’n best doet; het komt iedere generatie wéér om de hoek kijken. “De ene keer wat minder heftig, dan de andere keer….”.
  De wereld is jaloers op het volk Israel; beseft bitter weinig van de geschiedenis die het volk Israel moest/moet doormaken. De haat is op handen gedragen door RK-kerk en de Arabische tak…de Islam….Máár de protestanten zijn eveneens net zo schuldig aan het anti-semitisme. Opgestookt vanuit de religieuze – en politieke wereld…En tegenwoordig doet de journalistieke wereld net zo hard mee!!! Gelukkig is niet de gehele aarbol te brain-washen en zijn ook nog mensen die het volk Israel en de staat Israel liefhebben…!!!

  Like

 11. Wachteres zegt:

  Doet me denken aan het plaatje over een keurig moslimjongetje dat zich beleefd voorstelt aan een ‘typisch’ Nederlands gezin à la de familie Flodder

  Vader hangt met een dikke buik over de heg en moeder kijkt erg chagrijnig. Het arme moslimkind wordt niet bepaald met vriendelijke woorden ontvangen. De kinderen gedragen zich navenant.

  Links heeft nu eenmaal een ideaalbeeld van immigratie en daar moet de werkelijkheid bij worden aangepast. Ook iedereen die kritische vragen stelt vanwege de onwenselijke realiteit, krijgt hel en verdoemenis naar zich geslingerd. Foei, van ons mooi droomwereldje mag toch niet een zeepbel worden gemaakt? Fascistjes en racistjes zijn jullie en we kunnen nog wel erger schelden als het moet. Pas op hoor!

  Een heel goed artikel, Ronald Katee.

  Like

 12. koddebeier zegt:

  Van Kooten een onbenullige linkse eikel waar er dertien van in een dozijn gaan !!
  Dus waar maken we ons druk om. Holle vaten klinken het hards,

  Like

 13. Hans Jacobs zegt:

  Wat is dit nou voor een slecht geschreven aandachtshoeren stuk?
  Moest Kees van Kooten in die tijd helderziende zijn?
  IN ZIJN TIJD HEB IK OOK BUITENLANDERS GEHOLPEN MET EEN WERKGROEP.
  Ben geboren in een rood nest, VARA op TV, PVDA in de stembus.
  Pas toen de tweede generatie naar voren kwam vielen de islamschellen mij van de ogen.
  En ben ik verworden tot een felle tegenstander van de pislam.
  Maar indertijd was Kees van Kooten’s persiflage perfect én kloppend.
  Als je met de gastarbeiders uit die tijd spreekt vind je veelal perfect Nederlands aan je oor.
  Zónder het sis en kotsend chrchrcghr accent wat de opgeschoren mocro’s met de dooie bevers op hun kop nu bezigen.
  Ronald K*ttee grijpt terug op een stuk uit het verleden zonder dat hij dat verleden kent.
  Omdat ie elitair wil doen.
  Waar hij tevens de kennis voor mist.

  Like

  • Martien Pennings zegt:

   Dag broertje.

   “Wat is dit nou voor een slecht geschreven aandachtshoeren stuk?”

   Kijk, Ronald is niet zo virtuoos als ik – wie wél trouwens? – maar slecht geschreven zou ik dit stuk niet willen noemen.

   “Moest Kees van Kooten in die tijd helderziende zijn?”

   Nee, maar je kon vanaf 1980 toch wel zo’n beetje aan je theewater beginnen te voelen dat vele van de Turkse en Marokkaanse medemensen een mentaliteit hadden die . . . . .eh . . . . . hoe zeg ik dat nou netjes . . . . . . die zéér bepaaldelijk niet vroeg om een satiriflage á la Mehmet Pamuk. Integendeel!

   “IN ZIJN TIJD HEB IK OOK BUITENLANDERS GEHOLPEN MET EEN WERKGROEP.”

   Ja, maar dat is toch iets anders dan idealiserende satire plegen die een klap in het gezicht was van elke stadsbewoner met zijn ogen open? He je trouwens mijn eerdere comment hierboven gezien? Ik heb mijn kritiek als verwoord in 1998.

   “Ben geboren in een rood nest, VARA op TV, PVDA in de stembus.”

