Bert Anciaux pleegt cultuurverraad, dus hoogverraad in het kwadraat

Screenshot_2

Bert Anciaux, senator voor de spPUNTa, die een resolutie heeft ingediend die “islamofobie” in België strafbaar moet maken. (Beste Vlamingen: kan die gekte met die éénpunters in die afkortingen ophouden?)

(Door: Martien Pennings)

__________________________________________________________

En nou moet u, lezer,
de resolutie die Bert Anciaux met vijf anderen heeft ingediend eens gaan bestuderen. DAN KUNT U ZIEN DAT ANCIAUX IN DE ISLAMKRITIEK HET NOEMEN VAN ALLE PUNTEN WIL VERBIEDEN  DIE IK HIER ALS WEZENLIJK VOOR DE ISLAM HEB OPGEVOERD. Hij wil daartoe wetgeving van de EU bekomen en die gaan toepassen in Vlaanderen. Dringt dat door, Vlaamse lezer? Dit is zo mogelijk nóg erger dan de (bijna kamerbreed aangenomen!) hoogverraad-resolutie van de linkse maffia in het Nederlandse parlement, volgens welke “het tegengaan van islamisering geen doelstelling van beleid” zou mogen zijn. Anciaux wil namelijk kritiek verbieden op de wezenskenmerken van het oerste Nazisme dat de wereld ooit gezien heeft, een seksueel aangedreven roofmoordenaars-ideologie zonder weerga: de islam. Dit is meer dan gewoon landverraad, of hoogverraad, dit is cultuurverraad, verraad aan de totale Joods-Christelijk-Verlichte cultuur van het hele Westen, dus hoogverraad in het kwadraat. Ik ben uitermate vaak in herhaling gevallen omtrent het Nazi-karakter van de islam: maar blijkbaar is het tot de collaborateurs doorgedrongen dat dit hét schot in de roos is.
__________________________________________________________

Mijn bewustzijn doet me pijn, al decennia, want ik denk dat Europa bezig is ten onder te gaan aan de islam. Maar ook aan de corrupte grootheidswaan van een eurofiele quasi-elite. Corrupt: een insider verzekert me dat in de Brusselse EU-paleizen de machtsverhoudingen sterk beïnvloed worden door seks met ondergeschikten. Neem vooral ook nota van de uitzinnige salarissen die ze krijgen. Van de koninklijk uitgemeten secundaire “arbeidsvoorwaarden”. Grootheidswaan: ze weten het daar allemaal veel beter dan “het volk”. Dat is altijd zo in decadente hofhoudingen.

Naar dit centrum, “Brussel”, kan de mens niet kijken voor geestelijk houvast. Net zo min als naar Amerika waar de “Manchurian Candidate” echt aan de macht is gekomen. Obama is een Moslimbroeder en mijn hoop is dat “Benghazi” hem de nek breekt en dat hij dus impeached zal worden. Maar ik vrees van niet. Ik ben bang dat het “continuing experiment” van het Westen in democratie en humaniteit en technologische vooruitgang ten einde komt. “We” gaan ten onder aan onze eigen Joods-Christelijk-Verlichte waarden. De op hol geslagen “goedheid” van nep-idealisten  als Bert Anciaux is veel gevaarlijker dan de “gematigde slechtheid” van de realist.

Screenshot_3

Fazauya TALHAOUI, mede-ondertekenaar van de resolutie van Anciaux

Mijn veranderde kerngevoel rond “Europa” kan ik terugtraceren tot begin jaren 1990, toen ik voor het eerst een gedicht van Yeats op een van mijn keukenkastjes plakte. De laatste tijd heb ik datzelfde gevoel ook rond “Amerika”, dus eigenlijk rond de hele Atlantische wereld, dus die van de Joods-Christelijk-Verlichte traditie. William Butler Yeats:

Turning and turning in the widening gyre
The falcon cannot hear the falconer;
Things fall apart; the centre cannot hold;
Mere anarchy is loosed upon the world . . . . .

Ik heb dat debatje op de Belgische tv gevolgd tussen Etienne Vermeersch* en Anciaux. Ik denk dat Bert van goed eten houdt en dat hij geen seks te kort komt. Hij houdt ervan, dunkt mij, om het niet alleen fijn in de maag en de darmen en de verdere onderbuik te hebben, maar ook in het hoofd. Ga eens op zijn website kijken waarop natuurlijk een vreugde-foto van Bert zelf. De levenslust spat eraf: “politiek vanuit het hart” en “de tijd baart rozen”. Ja, rozen: op die bloem was de Profeet in al zijn diepe humaniteit ook zo dol. Je kon in Amsterdam op straat op de geboortedag van Mohammed vroeger nog wel eens een dawa-roos aangeboden krijgen van moslims die grote bossen rozen droegen.

Ik denk niet dat Bert erg bezig is met de realiteit, maar eerder met het buiten zijn prettig organisme houden van die realiteit.  Dat kon je ook merken in het gesprek met Vermeersch: door die façade van grootogige bonhommie zag je de tirannieke drammer heen schijnen. Dominant en aanvallerig was hij aan het woord. Hij beschermde zijn comfortabele ideologische huis en hij genóót! “Je hebt een hemels genoegen om mensen te kwetsen”, zei Bert tegen Etienne. Nooit een zuiverder vorm van projectie gezien. Je zag aan de pretoogjes van Bert hoe hij genotterde van de pijn die zijn absurditeiten zichtbaar aan Etienne toedienden.

Screenshot_4

Ahmed LAAQUEI, mede-ondertekenaar van de resolutie van Anciaux

Berts absurditeiten? Dit vergt enige preliminaire uitleg.

Ik ben mij sinds 2006 steeds scherper bewust geworden van het feit dat de islam de oudste vorm is van het verschijnsel dat wij “Nazisme” noemen en ik heb dat ook steeds scherper zo publiekelijk mogelijk uitgedragen. Zo publiekelijk mogelijk, want er is Europa sinds de “mars door de instituties” van de “68-ers” een pensée unique aan de macht in academia, media atque politia, een macht die elke subsidie-niche in Europa heeft bezet, die zich afschermt met een officieel dan wel informeel cordon sanitaire. Hoe konden de “68-ers” zo machtig worden? De sleutel ligt bij de “oliecrisis” van 1973, die beter de Grote Arabische Chantage-crisis zou heten. Bat Ye’Or heeft in haar boek Eurabië vastgelegd hoe sinds de oliecrisis van 1973 “Europa” een steeds hechtere alliantie is aangegaan met de islamitische wereld in het Midden Oosten, waarbij in talloze officiële verdragen en via vergaderingen op het hoogste niveau een zeer dicht netwerk tot stand is gebracht van allerlei organisaties die de principes van deze alliantie in de praktijk brengen.

Dit zijn die principes:

1) Olie voor onderwerping aan de islam, waarbij die onderwerping tot uiting komt in het mooipraten van de islam vanaf het lagere-school-lesboek tot het universitaire curriculum en vanaf het multiculturele buurtkrantje tot alle grote mainstream-media.
2) Vrijwaring van terrorisme op Europees grondgebied door “de Palestijnen”, wat natuurlijk nooit helemaal lukte omdat Arafat soms zijn terroristen zogenaamd “niet in de hand had”.
3) Massa-immigratie van islamieten naar Europa.
4) Officiële anti-Israëlpolitiek.

Screenshot_5

Freya Piryns, mede-ondertekenaar van de resolutie van Anciaux

Het historische lot wilde dus dat de voorkeuren van de destructieve generatie van “1968” – totalitair maakbaarheidsdenken, betuttelracistische liefde voor allochtonen , culturele zelfhaat  –  precies in het straatje paste van de machtspolitiek die Eurofielen hadden bedacht: een met Arabierië en de olie verbonden West-Europa als machtsblok in concurrentie met Amerika. En als Grote Arabische Chantage-crisis van 1973 niet door de Arabieren was veroorzaakt, hadden de Eurofielen hem zelf moeten bedenken. De “mars door de instituties” van de 68-ers werd zeer vergemakkelijkt doordat hun mentaliteit precies paste in het islamknuffelen en Israëlhaten dat nodig was voor de geopolitieke plannen van “Europa”.

Linkse pensée unique ontmoet EU-machtsdenken: dat is het kader waarin het “zachte” totalitarisme binnensloop van wat er overal in Europa aan de macht is. De voornaamste prestaties van deze monoliet zijn een succesvolle demonisering van Israël en een niet minder succesvolle angelificatie van de islam, via het onderwijs, de media en de politiek.

En  zo zijn we terug bij de absurditeiten van Bert Anciaux, die tevens de absurditeiten zijn van deze monoliet, dit machtsblok. In het gesprek met Vermeersch kwam slechts één van de genoemde “speerpunten” aan de orde, namelijk de angelificatie van de islam, het mooipraten van het Mohammedanisme , de Verharmlosung van wat dan “het geloof van de vrede” wordt genoemd. Maar het tweede, de demonisering en belastering van Israël, het punt dat buiten het gesprek bleef,  is wel degelijk diep verbonden met het mooipraten van de islam. Het ene staat zelfs in dienst van het andere: het verborgen houden van het Nazistische karakter van de islam moet de zaak van de terroristische Palestijnse maffia’s dienen. Bert Anciaux verbindt die beide elementen dan ook in zijn persoon, hij is een gekende Israël-basher in België die ook daarin de antisemitische absurditeiten niet schuwt:

Israël is woedend op Vlaams minister
Bert Anciaux (sp.a). Die vergeleek op zijn website de dodelijke raid van Kim De Gelder in Dendermonde met het Israëlisch offensief op Gaza. “Het Israëlisch offensief vergelijken met een eenzame gek die onschuldige kinderen vermoordt, is ver over de schreef”, stelt de Israëlische ambassade in ons land. ‘Hier gaat het over 15 slachtoffers waarvan 14 kindjes”, schreef Anciaux vorige vrijdag op zijn website. ‘Het choqueert ons allemaal. Ik moest ook denken aan de honderden dode kinderen in de Gazastrook, ook bewust door een agressor omgebracht en zonder dat die agressor opgepakt werd.’

Jaja. Typisch Joden hè? Bewust en opzettelijk kindjes ombrengen. Nee, dat zeg-ie nog nét niet, maar hij weet verdomde goed hoe de receptie van dit soort laster is. En hij weet ook verdomde goed dat het Hamas-tuig expres vanuit dichtbevolkte wijken opereert in de hoop dat het Israëlische leger burgerslachtoffers maakt, want dat is dubbel winst: martelaarschap voor de dode “Palestijnen” en de gelegenheid om Israël te demoniseren in de Westerse media.

Screenshot_6

Richard MILLER, mede-ondertekenaar van de resolutie van Anciaux

Maar in de discussie met Vermeersch ging het dus over die andere absurditeit van Anciaux, die hij deelt met de linkse pensée-unique-monoliet waarvan hij deel is. En die andere absurditeit is dat de islam een gewone godsdienst is zoals zovele. Is dat dan niet zo? Is de islam dan zó slecht?  Ja, die islam is zó slecht en ik ben er langzamerhand een beetje erg moe van telkens hetzelfde te moeten uitleggen. 

De islam is totalitair en ONHERVORMBAAR. De Koran is het woord van Allah zelf en geldt als bestaan-hebbend in alle eeuwigheid, als “ongeschapen”. De Koran bestond dus niet alleen al vóór de dinosaurussen, maar ook al voor de oerknal. De Soenna, de woorden en de daden van Mohammed in het dagelijkse leven, zijn nauwelijks minder onveranderlijk dan de Koran en hebben dezelfde anti-humane kwaliteit. Misschien zijn er naïeve moslims die werkelijke denken dat ze een “geloof van de vrede” aanhangen, maar in het aangezicht van 1400 jaar overstelpend bewijs van het tegendeel kan hun IQ niet ver boven de 30 liggen. De rest is of te bang of te sluw en kwaadaardig om de waarheid te spreken. Maar in beide gevallen plegen ze “taqiyya”, de islamitisch verplichting om de ongelovigen te beliegen en bedriegen zo lang de belangen van de islam ermee zijn gediend. De islam kan slapende schijnen, maar als de tijd rijp is dan zijn er altijd leden van de “ulema” (de “wetenden”, de priesterkaste) die het ware karakter van de islam onthullen. Een goed voorbeeld is het optreden van de Moefti van Jeruzalem vanaf de jaren 1920 in Palestina. Het was trouwens deze Moefti die zei dat de islam niks had te leren van het Nazisme. Het Nazisme? Ja, het Nazisme.

De islam, het Mohammedanisme, is puur Nazistisch** in 1) de Jodenhaat, 2) de expansieve oorlogszucht compleet met Blut-und-Boden-Prinzip (grond die eenmaal islamitisch is geweest moet altijd islamitisch blijven), 3) het Führer-Prinzip (Mohammed, die misschien niet bestaan heeft, was volgens de islamitische mythologie een massamoordenaar, sluipmoordenaar, roofmoordenaar, slavenhaler en kinderverkrachter en geldt als dé voorbeeldige mens die nagevolgd móét worden), 4) het racisme tegen vrouwen,  5) de principiële gewelddadigheid, 6) de superioriteitswaan (Übermenschen-waan) die net als in het Nazisme  gepaard gaat met ziekelijke angst in de vorm van 7) xenofobie,  8) conspirisme (verslaving aan complotdenken) en  9) slachtoffergedrag (rancunisme), dus het voortdurend wijzen naar de “vijand” als oorzaak van de eigen ellende.

En nu is er nieuw bewijs dat de islam inderdaad niks anders is dan de oudste manifestatie van wat wij “Nazisme” of “fascisme” noemen. Emmet Scott heeft een boek geschreven waarin hij een heleboel bewijs aanlevert voor de stelling dat het vroege christendom vanaf de 7e eeuw moreel gecorrumpeerd raakte door de islam. De islam, zou je kunnen zeggen, is het oergif in Europa’s aderen. Waarschijnlijk zouden de Godsdienstoorlogen niet hebben plaats gevonden en zou de koloniale geschiedenis van Europa veel humaner zijn verlopen als die corrumpering niet had plaatsgevonden. En zouden ook de Twee Wereldoorlogen waarin Europa zichzelf verscheurde niet plaats gevonden hebben. In die zin zou het Hitlerisme wel eens een ver gevolg van de islamitische terreur in Zuid-Europa geweest kunnen zijn. Als Emmet Scott gelijk heeft is de islam niet alleen een groot kwaad, maar zou het misschien het Ultieme Kwaad genoemd kunnen worden.

En nou moet u, lezer, de resolutie die Bert Anciaux met vijf anderen heeft ingediend eens gaan bestuderen. Dan kunt u zien dat Anciaux in de islamkritiek het noemen van alle punten wil verbieden die ik hierboven als WEZENLIJK voor de islam heb opgevoerd. Hij wil daartoe wetgeving van de EU bekomen en die gaan toepassen in Vlaanderen. Dringt dat door, Vlaamse lezer? Dit is zo mogelijk nóg erger dan de (kamerbreed aangenomen!) hoogverraad-resolutie van de linkse maffia in het Nederlandse parlement, volgens welke “het tegengaan van islamisering geen doelstelling van beleid” zou mogen zijn. Anciaux wil namelijk kritiek verbieden op de wezenskenmerken van het oerste Nazisme dat de wereld ooit gezien heeft, een seksueel aangedreven roofmoordenaars-ideologie zonder weerga: de islam. Dit is meer dan gewoon landverraad, dit is cultuurverraad, verraad aan de totale Joods-Christelijk-verlichte cultuur van het hele Westen, dus hoogverraad in het kwadraat. Ik ben uitermate vaak in herhaling gevallen omtrent het nazi-karakter van de islam: maar blijkbaar is het tot de collaborateurs doorgedrongen dat dit hét schot in de roos is.

Screenshot_7

Zakia KHATTABI, mede-ondertekenaar van de resolutie van Anciaux

Ik weet niet meer van wie ik die wijsheid heb, maar dan zou ik aan die persoon refereren: de mens, en zeker de narcistische hedonist, is liever schuldig dan beschaamd. Misschien sloeg Kaïn zijn broeder Abel wel dood vanwege schaamte om zijn door God geweigerde offer, terwijl dat van Abel wél werd aanvaard. Ik denk dat het daarom is, angst voor de schaamte, die de leden van de linkse machtsmonoliet doet doordenderen richting afgrond. Zij hebben té veel en té lang in de leugens en de laster geïnvesteerd: de Israëlhaat,  de Palmaffia-liefde,  de EUSSR, de klimaathoax.  Ze kunnen niet terug zonder een gigantisch gezichtverlies.

En daarom kiezen ze voor de vlucht naar voren. We zien hoe de eurokraten de ingecalculeerde krisis van de euro bewust gebruiken om de laatste resten nationale demokratie te breken. Nu is er een minister van Buitenlandse Zaken in Italië die gewoon de grenzen wil openzetten zodat heel Afrika via Italië verder Europa in kan. Zo ook nu op het terrein van de islam. Nu de Belgische jihadisten naar Syrië trekken, de laatste christenen in islamitische landen vermoord en verdreven worden, het islamitische antisemitisme in heel Europa en dus ook in België naar nieuwe hoogten stijgt en steeds duidelijker wordt dat NIET Israël het probleem is maar de islam, voelen Bert Anciaux cum suis zich geroepen om tot een verbod van “islamofobie” te komen, een begrip dat populair werd door kleuterverkrachter en massamoordenar Khomeiny en daarna door de OIC, de Organisation of the Islamic Cooperation, een verbond van 57 zeer foute tot megamisdadige staten, die een blok vormen binnen de VN, die vooral daardoor een club is geworden die men beter met Verenigde Nazi’s kan aanduiden.

De grofheid van deze brutalisering door Anciaux cum suis, van deze aanval op een wezenskern van het vrije westen – de vrijheid juist die godsdiensten en ideologieën te kritiseren die de tolerantie willen misbruiken om hun totalitaire gezag te vestigen – wil blijkbaar maar niet doordringen. Men is niet verontrust. Maar de eurokraten en islamofielen en israëlhaters zijn wél verontrust. Zij ruiken onraad. En daarom worden ze bang en steeds explicieter. Het werd al duidelijk in hetzes zoals die tegen Sarrazin in Duitsland. Weliswaar geldt er al decennia een beroepsverbod voor critici van de multikul en voor aan-de-kaak-stellers van het islamofascisme en hun collaborateurs. Maar wat tot nu toe impliciet en informeel was, is steeds meer expliciet en formeel aan het worden. De explicitering wordt afgedwongen omdat de informele terreur niet meer werkt, namelijk die co-opterende kongsi’s van politiek “correcten” die critici van het islamofascisme buitensluiten dan wel voor “racist” uitmaken. Men gaat nu over tot openlijke censuur en tot openlijke Berufsverbote. De scheuren in het Orwelliaanse complex leiden tot paniek en openlijke repressie, het Orwelliaanse complex van geperverteerde definities, van multikul, van collaborerende islamofilie, van stiekeme liefde voor het totalitaire, van Gutmenschliche zelfmanifestatie, van narcisme, van politiek hedonisme, van weigering tot geestelijk volwassen worden, van “idealisme” en vooral van subsidies, subsidies en nog eens subsidies voor extreme salarissen.

