Bessems, Brendel en Schut lullen dom over het domme lullen van Wilders

Screenshot_4

(Door: Martien Pennings)

Nee, niet Bart Jan Spruyt en ook niet Kees Schuyt, maar Bart Schut. Nooit van gehoord. Hij schrijft op de perverterings-site “de Joop”, dus voor mij had dat zo mogen blijven. Maar vrienden wezen me erop dat hij tot een roedel dapperen behoorde die de underdog maar weer eens te pakken had genomen: Geert Wilders. De wetten van het schoolplein blijven voor de meesten levenslang geldig.

Ik had aanvankelijk de verkeerde column van Schut te pakken. De titel: “Antisemitisme en penislengte”. Ha-ha-ha!! Wat gráppig! Ik kreeg één zin mee: “Maar wie denkt dat antisemitisme in Nederland beperkt blijft tot moslims, houdt zich voor de gek.” Gewáágde insteek, zeg! In-tel-li-gént! Wat zou-ie bazelen? Dat er altijd óók nog minstens drie-en-twintig neo-nazi’s in Nederland zijn? Of dat het christendom toch óók . . . . . Ik ga het in elk geval niet lezen.

Screenshot_3

Bart Schut

Maar de column van Schut over Geert Wilders, daar moest ik dus echt even aan. Hij heeft een punt, Schut. Het is inderdaad ook echt wel weer dom.

“Het is tijd voor de aanpak van de grootste ziekte die ons land de afgelopen eeuw heeft gekend, de islam.”

Ja, dommer kan het nauwelijks, want een type als Bart Schut heeft natuurlijk maar twee stappen nodig om vanaf “ziekte” via bacteriën naar ongedierte te komen. En dan weet je het wel. Kakkerlakken. Hutu’s en Tutsi’s. Morsi. Apen en varkens. De rest van de Godwinnerij laat Schut aan de verbeelding van de lezer over.

En zo slaagt Schut erin om een anti-nazi en liberaal als Wilders als een nazi neer te zetten. Van de islam weet zo’n Schut natuurlijk niks en zijn publiek al helemaal niet. Dus er is geen mens die roept: maar hoe kan Wilders nou een nazi zijn als hij de islam bestrijdt en de islam hetzelfde is als het nazisme? Is dat zo, mijnheer Pennings? Ja, dat is zo.

Vervolgens maakt Schut een heel nummer van “de gróótste ziekte”. Maar mijnheer Wilders! En 40-45 en de Koude Oorlog dan! Dat was toch veel groterder? Nee, lul-de-behanger. Voor die Koude Oorlog kan je bij Samuel Huntington te rade, die in zijn “Clash” zwaar gedocumenteerd uitlegde dat de tegenstelling communisme – kapitalisme vergeleken met de onverzoenbare tegenstelling  christendom – islam een rimpeling is geweest. Dát bedoelt Wilders, maar toegegeven: het komt rottig zijn strot uit. En voor 40-45 moet Schut maar eens een paar opstelletjes van mij lezen over de islam als een nazisme avant, pendant et après la lettre. Hierboven heb ik zojuist de kortste versie al gelinkt  en hier is de langere en hier de langste. En sla dan vooral ook de rol van de Moefti van Jeruzalem niet over.

Na de kopvodden, de knieschoten en de tuigdorpen had Wilders dus weer eens een aanval van Tokkie-radicalisme. Ik heb het Martin Bosma al honderd keer verteld en ik heb het ook al honderd keer opgeschreven: dit soort fataal-domme gezwets heeft de doorbraak van Wilders naar de middenklasse verhinderd en aldus een verdubbeling van het aantal zetels.

Screenshot_5

Carel Brendel

Ik zie dat punt van Carel Brendel dus ook wel, “dat de PVV de grootste sta-in-de-weg is geworden bij de aanpak van de zelf aangekaarte kwesties”. Maar anders dan Brendel en Schut – en Kustaw Bessems – heb ik daarom niet die neiging de islam relatief te verharmlosen en Geert Wilders te demoniseren.

“De opmerking over islam als ‘ziekte’ is onderdeel van een duister mengsel dat de PVV brouwt als het gaat om religie en criminaliteit”, zegt Brendel.

