Emmet Scott: Mohammedanisme is het oergif in Europa’s aderen

Screenshot_3Screenshot_4

(Door: Martien Pennings)

De eer van het ontdekken van het belangrijke boek en artikel waarvoor ik hier aandacht vraag, komt toe aan de webmaster van deze site, Bert Bron. Wij spreken elkaar wel eens telefonisch en dan zegt hij wel eens meer dat hij een aardig artikel heeft ontdekt. Maar deze keer was hij wel zeer bijzonder erg enthousiast. En slechts langzaam kreeg ik in de gaten  dat zulks helemaal terecht was. Het boek van Emmet Scott zou wel eens een paradigmawisselaartje kunnen zijn, een boek dat een nieuwe periode inleidt in de historiografie over de verhouding islam en christendom. Al mag Samuel Huntingtons “Clash” natuurlijk ook blijvend aanspraak maken op die eer.

Het betreffende artikel is het laatste hoofdstuk uit het boek van Emmet Scott, “Mohammed and Charlemagne Revisited”. Het artikel was oorspronkelijk vertaald door Bert uit het Duits, maar wij, Bert en ik,  kregen in de gaten dat die Duitse vertaling van de oorspronkelijke Engelse tekst krakkemikkig was. En dus heb ik het opnieuw vertaald, rechtstreeks vanuit het Engels.  Wel had die Duitse vertaler heel aardige tussenkopjes aangebracht – die ontbreken in de oorspronkelijke Engelse versie – en die heb ik grotendeels gehandhaafd.

En nu ter zakelijke inleiding: Emmet Scott is gespecialiseerd in Oude Geschiedenis en dat heeft, behalve met Griekenland en Italië,  meestal alles te maken met het gebied dat we nu het Midden-Oosten noemen.  Scott heeft dus dat nieuwe boek gepubliceerd, waarvan de volledige titel luidt:

Mohammed and Charlemagne Revisited: The History of a Controversy”.

Dat woord “revisited” slaat op een fameus boek van de bekende Belgische mediaevist Henri Pirenne (1862 – 1935) “Mahomet et Charlemagne” dat postuum in 1937 verscheen. Dat boek van Pirenne en de daarin vervatte these worden dus “opnieuw bezocht”door Emmet Scott.

Eerst maar eens duidelijk maken wat dan die these van Pirenne was. Volgens Pirenne waren de  invallen van zogenaamde “barbaren” in het Italië van het Romeinse Rijk in de 5e eeuw NIET de oorzaak van de neergang van Noordwest-Europa en van het neerdalen van “de duistere Middeleeuwen”. Pirenne bewees dat in Noordwest-Europa de sociaaleconomische structuren en de handel met het Verre en Midden-Oosten na de 5e eeuw intact bleven. Pas met de opmars van de islam in de 7e en 8e eeuw begint volgens Pirenne de neergang. Na 732 – (de slag bij Poitiers, waar Karel Martel de opmars van de islam tenslotte tot staan bracht) – werden de handelsroutes via de Middellandse Zee door de vijandige moslims afgesloten. Daarna pas, zegt Pirenne, komt de economische neergang, verdwijnt de geldcirculatie en ontstaat een autarkische, domaniale en feodale landbouweconomie. Daarom laat Pirenne de Middeleeuwen niet in de 5e maar in de 8e eeuw beginnen.

En wat levert het hernieuwde bezoek door Emmet Scott aan de Pirenne-these van 1937 aan nieuwe inzichten op? Dat de economie wel veranderde, maar niet veel slechter werd, omdat  West-Europa, teruggeworpen op zichzelf, inventiever werd in allerlei opzichten. Misschien lag de kiem voor wetenschappelijke houding die later opbloeide in het Westen wel hier, zegt Scott. Maar er was niet genoeg inventiviteit om één bepaald product te vervangen: papyrus, gemaakt van planten die groeien langs rivieren in het Midden-Oosten en Egypte.  Perkament kon lang niet in de vereiste hoeveelheden aangemaakt worden.

