Twee terroristen & een dubbele moraal

Screenshot_12

Anders Behring Breivik (links) en Mohammed Merah

(Door: Fjordman)

Fjordmans nieuwste opstel behandelt de tegenstrijdigheid in de mediaverslaggeving tussen het bloedbad van Anders Behring Breivik in Noorwegen en de behandeling met fluwelen handschoenen van de moordenaar van Toulouse, Mohammed Merah.

Deze tekst zal een hoofdstuk zijn in Fjordmans boek “Wittness to Madness” over de zaak Breivik, dat in de tweede helft van dit jaar op de markt moet komen. De massamoord, die door Anders Behring Breivik tijdens de dubbele aanslag in 2011 werd uigevoerd, heeft begrijpelijkerwijs veel media-aandacht gekregen. Breivik beweerde een veel grotere organisatie te vertegenwoordigen, de Tempelorde, wat een massale jacht in Noorwegen en het buitenland veroorzaakte.

Er werd geen enkel spoor van deze organisatie gevonden, die hoogstwaarschijnlijk een hersenspinsel van Breiviks levendige fantasie was.

Terwijl het begrijpelijk is dat zo´n bewering gecontroleerd moet worden, komt een inzicht laat: dat het uiterst dubieus was dat de massamedia in meerdere landen een ware heksenjacht op individuen startten, gemotiveerd door niets anders dan door de woorden van een blijkbaar waanzinnige massamoordenaar, die er duidelijk van genoot om in het middelpunt van de belangstelling te staan.

Met deze terugblik is het leerzaam om Breiviks zaak met het duidelijk andere gedrag te vergelijken dat de massamedia aan de dag legden toen ze enkele maanden later in West-Europa een andere terrorist, Mohammed Merah, behandelden.

Screenshot_11

In maart 2012 pleegde in de omgeving van Toulouse in Frankrijk een jonge moslim genaamd Mohammed Merah een serie moorden op Franse soldaten en joodse burgers, onder wie enkele kinderen. Hij vermoordde zeven mensen, onder wie drie joodse kinderen, en werd uiteindelijk gedood, nadat hij 36 uur lang door de politie werd belegerd toen hij zich verzette tegen zijn arrestatie.

In januari 2013 arresteerde de Franse politie twee mannen in verband met de misdaden die door Mohammed Merah waren uitgevoerd. Politieambtenaren zeiden dat zij eraan twijfelden dat de moordenaar alleen gehandeld zou hebben. Zijn broer Abdelkader werd als handlanger aangeklaagd en zit in voorarrest.

In februari 2013 zei Arie Bensemhoun, de voorzitter van de joodse gemeente van Toulouse: “De angst is overal. Iedere dag zijn we steeds meer overtuigd van het volgende: Mohammed Merah, daar was er niet maar eentje van.”

De zaak breidt zich verder uit. Eind maart 2013, meer dan een jaar na Mohammeds Merahs dood op 22 maart 2012, na een uitzichtloze situatie met de Franse politie, werd er een Franse soldaat in verband gebracht met de moorden en gearresteerd.

Merah zei tegen de onderhandelaars tijdens de belegering dat hij lid zou zijn van Al Qaida. Hij betoonde geen spijt, behalve dan dat “hij geen aanspraak kon maken op meer slachtoffers”.

Hij zei ook dat hij door het lot van de Palestijnen, de aanwezigheid van het Franse leger in Afghanistan en het boerkaverbod in Frankrijk gemotiveerd zou zijn geweest. Met andere woorden, Mohammed Merah gaf openlijk een volledige en rechtlijnige rechtvaardiging voor zijn terreurdaad aan.

Desondanks wordt Merah is veel nieuwsberichten nog steeds “schutter” zonder specifieke belijdenissen genoemd. Breivik echter wordt bijna overal “rechts-extreme terrorist” genoemd, die er “islamofobische” opvattingen op nahoudt.

Volgens gelekte documenten van de geheime dienst hebben de Franse geheime diensten het onderzoek naar Merah, slechts vijf maanden voordat hij het vuur op de menigte ouders en kinderen voor de joodse school in Toulouse had geopend, gestaakt.

Screenshot_6

Mohammed Merah

Hij werd sinds 2006 geobserveerd en werd als “doelwit met grotere prioriteit” geïdentificeerd, nadat hij van een reis uit Afghanistan naar Frankrijk was teruggekeerd. Agenten hadden Merah in 2011 onderschept, nadat hij van een andere reis uit Pakistan was teruggekeerd.

Ondanks bewijzen dat hij regelmatig contact met de “radicaalislamitische beweging in Toulouse” had, door wiens bekende extremisten hij met geld werd ondersteund, concludeerden de autoriteiten dat zijn bewaking kon worden stopgezet. De Franse autoriteiten gaven later fouten bij de handelwijze met de terrorist Merah toe.

Het is overbodig om te zeggen dat het bij miljoenen van moslims in Frankrijk onmogelijk is om alle potentiële bedreigingen door Jihadisten te volgen. Het probleem neemt iedere dag in alle westerse landen samen met de islamitische immigratie toe.

