De angst van Kustaw Bessems. Nee, Bessems, niet openheid maar overheid overwint onderduik.

Screenshot_33

(Door: Martien Pennings)

________________________________________________________________

Het allerbelangrijkste blijven deze simpele vaststellingen: de nieuwe Jodenhaat en de ongeïnformeerdheid omtrent Jodendom en islam die Bessems ziet, is met volle medewerking van zijn eigen Volkskrant krachtig gestimuleerd. Dissidente stemmen werden zoveel mogelijk geweerd. Antisemitische en islamofiele correspondenten, columnisten en cartoonisten kregen alle ruimte. En nu hij het resultaat hiervan ziet, wil hij een krachtig medicijn tegen wat de Volkskrant al decennia stimuleert. En waar bestaat dat uit? Voortzetting van de dezelfde redactionele lijn! Nog ruimer baan voor islamofilie en Jodenhaat. Laten we het bespreekbaar maken! Bessempje, Bessempje toch! Op je lichtvoetige sneakers! Ik heb je één keer persoonlijk in alle rust gesproken, en ik heb je meegemaakt op feestjes van een bepaald soort incrowd waar ik niet meer kom en ook niet meer welkom ben. Ik begrijp  de druk waaronder je staat, maar dit is NIET het antwoord.

________________________________________________________________

Dit stuk handelt over een artikel dat op 4 zaterdag mei 2013 in het Volkskrant-katern “Vonk” verscheen. Het was van de hand van de nog niet zo lang op zijn post zittende jeugdige chef opinie van de Volkskrant, Kustaw Bessems, en het was over vier pagina’s uitgesmeerd. De titel luidde “Openheid overwint de onderduik” met als ondertitel “Vrijheid: Ruim baan voor enge ideeën”.

Kustaw Bessems heeft zijn doctoraal geschiedenis gehaald onder begeleiding van dezelfde “promotor” aan de Universiteit van Amsterdam als ik: Herman Beliën. Alleen was Bessems veel jonger dan ik. Hij is van 1977, vertelt Wikipedia mij, en dan kan hij zijn diploma als historicus nooit in 1989 hebben gehaald, zoals ik. Bessems was twaalf jaar op dat moment. Ik was trouwens vier-en-veertig. Ja, een laatbloeier. En ja, opa is alweer van 1945. Waar blijft de tijd. Nog meer verschil: ik heb helemaal geen feitelijke begeleiding gehad van Herman Beliën. Had ik niet nodig. Vier-en-veertig jaar immers: dan mag je wel een keer zelfstandige academische arbeid kunnen verrichten. Oh ja, nog één verschil: Bessems is een Jood en ik gelukkig niet.

Ik heb in 1989 die scriptie van 240 pagina’s na anderhalf jaar werken kant-en-klaar op de tafel van Beliën gelegd. Hij had vervolgens twee weken nodig om hem te beoordelen. Toen ik bij hem terug kwam voor het vonnis, keek hij, achter de tafel gezeten, schuin weg. Zijn gezicht stond ernstig. Hij pleurde mijn scriptie tussen ons in op tafel. “Weet je wat je daarmee moet doen?” Ik schrok me wild. Had ik mezelf dan zó verschrikkelijk overschat? Beliën ging recht zitten, pakte het boekwerk op, ritste met zijn duim door de pagina’s en zei: “Daar moet je niks aan veranderen.” Ik weet niet hoe lang het duurde voor ik vroeg: “Niks? Nog geen komma?”

“Nog geen komma”, bevestigde Beliën. Later dat jaar 1989 kreeg ik “The Lawrence J. Saunders Award” van het “Roosevelt Study Center” te Middelburg voor de beste doctoraalscriptie over een Amerikaanse onderwerp. In de toekennings-commissie zaten professor Rob Kroes (Amsterdam) , professor Lammers (Leiden) en de nog jonge professor Maarten van Rossem (Utrecht).

Die scriptie van mij was een intellectuele biografie van een Jood, Norman Podhoretz. Dat was een beetje prematuur, want Podhoretz was op dat moment pas 59 jaar en nog volop actief als hoofdredacteur van Commentary, een New-York-based  Joods-intellectueel maandblad, dat toonaangevend was in vooral de jaren 1980. Dat waren de jaren van het presidentschap van Ronald Reagan. En Norman Podhoretz claimde zo’n beetje eigenhandig met zijn blad de conservatieve stroming te hebben geschapen die Reagan aan de macht bracht.

Ik had Podhoretz als onderwerp uitgekozen omdat ik eind jaren 1970 geestelijk en materieel aan de grond was komen te zitten. Ik vond mezelf terug driehoog-achter in de Amsterdamse Spuistraat in een huis dat vooral prominent hoerenkast was en in een buurt die in die tijd vooral bestond uit nog meer hoerenkasten en pornobioscopen. Mijn studie aan de universiteit van Amsterdam en mijn huwelijk waren beide mislukt. En ik had het gevoel dat ik niet alleen maatschappelijk  en moreel gefaald had, maar ook ideologisch. Ik was mijn geloof kwijt. Ik was een kind van de “revolutie van 1968” en ik had een fundamenteel gevoel gekregen dat met die stroming iets verkeerd was. En dat gevoel had Norman Podhoretz ook. Maar anders dan ik wist hij dat verkeerde te verwoorden op een tegelijk politiek en psychologisch niveau. Aldus werd mijn doctoraalscriptie tegelijk een stuk persoonlijke therapie onder leiding van Podhoretz.

Dat persoonlijk therapeutische element had blijkbaar de “wetenschappelijke” waarde van mijn biografie van Podhoretz niet aangetast, want in zijn mondelinge laudatio bij de uitreiking van mijn doctoraal zei Rob Kroes dat ik een onderwerp had gekozen waarbij ik intens persoonlijk betrokken was geweest en dat zulks meestal tot wetenschappelijke rampen leidde, maar dat ik het er keurig objectiverend vanaf had gebracht. Verder weet ik nog dat ik een licht-beige colbert-jasje en een blauwe spijkerbroek droeg.

Het zat natuurlijk allemaal nog veel dieper bij mij. Want ik was allang voor ik bij Podhoretz in therapie ging eigenlijk een soort Jood geworden. Auschwitz-Jood om precies te zijn. Nee, nog preciezer: Auschwitz-wahl-Jude der zweiter Generation. Mijn “formative experience” is geweest de confrontatie op misschien tien- of twaalfjarige leeftijd met foto’s uit de nazi-concentratiekampen.  Ik was, pre-puberend, in het grootouderlijk huis op zoek naar de nummers van “De Lach”, een blaadje waar moppen het excuus vormden voor foto’s van dames in badpak, met, zoals W.F. Hermans ooit ongeveer schreef “die grofkorrelige fotografie die eigenlijk voor tractoren in tijdschriften voor de agrarische stand gereserveerd zou moeten worden.” Ik vond, boven verwachting, plaatjes van zelfs geheel naakte mensen. Maar ze waren wel erg mager. Ik was gestoten op banden met “Onderdrukking & Verzet”, vlak na de oorlog uitgegeven onder redactie van Van Randwijk. Het stond vol met foto’s uit de Nazi-concentratie-kampen. Daar werd ik voorgoed, zoals Thomas Mann zegt, “verdreven uit het paradijs van de kinderlijke gevoelens”.

