De islam bestrijden

Screenshot_5

De islam is slechts effectief te bestrijden met het atheïsme. In het navolgende zal ik trachten deze stelling inhoud te geven.

De islam is gebaseerd op de grondregel dat er een leven is na de dood. Moslims zijn daar zo rotsvast van overtuigd dat ze zonder probleem afstand doen van het leven. Voor hen is het een zekerheid dat ze onmiddellijk weer op zullen staan in het moslimparadijs en – als ze het verdiend hebben – de geneugten mogen smaken van een flink aantal lieftallige dames om de liefde mee te bedrijven.

Dat verdienen van die geneugten na de dood vergt wel enige daadkrachtige activiteiten tijdens het leven op aarde. De islam vergt daarvoor van zijn aanhangers dat ze minimaal 1 (één) maar beter een aantal Joden, christenen, afvalligen of ongelovigen doden. Eigenlijk is dat de eis van de stichter van de islam, Mohammed, de man die zichzelf tot profeet heeft benoemd. Daarnaast was hij krijger, dorpshoofd, volksmenner, veldheer, stedendwinger, scherprechter, dictator, moordenaar, haremeigenaar, pedofiel. Samengevat: slechterik en meest en bovenal fantast. Dat laatste omdat het hele koranverhaal van A tot Z verzonnen is en/of het resultaat is van sterk hallucineren.

Het staat vast dat al vele generaties moslims in een leven na de dood geloven. De tijdgenoten van Mohammed hebben mogelijk hun schouders opgehaald en maar ja en amen gezegd uit angst voor hun meester, waarvan bekend was dat hij losse handjes had. Uiteraard wisten zij van zijn prestatie om in één nacht eigenhandig 700 Joden te onthoofden. Het was veiliger om hem maar te geloven. Temeer daar hij ‘niet geloven’ tot een doodzonde had verklaard. Enkele generaties later ging men het echt geloven en groeide het uit tot een traditie waaraan niet getwijfeld kon worden. Dat geloof in een leven na de dood is wat moslims zo gevaarlijk maakt.

Als we het gevaar van moslimzijde willen verminderen, of beter nog wegnemen, moeten we ze dat leven na de dood afnemen. Anders gelovigen, dus christenen, zullen daarvoor terugschrikken. Zij geloven immers zelf in een leven na de dood. Wel één met minder opsmuk en spektakel, maar toch. Alleen wie de ongeloofwaardigheid van deze wijdverbreide mythe inziet zal bereid zijn om dat uit te spreken. Het komt er eigenlijk op neer dat als we de wereld uit de klauwen van de islam willen bevrijden we niet enkel de moslims hun leven na de dood als een illusie en baarlijke nonsens af zullen moeten nemen maar dat hetzelfde geldt voor de christenen, zowel protestanten als katholieken. Mohammed heeft de oorsprong van de wereld, de schepping niet zelf verzonnen maar gestolen van de christenen. Het is plagiaat. Maar dan wel plagiaat van een even grote onwaarheid. De wetenschap ontkracht niet enkel de islam maar ook de christelijke leer. De toekomst is aan het atheïsme.

Darwin heeft genoegzaam aannemelijk gemaakt dat de wereld niet door een goddelijke activiteit tot stand is gekomen maar dat – hoewel er nog veel vragen zijn om te beantwoorden – het als absoluut zeker aanvaard moet worden dat alles wat leeft op deze wereld door evolutie is ontstaan. Na Darwin hebben talloze wetenschappers vaststellingen gedaan die de theorie van Darwin onderschrijven. Dat betekent dat elke godsdienst, die rekent met een “schepping van hemel en aarde”  en met een leven na de dood, als een valse leer beschouwd moet worden. Ook dus de islam en dat wij, atheïsten – uit veiligheidsoverwegingen en uit compassie met onze mede wereldburgers – ons moeten verenigen om alle gelovigen hiervan in kennis te stellen en ze te adviseren en te overtuigen dat het zinloos is om langer geloof te hechten aan deze dwaalleer. Het is raadzaam om in plaats daarvan zoveel mogelijk uit het leven te halen omdat er NIETS op volgt. Het is zinloos om te rekenen op een eventueel geluk na de dood. Zelfs het besef dat er niets is na de dood zal men niet smaken omdat het sterven gelijk staat aan het de stekker uit een installatie trekken. Het is uit en afgelopen. De waarde van het leven is veel groter als dat het enige echte en eenmalige bezit is van de mens.

Met als achtergrond en motivatie van de godsdienst wordt door gelovigen veel positief en medemenselijk werk verricht. Het zou goed zijn als dat voortgezet wordt maar dan louter op grond van medemenselijkheid en algemene humanistische motieven. Politici en politieke partijen zullen zich ook in deze kwestie dienen te verdiepen. Talloze instituties genieten een maatschappelijke erkenning op grond van de aanname door regeringen en volksvertegenwoordigingen van hun religieuze authenticiteit. Als algemeen aanvaard wordt dat elk geloof op onjuiste aannames berust zullen deze erkenningen beëindigd moeten worden.

Uiteraard zal een openlijke stellingname dat het ‘geloof in God’ nergens op berust op veel weerstand stuiten. Het meest uit de kring van moslims. Omdat de basis voor deze stellingname sterk steunt op algemene en specifieke academische ontwikkeling, dus kennis van natuurwetten, feiten en conclusies, zal de weerstand het grootst zijn bij matig of nauwelijks ontwikkelde groeperingen. In snel tempo zal de benodigde kennis in goed begrijpelijke vorm breed gedistribueerd moeten worden. Veel wetenschappers verblijven in ivoren torens. Ik nodig ze uit om in het belang van de vrede en de veiligheid van de wereldbevolking (zelfs het voortbestaan) uit die torens te komen en zich in te zetten voor deze opvoeding en bijscholing van alle mensen. Het humanisme moet permanent en prominent op de voorgrond geplaatst worden om verder onnodig bloedvergieten (islamitisch extremisme en terrorisme) uit te bannen en te voorkomen. Het moeilijkst zal zijn om de Osama bin Ladens en de Ahmadinejads van hun valse ‘godsbesef’ (Allah Akbar) af te helpen.

Tot nu toe hebben veel academici zich in hun ‘beroeps-/kennisgroep opgesloten en geredeneerd dat de minder geleerde mensen zich maar zelf moesten proberen te ontwikkelen. Ik vraag hen begrip voor die minder ontwikkelde medemens, die zelfs voor het besef van het belang van het zich verdiepen in deze materie, een steun in de rug nodig zal hebben.

De tijd van ‘leven en laten leven’,  ‘bemoei je met je eigen zaken’ – ‘ieder voor zich’ is echt voorbij. Als de ene terrorismedreiging op de andere volgt moeten we ons gaan afvragen wat de uiteindelijke drijfveer is voor die terroristen om tot hun dreiging te komen. De doden van Lockerbee, de WTC-towers, de metro’s van Madrid en Londen, de school van Beslan en de vele duizenden andere plaatsen van dood en verderf, roepen met oorverdovende stilte de wereldbevolking op om tot bezinning te komen. Als we niet het lef opbrengen om de heilige huisjes omver te werpen dan zijn ze voor niets gestorven en zullen er nog vele duizenden sterven, verminkt worden of in angst verder leven. Hamas gaat prat op de uitspraak dat moslims net zo veel van de dood houden als niet-moslims van het leven. We zullen hen (en andere moslimgroeperingen) ervan moeten overtuigen dat een dergelijke levenshouding NIET EERZAAM IS. Integendeel.