Abdelghani Merah, de oudste broer van de moordenaar van Toulouse, stelt de rol van zijn vader, zijn moeder, zijn zus en zijn broers aan de kaak bij het voortbrengen van een “monster”. Hij beweert dat de jongste van zijn vier broers en zussen in een “sfeer van racisme en haat” werd opgevoed, maar ook uit eentje van geweld en afwijzing.

Hij heeft een boek geschreven, “Mon Frère, ce terroriste” (Mijn broer, de terrorist) – een poging de heldenverering van zijn 23-jarige broer onder jonge moslims tegen te gaan.

Hij herinnert zich het bezoek aan het huis van zijn moeder voor de dodenceremonie van Mohammed en hoe hij door vele plaatselijke moslims met vreugdevolle strijdkreten voor de massamoord zou zijn begroet. De mensen feliciteerden zijn moeder en zeiden: “Wees trots. Jouw zoon heeft Frankrijk op de knieën gedwongen.” Abdelghani schreeuwde: “Mijn broer is geen held. Hij is een gewone misdadiger!”

Zijn zus, die bij de Franse geheime dienst bekend was door haar nabijheid tot extreme salafistische moslims en lessen koranstudie volgde, heeft als vrome moslima haar grote “trots” op haar moorddadige broer en haar sterke haat tegen Joden en andere niet-moslims verklaard: “Mohammed bezat de moed om te handelen. Ik ben trots, trots, trots… Joden en al diegenen die moslims afslachten, daar walg ik van.”

Maar ondanks dit alles heeft de toenmalige Franse president Nicolas Sarkozy, zogenaamd een conservatief, met vertrouwen verklaard “dat het islamitische geloof niets met de zieke motivaties van deze man te maken heeft.”

Werkelijk?

Merahs aanslagen waren bij lange na niet de enige waarbij Joden (van wie enkele nu Frankrijk verlaten en naar Israël of Amerika vertrekken) door moslims werden aangevallen. Een van de meest vreselijke zaken was die van de joodse jongen Ilan Halimi, die in 2006 in de buurt van Parijs wekenlang door een wrede moslimbende gefolterd en uiteindelijk vermoord werd.

De bende ontvoerde Halimi, een 23-jarige handelaar in mobiele telefoons, omdat hij joods was en omdat de bendeleden dachten dat Joden rijk zouden zijn. Ze maakten zijn familie en een rabbi de slachtoffers van honderden koeionerende telefoontjes en E-mails en eisten losgeld.

Zoals de journaliste Nidra Poller in de Wall Street Journal becommentarieerde: “De moord op Ilian Halimis nodigt uit tot de vergelijking met de moord op de joodse diskjockey Sébastien Selamein in november 2003. Zijn islamitische buurman, Adel, sneed hem in de ondergrondse parkeergarage van zijn huis de keel door, waarbij hij hem bijna onthoofdde, en stak zijn ogen uit met een vleesvork. Adel kwam met bebloede handen naar boven en zei tegen zijn moeder: “Ik heb mijn Jood gedood, ik zal naar het paradijs gaan.” In de twee jaren voordat hij werd vermoord, werd de familie Selamein herhaaldelijk getreiterd vanwege haar joods zijn.

De koran en andere islamitische teksten leren de moslims de niet-moslims in het algemeen te verachten en te haten, hoewel Joden iets meer gehaat mogen worden dan andere ongelovigen. In Frankrijk en andere Europese landen zijn islamitische immigranten al verder gegaan dan alleen de joodse minderheid aan te vallen en hebben de christelijke meerderheidsbevolking verbaal en lichamelijk lastig gevallen. Daarbij kwamen ook vandalisme van kerken en het lastig vallen van kerkgangers.

Racistische aanvallen of geweld tegen blanke autochtonen, van beroving tot aan groepsverkrachting, vinden overal plaats en schijnen toe te nemen. In enkele wetteloze streken riskeren hulpdiensten zoals geneeskundig personeel of de brandweer aanvallen door jonge immigranten, alleen omdat zij hun werk willen doen. In stedelijke gebieden in Zweden, Denemarken, Duitsland, België en Nederland plegen bendes immigranten, vaak Afrikanen of moslims, straatcriminaliteit tegen de autochtone bevolking of zelfs tegen andere immigranten, evenals tegen toeristen.

In het begin van 2013 hebben Chinese autoriteiten er bij Frankrijk openlijk over geklaagd dat veel toeristen uit China beroofd werden van hun persoonlijke eigendommen in de straten van Parijs. Daarvoor had de socialistische burgemeester (zelf met migratieachtergrond) van twee districten in de toenemend Arabisch gedomineerde stad Marseille verzocht dat het Franse leger daar tegen de criminele en bewapende bendes ingezet moet worden. Zij argumenteerde dat de plaatselijke politie overweldigd zou zijn en niet meer in staat is om ook maar een minimum aan orde te bewaren. Dit verzoek werd tot nu toe afgewezen.

