Bonn: 90% van de jeugdcriminaliteit gepleegd door migranten

Screenshot_18

Het onlangs in de “Bonner Generalanzeiger” verschenen artikel “50 daden gemeld – jeugdbende in Beuel desondanks nog steeds actief” is een wanhopige schreeuw om hulp. In het Bonner gebied neemt het beroven door jeugdbendes inmiddels dusdanige vormen aan, dat het niet langer meer verzwegen kan worden. Ouders proberen netwerken op te zetten, omdat hun beroofde kinderen door daders bedreigd en geïntimideerd worden om absoluut niet naar de politie te gaan. Een roversbende die bestaat uit migranten, waarvan bekend is dat ze minstens 50 misdaden heeft gepleegd, zou desondanks nog steeds actief zijn op straat, zonder lastig gevallen te worden door justitie. In totaal wordt in het Bonner gebied meer dan 90% van de jeugdcriminaliteit door migranten gepleegd.

  Bonn lijkt in de wirwar van jeugdgeweld te verzinken en justitie kijkt blijkbaar werkeloos toe. Dat komt overigens precies overeen met datgene dat we ook in de media meemaken: het staken van strafprocessen aan de lopende band. Linksen en migranten mogen zich in Duitsland gedragen als de bijl in het bos – en in veel gevallen gebeurt er niets of nauwelijks iets.

Al minstens een half jaar zorgt een jeugdbende in  Beuel voor angst en schrik onder andere jongeren. Zoals gemeld, beroofden de vier verdachte hoofddaders hun slachtoffers op klaarlichte dag van mobiele telefoons, geld, sigaretten en kledingstukken. Volgens de politie en het openbaar ministerie werden de bijna 50 tot nu toe gemelde delicten opgelost en de daders gepakt.

Maar wat de slachtoffers en hun ouders verontrusten en ook boos maakt: nog steeds is de bende actief op straat en volgens informatie van een van de moeders wordt haar zoon nog steeds gebeld door de daders. “Zelfs middenin de nacht en geenszins anoniem”, aldus de lerares, die de politie over deze incidenten zou hebben ingelicht.

Ze meldde zich maandag opnieuw, omdat ze niet kon begrijpen waarop justitie nog zou wachten. “Die onderkent de ernst van de situatie niet”, zegt de moeder, van wie de zoon al in 2012 werd overvallen. Haar zorg: uit frustratie zouden de slachtoffers zich kunnen laten verleiden tot domme dingen. Dat zou ze aan de politie hebben meegedeeld, maar ze zou te horen hebben gekregen dat ze gewoon geduld zou moeten hebben. “Dat begrijp ik echter niet meer, temeer omdat mijn zoon meerdere malen een getuigenis heeft afgelegd, zich daarvoor in gevaar heeft gebracht en desondanks gebeurt er niets”, aldus de moeder. Ze wil nu een netwerk oprichten met andere gedupeerde ouders.

Screenshot_31

De onderzoekers beschuldigen de verdachten uit Beuel en Bonn van in bendeverband gepleegde daden. Ze moeten hun slachtoffers vooral hebben uitgezocht langs het spoorwegtracé Beuel tot Bad Honnef. Het centrum was Oberkassel. Daarbij intimideerden de daders de jongeren met bedreigingen. Omdat de slachtoffers ook bedreigd werden als ze de politie zouden inschakelen, zijn de onderzoekers er zeker van dat niet alle overvallen bij hen gemeld werden.

Niet alleen een probleem in deze zaak: veel jongeren, die het slachtoffer worden van het zogenaamde “uitkleden”, worden volgens de onderzoekers zó geïntimideerd dat ze bang zouden zijn om naar de politie te gaan en zelfs hun ouders helemaal niets of pas veel later iets zouden vertellen.

De Mohammedaanse roverscultuur overspoelt ons en op straat gaan de rovers los. De stijgende meerderheidsverhoudingen onder de jeugd zorgen voor een steeds uitgesprokener machtsstreven. Het beroven van de ongelovigen wordt per slot van rekening door Allah gelegitimeerd en geëist. Een complete soera van de koran draagt de titel “De Buit” en behandelt het beroven van ongelovigen evenals de verdeling van de buit. Deze filosofoe wordt heel duidelijk verinnerlijkt en zorgt voor diefstal- en geweldexcessen. Passages uit hun tijdloos geldige bevelsboek:

Soera 33, vers 27:

“En Hij deed u hun land, huizen en hun rijkdommen erven en ook een land waarop gij nog nooit een voet had gezet. Allah heeft macht over alle dingen.”

Soera 8, vers 41:

“En weet, dat wat gij ook als buit neemt, er een vijfde van voor Allah, de boodschapper, de verwanten, de wezen, de armen en de reiziger is, – indien gij in God gelooft en in hetgeen Wij aan Onze dienaar op de dag der onderscheiding neerzonden, de dag waarop de twee legers elkander ontmoetten. En Allah heeft macht over alle dingen.”

Soera 48, vers 20:

“Allah heeft u een grote buit beloofd die gij moogt nemen en Hij heeft u deze voorlopig gegeven en heeft de handen der vijanden van u weerhouden opdat het een teken moge zijn voor de gelovigen en dat Hij u op het rechte pad moge leiden.”

Soera 48, vers 21:

“En een andere overwinning, die gij nog niet hebt kunnen behalen, maar Allah heeft deze in zijn hand; Allah heeft macht over alle dingen.”

Screenshot_34

Hierover bestaat ook een officieel islamitisch juridisch advies, een zogenaamde fatwa, die het eigendom van de ongelovigen als legitieme buit beschouwt:

Onze profeet Mohammed heeft ons bevolen om tegen de ongelovigen te vechten als we in staat zijn hen in hun landen te veroveren en ze voor de keuze te stellen, voordat we hun landen veroveren:

1. Tot de islam overgaan. In dit geval worden zij (de ongelovigen) zoals wij beschouwd, ze hebben onze plichten en rechten;

2. Tribuut aan moslims in vernederde toestand betalen;

3. Te beslissen voor de oorlog tegen ons moslims. In dit geval zullen in het geval van onze overwinning hun eigendom, hun vrouwen, kinderen en landerijen ons behoren. Zij zijn oorlogsbuit voor de moslims.