Zwart-wit-ervaring aangaande dood en seks. Ik weet niet wanneer ik het gedicht “Todesfuge” van Paul Celan ontdekte: “Schwarze Milch der Frühe . . . .”. Dat ontwikkelde zich voor mij  tot een symbool van zowel “het intellectuele leven”- altijd maar die zwarte letters, abstracties vormend op wit papier – en “Auschwitz”. Was ik nou een piekeraar geworden door die foto’s of door het “intellectuele leven”? En was die hang naar kleurige pornografie mij nou gewoon door de tijd opgedrongen of had dat toch echt vooral te maken met mijn levenswijze? Ik heb dit thema ook wel eens op geleerdachtige wijze uitgewerkt in mijn opstel “Ronald Havenaar vertilt zich aan Martin Bosma”:

“Toen er na de materiële wederopbouw, rond 1965, tijd en energie vrijkwam en de jonge generatie van de ´babyboomers´ aantrad, kwam de psychologische reactie. Die was er een van bezinning op ´oorlog´ en ´kolonialisme´. Een zinnebeeld van die oorlog van 1914-1945 werden ´de loopgraven´, maar het zinnebeeld bij uitstek werd ´Auschwitz´ en de beelden die daarbij hoorden. Van ´kolonialisme´, het nieuwe en oude, werd in de jaren 1970 ´Vietnam´ het symbool en met name het naakte, vluchtende, schreiende ´napalmmeisje´. De inhoud van de psychologische reactie was schuldbesef enerzijds en anderzijds vitalistische genotzucht, vooral tot uiting komend in pornografie, vrije seks (zéér gefaciliteerd door de uitvinding van ´de pil´) en ´anti-autoritair´ gedrag. Er was een besef dat de oorlog en het ´imperialisme´ vooral met onderdrukte seksualiteit te maken had, al had men de marxistische mond vol over ´economie´ en ´arbeiders´ en over de opstand tegen de ´regenten´.

Die dynamiek tussen dat schuldbesef (imperialisme, oorlog, Auschwitz, Vietnam) en de vitale reactie (hedonisme, opstand tegen de autoriteit, vrije seks, pornografie) lag ten grondslag aan veel ´links´ extremisme, zowel in Europa (Baader Meinhof) als Amerika (Weathermen). Het overwinnen van ´Auschwitz´ via seks is in feite het kernthema van William Styrons ´Sophie’s Choice´ (1979). Norman O. Brown, de verdediger van de ´polymorfe perversiteit´ schreef speciaal voor historici en andere in seks en dood geïnteresseerden (ach, toevallige onderwerpen): ´Life against Death: The psycho-analytical Meaning of History´. (1959 !!) Het is een iconisch boek voor de mentaliteit van ´de jaren zestig´. Maar alleen voor intellectuelen natuurlijk, en dat is Havenaar niet. Zelfs geen halve. Of zou Havenaar toch Paul Bermans, ´Power and the Idealists´ uit 2005 kennen? Uit dat boek leer je iets begrijpen van ´The Passion of Joschka Fischer and its Aftermath´, zoals de subtitel van dat boek luidt, oftewel van links zijn en erg boos over ´Vietnam´ te midden van een ´seksuele revolutie´. Of lees de recensie die de inmiddels overleden H. J. Schoo schreef over dat boek en bemerk hoe die ´jaren zestig´ doorwerkten tot in de jaren 1990 inzake de kwestie ´humanitaire interventie´, dat mij persoonlijk ook zeer heeft bezig gehouden. Moeten we niet Peter Collier en David Horowitz ter hand nemen? Hoe heet dat boek van die twee ook alweer? ´Destructive Generation: Second Thoughts about the 60’s”´(1989). En de linksige Tod Gitlin ook natuurlijk, ´The Sixties: Years of Hope, Days of Rage´ (1987).

Dat mengsel van schuldbesef en vitaal hedonisme betrok zichzelf in de jaren 1960 tot 1989 dus ook op de internationale politiek. Dat gebeurde  in ´marxistische´ van alle seksualiteit losgezongen ´analyses´, waarin het communisme, de Sovjet-Unie en China werden verdedigd en het ´kapitalistische”´ Westen werd aangevallen. Deze ´generatie van 1968´ met haar complex van schuldbesef & hedonisme heeft haar ´mars door de instituties´ met succes afgelegd, heeft tot nu toe de cultuur van het Westen, in elk geval die van West-Europa, in zijn greep, en is erin geslaagd zichzelf te reproduceren in inmiddels alweer twee generaties.”

Tot zover een eerdere “wetenschappelijke” uitwerking van een . . . . . eh . . . . intellectueel probleem.

Toen ik begin jaren 1980 – ik was midden dertig – met mijn toenmalige vriendin een tentoonstelling wilde bezoeken over de concentratiekampen op de Dam in Amsterdam, brak ik bij de eerste foto-opstelling. Niks spectaculairs snikkends, maar het stroomde volautomatisch en het bleef maar komen. Ik ben weg moeten gaan. Daarna heb ik het nog eens geprobeerd met het Achterhuis van Anne Frank. Je bent Amsterdammer en daar moet je toch een keer geweest zijn. Moest kunnen, dacht ik, want geen enge foto’s. Maar dat ging ook niet.

Na al deze persoonlijk ontboezemingen begrijpt u misschien dat ik de volgende passage bij Kustaw Bessems in zijn Volkskrant-opinie-katern “Vonk” intens aanstellerig vond:

“In de Duitse pizzeria/Biergarten/ waterpijptent waar ik dit zit te lezen, gebeurt iets vervelends. De tekst, en het besef van zijn betekenis, raken mij persoonlijk. Daar ben ik eigenlijk tegen, persoonlijk geraakt worden. Sowieso. En al helemaal wanneer ik aan het werk ben. Laat staan publiekelijk. Dat heeft een principiële reden. Het debat over bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting moet worden gevoerd op grond van feiten en argumenten. Het is onzuiver je betoog kracht bij te zetten met sentimentele anekdotiek uit de privésfeer. ( . . .) Anderhalf jaar geleden brak ik bij uitzondering de ban op persoonlijke informatie. Dat was in een essay over de vrijheid van meningsuiting. Ik bepleitte toen een wettelijke verruiming van deze vrijheid in Nederland, zodat bijvoorbeeld ook Holocaustontkenning niet langer strafbaar zou zijn. Omdat ik wilde laten weten dat het voor mij geen holle frase is wanneer ik zeg dat ik de pijnlijke kant van zo’n verruiming onderken, haalde ik een anekdote aan over mijn Joodse grootmoeder, die de oorlog overleefde. Ogenblikkelijk heette ik op de website van NRC Handelsblad een Joodse journalist.”

De dertiger Bessems wil de geestelijk volwassene uithangen. De menselijke mens die heel raakbaar is, maar dat buiten zijn uiterst belangrijke werk wil houden. De gewichtige professional spelen. Niet doen, Bessems! Neem een voorbeeld aan je collega-Jood, Norman Podhoretz, die er een erezaak van maakte zichzelf publiekelijk auto-bio te graven en daarbij heel veel inzicht won. Lees zijn “Making It” en vooral zijn “Breaking Ranks”. Hou op met net doen of je Joodse identiteit niet zo belangrijk is. Want die Joodsheid, en de angst die er het gevolg van is, is een van de oorzaken van de starnakelse domheid van je gevoelerige intuïtie-essaytje in de Volkskrant getiteld “Openheid overwint de Onderduik: ruim baan voor enge ideeën.”

Die starnakelse domheid is door Ronald Katee, die ooit nog eens een Populistische Omroep hoopt te stichten, geanalyseerd op de avant-gardistische website AmsterdamPost ,waarop ik, als literair elitist, qualitate qua ook wel eens wat geschreven heb. Katees filering, onder de titel “Knettergek: Kustaw Bessems”, was adequaat, maar onvolledig.  De angst ontbrak.

De stelling van Bessems luidt: alles moet gezegd kunnen worden. Van haatbaardige imams tot Turkse jongeren die eerst de Joden en dan verder het hele Westen willen opheffen tot aan reclame voor de pedovereniging “Martijn”: het moest allemaal kunnen volgens Bessems.  Want je mag nooit tekortschieten, zo luidt de teneur, in het ruim baan geven aan enge ideeën. En Bessems verwoordt dat zó: “De verdediging van grondrechten als grondrechten, de notie dat die gelden voor iedereen, daarin schieten we tekort.” Iedereen: dus ook tegenover de walgelijkste ploerten mogen we niet te kort schieten. Het is een moreel appèl  aan het Westen alle remmen los te gooien in het ondergaan van verbale smurrie. We moeten ook vooral aan smurrie-diepte-onderzoek willen doen vindt Bessems:

“Wat wordt er eigenlijk gezegd? Slaat dat ergens op of niet en waarom dan?”

Bessems vond ook dat smurrie best een standbeeld verdiende, precies omdat het zo zacht is:

“Het mooie, het zachte van de vrijheid moet gevierd en op een voetstuk geplaatst. De mogelijkheid te zijn wie je bent, te zeggen wat je vindt, je te uiten zoals je goeddunkt, lief te hebben wie je wilt.”