Screenshot_8

Bij het overgrote merendeel van de zaken tegenwoordig, die men als racistisch geweld in Europa zou kunnen beschouwen, schijnt het zodoende om geïmmigreerde wetsovertreders en blanke slachtoffers te gaan. Desondanks gaan westerse perskanalen er in het voorjaar van 2013 automatisch van uit dat deze gewelddadige aanvallen in Frankrijk door blanke autochtonen werden uitgevoerd.

De Noorse anders denkende schrijfster Nina Hjerpst-Østlie heeft een scherpe tong en merkte op dat de linkse krant “Politiken”, het grote equivalent van “The Guardian” in Groot-Brittannië, al naar de bronnen van de “rechts-extremistische haat” vroeg voordat de identiteit van de terroristen bekend was. Nadat duidelijk werd dat de terrorist een islamitische migratieachtergrond had, wisselde de krant plotseling van toon en beweerde nu dat de “tragedie van Toulouse politiek niet misbruikt zou moeten worden.”

Ogenschijnlijk is ideologie van enorm belang als de wetsovertreder een Europeaan is, maar van weinig of geen belang als de wetsovertreder een moslim is. Hjerpst-Østlie nam deze enorme dubbele moraal waar die de westerse massamedia laten zien en die in dit geval pijnlijk duidelijk werd.

Terwijl de westerse massamedia en het politieke establishment nog steeds dachten dat de wetsovertreder van de terreuraanval van Mohammed Merah een blanke, autochtone en Europese neonazi zou zijn (hoewel hiervoor geen echt bewijs bestond), mengde de New York Times zich in de discussie met het beroemde verhaal dat de moorden een nevenproduct van de anti-emigranten-sfeer en van de zogenaamde Europese buitenlanderhaat waren. Maar nadat onthuld werd dat de moordenaar een moslim was, die Al Qaida had ondersteund, schakelden de linksen en de zogenaamde progessieven in een hogere versnelling om het geweld van de islam te scheiden.

Zeker, kort tijd na Breiviks bom middenin Oslo dachten veel mensen dat deze aanslag uitgevoerd was door een islamitische groepering. Maar als dit inderdaad het geval geweest zou zijn, blijf ik er vast van overtuigd dat de media een omweg bedacht zouden hebben – ze zouden het terrorisme of het geweld van de islam gescheiden hebben, zoals ze dat bijna altijd doen.

In plaats daarvan zouden ze de nadruk hebben gelegd op een sterker tegemoetkomen van het Westen aan de moslims om “integratie”, “begrip” en “dialoog” te verbeteren. Dit deden ze vooral na de islamitische terroristische bomaanslagen in Madrid en Londen.

Daartegenover vermoedden de massamedia dat Breivik deel zou uitmaken van een grotere beweging onder autochtone Europeanen. Ik heb deze negatieve effecten aan den lijve ondervonden, maar de pesterij ging veel verder dan Scandinavië tot aan Zwitserland en de VS. Zelfs in Engeland zijn mensen, die Breivik nog nooit ontmoet hadden, hun baan kwijtgeraakt alleen omdat ze vreedzame conservatieve critici van de islam en van de islamitische immigratie waren, zoals de zaak van Chris Knowles laat zien.

Tariq Ramadan, een beruchte professor voor islamstudies aan de universitet van Oxford in Engeland en de kleinzoon van de oprichter van de internationaal machtige Moslimbroederschap, beweerde dat de terreuraanslagen niets met de islam te maken zouden hebben. Ramadan stelde Merah in plaats daarvan voor als slachtoffer van zogenaamde anti-islamitische discriminatie in Frankrijk en Europa.

Screenshot_4

Tariq Ramadan

De columnist Paul Sheehan van de “Sydney Morning Herald” was een van de fijnzinniger stemmen, die waarschuwden dat het fout zou zijn om van een kindermoordenaar een slachtoffer te maken: “Zijn moorden vonden met voorbedachten rade plaats. Hij filmde moorden toen hij ze pleegde, wat een vaak gebruikte en door Al Qaida aanbevolen tactiek is. Hij had een crimineel verleden en een wapenverzameling. Hij had de politie verteld dat hij naar Afghanistan en Pakistan was gereisd om daar te trainen als Jihadstrijder. Hij stond op de observatielijst voor islamitische extremisten, wat een van de redenen was dat de politie hem behoorlijk snel op het spoor kwam. Toen ze dichterbij kwamen, opende hij het vuur. Zijn film van de moorden werd naar de televisiezender Al Jazeera gestuurd om uitgezonden te worden. Het filmmateriaal toonde alle drie de moorden, die met een camera werden opgenomen die om de nek van de schutter hing. De film was gesynchroniseerd met verzen uit de koran die de Jihad en de grootsheid van de islam bezongen.”

De media waren er als de kippen bij om Merah als een slachtoffer van de omstandigheden of een geestelijk gestoorde eenzame wolf en geïsoleerd psychiatrisch geval voor te stellen. Ik denk dat die “wolf-vergelijking” gewoon van toepassing is op de journalisten, die immers zelf vaak in troepen op hun slachtoffers jagen. Misschien was Merak werkelijk een geestelijk verward individu, maar dat was Breivik ook, die de massamedia wanhopig als gezond wilden verklaren om hem als instrument tegen de tegenstanders van de islamisering te gebruiken.

