Een dag in het museum

Screenshot_1

Bat Ye´or, historica en schrijfster

(Door: Bat Ye´or)

Vorig jaar december werd ik uitgenodigd om een korte voordracht op een conferentie over antisemitisme in Londen te houden (12 december 2012). Ik besloot een kort bezoek te brengen aan het British Museum. Met mijn man bezocht ik regelmatig deze aan de herinnering gewijde schrijn toen we studenten waren aan het Institute for Archeology. Maar dit solidariteitsbezoek was voor mij een pelgrimstocht.

Rechts van de hoofdingang kon men de spectaculaire sculpturen uit Assyrië en Egypte zien. Daar bevinden zich de adembenemend realistische bas-reliëfs uit het paleis van de Assyrische koning Sanherib I. (705-681 voor Chr.) in Ninive. De steengravures vertellen de Bijbelse geschiedenis van de belegering van Lachis in Judea rondom het jaar 701 voor Chr. Men kon figuren van vechtende mensen op de vestingmuren zien, anderen vluchten door geheime deuren de vesting uit en afgevoerde rijen mannen, vrouwen en kinderen in voetijzers. Gereduceerd tot een slavenbestaan gingen de Hebreeërs naar het verre land Assyrië, van waaruit de tot slaaf gemaakte mensen uit Judea honderd jaar later door Nebudkadnezar werden gedeporteerd. Ze zouden huilen aan de stranden van Babylon, verlangen naar de schoonheid en Zion. Drieduizend jaar later zou hun weeklagen, dat van generatie op generatie door de geschiedenis weerklonk, het genie Verdi inspireren. In zijn opera “Nabucco” bracht hij hun liederen tot leven in zijn prachtige ode aan de vrijheid – het gezang van de Hebreeërs.

Iets verderop staat de zwarte obelisk van Salmanasser III.  (859-824 voor Chr.) met vijf ingegraveerde rijen, waarin men een feestelijke optocht van figuren kan herkennen die slepen met tributen van de vazallenkoningen. Iedere scene wordt begeleid door een verklarende tekst. Op de tweede lijst brengt een persoon het tribuut van koning Jehu van Israël (841-814 voor Chr.) aan de koning van Assyrië. T.C. Mitchell, de vroegere hoeder van de Western Asiatic Antiquities in het British Museum, onderstreept in zijn boek dat het British Museum onderdak biedt aan veel tentoonstellingsstukken die de Bijbelse geschiedenis bevestigen.

Maar waarom vertel ik dat allemaal?

Welnu, de Palestijnse propaganda en zijn cohorten van de zuiveringstroepen van de EU hebben het museum eveneens bezocht. Dat is ook de reden dat alle informatieborden betreffende de artefacten die de geschiedenis van het koninkrijk Juda en Israël – zelfs drieduizend jaar voor Christus – noemen intussen ook het woord “Palestina” bevatten, hoewel het land deze naam pas in 135 na Chr. kreeg van de Romeinse keizer Hadrianus, toen hij het gebied inlijfde bij het Romeinse imperium.

De koninkrijken van Judea zijn nergens te vinden!

Deze anachronistische zienswijze is in het boek van Mitchell “The Bible in the British Museum: Interpreting the Evidence” zelfs nog raarder. Zijn interpretatie is zeer modern, omdat geen enkele kaart van het antieke Nabije Oosten in zijn boek Judea ook maar noemt. Anderzijds wordt een kleine landkaart, die beweert een territorium van 2000 voor Christus aan de andere kant van de oever van de Jordaan voor te stellen, “Palestina” genoemd.

Dat is de enige anachronistische naam – de andere plaatsen dragen allemaal hun Antieke namen, zelfs de Assyrische en Babylonische rijken die zeshonderd jaar voor Christus ophielden te bestaan en zelfs Fenicië, de verre voorganger van Libanon. Het klopt dat er drie pagina´s aan de chronologie van het koninkrijk Juda en Israël besteed worden over een periode van 1000 v. Chr. tot 66 na Chr. Maar deze koninkrijken ontbreken op alle kaarten! Heel vreemd – koninkrijken zonder land! Ze werden vervangen door de naam “Palestina”, vreemd genoeg  (maar alleen onschuldige gemoederen zouden dat echt vreemd vinden) bevinden zich op dezelfde kaart de namen Edom, Moab en Ammon – en niet Jordanië, dat door de Britten in 1922 na Chr. werd gesticht.

De anachronistische naam “Palestina” wordt meermaals genoemd

De schrijver biedt een grote hoeveelheid goed doordachte historische en archeologische berichten over vele artefacten en teksten die naar de geschiedenis van het volk Israël verwijzen en de Bijbelse teksten bevestigen. Het is echter tamelijk vreemd dat in al deze beschrijvingen meermaals de anachronistische naam “Palestina” voorkomt. Dat doet me herinneren aan de voordracht van Steven Baum op de conferentie over antisemitisme. Baum vertelde ons dat veel van zijn artikelen door verschillende academische uitgevers werden geweigerd, omdat overal daar waar “Israël” stond “Palestina” zou moeten staan – hoe het daadwerkelijk thema ook luidde.