Dat is natuurlijk voor een chef van een opiniekatern een aantrekkelijke en zelfs profijtelijke stelling. De allergoorste bagger als intellectuele pasmunt. Er was slechts één grensje dat Bessems trok: je mocht niet oproepen tot geweld. Waarop Katee de voor de hand liggende vraag stelde:

“( . . .) wanneer een vrij uitgesproken mening aanzet tot geweld. Is dat bijvoorbeeld alleen maar het geval als een imam expliciet oproept om Joden te doden of is het ook een oproep tot geweld als je uitspreekt dat het jammer is dat Hitler niet alle Joden heeft afgeslacht? Waaruit iemand immers zomaar zou kunnen concluderen dat het misschien eens tijd wordt dat iemand anders het karwei van Hitler afmaakt.”

Katee stelde nóg een noodzakelijke vraag, namelijk die van Karl Popper “in hoeverre een vrije, tolerante samenleving het zich kan veroorloven om intolerante meningen en organisaties te tolereren.”

Katees kritiek werd natuurlijk niet beantwoord door Bessems, want als links ergens sterk in is dan wel in het buitensluiten van argumenterende mensen die de goede strijd strijden. Oh ja: en podium verschaffen aan de grootst mogelijke onzin en . . . . . verdediging van het puurste nazisme. Daar is links ook heel goed in. Zo dus ook in dit geval. Nou had Katee dat in zijn stuk al met enige woede voorspeld:

“De motieven van bepaalde mensen met een fundamenteel andere politieke visie zijn echter bij voorbaat verdacht. Waarom zou je daarmee de discussie aangaan om te achterhalen hoe het nu eigenlijk in elkaar steekt? Je zou ze maar een podium bieden.”

Terecht, Katees kwaadheid, want als er één fout-links krantje is dan toch wel de Volkskrant als het de NRC niet is. Het wrange is inderdaad – Katee had daar misschien nog veel meer nadruk op moeten leggen – dat Bessems in zijn stuk klaagt over de ongeïnformeerdheid van het publiek – terwijl zijn krant als geen ander medium, of het moest de NRC of het NON-journaal zijn, voor die ongeïnformeerdheid verantwoordelijk is geweest in de afgelopen decennia.

Bessems: “( . . .) het onvermogen van een samenleving om te weerspreken, te onderwijzen en op te voeden. Wanneer vrijheid voor iets afgrijselijks wordt gebruikt, is de verleiding sterk om de ruimte daarvoor te verkleinen. Maar iets anders is nodig. De ruimte moeten wij groot houden.”

De gotspe! Chris Rutenfrans -werkt hij er nog? – heeft jarenlang een wel heel eenzame strijd gevoerd op de opinieafdeling van de Volkskrant.  Er was eigenlijk alleen maar ruimte voor de linkse pensée unique, voor de islamofielen en de Israëlhaters en nu moet – godbetert! – de toestand die de Volkskrant zelf grotendeels heeft geschapen, opgeheven worden door ruim nóg meer ruim baan voor islamofilie en Israëlhaat én zelfs onvermomde Jodenhaat. Op wiens last? Op last van diezelfde Volkskrant, bij monde van de jeugdige chef opinie!

Katees kritiek, zei ik, werd natuurlijk niet beantwoord door Bessems en nou had Katee inderdaad nogal pittig en best een beetje ordinair geformuleerd. De uitsmijter van Katees stuk luidde:

“Waarom zou je daarmee [met “de Wilders-mens”, zeg maar] de discussie aangaan om te achterhalen hoe het nu eigenlijk in elkaar steekt? Je zou ze maar een podium bieden. Hij laat het podium liever aan degenen die pissen op het graf van zijn familie en een Tweede Holocaust aan het voorbereiden zijn. Knettergek die Bessems.”

Best een beetje ordinair, zei ik, dat “pissen op het graf”. Maar was het eigenlijk niet heel adequaat als je bedenkt hoe ordinair de zin van Bessems was waarop dit sloeg? Deze zin:

“Zelfs dat de Arnhemse jongens hun Jodenhaat kunnen etaleren op tv, kunnen zeggen dat mijn familie en die weinige anderen die zo gelukkig waren de oorlog te overleven, ook hadden moeten worden vermoord, zelfs dat is een triomf.”

Dat was nou toch wel heel hypokriet: Bessems schreef een stuk waarin hij verdedigt dat de meest abjecte mening geuit moeten kunnen worden, hij hekelt het onvermogen van “een samenleving om te weerspreken, te onderwijzen en op te voeden” en dan zijn ineens een paar woedende formuleringen onaanvaardbaar van iemand die ik althans zie als een strijder voor een goede zaak. Bessems, zo vertelt Katee mij, repte van “kwaadaardige onzin” en “walgelijk” en dat hij daarom de discussie niet aan wilde gaan. Ja, dat is inderdaad verbluffend voor iemand die in een lang en pathetisch gevoelsstuk ruim baan vraagt voor discussie met het allerabjectste en voor smurrie-diepte-onderzoek.

En nu voeg ik op 15 mei op aandringen van Ronald Katee twee alinea’s toe. Het pittige en rake karakter van Katees kritiek was natúúrlijk de echte reden van Bessems weigering publiekelijk in discussie te gaan. Voorts speelde, net zo natuurlijk, het marginale en radicale karakter van AmsterdamPost een rol. Want een redacteur van de Volkskrant  gaat, natuurlijk, niet afdalen naar het gewone volksniveau, naar een weblog waarop soms recht-voor-z’n-rapige  waarheden worden gezegd. Dat is niet romantisch. Voor een type als Bessems moet het exotischer, liefst iets met islamitische nazi’s  die Bessems’ eigen familie willen uitmoorden en ook heel Israël willen Holocausten. Een Volkskrantredacteur wil, kortom, alleen “goed volk” als lezers en als onderwerp, zoals de laatste reclameslogan van de Volkskrant luidt.

Maar Ronald heeft mij nou al twee keer gemaild dat Bessems een lullige smoes opvoerde als excuus om niet op AmsterdamPost te willen reageren, maar alleen per privé-mail. Waarin dus die woorden “walgelijk” en “kwaadaardig”. Bessems maakte, zo meldt Katee, er namelijk een heel punt van dat Katee zijn kritische stuk over Bessems niet alleen naar Bessems zelf en AmsterdamPost had gemaild, maar tegelijk cc naar een paar van Katees geestverwanten. Maar . . . . . “Wát de neucq!” zoals ze bij GeenStijl zouden zeggen: een artikel dat binnen een paar uur openbaar zal zijn stuur je naar het adres waar het gepubliceerd zal worden. Plus naar het openbare redactie-mail-adres van een redacteur. Plus naar een paar mensen die zo dadelijk dat stuk op een publieke website kunnen lezen. Wat voor de shit-fuck-hell zou daar nu toch het verfijnde bezwaar tegen kunnen zijn? Vooral als het een kosmopolitische redacteur betreft die zijn medium zelfs wil openstellen voor ook het hele, hele, hele errugge. Maar Bessems gaf,zo verzekert Katee me, wel degelijk als hoofdreden op dat het cc zenden van dat stukkie aan een paar geestverwanten van Katee de hoofdreden van zijn weigering was. Bessems repte van “onbeleefd” en “merkwaardig”. Nou: ik vind dat soort kutsmoesjes van Grootkosmopoliet Bessems “merkwaardig” om niet te zeggen ongelooflijk doorzichtig. Maar het klopt wel met zijn karaktertje zoals ik het heb leren kennen. Bessempje is nogal een “prinsesje op de erwt”, zoals Katee zegt. Ik zou liever zeggen dat Bessems vaak last heeft van gewoon dedain.  Maar niet tegenover nazi’s die zijn familie willen uitmoorden, natuurlijk.

