De gevaren van de islam

Screenshot_9

Hoever de islamisering van Duitsland al is gevorderd en welke gevaren dat met zich meebrengt, schetst onze religiedeskundige André Rebenow in zijn omvangrijke essay.

In een seculier Europa, waarin kerk en staat dus gescheiden zijn, zou het logisch zijn om andere culturen vanuit hetzelfde gezichtspunt te bekijken. Maar bij de islam wordt dat al moeilijk. De islam is niet alleen een religie, hij is een politiek systeem en heeft de drang in zich om onder alle omstandigheden uit te breiden. Manfred Kleine-Hartlage analyseert in zijn boek “Het Jihadsysteem” de islam volgens sociologische gezichtspunten – dusdanig uitgebreid een novum.

“Wie over de islam spreekt, moet over de koran spreken”

De koran wordt als eerste en laatste, en daarmee onveranderlijke, uiting van Allah begrepen. Vanuit deze onveranderlijkheid volgt het verbod van de islamkritiek, het verbod om je te bekeren tot een andere geloof  evenals de eigenaardige kijk van moslims op andere mensen: ieder mens is in principe moslim. Zij die dit niet zijn, hebben zich op onrechtmatige wijze van Allah afgekeerd. Daarom zijn ze minderwaardig. Ook de zorgeloze toepassing van geweld tegen “ongelovigen” vindt hier zijn oorsprong. Op ettelijke plaatsen in de koran wordt ertoe opgeroepen de vijanden van Allah te doden.

In een zeer verhelderend interview in het boek van Manfred Kleine-Hartlage wordt duidelijk wie als vijand van de islam wordt beschouwd: Amr Khaled, een islamitische prediker, die graag de verenigbaarheid van het moderne met de islam verkondigt, zegt in dat interview: “De moslims krijgen nog steeds kinderen, de Europeanen niet. Dat betekent dat de moslims over 20 jaar een meerderheid zullen vormen. (…) Dit ergert andere groepen en ze beschouwen het als gevaarlijk. Dit zijn de vijanden van de islam, dat weten we precies.”

Vijanden van de islam, en daarmee vijanden van Allah, zijn dus al iedereen die een islamisering en de daarmee gepaard gaande vernietiging van de Europese cultuur afkeuren. Tegen al diegenen is volgens de koran het gebruik van geweld volledig correct en in orde en wordt zelfs door Allah gestimuleerd. Ook wordt duidelijk hoe Amr Khaled zich de verenigbaarheid van het moderne en de islam voorstelt: door islamisering van het moderne. Kleine-Hartlage: “De islam werd (…) al in Medina tot een sociaal normensysteem met duidelijke juridische en politieke accenten, ja, tot een maatschappijideologie uitgebouwd.”

Screenshot_10

Sinds 1400 jaar altijd dezelfde islam

De onveranderbaarheid van de islam maakt het onmogelijk dat hij integreert in de moderne en seculiere wereld. In tegenstelling tot de Bijbel, die in de eeuwen gegroeid is en door verschillende schrijvers tot stand is gebracht en daarmee de mogelijkheid biedt om vragen over te stellen en te interpreteren, is de koran door één schrijver – Mohammed – opgeschreven. Al 1400 jaar lang is de islam steeds dezelfde islam. Hij is niet in staat zich aan te passen als het er om gaat in een cultuur of samenleving binnen te dringen en ze te infiltreren, maar compromisloos als het er om gaat zijn leer in een samenleving, een cultuur, een staat binnen te dragen en deze volgens de islamitische ideologie te veranderen.

Kleine-Hartlage toont aan: mogelijkheden om een cultuur te veranderen van een Dar-al Harb (Huis van de Oorlog) in een Dar-al-Islam (Huis van de Onderwerping) zijn sociale af- en buitensluiting, de beheersing van de openbare ruimte, demografische expansie en veelwijverij, het ronselen van elites, het verbod op kritiek en dreiging (evenals uitoefening) van geweld. Terwijl in de islam het gebruik van geweld tegenover moslims verboden is, is geweld tegen “ongelovigen”, dus bijvoorbeeld tegen Joden en christenen, geen probleem en zelfs gewenst.