Wilt u er nog even over nadenken? Goed. Maar niet te lang want inmiddels is bekend dat moslimterreurgroepen met Noord-Korea onderhandelen over levering van projectielen met kernkoppen. Tevens is bekend dat de wapenvoorraad van Hezbollah, ingegraven in de grensregio van Libanon verveelvoudigd is en nu geheel Israël bestrijkt. Het woord massavernietiging is in dat geval van toepassing, waarbij de voorgaande aanvallen van Hezbollah hooguit speldenprikken genoemd mogen worden. Gevreesd moet worden dat slechts een enkele Israëliër de eerstvolgende moslimaanval zal overleven. Nauwelijks de moeite waard om nog de zee in te drijven, zoals aanvankelijk door de omringende moslimlanden gepland. En…. als Israël is gevallen, dan zijn wij aan de beurt. Turkije is al om en zal oprukkende moslimstrijders wel faciliteren op de doorreis. Vraagt u zich ook af of ze voor die tijd uit de NAVO stappen of dat ze wachten tot ze er uitgezet worden? Wie het weet mag het zeggen.

Door:

Th.M. van Baarle

(voor www.ejbron.wordpress.com)

(bovenstaand artikel werd eerder gepubliceerd op de oude HVV-site op 23-11-2010)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Islam. Bookmark de permalink .

56 reacties op De islam bestrijden

 1. manna zegt:

  atheïsme is een linkse hobby. dus een fail.baarle.
  er zijn slechts 2 oplossing, en dat is dit duivels geloof dwangmatig uitbannen of wachten op de apocalypse. en die komt er als we niet snel voor oplossing 1 kiezen. tis een kwestie van tijd voordat de ‘broeders’ een nuke hebben. of meerdere…..

  Like

  • Banderes zegt:

   Ik onderschrijf het vorengaande. Voeg hieraan toe: Aanvaardt de Bijbel als Zijn woord; neem het tot u en leef ernaar. De Alpha en Omega, de Eerste en Laatste, dus de Enige en Ware zal nimmer aanvaarden dat de duivel eindoverwinnaar wordt. Vóórdat die satan daarin kan slagen zal Hij ingrijpen en de eindafrekening doen plaatsvinden. Die dwangmatige uitbanning van al het duivelse zal daarmee een feit zijn. Het is onomkeerbaar: satan’s NWO is reeds te ver gevorderd. Het zal niet lang meer duren.

   Like

  • BertG. zegt:

   Waarom is atheïsme nou weer een linkse hobby?
   Wat heeft dat nou met linkse of rechtse politieke ideeën te maken?
   En trouwens jouw oplossing is exact hetzelfde als zij die jij wil bestrijden beweren.
   Of dwangmatig uitroeien of wachten op de eindtijd en de verlosser.
   Heb je daar wel eens over na gedacht.

   Like

  • max zegt:

   “atheïsme is een linkse hobby. dus een fail.baarle.”
   Helemaal met je eens.

   Beter gezegd het is deels gekaapt door links en wordt vervolgens als ultieme waarheid gebracht, net als de evolutie leer.

   Zij hebben het gekaapt, en het zijn voor hen middelen om de bestaande traditionele cultuur en het christendom te vernietigen, zoals Herman Gorter het verwoordde:

   “Het tactische probleem nu is hoe de traditionele bourgeois-manier van denken, dat de kracht uit het proletariaat wegzuigt, kan worden uitgewist; want alles dat de traditionele gezichtspunten versterkt is contraproductief.”

   en György Lukács ziet het zo:

   “een dergelijke wereldwijde omverwerping van waarden kan niet plaatsvinden zonder de vernietiging van de oude waarden, en het creëren van nieuwe door de revolutionairen.”

   Zie daarvoor ook https://ejbron.wordpress.com/2013/04/16/totalitaire-politieke-correctheid/

   nu even naar het artikel:

   Daarom geloof ik niet in een atheïstische oplossing an-sich.

   Het Atheïsme is niets meer dan een ander soort geloof: een geloof dat er geen god is.

   Als er gezegd wordt dat het Atheïsme het beste is, en dat zij moeten gaan bepalen wat wel een aanvaardbaar geloof is en welke niet, dan zit zij op de zelfde hoge troon en maken dezelfde fout als het christendom deed en de islam doet.

   Daarom is het atheïsme alleen-, ook geen antwoord op de islam, het kan een alternatief zijn, net als elk ander geloof dat ruimte heeft voor de persoonlijke ontwikkeling en zelfstandig denken, inkeer en zelfreflectie kent, en ruimte heeft en geeft aan de medemens. Dat is het alternatief voor een moslim die zelf leert denken. Die verder durft te denken dan het totalitaire denken van de Islam (en socialisme).

   Aan het eind van het verhaal zijn er twee soorten mensen wat geloof betreft.

   Je kunt er alle namen aan geven als creationisten en evolutionisten, maar simpel gezegd is het zo:
   De ene gelooft dat er iets uit niets is ontstaan en de ander dat “IETS” uit niets, iets gemaakt heeft.

   Het blijft – hoe dan ook- allebei wonderbaarlijk. Met massa’s vraagtekens.

   En vergis je niet: de meeste mensen geloven nog steeds dat er “iets” is, hoe je het woordje “iets” ook wil invullen en voelen zich uitstekend thuis in het gedachtegoed van het “Intelligent Design” waar ook vele wetenschappers zich hebben achter geschaard.

   en de volgende opmerking nog naar de auteur:

   U zegt:
   “Mohammed heeft de oorsprong van de wereld, de schepping niet zelf verzonnen maar gestolen van de christenen. Het is plagiaat”

   Ik zou willen toevoegen: de christenen hebben het van de Joden “gestolen”. Het oude testament of de Tanach is Joods. De Tanach kan op zich zelf staan, het nieuwe testament kan niet zonder het oude testament.

   Bovendien is door de islam de Thora en het evangelie uitgehold, gebagatelliseerd. Het wordt genoemd in de Koran, maar de Joden en de christenen hebben het allemaal verkeerd begrepen. Hoe het wel begrepen zou moeten worden worden niet aangegeven. Ik denk, doordat de islam deze ethische en morele regels hebben uitgehold en gebagatelliseerd, -én het totalitaire denken, wat de het islam kenmerkt,- de reden is waarom de islam zo’n bloederige geschiedenis kent, en daardoor ook niet het vermogen heeft om tot inkeer te komen.

   Dus zal er een strijd ontstaan, tussen het “goede” (in al zijn geledingen atheisten en theisten) en het kwade (de totalitaire wereldbeelden in al zijn geledingen socialisme en de islam)

   Like

   • BertG. zegt:

    Max, en daar had je uitspraken van bv Gorter en Lukács voor nodig.
    Dat kon je dus niet zelf bedenken of beredeneren.
    Net zo als iedereen het grote boek erbij haalt bij gebrek aan eigen materiaal en denkstof.