En zo wordt dat dan in de realiteit omgezet, bijvoorbeeld in Bonn:

Steeds vaker scholen de jongeren samen en gaan op rooftocht. “Dat is voor velen net zo alledaags als het voor anderen is dagelijks naar hun werk te gaan”, zegt de voor bendecriminaliteit verantwoordelijke officier van justitie.

De jongeren zouden weliswaar weten dat ze onrecht zouden begaan, maar de reikwijdte zou hen niet duidelijk zijn. Daarom zou het des te belangrijker zijn dat de straf de daad op de voet zou volgen. Maar vanaf de inbeschuldigingstelling door het openbaar ministerie tot aan het werkelijke proces voor de rechtbank zou veel te veel tijd kosten.

Gemiddeld zou het vijf maanden duren tot de dader voor de rechtbank zou staan. “Maar het kan ook vaak een jaar duren”, aldus Krämer. En in die tijd zouden nieuwe delicten gepleegd worden.

Politie en justitie observeren al jarenlang een duidelijke stijging van de straatcriminaliteit die door jongeren wordt begaan. Steeds vaker sluiten de jonge daders zich tot bendes aaneen om overvallen te plegen. Daarbij vormt het zogenaamde “uitkleden” van jongeren een specifiek probleem.  

Screenshot_32

Hoe kan men ook een gevoel van onrecht ontwikkelen wanneer de eigen god het beroven van de ongelovigen eist? Wanneer de “perfecte mens”, het perfecte voorbeeld van alle moslims, hun geliefde en vereerde profeet Mohammed, zelf op rooftocht ging? En zich daarbij ook nog eens van 20% provisie verzekerde?

Soera 8, vers 41:

“En weet, dat wat gij ook als buit neemt, er een vijfde van voor God, de boodschapper, de verwanten, de wezen, de armen en de reiziger is, – indien gij in God gelooft en in hetgeen Wij aan Onze dienaar op de dag der onderscheiding neerzonden, de dag waarop de twee legers elkander ontmoetten. En God heeft macht over alle dingen.”

Het is met het oog op de anders wegkijkende Duitse politiek correct mainstream pers verbazingwekkend dat de “Bonner Generalanzeiger” deze criminaliteitsstatistiek niet langer meer verzwijgt:

En wat politie en ook rechters niet meer verhullen: meer dan 90% van de totale jeugdcriminaliteit wordt gepleegd door jongeren met een migratieachtergrond. Jeugdrechters en officieren van justitie hebben de jeugdcriminaliteit al lang als een maatschappelijk probleem herkend en de verantwoordelijken in politiek en samenleving opgeroepen tot handelen.

Het zal nog veel erger worden: de beroving is slechts de voorfase van de machtsovername:

Soera 9, vers 20:

“Zij, die geloven en van hun woonplaatsen verhuizen en met hun bezit en met hun persoon voor de zaak van Allah strijden, hebben in de ogen van Allah de hoogste rang. Dezen zullen zegevieren.”

Soera 15, vers 2 t/m 5:

“De ongelovigen zullen dikwijls wensen, dat zij moslims waren.” “Laat hen eten en zich vermaken en laat hun ijdele hoop hen achteloos maken; zij zullen het weldra te weten komen.” En Wij hebben nooit een stad verwoest of het besluit er toe was bekend gemaakt. “Geen volk kan zijn vastgestelde tijd vooruitlopen noch kunnen zij daarbij achterblijven.”

Soera 25, vers 52:

“Dus volg de ongelovigen niet, en voer met (de koran) een grote strijd tegen hen.”

Soera 4, vers 89:

“Zij wensen dat gij verwerpt, evenals zij hebben verworpen, zodat gij aan hen gelijk zult worden. Neemt derhalve geen vrienden uit hun midden totdat zij voor de zaak van Allah werken. En indien zij tot vijandschap vervallen, grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen ook vindt; en neemt vriend noch helper uit hun midden.”

Soera 3, vers 118:

“O gij die gelooft, neemt buiten uw volk geen ander tot intieme vrienden; zij zullen niet in gebreke blijven u te benadelen. Zij houden van leedvermaak. Nijd laten zij blijken en wat hun innerlijk verbergt is nog erger. Wij hebben u onze geboden duidelijk gemaakt, indien je ze wilt begrijpen.”

Soera 9, vers 29:

“Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek, die in Allah noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn.”

Je zou nog veel meer uit het ophitsende boek van de haatreligie kunnen citeren. Maar in de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen kan de roverscultuur zich ongehinderd uitbreiden, want zij is het kiezerspotentieel van de rood-groene regering en de rode minister van Binnenlandse Zaken Ralf Jäger sprak zoals bekend de leuze uit:

“De koran is het werk van een vreedzame religie.”

De inwoners van Nordrhein-Westfalen kunnen zich afvragen of ze door idioten of verraders geregeerd worden. Misschien ook wel door beide. Maar ze hebben ze zelf uitgekozen…

Screenshot_33

Bron:

http://www.pi-news.net/2013/04/bonn-90-der-jugendkriminalitat-migrantisch/#more-318005

Auteur: Michael Stürzenberger

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron

(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", "Verrijking", Appeasement, Censuur, Criminaliteit, cultuurrelativisme, Dhimmitude, Duitsland, Eurabië, Fatwa´s, Immigratie, Islam, Islamisering, islamofascisme, Jihad, Justitie, koran, lafheid, landverraad, Linkse Kerk, mainstream-media, migrantengeweld, Mohammed, Moslims, nieuw fascisme, Overheid, politici, Sharia, Socialisten, Terrorisme. Bookmark de permalink .

36 reacties op Bonn: 90% van de jeugdcriminaliteit gepleegd door migranten

 1. koddebeier zegt:

  90% tel uit je winst…Laten we er nog meer importeren, het is zo’n verrijking van onze cultuur.