Screenshot_8

Drie jaar geleden, op 25 februari 2010 woonde ik “Het Groot Islamdebat” bij in een collegezaal van de Vrije Universiteit Brussel. Ik heb daarvan in een lang opstel van zo’n dertig pagina’s verslag gedaan.  De tekst werd op 5 maart 2010 gepubliceerd op de inmiddels gehackte en sindsdien voorgoed verdwenen site van Joost Niemöller, die mijn stuk indertijd aldus inleidde:

“De auteur bracht een avond door in een zaal waar het gejuich en het applaus  op alle verkeerde momenten van de tribune daverden. En er waren heel veel verkeerde momenten. Het was een cavalcade van ressentiment, stam-mentaliteit, domheid en fanatisme.  De meest belezen man van België, Wim van Rooy, zat als enige islamcriticus aan de forumtafel daar beneden en zag de agressie in golven op zich afkomen. Was dit een universiteit, vroeg Pennings zich af? Waren dit studenten, die met een beurs van de staat moesten leren kritisch te denken? Maar waarom kozen ze dan zo massaal en onbehouwen voor de islamitische Middeleeuwen?  Neen, een debat werd het nooit.”

En een debat werd het ook niet tussen Anciaux en Vermeersch. En dat komt omdat Anciaux elke intellectuele oprechtheid mist, net zoals het hele linkse machtsblok in collaboratie met de islam. Deze monoliet heeft via onderwijs, media en politiek vooral op puntjes islam en Israël de bevolking gehersenspoeld. Een willekeurige linkse debater speelt dus altijd een thuiswedstrijd. Bovendien moet de “rechtse” tegenstander altijd zeer veel ballen in de lucht houden. In zake Israël is bijvoorbeeld geen enkele werkelijke kennis onder de bevolking meer aanwezig. De linkserd hoeft met geen feiten aan te komen, die hoeft alleen maar een moralistisch praatje te houden dat perfect aansluit bij wat “het publiek” toch al vindt. De tegenstander moet voortdurend een hele kritische wereld schetsen waarvan het publiek niks weet en de linkserd niks wíl weten.

De islamkritiek die Vermeersch in dat debatje met Anciaux staande houdt is op zich terecht. Maar het is allemaal veel te slap. Met name heb ik mij gestoord aan dat “respect” dat volgens Vermeersch alsmaar opgebracht moet worden voor individuele moslims. Ik begrijp dat er een onderscheid is tussen de ideologie en de aanhangers. Maar mag ik de vrijheid nemen aanhangers om een “godsdienst” die ik voor een Nazistische roofmoordenaars-ideologie houd, géén “respect” te betonen? Intussen begrijp ik de “gematigde aanhangers” van die ideologie wel. Er zijn, natúúrlijk, vele moslims die net zulke grote hedonistische narcisten zijn als Bert Anciaux en dus alleen maar bezig met realiteitsweigering. Maar ook in die achterhoofden, net als in dat van Anciaux, moet een besef zijn dat ten eerste, de islam héél erg niet deugt en ten tweede dat, als je nog een veilige toekomst ook voor je kinderen wilt hebben in Europa, je beter lief kunt zijn tegen de islam. Vooral moslims zijn daar natuurlijk gevoelig voor, want op openlijke afvalligheid staat gewoon de doodstraf in het Mohammedanisme. Dat die in Europa nog niet zoveel voltrokken wordt, is een kwestie van macht: dat komt nog wel als collaborateurs als Anciaux hun zin krijgen. Dat”respect” naar de islam is overigens steeds sterker aan het verworden tot een vorm van racisme.

Racisme? Hè? Watte? Ja! ja! Want Anciaux discrimineert de islamitische medemens. Hij weigert hem dezelfde culturele kansen te geven. Waarom mogen moslimse medehumanisten het niet precies zo heerlijk in het eigen hoofd krijgen als de blanke meester Anciaux zelf? Laat ook de islamitische medehumanist genieten van de morele superioriteit die je krijgt wanneer je jezelf boven je islamitische cultuurgenoten verheft door de Jodenhaat, het imperialisme, kolonialisme en racisme waaraan jouw eigen moslimse cultuur zich schuldig heeft gemaakt – en nog altijd maakt – gloriërend aan de kaak te stellen. Gun dat civiele prachtrecht ook aan de brave moslim! Leer ze hoe fijn het is voortdurend as op het eigen hoofd te strooien en ach en wee te roepen over eigen verleden en heden. Help de moslim de eigen cultuur te ondermijnen! Doe net alsof het Christenen met een geweten zijn, Anciaux!

Ah ja. Christenen! Dat brengt mij op het tweede punt waaraan ik mij ergerde bij Vermeersch. Namelijk dat hij op zijn rijpe leeftijd nog steeds niet los is van zijn Jezuïtische trauma en dus een dermate grote behoefte behoudt aan Christendom-demonisering dat hij islam en Christendom op een lijn zet. Maar tussen de Christelijk traditie en de islam is een verschil als tussen God en Satan, hemel en hel, Jekyl en Hyde, Goed en Kwaad, fee en heks, engel en demon, Harry Potter en Voldemort, Jezus en Mohammed . . . . . Zoals ik mijn opstelletje “Joods-Christelijk-Verlichte traditie en islam”  betoog:

“Het Mohammedanisme is het volkomen tegenovergestelde van ‘onze’ traditie. Laat de oorspronkelijke boodschap van het Christendom zich samenvatten in de woorden Liefde, Rede en Schuldbesef, de islam daartegenover is die van de Blinde Onderwerping, het  Agressieve Irrationalisme en de Huichelachtige Beschuldiging. Wat het geïnstitutionaliseerde Christendom aan misdaden  beging, was ontsporing, gebeurde ondánks de leer. Wat de islam aan misdaden beging en nog steeds begaat, was en is precies in het spoor en opdracht van de leer. De islam mist elke spiritualiteit, elke vrijheid van denken, elke universele liefde en geeft structurele  opdracht tot misdaad jegens ‘de Ander’, telkens weer.”

Bij Vermeersch zou eindelijk eens moeten doordringen dat het bestáán van het door hem genoemde “Kriminalgeschicht des Christentums” van Deschner al een bewijs is dat de islam en het christendom existentieel verschillen.

En wat hebben we tenslotte voor advies aan Anciaux? In twee woorden, net zoveel als de islam-kenner bij uitstek Bernard Lewis nodig had in een interviewtje (dat ik op YouTube niet meer kan terugvinden) om de vraag te beantwoorden wat hij het Westen adviseerde terzake van de islam: “Wake up.” Tegen Anciaux zeggen we: “Grow up.” Want deze Bert Anciaux heeft geen volwassen geweten, dat wil zeggen een geweten dat je pijnlijke dingen onder ogen doet zien. Hij is in een kleuter-fase blijven steken, zoals al die vertegenwoordigers van de multikul-kluts-cultuur: dat van het narcistisch-hedonistische zelfmanifestantje. En dat geldt voor de hele “cultuur” die inmiddels aan de macht is in het Westen: “The Death of the Grown-up” is geen exclusief Amerikaans verschijnsel.

Grappig onder zijn vele perverteringen tijdens het debatje met Vermeersch was die over dat “uitsluiten” van moslims, want de enigen die echt uitgesloten worden via het “cordon sanitaire” (in België formeel, in Nederland informeel) zijn de critici van de islam. Als Bert Anciaux in eigen land geconfronteerd wordt met de burgeroorlog-annex-islamterreur waarvoor hij de voorwaarden aan het kweken is, dan zal hij in een absurditeitsvariant van Hitleriaanse Allure*** zeggen: “Dat krijg je nou van dat islambashen!” Bert is een beetje een stripfiguur, maar een geváárlijke stripfiguur.

Bertje schijnt nogal gauw tot tranen geroerd. Dat kan een kenmerk zijn van een wrede natuur. Sentimentaliteit en wreedheid gaan in een karakter vaak samen. In elk geval zou ik  het vermogen tot tirannie van Bertje niet onderschatten. Bezie hem maar eens goed en vergelijk zijn houding en uitstraling met die van Vermeersch. Ik heb Vermeersch verschrikkelijk hard aangepakt inzake Israël, maar ik leg honderd maal veel liever mijn lot in handen van Vermeersch dan in die van Anciaux. Let alleen al eens op die zoetgevooisd-vanzelfsprekende manier waarop hij zegt, in de eerste 50 seconden van het gesprek:

“Islamofobie, daar worden heel veel feiten rond gepleegd.”

Feiten. Gepleegd.
________________________________________________________________

UPDATERIG ERRATUMKE:

in het bovenstaande stuk zeg ik:

“Bij Vermeersch zou eindelijk eens moeten doordringen dat het bestáán van het door hem genoemde “Kriminalgeschicht des Christentums” van Deschner al een bewijs is dat de islam en het christendom existentieel verschillen.”

Dat is een niet geheel juiste opmerking. Want Vermeersch zegt in het debat dat zo’n geschiedenis van de misdaden van de islam niet kan verschijnen in de islamitische wereld, want, zo zegt Vermeersch, dan is de schrijver de volgende dag dood. Maar Vermeersch zegt niet dat dit juist het grote verschil benadrukt tussen islam en christendom. Bijna in één adem door zegt hij namelijk óók dat islam en Christendom het recht hebben “met dezelfde radicaliteit” bestreden te worden. Wat blijft staan is dus dat Vermeersch die neiging heeft het Christendom gelijk te stellen met de islam en dat hij zulks doet vanuit zijn eigen frustraties.

________________________________________________________________

En nou een iets ernstiger UPDATE:

Ik had op een aantal regels in de resolutie van Anciaux cum suis moeten ingaan, maar ik heb die regels verdrongen. Hoe komt dat? Twee redenen: omdat ik té razend was en omdat ik wist dat de vrijheid van kritiek in die paar regels alleen met de mond beleden werd om het verraad wat hier gepleegd wordt te verbergen. Ik zou vroeger zo’n “onzorgvuldigheid” niet hebben begaan, maar de waarheid is: mijn geduld met gevaarlijke idioten als Anciaux is totáál óp. Dit zijn de regels uit de toelichting op de resolutie, waaraan ik, achteraf bezien, een paar alinea’s had moeten wijden, vooral ook . . . . . omdat het verraad er nóg wranger door wordt:

“Een open, vrije democratie moet volop kansen bieden om ideeën, overtuigingen of visies kritisch te beschouwen en te contesteren. Daarom dient een duidelijk onderscheid gemaakt tussen legitieme (godsdienst)kritiek en islamofobie. ( . . .) de beschrijving « islamofobie » [dient] heel expliciet niet om elke inhoudelijke kritiek op de islam te fnuiken, wel om een specifieke vorm van xenofobie te benoemen, met hierbij het accent op de angst, afkeer en soms afschuw van het onbekende of vreemde. Juist om deze redenen hanteert de Runnymede Trust geen strikte definitie van « islamofobie », maar lijst een achttal criteria op. Indien verschillende van de volgende criteria sterk aanwezig zijn in de denkbeelden, de motieven en het handelen van individuen, groeperingen, instellingen of overheden, kunnen ze geïdentificeerd worden als islamofoob.”

En dan volgen er acht criteria die alle wezenlijke kritiek op de islam onmogelijk gaan maken. En als u, lezer, die punten met enige aandacht tot u hebt genomen, vraag ik u: laten deze acht criteria nog ruimte om de islam weg te zetten voor wat hij is? Namelijk het onhervormbare oer-nazisme van de mythische Führer Mohammed ?

Savoureer ook even alléén al dat alineaatje dat meteen volgt op die puntenopsomming:

“Dergelijke denkbeelden, hier gedefinieerd als islamofoob, zetten aan tot discriminatie en racisme en vereisen een strakke afkeuring en gerechtelijke vervolging. Islamofobie vraagt met andere woorden om specifieke aandacht binnen de disriminatiewetgeving, net zoals antisemitisme [de gotspe!], omwille van de actuele relevantie en de ernst van de problematiek.” [mijn vet]

Over woorden gesproken: die paar woorden die opgevat kunnen worden als “ode aan de vrijheid”, vallen wat mij betreft in het niet bij de Orwelliaanse dreiging die afwalmt van het gehéél van deze tweeduizend-vijfhonderd woorden tellende tekst.

En nogmaals: die paar woorden ZIJN geen ode aan de vrijheid, het is verraderlijke lippendienst aan de vrijheid, een zoetmiddel dat het giftige drankje slikbaarder moet maken.

________________________________________________________________

* Misschien moet de lezer weten dat ik Vermeersch ooit omstandig heb uitgelegd dat hij erg domme praat uitsloeg over Israël. Dat is me nogal een polemiekske geweest! De strijd sleepte zich voort van juni tot september 2012 en u kunt de veldslagen hierzo en daarzo en ginds en hier en daar en ginder en gewoon hier en gewoon daar volgen.

** De islam is een oervorm van wat wij “Nazisme” noemen: hier de meest uitgebreide uitleg en hier een kortere en hier de nog kortere en dan ook nog ten enenmale en ten anderenmale de uitleg van Emmet Scott.

*** Hitler schijn in zijn bunker in Berlijn in de laatste dagen te hebben gezegd: “Het Duitse volk is mij niet waardig geweest.”

________________________________________________________________

Door:

Martien Pennings

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Islamofobie", "Nuttige idioten", "Verrijking", Appeasement, België, Dhimmitude, Groenen, Immigratie, Islam, Islamisering, Islamkritiek, islamofascisme, lafheid, landverraad, Linkse Kerk, Naïviteit, nieuw fascisme, Socialisten. Bookmark de permalink .

97 reacties op Bert Anciaux pleegt cultuurverraad, dus hoogverraad in het kwadraat

 1. Roelf-Jan Wentholt zegt:

  Voor de liefhebbers van een ongelofelijk laffe harses is de tronie van Anciaux een ware tractatie. Kijk even naar de beelden en let op dat grootogig (letterlijk, de man spert zijn ogen wagenwijd open) smeken om “begrip” en “verdraagzaamheid”. Dat is niets anders dan de meest pure, kinderlijke, lafheid. Het is een walgelijk uit de weg gaan van verantwoordelijkheid onder het motto: “Met de hoed in de hand komt men door het gansche land.” En “als we allemaal lief zijn voor elkaar heeft iedereen het naar zijn zin!”

  Like

 2. Theresa Geissler zegt:

  De stoom slaat van dit artikel af, Martien! Het slaat de lezer tijdens het lezen in het gezicht, zogezegd! Ik kreeg waarachtig visioenen van jou, hoe je na het intikken van het laatste woord voldaan achterover leunde en bij jezelf dacht: “Wat een opluchting dat het er uit is!”(We hebben elkaar nooit ontmoet, maar je begrijpt hopelijk, wat ik bedoel) En gelijk hèb je, want het móest er uit, ik zou zelfs zeggen, omwille van het algemeen belang!
  In mijn eerdere comments heb ik de handelwijze van dit fraaie zeskoppige stel -prachtig trouwens dat je die koppen ook openbaar hebt gemaakt, weten we helemaal met wie we te doen hebben- al een paar maal landverraad genoemd. Jij noemt het hier land- en cultuurverraad. Uitstekend, zo ís het ook, natuurlijk. Verblind door narcisme en goedmensendom heeft dit sextet zich schuldig gemaakt aan een dubbel misdrijf, waarvoor in de jaren na mei ’45 geen straf te groot geweest zou zijn. Momenteel zit helaas vervolging er niet in, maar men kan nog wel hopen, dat het tot de publieke opinie doordringt en dat die op haar beurt genegen zal zijn, deze goedmensen moreel tot op de grond af te branden.
  Zo niet de eerste, dan toch één of meer fakkels die hiertoe benodigd zijn, komen bij deze van jou.
  Hulde!

  Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @Theresa Geissler 11.31. uur. Daar sluit ik mij helemaal bij aan. Weer een prima artikel van Martien. Hulde ende eer voor hem!

   Like

 3. J.A. Kapteyn zegt:

  Beste Martien,
  Ik ben het helemaal met je eens, maar ik kan het niet opbrengen om je ellenlange epistel woord voor woord te lezen. Ik ga er met een helicopterblik overheen. Zonde van al je werk!
  Jouw artikelen zouden volgens mij meer impact hebben als je je zou beperken tot de kern van de zaak – korte en bondige stellingname.
  Er is namelijk zóvéél dat we moeten lezen!
  Neemt niet weg dat ik je artikelen waardeer en het – zoals gezegd – meestal met je eens bent.

  Like

  • Martien Pennings zegt:

   @ J.A. Kapteyn.

   Dat advies om het korter te houden is nogal zinloos.
   Ik heb blijkbaar al die woorden nodig om alle aspecten van de zaak te raken.
   Het spijt me: beter kan ik niet.

   Bovendien: je wordt gegrepen door een tekst of niet.
   Als je gegrepen wordt, vind je het jammer dat het al uit is.
   Theresa Geissler hier boven heeft heel duidelijk een andere leeservaring dan jij:
   “De stoom slaat van dit artikel af, Martien! Het slaat de lezer tijdens het lezen in het gezicht, zogezegd! Ik kreeg waarachtig visioenen van jou . . . .” enzovoort.

   Like

 4. lucky9 zegt:

  Ik denk niet dat we het moordzuchtig islamitisch barbarisme al een faire kans gegund hebben.
  Met idioten als Bert Anciaux en zijn vijfde colonne socialistische incivieken moet dat wel gaan lukken.
  http://nageltjes.be/wp/?p=4214 verwijst naar dit uiterst belangrijk artikel van Martien Pennings. Dank Martien!

  Like

 5. Martien Pennings zegt:

  Wie zich geroepen voelt, kan de koppeling van dit artikel mailen naar de ondertekenaars van de motie.
  Probeer niet te schelden in je mail en doe je voor als iemand die het met ze eens is.
  Schrijf bijvoorbeeld: “Hierbij een indrukwekkend artikel ter ondersteuning van uw motie om de islamofobie te bestrijden.”
  Want als ze in de gaten hebben dat het kritisch is, openen ze het niet.

