De lust in het kwade

Screenshot_1

Vorige week stond er een interessante, goed geschreven open brief aan de Antifa op internet. De zakelijkheid en de rust waarmee deze geschreven werd, verleent hem kracht en een zekere bedroefdheid, in de hoop dat daarvan in ieder geval nog een vonkje de nog onbeschadigde delen van het “Antifa”-brein binnendringt. Ik wil hier uitleggen dat dit verspilde tijd is en waarom.

Het conservatieve wereldbeeld is gebaseerd op de aanname dat de mens voor de mens een wolf is (homo homini lupus). Zo zijn uiteraard niet alle mensen en er zijn er die het niet constant zijn, maar meer dan genoeg om niet zonder regels van het samenleven te kunnen. Dit bevestigt de geschiedenis keer op keer genadeloos en weerlegt ieder beginsel van een tegenovergestelde bewering.

De Antifa trekt zich echter niets aan van deze regels. Dat is op zich al erg genoeg, waarbij uiteraard dagelijks allerlei mensen zich niets van regels aantrekken en hiervoor normaal gesproken door de staat worden afgestraft. Dit doet wellicht bij velen de schijn wekken dat zij door straf of argumenten tot rede gebracht kunnen worden. Dat is niet zo.

Het negeert namelijk het feit dat we hier niet met zomaar wat mensen te maken hebben, maar met de moreel slechtste die de mensheid te bieden heeft: geweld- en moordfantasieën geven hen de meest prachtige gevoelens. Ze zijn blij wanneer anderen lijden die zij niet mogen. Ze zijn laf, bruut, gewelddadig, gewetenloos, destructief, waardeloos, opgevreten door jaloezie, grotendeels zeker psychopathisch en van top tot teen bestaand uit dubbele moraal, waarvan de onlogica een belediging van ieder gezond menselijk verstand is. De haat volgt hen op de voet als een Siamese tweeling en is net zo zichtbaar; dat had ik al een keer uitgelegd.

Screenshot_2

Als je hun eigen maatstaven aanlegt voor hun handelen, dan zijn ze racistisch, fascistisch, antisemitisch, totalitair, intolerant en mensenvijandig. In feite is het alleen maar logisch dat zij precies die eigenschappen waarvan ze zelf vol zitten op anderen projecteren; men kent alleen datgene dat de tot zichzelf beperkte horizon weergeeft en het vermogen tot reflecteren ontbreekt.

Precies daarom zijn deze mensen zo enorm bang voor discussies – als men hen tot een gesprek dwingt, dan springen ze als door een wesp gestoken op, zwaaien wild met de armen in het rond, laten woede zien, terwijl ze alleen maar willen dat de ander zou ophouden met deze bedreiging van de argumentatieve confrontatie. Het is de angst om in de spiegel te moeten kijken en iets te zien wat men diep van binnen al lang weet. De altijd luidkeels uitgeschreeuwde lege parolen zijn niets anders dan het dichthouden van hun eigen oren.

Al deze aanwezige karaktereigenschappen moeten op een bepaalde manier een keer tot uitdrukking komen, net zoals het ventiel in een hoge drukketel, zodat het niet tot een explosie komt. Precies daarvoor heeft men voor zichzelf een platform gecreëerd, de Antifa, die het iemand toestaat om al deze haat, de affiniteit met geweld en de vreugde in het lijden van de ander uit te leven en dit – en dat is het aanlokkelijke – ook nog als “goede daad” te kunnen rechtvaardigen. Ze hebben objectief beschouwd noch de argumenten noch het recht aan hun zijde, maar dat speelt voor hen geen rol, want het gaat hen niet om de waarheid, maar om het feit dat men voor zichzelf een – ook al is het maar een flinterdunne – motivering heeft gevonden om andere mensen te kunnen terroriseren, te mogen pijnigen, te zien lijden, zonder het gevaar te hebben van een slecht geweten. Zonder zich te hoeven afvragen wat ze eigenlijk aan het doen zijn en waarom.

Screenshot_4

Het gaat daarbij niet om de een of andere politieke tegenstander, niet eens om politiek, waarvan de meeste links-extremisten sowieso geen kaas hebben gegeten. Ze zouden net zo goed bij een groep hooligans of culturele kopschoppers kunnen zitten of – in de jaren-30 – gewoon bij de nazi´s, die hun mensen hetzelfde aanboden.