Kijk eens aan! Ik meende te weten dat de islam zelf al 1400 jaar duister geouwehoer met diepe misdadigheid mengt. Maar de retorten waarin islam en criminaliteit vermengd worden tot een duivelsdrank waardoor onschuldige burgers veranderen in islamofobe monsters staan dus volgens Brendel op de burelen van de PVV in Den Haag.

Op twitter slingerde Brendel zijn wijsheid nog eens de wereld in:

“De SP verketterde mensen niet. Ze had wel zorgen over integratie. Maar legde geen verband tussen geloof en criminaliteit.”

Behalve dat je de diepe misdadigheid van de islam uit 1400 jaar gedocumenteerde praktijk-en-theorie-van-de-islam kunt halen, hoef je bijvoorbeeld alleen maar een boek als “Allah en Eva” van Betsy Udink te lezen om de diepe, diepe misdadigheid van die quasi-religie te leren kennen. En voor de relatie tussen islam en criminaliteit hoef je alleen maar de misdaadstatistieken van de laatste decennia te bekijken. Waarom zou eigenlijk “Opsporing verzocht” in de volksmond allang “Lichtgetinte Huidskleur Gezocht” heten? Of lees een essaytje van gevangenis-psycholoog Nicolai Sennels, “De islam maakt veel moslims crimineler en gewelddadiger”.

Nou weet ik even niet de precieze bron, maar de islam leert inderdaad dat in de perfecte islamstaat de heerser moet toezien op . . . . rechtvaardige verdeling van de buit en de slaven. Iemand die alleen maar de wacht heeft gehouden, krijgt minder dan de eigenlijke overvallers van de karavaan. Het idee van rechtvaardigheid in de Joods-christelijke traditie is krek anders: niet roven, niet stelen, nooit, ook niet van de gojim. Oh ja: en in de Koran staat – dus Allah zelf heeft dat aan Mohammed verteld! – dat Mohammed dan weer een nog groter aandeel in het geroofde krijgt en de eerste keus uit de lekkere wijven die zijn buitgemaakt. Ik moet u de soera even schuldig blijven, maar het komt wel degelijk uit de Koran.

Dus die term “straat-jihadi’s” waarover Brendel zo vreselijk valt, vind ik niet thuishoren in het rijtje missers van Wilders als kopvodden en knieschoten.

Screenshot_6

Kustaw Bessems

De ergste uitglijer werd gemaakt in een tweet van Kustaw Bessems:

“Dit is willens en wetens omstandigheden scheppen waarin geweld tegen ‘Marokkanen’ en ‘moslims’ legitiem wordt.”

Het willens en wetens omstandigheden scheppen is gebeurd door onze quasi-elite die een demografisch experiment op de eigen bevolking heeft uitgevoerd. Het geweld komt niet van de “Wilders-aanhangers” maar van wat Wilders dus heel adequaat “straatjihadi’s” noemt, omdat wel degelijk de “islamitische cultuur” van Uebermenschen-waan, haat tegen “ongelovigen” en gebrek aan gewetensvorming het geweld en de criminaliteit onder moslims bevordert.

En nog eens wat over die term “ziekte”, zo dommig door Wilders gebruikt alsof-ie een essayerende opinionist was zoals ikke zelf en niet een politicus die opereert in een verkleuterde cultuur waarin geestelijke volwassenheid als “fascisme” wordt gezien.

Bekijk als inleiding eerst even deze drie Marokkaanse straat-jihadi’s. Ik zeg: dat zijn genetisch defecte mongolen. Want ik wil mij graag even bewegen op die scherpe rand van het echte racisme, waarin je je niet alleen afvraagt of het mogelijk is dat “islam” een “ziekte” is maar zelfs of het een genetisch overerfbare ziekte zou kunnen wezen. Nee, dat betekent niet dat ik de uitroeiing van moslims wereldwijd bepleit. Je kunt het maar het beste vast even gezegd hebben. Want de linkse demoniserings-machine is genadeloos. Voor je het weet ben je de nieuwe Buikhuijsen.