   Maar ik ken een vrouw uit datzelfde nest, die jij dus ook héél goed kent en die toen jij veertien jaar oud was in Nijmegen al nagesist werd door Turken met zoals zij dat uitdrukte, “van die foute snorren en van die foute konten in van die foute Terlenka boksen.” [boksen = broeken]

   “Pas toen de tweede generatie naar voren kwam vielen de islamschellen mij van de ogen. En ben ik verworden tot een felle tegenstander van de pislam.”

   Ja, ik heb ook een bewustwordingsproces doorgemaakt.

   “Maar indertijd was Kees van Kooten’s persiflage perfect én kloppend. Als je met de gastarbeiders uit die tijd spreekt vind je veelal perfect Nederlands aan je oor.”

   Zoals die goede bekende van ons beiden al zei: veel foute koppen en veel foute konten en nergens, maar dan ook nergens iets wat ook maar in de buurt van Mehmet Pamük kwam. En waar hoorde jij dat perfecte Nederlands? En dat nog wel “veelal”?

   “Zónder het sis en kotsend chrchrcghr accent wat de opgeschoren mocro’s met de dooie bevers op hun kop nu bezigen.”

   Ja, Mocro’s is een geval apart. Dat kapsel noem ik overigens een Himmler-kapsel en ik heb er hier http://bit.ly/s90mj5 over geschreven.

   “Ronald K*ttee grijpt terug op een stuk uit het verleden zonder dat hij dat verleden kent.”

   Ah! Nou snap ik die sterretjes! Moest even piekeren. Kut-tee wil je suggereren. Mooie vondst. Maar Ronald is ook een dagje ouder, van jouw leeftijd, denk ik, Hans, dus . . . . .

   “Omdat ie elitair wil doen.”

   Ik ken Ronald en volgens mij is het laatste wat wil “elitair zijn”.

   “Waar hij tevens de kennis voor mist.”

   Wat bedoel je daar mee? Dat hij het niet met jou eens is?

   En voorts heb ik een vermoeden van de oorsprong van de ergernis van Ronald over Kees van Kooten.
   Zal ik eens speculaseren?
   Van Kooten heeft nóóit meer een controversieel onderwerp aangeraakt in al die jaren sinds zijn afscheid.
   Als hij in de publiciteit kwam, was het altijd in zo’n quasi-elitair programma als “Kunststof-tv” of “Opium” en dan was mijnheer altijd erg in de weer met iets kunstzinnig-ongevaarlijks.
   Laatste keer had-ie een dichter met heel diepe dimensies uiterst verfijnd vertaald.
   Mij viel op dat die mimiek van het zuinige mondje en de opgetrokken wenkbrauw in de satirische programma’s voor mij altijd gewerkt had, maar hij gebruikte het blijkbaar ook voor het echie als-ie gewoon serieus zichzelf zat te zijn.
   Ook die quasi-bravoure met een ondertoon van . . . . ja, zuinig mondje is ook hier toch ook wel het woord, bleek bij zijn doordeweekse persoonlijkheid te horen.
   En toen zag ik Van Kooten geïnterviewd worden in zijn gouden jasje bij het begin van het Boekenbal.
   En ik vond hem een flapdrol.
   Dat zuinige mondje is nooit alleen een act geweest.
   Kees van Kooten is gewoon écht een kleinburger met gereformeerde trekjes.
   De interviewer vroeg naar het succes van het boek van René van der Gijp: je weet wel, van dat voetbal-ouwehoer-programma waar ik altijd naar kijk, maar niet onkritisch: http://bit.ly/XbwqqN .
   En de manier waarop mijnheer daar boven ging staan was niet zo maar elitair.
   Dat was verwáánd, náár.
   Ik ga naar Quatar – Emiraten kijken.
   Sorry!
   Paris St. Germain – Barcelona.

   Like

 14. Tom Hendrix zegt:

  @Roni Thomé 14.24. uur. Chapeau, deze reactie zou ik echt niet kunnen verbeteren! Hulde, en precies de waarheid!

  Like

 15. BertG. zegt:

  Hé Ronald, probeer eens een colum te regelen bij Xandernieuws.
  Daar houden ze wel van dit soort stukjes. Perfect voor de complot denkers daar.
  Ook van koten en de bie zitten er blijkbaar achter. Dat komt nooit meer goed zo.

  Like

 16. Tom Hendrix zegt:

  En er zijn weer TROLLEN bezig beste web master!