Het meest aanschouwelijke voorbeeld wordt in München geboden: al maandenlang worden Michael Stürzenberger en zijn mensen daar regelmatig door steeds dezelfde linksen begeleid, die inmiddels waarschijnlijk alle feiten uit hun hoofd kennen. Daar krijgen ze dingen te horen hoe bijvoorbeeld christenen in islamitische landen op grond van religieuze intolerantie vermoord worden of over de dubieuze voorbeelden van imam Idriz, die ook afkomstig zijn uit de Waffen-SS. Volgens linkse zelflogica zouden ze toch in ieder geval een keer de oren moeten gaan spitsen en zelf aan onderzoek moeten gaan doen, want het gaat hier per slot van rekening om iemand die een onvervalste nazi als voorbeeld aanhaalt, of terwijl het vijandbeeld van de Antifa bij uitstek. Maar dat doen ze niet en daaraan kun je zien dat deze “Anti”-fascisten zich niets aantrekken van politiek en dat deze slechts als voorwendsel wordt gebruikt.

Nee, het gaat om het type mens, dat – of van nature uit of door een bepaalde ontwikkeling – een neiging tot sadisme heeft ontwikkeld. De Antifa als organisatie is daarbij slechts het middel tot het doel om zijn haat en geweldfantasieën te kunnen uitleven, net zoals 75 jaar geleden de SA voor veel leden dezelfde functie vervulde. Misschien wordt het begrijpelijker wanneer men de Antifa “Vereniging tot plezier in het mensen pijnigen” noemt; niemand zou serieus met zulke mensen een discussie houden over moraal, omdat er niets op te lossen valt.

Screenshot_3

                         Wie Jood is, bepaal IK!                                                       Wie nazi is, bepaal IK!        

Daarom ketsen alle sluitende argumenten af op linksen. Wat hebben argumenten voor zin als het de linkse het er helemaal niet om gaat gelijk te hebben? Wat heeft het voor zin om de linkse te tonen dat hij door geweld zijn principes verraadt, terwijl geweld zijn enige principe is? Daarom is het zinloos om bij links-extremisten aan te komen met argumenten of een morele preek, omdat je daarmee voorbijpraat aan de kern van het probleem.

Toch hebben “Anti”-fascisten een rechtvaardiging voor hun handelen nodig, zowel naar buiten toe om anderen ervan af te houden hun plezier te bederven en zich in geval van strafvervolging terug te kunnen trekken naar de positie “ik heb het toch alleen maar goed bedoeld” – dus een tactische overweging – als voor zichzelf, want hoe kapot zulke mensen ook zijn, het is lekkerder slaan als het voor een “goede zaak” is. Je moet weten hoe linksen sporen en dat wil ik hier graag kort uitleggen.

De geschiedenis zit vol heldensagen. Het gaat altijd om de goede, de onzelfzuchtige ridder, die moedig met inzet van zijn eigen leven het gevaar tegemoet rijdt om uiteindelijk het kwaad (in welke vorm dan ook)  te verslaan. Geen mens huilt om het kwaad en niemand stelt vragen over de moord op of de verwonding van de onpersoon. Begrijpelijk en probleemloos te verenigen met onze waardevoorstellingen.

Precies dit oeroude, in oude culturen verankerde scenario maken de links-extremisten zich eigen en vanuit dit idee wordt het kwaad (hier: de “nazi”) iedere menselijkheid ontzegd of anders uitgedrukt: men geeft zichzelf een vrijbrief om het recht en de wet te negeren om uitgekozen doelwitten te mishandelen.

De goede helden waren altijd een kleine minderheid, die zich onderscheidden van de meerderheid door niet werkeloos toe te zien hoe “het kwaad” kwade daden uitvoert. De Antifa ziet zichzelf precies in deze positie en hoewel ze over het algemeen niets tegen de normale burger heeft, voelen “Anti”-fascisten zich moreel superieur aan hen, omdat zij actief tegen het kwaad optreden waar anderen dit niet durven. Met de eigengerechtigheid van zo´n ridder in de bagage kun je de genoemde karaktereigenschappen dan ook probleemloos en pijnloos uitleven.