Terug naar die vier pagina’s die de chef op zaterdag 4 mei 2013 in zijn eigen katern voor zichzelf had gereserveerd. Wat ik al zei: een starnakels dom stuk van Bessems. En ik hoop voor hem dat het met zijn “Joodse identiteit” te maken heeft. Bijvoorbeeld dat het niet eens in hem opkomt zich te identificeren met een nationale overheid kan te maken hebben met slechte ervaringen in het verleden van Joden met nationale overheden. Maar natuurlijk ook met de moderne EU-gekte waarin de natiestaat alleen nog maar gedemoniseerd wordt en de grote verdiensten van die entiteit ontkend worden. In elk geval zegt Bessems niet, zoals ik: de gulden en de douane terug! Nee, Bessems zegt: “Er bestaat geen binnenland meer. En geen buitenland.” En: “U kunt hier geen Mohammedcartoon publiceren zonder het risico dat iemand uit pakweg Somalië deze kant op vliegt om u een kopje kleiner te maken.” Ja, en daar heeft de Volkskrant hard aan meegewerkt om die wereld tot aanzijn te brengen.

Ik hoop verder dat de extreme tolerantie van Bessems voor desnoods het walgelijkste eveneens  te maken heeft met zijn angst als Jood voor het verborgene. Het monster dat altijd weer gevaarlijk kan worden als je het niet voortdurend in de publieke ruimte monitort. Antisemitisme, ja dat bedoel ik. Maar als dat zo is dan zou ik vooral meer ruimte . . . . . nee, dan zou ik eens begínnen met ueberhaupt ruimte te geven, als opinie-chef van de VK, aan mensen die Israël fundamenteel verdedigen en de islam fundamenteel aanvallen. Tot nu toe heeft de Volkskrant het omgekeerde gedaan: namelijk antisemieten als Thomas von der Dunk en Jos Collignon alle ruimte geven voor hun vuiligheid. Ik heb verschillende opstellen gepubliceerd ter zake van dat volgehouden antisemitisme van de Volkskrant. Maar ik heb niet de illusie dat de jongeheer Bessems aan mijn opstellen ooit nog een kritisch essay zal wijden. En dat ik dan gelegenheid krijg tot weerwoord. Er is een enorme hoeveelheid kennis en intellectueel potentieel voor discussie in Nederland terzake van de belangrijkste kwesties: islam, Israël, immigratie. Maar de werkelijk kritische stemmen worden consequent achter een informeel cordon sanitaire gehouden. Waarom deze stemmen verstikken als je de drekkigste smurrie wel wilt toelaten, Bessems? Ben je misschien gewoon bang dat je aan de bewaking moet, net als Wilders?

Bessems:

“Ik wil niet in een land leven waar organisaties worden verboden omdat hun denkbeelden tegen geldende waarden ingaan. Wie bepaalt die waarden? Wat valt er straks nog meer buiten?”

Ja, wie zou er “straks” nog meer buiten kunnen vallen? Misschien die angstige Jood in Bessems wel. Of is-ie echt bang dat-ie niet kan leven zonder de propaganda van pedoclub Martijn of van sjeik Haitham al-Haddad?

Het antwoord op de vraag, overigens, wie die waarden bepaalt luidt: Kustaw Bessems. En ook Martien Pennings. En nog een paar stemgerechtigden. En met dat laatste bedoel ik niet alleen de Tweede Kamerverkiezingen, maar degenen die hun stem kunnen laten horen in de publieke ruimte. Dat zijn tot nu toe voornamelijk de als Israëlhaters vermomde antisemieten, de islamofielen , de pro-immigratie-lobby en de pro-EUSSR-lobby. En ze zijn vooral hoorbaar in de Volkskrant. Ik heb al vaker uitgelegd dat een linkse monocultuur in heel West-Europa de macht heeft gegrepen en ook aangegeven hoe dat mogelijk is geweest.

Dus de stem van Kustaw Bessems zal tienduizenden (!) malen krachtiger klinken dan die van Martien Pennings, die de laatste decennia alleen marginale weblogs tot zijn beschikking heeft gehad. Maar ik zal niettemin opnieuw – ik heb dat al vele malen gedaan – uitleggen waarom ik kies voor de mogelijkheid tot verbieden van bepaalde meningen.

Het is heel simpel. Het is een politieke keuze. Bessems kiest ervoor alles toe te staan wat niet oproept tot geweld. Maar ik behoud mij zelfs het recht op geweld voor. Daar kom ik zo direct nog op. Ik zou ervoor kiezen om de islam te verbieden in al zijn uitingen en symbolen, omdat ik denk dat de islam een real and present danger voor het Westen vormt. Ik denk dat oprecht. Net als wijlen Gerrit Komrij ben ik bang dat we op een morgen wakker worden en we allemaal Ali heten. Dat er ineens geen weg terug is. Dat de islam zo machtig is geworden dat hij zijn ware gezicht* kan laten zien. Een kikker moet je langzaam koken. Er groeien nu generaties op die de alomtegenwoordigheid van hoofddoeken heel gewoon vinden. Over een tijdje zijn boerka’s heel gewoon. En vervolgens heten we niet alleen allemaal Ali, maar wonen we ook ineens allemaal in Pakistan.

Ikke zelf in hoogst eigen persoon bepaal de grens van de Vrijheid van Meningsuiting. Mijn eigen Rede & Moraal zijn de laatste instanties waarbij ik te rade ga. Ik heb niks anders. Dat is soms nodig, te rade gaan bij eigen Rede & Moraal, bijvoorbeeld als er in de natie, of zelfs het hele continent collectieve gekte heerst of massamoordenaars aan de macht zijn. Is voorgekomen! Komt nog steeds voor!

Karl Popper’s paradox is door Katee ook al voorgehouden aan Bessems. Maar misschien moet ik hem nog maar eens voluit citeren in de woorden van Popper himself:

“Onbeperkte tolerantie kan niet anders dan leiden tot het verdwijnen van tolerantie. Als we de onbeperkte tolerantie zelfs uitbreiden naar diegenen die intolerant zijn, als we niet bereid zijn om een tolerante samenleving te verdedigen tegen de aanslagen van de intoleranten, dan zullen de toleranten, en de tolerantie met hen, worden vernietigd (…). Daarom ook moeten we in naam van de tolerantie het recht opeisen om het intolerante niet te tolereren. We moeten eisen dat elke beweging die de intolerantie predikt, zichzelf buiten de wet plaatst en het oproepen tot intolerantie en vervolging als een misdaad beschouwen, zoals we ook het oproepen tot moord of kidnapping of de herinvoering van de slavenhandel als misdaden beschouwen.”

Ik heb het al vaker opgeschreven: de Vrijheid van Meningsuiting is existentieel en kan daarom niet absoluut zijn. Dialectiek! Dus zou een willekeurige Wijsneus dan kunnen repliceren: “Maar de Vrijheid van Meningsuiting is zélf een kernwaarde!” En dan antwoord ik: ja, één kernwaarde.  Er zijn er meer. Het slimme Joodje Sammie Huntington heeft niet alleen in zijn “Clash” uitgevogeld dat de islam al 1400 jaar” bloedige grenzen” heeft en een veel “groter gevaar” vormt dan ooit het communisme, maar heeft ook een dik boek geschreven met de titel “Who are We?”. En daarin somt hij een paar van onze waardes op. Onze: van de Joods-Christelijk-Verlichte traditie. Ik pak mijn exemplaar van “Who are we” nog eens op. Jezus! Wat heb ik daar in zitten marge-schrijven en kladden en onderstrepen en markers zitten gebruiken! Dat doe ik omdat ik nooit wat onthoud.  Maar ik wist nog wel ongeveer waar ik het code-woord DELLPHI had opgeschreven, op pagina 46. Die eigengemaakte afkorting staat voor Democracy, Equality, Liberty, Law (rule of), Property, Human Rights, Individualism. Als we de islam zijn gang laten gaan zijn al die waarden, en dan bedoel ik die waarden zoals ze bedoeld zijn, in één klap verdwenen. Dus als er een Systematische Ondermijning van mijn Existentiële Kernwaarden plaats vindt door een Doodsvijand, bijvoorbeeld de islam, dan wil ik één Kernwaarde, de Vrijheid van Meningsuiting, kunnen beperken om al die andere Kernwaarden te kunnen behouden.

Ik zou Voltaire graag omdraaien, die befaamde uitspraak dat hij ieders recht op de vreselijkste meningen tot zijn dood zou verdedigen. Ik verdedig daartegenover tot mijn dood mijn recht om te zeggen: “Dát tolereer ik in mijn cultuur wel en dat niet.”