De “minderwaardige” waarden van het Avondland

Screenshot_1In de geschiedenis zag de islam zich altijd geplaatst tegenover een sterke en zelfbewuste Europese cultuur. Tegenwoordig is de Europese cultuur veranderd. Kleine-Hartlage daarover: “De individuele vrijheid, waar we zo trots op zijn, is vanuit islamitisch oogpunt geen positieve waarde; ze kan het niet zijn, omdat men vanuit islamitisch oogpunt vrijheid slechts kan opvatten als de vrijheid om tegen Allah te beslissen en kwaad te doen. Een liberale, democratische orde, die zo´n vrijheid garandeert, is het vanuit dit perspectief niet alleen niet waard om naar te streven of te behouden, ze is moreel minderwaardig.”

En de vraag is overbodig wat er gebeurt als de islam een cultuur binnendringt, waarin het bon ton is om je voor je eigen cultuur en je land te schamen. De islam wordt het in zo´n cultuur wel erg gemakkelijk gemaakt. Het liberale, alles gelden latende systeem is eigenlijk geen tegenstander.

Als Akif Pirinçci in zijn artikel “Het slachten is begonnen” veel belangrijke feiten m.b.t. de zaak Daniel S. verzamelt, van een “sluipende genocide op een bepaalde groep jonge mannen” schrijft, dan is dat midden in de roos. Hij schrijft ook van een “evolutionaire voorval” en van een “vergoddelijking van de islamitische immigranten en gelijktijdige demonisering van de eigen herkomst” als oorzaak van het bij de Duitsers ontbrekende verzet.

Thorsten Hinz wijst in de “Junge Freiheit” van 5 april er duidelijk op dat precies dat, namelijk de demonisering van de eigen Duitse herkomst en het daaruit voortkomende ontbrekende verzet, resultaten van een bewuste politiek zijn! Het zou gaan om een bio-politiek proces, dat door talloze verschillende maatregelen (politieke, juridische, maatschappelijke, massa-psychologische) wordt bespoedigd. Het zou er om moeten gaan, aldus Hinz, dit verwoestende bio-politieke proces bloot te leggen. Alleen zo zou dit – misschien – doorbroken kunnen worden.

De uitzichtloze situatie van de islamisering

Het zegt veel over ons politieke systeem wanneer bijvoorbeeld zaken als de laffe moord op Daniel S. of de verhinderde aanslag op Markus Beisicht, de voorzitter van Pro NRW, mediaal of doodgezwegen of gerelativeerd worden. De staat is, wat betreft de islamisering, in een uitzichtloze situatie terechtgekomen.

Screenshot_6

Oorzaken van de problemen met de islam

Wanneer een groep in zijn handelen een geformaliseerde organisatie blijkt te zijn, dan kan de staat deze als groep behandelen en zijn handelen als legaal of illegaal kwalificeren. Gaat het echter om een groep waarvan de handelingsbevoegdheid op een informeel netwerk van wederzijdse verwachtingen en afhankelijkheden is gebaseerd, wordt het voor de liberale staat moeilijk om dit handelen als doelgericht te kwalificeren. Voor zover de staat van het handelen van zo´n soort groep überhaupt kennis mag nemen, is hij tot tolerantie verplicht.

En precies zo´n informeel netwerk van wederzijdse verwachtingen vinden we in islamitische samenlevingen, ook in islamitische parallelsamenlevingen binnen de westerse wereld. Daarom wordt de islam in de westerse wereld alleen dan bekritiseerd en bestreden als hij als extremisme of terrorisme optreedt. Anders wordt er alles, onder de dekmantel van tolerantie, voor een islamisering gedaan. Deze islamisering bevat twee componenten:

1. De kwalitatieve islamisering. Nogmaals Kleine-Hartlage: “Wanneer de maatschappelijke spelregels eenmaal veranderd zijn, en dit niet door wetten, maar omdat de meerderheid geen gebruik meer durft te maken van haar vrijheidsrechten, bestaat er geen legaal instrument meer om dit proces om te draaien. De meerderheid kan nog altijd niet-islamitisch zijn, zij leeft feitelijk echter onder de heerschappij van de islam en diens normen.”

2. De kwantitatieve islamisering. Hiermee wordt bedoeld dat alles nagelaten moet worden wat de komst van nog meer moslims zou kunnen beperken. Men insinueert dat de binnenlandse vrede bedreigd zou kunnen worden wanneer er niet tegemoet zou worden gekomen aan de wensen van de landen van herkomst.