    Like

  • Joop Klepzeiker zegt:

   Oeps ik ben een hardcore atheist, nu ineens dus ook links !

   Like

   • BertG. zegt:

    Ja Joop, ik besefte het ook pas vanmorgen. Zo links als de pleuris.
    Zo kom je nog eens ergens achter en jij maar denken dat het anders was.
    Nou mooi niet dus.

    Like

   • max zegt:

    Sorry, klepzeiker, dat heb ik niet gezegd, beter lezen: ik heb gezegd dat het gekaapt is door links, beter gezegd misbruikt/gebruikt wordt door links, en heb ik getracht duidelijk te maken, dat het voor links het een middel of een werktuig is om om de bestaande traditionele cultuur en het christendom te vernietigen. Dat heb ik proberen aan te tonen door uitspraken van bv Gorter en Lukács
    zie daarvoor ook https://ejbron.wordpress.com/2013/04/16/totalitaire-politieke-correctheid/

    Ik weet dat atheïsten uit verschillende politieke stromingen komen.

    Dus voel je niet aangesproken. 😉

    Like

   • max zegt:

    Tja Bert G, je leest wat je lezen wilt. Ook al staat het er niet.
    Duidelijker dan ik Klepzeiker het duidelijk heb gemaakt kan ik niet.
    Ik heb nergens gezegd dat een atheïst links is. 😉
    Maar dat sluit zeker niet uit dat er linkse atheïsten zijn. En die zijn er!

    Nee, BertG op jou commentaar, om 13:56, soms worden dingen je duidelijker als je uitspraken van anderen leest en vallen dingen op hun plaats, zie je verbanden.
    Zie je hoe links werkt en wat links gebruikt.
    En daar ben ik geen boek voor nodig, gewoon eigen verstand en zelf beredeneren.
    Het is heel simpel als je leren wil moet je lezen, luisteren en kijken en daarna alles op een rij zetten.
    Als je alleen vanuit “eigen materiaal en denkstof” denkt, groei je niet, leer je niet en blijf je in je eigen cirkeltje staan.
    En de wereld is groter dan het cirkeltje waar jij en waar ik in staan!

    Like

   • luckybee zegt:

    Je vergeet dat ook de liberalen atheisten zijn, ze waren begonnen met de moorden aan de adels geslacht in Frankrijk (Guilottine) ze noemden zich Jacobijners.vergeet je Robbespierre en Marat en Danton niet.

    Like

 2. Bob Fleumer zegt:

  Een artikel naar mijn hart, nu de uitvoering nog!

  Like

 3. In verband met het feit dat er geen God bestaat… ben ik akkoord. Aan het andere kant, mensen hebben toch tradities, refertes, familie en groep gevoel… zonder de jalousie van een zo-gezegd ”exclusieve” Mono God waarvoor de Regeringen stelle. zich voor als exclusieve vertegenwoordiger. Ik heb daarvoor veel gezocht. Ik heb het gevonden in Duitsland met hun Frei Religion concept en groeperingen. Meer op mijn website : HANSA SEMINAR http://w1p.fr/96599
  Vriendelijke groeten. Andre/Antwerpen.

  PS. Zie ook mijn website HANSA MARINE : http://w1p.fr/110091 voor een praktische toepassing van mijn New Hansa Pro Nordlandia concept.

  Like

 4. manna zegt:

  ter toevoeging: voor elke andere ‘oplossing ‘geldt het gezegde zachte heelmeesters laten stinkende wonden. tis leuk dat mensen hun theorieën hier willen loslaten, maar 1500 jaar van bloedvergieten in naam van allah mogen en moeten nooit vergeten worden.

  Like

  • Banderes zegt:

   Zo is het en niet anders. Laten André tot Hansa c.s. de hen resterende tijd beter besteden aan lezen en nadenken of mediteren. En maakt u van die 1500 jaar menselijk falen gerust >5000 !

   Like

 5. U hebt gelijk Manna. Mijn standpunt is meer pro-Zichzelf te zijn en zo weinig mogelijk tijd en energie verspillen om Anti-die Andere te zijn. Mijn stanpunt over uw standpunt is duidelijk uitgedrukt op pagina 14 van mijn presentatie : http://gotlandseminar.zxq.net/pagefourteen.html
  MVG Andre / Antwerpen.

  Like

 6. How to insult most of the world population. Just by saying: “I do not believe in a god because I was born with all my brain cells”
  by Realpredictor

  Like

 7. Louk Broug zegt:

  Merkwaardig stukje, dat de plank volledig misslaat.
  De aanleiding van deze baarlijke denktrant is kennelijk het mohammedaans gevaar.
  Hij gaat nadenken en bedenkt: mohammedanen geloven in een god, niks dan ellende; dan o ja christenen geloven ook in een God, niks dan ellende; conclusie: geen god en leve het atheïsme.
  Maar mag ik u erop wijzen dat sinds in Nederland (en in het gehele Westen) het geloof in de christelijke God is gedegenereerd en we dus weer als emotionele en intellectuele imbecielen ons staan te vergapen aan de spiegeltjes en kralen die elke primitieveling uit een buitenland ons grijnzend voorhoudt, onze apathie en weer- en sprakeloosheid ten opzichte van het mohammedanisme evenredig zijn toegenomen…
  50 jaar geleden grofweg behoefde niemand ons iets wijs te maken aangaande de krankzinnigheid en verdorvenheid van de gelukkig veraf gelokaliseerde barbarij. Het was geanalyseerd vanuit het gezonde christelijke verstand. We hadden onze eigen standaard, fier op Christus en Zijn Geest van beschaving en liefde, die we nu amper nog omhoog durven te houden.
  Maar door het zouteloze, hedonistische atheïsme van tegenwoordig, zonder de juiste inschatting van de proporties van leven en dood, worden we opgesloten in kleinheid, alleenheid en angst en voeden daarmee een zeer gretig en pervers monster tot in onze eigen huiskamers.

  Verder staat zijn stukje vol van verspilde energie over strategieën en reguleringen om het geloven wereldwijd te ontmoedigen en uit te bannen. Volkomen tegennatuurlijk.
  Er is een bovennatuurlijk verlangen bij verreweg de meerderheid der mensheid, gedurende de meeste door mensen beleefde eeuwen, in de meest diverse en gekke variaties.
  Niet verplicht hoor, wat mij betreft. Maar ga niet op een achterhaald communistisch toertje geloof en god weer dood verklaren. Beetje behoorlijk belachelijk, beetje dom, beetje zwak, beetje niks…
  Beetje een batterijtje wat leegloopt en dus niet bestand tegen de duivelse machine van gene zijde waartegen van Baarle het denkt op te kunnen opnemen.
  Waren Martel en Sobieski toen, of Spencer nu, atheïsten?
  Nee, fiere christenen die streden in het zog van het boegbeeld der Heilige Maagd.
  Duivels uitdrijven kan alleen in de Geest van Christus.
  Zalig Pinksteren.

