De wereld is de islam beu: “Toenadering van de civilisaties mislukt”

Screenshot_12

De afwijzing van de islam zou op dit moment een fenomeen van de westerse wereld zijn, luidt het oordeel van de nieuwste sociologische studies. De bedreiging door de aanwezigheid en de uitbreiding van de islam zou iedereen aan den lijve ondervinden, van de VS tot Azië.

“De islam zal als veroveraar en overwinnaar naar Europa terugkeren, nadat men hem tweemaal van het continent heeft verdreven.” Deze verklaring werd na de dood van de rooms-katholieke paus Johannes Paulus II afgegeven door een van de leiders van de radicale islamieten. Hij beloofde de christenen “slechts de keuze de islam aan te nemen of de Jizya (een hoofdelijke belasting voor niet-moslims om het recht te hebben in een islamitisch land te wonen) te betalen.” Het is duidelijk dat zo´n belofte, die ooit op fantasie berust scheen te zijn, zich nu al in realiteit kan veranderen. Volgens prognoses van veel analisten zou Frankrijk, waar het aantal islamitische blanke Fransen al meer dan 50.000 bedraagt, in de heel nabije toekomst het eerste islamitische land van West-Europa kunnen worden.

Daarvan zijn de Europeanen zelf zich ook heel goed van bewust, zoals blijkt uit het jongste onderzoek dat werd uitgevoerd door de Bertelsmann-stichting. Sociologen stelden vast dat de afwijzing van de islam op dit moment een fenomeen van de westerse wereld is. Meer dan de helft van de Spanjaarden en Israëli´s evenals 42% van de Amerikanen zouden aan den lijve de bedreiging door de aanwezigheid en de uitbreiding van de islam voelen. In Europa werd de hoogste “graad” aan afwijzing van de islam in Spanje en Zwitserland en de laagste (45%) in Groot-Brittannië genoteerd. Wat betreft het Verenigd Koninkrijk is zo´n loyaliteit tegenover de islam in veel opzichten terug te voeren op het feit dat het onderzoek in principe slechts de helft van de bevolking betrof, want de andere helft bestaat uit immigranten en andere minderheden. De afgelopen tien jaar hebben overigens als 620.000 blanke Britten Londen verlaten.

Er is sprake van een opvatting dat de islam in veel opzichten dankzij de sterke tradities en de godgelovigheid met ferme pas door de wereld zou stappen, terwijl de Europeanen, die lijden onder een crisis van de gezinswaarden en geestelijke honger, er veel zwakker zouden uitzien. Een niet onbelangrijke rol bij de bijna gewelddadige verovering van de wereld speelden ook de financiële bronnen van de islamitische gemeenschap, zegt Juri Tabak, schrijver, godsdienstonderzoeker, deskundige van het Moskouse Bureau voor mensenrechten.

“In tegenstelling tot andere religies, van het christendom tot het Judaïsme, vormt de islam op dit moment een expansionistische religie. En overeenkomstig zijn theologische en praktische ideeën streeft de islam ernaar zijn invloedssfeer uit te breiden, waarbij dit op verschillende niveaus plaatsvindt: zowel via de verhuizing van migranten als via het niveau van agressieve stromingen van de islam, die er naar streven de koran en hun geheiligde bronnen in die zin te lezen dat ze de wereld letterlijk gewelddadig veroveren en een wereldwijd kalifaat moeten oprichten.”

Zoals bekend is de weg naar de hel geplaveid met goede voornemens. Decennia lang waren de EU-landen door moeilijkheden van demografische en economische aard gedwongen de immigratie uit islamitische landen te legaliseren, ja zelfs te propageren. Europese politici vonden het onfatsoenlijk om zelfs maar de vraag te stellen of het moderne Europa en de islam in principe met elkaar verenigbaar zouden zijn. Ze predikten de ideeën van tolerantie en multiculturalisme. Terwijl Samuel Huntington in zijn opzienbarende boek “The Clash of Civilizations?” beweerde dat Europa en de islam twee tegenpolen, twee elkaar vanaf het begin vijandig gezinde, antagonistische civilisaties zouden zijn, heerste in de EU daarentegen de opvatting dat de integratie van de islamitische diaspora in de Europese samenleving zou bijdragen aan een toenadering van de christelijke en de islamitische civilisatie. In werkelijkheid ziet de zaak er ondertussen nog heel anders uit.

Als motivering van zulke optimistische ideeën dienden de voorbeelden dat voormalige gastarbeiders of hun nakomelingen zich met succes invoegden in de Europese realiteit, carrière maakten en zelfs Europarlementariërs werden. Maar bij deze gepropageerde voorbeelden ging het om op zichzelf staande gevallen, ze weerspiegelden geenszins het reële beeld en brachten alleen maar de samenleving en ook de politieke elite van West-Europa in de war.