Screenshot_7

Bron:

http://www.blauenarzisse.de/index.php/rezension/item/3874-die-gefahren-des-islam

Auteur: André Rebenow

Vertaald en bewerkt uit het Duits door:

E.J. Bron

(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Appeasement, Dhimmitude, Duitsland, Europa, Islam, Islamisering, Islamkritiek, islamofascisme, Jihad, lafheid, landverraad, Linkse Kerk, mainstream-media, migrantengeweld, Moslims, Naïviteit, Terrorisme, Westen. Bookmark de permalink .

21 reacties op De gevaren van de islam

 1. koddebeier zegt:

  We zijn al heel ver gezonken want:
  1. De kwalitatieve islamisering en 2. De kwantitatieve islamisering deze twee zaken spelen nu in de meeste grote steden van Nederland en vooral in de steden waar links de meerderheid heeft.
  Dus één minuut voor 12 !!!!

  Like

 2. s breget zegt:

  Het enige wat een Islamist in zijn leven kan doen is hysterisch doden en uiting geven van zijn seksuele misvorming .

  Like

 3. Joop Klepzeiker zegt:

  Muslim Brotherhood Infiltration – TheBlaze

  Like

 4. Tom Hendrix zegt:

  Dankzij de socialisten, de christen democraten en liberalen, die weigeren in te zien dat de islam, een vijandige nazistische ideologie is, woekert deze pest door. Ook al doordat de roden van de EUSSR, daar vrolijk bij meehelpen. Wanneer is het sodedju nu eens afgelopen met dat land-en volksverraad van deze partijen?

  Like

 5. Joop Klepzeiker zegt:

  The Muslim Brotherhood documentary

  Like

 6. Benedict Broere zegt:

  Het is heel belangrijk dit soort analyse. Opdat we ooit wakker worden. En Nee gaan zeggen.
  Heb net de volgende brief gestuurd naar fractievoorzitters. Of het iets uithaalt. Of er een schakelaar omgaat ergen?

  Aan …. fractievoorzitter …
  Arnhem, 7 mei 2013

  Geachte …

  Al wekenlang lees ik op internet in verschillende bronnen dat de islam binnen niet al te lange termijn een groot gevaar wordt voor de moderne open samenleving. Het betreft dan hoofdzakelijk mensen die de islam bestudeerd hebben en ook woordvoerders van de islam zelf. In heel duidelijke bewoordingen geven zij aan dat vanwege demografie en cultuurrelativisme en de aard van de islamideologie, de islam zodanig zal toenemen, dat de verworvenheden van de moderniteit – democratie, wetenschap, mensenrechten – sterk onder druk komen te staan of zelfs geheel verdwijnen. Is u dit bewust eigenlijk, of wordt er in uw partij nauwelijks aandacht aan besteedt? Ik vraag dit omdat de meest opvallende persoon in deze, Geert Wilders, vaak nog wordt weggezet als nazi of bijna-nazi. En dat terwijl je toch verwachten zou dat er algemeen belang gehecht wordt aan het behoud van de moderne open samenleving.

  We hebben bijvoorbeeld onlangs nog onze bevrijding herdacht van de tirannie van de nazies, zodat je op die manier zou verwachten dat we toch niet maar onverschillig een nieuwe tirannie tegemoet willen gaan. Is er dus is in uw partij besef van wat de islam is? En als u denkt dat de islam zich probleemloos zal voegen in de veelkleurige multiculturele gezelligheid, is er dan in uw partij de bereidheid om kennis te nemen van deze informatie? Dus informatie van experts en van ook woordvoerders van deze ideologie zelf, die zegt dat de islam er op uit is zich aan iedereen op te leggen en dat dit betekent dat de kwaliteit van onze cultuur drastisch zal verminderen.

  Als politicus zal u bekend zijn het spreekwoord ‘regeren is vooruitzien’. Maar zelf is mijn indruk dat we haast niets vermoedend een culturele suïcide bewerkstelligen en dat historici er later op terug zullen kijken als ware het een peilloze misdaad. Zou u mij daarom een plezier willen doen door u zo breed als mogelijk te informeren over de islam?

  Zelf ben ik trouwens begonnen mij te informeren na dat Holocaust-incident in Arnhem, toen Turkse jochies te kennen gaven dat Hitler een toffe vent is en dat de Holocaust moet worden overgedaan en dat iedereen op school en in de buurt er zo over denkt. Het heeft mij ertoe gezet mij nog eens te verdiepen in de islam. En ik ben zeer geschrokken van wat ik aantrof.