  Like

  • Helena zegt:

   Amen

   Like

   • nicolazien zegt:

    Met geloven an sich is inderdaad helemaal niets mis. Als men een geloof aanhangt waarvan het tweede gebod luidt “Bemin uw naaste gelijk uzelf” wordt er zelfs een basis gelegd voor heel veel goeds in de maatschappij. Vergeet vooral niet det de twintigste eeuwse atheistische regimes de grootste massamoordenaars uit de geschiedenis hebben voortgebracht (Stalin, Mao, Pol Pot…..)

    Like

 8. Banderes zegt:

  @Th.M.v.Baarle: Zonder het volledig met u eens te zijn, meld ik toch uw artikel als buitengewoon belangrijk en nuttig aan te merken. Omdat mijn invalshoek essentieel verschillend is, heb ik de vrijheid genomen uw “plaatje” alvast dienovereenkomstig aan te passen. Aan dhr Bron het vriendelijk verzoek gedaan dat nieuwe plaatje hier ook ‘even’ bij te voegen. Graag zal ik later, op een passend tijdstip, met alle respect meer uitgebreid hier op ingaan.

  Like

 9. BertG. zegt:

  Heerlijk zo’n een helder artikel. Prachtig om de zondag mee te beginnen.
  Maar ik ben bang dat dat zeker vandaag (de zondag) weer vele teksten gaat opleveren waarin de tegenstelling hiervan zal geprobeerd worden te bewijzen door bergen spreuken op ons los te laten.
  En dat is eigenlijk precies waar dit artikel over gaat.
  Het blijft moeilijk praten met mensen die sterven als hoogste doel zien van het leven.
  Hier valt niet mee te argumenteren over iets wat er niet is. Ook voor deze mensen zijn het niet meer dan aannames.Je moet het maar geloven. Niemand weet het zeker en bewijzen zijn er niet. Waar zijn ze dan al die tijd mee bezig geweest en is alles dan een verzinsel geweest.
  Ja mensen helaas, het is niet anders.
  En maak er wat van voor iedere dag dat je hier rond loopt. En wees vriendelijk voor je omgeving.
  Als er een hemel zou zijn dan gaan we allemaal. Dus ook voor elke dikke strontvlieg is er dan een plekje.
  O nee, alleen voorbehouden voor mensen zal dan beweerd worden maar wie zegt dat me katten er niet iets geheimzinnig op na houden. Je weet het niet.
  Of is iets wat me katten bedacht zouden kunnen hebben dan niet waar en de rest weer wel.
  Daar komt toch nooit geen mens uit als je er over nadenkt.
  Al iemand een mooie ansichtkaart mogen ontvangen via de luchtpost met, mooi weer hier en 20 graden en de omgeving is best wel leuk hier. Aannames zijn het. Meer niet.

  Like

  • Louk Broug zegt:

   BertG, gij zijt zelf ook een aanzienlijke handelaar in spreuken en raadgevingen!
   Helemaal niets mis mee, hoor, leuk zelfs. We ontkomen er geen van allen aan, aan spreukjes verkopen, vaak goed bedoeld, of het nu spreuken van onszelf of een ander zijn. De hele taal is een groot spreukjesbos (Finkers).
   Sommige spreuken groeien groter dan anderen. Jezus Christus was wel de grootste spreukboom ooit, een Levensboom. Geïmiteerd en nagesproken door vele, vele anderen. En zo leven Zijn spreuken bewust of onbewust in ons spreken en handelen. Ook in het uwe…. We hebben weinig van onszelf, behalve ons meevoelen, onze voor- of afkeer. En wat uiteindelijk onze voorkeur heeft gekregen, dat zijn we gaan geloven.
   Of iemand nu beweerd dat hij in Amerika heeft gewoond of in de Hemel, alvorens we het geleverde bewijs krijgen, zijn we geneigd iemand te geloven. Zo werkt het in het gewone leven en parallel daaraan in het bovennatuurlijke leven.

   Like

 10. G.Deckzeijl zegt:

  Voor de liefhebbers: hier is de originele versie.
  http://hvv.amsterdampost.nl/HVV/www.hetvrijevolk.com/indexbee4-2.html?pagina=7701
  Origineel was dus: There is no god.
  Speciale info voor alle reli-fundies: http://tinyurl.com/3v3kah7

  Like

 11. marie zegt:

  Voor het geval iemand denkt dat het redelijk snel op te lossen is, hier een lesje uit het verleden.

  Read more: http://www.americanthinker.com/2013/05/the_expulsion_of_the_moors.html#ixzz2TiDg9u5v

  Like

 12. Martien Pennings zegt:

  Misschien is er nog wel meer dat we per decreet kunnen afschaffen dan alleen de religieuze instincten: doodsdrift, honger, dorst, spijsvertering, homoseksualiteit, agressie, verliefdheid, drugs- en alcohol-verslaving, erecties en vochtige vagina’s.
  Kijk dit is nou een betoog dat de Verlichting weer minstens 300 jaar terugzet.
  De Lichte Kant van de Verlichting is de Erkenning van de Irrationele (“Donkere”) Kanten van de mens en er rekening mee houden.
  Je hebt ook een Donkere Kant van de Verlichting (!) en die gelooft in de Totale (“redelijke”) Maakbaarheid van de mens: dat is de traditie van Robespierre, Mao, Stalin, Pol Pot, en Kim Il Jung.
  Wat Van Baarle bepleit, leidt tenslotte tot het agressieve atheïsme van het communisme, en dat is op zich weer een religie.
  Dan krijgen onze tegenstanders gelijk, die onlangs weer eens een nieuw woord hebben uitgevonden in de “war of ideas”, de conceptuele oorlog, namelijk “agressief secularisme”.
  Dat is een nieuw woord voor “islamofoob”.
  Hou het nou bij de bestrijding van de islam, Van Baarle, en gooi het kind niet met het badwater weg, dat wil zeggen, het Christendom (het kind) tegelijk met het vuile badwater (de islam).
  Misschien is dit een Verlichtend stuk voor je:
  http://martienpennings.wordpress.com/2013/03/16/joods-christelijk-verlichte-traditie-en-islam

  Like

  • max zegt:

   Helemaal mee eens

   Like

  • Rudi zegt:

   Toen ik het stuk las dacht ik ook meteen: alsof je het nationaal-socialisme, communisme en fascisme de wereld uit helpt door de politiek af te schaffen.

   Like

  • BertG. zegt:

   Jij denkt dus dat iedereen uiteindelijk mekaar de hersens in zal slaan als ze nergens meer in geloven.
   Volgens mij is het juist andersom. Het zijn juist telkens gelovige die oorlogjes beginnen.

   Like

   • max zegt:

    Hitler was zeker ook zo’n gelovige? En wat dacht je van Mao, Stalin, Pol Pot?

    Dat waren allemaal socialisten. En die hebben het afgelopen 100 jaar samen met de -islam als koploper- de meeste mensen de hersens ingeslagen.

    Het maakt niet uit of je een atheïst en/of socialist of een gelovige bent: Het zit in de mens.