  Like

 17. Tom Hendrix zegt:

  @Anneke 17.11. uur. Wat protestant betreft gaat dat niet altijd op Anneke. Ik voel mij als conservatief christen, niet thuis bij de ” linkse kerk”, hoor. Ik lees en ben geabonneerd op Christenen voor Israel. Dus een groot deel van uw reactie is juist, maar niet iedere protestant is anti-joods hoor.

  Like

  • Anneke zegt:

   Beste Tom; dat heb ‘k niet beweerd. Maar helaas het protestantisme is niet meer wat ’t is geweest. Denk aan de PKN en de enorme dwaalgeesten die daar rondwaaien…..Bekijk m’n betoog in ‘z’n’ algemeenheid. Volgend jaar is het eerste decennium voor die voor mij verfoeide PKN.

   Like

   • Het protestantisme vind ik vreselijk! Terwijl ik een sterk geloof in de Allerhoogste heb. Ik heb van mijn vierde tot mijn vijftiende op gereformeerde scholen gezeten in Spakenburg. Die protestanten (gereformeerden) komen steeds met het ziekelijke praatje dat ze eeuwig mogen leven in de hemel. Bij Jezus. Daar geloof ik geen donder van. Een utopia. Als ze dood gaan einde verhaal!!!

    Like

 18. max zegt:

  En, van Hoorn, wanneer kom jij eens met iets inhoudelijks?

  Like

 19. Wachteres zegt:

  Eind jaren zeventig, begin jaren tachtig heb ik een flink aantal jaren Nederlandse les gegeven aan buitenlanders. Niet verwonderlijk dat er veel Turken en Marokkanen bij waren.
  ik heb er tevens aan meegewerkt dat er, in de plaats waar ik woonde, een school voor basiseducatie is opgericht.

  Ook toen was links al knettergek. En geloof me, de meeste ‘sociologen’ en leraren die daar les gaven waren links.

  Moslimvrouwen moesten Nederlandse les krijgen, maar dat mocht ook toen niet van hun mannetjes. En een krachtdadige aanpak was er destijds eveneens niet bij. Als er in die tijd VAN TE VOREN afgesproken was, oké jullie komen hier, dit zijn onze regels, vrouwen en meisjes zijn hier gelijkwaardig, take it or leave it, dan waren er waarschijnlijk veel minder problemen geweest.

  De vrouwen moesten dus met een trucje binnen de school worden gehaald. Een van de leidinggevenden, natuurlijk een man, want naar vrouwen wilden ze in die tijd al niet luisteren, ging op huisbezoek en vertelde de heer des huizes dat zijn vrouw naailes op school kon krijgen. Voordelig voor het gezin, het hield haar van de straat en dat soort verhaaltjes. Tussen de naailessen door zouden ze dan stiekem Nederlandse les krijgen. Ongelofelijk, toen waren de net binnenkomers ook al de baas.

  Zowel Henk als ik hadden allochtonen in de klas. Drama’s van meisjes die met 16 jaar van school gingen omdat Allah wilde dat ze trouwden, meisjes die niet mee mochten naar introductielessen, en erger, meisjes die zich schuil moesten houden omdat er een protserige neef met een dikke auto rondreed, waarmee ze gedwongen werden te trouwen, alles mocht en kon, ook al in die tijd.Tot bedreiging van we zullen je de tong en de ogen uitsteken” aan toe.

  Meisjes die na de zomervakantie ineens verdwenen waren, met bv. het verhaal: ‘onderweg naar Marokko of Turkije’ is ze verongelukt. Gedwongen huwelijk? Eerwraak? Niemand die zich er druk overmaakte, want ook toen was links al bang dat de moslims boos zouden worden.

  Turkse en Marokkaanse meisjes die op school modern gekleed waren, verwesterd dachten wij en die vlak na de schooltijd als een dikke moeke met een rij kinderen,ingepakt liepen, achter een man aan die zo uit de zandbak naar hier was gehaald. En die GEEN WOORD NEDERLANDS meer tegen hun kinderen spraken. Ze moesten het eens durven, want schoonmoeke was vaak meegekomen.

  Hans Jacobs en van hoorn, ik kan nog wel een tijdje doorgaan met mijn ervaringen, maar van daaruit weet ik, links is niets verander, zal ook niet veranderen en zal ons Europa de verdommenis in helpen als we hen niet kunnen tegenhouden. Jullie kunnen mij niets wijs maken.

  Ik heb het allemaal uit de eerste hand meegemaakt.

  En ja, de haat van links tegen de Joden en tegen Israël heeft ALLES te maken met hun liefde voor de islam.