  1) bert.anciaux@senators.senate.be , 2) fauzaya.talhaoui@ua.ac.be, 3) ahmed.laaouej@psmail.be, 4) freya.piryns@groen.be, 5) (Richard Miller gebruikt zijn secretaresse:) claudine.dussart@skynet.be, 6) zakia.khattabi@ecolo.be

  Like

 6. wim van rooy zegt:

  Als mensen klagen dat essays te lang zijn, dan vragen ze net hetzelfde als politici, communicatiespinners e.t.q. Het moet dus kort zijn, korte postmodernistische soundbites, maar de realiteit is nu eenmaal weerbarstiger dan oneliners; daarom ook weten politici en modale mensen zo weinig af van maatschappelijke problemen: omdat ze uit lammenadigheid of onverschilligheid geen kennis willen nemen van serieuze achtergrondartikelen en van de daarin vervatte kennis (altijd die smoes: te lang en te moeilijk). Daarom ook is het zo lastig voor degene die wél kennis bezit en zich de moeite getroost boeken te lezen: hij moet opboksen tegen altijd weer dezelfde onzin. Vermoeiend en energieslurpend..

  Like

 7. benny zegt:

  anciaux is wereldvreemd in de ergste graad,zijn extremistische multiculti propaganda word maar door een heel klein percentage van de belgische bevolking gedeeld en in dit klein percentage zit dan nog de groep migranten,dus kan je je wel inbeelden hoeveel bijval zijn gedachtegoed nog krijgt van echte belgen,echter is hij zich daar totaal niet van bewust en volhard hij in eigen grote gelijk zoals het een echte dictator/fascist betaamd.de islam zou officieel ongeveer 6 a 7% zijn van de belgische bevolking maar zijn toch oververtegenwoordigd in gevangenissen en criminaliteitstatistieken,dus enkel dit feit haalt al gans zijn geraaskal onderuit en zo zijn er nog tal van voorbeelden die feit zijn,bij hem is zijn gedachtegoed en visie gebasseerd op veronderstellingen,persoonlijke wensen en vooral waanbeelden.ik vermoed dat den bert ooit verwekt geweest onder invloed van een grote dosis lsd.de europese,beschaafde cultuur en identiteiten worden vernietigt door figuren als anciaux,zie maar hoe onder het mom van multiculturaliteit over gans europa monoculturele zones ontstaan,ook wel gekend als no-go-zones,waar is de logica en gezond verstand naartoe?

  Like

 8. Helena zegt:

  Ik moet toegeven dat ik ook wel eens denk, “tjonge wat een lap tekst weer”, maar als ik eraan begin, en dat doe ik altijd als de naam Martien Pennings boven het artikel staat, dan wordt je
  “gepakt” en dan denk ik als ik klaar ben met lezen en stukjes herlezen “wat nu al klaar?”
  M.a.w. voor mij geen probleem en boeiender kan het niet.

  Treffend begin “Mijn bewustzijn doet me pijn”. Het mijne ook, nog lang geen decennia maar pas enkele jaren en het is een ROT gevoel. Een gevoel dat zich bovendien niet laat afschudden je sleept het letterlijk de hele dag met je mee. Dat is denk ik vooral de reden waarom iedereen maar liever net doet alsof er niets aan de hand is. Ze weten het wel! U voert hier aan dat ze niet op hun bek willen gaan, geen bakzeil willen halen en daarom dezelfde onzin met hand en tand zullen blijven verdedigen maar zou het niet gewoon het “Ignorance is bliss” waanzin zijn? Soms zou ik namelijk zelf ook wel willen dat ik het allemaal niet wist. U misschien ook?

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   @Helena 13.02u. Moeilijk te zeggen, Helena; dat hangt er helemaal vanaf hoe je er zelf in staat.
   Met totaal andere dingen is het soms duidelijk: Als iemand zich bijvoorbeeld uitstekend voelt, maar twee dagen later geheel onverwachts wordt getroffen door een fatale hartstilstand, ja, dàn is het voor hem goed dat hij dat van tevoren niet had zien aankomen -denk ik:Dat heeft hem nog twee dagen onbekommerdheid opgeleverd. Maar met dit….Om te beginnen geef je zelf ook aan dat de anderen, de ‘goedmensen’ het in feite heus wel weten, maar het wegstoppen. Dat is zeker zo. Maar het hangt van ieders eigen instelling af, of hij dat kàn, wegstoppen bedoel ik. Dat is niet iedereen gegeven. Het gemakkelijkste gaat het je, denk ik, af als je in de Islam ergens wel dingen ziet die je aanspreken. Saamhorigheid bijvoorbeeld, het ‘samen doen. ‘ Daarvoor moet je al niet bij ondergetekende zijn, want ik ben een vreselijke individualist. En als er dan er dan nog meer aspecten zijn, waar je van walgt, bijvoorbeeld de positie van de vrouw, de hardvochtigheid, en vooral die eeuwige onderwerping….nou dan moet je niet eens probéren, het weg te stoppen. Volgens mij is dat een aanslag op je fysieke en psychische gezondheid. We zitten nu eenmaal met de multikul en het heeft geen zin, dat te ontkennen als je daar niet mee leven kunt. Laten we blij zijn met sites als deze, die zowel een uitlaatklep als een uitwisselingsbasis van suggesties kunnen zijn. Linksmensen reageren weer anders. Maar niet weten….Ik geloof eigenlijk niet dat dat in deze tijd mogelijk is. Alleen kleine kinderen en geestelijk beperkten leven misschien in die zalige onwetendheid…Althans bij vlagen.

   Like

 9. Helena zegt:

  Kleine correctie. Teruglezend zie ik de contradictie in mijn stukje. “Ze weten het wel!”
  moet eigenlijk zijn “Ze vermoeden het wel”

  Like

 10. Stradi zegt:

  Senator Bert Anciaux (sp.a) nam ooit een carrièrewending. Hij ging doctoreren aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) met een onderzoek over “plaatselijke zelforganisaties op basis van etnisch culturele diversiteit”.
  “Ik ben als politicus al erg lang bezig rond diversiteit, rond interculturaliteit”, legt Anciaux uit, zelforganisaties, die van onderuit groeien, vanuit een bevolkingsgroep zelf.
  Wat kan die kerel bazelen, de islam is net het tegenovergestelde van een zelforganisatie die van onderuit groeit, vanuit een bevolkingsgroep zelf. Veel zal hij niet geleerd hebben.
  Anciaux, de grootste nestbevuiler van Vlaanderen samen met een vreemde luizen in de pels, elk met een paar honderd kiezers achter hun naam, worden nu op een verhoog geplaatst om de boodschappers van onheil voor de rechtbank te slepen.
  Typisch voor de klassieke partijen, niets betekenend klein grut inzetten om hun verborgen agenda publiek te maken.
  Komt er massaal protest dan worden de verder onbruikbare indieners publiek ten schande gebracht. Daar hoort men dan een jaartje niets meer van tot het korte geheugen van het publiek zijn werk gedaan heeft.
  Er is geen enkel land die een onvolwassen blaaskaak als Anciaux als minister zou aanstellen. Dat hebben ze in het onland be. met schade en schande moeten ondervinden.
  Zo een idioot een portefeuille geven om euro’s rond te strooien was vragen om problemen.
  Die gevaarlijke tiener moet tegen zichzelf beschermd worden.
  Wijsheid komt met de jaren Bertje, maar emigreer naar je geliefde Marokko, als je daar de zelfde fratsen uitspookt kan je gaan studeren in een penitentiaire inrichting en ginder zijn ze echt aangepast aan wat je verdiende loon zou moeten zijn.

  Like

 11. benny zegt:

  @helena: ” Soms zou ik namelijk zelf ook wel willen dat ik het allemaal niet wist”,je bent niet alleen,luister wat er in het filmpje op 6.10 gezegd word,beter zou ik het zelf niet kunnen verwoorden.

  Like

 12. Willie zegt:

  Anciaux is gewoon een politieke HOER !!!! Overloper naar de SPA, wel ik zou geen een van al die overlopers betrouwen .Doen alles voor de hoogstbiedende(betalende) partij maar innerlijk zijn ze gewoon een bende laffe hoeren : tegen dat 1 of andere zandbakker ZIJN koppie eraf wil, dan zal bertje wel anders kraaien , maar daartegen zijn al veel onschuldige koppies eraf gehaald.Volgend Youtubetje zegt correct wat we met die kopvodders en trawanten moeten doen http://www.youtube.com/watch?v=3I_Ds2ytz4o

  Like

 13. louis-portugal zegt:

  Goed en terecht stuk Martien.
  En idd. je moet er even voor gaan zitten, zeker als je nog een paar links wil openen.

  Like

 14. Jean zegt:

  Die achterlijke idioten hun politieke dagen zijn geteld, zeker weten, zeker wat die ansjovis betreft, heel Vlaanderen moet kotsen van die bende parasieten.
  Nu kunnen ze nog zoveel als ze willen ons opdringen het zal niet helpen want wij blijven strijden tegen die barbaarse rotzooi die ONZE samenleving bedreigd, die angst kweekt en die overgoten is met barbaars beestachtig geweld tot die barbaarse waanzin totaal verdreven is van ONS grondgebied.
  Nergens en op geen enkel vlak zullen wij die smeerlapperij toelaten in ons leven.
  In mei 2014 rekenen we af met die land- en volksverraders, onze volgende stap zal zijn ‘geen stemrecht voor allochtonen en/of dubbele nationaliteitsbezitters want wij willen géén inmenging van achterlijken en onderontwikkelden in ONZE VLAAMSE SAMENLEVING RESP. MAATSCHAPPIJ.

  Like

 15. Tiemen Veenstra zegt:

  De motie van Anciaux c.s. gaat veel verder dan die van Halsema c.s. De overheid wordt opgeroepen burgers actief te gaan vervolgen als die zich verzetten tegen de groeiende macht van de islam. In Nederland nog postmoderne appeasement, in België mogelijk binnenkort doelbewuste collaboratie. Angstaanjagend!

  Like

 16. Etienne Vermeersch zegt:

  Twee kleine rechtzettingen. (a) Bertje heeft me helemaal geen pijn gedaan: ik zat voortdurend te lachen; immers: “Tout ce qui est excessif, est insignifiant.” (b) Ik heb wel degelijk gewezen op het verschil tussen Deschner en islamkritiek. Ik heb gezegd dat de auteur van een “Kriminalgeschichte des Islams” geen veertien dagen zou blijven leven. Karlheinz Deschner is inmiddels 89 jaar oud en werkt aan het tiende (en laatste) deel.

  Like

  • Martien Pennings zegt:

   Ge hebt 1000 prosenten gelijk, Heer Vermeersch!
   Ge hebt inderdaad gezegd dat een “auteur van een ‘Kriminalgeschichte des Islams’ geen veertien dagen zou blijven leven!
   Soms loopt mijn eigen ouwe-mannen-zeik me ook over de schoenen en zie ik het niet scherp genoeg meer.
   Maar afgezien van die detail-vergissing: heb ik in de Grote Lijn gelijk?
   Graag een oprecht antwoord vanuit uw toch Christelijk-gevormd hart!
   Ik weet dat “Jezuïtisch” niet helemaal hetzelfde is als “Christelijk”, maar toch: probéér eens een oprecht antwoord . . . . . .

   Like

  • Theresa Geissler zegt:

   @Etienne Vermeersch 14.57u. U heeft U zelf in elk geval prima gepresenteerd, Professor.
   Ik heb die video ook bekeken. Het valt nog niet mee om in debat te gaan met zulke blaaskaken, die niettemin denken, alle wijsheid en moreel gelijk aan hun kant te hebben, maar U kwam er zeer overtuigend als winnaar uit. Mijn complimenten. Vaanderen zal U nog nodig hebben.

   Like

 17. Tom Hendrix zegt:

  Prima stuk Hr. Pennings, waar ik het geheel mee eens ben. De islam is een pest, een kwaadaardige bacil, die alles wat mooi en menselijk is vernietigd. En wat deze vuile VERRADER Anciaux betreft, het is eenzelfde VERRADER als alle 2e KAMERLEDEN bij ons, die de MOTIE van de vuile rooie HALSEMA steunden, te weten alle partijen in de 2e KAMER, behalve de PVV en de SGP. Maar het is zoals @ bobzelf gisteren ook al aangaf, op een ander item, zolang we NIET MET 100.000 den optrekken met PEK en VEREN en RIEKEN, naar DEN HAAG en BRUSSEL gaan dit soort RATTEN en VERRADERS DOOR!!! EUROPA ONTWAAK!!!

  Like

 18. Robbert zegt:

  Ik laat even mijn fantasie de vrije loop wat allemaal onder ‘Islamofobie’ zou kunnen vallen: 1. Protesteren tegen het allah akbar vanaf de moskee. 2. Het weigeren bij hoofddoeken aan de kassa af te rekenen( Helpt wel hoor ) 3. Niet kopen bij islam winkeltjes. 4. het negeren /niet meedoen met het suiker’ feest’ en de ramadan. 5. Het niet willen lopen met een djellabba of burka of burkini. 6. Het weigeren van halalproducten (Haribo, Campina enzovoorts) 7. Lid zijn van Vlaams Belang 8. Géén positieve discriminatie willen plegen. 9. Het verbieden van wetten en regels die voor alle Vlamingen/Nederlanders gelden. 10. Het bouwen van een kerk. 11. Een hond uitlaten in de buurt van een moskee. 12. Een moslim vrouw in de ogen kijken/ een hand geven. 13. Het woord allah uit een arabische Bijbel oplezen. 14. Westerse muziek laten horen. 15. Islamitische kinderen die Vlaamse of Nederlandse kinderen pesten op hun plaats zetten. 16. Varkentjes in de vensterbank hebben (In Engeland moest een dame op last van de politie die beestjes weghalen omdat moslims geklaagd hadden) 17. Kritiek hebben op een schotelantenne. 18. Klagen over het gedrag van moslims. 19. Kritiek op moslim uitzendingen op radio en tv, 20. Kritiek op facebook op moslims. 21 Een onderscheid maken tussen de Here God en allah.

  Like

 19. Robbert zegt:

  Prof. Vermeersch ik denk dat wat u aan Bertje hebt gezegd niet tot hem doorgedrongen is. Hij wilde immers telkens zijn stokpaardje van stal halen. Ik denk dat hier geen kruid tegen gewassen is.

  Like

 20. felix zegt:

  @ Theresa Geissler
  Het gemakkelijkste gaat het je, denk ik, af als je in de Islam ergens wel dingen ziet die je aanspreken. Saamhorigheid bijvoorbeeld, het ‘samen doen.‘

  Dit is precies datgene wat voor sommige mensen de Islam aantrekkelijk maakt. De saamhorigheid het zijn van een grote familie, wij tegen de rest van de wereld. Er lopen veel mensen rond in onze samenleving die eenzaam zijn, en die ergens houvast aan willen hebben. In een sektarische omgeving wordt dit door buitenstaanders “love bombing” genoemd. De slachtoffers hebben dan het gevoel alsof ze “thuis” zijn gekomen. Da’s het aantrekkelijke van de islam op sommige mensen, maar het kritische vermogen om zelf na te denken wordt op deze manier gaandeweg uitgeschakeld.

  Like

  • Henny Clemens zegt:

   Wat een losers, geen wonder dat deze zielige figuren hun heil zoeken bij die achterlijken, ze zijn alledrie ook een beetje achterlijk.

   Like

   • Theresa Geissler zegt:

    @Henny Clemens 16.58u. Ja, hè? Ik hoefde dat filmpje trouwens zelf niet meer te bekijken; ik had het al tijden geleden gezien op Youtube.
    ‘Roomser dan de paus, dat is nog de beste omschrijving voor zulke figuren.

    Like

  • Martien Pennings zegt:

   Het zijn inderdaad wel ongelóóflijk domme ganzen!
   Ik heb het in mijn videobestand als volgt opgeslagen:
   Vrouwelijke Nederlandse bekeerlingen vinden het WARM & GEZELLIG & “DICHTBIJ” in de schoot van de roofmoordenaarsideologie: http://bit.ly/15X9FNf.

   Like

 21. Mooi gecomponeerd geheel weer Martien. Grote klasse. En ondertussen droom ik maar van een door de Populistische Omroep Nederland uitgezonden radioprogramma met jou, de heer Vermeersch, Bert Anciaux, Roelf-Jan Wentholt, Hans Jansen en vooruit, Femke Halsema.

  Like

 22. Henny Clemens zegt:

  Profesor, Vermeetsch
  Het was een verassend debat en ik heb genoten van uw verweer en vooral kennis van zaken.
  Zoals ik ook telkens weer verbaast ben van de feitenkennis van Martien Pennings.
  Ik heb op aanraden van Martien een mail gestuurd naar Anciaux en de anderen.

  Like

 23. Henny Clemens zegt:

  Sorry, een grove fout, Vermeetsch, moet natuurlijk, Vermeersch zijn.

  Like

 24. Dirk Smets zegt:

  Anciaux is een nestbevuiler van de bovenste soort. In eerste instantie heeft hij de Vlaamse volksbeweging verraden. Zijn vader Vic (waarvoor ik heel erg veel respect heb) draait zich om in zijn graf.Uit wat hij heeft achtergelaten bij de Volksunie van weleer is heden de N-VA opgestaan. Die man teert al zijn hele carrière op zijn ‘zoontje van’ status. Het enige wat hij hier nu doet is een grote groep van islamitische profiteurs bij zijn persoonlijke kiesaanhang ronselen, want voor elke Vlaming is hij persona non grata geworden in de politiek. Zonder de islamitische stemmen houdt zijn carrière dus in 2014 op…. dit is dan ook geen oproep tegen islamofobie, maar wel een oproep naar een groep om zelf politiek te overleven

  Like

  • Rudi zegt:

   @Dirk Smets
   Zonder je te willen tegenspreken, Dirk, maar Vic leeft nog. Het spijtige is dat hij het nog moet meemaken dat de Vlaming zijn rechten worden afgepakt en dat uit naam van een intolerante, totalitaire ideologie. Rechten waar hij en anderen zo voor gestreden hebben.
   Voor het overige ben ik het volledig met je eens. Bertje komt niet aan de enkels van zijn vader.

   @Martien Pennings
   Zeer goed stuk overigens, meneer Pennings, leest als een trein en het vat de hele malaise en de oorzaken ervan goed samen.
   Om u te citeren: “Maar de eurokraten en islamofielen en israëlhaters zijn wél verontrust. Zij ruiken onraad. En daarom worden ze bang en steeds explicieter.”
   Hieraan wens ik toe te voegen: ze zitten in een kaartenhuis van leugens. En enkel een leugenaar is bang voor de waarheid.

   Na al die boeken die door uitgeverijen geweigerd worden, denk aan het boek van Wim en Sam Van Rooy, sprekers die geweigerd worden, denk aan Peter Calluy, de sluipende shariah en nu dan Bertjes heksenjacht zijn de middeleeuwen weer helemaal terug.

   Die woestijnbewoners lachen zich een bult. Nooit hadden ze durven dromen dat het zó makkelijk zou zijn Europa op de knieën te krijgen.