Screenshot_3

Palestina, een Europese kolonie, de spiegel van zijn antisemitische eenzijdigheid

Om precies te zijn: de EU heeft sinds 1973 haar bronnen besteed aan de “uitvinding” van een Palestijns volk, dat Israël moest vervangen. De achterbakse oorlog van Europa tegen de Hebreeuwse staat gaat boven zijn politieke dimensie uit, hoger dan de voortdurende propaganda, kwaadsprekerij, desinformatie en de giftige aanvallen die Israëls verdedigingssysteem moeten verlammen. Zo´n oorlog stoelt ook op de miljarden die van Europese burgers gestolen werden en aan de schepping van een nepstaat beschikbaar werden gesteld, die op een functiegestoorde basis moet handelen, wat wil zeggen: een voorlopig Palestina, een Europese kolonie en de spiegel van zijn antisemitische houding.

De Antieke koninkrijken Judea en Israël, waarvan de namen van de kaarten werden gehaald

Hoewel het onder deling lijdt en aan de rand van het bankroet staat, is het van haat vervulde Europa nog steeds in staat geweest de middelen op te brengen om een leger prulschrijvers te financieren die pietluttig producten uit de Antieke koninkrijken Juda en Israël voorzien van etiketten, waarvan de namen niet meer bestaan op de landkaarten van haar musea. Zo´n etiket kenmerkt Israëlische producten als komende uit de euro-Palestijnse kolonie, die ze zodoende van de Europese markt buitensluiten – waar men in grote hoeveelheden exporten uit landen kan vinden, waarin dictatuur, etnische en religieuze zuiveringen, lichamelijke en genitale verminkingen evenals terrorisme onbeperkt heersen – alles in naam van de mensenrechten.

“Palestijnisering” van Bijbelse archeologie

Via het netwerk van de Anna Lindh-stichting zijn verschillende vervalsers er ijverig mee bezig om Bijbelse archeologie te “Palestijniseren”, waarbij ze de historie van een volk bedrieglijk stelen om deze aan een ander toe te schrijven. Door hier een woord te schrappen, daar eentje te censureren, wijzen ze artistieke projecten af, danken literaire werken en het onderzoek van historici af. Ze sluiten Israëli´s uit van universiteiten, beschuldigen hen ervan de levende bewijzen voor de onjuistheid van de Palestijnse geschiedenis te zijn die zij smeden. Vooraanstaande Europese politici komen bijeen, denken en plannen om hun collega´s – of zij nu Joden of christenen zijn – die achter het buitengewone historische epos Israël staan, uit wetenschappelijke programma´s uit te sluiten.

Dit grote, door de Europese commissie bedacht net van haat omvat heel Europa. De ethiek van wetenschap en kennis, de stabiele en rationele referentiepunten, waarvan het erfgoed teruggaat tot de Griekse civilisatie, schijnt verdwenen te zijn. Kennis uit de koran heeft nu voorrang via het “Palestijnse” narratief, dat Jihadstrijders “vrijheidsstrijders” noemt.

Enkele dagen na mijn bezoek aan het British Museum zwolg de EU in een Nobelprijs voor de Vrede, die door de fijnste leden van de elite van het politieke cynisme applaudisserend werd bejubeld. Zo´n weerzinwekkende ceremonie kon blijkbaar alleen in Oslo plaatsvinden…

Screenshot_2

De zwarte obelisk in het British Museum 

Bron:

http://heplev.wordpress.com/2013/04/19/ein-tag-im-museum/

Bron oorspronkelijk artikel:

http://www.jihadwatch.org/2013/04/bat-yeor-a-day-at-the-museum.html

Auteur: Bat Ye´or

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron

(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Palestina", EU, Geschiedvervalsing, Hypocrisie, Israël, Joden, Jodendom, Jodenhaat, Linkse Kerk, nieuw fascisme. Bookmark de permalink .

11 reacties op Een dag in het museum

 1. Dorith zegt:

  Ik wist niet dat geschiedsvervalsing zo was doorgedrongen……..

  Like

 2. Martien Pennings zegt:

  Mooie alinea:

  “Hoewel het onder deling lijdt en aan de rand van het bankroet staat, is het van haat vervulde Europa nog steeds in staat geweest de middelen op te brengen om een leger prulschrijvers te financieren die pietluttig producten uit de Antieke koninkrijken Juda en Israël voorzien van etiketten, waarvan de namen niet meer bestaan op de landkaarten van haar musea. Zo´n etiket kenmerkt Israëlische producten als komende uit de euro-Palestijnse kolonie, die ze zodoende van de Europese markt buitensluiten – waar men in grote hoeveelheden exporten uit landen kan vinden, waarin dictatuur, etnische en religieuze zuiveringen, lichamelijke en genitale verminkingen evenals terrorisme onbeperkt heersen – alles in naam van de mensenrechten.