  Like

 2. Theresa Geissler zegt:

  Als die Soera’s toch zo gemakkelijk na te zoeken zijn in de (vertaalde) Koran, waarom zijn er dan nog steeds idioten die spreken van een ‘vreedzame religie?’
  Ja, ik weet het, die vraag is eerder gesteld. Ik heb hem zelf ook al eens gesteld op deze site, daar ontkom je niet aan. Ik ben verder geen Koran-kenner en, om eerlijk te zijn, ik weiger om dat te worden óók. Maar dat is toch ook niet nodig! Deze Soera’s spreken immers boekdelen!
  Maar leg dat aan Links voor en de reactie is natuurlijk weer: Op deze manier zijn de Soera’s uit hun verband gerukt. (Wèlk verband?) En het wangedrag en de criminaliteit van die jeugdbendes heeft he-le-maal niets met de Islam te maken; dat komt alléén maar omdat die jongens klem zitten tussen twee culturen.(Ach, jé, wat zielig toch weer). Weet je wat? Als dat zo is, donder ze dan allemaal tegelijk Europa uit! Zij geholpen, wij geholpen.
  Trouwens, ik begrijp ook niet helemaal waarom de Bürgerbewegung Pax Europa zo nodig van verschillende kanten verdacht gemaakt moet worden. Omdat mannen als Michael Stürzenberger af en toe zo feilloos de vinger op de zere plek weten te leggen, zeker. Anders zie ik geen aanleiding.

  Like

  • Martien Pennings zegt:

   Ik probeer er ook al jaren iets van te begrijpen, Theresa.
   Maar tenslotte kom je niet verder dan: waanzin en er zal geweld nodig zijn om de linksen te stoppen.
   Ze zijn totaal feitenresistent en elk moreel besef is weg.
   Het grote feit in dit stuk is natuurlijk: die ene beroofde jongen heeft zijn nek uitgestoken, wordt structureel bedreigd, en de politie volhardt in niks doen, ondanks dat die moeder wanhopig aandringt.
   Het enige wat je nu nog kan doen is een direct verantwoordelijke bij de politie gewoon op straat kapot schieten.
   En iets dergelijks gaat een keer gebeuren.

   Je moet eens opletten hoe héél precies deze mentaliteit past bij wat ik in mijn stuk http://bit.ly/11a88N9 over Esther Voet en de Turkse antisemitische “jongens” heb gesignaleerd: namelijk die Turkse buurtwerker die dat extreme antisemitisme aan de kaak stelt en die vervolgens een gerechtelijk bevel krijgt waarin hem gesommeerd wordt op te houden met “onrust stoken” want dat hij anders gestraft zal worden.
   Uit dezelfde overweging worden die allochtone daders (Turken en Marokkanen) niet aangepakt.

   Hier helpt géén redeneren meer: hier kan je alleen nog een wapen pakken en iemand die daar verantwoordelijk voor is omleggen.
   De rechts-staat is kapot, de verzorgingsstaat is áán het kapot gaan, de demokratie is uitgehold.
   Er rest alleen nog geweld.
   Dat is blijkbaar het enige waarvoor onze nep-elites ontzag en, ja, zelfs “respect” voor hebben.
   Daarom waren en zijn ze ook zo dol op “Palestijnen”.

   Like

 3. Dit ziet toch iedereen met een stel gezonde ogen en hersens! Waarom laat men dan nog steeds toe dat de bestuurlijke volksverraders miljoenen van deze criminelen zo gastvrij binnenhalen?

  Like

 4. Tom Hendrix zegt:

  Tja, dat krijg je als onze “integere politici”, in het europees parlement in 1975 besluiten, dat het heel goed is om de import van deze roversideologie naar europa te faciliteren. De “resolutie van straatsburg”, ook wel genoemd “oil for immigration”, was voornamelijk aangenomen om de BELANGEN van SHELL, BILDERBERG, en ORANJE veilig te stellen, evenals de belangen van HEERSENDE KLASSE met grote belangen in islamitische olielanden. En de gevolgen die zijn dan voor Henk en Ingrid. En ALLE let wel ALLE partijen van christen-democraten, socialisten,sociaal-democraten, en liberalen HEBBEN ERMEE INGESTEMD. Stom volk wat nog langer op deze LANDVERRADERS stemt!

  Like

 5. Jean zegt:

  90%??? Ik dacht aan 99% en dan ook nog eens 99% moslims, de haters van onze cultuur en rovers van onze sociale systemen.
  De enige echte redding van Europa én Amerika is die gewelddadige waanzin totaal verbieden in héél Europa én Amerika.
  Op de BRT loopt er ene islamlover rond Vranckx genaamd, hij doet er alles aan om die waanzin te promoten, loopt zelfs met zo een doek om zijn nek, de waanzin in kwadraat.
  Waarom blijft hij niet in een of ander moslimland levenslang, hij blij en wij zeer blij.

  Like

 6. Geert zegt:

  Moeten de autochtonen Duitsers maar anders gaan stemmen.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   @Geert 18.25u. Inderdaad, waarom niet meteen “Die Freiheit?

   Like

   • Tiny zegt:

    Omdat die super extreem-rechts en levensgevaarlijk zijn, daar kun en mag je absoluut niet op stemmen, daarom dus, o.a.

    Tenminste zo worden ze afgeschilderd in de kranten, op de tv en door schreeuwende en brullende antifa hordes gezamenlijk met hun radicale moslim vriendjes, waarvan het overgrote deel Turken.

    Dan moet je je afvragen hoeveel autochtonen kennen überhaupt Die Freiheit. De Bondslanden worden grotendeel door SPD/Grünen geregeert, evenzo de steden en de gemeentes. Die er alles aan doen een dergelijke partij te dwarsbomen. De eiegnaren van zalen die afgehuurd worden, worden zo onder druk gezet en bedreigd, dat ze huurovereenkomst voor de vergaderingen afzeggen. Doen ze dat niet wordt hulp ingeroepen van de knokploeg van de antifa en wordt de boel kort en klein geslagen, waarvan akte.

    In het bijzonder is Noordrhein Westfalen overbevolkt met moslems voornamelijk Turken. Die hebben ondertussen zo de macht in handen, waarvan Bonn een sprekend voorbeeld is, dat de politie en rechters totaal geïntimideerd zijn. Het is gewoon niet te geloven als je dat van buiten af hoort. Maar ga er eens tussen zitten. Alles en letterlijk alles gaat ondertussen naar de wil van deze moslems.
    Sharia.
    Berlijn ect. idem en het wordt steeds gruwelijker. De Bloedroden en de Groene Khmer kraaien victorie. (SPD/.die Grünen). En zorgen op hun beurt dat de bonte cultuurverrijkers geen strobreed in de weg gelegd wordt.

    De autochtonen in Dld. zijn bang en het wordt ze dagdagelijks hun verleden ingepeperd. Dus hebben ze het verdiend. Verdenken kan ik het ze niet eens, ik ben blij dat het hier op het dorp nog rustig is. Voor hoe lang? Geen idee. Want de dorpen en kleinste gehuchten in de hele Bondsrepubliek worden ondertussen van de regering uit, bevolkerd met de vakbekwame mensen, alles ing. of dr., volgens zeggen dan. Die dan hun kleurrijke cultuur meebrengen en hun vriendelijke wezen. Teiltje erbij?