De grote negatieve invloed van de veroveringen van de islam lagen volgens Scott niet op materieel, maar op intellectueel en moreel gebied. Afgezien dus van die prikkel voor de inventiviteit. Hij meent dat de “middeleeuwse wereld” van West-Europa nooit in die vorm ontstaan zou zijn zonder de verderfelijke werking van de islam. Het zou er anders, zonder de islam, een stuk “Romeinser” aan toe zijn gegaan. Byzantium zou zijn doorgegaan met het verhogen van het culturele niveau van het Westen. In Europa zou de Renaissance, dus het opnieuw opbloeien van de klassieke beschaving, misschien wel 500 jaar eerder hebben plaats gevonden. Misschien zou in de late 7e eeuw heel West-Europa zijn gaan lijken op het toenmalige Byzantium, met een bloeiende stedelijke cultuur. De raids van de Vikingen zouden nooit zo destructief hebben kunnen zijn. Die 400 jaar voorafgaande aan de Eerste Kruistocht (1096) zouden nooit zoveel terreur, lijden en verwoesting in het Zuiden van Europa hebben opgeleverd, want  . . . . er zou geen islam geweest zijn. Er zouden überhaupt geen Kruistochten geweest zijn.  Het ontbreken van Viking-invloed maar vooral van moslim-invloed zou hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van een vreedzamere cultuur. Zonder de islamitische inwerking zou de bijzonder kwaadaardige vorm van antisemitisme die Europa vanaf de 11e eeuw teisterde waarschijnlijk niet zijn ontstaan. Zonder de invloed en de voortdurende dreiging van de islam zou er waarschijnlijk minder paranoia, kettervervolging en heksenwaan zijn geweest. De Inquisitie, het vervolgen van “ongelovigen” heeft West-Europa volgens Scott ook al van de islam geleerd. Met name op Spanje heeft de islam een barbariserende inwerking gehad. En waar kwam die Inquisitie ook alweer vandaan? Juist! Zonder die barbariserende invloed en met name zonder het islamitische voorbeeld van de slavernij, dus zonder een moreel en geestelijk gecorrumpeerd christendom, zou wellicht de wreedheid in de15e eeuw in Nieuwe Wereld [de Amerika’s] en in sub-Sahara-Afrika niet hebben plaats gevonden.

Deze insteek van Scott ondersteunt op een fundamentele manier mijn stelling – waarvoor ik  intellectueel in de schuld sta bij Ibn Warraq en Andrew G. Bostom – dat de islam een nazisme avant, pendant et après la lettre is. Ik heb uitgelegd – hier het uitgebreidst en hier korter en hier het kortste –  dat de islam een eigen traditie heeft van antisemitisme, die versterkt werd via het nazisme en zelfstandig na 1945 de grootste bron van Jodenhaat in de wereld is gebleven. En dat nazisme zou dus in laatste instantie wel eens een verlaat product kunnen zijn van islamitische invloed, namelijk via een gecorrumpeerd christendom, gecorrumpeerd met name door Jodenhaat. Hitler was een groot fan van de islam. En het “Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation” was een integrerend onderdeel van de mythologie van het nazisme en van “Das Dritte Reich, compleet met een te paard zittende ridder Hitler in wapenrusting. Het nazisme als product van de islam en de islam terugbevrucht door het nazisme? Diep verwant zijn ze in elk geval.

Als je bij Amazon.com gaat kijken kan je een hele controverse over dat boek vinden, maar mijn natte vinger, mijn onderbuik, mijn nekharen én mijn theewater zeggen alle vier dat het boek van Scott een goed boek is. Je bent vakhistoricus of je bent het niet! Over vakhistorici, Arabisten, Midden-Oostendeskundigen en islamgeleerden gesproken: dat zijn tegenwoordig bijna allemaal idioten. Hans Jansen, Machteld Allan en Afshin Ellian niet te na gesproken. En in Amerika heb je natuurlijk Robert Spencer, Daniel Pipes, David Wood, David Horowitz en nog wel een paar namen.