Ook als ze allebei vermoedelijk geestelijk gestoord zijn geweest, komt daarbij dat zowel Mohammed Merah als Anders Behring Breivik door het Jihadisten netwerk van Al Qaida beïnvloed werden bij de uitvoering van hun aanvallen. Merah had waarschijnlijk rechtstreekse contacten met hen en Breivik was in ieder geval bewonderaar en imitator. Al Qaida op zijn beurt richt zijn ideeën en methodes op de koran en andere islamitische teksten zoals de soenna, afgeleid van datgene wat Mohammed, de stichter van de islam,  tijdens zijn leven zei en deed.

Op 23 juli 2011, de dag na Breiviks dubbele aanval in de omgeving van Oslo, heeft de commentator Nicholas Kulish in de internationaal invloedrijke krant “The New York Times” geschreven dat “de aanvallen in Oslo van vrijdag niet alleen in Noorwegen, maar overal de aandacht hebben gevestigd op de rechtse extremisten. Daar heeft de oppositie tegen immigratie van moslims, globalisering, de macht van de Europese Unie en het multiculturalisme bewezen een potente politieke kracht en in enkele gevallen een aansporing tot geweld te zijn.” Let wel, hier bestaat geen aanwijzing naar welke mogelijkheid dan ook dat islamitische immigranten, de Europese Unie, het multiculturalisme of de politiek van open grenzen zelf problemen zouden kunnen vormen – alleen de oppositie hiertegen geeft hierover enkele aanwijzingen.

De schrijver gaat door met te jammeren dat de zogenaamde populistische partijen in Europa, die kritisch staan tegenover de hierboven genoemde wonderen, “een klimaat van haat in de politieke discussie” hebben gecreëerd dat gewelddadige individuen zou kunnen aanmoedigen. Kulish beweerde verder dat “in de Verenigde Staten deze dodelijke aanvallen herinneringen hebben opgeroepen aan de bomaanslag van 1995 in Oklahoma City, waar de rechts-extremist Timothy J. McVeigh een kunstmestbom gebruikte om een regeringsgebouw op te blazen en 168 mensen doodde. Deze dodelijke daad werd lange tijd niet overtroffen – tot de gebeurtenissen van 11 september 2001.”

De aanvallen in New York City en andere plaatsen in de VS op 11 september 2001 waren, volgens de islamitische misdadigers van Al Qaida, oorlogshandelingen van Jihadisten. Zij vermoordden ongeveer 3000 ongewapende burgers en hebben geprobeerd tien- of zelfs honderdduizenden te vermoorden. Desondanks, volgens deze schrijver van een in New York gevestigde krant, waren dit slechts ongelukkige “incidenten”, die door mensen zonder specifiek ideologisch of religieus lidmaatschap werden uitgevoerd.

Kulish schreef over verschillende zogenaamd rechts-extremistische of populistische partijen, waartoe hij de ZwedenDemocraten, de Deense Volkspartij, de Noorse Vooruitgangspartij, de Ware Finnen, het Front National van Marine Le Pen evenals de PVV van Geert Wilders in Nederland rekent. Als bewijs voor het zogenaamde extremisme van Wilders werd genoemd dat hij de koran had vergeleken met de Adolf Hitlers bioagrafie “Mein Kampf”. Meneer Wilders heeft inderdaad zo´n vergelijking gemaakt – maar dat heeft de vroegere Britse minister-president Winston Churchill ook gedaan, zonder daarvoor “rechts-extremist” of potentiële terrorist genoemd te worden.

Screenshot_1

Anders Behring Breivik

De krantenkop op de voorpagina van de New York Times van 24 juli 2011 was adembenemend: “Terwijl Noorwegen de christelijke extremist aanklaagt, ontwikkelt de horror zich verder.” Hierop vroeg de Amerikaanse talkshowmaster en schrijver Bill O´Reilly van Fox News met welke motivering de New York Times Breivik als christen kwalificeert. Hij heeft geen actief verleden in christelijke verenigingen en heeft gedeeltelijk toegegeven daden te hebben gepleegd die in tegenspraak zijn met alle christelijke leren. Volgens Bill O´Reilly “doodde Breivik niet in naam van Jezus. Hij was geen lid van een op het christendom gebaseerde Al Qaida-achtige groepering. Hij werd niet door Iran gefinancierd en kreeg geen opdracht van Pakistan. Het lijkt erop dat hij gewoon een moordenaar is. Een man zonder enig spiritueel geweten.”