Anatoli Krassikow, politicoloog, godsdienstonderzoeker, leider van het Centrum voor onderzoek van problemen van de religie en de samenleving van het Europa-instituut van de Russische Academie van Wetenschappen, vertegenwoordigt echter het standpunt dat de islamitische wereld, als Europa zich verstandig zou gedragen, een stabiele bondgenoot en geen doodsvijand zou kunnen worden:

“De islam als zodanig is voor Europa niet erg. Het is iets anders dat er in de islam veel verschillende stromingen bestaan, dat de sharia bestaat. En dat het wisselen van de islam naar een ander geloof met de dood wordt bestraft. Het lot van Europa hangt er vanaf hoe de Europeanen zich tegenover deze nieuwe kolonisten op hun territoria zullen gedragen. Zal het hen lukken om samen met hen een gemeenschappelijke taal te vinden? Uiteraard kan dit niet bereikt worden met behulp van represailles, maar dit betekent geenszins dat men zich bij het terrorisme moet neerleggen. Maar dit terrorisme kan, ja moet men samen met de moslims bestrijden. Anders zou de golf van het wederzijdse wantrouwen en de wederzijdse vijandigheid te groot worden, wat serieuze gevolgen niet alleen voor Europa, maar ook voor andere continenten kan hebben.”

De vraag die tegenwoordig veel mensen bezighoudt, luidt: Zal de toename van de islamitische bevolking tot een islamisering van Europa leiden? Zoals in het begin al werd genoemd, twijfelen veel islamitische leiders daar al niet meer aan. Maar Europese politici doen hun best om dat over het hoofd te zien en doen net alsof de moslims zich in niets zouden onderscheiden van de andere minderheden. Daarbij kan men op de ingeslagen weg geenszins het probleem oplossen, waarvan het bestaan heel duidelijk is. Deze weg leidt slechts tot een afzondering van de autochtone moslims en tot een toenemende invloed van de politieke islam, wat al snel kan veranderen in een reële bedreiging van het bestaan van de moderne Europese civilisatie. Zo´n ontwikkeling is op dit moment nog steeds niet fataal onvermijdelijk en we mogen hopen dat Europa (net zoals de hele mensheid) niet wordt teruggeworpen naar de tijden van de godsdienstoorlogen.

(Opm. vertaler: En wat schreef Oriana Fallaci nog maar weer?: “Wie islam en moskeeën zaait, zal haat en terreur oogsten.”)

Bron:

http://german.ruvr.ru/2013_05_14/Die-Welt-ist-vom-Islam-ubersattigt/

Auteur: Lubow Kurjanowa

Vertaald uit het Duits door:

E.J. Bron

(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in EU, Europa, Islam, Westen. Bookmark de permalink .

19 reacties op De wereld is de islam beu: “Toenadering van de civilisaties mislukt”

 1. Henny Clemens zegt:

  Te triest voor woorden.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   @Henny Clemens 22.47u. Dat wel, Henny, maar het IS nog niet gebeurd! Vooralsnog is dit een theorie die waarheid KAN worden, maar NIET zolang die beesten hier geen meerderheid hebben. We moeten alert blijven en alles aangrijpen om deze feiten onder de publieke aandacht te brengen. Bedenk: Een gewaarschuwd mens telt voor twee!

   Like

 2. Benedict Broere zegt:

  Als ik het goed begrijp dan is het probleem nog steeds dat de politiek straf wegkijkt en net doet alsof er niets aan de hand is. Vervolgens zou je denken dat het nog steeds zo is dat we in een democratie leven en dat het mogelijk moet zijn dat er via democratische weg een politiek aan de macht komt die niet wegkijkt en het probleem serieus aanpakt. Maar om een dergelijke politiek aan de macht te krijgen is er nog steeds enorm veel bewustwording nodig van wat er eigenlijk gaande is. Waarmee het behoud van de moderne en open samenleving afhangt van het volhardend samenstellen van informatie. Met vervolgens het lef om tegenin de politiek correcte stroom die informatie te verbreiden. In welke vorm dan ook.

  Like

 3. Monty1 zegt:

  Er zijn twee boeken die meteen bij dit onderwerp passen. Ten eerste het werkje van Rasoel, “de ondergang van Nederland,” dat op de brandstapel voor het kerkplein van de linkse kerk terecht kwam, maar angstwekkend gedetaileerd de kolonisatie beschrijft, en ten tweede, vanzelf de consequentie, als je ramp negeert en wegwuift, het meesterwerkje van Barbara Tuchman, “The march of folly,” de optocht der dwazen. Thema: men weet dat men een stommiteit uithaalt, maar de verdwaasden gaan gewoon door met hun stommiteit tot de dood erop volgt. Moeder aller verdwaasdheden is natuurlijk : het onvolprezen Paard van Troje. Het is de ironie van de geschiedenis dat die zich altijd, maar je weet nooit wanneer en in welke gedaante, herhaalt.