Maar wat heb je nou in Nederland uit de academische wereld? Ik kom behalve die paar verstandige mensen die ik hierboven heb genoemd alleen maar op een paar leipenisten. Bijvoorbeeld in Leiden de door Qatar betaalde Maurits Berger (“Islam onder mijn voorhuid”).  Dan heb je nog die zeiksnor van de UvA (hoe heet-ie ook alweer?) die zijn studentes neukte en met herpes besmette en die ik zelf ergens rond 2008 sé-rí-éús heb horen zeggen dat hij de dag zou prijzen waarop de eerste moslima in boerka het spreekgestoelte van de Tweede Kamer zou bestijgen. De hele PvdA-top was onder zijn gehoor, inclusief Wouter Bos! Maar de enige die geëmotioneerd zijn mond open trok was Eddy Terstall.

Wie nog? Jan Schoonenboom, mede-auteur van het WRR-rapport “Dynamiek in islamitisch activisme. Aanknopingspunten voor democratisering en mensenrechten”. WRR, dat betekent “Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid”. Ik heb die Schoonenboom zelf in april 2006 voor de Nederlandse televisie horen zeggen dat er eens iets minder over de islam gepraat zou moeten worden in Nederland en dat het dan vanzelf goed zou komen.

Wie nog? Petra Stienen, die prijswinnend getypeerd werd door Hans Jansen en van wie ik ooit eerder dit zei:

“Het meest gewóón links-leipenistisch vond ik nog die Petra Stienen, een ´Midden-Oosten-deskundige´ die je het best kan leren kennen als je hier gaat kijken op 4:05 waar ze, gezeten in een panel naast de intellectuele terrorist Tariq Ramadan , uitlegt dat het juist heel goed was om vlak na de aanslag op de Twin Towers haar pas geboren dochter een Arabische naam te geven. Let op die intense slachtofferigheid en de fokking selfrighteousness waarmee ze het brengt. Enfin, Stienen is niet uit de media weg te slaan en zo´n beetje vaste gast bij Pauw & Witteman, nadat ze een diepmenselijk prachtboek had geschreven over de ´Arabische Lente´. Ze was ook nog hoofdpersoon in ´Het Mooiste Meisje van de Klas´.”

Ik bedoel: bestaat er ergens een serieuze discussie over het boek van Emmet Scott? Geen idee zou ik hebben waar ik zou moeten beginnen met zoeken.  En dat is niet toevallig:  in de officiële Nederlandse academische wereld ben ik ongeveer nog net zo geïnteresseerd als in de Nederlandse mainstream-media.

Zal ik eens wat raar-leuks vertellen? Ik heb in mijn opleiding tot verledenkundige eens een keer een monografie in handen gehad die uit de privébibliotheek kwam van Henri Pirenne met een heleboel aantekeningen in de marge van de meester zelf. Dat was toch wel een moment en ik herinner me zelfs één aantekening letterlijk. Het ging over de inschatting van de omvang van bepaalde gebouwen in de vroege Middeleeuwen en er stond: “Ça me semble au contraire une chose grande!”

Ach, de wonderlijke werking van de menselijke geest. En vooral die van mij. Dus kijk zelf maar wat je het waard vindt, als ik zeg: die Emmet Scott heeft een paradigmawisselend boek geschreven! En de Nederlandse vertaling van het laatste hoofdstuk van het boek komt zaterdag, zondag, maandag , donderdag 25 april op deze site online. Komt dat zien!

___________________________________________________

Door:

Martien Pennings

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Christendom, Europa, Historie, Islam, Middeleeuwen. Bookmark de permalink .

47 reacties op Emmet Scott: Mohammedanisme is het oergif in Europa’s aderen

 1. Rudi de anti-dhimmi zegt:

  @Webmaster en Martien Pennings

  Indien dit reeds eerder aan bod is gekomen, verschoning, maar een (apart of wekelijks/maandelijks) rubriekje over boeken of een boekenlijst zou een erg nuttige aanvulling zijn op deze reeds zeer interessante blog.

  De beide boeken hierboven besproken staan al op de leeslijst. De bevindingen van H. Pirenne doen overigens denken aan de conclusies van B. Warner. In zijn spreekbeurt ‘Why we are afraid’ ontkracht hij namelijk ook de mythe dat de Dark Ages werden veroorzaakt door invallende Germanen.