Het stemt tot nadenken hoe snel de westerse massamedia, die iemand vaak met veel tegenzin een “islamitische terrorist” noemen (zelfs in gevallen waar de islamitische motivatie openlijk wordt verkondigd), erbij waren de zaak Breivik te kapen om een aanval op de vermeende rechts-extremen en “christelijke terroristen” te openen. In Noorwegen heeft de machtige staatszender NRK Breivik op de nationale televisie een van meerdere “christelijke terroristen” genoemd. Het voorstel van de Amerikaanse schrijver en zogenaamde terreurexpert Mark Juergensmeyer dat Breivik een “christelijke terrorist” zou zijn, werd door de NRK met open armen ontvangen, hoewel Anders Behring Breivik zelf toegaf dat dit niet het geval is.

Anders Behring Breivik deed in zijn manifest een serie verwijzingen naar allebei, zowel naar het christendom als naar de islam. Maar hier zat geen verband in, zoals veel dingen die erin stonden. Geen enkel bewijsstuk toont aan dat hij voor zijn aanslagen een vrome, praktiserende christen was. Integendeel, Anders Behring Breivik beweert nadrukkelijk op pagina 1344 van zijn zogenaamde manifest: “Ik zal nooit net doen alsof ik een bijzonder religieus persoon zou zijn, omdat dat een leugen zou zijn.” Zelfs zijn hoofdverdediger Geir Lippestad geeft toe dat Breivik de gewelddadige methodes bewondert die het islamitische terreurnetwerk Al Qaida gebruikt.

Er bestaat een sterke aanwijzing voor een islamitische verbinding dan voor een christelijke, wanneer men Breiviks grote bewondering voor jihadistische terroristen erbij betrekt.

Het zou mij niet verbazen wanneer Breivik in de gevangenis tot de islam bekeert. En hoewel ik er voor opensta over deze aangelegenheid te discussiëren, ben ik er van overtuigd dat hij voor zijn aanslagen al een bekeerling was.

Mohammed Merah beweerde meer “te houden van de dood” dan van het leven, een gebruikelijke slogan onder islamitische Jihadisten, en inderdaad omhelsde hij de dood toen hij in het vuurgevecht met de politie werd gedood. Anders Behring Breivik zou gemakkelijk hetzelfde hebben kunnen doen en het “martelaarschap” hebben kunnen omhelzen, zoals hij toegaf, mar hij deed het niet. Dat is waarschijnlijk zo, omdat Breivik meer houdt van roem dan van de dood. Het gaat zelfs zover dat Breivik en zijn uiterst verwarde geest op het moment van zijn terreuraanvallen tot geen enkele andere “religie” behoorden dan tot de cultus rondom zijn beroemdheid en zijn narcisme.

Screenshot_2

Breivik met zijn advocaat Geir Lippestad (links) 

De actieve ondersteuning voor de moorden van Breivik in rechtse kringen in Noorwegen was minimaal. Met de waarschijnlijke uitzondering van extreem onbelangrijke personen of neonazistische randgroeperingen – als je zulke socialisten als “rechts” wilt classificeren. De onderzoeken en het proces onthulden geen contacten tussen Anders Behring Breivik en een of andere grotere beweging. Dit in tegenstelling tot de mening over Mohammed Merah bij menig moslim.

Enkele anders goed gezinde mensen hebben voorgesteld dat “de koran datgene is dat moslims ervan maken”. Dit impliceert dat de tekst bijna oneindig elastisch is en het daarom grotendeels niets uitmaakt wat hij in werkelijkheid zegt. Toevallig ben ik het met deze bewering niet eens en daarmee ben ik niet de enige.

In Denemarken heeft de linguïst Tina Magaard geconcludeerd dat islamitische teksten terreur en strijd veel meer aanmoedigen dan teksten van andere religies. Ze is gepromoveerd op inhoudelijke analyse en interculturele communicatie aan de Sorbonne in Parijs en werkte drie jaar aan een onderzoeksproject dat de originele teksten van tien religies met elkaar vergeleek.

De teksten in de islam onderscheiden zich in grote mate van de teksten van andere religies door het aanmoedigen van geweld en agressie tegenover mensen met een andere religieus geloof. Er staan ook rechtstreekse oproepen tot terreur in. Dit was lange tijd een taboe in het onderzoek over de islam, maar het is een feit dat we ons hiermee moeten bezighouden.”

Bovendien staan er honderden oproepen in de koran tot strijd tegen mensen met een ander geloof. “Als het klopt dat vele moslims de koran beschouwen als het letterlijke woord van Allah, dat niet geïnterpreteerd of anders uitgedrukt kan worden, dan hebben we een probleem. Het is onbetwistbaar dat deze teksten geweld en terreur aanmoedigen. Als je consequent wilt zijn, zou je eigenlijk aan de moslims zelf moeten vragen hoe ze tegenover deze teksten staan als ze deze lezen zoals ze zijn”, zegt Magaard.

Na Breiviks aanslagen werden enkele van de vreedzame auteurs die in het manifest genoemd werden, zoals Bat Ye´or, Robert Spencer of ik, door de pers aangeklaagd tot terrorisme te hebben geïnspireerd. Maar niet één journalist kon ook maar met één citaat komen, waarin deze schrijvers hebben opgeroepen tot terrorisme.