   Like

 25. Fred zegt:

  Mooi stuk Martien.
  Ik vrees echter dat we al veel te laat zijn om het tij nog te keren.
  Veel te laat.
  Het gif zit al in alle uithoeken van onze maatschappij en zelfs de jongeren zijn er mee besmet.
  Het is te laat, totdat de door onze voorouders met bloed zweet en tranen opgebouwde maatschappij volledig gesloopt is.
  Dan gaat de meerderheid waarschijnlijk pas nadenken maar dan is het al veel te laat denk ik.
  We zullen zien.

  Like

 26. Roelf-Jan Wentholt zegt:

  Wat is verraad? Verraad is tegen je overvaller zeggen “stop, ik ben je vriend, laat me je de weg wijzen naar mijn buurman, ik weet waar hij zijn kostbaarheden bewaart. Ik zal je helpen.” Dit alles met het doel zelf te ontkomen. Dit is op de letter wat Anciaux doet. Op de letter. Het is verraad in de meest pure vorm.

  Like

 27. Martien Pennings zegt:

  Ik heb een privé-e-mail-adres van Anciaux te pakken kunnen krijgen.
  En deze gezegende morgen heb ik het volgende bericht aan hem gestuurd

  Hai, Bert!
  Groeten uit Holland.
  Mooi klein artikeltje over Israël op E. J. Bron: http://bit.ly/10hxk6v.
  Commentaar?

  Mijn stuk nog gelezen?
  http://bit.ly/10MAqLs
  Commentaar?

  Pas op: wat je terug schrijft gooi ik in de openbaarheid!
  Net zoals ik deze mail van mij aan jou zal plaatsen onder beide hier gelinkte stukken.
  Je zal deze mail wel “terreur” vinden, of zo.
  Want “jullie” mogen “ons” natuurlijk dagelijks terroriseren via alle media en alle podia die jullie ter beschikking staan – en dát zijn er een paar! – maar wij mogen niks terugzeggen.
  Bakken huichelend onfatsoen en collaborerende gelul mogen jullie dagelijks en gedurende decennia over ons uitstorten en wij moeten dat zwijgend ondergaan.
  Ik zeg je wat aan: jullie leugenkaartenhuis staat op instorten en ik hoop dat er een Neurenberg 2.0 komt voor jullie hoogverraad in het kwadraat.

  Like

  • Martien Pennings zegt:

   Prompte en neerbuigende reactie van de Heer Anciaux:

   Geachte heer Pennings,

   Dank je voor je verhelderende reactie.
   Ik heb het indrukwekkende artikel natuurlijk gelezen.
   Groeten
   Bert

   Like

   • Theresa Geissler zegt:

    @Martiien Pennings 10.04u. Blijft de vraag: moet je dit nu opvatten als een correcte reactie of als een schoffering?
    Enfin, dat is alleen aan jou, natuurlijk. Dat een vent, die de vrijheid van meningsuiting wil inperken, zó zeker van zijn zaak is. Godgeklaagd!

    Like

   • Martien Pennings zegt:

    Een bekende van mij uit het Vlaamse, die nog voort moet in dat land en dus niet met zijn naam op dit weblog wil,mailde me:

    Ja, een dergelijke eikel verdient 15.000€ per maand, plus alle snoep-restjes.
    Als hij het stuk al leest, zal hij eens diep geeuwen, en verder zeiken.
    Volgend jaar krijgt hij een wip bij de verkiezingen, en zal glorieus op pensioen gaan, en elke maand een gigantisch bedrag op zijn rekening krijgen.
    Op 1 mei zal hij met de hand op het hart, of de vuist in de lucht, de internationale zingen.
    Elk schaamtegevoel is hem vreemd.
    Dat is mijn niet eens cynische conclusie.

    En nog weer een ander Vlaming meldt mij: Orwell zou het wereldbeeld van Bertje onbruikbaar hebben gevonden voor literaire verwerking: té karikaturaal.

    Like

 28. Theresa Geissler zegt:

  @Martien Pennings 9.47 Verrassend zoals jij je hier in vast bijt, Martien! Maar persoonlijk kan ik het alleen maar toejuichen, want telkens als ik terugdenk aan de resolutie van die multikul-freak en zijn broeders/zusters in het kwaad lopen de rillingen me nog steeds over de rug! Een méning verbieden en zelfs strafbaar stellen, hoe krijgen die gekken het in hun kop! -Ik heb vanmorgen nog eens een stuk van onze ‘eigen’ Femke opgezocht, over het hoofddoekdebat was het. Maar díe griet hinkt(e) heel puberaal op twee gedachten en net zoiets presenteren als Anciaux c.s. zou zij toch niet gedaan hebben. Het is ongehoord en moet met aale middelen worden verhinderd. Daarom: Ga vooral door, je bent hartstikke goed bezig!

  Like

 29. Bertus Hendrix zegt:

  Dacht de heer Pennings nou echt dat hij ,nadat hij Anciaux aan de galg had gewenst, een serieuze reactie had teruggekregen? Dan moet je of blind zijn of geen mensenkennis hebben.

  Like

  • Martien Pennings zegt:

   Nee, lul.
   Ik was alleen nieuwsgierig welke vorm de non-reactie van je collega-hufter Anciaux zou aannemen.
   En hij heeft me niet teleurgesteld.
   Net als jij me ook nooit teleurstelt.

   Like

  • E.J. Bron zegt:

   @Hendrix

   Met argumenten komen nu of opsodemieteren! Je stijl onder je nick “Laarmans/Fulco/Lone Wolf” blijft je constant verraden….welke naam je ook gebruikt (evenals je mailadres trouwens)

   Webmaster

   Like

   • Tom Hendrix zegt:

    @Beste Webmaster Bert, ik schrok even en dacht wat heb ik verkeerd gedaan. Maar nu snap ik het, ik ben Tom en de ander is een valse persoon, die toevallig eenzelfde achternaam heeft als ik. Poe,poe was dat even schrikken. Traantje wegpinkt. LOL

    Like

   • E.J. Bron zegt:

    Oeps! niet aan gedacht! Ik had achter het @ even “Bertus” moeten zetten. Sorry Tom!

    Like

   • Tom Hendrix zegt:

    Bedankt Bert!

    Like

 30. Trucker zegt:

  Volksverrader pur sang (én volksverlakker gezien zijn politieke parcours) KWAAKT let wel ik schrijf “kwaakt” dat het een lieve lust is.
  Zoals zovele linksen heeft ook hij een lobotomie ondergaan en net als de triljoenen linksen die een deel hersenactiviteit moeten ontberen, waardoor ze zienswijzen ontwikkelen die diametraal tegenovergesteld zijn aan onze Rechtse ISLAMOFOBE logische redeneringen heeft ook deze “eigen postje eerst” een slag van de molen gekregen…is het minste wat er over te zeggen valt.
  Ik zal één stukje tekst eruit lichten dat weergeeft hoe blind die kerel is voor de realiteit en hoe groot zijn liefde voor een NAZIslam is :

  “wel om een specifieke vorm van xenofobie te benoemen, met hierbij het accent op de angst, afkeer en soms afschuw van het onbekende of vreemde.”
  Niks vreemd of onbekend we hoeven maar elke dag de “faits divers” te lezen en we weten hoe er alles van, tussen haakjes een simpel voorbeeld :een CULTUUR, niks religie die vrouwen die verkracht zijn stenigt (dus letterlijk doodsmijten met stenen) is simpelweg BARBAARS ACHTERLIJK en PRIMITIEF)
  Wij Rechtsen én ISLAMOFOBEN hoeven geen duiding wat islam is en ten behoeve van lieden die denken : tsiens die islamieten in hun soepjurken met hun baarden zijn best leuk en ze doen toch geen kwaad…. heb ik enkele webstekken bijgevoegd die de islam in de realiteit toont.
  Er zijn er ongetwijfeld nog maar ik heb de belangrijkste eruit gelicht, sprookjesvertellers die de mainstream media bevolken staan er niet tussen want in hun berichtgeving bestaat er geen probleem met de islam(ieten).

  http://www.barenakedislam.com/
  https://ejbron.wordpress.com/
  http://gatesofvienna.net/
  http://www.foxnews.com/index.html
  http://atlasshrugs2000.typepad.com/atlas_shrugs/
  http://islamversuseurope.blogspot.nl/

  Like

 31. Wachteres zegt:

  @ 10.04u. Reactie Anciaux

  Dit is zooooooo links. De arrogantie straalt eraf.

  Of schelden of een superieure houding aannemen. Niet de moeite waard om te argumenteren of om hun land verraderlijk gedrag ook maar op enige manier te verdedigen.

  Zij hebben gelijk en wie het niet met hen eens is, wordt in hun denken tot fascist of racist en voor links is het niet nodig om op enigerlei wijze hun standpunten te verduidelijken.

  Jij behoort tot het ‘volk dat de [linkse] wet niet kent’, Martien. En geloof maar dat hij je artikel niet eens heeft gelezen. een andere mening interesseert links niet, die is niet van belang.

  God sta ons bij als zij het voor het zeggen krijgen, en hun tirannieke wetten erdoor worden gedrukt.

  Als de islam, die overal zijn ideologie met of zonder geweld hoe dan ook wil laten prevaleren, en links hun plannen door kunnen zetten, zullen we een dictatuur krijgen die tot nu toe ongekend is in de geschiedenis. Het Midden-Oosten laat met onvoorstelbare gruwelijkheden zien wat er dan gaat gebeuren. Van twee kanten dictatuur, moord en verderf. De geschiedenis heeft dat meer dan bewezen.

  Communisme en de islam; de ergst denkbare demonische combinatie.

  PS: Je kreeg een compliment uit GB: een FANTASTISCH artikel!

  Like

 32. heleen zegt:

  Martien, alweer een schitterende diepte-analyse van een “geval”. Helemaal met je eens ook: nep-idealisme. Ook met wat Roelf-Jan W schrijft: zélf zoeken te ontkomen (je weet maar nooit)
  Zijn ratelend, non stop gedaas, niet luisteren en overstemmen…om zeker niet te moeten ingaan op serieuze punten.
  Het OIC, Bert Anciaux, stelt de sharia boven de UVRM. Heeft de Professor gezegd maar heb je genegeerd.
  Richt je pijlen derhalve op het OIC in plaats van op het monddood maken van kritiek, in plaats van op je eigen maatschappij te schieten!

  Like

 33. Helena zegt:

  Nou ja in 14 minuten ? (17 min. minus de tijd van het heen en weer mailen en plaatsen van de
  comments door Martien)
  Als water langs een eend
  en parels voor de zwijnen
  Heel misschien dat er in zijn onderbewustzijn iets blijft hangen?? Misschien een paar verhelderende enge dromen daar ga ik maar voor bidden denk ik vanavond.
  Op dit moment zijn de hersenen van deze dhimmie tot nader order gesloten ben ik bang.

  Like

 34. Wachteres zegt:

  Nu u toch aan het lezen bent, meneer Anciaux, merkwaardig dat ik links hier nooit over hoor.

  Of komt dat omdat links, als die de waarheid onder ogen moet zien, misschien tot andere, minder positieve conclusies moet komen, voor wat de islam betreft?

  Ai, pijnlijk die waarheid! Het is veel .gemakkelijker om dan maar twee ogen dicht te knijpen.

  Wat niet weet, wat niet deert, nietwaar?

  Voor links is de goede verhouding met de islam blijkbaar belangrijker dan de gruwelijke moorden op andersdenkenden.

  Ach nee, ik begrijp het al. Al dat geweld heeft niets met de islam te maken. Toch merkwaardig dat de veiligheidsdiensten in Europa het zo druk hebben met … jawel, ook die islam…. Om te voorkomen dat er aanslagen worden gepleegd.

  En hoeveel mensen moeten hier onder politiebescherming leven, omdat ze kritiek durven hebben op diezelfde islam?

  O, mij gaat nog een licht op: u wilt met uw wet ons tegen onszelf beschermen en tegen de gewelddadige uitbarstingen van die ideologie.

  Want zo is het toch, als we niets meer mogen/kunnen zeggen, worden de moslims ook niet boos.

  Aan die simpele oplossing had ik nog niet gedacht. U bent te goed voor deze wereld, dat begin ik nu te begrijpen.

  PS Martien, het PS uit mijn vorige reactie was voor jou bedoeld.

  Dit stuk hoorde hier, onder de andere reactie van mij..

  Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @Wachteres 14.55. uur. Precies, bij de islam is er NOOIT sprake van tweezijdigheid- misschien niet een gemakkelijk woord, maar ik bedoel daarmee feitelijk te zeggen, dat wat ik de ander toe sta, deze dat mij ook toe zal staan- maar slechts EENRICHTINGSVERKEER! En wel ten voordele van de islam.
   Voorbeelden te over, hier in Nederland mogen ze vrij en veilig hun mosketen bouwen, terwijl de christenen in moslimlanden uit hun KERKEN worden verdreven.
   Hier lopen de moslimvrouwen erbij als pinguïns in hun BOERKAAS, en mag er volgens LINKS NIET tegen worden opgetreden, terwijl ondertussen de CHRISTENEN gesommeerd worden NIET ZICHTBAAR een kruisje op hun kleding te dragen. Sodeju, zelfs de mijter op het hoofd van Sinterklaas vinden de moezelmannen een probleem.
   Alles krijgen ze voor elkaar, met de 5e colonne der socialisten.
   Als oorspronkelijk geboren NEDERLANDER voel ik mij GEDISCRIMINEERD in eigen LAND door toedoen van VVD,CDA,PVDA en D66!!

   Like

 35. van hoorn zegt:

  Pennings

  Ik ben 1,5 dag buiten de stad geweest .Lekker gelezen en een scenario afgemaakt. Tussen de koffie en het bier heb ik gelezen wat jij over Bert Anciaux schreef en wat Anciaux schreef over zijn resolutie.
  Eerst een misverstand weggummen: Anciaux schreef een resolutie en geen wetsvoorstel en is ook niet van plan om het tot wetsvoorstel te promoveren.Ook in EU verband niet.
  Jij woont dichterbij, dus begin ik met jou. in de inleiding,ik citeer, zeg je het volgende: ” Anciaux wil namelijk kritiek verbieden op de wezenskenmerken van het oerste nazisme dat de wereld ooit gezien heeft, een seksueel aangedreven roofmoordenaars-ideologie zonder weerga: de islam.

  Let even op jouw kritiek verbieden. Want wat zegt Anciaux op zijn website? “Deze resolutie roept niet op om elke kritiek op religie,ook islam, te stoppen of te verbieden.Er staat heel duidelijk dat in een moderne,actieve democratie en rechtsstaat kritiek op godsdiensten en ideologie moet kunnen. Het kunnen uitbrengen van kritiek is onvervreemdbaar in onze maatschappij.Dit is nu precies van Moszcowitz ten decharge inbracht in het proces Wilders en dat zal jou als Wilderiaan plezier doen.

  Zie je de tegenstelling in jouw inleiding en de verklaring van Anciaux ?.Het lijkt me dat de zender, in dit geval Anciaux en niet de ontvanger Pennings gelijk heeft.De zender is tenslotte de opsteller van de resolutie.Waar jij de kwalificatie cultuurverrader vandaan haalt is mij een raadsel. Anciaux komt op voor de vrijheid van meningsuiting,ongeacht de religie en is de vrijheid van meningsuiting niet een graal in de westerse democratie?
  Anciaux zegt verder ” deze resolutie vraagt aandacht en bezorgdheid tegen elke vorm van racisme,xenofobie,antisemitisme en islamofobie” Wie kan hier tegen zijn als weldenkend mens, ik denk ook Martien Penninghs niet.

  Like

  • Martien Pennings zegt:

   Van Hoorn heeft een punt!
   Ik had op een aantal regels in de resolutie van Anciaux cum suis moeten ingaan, maar ik heb die regels verdrongen.
   Hoe komt dat?

   Twee redenen: omdat ik té razend was en omdat ik wist dat de vrijheid van kritiek in die paar regels alleen met de mond beleden werd om het verraad wat hier gepleegd wordt te verbergen.

   Ik zou vroeger zo’n “onzorgvuldigheid” niet hebben begaan, maar de waarheid is: mijn geduld met gevaarlijke idioten als Anciaux is totáál óp.

   Dit zijn de regels uit de toelichting op de resolutie, waaraan ik, achteraf bezien, een paar alinea’s had moeten wijden, vooral ook . . . . . omdat het verraad er nóg wranger door wordt:

   “Een open, vrije democratie moet volop kansen bieden om ideeën, overtuigingen of visies kritisch te beschouwen en te contesteren. Daarom dient een duidelijk onderscheid gemaakt tussen legitieme (godsdienst)kritiek en islamofobie. ( . . .) de beschrijving « islamofobie » [dient] heel expliciet niet om elke inhoudelijke kritiek op de islam te fnuiken, wel om een specifieke vorm van xenofobie te benoemen, met hierbij het accent op de angst, afkeer en soms afschuw van het onbekende of vreemde. Juist om deze redenen hanteert de Runnymede Trust geen strikte definitie van « islamofobie », maar lijst een achttal criteria op. Indien verschillende van de volgende criteria sterk aanwezig zijn in de denkbeelden, de motieven en het handelen van individuen, groeperingen, instellingen of overheden, kunnen ze geïdentificeerd worden als islamofoob.”

   En dan volgen er acht criteria die alle wezenlijke kritiek op de islam onmogelijk gaan maken.
   Ik citeer uit de resolutie:

   “1. de islam als een monolithisch, gesloten blok, statisch en niet in staat tot aanpassing aan nieuwe situaties;
   2. de islam als afgescheiden en « anders », zonder gemeenschappelijke en gedeelde doelen en waarden met andere culturen, als een overtuiging die niet wordt beïnvloed door andere culturen en zonder effecten op andere culturen;
   3. de islam als inferieur aan het Westen en een aantal waarden die hieraan worden gekoppeld, kortom als barbaars, irrationeel, primitief en seksistisch;
   4. de islam als gewelddadig, bedreigend, steun verlenend aan terrorisme, actief en combattief betrokken in een « botsing der beschavingen »;
   5. de islam als een politieke ideologie, gebruikt voor politiek en militair gewin en erop uit een islamhegemonie te vestigen;
   6. het radicaal afwijzen van kritiek vanwege de islam op het Westen;
   7. vijandigheid jegens de islam, als argument om discriminatie en maatschappelijke uitsluiting van moslims goed te praten;
   8. het aanvaarden van een duidelijke vijandigheid jegens moslims als een natuurlijk en gewoon verschijnsel.
   Dergelijke denkbeelden, hier gedefinieerd als islamofoob, zetten aan tot discriminatie en racisme en vereisen een strakke afkeuring en gerechtelijke vervolging. Islamofobie vraagt met andere woorden om specifieke aandacht binnen de disriminatiewetgeving, net zoals antisemitisme, omwille van de actuele relevantie en de ernst van de problematiek.”