In 1998 schreef ik in een opstel in Letter & Geest van Trouw dat de titel droeg “Een gezond instinct voor eigen volk” de volgende observatie:

“Bewoners van achterstandswijken en mensen die beroepsmatig veel met allochtonen in aanraking komen, zitten namelijk vol anekdotes en ze ervaren zonder uitzondering de multicultuur als problematisch en vaak als bedreigend. Sommige van die mensen, fatsoenlijk en intelligent voor zover ik weet, vertrouwen mij zelfs toe dat zij betwijfelen of zij nog wel vrij zijn van racisme. Dat is ernstig en ik moet u bekennen dat ook ik mij niet meer honderd procent voel. Als ik bijvoorbeeld ’s avonds in het halfdonker op straat een groepje jonge mannen zie lopen en ik kan, ondanks Nacht und Nebel, op tweehonderd meter afstand, puur op grond van de motoriek van die mensen vaststellen dat het Marokkanen van een bepaald soort zijn, ben ik dan een racist?”

Een mens ontwikkelt zich – voortschrijdend inzicht –  en naarmate ik ouder word, word ik nóg minder bang voor de waarheid. (De waarheid, tussen haakjes, is nooit vrijblijvend.) En een groot voordeel is ook dat ik volledig schijt kan hebben aan wat wie dan ook van mij denkt. Ik ben maatschappelijk onkwetsbaar geworden, tenzij ze me oppakken voor een “meningsdelict”. Nou ze zijn méér dan welkom! Maar nu dat voortschrijdend inzicht. Op 17 mei 2012 schreef ik:

“Liegen, huichelen, slachtofferig  janken en intussen zelf de goorste wreedheden uithalen: het zit de Arabieren in de cultuur. En als het ze niet al vóór de komst van de islam, 1400 jaar geleden, in de cultuur zat, dan heeft de racistische en wrede lieg-, neuk- en afslachtcultuur van de islam misschien gedurende 70 generaties die eigenschappen onder Arabieren cultureel gemáákt. Je mag natuurlijk nóóit zeggen dat het in 70 generaties genetisch geworden zou kunnen zijn, al hoef je bij runderen maar vijf generaties op bepaalde eigenschappen door te fokken om bepaalde eigenschappen dominant te laten worden.”

Ik bedoel: zou die motoriek van bepaalde Marokkanen, die uitstraling die een toch wel aanzienlijk deel van dat volk heeft, toch een genetisch componentje kunnen hebben? Je hoeft het natuurlijk geen “ziekte” te noemen, want waarom zou je agressiviteit en gebrek aan geweten een ziekte noemen? Die eigenschappen kunnen, Darwinistisch gezien, prachtige vitalistische tools vormen in de struggle for life.

Breyten Breytenbach zat op zondag 21 mei 2006 in ”Boeken Etcetera” een programma van Wim Brands. De Zuid-Afrikaanse schrijver sprak over de taal als de scheppende, ethische kern van een gemeenschap. In de taal, zei hij, kan alles nieuw gemaakt worden. Een beetje Hegeliaans-idealistisch klinkt dat, maar er zit heel veel in. Jammer: er zijn in de grote stadsbuurten waarin ik woon, tienduizenden komen wonen met wie ik via de taal het levende herscheppen van een gezamelijke ethiek niet kan beleven. Terwijl dat juist heel erg nodig zou zijn vanwege wat wel omschreven wordt als ”cultuurverschillen” tussen mij en die tienduizenden.

Heel erg nodig, want Breytenbach zei ook, over Zuid Afrika:

”Misschien is een bepaalde mate van autoritairisme wel onvermijdelijk in een land met zoveel verschillende culturen.”

Ja, grote cultuurverschillen binnen één staatsverband willen nog wel eens totalitaire tendensjes oproepen. Het is een zinnetje tussen de velen natuurlijk en je moet goed opletten wil je het eruit halen.

Breytenbach zei nog iets anders dat me opviel, namelijk dat hij  bang was dat in het ANC van het huidige Zuid-Afrika de Xosa en de Zoeloes van elkaar vervreemd zouden raken. Want Zoeloes, sprak Breytenbach, dat is toch wel een zeer krijgshaftig volk. Je zou bijna zeggen dat Breytenbach hier impliciet zegt te geloven in iets als “volksaard”. Dat kan echter niet, zo weten wij in Nederland. Na 1945 hebben wij met elkaar afgesproken dat zoiets niet bestaat.

Op 30 maart 1994 werd door Martin Schouten in de Volkskrant een 44-jarige politieman van Surinaamse afkomst geciteerd. De man had gezegd:

“(..) Arabieren steken je echt neer, je wordt eerst uitgeschakeld en dan beroven ze je. Die naffers, dat is een afkorting voor Noord-Afrikanen, hebben geen druppie gevoel voor hun medemens.”