Op hetzelfde moment wordt ons door leden van de pers verteld dat we contacten tot jihadistische of islamitische leren moeten negeren, die bij talloze islamitische terreuraanvallen rondom de wereld worden aangeroepen. En zelfs dan wanneer de koran en islamitische teksten vele nadrukkelijke en beeldende verbindingen bevatten die agressie en geweld tegen niet-moslims aanmoedigen. Zo´n duidelijk gebrek aan logica doorstaat geen nader onderzoek, maar heeft is verrassend genoeg desalniettemin wijdverbreid.

In januari 2013 hebben islamitische jihadistische terroristen met contacten tot het Al Qaida terreurnetwerk bij de aardgasinstallatie in de buurt van In Aménas in Algerije honderden mensen gegijzeld. Algerijnse speciale eenheden overmeesterden de plek, maar veel gijzelaars werden door de islamitische terroristen gedood. Later bleek dat minstens twee van de islamitische terroristen die in Algerije gestorven zijn Canadese staatsburgers zijn. Een van hen was van Europese komaf en een bekeerling tot de islam, die “uit een probleemloze middenklasse buurt kwam.” Het is vreemd dat bekeerlingen tot het christendom of het boeddhisme zich bijna nooit op deze wijze gedragen, terwijl bekeerlingen tot de islam zich juist vaak zo gedragen, onaangenaam vaak.

Hoe komt dat?

Een Algerijn, die wist te ontsnappen, vertelde France24 television dat de kidnappers zeiden: “We zijn gekomen in naam van de islam om de Amerikanen te leren wat islam is.” De kidnappers hebben daarna onmiddellijk vijf gijzelaars geëxecuteerd, die treurig genoeg op de wreedst mogelijke manier moesten leren wat islam is. Ze scheidden ook de moslims van de niet-moslims en hebben systematisch de niet-moslims op de korrel genomen, wat het volgen van een perfect traditioneel islamitisch patroon van de Jihad-oorlogsvoering is.

De vermoedelijke aanvoerder van deze extreem wrede en uitermate goed georganiseerde aanval, Mokhtar Belmokhtar, was een gezworen Jihadist, die zijn zoon genoemd heeft naar de voormalige leider van Al Qaida, Osama bin Laden.

Sonatrach, de oliefirma van de Algerijnse staat, die het Ain Amenas veld samen met het Britse BP en Statoil (de met voorsprong machtigste firma van Noorwegen) exploiteert, bevestigde dat de raffinaderij van mijnen werd voorzien. De terroristen waren van plan meer mensen te doden en de hele gasinstallatie op te blazen. In Groot-Brittannië werd de betrouwbaar pro-islamitische BBC ervoor bekritiseerd dat zij de moordlustige misdadigers achter het doden van de gijzelaars “militanten” en geen “terroristen” genoemd had.

Wat teleurstellend, maar beslist niet verrassend voor diegenen is die begrijpen wat er werkelijk aan de hand is, is dat enkele terroristen blijkbaar wapens en uitrusting bezaten die met westerse ondersteuning waren verstrekt aan Jihadisten-groeperingen in Noord-Afrika. Dit gebeurde toen de NAVO en westerse regeringen, van Groot-Brittannië en Frankrijk tot aan de VS, de islamitische rebellengroepen bij het ten val brengen van de Libische leider Muammar Gadaffi tijdens de zogenaamde “Arabische Lente” ondersteunden.

Enkele fijnzinniger stemmen, bijvoorbeeld de welbespraakte Amerikaanse schrijfster en krantencolumniste Diana West, hebben constant voor het gevaarlijke gebrek aan wijsheid achter de ondersteuning aan bewapende Jihadisten-groepen gewaarschuwd, die in de toekomst ook westerlingen op de korrel zouden kunnen nemen.

Deze tijdige waarschuwingen werden, zoals gewoonlijk, niet ter harte genomen door de arrogante en stomme, westerse, heersende klasse. Deze heeft ook absoluut niets van zijn strategische miskleun geleerd en staat op het punt precies dezelfde fout te herhalen: vijanden en potentiële terroristen bij de Jihadisten onder de zogenaamde rebellen in Syrië te bewapenen, die erom bekend staan dat zij onderdak bieden aan Al-Qaida-sympathisanten in hun gelederen.

Meerdere van de vermoorde slachtoffers van de islamitische terroristen in Algerije waren Noren en nadere Europeanen. Maar de minister-president van Noorwegen, Jens Stoltenberg, heeft desondanks officieel verkondigd dat, hoewel deze daden verwerpelijk zijn en veroordeeld moeten worden, we niet weten wat de motivatie van de terroristen hiervoor was.

Screenshot_5

Hamas, Jonas Gahr Store en Jens Stoltenberg

In werkelijkheid weten we het wel: het wordt Jihad genoemd en is al ruim duizend jaar een onafscheidelijk bestanddeel van de islamitische leren en praktijken. Welke fouten deze Jihadisten ook mogen hebben, ze kunnen vaak, zoals niet altijd, tamelijk open over hun bedoelingen zijn. Dezelfde meneer Stoltenberg en andere vertegenwoordigers van zijn coalitieregering hebben erop gewezen dat “anti-islamitische krachten” deels voor Breivik verantwoordelijk zijn. Zelfs nadat de politie erop wees dat hij zijn aanvallen alleen had uitgevoerd en uit het eerste psychiatrische onderzoek bleek dat hij geestesziek was.