  Like

  • Anneke zegt:

   Dan hebben we vrijwel gelijke belevenissen gehad voor de klas; alleen in andere windstreken. Weet nog hoe ‘k van binnen kon koken tijdens de ouderavonden….Je kon letterlijk met handen en voeten praten, maar de ouders, oudere broers/zussen van de merendeels ‘Turkse-Nl en Marokaanse-NL’ leerlingen begrepen er NOOIT één letter van. We zagen toen (eind jaren-70/begin jaren-80) de problemen voor de oh zo nabije toekomst al GROEIEN.
   Hield ’t zelf niet meer uit ‘in’ het basis-onderwijs en ben verder gegaan in de gezondheidszorg….Heb overigens ook enige tijd gewerkt met ZMLK-leerlingen. “Dat was veel plezieriger -, dus dankbaarder werk”.

   Like

  • Roni Thome zegt:

   @Wachteres
   de haat van links tegen de Joden en tegen Israël heeft ALLES te maken met hun liefde voor de islam.
   Niet alles!. De liefde van links is nog groter voor ISLAMISTISCH GELD!(petro-dollars uit de emiraten en lieden zoals Khadaffi). Probeer maar op Google links te zoeken over de wijze waarin de universiteiten van Cambridge en Oxford financiële contacten hadden met Khadaffi. Zie link http://www.thejc.com/news/uk-news/46384/universities-and-gaddafi-there-more
   De invloed van Arabische sponsors in de zgn. Ivy Leage universiteiten (waaronder Harvard en Jale) is met de dag groter en zo ook hun affiniteit met de ‘arme Palestijnen’. Op dezelfde wijze worden grote sommen Arabisch geld bestemd om westerse media mensen in sleutelposities om te kopen.

   Like

 20. Wachteres zegt:

  @ van hoorn, wat is trouwens uw bijdrage aan de discussie tot nu toe?

  Als ik uw twee zielige reacties lees, dan zou ik zeggen, nul komma nul!

  Like

 21. Koot en de Bie hadden niet door dat moslims in een totaal andere wereld leven. Alle moslims zijn vervuld met Jodenhaat. En ze haten Christenhonden. En het blijft niet alleen bij haat. De koran en imams maken hen gewelddadig. De islam is een gevaarlijk beest dat gemeden moet worden. Linkse mensen zijn niet voorzichtig genoeg. Zeg maar “dag” tegen de Westerse beschaving, linkse moslimvriendjes! En zeg maar “welkom” tegen de sharia! Een tot de islam bekeerde blanke Nederlander zei voor tv dat ongelovigen een best leven onder de sharia genieten. Flauwekul natuurlijk! Maar de linkse kiezers geloven dat. Omdat ze niks weten van de islam!

  Like

 22. Wachteres zegt:

  @ Martien 19.31u.

  Mijn dank, Martien, ik kon het niet vinden.

  Like

 23. Tom Hendrix zegt:

  @Van Hoorn. Wat wil jij GRAFTAK, flikker op naar de JOOP, kwal met je gezuig.

  Like

 24. @ Tom Hendrix, Martien Pennings, Wachteres en Theodoor: dank! Theodoor: ik beweer overigens niet dat Kees van Kooten een antisemiet is. Maar zijn VPRO is een ander verhaal. Daar weet Martien weer alles van.

  Like

 25. @ Hans Jacobs
  Zie de reactie van Martien, maar zeker ook die van Wachteres.
  ‘IN ZIJN TIJD HEB IK OOK BUITENLANDERS GEHOLPEN MET EEN WERKGROEP.’ – en, heb jij dus ook jouw bijdrage aan de toename van de jodenhaat in Nederland geleverd? Gezien de hoofdletters kennelijk nog altijd naar tevredenheid.

  Like

  • koddebeier zegt:

   @P.O.N. De helpers… Landverraders zijn er altijd geweest… voor en tijdens 40-45 had je de NSBers die de toenmalige bezetters hielpen, nu zijn we weer bezet en waren er weer De helpers. Fijn mensen, een spreekwoord zegt: Bezin eer ge begint.
   ‘We’ hebben ze zo goed geholpen dat ze nu niet meer weg willen en nog steeds met duizenden toestromen naar het land waar je zo goed ‘geholpen’ word aan een uitkering, een huis, de inrichting ervan, gezins hereniging enz, enz. O,ja soms ook aan werk, maar liever niet. Fijn dat ze zo goed geholpen zijn, door al die bereidwillige……….Jullie worden bedankt !!!!!