    Like

 7. Claudia zegt:

  De elite heeft het te druk met graaien,en met politiek correcte praatjes de mensen zand in de ogen te smijten, opdat ze verblind blijven en de waarheid niet kunnen zien
  Namelijk dat we al onder de voet zijn gelopen,door de islam
  EUROPA ONTWAAK

  Like

  • delamontagne zegt:

   :
   Moet bij beantwoorden::
   Tiny zegt:
   20 april 2013 om 20:02 :/:/
   …Erg cinisch van U dat ,t nu ook in de BRD gebeurd….. =.((( met de vakbekwame mensen BEVOLKERD.!!!!!! )))
   …MAAR uit Uw ervaringen in die “ömhoog-gevallen-landen”, weet U ook dat de eerste de beste loodgieter DAAR……. met:: “Herrr Professor” wordt aangesproken ( in ,s,lands taal natuurlijk )
   Gelukkig hebben wij in de “dorpen” in France, daar (NU) nog niet zo,n last van.

   Like

   • Tiny zegt:

    Onze loodgieters, bouwvakker, schilders e.d. Dat zijn de Duitse handwerkslieden, die in tegenstelling tot die zich in Nederland monteur of zo noemen om te beginnen al eens een 3 tot 4 jarige opleiding hebben genoten van leerling tot “Geselle” en zich, als ze zich in hun beroep ook enige jaren bewezen hebben, een nog eens zo lange, schandalig dure, zelf te betalen opleiding kunnen volgen om zich dan Meester te kunnen noemen. De examens zijn streng en een jaar overdoen is niet aan de orde. Pas daarna krijgt men na weer bewezen vakmanschap. voldoende eigen gespaard geld, een vergunning om een eigen zaak te beginnen. Deze mensen zullen beslist geen “Herr Professor” worden genoemd, maar gewoon met Herr of Frau met achternaam worden aangesproken, en jij en jou is er nog steeds niet bij. Dat is prima in orde zo.
    Duitsland een omhoog gevallen land? Het lijkt me eerder dat dit land door bikkel hard te werken, goede studie mogelijkheden die aangegrepen werden van absoluut niks tot deze hoge standaard is gekomen. Omhooggevallen met na de Währungsreform iedereen 10,– DM en verder niets komt niet van de goedertierendheid die uit de hemel is nedergedaald.
    Het spijt me, maar dit vind ik helaas bijzonder denigrerende opmerkingen en absoluut onverdiend. Hoewel ik na meer als 30 jaar hier in de BRD, maar altijd niet er aan denk mijn Nederlandse nationaliteit op te geven en af en toe ook wel eens geslikt heb of nog moet slikken, meen ik toch dat ik ze hier moet verdedigen tegen deze vooroordelen.
    Men wordt hier aangeschreven en aangesproken inderdaad met de titels die men heeft, als het iets officieels betreft. Collegae die samenwerken laten de titelatuur weg, maar ook als men eens met elkaar gaat eten, bijft het altijd alleen meneer of mevrouw en u. Alleen hele goede vrienden die bij elkaar over de vloer komen spreken zich met voornaam aan.
    En meneer delamontagne in België en Frankrijk is dit echt NIET anders. Daar worden zelfs de ouders nog steeds met u, aangesproken. Fijn dat u in uw petit village daar geen last van heeft.

    Sorry dames en heren, ik moest dit even recht zetten. Ik ben dan ook maar weer in de bijleesmodus.

    Like

   • E.J. Bron zegt:

    100% eens!! 😀

    Like

  • louis-portugal zegt:

   Claudia, jou elite denkt dat ze er voordeel van hebben en je bent toch geen dief van jou eigen portemonaie.
   Zo werkt het bij die mensen.

   Like

 8. qutrex zegt:

  “Hier helpt géén redeneren meer: hier kan je alleen nog een wapen pakken en iemand die daar verantwoordelijk voor is omleggen.
  De rechts-staat is kapot, de verzorgingsstaat is áán het kapot gaan, de demokratie is uitgehold.
  Er rest alleen nog geweld.”

  Martien, ik zou zo graag willen zeggen dat je er helemaal naast zit. Dat je spoken ziet…
  Maar ik vrees dat je gelijk hebt en dat we binnen afzienbare tijd inderdaad voor die keuze staan. Door de overheid worden wij – burgers – niet meer afdoende beschermd tegen de steeds verder opdringende gewelddadige islam. Iedereen met een beetje verstand in de hersenpan kan dat zelf zien. Ik zie een hoop ellende aankomen. Van onze “overheid” valt weinig of niets te verwachten. 😦

  Like

 9. Theresa Geissler zegt:

  @Tiny. 20.02u. Nee hoor, hartelijk dank; mijn maag wordt langzamerhand sterker. Je moet wel, hè.
  Maar ik begrijp het: Duitsland worstelt nog steeds met haar recent-historische stuiptrekkingen en dat is een zegen voor de Antifa’s en een ramp voor Stadtkevitsch en de zijnen. Nou, dat is beroerd. Heel beroerd. Tussen haakjes, iedereen die bijvoorbeeld de moeite heeft genomen om Wilders’speech in Berlijn, 2010 te bekijken weet dat dat van dat super-extreemrechtse en levensgevaarlijke gewoon onzin is. De aanwezigen in Hotel Berlin, die middag, waren geen van allen fanatici, maar doodgewone nette Duitse burgers, die dus alleen gráág hun verworven westerse vrijheden wensen te behouden, zónder Islamitische invloeden. Mogen ze alsjeblieft? Maar het is waar: Zoals die éne wat oudere heer na afloop zei: “Het is heel goed, dat hier eens een buitenlander komt zeggen waar het op staat; Als ik hetzelfde beweer als hij (Wilders) ben ik meteen een neo-nazi. Hoewel mijn grootvader in het concentratiekamp gezeten heeft.”Juist ja, dat was dus één van die levensgevaarlijke, rechts-radicale types. Snap het. Heel beroerd, voor René Stadtkevitsch, vooral.
  Heb ik trouwens goed begrepen dat U zelf in Duitsland woont? Maar dàt is interessant! Mijn man zaliger kwam uit de Kreis Nürnberger Land, aan de Pegnitz. Ik houd heel veel van Duitsland.
  Dat het nooit in Moslim-handen moge vallen!

  Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @Theresa Geissler 20.58. uur. Beste Theresa, de oude Churchill had een vooruitziende blik, namelijk toen hij zei: ” De fascisten van de toekomst, zullen zich anti-fascisten noemen”, en dat gaat geheel op voor het ROOD/GROENE GESPUIS en helaas ook voor burgerlijke partijen als de christen-democraten en liberalen, die OOK NIET TEGEN DE ISLAMISERING en het GEDROCHT EU zijn.
   GEEN GENADE VOOR EUROFIELEN EN ISLAMOFIELEN!!!

   Like

  • Tiny zegt:

   @ Theresa Geissler,

   Bedankt, fijn dat de boodschap door imand begrepen wordt. Kon de verleiding na uw reactie dus niet weerstaan er nog even op terug te komen.
   Ja, dat klopt, de Duitse bevolking worstelt er nog steeds mee en het collective schuldgevoel wordt ze er ook van alle kanten ingewreven. Men zal nie nalaten er steeds weer op te hameren, vanuit het buitenland maar ook door de rode krachten van binnenuit. Maar dat was ook al voor de oorlog al zo. Natuurlijk waren de aanwezigen in Hotel Berlin geen fanatici. Er bestaan nog wat groepjes echte fanatici, meestal in het Oosten van Duitsland. Maar zelfs van die is beslist niks te vrezen. Het een zielig hoopje kaalkopjes zonder perspectief. Eigenlijk zou je er nog medelijden mee moeten hebben.
   De partijen zoals Die Freiheit van Stadtkevitch, en Pro Deutschland hebben het behoorlijk zwaar. Hoewel er al een hele tijd een afdeling is opgericht, voor de jeugd, Die Junge Freiheit die samen met de jeugd van Pro en EDG flink aan de weg timmeren en veel bijval krijgen van hun leeftijd genoten. Stadtkevitch zelf heeft niet die uitstraling als Wilders, maar daarvoor is er Michael Mannheimer, afdeling München. Ook Pro heeft zeer aansprekende mensen die super kunnen speechen. En nu hebben we de AdF die met een enorm aantal hoog opgeleiden, en zeer bekende mensen, en ja, daar komen de Herren professoren 🙂 een flinke stemmenwinst zouden kunnen binnenhalen.
   De doorsnee Duitsers zijn werkelijk zeer nette, vlijtige, beschaafde, doodgewone burgers en ja, natuurlijk mogen ze. Of ze het tij ook kunnen keren? Moeilijk te voorspellen, ik hoop het. Zou ook goed zijn voor Nederland. Grenzen dicht en wat er niet in hoort, terug naar waar ze vandaan kwamen.

   Van verblijf in concentratiekampen weet ik inmiddels uit eerste hand meer als genoeg. Alleen waren het niet die van de Duitsers maar van de Japanners, die zich nog nooit in de schuldhoek hebben laten pushen, laat staan dat ze eraan zouden denken enige herstelbetaling te doen. Ze peinzen er niet over.

   Ja, ik woon dus in Duitsland, heb gestuurdeerd aan de Kölner Universiteit en gewerkt voor een groot Duits internationaal bedrijf. In Pegnitz aan het riviertje de Pegnitz, dat zo liefelijk is en dat soms lijkt op een woeste, snel stromende rivier die alles meesleurt ook mensen, heb ik enige tijd moeten doorbrengen. Ik hou ook van Duitsland, is mijn tweede vaderland geworden. Ik hou van het land van de dichters en de schrijvers, de componisten. Ik hou van de prachtige landschappen en van de mensen met al hun eigenaardigheden. Toch blijft Nederland mijn eerste vaderland, dat zal niet anders worden.
   Zo zie je maar, met internet is de wereld nog kleiner geworden. 🙂

   Like

   • Jade zegt:

    Beste Tiny,
    Ik weet niet hoe lang u al actief bent op ejbron …
    Maar ik vind uw bijdrage aan dit forum buitengewoon
    interessant…Dat viel me vanavond opeens op.
    Zo, dat is er uit. Groeten Jade.

    Like

   • Tom Hendrix zegt:

    @Tiny 00.21. uur. Inderdaad, de doorsnee duitse burger is beschaafd, voorkomend en vriendelijk. Ik weet dat, want ik woon zelf nabij de nederlands-duitse grens. Qua reinheid en voorkomendheid zijn de duitsers veel beschaafder als wij in nederland, dat mag ook wel eens gezegd worden. Verder is het probleem, van de politieke correctheid, nog groter bij onze buren dan in nederland. Hoewel een lichtpunt is, dat Geert Wilders er 2 keer heeft mogen speechen!

    Like

   • Theresa Geissler zegt:

    @Tiny 00.21u. Ja, dat is hij.Zelf kan ik nog maar zeer kort iets met internet doordat ik er van huis uit niets maar dan ook niets van meegekregen heb. Pas toen dat een beetje verbeterde ontdekte ik de ‘sites’. Nou, en deze, van E. J. Bron, bevalt me prima: Praktisch allemaal gelijkgestemden, wat voor mij hard nodig was, want ik kon al jaren verschillende zaken niet of nauwelijks kwijt en daar raak je verbitterd door. Zo ben ik, na jarenlang het één en ander verwerkt te hebben, wel weer erg gesteld op mijn vaderland, Nederland, dat op de keper beschouwd veel goeds heeft. Het is goed voor kinderen en dàt vind ik ontzettend belangrijk. Maar daar tegenover haat ik het koningshuis en zie: Ook wat dat betreft zitten er genoeg medestanders hier op de site. Je kunt in deze tijd echt niet meer zonder.
    Geloof me, Wilders -en iedereen die hier achter hem staat- zou niets liever willen dan dat Die Freiheit wèl succes had. En alle gelijkgestemde partijen in Europa. Dan zou hij tenminste zijn National Freedom Alliance waar kunnen maken. Maar dat zit er op deze manier natuurlijk niet in. Zelf heeft de PVV hier ook een moeilijke tijd, al handhaaft ze zich altijd wel: Veel ‘zwevende kiezers’ voelen zich het veiligste als ze op de gevestigde partijen kunnen stemmen, maar voelen zich keer op keer door hen teleurgesteld. Zo blijven ze op twee gedachten hinken. En ja, Links, hè, Links met haar idealisme, haar grote bek en haar bord-voor-haar -kop. Laten zich privé NOOIT in met Moslims, omdat die mentaliteit hen in feite niet ligt, maar zijn te hypocriet om daar voor uit te komen.
    By the way, alleen omdat U nu toch de Jappenkampen nog even liet vallen, ik heb U enige tijd geleden een comment gegeven op het onderwerp van de ‘bordeelhel’. Het zou toch leuk zijn om te weten of U er nog iets aan heeft gehad. Natuurlijk ontgaan die comments je af en toe, dat gebeurt mij ook regelmatig.
    Hoe dan ook, veel sterkte gewenst voor de komende tijd met de Duitse Antifa’s.