  Mooie alinea, zei ik, die ik aldus lees:

  1) De quasi-elite heeft een gedesintegreerd en bankroet Europa vol reactionaire moslims geschapen.
  2) Die quasi-elite heeft een “cordon sanitaire” voor personen aangelegd en DUS voor ideeën.
  3) Binnen dat personele en conceptuele “cordon sanitaire” is een grootscheepse cultuurvervalsing gaande: een bewustzijns-industrie is bezig met een gigantische hersenspoeling van de bevolking, waarbij islamofilie en Israël-haat ( = Jodenhaat) wordt aangeleerd.
  4) Dat gaat tot in zeer veelzeggende “details”, zoals het anachronistisch hernoemen van oeroude landstreken met Joodse namen als “Palestina” in het British Museum, terwijl intussen de Jodenhaat uitgeleefd wordt middels de etiketjes-plak-boycot.

  Ik heb het meer gezegd: deze cultuur is Europawijd tot in elke vezel vergiftigd.

  Roelf-Jan Wentholt en ik zijn van plan samen een stukkie te gaan schrijven over een paar van onze recente ervaringen met Zelfvoldaan Links inzake Israël.
  Onze ervaring zegt: Manfred Gerstenfeld heeft gelijk: http://bit.ly/ZV1clB: de als Israëlhaat en islamofilie vermomde Jodenhaat is gigantisch.
  En Zelfvoldaan Links, voorzien van een Algeheel Cultuurmonopolie, vindt zichzelf intussen nog steeds geweldig revolutionair, moreel moedig en tegendraads bezig.
  Ze zijn werkelijk niet te harden.

  Like

  • louis-portugal zegt:

   Troost je maar Martien het gaat echt helemaal in elkaar storten dat veroote €uropa en ik ben er zeker van dat we dat nog allebei gaan meemaken.

   Like

 3. max zegt:

  Ik heb het stuk ook met afkeer gelezen. En ik was eigenlijk ook niet verbaasd want dit speelt al veel langer, denk maar aan het graf van Machpela van de aartsvaders en het graf van Rachel. http://www.faq-online.nl/index.php?file=news&id=1207

  Onwillekeurig moest ik denken aan een stuk van bijna twee weken terug:
  https://ejbron.wordpress.com/2013/04/16/totalitaire-politieke-correctheid/

  In dat stuk werd gesproken over onder andere Antonio Gramsci in Italië, György Lukács (von Szegedin) en Herman Gorter, en deze kwamen tot de slotsom dat het “internationaal socialisme” onmogelijk grond onder de voeten zou kunnen krijgen in het westen, mits de bestaande traditionele cultuur en het christendom zouden zijn vernietigd.”

  Wat mij met name bijstond was de opmerking van Gramsci: “dat middels een “veranderde cultuur” eerst een nieuwe “socialistische mens” gekneed moest worden, alvorens een socialistische revolutie mogelijk zou zijn. Hij pleitte voor “de mars door de instituties” in het westen; het diep doordringen in de media, universiteiten, belangengroepen, politieke partijen, enz., om zo het internationaal socialisme van binnenuit te bewerkstelligen.”

  En:
  “een dergelijke wereldwijde omverwerping van waarden kan niet plaatsvinden zonder de vernietiging van de oude waarden, en het creëren van nieuwe door de revolutionairen.”

  Dit zie én herken ik in het stuk Een dag in het museum:
  A: De mars door de instituties: het diep doordringen in de media en universiteiten.
  B: Het vernietigen van oude waarden(en historie) en het creëren van nieuwe waarden (en historie). Per slot van rekening wordt hier de een deel van de Bijbelse geschiedenis onder de mat geveegd. Het Joods volk vervangen door het palestijnse “volk”. Meteen wordt de wortel van het Joods christelijke denken ontaard, losgekoppeld, van de waarheid: de oude waarden worden vernietigd.

  Gramsci’s denkbeelden, en de verwezenlijking daarvan, liggen op schema!

  Ik hoop dat er genoeg mensen zijn, die niet tot een nieuwe “socialistische mens” gekneed willen worden. Anders gaan we rap tempo Noord Korea en China achterna.

  Like

  • louis-portugal zegt:

   Ik heb de indruk dat het in China juist beter begint te gaan maar met Noord.Korea ben ik het helemaal eens.

   Like

   • max zegt:

    Het klopt dat China minder gesloten is dan Noord Korea. Het heeft zich niet zo geïsoleerd als Noord Korea en dit met name omdat China zich ook als economisch groot macht ziet en daarvoor de vrije wereldhandel nodig heeft. Maar China heeft nog een hele lange weg gaan als zij “vrijheid en democratie” naar onze begrippen wil bereiken.

    Like

 4. Lucky9 zegt:

  Wie de geschiedenis vervalst is een misdadiger die iets te verbergen heeft.

  Like

 5. luckybee zegt:

  Geschied vervalsung wordt bij ons als zinds het einde van de Tweede wereld oorlog bedreven.Ik ben bang dat ook alle kerken hieraan mee doen.

  Like

 6. Jan zegt:

  Je waant je in ‘1984’.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s