    En zolang mensen elkaar geen ruimte geven voor de persoonlijke ontwikkeling en zelfstandig denken, en de mensen niet tot zelfreflectie en niet tot inkeer kunnen komen, en geen ruimte heeft en geeft aan de medemens, zal dat altijd zo blijven.

    Like

 13. Guillaume Plas zegt:

  Helemaal eens met dit artikel. De drie monotheïstische godsdiensten werken samen om de laïciteit van de Staat te vernietigen. Christenen en Joden zouden moeten weten dat ze de laïciteit volledig zouden moeten steunen, anders zijn de gelovigen zelf hun vrijheid kwijt. In een theocratie hebben zelfs de gelovigen van de “heersende godsdienst” geen vrijheid, geen rechten. Kijk naar de geschiedenis en de 16 eeuwen christelijke terreur ook tegen de gelovigen van een andere godsdienst (Joden, of tegen de Protestanten), enz. De katholieke kerk heeft eeuwen de Joden beschimpt en vervolgd en dat waren toch ook “gelovigen” maar van een andere godsdienst. Kijk naar de landen waar de Koran de wet is (Iran, Pakistan, Saoedi-Arabië enz.). Een mens wordt gedood voor een scheef woord over Mohammed zelfs in Europa (Theo Van Gogh). De burgers zouden de drie pseudoheilige boeken (Oud Testament – Nieuw Testament- Evangeliën) eens grondig moeten lezen. Het zijn afschuwelijke en gruwelijke boeken, die niet alleen aansporen de “ongelovigen” te haten maar ze ook te doden. Het zijn misogyne boeken. Bovendien sturen deze “mythische goden” je naar de hel als brandhout als je niet in hun “gruwelijke sprookjes” gelooft, in hun god en hun goeroe. Maar 1 voorbeeld. Wie kan nu geloven dat er een “almachtige god” bestaat die op miraculeuze wijze een zoon verwekt bij een jong meisje in Palestina met het doel hem op 33 jarige leeftijd aan het kruis te doen nagelen, anders kon deze “Almachtige God ” onze zonden niet vergeven. Welke zonden? En wat veranderde dat? Zondigen hield geen dag op. In het Evangelie beschrijft de “mythische Jezus” zelf hoe het zal gebeuren, dat hij de wil van zijn Vader vervult, de schrift uitvoert om onze Verlosser te worden. Zonder zijn dood, geen Verlosser. Verlosser van wat? Hoe kan men deze perverse god aanbidden die dit scenario zou hebben ineengestoken om kunnen te vergeven? Het is zo absurd dat wie een beetje verstand heeft onmiddellijk zou moeten begrijpen dat dit verhaal geen steek houdt. Hoe kan men dit “monsterkruis” aanbidden dat het symbool is van deze “perverse gekke god”, die zijn zoon opoffert. Het kruis het symbool van de moord van de Vader op zijn zoon en van 16 eeuwen gruwelijke christelijke vervolgingen. Dat aanbidden is toch waanzinnig? Is dat dan moreel, een zoon verwekken om hem op een kruis te nagelen? Elke zondag zeggen de pastoors dat God zijn zoon opofferde voor ons. Hoe durft men deze absurde gruwelijke fabel van deze “gruwelijke gekke god”, vertellen aan de mensen zonder dat ze eens nadenken? Moest er een God bestaan aan wie men dit toeschrijft, hij zou dit terecht “godslaster” noemen en met zijn “almacht” reageren tegen deze godslasteraar dit gruwelijk sprookje uitgevonden heeft en zonder daarvoor de hulp van mensen nodig te hebben om de uitvinder van dit absurde verhaal te bestraffen. Nu voorzien bijna alle Europese landen strafbare godslaster in hun wetgeving om een “mythische god”, te beschermen, Hij is dus niet bij machte dat zelf te doen als “Almachtige”.In de Koran staat inderdaad dat het leven op aarde futiel is en dat dus de “dood” het echte leven verschaft in het Mohammedparadijs. Bovendien zegt de Koran dat als de moslims “ongelovigen” doodt, zij niet doden maar Allah, daarmee zijn ze volledig vrijgesteld van schuld en is Allah alleen de dader die hen er voor beloont. Maar hoe al die onzin doen inzien aan de moslims, zij zullen nooit een gesprek aanvaarden daarover. De Koran zegt dat de “ongelovige een openlijke vijand” is die moet uitgeroeid worden en dat het verboden is met een ongelovige bevriend te zijn. Hoe dan spreken over het absurde van de koranonzin en de hadith die niet beter zijn. Hetzelfde geld ook voor christenen en Joden die geloven.. Probeer maar eens hun wijs te maken dat hun “geloof” bedrog is om ze uit te buiten. Men heeft wel minder risico’s. In tegenstelling in wat ik las is de multinationale Rooms-Katholieke kerk nog altijd de Rijkste van de wereld, de grootste eigenaar van onroerende goederen in de wereld die er bestaat. Een katholiek priester voor pedofilie vervolgen in sommige christelijke landen, zoals Polen, enz. is uiterst moeilijk wegens de almacht van de kerk in Polen..

  Like

  • Rudi zegt:

   @Guillaume Plas 09:08

   “Is dat dan moreel, een zoon verwekken om hem op een kruis te nagelen?”
   Is het moreel een kind te verwekken en abortus te plegen? Omdat een kind niet past in je plannen om carrière te maken, bv? Is het moreel een kind te verwekken om de kinderbijslag, zoals onlangs uit een Belgisch onderzoek is gebleken (1 op 10 gezinnen in België neemt een kind om die reden).

   “In de Koran staat inderdaad dat het leven op aarde futiel is en dat dus de “dood” het echte leven verschaft in het Mohammedparadijs.”
   Is dit ook zo in de Bijbel? De joods-christelijke geloven leren dat het leven een geschenk is van God en dus de moeite is om geleefd te worden.
   Overigens, had Plato het fysieke leven niet vergeleken met schaduwen? Na de dood gaan we volgens hem terug naar de werkelijke geesteswereld.

   “Kijk naar de geschiedenis en de 16 eeuwen christelijke terreur ook tegen de gelovigen van een andere godsdienst (Joden, of tegen de Protestanten), enz.”
   De Oude Romeinen, Grieken, Perzen, Chinezen, Inca’s, Maya’s, Zulu’s, dat waren nog eens lieverdjes, zeker? Of wat te denken van de Masaï, die een ander volk gingen uitroeien omdat er één het gewaagd had met zijn geiten aan de Masaïkant van de heuvel te komen grazen.
   Als u naar de geschiedenis kijkt, meneer, kijk dan naar het volledige plaatje, aub.
   De humanistische adagia “De mens is de maatstaf van alle dingen” en “Het doel heiligt de middelen” zijn een stuk destructiever gebleken dan “Er zij licht”. Houdt u genocide, goelags en concentratiekampen maar eens tegen dat licht.

   “Het zijn afschuwelijke en gruwelijke boeken, die niet alleen aansporen de “ongelovigen” te haten maar ze ook te doden.”
   Dan heb ik waarschijnlijk iets gemist in de catechismusles, Niet om op de man te spelen, maar volgens mij neemt u de Bijbel veel meer letterlijk dan ik. Mag ik vragen of u de ‘Ilias’, ‘Oorlog en Vrede’, ‘Misdaad en Straf’, ‘Bridge on the River Kwai’ en ‘The Guns of Navarone’ en de werken van Stephen King ook zo letterlijk neemt?