De discussie over “Weimar” na WOII  in Duitsland, de discussie dus over hoe-het-zo-was-gekomen, leidde tot de slotsom dat degene die de Vrijheid van Meningsuiting en de Democratie willen gebruiken om beiden af te schaffen, best een Berufsverbot aan de broek mogen krijgen. Verfassungsschutz weetjewel. Dus opgerot met die 68-ers-mentaliteit van “verboden te verbieden”. Ik wil wél kunnen verbieden. En daarvoor heb ik een aanspreekbare overheid nodig. Vandaar mijn leve Europa, weg met de EU, weg met de islam, leve Israël, de gulden en de douane terug. En vooral ook weg met dat nep-kosmopolitische sfeertje waarin het opinie-Joodje Bessems geheel onterecht meent te kunnen gedijen. Niet openheid maar overheid overwint onderduik.

“Het is toeval, dat ik in München ben. Eerder die dag was ik in een luxehotel in de bergen, met sneeuw, op twee uur rijden van de stad, waar ik was uitgenodigd voor een conferentie over grote wereldkwesties. Nu is het laat op de avond. Het is rokerig op de bovenverdieping van het café waar ik nu achter mijn MacBook zit. Er staan houten meubels zoals in een Duitse kroeg, maar ook beelden van nepmarmer en er hangen draperieën als in een scène uit 1001 Nacht. Dat klopt allemaal, want de Turkse eigenaren serveren hier zowel bier als pizza’s als waterpijpen. Iets moeilijker te plaatsen zijn de tv’s aan het plafond – zonder geluid staat de kunstzender Arte op – en de Amerikaanse jazz die te horen is, zij het af en toe doorsneden door het geluid van een boor- of schuurmachine. Dit is nu heel erg de wereld, denk ik, terwijl ik al deze ingrediënten voor mezelf op een rij zet. Er bestaat geen binnenland meer. En ook geen buitenland. Op het scherm van mijn MacBook lees ik de State of the Union die de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt op 6 januari 1941 uitsprak in het Amerikaanse Congres. De rede die bekend zou worden als zijn ‘Four Freedoms speech’.”

Wat zei ik hierboven nou toch weer?! “Kosmopolitisch Joodje”? Verdomd, bijna zei ik dat. En waarom zei ik dat bijna? Waarom had de provocerende titel boven dit stuk bijna geluid: “Nee, opinie-Joodje Bessems: niet openheid maar overheid overwint onderduik”.  Omdat ik wanhopig ben. Omdat ze nérgens naar luisteren, de in alle subsidie-niches van mijn hele ondergaande cultuur ingegraven nepelites waartoe nu ook Bessems behoort. Je móét ze bij hun ballen pakken anders zien of horen ze je niet eens. Ik wil dat ze luisteren naar William Butler Yeats:

Turning and turning in the widening gyre
The falcon cannot hear the falconer;
Things fall apart; the centre cannot hold;
Mere anarchy is loosed upon the world . . . . .

Het allerbelangrijkste blijven deze simpele vaststellingen: de nieuwe Jodenhaat en de ongeïnformeerdheid omtrent Jodendom en islam die Bessems ziet, is met volle medewerking van zijn eigen Volkskrant krachtig gestimuleerd. Dissidente stemmen werden zoveel mogelijk geweerd. Antisemitische en islamofiele correspondenten, columnisten en cartoonisten kregen alle ruimte. En nu hij het resultaat hiervan ziet, wil hij een krachtig medicijn tegen wat de Volkskrant al decennia stimuleert. En waar bestaat dat uit? Voortzetting van de dezelfde redactionele lijn! Nog ruimer baan voor islamofilie en Jodenhaat. Laten we het bespreekbaar maken! Bessempje, Bessempje toch! Op je lichtvoetige sneakers! Ik heb je één keer persoonlijk in alle rust gesproken, en ik heb je meegemaakt op feestjes van een bepaald soort incrowd waar ik niet meer kom en ook niet meer welkom ben. Ik begrijp  de druk waaronder je staat, maar dit is NIET het antwoord.

Begrijp ik die druk? Maar al te goed! Zo goed dat ik denk dat de ideologische opstelling- anything goes! –  van Bessems uit pure angst voortkomt. Zo goed dat ik hier niet eens ga formuleren wat die angst dan precies is. Een staat, een regering, die bezig is zichzelf op te heffen en die de vertegenwoordigers van een terreurreligie massaal heeft binnengehaald en nog steeds niet denkt aan een volledige stop op immigratie uit moslimlanden, mag zich afvragen waarom Bessems bang is en waarom ik zelfs schroom zijn angst volledig onder woorden te brengen. En kijk goed toe wat hier volgens mij gebeurt: vanuit die angst durft een belangrijke opinieleider als Bessems niet werkelijk te denken wat hij wil denken. Men vraagt wel eens naar fenomenen van islamisering: dit is een heel belangrijk exemplaar: de angst van Kustaw Bessems.

En waarvoor sta jij dan, Pennings? Voor wie dat nog onduidelijk is na het bovenstaande, mag komen kijken aan mijn keukenmuur: daar hangt sinds lang een A-4tje met een foto van Anne Frank.  Daarop is de blauwwitte Davidsster geplakt. Sinds kort is er ook een foto van Myriam Monsonego onder getaped, dat meisje dat vermoord werd door Mohammed Merah, de islamitische Jodenmoordenaar van Toulouse.

Screenshot_34

Wat is geweld? Driehonderd keer per dag het symbool van een nazi-geloof* in mijn smoel gewreven krijgen, te weten de hoofddoek? Als dat boerka’s of niqaabs worden wil ik in dit land niet meer leven. Dan zou mijn ziel gedood worden. Mijn “ziel”? Jazeker, mijn ziel! Mijn Joods-Chistelijk-Verlichte ziel! Dan zou het zomaar kunnen gebeuren dat ik de haatbaard die bij zo’n boerkaab hoort kapot schiet, zomaar op straat. Ja, want ik was dan mijn ziel kwijt, weet je nog wel? En dan zou misschien wel, als ik de klootzak heb koud gemaakt, de donderende stem van God plotseling uit het zwerk klinken: “Martien! Waar is je Broeder?” En dan sta ik daar. Moordenaar. Ziel kwijt! Dus ga ik dit humanistisch-essayistisch bedoelde opstel besluiten met een hartelijk:

GÓD-VÉR-DÓM-ÈÈÈÈÈH !!!

_______________________________________

* De islam is een oervorm van wat wij “Nazisme” noemen: hier de meest uitgebreide uitleg en hier een kortere en hier de nog kortere en dan ook nog ten enenmale en ten anderenmale de uitleg van Emmet Scott.

Door:

Martien Pennings

(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", "Verrijking", antisemitisme, Appeasement, democratie, Dhimmitude, Immigratie, Islam, Islamisering, islamofascisme, Israël, Israël-vijandigheid, Joden, Jodenhaat, lafheid, landverraad, Linkse Kerk, mainstream-media, Moslims, Multiculti, Naïviteit, nieuw fascisme, Socialisten, Vrijheid. Bookmark de permalink .

40 reacties op De angst van Kustaw Bessems. Nee, Bessems, niet openheid maar overheid overwint onderduik.

 1. luckybee zegt:

  Sander Terphuis heette waarschijnlijk Abdul Najibullah of zo iets.Hij is een perser die door de PvdA geadopteerd wordt. Waarschijnlijk door verkeerde ouders zo wel geestelijk als lichamelijk zwaar invalide geboren.Hij hoort eigenlijk in een gesticht en niet in onze parlement.

  Like

 2. oogenhand zegt:

  Reblogged this on oogenhand and commented:
  De jaren zestig met hun lossere seksuele moraal kunnen alleen volgehouden worden als de lagere geboortecijfers gecompenseerd worden door een snoeihard euthanasiebeleid. Uiteraard bij bejaarden beginnen. Moslims kunnen niet overgaan tot euthanasie, aangezien euthanasie, net als seks voor het huwelijk, onderdeel is van de Cultuur van de Dood. En moslims trouwen graag met maagden. Zolang Moslims Christenen beschouwen als Mensen van het Boek, zouden Moslims moeten overwegen de andere wang toe te keren.