  U verricht reeds zeer goed werk met het vertalen van artikelen uit andere talen die in de MSM onder de radar blijven. En commenters zoals Jan en G. Deckzeijl zoeken het internet af om achtergrondinfo te vinden ten behoeve van iedere lezer hier.
  Waarvoor u allen waardering verdient.

  Ik vond dat dat wel eens gezegd mocht worden.

  Like

 2. Ik heb Emmett Scott’s boek afgelopen maand gelezen. Het is een aanrader voor iedereen die nu zelf wil weten hoe het verhaal over de ineenstorting van het Rom.Rijk zit en wie de werkelijke veroorzakers zijn van de Dark Ages.

  Like

 3. baksteen zegt:

  Een geweldig boek! Iedereen die deze site bezoekt moet het lezen. ben het nu voor de 2e keer aan het lezen (in het engels).
  leuk hoor een E-reader maar als die het halverwege de vakantie het begeeft….
  De techniek van irrigatie is verloren gegaan en de geiten aten het weinige groen op waarna de verdere verwoestijning en het dichtslibben van de havens plaats vond. De tegenstelling is vandaag de dag zo duidelijk te zien, Israel bouwt een bloeiend (letterlijk) land op en de Islamieten vernietigen, houden iedere vooruitgang tegen en staan de bouwers in de wereld naar het leven.
  Er is in al die eeuwen niets veranderd.
  Wat me intrigeert is de time-lag 630 tot ongeveer het jaar 1000.
  Het blijkt dat er in die periode in de gebieden die toen in handen waren van de Islam in het totaal niet gebouwd is, ook geen Moskeeën, behalve dan letterlijk 1 in Egypte, 1 in Jeruzalem en een omgebouwde kerk in Cordoba. Het lijkt er op dat ontwikkelingen die offficieel al in de 7e eeuw zijn begonnen eigenlijk pas in de 11e eeuw zijn gestart. Alles heeft gewoon 4 eeuwen stil gestaan.
  Ook in combinatie met het feit dat de koran en andere geschriften pas veel later zijn opgetekend geeft in dat opzicht te denken.
  Een ding weet ik nu wel zeker, de Islam is enkel te keren door een katholieke kerk in europa die zich keihard opstelt, de inquisitie heeft de westerse cultuur en verlichting mogelijk gemaakt door de Islam te vernietigen. Mij wordt steeds duiudelijker hoe fout het geschiedkundig onderwijs op de middelbare scholen is en is geweest in de tijd dat we nog dachten dat het in orde was.

  Dat Poetin de orthodoxe kerk in zijn land zo steunt is niet voor niets, hij ziet het gevaar en handelt er naar.

  Concluderend, je blijft lezen.

  Like

 4. nicolazien zegt:

  Het is om stil van te worden! Wat een ontdekking! Het is om te huilen wat die islam over de wereld heeft uitgestort. Hoe krijgen we dit aan de grote klok? Via Hirshi Ali misschien?

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   @Nicolazien, 15 April 22.04 Het is en blijft wetenschappelijk terrein. Persoonlijk dacht ik eerder aan iemand als Hans Jansen.

   Like

   • louis-portugal zegt:

    Theresa helaas is Hans Jansen daar te aardig voor.
    Om met dat tuig te praten moet je brutaler zijn.
    Ik vind dat Martien dat al vaak duidelijk laat zien.

    Like

 5. oogenhand zegt:

  Reblogged this on oogenhand and commented:
  We mogen niet toelaten dat de academische wereld wordt overgenomen door pseudo-wetenschappers als Maurits Berger. Hun institutioneel islamisme moet worden gebroken. Vijandelijke intellectuelen creëren een vals bewustzijn, en hoeven niet serieus worden genomen. Dat doen onze vijanden immers ook niet met ons.