   Like

 14. G.Deckzeijl zegt:

  Je kunt geen scheet laten in dat land of je krijgt een stuk touw om je nek.
  http://www.telegraaf.nl/buitenland/21577489/__Iran_hangt__spionnen__op__.html

  Like

 15. Pingback: Er is een GOD | E.J. Bron

 16. BertG. zegt:

  Het is ook echt wel met de paplepel ingegoten hé bijna sommige.
  Een soort gelijke vorm van hersenspoeling. Als dat wat we de andere gelovigen verwijten.
  Zoiets doe je toch geen kind aan. Staat voor mij (welk geloof dan ook) gelijk aan kindermishandeling.
  Ik zie echt weinig verschil met waar tegen gestreden moet worden.
  De hele tijd, nee ik heb gelijk en de andere dan weer op zijn beurt, nee ik heb gelijk.
  Dat schiet toch niet op zo. Daar gaat het artikel juist over volgens mij.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   BertG. 12.21u. Volgens mij ook, Bert, maar het is nu eenmaal een feit dat het idee van : Er is echt niets tussen hemel en aarde en als je dood bent is alles meteen afgelopen voor veel mensen te beangstigend is. Voor mij ook, als ik eerlijk mag zijn.
   Het is voor mij een bevrijding geweest, het instituut ‘kerk’te kunnen afschudden en Darwins evolutietheorie was óók een (grote) bevrijding -daaruit bleek dat dat hele geneuzel van de erfzonde etc. nonsens was- maar dat er nà dit leven, dat toch al zo kort is, niets meer zou komen, nee dat is wel een brug te ver.
   Je kunt, als je dat wilt, ook rekening houden met de mogelijkheid van reïncarnatie, of het bestaan van een astrale wereld, iets in die richting. De kunst is alleen om het niet dwingend aan anderen te gaan opleggen. En dàt is helaas, wat de gevestigde Godsdiensten doen. De Islam voorop, omdat dat nu eenmaal geen Godsdienst is, maar een ideologie, maar praktisch alle overige religies helaas ook, uiteindelijk. En dan kom je inderdaad nergens.
   Wat je zei over kindermishandeling, daarmee ben ik het 100% eens: Je màg kinderen niet lastigvallen met religie, dat doodt hun spontaniteit. Een enkel verhaaltje rond kersttijd op school kan nou geen kwaad, maar verder….Nee. De school van mijn jongens was wel katholiek (want maar één straat ver) maar overijverig met Godsdienstonderwijs waren ze daar toch ook niet, dus….Geen enkel kind in de klas heeft daar nog ‘communie’ gedaan voor zover ik weet. Vrijblijvend hè, dan is het in orde.
   De ellende is, dat velen zo’n moeite hebben met vrijblijvendheid.

   Like

 17. Benedict Broere zegt:

  Bij de PVV en de SGP zijn maatregelen te vinden die denk ik een heel aardig begin vormen van het voorkomen dat Nederland op termijn wegvalt in een burgeroorlog en eventueel zelfs een islamitisch kalifaat. Waarbij mij van extra belang lijkt het tegengaan van indoctrinatie en groepsdruk, die jihadi’s produceert en veelbroedende moslima’s en nog meer indoctrinatie en groepsdruk. Het grote voordeel van de Westerse cultuur is de enorme culturele rijkdom, de enorme verscheidenheid in wetenschap en kunst en cultuur. Waartegen de islamcultuur afsteekt als een soort mentale woestijn, waarin pathologische bullebakken het voor het zeggen hebben, en waarin vrouwen en kinderen maar schichtig meehobbelen, bang als zij zijn voor nog meer slaag en erger. Als mensen de kans krijgen dan zullen zij die gevangenis willen verlaten, en het is dan mooi als er aan de andere kant een wereld is waar zij soepel op kunnen aansluiten.

  Like

 18. Joop Klepzeiker zegt:

  En nu allemaal hard schreeuwen : MIJN GOD IS BETER !

  Like

 19. BertG. zegt:

  En hierbij die ik een beroep op de poortwachters van de hemel om ook voor elke dikke strontvlieg een plekje vrij te houden. Ook zij hebben rechten.

  Like

 20. Joop Klepzeiker zegt:

  Ik lees

  max zegt:
  19 mei 2013 om 11:50

  “atheïsme is een linkse hobby. dus een fail.baarle.”
  Helemaal met je eens.

  Like

  • max zegt:

   Prima Joop, maar Manna komt de eer toe (de eerste reactie), die gebruikte deze zin het eerst, en ik was het er ook al met haar(?) eens. Ik haakte daar slechts op in!

   Like

 21. G.Deckzeijl zegt:

  Een geloof is iets wat niet zeker is.
  Want als het zeker is hoef je het niet te geloven.
  Simpel: god is een geloof, geen feit.

  Like

  • Joop Klepzeiker zegt:

   God in bredere zin is een verklaring voor het niet weten en de twijfel, wat handig werd en wordt gebruikt om het volk te knechten.

   Persoonlijk heb ik dat niet nodig , ik kan gewoon bekennen dat ik niet weet, maar ik kan heel goed begrijpen dat het voor een ander anders is, daar heb ik dan ook respect voor, maar die ander kan het wat mij betreft nooit als een zinnig argument gebruiken in welk geval dan ook omdat het voor iemand zoals ik niet zinnig is.

   Ik ben trouwens een Frisbeteriaan, daar komt geen geloof bij kijken, mijn honden zijn ook zeer overtuigde Frisbeterianen..

   Ons motto is : wat naar boven gaat komt ook weer naar beneden !
   De heer Frisbee, die boven ons zweeft, niet almachtig en geen enkele weet heeft en toch een stevig invloed heeft op het bestaan van ondergetekende en zijn honden.

   Like

 22. Th,.M. van Baarle zegt:

  Begrijpend lezen is een belangrijk vak tijdens het basisonderwijs.
  En ongevraagd een theorie toevoegen aan een stuk is ook zorgen voor misleiding.
  @ manna 23.34 u
  Uw bijdrage leidt af van de hoofdzaak.
  Ik ben een rechtse atheïst en heb in mijn stuk het atheïsme niet aan één of andere politieke stroming toegewezen. Mijn stuk beperkt zich tot het van nul en gener waarde verklaren van GODSDIENST. Overigens deel ik jouw zorg dat de barbaarse islam toch ook gebruik maakt van moderne middelen, zoals het internet en ook niet zal schuwen om de ‘nuke’ te gebruiken als het te pas komt. Eén van de leiders van HAMAS heeft dat openlijk uitgesproken. Ahmedinedjad ontkent het hartgrondig maar het is zeer waarschijnlijk dat ook hij dat zal willen gebruiken om Israël te vernietigen. En hetzelfde mogen we vermoedelijk wel verwachten van Nasrallah van Hezbollah.