  Like

  • Benedict Broere zegt:

   Uitstekende verwijzingen! Ik zou er nog aan willen toevoegen: Jared Diamond, ‘Ondergang, Waarom zijn sommige beschavingen verdwenen en hoe kan de onze haar ondergang voorkomen’. In dit boek wordt geschetst wat er gebeurt als een langzaam groeiend probleem hardnekkig wordt ontkend. Het is als met een kikker en heet water. De kikker die terecht komt in heet water zal er onmiddellijk uit springen. De kikker evenwel in langzaam opwarmend water, blijft zitten en wordt gekookt.

   Like

  • Jason zegt:

   TOP!!!!

   Like

 4. louis-portugal zegt:

  Zolang politiek correct nog zo sterk is ziet het er slecht uit.
  Ik vrees echter dat door de verslechterende toestand van de economie de grote toevloed van uitkeringstrekkers niet meer te betalen en daardoor een kentering zal komen.

  Like

 5. topsporter zegt:

  Je moet een wij tegen de ander ideologie, en dat ook nog van het primitieve, niet op een westerse samenleving loslaten, dat levert door politici gemaakte oorlog op.
  We moeten dan ook die cultuurvijandige politicus vervangen.

  Like

 6. luckybee zegt:

  Dat betekent op de PVV na alle partijen weg smijten?Je heb hier mijn accoord !!!Het ziet uit naar een dictatuur maar het is het niet , integendeel het is om de dictatuur van de Islam te voorkomen.

  Like

 7. Jean zegt:

  De grootste fout die gemaakt is in Europa is de grenzen open gezet voor die gewelddadige barbaarse waanzin die teert op primitieve achterlijke waanzin die leeft van geweld.
  Willen wij Europeanen nog een welvarend, veilig en leefbaar Europa dan zullen we
  a) ALLE verraders liggend in dat EU-rusthuis volgepropt met zwaar dementerende uitgerangeerde nietsnutten moeten voor een rechtbank slepen ter verantwoording van hun gepleegde misdaden TEGEN de Europeanen en
  b) ALLE allochtonen die geen bijdrage leveren enkel maar parasiteren en/of een strafbaar feit op hun CV hebben staan versneld verwijderen van het Europees grondgebied.
  Die achterlijke gewelddadige barbaarse waanzin waar wij ‘islamofobie’ van hebben gekregen MOET VERDREVEN WORDEN zoals dat de laatste keer gebeurd is in Oostenrijk aan de Kalensberg.
  Die primitieve waanzin die promotie maakt via een boekske van een pedofiel om kinderen uit te huwelijken vanaf 6 jaar, kinderen te verminken, vrouwen te stenigen, vrouwen dom te houden, idioten kweekt om met bomgordels zoveel mogelijk onschuldige mensen te vermoorden, ophangen van anders geaarden aanbeveelt enz. dergelijke primitieve waanzin hoort NIET THUIS in onze westerse maatschappij en zeker niet in Europa.

  Like

 8. henk schroemges zegt:

  Hoezo rechtstaat en democratie?? Wellicht alleen op papier. Feit is wel dat de volgende wereldoorlog waarschijnlijk een ideologische zal worden. De vrije (christelijke) wereld tegen de Islam. Is overigens niet de eerste keer in de geschiedenis hoor! Wellicht dat de aanvang hiervan ontstaat zodra de zaak in het midden oosten (Israel versus de omringende hyena’s) ontploft.

  Like

 9. BertG. zegt:

  Bert, zou je er 1 willen verwijderen. Ik dacht dat er iets mis ging bij plaatsen van PDF.
  De eerste bij voorkeur.

  Like

 10. BertG. zegt:

  Een gerust stelling dan meer weer. We zijn gelukkig echt niet de enigste die hier mee bezig zijn.
  Zeer origineel met humor erin verpakt. Wij zijn een groter probleem dan u dacht.
  http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2013/05/parodie_marokkanen_toch_een_pr.html

  Like

 11. Jan zegt:

  Polish Defense League adresses muslim community

  Like

  • Jason zegt:

   Islam is de enige religie die nog in het verleden leeft. De rest van de religies/wereld wilt vooruit, houdt zich bezig met de wereld te behouden, ruimtevaart, technologie en welvaart en welzijn voor mensen in eigen land en armere landen.

   Wereld oorlog 3 is onvermijdelijk, met 7 miljard mensen op aarde, moet er een verdunning van de bevolking plaatsvinden. Islam breidt zich het meeste uit, denk aan moeder aarde.

   WW3:

   Islam vs Christendom/Judaisme en hopelijk ook Hindoeisme/SIkhisme/Boeddhisme en sluiten alle andere geloven zich aan de strijd tegen de Islam. Het vervelende kindje uit de klas moet geëlimineerd worden en niet meer getolereerd.

   Strijd om olie? Pak af wat van hun is, draai het spelletje om. Net zoals wat zij in de westerse landen doen, het afpakken van zo een mooie samenleving waarbij zelfs de armste te eten krijgen en onderdak hebben.

   Like

 12. Pingback: Mislukt? Nee geslaagd! | Nageltjes

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s