  Like

 3. marijke zegt:

  Goed geschreven stuk MR Pennings.

  Like

 4. Fred zegt:

  Karl Poppers paradox.
  Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dit de reden is waarom men zo verbeten op Wilders inhakt als hij weer eens een uitspraak doet die de goedmensen onwelgevallig zijn.
  Met kereltje Pechtold voorop.
  Deze figuren kennen deze paradox en handelen er volledig naar.
  Wèl overigens als het in hùn kraam te pas komt.

  Like

 5. van hoorn zegt:

  @Pennings

  In je artikel over de resolutie van Bert Anciaux ga je tekeer tegen het feit dat Anciaux islamkritiek zou willen verbieden. Een stelling die aantoonbaar onjuist is.In je artikel over Bessems verwijt je de Volkskrant dat zij alle ruimte geeft aan antisemitische smurrie-blurrie en geef je indirect aan dat je eigenlijk voor censuur bent.Wel pleiten voor islamkritiek, maar ageren tegen Israelkritiek. Charles C.M. Carlier zou gezegd hebben : er klopt iets niet.Of is het ene voor jou belangrijker dan het andere? Als je ja zegt, dan winkel je selectief in het magazijn van de vrijheid van meningsuiting.

  Juist dat selectief winkelen wil Bessems afschaffen, zo heb ik het begrepen uit de Vonk.Alles moet gezegd kunnen worden, mits het de lijn van de wet niet overschrijdt. Een stelling die ook Pim Fortuyn omarmde. De streng gereformeerde dominee op Tholen moet kunnen zeggen dat de joden de holocaust aan zichzelf hebben te danken omdat ze Jezus hebben vermoord.De imam moet kunnen zeggen dat alle homo’s van het dak gegooid moeten worden.

  Waarom haal ik deze voorbeelden aan? Deze extremen? Omdat ik onze Westerse liberale/verlichte morele waarden zo hoog inschat dat wij ten alle tijde de discussie moeten aangaan met meningen die niet de onze zijn. Wie bijvoorbeeld een geloof wil verbieden, verbiedt ook de vrijheid van meningsuiting van zijn aanhangers en dan zijn we echt op het pad der dictatuur.

  Like

  • E.J. Bron zegt:

   Van Hoorn. Dan is het eerste dat de Volkskrant moet doen een podium geven aan Martien Pennings en anderen. Zolang dat niet gebeurt is er sprake van éénrichtingverkeer en zit Bessems goed fout!!!

   Like

  • Roelf-Jan Wentholt zegt:

   @ van hoorn: Anciaux geeft precies aan welke termen wijzen op islamofobie. Dat zijn precies de termen die de Islam goed en nauwkeurig beschrijven. Hoezo geen verbod op islamkritiek? Als hypocrisie dodelijk was lag jij al in een koelcel.

   Like

  • Roelf-Jan Wentholt zegt:

   @van hoorn: En dan besta je het om te zeggen dat een oproep tot geweld niet mag maar een imam mag wel zeggen dat homo’s van het dak moeten worden gegooid. Hoe getikt zijn toch onze tegenstanders.

   Like

  • Martien Pennings zegt:

   Van Hoorn, ik heb je al meer gezegd dat ik je een lul vind en dat ik liever niet met je praat.
   Maar je bent, ondanks dat toontje van je, ook niet bijster intelligent.
   Of je neemt niet de moeite echt goed te lezen.
   Of word je soms betaald door de EU uit dat “internetfonds” om hier te komen zeiken?
   Je snápt het niet Van Hoorn.
   Ja, ik winkel selectief in het winkeltje van de VvM, daar gáát het artikel deels over, over die dialectiek, druiloor.
   De Joods-Christelijk-Verlichte cultuur wil ik bevorderen en de islam wil ik het liefst verbieden.
   En ik leg uit waarom ik dat vind.

   Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @ van Hoorn 19.14. uur. Ga toch fietsen man. In nederland telt voor de pers alleen ” de heilige linkse mening”. Trouwens ik dacht dat U niet meer zou reageren, meneer/mevrouw Fulco,Laarmans,Chantal. I smell a troll!

   Like

 6. felix zegt:

  Van Hoorn
  “De imam moet kunnen zeggen dat alle homo’s van het dak gegooid moeten worden.”
  NEE VIND IK NIET!! dat is aanzetten tot haat, en iets HEEL anders dan vrijheid van meningsuitiing !!!

  Like

 7. Roelf-Jan Wentholt zegt:

  Heel, heel goed stuk. De angst verhindert Bessems het juiste te doen. Waar hij hoogstwaarschijnlijk heel goed weet wat dat juiste is. Die angst klinkt ook door in zo’n semi literaire beschrijving van een cafe in Muenchen. Dat is allemaal nep. Dat is echt aanstellerij.
  Die beschrijving moet iemand een plezier doen. Die is voor de kosmopoliet bestemd die alles overziet en overal boven staat. De kosmopoliet die denkt dat het Kwaad in de wereld is overwonnen want ze hebben ontdekt dat mensen alleen maar nare dingen doen als ze materieel iets tekort komen. “Bombardeer ze met pindakaas”, zeiden de kosmopolitische Amerikanen toen ze hoorden dat ze in Afghanistan vijanden hadden. Onze moderne intellectuelen zouden in de ziekenzorg beleefd worden bestempeld als “mensen met een beperking”. Dank voor dit schitterende stuk Martien!

  Like

 8. Roelf-Jan Wentholt zegt:

  Gezien het pleidooi van Kustaw Bessems neem ik aan dat hij Pennings al toestemming gevraagd heeft om dit stuk te mogen plaatsen in de Volkskrant.

  Like

 9. Theresa Geissler zegt:

  Bessems zit so wie so fout omdat zijn ideaal -de oeverloze tolerantie- botst met de menselijke natuur in het algemeen en, voor zover men zich kan heugen, ook nooit toepasbaar geweest is, in geen enkele periode van de wereldgeschiedenis.
  De primitiefste stammen in de oertijd hadden al hun grenzen, hun normen. -Voor moderne begrippen nauwelijks waar te nemen maar toch onmiskenbaar aanwezig. Dat was dan ook een noodzaak, om te kunnen overleven. Trouwens, tegenwoordig zie je dat nog bij bepaalde stammen in Afrika: Wat is mannen- en wat is vrouwenwerk? En geeft het pas om, dat om te willen draaien om zogezegd zelf te bepalen wat je wilt doen? Antwoord: Nee, want dat brengt de overlevingskansen in gevaar.
  Door de eeuwen heen, en zeker in de moderne maatschappij is dat allemaal heel wat minder concreet geworden, maar die begrenzingen zijn wèl gebleven, zij het vaak in een heel andere vorm, die bovendien verschilt van gemeenschap tot gemeenschap. Elke samenleving heeft zijn eigen vorm ontwikkeld, waarmee de leden van die gemeenschap vergroeid zijn en waarin men zich het prettigst voelt.
  Er is nóg een reden om die grenzen te koesteren en dat is het feit dat er altijd mensen zijn geweest -en zullen zijn- die streven naar de absolute macht. Deze potentiële dictators moeten om te beginnen al vele grenzen doorbreken om dat te bereiken. zelfs als dit machtsstreven van binnenuit plaatsvindt, kan het voor veel onbehagen zorgen bij degenen wier grenzen getrotseerd worden. Laat staan als er naar gestreefd wordt door een persoon of een groep die door toeval binnen een bepaalde gemeenschap is beland zonder daar werkelijk voeling mee te hebben. Dit zien wij nu bijvoorbeeld bij de moslims in de westerse samenleving.
  Zij willen hier wel wonen, maar bepaalde aspecten bevallen hen niet en zij wensen, nee, zij achten het hun plicht, die uit te roeien en te vervangen door hún normen.
  En de door Bessems zo aangeprezen eindeloze tolerantie is voor hen alleen maar een aanmoediging om hier naar te blijven streven: Er wordt hen immers niets in de weg gelegd.
  Ook zij hebben hun grenzen, maar totaal andere, die verreweg de meesten van ons niet gelukkig maken, zelfs doodongelukkig. Daarom is het zaak, hen hierin te stoppen en de eigen grenzen te blijven bewaken, óók die van de tolerantie. Ongebreidelde tolerantie zal in ieder geval de westerse maatschappij vernietigen.
  Hè, hè, mijn eigen stukje filosofie, geïnspireerd door het artikel van Martien. Het behoeft geen betoog, Martien, dat ik je essay weer geweldig gevonden heb!

  Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @Theresa Geissler 20.16. uur. Inderdaad, onze ongebreidelde tolerantie ten opzichte van de nazi ideologie, zal door de moslims worden aangezien voor angst en lafheid. Tolerant voor de toleranten, intolerant tegenover de intoleranten! Het grootste schandaal is, dat de gehele linkse- en politiek correcte kliek ons wenst te dwingen om naar”de pijpen”, van moslims te dansen. NOOIT zal ik dat doen!

   Like

   • Martien Pennings zegt:

    Dank je, Tom.
    Het is overigens een weinig gekend feit onder de Nederlandse bevolking dat “pijpen” in die uitdrukking waarin ook “dansen” voorkomt een doedelzakkerige betekenis heeft.
    We hebben het over het blazen op een blaasinstrument.
    Het zijn dus niet fladderende dans-broeks-pijpen waarover we spreken en waarvan wij de dans moeten imiteren, maar een melodie waarop gedanst wordt.
    Zoals in het gedicht van P.C. Boutens: “Goede Dood wiens zuiver pijpen. Door ’t verstilde leven boort”
    http://liedgenootschap.net/gedicht.php?id=159

    Like

  • Martien Pennings zegt:

   Dank je, Theresa.
   Het mooie is dat “onze” grenzen ons niet alleen “natuurlijk” voorkomen, maar ook een diepe redelijkheid bevatten.
   Onze grenzen zijn het product van een eeuwenlang proces van “praten met God” waaruit een cultuur van Rede & Geweten & Wetenschap is ontstaan.
   Die islam is een volstrekt redeloze gewelds- en bevels-cultuur waarin niks geproduceerd wordt van waarde, geestelijk noch materieel.

   Je zegt: “Ook zij hebben hun grenzen, maar totaal andere, die verreweg de meesten van ons niet gelukkig maken, zelfs doodongelukkig.”
   Maar verreweg de meeste mensen onder de islam zijn óók doodongelukkig.
   Zoals ik al eens eerder uitlegde is misschien alleen de rijke en machtige macho in zijn harem in de islam “gelukkig”:

   “De reëel bestaande islam is een geloof en cultuur waarin mildheid en spiritualiteit ontbreken. (Ja, ik heb van de Soefi’s gehoord. En ook op die beweging valt van alles af te dingen.) Die reëel bestaande islam is een hypocriet masker voor een fascistisch onderdrukkings-systeem. Die islam is een gesystematiseerde obsessie met geslachtelijkheid, met wat mensen tussen hun benen hebben. Die islamitische “cultuur” bestaat uit twee concentrische cirkels van repressie: in de buitenste onderdrukken alle mannen alle vrouwen en in de binnenste onderdrukt een mannelijke elite de maatschappelijk zwakkere mannen. Daarbij gaat het om het bezit van vrouwen – om sex in de eerste plaats dus, zoals altijd en overal – en om rijkdom en macht. De islam is een leeg, hard systeem waarin verbijsterende domkoppen, cynische moordenaars, hypocriete rotzakken en seksverslaafde pedofielen de toon aangeven. De islam dat is een al 1400 jaar durende langzame Holocaust waarin naast de Jood ook de vrouw de rol van Jood vervult.”

   Like

 10. Indrukwekkend artikel weer Martien.

  Overigens ben ik waarschijnlijk niet duidelijk genoeg geweest over de reden waarom Bessems niet in het openbaar op mijn stuk (‘Knettergek: Kustaw Bessems’ http://www.amsterdampost.nl/knettergek-kustaw-bessems/) wilde reageren. Je schrijft: ‘Bessems, zo vertelt Katee mij, repte van “kwaadaardige onzin” en “walgelijk” en dat hij daarom de discussie niet aan wilde gaan.’ De reden dat hij niet in het openbaar wilde reageren (overigens wel rechtstreeks per mail), was dat hij de manier waarop ik hem het artikel toestuurde ‘merkwaardig’ en ‘onbeleefd’ vond. Ik had het artikel ’s nachts naar Amsterdam Post gestuurd en het gelijk via CC aan Kustaw Bessems gericht. Dat had ik om twee redenen zo gedaan: 1) snel en gemakkelijk (ik had het tegelijk ook nog via BCC naar een aantal anderen gestuurd); en 2) zo kon hij lezen dat ik mijzelf in de mail ook als knettergek omschreef, omdat ik juist een klein weekje eerder een mail naar Kustaw Bessems had gestuurd met de vraag waarom de Volkskrant eigenlijk geen aandacht besteedt aan de grootste populistische vereniging van Nederland. Ik heb me verexcuseert voor deze ongebruikelijke (en voor hem kennelijk zo vervelende) manier van benaderen en erop aangedrongen om in het openbaar (op Amsterdam Post) in discussie te gaan, maar hij was onvermurwbaar.

  Toch wel apart hoe iemand aan de ene kant stelt dat ‘Arnhemse jongens hun Jodenhaat kunnen etaleren op tv, kunnen zeggen dat mijn familie en die weinige anderen die zo gelukkig waren de oorlog te overleven, ook hadden moeten worden vermoord, zelfs dat is een triomf.’ en aan de andere kant op het (toegegeven: ongebruikelijke) toesturen van een artikel via CC als een prinses op een erwtje reageert.

  Like

  • Martien Pennings zegt:

   Dank je, Ronald.
   Ja, zo ken ik hem wel, Kustaw: een nuffige prinses op de erwt.
   Ik realiseer me, nu jij dit citaat geeft – “Arnhemse jongens hun Jodenhaat kunnen etaleren op tv, kunnen zeggen dat mijn familie en die weinige anderen die zo gelukkig waren de oorlog te overleven, ook hadden moeten worden vermoord, zelfs dat is een triomf” – dat dit citaat pas goed begrijpbaar maakt waarom jij repte van “die pissen op het graf van zijn familie”.
   Ik ga dat nog even aanpassen.

   Like

   • Martien Pennings zegt:

    IK HEB DEZE TUSSENVOEGING GEPLEEGD, RONALD:

    Best een beetje ordinair, zei ik, dat “pissen op het graf”. Maar was het eigenlijk niet heel adequaat als je bedenkt hoe ordinair de zin van Bessems was waarop dit sloeg? Deze zin:

    “Zelfs dat de Arnhemse jongens hun Jodenhaat kunnen etaleren op tv, kunnen zeggen dat mijn familie en die weinige anderen die zo gelukkig waren de oorlog te overleven, ook hadden moeten worden vermoord, zelfs dat is een triomf.”

    Like

 11. van hoorn zegt:

  E.J.Bron

  Van mij mag Martien Pennings elke week een column in de Volkskrant schrijven, ik meen het oprecht. Ook extreem-rechtse meningen moeten een podium krijgen. Alleen zal hij zich moeten houden aan het aantal woorden dat de redactie hem opgeeft.En daar heb ik mijn twijfels over, want columns schrijven is schrappen, heb ik van een vroegere hoofdredacteur geleerd en ik ben bang dat Martien Pennings de edele kunst van het schrappen niet verstaat.

  Like

  • E.J. Bron zegt:

   Van Hoorn

   Het gaat er niet om of u dat wilt, maar de linkse Volkskrant-redactie met zijn tunnelvisie. Overigens vind ik Martien Pennings niet extreem-rechts, maar gewoon realistisch rechts. Dit terzijde.

   Like

   • Tom Hendrix zegt:

    @E.J.Bron 21.37. uur, op 13/5. Beste Bert, ook ik voel mij daarmee verwant.

    Like

  • Martien Pennings zegt:

   Ik ben niet extreem-rechts en zelfs niet rechts, stompzinnige treiteraar.
   Ik ben links gebleven en wat zich nu links noemt is rechts, of, beter gezegd, elke weg kwijt, totaal van het padje.