Maar minister-president Jens Stoltenberg en zijn regering willen aspecten van de islamitische cultuur niet met terrorisme verbinden. Zelfs dan niet wanneer zulke verbindingen helder en zichtbaar zijn. Ze zijn echter behoorlijk agressief bezig geweest om met de vinger naar vermoedelijk anti-islamitische verbindingen tot terrorisme te wijzen wanneer deze uiterst twijfelachtig waren.

De huichelarij is adembenemend, maar helaas biet verrassend. De meeste regerende elites tegenwoordig gedragen zich grotendeels op dezelfde wijze.

Screenshot_9

Laten we een samenvatting maken:

Breiviks zuster en andere familieleden waren geschokt vanwege zijn terreuraanslagen en ze hadden hier niets mee te maken. Dat Mohammed Merahs zuster, die haar broer voor de massamoord heeft geprezen, ervan afwist, is bewezen. Een van zijn broers werd aangeklaagd, omdat hij actief was betrokken bij deze moorddadige aanslagen. Afgezien van enkele extreem onbelangrijke figuren heeft niemand van de “rechtervleugel” in Europa Breiviks terreurdaden ondersteund. Mohammed Merah werd vanwege zijn terreurdaden een held voor een alarmerend aantal jonge moslims in Europa.

Onmiddellijk nadat zijn identiteit bekend werd, hebben veel westerse massamedia beweerd dat Breiviks aanval ideologisch gemotiveerd was door anti-islamitische geschriften. Onmiddellijk nadat zijn identiteit bekend werd, hebben veel westerse massamedia beweerd dat Merahs terreur niet ideologisch gemotiveerd was en ook helemaal niets met islamitische geschriften te maken had.

Met andere woorden: terrorisme heeft er niets mee te maken dat men islamitisch is, maar heeft er heel veel mee te maken dat men anti-islamitisch is.

Na zijn aanvallen wezen de media erop dat, hoewel Breivik zijn aanvallen alleen had uitgevoerd, hij geestelijk gezond was en voortkwam uit een grote kudde ondersteuners. Diezelfde mensen wezen erop dat Merah een eenzame wolf was en waarschijnlijk geestesziek.

Maar jaren later heeft de politie geen spoor van Breiviks zogenaamde “kudde” gevonden, terwijl Merah waarschijnlijk uit een kudde ondersteuners voortkomt en anderen hem vermoedelijk op georganiseerde wijze in zijn aanvallen hebben gesteund.

De beide volledig verschillende handelingswijzen waarmee de beide terroristen te maken kregen, openbaren een vaak verbazingwekkende dubbele moraal in de massamedia en de academische wereld. Niet alleen in één land, maar in vele westerse landen aan beide kanten van de Atlantische Oceaan.

Deze bevinding zegt veel over de erbarmelijke toestand van de westerse civilisatie in de vroege 21e eeuw en is op velerlei wijze zwaarwegender en interessanter dan de geest van de waanzinnige sadist Anders Behring Breivik.

Screenshot_10

Bron:

http://europenews.dk/de/node/66832

Vertaald uit het Engels door: Anja Freese voor EuropeNews

Bron oorspronkelijk artikel:

http://gatesofvienna.net/2013/04/two-terrorists-and-a-double-standard/

Auteur: Fjordman

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron

(www.ejbron.wordpress.com)

 

 

 

 

 

 

 

 

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Arabische Lente", "goedmenschen", "Islamofobie", "Nuttige idioten", "Verrijking", Al Qaida, antisemitisme, Appeasement, Dhimmitude, dictatuur, Elite, Eurabië, Europa, Frankrijk, Hypocrisie, Islam, Islamisering, islamofascisme, Jihad, Jodenhaat, koran, landverraad, Linkse Kerk, mainstream-media, Mohammed, Moslims, Multiculti, Naïviteit, NAVO, nieuw fascisme, Noorwegen, Overheid, Racisme, Sharia, Socialisten, Taqiyya, VS, Westen. Bookmark de permalink .

13 reacties op Twee terroristen & een dubbele moraal

 1. Mooi geschreven artikel! Ik ben mijn mooie baantje in een park ook kwijtgeraakt door mijn anti-islamitische standpunten. Mijn collega’s voelden zich bedreigd door moslims. Ze waren bang dat moslims mij wat wilden aandoen wegens mijn islamkritische schilderijen en dan niet mij maar mijn collega’s wat aan zouden doen. Ik werk nou ergens anders, wel bij hetzelfde bedrijf. Ik werk nou met een radicale moslim die door iedereen wordt veracht. En ik hou mijn mond over de islam en mijn islamkritische schilderijen. Alhoewel, al mijn collega’s weten hoe ik denk over de islam en dat ik islamkritische schilderijen maak. Mijn collega’s in het park noemden mij overspannen. Ik denk dat ze het zelf zijn. Eén van die twee collega’s stemde nog op de PVV?