  Like

 6. G.Deckzeijl zegt:

  Site is niet vooruit te branden… Brekend!! Bomaanslag in Boston./!!!!!
  http://www.telegraaf.nl/buitenland/21481375/__Explosies_bij_marathon_Boston__.html

  Like

 7. felix zegt:

  Islam onder mijn voorhuid, wat wil je ook als je een allochtone kut in je gezicht gedrukt krijgt…
  Dan wil je toch alleen maar likken, en dan ook 208 pagina’s lang.. Assad is nog nie dood Hallelujah zou ik bijna willen zeggen. Hoe langer de oorlog duurt, hoe meer dooie jihadisten, en een goede jiahist is een morsdooie jihadist……Ga zo door mensuh in Syrie, vermoord elkaar maar lekkuh in de zandbak !!!

  http://www.bol.com/nl/s/boeken/zoekresultaten/Ntt/Islam+Onder+Mijn+Huid/search/true/searchType/qck/N/8299/sI/true/sA/200/sc/books_all/index.html

  Like

  • louis-portugal zegt:

   Ik heb het toen al gecopiëerd en in mijn dossier gedaan om te discusseren met ongelovigen.
   Helaas krijg ik daar hier te weinig gelegenheid voor.

   Like

 8. Martin Devrindt zegt:

  Ik heb een aantal jaren in Zuid-Amerika gewoond.
  Het is bekend dat de Spanjaarden daar nu niet bepaald vreedzaam hebben huisgehouden.
  Hele culturen werden uitgeroeid.
  Wat mij bevreemdde was , dat veel Zuid-Amerikanen het Spaanse optreden niet toeschreven aan het karakter van de Spanjaarden, of het Rooms-Katholicisme , maar aan de jarenlange overheersing van Spanje door de Mohammedanen.
  Van hen hadden de Spanjaarden bepaalde nre gebruiken, zoals de terreur en het gewld hebben geleerd en overgenomen.

  Like

 9. Jade zegt:

  Moslims zijn gewend om zelf op de kont te zitten, en anderen het werk te laten doen…
  Dat zal nog een bittere pil worden voor Den Haag die in gedachten het complete
  nederlandse volk reeds ingeruild heeft.
  Prima artikel weer, heer Pennings, en bij deze, ik word lid van de fan-club…

  Like

  • louis-portugal zegt:

   Die anderen zijn eerst hun vrouwen Jade.
   Daarom hebben ze zoveel slaven uit Afrika en vooral Zuid-Europa gehaald.
   Rome is toch van hun zeggen ze want ze hebben de hele zuidelijke kusten vanaf 632 telkens opnieuw overvallen en leeggeroofd.

   Like

 10. Ekster zegt:

  Ik had er nooit zo naar gekeken maar inderdaad, hoe kan het toch dat de Spanjaarden en Portugezen zo hartvochtig te keer zijn gegaan in Latijns-Amerika? Eigenlijk is het heel logisch dat ze daar een tik van de molen hebben opgelopen na honderden jaren dominantie door krankzinnigen. Je ziet iets vergelijkbaars op de Balkan. Ook daar hebben de muselmannen eeuwenlang huisgehouden en dit heeft ook funeste gevolgen gehad voor de vooruitgang aldaar. Bloedvergieten werd gewroken door nieuw bloedvergieten. We hebben daar nu een dodelijke erfenis van afstammelingen van landverraders die de dienst uitmaken midden in het eens zo beschaafde, Christelijke Europa. Maar goed, dat boek ga ik lezen.

  Like

 11. M. Devrindt zegt:

  Een van de oorzaken van het ineenstorten van de Romeinse beschaving zijn de opeenvolgende pestepidemieën die het Midden-Oosten enkele eeuwen elke generatie getroffen hebben.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Pest_van_Justinianus.

  Like

 12. Lois Portugal je kan toch hierover een lezing geven bij ons Tolereer geen intolerantie ?
  In september beginnen we weer

  Like

 13. M. Devrindt zegt:

  Nog één van de mogelijke oorzaken van de ineenstorting van de Klassieke beschaving.
  http://www.ees1.lanl.gov/Wohletz/Krakatau.htm
  Were the Dark Ages Triggered by Volcano-Related Climate Changes in the 6th Century?