   Kom,zeg nou zelf eens, Van Hoorn: laten deze acht criteria nog ruimte om de islam weg te zetten voor wat hij is? Namelijk het onhervormbare oer-nazisme van de mythische Führer Mohammed ?

   En wat vinden we van de dreigende woorden waarmee bovenstaande puntenopsomming besluit:
   “zetten aan tot discriminatie en racisme”, “strakke afkeuring en gerechtelijke vervolging”, “net zoals antisemitisme” (de vervloekte gotspe!), “ernst van de problematiek”.

   Over woorden gesproken: die paar woorden die opgevat kunnen worden als “ode aan de vrijheid”, vallen wat mij betreft in het niet bij de Orwelliaanse dreiging die afwalmt van het gehéél van deze tweeduizend-vijfhonderd woorden tellende tekst.

   En nogmaals: het IS geen ode aan de vrijheid, het is verraderlijke lippendienst aan de vrijheid, een zoetmiddel dat het giftige drankje slikbaarder moet maken.

   En wat ik nou graag wil weten, Van Hoorn: wat drijft jou tot dit onvermoeibare zoeken naar wegen om het onverdedigbare te verdedigen?
   Leg eens uit.

   Like

 36. Ik ben ook maar eens gaan kijken naar die resolutie-Anciaux. Martien gaat er in zijn comment hierboven al op in, maar mij vielen nog twee zaken op:

  1) Aan het begin van de resolutie, in de tweede alinea van de Toelichting staat een definitie van islamofobie waar ik heel goed mee kan leven, namelijk: ‘De term « islamofobie » ontstond in de jaren tachtig en negentig. De Britse niet-gouvernementele organisatie (NGO) Runnymede Trust maakte de term tot gemeengoed in een uitdijend maatschappelijk debat met haar rapport uit 1997 « Islamophobia. A challenge for us all ». Het rapport beschrijft de term « islamofobie » als een « ongegronde vijandigheid ten opzichte van de islam ».’ Aangezien vijandigheid ten opzichte van de islam voor iedereen die ook maar iets meer van de islam weet dan de MSM ons voorspiegelen bijzonder gegrond is, bestaat er nauwelijks islamofobie. Het lijkt me dat stelling dat er zo bezien helemaal geen islamofobie bestaat ook zeer goed te verdedigen valt. Als je van vrijheid, vrouwen, joden, homo’s en/of afvalligen houdt, is er per definitie grond voor vijandigheid ten opzichte van de islam, De term islamofobie is ‘cultural terrorism’ om met Pat Condell te spreken.

  2) En wat wordt de regering o.a. verzocht door Ancuaux c.s.? 11. de diensten van Binnenlandse Zaken en de politie op te roepen om specifieke en verhoogde aandacht te besteden aan de groeiende islamofobie op het internet, zoals op fora en social network sites;
  Die dan ongetwijfeld vervolgd en gesloten gaan worden. Sites als deze als eerste natuurlijk.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   @Populistische Omroep Nederland, 18.36u. Kijk, DAT was nu ook het allereerste wat MIJ door het hoofd schoot bij kennisneming van die ‘Resolutie-Anciaux.’
   Ik heb er in mijn eerste comment op het betreffende onderwerp al gewag van gemaakt, maar toch iets meer als terloops. Heel goed, dat U het hier nog eens expliciet benadrukt.
   Ik zou daar nog honderd-en-één dingen over kunnen zeggen, maar laat ik nu maar even volstaan met een simpel feit: Dat màg en kàn gewoon niet. Punt.
   Als de moslims recht hebben op hun vrije meningsuiting en hun communicatie-kanalen, dan wij, hun tegenstanders, net zo goed. Zo simpel ligt het.
   Het is een geluk, dat Links Nederland dit vooralsnog iets beter lijkt te beseffen dan Links België, maar ook daar mag en kan het eenvoudig NIET gebeuren. Zoiets zou niet eens ter sprake, mogen komen, NIET hier in het westen.
   En wat betreft de figuren -zeker de autochtone- die deze rotzooi ook maar durven opperen, vind ik de term ‘landverraders’ onverminderd van toepassing!.

   Like

 37. lucky9 zegt:

  Die Van Hoorn heeft helemaal geen punt maar bakt het wel bruin.

  Als een volslagen idioot en volksverrader ondertekende Anciaux mee de allochtone PS-resolutie. Let op de grootspraak en ook op het feit dat Anciaux deze resolutie niet zelf schreef maar alleen onderschreef om enkele moslimstemmen op te vissen in 2014 teneinde politiek te overleven.

  Al wat een socialistisch politicus zegt en schrijft op zijn webstek is in regel gegarandeerd leugen en bedrog van A tot Z. Het interesseert geen zinnig mens wat die idioot daar uitkraamt en bazelt.

  Wat telt is dat hij een islamofascistische tekst onderschreef. Daar kan hij nooit meer onderuit behalve als deze narcist publiek zijn vergissing zou toegeven en zijn spijt betuigen tegenover de bevolking van Vlaanderen, wat nooit zal gebeuren wegens de aard van het beestje.

  Buiten enkele vrouwelijke groupies die rond Anciaux dwarrelen als vliegen rond stront neemt niemand dat nepotisten-zoontje nog ernstig. Zelfs zijn eigen partijgenossen zijn zo langzaam aan op de hoogte aan het komen van het kaliber onbenul dat ze in huis hebben gehaald.

  In heel Vlaanderen lopen maar enkele duizenden islamofoben rond en dat zijn dan meestal zelf nog moslims die weten hoe het er intern aan toegaat in de islam. Voor het overige heeft niemand hier een ziekelijke angst voor de islam en dat is maar goed ook.

  Anciaux en de hele PS zijn echter wel islamofiel en dat is landverraad, dat is incivisme, dat is cultuur-verraad, dat is achterlijkheid of kwaad opzet.

  Like

 38. Nog een citaat uit de resolutie om duidelijk te maken hoezeer Anciaux c.s. in een Orwelliaanse spraakverwarring verknoopt zitten:
  ‘Onderzoeksrapporten

  Onderzoek van andere Europese en Belgische instellingen bevestigen deze tendensen (toename van islamofobie, PopNed.nl) en de bijhorende analyses.

  Volgens het Shadow Report 2010-2011 van ENAR (European Network Against Racism) neemt de islamofobie nog steeds toe. Dit rapport vindt de oorzaken vooral in het populistische islamofobe discours van bepaalde politici en de systematisch foutieve beeldvorming in de media. De koppeling van islam aan terrorisme draagt daar toe bij, hoewel de overgrote meerderheid van (pogingen tot) terroristische aanslagen binnen Europa helemaal niet islamitisch geïnspireerd zijn.

  Hetzelfde rapport stelt vast dat ook de huidige economische crisis een negatieve impact heeft op etnische minderheden en migrantengemeenschappen. Deze ontwikkeling vergroot de angst bij het algemene publiek en wakkert racistisch gedrag aan. Organisaties die zich specifiek inzetten tegen racisme en discriminatie lijden steeds meer onder een verlies aan maatschappelijke erkenning en appreciatie, gevolgd door subsidieverminderingen, waardoor de slagkracht van hun informerende en pacificerende werk afneemt.

  Tot slot benadrukt het Shadow Report van de ENAR een aantal andere trends. Zo blijkt een juridisch kader niet voldoende om discriminatie efficiënt aan te pakken. Het vereist zeker ook monitoring, het uitvoeren van de vervolging en voldoende politieke wil om een reëel antiracistisch beleid te voeren. Vooral politieke wil lijkt vaak afwezig, wellicht uit angst voor een (vermeende) afkeuring door het electoraat. Dit alles maakt van etnische en religieuze minderheden de gedroomde zondebokken voor verhoogde misdaadcijfers, toenemende werkeloosheid, samenlevingsproblemen, enz. Daarenboven krijgen de etnische minderheden heel vaak de kritiek zelf « niet genoeg te doen ». Deze uitspraak klinkt cynisch, want op het moment dat moslims en hun organisaties in toenemende mate lijden onder uitsluiting en discriminatie, krijgen ze het verwijt om zelf de oorzaak te zijn van het gebrek aan integratie van hun gemeenschap.’

  opvallend:
  1) ‘de overgrote meerderheid van (pogingen tot) terroristische aanslagen binnen Europa helemaal niet islamitisch geïnspireerd zijn’? Lijkt me sterk, maar ik heb geen cijfers bij de hand.
  2) ‘verlies aan maatschappelijke erkenning en appreciatie, gevolgd door subsidieverminderingen,’ O jee, toch niet nog meer werklozen erbij? Die mensen doen zulk nuttig werk voor de sociale cohesie.
  3) ‘Dit alles maakt van etnische en religieuze minderheden de gedroomde zondebokken voor verhoogde misdaadcijfers, toenemende werkeloosheid, samenlevingsproblemen, enz.’ ‘De gedroomde zondebokken voor verhoogde misdaadcijfers’: het staat er wat krom, maar ik geloof dat we moeten begrijpen dat ze er echt niets aan kunnen doen hoor, aan al die criminaliteit. Eerst werden ze uitgesloten en toen gingen ze uit pure wanhoop en frustratie maar uit stelen, moorden, verkrachten en op jihad. Dus als we ze nou eens een warm welkom bereiden, met uitkeringen, scholen, gezondheidszorg, woningen? Zou dat de oplossing zijn? Hilarisch dat zooitje van Anciaux.

  Like

  • Rudi zegt:

   @Populistische Omroep Nederland 19:06
   Bedankt voor de post, meneer.

   Bespottelijk rapport, volledig in dienst van de policor machthebbers.

   Vooral deze zin viel me op: “Hetzelfde rapport stelt vast dat ook de huidige economische crisis een negatieve impact heeft op etnische minderheden en migrantengemeenschappen.”

   Azo? Dan zouden toch alle etnische minderheden te klagen moeten hebben het slachtoffer te zijn van een of andere fobie? Waarom die ene minderheid wel en de andere niet?

   Een artikel over een Chinees gezin dat dreigt te worden uitgewezen en let vooral op de steun die ze krijgen van de overige dorpelingen:
   http://www.standaard.be/cnt/DMF20130511_00576624

   Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Populistische Omroep Nederland 19.06u. Hoogstwaarschijnlijk moet je het inderdaad zo begrijpen en dat ís hilarisch!
   Ons eigen IKON had het ze niet verbeterd, om nog maar te zwijgen van die onbeschofte, zichzelf historicus noemende vlerk van Rossem. Die beschrijft moslims tenslotte ook als een machteloze minderheid “die bovendien wordt gediscrimineerd.” -Alleen verzuimt hij, uit te leggen op welke manier.
   Het stikt in die hoek van de clowns en de schertsfiguren, zoals trouwens bijna drie jaar geleden ook al zichtbaar werd tijdens het proces-Wilders.Maar je moet natuurlijk voorkomen, dat ze metterdaad brokken gaan maken, want dat is minder grappig.

   Like

 39. @ Theresa Geissler, 19:25
  Ik vind de term ‘cultuurverraders’ van Martien heel treffend, maar vermoed dat de ook heel toepasselijke term ‘landverraders’ harder aankomt.

  Like

 40. Martien Pennings zegt:

  Willy Laes heeft een boek geschreven:
  “Mensenrechten in de Verenigde Naties: een verhaal over manipulatie, censuur en hypocrisie”.
  En deze Willy Laes heeft ook een stuk geschreven over Bert Anciaux cum suis:
  “Bert Anciaux en islamofobie: een bedreiging voor het vrije woord”.
  Hiero: http://bit.ly/10zXleb

  Like

 41. NorbertJan zegt:

  Bertje Anciaux is erger dan een kameleon. Hij is een echte opportunist, een “Anpasser”. Iemand die zijn eigen moeder zou verraden om een ministerpostje te veroveren. Hij is al lid geweest van bijna alle politieke partijen van ’t land, van rechts naar links en dit met maar één bedoeling, een ministerpostje pakken, wat hem dan natuurlijk ook gelukt is. Ik heb voor die man niet het minste respect! Die mossel (Bert Anciaux) staat voor geen enkel ideaal! Hij is niet rechtlijnig, maar vals en kronkelig als een slang en kan van kleur veranderen als de beste kameleon. Die man is gevaarlijk!

  Like

 42. Trucker zegt:

  @ lucky9 11 mei 2013 om 18:59

  U schrijft :” In heel Vlaanderen lopen maar enkele duizenden islamofoben rond…” nou reken me er maar bij tot die “enkele duizenden” .
  Ik hoef ze niet rond mij, niet op het werk en ook niet daarbuiten.
  Maakt mij dat tot racist? (retorische vraag), ha nee want islamieten zijn geen ras maar wel ISLAMOFOOB ja dat wel.
  Punt andere lijn.

  Like

 43. van hoorn zegt:

  Pennings

  Woede legt een zware mist over de hersens van een mens, het vertroebeleert het zicht om de essenties uit een tekst te pikken.Laat ik een essentieel onderdeel uit de website van Anciaux http://www.bertanciaux.be bij de grijze letter pakken.
  “De resolutie roept op om o.a. religies-ook de islam- niet op een karikaturale,beschimpende en vooral foute wijze voor te stellen en dan tot de 8 kenmerken te komen. Maar het blijft uiteraard aan de rechter om misbruiken op bestaande wetten vast te stellen en indien nodig te bestraffen”.
  Een kernwoord is volgens mij karikaturaal. Wanneer ik jouw filippica’s neem tegen islam en ik plak er gelijk moslims aan vast, dan lees ik karikaturen.De islam wordt bij elkaar geveegd, zonder dat er gekeken wordt dat er in dit oerconservatieve,dogmatische geloof wel 25 richtingen zijn die de Koran en de hadiths op een andere en verschillende manier interpreteren en onderwijzen.
  Nee,er wordt een etiket op de islam geplakt en dat is onze vijand.Veralgemenisering,en jij als historicus moet het weten , leidt tot uitsluiting, gevolgd door nog ergere, vaak de ergste maatregelen om een Godwinnetje de zondagochtend te laten zien.
  Ik kan me de ongerustheid van Anciaux cum suis voorstellen. Het antisemitisme sluimert niet meer, maar ontwaakt met in zijn kielzog moslimhaat.De islamkritiek heeft allang de grens overgestoken naar moslimhaat, zei onlangs een tot moslim bekeerde Nederlander.Helaas moet ik ‘m gelijkgeven .

  Like

  • Rudi zegt:

   @van Hoorn 11:01
   Geachte heer van Hoorn

   U mag neerbuigend doen zoveel u wenst, maar uw betoog houdt geen enkele steek.

   U schrijft: “Het antisemitisme sluimert niet meer, maar ontwaakt met in zijn kielzog moslimhaat.”
   Hierin gaat u voorbij aan het feit dat het antisemitisme ontwaakt door de exponentiële groei van moslims in ons midden. De link tussen islam en antisemitisme is al meerdere malen, niet alleen op deze site, aangetoond, ook meerdere studies wijzen dit uit. Voor de volledigheid en uw intellectuele gemakzucht geef ik er meteen een site bij:
   http://www.habakuk.nu/columns/item/3740-een-afschuwelijk-kwaad/
   Ik kan u ook het boek van André Gantman aanbevelen: ‘Het gespleten geweten. Anti-antisemitisch pamflet’

   U schrijft: “De resolutie roept op om o.a. religies-ook de islam- niet op een karikaturale,beschimpende en vooral foute wijze voor te stellen en dan tot de 8 kenmerken te komen. Maar het blijft uiteraard aan de rechter om misbruiken op bestaande wetten vast te stellen en indien nodig te bestraffen”.
   U haalt het woord ‘karikaturaal’ eruit om meneer Pennings zijn filippica’s voor de voeten te gooien. Ik daarentegen haal er de woorden ‘foute wijze’ uit.
   Indien, zoals u verderop schrijft, er 25 interpretaties zijn van Koran, hadith en soenna, hoe moet een rechter dan beoordelen wat die juiste wijze is om de islam voor te stellen?
   Is het niet aan de wetgever om duidelijke wetten of resoluties op te stellen, die het voor een rechter makkelijk maken recht te spreken? Als dit kan voor bv. verkeersovertredingen, het onderscheid tussen moord en doodslag, waarom dan niet voor ‘islamofobie’? En daar wringt het schoentje nu net: een leeg neologisme kan men eenvoudigweg niet beteugelen, omdat het geen inhoud hééft.

   U schrijft: “De islam wordt bij elkaar geveegd, zonder dat er gekeken wordt dat er in dit oerconservatieve,dogmatische geloof wel 25 richtingen zijn die de Koran en de hadiths op een andere en verschillende manier interpreteren en onderwijzen.”
   En kunt u dit staven met bewijzen, meneer van Hoorn? Welke islamgeleerden haalt u aan?
   De Al-Azar Universiteit in Caïro, dé autoriteit op het gebied van Soenni islam, is erg duidelijk: er bestaat geen “interpreteren” in de islam, de Koran is het eeuwige altijd geldende woord van Allah. Pogingen deze op een andere manier te “interpreteren” gelden als afvalligheid wat met de dood bestraft moet worden.
   Hetzelfde met de Hadith en de Soenna. Mohammed geldt als het stichtende voorbeeld binnen de islam.

   Op de site Iran Heritage, vond ik de volgende citaten van ene Ayatollah Khomeini, niet bepaald een onwetend sujet als het over de islam gaat. Een greep uit de citaten van dit genie van Teheran:

   “The intellectuals, the writers, those who have information and thoughts, you see some of them take their pens and in the name of democracy they write whatever they want and they cause disagreements. This group of so-called intellectuals has to correct themselves. Whatever we are suffering is from this group of intellectuals and judges. What we are suffering is because of them. -Ayatollah Khomeini (in a talk in Qom, July 23, 1979)

   “These rotten roots that are now at work will be oppressed, and the country will be cleaned up. After he encountered the Moavieh army, which were even worse than the infidels, and he encountered the khavareg[5], his Excellency the Imam Ali, the Chief of the Faithful, acted very harshly and destroyed them to the extent that only a few were able to escape.” -Ayatollah Khomeini (in a speech to the families of Iranian Air Force pilots, Qom, September 2, 1979)

   Voor een volledig overzicht verwijs ik u graag naar de website:
   http://www.iran-heritage.org/interestgroups/government-article2.htm

   Dezelfde Khomeini was het die zei dat de islam er niet is om zich aan te passen, maar om dominant te worden. Dit staat ook in het manifest van CAIR (Council of American Islamic Relations, een aan Hamas-gelinkte frontgroep)
   Hoe verzoent u dat met een van de acht punten in de resolutie van Bert Anciaux c.s. dat ook als islamofobie geldt het zien van de islam als een homogeen blok dat niet in staat is zich aan te passen aan het Westen?
   Overigens kwam de volgende bedenking bij me op: hoeveel moslims zeggen niet vol trots dat ‘de islam’ de snelst groeiende religie is? Ze zeggen niet ‘Soenni islam’, ‘Shia islam’, soefisme, ahmadi enzovoort. Die hebben er dan blijkbaar geen moeite mee om de islam te zien als één homogeen blok.