  Like

 2. Jan zegt:

  Het stuk doet mij denken aan de moorden die Tamerlan Tsarnaev nog meer heeft begaan. Alle drie de slachtoffers waren Joden. De media schreven dat de moorden drugsgerelateerd waren.

  Tamerlan Tsarnaev Triple Murders Were ALL Jews Targeted for Religion on 10th Anniv of 9/11 – That’s ISLAM
  He targeted them because he was a Muslim, and their “crime” was being Jewish. Their stabbed, bloody bodies were found on September 12, 2011. Remember, THIS. IS. ISLAM.
  http://www.debbieschlussel.com/61977/tamerlan-tsarnaev-triple-murders-were-all-jews-targeted-for-religion-on-10th-anniv-of-911-thats-islam/

  Like

  • louis-portugal zegt:

   En dan te lezen in enkele duitse blogs waaronder Kopp-online dat Boston zeer misschien wel een false flag actie van de FBI geweest is.

   Like

 3. Tom Hendrix zegt:

  Ziehier wat een gore HUICHELAARS en LANDVERRADERS de SOCIALISTEN zijn. Zij, en hun meelopers van de RODE PERS en de RODE OMROEPEN, zullen alles doen, om de GEITENEUKERS “uit de wind”, te houden. Ik word er gloeiend giftig van om voor de zoveelste keer geconfronteerd te worden met het verraden van de eigen bevolking door de rode linkse ratten!
  Net als de muzelmensen verafschuw ik deze volksverraders!

  Like

 4. Rick zegt:

  Ja hallo…..Die Breivik was “gewoon” een, op Christelijke leest geschoeide, gek die lukraak mensen doodschoot!! Dat is natúúrlijk wél FF een héél andere situatie dan met Merah; dáár betreft het een eeuwen oude koeltoer!! Het Christendom behoort inmiddels tot één van de grootste bedreigingen!!? En in de “joe naait ut steeds” wordt het leger reeds geïnstrueerd:
  http://www.wnd.com/2013/04/military-warned-evangelicals-no-1-threat/
  Ja Dames & Heren; “We” zijn uitgeluld en vluchten kan niet meer :<((

  Like

 5. Pieter Nokkio zegt:

  @Tom, helemaal eens. Ik houd ook in mijn familie mijn mond maar, TOTDAT…
  Pieter

  Like

 6. vanhetgoor zegt:

  Fjordman zal er niet ver naast zitten met zijn veronderstelling dat Breivik zich mogelijk in de gevangenis tot de islam zal bekeren. Als het loopt als een eend en als het kwaakt als een eend dan is er een grote kans dat het een eend is. Als het moord als een moslim en als het denkt als een moslim dan is de kans aanwezig dat er sprake is van een aanhanger van de islam.

  Het wordt tijd dat wij met ons verstand gaan vechten tegen de islam. Breivik heeft bewezen dat als men de wapens oppakt men net zo’n onmens wordt als dat waar men tegen vecht!

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   @Vanhetgoor 22.37u. Als uw theorie klopt, en Breivik is in feite een verkapte Islamiet, dan zou dat meteen verklaren waarom hij als doelwit een groep jonge Socialisten koos in plaats van een Islamitisch gezelschap.
   Want zijn daad is en blijft natuurlijk totaal ongerijmd voor iemand die dus beweert, Anti-Islam te zijn en vanuit dàt motief gehandeld te hebben. IK vind nog steeds dat er dat aspect in de media wat weinig aandacht wordt besteed. -Aan dat ongerijmde, bedoel ik.
   Een andere mogelijkheid blijft natuurlijk dat hij gewoon een psychopaat is, zonder werkelijke idealen, ongeacht dat ‘manifest.’ Hoe dan ook, het is een volkomen onbegrijpelijke figuur.

   Like

 7. Claudia zegt:

  Die Breivink laat wel zien wat een gemotiveerd iemand kan aanrichten
  Het schijnt dat als iemand kanker onder de leden heeft,het kankergezwel een stofje uit zend die het inmuum-systeem bedriegd, van niets aan de hand,een verrijking van het biologisch zijn
  ben je daar dan tegen?(tegen de afweercellen die toch willen aanvallen)
  Wat ik mij afvraag is Breivink de kanker of het afweercelletje?
  EUROPA ONTWAAK
  AVE MARIA

  Like

 8. Leo zegt:

  claudia
  Er is te veel kanker en er zijn nog?! te weinig ver(af)weercelletjes

  Like

 9. luckybee zegt:

  Niet vergeten dat ook onze zgn koningshuis ,pro islam is.En eigenlijk hun eigen volk als tweede rangse mensen behandelden.Willem de Zweiger was nooit koning van Nederland geworden maar hij was de enige Oranje die Calvinist was geworden.(GroteKerk te Dordrecht toen het nog een Gereformeerde kerk was.)

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s