De generalisatie is hier veel te grof, allicht: maar deze man heeft in zijn Amsterdamse straatpraktijk wel degelijk iets gezien wat elke doorsnee Nederlander die niet op zijn achterhoofd is gevallen al decennia ziet. Als ik in mijn Amsterdamse wijk rondloop denk ik nog vaker dan vroeger aan het ­motto dat de Joods-Amerikaanse schrijver Jerzy Kosinksi zijn boek “De geverfde vogel” meegaf, dat boek dat indringend handelt over de vraag: hoe racistisch, hoe dom en hoe wreed is de mens? Het zijn regels van Vladimir Majakovski:

“( . . .) en alleen God,
almachtig inderdaad,
wist: het zijn zoogdieren
uit verschillend zaad.”

Jaffe Vink, initiator en ooit chef van het beschouwelijke zaterdagkatern van Trouw, Letter & Geest, schreef in 2001, nog vóór 11 september dus, zijn wanhoop van zich af over de “multiculturele maatschappij” in een pamflet getiteld: “Brief aan mijn dochter”:

“(…) we voeren een dialoog met de islam, we gaan met het geweer op de schouder de wereld in om vrede te stichten, maar keren teleurgesteld terug uit een Balkandorp dat niet veel groter is dan Broek in Waterland, en we nemen de tijd om die teleurstelling te verwerken, we hadden er niet op gerekend dat de strijd daar anders wordt gevoerd, niet een beetje anders, maar echt anders (…) Hard geweld, daar zijn we niet op bedacht, want we worden zo in beslag genomen door onze goede bedoelingen en onze humanitaire zoetsappigheid, we zijn zo vervuld van onze parmantige denkbeelden over tolerantie en vrijheid, dat we blind zijn voor de ongenadige verschillen tussen culturen.” ( “Brief aan mijn dochter”, 80, 81)

Jaffe Vink is afgevoerd als chef van Letter & Geest. Trouw is vervolgens onder Frits van Exter en daarna onder Willem Schoonen geheel aangepast aan de heersende D66-cultuur in Nederland: realiteitsweigering en in kosmopolitische wanen leven. Vinks blad Opinio is daarna kapot gemaakt door dat boerenbraadlulletje Jan-Peter Balkenende, van wie deze uitspraak is:

“Het doet me pijn om te zien dat mensen de islam zien als een gevaar. De islam is geen gevaar. De mensen die de islam misbruiken om terreur te verspreiden, zijn het gevaar.”

En deze is van George Orwell:

“If liberty means anything, it means the right to tell people what they do not want to hear.”
_______________________

Door:

Martien Pennings

(voor www.ejbron.wordpress.com

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", Criminaliteit, Islam, Islamisering, Linkse Kerk, Marokkanen. Bookmark de permalink .

12 reacties op Bessems, Brendel en Schut lullen dom over het domme lullen van Wilders

 1. wim van rooy zegt:

  Het zijn vooral Arabische denkers die over de islam als ziekte schrijven. De Tunesiër Abdelwahab Meddeb bijvoorbeeld publiceerde ‘La maladie de l’islam’, duidelijker kan haast niet; voorts valt het op dat de titels van hun boeken zeer duidelijk zijn: ‘L’impasse islamique’, ‘Ma vie à contre-coran’, ‘L’islamisme. Vrai visage de l’islam’, en ga zo maar door.
  Martien zocht naar de soera in de koran die over het verdelen van de buit handelt. Het is ‘Al Anfal’ (De buit) en vormt de zwartste kern van de islam. De inhoud ervan wordt nog steeds toegepast. In Europa gaat het over het zich enten op een welvarende beschaving met een liberale rechtsorde om ze uit te zuigen, want iets productiefs brengt de islam nooit voort.

  Like

 2. Roel zegt:

  Islamieten hakken op tv hoofden af en zouden daar graag een avondvullend programma van maken. Wilders drukt zich wel eens ongelukkig uit, dus . . . . Wie denkt u dat door onze knappe koppen wordt overladen met kritiek?

  Like

 3. Tom Hendrix zegt:

  En de “laffe en gore roden”, en hun kontlikkers van de gevestigde partijen, geven ONS de schuld dat met de HAATBAARDEN niet te leven is. Gloeiende, dat ligt toch voor de hand, dat zou hetzelfde zijn, als Adolf Hitler nu nog leefde, hem op de koffie uit te nodigen. Maar, het gore zooitje in Den Haag, buiten de PVV en de SGP, weten dat hun tijd afloopt! En voor de vunzige rode pers-en mediamuskieten, ongezien de tyfus!