   Like

 26. @ G.Deckzeijl
  Ja, jij kent je klassiekers (al langer dan ik). Nu Van Kooten nog laten nadenken waarom Flaubert dat vond. Tweede linkje is inderdaad top. Ze konden er wel wat van.

  Like

 27. Martha N zegt:

  Met de bewering in dit artikel ben ik het niet eens!
  Voor mij werd de Turk door van Kooten neergezet als een belachelijk mannetje.
  In het algemeen zijn van Kooten en de Bie heel erg goed.
  Je kunt het niet iedereen naar de zin maken wel?
  Met Juinen en bezuinigen, bezuinigen waren van Kooten en de Bie hun tijd ver vooruit terwijl ze nog nooit van Rutte en consorten hadden gehoord.
  En soms komen Moslims en Joden en al het geruzie in de hele wereld me gewoon ook even de neus uit!

  Like

  • Jade zegt:

   Beste Martha, zo denk ik er ook over.
   En als van Kooten en de Bie destijds niet “politiek correct” waren geweest,
   waren ze meteen van de buis verbannen…
   Gelukkig waren ze goed voor jaren kijkplezier.

   Like

 28. Tom Hendrix zegt:

  @POPULISTISCHE Omroep Nederland 23.41. op 2/4. Heel graag gedaan. We hebben echt tegengeluid nodig tegen de rode omroepen.

  Like

 29. Henk.V zegt:

  @ van hoorn-
  Ik citeer u maar even “De heer R.Katee, zelfbenoemd voorzitter met een lege ledenlijst, heeft er geen jota van begrepen.”
  Wel, wel.. een zelfbenoemde voorzitter met een lege ledenlijst…Wat een zin.
  Een voorzitter met een lege ledenlijst?
  Ik weet best waar u op doelt,maar ik vraag mij af wat deze snerende, totaal irrelevante kwalificatie met de de mening van Ronald Katee te maken heeft!
  Het is een tactiek die de zogenaamde ”politiek correcte” elites ook vaak toepassen op mensen met wie ze het niet eens zijn.Het is een verachtelijk wapen , zo’n opzettelijke kleinering en doorgaans zegt het veel over de persoon die zich ervan bedient.
  Eerst eventjes je tegenstander verbaal de grond in stampen, want dan sta je zelf namelijk -in eigen ogen althans- alvast aanmerkelijk hoger dan de persoon die onder het maaiveld is verdwenen..
  ZWAK!

  Like

 30. Henk.V zegt:

  De bespiegeling van Ronald Katee heb ik met aandacht een paar keer doorgelezen, want types als van Kooten en de Bie verbind je niet direct met Jodenhaat en eerlijk gezegd denk ik, dat deze begaafde scheppers van allerlei schitterende typetjes (ik bekeek alle uitzendingen waarin ze te zien waren) geschokt zouden zijn bij het horen van de gedachte dat zij in hun typeringen de weg voor Jodenhaat hadden geëffend. En daarin zouden zij mogelijk niet alleen staan.Wat niet wil zeggen dat de bewering van Katee elke grond mist. Integendeel!

  In de veronderstelling van Ronald zit wel degelijk een logische lijn en die komt hier op neer

  Het communisme mag dan officieel ten val zijn gekomen, maar dat houdt niet in dat links denken uit de gedachten van de mensen is verdwenen. Ik wil nog wel verder gaan: het linkse denken is al tientallen jaren in nagenoeg alle geledingen van de maatschappij in de mode.
  Daarvoor is verantwoordelijk de strategie die is gevolgd door de zogenaamde Frankfurter School.
  Ik laat die naam wel vaker vallen, maar de invloed van deze denkrichting heeft volledig de toon gezet voor wat men tegenwoordig voor modern, vooruitstrevend denken houdt. Het ligt in de bedoeling dat t.z.t over deze stroming een uitvoerig artikel op de site verschijnt, zodat ieder zal kunnen volgen waarover wij het eigenlijk hebben

  In het linkse klimaat is een opmerkelijk trekje te zien, namelijk de veronderstelde gelijkheid en gelijkwaardigheid van iedere cultuur, denk- en geloofsrichting.
  Deze gelijkschakelende benadering van wat de mensen drijft en hoe zij hun beleving tot uiting willen brengen, was nodig om te komen tot het concept van een maatschappij waarin iedereen in een staat van gelijkheid en gelijkgezindheid elkaar in de armen kon sluiten, om zo te komen tot een elkaar verrijkende, veelkleurige samenleving .Dit is de basis van het multiculturalisme!
  Zo heeft links ook de binnenkomst van de islam begroet, zonder te letten op de mogelijke diepgaande verschillen die er wel eens tussen de gedachtewereld van de moslims en de niet-moslims zouden kunnen bestaan.