  Like

 14. G.Deckzeijl zegt:

  Denk je dat een posting is verwijderd, verschijntie weer….. Tsjongejonge…

  Like

 15. Tom Hendrix zegt:

  @G.Deckzeijl 09.15. uur. Ik heb het gelezen Gerrit. Verdomme miljarden weggegooid, met name door de rode huichelaars, om geitehouders een cursus te geven, waar dezen compleet schijt aan hebben. Achterlijke klootviolen in Den Haag, en ondertussen HAAT dit VOLK muzelmensen ons met een nietsontziende HAAT.

  Like

 16. Alf Janszoon zegt:

  Het boek van Emmet Scott leerde ik kennen op de site New English Review, meer bepaald de rubriek The Iconoclast.
  Zie ook de op site van Frans Groenendijk :
  http://www.islamofobie.nl/index.php/blog/meer/islam_heeft_niets_bijgedragen/

  Like

 17. Alf Janszoon zegt:

  Het artikel van Emmet Scott in de New English Review:
  http://www.newenglishreview.org/custpage.cfm/frm/104822/sec_id/104822

  Like

 18. Hier is het boek in PDF van Henri Pirenne “Mahomet et Charlemagne” in het Engels

  Like

 19. Elsingh zegt:

  Enkele jaren geleden las ik een artikel over dit onderwerp waardoor voor mij, tóén al, alle stukjes van de Spaanse geschiedenis-puzzel in één keer op hun plaats vielen.
  Het werd me plotsklaps duidelijk waar de ongelofelijke hardheid van het Spaanse volk, (de inquisitie, het martelen met afschuwelijke werktuigen, heksenjacht, stierenvechten, ’t ophangen van honden, enz.) vandaan kwam: Een teveel aan islamitische genen…
  Voor mij is het al jaren zo klaar als ’n klontje. Wat me verbaast is dat het nooit eerder tot de rest van Europa is doorgedrongen.
  ’t Is nog maar kortgeleden dat ik dit onderwerp weer eens aankaartte op twitter.
  Iemand op ’n idee gekomen? 😉

  Like

 20. Pingback: Emmet Scott: Mohammedanisme is het oergif in Europa’s aderen (II) | E.J. Bron

 21. Pingback: Schaam je, Edward van Voolen! Schaam je, Annemiek Schrijver! | E.J. Bron

 22. Pingback: Premier Rutte prijst nazisme op Bevrijdingsdag | E.J. Bron

 23. Pingback: Wanneer politici een vis uit het water gaan lullen… | AmsterdamPost – De keerzijde van het nieuws

 24. Pingback: Martijn de Koning (“Doctor Kromzwaard”) vervalst de geschiedenis en belastert de Joden van Auschwitz om de moslims de “nieuwe Joden” te laten lijken | E.J. Bron

 25. Pingback: Bert Anciaux pleegt cultuurverraad, dus hoogverraad in het kwadraat | E.J. Bron

 26. Pingback: De angst van Kustaw Bessems. Nee, Bessems, niet openheid maar overheid overwint onderduik. | E.J. Bron

 27. Pingback: Hoe de Nederlandse media de verjaardag van Israël vierden: Esther Voet, Tijs van den Brink, Mylène d’Anjou, Bert Klaver, Roelof Bisschop | E.J. Bron

 28. Pingback: Rik Torfs: een geestelijk gestoorde wordt rector magnificus van de universiteit van Leuven | E.J. Bron

 29. Pingback: Israël verliest de propaganda-oorlog door eigen schuld | E.J. Bron

 30. Pingback: AAN DE OBSCURANTISTEN (10): Joël Vos, filosoof en psycholoog | E.J. Bron

 31. Pingback: Als ik Eva Brems tegenkom, kan ik alleen maar hópen dat ik haar niet doodsla | E.J. Bron

 32. Pingback: Islam is nazisme! Waarom word ik niet vervolgd? Waarom doet niemand aangifte? | E.J. Bron

 33. Pingback: Sacha Kester, correspondent van de antisemitische Volkskrant, beschermt de Nazislam in Centraal-Afrika | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s