    Like

   • delamontagne zegt:

    Mijn excuses indien ik U beledigd heb. Ik meende met een Mevr. Tiny te maken te hebben, die ooit door haar bedrijf naar M.Oosten was uitgezonden. Heb ik tijdje terug op ander blog mee van gedachten gewisseld. Ik bedoelde UITERAARD: de import, U schreef n.l. als laatste::”” Die dan hun kleurrijke cultuur meebrengen en hun vriendelijke wezen. Teiltje erbij?”??
    /////Om indruk te maken op de ander, wordt in M.O dikwijls hoogdravende termen gebruikt als men iemand aanspreekt, daar doelde ik op.
    Wat onderwijs betreft is heel goed mogelijk dat in Duitsland nog op de öuderwetse”vroegere NL- systeem gaat. Het onderwijs lijkt ons in Fr ook beter dan NL.
    Wat ïslamisering” hier in de kleine dorpen betreft!!!!!!!!!
    Ik denk weleens als ik b.v. zo,n Opstelten hoor zeggen dat hij van islamisering niets merkt in NL:: Wij zouden dat hier wel kunnen zeggen EN DAN terecht. Niets van te merken hier.
    Omhoog-gevallen landen: = = b.v Dubai. In 30 – 40 jaar tijd van totale woestijn naar de moderne vorm van de toren van Babel, met zijn 85o m hoge wolkenkrabber.

    Wat U over “beleefd-heid”normen en aanspreek-titels schreef denk ik dat ,t hier ongeveer hetzelfde is. Je zult hier niet gauw iemand met tu aanspreken.
    groetend delamontagne uit France

    Like

 10. Jade zegt:

  @pica,
  Ik denk dat het tijd wordt dat de wapenkamers open gaan,
  en dat we de straten weer schoon vegen…

  Like

 11. Het is nu al zover gekomen dat wij en het grootste deel van Europa hiermee toch akkoord zijn gegaan. Hoe komen wij anders aan een fanatiek Eurofiel (oftewel pro-islam) Kabinet! Niet 1x maar achter elkaar! Wij zijn onze democratie kwijtgeraakt; wij hadden de kans toen wij nog in e meerderheid waren. Nu is het te laat want er is een volksuitwisseling gaande, die ervoor zal zorgen dat de Europeanen al heel snel in de minderheid zullen zijn!

  Like

 12. luckybee zegt:

  Ik heb mijn beroep ook in Duitsland geleerd en ben geworden.In Munchen aan de Pranckstrasse; nu ben ik zelfs Industrie meester.(technieker). Ik heb hier voor een lening moeten maken dat ik alles heb terugbetaald.Ik ben dus helemaal schulden vrij.De enige voordeel is dat mijn papieren ook in Oostenrijk, Zwitserland en in Lichtenstein gelden, en niet alleen in Duitsland.

  Like

 13. Wachteres zegt:

  Toen wij in Duitsland kwamen wonen, nu bijna acht jaar geleden, was ik voorbereid op: je buren noem je ‘meneer en mevrouw’.

  Daar klopte dus helemaal niets van. Meteen de eerste avond.kwam de hele buurt (tien huisgezinnen) kennis maken en hun eerste voorstel was om elkaar bij de voornaam te noemen.
  Ook de kinderen, de meesten toen nog onder de tien, noem(d)en de volwassenen bij de voornaam.

  De Duitsers zijn inderdaad vriendelijk en hardwerkend en veel minder individualistisch dan de Nederlanders zijn. Ze grijpen elke gelegenheid aan om gezamenlijk, als buren, een feestje te vieren. Ook begrafenissen e.d. worden door de buurt bijgewoond. Toen mijn vader overleed kwamen drie mannen uit de buurt naar de begrafenis. Ze moesten zeker anderhalf uur rijden en maakten alles mee. Van een kerkdienst tot aan de begrafenis en de condoleance nadien.
  Henk is in Münster geopereerd en een aantal mannen kwamen hem bezoeken na hun werk. Twee uur rijden en terug.

  Wat mij erg is opgevallen, met de opkomst van de islam, dat de Duitsers, en dan oordeel ik alleen over de omgeving waar wij wonen, erg bang zijn om daarover te praten. Ze durven hun mening niet te geven, waarschijnlijk bang dat ze opgepakt worden. Ik zou geen andere reden kunnen noemen. Over democratie gesproken! De angst voor de regering zit er bij de Duitsers blijkbaar goed in. Het is ons niet gelukt om op een verjaardagsfeestje hierover een gesprek te krijgen.Toch zijn ze wel grotendeels op de hoogte van wat er aan de hand is in de grote Duitse steden.Hierin verschillen ze van de Nederlanders, die toch bepaald geen angst hebben voor hun regering.

  Wij vinden het wonen in Duitsland bepaald wel prettig, maar echt ‘Duits’ voel ik me niet en zal ik me ook niet gaan voelen, vermoed ik. In Engeland, waar we veel komen, voel ik me wel ‘Engels’ en ik weet zeker dat ik, als ik daar woonde, geen moeite zou hebben om me tot Brit te laten naturaliseren, als dat i.v.m. onze pensioenen uit Nederland al mogelijk zou zijn. Ook wij denken er niet aan om Duitser te worden.

  Hoe dat precies zit, daar ben ik nog niet achter. Het grootste deel van Henk zijn voorgeslacht komt uit Duitsland en ik heb ook ‘Duits bloed’ dus daar kan het niet aan liggen.