  @ max 11.50
  Er zijn onnoemelijk veel auteurs van allerlei maatschappelijke stellingen en politieke doelstellingen die binnen of buiten de religie zorgen voor een enorm oerwoud aan misleiding. Ik houd me daar verre van. Als voor mij bruikbare term houd ik me vast aan atheïsme en humanisme. Een gezonde naastenliefde voortkomend uit medemenselijkheid en zaken als trouw, eerlijkheid en hulpvaardigheid zijn zaken die onbesmeurd met socialisme of communisme het leven zin kunnen geven.
  Overigens raak je wel de achilleshiel van een ieder die de godsdienst verwerpt. En dus ook de mijne. Dat is namelijk de magische, steeds terugkerende vraag aan de atheïstische darwinist en/of evolutionist: Wat was er dan daarvoor? Voor de big bang! Ik weet het niet en ik vrees dat ook de wetenschap er niet achter zal komen of niet verder zal komen dan een vage theorie. Dit achilleshielprobleem weerhoudt me niet om de godsdiensten die NA de big bang zijn ontstaan als ongeloofwaardig en hun god als niet bestaand te beschouwen.
  @ Anre von BREMEN-Hans 23.46
  Zie hiervoor over misleiding. Naast de (valse) wereldgodsdiensten zijn er de producten van allerlei charlatans die ‘iets’ uitvinden. Soms moet het hard verwoord worden. Lees gerust voor New Hanse Pro Hollandia concept : Nep Hanse Pro Hollandia concept.
  @ Louk Broug 02,56
  De christelijke geschriften, althans het Nieuwe Testament hebben een positieve inslag. De koran puilt uit van haat, belediging, misdaad en aanzetten tot moord. Toch zijn ze bij nadere analyse en op basis van steeds meer kennis (wetenschap) beide ongeloofwaardig. Het citeren van een positieve frase uit een ongeloofwaardig geschrift maakt dat geschrift niet geloofwaardig.
  @ Bert G. 05.46
  Zo is het. Een atheïst zoekt naar het WETEN in tegenstelling tot een religieuze die niet verder komt dan GELOVEN, hetgeen een andere term is voor het NIET ZEKER WETEN. En, helaas pindakaas, NIET ZEKER WETEN blijft gelijk aan NIET WETEN of men dat GELOOFT of NIET.
  @ Martien Pennings 07.46
  Martien, we zijn zo goed bezig. Gooi nu geen zand in de machine door allerlei aannames toe te voegen. Je vindt dat mijn streven leidt tot agressie. Misplaatste aanname. De enige agressie die je in mijn tekst vindt is het omverwerpen van ‘heilige huisjes’. Verder pleit ik voor bevordering van een humanistische benadering om juist agressie tegen te gaan. Agressie waar de islam bol van staat. Kind en badwater? Een naïeve vergelijking van twee stromingen die op de keper beschouwd toch allebei ONGELOOFWAARDIG blijken te zijn.
  @ Guillaume Plas 09.08
  Als variant op jouw prima verhaal: Als die Christus (of zijn vader) over zoveel ‘goddelijke’ macht beschikt, laat hij dan tevoorschijn komen en op voor de mens begrijpelijke wijze uitleggen wat hij met ons en de wereld voorheeft.
  @ Theresa Geissler 13.20
  Beste Theresa. We zijn het er over eens dat moslimbabies / -kinderen het islamgif met de paplepel toegediend krijgen en in hun verdere bestaan tot op het bod geïndoctrineerd worden. Hoewel bij Christenen wat minder dwangmatig wordt ook daar door godsdienst onderwijs en catechisatie ‘het woord van God’ verkondigd. Ikzelf heb als kind doodsangsten uitgestaan omdat ik (nog) niet bekeerd was. Het kost tijd en moeite om daarvan te genezen.

  Like

  • Joop Klepzeiker zegt:

   Prachtig , maar ik heb nog wat problemen met dat humanisme een afgeleide van humaan, wat is dat nu precies ??

   Kan iemand mij uitleggen wat de universele gronden zijn van humaan ??

   Like

   • Theresa Geissler zegt:

    @Joop Klepzeiker 17.57u. Geheel naar mijn bescheiden mening: Inlevingsvermogen, realiteitszin en het centraal stellen van de mens in het algemeen, Joop.

    Like

  • Rudi zegt:

   @Th. M. van Baarle
   U schrijft: “Een atheïst zoekt naar het WETEN in tegenstelling tot een religieuze die niet verder komt dan GELOVEN,”
   Thomas van Aquino, Thomas More, Erasmus, Roger Bacon, Copernicus, Galilei, Leonardo da Vinci, Vesalius, Simon Stevin, Isaac Newton, Blaise Pascal, Linnaeus, Georges Lemaisre, om een greep te doen uit de rijke Europese traditie van ontdekkers en wetenschappers. Waren dat atheïsten?
   Misschien zijn en waren alle nobelprijswinnaars ook allemaal atheïsten volgens u?

   Begrijpend lezen is inderdaad een vak op de basisschool, maar helaas wordt op school geen geschiedenis meer geleerd: wat we te danken hebben aan de joods-christelijke traditie van vragen stellen en zoeken naar een beter begrip van de natuurwetten.

   Overigens wijst het opperhoofd van de atheïsten, Richard Dawkins, god af als “eerste, onbewogen beweger”, maar volgens hem is het perfect mogelijk dat ruimtemannetjes in hun schip naar de aarde zijn gekomen om het leven op aarde te brengen. Vindt u dat dan wél geloofwaardig?

   En als u de krant leest, of naar het nieuws kijkt, leest en hoort u dan die dingen die de media en hun politieke broodheren WETEN of wat zij u willen doen GELOVEN?

   U schrijft: “Als die Christus (of zijn vader) over zoveel ‘goddelijke’ macht beschikt, laat hij dan tevoorschijn komen en op voor de mens begrijpelijke wijze uitleggen wat hij met ons en de wereld voorheeft.”
   Hoe zouden God of Christus dat moeten doen, volgens u? In zijn Pensées schrijft Pascal het volgende: “Waarom laat God zich niet zien? Bent u Hem waard? Ja, dan bent U verwaand en verachtelijk, Nee, dan verdient u het niet.”

   Like

   • Th,.M. van Baarle zegt:

    Beste Rudi
    Een bakker bakt brood. Niet iedereen die brood bakt is een bakker.
    Een soldaat gebruikt een geweer,. Niet iedereen die een geweer gebruikt is een soldaat.
    U gebruikt de omgekeerde stelling om mijn bewering te ontkrachten.
    Ik doe een oproep aan de wetenschappers van NU en denk dan aan de categorie die zich met wetenschapsvelden bezig houden die een relatie hebben met het ontstaan van de aarde. De door u genoemde categorie hielden zich bezig met GELOOFSZAKEN. In mijn ogen probeerden ze het sprookje een enigszins wetenschappelijk lijkende inkleuring te geven.
    Niet alle nobelprijswinnaars houden zich bezig met de cruciale wetenschapsgebieden. Uw vraag daarover mist relevantie.
    U hebt Dawkins niet begrepen. Hij bedoelt dat het nog geloofwaardiger is dat ruimtemannetjes naar de aarde zijn gekomen dan dat een God de aarde zou hebben geschapen. Als u de diepte begrijpt van zijn kennis dan begrijpt u ook hoe cynisch zijn uitspraak is.
    U denkt dat ik de ‘Goddelijke KENNIS’ bezit om u te vertellen wat Christus en/of zijn vader zouden kunnen doen om ons aardbewoners te bewijzen dat zij zo Goddelijk zijn. Waar ziet u mij voor aan?