   Ik ben benieuwd naar uw tegenwerpingen, meneer van Hoorn.

   Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @ van Hoorn 11.01. uur. Maar meneer van Hoorn, als er een ideologie is die meer haat uitstraalt als de islam, dan ben ik sinterklaas. Dag aan dag worden er christenen vermoord in moslimlanden, omdat zij hun overtuiging willen belijden. En wat gebeurt er in ons land en in Europa, men pampert er de islam en legt het in de watten. Dus ergo het ego, de islam is gewoon een haat ideologie!

   Like

   • benny zegt:

    ik ken ook geen enkel ander geloof waarin uw eigen kind vermoorden iets eervol is,enkel en alleen omdat het omging met een niet-moslim,kan het nog racistischer?

    Like

   • Tom Hendrix zegt:

    moet zijn; ergo et ego.

    Like

  • heleen zegt:

   MR van Hoorn: er zijn soorten islams, 25 richtingen…zegt U; Bent u misschien die gelukkige, tot de islam bekeerde Nederlander? Waar kunnen we daar iets over lezen?
   Ik wou graag geloven dat er soorten islam zijn…maar kijk: Erdogan zegt: er is maar 1 islam, DE islam. Nou moet u Erdogan misschien eens gaan vertellen dat hij ons dus de stuipen op het lijf jaagt, tenzij u beter weet dan Erdogan natuurlijk. En Erdogan het zwijgen opleggen misschien, en het OIC bij de wet laten verbieden stellingen te verkopen bij dewelke de sharia boven de UVRV moet staan. Ik wil van uw sharia niets horen, nul, nihil.
   En dat zinnetje…’ op foute wijze’… zeer intrigerend. !
   Webmaster; jaag Van Hoorn niet weg. We moeten dialogeren zegt Bert Anciaux. Ik luister, Van Hoorn.

   Like

 44. Theresa Geissler zegt:

  Voor wat betreft de Heer van Hoorn: De Heer van Hoorn weet dat allemaal volgens mij heel goed, Dames en Heren. De Heer van Hoorn is alleen zéér benieuwd naar wat zijn psychische touwpluizerijen -anders kan ik het niet benoemen- voor effect hebben. Ik las zijn comment al enkele uren geleden, maar omdat het nadrukkelijk aan Martien Pennings gericht was, meende ik mijn mond te moeten houden en de eer aan Martien te moeten laten, althans te wachten tot hij zelf gereageerd zou hebben. Nu verschillenden onder U zich assertiever hebben getoond, neem ik die vrijheid eveneens maar.
  Moet U luisteren, van Hoorn: U kunt de dingen invullen zoals U wilt, woorden uitleggen of verdraaien zoals het U belieft, maar dan nóg hebben wij te maken met enkele feiten die je lang of kort kunt formuleren. Om kort te gaan concludeer je dan het volgende:
  Als de islamitische immigranten zich van meet af aan zo hadden opgesteld als, bijvoorbeeld, de Christelijk-orthodoxe gelovigen hier was er niets aan de hand geweest. Zij lijken echter in toenemende mate de behoefte te hebben om zich te profileren en te provoceren.
  Dat heet dan het werk van een kleine groepering te zijn. -de anderen zouden zich bescheiden en onopvallend opstellen. Dat mag zo lijken, maar het feit ligt er dat, als de extraverten daden plegen of een houding aannemen die er niet mee door kan, in naam van de Islam, je de introverten daar nóóit tegen hoort ageren. Het blijft aldus onduidelijk, wat hun gedachten daarover zijn.
  Verder, wat onze heren politici daarover al dan niet beweren, is de overlast, veroorzaakt door bepaalde groepen onmiskenbaar. Men kan x- aantal keer beweren, dat dat ‘niets met de Islam te maken heeft, maar dan is het toch wel opmerkelijk, dat de daders zelf zich desgevraagd keer op keer wel op hun ‘Godsdienst’ beroepen. Officieel heet dat dan bravoure. Vreemde bravoure, naar mijn mening.
  Dat zijn enkele van de dagelijks waarneembare feiten, waaraan door de overheid, om welke reden dan ook, niets gedaan wordt. Nu kunt U daar tegenaan kijken zoals U wilt, en één en ander opvatten zoals U goeddunkt, maar het werkt , op grond van deze feiten alleen al, bevreemdend dat U dan aangeeft, ‘begrip’te hebben voor een stel belgische politici die menen, de hele zaak te moeten omdraaien en de schuld vierkant bij de autochtone bevolking te moeten leggen. Zelfs zó dat zij met een resolutie op de proppen te moeten komen, die gemakkelijk zó geïnterpreteerd kan worden, dat zelfs het benoemen van deze problematiek niet meer mogelijk is.U kunt niet verwachten dat iemand op deze site dat ‘begrip’ zal overnemen.
  Dat zijn de feiten, van Hoorn. Ik ben niet al te theoretisch aangelegd, maar dàt zijn de feiten.
  En als U denkt, dààrtegen iets zinnigs te kunnen inbrengen zeg ik op mijn beurt;Ga uw gang.

  .

  Like

 45. Trucker zegt:

  Van Hoorn is een Nationaal Socialist het soort dat per definitie geilt op islamieten.
  Nu zit hij achter zijn scherm breed te grijnzen met alle reacties die er komen op zijn hersenloos gewauwel.
  Volgens mij is HET een aandachtshoer die blij is met eender welke reactie, typisch links dus negeren is de boodschap aan Rechtsen én islamofoben.

  Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @Trucker 18.17. uur. Zou zo maar kunnen. Hij kan ook het alias zijn van Chantal, de Witt, Jeroen, Laarmans, om enige TROLLEN te noemen. Ik moet nog zien of deze persoon nog reageert.

   Like

 46. Wachteres zegt:

  Warempel, ik hoor hier DE STEM VAN LAARMANS! En hij krijgt zelfs de gelegenheid om zijn eeuwig terugkerende riedeltjes te spuiten.

  Jammer dat ik je doorheb oelewapper. Ga toch naar art.7 daar kunnen ze niet zonder jou, want iedereen met een beetje denkwerk is daar al vertrokken.

  Zijn ze afhankelijk van jouw financiële bijdrage dat je het daar zolang volhoudt?

  Like

 47. lucky9 zegt:

  Sluit me zeer graag aan bij wat Trucker zegt om 18:17

  Van Hoorn is een trol en behoort beslist tot het islamofiele entourage van de socialistische opportunist en idioot Anciaux. Een Vlaamse Laar(s)mans als U begrijpt wat ik bedoel.
  Crapuul, stinkend tuig en onbeschoft uitschot éérste klas dat overal te vinden is en overal het zelfde gedrag vertoont.

  Als de zeverbak Anciaux te laf is om zichzelf hier te verantwoorden voor zijn waanzin laat hem dan verzuipen in zijn eigen islamofiele zever. Net alsof islamieten dat in Brussel al niet zouden doorhebben. Let maar eens goed op alle Franstalige islamitische blogs de volgende maanden Bertje. Ik denk dat de ogen zowat twintig centimeterkes uit uw kassen zullen springen,verrader.

  De melksjkolatten en andere baardapen hebben U nu al door, en daar gaan wij hen als toemaatje nog een handje bij helpen! Of dacht je met één befehl aan uw acolieten deze objectieve vrijheidsgezinde blog ongestraft te kunnen laten vervuilen met uw islamofiele faeces?

  Wat Van Hoorn betreft. Negeren die trol. Laat hem/haar zichzelf masturberen of onaneren tot hij/zij het moe wordt om geen enkele reactie meer te krijgen omdat iedereen hem/haar doorheeft.

  En vervolgens wist de webmaster met een muisklik al zijn/haar gelul. Opgeruimd staat netjes, en dat is maar goed ook.

  Like

 48. Tom Hendrix zegt:

  @Lucky9 20.23. uur. Hierop zeg ik volmondig AMEN Lucky. Laat de TROLLEN maar bij hun RODE VRINDJES hun vileine commentaar spuien, wij hoeven hun giftig islamofiel gelul hier niet.

  Like

 49. @ Rudi, 12:39 Zonder de anderen tekort te willen doen: perfecte reactie dit.

  Like

 50. Pingback: De angst van Kustaw Bessems. Nee, Bessems, niet openheid maar overheid overwint onderduik. | E.J. Bron

 51. Guillaume Plas zegt:

  Bert Anciaux is een “fils à papa”, die bereid is een pact met de duivel te sluiten (al wat is hij een grote kahtoliek), op voorwaarde dat hij maar parlementslid en fractieleider van de sp.a kan blijven en wie weet nog eens minister van cultuur om geld uit te delen. Een portefeuille zonder verantwoordelijkheid. Lees op “Nieuw Pierke” mijn artikelen “Gesluierde ambtenaren achter de openbare loketten, moet kunnen volgens Groen en sp.a ” en “De Communautarisering van onze maatschappij door “onredelijke religieuze accommodaties” De islam is een totalitaire godsdienst wordt veel gescheven en dat is juist ook. Het probleem echter is dat zij die de islam aanvallen (wat ik totaal gerechtvaardigd vind, ik doe het ook, maar niet alleen de islam), echter zelf dikwijls hun eigen religie als goed willen voorstellen en nooit spreken over al het kwaad dat de katholieke kerk blijft doen in de wereld (niet alleen het wereldschandaal van de pedofiliepriesters). In het algemeen zijn het uiterstrechtse sites die men herkent aan het feit dat ze maar één slechte godsdienst kennen de “islam”. De goede Moïse tegenover de slechte Mohammed, de slechte Mohammed tegenover de goede “mythische Jezus”. Alle godsdiensten zijn gevaarlijk, leven van het uitbuiten van de “onwetendheid en de bijgelovigheid”, en trachten allemaal zoveel mogelijk zichzelf te verrijken en macht te verkrijgen. Al de godsdiensten zijn misoygne en ze verkopen allemaal “superstitie”, dat wil zeggen de mensen oplichten met uitgevonden goden, paradijs, hel en vagevuur, met absurde regeltjes die verschillen van godsdienst tot godsdienst. Elke godsdienst heeft zijn eigen “Waarheid” en zegt dat de andere vals is. Daardoor zijn ze allemaal gevaarlijk en ze zijn allemaal vals omdat hun goden zijn uitgevonden, hun goeroes gevaarlijk en hun ideologie alleen oplichterij. Godsdiensten zijn allemaal sekten en er bestaat geen enkele goede, wie dat beweert liegt en dat is gemakkelijk te bewijzen. Dat Etienne Vermeersch de christelijke godsdienst gelijkstelt met de islam is intrinsiek juist. 16 eeuwen heeft het geduurd eer men een einde kon maken aan de gruwelijkheden van de christelijke vervolgingen en de mensen levend verbranden op de brandstapel is nu toch niet humaner als iemand decapiteren of stenigen.Daarom moet men op zijn hoede blijven tegenover alle sekten, geen enkele godsdienst mag onderhouden worden met het geld van de de hardwerkende werknemers”, dat is gevaarlijk bijgevloof onderhouden.Als de kerk morgen terug oppermachtig is komt de inhumane vreselijke christelijke inquisitie terug. Men moet op zijn hoede zijn voor alle sekten en wat de islam betreft staat hij op de eerste plaats omdat de meeste aanslagen overal in de wereld worden gepleegd in naam van Allah, door gekken van Allah en vele regimes het islamterrorisme beschermen. Hoeveel terroisten mochten zich gaan verschuilen in Engeland en kregen de Engelse nationalteit? Heel veel dankzij Blair en zijn opvolgers. Deze moslimterroristen kregen dan nog de Britse nationaliteit, maar dat gebeurde ook weer niet alleen in Engeland, ook elders in Europa.

  Like

  • Rudi zegt:

   @Guillaume Plas
   Bedankt voor uw bijdrage. Ik ga meteen een kijkje nemen naar de site van ‘Nieuw Pierke’.

   Wat uw kritiek op het christendom betreft, beperk ik me tot enkele bedenkingen:
   Zij die de islam bekritiseren, doen dit op basis van de doctrine en de gebruiken. Zij die het christendom aanvallen, baseren zich daarvoor op excessen. Een erg groot verschil, me dunkt.

   U schrijft: “Als de kerk morgen terug oppermachtig is komt de inhumane vreselijke christelijke inquisitie terug.”
   Hoe zou de kerk opnieuw oppermachtig worden, volgens u? Al haar goederen en bezittingen werden in de 19e eeuw in beslag genomen en overgedragen aan wat nu de openbare bijstand oftewel OCMW heet.
   Even ter vergelijking: in één jaar tijd worden er meer mensen vermoord door moslimterreur en jihad, dan in de 300 jaar dat de ‘inhumane, vreselijke christelijke inquisitie’ bestond. En de vraag kan gesteld worden of die vervolgingen er überhaupt geweest waren indien de moslims braaf in Arabië waren gebleven. Iets wat gesuggereerd wordt in het boek van Emmet Scott ‘Mohammed and Charlemagne Revisited’.

   Alle ellende van de mensheid is begonnen omdat de mens niet gewoon thuis kan blijven.
   (vrij naar Blaise Pascal)

   Like

  • Martien Pennings zegt:

   “Als de kerk morgen terug oppermachtig is komt de inhumane vreselijke christelijke inquisitie terug.”
   Ten eerste was de inquisitie minder erg en virulent dan wel eens wordt voorgesteld.
   Ten tweede is nu juist die inquisitie onder invloed van de islam binnengeslopen in de Christelijke kerk:
   https://ejbron.wordpress.com/2013/04/15/emmet-scott-mohammedanisme-is-het-oergif-in-europas-aderen/
   https://ejbron.wordpress.com/2013/04/25/emmet-scott-mohammedanisme-is-het-oergif-in-europas-aderen-ii/#more-37698
   Het punt is bovendien dat de christelijke kerk morgen niet “oppermachtig” meer kan worden, omdat die kerk een enorme EVOLUTIE heeft doorgemaakt.
   Die evolutie is doorgemaakt juist vanwége de twee grote onderscheidende kenmerken met de islam: de individuele Rede en het individuele Gewetensonderzoek.
   Lees voor het diepe en wezenlijke ondersheid tussen christendom en islam mijn opstel:
   https://ejbron.wordpress.com/2013/03/16/joods-christelijk-verlichte-traditie-en-islam/#comment-75340

   Like

 52. Lucky9 zegt:

  Beste Guillaume Plas,
  Ik ben het volledig eens met de hele inhoud van uw reactie, behalve waar U stelt dat Etienne Vermeersch de christelijke godsdienst gelijkstelt met de islam dit intrinsiek juist is. Het tegendeel is waar. Het is onwaar dat de Christelijke godsdienst intrinsiek gelijkgesteld kan worden met de islam.

  Als atheïst vind ik het bijzonder jammer dat U en Vermeersch zich laten leiden door antiklerikale gevoelens om tot zo een geschiedkundig onware formulering te komen. Wees gerust, ik heb alle delen van de Kriminal Geschichte des Christentums verorberd en weet dus waarover ik praat.
  De Kriminal Geschichte des Islams bestaat helaas niet en zou nog veel meer boekwerken beslaan indien één auteur er zijn levenswerk van zou maken.

  De waarheid is veel genuanceerder dan zulk een gemakzuchtige filosofische formulering die wordt tegengesproken door geschiedkundige feiten. Zeer veel om niet te zeggen alle aberraties in het Christendom nà de 7° eeuw zijn het rechtstreekse of onrechtstreekse gevolg van de barbaarsheid van de islamitische expansie en roofbouw.
  Dit praat de inquisitie, heksenverbranding godsdienstoorlogen enz. uiteraard niet goed, maar van deze determinerende factor abstractie maken getuigt van vooringenomenheid of dhimmitude.

  Het intellectuele terrorisme is natuurlijk onder eender welk regime gelijkaardig van doelstelling, maar hoe meer ik er over lees hoe meer ik tot het besluit kom dat niet de Christelijke godsdienst de oorzaak is van alle barbarij namens haar gepleegd, maar alleen de islam en daaraan voorafgaande religies in wat vandaag beschreven wordt als Arabië, het Midden Oosten en Iran.
  Om tot de kern van mijn reactie te komen: het christelijke wereldbeeld en filosofie zijn moreel intrinsiek goedaardig en het mohammedaanse wereldbeeld en islamitische doctrine zijn moreel extreem kwaadaardig.
  Indien U echt belangstelling heeft om zich te informeren over deze materie kan ik de lectuur aanbevelen van de werken van enkele gespecialiseerde auteurs: Jaques Heers, Sylvain Gouguenheim en Jean Sévillia. Helaas alle drie franstalig.