  Ik moet er niet aan denken dat ik bv. in een Duits bejaardentehuis zou moeten wonen. De Duitsers vinden de Nederlanders ‘locker’. Onze buurkinderen studeren in Nederland, net over de grens, de dochter is afgestudeerd en heeft daar werk gevonden, een Nederlandse vriend en denkt er niet over om terug te gaan naar Duitsland.

  Volgens haar ouders is ze helemaal vernederlandst. Die hebben daar trouwens geen problemen mee en lachen er hartelijk om.

  Ondanks alle goede ervaringen zit er blijkbaar iets in de Duitse mentaliteit wat ons niet aantrekt om helemaal te integreren. De Duitse houding t.o.v. de islam heeft daar zeker mee te maken. In Nederland en in Engeland zie je in politiek opzicht al veel meer verzet ontstaan.

  In Duitsland is dat er ook wel, maar de mensen durven? zich daar nog niet bij aan te sluiten, blijkbaar.

  Like

 14. AdriePVV zegt:

  Van dichtbij heb ik meegemaakt hoe Nederlandse jongens slachtoffer werd van zo’n allochtonenbende. Hun geweld stopte overigens niet op straat, maar er werden ook brandbommen gegooid naar het ouderlijk huis en zelfs een zwangere vriendin kreeg te horen dat zij haar baby dood zouden maken.

  Nadat twee andere autochtone jongens zo aangepakt waren, na eerst op straat door een groep allochtonen in elkaar geslagen te zijn op z’n maffiaans, met o.a. uitdrukken van brandende peuken en een pistool, heeft het mij bekende slachtoffer weerstand geboden en is gaan praten met de leider van de bende, dat liep uit de hand.

  Dat gebeurde nadat die leider gepoogd had hem zijn keel door te snijden. Donderdag as is de uitspraak van het hoger beroep, voorlopig zijn hij en zijn broer door de rechtbank veroordeeld tot 8 jaar.

  Ik heb de Officier van Justitie van al die zaken op de hoogte gesteld inclusief de mij bekende getuigen en haar antwoord was dat vervolging van Mohammed geen prioriteit had, zaak gesloten.

  Na de uitspraak zal ik er wellicht wat meer ruchtbaarheid aan geven.

  Like

 15. Tiny zegt:

  Goede morgen,
  Ja, de site van E.J. Bron is een werkelijk uitmuntende bron van informatie en bijzonder prettig om de werkelijk goede artikelen te lezen. Ik reageer inderdaad zelden, maar lezen doe ik iedere dag zo goed als alles. En ja, soms ben ik niet daar toe in staat en soms ook ontgaat me een reactie waarop ik een antwoord had moeten geven.
  Ik wordt zometeen afgehaald en heb daarom niet de gelegenheid uw reacties nu te beantwoorden.
  Zal het vanavond proberen alsnog te doen.

  Like

 16. AdriePVV zegt:

  Ik zie dat mijn bovenstaande reactie misschien onduidelijk is, vandaar een aanvulling.

  Het Nederlandse slachtoffer en zijn broer zijn door de rechtbank tot acht jaar veroordeeld, omdat Mohammed door de oudste was neergestoken toen die voor zijn bedreigde broer opkwam.
  Justitie schilderde Mohammed af als een zielig slachtoffer. De hele voorgeschiedenis van Mohammed en zijn straatterreur werd gebagatelliseerd en/of ontkend door de OvJ mevrouw M., ook al had Mohammed een strafdossier van hier tot Tokio.

  Die OvJ was laatst op de tv en had de onbeschaamdheid daar te vertellen dat ze zoveel goed werk deed voor slachtoffers. Tijdens de rechtszaak hoorde ik haar Mohammed bemoedigend toespreken met “het komt wel goed jongen”.

  Ik heb een van diens slachtoffers weten te traceren, die was zelfs met zijn vriendin en zijn moeder naar een andere stad gevlucht. Mohammed loopt nog steeds vrij rond en is alhier een bij de jeugd bekende drugsdealer, iedereen is bang voor hem.

  Like

 17. Jade zegt:

  Beste Adrie,
  zou je dit verhaal zo gedetailleerd mogelijk willen versturen
  naar de PVV. Of ze er wat mee doen weet ik niet, maar ik hoop
  wel dat Geert dit leest. Het bevestigd mij dat er in nederland
  met twee maten gemeten wordt qua rechtspraak.

  Like

 18. daiyu-ninja zegt:

  Soera 33, vers 27:

  “En Hij deed u hun land, huizen en hun rijkdommen erven en ook een land waarop gij nog nooit een voet had gezet. Allah heeft macht over alle dingen.”………………………………….

  Als allah macht heeft over alle dingen, waarom moeten moslims dan zijn vuile zaakjes opknappen en allah beschermen tegen beledigingen.
  Die kl**tzak……………sorry, allah is toch almachtig?

  Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @daiyu-ninja 21.24. uur, op 21/4. Het zoveelste bewijs, dat deze allah hakkenbar, een hersenspinsel is en was van Mo de karavanenberover.

   Like

 19. Tiny zegt:

  Thuis en kom mijn belofte na.

  @ Theresa Geissler,
  Nee, de boordeelhel is me niet ontgaan, hoewel me beslist wel eens iets ontgaat, dank u. Heb er inderdaad veel aan gehad. Er komen dan toch weer nieuwe wetenswaardigheden aan je voorbij. Zulke informatie is hier altijd welkom. Hartelijk dank. En nee de antifanten staan hier nog niet voor de deur te schreeuwen 🙂

  @ Jade,
  Ook dank. Ik reageer inderdaad niet niet veel. Als meerdere commenters hier op dit forum al hun mening hebben gegeven waar ik het meestal al gewoon eens ben, kan ik dat wel laten weten, maar ik kan dan ook verder niets zinnigs meer bijdragen, alles wat bijgedragen kan worden is dan al gezegd. Maar ik ben er in ieder geval wel 🙂