  En wat er in de tijd van Koot en Bie zeker nog niet kristalhelder aan het licht was getreden, was de houding van verregaande verwerping die de islam jegens de Joden predikt en niet alleen predikt, maar ook praktiseert!
  Het duo Koot en Bie suggereerde in hun grappige schetsjes de gelijkheid van moslims en de autochtone bevolking van Nederland en in die zin droegen zij bij tot de verdoezeling van ernstige verschillen in inzichten – tussen moslims en ons – die tot aantasting van onze nationale homogeniteit zullen leiden en het spijt mij voor links, maar die politieke richting is werkelijk feiten resistent (geworden) en dat is treurig genoeg! Idealisme dat zich niet telkens toetst aan de gebleken werkelijkheid leidt absoluut tot domheid.

  Ik vertel toch niets nieuws, dacht ik, wanneer ik zeg dat islamitische opvattingen ernstig met de onze botsen wanneer het gaat om gelijkheid voor de wet, gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen, handelingsvrijheid voor de vrouw, bescherming voor homo’s en lesbiennes en, om de draad van Katee’s verhaal weer op te pakken: veiligheid en bescherming voor Joden!
  Dat de joden zich weer bedreigd voelen hebben wij te danken aan het islamitisch denken en voor dat denken heeft links, in een staat van hersenloos en onbenullig idealisme, waarin voor enig werkelijk inzicht in de islamitische opvattingen geen plaats was, de weg VOLLEDIG vrijgemaakt!.

  En iedereen die in die onnozele denktrant van links politiek correct meegaat is MEDESCHULDIG aan de bedreiging die er weer op de Joden wordt losgelaten!
  Dus, zegt Ronald Katee zo maar wat? Ik dacht het niet!

  Maar ik kan, nu we het toch over Koot en Bie hebben, niet nalaten mijn favoriete stuk te plaatsen. Het duo K&B samen met de onnavolgbare Ton van Duinhoven..

  Like

 31. @ Henk.V
  Bravo! Zou van hoorn het nu snappen?

  Like

  • Henk.V zegt:

   Nee, Ronald, zij die er voor hebben gekozen zich af te sluiten voor de gebleken waarheid zullen nooit meer iets begrijpen. Feiten-blindheid, iedereen die zich overgeeft aan het politiek correcte denken lijdt er aan.
   Van Hoorn zit niet op deze site om iets op te steken, maar om ons constant te weerspreken.

   Like

 32. Uit ‘Europa: De onderwerping waarover men niet mag spreken’ van Guy Millière (elders op deze site):

  ‘Zolang datgene wat er in Frankrijk gebeurt ook in andere Europese landen gebeurt, zou dat wat vorm begint te krijgen het einde van de Joodse aanwezigheid in Europa kunnen betekenen. Het is onmogelijk om de gevolgen van een dergelijke gebeurtenis in te schatten, maar men zou blind moeten zijn om de betekenis ervan te onderschatten.’

  Net zo blind als sommige wegbereiders (en reageerders).

  Like

 33. Tom Hendrix zegt:

  @Henk V 15.22. uur, op 3/4. Prachig Koot en Bie, heb me wezenloos gelachen!

  Like

 34. Jan zegt:

  Cees van Kooten is de Jim Carrey (ex-Canadees) van de VS: in films lijkt hij heel wat maar in het werkelijke leven zijn beiden marxistische imbecielen.
  Jim Carrey* scheldt iedereen uit hij wijst op zijn recht op een wapen (Tweede Amendement). Kees van Kooten viel voor mij decennia terug door de mand toen hij de Turk brood met hagelslag in een ‘sketch’ liet eten en vervolgens zei dat dit de Nederlandse cultuur was. Twee decennia later zou dom blondje Maxima die stelling herhalen.

  * Hollywood Lib Jim Carrey: Lives Of Gun Owners Aren’t “Worth Protecting”
  http://weaselzippers.us/2013/02/03/hollywood-lib-jim-carrey-lives-of-gun-owners-arent-worth-protecting/

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s