Screenshot_8

Maar het verschil tussen de helden in de sagen en de “Anti”fascisten zou uiteraard niet groter kunnen zijn, want zo´n beetje alle uitgekozen doelwitten houden zich aan bestaande wetten en erkende normen, zijn vreedzaam en tot discussie bereid. Waar helden hun moed bewijzen door in een uitzichtloze situatie tegenover een overmacht te gaan staan, treden “Anti”fascisten alleen dan “moedig” in verschijning als ze anoniem en in de meerderheid zijn; als ze meer “firepower” bezitten en de tegenstander geen. Dat helden manieren en fatsoen hebben, ja gewoon een voorbeeld voor de samenleving zijn, valt bij deze extremisten vermoedelijk ook uit, waarbij iemand de “psychische en lichamelijke ellende vanuit ieder knoopsgat aangrijnst”, zoals Justus Wertmüller dit zo raak formuleerde.  Je zou de lijst zo lang kunnen maken als je wilt, maar het mag duidelijk zijn dat er geen sprake is van welke overeenkomst dan ook. De vraag is nu hoe het kan dat dit tuig van de menselijke soort zich zo kan uitleven in dit land.

Hoe heeft men in de tijd van de ridders eigenlijk het kwaad als kwaad gedefinieerd? Hierover golden vroeger weliswaar ook algemene normen, maar de groepsdynamiek van de omringende samenleving was oneindig veel sterker, die met weinig controlemechanismen gestuurd kon worden en daarmee de “mainstream” vormde, onafhankelijk van datgene dat ergens geschreven stond.

Want wanneer de “heksen” gewoon als zodanig geïdentificeerd werden, dan gingen ze op de brandstapel – we weten dat dit willekeurig gebeurde en op grond van het feit dat er tot op de dag van vandaag geen tovenarij werd bewezen, ook zonder reden. Eenzelfde patroon werd bij “ketters” toegepast, die zich verzetten tegenover de heersende dogma´s of gewoon alleen maar de schijn wekten om welke redenen dan ook uitgesorteerd te moeten worden.

Het Nieuwe Testament, dat de basis van de toenmalige samenleving was, maakte op niet mis te verstane wijze duidelijk dat “Gij niet zult doden”, je naasten moest liefhebben en je vijanden moest vergeven. En toch, ondanks deze “grondwet”, maakten we het meest krasse tegendeel mee dat vermoedelijk ooit heeft bestaan. De Middeleeuwen waren de zelf gecreëerde hel op aarde, geschapen door diegenen die zich uitgaven als de vertegenwoordigers van het “goede” en toch alleen maar incarnaties van het kwaad waren.

De les die we daaruit leren is dat er niets veranderd is, want de mechanismen zijn dezelfde als destijds. Er bestaan bepaalde leuzen, die inhoudelijk helemaal niet nader uitgelegd moeten worden, maar gewoon de het synoniem zijn voor “vogelvrij”. Of diegene werkelijk een heks of een ketter is, wordt tegenwoordig door net zoveel mensen gevraagd als destijds. En net zoveel helpen diegene, deels uit desinteresse, deels uit angst, maar hoofdzakelijk omdat het grootste deel zich aanpast aan de mainstream. En die wordt al sinds oudsher bepaald door de overheid.

Wat vroeger de katholieke kerk inclusief haar zelfingenomenheid en inquisitie was, is tegenwoordig het linkse politieke landschap, dat via media, politiek, NGO, vakbonden, kerken, verenigingen en nog veel meer bepalen wie een heks of een ketter is en daarom op de brandstapel moet. Dit is het derde aspect dat de situatie rondom de Antifa definitief onuitstaanbaar maakt. Want de eerste beide punten – het zich niets aantrekken van wetten en het zelf pervers kwaad zijn – was ook van toepassing op vele neonazi´s, die in de jaren-90 keihard door de staat werden aangepakt.