  @ Wachteres,
  U heeft gedeeltelijk wel gelijk, zeker als men in een kleinere gemeente terecht komt. Maar het ligt er maar net aan wáár men zijn domicilie heeft gekozen. Ik en later dan ook wij zijn in meerdere gemeenten, steden en dorpen gehuisvest geweest. Ook voor langere tijd. Wat ook met mijn werkzaamheden te maken had.
  In het grote geheel is het toch echt meneer en mevrouw. In dit dorp waar wij nu alweer bijna 10 jaar wonen is dit ook zo. Hier wordt men eerst een bekeken, besnuffeld, gaat over de tong, voordat men besluit of je er bij kan en mag horen. In de naaste omgeving bestaat dan de “Nachbarschaft”, voor wie het niet weet, dat betekent buren. Maar buren zijn niet gelijk buren in dit geval, Een “Nachbarschaft”wordt je door een groep buren uit de naaste omgeving na uitgebreid antecedenten- en gedragsonderzoek zo lijkt het, aangeboden.Dat houdt dus in, voornamen, je en jouw en de plicht alle buurvrouwenverjaardagskoffies te bezoeken en zelf ook te geven. Alle ronde verjaardagen te vieren en daarvoor geld in te zamelen en kransen en borden te maken, huwelijken, geboortes, doopfeesten, paasvuur, bosselen en alles wat er zo aan festiviteiten omgaat, daaraan mee te doen. En je moet wel een goede smoes hebben om dan weg te blijven. Maar goed ik kan hier wel eens een klein stukje over schrijven. Verder bevalt het ons best en wij hebben ons in al die lange jaren in Duitsland nog nooit onprettig gevoeld, niet in het diepste Zuiden, niet in het midden en nu ook niet in het Noorden, alhoewel de verschillen inmens zijn.

  @ luckybee,
  Mooi en wel zo prettig dat de dat de papieren in het gehele duitstalige gebied geldig zijn. Meister is zoals gezegd een dure opleiding en vergt veel doorzettingsvermogen daar men er nog wel bij moet werken.

  @ delamontagne.
  Nu, of ik me beledigd voel of niet doet gewoon niet ter zaken. Belegd voelen zegt het al, het is een gevoel. Maakt het een verschli of iemand met dezelfde naam dit had geschreven? Hetgeen wat u schreef ging dus wel degelijk over de Duitsers en dat was niet bepaald correct om het netjes te zeggen en gespekt met voorordelen die niet fijn overkwamen. Ik wens deze zelfs niet te herhalen, lees uw eigen reactie maar eens terug, vooral de zinnen en woorden waar de caps lock aangezet was.
  Bovendien heb ik nog in het MO, Azië of Afrika ooit iemand horen brullen van Herrrrrr…… etc.
  Dat ik door mijn Duitse firma naar diverse werelddelen/landen ben uitgezonden, wij noemden dat gedelegeerd, heeft hier ook helemaal niets mee te maken.

  Maar nu ga ik eerst eens de nieuwe artikelen en de reacties lezen.

  Like

  • delamontagne zegt:

   Uw contra-reactie op mijn ëxcuses-reactie, hebben mij wel zeeeeeeeeeer verwonderd. U bent dus inderdaad die mevr. waarmee ik enkele mnden geleden ( het was op artikel 7 blog ) van gedachten heb gewisseld. Het ging o.a om ,t feit dat ,t voor een vrouw NOG minder prettig is dan voor een man om naar die LANDEN UITGEZONDEN TE WORDEN. Dit zijn n.b. Uw eigen woorden = uitgezonden worden.( op art. 7 reactie ) Dat ,t nu ineens gedelegeerd is, o.k klinkt ïets deftiger”. Enfin ikzelf werd üitgezonden” naar Kuwayt/ Dubai, om die landen ging het meen ik.

   VERDER:: waarom zou ik op een änti-islam-blog iets NAARS over Duitsland willen zeggen?? Ik ken het land nauwelijks en de weinig Duitsers die ik ken(de) waren o.a. mijn reeds zeer lang geleden overleden oom
   Herman Horstschaeffer, oorspronkelijk van Duitse origine maar naar US ge-emigreerd. Na mijn HTS-studie ben ikzelf naar US gegaan ( New Jersey/ N.Y.C ) en heb er bij hen gewoond. Ik heb er alleen maar een prettige tijd aan herinnering. De naam Horstschaeffer zal U als inwoonster van Dts-land ongetwijfeld bekend voorkomen.

   Het laatste deel van Uw 1e reactie ( waar dit dus allemaal om gaat )……….ik ben blij dat het hier op het dorp nog rustig is. Voor hoe lang? Geen idee. Want de dorpen en kleinste gehuchten in de hele Bondsrepubliek worden ondertussen van de regering uit, bevolkerd met de vakbekwame mensen, alles ing. of dr., volgens zeggen dan. Die dan hun kleurrijke cultuur meebrengen en hun vriendelijke wezen. Teiltje erbij?

   IK REAGEERDE HIEROP MET:::…Erg cinisch van U dat ,t nu ook in de BRD gebeurd….. =.((( met de vakbekwame mensen BEVOLKERD.!!!!!! )))
   …MAAR uit Uw ervaringen in die “ömhoog-gevallen-landen”, weet U ook dat de eerste de beste loodgieter DAAR……. met:: “Herrr Professor” wordt aangesproken ( in ,s,lands taal natuurlijk )
   Gelukkig hebben wij in de “dorpen” in France, daar (NU) nog niet zo,n last van.
   Ik moet toch echt concluderen dat U met ::……..volgens zeggen dan, NIET DE OORSPRONKELIJKE DUITSTERS BEDOELD anders zou U niet hebben geschreven ( verderop……///// Die dan hun kleurrijke cultuur meebrengen en hun vriendelijke wezen. Teiltje erbij?

   Ik trek dus mijn op eerdere reactie ge-uitte excuses in ( ik ga geen excuses maken voor iets dat ik noch geschreven, noch gemeend heb. )
   Ik maak daarentegen mijn excuses voor ,t feit dat ik het woord Herrr Professor heb geschreven, weliswaar er achter…………..( in ,s,lands taal natuurlijk )
   -duidelijk makend dat ik niet (meer ) weet hoe dit in ,t arabisch is.

   VERDER WENS IK U ,T ALLERBESTE TOE EN OOK MET DUISLAND, en hoop zowel voor U als voor de OORSPRONKELIJKE Duitser dat de islamisering niet nog veel erger zal worden.

   VRIENDELIJK groetend, Ben Vandenberg ( alias delamontagne)

   Like

 20. Tiny zegt:

  Sorry voor de typo’s, mijn laptop is van slag, een lading registerfouten van heb ik jou daar. Werkt zich ook uit op het toetsenbord. Kan het helaas even niet veranderen. Ik hoop u leest erover heen.

  Like

 21. Ook Nederland is nu aan de beurt: Lees deze Tweet! http://i.imgur.com/vsKDjoZ.jpg

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s