  Like

  • Guillaume Plas zegt:

   Beste Lucky, schijnbaar hebben weinig mensen het Het Oud en het Nieuw Testament Gelezen en de Evangeliën waarover veel wordt gesproken behalve de echte inhoud ervan, die afschuwelijk is. Ik heb niet de gewoonte iets te beweren zonder bewijzen daarom beste Lucky, geef ik je enige staaltjes van de afschuwelijke Evangeliën: •Jezus zegt: Maar deze vijanden van mij, die niet wilden dat ik koning over hen zou zijn, breng ze hier en sla ze hier voor mijn ogen dood. Nadat Jezus dit gezegd had, reisde Hij voor hen uit en ging naar Jeruzalem.(Lucas 19,27-28”).
   • Denk niet dat ik ben gekomen om vrede op aarde te brengen. Neen, eerder een zwaard. Ik ben gekomen om verdeeldheid te brengen tussen vader en zoon, tussen moeder en dochter, tussen schoonmoeder en schoondochter (Matt. 10:34-35)
   • De slaaf, die de wil van zijn meester kent, maar die zich niet volgens zijn wil heeft voorbereid of gehandeld, hij zal veel slaag krijgen, zo hij hem echter niet kent, en dingen doet, die slaag verdienen, zal hij slechts weinig slaag krijgen (Lukas 12, 43-48).
   • Werpt den onbruikbare knecht (slaaf) naar buiten de duisternis in, daar zal geween zijn en geknars der tanden (Mattheus 25,21-30 zie talenten).
   • Ik ben gekomen om vuur op de aarde te brengen, en hoe wens ik dat het reeds brandt (Lukas 12,49) Hij dreef de duivels uit (1-38).
   • Jezus zegt: Denkt gij dat ik vrede ben komen brengen op aarde? Neen zeg ik U, wel verdeeldheid. Want van nu af zullen er vijf in één huis verdeeld zijn, drie tegen”n twee, en twee tegen drie. De vader zal verdeeld zijn tegen de zoon, en de zoon tegen den vader, moeder tegen dochter, en dochter tegen moeder, schoonmoeder tegen haar schoondochter, en schoondochter tegen haar schoonmoeder (Lukas 12;49-53).”
   •• Denk niet dat Ik ben gekomen om vrede op aarde te brengen. Nee, eerder een zwaard. Ik ben gekomen om verdeeldheid te brengen tussen vader en zoon, tussen moeder en dochter, tussen schoonmoeder en schoondochter.” (Matheus 10:34-35)
   • “Wie veel heeft, krijgt er meer bij. Wie weinig heeft, raakt ook dat beetje nog kwijt. En breng nu mijn vijanden, die in opstand zijn gekomen, hier en dood hen voor mijn ogen!” (Lukas 19:26-27)
   En als daar nog iets aan toe te voegen is: In het Evangelie staat duidelijk dat wie niet in de “mythische Jezus” wil geloven die zal eeuwig branden in de hel ( gehenna), deze wonderdoener-exorcist biedt geen andere keus. Daarom spreekt Voltaire van “ces dieux rôtisseurs”. De drie heilige boeken zijn immoreel en wie eraan twijfelt moet ze maar eens goed lezen. Het verschil nu is dat de kerk een “deel” van haar macht heeft verloren en de totalitaire islam maar steeds sterker wordt maar onderschat de macht van het Vaticaan niet. Onze Koning Albert knielt nog voor de Paus en kust zijn ring als een “onderdanig wezen”. Wat de insbeslaggenomen goederen van de kerk betreft, vergeet u te zeggen dat de kerk tijdens eeuwen de goederen van onschuldige mensen heeft in beslag genomen (gestolen) waardoor ze schatrijk werd, en nu is ze nog schatrijk. De multinatkional, het Vaticaan, is de grootste bezitter van onroerende goederen in de wereld. Het Vaticaan is toeroperator geworden (reisagentschap) dat ong. 5 miljard Bef per jaa opbrengt. Het Vaticaan bezit 33 duizend gebouwen alleen in Italië en al deze rijkdom is te danken de “mythische Jezus” . Het Vaticaan heeft niets verloren, de kerken worden door de belastingbetaler onderhouden en de kerk heeft er het gebruik van, de pastoors hebben een woning ten laste van de gemeente, de bisschoppen hebben een paleis ten laste van de provincies, enz. Bovendien zijn alle bedienaren van de eredienst ten laste van de Staat. U doet alsof de kerk het slachtoffer is, dat is de rollen oomdraaien. De Kerk heeft eeuwen slaven gebruikt, maar Jezus was voor de slavernij, hij en al de andere goden wisten nog niet wat “mensenrechten” zijn.

   Like

   • Lucky9 zegt:

    Beste Guillaume Plas,
    Uw citaten uit Mattheus en Lukas kunnen me niet overtuigen. Ik heb namelijk een hekel aan exegeten en heb reeds van in mijn jeugd afgerekend met de enige vorm van Christendom dat ik toen kende: het katholicisme. Bovendien zijn de overgeleverde uitspraken van een mythische figuur zoals Jezus Christus die zoals Abraham nooit bestaan heeft, te plaatsen in de tijd en de context waarin ze neer gepend zijn. Zelfs het katholicisme geeft dat toe.
    Niet zo de islam, integendeel. Een soortgelijke oefening toegepast op de Koran zou honderden pagina’s beslaan en uw bloed doen stollen in hun aderen omdat de mohammedanen het écht menen en écht letterlijk geloven.

    Inzake de slavernij zou U best eerst eens mijn artikeltje lezen gebaseerd op ernstig historisch onderzoek: http://nageltjes.be/wp/?p=543
    Voor de rest heeft U waarschijnlijk overschot aan gelijk. Maar daar handelt dit artikel NIET over.
    Ook wil ik hier geen off topic discussie voeren om een abject figuur als Bert Anciaux te verschonen van verraad.

    Like

 53. Robbert zegt:

  Er zijn hier nog steeds mensen die menen de islam een religie of godsdienst te moeten noemen terwijl dit alleen een ideologie is met een flinterdun religieus sausje….

  Like

 54. heleen zegt:

  Britse moslimleider: Als goede moslims verwerpen wij mensenrechten en democratie
  Anjem Choudary:

  Laat mij absoluut duidelijk zijn: Als moslims verwerpen wij de democratie, wij verwerpen het secularisme, en de vrijheid [van meningsuiting] en de mensenrechten. Wij verwerpen al die dingen die u verdedigt als zijnde uw idealen.

  Anciaux weet het nochtans beter. Die wil iedereen die van zijn sokkel gaat bij dit soort boodschappen de mond snoeren.!!

  Like

 55. Martien Pennings zegt:

  Mijnheer Anciaux stop niet met zijn Jodenhaat.
  Deze mail kreeg ik van een relatie binnen over een optreden van Anciaux in de Belgische senaat:
  Belgische Senaat – Gewone Zitting 2012‑2013

  Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging

  Woensdag 10 juli 2013

  http://www.senaat.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=21200&LANG=nl

  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de vice‑eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «zijn uitgesproken hoop op een verdere goede samenwerking met de nieuwe premier van Israël» (nr. 5‑3340)

  De heer Bert Anciaux (sp.a). – De minister kent ongetwijfeld de meer dan twijfelachtige reputatie van het Israëlische regime en van premier Netanyahu. Zowat alle internationale fora hebben dit regime herhaaldelijk en in de meest duidelijke bewoordingen veroordeeld voor tal van ernstige en systematische inbreuken op een lange rist internationale conventies. Het gaat over de illegale bezettingen en nederzettingen, over het bouwen van de muur van de schande, over de systematische verdrukking, vernedering, maar ook uithongering van de Palestijnse bevolking in de Gazastrook, ook wel de grootste openluchtgevangenis van de wereld genoemd, over de wijze waarop minderjarige betogers worden aangehouden, opgesloten en behandeld en over nog een nagenoeg oneindig lange opsomming van overtredingen, meestal tegen mensenrechten. Daarnaast heeft Israël zich helemaal illegaal tot een atoommacht ontwikkeld en ontsnapt het systematisch aan elke kritiek hierop.

  Tot zover mijnheer Anciaux.
  We bewaren zijn woorden in ons hart.
  Nooit zullen we ze vergeten.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   @Martien Pennings 21.09u Zonde van ons Hart, Martien.
   De man staat bij zijn eigen landgenoten, geloof ik, bekend als Bertje Blèiter. Ook zonder het Vlaams meester te zijn, kun je navoelen wat dat betekent.
   De dag is niet ver af, dat hij zich volledig zal vergalopperen, let op mijn woorden!

   Like

 56. Pingback: Bert Anciaux is een antisemiet en durft niet in debat | E.J. Bron

 57. Pingback: Vlaams cultuuroverzicht: Jahjah, Desmet, Naegels, Anciaux, Catherine | E.J. Bron

 58. Plas, Guillaume zegt:

  Stigmatiseren wij de moslims of worden wij door de islamideologie gestigmatiseerd en bedreigd?

  02/02/2014

  De Koran geeft daarop onbetwistbaar en wereldwijd het antwoord

  In de media en op moslimwebsites, klagen de moslims steen en been dat zij in de Europese landen het slachtoffer zijn van discriminatie en stigmatisering. Zij vergeten dat zij beschikken over een stigmatiserend haatboek, wereldwijd verspreid en gebruikt, Koran genoemd, dat 5,6 miljard niet-moslims, beschimpt en bedreigt. Een gelijkaardig boek, maar dan met een ideologie tegen de moslims gericht, zou terecht totaal verboden zijn, en bestraft worden in alle democratische landen. Een meerderheid van de moslims heeft de koran niet gelezen. Moslimfanaten zijn zij die de Koran in de praktijk brengen. Een minderheid. Volgens LSP – Linkse Socialistische Partij – heeft het boerkaverbod, weinig of niets te maken met het helpen van vrouwen om te ontsnappen aan onderdrukking – en alles met het verder stigmatiseren van de moslimgemeenschap in België. (1) De boerka, LSP, is het “stigma van de moslimslavin” niet het boerkaverbod. Als men de redenering van deze partij en andere linkse partijen gelooft, moet men alles toelaten, anders is de moslimgemeenschap gestigmatiseerd. Volgens kamerlid, Bruno Tuybens (sp.a) spuien alsmaar meer islamitische websites ‘verwerpelijke opvattingen’ over homofilie. (2)

  En wat doet het CGKR? Op duizenden moslimsites en in de moskeeën overal in de wereld, worden de segregationistische, racistische, antisemitische, misogyne, en criminogene koranverzen gebruikt, om wereldwijd haat te spuien, tegen al wie niet-moslims is en moslimkinderen te indoctrineren in duizenden madrasa’s. Amnesty International, de linkse partijen, de journalisten en politici zwijgen daarover. De religieuze discriminatie en stigmatisering van al wie niet moslim is, mag straffeloos. De koran is er de basisideologie van, maar ook de adahith. Het gedoogbeleid van de politici, is medeplichtigheid. De Europese Unie, de politici en de journalisten klagen over “islamofobie”.(3) – (velen begrijpen schijnbaar dit neologisme niet). Nooit stellen de media een vraag over de inhumane koran, als ze bv. de islamoloog Tarik Ramadan interviewen of de imams op radio of televisie. Men schuwt elke ernstige vraag. Moslimintellectuelen noemen kritiek op de islam, stigmatisering van heel de moslimgemeenschap. Kritiek op het socialisme is dan stigmatisering van heel de socialistische gemeenschap.

  Een ideologie al dan niet religieus, mag men verheerlijken, bewonderen, waarderen en aanprijzen, maar ook verafschuwen, verachten, haten en verfoeien.

  De Turkse premier Recept Tayyip Erdogan zei in Siirt (6.12.1997): “De moskeeën zijn onze kazernes, de koepels zijn onze helmen, de minaretten onze bajonetten en de gelovigen onze soldaten”. Daarmee is de islam correct samengevat. (4) Hij zegt ook dat islamofobie een misdaad is tegen de menselijkheid. Heeft de moslimpremier Erdogan dan nooit de Koran gelezen die de “ongelovigen” ontmenselijkt? De Open-VLD politicus, Selahattin Koçak, schreef een boek “Wie is er bang van de islam”, om de sharia te bewieroken. (blz.117, 118). Daarin leest men: De islamitische geboden en verboden die de kern van de sharia vormen, houden zich bezig met het beschermen van vijf mensenrechten. Daarom heeft volgens moslims, alleen God het recht de principes van de wet vast te leggen. (blz. 117). Maar waarom huivert iedereen alleen nog maar bij de naam sharia? Waarom roept de sharia zoveel tegenstand en controverse op? Het islamitische recht staat “heus” niet gelijk met handen afhakken, mensen stenigen en veelwijverij, zoals het vaak in Arabische laden wordt voorgesteld. (blz.118). Hij is verontwaardigd dat wij geen sharialiefhebbers zijn, zoals hij. Op de vraag wie er bang is van de islam, is het antwoord gemakkelijk, Selahattin: Lees de inhumane Koran. En in islamlanden hakt men handen af, omdat Allah het beveelt (S. 5:39), Selahattin. Zelfs de moslims zijn bang onder elkaar, wegens de haat tussen soennieten en sjiieten. Religie is een leugen gebaseerd op angst en terreur.(5) De Koran is gebaseerd op angstaanjagende criminogene koranverzen. De ‘oktober’ Districtsrechtbank in de Russische Zwart Zee havenstad Novorossiysk heeft een populaire Russische vertaling van de Koran verboden vanwege extremisme en oproepen tot haat en geweld tegen niet-moslims.(6)

  Maar hoe ver reikt het begrip “ongelovigen” in de islam?

  Soennitische extremistische moslimgroepen vinden dat “sjiieten” ongelovigen zijn. Fethy Haboubi schrijft: De impetuositeit van de posities heeft aangetoond, zonder dat het beter kan, tot op welke hoogte soennieten en sjiieten elkaar haten en in laatste instantie onverbiddelijke vijanden zijn, die elkaar wantrouwen sinds meer dan 13 eeuwen, en hun broederoorlog, die de Moslimwereld heeft gekraakt en maar al te lang heeft geduurd, zonder einde schijnt. (7) Dat doet denken aan de gruwelijke strijd tussen katholieken en protestanten tijdens eeuwen en die nog niet helemaal is beëindigd. (zie Ierland). De protestanten zijn nog steeds vervloekt, volgens aartsbisschop Wim Eijk van Utrecht (concilie van Trente. (1545-1563)-(8). Soennitische en sjiitische moslims blijven elkaar overal uitmoorden. In Irak en Pakistan, bijna dagelijks. In Pakistan worden sjiieten uit autobussen getrokken en vervolgens afgeschoten omdat ze door de soennieten als kafirs, ongelovigen worden beschouwd. Er bestaan video’s waarin door soennieten wordt aangespoord om de sjiieten te doden.(9) De invloedrijke Saoedi-Arabische cheikh Abdel-Rahman al Barak zegt in een fatwa dat sjiieten ongelovigen zijn.(10) Minstens drie Nederlandse moskeeën prediken onverdraagzaamheid jegens sjiieten, die als “ongelovigen” worden beschouwd.(11)
  Een “geestelijk drug” voor jihadisten, noemde de uit Iran afkomstige jurist en columnist Afshin Ellian gewelddadige koranverzen in NRC Handelsblad.(12) De Schrijver van Turkse afkomst, Zafer Senocak, zegt: de terreur komt uit het hart van de islam. (29.12.2007 -Die Welt). Elke gelovige van de ene sekte is een ongelovige voor een andere sekte. Wij zijn dus allemaal ongelovigen. Zijn alleen gelovigen, zij die in Allah en Zijn boodschapper geloven (S.24:63).
  Dat wil zeggen dat 5, 6 miljard mensen ongelovigen zijn die worden beschimpt, gehaat en gediscrimineerd door de koranideologie. Sjiieten beminnen dezelfde Koran als de soennieten. Waarom zijn zij dan ook ongelovigen? Het betaamt een gelovige niet, een andere gelovige te doden. (S. 4:92 – 93) zegt Allah. Met gelovige wordt “moslim” bedoeld. (S. 24:63). Sjiieten zijn toch ook moslims en geen afvalligen? Het is niet toegestaan om het bloed van een ”moslim” te vergieten, behalve als hij als afvallige uit de gemeenschap treedt zegt Mohammed. (13). Ömür Orhun, de Turkse diplomaat, speciale gezant OVSE, vindt dat moslims in Nederland worden gestigmatiseerd. (14) Iedereen doet mee aan stigmatisering van de islam en allochtonen, zegt dr. W. Shadid in zijn boek ‘De multiculturele samenleving in crisis”, maar hij zwijgt over de stigmatiserende Koran. Wat staat er zoal in de koran (het stigmatiserende haatboek tegen alle niet-moslims), geplagieerd van het afschuwelijke Oude en Nieuwe testament)?

  Wie stigmatiseert en wie is gestigmatiseerd?

  Hierop wordt, hierna, een duidelijk en onbetwistbaar antwoord gegeven door de Koran. Al de rest is intellectueel bedrog. Als moslims eraan twijfelen wie stigmatiseert, moeten ze maar in de Koran het woord “ongelovige” vervangen door het woord “moslim”, dan eerst zullen ze misschien begrijpen wie stigmatiseert, segregeert en haat verspreid tegen 5, 6 miljard niet-moslims. De Zuid-Afrikaanse apartheid werd door alle democratische landen in de wereld terecht afgekeurd, maar de koranideologie is van A tot Z een apartheidsideologie, die moslims religieus afzondert van de ongelovigen, elke vriendschapsband verbiedt (S.3:29), integratie verbiedt, omdat de niet-moslims, erger zijn dan beesten. (S. 8:56) en als openlijke vijanden moeten worden bestreden. (S. 4:101) De halalpolitiek maakt deel uit van deze apartheidsideologie. Salahattin Koçak, Open-VLD politicus, schrijft in zijn boek: Mohamed bezit geen enkele fout. (blz.73). De islam predikt rechtvaardigheid, (blz. 93). De moslims staan sowieso veel toleranter ten aanzien van gelovigen dan ten aanzien van niet-gelovigen. Zij hebben meer respect voor mensen die geloven, of dat nu in Allah of God is. (blz. 213). Met gelovigen kan hij niets anders bedoelen dan alleen zij die in Allah en de profeet geloven. (S. 24:63), tenzij hij een onwetende moslim is. Selahattin schijnt deze discriminatie tegen ongelovigen normaal te vinden. Het is wat Allah eist, dus geen kritiek. In de Koran, schrijft hij wordt de man-vrouw-gelijkheid bepleit, het onderwijs gepromoot en liefde gepredikt. Dat is immers de kern van de islam.(blz. 69). Dat is intellectueel bedrog, wat Wafa Sultan al-taqiyya noemt. (Plicht om te liegen tegen ongelovigen) (15). Opdat de Vlamingen zouden weten hoe ze om de tuin worden geleid, door islampropaganda in de stijl van Selahattin, lees hierna wie gediscrimineerd en gestigmatiseerd wordt.).
  De ongelovigen:
  De ongelovigen zijn bedriegers, leugenaars met een ziekte in hun hart, onheilstichters, dwazen, doof, stom en blind, onwetenden, vervloekten, vijanden, afgodendienaars, onrechtvaardigen, dwalenden, overtreders, boosdoeners, huichelaars, kwaden, pochers en opscheppers, bozen, onrein, ze zijn vee, dwalenden, achtelozen, ongelovigen zijn erger dan beesten, onruststokers, verliezers, hoogmoedigen, de slechtste der schepselen, schuldigen,, vrienden van Satan, loochenaars, apen, zwijnen, duivelsdienaren.(16)
  Allah en zijn profeet hitsen de moslims op tegen de niet-moslims, om ze te doden en om tegen hen de jihad te ontketenen
  Profeet, strijd tegen de ongelovigen en de huichelaars, hun tehuis is de hel. (S. 9:73) Mohammed heeft gezegd: Geen moslim moet gedood worden voor het doden van een Kafir. (ongelovige). (D.9:50)• Ik (Allah) boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af. (S.8:13) Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek, die in Allah noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn. (S. 9:29). Anders gezegd, dhimmi’s. En zij, die met hem zijn (Mohammed), zijn hard tegen de ongelovigen en zachtmoedig, onder elkaar. (S.48:30) O, gij die gelooft, bestrijdt de ongelovigen die in uw nabijheid zijn en laat hen hardheid in u vinden (S.9:12). Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt en grijp hen en belegert en loert op hen uit elke hinderlaag. (9.5). Allah vernietigt de ongelovigen. (S.3:142). (S.32:19). O profeet spoor de gelovigen aan om te vechten. Als er 20 onder u zijn die stand houden, zullen zij 200 overwinnen en als er 100 uwer zijn zullen zij 1000 der ongelovigen verslaan (S. 8:66). O profeet, strijdt tegen de ongelovigen (S.66:10).