  Like

  • Ben het volledig met je eens Tom… maar oh wat zou ik willen dat de mensen in staat zouden zijn hun ogen en oren te open en te zien en te horen wat er gewoon GEBEURT! Dag in dag uit… HOE is t toch mogelijk dat er nog steeds figuren zijn die in godwins etc kunnen grossieren??

   Like

   • friki zegt:

    Voel het net zo. Het is niet te verteren. Je leeft in een gekkenhuis, onvoorstelbaar waar we in terecht zijn gekomen.

    Like

 4. nicolazien zegt:

  Germanen waren ook geen lieverdjes, maar eeuwen van christielijke naarstenliefde beoefenen, heeft de mensen hier anders gemaakt. Islam is dan ook geen ziekte maar een verschrikkelijke hersenspoeling die mensen zonder mededogen voortbrengt. Het is niet genetoscj bepaald; Die houding van die drie jongens komt voort uit een innerlijke gespletenheid, ze voelen ergens best wel dat het allemaal niet deugt Ik bedoel maar: als het christendom uit het Westen verdwijnt zullen ook al onze Westerse waarden verdwijnen, ook die zijn niet genetische bepaald.

  Like

 5. Martien, ze zijn het nog niet waard om jouw schoenen te mogen poetsen. Nou, Carel Brendel misschien dan, als ie het eerst heel vriendelijk vraagt.

  Die kopvoddentaks was niet handig omdat het lijkt alsof de PVV iets tegen die vrouwen heeft, maar dat van dat knieschot was alleen maar onhandig omdat de MSM voor 99,9% politiek correct is. Citaat van Pim van den Dool van een paar jaar geleden:

  ‘De context van de beruchte ‘knieschot’-uitspraken van Wilders gaat terug tot 22 mei 2007. Toen speelden de jeugdelftallen van de Nederlandse en Marokkaanse nationale voetbalploeg een vriendschappelijke (!) interland tegen elkaar in het stadion van Willem II in Tilburg. In plaats van een gezellige voetbalsfeer hing er een nare en respectloze sfeer die exclusief werd veroorzaakt door de jeugdige Marokkaanse supporters. Tijdens het Wilhelmus, wat toch echt ook hun volkslied is, werd luid gefloten en na afloop van het duel liep de gespannen situatie volledig uit de hand. Tientallen Marokkaanse reljongeren braken het Willem II-stadion af onder toeziend oog van de politieagenten vlak buiten het stadion. Ze renden over het veld, vernielden alles wat op hun pad kwam en toonden zich zelfs buitengewoon agressief tegenover de stewards in het stadion, die de controle over de situatie volledig hadden verloren. Een aantal van hen zou nog dagen in het ziekenhuis liggen met verwondingen.
  Dáár had Wilders het over. In een column op SpitsNieuws.nl stelde hij naar aanleiding van de weerzinwekkende gebeurtenissen in Tilburg voor dat de politie voortaan, wanneer het lijf of leven van publieke dienstverleners op het spel stond, met scherp mocht schieten op kwaadaardige relschoppers die geen greintje respect tonen voor hardwerkende mensen die zich inzetten voor het algemeen belang. Wilders benadrukte in de column direct dat het hem niet om Marokkanen ging. De maatregel zou ook moeten gelden voor andere relschoppers die het leven van dienstbaar personeel in gevaar brengen.’

  Like

 6. F Bonebakker zegt:

  Martien alweer een 10

  Like

 7. G.Deckzeijl zegt:

  Inderdaad, Wilders heeft ’t bij het rechte eind: de islam is een ZIEKTE en een buitengewoon besmettelijke ook nog. Maar voor iedere ziekte bestaat een tegengif.
  Islam is not a religion, islam is not even an ideology, islam is just an ILLNESS.
  En ik blijf ’t herhalen, ongeacht wat al die zgn wetenschappers en andere linkse idoten beweren:
  http://tinyurl.com/cegrr87

  Like

 8. Pingback: Bart Schut: het warhoofd als oprechte antisemiet | E.J. Bron

 9. Pingback: Zou Bart Schut gewoon schizofreen zijn, of heeft hij een tumor die op de hersens drukt? | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s