    Like

   • Rudi zegt:

    Geachte heer van Baarle

    Galilei, Lemaitre, Bacon, Copernicus, Newton, Vesalius, Stevin, da Vinci, Linnaeus, Pascal hielden zich bezig met GELOOFSZAKEN???? Georges Lemaître was een Belgisch priester/astronoom die de Big Bang theorie heeft ontwikkeld, Vasalius een anatoom, Stevin wiskundige en uitvinder en Pascal filosoof, theoloog, wiskundige en uitvinder van de eerste rekenmachine. Roger Bacon geldt als de grondlegger van het empirisch onderzoek. Newton, Copernicus, Galilei en da Vinci behoeven geen introductie.
    Overigens, Darwin was ook gelovig.

    Een schrijver schrijft, maar blijkbaar schrijft niet iedereen die schrijft iets zinnigs.

    Het punt dat ik maakte, en dat u zo duidelijk miste, is dat heel wat mensen aan wie het Westen zijn geestelijke en materiële vooruitgang dankt gelovig waren. Niet alleen dat, maar ook dat de joods-christelijke traditie perfect compatibel is met onderzoek. Het aanvaarden dat er een schepper bestaat die de wereld en de kosmos gecreëerd heeft volgens logische natuurwetten, heeft al meer dan duizend jaar mensen ertoe aangezet om die natuurwetten te gaan onderzoeken.
    Alleen de fatalistische islam met zijn ‘Het is de wil van Allah’ en ‘Het staat in de Koran’ is achtergebleven. Hierover kan professor Dawkins overigens meespreken.

    Ook nobelprijswinnaars die zich met cruciale wetenschapsgebieden bezighouden, zijn niet noodzakelijk atheïst, kijk bv. naar de Amerikanen, Joden en Nederlanders. Het feit dat u mijn argumenten afwimpelt als niet relevant, is op zijn zachtst gezegd klein.

    Mag ik u eraan herinneren dat u degene was die stelde “Als die Christus (of zijn vader) over zoveel ‘goddelijke’ macht beschikt, laat hij dan tevoorschijn komen en op voor de mens begrijpelijke wijze uitleggen wat hij met ons en de wereld voorheeft.”
    Dat u mijn vraag ‘Hoe zouden ze dat moeten doen, volgens u?’ uit de weg gaat, getuigt van – verschoning – intellectuele lafheid. Niet eerst een knuppel in het hoenderhok gooien en dan gaan rennen, aub.

    Dawkins gelooft wel degelijk in de mogelijkheid van buitenaards leven, dat heb ik hem in verschillende debatten horen zeggen, vooral omdat het in zijn atheïstisch/darwinistisch straatje past. En ik heb zijn boeken gelezen en begrijp wel degelijk zijn cynische opvattingen maar ook zijn nuchtere argumenten.

    Bovendien zijn er aardig wat wetenschappers van NU die een eitje te pellen hebben met Darwin. Bijvoorbeeld, hoe komt het dat er menselijke resten en artefacten gevonden worden in strata die miljoenen jaren oud zijn, terwijl de geschiedenisboekjes ons leren dat de mens 10.000 jaar geleden nog in een grot leefde. Ofwel is de moderne mens ouder dan gedacht, ofwel schort er iets aan de methode om de ouderdom van gesteente te bepalen. In beide gevallen ligt de geaccepteerde geschiedenis van de mensheid op een hoopje.
    Om maar een voorbeeld te geven.
    Tegen heilige huisjes schoppen is één ding, maar de gevestigde wetenschap houdt er niet zo van als er aan de eigen deurklink gemorreld wordt.

    Like

  • Joop Klepzeiker zegt:

   Natuurlijk is er evolutie van de soortgenoten , echter niet op een snelheid zoals men je dat probeert wijs te maken.

   Er zijn nog heel veel soortgenoten die nog een stapje op de evolutionaire ladder moeten maken naar het mens zijn. kost wat tijd en energie, en in die tijd moet de mens maar zien te overleven. desnoods door zich te verlagen om zich met hand en tand te verdedigen.

   soms is een bewust stapje terug een grote stap voorwaarts, zeg maar even tactisch terug trekken voor de grote slag !

   Like

 23. Joop Klepzeiker zegt:

  @ Theresa Geissler

  Allemaal subjectieve zaken, geheel onderdanig aan etc etc !!!

  Ik begrijp heel goed dat het heel moeilijk is om afstand te nemen van wat er ingeprent is, maar er zijn werkelijk geen universele mensenrechten, alleen maar natuur wetten , en zelfs die zijn onderhevig aan veranderinningen, die zoektocht naar zekerheid ( tijdelijk ) is heel begrijpbaar maar maakt de individuele of zelfs de collectieve opvattingen daarover niet tot een universele waarheid, echter wel tot een temporale en zelfs een lokale waarheid.

  Die zoektocht ansich is echter wel een realiteit en daarom een waarheid, maar dat is geheel wat anders.

  Een blog is niet het geschikt instrument om dit verder te verduidelijken.

  Ik moet om het verder te verduidelijken het hebben over realiteit en de echte realiteit , en de interactie tussen deze twee , waarbij de realiteit heel duidelijk een tijdelijk gegeven is, en waarbij het naar het zich laat aan zien de echte realiteit ook een tijdelijk gegeven is, geheel onderdanig aan de beschouwer.

  Is dat nu niet grappig , we zijn dus niets anders dan een tijdelijke waarheid ( oneindig klein) binnen een continue toeneming van de chaos.

  En daarin willen we met onze beperkte kennis een menselijke orde in brengen , natuurlijk voor een tijdelijke ( schijn ) zekerheid.

  Ik begrijp dat best, daarom refereer ik ook soms naar heel menselijke zaken.

  Kijk er moet immers een god bestaan , want hoe anders kan een japanner zo veel emoties leggen in een zuid Amerikaans gevoel. ( sorry ben wart cynisch )

  Maar dit is heel mooi, als je niet van dit soort muziek houd kan je wel de ongelofelijke emotie voelen, tenminste !!!!

  SADAO WATANABE “MANHA DE CARNAVAL”

  Like

 24. Theresa Geissler zegt:

  @Joop Klepzeiker 21.36u. Prachtig! Hoe zou je hier NIET van kunnen houden?!
  Het ‘theme’ is overbekend, maar de bewerking herbergt zo’n ongelofelijk diepe emotie……
  DANK JE!

  Like

  • Joop Klepzeiker zegt:

   Geen dank, maar voordat ik het vergeet Tom Jobbin op de gitaar, ach je herken die naam vast wel.

   Er is zoveel moois te ontdekken, oneindige reizen voor diegene die van reizen houd.

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s