  Met vriendelijke groet,
  Benedict Broere

  PS.
  Voorbeelden van de informatie over wat dreigt:

  http://www.barenakedislam.com/2013/05/07/why-is-it-that-everything-islam-touches-turns-to-crap/
  Voorbeelden van de informatie over wat het is dat er op het spel staat:
  http://www.gapminder.org/videos/200-years-that-changed-the-world-bbc/
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Index_van_de_menselijke_ontwikkeling

  Like

 7. Theresa Geissler zegt:

  @Benedict Broere 16.58 Een prachtig initiatief, Benedict! Nu nog afwachten of U er enig respons op krijgt, want dat is bij die politici tegenwoordig helaas een zeer schimmige zaak, of ze binnengekomen stukken überhaupt wel lezen, bedoel ik. Maar aan de inhoud kan het hoe dan ook niet liggen, want daar is geen speld tussen te krijgen
  Overigens werd ik getroffen door de zin aan het begin van uw comment, over dat we ‘nee’ moeten gaan zeggen. 6 April jl. heb ik namelijk op het onderwerp: “Varkens vliegen niet -Qantas verbiedt varkensvlees enzovoort” een comment geschreven dat geheel in het teken stond van dat “nee” zeggen. Je wilt graag iets naar voren brengen dat nog een beetje zinnig lijkt en dus verzon ik dàt. Moesten we inderdaad eens consequent gaan doen, zeker tegen moslims, maar dan bij voorkeur de politici voorop, natuurlijk. En daar zit het ‘m nou net in…..

  Like

 8. Tom Hendrix zegt:

  @Benedict Broere 16.58. uur. Heeft U dat gezonden aan de landelijke politiek in Den Haag Benedict, zo ja, dan zal het mij benieuwen – en ik neem aan- de andere reageerders ook wat U van antwoorden zult ontvangen. In ieder geval hulde voor dit initiatief!

  Like

  • BertG. zegt:

   Voorlopig heb ik nog van helemaal niemand ooit een bericht of reactie mogen ontvangen over een reactie op ingezonden mail naar b.v. de PVV.
   Schijnen uit een voor mij totaal nieuw en onbekend principe niet terug te willen of kunnen reageren op mail van trouwe stemmers.
   Als de andere partijen dat wel doen, dan heb je in ieder geval nog het idee dat ze het gelezen hebben. Of ze er wat mee doen is een 2de.
   Ik wacht nog steeds op een bericht van iemand op een reactie van de PVV.

   Like

   • bigljohn zegt:

    Ik denk dat u lang kunt wachten. Wij kregen al tijden geen berichten terug, zodat we besloten hebben niet meer te reageren op; E.mail Geert Wilders. Zo zullen ze nooit weten wat er leeft onder ons kiezers. Waren ze maar zo beleefd om een berichtje terug te geven. Of beter niet meer zeuren om; Stuur Geert Wilders een E.mail. Het is trouwens erg stil rond de partij. Europa en de Islam denderen maar door. Ik krijg er geen fijn gevoel bij dat we maar geen feeling kunnen krijgen bij de enige partij die de Islam en Europa kunnen bestrijden.

    Like

   • Siem zegt:

    Ik heb helaas dezelfde ervaring. Het is niet slim van de PVV dat zij op geen enkele wijze met haar kiezers en sympathisanten communiceert.

    Like

  • Benedict Broere zegt:

   Het is verzonden naar de fractievoorzitters van VVD, PVDA, CDA, SP, GL, CU, SGP en aan alle leden van de Eerste Kamer. En of het iets uithaalt? Ik heb geen flauw idee. In Facebook merk ik dat mensen in heel de Westerse wereld inclusief India verontrust zijn. Maar zoals Dr Nicolai Sennels zegt, er is een weigering de ‘elephant in the room’ waar te nemen. Het onderwerp is taboe, en ga je er te lang over door, dan ben je een nazi. Mijn veronderstelling is dat, buiten dat het allemaal erger wordt met de ‘religie van de vrede’, mogelijk effect heeft het volhardend aanleveren van zo betrouwbaar mogelijke informatie. Ooit moet er een schakelaar omgaan.