Hun linkse tegenhanger wordt echter beschermd, vertroeteld en niet zelden met belastinggeld betaald. De linkse psychopaat stuit hier niet op dringend noodzakelijk verzet en isolering van de samenleving, maar op ondersteuning. Hij wordt in zijn ridder- wereldbeeld bevestigd in plaats van geconfronteerd met de tegenstrijdigheid ervan en hij wordt ertoe aangemoedigd om datgene te doen dat overeenkomt met zijn natuur. Zo creëert men een systeem dat alle definities van een Verlichte, liberale staat belachelijk maakt. En alle definities van het “goede” ook.

Screenshot_6

Bron:

http://www.pi-news.net/2013/04/die-lust-am-bosen/#more-316897

Auteur: Marc Doll

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron

(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Antifascisten", "Nuttige idioten", Communisme, democratie, Groenen, Linkse Kerk, nieuw fascisme, Socialisten. Bookmark de permalink .

9 reacties op De lust in het kwade

 1. Tom Hendrix zegt:

  Prima artikel van Marc Doll. Het gegeven is, dat de mens geneigd is “tot alle kwaad”. En daar ben ik geen uitzondering op. Het homo homini lupus, is zeer terecht, zonder normen en waarden, zonder regels en moraliteit is de mens niet meer dan een barbaar. De ANTIFA zijn de schaamte lang voorbij, als ze toch zo begaan zijn, waarom gebruiken ze dan:
  a. Altijd geweld,
  b. Lopen ze gemaskerd rond,
  c. Worden ze woest, als ze met argumenten “om de oren”, worden geslagen.
  Maar het meest pervers vind ik links-de progressieven- die zichzelf, en deze groep mensen, als beter beschouwen, dan anderen. Wat een huichelachtigheid ten top.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   @Tom Hendrix 7.42u. Met je laatste alinea raak je nu precies de kern van de zaak, Tom: De Antifa, zij die hun toevlucht nemen tot geweld, kun je veroordelen op hun DADEN. Dat is een duidelijke zaak. Maar die daden komen voort uit hun DENKWIJZE. De denkwijze die zij delen met andere linksmensen. Het enige verschil is dat zij een drempel overschrijden die die anderen om wat voor reden dan ook net niet nemen. Maar de kern blijft daarom nog wel hetzelfde.
   En die kern behelst ongeveer dit: De meeste, zo niet alle, linksmensen voelen zich goedmensen, geven graag het goede voorbeeld en wel met het oogmerk, DIT OOK AAN ANDEREN OP TE LEGGEN. Dat ieder mens uniek is en zijn eigen behoeften heeft, zien ze niet. (Denk aan het ‘hedonistische narcisme’ van Martien) Waar de meest radicalen, de Antifa, de grens overschrijden en middelen aanwenden om anderen metterdaad te dwingen, maakt de andere groep hier weliswaar pas op de plaats, maar neemt haar toevlucht tot subtielere middelen, zowel in de politiek als in het dagelijks leven. Hoofddoel is hierbij, andersdenkenden ‘met zachte hand’ buiten te sluiten. (En geloof me, van dat laatste kan ik meepraten.) Je kunt ‘subtiel’ hier trouwens prima vervangen door ‘stiekem.’
   Tegelijkertijd beweren ze dat wij hetzelfde doen met de Moslims, buitensluiten, bedoel ik. Maar dat is gelul. De Moslims zouden heel goed kunnen zien, hoe de westerse maatschappij in elkaar steekt -zíen ze ergens natuurlijk ook- en als zij weigeren, de standaardwaarden aan te nemen, is dat hun zaak; dan sluiten ze zichzelf buiten. Als de goedmensen eerlijk tegenover zichzelf zouden zijn, zouden ze moeten toegeven dat ze in het dagelijks leven nooit omgang hebben met Moslims en dat, gezien hun eigen levensopinies, ook niet zouden kunnen. Maar anderen, die daar recht voor uitkomen, maken ze er een verwijt van! Nu kom ik dus precies op jouw uitgangspunt terecht: huichelachtigheid ten top.

   Like

 2. oogenhand zegt:

  Reblogged this on oogenhand and commented:
  Vooral het maskeren. Zo dwing je je rechtse vijanden links in het algemeen aan te vallen. De Antifa is dus medeschuldig aan rechtse aanvallen op linkse mensen.
  Interessante vraag: bestaat er een gematigd antifascisme dat islamofobie niet zo erg vindt, of is de AFA extremistisch? Als er een gematigde islam bestaat waarvan homohuwelijk best mag, waarom dan geen gematigde AFA die wat luchtiger denkt over migratiebeheersing? Daar kunnen eeuwige gevolgen aan vast zitten.