  Joden – en christendiscriminatie en segregatie

  O Jullie die geloven! Neemt niet de joden en christenen tot vriend. Zij zijn als vrienden van elkaar. En wie van jullie hen als vriend neemt, behoort ongetwijfeld tot hen. Voorwaar, Allah leidt het onrechtvaardige volk niet. (S. 4.52). En de Joden en Christenen zullen u nooit welgezind zijn, tenzij gij hun godsdienst belijdt. (S.2.121). Joden hebben te veel begeertes en daarom gaan ze naar de hel. Allah ziet wat ze doen (S. 2.98), ze zijn onrechtvaardig (S.62:8). O, mensen van het Boek, waarom verwart gij de waarheid met de leugen en verbergt de waarheid tegen beter weten. (S. 3:71). De tijd van oordeel zal voor de Moslims niet komen totdat hij de Joden zal bestrijden en zal doden; tot de Joden zich achter rotsen en bomen verbergen, die zullen schreeuwen: O Moslim! Er is een Jood die achter me is verborgen, kom en doodt hem! Maar de olijfboom boom zal niets zeggen, omdat het een boom van de jood is. (Hadith 41:6985). Allah’s vloek zij over hen (joden ) hoe zijn zij afgekeerd. (S.9:30). Joden zijn apen door Allah vervloekt en van wie Hij apen zwijnen, duivelsdienaren heeft gemaakt. (5:60, 7:167, 2:66). Joden hebben profeten gedood zonder rechtvaardiging (S.2:62). Geen enkele moslim zal sterven zonder dat Allah in zijn plaats een jood of een christen in het vuur van de hel aanvaardt. (17)

  Wie niet tot de “wereldwijde beste moslimgemeenschap” behoort, wordt uitgesloten door een onverbiddelijke Koranieke apartheidsideologie.

  O gij die gelooft, neemt buiten uw volk geen ander tot intieme vrienden, zij zullen niet in gebreke blijven u te benadelen, zij houden van leedvermaak. Nijd laten zij blijken en wat hun innerlijk verbergt is nog erger. Wij hebben u onze geboden duidelijk gemaakt, indien gij ze wilt begrijpen.(S.3:119). En huwt geen afgodendienaren, voordat zij geloven; waarlijk een gelovige slavin is beter, dan een afgodendienares, een gelovige slaaf is beter dan een afgodendienaar (S.2:222), laat de gelovigen geen ongelovigen als vrienden kiezen (S.3:29). O gij die gelooft, neemt Mijn vijanden en uw vijanden niet tot vrienden! Neemt derhalve geen vrienden uit hun midden (ongelovigen) totdat zij voor de zaak van Allah werken. En indien zij tot vijandschap vervallen, grijp en dan en doodt hen waar gij hen ook vindt: en neemt vriend noch helper uit hun midden.(S.4.90).
  Laat de gelovigen geen ongelovigen als vrienden kiezen boven de gelovigen. (S.29) _ De moslims zijn volgens de Koran de “beste gemeenschap die er voor de mensen is voortgebracht” (S.3:110). Zou dan de gelovige gelijk zijn aan hem die ongehoorzaam is? Zij zijn stellig niet gelijk. (S.32:19). Gelovigen! Kiest niet uw vader en uw broers als vrienden als zij het ongeloof boven het geloof verkiezen. Wie hen als vrienden houdt is een boosdoener. [S. 9:23].

  De islam duldt geen enkele andere godsdienst

  Hij is het die Zijn boodschapper heeft gezonden met leiding en de “godsdienst der Waarheid”, opdat deze moge zegevieren over alle andere godsdiensten, al zijn de afgodendienaren er afkerig van. (S.61.10-48:30). Gewis, de ware godsdienst van Allah is de Islam. het Boek van de Waarheid, een volmaakt Boek, geen andere godsdienst wordt aanvaard dan de godsdienst der waarheid. Mohammed: Ik heb mijn zegens te danken aan mijn terreur.(18)
  De apostel van Allah zei: iemand die zijn religie en de moslims verlaat mag worden gedood.(19) Er is geen dwang in de godsdienst. (S.2:256) Men wordt echter als moslim geboren en men moet sterven als moslim

  Vrouwenverachting – stenigen, enz.

  Het is toegelaten iemand te doden, die overspel pleegt (Bukhari, 9-83,17).
  “O Unais! Ga de vrouw van deze man zien en als ze haar overspel opbiecht, “stenig” haar dan.(20) Als ongehuwden overspel plegen, geef ze 100 zweepslagen en verban ze. Indien ze getrouwd zijn krijgen ze 100 zweepslagen en worden ze gestenigd tot de dood. (21) De Profeet beval een gehuwde man die overspel erkende te stenigen en een vrouw te stenigen na haar bevalling, wegens overspel. (22) En houdt niet vast aan huwelijksbanden, met ongelovige vrouwen. (S. 66:11) En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij ook haar ogen neergeslagen houden en hun passies beheersen, en dat zij haar schoonheid niet tonen dan hetgeen ervan zichtbaar moet zijn, en dat zij haar hoofddoeken over haar boezem laten hagen en dat zij haar schoonheid niet tonen behalve aan haar echtgenoot of haar vader of de vader van haar echtgenoot, of haar zonen of de zonen van haar echtgenoot, of haar broeders, of de zonen van haar broeders, of de zonen van haar zusters of haar vrouwen, of haar slaven, of zulke mannelijke bedienden die geen geslachtsdrang hebben, of de jonge kinderen die van de naaktheid van een vrouw niets afweten. En laat haar niet met haar voeten slaan, opdat hetgeen zij van haar schoonheid bedekken openbaar moge worden. (S.24:32). Misogynie is alomtegenwoordig in alle sekten of godsdiensten, zelfs in het boeddhisme, niet alleen de islam.

  Polygamie – Vrouwen ondergeschikte wezens, voogdij en tuchtiging

  als gij vreest dat gij niet rechtschapen zult zijn bij het behandelen der wezen, huwt dan vrouwen die u behagen, twee of drie, of vier en als gij vreest, dat gij niet rechtvaardig zult handelen, dan één of wat uw rechter handen bezitten (dat betekent slavinnen. (S.4:4) En wie uwer het niet kan bekostigen vrije gelovige vrouwen te huwen, hij huwe hetgeen gij bezit, namelijk gelovige slavinnen. (S,4:26). Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn. En degenen van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtig haar. Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoek geen weg tegen haar. (S, 4:35). En voor degenen uwer vrouwen, die zich aan ontucht schuldig maken, roept vier uwer als getuigen tegen haar en als zij getuigen, sluit haar dan in de huizen op, totdat de dood haar achterhaalt, of totdat Allah haar een weg opent. (S.4:15). Gij kunt geen volkomen gelijkheid tussen vrouwen handhaven, hoe gaarne gij het ook zoudt wensen. Maar neigt niet geheel tot één, zodat gij de andere in onzekerheid laat. (S. 4:30). Uw vrouwen zijn een akker voor u – komt daarom tot uw akker, zoals het u behaagt (S, 2:224).

  Vrouwen: Erfenis, Getuigenis, gebrek aan intelligentie, een plaag

  Wegens een defect in haar intelligentie zegt Mohammed, is het getuigenis van een vrouw de helft waard van deze van een man en zij kan noch bidden noch vasten tijdens haar menstruaties. (23) Mohammed vroeg aan een paar vrouwen: is niet de getuigenis van een vrouw aan half die van een man? De vrouw zei: ja. Hij zei: dit is omdat het verstand van de vrouw tekort schiet.(D.3:826) Bij erfenis krijgt ze de helft van wat een zoon krijgt. (S. 4: 12) Mohammed heeft niemand gezien die meer te kort schiet in intelligentie en religie dan de vrouwen (D. 2:541), ja, het merendeel van de bewoners van de hel zijn vrouwen.(24) Zij mag het huis niet verlaten zonder de toestemming van haar man (S.33.33). Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten. (S. 4:34). Mohammed zei: ik heb geen enkele plaag achter mij gelaten, schadelijker voor mannen dan vrouwen. (D. 7:33). Mohammed liet een vrouw stenigen na haar bevalling, wegens overspel (Hadith 2), een moslima mag alleen een moslim huwen. Een moslim mag ook een Joodse of christelijke vrouw huwen (S.5:6). Een man heeft voorrang boven de vrouw (S. 2:228). Selahattin Koçak schrijft in zijn boek: Ik erger me eraan dat in de koran schitterende verhalen staan over de gelijkheid tussen man en vrouw, maar dat dit in de praktijk niet wordt toegepast (blz. 158). Wel Selhattin, ik erger mij aan een boekschrijver die leugenproza gebruikt, om de korangruwel en Hadithgruwel, te verbergen en zich daardoor totaal ongeloofwaardig maakt. In de moslimlanden wordt wel de Koran toegepast op de vrouwen, ze zijn er moslimslavinnen. U weet dat ook. Vraag eens Selahattin aan uw partijvoorzitsters (Open-VLD), Gwendolin Rutten, of ze U wilt helpen om shariagelijkheid man en vrouw in het Belgische recht toe te passen, zoals u het wenst.

  De moslims die de sharia in Europa willen, zijn geen gematigde moslims

  Wie deze gewelddadige Koran afkeurt is een “islamofoob”. Islamofobie is volgens de resolutie (strijd tegen islamofobie) van Fouzaya Talhaoui en Bert Anciaux “ongegronde vijandigheid tegenover de islam”. De vijandigheid tegen de totalitaire islamideologie is even gerechtvaardigd, als de vijandigheid tegen het nazisme. Bert Anciaux wil dat we ons onderwerpen, als dhimmi’s. (S. 9:29). Wij respecteren alle gematigde moslims, maar niet de moslimideologie. De Koran is „sadistisch over ongelovigen”, zegt islamdeskundige prof. dr. Hans Jansen. (25) De Syrisch-Amerikaanse psychiater Wafa Sultan met de dood bedreigd (fatwa), zegt: De islam is een uiterst gevaarlijke en haatdragende ideologie. Zij vindt dat de Koran erger is dan “Mijn Kampf”. (26) Dokter Younus Shaikh, gevlucht uit Pakistan, omdat hij ter dood veroordeeld was, wegens blasfemie, zegt dat de Islam een georganiseerde misdaad is tegen de menselijkheid. (27) Chahdortt Djavann, zegt dat ze het islamitisch totalitarisme en de religieuze barbarij aan den lijve heeft ondervonden in al zijn aspecten. (28) Taslima Nasreen, schrijfster-gynaecoloog van Bengaalse afkomt, zegt: van de Koran kan men niets overhouden. Zij moest vluchten wegens een dood-fatwa, na het verschijnen van haar boek “De schaamte” 1994.(29) De naam “gematigde islam” is heel hatelijk, die is aanstootgevend en een belediging van onze religie zegt Erdogan. Er bestaat geen gematigde of niet-gematigde islam, islam is islam en dat is het, volgens de Turse premier Erdogan.

  Er bestaat inderdaad geen gematigde islam, er bestaat maar 1 islam, omdat al de moslimgelovigen, van welke sektarische tendens ook, hetzelfde onverdraagzaam en onveranderlijke Koranboek gebruiken.

  Er kan dus geen Europese islam bestaan, omdat er geen Europese koran kan bestaan. Er is niemand die de woorden van Allah kan veranderen (S. 6:35). Anders zou de ware Koran onwaar worden. De islam is niet gematigd, omdat de Koran niet gematigd is. Het islamisme, het racisme, het fanatisme, het intellectueel terrorisme, het geweld,de slavernij, de onverdraagzaamheid, zijn alomtegenwoordig in de Koran en ahadith. De Koran is de islam, en zonder islam bestaat er geen islamisme. Een radicale gematigde islam bestaat niet zegt Ayaan Hirsi Ali. Gelukkig brengt maar een kleine minderheid de Koran in de praktijk, maar dat veroorzaakt wereldwijde terreur. De koran ontheft de moslim die een ongelovige dood, van elk schuldgevoel (S.8:18) en als ze gedood worden in de strijd tegen de ongelovigen, dan zijn zij toch niet dood, maar krijgen een eeuwig leven. (.S.3:169).
  Zij die deze gruwelijke goden hebben uitgevonden waren zeker geen humanisten, maar barbaren. Goddelijke wetten bestaan niet. Uit een studie van Ruud Koopmans van de “WZB Berlin Social Science Center”, blijkt dat twee derde van de geïnterviewde moslims godsdienstige regels belangrijker vinden dan de wetten van het land waarin ze leven. Drie vierde waren van mening dat er maar één legitieme interpretatie is van de Koran – islamfundamentalisme is wijd verspreid. (30) Veertig procent van de Britse moslims wil de sharia in Groot-Brittannië. (31) en er bestaan al 1600 actieve madrasa’s in Groot-Brittannië om kinderen te indoctrineren en te radicaliseren. (32) Dat is toch angstaanjagend voor onze vrijheid en veiligheid in Europa?

  Een moslim die de criminogene haatverzen reciteert en dat goed vindt, is dat een “gematigde moslim”?

  Nota Bene over andere godsdiensten

  Christelijke uiterst rechtse partijen (Vlaams Belang, Front National in Frankrijk, enz.) en andere christelijke uiterst rechtse webstekken, kennen maar 1 gevaarlijke godsdienst, de islam, met het doel de katholieke kerk te steunen. Het religieus christelijk integrisme bv., in de VS, daar zal het VB of het FN geen woord over reppen. Het is dan ook belangrijk te onderstrepen dat alle godsdiensten (synoniem sekten), gevaarlijk zijn, en dat het Oude en het Nieuwe Testament ook afschuwelijke boeken zijn, wat gemakkelijk te bewijzen is. Alle godsdiensten of sekten hebben hetzelfde doel: de mensen van elkaar scheiden, ze indoctrineren en onderwerpen aan hun dogma’s, ze uitbuiten en arm houden, zich verrijken, godsdienstoorlogen ontketenen en de macht uitoefenen via gelovige politici of zelf de macht nemen, als het kan (zoals in Iran). Wij hebben geleerd wat 16 eeuwen christelijke vervolging en Inquisitie was, wij willen niet dat er een “Islamitische Inquisitie” in de plaats komt.
  Voetnoten
  1. socialisme.be – Boerkaverbod ingesteld. Aanhoudende stigmatisering moslimbevevolking 5.4.2010.
  2. standaard.be 29.3.2010 -.Bruno Tuybens (sp.a): “Politie moet meer ondernemen tegen homofobie
  3. Voor de betekenis van islamofobie – zie op Nieuw Pierke – “Islamofobie kan niet strafbaar zijn, omdat de islam geen ras is maar een ideologie”
  4. Turkije-info-site.nl
  5. atheisme.eu
  6. Groot nieuws: gifboek(koran) verboden door Russische rechtbank wegens extremisme en haat -tora-heshua.nl
  7. alhiwar.net/ShowNews – La querelle fratricide sans fin entre sunnites et chiites.
  8. trouw.nl 20.1.2014 – Zijn protestanten nog steeds vervloekt
  9. (poste de veille – Pakistan: les sunnites exterminent les chiites).
  10. sezamemag.net 30.12.2006 en bladi.net Un dignitaire saoudien qualifie les chiites d’infidèles.
  11. 22.1.2014 -trouw.nl – Sektarische Strijd nu ook in enkele Nederlandse moskeeën
  12. volkskrant.nl 23.1.2004 – Relatie koran en geweld voorzichtig ter discussie
  13. Hadith 14 – Ibn Mas’oed
  14. politicsinfo.be 21.5.2005 -OVSEgezand: Nederland stigmatiseert moslims.
  15. 11.10.2010 -hpdetijd.nl – Wilders-getuige Wafa Sultan:”Pas op. Moslims willen jullie knechten”.
  16. (S. 2:9 of S.2:10) – (S.2:11) -(S. 2:12 of S.2.13) – S. 2:13 of S.214 – S.2:19 – 2:172 – S. 6:40) – (S. 2.68) – (S. 2:89) – (S. 2:99 – 2:99) – (S.2:222), (S. 2:272 – S.3:141) – (S.3.111-S.54:48) – (S. 3:129 – 35:37) – (S.3:168 – S.4:62 – S.4:138 – 57:14) – ((S.3:18) – (S.4.37) – (S.5:102) – S.5:61)(S.6:25 – S.11:28) – (S.6:126) – (S.7:180) – (S. 8.23) – (S.10:41) -(S.10:46) – (S.39:73) – (S.98:7), (S.19:18-55:42-44) – (S.4:77) – (S.68:9) -S.2:66).
  17. Muslim XXXVII 666
  18. Sahi Bukhari, vol. 4, boek 52:22
  19. Sahih Bukari, LXXXIV 57
  20. Zaid ibn Khalid et Abu Huraira, Bukhari XXXVIII 508.
  21. Muslim XVII 4191
  22. Hadith 2008
  23. S. 2.288 -Bukhari, b.1, vol.6,H.301
  24. hadith Bukhari vol.4:464 blz.305
  25. 6.10.2010 -refdag. nl -Arabis Jansen: Koran sadistisch over ongelovigen
  26. 11.10.2010 – hpdetijd.nl Wilders-getuige Wafa Sulan: Pas op.Moslims willen jullie knechen
  27. rationalistinternational.et – Islam et les femmes
  28. books.google.be -Le Coran, la dérive de l’islam
  29. 10.4.2003 -lexpress.fr Je me sens la responsabilité de dénoncer l’islam
  30. wzb.eu/en/press-release/islamic-fundamentalism-is-widely-spread: “Islamic fundamentalism is widely spread. WZB study shows significantly high numbers amongst Europe’s Muslims Religious fundamentalism is not a marginal phenomenon in Western Europe. This conclusion is drawn in a study published by Ruud Koopmans from the WZB Berlin Social Science Center. The author analyzed data from a representative survey among immigrants and natives in six European countries. Two thirds of the Muslims interviewed say that religious rules are more important to them than the laws of the country in which they live. Three quarters of the respondents hold the opinion that there is only one legitimate interpretation of the Koran”
  31. telegraph.co.uk – Poll reveals 40pc of Muslims want sharia law in UK).
  32. http://www.ippr.org/research-project/44/7112/madrassas-in-the-uk-british… IPPR is undertaking a pioneering and timely research programme on madrassas in the UK, focusing on three areas: Leicester, Bradford and London.

  Like

 59. Pingback: bert-anciaux-pleegt-cultuurverraad-dus-hoogverraad-in-het-kwadraat | Nageltjes

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s