   Like

   • BertG. zegt:

    IK hoop van harte dat je een reactie mag terug ontvangen van 1 van de partijen en dat hier wil delen op deze site. Je zou de eerste zijn in dat geval.
    Het probleem is in ieder geval wat je al aangeeft.
    “Het onderwerp is taboe, en ga je er te lang over door, dan ben je een nazi.”
    En dat is dan altijd een mooie dooddoener voor de ontvanger van een mail om het dan maar nergens over te hebben.

    Like

 9. maria zegt:

  Mooi, duidelijk artikel al wordt je er niet vrolijker van. Bedankt, webmaster, deze stuur ik door!

  Like

 10. Rudi zegt:

  Op Frontpage Magazine las ik vandaag dit artikel van David Solway over bekeringen tot de islam. Aansluitend bij bovenstaand artikel en het filmpje van Glenn Beck gepost door Joop Klepzeiker vertaal ik even dit uit de laatste paragraaf:

  Hoe langer we erop staan de dromedaris in de kamer te negeren, des te eerder zal de acropolis van het Westen worden ontmanteld en vernietigd 1). Het afdrijven naar een politieke en culturele capitulatie, gekenmerkt door zulke onverantwoordelijke 2) kniebuigingen als die we hier hebben aangetoond, is een van de belangrijkste issues van onze tijd.

  1) in het origineel staat ‘invested and despoiled’ waar ik niet meteen een goede vertaling voor vond, vandaar ‘ontmanteld en vernietigd’ wat in de context de lading dekt.
  2) in het origineel staat ‘callow’ wat onvolwassen betekent, ik vond ‘onverantwoordelijk’ beter in het Nederlands.

  http://frontpagemag.com/2013/david-solway/conversions-to-islam/

  Like

 11. M.A.L. Sion zegt:

  De voorlichting over wat de islam eigenlijk inhoudt en de logische gevolgen van de islamisering moeten verveelvoudigd worden. Er is een mentaliteitsomslagnodig. We kunnen het niet laten bij een commentaar op een blog. Het grote publiek moet de ogen geopend worden.
  Wat dat betreft hoeven we niet op de overheid te rekenen. Het is duidelijk dat die hun kans al lang gehad hebben en die hebben verzaakt.
  Een ieder moet zijn zegje doen in eigen kring. Ook tegen die mensen, die zullen zeggen, daar heb je hem/haar weer. Houd toch eens op over die islam. Ajax is kampioen en dat gaan we vieren.

  Like

 12. Joop Klepzeiker zegt:

  Multiculturalisme et islam en France reportage de CBN

  Like

 13. Marc Seegers zegt:

  Hoe ver zijn wij, dat onze zoon op een christelijke school, godsdienstles krijgt en in deze les al een jaar lang lessen krijgt over de Islam! Hoe hun tempels eruit zien, hoe zij Allah prijzen?!
  Hoe dom zijn wij Nederlanders, Europeanen? om dit toe te staan!
  Het zijn parasieten en vervuilen onze samenleving.
  Maar halen wij onze schouders op? NEE we moeten actie ondernemen.
  Noorwegen een burgeroorlog? JA! vechten tegen deze slechte mensen , die ervoor zorgen dat onze vrouwen en kinderen straks niet meer in korte broeken en rokjes kunnen lopen omdat deze geitenneukers zich niet in kunnen houden! BAH!

  Like

 14. Tom Hendrix zegt:

  @Marc Seegers 12.42. uur. En weet U wie daar voor verantwoordelijk zijn Hr. Seegers. Nu dat zijn de volgende partijen; VVD,CDA,PVDA en D66. Deze 4 partijen zitten al 40 jaar lang, afwisselend aan de regering. We zullen het niet gaan redden, als we niet massaal optrekken naar Den Haag, en de hele kliek wegjagen. Zolang de nederlander nog zo dom blijft stemmen, en niet massaal optrekt naar het Binnenhof, gebeurt er NIETS, en gaat de kliek door met Nederland nog verder de vernieling in te helpen!

  Like

 15. Jan zegt:

  Australië in rep en roer:
  KISS Rocker, Gene Simmons, Calls Muslims “Vile”
  http://www.shalomlife.com/culture/19321/kiss-rocker-gene-simmons-calls-muslims-vile/

  Like

 16. Klaas zegt:

  de schrijver Mohammed ? was hij niet analfabeet? de koran werd pas geschreven tig jaren na z’n dood.de eerste kalief liet alle verzen opschrijven , toch ?

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s