  Like

 3. Jan zegt:

  Socialisten houden van moordenaars en terroristen:
  New York Times toont sympathie voor terroristen van Boston
  http://dailycaller.com/2013/04/19/new-york-times-sympathy-for-the-devil/

  Like

 4. M.A.L. Sion zegt:

  “De lust in het kwade” zie ik op mijn exemplaar van dit verhaal als aankondiging van de eerste ‘reactie’ net naast de foto van Wilders met een betogende uitgestoken wijsvinger.
  Ook hij vraagt aandacht voor het kwade in onze samenleving.
  Bij deze bespreking van de ANTIFA wordt duidelijk een groepering gekwalificeerd.
  Terecht!
  Er is een scheidslijn tussen de POSITIEVEN en de NEGATIEVEN.
  De wereldverbeteraars en de maatschappij-vernietigers.
  Daar tussen bevindt zich een grote massa PASSIEVEN.
  Te beroerd om na te denken. Te beroerd om te kiezen voor goed of kwaad.
  De groep die met rust gelaten wil worden.
  Die groep kan wel getroffen worden door de bommen van de BOSTON-bommers.
  Dan is het uiteraard tranen met tuiten als deze moslim-kwajongens hun helse werk doen.
  De commentatoren vragen bij herhaling of deze kwajongens op zichzelf handelden of deel uitmaakten van een organisatie. Overbodige vraag als eerder al bekend werd dat ze op hun facebook islamitische verhaaltjes en propaganda hadden geplaatst. Zij maakten deel uit van de groep ISLAM. Deze groep verblinde ideologen is uit op de stichting van een allesomvattend WERELDKALIFAAT.
  Onderweg daarnaartoe mag alles met geweld opzij gezet worden wat hun verhindert om hun doel te bereiken.
  De grote massa PASSIEVEN moet bewust gemaakt worden welk lot hen wacht als ze niet kiezen tussen goed of kwaad. Tussen islam of ongelovig. Tussen radicaal/terroristisch of burgerlijk saai.
  Ze kunnen die keus nog wel even uitstellen tot volgende week of zelfs volgende maand.
  De tijd wordt wel korter met de oprukkende islamisering. De vernietigende kracht van de moslim-terreur zal ook hen raken. Het is voor hen te hopen dat ze op tijd wakker worden.
  Mogelijk kunnen wij als reaguurders en bloggers een zet in de goede richting geven door niet aflatend op te roepen de islam te bestrijden voordat ook wij er door geraakt worden.
  MET VERNIETIGENDE KRACHT.

  Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @M.A.L. Sion 11.22. uur, op 20/4. De passieven wakker schudden, daar ben ik het geheel met U eens. Maar hoe? Ik denk dat deze meute, die het veel te druk heeft met kijken naar; “sterren dansen op het ijs”, en “boer zoekt vrouw”, en ïn holland staat een huis”, pas wakker schrikken, als de muzelmannen een GROTE AANSLAG plegen in NEDERLAND! Ik hoop er niet op, maar men laat zich in slaap wiegen, door alle rode propaganda!

   Like

   • M.A.L. Sion zegt:

    Toch zullen we die passieven op een of andere manier bij de lurven moeten nemen. Ik zie niet dat ‘iemand’ dat alleen zal kunnen. Er moeten dus sanenwerkingsverbanden (cellen) ontstaan van mensen die elkaar kunnen vertrouwen en ‘legaal’ spektakel maken voor dit goede doel.

    Like

 5. felix zegt:

  Het Antifa- brein is al in zoverre gedegenereerd, mede door de wiet- en andere genotsmiddelen, dat er een wonder moet gebeuren, wil deze persoon op andere gedachten komen. Ik ken iemand in de wijk, zijn deur is volgestickerd met stickers van Antifa, legalisering van wiet enz. een zwaar links geval. Er is al bijna geen hoop meer voor deze persoon.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s