   Like

 12. AdriePVV zegt:

  Al weer bijna vier jaar geleden heb ik een redacteur van het volkskrant forum een artikel gemaild van Hans Jansen en hem ook in contact gebracht met Annelies van der Veer van Hoeiboei.

  Anders dan u misschien denkt, maar beide stukken werden toen geplaatst. Jammer dat dat forum opgedoekt is, ik schreef er graag. Sommige tegenstanders kwam ik daarna tegen bij Sargasso.

  Ik heb nu een mailtje naar Henk Muller gestuurd met een link naar dit artikel van Martien, ik ben benieuwd.

  O ja Martien, niet alleen klasse, maar ik ben het helemaal met je eens.

  Like

  • Martien Pennings zegt:

   Dank je “AdriePVV”.
   Ja, ik ben ook nog wel eens doorgedrongen tot de Forum-pagina in de laatste tien jaar.
   Maar volgens mij was dat dank zij Chris Rutenfrans.
   Henk Muller ken ik alleen van naam.
   Annelies van der Veer van Hoeiboei ken ik wel.
   Zij plukt mijn allereerste internet-tekst van langere adem ooit van een site waarop het nota bene als comment (!) was verschenen: http://bit.ly/13upibD en http://bit.ly/13WOXcn.
   Ik heb het e-mail-adres van Van der Veer niet meer, maar de webmaster heeft inmiddels een verzoek ingediend bij haar om mijn stuk contra Bessems over te nemen als bijdrage aan “de goede zaak”.
   Ik heb Bert gevraagd dat te doen omdat die Volkskrant toch wel een speerpunt van het linkse media-kwaad is en je bij Hoeiboei ook de kleinburger bereikt die net ietsje deftiger is dan de doorsnee ruwe bolster bij Bert.

   Like

 13. rommel zegt:

  IJzersterk stukje stukje schrijven Martien.
  Maar even wat anders. Effe over die ‘van hoorn’ met zijn zeikreacties. Als je de reactie van ene Bertus Hendrix onder de link: http://www.amsterdampost.nl/knettergek-kustaw-bessems/ naar AP leest, ontdek je dat die grote overeenkomst toont met die van ‘van hoorn’, complete zinsnede zijn te herkennen die hier ook weer geëtaleerd worden. Als men dan ook nog is zijn laatste reactie hier op Bron (13 mei 2013 om 21:12) de opmerking onder de loep neemt, waar die onder de naam Laarmans op A7 ook al verscheiden keer gestrooid heeft, namelijk dat die van zijn hoofdredacteur heeft geleerd dat columns schrijven schrappen is moet het toch niet zo moeilijk zijn om het Aha!-moment te beleven.
  Ik zeg het maar even. Dat u het weet. Is wel zo makkelijk om te weten met wie je werkelijk te maken hebt. Niet dat ik er voor pleit dat die hier eruit gekickt wordt, integendeel, zijn excuses voor de islam en het verketteren van zijn critici begint onderhand paniekerig met schril vals toontje te krijgen, waar ik me prima aan vermaak. Laat maar blijven. Kan ik hem hier onder handen nemen ipv op A7.
  Wees nou is een kerel van Hoorn, en geef is toe dat je de man met duizend namen bent.
  Waarom altijd dat verstoppen achter al die maskers?

  Like

  • Martien Pennings zegt:

   Dank je, Rommel.
   Long time no see.
   Als die Van Hoorn de bekende zeurende zeik-trol Laarmans is dan verklaart dat veel.
   Bert laat hem sporadisch door als hij denkt dat zijn tekst een minimum aan zinnigheid bevat.
   Maar ik heb eigenlijk maar één keer iets aan hem gehad, qua commentaar, onder mijn stuk contra Bert Anciaux: http://bit.ly/10MAqLs .
   Het punt is dat een idioot meer domme dingen en stupide vragen kan stellen dan zes-en-twintig wijzen in drie eeuwen kunnen ontzenuwen en beantwoorden.
   Die mekkerende mongool kost dus energie.

   Like

 14. rommel zegt:

  Krijg trouwens net een notitie van een medewerker van de contraspionage onder mijn neus gedouwd dat de reacties van de onder verschillende dekmantels opererende saboteur Fulco regelmatig het patroon volgen van een missende spatie achter de punt.

  Like

  • Tom Hendrix zegt:

   @Rommel 23.27. uur, op 13/5. Heb ik toch hetzelfde idee Rommel van Hoorn, alias: Fulco, alias Chantal, alias de Witt, alias Laarmans etc. Steeds duikt deze TROL onder andere namen op, en puur om “te zuigen”. Ik heb hem door!

   Like

 15. Makropoelos zegt:

  Martien Pennings bedankt. U heeft mijn denken een enorme impuls gegeven in de goede richting.
  Ik leef ver van mijn geboorteland, maar ben onverbrekelijk met de wereld verbonden. En ik zal mij altijd blijven inzetten voor het “Leven” en het denken in “Vrijheid”.

  Groet en nogmaals bedankt.

  Like

 16. Avidia zegt:

  Tom Hendrix zegt: 13 mei 2013 om 20:49

  Tom, dat dacht ik ook meteen, die Laarmans zit overal te trollen, krijgt vast een uitkering van de EU, ik beschuldigde hem in Art 7 en kreeg bijna een ban van Art 7, mag nog twee keer kwaad op hem zijn:-} ik heb ergens gelezen dat Art 7 Laarmans per se podium moest blijven geven, dat was een opdracht, van wie? de EU?

  Like

 17. Avidia zegt:

  Ik zag dat hij zich van Hoorn noemt, nou, die Laarmans woont in Hoorn. We zitten dus goed.

  Like

 18. Roelf-Jan Wentholt zegt:

  Twitter naar Kustaw Bessems: https://twitter.com/KustawBessems
  Bijvoorbeeld met de tekst:
  Krijgt Martien Pennings inderdaad een wekelijkse column in de Volkskrant?

  Like

 19. van hoorn zegt:

  Pennings

  Je neemt jezelf in de zeik. Wat doorgaat voor links in Nederland heeft niks met het verbieden van ideeen en meningen te maken en al helemaal niet met het om zeep helpen van de vrijheid van godsdienst.

  Like

 20. Joop Klepzeiker zegt:

  Prachtig verwoord maar kan het eigenlijk niet terug gebracht worden tot een zinnetje namelijk ::

  De meme van het zelfbehoud.of zo u wilt een historisch besef

  welk per definitie niet hetzelfde hoeven te zijn maar wel elkaar kunnen ondersteunen en aanvullen.

  Like

 21. Rob zegt:

  Het recht op vrijheid van meningsuiting is precies dat, een recht, een grondrecht zelfs. In plaats van het als zodanig te waarderen – een door mensenhand gemaakte regel, bedoeld om gedrag en interactie mee te reguleren en individuen te beschermen – wordt het tegenwoordig steeds meer als een natuurrecht ervaren, als iets dat boven de wet staat (of erger nog, als door God gegeven). Daarmee verliest het niet alleen zijn regulerende maar ook zijn beschermende karakter.

  Mensen die door wat voor omstandigheid dan ook kwetsbaar zijn, moeten beschermd kunnen worden tegen ‘meningen’ die, bijvoorbeeld, hun ondergang op niet mis te verstane wijze propageren. Dat die ‘meningen’ niet direct tot geweld oproepen doet er niet toe; wanneer ze angst en beven veroorzaken, moet bescherming van individuen voorop staan en niet die van de VvM. Doe je het andersom, dan moet je je in alle ernst afvragen waarom die VvM dan wel zo belangrijk is.

  We kunnen over Nederland als staat zo langzamerhand stellen dat ze kwetsbaar geworden is. Ik vind dan ook dat we die staat moeten beschermen tegen gespuis dat haar ondergang propageert.

  Kustaw Bessems vindt kennelijk van niet. Ondanks dat ik gepsychologiseer zo veel mogelijk probeer te vermijden, moet me van het hart dat zijn gebrek aan goede smaak, zijn ondoordachte uitingen en acties m.i. lijken te ontstaan uit een welhaast onbegrensde ijdelheid. Het is betreurenswaardig dat die ijdelheid zo’n enorme infra-structuur tot haar beschikking heeft (gekregen).

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s